SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU INSTALACJA, URUCHAMIANIE STRUKTURA PROGRAMU INSTALACJA URUCHAMIANIE PROGRAMU KONFIGURACJA SYSTEMU KONFIGURACJA BAZY SYSTEM BACKUP AKTUALIZACJA PROGRAMU ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI... 6 Zmień moje hasło... 6 Zarządzanie użytkownikami UAKTUALNIENIE BAZY I RAPORTÓW USTAWIENIA WYDRUKU I EKSPORTU DEFINICJE RAPORTÓW USTAWIENIA FAKTUR USTAWIENIA ANALIZ OBSŁUGA PROGRAMU ELEMENTY MENU OBSŁUGA PROGRAMU PRZY UŻYCIU KLAWIATURY WPROWADZANIE DANYCH Dystrybutorzy / Dostawcy Filmy Płatnicy Kina OBIEG KOPII Bookowanie z użyciem formularza Karty dyspozycyjne kopii Terminarz kina Najbliższe premiery Przegląd bookingów Terminarz kopii skrócony Bookowanie przy użyciu graficznego terminarza kopii REJESTROWANIE RAPORTÓW Z KIN Raporty wstępne Raporty pisemne Przegląd raportów FAKTUROWANIE Wystawianie faktur Przegląd faktur Korekta faktury Rozliczenie płatnika Rozliczenie dystrybutora ANALIZY Lista najlepszych filmów Lista najlepszych kin Lista najlepszych płatników Bilingi Raport Analysis Analiza wpływów Box Office INNE

2 Podgląd wydruku Ustal procent Kolumny Booking Multibookowanie Niezgodności Ceny biletów Typ raportu Dodaj kino dla płatnika Dodaj płatnika dla kina Częściówki Edycja częściówek Zapłać z częściówek Pozycje na fakturę Data zapłaty faktury Powód korekty Sortowanie w kolejności Definicja eksportu

3 1. Przeznaczenie programu Cinema jest programem do wspomagania dystrybucji kopii filmowych. Baza programu zawiera dane o filmach, kopiach, kinach i płatnikach, które mogą być przeglądane i w prosty sposób aktualizowane. Na graficznym terminarzu kopii w czytelny sposób przedstawiany jest obieg kopii. Program umożliwia łatwe wprowadzanie raportów wstępnych i pisemnych, wystawianie faktur zwykłych i korygujących, oraz wspomaga proces rozliczania z poddystrybutorami. Cinema pozwala generować wszelkiego rodzaju zestawienia i analizy. 2. Instalacja, uruchamianie 2.1 Struktura programu Cinema to nowoczesny, modułowy system bazodanowy oparty o serwer SQL. Serwer Interbase to nowoczesny serwer bazodanowy SQL. Serwer SQL jest instalowany tylko na jednym komputerze. Na innych stanowiskach instalowane jest oprogramowanie klienta InterBase. Aby stanowiska mogły pracować należy uruchomić komputer z serwerem. Program Cinema jest instalowany na każdym komputerze użytkownika systemu Cinema. Składa się on z modułów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje programu: CINEMA.EXE - Moduł główny programu - zarządza wyświetlanymi oknami, SYSIBASE.MDL - Moduł udostępniający połączenie z bazą danych InterBase, SYSIBUPD.MDL - Moduł dostosowujący strukturę bazy danych, SYSUPD.MDL - Moduł aktualizujący program, SYSLOGIN.MDL - Obsługa logowania i użytkowników systemu, SYSIBREP.MDL - Obsługa uniwersalnych raportów/analiz, SYSVIEW.MDL - Umożliwia wydruki i eksport w rozmaitych formatach wyjściowych, CIN_BASE.MDL - Obsługa podstawowych danych, CIN_BKG.MDL - Obsługa bookingów oraz nadzór nad obiegiem kopii, CIN_TERM.MDL - Graficzny terminarz kopii, CIN_RAP.MDL - Rejestracja raportów z kin, CIN_VAT.MDL - Wystawianie i przegląd faktur, CIN_ANL.MDL - Raporty i analizy wyników, CIN_ROZ.MDL - Rozliczenia z płatnikiem i dystrybutorem. Dzięki modułowej architekturze możliwe jest rozszerznie funkcjonalności programu poprzez podłączanie dodatkowych modułów. Przykłady niestandardowych modułów: CIN2GLOB.MDL - obsługa eksportu faktur do systemu finansowo-księgowego Globe firmy Exact Software, CIN_MTRX.MDL - obsuga eksportu faktur do systemu finansowo-księgowego Symfonia firmy Matrix Software, CIN_PLT.MDL - zaawansowana obsługa płatności faktur, CIN_SYNC.MDL - synchronizacja danych z systemem rejestracji raportów z kin firmy Apropos Kino Plus. CIN_ERAP.MDL - obsługa elektronicznych raportów systemu rejestracji raportów z kin firmy Apropos Kino Plus. 3

4 2.2 Instalacja Na instalację programu składają się dwa etapy: 1. Instalacja serwera InterBase i bazy danych Proces instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera serwera: W systemie Windows należy uruchomić program instalacyjny serwera, który zainstaluje i skonfiguruje serwer InterBase oraz skopiuje we wskazane miejsce plik bazy danych cinema.gdb (domyślnie: c:\cinema\cinema.gdb). W systemie Linux serwer InterBase należy zainstalować z odpowiednich pakietów RPM. Następnie należy przekopiować plik cinema.gdb (najlepiej do katalogu /cinema/cinema.gdb). Konfigurację serwera należy przeprowadzić ze stanowiska klienckiego. 2. Instalacja stanowisk klienckich Należy uruchomić program instalacyjny Cinema. W trakcie instalacji należy podać nazwę lub numer IP komputera serwera InterBase oraz położenie pliku bazy danych. 2.3 Uruchamianie programu Program Cinema zostaje uruchomiony po wybraniu ikony Cinema z pulpitu Windows lub z menu Start Programy Cinema. W trakcie uruchamiania należy podać nazwę użytkownika i hasło. 4

5 3. Konfiguracja systemu Opcje konfiguracyjne programu znajdują się w menu Ustawienia. 3.1 Konfiguracja bazy Konfiguracja bazy następuje po wybraniu w menu: Ustawienia Konfiguracja bazy. W oknie tym należy podać: Plik bazy danych - tzn. wpisać pełną ścieżkę dostępu do pliku bazy danych. Dla serwera InterBase na platformie Windows jest to zwykle: c:\cinema\cinema.gdb. Dla serwera IB w systemie Linux jest to na ogół: /cinema/cinema.gdb. Przycisk Plik umożliwia wskazanie pliku bazy danych (tylko protokół Local). Nazwa serwera - tzn. wpisać nazwę UMB lub numer IP komputera z serwerem IB i bazą Cinema. Przycisk Komputer umożliwia wybranie nazwy UMB komputera (tylko protokół TCP). Protokół - tzn. określić rodzaj protokołu (Local lub TCP) za pomocą którego następuje połączenie z bazą danych. Baza danych - tzn. należy wpisać ścieżkę dostępu do wybranej bazy danych. Szybkie przełączenie na ostatnią bazę danych umożliwia lista rozwijalna. Po podaniu powyższych danych należy przeprowadzić test połączenia z serwerem i bazą danych przyciskiem Test. 3.2 System Menu: Ustawienia System Okno Moduły wyświetla listę podłączonych do programu modułów. W oknie tym można dodać i usunąć moduły, określić kolejność ich ładowania, uzyskać informację o każdym module oraz je przeładować. 3.3 BackUp Menu: Ustawienia BackUp W systemie Cinema występuje możliwość tworzenia kopii zapasowej tzw. BackUp u (przycisk Twórz). Kopie te przechowywane są w podkatalogu Backups w katalogu bazy danych Cinema.gdb. Niepotrzebną kopie należy wskazać na liście i usunąć (przycisk Usuń). 5

6 3.4 Aktualizacja Programu Menu: Ustawienia Ustawienia Aktualizacji Programu Menu: Ustawienia Aktualizacja Programu Ustawienia Aktualizacji Programu czyli tzw. Ustawienia Update u pozwalają na automatyczną aktualizację plików programu. Pliki mogą być pobierane z sieci internet jak również z sieci lokalnej po podaniu adresu lub ścieżki dostępu. W oknie tym można określić kiedy nastąpi sprawdzenie aktualizacji (Na żądanie, Co miesiąc, Co tydzień, Codziennie, Przy każdym uruchomieniu). Wykonanie polecenia aktualizacji - połączenie, następuje po wybraniu w menu: Ustawienia Aktualizacja Programu. 3.5 Zarządzanie użytkownikami Zmień moje hasło Menu: Ustawienia Zmiana hasła użytkownika Użytkownik może sobie sam zmienić hasło przez wpisanie najpierw starego hasła, następnie podanie nowego i powtórzenie go. Zarządzanie użytkownikami Menu: Ustawienia Zarządzanie użytkownikami Opcja ta dostępna jest tylko osobie administrującej program, umożliwia dodawanie i usuwanie danych i praw dostępu wszystkich użytkowników. 3.6 Uaktualnienie bazy i raportów Menu: Ustawienia Uaktualnienie bazy i raportów Uaktualnienie dostosowuje strukturę bazy danych do wymagań programu. 6

7 3.7 Ustawienia wydruku i eksportu Ustawienia wydruku i eksportu dostępne są w menu: Ustawienia Ustawienia wydruku i eksportu. W oknie dialogowym znajduje się pięć zakładek: OGÓLNE Drukarka domyślna - określa drukarkę na której będzie następował wydruk. Drukarkę tę można zmienić przyciskiem Właściwości. Tymczasowy folder eksportu - wyświetla informacje o folderze w którym zapisywane są dokumenty eksportowane do innych programów. Folder ten można zmienić przyciskiem Zmień folder... Przycisk Przeglądaj folder umożliwia wyświetlenie zawartości foldera. Usuwanie zapisanych raportów - umożliwia usunięcie zapisanych raportów przyciskiem Usuń raporty. Zaznaczenie opcji Automatyczne usuwanie zapisanych raportów powoduje, że program sam usuwa zapisane raporty. NAGŁÓWEK Podgląd nagłówka pierwszej strony raportu - wyświetla nagłówek wg bieżących ustawień. Ustawienia nagłówka - umożliwia zmianę wyglądu nagłówka. Logo graficzne - ustalenie cech loga graficznego przez podanie jego pozycji w kształcie nagłówka (nie zamieszczaj, z prawej strony nagłówka, z lewej strony nagłówka), oraz ścieżki dostępu do pliku przy pomocy przycisku Wybierz plik. Przycisk Edycja logo umożliwia wprowadzenie zmian graficznych do istniejącego logo. Tytuł raportu - ustalenie położenia tytułu raportu (u góry nagłówka, u dołu nagłówka), oraz cech czcionki: B (pogrubienie), I (kursywa), U (podkreślenie), Arial. Opis - ustalenie położenia opisu (wyrównaj do lewej, wyrównaj do prawej), oraz cech czcionki: B (pogrubienie), I (kursywa), U (podkreślenie), Arial. Tekst opisu - miejsce do wpisania tekstu wyświetlanego w nagłówku. MARGINESY Umożliwia zmianę marginesów strony osobno dla strony pionowej i poziomej. 7

8 FORMATY EKSPORTU Umożliwia ustalenie parametrów czterech podstawowych formatów eksportu: TXT - pliku tekstowego, RTF - Rich Text Format - formatu stosowanego przy eksporcie do edytorów tekstu, CSV - Comma Separated File - format stosowany przy eksporcie do arkuszy kalkulacyjnych, HTML - HyperText Markup Language - format stosowany w internecie (strony www i ). Dla formatów tych można ustalić parametry: Strona kodowa - zestaw znaków w jakim zostanie zapisany plik. Separator dziesiętnych - znak oddzielający część całkowitą od ułamkowej liczb rzeczywistych. Separator kolumn - znak odzielający kolumny w pliku raportu. DEFINICJE EKSPORTU Wyświetla listę dostępnych definicji eksportu. Definicje te są wyświetlane w menu Wyślij do... Listę definicji można modyfikować za pomocą przycisków: Dodaj... - wyświetla okno Nowa definicja eksportu w którym można określić nową definicję, podając parametry: Usuń - usuwa wskazaną definicję z listy, Właściwości - wyświetla okno Definicja eksportu w którym można zmienić parametry definicji, - przesuwa wybraną definicję na liście w górę, - przesuwa wybraną definicję na liście w dół, Test - umożliwia sprawdzenie działania wybranej definicji, Wstaw standard. - wstawia na listę 3 standardowe definicje: Ms Word, Ms Excel i . 8

9 3.8 Definicje raportów Menu: Ustawienia Definicje raportów Okno Konfiguracja raportów zawiera listę dostępnych raportów - analiz. Pasek narzędzi: Znajdź <F7 > - wyszukuje wśród nazw raportów słowo wpisane w pole. Dodaj <Ins> - dodanie nowego raportu; wyświetlone zostanie okno, w którym definiowany jest nowy raport: Nazwa - nazwa - tytuł nowego raportu, Porządek - pozycja raportu w danym menu, Menu - numer menu, Klawisz - zdefiniowanie szybkich klawiszy wywołania, Separator - linia oddzielająca, występująca w menu, raport od pozostałych pozycji menu, Komentarz - rozszerzony opis w lini statusu wyświetlany po wybraniu w menu, Kategoria - miejsce przynależności raportu, Język - domyślny język raportu. Wstaw z pliku - pobranie definicji raportu znajdującej się w pliku, Zapisz do pliku - zapisanie w pliku istniejącej definicji raportu. Usuń <ctrl+del> - usunięcie raportu, Zmień <F2 > - wyświetla okno umożliwiające zmianę danych raportu. Sortuj <F4> uporządkowanie raportów według zaznaczonych elementów tj. nazwy raportu, porządku, menu, klawiszy separatorów, komentarzy. 3.9 Ustawienia faktur Menu: Ustawienia Ustawienia faktur W oknie dialogowym znajdują się cztery zakładki na których ustala się ustawienia fakturowania: OGÓLNE Cieniuj wydruk na przeglądzie faktur - określa czy wydruk na przeglądach faktur będzie cieniowany. Wyłączenie tej opcji pozwala oszczędzić tusz drukarki. Tryb wystawiania faktur włączaj automatycznie - po wyświetleniu formularza Wystaw fakturę nastąpi automatyczne przejście do wystawiania faktury. Wyświetlaj numer NIP na przeglądzie faktur - określa czy na przeglądzie faktur będzie obecny numer NIP. FAKTURY Ilość kopii faktury - określa w ilu kopiach będzie drukowana faktura (jedna lub dwie), Domyślny okres płatności - domyślny okres płatności (ilość dni) dla faktury, Domyślna forma płatności - domyśla forma płatności (barter, giro, gotówka, inkaso, przelew, kompensata), 9

10 Zerowanie numeracji faktury co - okres rozliczeniowy numeracji faktur (miesiąc lub rok). Stopka faktury (jeśli puste brak stopki)- umożliwia wpisanie tekstu do stopki faktury. Osoba wystawiająca - dane osoby wystawiającej fakturę: Imię i nazwisko, Tytuł, które zostaną wydrukowane po zaznaczeniu opcji Drukuj dodatkowo dane osoby wystawiającej fakturę. NUMERACJA FAKTUR Umożliwia ustalenie sposobu numeracji faktur. Stosuj oddzielny system numeracji dla faktur zwykłych i korygujących - numeracja faktur będzie ciągła w ramach faktur danego typu. Postać numeru faktury zwykłej, Postać numeru faktury korygującej - umożliwia ustalenie jak ma wyglądać numer faktury. W numerze mogą wystąpić symbole: %r - rok, %m - miesiąc, %d - dzień, %n -kolejny numer. Numer ostatnio wystawionej faktury - kolejny numer (%n) ostatnio wystawionej faktury zwykłej i korygującej. Numerację faktur w danym okresie rozliczeniowym zacznij od - ustalenie początkowego kolejnego numeru faktur (zwykłej i korygującej) po zmianie okresu rozliczeniowego. KOREKTA FAKTUR Źródło danych do korekty - ustalenie skąd mają być czerpane dane do korygowania faktur: Tylko raporty wstępne, Tylko raporty pisemne, Wstępne tylko w razie braku pisemnych Ustawienia analiz Menu: Ustawienia Ustawienia analiz W oknie tym ustawia się: Język raportu - język w którym zostaną wyświetlone analizy. Dostępne opcje to język polski i angielski. Na podstawie raportów - domyślnie przyjmowane dane na podstawie których tworzone są zestawienia analiz: Pisemnych i Wstępnych, Pisemnych, Wstępnych. Usuń miasta bez wpływów - po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniach nie będą ujęte miasta bez wpływów. Tylko główne miasta - po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniach będą ujęte tylko miasta zaznaczone jako główne. 10

11 4. Obsługa programu 4.1 Elementy menu Cinema - służy do ogólnego zarządzania systemem, logowania, wyłączania systemu: Logowanie użytkownika ctrl+l Umożliwia rozpoczęcie pracy z programem; logowanie następuje przez podanie nazwy użytkownika i hasła. Wylogowanie użytkownika Zakończenie pracy zalogowanego użytkownika. Po potwierdzeniu wylogowania zamykane są wszystkie otwarte okna w programie. Panel startowy ctrl+a Wyświetlenie okna Panel startowy. Koniec Zamknięcie programu. Edycja - służy do obsługi aktywnego okna-formularza: Zawartość tej pozycji menu jest zależna od tego które okno programu jest w danej chwili aktywne. Elementy tej pozycji menu służą bezpośrednio do obsługi aktualnego formularza. Tylko jeden element jest stały i występuje dla każdego okna: Dane - obsługa podstawowych danych programu: Dystrybutorzy / Dostawcy ctrl+d Wyświetlenie okna Dystrybutorzy/Dostawcy. Filmy ctrl+f Wyświetlenie okna Filmy. Płatnicy Wyświetlenie okna Płatnicy. Kina Wyświetlenie okna Kina. Obieg kopii - ustawienia i przegląd obiegu kopii: Karty dyspozycyjne kopii ctrl+b Wyświetlenie okna Karty dyspozycyjne kopii. Terminarz kina ctrl+m Wyświetlenie okna Terminarz kina. Najbliższe premiery ctrl+n Wyświetlenie okna Najbliższe premiery. Przegląd bookingów ctrl+g Wyświetlenie okna Przegląd bookingów. Terminarz kopii - skrócony ctrl+/ Wyświetlenie okna Terminarz kopii skrócony. Terminarz kopii ctrl+t Wyświetlenie okna Terminarz kopii. 11

12 Raporty z kin - rejestracja i przegląd raportów z kin: Raporty wstępne ctrl+e Wyświetlenie okna Raporty wstępne. Raporty pisemne ctrl+s Wyświetlenie okna Raporty pisemne. Przegląd raportów ctrl+h Wyświetlenie okna Przegląd raportów. Rozliczenia - obsługa fakturowania i rozliczeń płatnika i dystrybutora: Wystawianie faktur ctrl+w Wyświetlenie okna Wystawianie faktur. Przegląd faktur ctrl+q Wyświetlenie okna Przegląd faktur. Rozliczenie płatnika* Wyświetlenie okna Rozliczenie płatnika. Rozliczenie dystrybutora** Wyświetlenie okna Rozliczenie dystrybutora. * - wersja dla dystrybutora głównego ** - wersja dla redystrybutora Analizy - analizy, zestawienia i inne raporty: Lista najlepszych filmów Wyświetlenie okna Lista najlepszych filmów. Lista najlepszych kin Wyświetlenie okna Lista najlepszych kin. Lista najlepszych płatników Wyświetlenie okna Lista najlepszych płatników Box Office Wyświetlenie okna Box Office. Bilingi Wyświetlenie okna Bilingi. Analiza wpływów Wyświetlenie okna Analiza wpływów. Analysis Wyświetlenie okna Raport 'Analysis'. Ustawienia - ustawienia systemu: Konfigurowanie bazy Wyświetlenie okna Połączenie z InterBase. BackUp Wyświetlenie okna Kopie zapasowe. Uaktualnienie bazy i raportów Wybór modułu do aktualizacji i wyświetlenie okna Uaktualniono Syslbrep. Zmień moje hasło Wyświetlenie okna Zmiana hasła. Zarządzanie użytkownikami Wyświetlenie okna Logowanie. 12

13 Ustawienia Aktualizacji Programu Wyświetlenie okna Ustawienia Update u. Aktualizacja Programu Wyświetlenie okna Sprawdzanie aktualizacji. Ustawienia wydruku i eksportu Wyświetlenie okna Ustawienia wydruku i eksportu. Definicje raportów Wyświetlenie okna Konfiguracja raportów. Ustawienia faktur Wyświetlenie okna Ustawienia faktur. Ustawienia analiz Wyświetlenie okna Ustawienia analiz. System Wyświetlenie okna Moduły. Okna - zarządzanie oknami-formularzami: Sąsiadująco w poziomie Ustawia okna programu sąsiadująco obok siebie. Sąsiadująco w pionie Ustawia okna programu sąsiadująco jedno nad drugim. Kaskadowo Ustawia okna programu w formie kaskady. Zamknij wszystkie Zamyka wszystkie okna programu. Minimalizuj wszystkie Minimalizuje wszystkie okna programu. Pomoc - pomoc i informacje do programu: Tematy pomocy ctrl+f1 Wyświetla spis tematów pomocy dla programu Cinema. Pomoc do okna głównego shift+f1 Wyświetla pomoc do głównego okna programu. Wyświetla internetową stronę programu Cinema. O programie Podaje informacje o programie Cinema. 13

14 4.2 Obsługa programu przy użyciu klawiatury Program Cinema został stworzony w sposób zapewniający możliwość pracy bez użycia myszy. Do wszystkich opcji istnieje dostęp przy użyciu klawiatury. Pracę z programem można w znaczny sposób przyspieszyć przy użyciu skrótów klawiszowych. Opis skrótów klawiszowych dotyczących bieżącego okna znajduje się w pomocy do okna (menu: Pomoc Pomoc do bieżącego okna <F1>). Poniżej znajduje się lista skrótów zdefiniowanych globalnie. KLAWISZ - OPIS DZIAŁANIA F1 - pomoc do bieżącego okna F9 - zamyka bieżące okno Ctr+F1 - wyświetla tematy pomocy Ctrl+A - wyświetla okno Panel startowy Ctrl+B - wyświetla okno Karty dyspozycyjne kopii Ctrl+D - wyświetla okno Dystrybutorzy/Dostawcy Ctrl+E - wyświetla okno Raporty wstępne Ctrl+F - wyświetla okno Filmy Ctrl+G - wyświetla okno Przegląd bookingów Ctrl+H - wyświetla okno Przegląd raportów Ctrl+J - wyświetla okno Opcje Ctrl+K - wyświetla okno Kina Ctrl+L - wyświetla okno Logowanie użytkownika Ctrl+M - wyświetla okno Terminarz kina Ctrl+N - wyświetla okno Najbliższe premiery Ctrl+O - wyświetla okno Kopie Ctrl+P - wyświetla okno Płatnicy Ctrl+Q - wyświetla okno Przegląd faktur Ctrl+R - wyświetla okno Rozliczenie płatnika*/rozliczenie dystrybutora** Ctrl+S - wyświetla okno Raporty pisemne Ctrl+T - wyświetla okno Terminarz kopii Ctrl+U - wyświetla okno Lista użytkowników Ctrl+W - wyświetla okno Wystawianie faktur * - wersja dla dystrybutora głównego ** - wersja dla redystrybutora 14

15 4.3 Wprowadzanie danych Dystrybutorzy / Dostawcy Menu: Dane Dystrybutorzy <ctrl+d> Menu: Dane Dostawcy <ctrl+d> Okno służy do przeglądania i edycji danych dystrybutorów / dostawców. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Dane mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu dystrybutorów jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych dystrybutora. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy dystrybutorów / dostawców można wprowadzać nowych i usunąć już istniejących dystrybutorów / dostawców, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowego dystrybutora / dostawcę należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Edycja danych możliwa jest tylko w widoku formularz. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+bsp>. Głównego dystrybutora (tzn.: dystrybutor domyślny) można ustawić dopiero po zapisaniu danych. Wpisując nazwę miasta można skorzystać z listy już wprowadzonych miast. W przypadku pola Procent należy określić jego wartość w oknie dialogowym. Standardowo, procent podstawowy, wynosi 50%. Procent może ulegać zmianie, wówczas należy podać okres zniżek od daty premiery- po ilu miesiącach i jaki procent. Takie samo postępowanie dotyczy ustalenia procentu dla poddystrybutora. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. 15

16 Pola do edycji: ID - unikalny identyfikator dystrybutora (nadawany ręcznie - 2 znaki), Dostawca główny - ustalenie czy bieżący dystrybutor jest dostawcą głównym, Nazwa - nazwa dystrybutora, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Telefony, Fax - numery telefonów i faksów kontaktowych, Szef - nazwisko szefa, Reklama - nazwisko osoby odpowiedzialnej za reklamę, - adres owy, Procent dla kina - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z kinem, Procent dla dystrybutora - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z dystrybutorem (tylko w wersji dla redystrybutora). Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent dla kina <F8> - ustalenie procentu dla kina Procent dla dystrybutora<ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 16

17 Filmy Menu: Dane Filmy <ctrl+f> Okno służy do przeglądania i edycji danych filmów. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie tytułu filmu po nazwie. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Dane mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu filmów jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych tytułów filmów. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy tytułów filmów można wprowadzać nowe i usunąć już istniejące tytuły, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowy tytuł filmu należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+bsp>. Wypełniając pola: Dystrybutor, Wytwórnia, Produkcja, Kraj prapremiery, można skorzystać z list już wprowadzonych nazw. Daty w polach Premiera, Prapremiera można podać wykorzystując dołączony kalendarz. Kalendarz pozwala wybrać dowolną datę. Przedstawia tablicę dni wybranego miesiąca roku. Zmienić dzień miesiąca można przy pomocy myszy lub klawiszy strzałek. Zmiana miesiąca następuje przez wybranie przycisku <PgUp>- miesiąc wcześniejszy, <PgDn>- miesiąc późniejszy. Datę dzisiejszą można określić automatycznie klawiszem <F3>. W przypadku pola Procent dla kina należy określić jego wartość w oknie dialogowym. Standardowo, procent podstawowy, wynosi 50%. Procent może ulegać zmianie, wówczas należy podać okres zniżek od daty premiery- po ilu miesiącach i jaki procent. Takie samo postępowanie dotyczy ustalenia procentu dla dystrybutora. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. 17

18 Pola do edycji: Tytuł - tytuł filmu, Tytuł oryg. - tytuł oryginalny filmu, Od lat - dozwolony od lat, Dystrybutor/Dostawca filmu - wybór dystrybutora/dostawcy filmu, Wytwórnia - wytwórnia filmu, Produkcja - kraj produkcji, Rok - rok produkcji, Premiera - data premiery, Praprem. - data prapremiery, Kraj praprem. - kraj prapremiery, Czas trwania - czas trwania filmu w min., Plakaty - ilość plakatów dla filmu, Zwiastuny - ilość zwiastunów dla filmu, Numer - numer dodatkowy filmu, W dystrybucji - czy film znajduje się obecnie w dystrybucji Procent dla kina - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z kinem, Procent dla dystrybutora - definicja stawek procentowych używanych do rozliczeń z dystrybutorem (tylko w wersji dla redystrybutora), Film klasy A - czy film jest klasy A (tylko w wersji dla dystrybutora) Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok:arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, 18

19 Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent dla kina <F8> - ustalenie procentu dla kina Procent dla dystrybutora<ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. W widoku Formularz danych obok danych filmu wyświetlane jest okno Kopie, które służy do przeglądania i edycji numerów kopii danego filmu. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi, pasek informujący o ilości kopii i części dolnej - listę numerów kopii. Aby dodać nowy numer kopii do listy już istniejących numerów kopii wybranego filmu należy nacisnąć przycisk + i wpisać numer kopii. Wprowadzony numer należy potwierdzić przyciskiem zapisz lub porzucić zmiany. Numer kopii można usunąć przyciskiem -. Pasek narzędzi: Dodaj - dodanie nowej kopii, Multi kopie - dodanie kilku nowych kopii od numeru Start do numeru Koniec, z załączeniem formatu początkowego i końcowego kopii, Usuń - usunięcie bieżącej kopii, Usuń wszystkie - usunięcie wszystkich kopii, Zapisz - zapisanie zmienionych danych kopii, Anuluj - porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych kopii. 19

20 Płatnicy Menu: Dane Płatnicy Okno służy do przeglądania i edycji danych płatników. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie lub po numerze NIP. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Okno Płatnicy przedstawia dane płatnika oraz listę kin obsługiwanych przez niego. Dane płatnika mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu płatników jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych płatnika. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy płatników można wprowadzać nowych i usunąć już istniejących, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowego płatnika należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+b>. Wpisując nazwę miasta i regionu można skorzystać z listy już wprowadzonych miast, regionów. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. Na formularzu obecny jest także arkusz definicji kin umożliwiający powiązanie płatnika z kinami. Do wyświetlanego płatnika można przypisać listę kin. Lista ta może być modyfikowana przyciskami Dodaj / Usuń. Dla każdego kina można określić prowizję. Listę kin płatnika tworzy się korzystając z kin zdefiniowanych w formularzu Kina (menu: Dane Kina). Pola do edycji: Nazwa - nazwa płatnika, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Region - region danego płatnika Nip - numer NIP Telefony, Fax - numery telefonów i faksów, - adres owy, Szef - nazwisko szefa, Księgowość - nazwisko osoby odpowiedzialnej za księgowość, Numer - numer dodatkowy, Stan konta - stan konta płatnika (do rozliczeń), Zwolniony z podatku - data do kiedy płatnik nie jest płatnikiem VAT, Prowizja - domyślna prowizja na kina danego płatnika, Uprawnia do wystawiania faktur bez podpisu, Ten płatnik jest poddystrybutorem 20

21 Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz danych <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Dodaj kino < shift+ctrl+ins> - dodanie kina do listy kin, Usuń kino < shift+ctrl+del> - usunięcie kina, Prowizja dla kina < shift+ctrl+p > - ustawienie kwoty prowizji płatnika dla kina Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 21

22 Kina Menu: Dane Kina Okno służy do przeglądania i edycji danych kin. Składa się z dwóch części: górnej zawierającej pasek narzędzi i pasek informacyjny oraz dolnej wyświetlającej dane. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu oraz znajduje się pole Znajdź umożliwiające szybkie wyszukanie rekordu po nazwie miasta lub nazwie kina. Obsługa okna jest możliwa poprzez przyciski na pasku narzędzi lub odpowiadające im pozycje w menu Edycja. Okno Kina przedstawia dane kina i jego opis, oraz listę płatników obsługujących dane kino. Dane kina mogą być przedstawione jako: arkusz danych lub formularz danych. Przełączanie między tymi dwoma formami edycji danych następuje przy pomocy przycisku Widok. Arkusz danych <ctrl+2> umożliwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej wielu kin jednocześnie. Kolumny tabeli oraz ich kolejność i szerokość można zdefiniować w oknie Kolumny (menu: Edycja Kolumny). Formularz danych <ctrl+1> umożliwia edycję danych kina. Odświeżenie wyświetlanych danych następuje po wybraniu opcji Odśwież <F3>. Do istniejącej bazy kin można wprowadzać nowe i usunąć już istniejące, odpowiednio przyciskami Dodaj <ctrl+ins>, Usuń <ctrl+del>. Aby dodać do listy nowe kino należy wypełnić poszczególne pola. Pomiędzy polami można poruszać się klawiszami <Tab> i <shift+tab> lub myszą. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz <F2> lub porzucić zmiany Anuluj <ctrl+b>. Wpisując nazwę miasta i regionu można skorzystać z listy już wprowadzonych miast, regionów. Przycisk obok pola umożliwia uruchomić program poczty elektronicznej. Do nawigacji pomiędzy rekordami służą przyciski Poprzedni <ctrl+pgup>, Pierwszy <ctrl+home>, Następny <ctrl+pgdn) i Ostatni <ctrl+end>. Zakres rekordów można ograniczyć wykorzystując przycisk Filtruj <F6>, który umożliwia różne sposoby selekcji danych. Zastosowany filtr wyświetlany jest na pasku nazwy formularza. Dane można filtrować wielokrotnie. Do wydruku i eksportu danych służy przycisk Wyślij do... <F5>. Na formularzu obecny jest także arkusz definicji płatników umożliwiający powiązanie kina z płatnikami. Listę płatników można modyfikować przyciskami Dodaj / Usuń. Dla każdego płatnika można określić prowizję i określić go jako domyślnego. Listę płatników tworzy się korzystając z danych zdefiniowanych w formularzu Płatnicy (menu: Dane Płatnicy). Pola do edycji: Nazwa - nazwa płatnika, Kod, Miasto, Adres - dane adresowe, Region - region danego płatnika Nip - numer NIP Telefony, Fax - numery telefonów i faksów, - adres owy, Kierownik- nazwisko kierownika, Tel domowy - telefon domowy do kierownikach film itp. Uwagi - uwagi do kina, Transport - rodzaj transportu do kina, Wsp. X, Wsp. Y - położenie kina (współrzędne), 22

23 Plakaty - procent plakatów przydzielanych do kina, Zwiastuny - procent zwiastunów przydzielanych do kina, Numer - numer dodatkowy, Sale - nazwy sal kinowych, Miejsca - ilości miejsc kinowych, Aparatura - typ aparatury kinotechnicznej, Dni - dni w które kino pracuje, Kino premierowe, Dwie zmiany, Multiplex - ustawienie danych dodatkowych o kinie Procent A - procent dla filmów klasy A (tylko w wersji dla dystrybutora) Procent B - procent dla filmów klasy B (tylko w wersji dla dystrybutora) Definicja stawek procentowych następuje w oknie Ustal procent. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Widok- wybór sposobu wyświetlania danych: Formularz <ctrl+1> - przełączenie na widok: Formularz, Arkusz danych <ctrl+2> - przełączenie na widok: Arkusz danych, Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn arkusza danych, Dodaj <ctrl+ins> - dodanie nowego rekordu i przełączenie w tryb edycji, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego rekordu, Poprzedni <ctrl+pgup> - przejście do poprzedniego rekordu, Pierwszy <ctrl+home> - przejście do pierwszego rekordu, Następny <ctrl+pgdn> - przejście do następnego rekordu, Ostatni <ctrl+end> - przejście do ostatniego rekordu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Procent A <F8> - ustalenie procentu na filmy A, Procent B <ctrl+f8> - ustalenie procentu dla dystrybutora, Dodaj płatnika <shift+ctrl+ins> - dodanie płatnika do listy płatników kina, 23

24 Usuń płatnika <shift+ctrl+del> - usunięcie płatnika kina, Prowizja płatnika <shift+ctrl+f8 > - ustawienie kwoty prowizji płatnika dla kina, Domyślny płatnik <shift+ctrl+spacja > - ustawienie płatnika jako domyślnego dla kina Zapisz<F2> -zapisanie zmienionych danych rekordu, Anuluj <ctrl+bsp> -porzucenie zmian i przywrócenie wcześniejszych danych rekordu. 4.4 Obieg kopii Bookowanie z użyciem formularza Karty dyspozycyjne kopii Menu: Obieg kopii Karty dyspozycyjne kopii <ctrl+b> Okno umożliwia zdefiniowanie listy bookingów dla jednej kopii filmu. Okno składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym wyświetlana jest informacja o rekordach i filtrowaniu. Poniżej znajdują się listy wyboru tytułu filmu i numeru kopii. Część dolna zawiera listę bookingów, informacje o procentach do rozliczeń z płatnikiem, raportowaniu i fakturowaniu. Aby zdefiniować booking dla jednej kopii filmu należy: wybrać z listy tytuł filmu, na formularzu zostanie wyświetlona lista kopii. przypisać numer wolnej kopii lub skorzystać z przycisku Pierwsza wolna kopia. Istnieje możliwość wyszukiwania wolnych kopii (po zaznaczeniu pola wolne kopie) dla wybranego okresu (należy podać daty od/do), na formularzu zostanie wyświetlony terminarz dla danej kopii. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Kolumny <F4> - umożliwia zmianę wyświetlanych kolumn listy bookingów, Dodaj <ctrl+ins> - wyświetla okno Booking umożliwiając zdefiniowanie nowego bookingu, Usuń <ctrl+del> - usunięcie bieżącego bookingu, Usuń wszystkie - usunięcie wszystkich bookingów dla bieżącej kopii, Modyfikuj <F2 > - wyświetla okno Booking umożliwiając zmianę danych bookingu, 24

25 Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru (=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru (<>) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe (>=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze (<=) - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Sortuj rosnąco - sortowanie rosnąco wg wskazanego pola, Sortuj malejąco - sortowanie malejąco wg wskazanego pola, Usuń filtr -usunięcie filtrów i przywrócenie domyślnego sortowania., Raporty <F7> - wyświetla menu raportowania bookingu, Wstępne - umożliwia wpisanie raportu wstępnego, Pisemne - umożliwia wpisanie raportu pisemnego, Faktury <F8> - wyświetla menu fakturowania bookingu, Pokaż faktury - wyświetla listę faktur wystawionych na dany booking, Dodaj fakturę z rap. wstępnego - umożliwia wystawienie faktury na dany booking na podstawie raportu wstępnego, Dodaj fakturę z rap. pisemnego - umożliwia wystawienie faktury na dany booking na podstawie raportu pisemnego, Terminarz kina Menu: Obieg kopii Terminarz kina <ctrl+m> Okno umożliwia przegląd terminarza dla danego kina. Składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym znajdują się listy wyboru kina oraz okresu terminarza (data od, data do). Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlony zostanie terminarz dla danego kina. Lista bookingów danego kina zawiera następujące informacje: Tytuł filmu i Numer kopii, Z kina, Miasto, Do dnia - skąd przyjeżdża, Od dnia, Do dnia - w jakim okresie kopia przebywa w danym kinie, Kolejny termin, Do kina, Miasto - dokąd ma być wysłana kopia filmu, Powiadomione, Gdzie wysłać - poinformowanie o tym skąd / dokąd kopia ma być wysłana. 25

26 Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych, Modyfikuj <F2 > - wyświetla okno Booking umożliwiając zmianę danych bookingu, Filtruj <F6> - wyświetlenie menu filtrowania: Filtruj wg wyboru - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest takie samo jak w bieżącym Filtruj z wyłączeniem wyboru - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest różne niż w bieżącym Filtruj większe - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest większe niż w bieżącym Filtruj mniejsze - odfiltrowanie do rekordów których bieżące pole jest mniejsze niż w bieżącym Powiadom - poinformowanie kina o tym od kogo dostaje kopie i dokąd wysyła: Zaznaczone - powiadomienie tylko zaznaczonych kin, Wszystkie - powiadomienie wszystkich kin, Powiadom dokąd powiadomienie dokąd ma być wysłana kopia. Najbliższe premiery Menu: Obieg kopii Najbliższe premiery <ctrl+n> Okno umożliwia wyświetlenie listy premier w danym kinie. Składa się z dwóch części. Część górna zawiera pasek narzędzi i pasek informacyjny. Na pasku informacyjnym znajdują się listy wyboru kina i / lub miasta oraz okresu trwania premiery (data od, data do). Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlona zostanie lista premier dla danego kina. Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. Odśwież <F3> - odświeżenie wyświetlanych danych. 26

27 Przegląd bookingów Menu: Obieg kopii Przegląd bookingów <ctrl+g> Okno umożliwia przegląd listy bookingów dla danego lub wszystkich kin w wybranym okresie (data od, data do) wg kryteriów: wszystkie Raporty wstępne - nieuzupełnione Raporty pisemne - nieuzupełnione Raporty dowolne - nieuzupełnione Raporty wstępne - uzupełnione Raporty pisemne - uzupełnione Raporty dowolne - uzupełnione Faktury - niewystawione Faktury - częściowo wystawione Faktury - w całości wystawione Do określenia okresu można użyć przycisku Ustal okres, który w szybki sposób pozwala wpisać daty, wybierając: Bieżący /Poprzedni / Następny tydzień / miesiąc, lub wybrany miesiąc / rok. Po naciśnięciu przycisku Pokaż, w części dolnej wyświetlona zostanie lista bookingów dla danego kina. Lista bookingów danego kina zawiera następujące informacje: Tytuł filmu i Numer kopii, Data od, Data do - data początkowa i końcowa bookingu, Raporty do - data do kiedy wpisano raporty, Widzów, Wpływ - ilość widzów i wpływ, Nr - numer pierwszej faktury zawierającej booking faktury Data wystawienia, Data zapłaty - data wystawienia i zapłaty faktury, Brutto, - kwota brutto faktury, Ryczałt - kwota ryczałtu, Kino, Miasto - nazwa kina i miejscowości, Płatnik - nazwa płatnika faktury, Użytkownik - kod użytkownika, Ostatnia modyfikacja - data ostatniej modyfikacji bookingu. Pod listą bookingów znajduje się pasek podsumowania (ilość widzów, wpływ, brutto, ryczałt). Menu edycja / pasek narzędzi: Wyślij do <F5> - wyświetla menu umożliwiające podgląd wydruku, wydruk, zapis w pliku lub eksport wyświetlanych danych, Podgląd - wyświetla podgląd dokumentu - graficzny układ danych. Drukuj... - wydrukowanie danych po zatwierdzeniu w oknie drukarki Zapisz w pliku... - zapisuje dokument w pliku w wybranym formacie (TXT, RTF, CSV lub HTML) Ms Word - wysyła dokument do programu Ms Word (lub innego domyślnego dla RTF) Ms Excel - wysyła dokument do programu MsExcel (lub innego domyślnego dla CSV) - wysyła dokument do programu pocztowego w formacie HTML. 27

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1 Metryka: Lp. Data Wersja Opis 1 2016-06-26 6 Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo