MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera"

Transkrypt

1 MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera Wprowadzenie W erze gospodarki rynkowej nieodłącznym elementem związanym bezpośrednio z realizacją celów sprzedażowych przedsiębiorstwa stała się walka o klienta. W tym systemie gospodarczym najważniejszym ogniwem jest właśnie klient, jego decyzje zakupowe decydują bowiem o kształcie, strukturze oraz wielkości rynku. Wobec wciąż zwiększającej się konkurencji w wielu sektorach gospodarki niełatwym zadaniem jest zdobycie klienta, jeszcze trudniejszym osiągnięcie jego lojalności. Jednocześnie klienci, świadomi swojej wartości, stają się coraz bardziej wymagający. Podejmując decyzje zakupowe, oczekują dokładnie sprecyzowanych dóbr oraz usług. Zmuszają producentów do ciągłego wzbogacania oferty, dostosowanej do ich potrzeb i wymagań. W celu utrzymania konkurencyjności wiele przedsiębiorstw wykorzystuje w obszarze marketingu i sprzedaży coraz nowsze technologie informacyjno-komunikacyjne. Powszechność stosowania tego typu praktyk powoduje jednak, że firmy są w stanie w krótkim czasie reagować na nowości w ofertach konkurentów. Stąd trudno jest osiągnąć w dłuższym okresie przewagę konkurencyjną, koncentrując uwagę jedynie na rozwoju własnych produktów. Niezwykle istotnymi czynnikami, umożliwiającymi utrzymanie, bądź poprawę pozycji rynkowej, są sam sposób obsługi

2 klienta oraz serwis posprzedażowy. Klient przy wyborze spośród wielu podobnych ofert kierować się będzie warunkami gwarancyjnymi udzielanymi przez oferenta, dostępnością punktów serwisowych, łatwością nawiązania kontaktu w razie potrzeby. Istotna dla niego będzie również rozpoznawalność marki, opinia innych konsumentów oraz własne wcześniejsze doświadczenia z przedsiębiorstwem. Dla przedsiębiorstw sprzedaż przestała być więc jednorazową transakcją, stała się złożonym procesem, obejmującym prowadzone działania marketingowe, proces obsługi klienta zainteresowanego ofertą oraz proces obsługi posprzedażowej. Ze względu na złożoność tego procesu pracownicy działu obsługi klienta i menedżerowie sprzedaży nie są w stanie skutecznie nim zarządzać bez pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparcie procesu sprzedaży przez te technologie będzie przedmiotem niniejszego opracowania. Rola systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Rozwój wielu koncepcji biznesowych uzależniony jest w znacznym stopniu od poziomu rozwoju technologicznego, który determinuje możliwości kreowania nowych rozwiązań. Niezwykle istotne są tu systemy informatyczne, wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw. Informatyzacja objęła początkowo obszary produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach. Wdrażano wówczas systemy MRP (Material Resource Planning) oraz MRP II (Manufacture Resource Planning), mające za zadanie optymalizację zapasów i samego procesu produkcyjnego. Z upływem czasu ewoluowały one, obejmując coraz to nowe obszary zarządzania i zyskały nazwę ERP (Enterprise Resource Planning). Ta klasa systemów wspoma-

3 ga zarządzanie znacznym zakresem działań wykonywanych w przedsiębiorstwie, ułatwiając optymalizację wykorzystania zasobów oraz zachodzących procesów przedsiębiorstwa. Zbierają one, przetwarzają i zarządzają informacjami płynącymi z wnętrza przedsiębiorstwa, kontrolują i organizują procesy oraz przepływy informacyjne w przedsiębiorstwie. Jak już jednak wspomniano we wstępie, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest praktycznie niemożliwe, gdy koncepcja jej budowania opiera się jedynie na rozwoju produktu/usługi i usprawnianiu wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa. Musi się ona opierać na efektywnym pozyskiwaniu informacji z otoczenia. Do tego celu służą zintegrowane systemy CRM (Customer Relationship Management), pozwalające na zbieranie i przetwarzanie takich informacji, a także na wspieranie marketingu, kampanii reklamowych, serwisu oraz rozliczenie tych zadań zarówno w kategoriach merytorycznych, jak i finansowych, zarządzanie kanałami dystrybucji, a także organizację i zarządzanie sprzedażą[crmr03]. Systemy CRM powstały w latach 90-tych XX wieku integrując zadania systemów funkcjonujących w latach 80-tych: SFA (Sales Force Automation) wprowadzonego w celu automatyzacji procesów sprzedaży i CSS (Customer Service Support) dla usprawnienia posprzedażowej obsługi serwisowej. Integracja tychże systemów w jedno wspólne rozwiązanie aplikacyjne, zarządzane przez współdzieloną jednostkę centralną, ma swoje głębokie merytoryczne uzasadnienie. Jak już wspomniano, sprzedaż przestała być transakcją, a stała się złożonym procesem, obejmującym wiele równolegle realizowanych operacji na różnych płaszczyznach, począwszy od działań marketingowych, a skończywszy na obsłudze posprzedażowej. Ważne jest, aby aplikacje wspierające sprzedaż, obejmowały zarówno

4 wsparcie samej sprzedaży, jak i zarządzanie relacjami z klientami. Ciężko jest bowiem doprowadzić przedstawicielowi firmy do transakcji, jeśli nie posiada on wystarczającej wiedzy na temat klienta, jego preferencji, historii wcześniejszych kontaktów z firmą. Często konieczna jest wręcz identyfikacja nowych, nieznanych wcześniej klientowi, jego potrzeb na podstawie dostępnych informacji o nim i jego profilu konsumenckim. Kolejnym czynnikiem, decydującym o konieczności takiej integracji, jest fakt, że proces obsługi klienta przewija się przez cały proces sprzedaży. Na początku klient musi zostać poinformowany o produkcie/usłudze, należy go możliwie najskuteczniej zachęcić do zakupu i uświadomić realne korzyści, jakie będzie w stanie uzyskać korzystając z tej oferty. Klient musi być wspierany również podczas samej transakcji, aby ograniczyć do minimum ponoszony przez niego wysiłek. Niezwykle istotny jest serwis posprzedażowy, klient powinien mieć dostęp (czasem wręcz całodobowy) do wsparcia technicznego i biura obsługi klienta (BOK), gdzie możliwe są zmiany parametrów usługi, zamawianie kolejnych usług w uproszczonym trybie, zgłaszanie uwag i awarii. Widać więc wyraźnie, że integracja systemów SFA oraz CSS staje się koniecznością w sytuacji, gdy zakresy funkcjonalne procesu obsługi klienta oraz sprzedaży w coraz szerszym stopniu na siebie zachodzą. Warto zauważyć, że wiele firm informatycznych do dziś oferuje samodzielnie funkcjonujące systemy SFA, które jednak, z przyczyn wspomnianych powyżej, coraz bardziej ewoluują w kierunku bardziej kompleksowych systemów CRM. W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skupiona na bardziej kompleksowych systemach CRM, przy czym podjęta tematyka dotyczyć bę-

5 dzie przede wszystkim tej części tych systemów, które koncentrują się na wsparciu sprzedaży. Platforma technologiczna nowoczesnych systemów SFA oraz CRM Początkowo informatyczne systemy wspierania sprzedaży oraz zarządzania relacjami przygotowywane były pod kątem zastosowania w fizycznych punktach sprzedaży i obsługi klienta, posiadających wewnętrzną infrastrukturę sieciową (sieć komputerową opartą o architekturę klient-serwer, gdzie wszystkie informacje przechowywano w centralnej bazie danych na serwerze). Aktualnie, w dobie dostosowywania się polskiej gospodarki do nowoczesnych koncepcji gospodarczych gospodarki zorientowanej na klienta i opartej na wiedzy, z wieloma rozproszonymi przedsiębiorstwami i delegacją uprawnień decyzyjnych w dół, taki model już nie wystarcza. Klient wymaga pełnej informacji i obsługi 24 godziny na dobę. W działalności przedsiębiorstwa ważna jest mobilność pracowników firmy konieczne są częste wyjazdy w celu zawierania umów z kontrahentami (dostawcami, czy klientami) przez kadrę menedżerską oraz przedstawicieli handlowych. Osoby te muszą mieć dostęp do kluczowych informacji o partnerach handlowych również w terenie, co w tradycyjnych systemach CRM nie jest możliwe. Częściowym rozwiązaniem tych problemów jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. W zakresie automatyzacji obsługi klienta i zapewnienia dostępu do informacji w dowolnym czasie wielką rolę odgrywają dziś systemy IVR (Interactive Voice Response), aplikacje internetowe oraz aplikacje mobilne. W zakresie komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa wykorzystuje się z kolei Internet oraz bezprzewodowe technologie komunikacyjne i transmisyjne.

6 System IVR to automatyczny serwis telefoniczny z rozpoznawaniem poleceń klienta. Klient łączy się z systemem firmowym za pomocą telefonu z wybieraniem tonowym i wskazuje wybór opcji z dostępnego menu poprzez wybranie odpowiedniego klawisza na klawiaturze telefonu, zwrotnie zaś uzyskuje informacje generowane przez system, podawane głosem nagranym w technologii cyfrowej. Równolegle z systemem IVR często funkcjonuje centrum telefoniczne (call center), gdzie klient może się skontaktować z operatorem w celu zlecenia mu wykonania niestandardowych operacji lub operacji wymagających uczestnictwa operatora. Ponadto klienci mają szeroki dostęp do informacji o szczegółowej ofercie firmy z poziomu strony internetowej przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wdrożono również internetowe serwisy transakcyjne sklepy internetowe, umożliwiające dokonanie zakupu o każdej porze dnia i nocy z każdego komputera podłączonego do Internetu. Aplikacje internetowe przeznaczone dla pracowników umożliwiają, po wcześniejszym zalogowaniu się, zdalny dostęp do centralnej bazy danych z każdego komputera podłączonego do Internetu. Pełna informacja o kliencie, aktualne stany magazynowe, platforma kontaktowa, system statystyk to niektóre z modułów dostępnych w tego typu systemach. Interesować nas tu będzie jednak mobilne wsparcie procesu sprzedaży, stąd problematyka zastosowania technologii bezprzewodowych poruszona będzie nieco szerzej. Jak już wspomniano wcześniej, w kadrach przedsiębiorstw coraz większy udział stanowią pracownicy mający bezpośredni kontakt z partnerami biznesowymi. Większość swego czasu spędzają w podróży i siedzibach dostawców i klientów. Potrzebują ciągłego dostępu do aktualnych infor-

7 macji i możliwości zdalnego rejestrowania nowych transakcji. Aplikacje internetowe mają w tym względzie pewne ograniczenia, nie wszędzie jest bowiem dostęp do fizycznego łącza internetowego. Technologie mobilne praktycznie eliminują ten problem. Wykorzystanie technologii transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service), wykorzystującej infrastrukturę sieci telefonii komórkowej GSM (Global Systems for Mobile Communications), zapewnia dostęp do Internetu z dowolnego miejsca. Urządzeniem, z poziomu którego uzyskać można łączność z systemem centralnym, może być: telefon komórkowy z obsługą technologii transmisji danych GPRS oraz protokołu komunikacyjnego WAP (Wireless Application Protocol), Pocket PC (PDA, Personal Digital Assistant) kieszonkowy komputer, zarządzany systemem operacyjnym, umożliwiający instalowanie aplikacji mobilnych, posiadający wbudowany moduł GSM lub bezprzewodową kartę sieciową w standardzie Wi-Fi, notebook z bezprzewodową kartą sieciową lub modemem GSM (mobilny dostęp do Internetu). Z poziomu urządzeń wyposażonych w moduł GSM możliwe jest wykorzystanie usług zintegrowanych z tą generacją sieci komórkowych, czyli krótkich wiadomości tekstowych SMS (Short Message Service), wiadomości multimedialnych MMS (Multimedia Message Service), czy protokołu WAP (Wireless Application Protocol), będącego mobilnym odpowiednikiem Internetu. Rozwój mobilnych sieci telekomunikacyjnych trzeciej generacji UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) oraz HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) spowoduje, że ofe-

8 rowana gama usług dodatkowych znacznie się poszerzy, m.in. o strumieniową transmisję obrazu (video streaming), która zapewnia możliwość prowadzenia wideokonferencji z poziomu urządzenia mobilnego. Obecnie UMTS dostępny jest w Polsce jedynie w większych miastach. Interesującą alternatywą dla tych technologii jest szerokopasmowa bezprzewodowa transmisja danych WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), której praktyczna implementacja już się rozpoczęła. Jej upowszechnienie spowoduje, że prędkości transmisji danych znacznie wzrosną i pojawi się wiele nowych, dziś niemożliwych do wdrożenia, funkcjonalności systemów wspierania sprzedaży. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest wyposażenie urządzenia mobilnego w moduł lokalizacyjny GPS (Global Positioning System), co może znacznie ułatwić przydzielanie zadań konkretnym pracownikom poprzez sprawdzanie ich aktualnej lokalizacji i wybór osoby znajdującej się najbliżej określonego klienta. Możliwe jest również skorzystanie biznesowych usług lokalizacyjnych oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej, realizowanych w oparciu o architekturę sieci komórkowej. Do niedawna problemem był brak oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych. Związane to było poniekąd z wieloma ograniczeniami urządzeń mobilnych, zwłaszcza telefonów komórkowych, dotyczącymi ubogiego interfejsu graficznego i niewielkich pamięci. W wyniku ewolucji tych urządzeń (większe kolorowe wyświetlacze, bardziej pojemna pamięć, niekiedy rozszerzalna za pomocą dodatkowych kart pamięci, produkcja zaawansowanych telefonów komórkowych klasy smart-

9 phone 1 ) oraz pojawienia się platformy programistycznej J2ME (Java 2 Micro Edition) możliwa stała się instalacja aplikacji dla urządzeń mobilnych. Język Java, na którym J2ME jest oparta, jest niezależny od platformy sprzętowej i pozwala uniknąć problemów niekompatybilności niektórych usług mobilnych. Ponadto nie posiada dużych wymagań co do zasobów pamięci urządzenia, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. W tym języku możliwe jest tworzenie interaktywnych aplikacji o dopracowanym graficznie interfejsie, posiadających możliwość łączenia się z Internetem i zdalnej realizacji niektórych operacji. Pojawienie się na rynku informatycznym technologii mobilnych stworzyło zatem nowe możliwości kreowania systemów wspomagania biznesu. Systemy CRM również zostały objęte modyfikacjami polegającymi najczęściej na zaimplementowaniu nowego modułu, tzw. mcrm (mobilny CRM), odpowiedzialnego za komunikację urządzeń mobilnych z serwerem centralnym oraz wykorzystanie mobilnych aplikacji biznesowych. Wsparcie sprzedaży w mobilnych systemach CRM Systemy CRM obejmują szereg procesów, w których wykorzystuje się możliwości oprogramowania, sprzętu i Internetu do gromadzenia informacji o klientach obecnych i potencjalnych, a także do zarządzania tymi informacjami[cisc07]. Pozwalają realizować filozofię budowania pozytywnych relacji między klientem a przedsiębiorstwem oraz wspierać szereg procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa, zwłaszcza sprzedaż. 1 Smartphone przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie funkcje telefonu komórkowego, pagera, PDA, GPS i cyfrowego aparatu fotograficznego.

10 Mobilny CRM to system wzbogacony o moduł 2 pozwalający na korzystanie z pełnej lub okrojonej funkcjonalności w terenie za pośrednictwem technologii zdalnego dostępu we współpracy z urządzeniami mobilnymi. Głównym założeniem mcrm jest zapewnienie właściwej obsługi klienta w dowolnym miejscu i czasie, w którym się znajduje[nofi07]. Pracownicy terenowi mający bezpośredni kontakt z klientem muszą mieć zapewniony zdalny dostęp do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, aby zaoferować klientowi obsługę w zakresie informacyjnym, doradczym oraz transakcyjnym na możliwie najwyższym poziomie. Podstawowe moduły przykładowego systemu CRM zaprezentowano na rysunku 1. Widać na nim, że każdy z modułów systemu przyczynia się bezpośrednio, bądź pośrednio do realizacji celów sprzedażowych, co jest dowodem na wcześniej wspomniane zacieranie się różnic pomiędzy systemami CRM oraz SFA. Aspekt sprzedażowy w systemach CRM, obecny we wszystkich wymienionych tu modułach, ma charakter dominujący. Prezentowane na rysunku moduły mogą zapewnić firmie wieloaspektowe spojrzenie na proces sprzedaży, począwszy od działań marketingowych, poprzez organizację samego procesu (zarządzanie sprzedażą, zarządzanie przepływem zadań) i skończywszy na posprzedażowej obsłudze serwisowej. Kontrola nad tymi wszystkimi elementami prowadzi do efektywniejszego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa oraz zdobycia grupy lojalnych klientów, co w rezultacie powoduje wzmocnienie pozycji rynkowej. 2 Systemy CRM najczęściej mają strukturę modularną, gdzie każda istotna z punktu widzenia przedsiębiorstwa funkcja jest realizowana przez jeden moduł, ułatwia to zachowanie odpowiedniej wydajności systemu (wykorzystywane są jedynie moduły niezbędne w danym momencie) oraz umożliwia wprowadzanie nowych funkcjonalności, bez naruszania integralności aplikacji.

11 Rys1. Moduły systemu CRM na przykładzie systemu Logotec CRM9000 Web Edition Źródło: Opracowanie własne na podstawie:[logo07]. Mobilne systemy CRM, dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych oraz bezprzewodowej transmisji danych, mogą spełniać swoją rolę jeszcze lepiej. Systemy te wykorzystują komputery przenośne Pocket PC, łącząc się z siecią GSM za pomocą telefonów komórkowych (starsze modele) lub wbudowanych modułów GSM. W architekturze takiego systemu, oprócz części centralnej (baza danych, system synchronizacji informacji, system finansowo-księgowy firmy), wydzielić można składniki po

12 stronie urządzeń przenośnych: mobilną bazę danych 3 i aplikację dla komputera przenośnego. Synchronizacja danych następuje poprzez zestawienie sesji GPRS. Dzięki temu przed wizytą u klienta możliwe jest pobranie najnowszych informacji o produktach i promocjach, zapoznanie się z dziennym planem pracy, identyfikacja zestawu produktów najczęściej z zamawianych przez klienta czy sprawdzenie aktualnego stanu jego należności. Handlowiec podczas wizyty u klienta może dostarczyć mu informacji o bieżących promocjach i nowych rabatach, przedstawić aktualną (na daną chwilę) ofertę i przyjąć zamówienie, które może zostać natychmiast potwierdzone. Natychmiastowa synchronizacja z bazą centralną eliminuje ryzyko braków produktowych, a z bazy generowane są zawsze aktualne informacje dotyczące zamówień[wank04]. Dzięki technologiom mobilnym znacznie wydajniejsze stały się procesy związane z logistyką (np. handlowiec może od razu określić przewidywany czas dostawy), możliwe jest śledzenie i szeregowanie pojawiających się szans dokonania sprzedaży. Posiadając odpowiednio zbudowaną strukturę bazy danych (grupy produktowe, powiązania między produktami) można efektywniej wykorzystywać możliwości procesów sprzedaży wiązanej (cross-selling 4 i up-selling 5 ). Jak już wspomniano przy omawianiu platformy technologicznej dla CRM, interesującą opcją jest możliwość wykorzystania mobilnych usług lokalizacyjnych do efektywnego zarządzania czasem pracowników mobilnych, optymalizując trasy przejazdu oraz dobierając oso- 3 Mobilna baza danych baza zainstalowana na urządzeniu mobilnym, przechowująca informacje niezbędne do funkcjonowania urządzenia w trybie off-line, przykładami takich baz danych są: Sybase UltraLite oraz Microsoft SQL Server CE. 4 Cross selling (sprzedaż krzyżowa) to marketingowa technika sprzedaży produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających). 5 Up-selling (sprzedaż dodatkowa) to oferowanie klientowi produktów lub usług o wyższej cenie, wyższym standardzie, większej liczbie funkcji.

13 by odpowiedzialne za konkretne zadania sprzedażowe na podstawie ich bieżącej lokalizacji. Mobilne systemy CRM pozwalają ponadto zarządzać informacją osobistą (Personal Information Management, PIM), dając stały dostęp do kalendarza, kontaktów, zadań do wykonania oraz poczty elektronicznej. Sprzęt klasy Pocket PC umożliwia przeglądanie, tworzenie i edycja istniejących dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, a nawet prezentacji multimedialnych[rutk03]. Dzięki upowszechnieniu się technologii mobilnych wśród konsumentów zdecydowanie poszerzyła się gama dostępnych narzędzi marketingowych, które mogą zostać wykorzystane w module zarządzania marketingiem. Są to chociażby reklama mobilna, mobilne promocje konsumenckie, mobilne programy lojalnościowe, reklama w mediach mobilnych, sponsoring mediów mobilnych, reklama w grach mobilnych, czy m- kupony (kupony zniżkowe w formie SMS). Mobilne kampanie reklamowe mają szansę stać się bardzo istotnym elementem każdej strategii marketingowej. Część akcji wykorzystujących media mobilne osiągnęło bardzo wysokie wskaźniki skuteczności, a powodów takiego stanu rzeczy szukać należy w takich cechach tej formy promocji, jak: interaktywność, natychmiastowość, impulsowość odpowiedzi, inwazyjność, czy precyzja dotarcia. Reasumując, można stwierdzić, że efektywnie działający mobilny system CRM może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwu go wdrażającemu. Zaliczyć tu możemy: sprawne działanie oraz redukcję kosztów funkcjonowania działu handlowego (możliwość kontroli efektywności działu handlowego), wzrost wydajności pracy handlowców, pełna kontrola ich działań,

14 nowoczesne, niezawodne rozwiązanie ułatwiające pracę, oszczędności związane z obsługą klienta, automatyzację procesów zachodzących w firmie, efektywny i szybki przepływ dokumentów, szybszą realizację zamówień, segmentację klientów, możliwość koncentracji na relacjach z najbardziej dochodowymi, kluczowymi klientami, indywidualizację produktów i usług, dostosowanie do potrzeb klienta, gwarancję zadowolenia klientów, szybki zwrot z inwestycji[wank04]. Wszystkie te korzyści staną się faktem, gdy w procesie wdrożenia uda się dostosować niejednokrotnie niespójne i często jeszcze skostniałe struktury przedsiębiorstwa do wymogów nowej gospodarki, a także poddać procesom dostosowawczym systemy informatyczne funkcjonujące już w przedsiębiorstwie w celu ich integracji. Literatura [Cisc07] Cisco Systems: Na czym polega obsługa klienta, c/cc_whatis.shtml, dostępny: [Crmr03] CRM Review: Umiejscowienie systemu CRM, dostępny: [Logo07] Logotec Enterprise S.A.: Logotec CRM9000 Web Edition - klucz do wiedzy o twoim kliencie,

15 dostępny: [Nofi06] Puls Biznesu: Najważniejsze są dobre relacje, dostępny: [Rutk03] Rutkowski D.: Mobilny CRM, dostępny: [Wank04] Wanke R.: Sales Force Automation w dziale handlowym nowoczesnej firmy rozwiązania mobilne, materiały konferencyjne Technologie mobilne w biznesie III, Warszawa Informacje o autorach Prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska Mgr Robert Kutera Katedra Komunikacji Gospodarczej Akademia Ekonomiczna ul. Komandorska 118/ Wrocław Polska Numer telefonu (fax) +48/71/

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jarosław Przybyła mobijoy!

Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jarosław Przybyła mobijoy! Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Jarosław Przybyła mobijoy! mobijoy! Założenie: Kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy? najlepszy przykład własny przykład. Tylko czy na pewno dobry...?

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY SYSTEM CRM DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

INTERNETOWY SYSTEM CRM DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW INTERNETOWY SYSTEM CRM DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Jerzy PIERONEK, Marcin WEREŻYŃSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono autorski system internetowy CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA.

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Historia naszego klienta Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Nasz klient FM BANK PBP SA FM Bank PBP SA powstał na bazie połączenia FM Banku i Banku Polskiej Przedsiębiorczości. Od kilku miesięcy instytucja

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-service

Katalog handlowy e-service 1 / 16 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-service 2 / 16 e-service to program informatyczny służący do planowania, realizowania i monitorowania mobilnych Zadań oraz Zleceń. 3 / 16 Czy e-service to program

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo