SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU INSTALACJA, URUCHAMIANIE STRUKTURA PROGRAMU INSTALACJA URUCHAMIANIE PROGRAMU KONFIGURACJA SYSTEMU KONFIGURACJA BAZY SYSTEM BACKUP AKTUALIZACJA PROGRAMU ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI... 6 Zmień moje hasło... 6 Zarządzanie użytkownikami UAKTUALNIENIE BAZY I RAPORTÓW USTAWIENIA WYDRUKU I EKSPORTU DEFINICJE RAPORTÓW USTAWIENIA FAKTUR USTAWIENIA ANALIZ OBSŁUGA PROGRAMU ELEMENTY MENU OBSŁUGA PROGRAMU PRZY UŻYCIU KLAWIATURY WPROWADZANIE DANYCH Dystrybutorzy / Dostawcy Filmy Płatnicy Kina OBIEG KOPII Bookowanie z użyciem formularza Karty dyspozycyjne kopii Terminarz kina Najbliższe premiery Przegląd bookingów Terminarz kopii skrócony Bookowanie przy użyciu graficznego terminarza kopii REJESTROWANIE RAPORTÓW Z KIN Raporty wstępne Raporty pisemne Przegląd raportów FAKTUROWANIE Wystawianie faktur Przegląd faktur Korekta faktury Rozliczenie płatnika Rozliczenie dystrybutora ANALIZY Lista najlepszych filmów Lista najlepszych kin Lista najlepszych płatników Bilingi Raport Analysis Analiza wpływów Box Office INNE

2 Podgląd wydruku Ustal procent Kolumny Booking Multibookowanie Niezgodności Ceny biletów Typ raportu Dodaj kino dla płatnika Dodaj płatnika dla kina Częściówki Edycja częściówek Zapłać z częściówek Pozycje na fakturę Data zapłaty faktury Powód korekty Sortowanie w kolejności Definicja eksportu

3 1. Przeznaczenie programu Cinema jest programem do wspomagania dystrybucji kopii filmowych. Baza programu zawiera dane o filmach, kopiach, kinach i płatnikach, które mogą być przeglądane i w prosty sposób aktualizowane. Na graficznym terminarzu kopii w czytelny sposób przedstawiany jest obieg kopii. Program umożliwia łatwe wprowadzanie raportów wstępnych i pisemnych, wystawianie faktur zwykłych i korygujących, oraz wspomaga proces rozliczania z poddystrybutorami. Cinema pozwala generować wszelkiego rodzaju zestawienia i analizy. 2. Instalacja, uruchamianie 2.1 Struktura programu Cinema to nowoczesny, modułowy system bazodanowy oparty o serwer SQL. Serwer Interbase to nowoczesny serwer bazodanowy SQL. Serwer SQL jest instalowany tylko na jednym komputerze. Na innych stanowiskach instalowane jest oprogramowanie klienta InterBase. Aby stanowiska mogły pracować należy uruchomić komputer z serwerem. Program Cinema jest instalowany na każdym komputerze użytkownika systemu Cinema. Składa się on z modułów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje programu: CINEMA.EXE - Moduł główny programu - zarządza wyświetlanymi oknami, SYSIBASE.MDL - Moduł udostępniający połączenie z bazą danych InterBase, SYSIBUPD.MDL - Moduł dostosowujący strukturę bazy danych, SYSUPD.MDL - Moduł aktualizujący program, SYSLOGIN.MDL - Obsługa logowania i użytkowników systemu, SYSIBREP.MDL - Obsługa uniwersalnych raportów/analiz, SYSVIEW.MDL - Umożliwia wydruki i eksport w rozmaitych formatach wyjściowych, CIN_BASE.MDL - Obsługa podstawowych danych, CIN_BKG.MDL - Obsługa bookingów oraz nadzór nad obiegiem kopii, CIN_TERM.MDL - Graficzny terminarz kopii, CIN_RAP.MDL - Rejestracja raportów z kin, CIN_VAT.MDL - Wystawianie i przegląd faktur, CIN_ANL.MDL - Raporty i analizy wyników, CIN_ROZ.MDL - Rozliczenia z płatnikiem i dystrybutorem. Dzięki modułowej architekturze możliwe jest rozszerznie funkcjonalności programu poprzez podłączanie dodatkowych modułów. Przykłady niestandardowych modułów: CIN2GLOB.MDL - obsługa eksportu faktur do systemu finansowo-księgowego Globe firmy Exact Software, CIN_MTRX.MDL - obsuga eksportu faktur do systemu finansowo-księgowego Symfonia firmy Matrix Software, CIN_PLT.MDL - zaawansowana obsługa płatności faktur, CIN_SYNC.MDL - synchronizacja danych z systemem rejestracji raportów z kin firmy Apropos Kino Plus. CIN_ERAP.MDL - obsługa elektronicznych raportów systemu rejestracji raportów z kin firmy Apropos Kino Plus. 3

4 2.2 Instalacja Na instalację programu składają się dwa etapy: 1. Instalacja serwera InterBase i bazy danych Proces instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera serwera: W systemie Windows należy uruchomić program instalacyjny serwera, który zainstaluje i skonfiguruje serwer InterBase oraz skopiuje we wskazane miejsce plik bazy danych cinema.gdb (domyślnie: c:\cinema\cinema.gdb). W systemie Linux serwer InterBase należy zainstalować z odpowiednich pakietów RPM. Następnie należy przekopiować plik cinema.gdb (najlepiej do katalogu /cinema/cinema.gdb). Konfigurację serwera należy przeprowadzić ze stanowiska klienckiego. 2. Instalacja stanowisk klienckich Należy uruchomić program instalacyjny Cinema. W trakcie instalacji należy podać nazwę lub numer IP komputera serwera InterBase oraz położenie pliku bazy danych. 2.3 Uruchamianie programu Program Cinema zostaje uruchomiony po wybraniu ikony Cinema z pulpitu Windows lub z menu Start Programy Cinema. W trakcie uruchamiania należy podać nazwę użytkownika i hasło. 4

5 3. Konfiguracja systemu Opcje konfiguracyjne programu znajdują się w menu Ustawienia. 3.1 Konfiguracja bazy Konfiguracja bazy następuje po wybraniu w menu: Ustawienia Konfiguracja bazy. W oknie tym należy podać: Plik bazy danych - tzn. wpisać pełną ścieżkę dostępu do pliku bazy danych. Dla serwera InterBase na platformie Windows jest to zwykle: c:\cinema\cinema.gdb. Dla serwera IB w systemie Linux jest to na ogół: /cinema/cinema.gdb. Przycisk Plik umożliwia wskazanie pliku bazy danych (tylko protokół Local). Nazwa serwera - tzn. wpisać nazwę UMB lub numer IP komputera z serwerem IB i bazą Cinema. Przycisk Komputer umożliwia wybranie nazwy UMB komputera (tylko protokół TCP). Protokół - tzn. określić rodzaj protokołu (Local lub TCP) za pomocą którego następuje połączenie z bazą danych. Baza danych - tzn. należy wpisać ścieżkę dostępu do wybranej bazy danych. Szybkie przełączenie na ostatnią bazę danych umożliwia lista rozwijalna. Po podaniu powyższych danych należy przeprowadzić test połączenia z serwerem i bazą danych przyciskiem Test. 3.2 System Menu: Ustawienia System Okno Moduły wyświetla listę podłączonych do programu modułów. W oknie tym można dodać i usunąć moduły, określić kolejność ich ładowania, uzyskać informację o każdym module oraz je przeładować. 3.3 BackUp Menu: Ustawienia BackUp W systemie Cinema występuje możliwość tworzenia kopii zapasowej tzw. BackUp u (przycisk Twórz). Kopie te przechowywane są w podkatalogu Backups w katalogu bazy danych Cinema.gdb. Niepotrzebną kopie należy wskazać na liście i usunąć (przycisk Usuń). 5

6 3.4 Aktualizacja Programu Menu: Ustawienia Ustawienia Aktualizacji Programu Menu: Ustawienia Aktualizacja Programu Ustawienia Aktualizacji Programu czyli tzw. Ustawienia Update u pozwalają na automatyczną aktualizację plików programu. Pliki mogą być pobierane z sieci internet jak również z sieci lokalnej po podaniu adresu lub ścieżki dostępu. W oknie tym można określić kiedy nastąpi sprawdzenie aktualizacji (Na żądanie, Co miesiąc, Co tydzień, Codziennie, Przy każdym uruchomieniu). Wykonanie polecenia aktualizacji - połączenie, następuje po wybraniu w menu: Ustawienia Aktualizacja Programu. 3.5 Zarządzanie użytkownikami Zmień moje hasło Menu: Ustawienia Zmiana hasła użytkownika Użytkownik może sobie sam zmienić hasło przez wpisanie najpierw starego hasła, następnie podanie nowego i powtórzenie go. Zarządzanie użytkownikami Menu: Ustawienia Zarządzanie użytkownikami Opcja ta dostępna jest tylko osobie administrującej program, umożliwia dodawanie i usuwanie danych i praw dostępu wszystkich użytkowników. 3.6 Uaktualnienie bazy i raportów Menu: Ustawienia Uaktualnienie bazy i raportów Uaktualnienie dostosowuje strukturę bazy danych do wymagań programu. 6

7 3.7 Ustawienia wydruku i eksportu Ustawienia wydruku i eksportu dostępne są w menu: Ustawienia Ustawienia wydruku i eksportu. W oknie dialogowym znajduje się pięć zakładek: OGÓLNE Drukarka domyślna - określa drukarkę na której będzie następował wydruk. Drukarkę tę można zmienić przyciskiem Właściwości. Tymczasowy folder eksportu - wyświetla informacje o folderze w którym zapisywane są dokumenty eksportowane do innych programów. Folder ten można zmienić przyciskiem Zmień folder... Przycisk Przeglądaj folder umożliwia wyświetlenie zawartości foldera. Usuwanie zapisanych raportów - umożliwia usunięcie zapisanych raportów przyciskiem Usuń raporty. Zaznaczenie opcji Automatyczne usuwanie zapisanych raportów powoduje, że program sam usuwa zapisane raporty. NAGŁÓWEK Podgląd nagłówka pierwszej strony raportu - wyświetla nagłówek wg bieżących ustawień. Ustawienia nagłówka - umożliwia zmianę wyglądu nagłówka. Logo graficzne - ustalenie cech loga graficznego przez podanie jego pozycji w kształcie nagłówka (nie zamieszczaj, z prawej strony nagłówka, z lewej strony nagłówka), oraz ścieżki dostępu do pliku przy pomocy przycisku Wybierz plik. Przycisk Edycja logo umożliwia wprowadzenie zmian graficznych do istniejącego logo. Tytuł raportu - ustalenie położenia tytułu raportu (u góry nagłówka, u dołu nagłówka), oraz cech czcionki: B (pogrubienie), I (kursywa), U (podkreślenie), Arial. Opis - ustalenie położenia opisu (wyrównaj do lewej, wyrównaj do prawej), oraz cech czcionki: B (pogrubienie), I (kursywa), U (podkreślenie), Arial. Tekst opisu - miejsce do wpisania tekstu wyświetlanego w nagłówku. MARGINESY Umożliwia zmianę marginesów strony osobno dla strony pionowej i poziomej. 7

8 FORMATY EKSPORTU Umożliwia ustalenie parametrów czterech podstawowych formatów eksportu: TXT - pliku tekstowego, RTF - Rich Text Format - formatu stosowanego przy eksporcie do edytorów tekstu, CSV - Comma Separated File - format stosowany przy eksporcie do arkuszy kalkulacyjnych, HTML - HyperText Markup Language - format stosowany w internecie (strony www i ). Dla formatów tych można ustalić parametry: Strona kodowa - zestaw znaków w jakim zostanie zapisany plik. Separator dziesiętnych - znak oddzielający część całkowitą od ułamkowej liczb rzeczywistych. Separator kolumn - znak odzielający kolumny w pliku raportu. DEFINICJE EKSPORTU Wyświetla listę dostępnych definicji eksportu. Definicje te są wyświetlane w menu Wyślij do... Listę definicji można modyfikować za pomocą przycisków: Dodaj... - wyświetla okno Nowa definicja eksportu w którym można określić nową definicję, podając parametry: Usuń - usuwa wskazaną definicję z listy, Właściwości - wyświetla okno Definicja eksportu w którym można zmienić parametry definicji, - przesuwa wybraną definicję na liście w górę, - przesuwa wybraną definicję na liście w dół, Test - umożliwia sprawdzenie działania wybranej definicji, Wstaw standard. - wstawia na listę 3 standardowe definicje: Ms Word, Ms Excel i . 8

9 3.8 Definicje raportów Menu: Ustawienia Definicje raportów Okno Konfiguracja raportów zawiera listę dostępnych raportów - analiz. Pasek narzędzi: Znajdź <F7 > - wyszukuje wśród nazw raportów słowo wpisane w pole. Dodaj <Ins> - dodanie nowego raportu; wyświetlone zostanie okno, w którym definiowany jest nowy raport: Nazwa - nazwa - tytuł nowego raportu, Porządek - pozycja raportu w danym menu, Menu - numer menu, Klawisz - zdefiniowanie szybkich klawiszy wywołania, Separator - linia oddzielająca, występująca w menu, raport od pozostałych pozycji menu, Komentarz - rozszerzony opis w lini statusu wyświetlany po wybraniu w menu, Kategoria - miejsce przynależności raportu, Język - domyślny język raportu. Wstaw z pliku - pobranie definicji raportu znajdującej się w pliku, Zapisz do pliku - zapisanie w pliku istniejącej definicji raportu. Usuń <ctrl+del> - usunięcie raportu, Zmień <F2 > - wyświetla okno umożliwiające zmianę danych raportu. Sortuj <F4> uporządkowanie raportów według zaznaczonych elementów tj. nazwy raportu, porządku, menu, klawiszy separatorów, komentarzy. 3.9 Ustawienia faktur Menu: Ustawienia Ustawienia faktur W oknie dialogowym znajdują się cztery zakładki na których ustala się ustawienia fakturowania: OGÓLNE Cieniuj wydruk na przeglądzie faktur - określa czy wydruk na przeglądach faktur będzie cieniowany. Wyłączenie tej opcji pozwala oszczędzić tusz drukarki. Tryb wystawiania faktur włączaj automatycznie - po wyświetleniu formularza Wystaw fakturę nastąpi automatyczne przejście do wystawiania faktury. Wyświetlaj numer NIP na przeglądzie faktur - określa czy na przeglądzie faktur będzie obecny numer NIP. FAKTURY Ilość kopii faktury - określa w ilu kopiach będzie drukowana faktura (jedna lub dwie), Domyślny okres płatności - domyślny okres płatności (ilość dni) dla faktury, Domyślna forma płatności - domyśla forma płatności (barter, giro, gotówka, inkaso, przelew, kompensata), 9

10 Zerowanie numeracji faktury co - okres rozliczeniowy numeracji faktur (miesiąc lub rok). Stopka faktury (jeśli puste brak stopki)- umożliwia wpisanie tekstu do stopki faktury. Osoba wystawiająca - dane osoby wystawiającej fakturę: Imię i nazwisko, Tytuł, które zostaną wydrukowane po zaznaczeniu opcji Drukuj dodatkowo dane osoby wystawiającej fakturę. NUMERACJA FAKTUR Umożliwia ustalenie sposobu numeracji faktur. Stosuj oddzielny system numeracji dla faktur zwykłych i korygujących - numeracja faktur będzie ciągła w ramach faktur danego typu. Postać numeru faktury zwykłej, Postać numeru faktury korygującej - umożliwia ustalenie jak ma wyglądać numer faktury. W numerze mogą wystąpić symbole: %r - rok, %m - miesiąc, %d - dzień, %n -kolejny numer. Numer ostatnio wystawionej faktury - kolejny numer (%n) ostatnio wystawionej faktury zwykłej i korygującej. Numerację faktur w danym okresie rozliczeniowym zacznij od - ustalenie początkowego kolejnego numeru faktur (zwykłej i korygującej) po zmianie okresu rozliczeniowego. KOREKTA FAKTUR Źródło danych do korekty - ustalenie skąd mają być czerpane dane do korygowania faktur: Tylko raporty wstępne, Tylko raporty pisemne, Wstępne tylko w razie braku pisemnych Ustawienia analiz Menu: Ustawienia Ustawienia analiz W oknie tym ustawia się: Język raportu - język w którym zostaną wyświetlone analizy. Dostępne opcje to język polski i angielski. Na podstawie raportów - domyślnie przyjmowane dane na podstawie których tworzone są zestawienia analiz: Pisemnych i Wstępnych, Pisemnych, Wstępnych. Usuń miasta bez wpływów - po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniach nie będą ujęte miasta bez wpływów. Tylko główne miasta - po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniach będą ujęte tylko miasta zaznaczone jako główne. 10

11 4. Obsługa programu 4.1 Elementy menu Cinema - służy do ogólnego zarządzania systemem, logowania, wyłączania systemu: Logowanie użytkownika ctrl+l Umożliwia rozpoczęcie pracy z programem; logowanie następuje przez podanie nazwy użytkownika i hasła. Wylogowanie użytkownika Zakończenie pracy zalogowanego użytkownika. Po potwierdzeniu wylogowania zamykane są wszystkie otwarte okna w programie. Panel startowy ctrl+a Wyświetlenie okna Panel startowy. Koniec Zamknięcie programu. Edycja - służy do obsługi aktywnego okna-formularza: Zawartość tej pozycji menu jest zależna od tego które okno programu jest w danej chwili aktywne. Elementy tej pozycji menu służą bezpośrednio do obsługi aktualnego formularza. Tylko jeden element jest stały i występuje dla każdego okna: Dane - obsługa podstawowych danych programu: Dystrybutorzy / Dostawcy ctrl+d Wyświetlenie okna Dystrybutorzy/Dostawcy. Filmy ctrl+f Wyświetlenie okna Filmy. Płatnicy Wyświetlenie okna Płatnicy. Kina Wyświetlenie okna Kina. Obieg kopii - ustawienia i przegląd obiegu kopii: Karty dyspozycyjne kopii ctrl+b Wyświetlenie okna Karty dyspozycyjne kopii. Terminarz kina ctrl+m Wyświetlenie okna Terminarz kina. Najbliższe premiery ctrl+n Wyświetlenie okna Najbliższe premiery. Przegląd bookingów ctrl+g Wyświetlenie okna Przegląd bookingów. Terminarz kopii - skrócony ctrl+/ Wyświetlenie okna Terminarz kopii skrócony. Terminarz kopii ctrl+t Wyświetlenie okna Terminarz kopii. 11

12 Raporty z kin - rejestracja i przegląd raportów z kin: Raporty wstępne ctrl+e Wyświetlenie okna Raporty wstępne. Raporty pisemne ctrl+s Wyświetlenie okna Raporty pisemne. Przegląd raportów ctrl+h Wyświetlenie okna Przegląd raportów. Rozliczenia - obsługa fakturowania i rozliczeń płatnika i dystrybutora: Wystawianie faktur ctrl+w Wyświetlenie okna Wystawianie faktur. Przegląd faktur ctrl+q Wyświetlenie okna Przegląd faktur. Rozliczenie płatnika* Wyświetlenie okna Rozliczenie płatnika. Rozliczenie dystrybutora** Wyświetlenie okna Rozliczenie dystrybutora. * - wersja dla dystrybutora głównego ** - wersja dla redystrybutora Analizy - analizy, zestawienia i inne raporty: Lista najlepszych filmów Wyświetlenie okna Lista najlepszych filmów. Lista najlepszych kin Wyświetlenie okna Lista najlepszych kin. Lista najlepszych płatników Wyświetlenie okna Lista najlepszych płatników Box Office Wyświetlenie okna Box Office. Bilingi Wyświetlenie okna Bilingi. Analiza wpływów Wyświetlenie okna Analiza wpływów. Analysis Wyświetlenie okna Raport 'Analysis'. Ustawienia - ustawienia systemu: Konfigurowanie bazy Wyświetlenie okna Połączenie z InterBase. BackUp Wyświetlenie okna Kopie zapasowe. Uaktualnienie bazy i raportów Wybór modułu do aktualizacji i wyświetlenie okna Uaktualniono Syslbrep. Zmień moje hasło Wyświetlenie okna Zmiana hasła. Zarządzanie użytkownikami Wyświetlenie okna Logowanie. 12

13 Ustawienia Aktualizacji Programu Wyświetlenie okna Ustawienia Update u. Aktualizacja Programu Wyświetlenie okna Sprawdzanie aktualizacji. Ustawienia wydruku i eksportu Wyświetlenie okna Ustawienia wydruku i eksportu. Definicje raportów Wyświetlenie okna Konfiguracja raportów. Ustawienia faktur Wyświetlenie okna Ustawienia faktur. Ustawienia analiz Wyświetlenie okna Ustawienia analiz. System Wyświetlenie okna Moduły. Okna - zarządzanie oknami-formularzami: Sąsiadująco w poziomie Ustawia okna programu sąsiadująco obok siebie. Sąsiadująco w pionie Ustawia okna programu sąsiadująco jedno nad drugim. Kaskadowo Ustawia okna programu w formie kaskady. Zamknij wszystkie Zamyka wszystkie okna programu. Minimalizuj wszystkie Minimalizuje wszystkie okna programu. Pomoc - pomoc i informacje do programu: Tematy pomocy ctrl+f1 Wyświetla spis tematów pomocy dla programu Cinema. Pomoc do okna głównego shift+f1 Wyświetla pomoc do głównego okna programu. Wyświetla internetową stronę programu Cinema. O programie Podaje informacje o programie Cinema. 13

14 4.2 Obsługa programu przy użyciu klawiatury Program Cinema został stworzony w sposób zapewniający możliwość pracy bez użycia myszy. Do wszystkich opcji istnieje dostęp przy użyciu klawiatury. Pracę z programem można w znaczny sposób przyspieszyć przy użyciu skrótów klawiszowych. Opis skrótów klawiszowych dotyczących bieżącego okna znajduje się w pomocy do okna (menu: Pomoc Pomoc do bieżącego okna <F1>). Poniżej znajduje się lista skrótów zdefiniowanych globalnie. KLAWISZ - OPIS DZIAŁANIA F1 - pomoc do bieżącego okna F9 - zamyka bieżące okno Ctr+F1 - wyświetla tematy pomocy Ctrl+A - wyświetla okno Panel startowy Ctrl+B - wyświetla okno Karty dyspozycyjne kopii Ctrl+D - wyświetla okno Dystrybutorzy/Dostawcy Ctrl+E - wyświetla okno Raporty wstępne Ctrl+F - wyświetla okno Filmy Ctrl+G - wyświetla okno Przegląd bookingów Ctrl+H - wyświetla okno Przegląd raportów Ctrl+J - wyświetla okno Opcje Ctrl+K - wyświetla okno Kina Ctrl+L - wyświetla okno Logowanie użytkownika Ctrl+M - wyświetla okno Terminarz kina Ctrl+N - wyświetla okno Najbliższe premiery Ctrl+O - wyświetla okno Kopie Ctrl+P - wyświetla okno Płatnicy Ctrl+Q - wyświetla okno Przegląd faktur Ctrl+R - wyświetla okno Rozliczenie płatnika*/rozliczenie dystrybutora** Ctrl+S - wyświetla okno Raporty pisemne Ctrl+T - wyświetla okno Terminarz kopii Ctrl+U - wyświetla okno Lista użytkowników Ctrl+W - wyświetla okno Wystawianie faktur * - wersja dla dystrybutora głównego ** - wersja dla redystrybutora 14

15 4.3 Wprowadzanie danych Dystrybutorzy / Dostawcy Menu: Dane Dystrybutorzy <ctrl+d> Menu: Dane Dostawcy <ctrl+d> Okno służy do przeglądania i edycji danych dystrybutorów / dostawców. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Dane mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu dystrybutorów jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych dystrybutora. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy dystrybutorów / dostawców można wprowadzać nowych i usunąć już istniejących dystrybutorów / dostawców, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowego dystrybutora / dostawcę należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Edycja danych możliwa jest tylko w widoku formularz. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+bsp>. Głównego dystrybutora (tzn.: dystrybutor domyślny) można ustawić dopiero po zapisaniu danych. Wpisując nazwę miasta można skorzystać z listy już wprowadzonych miast. W przypadku pola Procent należy określić jego wartość w oknie dialogowym. Standardowo, procent podstawowy, wynosi 50%. Procent może ulegać zmianie, wówczas należy podać okres zniżek od daty premiery- po ilu miesiącach i jaki procent. Takie samo postępowanie dotyczy ustalenia procentu dla poddystrybutora. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. 15

16 Pola do edycji: ID - unikalny identyfikator dystrybutora (nadawany ręcznie - 2 znaki), Dostawca główny - ustalenie czy bieżący dystrybutor jest dostawcą głównym, Nazwa - nazwa dystrybutora, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Telefony, Fax - numery telefonów i faksów kontaktowych, Szef - nazwisko szefa, Reklama - nazwisko osoby odpowiedzialnej za reklamę, - adres owy, Procent dla kina - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z kinem, Procent dla dystrybutora - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z dystrybutorem (tylko w wersji dla redystrybutora). Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent dla kina <F8> - ustalenie procentu dla kina Procent dla dystrybutora<ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 16

17 Filmy Menu: Dane Filmy <ctrl+f> Okno służy do przeglądania i edycji danych filmów. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie tytułu filmu po nazwie. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Dane mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu filmów jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych tytułów filmów. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy tytułów filmów można wprowadzać nowe i usunąć już istniejące tytuły, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowy tytuł filmu należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+bsp>. Wypełniając pola: Dystrybutor, Wytwórnia, Produkcja, Kraj prapremiery, można skorzystać z list już wprowadzonych nazw. Daty w polach Premiera, Prapremiera można podać wykorzystując dołączony kalendarz. Kalendarz pozwala wybrać dowolną datę. Przedstawia tablicę dni wybranego miesiąca roku. Zmienić dzień miesiąca można przy pomocy myszy lub klawiszy strzałek. Zmiana miesiąca następuje przez wybranie przycisku <PgUp>- miesiąc wcześniejszy, <PgDn>- miesiąc późniejszy. Datę dzisiejszą można określić automatycznie klawiszem <F3>. W przypadku pola Procent dla kina należy określić jego wartość w oknie dialogowym. Standardowo, procent podstawowy, wynosi 50%. Procent może ulegać zmianie, wówczas należy podać okres zniżek od daty premiery- po ilu miesiącach i jaki procent. Takie samo postępowanie dotyczy ustalenia procentu dla dystrybutora. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. 17

18 Pola do edycji: Tytuł - tytuł filmu, Tytuł oryg. - tytuł oryginalny filmu, Od lat - dozwolony od lat, Dystrybutor/Dostawca filmu - wybór dystrybutora/dostawcy filmu, Wytwórnia - wytwórnia filmu, Produkcja - kraj produkcji, Rok - rok produkcji, Premiera - data premiery, Praprem. - data prapremiery, Kraj praprem. - kraj prapremiery, Czas trwania - czas trwania filmu w min., Plakaty - ilość plakatów dla filmu, Zwiastuny - ilość zwiastunów dla filmu, Numer - numer dodatkowy filmu, W dystrybucji - czy film znajduje się obecnie w dystrybucji Procent dla kina - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z kinem, Procent dla dystrybutora - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z dystrybutorem (tylko w wersji dla redystrybutora), Film klasy A - czy film jest klasy A (tylko w wersji dla dystrybutora) Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok:arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, 18

19 Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent dla kina <F8> - ustalenie procentu dla kina Procent dla dystrybutora<ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. W widoku Formularz danych obok danych filmu wyświetlane jest okno Kopie, które służy do przeglądania i edycji numerów kopii danego filmu. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi, pasek informujący o ilości kopii i części dolnej - listę numerów kopii. Aby dodać nowy numer kopii do listy już istniejących numerów kopii wybranego filmu należy nacisnąć przycisk + i wpisać numer kopii. Wprowadzony numer należy potwierdzić przyciskiem zapisz lub porzucić zmiany. Numer kopii można usunąć przyciskiem -. Pasek narzędzi: Dodaj - dodanie nowej kopii, Multi kopie - dodanie kilku nowych kopii od numeru Start do numeru Koniec, z załączeniem formatu początkowego i końcowego kopii, Usuń - usunięcie bieżącej kopii, Usuń wszystkie - usunięcie wszystkich kopii, Zapisz - zapisanie zmienionych danych kopii, Anuluj - porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych kopii. 19

20 Płatnicy Menu: Dane Płatnicy Okno służy do przeglądania i edycji danych płatników. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie lub po numerze NIP. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Okno Płatnicy przedstawia dane płatnika oraz listę kin obsługiwanych przez niego. Dane płatnika mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu płatników jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych płatnika. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy płatników można wprowadzać nowych i usunąć już istniejących, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowego płatnika należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+b>. Wpisując nazwę miasta i regionu można skorzystać z listy już wprowadzonych miast, regionów. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. Na formularzu obecny jest także arkusz definicji kin umożliwiający powiązanie płatnika z kinami. Do wyświetlanego płatnika można przypisać listę kin. Lista ta może być modyfikowana przyciskami Dodaj / Usuń. Dla każdego kina można określić prowizję. Listę kin płatnika tworzy się korzystając z kin zdefiniowanych w formularzu Kina (menu: Dane Kina). Pola do edycji: Nazwa - nazwa płatnika, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Region - region danego płatnika Nip - numer NIP Telefony, Fax - numery telefonów i faksów, - adres owy, Szef - nazwisko szefa, Księgowość - nazwisko osoby odpowiedzialnej za księgowość, Numer - numer dodatkowy, Stan konta - stan konta płatnika (do rozliczeń), Zwolniony z podatku - data do kiedy płatnik nie jest płatnikiem VAT, Prowizja - domyślna prowizja na kina danego płatnika, Uprawnia do wystawiania faktur bez podpisu, Ten płatnik jest poddystrybutorem 20

21 Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Dodaj kino < shift+ctrl+ins> - dodanie kina do listy kin, Usuń kino < shift+ctrl+del> - usunięcie kina, Prowizja dla kina < shift+ctrl+p > - ustawienie kwoty prowizji płatnika dla kina Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 21

22 Kina Menu: Dane Kina Okno służy do przeglądania i edycji danych kin. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie miasta lub nazwie kina. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Okno Kina przedstawia dane kina i jego opis, oraz listę płatników obsługujących dane kino. Dane kina mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz danych. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu kin jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych kina. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy kin można wprowadzać nowe i usunąć już istniejące, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowe kino należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+b>. Wpisując nazwę miasta i regionu można skorzystać z listy już wprowadzonych miast, regionów. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. Na formularzu obecny jest także arkusz definicji płatników umożliwiający powiązanie kina z płatnikami. Listę płatników można modyfikować przyciskami Dodaj / Usuń. Dla każdego płatnika można określić prowizję i określić go jako domyślnego. Listę płatników tworzy się korzystając z danych zdefiniowanych w formularzu Płatnicy (menu: Dane Płatnicy). Pola do edycji: Nazwa - nazwa płatnika, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Region - region danego płatnika Nip - numer NIP Telefony, Fax - numery telefonów i faksów, - adres owy, Kierownik- nazwisko kierownika, Tel domowy - telefon domowy do kierownikach film itp. Uwagi - uwagi do kina, Transport - rodzaj transportu do kina, Wsp. X, Wsp. Y - położenie kina (współrzędne), 22

23 Plakaty - procent plakatów przydzielanych do kina, Zwiastuny - procent zwiastunów przydzielanych do kina, Numer - numer dodatkowy, Sale - nazwy sal kinowych, Miejsca - ilości miejsc kinowych, Aparatura - typ aparatury kinotechnicznej, Dni - dni w które kino pracuje, Kino premierowe, Dwie zmiany, Multiplex - ustawienie danych dodatkowych o kinie Procent A - procent dla filmów klasy A (tylko w wersji dla dystrybutora) Procent B - procent dla filmów klasy B (tylko w wersji dla dystrybutora) Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent A <F8> - ustalenie procentu na filmy A, Procent B <ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora, Dodaj płatnika <shift+ctrl+ins> - dodanie płatnika do listy płatników kina, 23

24 Usuń płatnika <shift+ctrl+del> - usunięcie płatnika kina, Prowizja płatnika <shift+ctrl+f8 > - ustawienie kwoty prowizji płatnika dla kina, Domyślny płatnik <shift+ctrl+spacja > - ustawienie płatnika jako domyślnego dla kina Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 4.4 Obieg kopii Bookowanie z użyciem formularza Karty dyspozycyjne kopii Menu: Obieg kopii Karty dyspozycyjne kopii <ctrl+b> Okno umożliwia zdefiniowanie listy bookingów dla jednej kopii filmu. Okno składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu. Poniżej znajdują się listy wyboru tytułu filmu i numeru kopii. Część dolna zawiera listę bookingów, informacje o procentach do rozliczeń z płatnikiem, raportowaniu i fakturowaniu. Aby zdefiniować booking dla jednej kopii filmu należy: wybrać z listy tytuł filmu, na formularzu zostanie wyświetlona lista kopii. przypisać numer wolnej kopii lub skorzystać z przycisku Pierwsza wolna kopia. Istnieje możliwość wyszukiwania wolnych kopii (po zaznaczeniu pola wolne kopie) dla wybranego okresu (należy podać daty od/do), na formularzu zostanie wyświetlony terminarz dla danej kopii. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn listy bookingów, Dodaj <ctrl+ins> - wyświetla okno Booking umożliwiając zdefiniowanie nowego bookingu, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego bookingu, Usuń wszystkie - usunięcie wszystkich bookingów dla bieżącej kopii, Modyfikuj <F2 > - wyświetla okno Booking umożliwiając zmianę danych bookingu, 24

25 Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Raporty <F7> - wyświetla menu raportowania bookingu, Wstępne - umożliwia wpisanie raportu wstępnego, Pisemne - umożliwia wpisanie raportu pisemnego, Faktury <F8> - wyświetla menu fakturowania bookingu, Pokaż faktury - wyświetla listę faktur wystawionych na dany booking, Dodaj fakturę z rap. wstępnego - umożliwia wystawienie faktury na dany booking na podstawie raportu wstępnego, Dodaj fakturę z rap. pisemnego - umożliwia wystawienie faktury na dany booking na podstawie raportu pisemnego, Terminarz kina Menu: Obieg kopii Terminarz kina <ctrl+m> Okno umożliwia przegląd terminarza dla danego kina. Składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym znajdują się listy wyboru kina oraz okresu terminarza (data od, data do). Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlony zostanie terminarz dla danego kina. Lista bookingów danego kina zawiera następujące informacje: Tytuł filmu i Numer kopii, Z kina, Miasto, Do dnia - skąd przyjeżdża, Od dnia, Do dnia - w jakim okresie kopia przebywa w danym kinie, Kolejny termin, Do kina, Miasto - dokąd ma być wysłana kopia filmu, Powiadomione, Gdzie wysłać - poinformowanie o tym skąd / dokąd kopia ma być wysłana. 25

26 Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Modyfikuj <F2 > - wyświetla okno Booking umożliwiając zmianę danych bookingu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Powiadom - poinformowanie kina o tym od kogo dostaje kopie i dokąd wysyła: Zaznaczone - powiadomienie tylko zaznaczonych kin, Wszystkie - powiadomienie wszystkich kin, Powiadom dokąd powiadomienie dokąd ma być wysłana kopia. Najbliższe premiery Menu: Obieg kopii Najbliższe premiery <ctrl+n> Okno umożliwia wyświetlenie listy premier w danym kinie. Składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym znajdują się listy wyboru kina i / lub miasta oraz okresu trwania premiery (data od, data do). Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlona zostanie lista premier dla danego kina. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych. 26

27 Przegląd bookingów Menu: Obieg kopii Przegląd bookingów <ctrl+g> Okno umożliwia przegląd listy bookingów dla danego lub wszystkich kin w wybranym okresie (data od, data do) wg kryteriów: wszystkie Raporty wstępne - nieuzupełnione Raporty pisemne - nieuzupełnione Raporty dowolne - nieuzupełnione Raporty wstępne - uzupełnione Raporty pisemne - uzupełnione Raporty dowolne - uzupełnione Faktury - niewystawione Faktury - częściowo wystawione Faktury - w całości wystawione Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlona zostanie lista bookingów dla danego kina. Lista bookingów danego kina zawiera następujące informacje: Tytuł filmu i Numer kopii, Data od, Data do - data początkowa i końcowa bookingu, Raporty do - data do kiedy wpisano raporty, Widzów, Wpływ - ilość widzów i wpływ, Nr - numer pierwszej faktury zawierającej booking faktury Data wystawienia, Data zapłaty - data wystawienia i zapłaty faktury, Brutto, - kwota brutto faktury, Ryczałt - kwota ryczałtu, Kino, Miasto - nazwa kina i miejscowości, Płatnik - nazwa płatnika faktury, Użytkownik - kod użytkownika, Ostatnia modyfikacja - data ostatniej modyfikacji bookingu. Pod listą bookingów znajduje się pasek podsumowania (ilość widzów, wpływ, brutto, ryczałt). Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. 27

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo