Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland"

Transkrypt

1 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 3 (41) LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2006 ISSN Największym złem nękajcym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych Romain Rolland

2 SPIS TREŚCI Od Redakcji...2 Wiadomości ze świata...3 To już 26 lat...5 Zorganizowani globalnie walczymy o swoje prawa...6 Konferencje Skecji Branżowych...9 Globalne związki zawodowe...11 Główne uchwały Kongresu...14 Rada wykonawcza ITF (kadencja )...16 Przemyślenia delegata...17 Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność...18 Jak 120 GBP zmieniło się na ponad (czyli ITF w akcji)...19 Surowsze kary dla pracodawców? Stanowisko Sekcji...22 Konsultacje Komisji Europejskiej Stanowisko Sekcji jak dobrze, że jesteście...24 Polityka morska Unii Europejskiej...28 Zmiany w Konwencji SOLAS...29 Zapamiętaj Obrady 41 Kongresu ITF Durban 2-9 sierpnia Wydawca Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność Adres redakcji Szczecin, ul. Szarotki 8 tel. (91) fax (91) Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk Drukarnia MISIURO Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29 tel./fax (58) Numer zamknięto 15 września 2006 r Zdjęcie na okładce: T. Listewnik. Od Redakcji Kolejny numer Biuletynu Morskiego oddajemy w ręce Czytelników. Tym razem zamieściliśmy sporo materiałów międzynarodowych, ale okazja ku temu byłą wyjątkowa. W Durbanie odbył się 41 Kongres ITF. Jak ważna jest współpraca międzynarodowa związków, szczególnie marynarzy, nie trzeba nikogo przekonywać. Globalizująca się światowa gospodarka wymaga globalnej odpowiedzi związków zawodowych. Kongres dał impuls i kierunki działań na następne cztery lata. W kilku artykułach, opracowanych na podstawie materiałów kongresowych staraliśmy się przedstawić główne wyzwania jakie stoją przed międzynarodowym ruchem transportowców i jak zamierzamy na nie odpowiedzieć. Jak wynika z dyskusji i dokumentów kongresowych, nie ma innej drogi jak jednoczenie się w skali międzynarodowej ruchu związkowego. Zachęcamy do przemyśleń. Być może niektóre diagnozy czy propozycje działań dałoby się zastosować w polskim ruchu związków zawodowych? Uczestnictwo w Kongresie skłania niekiedy do nie całkiem wesołych refleksji ( Przemyślenia delegata ). Przedstawiamy również skład organów zarządzających ITF jako całości jak i również najbardziej nas interesujących Sekcji Marynarzy i Sekcji Rybackiej. Zamieszczone materiały o Kongresie są tylko wstępną, gorącą informacją. Do dorobku Kongresu będziemy niejednokrotnie wracać, również na łamach naszego biuletynu. Unia Europejska tworzy spójną politykę morską. Zauważono, że morza i oceany mogą być źródłem wielu miejsc pracy, mogą być spoiwem integrującym różne środowiska. Blisko połowa obywateli Unii mieszka nie dalej niż 50 kilometrów od brzegu morza. Komisja Europejska opublikowała Zieloną księgę w sprawie przyszłej polityki morskiej, w której zawarto propozycje przyszłych działań. Konsultacje potrwają do końca czerwca 2007 roku. Czy doczekamy się takiego programu dla Polski? Transportowcy to nie tylko marynarze. Przedstawiamy krótką informację o odbytym w końcu czerwca Kongresie Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność wraz ze składem nowych władz. Kilka materiałów obrazuje tematykę, jaką codziennie się zajmujemy. Od spraw indywidualnych ( jak dobrze, ze jesteście czy list kolegi ze statku Nord Star ) poprzez opiniowanie projektów tworzonego prawa nie tylko krajowego ( Surowsze kary dla pracodawców? ) ale również unijnego ( Konsultacje Komisji Europejskiej ). Przedstawiamy również stronę internetową Organizacji Marynarzy Kontraktowych naszego Związku. W tym roku mija 26 lat od Polskiego Sierpnia Jak co roku główne uroczystości odbywają się w Gdańsku. Pisze o nich prasa, pokazuje telewizja, znane są w całej Polsce. O wiele rzadziej mówi się o równie ważnych porozumieniach w Szczecinie czy w Jastrzębiu. Z tego powodu, wspominając kolejną rocznicę, w tym numerze postanowiliśmy o tym wspomnieć ( To już 26 lat ). Poza tym wiele innych informacji, w tym również ze świata. Życzymy ciekawej lektury. Komunikat Barber Ship Management Redakcja Biuletynu Morskiego W ostatnich dniach października b.r. odbędą się negocjacje układów zbiorowych zawartych pomiędzy BSM i KSMMiR NSZZ Solidarność. Zwracamy się do wszystkich członków Związku pracujących na statkach bandery NIS i tzw. taniej bandery o zgłaszanie swoich uwag dotyczących obecnego systemu pracy. Mamy nadzieję, iż w oparciu o wasze spostrzeżenia uda nam się wspólnie podpisać nowy i lepszy układ zbiorowy.

3 Wiadomości ze świata IMO PRZYJĘŁO WYTYCZNE W SPRAWIE UCZCIWEGO TRAKTOWANIA MARYNARZY Komitet prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przyjął wytyczne w sprawie uczciwego traktowania marynarzy w sytuacjach wypadków na morzu. Wytyczne opracowała specjalnie do tego celu powołana przez IMO i MOP grupa robocza. Celem wytycznych jest zapewnienie marynarzom uczciwego traktowania po wypadkach morskich oraz w trakcie prowadzonych dochodzeń czy w trakcie zatrzymań dokonanych przez jakiekolwiek władze oraz, że czas zatrzymania będzie nie dłuższy niż jest to niezbędne. Wytyczne określają marynarzy jako specjalną grupę pracowników. Biorąc pod uwagę globalność transportu morskiego i bardzo różnorodne prawodawstwo z którym mogą mieć kontakt, marynarze potrzebują specjalnej opieki. Dotyczy to szczególnie relacji w kontaktach z władzami administracyjnymi różnych państw. Wytyczne zalecają obserwowanie wszystkich etapów i instancji postępowania, które grożą aresztem. Wytyczne dają również wskazówki postępowania wszystkim, którzy mogą być włączeni w postępowanie po wypadku morskim jak: państwa nadbrzeżne, państwa portu, państwa bandery, państwa z których pochodzą marynarze oraz zarówno armatorzy jak i marynarze. Położono nacisk na konieczność współpracy i wymiany informacji między wszystkimi stronami postępowania oraz na zapewnienie, że w stosunku do marynarzy w nim uczestniczących nie będzie stosowane podejście dyskryminacyjne czy odwetowe. Wytyczne wymagają, aby w takich przypadkach stosować wszelkie narzędzia zapewniające uczciwe traktowanie marynarzy. Komentując przyjęcie wytycznych Sekretarz Generalny IMO Efthimios Mitropulos stwierdził, że ich przyjęcie w bardzo dobry sposób odzwierciedla ducha IMO. Ducha współpracy i kompromisu przy podejmowaniu decyzji. Ma to istotne znaczenie dla wejścia w życie tych wytycznych najszybciej jak to możliwe, a jednocześnie daje sygnał marynarzom na całym świecie, że IMO życzy sobie, aby byli oni traktowani uczciwie. hs (na podstawie IMO News) NIELEGALNE POŁOWY UDERZYĆ W CZYNNIK EKONOMICZNY Grupa badawcza zajmująca się rybołówstwem na otwartym morzu, obradująca w ramach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) przedstawiła raport w sprawie nielegalnych połowów. Grupę tą zawiązano podczas debaty okrągłego stołu OECD poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, a jej celem stało się znalezienie rozwiązań dla problemu walki z nielegalnymi, nie deklarowanymi i nieuregulowanymi połowami prowadzonymi na otwartym morzu. W pracach grupy wzięli udział przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Kanady, Australii i innych zainteresowanych państw. Raport dokonuje szczegółowej analizy nielegalnych połowów, których rozwój stanowi zagrożenie dla stanu większości światowych zasobów rybnych. Walka z kłusownictwem dalekomorskim jest więc koniecznością wynikającą z potrzeby ścisłego zarządzania światowymi zasobami. Obszarem najbardziej dotkniętym przez ten proceder jest półkula południowa, gdzie FAO szacuje połowy kłusowników na nawet 30% legalnych połowów. Oprócz zagrożenia, jakie niesie kłusownictwo dla zasobów, nielegalne połowy są dokonywane z pogwałceniem praw socjalnych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa marynarzy na pokładzie statków. Raport wskazuje, ze główną motywacją, jaka kierują się kłusownicy, są czynniki ekonomiczne. Znajdują oni w nielegalnych połowach źródło szybkiego i dużego zysku. Walka z nielegalnymi połowami musi więc polegać przede wszystkim na podwyższeniu kosztów kłusownictwa, które w ten sposób obniży zyski. Walka mogła by objąć przede wszystkim takie działania, jak zwiększenie prawdopodobieństwa złapania przez właściwe organy ścigania, jednolite podwyższenie wysokości kar, zwiększenie kontroli w portach wyładunkowych, rozwój systemu śledzenia połowów, opracowanie sankcji handlowych wobec państw, na obszarach których dokonywane są takie połowy i inne. Komisja Europejska zaakceptowała wnioski tego raportu, a jego propozycje zostaną wzięte pod uwagę w ramach europejskich środków walki z połowami nielegalnymi, nie deklarowanymi i nieuregulowanymi. Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie internetowej OECD hs (na podstawie Fisheries and Aquaculture in Europe) PORZUCONA ZAŁOGA OTRZYMA ZALEGŁE WYNAGODZENIA 18 członków załogi statku porzuconego w porcie na Seszelach, dzięki ITF ma szansą odzyskać swoje zaległe należności. Statek Al Manara pływający pod banderą St. Kitts and Nevis był w podróży z Somali do Dubaju z ładunkiem węgla. Armatorem był obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieszkający w Iraku. Załoga pochodziła z różnych krajów, między innymi z Etiopii, Indii i Sudanu. Statek został porzucony w lutym tego roku. Z powodu awarii silnika dryfował 18 dni, zanim został odholowany do portu na Seszelach. Załoga została pozostawiona bez żywności i wody pitnej.

4 Wiadomości... Armator wykazał całkowity brak zainteresowania pomocą załodze. Dzięki działaniom ITF i Apostolstwa Morza (AOS) marynarze otrzymali niezbędną pomoc. Władze państwa bandery, St. Kitts and Nevis, pod naciskiem ITF, również przekazały AOS środki finansowe na ten cel. (foto - archiwum) W czerwcu załoga, przy pomocy ITF, która zaangażowała prawników występujących w imieniu marynarzy, złożyła pozew sądowy o wypłatę zaległych wynagrodzeń. W dniu 18 sierpnia sąd na Seszelach wydał wyrok, według którego załoga ma otrzymać kwotę USD zaległych wypłat. Załoga statku w większości powróciła już do domów. Pozostały dwie osoby, które będą pilnowały sprzedaży statku, wycenianego na USD. Należności załogi zostaną pokryte ze środków pochodzących ze sprzedaży statku. hs (na podstawie ITF New Online) POMOC HUMANITARNA ITF DLA LIBANU ITF obiecała pomoc finansową dla związków w Libanie i jednocześnie wezwała do zakończenia przez Izrael blokady kraju. ITF byłą pierwszą federacją związków globalnych, która wysłała swoją delegację do Libanu po zawieszeniu broni ogłoszonym w dniu 14 sierpnia po pięciotygodniowej walce między Hezbollahem a armią izraelską. Przedstawiciel Biura Arabskiego ITF przybył do Libanu 25 sierpnia i spotkał się z afiliowanymi w ITF związkami zawodowymi reprezentującymi marynarzy, dokerów i pracowników lotnictwa cywilnego. Omawiano wpływ wojny, jak blokada portów, lotnisk i granic, na paraliż działalności pracowników transportu. Skutkami działań wojennych zostało dotkniętych około 3000 pracowników lotnictwa cywilnego, 3200 dokerów i marynarzy oraz tysiące pracowników transportu drogowego. Tymczasowa pomoc w wysokości USD będzie przeznaczona dla członków związków marynarzy i dokerów, którzy najbardziej ucierpieli podczas krzyzysu. Pozostałe związki afiliowane w ITF również taką pomoc mogą uzyskać. Na początku sierpnia, podczas Kongresu ITF w Durbanie przyjęto pilną rezolucję popierającą humanitarną pomoc transportowcom i wzywającą społeczność międzynarodową do zapewnienia pomocy wszystkim potrzebującym. Bilal Malkawi z Arabskiego Biura ITF powiedział: Związki zawodowe transportowców w Libanie twierdzą, że ich przynależność do ITF uczyniła ich silniejszymi w tych trudnych dniach odczuwali, że nie są sami w tym kryzysie. Obiecują wszystkim związkom transportowców na świecie, że będą kontynuować ze wszystkich sił pracę na rzecz swoich członków i zrobią wszystko co możliwe, dla trwałego pokoju. hs (na podstawie ITF News Online) Uwaga załogi statków grupy Cyfadaco-PŻM Prosimy załogi statków o informowanie biura Sekcji w Szczecinie o każdym wypadku przy pracy lub niedotrzymaniu warunków układu zbiorowego CBA. Niestety zdarzają się przypadki niewłaściwej postawy armatora i władz zakładowej organizacji Związku (MK NSZZ Solidarność przy PŻM) co znacznie utrudnia uzyskanie należnych odszkodowań dla marynarzy. Przykładem tego była postawa armatora i MK przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek przy pracy na statku Pilica wypadnięcie stewarda (członka NSZZ Solidarność ) za burtę i utrata zdrowia. Opisywaliśmy tę sprawę w naszych poprzednich biuletynach. Aktualnie prowadzimy kolejną sprawę o odszkodowanie za wypadek i utratę zdrowia innego kolegi z NSZZ Solidarność przy PŻM, któremu MK nie udzieliła pomocy. Przedstawimy ją w następnym biuletynie. Pomimo uzgodnień, armator i zakładowa organizacja Związku nie informują nas na bieżąco o wypadkach lub naruszeniach przez pracodawcę postanowień obowiązującego CBA. Wasza bezpośrednio przekazana informacja spowoduje możliwość szybszej interwencji i podjęcie koniecznych działań w celu pomocy poszkodowanym. Janusz Maciejewicz Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność

5 TO JUŻ 26 LAT Koniec sierpnia i kolejna rocznica początku nie tylko Solidarności, ale i upadku realnego socjalizmu w Polsce i Europie. Jak co roku, główne uroczystości rocznicowe odbywały się w Gdańsku. W tym roku chcemy zwrócić uwagę, że nie mniej ważne dla Polskiego Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień w Szczecinie i w Jastrzębiu. SZCZECIN W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia, jak zwykle zebraliśmy się od bramą Stoczni Szczecińskiej. W tym roku uroczystości miały wyjątkowy charakter, bowiem wziął w nich udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński. Kwiaty składa delegacja KSMMiR NSZZ Solidarność Podczas uroczystości udekorował on trzydzieści osób (niestety, niektórych już pośmiertnie) krzyżami kawalerskimi, oficerskimi i komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. W swoim przemówieniu, przed wręczaniem odznaczeń powiedział między innymi: to co czynię dzisiaj i co będę uzupełniał przez pozostałe lata swojej kadencji, bo dzisiejszy dzień to tylko pewien etap, chciałem to podkreślić, to odznaczenia za tamte lata. Później, mówię to dzisiaj i powiem jutro w Gdańsku, nasze drogi niejednokrotnie się rozchodziły, to normalne w społeczeństwie pluralistycznym, ale tamte lata pozostaną niezapomniane, pozostaną wielkie. Ci, którzy odegrali w nich rolę bardzo istotną powinni zostać docenieni w ramach możliwości, które posiada Prezydent RP. Chciałbym tak właśnie uczynić, a ta możliwość to prawo nadawania orderów i odznaczeń. Tak też, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, traktujcie to co się dzisiaj zdarzy w Szczecinie i jutro w Gdańsku. To nie ma nic wspólnego z polityką, to jest uczczenie bohaterów, niezależnie od tego, jakie później były ich drogi i czy ja osobiście jako prezydent się z tymi drogami zgadzam, czy też nie. To uczczenie też naszego związku Solidarność, którego roli w historii nie da się już powiększyć, tak była ogromna. To jest organizacja, która powstała w tamtych dniach w Szczecinie, Gdańsku, na Śląsku, później w całej Polsce. To jest organizacja, która przetrwała w podziemiu stan wojenny i to jest w końcu organizacja, która odniosła zwycięstwo, nie tak częste niestety w naszej historii i tę organizację czcimy i będziemy czcić. JASTRZĘBIE Pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda mówił, że wiele z postulatów z 1980 roku jest wciąż aktualnych. Kiedyś robotniczym marzeniem była zgoda na powstanie niezależnych związków zawodowych. A dziś w wielu zakładach, zwłaszcza tych prywatnych, działalność związków jest zakazana, a pracownicy chcący je założyć, muszą potajemnie spotykać się w kawiarniach czy prywatnych mieszkaniach. jednym z głównych postulatów zawartych w Porozumieniu Jastrzębskim było wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. 26 lat później w kolejnych firmach wprowadza się system pracy, który niewiele różni się od niesławnej czterobrygadówki mówił Piotr Duda. Podkreślił, że również postulat podwyżek płac, godnych emerytur i systemu zasiłków dla najbardziej potrzebujących jest także bardzo aktualny. Zwrócił również uwagę na niewielkie uzwiązkowienie w Polsce. Pracownicy w Polsce muszą zrozumieć, że organizowanie się w związki zawodowe pozwala na załatwienie wielu problemów społecznych. Jednostka nie ma szans. Zwykłego, pojedynczego pracownika wykorzystują pracodawcy i rządzący, bo przecież ich cele są zupełnie inne. O tym, ze związki są skuteczne mówił też Przewodniczący komisji Krajowej Janusz Śniadek. Wszędzie tam, gdzie działają związki zawodowe, skala naruszeń prawa pracy jest znacznie mniejsza. Dziś trzeba krzyczeć, że zagrożeniem dla naszej Ojczyzny jest uciekanie od stosunku pracy mówił, nawiązując do coraz częstszej praktyki samozatrudnienia. Szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki przypomniał, że podpisanie porozumień w Jastrzębiu było zdarzeniem tej samej wagi, co zawarcie umów w Gdańsku czy Szczecinie. Ale dziś zmusza się nas do tego, by było to porozumienie lokalne. Kompania Honorowa Wojska Polskiego, politycy z całego kraju, prezydent... odznaczenia... Ale nie na Śląsku. Panie Prezydencie! Panie Premierze! Tutaj też było zawarte porozumienie przypomniał Kazimierz Grajcarek, który zaapelował też o poszanowanie węgla i niezamykanie kopalń. H.S. (foto K. Żurawski) (źródło strony internetowe Prezydenta RP i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność )

6 41 Kongres ITF Zorganizowani globalnie walczymy o swoje prawa Tytuł powyższy stanowił główne motto zakończonego 9 sierpnia 2006 roku w Durbanie 41 Kongresu ITF. Słowa te wyznaczają również podstawowy kierunek polityki ITF na najbliższą kadencję. Głównym celem jest sprostanie wyzwaniom, z którymi spotykamy się we współczesnym światowym transporcie. W artykule przedstawiamy w skrócie główne tezy dyskusji dotyczącej polityki ITF. OPÓR PRZECIW NEOLIBERALNEJ GLOBALIZACJI Coraz powszechniejsza globalizacja produkcji, wyrażająca się głównie poprzez tzw. międzynarodowy podział pracy, powoduje stałą presję na tworzenie zliberalizowanego globalnego systemu transportu. GATS GATS (General Agreement on Trade in Services) Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami jest wielostronnym porozumieniem ustanawiającym prawno-traktatowe ramy międzynarodowego handlu usługami. Stanowi, obok Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (GATT) oraz Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), integralną część porozumienia końcowego cyklu negocjacji, tzw. Rundy Urugwajskiej ( ), w wyniku której powstała również Światowa Organizacja Handlu (WTO). Celem GATS jest między innymi stworzenie systemu jasnych i przejrzystych reguł w międzynarodowym handlu usługami, zapewnienie równego traktowania wszystkich uczestników handlu czy lepszego dostępu do rynków przez sukcesywną liberalizację handlu, polegającą na znoszeniu wszystkich przeszkód w handlu usługami, przy uwzględnieniu poziomu rozwoju oraz celów polityki narodowej członków GATS. Układ GATS nie obejmuje jednak wszystkich usług. Wyłączone są na przykład takie usługi jak: działania w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, usługi w zakresie zdrowia, edukacji, usługi policji, straży pożarnej oraz inne świadczone na warunkach nierynkowych. Wszyscy członkowie WTO są jednocześnie członkami GATS. Polska należy do państw założycielskich WTO i w roku 1995 ratyfikowała stosowne porozumienie. Obecnie jest 148 członków WTO. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku, Polska przekazała na poziom wspólnotowy kompetencje w zakresie polityki handlowej. Zgodnie z art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską obszar usług należy do wyłącznych kompetencji Wspólnoty z wyjątkiem usług w dziedzinie kultury, usług audiowizualnych, edukacyjnych oraz usług socjalnych i usług w zakresie zdrowia ludzkiego. Obecnie na forum GATS/WTO Polskę i pozostałe państwa członkowskie reprezentuje Komisja Europejska DG Trade (Dyrekcja Generalna ds. Handlu) W procesie tym główną rolę odgrywa Światowa Organizacja Handlu (WTO) która działa m. in. w oparciu o międzynarodowe porozumienie, jakim jest Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (GATS). Celem układu jest liberalizacja handlu międzynarodowego. Dotychczas usługi transportowe nie są włączone do GATS, jednak istnieją narastające naciski na zmianę tej sytuacji. Włączenie usług transportowych do GATS może doprowadzić do: otwarcia rynków krajowych lotnictwa i żeglugi na obcą konkurencję; zwiększenia konkurencji zarówno w obrębie portów jak i pomiędzy portami. Poza tym: zastosowanie najbardziej liberalnych układów o ruchu powietrznym dotyczyć będzie wszystkich szlaków międzynarodowych poprzez systemy tzw. otwartego nieba ; system własności krajowej ulegnie załamaniu i tanie bandery będą mogły się jeszcze bardziej rozpowszechnić również w branży lotnictwa cywilnego. (foto M. Kumiszcza) Niestety, nie uda nam się prawdopodobnie uniknąć dalszego postępu globalizacji i liberalizacji w tym usług transportowych. Obserwujemy niepokojące zjawiska, jak na przykład rozwijającą się współpracę między różnymi blokami regionalnymi. Stanowi to drogę do globalnej liberalizacji. W tej sytuacji struktury regionalne ITF stają w obliczu konieczności związkowego reagowania na te inicjatywy.

7 W Europie ten proces jest najdalej zawansowany, jako że ETF (Europejska Federacja Transportowców) koordynuje reakcje związkowców na proces liberalizacji Unii Europejskiej. ITF stanowczo protestuje przeciw wszelkim formom restrukturyzacji transportu, włącznie z prywatyzacją, jeżeli mają one negatywny wpływ na miejsca pracy lub prawa i warunki pracy, oraz jakie wdrażane są bez zgody związków zawodowych. Szczególnie niebezpieczne jest to w transporcie publicznym, który powinien odpowiadać interesom publicznym, a nie globalnego kapitału. Usługi transportu publicznego i dostęp do niego stanowią jedno z podstawowych praw społecznych, dlatego są one w obszarze zainteresowania również społeczności obywatelskiej. Zdaniem delegatów na Kongres konieczne jest stworzenie programów pomagających afiliantom bardziej skutecznie przeciwstawiać się programom Banku Światowego zarówno przez interweniowanie w konkretnych programach prywatyzacyjnych Banku, jak i poprzez tworzenie strategii alternatywnych dla polityki Banku. Konieczne jest również stworzenie programów pomagających w zajmowaniu się negatywnymi skutkami globalizacji oraz budowanie szerszych sojuszy z konkretnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZMIENIAJACEJ SIĘ BRANŻY TRANSPORTOWEJ (foto M. Kumiszcza) Branża transportowa, zarówno pasażerska, jak i towarowa, przechodzi gwałtowne zmiany, doprowadzające do procesu rosnącej koncentracji w wielu sektorach, zanikania granic między różnymi środkami transportu i innymi branżami. W branży transportowej rośnie ilość tzw. pracodawców strategicznych. Na przykład działających dotychczas w lotnictwie cywilnym pięć sojuszy linii lotniczych skonsolidowało się obecnie w trzy: Sky Team, Star i Oneworld. W branży portowej czterech głównych operatorów globalnej sieci terminali: Hutchison, PSA, APM Terminals oraz P&O Ports kontynuuje zakupy terminali na całym świecie. W branży żeglugowej dochodzi zaś do takich fuzji jak między Maersk i P&O Nedlloyd czy CP Ships i Hapag Lloyd. Oznacza to dla coraz większej ilości przedsiębiorstw transportowych działanie w ramach kilku sekcji ITF, a nawet czasami może wymagać współpracy z innymi Federacjami Związków Zawodowych. Skuteczna koordynacja działań wymaga środków znacznie wykraczających poza możliwości sekretariatu ITF. Duża część pracy finansowej i administracyjnej musi być ponoszona przez wszystkie zainteresowane związki, a nie tylko w kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Wykazały to doświadczenia ETF podczas zajmowania się tworzeniem Europejskich Rad Zakładowych. Tworzenie się międzynarodowych przedsiębiorstw, rozproszenie produkcji i usług w wielu krajach powoduje gwałtowny wzrost znaczenia logistyki, produkcji i dystrybucji dokładnie-na-czas czy drzwi-do-drzwi. Działanie takich systemów wzmacnia w dużym stopniu wpływ jakichkolwiek zakłóceń na produkcję. Znaczenie strategiczne globalnych łańcuchów zaopatrzeniowych, ich szczególna wrażliwość czasowa, potencjalnie oferuje związkom transportowców możliwość zwiększania ich wpływu na branżę, jeśli będzie ona wykorzystywana odpowiedzialnie. Jednak związki zawodowe z takiej możliwości będą mogły skorzystać jedynie w przypadku, gdy będą zorganizowane również globalnie. Multimodalny charakter logistyki wymagać będzie coraz większej ilości działań międzysekcyjnych. Konieczne stanie się opracowanie nowej strategii, w której ważną rolę będzie odgrywała świadomość wśród lokalnych negocjatorów związkowych na temat ewentualnych korzyści, jakie można osiągnąć dzięki lepszemu zrozumieniu delikatności łańcuchów zaopatrzeniowych. Poważne zmiany następują w charakterze miejsc pracy w transporcie. Silne związki zawodowe odegrały znaczącą rolę w transporcie wielu krajów, ale generalnie rzecz biorąc miały swoją bazę wśród dużych, krajowych i zwykle państwowych pracodawców. Proces wynajmowania usług na zewnątrz w coraz większym stopniu przemieszcza miejsca pracy z głównych przedsiębiorstw do podwykonawców. W wyniku tego organizacja związkowa ulega likwidacji. Ma to miejsce często nawet w przypadkach, kiedy podwykonawca przejmuje tę samą siłę roboczą. Zwykle struktury związkowe mające swą bazę w jednym przedsiębiorstwie nie są przygotowane do zorganizowania pracowników w operacjach wynajętych na zewnątrz. Nowe technologie powodują powstawanie nowych miejsc pracy i zanik niektórych tradycyjnych. Skutkiem tych zmian strukturalnych są również zmiany w strukturze pracowników pod względem płci i wieku. Zatrudnienie przenoszone jest z jednego kraju do drugiego. Pracodawcy w coraz większym stopniu korzystają z kontraktowania siły roboczej i najmują tańszych i mniej wymagających pracowników. Wprowadzenie pracy dorywczej ma ogromny wpływ na szkolenie i nabór. Niektóre formy odformalizowania pracy, jak na przykład samozatrudnienie, wykluczają licznych pracowników z możliwości przynależności do organizacji związkowej.

8 Zorganizowani... TRANSPORTOWCY A HIV-AIDS Światowa epidemia HIV-AIDS osiągnęła katastrofalne skutki dla milionów ludzi i całych regionów planety. Około 37 milionów pracowników w wieku produkcyjnym jest zarażonych HIV. W krajach, gdzie choroba ta występuje powszechnie, szacuje się, że do 2010 roku siła robocza zmniejszy się o 10 30%. Choroba rozprzestrzenia się najczęściej w warunkach wynikających z ubóstwa, nierówności, konfliktów między i w ramach poszczególnych krajów, przemieszczeniami ludności, gwałtem jako orężem wojny, załamaniem się systemów ochrony zdrowia, zwiększonym zażywaniem narkotyków itp. MFW Bank Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powstaniu zdecydowano jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (zwanego częściej Bankiem Światowym) w lipcu 1944 roku. Jest on wyspecjalizowaną organizacją ONZ, od grudnia 1945 roku z siedziba w Waszyngtonie. Do zadań MFW należy przede wszystkim: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej, tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych, podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania, rozwoju i wzrostu handlu międzynarodowego. Państwa członkowskie MFW zobowiązane są udostępniać szczegółowe informacje gospodarcze, dzięki którym władze MFW mogą oceniać ich sytuację gospodarczą i finansową oraz podejmować określone decyzje. MFW prowadzi również działalność kredytową wobec swoich członków, mających pokryć deficyt bilansu płatniczego. Działalność ta jest prowadzona w porozumieniu z rządami poszczególnych państw i jest obwarowana warunkiem przestrzegania nałożonych przez MFW ścisłych ustaleń, które mają na celu kontrolę nd gospodarką pożyczkobiorcy. Kontrola ta może dotyczyć między innymi ograniczenia wydatków rządowych, ograniczenia wzrostu płac, poziomu inflacji itp. Bank Światowy udziela kredytów jedynie rządom krajów członkowskich lub podmiotom gospodarczym działającym w tych krajach, ale pod warunkiem uzyskania gwarancji rządowych. Kredyty udzielane przez Bank Światowy przeznaczone są z reguły na finansowanie konkretnych przedsięwzięć i projektów, ale również na finansowanie przemian strukturalnych w gospodarkach krajów rozwijających się. Oprócz kredytów Bank Światowy udziela również fachowej pomocy doradczej, wysyłając swoich ekspertów. Polska należała do MFW i do Banku Światowego od chwili ich założenia do roku 1950, kiedy wystąpiła z obu organizacji, a następnie po złożeniu w 1981 roku wniosku o ponowne przyjęcie, została ich członkiem w roku Rozprzestrzenianie się AIDS zbiegło się z programami dostosowania strukturalnego, wspieranymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do liberalizacji i oszczędności w gospodarkach krajów objętych takimi programami. Redukcje wydatków na edukację i ochronę zdrowia pozostawiły masy ludzi w ignorancji wobec podstawowych spraw zdrowotnych, bez możliwości leczenia innych chorób, które mają wpływ na podatność zarażenia się HIV. HIV-AIDS dotyczy w szczególności pracowników transportu, ze względu na charakter i warunki ich pracy. Jest to branża zdominowana przez mężczyzn i często związana z kulturą macho, włącznie z otwartością na związki seksualne w trakcie przebywania poza domem. Kobiety transportowcy, znajdujące się w mniejszości, są często bardziej narażone na molestowanie i wymuszenia. Poza tym kobiety są często w trudniejszym położeniu, cierpią na większe obciążenia społeczne, gdy są HIV-pozytywne, a jako głównie odpowiedzialne za rodzinę odczuwają większe obciążenie psychiczne, gdy ktoś w rodzinie jest chory. ZORGANIZOWANI GLOBALNIE (foto ITF) Chcąc sprostać wyzwaniom globalizacji światowej gospodarki, musimy sami oprzeć swoją działalność na zorganizowaniu globalnym. Aby mogło się to dokonać, ITF będzie musiała zawrzeć specyficzne sojusze organizacyjne z innymi Federacjami związków Globalnych w kluczowych światowych łańcuchach zaopatrzeniowych. Największe wyzwania globalnego organizowania się mogą dotyczyć samych afiliantów ITF. Niemal wszędzie związki zawodowe zorganizowane są w struktury odzwierciedlające charakter branży, jaka często już nie istnieje, związki bazujące na zawodach, jakie już zanikły, oparte na monopolu korporacyjnym, jaki już został dawno złamany, oparte o branże, jakie niedługo zanikną, albo oparte na ideach dotyczących kto i jak staje się transportowcem, jakie ignorują zmiany w branży i w składzie siły roboczej. Związki muszą się przyjrzeć swoim własnym strukturom dla zapewnienia, że są przygotowane do skutecznego organizowania we współczesnym świecie transportu. H.S.

9 41 Kongres ITF Konferencje Sekcji Branżowych Tak jak dla całej ITF najwyższą władzą jest Kongres odbywający się co cztery lata, tak dla poszczególnych Sekcji najwyższą władzą jest konferencja Sekcji. Konferencje Sekcji odbywają się podczas każdego Kongresu oraz przynajmniej jeden raz w okresie między kongresami. Przedstawiamy krótkie informacje o przebiegu Konferencji Sekcji, które nas najbardziej interesują. SEKCJA MARYNARZY Konferencja Sekcji odbyła się 4 sierpnia. Na wstępie przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji Pracy przedstawiła przyjętą w bieżącym roku Morską Konwencję Pracy. W czasie dyskusji zwracano uwagę, że Konwencja ta stanowi wielki postęp w działaniach na rzecz uczciwej konkurencji i przyzwoitych warunków pracy w sektorze morskim. Stanowi ona również postęp w pracach standaryzacyjnych MOP jako całości i świadczy o ważnej roli trójstronności w negocjacjach porozumień międzynarodowych. Dyskutując nad sprawozdaniem z działalności ITF w mijającej kadencji, zwracano uwagę, że niektóre sprawy już się zdezaktualizowały, a niektórych działań nie ujęto w sprawozdaniu. Przekazywano również informacje o aktualnym stanie niektórych wcześniej podjętych działań. (foto T.Listewnik) Podczas Konferencji omawiano również projekty uchwał Kongresu, dotyczących spraw będących w obszarze zainteresowania Sekcji. Poza drobnymi wątpliwościami, które były wyjaśniane w trakcie dyskusji, wszystkie projekty uchwał zostały poparte. Konferencja przyjęła również dokument Strategiczne priorytety i program pracy na lata Na zakończenie wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącym został ponownie wybrany Brian Orrell z Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiamy pełny skład Komitetu Sekcji Marynarzy (władzy wykonawczej) na kadencję Przewodniczący Sekcji Brian Orrell (W. Brytania) Wiceprzewodniczący Dave Heindel (USA) Gregorio Oca (Filipiny) Przedstawicielka kobiet Jacqueline Smith (Norwegia) Członkowie Abdulrahman Chande (Tanzania) Mel J. Djedje-Li (W. Kości Słoniowej) Sadiq Adeola (Nigeria) Sake Idemoto (Japonia) Abdulgani Serang (Indie) Helen McAra (N. Zelandia) Agis Tselentis (Grecja) Dieter Benze (Niemcy) Jacek Cegielski (Polska) Remo do Fiore (Włochy) Tomas Abrahamsson (Szwecja) Severino Almeida (Brazylia) Marcos Castro (Argentyna) Marilyn Chee-a-tow (Gyjana) Pedro Bascunan (Chile) Michel Desjardins (Kanada) Bud Jacque (USA) Rene lioeanjie (USA) SEKCJA RYBACKA Konferencja Sekcji Rybackiej odbyła się w dniu 5 sierpnia. Sekretarz Sekcji J. Withlow przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji w mijającej kadencji. Dyskusja nad sprawozdaniem skupiła się głównie na trudnościach w przyjęciu konwencji MOP, dotyczącej warunków pracy w rybołówstwie, zwanej konwencją rybacką. Po wielu latach pracy uzgodniono wreszcie tekst konwencji, którą przedstawiono do przyjęcia na Międzynarodowej Konferencji Pracy w roku Niestety, ze względu na brak tylko jednego głosu do kworum, nie została ona przyjęta. Delegaci z naciskiem podkreślali, że konwencja ustalająca minimalne standardy pracy w rybołówstwie powinna być przyjęta na następnej konferencji w roku Przewodniczący Sekcji, Peter Sand Mortensen, za zaistniałą sytuacje obwinia złe przygotowanie się do Konferencji przez pracodawców i fakt, że ich sekretariat nie wie nic na temat rybołówstwa. Podkreślając konieczność przyjęcia konwencji, stwierdził: Rybacy nie mają praktycznie żadnych praw i często są traktowani nie jako istoty ludzkie.

10 Konferencja... Hanafi Rustandi (Indonezja) zwracał uwagę, że praca w rybołówstwie jest najniebezpieczniejszym zawodem. Dla nas jest to sprawa życia lub śmierci powiedział. Dotychczas większość rządów, włączając w to indonezyjski, jest zainteresowanych jedynie zarabianiem jak największej ilości pieniędzy, nawet poprzez nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność organizowania się w związki zawodowe nie zrzeszonych dotychczas rybaków. Ponadto kampania przeciw nielegalnemu i nieuregulowanemu rybołówstwu za które w dużym stopniu odpowiadają statki rybackie pod tanimi banderami powinna być kontynuowana. Kampanię taką powinna prowadzić również ITF w różnych organizacjach i agencjach międzynarodowych. (foto A.Mazurkiewicz) Podobnie jak podczas konferencji sekcji Marynarzy, omawiano również projekty uchwał Kongresu, dotyczących spraw będących w obszarze zainteresowania Sekcji Rybackiej. Wszystkie projekty uchwał zostały poparte. Przyjęto również dokument Strategiczne priorytety i program pracy na lata Dotychczasowy przewodniczący Sekcji, Peter Sand Mortensen, odchodzi na emeryturę i nie kandydował ponownie do pełnienia tej funkcji w następnej kadencji. Zgłoszono dwie kandydatury: F. Smidt (Dania) oraz J. Hansen (Norwegia). W wyniku tajnego głosowania nowym przewodniczącym sekcji rybackiej ITF został J. Hansen. Poniżej podajemy pełny skład Komitetu Sekcji Rybackiej na kadencję Przewodniczący Johny Hansen (Norwegia) Wiceprzewodniczący Isaac Impraim (Ghana) Suezo Kondo (Japonia) Mario Morato (Argentyna) Przedstawicielka kobiet Elena Rodriguez (Hiszpania) Członkowie Sis Monique Tchos (Ghana) Sis Elitha Manning (Liberia) Moustafa Raoui (Maraoko) Hee Sung Park (Korea) Sonny Pattiselanno (Indonezja) Ramiro Otero Rodriguez (Hiszpania) Jean-Marc Barrey (Francja) Victor Kruglov (Rosja) Manuel Doniniguez Segade (Hiszpania) Arni Bjarnson (Islandia) Ivan Victor (Belgia) Luis Penteado (Brazylia) Silvia Ascagorta (Argentyna) Tracey Mayhew (USA) WSPÓLNA KONFERENCJA SEKCJI MARYNARZY I DOKERÓW Jednym z głównych działań ITF w sektorze morskim jest walka z tanimi (lub wygodnymi ) banderami. Walkę taką trudno sobie wyobrazić bez ścisłej współpracy oraz koordynacji działań marynarzy i portowców. W strukturach ITF powołano specjaln organ pod nazwą Komitet Uczciwych Praktyk (FPC), którego jednym z głównych zadań jest prowadzenie polityki kampanii przeciw tanim banderom oraz nadzór nad zawieraniem układów zbiorowych dla marynarzy na statkach tych bander, mających im zapewnić przyzwoite wynagrodzenia i warunki pracy. Układy te mają również chronić przed nieuczciwą konkurencją płacową, co jest jednym z głównych, rzeczywistych powodów wyflagowywania statków spod bander narodowych. Wspólna Konferencja obu sekcji, która odbyła się w czasie Kongresu ITF w dniu 6 sierpnia ustaliła, że Komitet Uczciwych Praktyk będzie się składał ze 102 mających prawo głosu delegatów (włączając w to reprezentantki kobiet obu sekcji). Będą oni reprezentowali (po 51 delegatów) marynarzy i dokerów. Polskę w FPC reprezentuje dwóch kolegów z Solidarności. Są to Jacek Cegielski (Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków) oraz K. Szymichowski (Sekcja Krajowa Portów Morskich). H.S. 10

11 41 Kongres ITF Globalne związki zawodowe Od dłuższego czasu w wielu dyskusjach, dokumentach, programach działań pojawia się temat wyzwań, jakie stawia przed związkami zawodowymi na całym świecie globalizująca się i coraz bardziej liberalna gospodarka. Odpowiedzią na globalnych pracodawców mogą być jedynie globalne związki zawodowe. Od kilku lat, a szczególnie po ostatnim Kongresie ITF (Vancouver 2002), idea globalnych związków nabiera coraz bardziej realnego kształtu. MIĘDZYNARODOWA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Dotychczas w światowym ruchu związkowym istnieją dwie centrale grupujące związki zawodowe wszystkich branż i sektorów. Są to Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) oraz Światowa Konfederacja Pracy (ŚKP). Obie te organizacje podjęły decyzję (MKWZZ w grudniu 2004 oraz ŚKP w listopadzie 2005) o utworzeniu nowej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Kongres założycielski nowej konfederacji planowany jest w dniach 1 3 listopada 2006 roku. Dzień wcześniej zarówno ŚKP, jak i MKWZZ przeprowadzą swoje kongresy rozwiązujące. Trwają intensywne dyskusje, szczególnie dotyczące stosunków roboczych pomiędzy nową konfederacją a Federacjami Związków Globalnych (GUF) jedną z takich federacji jest ITF oraz wpływów jej utworzenia na sektor transportu. Sprawa stosunków między Federacjami Związków Globalnych a nową konfederacją była szeroko omawiana przez Konferencję Ogólną GUF oraz na szeregu specjalnych spotkaniach. Z dyskusji wynika, że wszystkie GUF-y nalegają na zastosowanie trzech zasad: potrzebne będzie stworzenie struktur, w ramach których będzie realizowane partnerstwo między nową konfederacją a GUF-ami; powinna być tylko jedna organizacja dla każdej branży lub sektora uznana lub akceptowana przez konfederację; organizacją taką powinna być właściwa Federacja Związków Globalnych (GUF). Idąc w duchu tych zasad, w styczniu 2006 roku na spotkaniu Konferencji Ogólnej GUF przyjęto tekst porozumienia, które dotyczy powołania Rady Związków Globalnych. Rada ta obejmować ma GUF-y, nową konfederację oraz TUAC (Komitet Doradczy ds. Związków Zawodowych przy OECD). Tekst tego porozumienia ma zostać zaakceptowaną przez gremia decyzyjne GUF-ów oraz przez kongres założycielski nowej konfederacji. Jeżeli zostanie ono ratyfikowane przez przynajmniej dwie trzecie organizacji, wejdzie w życie 1 stycznia 2007 roku. Po szerokiej dyskusji, w której kładziono nacisk na dalszą autonomię ITF i innych GUF-ów, w kwietniu 2006 roku Rada Wykonawcza ITF ratyfikowała porozumienie. RADA ZWIĄZKÓW GLOBALNYCH Celem porozumienia tworzącego Radę Związków Globalnych jest promowanie współpracy i wspólnego działania globalnych związków zawodowych. Ustanawia ono instrument solidarności, wspólnej obrony i prowadzenia kampanii. Globalne Federacje Związkowe będą odpowiedzialne za działania w każdym z głównych sektorów zatrudnienia. Każda federacja pozostanie niezależną i autonomiczną organizacją z możliwością swobodnego stanowienia własnej polityki we wszystkich sprawach, jakie jej organ zarządzający uzna za stosowne. Każda będzie niezależna finansowo i będzie odpowiedzialna za prowadzenie polityki i reprezentację w swojej sferze działalności. Każda federacja będzie jedyną instytucją uznawaną przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) w jej sferze działalności. Umowa zakłada również, że konstytucja ITUC będzie przewidywała odpowiednie struktury umożliwiające współpracę i uczestnictwo GUF-ów w charakterze obserwatorów z prawem do zabierania głosu w Kongresie ITUC, jej Komitecie wykonawczym i Komitecie sterującym. Również poszczególne federacje umożliwią przedstawicielom ITUC oraz pozostałym stronom umowy reprezentowanie ich na swoich Kongresch. Celem powołanej na podstawie porozumienia Rady Związków Zawodowych będzie promowanie wzrostu członkowstwa w związkach i wspieranie wspólnych interesów członków związków zawodowych na całym świecie. BIULE T YN MORSKI nr 3/

12 Globalne... Utworzenie nowej konfederacji wywołuje sprawy przyszłych stosunków między poszczególnymi GUF-ami a ich odpowiednikami dotychczas działającymi w ramach Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP). Docelowym modelem mają być globalne federacje branżowe, skupiające wszystkie związki zawodowe, działające w danej branży czy sektorze. W trzech sektorach doszło już do stworzenia zunifikowanych organizacji. Są to sektory budownictwa, edukacji i sektor pracowników przemysłu chemicznego, energetycznego i górnictwa. Inne GUF-y przystąpiły do dialogu ze swoimi odpowiednikami w ŚKP, jednak w kilku sektorach jak dotąd nie doszło do żadnych kontaktów. W przypadku sektora transportu, międzynarodową federacją związków zawodowych w ramach ŚKP jest FIOST. Rozpoczęto już rozmowy przedstawicieli gremiów zarządzających obu federacji. Przedstawiciele ITF stwierdzili, że chociaż ITF jest gotowa dostosować się do nowej sytuacji, to jednak nie ma możliwości samorozwiązania się ITF lub stworzenia nowej organizacji. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze dyskusje na temat sposobów, w jakie związki afiliowane w FIOST mogłyby się zintegrować w ramach ITF w sposób szanujący ich tradycje. Podczas kolejnych spotkań nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk, jednak rozbieżności pozostają. Sekretarz Generalny ITF określił stanowisko wszystkich GUF-ów: ich niezależność i autonomia nie może być naruszona z powodu powstania nowej konfederacji, a po jej utworzeniu będzie tylko jedna uznawana organizacja w każdym sektorze, jaką zostanie właściwy GUF. Uznał jednak, iż integracja związków z FIOST stwarza nową sytuację i trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązania. Główne zadania Rady będą miały charakter operacyjny i kooperacyjny, i będą obejmowały między innymi: rozpatrywanie politycznych i strategicznych inicjatyw i działań w celu konfrontacji z globalnymi siłami, działającymi przeciwko interesom ludzi pracy i ich rodzin; ułatwianie wspólnych działań, włącznie z prowadzeniem kampanii i poradnictwem, współpracę z Komitetem Doradczym ds. Związków Zawodowych przy OECD (TUAC), wspólne misje i reprezentacje oraz zwoływanie grup roboczych; wymianę informacji na temat członkowstwa, priorytetów ruchu związkowego oraz postępów w zakresie ekonomiczno społecznym; przyczynianie się do rozwoju ogólnej polityki międzynarodowego ruchu związkowego. Umowa o utworzeniu Rady związków Globalnych przewiduje również procedury spotkań, konsultacji, finansowanie działalności itp. STOSUNKI MIĘDZY ITF A FIOST Jednym z problemów jest inne rozumienie idei pluralizmu związkowego w ITF i FIOST oraz inne polityki afiliacyjne. Na przykład niektórzy afilianci FIOST są bardzo ubodzy i istniał system sponsorowania i solidarności umożliwiający im rozwój swej aktywności. W opinii Sekretarza Generalnego ITF jest już organizacją pluralistyczną, reprezentującą szeroką różnorodność związków zawodowych, ale akceptuje jedynie afiliowanie związków demokratycznych, które są prowadzone i kontrolowane tylko przez swoich własnych członków. Afiliacja związków członkowskich z FIOST do ITF będzie musiała zostać uzgodniona jako jeden pakiet. Konstytucja ITF przewiduje, że przed zaakceptowaniem wniosku o afiliację muszą być przeprowadzone konsultacje z dotychczasowymi afiliantami z danego kraju. Jednak w zaistniałej sytuacji, po otrzymaniu listy wszystkich aktualnych afiliantów FIOST, będzie musiała być podjęta polityczna decyzja, polegająca na zaakceptowaniu jako afiliantów ITF wszystkich związków z FIOST, które zdecydują się o to wystąpić. Proces ten powinien się zakończyć najpóźniej w roku Uzgodniono również, że do zakończenia całego procesu Rada Wykonawcza ITF rozpatrzy udostępnienie na okres przejściowy przedstawicielowi FIOST jedno ze stanowisk, do jakich uprawniona jest w Radzie Związków Globalnych 12

13 DEDCYZJA KONGRESU ITF Opisany proces został przedstawiony delegatom na 41 Kongresie ITF. Rada Wykonawcza ITF przygotowała również projekt uchwały w tej sprawie, która w dokumentach Kongresu figuruje jako pilna uchwała nr 5. W uchwale tej Kongres akceptuje dotychczasowe działania Rady Wykonawczej ITF w procesie jednoczenia światowego ruchu związkowego. Zwraca uwagę, że proces tworzenia większej jedności związków zawodowych jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia głównego hasła Kongresu, jakim jest Zorganizowani globalnie: walczymy o swoje prawa. Zdaje sobie sprawę, ze proces ten będzie wymagał od obu organizacji zmian sposobów działania w interesie silnych i skutecznych związków zawodowych transportowców w każdym miejscu na świecie. W uchwale Kongres popiera zasady, na jakich będą przyjmowani dotychczasowi członkowie FIOST, którzy zechcą być afiliowani w ITF, reprezentującej pluralistyczne tradycje demokratycznych związków zawodowych. Upoważnia Radę Wykonawczą ITF do przyjmowania wniosku afiliacyjnego każdego związku, będącego członkiem FIOST w czerwcu 2006 roku, który zostanie złożony do następnego, 42 kongresu ITF w roku 2010, pod warunkiem, że zobowiążą się do przestrzegania wszystkich zapisów Konstytucji ITF. Upoważnia również Radę Wykonawczą do znalezienia sposobu reprezentowania tradycji FIOST w ciałach zarządzających ITF w czasie okresu przejściowego do 42-go Kongresu. Kongres wzywa również wszystkie regionalne organizacje ITF do przystąpienia do rozmów z odpowiednimi organami FIOST w celu osiągnięcia maksymalnej jedności na poziomie regionalnym. H.S. (foto A.Mazurkiewicz) BIULE T YN MORSKI nr 3/

14 41 Kongres ITF Główne uchwały Kongresu Podczas kongresu podjęto ponad 40 uchwał. Miały one różny ciężar gatunkowy. Część z nich to tzw. pilne uchwały, zgłaszane w trakcie trwania kongresu. Dotyczyły one, bieżących spraw, jak na przykład sytuacji w Libanie, ataków terrorystycznych w Madrycie i Londynie czy antyzwiązkowej nagonki w Australii. Najistotniejszymi uchwałami, przyjętymi na Kongresie, wyznaczającymi główne kierunki polityki ITF na następną kadencję, było pięć projektów zgłoszonych przez Radę Wykonawczą ITF. Poniżej przedstawiamy omówienie tych uchwał. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ NEOLIBERALNEJ GLOBALIZACJI Widząc zagrożenia ze strony liberalizującej się i globalizującej gospodarki światowej, szczególnie w sektorze usług transportowych, Kongres wzywa Radę Wykonawczą ITF do: kontynuowania pełnego uczestnictwa w kampanii związków Globalnych na rzecz realizacji przestrzegania norm społecznych w układach WTO oraz do monitorowania rozwoju prac WTO w ramach GATS w odniesieniu do transportu; stworzenia programów pomagających afiliantom na bardziej skuteczne przeciwstawianie się programom Banku Światowego, między innymi poprzez tworzenie alternatywnych w stosunku do polityki Banku strategii; stworzenia strategii wobec pojawiających się regionalnych bloków gospodarczych; stworzenia programów pomagających w zajmowaniu się negatywnymi wpływami globalizacji na kobiety i młodych pracowników oraz zaangażowania w ten proces Komitetu Kobiet ITF; budowania szerszych sojuszów z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w obronie interesu publicznego i w celu promowania rządowych polityk zrównoważonego transportu. UZWIĄZKOWIENIE W GWAŁTOWNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ BRANŻY RANSPORTOWEJ Uwzględniając coraz szybsze zmiany w transporcie światowym, włącznie ze zmianą struktury zatrudnienia i związaną z tym koniecznością odpowiedniej reakcji ze strony związków zawodowych, Kongres zobowiązał Radę Wykonawczą ITF do podjęcia skutecznych działań, wśród których znalazły się między innymi: stworzenie strategii zajmowania się kluczowymi pracodawcami w branży transportowej i budowania w ich ramach organizacji związkowych włącznie z tworzeniem związkowych sieci solidarnościowych; wspieranie inicjatyw promujących dialog społeczny i korporacyjną odpowiedzialność społeczną; tworzenie projektów Globalnego Zorganizowania i międzynarodowych Układów Ramowych z globalnymi operatorami transportowymi; rozwijanie współpracy i solidarności ze związkami w sektorach wydobycia, wytwarzania i dystrybucji, jakie w coraz większym stopniu zależne są od globalnych łańcuchów zaopatrzeniowych; rozwijanie współpracy z innymi Globalnymi Federacjami Związkowymi. Ponadto Kongres wzywa Radę Wykonawczą ITF, Sekcje i Regiony do: zachęcania afiliantów ITF do dostosowywania swoich struktur tak, aby pozwalały im na gotowość zrzeszania wszelkich pracowników w swej branży, włącznie z pracownikami podwykonawców albo nawet pracownikami, jacy teoretycznie są samozatrudnieni, ale w rzeczywistości zależą od jednego pracodawcy; organizowania działań edukacyjnych, mających na celu zachęcenie związków do przyjmowania nowych strategii organizacyjnych, między innymi w zakresie zajmowania się pracownikami nieformalnymi, a także do współpracy z innymi związkami transportowców oraz w innych branżach celem zapewnienia, że wszyscy pracownicy związani z transportem i logistyką zorganizowani są w silne związki zawodowe; nakierowania międzynarodowych kampanii na antyzwiązkowych operatorów oraz przeciw używaniu przez pracodawców strategii polegających na dumpingu społecznym; pomagania afiliantom w tworzeniu form współpracy transgranicznej, pomagającej zorganizować pracowników mobilnych międzynarodowo. ZORGANIZOWANI GLOBALNIE Wyzwania, jakie stwarza globalizująca się gospodarka, w tym szczególnie transport, nie pozostawiają cienia wątpliwości, że związki zawodowe powinny się również organizować globalnie. Kongres jest przekonany, że ITF powinna: stworzyć projekty Zorganizowania Globalnego, mające na celu zajęcie się konkretnymi globalnymi celami strategicznymi; 14

15 dalej rozwijać współpracę międzysekcyjną i wspólne działania; rozszerzyć ilość członków ITF poprzez nabór większej ilości afiliantów będących związkami transportowców; budować sojusze globalnych łańcuchów zaopatrzeniowych z innymi Federacjami Związków Globalnych; stworzyć projekty edukacyjne i materiały pomagające związkom w dostosowywaniu ich struktur i metod działania do zorganizowania większej ilości transportowców. HIV-AIDS A TRANSPORTOWCY Epidemia HIV-AIDS stała się już katastrofą na skalę globalną. W wielu regionach świata dosłownie dziesiątkuje społeczeństwa, szczególnie w biednych i ogarniętych konfliktami krajach. Stanowi ona również coraz większy problem dla ruchu związkowego, szczególnie transportowców. W tej sytuacji kongres postanawia, że ITF powinna: rozszerzyć swoje programy edukacyjne na temat HIV- AIDS we wszystkich regionach, przyjmując za cel budowanie przestrzeni dla polityki negocjowania miejsc pracy, programów i układów zbiorowych, głównie w oparciu o Kodeks Praktyki MOP oraz inne odpowiednie dokumenty, włączając w to konwencje dotyczące kalectwa czy dyskryminacji; zastosować perspektywę płci we wszystkich działaniach związanych z HIV-AIDS oraz aktywniej orientować się na kobiety w transporcie we wszystkich działaniach edukacyjnych. Wszystkie wysiłki związane ze stopniem zarażenia HIV powinny brać pod uwagę nierówność płci i przemoc wobec kobiet w społeczeństwie i w miejscu pracy; dążyć do zintegrowania działalności w zakresie HIV- AIDS we wszystkich sekcjach branżowych ITF, włącznie z umieszczaniem klauzuli na temat HIV w negocjowanych z przedsiębiorstwami wielonarodowymi układach; pracować z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na polu walki z HIV-AIDS oraz nakierować się na konkretne kraje czy regiony (wzdłuż korytarzy transportowych), gdzie można by realizować monitorowanie, badania oraz leczenie pracowników transportu. Takie inicjatywy powinny być także powiązane z wysiłkami na rzecz szerszego uzwiązkowienia. SOJUSZ GLOBALNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ICEM-ITF WS. ROPY I GAZU Międzynarodowa branża zajmująca się zaopatrzeniem w ropę i gaz osiągnęła w ostatnich latach rekordowe zyski, podczas gdy warunki pracy pracowników produkcji i transportu, zaangażowanych w częściach branży uległy często poważnemu pogorszeniu. W licznych krajach kierowcy często są zwalniani ze stałych miejsc pracy i zatrudnia się ich bądź na zasadzie kontraktów bądź zawiera umowy z nimi jako samozatrudniającymi się pracownikami. Branża ropy i gazu jest jednym z najpoważniejszych użytkowników tanich bander dla transportu na całym świecie. Z tego względu od dłuższego czasu istnieje stała współpraca między ITF i ICEM. Kongres zatwierdził powołanie przez obie federacje Komitetu Stałego ds. Strategii i Organizacji w celu dalszego rozwinięcia tej współpracy. Popiera również stworzoną przez ten sojusz strategię. Jednocześnie Kongres popiera utworzenie innych podobnych sojuszy z Federacjami Związków Globalnych w innych branżach w przyszłości, na przykład w branży produkcji samochodów. H.S. (foto - ITF) BIULE T YN MORSKI nr 3/

16 41 Kongres ITF Rada Wykonawcza ITF (kadencja ) Rada Wykonawcza ITF (Executive Board) składa się z 38 członków (wliczając w to Sekretarza Generalnego ITF). 37 członków jest wybieranych bezpośrednio w regionach. Tymi regionami są: Europa/Bliski Wschód, Afryka/Świat Arabski, Azja/Pacyfik, Ameryka Łacińska/ Karaiby oraz Północna Ameryka. Pięć miejsc jest zarezerwowanych dla przedstawicielek kobiet. Kongres ITF wybiera bezpośrednio jedynie Przewodniczącego ITF. Aktualny skład Rady Wykonawczej: (foto ITF) Przewodniczący ITF Randall Howard (RPA) Wiceprzewodniczący ITF John Bowers (USA) Marcos Castro (Argentyna) Wilhelm Haberzettl (Austria) Paddy Crumlin (Australia) Erica Young (Włochy) Sekretarz Generalny ITF David Cockroft (W. Brytania) Nowy Przewodniczący ITF Randall Howard dziękuje za wybór. Obok dotychczasowy Przewodniczący Umraomal Purohit. Członkowie Serge Piteljon (Belgia) Vladimir Svalina (Chorwacja) Orla Petersen (Dania) Eric Falempin (Francja) Norbert Hansen (Niemcy) Jan Kahmann (Niemcy) Graham Stevenson (W. Brytania) Bob Crow (W. Brytania) Remo di Fiore (Włochy) Brigitta Paas (Holandia) Per Ostvold (Norwegia) Nikolai Nikiforov (Rosja) Per Winberg (Szwecja) Mikhaylo Kiryeyev (Ukraina) Sanda Seydou (Niger) Onikolease Irabor (Nigeria) Halima Ibrahim (Nigeria) Mokhtar Hili (Tunezja) C. A. Rajasridhar (Indie) Sake Idemoto (Japonia) Toshio Shitara (Japonia) Park He Sung (Korea) Shanjmyatav Buyanaa (Mongolia) Abdul Razzak (Pakistan) Greg Oca (Filipiny) Thomas Tay (Singapur) Alicia Castro (Argentyna) Severino Almeida Filho (Brazylia) Benito Bahena (Meksyk) Pat Friend (USA) Jim O Neil (Kanada) Robert Scardelletti (USA) Robert Roach (USA) 16

17 Przemyślenia delegata Uczestnicząc jako delegat we wszystkich, począwszy od drugiego, Krajowych Zjazdach Delegatów NSZZ Solidarność oraz od 1991 r. we wszystkich kongresach ITF, mam możliwość porównać przebieg obrad oraz sposób rozliczania się z działalności za ubiegłą kadencję i podejmowania decyzji na przyszłość każdej z władz stanowiących obu organizacji związkowych.. Kadencyjność władz naszego Związku i ITF jest 4-letnia i tak się złożyło, że odbywa się w tym samym roku kalendarzowym. Wymogiem ważności KZD NSZZ Solidarność, jak i Kongresu ITF, jest uzyskanie kworum, przy czym w naszym Związku liczy się ilość obecnych na sali obrad uprawnionych delegatów, natomiast w ITF ilość członków związku reprezentowanych przez obecnych na sali obrad delegatów. Na przykład jeżeli dany okręg wyborczy liczy 25 tys. członków związku, to zgodnie z konstytucją ITF okręg ten ma prawo wystawić 4 delegatów, ale bez względu, ilu ich będzie obecnych na Kongresie (może być tylko jeden), do kworum liczy się 25 tys. członków związku. Taki sposób innego liczenia kworum w ITF związany jest również z systemem głosowania decyzji (uchwał) na podstawie mandatów: w naszym Związku każdy obecny na sali obrad delegat legitymując się swoim mandatem oddaje swój głos do urny, w ITF do urny oddaje się głos w imieniu swojego okręgu wyborczego, a więc jeden głos w imieniu wszystkich delegatów z danego okręgu mający siłę ilości członków związku w tym okręgu, np. 25 tys. Takie regulacje obowiązujące w ITF powodują konieczność wcześniejszego opracowania przez władze wykonawcze materiałów i konsultowania wśród członków Związku propozycji kongresowych (zjazdowych). Dlatego też pół roku przed datą Kongresu ITF wszystkie organizacje z danego okręgu wyborczego otrzymują projekty sprawozdań i zgłoszonych wniosków oraz uchwał i stanowisk, które będą rozpatrywane na Kongresie. Podczas obrad Kongresu istnieje oczywiście możliwość zgłaszania projektów uchwał i stanowisk, które nie mogły być wcześniej konsultowane z powodu niespodziewanych zdarzeń lub sytuacji, ale dopuszczenie ich do rozpatrywania podlega specjalnej procedurze. Bardzo obszerne i interesujące jest sprawozdanie z działalności Związku (ITF) za każdą ubiegłą kadencję przedstawione do zatwierdzenia na ostatnim 41 Kongresie ITF liczyło 309 stron. Zawiera ono informacje i wnioski z działalności całej organizacji, z uwzględnieniem oraz wyszczególnieniem problemów i podejmowanych decyzji przez poszczególne branże i regiony. Moim zdaniem powinniśmy również w NSZZ Solidarność dążyć do przedstawiania na Krajowych Zjazdach Delegatów tego typu sprawozdań z działalności całego Związku. Można to osiągnąć poprzez dołączenia do sprawozdania Komisji Krajowej sprawozdań (przyjętych już wcześniej na poszczególnych zebraniach delegatów) wszystkich Regionów i Sekretariatów branżowych. W ten sposób każdy delegat na KZD naszego związku i każdy członek Związku miałby więcej informacji (wiedzy) o problemach i działaniach całego Związku. Myślę, że ułatwiłoby to szukanie konsensusu w przypadku podejmowania decyzji lub konieczności rozwiązań wewnątrzzwiązkowych konfliktów. Dążenie do osiągnięcia wewnętrznego konsensusu przy podejmowaniu decyzji przez władze Związku jest od dawna stosowaną praktyką w ITF. Ciekawe były wypowiedzi delegatów na ostatnim Kongresie ITF podczas zgłoszenia do władz dwóch kandydatów na jedno miejsce. Apelowano do obu kandydatów i organizacji, które ich zgłosiły, aby dogadali się i wystawili wspólnego jednego kandydata. Tłumaczono, że wybór jednego z nich poprzez głosowanie nie jest najlepszym demokratycznym rozwiązaniem, bo ktoś będzie czuł się przegranym. Nie powinno być tak, że ważny dla mniejszości problem zostanie rozwiązany w sposób przez nich trudny do zaakceptowania, bo może to skutkować wewnętrznym konfliktem. Największą uwagę i najwięcej czasu podczas obrad Kongresu ITF poświęcone jest głównie programowi działania i pracy całej organizacji na nową kadencję. Propozycja przedstawiona przez ustępujące władze Związku do konsultacji poszczególnych branż i regionów na kilka miesięcy przed Kongresem opracowana jest w oparciu nie tylko o ich propozycje i wnioski, ale także o analizę zachodzących zjawisk i sytuacji zewnętrznej oraz kierunki działań organizacji związkowych, do których ITF przynależy (MKWZZ). Zestawiając w/w sprawozdanie z działalności w poprzedniej kadencji i program działania na przyszłą kadencję oraz uchwały i stanowiska przyjęte przez Kongres ITF widać, że te dokumenty powiązane są ze sobą i są rzetelnym źródłem informacji o działaniach całej organizacji, w tym również na poziomie jej poszczególnych struktur organizacyjnych. Uważam, że rzetelna, oparta na faktach, spójna, pisemna informacja dotycząca działalności całego Związku (również jego branżowych, regionalnych i problemowych struktur organizacyjnych) jest bardzo potrzebna i przydatna nie tylko dla przedstawicieli władz Związku, ale i zwykłych członków. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie brak takiej informacji (dokumentu) jest często przyczyną powstawania wewnątrz związku nieporozumień i konfliktów. Janusz Maciejewicz Delegat na XX KZD NSZZ Solidarność, Delegat na 41 Kongres ITF, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. BIULE T YN MORSKI nr 3/

18 Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność Jak już informowaliśmy, w końcu czerwca odbył się VIII Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność. Ponieważ był to kongres sprawozdawczo-wyborczy, jego głównym celem było wybranie władz Sekretariatu na kolejną kadencję Delegaci wybrani w poszczególnych sekcjach branżowych wchodzących w skład Sekretariatu dyskutowali o wielu sprawach żywo interesujących transportowców w Polsce. Wnioski z dyskusji znalazły swój wyraz w podjętych uchwałach. Zmiany zachodzące w transporcie kolejowym były przyjęte bardzo krytycznie. Delegaci zobowiązali nowowybrane władze Sekretariatu do podjęcia działań mających na celu między innymi odrzucenie przedstawionej przez rząd Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009 czy zaniechanie koncepcji regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich i utrzymanie spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jako przewoźnika o charakterze narodowym, realizującego przewozy regionalne i międzywojewódzkie. Poza tym zaprotestowano przeciwko zmianom w projekcie programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata W kolejnej wersji tego programu zmniejszono, w porównaniu z pierwotnymi założeniami, o ponad 60% przewidywane środki pochodzące z UE na linie kolejowe. Uznając konieczność lepszej koordynacji działań marynarzy i portowców, Kongres pozytywnie ustosunkował się do koncepcji powołania grupy roboczej marynarzy i portowców ds. wspólnych działań. W wyniku wyborów Przewodniczącym Rady Sekretariatu został ponownie kol. Bogdan Kubiak. Poniżej przedstawiamy wykaz nowo-wybranych członków władz Sekretariatu. RADA SEKRETARIATU PREZYDIUM RADY Przewodniczący Bogdan Kubiak Wiceprzewodniczący Henryk Grymel Wiesław Pełka Janusz Maciejewicz Andrzej Tracz Sekretarz Zbigniew Kowalski Członkowie Prezydium Mariusz Połom Tadeusz Chwastek Tomasz Matera POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY Bronisław Bieńko Elżbieta Dudarewicz Jacek Gawlik Mirosław Irla Piotr Kocańda Stanisław Kokot Barbara Miszczuk Andrzej Niezgoda Jerzy Nowak Ryszard Pipczyński Maria Różańska Tadeusz Rutkowski Henryk Sikora Andrzej Szalla KOMISJA REWIZYJNA Jerzy Gawle Kazimierz Sikora Andrzej Pabiański Władysław Otręba Marek Chwist Bogdan Pietrusiński H.S. 18

19 Jak 120 GBP zmieniło się na ponad (czyli ITF w akcji) Często mówimy, że warto należeć do związku zawodowego, że legitymacja związkowa jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową i to za symboliczną składkę. Niektórzy mówią to tylko propaganda. Czy na pewno? Jak w praktyce wygląda pomoc związku przekonał się nasz kolega. Swoje perypetie opisał w liście do nas i zgodził się na jego publikację. Przedstawiamy jego pełną treść. Szanowni Państwo. W dniu 3 sierpnia (2006 r. przyp. redakcji) wyjechałem na kontrakt na mały statek typu Coster NORD STAR. Statek ten był pod flagą brytyjską i operował przy brzegach Anglii i Szkocji. Był to statek samowyładowczy. Posiadał koparkę na ładowni wewnątrz bobcata i sztaplarkę. Obsługę tych urządzeń wykonywała załoga za extra bonus. Zarobki na tym statku nie były złe. 45 GBP + port wyładunkowy bonus w wysokości 30 GBP. Czyli można było wyjść 1500 GBP na miesiąc. Zarobki dobre, a i doświadczenia można było nabrać na koparce, bobcacie i sztaplarce. Tego wszystkiego dowiedziałem się w agencji, która mnie wysyłała, a której to nazwę przemilczę, bo firma nie jest złą i to chyba pierwsza wpadka. NORD STAR Statek zobaczyłem pierwszy raz przy kei w porcie Frisenburg w Szkocji, niedaleko Aberdeen. Wrażenie, jakie na mnie wywarł, było więcej jak przygnębiające. Pomyślałem sobie gdzie ja się znowu wp...łem. Oto co zastaliśmy po przybyciu do Frisenburg. Nord Star w całej okazałości (foto Jerzy T.) Kadłub, zrębnice ładowni, pokład, pokrywy luków pokrywała gruba rdza. Taka, że grube płaty pod własnym ciężarem same odpadały. Podłoga w ładowni się uginała tak samo jak na forpiku. Między afterpikiem a siłownią była dziura zacementowana siłami załogi. Stan techniczny tego statku był zły. Plan był taki remont silnika głównego i prace spawalnicze wykonują grupy remontowe, natomiast załoga maluje statek. Żeby pomalować trzeba najpierw zbić rdzę. Pracę tą wykonywaliśmy za pomocą dwóch iglaków pneumatycznych i myjki wysokociśnieniowej. Pracowaliśmy po 12 godzin. Efekt tych działań był mizerny. Po 5 dniach harówy udało nam się odrdzewić i pomalować dziób. Pogoda również nie sprzyjała. Deszcze, silny wiatr, po prostu jesień w Szkocji. Kapitan Zobaczyłem go w pierwszy dzień. Typ dziecka kwiatów lat 60-tych. Chudy, włosy długie. siwe, związane z tyłu w kucyk, okulary na długim nosie i ręka trzymająca cały czas półlitrową puszkę piwa. Z jego kabiny dochodziły odgłosy muzyki typu blues. Gość ten odżywiał się tylko zupką chmielową i przez cały dzień wypijał co najmniej 15 puszek piwa. Widziałem jak w swojej kabinie rozmawiał sam ze sobą, szarpał się z jakimiś wyimaginowanymi postaciami. Ten szczególny stan spływał na niego późnym popołudniem, gdy już uzupełnił swoje płyny życiowe. Po prostu alkoholik. Sowo fuck nie schodziło z jego ust. Statkiem zupełnie się nie interesował, tylko czy kucharz włożył piwo do lodówki. 20 zgrzewek tego napoju stało przy jego kabinie w korytarzu. Tak prezentował się człowiek, któremu powierzono dowodzenie statkiem i dbaniem o bezpieczeństwo załogi. No comments (czwartek) Po pracy Kapitan zażądał od nas, abyśmy pracowali również w niedzielę. Argumentował to tym, że tak mamy w kontraktach. O extra zapłatę za pracę w dzień wolny w wysokości 30 GBP na głowę on i właściciel nie chcieli w ogóle słyszeć. W swoim pijanym widzie wykrzykiwał If you don t like working in Sunday fuck of to Poland (piątek) Od 8: 00 przystąpiliśmy do pracy. My do młotków pneumatycznych i karchera, a nasz Stary do kolejnych puszek piwa. Gdy przychodziliśmy na przerwę, cały czas fuck ował na nas. Straszył nas policją, obrażał. Im więcej piwa, tym więcej fuck ów. W końcu o 18: 00 zadzwoniliśmy po policję. Już nie mogliśmy znieść tej sytuacji. Zdawaliśmy sobie sprawę, że od tej chwili pójdziemy na BIULE T YN MORSKI nr 3/

20 Jak 120 GBP... noże. Jeszcze przed telefonem na policję dzwoniliśmy do właściciela, informując go o sytuacji. Ten powiedział, że już bukuje dla nas bilety na powrót do kraju. O nie! Poinformowaliśmy właściciela, że będziemy dzwonić do ITF i MCA. Policja przyjechała o godz. 22: 30. Nasz Wielki Kapitan małego statku spał smacznie, gdy dwóch mundurowych zapukało do jego kabiny. W tym czasie my (załoga składająca się z 4 Polaków) siedzieliśmy w messie ciesząc się, że go w końcu zabiorą. Dwóch członków załogi miało patenty kapitańskie potwierdzone przez brytyjski urząd. Liczyliśmy na to, że jeden z naszych zostanie Starym, tym bardziej, że wcześniej miał to przyobiecane przez właściciela. Nic takiego się nie zdarzyło. Gorzej! Policjant poinformował nas, że nasz Kapitan jest trzeźwy. Tak. Trzeźwy po 17 puszkach piwa. Poziom alkoholu w jego organizmie jest w górnych dopuszczalnych granicach w Anglii. Może nawet prowadzić samochód, a my mamy robić to, co nam kapitan każe, bo to statek pod brytyjską flagą. Policjant kiedyś pływał i On to wie. Czuliśmy się ugotowani. Nie tym co stwierdził policjant, jeżeli chodzi o pracę na brytyjskich statkach, bo był to ewidentny kretynizm z jego strony, ale tym, że nie mamy kwitu, że nasz Stary jest pijusem. Po odjeździe policji o godz. 23: 40 wyszliśmy ze statku, nie chcąc dać się sprowokować Staremu, który teraz prowadził śledztwo, kto wezwał policję. Poszliśmy do Kapitanatu Portu, prosząc o jakiś nr do ITF, ale nikt nie potrafił nam pomóc (sobota) Do pracy przystąpiliśmy jak co dzień o 8: 00, a w przerwach ciężkiej pracy czysty mobbing ze strony kapitana i właściciela. Będąc członkiem związku Solidarność w Kołobrzegu, zadzwoniłem do biura. W biurze nikogo nie było, bo była to sobota, ale automatyczna sekretarka podała mi numer, pod który należy dzwonić w nagłych przypadkach. Suma sumarum nawiązałem kontakt z Panem Andrzejem Kościkiem, inspektorem ITF w Gdyni. Przedstawiłem mu całą sprawę. Pan Andrzej podał mi numer telefonu do centrali ITF w Londynie i do koordynatora na UK, pana Norrie McVicar. Zgłosiliśmy sprawę do centrali ITF w Londynie. Zadzwoniliśmy do koordynatora, który przejął naszą sprawę i udzielił nam instrukcji, jak postępować. Poinformował on nas również, że statek ten kilka miesięcy temu został odwiedzony przez niego w innej sprawie, a poprzednie zalecenia nie zostały wykonane przez armatora. Poinstruował nas abyśmy: zostali na statku do poniedziałku; nie podpisywali żadnych dokumentów; nie brali żadnych pieniędzy; gdy przyjedzie policja powinniśmy podać numer telefoniczny do inspektora. Naszym przedstawicielem w roszczeniach jest związek. Od tej chwili jesteśmy chronieni przez ITF (niedziela) W niedzielę o 7: 30 zjawiła się właścicielka w asyście policji. Policja w sile dwóch samochodów i sześciu ludzi czekała na kei. Właścicielka chodziła od kabiny do kabiny, wołając Pakujcie się. O 9: 30 macie samoloty. Ja znalazłam dla was tanie linie lotnicze. O naszych pieniądzach nie było mowy. Powiedzieliśmy jej, że zgodnie z instrukcją od koordynatora nigdzie nie jedziemy i zostajemy na statku do poniedziałku. Od tej chwili naszym przedstawicielem jest pan Norrie McVicar. Ona starała się przekonać funkcjonariuszy policji, że statek nie jest pod jurysdykcją ITF, tym bardziej noszący brytyjską flagę. Co było oczywiście bzdurą. Policja skontaktowała się z naszym koordynatorem i potwierdziła tym samym naszą wersję. Życzyli nam powodzenia i odjechali. Samoloty o 9: 30 też już odleciały. Zostaliśmy na statku my i oni. Teraz dopiero do głowy naszej właścicielki doszło to, iż może ją to wszystko drogo kosztować. Ostatni ruch, jaki wykonała było wręczenie nam zwolnień, gdzie za powód podała: odmowa wykonania poleceń kapitana; odmowa pracy w niedzielę; sprowadzenie zagrożenia na statek. Przez cały ten czas właścicielka wywierała na nas nacisk. Łączyła nas telefonicznie z agencją, która nas wysłała. Próbowała rozbić naszą jedność przez proponowanie wyższych zarobków niektórym członkom załogi. Groziła wpisaniem na czarną listę, że nigdzie nie znajdziemy pracy. Był to permanentny nacisk, my jednak trzymaliśmy się razem! Solidarność to nie tylko nazwa związku, ale też zachowanie się ludzi w trudnych sytuacjach (poniedziałek) O 11: 30 zjawił się inspektor ITF i inspektorzy MCA. Czealiśmy na niego w czterech na kei. W końcu otrzymaliśmy co się nam należało (foto Jerzy T.) Mimo gróźb armatora, że nie wpuści inspektora na statek, ten spokojnie wszedł na pokład. Po rozmowie z polską załogą miał już komplet zarzutów do właścicielki: brak ubezpieczenia załogi; 20

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka!

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka! Historia Podczas kongresu w 2009 roku Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (ang. European Public Services Unions, w skrócie EPSU) postanowiła zdobyć milion podpisów popierających inicjatywę

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Ełcka Koalicja Współpracy w Obszarze Pomocy Społecznej, zwana dalej Koalicją, jest dobrowolnym porozumieniem

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ONZ 26.06.1945: podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych na konferencji w San Francisco (USA) 24.10.1945: wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych po złożeniu instrumentów

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop.

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop. Polityka Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ekonomii Społecznej Warszawa, 22 marca 2005 Eric LAVILLUNIERE CECOP CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo międzysektorowe

Partnerstwo międzysektorowe Partnerstwo międzysektorowe Krzysztof Kwatera Trener FAOW Przykłady wyrażeń ze słowem partnerstwo Partnerstwo Publiczno-Prywatne Związki partnerskie Partnerstwo dla Pokoju Partnerstwo Gmin Partnerskie

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Co rozumiemy przez deinstytucjonalizację Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) 12614/15 CCG 28 DELACT 128 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 29 września 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ za 2009 rok SPIS TREŚCI: I. Nazwa Stowarzyszenia.... 3 II. Siedziba i adres Stowarzyszenia.... 3 III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym.... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Szydłowo z dnia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy

Bardziej szczegółowo