Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland"

Transkrypt

1 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 3 (41) LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2006 ISSN Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland

2 SPIS TREŚCI Od Redakcji...2 Wiadomości ze świata...3 To już 26 lat...5 Zorganizowani globalnie walczymy o swoje prawa...6 Konferencje Skecji Branżowych...9 Globalne związki zawodowe...11 Główne uchwały Kongresu...14 Rada wykonawcza ITF (kadencja )...16 Przemyślenia delegata...17 Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność...18 Jak 120 GBP zmieniło się na ponad (czyli ITF w akcji)...19 Surowsze kary dla pracodawców? Stanowisko Sekcji...22 Konsultacje Komisji Europejskiej Stanowisko Sekcji jak dobrze, że jesteście...24 Polityka morska Unii Europejskiej...28 Zmiany w Konwencji SOLAS...29 Zapamiętaj Obrady 41 Kongresu ITF Durban 2-9 sierpnia Wydawca Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność Adres redakcji Szczecin, ul. Szarotki 8 tel. (91) fax (91) Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk Drukarnia MISIURO Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29 tel./fax (58) Numer zamknięto 15 września 2006 r Zdjęcie na okładce: T. Listewnik. Od Redakcji Kolejny numer Biuletynu Morskiego oddajemy w ręce Czytelników. Tym razem zamieściliśmy sporo materiałów międzynarodowych, ale okazja ku temu byłą wyjątkowa. W Durbanie odbył się 41 Kongres ITF. Jak ważna jest współpraca międzynarodowa związków, szczególnie marynarzy, nie trzeba nikogo przekonywać. Globalizująca się światowa gospodarka wymaga globalnej odpowiedzi związków zawodowych. Kongres dał impuls i kierunki działań na następne cztery lata. W kilku artykułach, opracowanych na podstawie materiałów kongresowych staraliśmy się przedstawić główne wyzwania jakie stoją przed międzynarodowym ruchem transportowców i jak zamierzamy na nie odpowiedzieć. Jak wynika z dyskusji i dokumentów kongresowych, nie ma innej drogi jak jednoczenie się w skali międzynarodowej ruchu związkowego. Zachęcamy do przemyśleń. Być może niektóre diagnozy czy propozycje działań dałoby się zastosować w polskim ruchu związków zawodowych? Uczestnictwo w Kongresie skłania niekiedy do nie całkiem wesołych refleksji ( Przemyślenia delegata ). Przedstawiamy również skład organów zarządzających ITF jako całości jak i również najbardziej nas interesujących Sekcji Marynarzy i Sekcji Rybackiej. Zamieszczone materiały o Kongresie są tylko wstępną, gorącą informacją. Do dorobku Kongresu będziemy niejednokrotnie wracać, również na łamach naszego biuletynu. Unia Europejska tworzy spójną politykę morską. Zauważono, że morza i oceany mogą być źródłem wielu miejsc pracy, mogą być spoiwem integrującym różne środowiska. Blisko połowa obywateli Unii mieszka nie dalej niż 50 kilometrów od brzegu morza. Komisja Europejska opublikowała Zieloną księgę w sprawie przyszłej polityki morskiej, w której zawarto propozycje przyszłych działań. Konsultacje potrwają do końca czerwca 2007 roku. Czy doczekamy się takiego programu dla Polski? Transportowcy to nie tylko marynarze. Przedstawiamy krótką informację o odbytym w końcu czerwca Kongresie Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność wraz ze składem nowych władz. Kilka materiałów obrazuje tematykę, jaką codziennie się zajmujemy. Od spraw indywidualnych ( jak dobrze, ze jesteście czy list kolegi ze statku Nord Star ) poprzez opiniowanie projektów tworzonego prawa nie tylko krajowego ( Surowsze kary dla pracodawców? ) ale również unijnego ( Konsultacje Komisji Europejskiej ). Przedstawiamy również stronę internetową Organizacji Marynarzy Kontraktowych naszego Związku. W tym roku mija 26 lat od Polskiego Sierpnia Jak co roku główne uroczystości odbywają się w Gdańsku. Pisze o nich prasa, pokazuje telewizja, znane są w całej Polsce. O wiele rzadziej mówi się o równie ważnych porozumieniach w Szczecinie czy w Jastrzębiu. Z tego powodu, wspominając kolejną rocznicę, w tym numerze postanowiliśmy o tym wspomnieć ( To już 26 lat ). Poza tym wiele innych informacji, w tym również ze świata. Życzymy ciekawej lektury. Komunikat Barber Ship Management Redakcja Biuletynu Morskiego W ostatnich dniach października b.r. odbędą się negocjacje układów zbiorowych zawartych pomiędzy BSM i KSMMiR NSZZ Solidarność. Zwracamy się do wszystkich członków Związku pracujących na statkach bandery NIS i tzw. taniej bandery o zgłaszanie swoich uwag dotyczących obecnego systemu pracy. Mamy nadzieję, iż w oparciu o wasze spostrzeżenia uda nam się wspólnie podpisać nowy i lepszy układ zbiorowy.

3 Wiadomości ze świata IMO PRZYJĘŁO WYTYCZNE W SPRAWIE UCZCIWEGO TRAKTOWANIA MARYNARZY Komitet prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przyjął wytyczne w sprawie uczciwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków na morzu. Wytyczne opracowała specjalnie do tego celu powołana przez IMO i MOP grupa robocza. Celem wytycznych jest zapewnienie marynarzom uczciwego traktowania po wypadkach morskich oraz w trakcie prowadzonych dochodzeń czy w trakcie zatrzymań dokonanych przez jakiekolwiek władze oraz, że czas zatrzymania będzie nie dłuższy niż jest to niezbędne. Wytyczne określają marynarzy jako specjalną grupę pracowników. Biorąc pod uwagę globalność transportu morskiego i bardzo różnorodne prawodawstwo z którym mogą mieć kontakt, marynarze potrzebują specjalnej opieki. Dotyczy to szczególnie relacji w kontaktach z władzami administracyjnymi różnych państw. Wytyczne zalecają obserwowanie wszystkich etapów i instancji postępowania, które grożą aresztem. Wytyczne dają również wskazówki postępowania wszystkim, którzy mogą być włączeni w postępowanie po wypadku morskim jak: państwa nadbrzeżne, państwa portu, państwa bandery, państwa z których pochodzą marynarze oraz zarówno armatorzy jak i marynarze. Położono nacisk na konieczność współpracy i wymiany informacji między wszystkimi stronami postępowania oraz na zapewnienie, że w stosunku do marynarzy w nim uczestniczących nie będzie stosowane podejście dyskryminacyjne czy odwetowe. Wytyczne wymagają, aby w takich przypadkach stosować wszelkie narzędzia zapewniające uczciwe traktowanie marynarzy. Komentując przyjęcie wytycznych Sekretarz Generalny IMO Efthimios Mitropulos stwierdził, że ich przyjęcie w bardzo dobry sposób odzwierciedla ducha IMO. Ducha współpracy i kompromisu przy podejmowaniu decyzji. Ma to istotne znaczenie dla wejścia w życie tych wytycznych najszybciej jak to możliwe, a jednocześnie daje sygnał marynarzom na całym świecie, że IMO życzy sobie, aby byli oni traktowani uczciwie. hs (na podstawie IMO News) NIELEGALNE POŁOWY UDERZYĆ W CZYNNIK EKONOMICZNY Grupa badawcza zajmująca się rybołówstwem na otwartym morzu, obradująca w ramach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) przedstawiła raport w sprawie nielegalnych połowów. Grupę tą zawiązano podczas debaty okrągłego stołu OECD poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, a jej celem stało się znalezienie rozwiązań dla problemu walki z nielegalnymi, nie deklarowanymi i nieuregulowanymi połowami prowadzonymi na otwartym morzu. W pracach grupy wzięli udział przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Kanady, Australii i innych zainteresowanych państw. Raport dokonuje szczegółowej analizy nielegalnych połowów, których rozwój stanowi zagrożenie dla stanu większości światowych zasobów rybnych. Walka z kłusownictwem dalekomorskim jest więc koniecznością wynikającą z potrzeby ścisłego zarządzania światowymi zasobami. Obszarem najbardziej dotkniętym przez ten proceder jest półkula południowa, gdzie FAO szacuje połowy kłusowników na nawet 30% legalnych połowów. Oprócz zagrożenia, jakie niesie kłusownictwo dla zasobów, nielegalne połowy są dokonywane z pogwałceniem praw socjalnych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa marynarzy na pokładzie statków. Raport wskazuje, ze główną motywacją, jaka kierują się kłusownicy, są czynniki ekonomiczne. Znajdują oni w nielegalnych połowach źródło szybkiego i dużego zysku. Walka z nielegalnymi połowami musi więc polegać przede wszystkim na podwyższeniu kosztów kłusownictwa, które w ten sposób obniży zyski. Walka mogła by objąć przede wszystkim takie działania, jak zwiększenie prawdopodobieństwa złapania przez właściwe organy ścigania, jednolite podwyższenie wysokości kar, zwiększenie kontroli w portach wyładunkowych, rozwój systemu śledzenia połowów, opracowanie sankcji handlowych wobec państw, na obszarach których dokonywane są takie połowy i inne. Komisja Europejska zaakceptowała wnioski tego raportu, a jego propozycje zostaną wzięte pod uwagę w ramach europejskich środków walki z połowami nielegalnymi, nie deklarowanymi i nieuregulowanymi. Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie internetowej OECD hs (na podstawie Fisheries and Aquaculture in Europe) PORZUCONA ZAŁOGA OTRZYMA ZALEGŁE WYNAGODZENIA 18 członków załogi statku porzuconego w porcie na Seszelach, dzięki ITF ma szansą odzyskać swoje zaległe należności. Statek Al Manara pływający pod banderą St. Kitts and Nevis był w podróży z Somali do Dubaju z ładunkiem węgla. Armatorem był obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieszkający w Iraku. Załoga pochodziła z różnych krajów, między innymi z Etiopii, Indii i Sudanu. Statek został porzucony w lutym tego roku. Z powodu awarii silnika dryfował 18 dni, zanim został odholowany do portu na Seszelach. Załoga została pozostawiona bez żywności i wody pitnej.

4 Wiadomości... Armator wykazał całkowity brak zainteresowania pomocą załodze. Dzięki działaniom ITF i Apostolstwa Morza (AOS) marynarze otrzymali niezbędną pomoc. Władze państwa bandery, St. Kitts and Nevis, pod naciskiem ITF, również przekazały AOS środki finansowe na ten cel. (foto - archiwum) W czerwcu załoga, przy pomocy ITF, która zaangażowała prawników występujących w imieniu marynarzy, złożyła pozew sądowy o wypłatę zaległych wynagrodzeń. W dniu 18 sierpnia sąd na Seszelach wydał wyrok, według którego załoga ma otrzymać kwotę USD zaległych wypłat. Załoga statku w większości powróciła już do domów. Pozostały dwie osoby, które będą pilnowały sprzedaży statku, wycenianego na USD. Należności załogi zostaną pokryte ze środków pochodzących ze sprzedaży statku. hs (na podstawie ITF New Online) POMOC HUMANITARNA ITF DLA LIBANU ITF obiecała pomoc finansową dla związków w Libanie i jednocześnie wezwała do zakończenia przez Izrael blokady kraju. ITF byłą pierwszą federacją związków globalnych, która wysłała swoją delegację do Libanu po zawieszeniu broni ogłoszonym w dniu 14 sierpnia po pięciotygodniowej walce między Hezbollahem a armią izraelską. Przedstawiciel Biura Arabskiego ITF przybył do Libanu 25 sierpnia i spotkał się z afiliowanymi w ITF związkami zawodowymi reprezentującymi marynarzy, dokerów i pracowników lotnictwa cywilnego. Omawiano wpływ wojny, jak blokada portów, lotnisk i granic, na paraliż działalności pracowników transportu. Skutkami działań wojennych zostało dotkniętych około 3000 pracowników lotnictwa cywilnego, 3200 dokerów i marynarzy oraz tysiące pracowników transportu drogowego. Tymczasowa pomoc w wysokości USD będzie przeznaczona dla członków związków marynarzy i dokerów, którzy najbardziej ucierpieli podczas krzyzysu. Pozostałe związki afiliowane w ITF również taką pomoc mogą uzyskać. Na początku sierpnia, podczas Kongresu ITF w Durbanie przyjęto pilną rezolucję popierającą humanitarną pomoc transportowcom i wzywającą społeczność międzynarodową do zapewnienia pomocy wszystkim potrzebującym. Bilal Malkawi z Arabskiego Biura ITF powiedział: Związki zawodowe transportowców w Libanie twierdzą, że ich przynależność do ITF uczyniła ich silniejszymi w tych trudnych dniach odczuwali, że nie są sami w tym kryzysie. Obiecują wszystkim związkom transportowców na świecie, że będą kontynuować ze wszystkich sił pracę na rzecz swoich członków i zrobią wszystko co możliwe, dla trwałego pokoju. hs (na podstawie ITF News Online) Uwaga załogi statków grupy Cyfadaco-PŻM Prosimy załogi statków o informowanie biura Sekcji w Szczecinie o każdym wypadku przy pracy lub niedotrzymaniu warunków układu zbiorowego CBA. Niestety zdarzają się przypadki niewłaściwej postawy armatora i władz zakładowej organizacji Związku (MK NSZZ Solidarność przy PŻM) co znacznie utrudnia uzyskanie należnych odszkodowań dla marynarzy. Przykładem tego była postawa armatora i MK przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek przy pracy na statku Pilica wypadnięcie stewarda (członka NSZZ Solidarność ) za burtę i utrata zdrowia. Opisywaliśmy tę sprawę w naszych poprzednich biuletynach. Aktualnie prowadzimy kolejną sprawę o odszkodowanie za wypadek i utratę zdrowia innego kolegi z NSZZ Solidarność przy PŻM, któremu MK nie udzieliła pomocy. Przedstawimy ją w następnym biuletynie. Pomimo uzgodnień, armator i zakładowa organizacja Związku nie informują nas na bieżąco o wypadkach lub naruszeniach przez pracodawcę postanowień obowiązującego CBA. Wasza bezpośrednio przekazana informacja spowoduje możliwość szybszej interwencji i podjęcie koniecznych działań w celu pomocy poszkodowanym. Janusz Maciejewicz Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność

5 TO JUŻ 26 LAT Koniec sierpnia i kolejna rocznica początku nie tylko Solidarności, ale i upadku realnego socjalizmu w Polsce i Europie. Jak co roku, główne uroczystości rocznicowe odbywały się w Gdańsku. W tym roku chcemy zwrócić uwagę, że nie mniej ważne dla Polskiego Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień w Szczecinie i w Jastrzębiu. SZCZECIN W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia, jak zwykle zebraliśmy się od bramą Stoczni Szczecińskiej. W tym roku uroczystości miały wyjątkowy charakter, bowiem wziął w nich udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński. Kwiaty składa delegacja KSMMiR NSZZ Solidarność Podczas uroczystości udekorował on trzydzieści osób (niestety, niektórych już pośmiertnie) krzyżami kawalerskimi, oficerskimi i komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. W swoim przemówieniu, przed wręczaniem odznaczeń powiedział między innymi: to co czynię dzisiaj i co będę uzupełniał przez pozostałe lata swojej kadencji, bo dzisiejszy dzień to tylko pewien etap, chciałem to podkreślić, to odznaczenia za tamte lata. Później, mówię to dzisiaj i powiem jutro w Gdańsku, nasze drogi niejednokrotnie się rozchodziły, to normalne w społeczeństwie pluralistycznym, ale tamte lata pozostaną niezapomniane, pozostaną wielkie. Ci, którzy odegrali w nich rolę bardzo istotną powinni zostać docenieni w ramach możliwości, które posiada Prezydent RP. Chciałbym tak właśnie uczynić, a ta możliwość to prawo nadawania orderów i odznaczeń. Tak też, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, traktujcie to co się dzisiaj zdarzy w Szczecinie i jutro w Gdańsku. To nie ma nic wspólnego z polityką, to jest uczczenie bohaterów, niezależnie od tego, jakie później były ich drogi i czy ja osobiście jako prezydent się z tymi drogami zgadzam, czy też nie. To uczczenie też naszego związku Solidarność, którego roli w historii nie da się już powiększyć, tak była ogromna. To jest organizacja, która powstała w tamtych dniach w Szczecinie, Gdańsku, na Śląsku, później w całej Polsce. To jest organizacja, która przetrwała w podziemiu stan wojenny i to jest w końcu organizacja, która odniosła zwycięstwo, nie tak częste niestety w naszej historii i tę organizację czcimy i będziemy czcić. JASTRZĘBIE Pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda mówił, że wiele z postulatów z 1980 roku jest wciąż aktualnych. Kiedyś robotniczym marzeniem była zgoda na powstanie niezależnych związków zawodowych. A dziś w wielu zakładach, zwłaszcza tych prywatnych, działalność związków jest zakazana, a pracownicy chcący je założyć, muszą potajemnie spotykać się w kawiarniach czy prywatnych mieszkaniach. jednym z głównych postulatów zawartych w Porozumieniu Jastrzębskim było wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. 26 lat później w kolejnych firmach wprowadza się system pracy, który niewiele różni się od niesławnej czterobrygadówki mówił Piotr Duda. Podkreślił, że również postulat podwyżek płac, godnych emerytur i systemu zasiłków dla najbardziej potrzebujących jest także bardzo aktualny. Zwrócił również uwagę na niewielkie uzwiązkowienie w Polsce. Pracownicy w Polsce muszą zrozumieć, że organizowanie się w związki zawodowe pozwala na załatwienie wielu problemów społecznych. Jednostka nie ma szans. Zwykłego, pojedynczego pracownika wykorzystują pracodawcy i rządzący, bo przecież ich cele są zupełnie inne. O tym, ze związki są skuteczne mówił też Przewodniczący komisji Krajowej Janusz Śniadek. Wszędzie tam, gdzie działają związki zawodowe, skala naruszeń prawa pracy jest znacznie mniejsza. Dziś trzeba krzyczeć, że zagrożeniem dla naszej Ojczyzny jest uciekanie od stosunku pracy mówił, nawiązując do coraz częstszej praktyki samozatrudnienia. Szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki przypomniał, że podpisanie porozumień w Jastrzębiu było zdarzeniem tej samej wagi, co zawarcie umów w Gdańsku czy Szczecinie. Ale dziś zmusza się nas do tego, by było to porozumienie lokalne. Kompania Honorowa Wojska Polskiego, politycy z całego kraju, prezydent... odznaczenia... Ale nie na Śląsku. Panie Prezydencie! Panie Premierze! Tutaj też było zawarte porozumienie przypomniał Kazimierz Grajcarek, który zaapelował też o poszanowanie węgla i niezamykanie kopalń. H.S. (foto K. Żurawski) (źródło strony internetowe Prezydenta RP i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność )

6 41 Kongres ITF Zorganizowani globalnie walczymy o swoje prawa Tytuł powyższy stanowił główne motto zakończonego 9 sierpnia 2006 roku w Durbanie 41 Kongresu ITF. Słowa te wyznaczają również podstawowy kierunek polityki ITF na najbliższą kadencję. Głównym celem jest sprostanie wyzwaniom, z którymi spotykamy się we współczesnym światowym transporcie. W artykule przedstawiamy w skrócie główne tezy dyskusji dotyczącej polityki ITF. OPÓR PRZECIW NEOLIBERALNEJ GLOBALIZACJI Coraz powszechniejsza globalizacja produkcji, wyrażająca się głównie poprzez tzw. międzynarodowy podział pracy, powoduje stałą presję na tworzenie zliberalizowanego globalnego systemu transportu. GATS GATS (General Agreement on Trade in Services) Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami jest wielostronnym porozumieniem ustanawiającym prawno-traktatowe ramy międzynarodowego handlu usługami. Stanowi, obok Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (GATT) oraz Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), integralną część porozumienia końcowego cyklu negocjacji, tzw. Rundy Urugwajskiej ( ), w wyniku której powstała również Światowa Organizacja Handlu (WTO). Celem GATS jest między innymi stworzenie systemu jasnych i przejrzystych reguł w międzynarodowym handlu usługami, zapewnienie równego traktowania wszystkich uczestników handlu czy lepszego dostępu do rynków przez sukcesywną liberalizację handlu, polegającą na znoszeniu wszystkich przeszkód w handlu usługami, przy uwzględnieniu poziomu rozwoju oraz celów polityki narodowej członków GATS. Układ GATS nie obejmuje jednak wszystkich usług. Wyłączone są na przykład takie usługi jak: działania w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, usługi w zakresie zdrowia, edukacji, usługi policji, straży pożarnej oraz inne świadczone na warunkach nierynkowych. Wszyscy członkowie WTO są jednocześnie członkami GATS. Polska należy do państw założycielskich WTO i w roku 1995 ratyfikowała stosowne porozumienie. Obecnie jest 148 członków WTO. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku, Polska przekazała na poziom wspólnotowy kompetencje w zakresie polityki handlowej. Zgodnie z art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską obszar usług należy do wyłącznych kompetencji Wspólnoty z wyjątkiem usług w dziedzinie kultury, usług audiowizualnych, edukacyjnych oraz usług socjalnych i usług w zakresie zdrowia ludzkiego. Obecnie na forum GATS/WTO Polskę i pozostałe państwa członkowskie reprezentuje Komisja Europejska DG Trade (Dyrekcja Generalna ds. Handlu) W procesie tym główną rolę odgrywa Światowa Organizacja Handlu (WTO) która działa m. in. w oparciu o międzynarodowe porozumienie, jakim jest Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (GATS). Celem układu jest liberalizacja handlu międzynarodowego. Dotychczas usługi transportowe nie są włączone do GATS, jednak istnieją narastające naciski na zmianę tej sytuacji. Włączenie usług transportowych do GATS może doprowadzić do: otwarcia rynków krajowych lotnictwa i żeglugi na obcą konkurencję; zwiększenia konkurencji zarówno w obrębie portów jak i pomiędzy portami. Poza tym: zastosowanie najbardziej liberalnych układów o ruchu powietrznym dotyczyć będzie wszystkich szlaków międzynarodowych poprzez systemy tzw. otwartego nieba ; system własności krajowej ulegnie załamaniu i tanie bandery będą mogły się jeszcze bardziej rozpowszechnić również w branży lotnictwa cywilnego. (foto M. Kumiszcza) Niestety, nie uda nam się prawdopodobnie uniknąć dalszego postępu globalizacji i liberalizacji w tym usług transportowych. Obserwujemy niepokojące zjawiska, jak na przykład rozwijającą się współpracę między różnymi blokami regionalnymi. Stanowi to drogę do globalnej liberalizacji. W tej sytuacji struktury regionalne ITF stają w obliczu konieczności związkowego reagowania na te inicjatywy.

7 W Europie ten proces jest najdalej zawansowany, jako że ETF (Europejska Federacja Transportowców) koordynuje reakcje związkowców na proces liberalizacji Unii Europejskiej. ITF stanowczo protestuje przeciw wszelkim formom restrukturyzacji transportu, włącznie z prywatyzacją, jeżeli mają one negatywny wpływ na miejsca pracy lub prawa i warunki pracy, oraz jakie wdrażane są bez zgody związków zawodowych. Szczególnie niebezpieczne jest to w transporcie publicznym, który powinien odpowiadać interesom publicznym, a nie globalnego kapitału. Usługi transportu publicznego i dostęp do niego stanowią jedno z podstawowych praw społecznych, dlatego są one w obszarze zainteresowania również społeczności obywatelskiej. Zdaniem delegatów na Kongres konieczne jest stworzenie programów pomagających afiliantom bardziej skutecznie przeciwstawiać się programom Banku Światowego zarówno przez interweniowanie w konkretnych programach prywatyzacyjnych Banku, jak i poprzez tworzenie strategii alternatywnych dla polityki Banku. Konieczne jest również stworzenie programów pomagających w zajmowaniu się negatywnymi skutkami globalizacji oraz budowanie szerszych sojuszy z konkretnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZMIENIAJACEJ SIĘ BRANŻY TRANSPORTOWEJ (foto M. Kumiszcza) Branża transportowa, zarówno pasażerska, jak i towarowa, przechodzi gwałtowne zmiany, doprowadzające do procesu rosnącej koncentracji w wielu sektorach, zanikania granic między różnymi środkami transportu i innymi branżami. W branży transportowej rośnie ilość tzw. pracodawców strategicznych. Na przykład działających dotychczas w lotnictwie cywilnym pięć sojuszy linii lotniczych skonsolidowało się obecnie w trzy: Sky Team, Star i Oneworld. W branży portowej czterech głównych operatorów globalnej sieci terminali: Hutchison, PSA, APM Terminals oraz P&O Ports kontynuuje zakupy terminali na całym świecie. W branży żeglugowej dochodzi zaś do takich fuzji jak między Maersk i P&O Nedlloyd czy CP Ships i Hapag Lloyd. Oznacza to dla coraz większej ilości przedsiębiorstw transportowych działanie w ramach kilku sekcji ITF, a nawet czasami może wymagać współpracy z innymi Federacjami Związków Zawodowych. Skuteczna koordynacja działań wymaga środków znacznie wykraczających poza możliwości sekretariatu ITF. Duża część pracy finansowej i administracyjnej musi być ponoszona przez wszystkie zainteresowane związki, a nie tylko w kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykazały to doświadczenia ETF podczas zajmowania się tworzeniem Europejskich Rad Zakładowych. Tworzenie się międzynarodowych przedsiębiorstw, rozproszenie produkcji i usług w wielu krajach powoduje gwałtowny wzrost znaczenia logistyki, produkcji i dystrybucji dokładnie-na-czas czy drzwi-do-drzwi. Działanie takich systemów wzmacnia w dużym stopniu wpływ jakichkolwiek zakłóceń na produkcję. Znaczenie strategiczne globalnych łańcuchów zaopatrzeniowych, ich szczególna wrażliwość czasowa, potencjalnie oferuje związkom transportowców możliwość zwiększania ich wpływu na branżę, jeśli będzie ona wykorzystywana odpowiedzialnie. Jednak związki zawodowe z takiej możliwości będą mogły skorzystać jedynie w przypadku, gdy będą zorganizowane również globalnie. Multimodalny charakter logistyki wymagać będzie coraz większej ilości działań międzysekcyjnych. Konieczne stanie się opracowanie nowej strategii, w której ważną rolę będzie odgrywała świadomość wśród lokalnych negocjatorów związkowych na temat ewentualnych korzyści, jakie można osiągnąć dzięki lepszemu zrozumieniu delikatności łańcuchów zaopatrzeniowych. Poważne zmiany następują w charakterze miejsc pracy w transporcie. Silne związki zawodowe odegrały znaczącą rolę w transporcie wielu krajów, ale generalnie rzecz biorąc miały swoją bazę wśród dużych, krajowych i zwykle państwowych pracodawców. Proces wynajmowania usług na zewnątrz w coraz większym stopniu przemieszcza miejsca pracy z głównych przedsiębiorstw do podwykonawców. W wyniku tego organizacja związkowa ulega likwidacji. Ma to miejsce często nawet w przypadkach, kiedy podwykonawca przejmuje tę samą siłę roboczą. Zwykle struktury związkowe mające swą bazę w jednym przedsiębiorstwie nie są przygotowane do zorganizowania pracowników w operacjach wynajętych na zewnątrz. Nowe technologie powodują powstawanie nowych miejsc pracy i zanik niektórych tradycyjnych. Skutkiem tych zmian strukturalnych są również zmiany w strukturze pracowników pod względem płci i wieku. Zatrudnienie przenoszone jest z jednego kraju do drugiego. Pracodawcy w coraz większym stopniu korzystają z kontraktowania siły roboczej i najmują tańszych i mniej wymagających pracowników. Wprowadzenie pracy dorywczej ma ogromny wpływ na szkolenie i nabór. Niektóre formy odformalizowania pracy, jak na przykład samozatrudnienie, wykluczają licznych pracowników z możliwości przynależności do organizacji związkowej.

8 Zorganizowani... TRANSPORTOWCY A HIV-AIDS Światowa epidemia HIV-AIDS osiągnęła katastrofalne skutki dla milionów ludzi i całych regionów planety. Około 37 milionów pracowników w wieku produkcyjnym jest zarażonych HIV. W krajach, gdzie choroba ta występuje powszechnie, szacuje się, że do 2010 roku siła robocza zmniejszy się o 10 30%. Choroba rozprzestrzenia się najczęściej w warunkach wynikających z ubóstwa, nierówności, konfliktów między i w ramach poszczególnych krajów, przemieszczeniami ludności, gwałtem jako orężem wojny, załamaniem się systemów ochrony zdrowia, zwiększonym zażywaniem narkotyków itp. MFW Bank Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powstaniu zdecydowano jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (zwanego częściej Bankiem Światowym) w lipcu 1944 roku. Jest on wyspecjalizowaną organizacją ONZ, od grudnia 1945 roku z siedziba w Waszyngtonie. Do zadań MFW należy przede wszystkim: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej, tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych, podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania, rozwoju i wzrostu handlu międzynarodowego. Państwa członkowskie MFW zobowiązane są udostępniać szczegółowe informacje gospodarcze, dzięki którym władze MFW mogą oceniać ich sytuację gospodarczą i finansową oraz podejmować określone decyzje. MFW prowadzi również działalność kredytową wobec swoich członków, mających pokryć deficyt bilansu płatniczego. Działalność ta jest prowadzona w porozumieniu z rządami poszczególnych państw i jest obwarowana warunkiem przestrzegania nałożonych przez MFW ścisłych ustaleń, które mają na celu kontrolę nd gospodarką pożyczkobiorcy. Kontrola ta może dotyczyć między innymi ograniczenia wydatków rządowych, ograniczenia wzrostu płac, poziomu inflacji itp. Bank Światowy udziela kredytów jedynie rządom krajów członkowskich lub podmiotom gospodarczym działającym w tych krajach, ale pod warunkiem uzyskania gwarancji rządowych. Kredyty udzielane przez Bank Światowy przeznaczone są z reguły na finansowanie konkretnych przedsięwzięć i projektów, ale również na finansowanie przemian strukturalnych w gospodarkach krajów rozwijających się. Oprócz kredytów Bank Światowy udziela również fachowej pomocy doradczej, wysyłając swoich ekspertów. Polska należała do MFW i do Banku Światowego od chwili ich założenia do roku 1950, kiedy wystąpiła z obu organizacji, a następnie po złożeniu w 1981 roku wniosku o ponowne przyjęcie, została ich członkiem w roku Rozprzestrzenianie się AIDS zbiegło się z programami dostosowania strukturalnego, wspieranymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do liberalizacji i oszczędności w gospodarkach krajów objętych takimi programami. Redukcje wydatków na edukację i ochronę zdrowia pozostawiły masy ludzi w ignorancji wobec podstawowych spraw zdrowotnych, bez możliwości leczenia innych chorób, które mają wpływ na podatność zarażenia się HIV. HIV-AIDS dotyczy w szczególności pracowników transportu, ze względu na charakter i warunki ich pracy. Jest to branża zdominowana przez mężczyzn i często związana z kulturą macho, włącznie z otwartością na związki seksualne w trakcie przebywania poza domem. Kobiety transportowcy, znajdujące się w mniejszości, są często bardziej narażone na molestowanie i wymuszenia. Poza tym kobiety są często w trudniejszym położeniu, cierpią na większe obciążenia społeczne, gdy są HIV-pozytywne, a jako głównie odpowiedzialne za rodzinę odczuwają większe obciążenie psychiczne, gdy ktoś w rodzinie jest chory. ZORGANIZOWANI GLOBALNIE (foto ITF) Chcąc sprostać wyzwaniom globalizacji światowej gospodarki, musimy sami oprzeć swoją działalność na zorganizowaniu globalnym. Aby mogło się to dokonać, ITF będzie musiała zawrzeć specyficzne sojusze organizacyjne z innymi Federacjami związków Globalnych w kluczowych światowych łańcuchach zaopatrzeniowych. Największe wyzwania globalnego organizowania się mogą dotyczyć samych afiliantów ITF. Niemal wszędzie związki zawodowe zorganizowane są w struktury odzwierciedlające charakter branży, jaka często już nie istnieje, związki bazujące na zawodach, jakie już zanikły, oparte na monopolu korporacyjnym, jaki już został dawno złamany, oparte o branże, jakie niedługo zanikną, albo oparte na ideach dotyczących kto i jak staje się transportowcem, jakie ignorują zmiany w branży i w składzie siły roboczej. Związki muszą się przyjrzeć swoim własnym strukturom dla zapewnienia, że są przygotowane do skutecznego organizowania we współczesnym świecie transportu. H.S.

9 41 Kongres ITF Konferencje Sekcji Branżowych Tak jak dla całej ITF najwyższą władzą jest Kongres odbywający się co cztery lata, tak dla poszczególnych Sekcji najwyższą władzą jest konferencja Sekcji. Konferencje Sekcji odbywają się podczas każdego Kongresu oraz przynajmniej jeden raz w okresie między kongresami. Przedstawiamy krótkie informacje o przebiegu Konferencji Sekcji, które nas najbardziej interesują. SEKCJA MARYNARZY Konferencja Sekcji odbyła się 4 sierpnia. Na wstępie przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji Pracy przedstawiła przyjętą w bieżącym roku Morską Konwencję Pracy. W czasie dyskusji zwracano uwagę, że Konwencja ta stanowi wielki postęp w działaniach na rzecz uczciwej konkurencji i przyzwoitych warunków pracy w sektorze morskim. Stanowi ona również postęp w pracach standaryzacyjnych MOP jako całości i świadczy o ważnej roli trójstronności w negocjacjach porozumień międzynarodowych. Dyskutując nad sprawozdaniem z działalności ITF w mijającej kadencji, zwracano uwagę, że niektóre sprawy już się zdezaktualizowały, a niektórych działań nie ujęto w sprawozdaniu. Przekazywano również informacje o aktualnym stanie niektórych wcześniej podjętych działań. (foto T.Listewnik) Podczas Konferencji omawiano również projekty uchwał Kongresu, dotyczących spraw będących w obszarze zainteresowania Sekcji. Poza drobnymi wątpliwościami, które były wyjaśniane w trakcie dyskusji, wszystkie projekty uchwał zostały poparte. Konferencja przyjęła również dokument Strategiczne priorytety i program pracy na lata Na zakończenie wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącym został ponownie wybrany Brian Orrell z Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiamy pełny skład Komitetu Sekcji Marynarzy (władzy wykonawczej) na kadencję Przewodniczący Sekcji Brian Orrell (W. Brytania) Wiceprzewodniczący Dave Heindel (USA) Gregorio Oca (Filipiny) Przedstawicielka kobiet Jacqueline Smith (Norwegia) Członkowie Abdulrahman Chande (Tanzania) Mel J. Djedje-Li (W. Kości Słoniowej) Sadiq Adeola (Nigeria) Sake Idemoto (Japonia) Abdulgani Serang (Indie) Helen McAra (N. Zelandia) Agis Tselentis (Grecja) Dieter Benze (Niemcy) Jacek Cegielski (Polska) Remo do Fiore (Włochy) Tomas Abrahamsson (Szwecja) Severino Almeida (Brazylia) Marcos Castro (Argentyna) Marilyn Chee-a-tow (Gyjana) Pedro Bascunan (Chile) Michel Desjardins (Kanada) Bud Jacque (USA) Rene lioeanjie (USA) SEKCJA RYBACKA Konferencja Sekcji Rybackiej odbyła się w dniu 5 sierpnia. Sekretarz Sekcji J. Withlow przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji w mijającej kadencji. Dyskusja nad sprawozdaniem skupiła się głównie na trudnościach w przyjęciu konwencji MOP, dotyczącej warunków pracy w rybołówstwie, zwanej konwencją rybacką. Po wielu latach pracy uzgodniono wreszcie tekst konwencji, którą przedstawiono do przyjęcia na Międzynarodowej Konferencji Pracy w roku Niestety, ze względu na brak tylko jednego głosu do kworum, nie została ona przyjęta. Delegaci z naciskiem podkreślali, że konwencja ustalająca minimalne standardy pracy w rybołówstwie powinna być przyjęta na następnej konferencji w roku Przewodniczący Sekcji, Peter Sand Mortensen, za zaistniałą sytuacje obwinia złe przygotowanie się do Konferencji przez pracodawców i fakt, że ich sekretariat nie wie nic na temat rybołówstwa. Podkreślając konieczność przyjęcia konwencji, stwierdził: Rybacy nie mają praktycznie żadnych praw i często są traktowani nie jako istoty ludzkie.

10 Konferencja... Hanafi Rustandi (Indonezja) zwracał uwagę, że praca w rybołówstwie jest najniebezpieczniejszym zawodem. Dla nas jest to sprawa życia lub śmierci powiedział. Dotychczas większość rządów, włączając w to indonezyjski, jest zainteresowanych jedynie zarabianiem jak największej ilości pieniędzy, nawet poprzez nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność organizowania się w związki zawodowe nie zrzeszonych dotychczas rybaków. Ponadto kampania przeciw nielegalnemu i nieuregulowanemu rybołówstwu za które w dużym stopniu odpowiadają statki rybackie pod tanimi banderami powinna być kontynuowana. Kampanię taką powinna prowadzić również ITF w różnych organizacjach i agencjach międzynarodowych. (foto A.Mazurkiewicz) Podobnie jak podczas konferencji sekcji Marynarzy, omawiano również projekty uchwał Kongresu, dotyczących spraw będących w obszarze zainteresowania Sekcji Rybackiej. Wszystkie projekty uchwał zostały poparte. Przyjęto również dokument Strategiczne priorytety i program pracy na lata Dotychczasowy przewodniczący Sekcji, Peter Sand Mortensen, odchodzi na emeryturę i nie kandydował ponownie do pełnienia tej funkcji w następnej kadencji. Zgłoszono dwie kandydatury: F. Smidt (Dania) oraz J. Hansen (Norwegia). W wyniku tajnego głosowania nowym przewodniczącym sekcji rybackiej ITF został J. Hansen. Poniżej podajemy pełny skład Komitetu Sekcji Rybackiej na kadencję Przewodniczący Johny Hansen (Norwegia) Wiceprzewodniczący Isaac Impraim (Ghana) Suezo Kondo (Japonia) Mario Morato (Argentyna) Przedstawicielka kobiet Elena Rodriguez (Hiszpania) Członkowie Sis Monique Tchos (Ghana) Sis Elitha Manning (Liberia) Moustafa Raoui (Maraoko) Hee Sung Park (Korea) Sonny Pattiselanno (Indonezja) Ramiro Otero Rodriguez (Hiszpania) Jean-Marc Barrey (Francja) Victor Kruglov (Rosja) Manuel Doniniguez Segade (Hiszpania) Arni Bjarnson (Islandia) Ivan Victor (Belgia) Luis Penteado (Brazylia) Silvia Ascagorta (Argentyna) Tracey Mayhew (USA) WSPÓLNA KONFERENCJA SEKCJI MARYNARZY I DOKERÓW Jednym z głównych działań ITF w sektorze morskim jest walka z tanimi (lub wygodnymi ) banderami. Walkę taką trudno sobie wyobrazić bez ścisłej współpracy oraz koordynacji działań marynarzy i portowców. W strukturach ITF powołano specjaln organ pod nazwą Komitet Uczciwych Praktyk (FPC), którego jednym z głównych zadań jest prowadzenie polityki kampanii przeciw tanim banderom oraz nadzór nad zawieraniem układów zbiorowych dla marynarzy na statkach tych bander, mających im zapewnić przyzwoite wynagrodzenia i warunki pracy. Układy te mają również chronić przed nieuczciwą konkurencją płacową, co jest jednym z głównych, rzeczywistych powodów wyflagowywania statków spod bander narodowych. Wspólna Konferencja obu sekcji, która odbyła się w czasie Kongresu ITF w dniu 6 sierpnia ustaliła, że Komitet Uczciwych Praktyk będzie się składał ze 102 mających prawo głosu delegatów (włączając w to reprezentantki kobiet obu sekcji). Będą oni reprezentowali (po 51 delegatów) marynarzy i dokerów. Polskę w FPC reprezentuje dwóch kolegów z Solidarności. Są to Jacek Cegielski (Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków) oraz K. Szymichowski (Sekcja Krajowa Portów Morskich). H.S. 10

11 41 Kongres ITF Globalne związki zawodowe Od dłuższego czasu w wielu dyskusjach, dokumentach, programach działań pojawia się temat wyzwań, jakie stawia przed związkami zawodowymi na całym świecie globalizująca się i coraz bardziej liberalna gospodarka. Odpowiedzią na globalnych pracodawców mogą być jedynie globalne związki zawodowe. Od kilku lat, a szczególnie po ostatnim Kongresie ITF (Vancouver 2002), idea globalnych związków nabiera coraz bardziej realnego kształtu. MIĘDZYNARODOWA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Dotychczas w światowym ruchu związkowym istnieją dwie centrale grupujące związki zawodowe wszystkich branż i sektorów. Są to Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) oraz Światowa Konfederacja Pracy (ŚKP). Obie te organizacje podjęły decyzję (MKWZZ w grudniu 2004 oraz ŚKP w listopadzie 2005) o utworzeniu nowej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Kongres założycielski nowej konfederacji planowany jest w dniach 1 3 listopada 2006 roku. Dzień wcześniej zarówno ŚKP, jak i MKWZZ przeprowadzą swoje kongresy rozwiązujące. Trwają intensywne dyskusje, szczególnie dotyczące stosunków roboczych pomiędzy nową konfederacją a Federacjami Związków Globalnych (GUF) jedną z takich federacji jest ITF oraz wpływów jej utworzenia na sektor transportu. Sprawa stosunków między Federacjami Związków Globalnych a nową konfederacją była szeroko omawiana przez Konferencję Ogólną GUF oraz na szeregu specjalnych spotkaniach. Z dyskusji wynika, że wszystkie GUF-y nalegają na zastosowanie trzech zasad: potrzebne będzie stworzenie struktur, w ramach których będzie realizowane partnerstwo między nową konfederacją a GUF-ami; powinna być tylko jedna organizacja dla każdej branży lub sektora uznana lub akceptowana przez konfederację; organizacją taką powinna być właściwa Federacja Związków Globalnych (GUF). Idąc w duchu tych zasad, w styczniu 2006 roku na spotkaniu Konferencji Ogólnej GUF przyjęto tekst porozumienia, które dotyczy powołania Rady Związków Globalnych. Rada ta obejmować ma GUF-y, nową konfederację oraz TUAC (Komitet Doradczy ds. Związków Zawodowych przy OECD). Tekst tego porozumienia ma zostać zaakceptowaną przez gremia decyzyjne GUF-ów oraz przez kongres założycielski nowej konfederacji. Jeżeli zostanie ono ratyfikowane przez przynajmniej dwie trzecie organizacji, wejdzie w życie 1 stycznia 2007 roku. Po szerokiej dyskusji, w której kładziono nacisk na dalszą autonomię ITF i innych GUF-ów, w kwietniu 2006 roku Rada Wykonawcza ITF ratyfikowała porozumienie. RADA ZWIĄZKÓW GLOBALNYCH Celem porozumienia tworzącego Radę Związków Globalnych jest promowanie współpracy i wspólnego działania globalnych związków zawodowych. Ustanawia ono instrument solidarności, wspólnej obrony i prowadzenia kampanii. Globalne Federacje Związkowe będą odpowiedzialne za działania w każdym z głównych sektorów zatrudnienia. Każda federacja pozostanie niezależną i autonomiczną organizacją z możliwością swobodnego stanowienia własnej polityki we wszystkich sprawach, jakie jej organ zarządzający uzna za stosowne. Każda będzie niezależna finansowo i będzie odpowiedzialna za prowadzenie polityki i reprezentację w swojej sferze działalności. Każda federacja będzie jedyną instytucją uznawaną przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) w jej sferze działalności. Umowa zakłada również, że konstytucja ITUC będzie przewidywała odpowiednie struktury umożliwiające współpracę i uczestnictwo GUF-ów w charakterze obserwatorów z prawem do zabierania głosu w Kongresie ITUC, jej Komitecie wykonawczym i Komitecie sterującym. Również poszczególne federacje umożliwią przedstawicielom ITUC oraz pozostałym stronom umowy reprezentowanie ich na swoich Kongresch. Celem powołanej na podstawie porozumienia Rady Związków Zawodowych będzie promowanie wzrostu członkowstwa w związkach i wspieranie wspólnych interesów członków związków zawodowych na całym świecie. BIULE T YN MORSKI nr 3/

12 Globalne... Utworzenie nowej konfederacji wywołuje sprawy przyszłych stosunków między poszczególnymi GUF-ami a ich odpowiednikami dotychczas działającymi w ramach Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP). Docelowym modelem mają być globalne federacje branżowe, skupiające wszystkie związki zawodowe, działające w danej branży czy sektorze. W trzech sektorach doszło już do stworzenia zunifikowanych organizacji. Są to sektory budownictwa, edukacji i sektor pracowników przemysłu chemicznego, energetycznego i górnictwa. Inne GUF-y przystąpiły do dialogu ze swoimi odpowiednikami w ŚKP, jednak w kilku sektorach jak dotąd nie doszło do żadnych kontaktów. W przypadku sektora transportu, międzynarodową federacją związków zawodowych w ramach ŚKP jest FIOST. Rozpoczęto już rozmowy przedstawicieli gremiów zarządzających obu federacji. Przedstawiciele ITF stwierdzili, że chociaż ITF jest gotowa dostosować się do nowej sytuacji, to jednak nie ma możliwości samorozwiązania się ITF lub stworzenia nowej organizacji. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze dyskusje na temat sposobów, w jakie związki afiliowane w FIOST mogłyby się zintegrować w ramach ITF w sposób szanujący ich tradycje. Podczas kolejnych spotkań nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk, jednak rozbieżności pozostają. Sekretarz Generalny ITF określił stanowisko wszystkich GUF-ów: ich niezależność i autonomia nie może być naruszona z powodu powstania nowej konfederacji, a po jej utworzeniu będzie tylko jedna uznawana organizacja w każdym sektorze, jaką zostanie właściwy GUF. Uznał jednak, iż integracja związków z FIOST stwarza nową sytuację i trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązania. Główne zadania Rady będą miały charakter operacyjny i kooperacyjny, i będą obejmowały między innymi: rozpatrywanie politycznych i strategicznych inicjatyw i działań w celu konfrontacji z globalnymi siłami, działającymi przeciwko interesom ludzi pracy i ich rodzin; ułatwianie wspólnych działań, włącznie z prowadzeniem kampanii i poradnictwem, współpracę z Komitetem Doradczym ds. Związków Zawodowych przy OECD (TUAC), wspólne misje i reprezentacje oraz zwoływanie grup roboczych; wymianę informacji na temat członkowstwa, priorytetów ruchu związkowego oraz postępów w zakresie ekonomiczno społecznym; przyczynianie się do rozwoju ogólnej polityki międzynarodowego ruchu związkowego. Umowa o utworzeniu Rady związków Globalnych przewiduje również procedury spotkań, konsultacji, finansowanie działalności itp. STOSUNKI MIĘDZY ITF A FIOST Jednym z problemów jest inne rozumienie idei pluralizmu związkowego w ITF i FIOST oraz inne polityki afiliacyjne. Na przykład niektórzy afilianci FIOST są bardzo ubodzy i istniał system sponsorowania i solidarności umożliwiający im rozwój swej aktywności. W opinii Sekretarza Generalnego ITF jest już organizacją pluralistyczną, reprezentującą szeroką różnorodność związków zawodowych, ale akceptuje jedynie afiliowanie związków demokratycznych, które są prowadzone i kontrolowane tylko przez swoich własnych członków. Afiliacja związków członkowskich z FIOST do ITF będzie musiała zostać uzgodniona jako jeden pakiet. Konstytucja ITF przewiduje, że przed zaakceptowaniem wniosku o afiliację muszą być przeprowadzone konsultacje z dotychczasowymi afiliantami z danego kraju. Jednak w zaistniałej sytuacji, po otrzymaniu listy wszystkich aktualnych afiliantów FIOST, będzie musiała być podjęta polityczna decyzja, polegająca na zaakceptowaniu jako afiliantów ITF wszystkich związków z FIOST, które zdecydują się o to wystąpić. Proces ten powinien się zakończyć najpóźniej w roku Uzgodniono również, że do zakończenia całego procesu Rada Wykonawcza ITF rozpatrzy udostępnienie na okres przejściowy przedstawicielowi FIOST jedno ze stanowisk, do jakich uprawniona jest w Radzie Związków Globalnych 12

13 DEDCYZJA KONGRESU ITF Opisany proces został przedstawiony delegatom na 41 Kongresie ITF. Rada Wykonawcza ITF przygotowała również projekt uchwały w tej sprawie, która w dokumentach Kongresu figuruje jako pilna uchwała nr 5. W uchwale tej Kongres akceptuje dotychczasowe działania Rady Wykonawczej ITF w procesie jednoczenia światowego ruchu związkowego. Zwraca uwagę, że proces tworzenia większej jedności związków zawodowych jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia głównego hasła Kongresu, jakim jest Zorganizowani globalnie: walczymy o swoje prawa. Zdaje sobie sprawę, ze proces ten będzie wymagał od obu organizacji zmian sposobów działania w interesie silnych i skutecznych związków zawodowych transportowców w każdym miejscu na świecie. W uchwale Kongres popiera zasady, na jakich będą przyjmowani dotychczasowi członkowie FIOST, którzy zechcą być afiliowani w ITF, reprezentującej pluralistyczne tradycje demokratycznych związków zawodowych. Upoważnia Radę Wykonawczą ITF do przyjmowania wniosku afiliacyjnego każdego związku, będącego członkiem FIOST w czerwcu 2006 roku, który zostanie złożony do następnego, 42 kongresu ITF w roku 2010, pod warunkiem, że zobowiążą się do przestrzegania wszystkich zapisów Konstytucji ITF. Upoważnia również Radę Wykonawczą do znalezienia sposobu reprezentowania tradycji FIOST w ciałach zarządzających ITF w czasie okresu przejściowego do 42-go Kongresu. Kongres wzywa również wszystkie regionalne organizacje ITF do przystąpienia do rozmów z odpowiednimi organami FIOST w celu osiągnięcia maksymalnej jedności na poziomie regionalnym. H.S. (foto A.Mazurkiewicz) BIULE T YN MORSKI nr 3/

14 41 Kongres ITF Główne uchwały Kongresu Podczas kongresu podjęto ponad 40 uchwał. Miały one różny ciężar gatunkowy. Część z nich to tzw. pilne uchwały, zgłaszane w trakcie trwania kongresu. Dotyczyły one, bieżących spraw, jak na przykład sytuacji w Libanie, ataków terrorystycznych w Madrycie i Londynie czy antyzwiązkowej nagonki w Australii. Najistotniejszymi uchwałami, przyjętymi na Kongresie, wyznaczającymi główne kierunki polityki ITF na następną kadencję, było pięć projektów zgłoszonych przez Radę Wykonawczą ITF. Poniżej przedstawiamy omówienie tych uchwał. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ NEOLIBERALNEJ GLOBALIZACJI Widząc zagrożenia ze strony liberalizującej się i globalizującej gospodarki światowej, szczególnie w sektorze usług transportowych, Kongres wzywa Radę Wykonawczą ITF do: kontynuowania pełnego uczestnictwa w kampanii związków Globalnych na rzecz realizacji przestrzegania norm społecznych w układach WTO oraz do monitorowania rozwoju prac WTO w ramach GATS w odniesieniu do transportu; stworzenia programów pomagających afiliantom na bardziej skuteczne przeciwstawianie się programom Banku Światowego, między innymi poprzez tworzenie alternatywnych w stosunku do polityki Banku strategii; stworzenia strategii wobec pojawiających się regionalnych bloków gospodarczych; stworzenia programów pomagających w zajmowaniu się negatywnymi wpływami globalizacji na kobiety i młodych pracowników oraz zaangażowania w ten proces Komitetu Kobiet ITF; budowania szerszych sojuszów z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w obronie interesu publicznego i w celu promowania rządowych polityk zrównoważonego transportu. UZWIĄZKOWIENIE W GWAŁTOWNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ BRANŻY RANSPORTOWEJ Uwzględniając coraz szybsze zmiany w transporcie światowym, włącznie ze zmianą struktury zatrudnienia i związaną z tym koniecznością odpowiedniej reakcji ze strony związków zawodowych, Kongres zobowiązał Radę Wykonawczą ITF do podjęcia skutecznych działań, wśród których znalazły się między innymi: stworzenie strategii zajmowania się kluczowymi pracodawcami w branży transportowej i budowania w ich ramach organizacji związkowych włącznie z tworzeniem związkowych sieci solidarnościowych; wspieranie inicjatyw promujących dialog społeczny i korporacyjną odpowiedzialność społeczną; tworzenie projektów Globalnego Zorganizowania i międzynarodowych Układów Ramowych z globalnymi operatorami transportowymi; rozwijanie współpracy i solidarności ze związkami w sektorach wydobycia, wytwarzania i dystrybucji, jakie w coraz większym stopniu zależne są od globalnych łańcuchów zaopatrzeniowych; rozwijanie współpracy z innymi Globalnymi Federacjami Związkowymi. Ponadto Kongres wzywa Radę Wykonawczą ITF, Sekcje i Regiony do: zachęcania afiliantów ITF do dostosowywania swoich struktur tak, aby pozwalały im na gotowość zrzeszania wszelkich pracowników w swej branży, włącznie z pracownikami podwykonawców albo nawet pracownikami, jacy teoretycznie są samozatrudnieni, ale w rzeczywistości zależą od jednego pracodawcy; organizowania działań edukacyjnych, mających na celu zachęcenie związków do przyjmowania nowych strategii organizacyjnych, między innymi w zakresie zajmowania się pracownikami nieformalnymi, a także do współpracy z innymi związkami transportowców oraz w innych branżach celem zapewnienia, że wszyscy pracownicy związani z transportem i logistyką zorganizowani są w silne związki zawodowe; nakierowania międzynarodowych kampanii na antyzwiązkowych operatorów oraz przeciw używaniu przez pracodawców strategii polegających na dumpingu społecznym; pomagania afiliantom w tworzeniu form współpracy transgranicznej, pomagającej zorganizować pracowników mobilnych międzynarodowo. ZORGANIZOWANI GLOBALNIE Wyzwania, jakie stwarza globalizująca się gospodarka, w tym szczególnie transport, nie pozostawiają cienia wątpliwości, że związki zawodowe powinny się również organizować globalnie. Kongres jest przekonany, że ITF powinna: stworzyć projekty Zorganizowania Globalnego, mające na celu zajęcie się konkretnymi globalnymi celami strategicznymi; 14

MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki Marshall McLuhan

MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki Marshall McLuhan Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 2 (48) kwiecień maj czerwiec 2008 ISSN 1426-1006 MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN 1426-1006 Motto: Należy czynić wszystko najlepiej jak to możliwe, kochać wolność i nigdy

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników!

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! nr 7 lipiec/2015 SUKCES OPZZ W SEJMIE! Dość kłamstw na temat związkowców J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! 2 Związkowiec OPZZ WYDAWCA Fundacja Wsparcie ul. Kopernika 36/40 00

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zbiorowe współpraca

Negocjacje zbiorowe współpraca Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca transgraniczna Europejska Federacja Związków Zawodowych (EFZZ) Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 NOWE PRAWA Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu PIRACTWO Nie zawsze szczęśliwe zakończenie Polish Patrice Terraz Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Musimy walczyć o przyszłość transportu s. 6. 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s.

Musimy walczyć o przyszłość transportu s. 6. 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s. ISSN 1899-9719 www.przewoznik.zmpd.pl nr (14) VI listopad/grudzień 2010 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s. 4 Ekonomiczny, trwały, komfortowy s. 72 Musimy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Nie jest ważne dokąd w życiu zajdziesz i co osiągniesz.

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo