WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie przestrzenne FACULTY OF ARCHITECTURE Architecture and Town Planning Architecture Preservation of Monuments Spatial Management Spatial Planning WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING Budownictwo Budowa dróg i lotnisk Budowlano-technologiczno-menadŜerska Budownictwo hydrotechniczne i specjalne Budownictwo lądowe i wodne (prowadzona w języku angielskim) Budownictwo podziemne i inŝynieria miejska Geotechnika i hydrotechnika Infrastruktura transportu szynowego InŜynieria budowlana InŜynieria lądowa InŜynieria mostowa Konstrukcje budowlane Teoria i analiza komputerowa konstrukcji Teoria konstrukcji Civil Roads and Airports Building Technology and Management Hydroengineering Structures Civil Underground and Urban Infrastructures Geotechnics and Hydroengineering Railway Building Civil Bridges Building Structures Theory and Computer Analysis of Structures Theory of Structures WYDZIAŁ CHEMICZNY Biotechnologia Bioinformatyka Bioinformatyka (prowadzona w języku angielskim) Bioinformatyka i informatyka chemiczna Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka Biotechnologia molekularna i biokataliza Biotechnologia środowiska Chemia medyczna Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych FACULTY OF CHEMISTRY Biotechnology Bioinformatics Bioinformatics Bioinformatics and Computational Chemistry Pharmaceutical Biotechnology Pharmaceutical Biotechnology and Bioinformatics Biocatalysis and Molecular Biotechnology Environmental Biotechnology Medicinal Chemistry Chemistry of Surfactants and Dispersed 1

2 Chemia środowiska Informatyka chemiczna Molekularna nano-biofotonika dla biotechnologii i telekomunikacji Procesy biotechnologiczne Chemia Analityka środowiska i Ŝywności Chemia analityczna Chemia analityczna i bionieorganiczna Chemia bionieorganiczna Chemia i technologia polimerów Chemia i technologia procesów fotograficznych Chemia medyczna (prowadzona w języku angielskim) Chemia metali w biologii i środowisku Chemia organiczna Chemia organiczna i metaloorganiczna Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych Chemia techniczna Chemia związków organicznych i polimerów Fizykochemia molekularna Fototechnika Informatyka chemiczna InŜynieria nośników informacji Metalurgia chemiczna i korozja metali InŜynieria Chemiczna i Procesowa Informatyka chemiczna InŜynieria bioprocesowa i środowiskowa InŜynieria chemiczna InŜynieria Materiałowa InŜynieria materiałów makromolekularnych InŜynieria nośników informacji InŜynieria i technologia polimerów Materiały funkcjonalne Metalurgia chemiczna i korozja metali Metalurgia i korozja metali Molekularna nano-biofotonika dla biotechnologii i telekomunikacji (prowadzona w języku angielskim) Technologia Chemiczna Chemia i technologia polimerów Chemia i technologia procesów fotograficznych Environmental Chemistry Computational Chemistry Molecular Nano- and Bio-photonics for Telecommunications and Biotechnologies Biotechnological Processes Chemistry Environmental and Food Analysis Analytical Chemistry Analytical and Bioinorganic Chemistry Bioinorganic Chemistry Chemistry and Technology of Polymers Chemistry and Technology of Photographic Processess Medicinal Chemistry Chemistry of Metals in Biology and Environment Organic Chemistry Organic and Metallorganic Chemistry Chemistry of Surfactants and Dispersed Technical Chemistry Chemistry of Organic Compounds and Polymers Molecular Physical Chemistry Imaging Science Computational Chemistry Materials for Information Storage Chemical Metallurgy and Corrosion of Metals Chemical and Process Computational Chemistry Bioprocess and Environmental Chemical Materials Macromolecular Materials Science Materials for Information Storage and Technology of Polymers Functional Materials Chemical Metallurgy and Corrosion of Metals Metallurgy and Corrosion of Metals Molecular Nano- and Biophotonics for Telecomunications and Biotechnologies Chemical Technology Chemistry and Technology of Polymers Chemistry and Technology of Photographic Processess 2

3 Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych Chemia techniczna Chemia techniczna i systemy jakości w technologii chemicznej Fototechnika Informatyka chemiczna InŜynieria nośników informacji Metalurgia chemiczna i korozja metali Paliwa i energia a środowisko Procesy i produkty chemiczne Proekologiczne technologie chemiczne Przemysłowa chemia organiczna Technologia chemiczna ropy naftowej i gazu Technologia ochrony środowiska Technologia ropy naftowej i węgla Układy dyspersyjne i polimery Węgiel i materiały węglowe Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie chemicznym Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji Zarządzanie i systemy jakości w przedsiębiorstwie chemicznym Chemistry of Surfactants and Dispersed Technical Chemistry Technical Chemistry and of Quality in Chemical Technology Imaging Science Computational Chemistry Materials for Information Storage Chemical Metallurgy and Corrosion of Metals Fuels and Energy in the Environment Processes and Chemical Products Proecological Chemical Technologies Industrial Organic Chemistry Chemical Technology of Petroleum and Natural Gas Environmental Technology of Petroleum and Coal Disperse and Polymers Coal and Carbon Materials Management and Marketing in Chemical Enterprise Management of Chemical Technologies and Quality of Chemical Production Management and of Quality in Chemical Company WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Automatyka i Robotyka Automatyzacja procesów przemysłowych InŜynieria oprogramowania systemów automatyki i robotyki Komputerowe sieci sterowania Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi Robotyka Systemy automatyki i robotyki Systemy informatyczne w automatyce Systemy informatyczne w automatyce i robotyce Technologie informatyczne w systemach automatyki Elektronika i Telekomunikacja Akustyka Aparatura elektroniczna Cyfrowe przetwarzanie i transmisja informacji Cyfrowe urządzenia i systemy elektroniczne FACULTY OF ELECTRONICS Control and Robotics Computer Control in Manufacturing Software of Control and Robotics Computerized Control Networks Computer Management in Manufacturing Robotics of Control and Robotics Information Technology in Control Computer in Control and Robotics Information Technologies in Control System Electronics and Telecommunications Acoustics Electronic Equipment Digital Data Processing and Transmission Digital Devices and Electronic 3

4 Elektroniczne i komputerowe systemy automatyki Elektroniczne systemy pomiarowe Elektronika Elektronika stosowana i optokomunikacja InŜynieria dźwięku Komputerowe systemy pomiarowe i diagnostyczne Mikroelektronika i urządzenia elektroniczne Mikrosystemy Optoelektronika i technika światłowodowa Sieci telekomunikacyjne Sygnały w telekomunikacji cyfrowej Systemy telekomunikacyjne Teleinformatyczne sieci mobilne Teleinformatyczne systemy rozsiewcze Telekomunikacja Telekomunikacja porozumiewawcza Telekomunikacyjne sieci szerokopasmowe Urządzenia elektroniczne Zastosowania inŝynierii komputerowej w technice Informatyka InŜynieria internetowa InŜynieria systemów informatycznych Systemy i sieci komputerowe Systemy informatyczne Systemy informatyki w medycynie Systemy informatyki w medycynie i technice Systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe Teleinformatyka Projektowanie sieci teleinformatycznych Utrzymanie sieci teleinformatycznych Computer-Based Control Electronic Measurement Electronics Applied Electronics and Optocommunications Audio Computer Measurement and Diagnostic Microelectronics and Electronic Instrumentation Microsystems Optoelectronics and Optical Fiber Technology Telecommunications Networks Signals in Digital Telecommunications Telecommunications ICT Mobile Networks ICT Distribution Telecommunications Stationary Telecommunications Broadband Networks Electronic Instrumentation Applied Computer Computer Science Internet Data Processing Computer and Networks Computer Applied Computer in Medicine Applied Computer in Medicine and Technology Microprocessor and Microcomputer Teleinformatics Teleinformation Networks Design Teleinformation Networks Maintenance WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING Automatyka i Robotyka Automatyka i sterowanie w energetyce Control and Robotics Automation and Control in Electrical Power Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń Automation of Machines, Vehicles and Apparatus 4

5 Elektrotechnika Electrical Automatyka elektroenergetyczna Control and Protection in Electrical Power Automatyka przemysłowa i systemy pomiarowe Industrial Automation and Measurement Elektroenergetyka Electrical Power Elektroenergetyka przemysłowa i komunalna Industrial and Municipal Electrical Power Elektrotechnika przemysłowa i komunalna Industrial and Municipal Electrical Elektrotechnika teoretyczna Theory of Electrical InŜynieria elektryczna Electrical Drives and Electrotechnology Maszyny i napędy elektryczne Electrical Machines and Drives Przyrządy i systemy pomiarowe Measurement Instruments and Sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce Control and Management in Electrical Power Sterowanie w elektroenergetyce Control in Electrical Power Systemy elektroenergetyczne Electrical Power Technologia i diagnostyka w elektrotechnice Technology and Diagnostics in Electrical Zarządzanie i informatyka Management and Computer Science WYDZIAŁ GÓRNICZY WYDZIAŁ GEOINśYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII (nazwa obowiązuje od r.) FACULTY OF MINING FACULTY OF GEOENGINEERING, MINING AND GEOLOGY Górnictwo i Geologia Mining and Geology Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóŝ Underground and Surface Mining Geoinformatyka Geoinformatics GeoinŜynieria Geoengineering Geologia poszukiwawcza i górnicza Exploratory and Mining Geology Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Earth Resources Management and Environmental Protection Zarządzanie eksploatacją maszyn Machinery Maintenance Management WYDZIAŁ INśYNIERII ŚRODOWISKA FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING InŜynieria Środowiska Ekologistyka i ochrona atmosfery InŜynieria ochrony atmosfery Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne Ochrona atmosfery Technologie w inŝynierii środowiska Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów Environmental Ecologistics and Atmosphere Protection Air Pollution Control Air-Conditioning, Heating and Sanitary Installations Atmosphere Protection Technology in Environmental Water Supply, Wastewater Treatment and Solid Waste Disposal 5

6 Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów Zarządzanie jakością środowiska Ochrona Środowiska Biotechnologia środowiska Gospodarka odpadami Systemy ochrony atmosfery Systemy ochrony środowiska Systemy ochrony wód i gleby Water Supply, Wastewater Treatment and Waste Management Environmental Quality Management Environmental Protection Environmental Biotechnology Waste Management Air Protection Environmental Protection Water and Soil Protection WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT Informatyka Informatyczne systemy sterowania InŜynieria oprogramowania Podstawowe problemy informatyki Systemy i sieci informatyczne Systemy informacji naukowo-technicznej Systemy informacyjne Systemy informatyczne Systemy sterowania Zarządzanie i Marketing Zarządzanie Marketing Technologie informacyjne w zarządzaniu Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyczne w wojsku Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie systemami finansowymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Computer Science Computer Control Software Fundamental Problems of Computer Science Computer and Networks Scientific Information Information Computer Control Management and Marketing Management Marketing Information Technology in Management Information Management in Business Military Logistics Management Business Management Financial Management Production and Operation Management WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY FACULTY OF MECHANICAL AND POWER ENGINEERING Mechanika i Budowa Maszyn Aparatura procesowa Chłodnictwo Chłodnictwo i kriogenika Eksploatacja systemów i urządzeń energetycznych InŜynieria cieplna i procesowa InŜynieria lotnicza Maszyny i urządzenia energetyczne Termoenergetyka Mechanical and Machine Building Apparatuses for Processes Refrigeration Refrigeration and Cryogenics Exploitation of Power and Devices Thermal and Process of Aviation Power Machines and Devices Thermal Power 6

7 Energetyka Budowa i eksploatacja systemów energetycznych Energetyka ze źródeł odnawialnych Energetyka cieplna i jądrowa Energetyka cieplna i niekonwencjonalna Eergetyka komunalna Technologie spalania i ochrona środowiska Power Building and Exploitation of Power Renewable Sources of Energy Thermal and Nuclear Power Thermal and Alternative Power Municipal Power Combustion and Environment Protection Technologies WYDZIAŁ MECHANICZNY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Automatyka i Robotyka Automatyzacja maszyn i procesów roboczych InŜynieria biomedyczna Systemy produkcyjne Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja maszyn i urządzeń InŜynieria materiałów konstrukcyjnych Konstrukcja i eksploatacja maszyn Konstrukcyjno-eksploatacyjna Ogólnotechniczna w zakresie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji maszyn Procesy, maszyny i systemy produkcyjne Projektowo- konstrukcyjna Zarządzanie i marketing w budowie i eksploatacji maszyn Transport Bezpieczeństwo i inŝynieria napraw środków transportu Bez specjalności InŜynieria i ekologia środków transportu Organizacja i projektowanie systemów transportowych Technika i ekologia transportu Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Logistyka Organizacja i zarządzanie produkcją Organizacja produkcji Zarządzanie jakością Control and Robotics Machine and Process Automation Biomedical Manufacturing Mechanical and Machine Building Operation of Machines Materials Machine Design and Operation Machine Design and Operation Designing, Manufacturing and Operating of Machines Manufacturing Designing Management and Marketing at Machines Design and Operation Transport Protection and Service of Transportation Means Without specialization and Ecology of Transportation Transportation Management and Designing and Ecology of Transportation Management and Manufacturing Logistics Manufacturing Management Manufacturing Management Quality Management 7

8 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI FACULTY OF FUNDAMENTAL PROBLEMS OF TECHNOLOGY Fizyka Fizyka Fizyczne podstawy informatyki Fizyka ciała stałego Fizyka fazy skondensowanej Fizyka komputerowa Fizyka teoretyczna: InŜynieria kwantowa (prowadzona w jęz. angielskim) Inzynieria kwantowa NanoinŜynieria (prowadzona w jęz. angielskim) Optyka Symulacje i modelowanie w fizyce (prowadzona w jęz. angielskim) Fizyka Techniczna Fizyka komputerowa w nauce i technice Fotonika InŜynieria biomedyczna InŜynieria informatyczna InŜynieria optyczna NanoinŜynieria Optometria Optyka Optyka okularowa Informatyka Algorytmika i struktury informatyczne Algorytmy i systemy informatyczne Bezpieczeństwo komputerowe Informatyka Informatyka matematyczna Metody numeryczne i grafika komputerowa Obliczenia naukowe Statystyka obliczeniowa Systemy informacyjne InŜynieria Biomedyczna Elektronika medyczna Optyka biomedyczna InŜynieria Materiałowa InŜynieria materiałów elektroniki i optoelektroniki InŜynieria materiałów i systemów monitorujących InŜynieria molekularna NanoinŜynieria Physics Physics Physical Foundations of Computer Science Solid State Physics Condensed Matter Physics Computational Physics Theoretical Physics: Quantum Quantum Nanoengineering Optics Simulation and Modeling in Physics Technical Physics Computational Physics in Science and Technology Photonics Biomedical Computer Science in Optical Nanoengineering Optometry Optics Ophtalmic Optics Computer Science Algorithmics and Computer Algorithms and Computer Computer Security Computer Science Mathematical Aspects of Computer Science Scientific Computing and Computer Graphics Scientific Computing Computational Statistics Information Biomedical Medical Electronics Biomedical Optics Materials Electronic and Optoelectronic Materials of Monitoring Materials and Molecular Nanoengineering 8

9 Matematyka Mathematics Ekonomatematyka (prowadzona w jęz. angielskim) Economathematics Informatyka matematyczna Mathematical Aspects of Computer Science Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computer Science Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Financial and Actuarial Mathematics Matematyka przemysłowa Industrial Mathematics Matematyka teoretyczna Theoretical Mathematics Statystyka matematyczna Mathematical Statistics WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Elektronika i Telekomunikacja Elektronika, fotonika, mikrosystemy Mikroelektronika i urządzenia elektroniczne Mikrosystemy Optoelektronika i technika światłowodowa Urządzenia elektroniczne FACULTY OF MICROSYSTEM ELECTRONICS AND PHOTONICS Electronics and Telecommunications Electronics, Photonics, Microsystems Microelectronics and Electronic Instrumentation Microsystems Optoelectronics and Optical Waveguide Technology Electronic Instrumentation 9

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne

13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja dróg i mostów lotnictwo łączność nawigacja prognozowanie inżynieria wojskowa sztuka operacyjna inne 12 - ekonomia cybernetyka/ cybernetyka ekonomiczna demografia modelowanie matematyczne modelowanie procesów prognozowanie rolnictwo statystyka finanse ekonometria 13 nauki wojskowe balistyka budowa i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

MR Dr. Heinz Kasparovsky Tel. 531 20-5920 Fax 531 20-7890 e-mail: heinz.kasparovsky@bmbwk.gv.at

MR Dr. Heinz Kasparovsky Tel. 531 20-5920 Fax 531 20-7890 e-mail: heinz.kasparovsky@bmbwk.gv.at GZ 53.488/3-VII/11/2004 Sachbearbeiter: MR Dr. Heinz Kasparovsky Tel. 531 20-5920 Fax 531 20-7890 e-mail: heinz.kasparovsky@bmbwk.gv.at Polen, Anerkennung von Prüfungen (Anerkennungsempfehlung Polen 2004).

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy Electronics, Photonics, Microsystems www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Rekordy bibliograficzne

Rekordy bibliograficzne 14/09/2012 catalog-records-columnar-07 Rekordy bibliograficzne Tytuł 245 Tytuł 246 Rok wyd. Pole SYG Nr syst. 2 + 3 D :grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy=polish Design Quarterly.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings No. ID Acronym Project Promoter Project Title Programme area 1. 210629 ERAAVG 2. 210775 2TaLL 3. 205110 INDIPATH 4. 209673 NanomatCap 5. 205627 MoSpeSil 6. 207659 FOTOKATAL 7. 209804 WETFLOD 8. 209820

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P Nazwa przedmiotu CAD-CAE AUTO- DESK Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS Erasmus Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych W Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Internetowa Internet Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka w języku

Bardziej szczegółowo

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ INFORMATOR A GUIDE TO THE Faculty of Machines and Transport POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Poznań 2009 Okładka i opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SŁOWO REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazuję do Waszych rąk Informator na studia na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY W1 JÓZEF BORSKI - Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki W1/I12 - Katedra Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo