WARSZAWA 1 SIERPNIA Nr 15 (282) ROK XIV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA 1 SIERPNIA 1967. Nr 15 (282) ROK XIV"

Transkrypt

1 WUTYGODNir POISKtk IW FILI Z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Poczta Polska wprowadzi do obiegu trzy znaczki (p. str. 287) Nr 15 (282) ROK XIV WARSZAWA 1 SIERPNIA 1967

2

3 NAJŁADNIEJSZE ZNACZKI POLSKIE 1966 r. 1. Dożynki" 40 gr (proj. art.-grafik Helena Matuszewska) 2. Dożynki" 3,40 zł (proj. art.-grafik Helena Matuszewska) lecie Państwa Polskiego" 60 gr i 2,50 zł orzeł (proj. art.-plastyk Franciszek Winiarski) Te zasadnicze wyniki naszej ankiety konkursowej ogłosiliśmy już w poprzednim numerze. Dziś podajemy dalsze szczegóły oraz wyniki losowania nagród między uczestników Konkursu. Tradycja naszych dorocznych Konkursów organizowanych od początku przy współpracy z Państwowym Przedsiębiorstwem Filatelistycznym Ruch", nie sięga zbyt daleko w pomrokę dziejów" tegoroczny Konkurs był szóstym z kolei - jednak jego wyniki są oczekiwane i dyskutowane przez szerokie grono zbieraczy, projektantów i eminentów znaczków. W poprzednich latach Czytelnicy nasi wyróżnili na pierwszym miejscu następujące znaczki (w nawiasie nr znaczka wg Lustr. Katalogu Znaczków Polskich Ruch"): 1961 r. Dzień Znaczka 1961" (nr 1122), projekt. Czesław Kaczmarczyk wg obrazu Jana Chełmińskiego r. Bajka o krasnoludkach i o sierotce Marysi" 3,40 zł (nr 1221), projekt. Jan Marcin Szancer r. Dzień Znaczka 1963" (nr 1285), projekt. Czesław Kaczmarczyk wg obrazu Władysława Czachóriskiego r. Dzień Znaczka 1964" (nr 1382), projekt. Andrzej Heidrich wg obrazu Józefa Brodowskiego r. Mistrzostwa Świata w klasie Firm" - 30 gr (nr 1438), projekt. Jerzy Jaworowski. Po raz pierwszy w historii naszych konkursów w zwycięskiej trójce nie ma reprodukcji malarskich. I to w czasie trwającej jeszcze mody na zbiory o tej tematyce. Natomiast zwyciężyły złoto i sre- bro. Dwa znaczki aż kapią" od złota, fragmenty trzeciego są srebrne. 1 Po raz pierwszy również na dwóch Dzień Znaczka 1957", projektowany przez plastyczkę H. Przezdziecką wg obrazu malarza francuskiego J. H. Fragonarda. W roku bieżącym wzięła udział w Konkursie znacznie większa liczba Czytelników niż w roku poprzednim, gdyż 978 odpowiedzi ankietowych. Końcowy fragment 3-go regulaminu Konkursu stwierdza, że należy typować znaczki, a nie serie". Jury uznało za konieczne przyjęcie interpretacji tego paragrafu, idącej w tym kierunku, że zastrzeżenie to nie dotyczy znaczków nie różniących się żadnym szczegółem graficznym,. ani kolorystycznym. Interpretacja ta konieczna była ze względów formalnych, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie można oddzielnie oceniać urody" znaczków Tysiąclecia", różniących się tylko nominałem. Trudno ogłaszać Konkurs na temat co się komu lepiej podoba: liczba 60 gr" czy 2.50 zł". Jury podsumowało punkty uzyskane przez poszczególne znaczki, zaliczając znaczkowi umieszczone:ilu przez uczestnika Konkursu na pierwszym miejscu - 3 punkty, na drugim 2 punkty, na trzecim 1 punkt ( 4 regulaminu). Mimo, że ogółem rozstrzelono głosy aż między 69 znaczków, to jednak, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, Czytelnicy nasi byli dość jednomyślni. Tylko 5 znaczków zdobyło powyżej 500 punktów, 14 powyżej 100 punktów, 13 - powyżej 50 punktów, a natomiast aż 39 - poniżej 20 punktów (w tym 27 poniżej 10 punktów). Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczek zajmujący pierwsze miejsce wysunął się zdecydowanie naprzód. Ponad 50 punktów otrzymały maczki: miejsca znaczek punkty 1. Tradycyjne obchody Dożynek 40 gr pierwszych miejscach znalazły się znaczki (nr 1545) 978 projektowane przez plastyka kobietę. 2. Tradycyjne obchody Dożynek 3.40 z1 (nr 1547) 688 Przypominamy jednak, że jeszcze przed 3. akcją naszych stałych dorocznych kon- Historyczne 1000-lecie Państwa Polskiego Godle Państwa (nr 1541, 1543) 648 kursów ogłaszaliśmy w roku 1959 Kon- 4. Dzień Znaczka 60 gr (nr 1567) 612 kurs na najpiękniejszy znaczek Piętnasto- 5. Dzień Znaczka 2.50 M (nr 1588) 593 lecia PRL. W tamtym pierwszym pra- 6. Kwiaty ogrodowe Magnolia 7.10 zł konkursie" zwyciężył znaczek nr 885, (nr 1556)

4 Leśne ptaki Dudek 60 gr (nr 1574) Dzień Zwycięstwa 60 gr (nr 1525) Kwiaty ogrodowe Chryzantema 10 gr (nr 1548) Tradycyjne obchody Dożynek 60 gr (nr 1546) Kwiaty ogrodowe Róża 90 gr (nr 1551) Leśne ptaki Zięba 6.50 z/ (nr 1577) Kongres Kultury Polskiej 60 gr (nr 1586) Leśne ptaki Sikora bogatka 7.10 zi (nr 1578) 104 Sąd Konkursowy zgodnie z 6 regulaminu obradował w składzie: Józef Tisłowitz v-prezes Z. Gł. PZF, Irena Zielińska nacz. Wydz. Emisji Znaczków Ministerstwa Łączności, Włodzimierz Goszozyński przedst. PPF Ruch", Tadeusz Grodecki red. nacz. Filatelisty". Stwierdzono, że nadeszły 3 rozwiązania identycme z ustaleniem ogółu między ich autorów rozlosowano nagrody od ł do 3. 4 rozwiązania zawierały te same znaczki, ale ustawione w innej kolejności (rozlosowano nagrody od 4 do 7). Nagrody od 8 do 10 rozlosowano jako nagrody pocieszenia pomiędzy pozastałych uczestników konkursu, którzy umieścili w s-wyoh rozwiązaniach chociaż jeden znaczek spośród trzech głównych zwycięzców". Nagrodzeni uczestnicy Konkursu 1 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 2000 zł p. Alicja Płatek, Gdynia, ul Kopernika nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 1000 zł p. Jerzy Pawlik, Zabrze 1, Nad Kanałem 8a. 3 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 500 zł p. Jerzy Kuras, świniary Wielkie 7, p-ta Krzywiczyny, pow. Kluczbork. 4 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 300 zł p. Janusz Piekarz, Myflanka, ul. Żeromskiego 15a/7. 5 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 250 zł p. Gabriel Dudziński, Poznań, Szamotulska 59'a/13. 6 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Bronisława Wvrowinska, p-ta Brusy, pow. Chojnice, woj. bydgoskie. 7 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Kazimierz Jakubiak, Poznań, ul. Dolna Wilda 34a m nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Wacław Drabarek, Warszawa, ul. Grójecka 41/18. 9 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł P. Roman Sianlszewski. Darłowo, ul. Wanadów 11/3. 10 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 150 zł p. Jan Baranek, Oleśnica 81, ul. 1 Maja 55 on 7. Nagrody będą przesłane pocztą przez PPF Ruch". Redakcja Filatelisty" serdecznie dziękuje Państwowemu Przedsiębiorstwu Filatelistycznemu Ruch" m ufundowanie nagród na nasz Konkurs. Gratulujemy,-rojektantom wyróżnionych maczków i Czytelnikom zdobywcom nagród. Dziękujemy członkom Sądu Konkursowego za ich bezinteresowny trud, a wszystkim uczestnikom Konkursu za liczny udział. Kończąc nasze podsumowanie zapraszamy Czytelników do wzięcia udzia łu w następnym Konkursie w 1968 roku. SPRAWY MŁODZIEŻOWE NA PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZF 10.VI. odbyło się Plenum Zarządu Głównego PZF poświęcone zagadnieniom młodzieżowym (patrz Filatelista" nr 14 str. 265). W zebraniu wzięli udział oprócz członków Zarządu Głównego działacze młodzieżowi z terenu i członkowie Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym, którzy podzielili się swymi doświadczeniami w pracy z młodzieżą. W imieniu nieobecnego przewodniczącego Komisji Młodzieżowej referat wprowadzający wygłosił kol. Michał Andruszczyszyn, który nakreślił metody pracy z młodzieżą. Omówił ostatnio przeprowadzony Maraton 1967" na terenie całego kraju i finał, który odbył się w Pozna- niu. W Maratonie" wzięło ogółem udział uczestników z 1086 kół. Poziom tegorocznego Maratonu" wykazał, że młodzież bardzo starannie przygotowała się do tej wielkiej rozgrywki, wykazując duży zasób nie tylko wiedzy filatelistycznej, ale i ogólnej. Finał miał doskonałą organizację i szereg dnnowacji, które nie tylko młodzież, ale i opiekunowie przyjęli z dużym aplauzem. Bardzo podobała się specjalnie na Maraton" skomponowana piosenka, wycieczki, film i inne imprezy, które z pełnym poświęceniem i dużym nakładem pracy przygotowali aktywiści Oddziału w Poznaniu. Maraton" zdobył sobie już prawo obywatelstwa i spełnia 284

5 społecznie pożyteczną rolę wychowawczą i kształceniową. Wciąga do kół zainteresowań coraz liczniejsze rzesze młodzieży. Z referatu wynika, że Komisja Młodzieżowa zdaje sobie sprawę z poważnych luk i niedomagań w pracy z młodzieżą. Brak dostatecznej ilości pomocy filatelistycznych, literatury dla działaczy, instruktorów i opiekunów. Ten niekorzystny stan rzeczy spowodowały przeszkody natury obiektywnej. Obecnie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przezwyciężone zostaną wszystkie piętrzące się trudności dla korzyści naszej młodzieży i całego ruchu filatelistycznego w Polsce. Następnie wygłoszono referaty, bazowane..na rozesłanych przez Komisję Młodzieżową Zarządu Głównego materiałach pt.,,kierunki rozwoju ruchu młodzieżowego w szeregach PZF". Pierwszy obszerny referat Rola i zadania opiekuna młodzieżowego kola filatelistycznego" wygłosił kol. Zygmunt Wiatrowski z Bydgoszczy. Następnie kol. Andrzej Szalewicz mówił o filumenistyce, koleżanka Tamara Fedkiewicz z Przemyśla O wpływie zajęć filatelistycznych na rehabilitację dzieci", kol. Jan Heffner z Opola o Szkoleniu opiekunów młodzieżowych kół filatelistycznych" a kol. Wacław Popek O pomocach filatelistycznych dla młodzieży". W referatach poruszano najistotniejsze momenty pracy z młodzieżą w terenie, mówiono o zagadnieniach oświatowych, wychowawczych i organizacyjnych, o roz- woju ruchu filatelistycznego, o znaczeniu i wartościach społecznych filatelistyki. Nad wygłoszonymi referatami wywiązała się bardzo ożywiona i długotrwała, konstruktywna dyskusja. Wszystkie poruszone problemy były szczegółowo naświetlone i omówione. U wszystkich dyskutantów przejawiała się duża troska o naszą młodzież, o rozwój i powszechność tego ruchu. Prezes Askanas podsumowując dyskusję podkreślił wagę i znaczenie społeczne pracy naszego aktywu z młodzieżą, znaczenie wychowania, opieki i krzewienia idei współżycia międzynarodowego przez udział młodzieży w imprezach zagranicznych, gdzie nasza młodzież ma do zanotowania niejeden już sukces. Są to duże i cenne zdobycze tym bardziej, że nasza praca pomaga nie tylko młodzieży w nauce, w rozszerzaniu horyzontów wiedzy, ale ułatwia zadanie naszym pedagogom. Dlatego będziemy dalej konsekwentnie, zgodnie z planowymi założeniami realizowali nasze obowiązki względem młodzieży, mając zapewnione poparcie nie tylko moralne, ale i finansowe naszego Patrona Ministra Łączności. Prezes zaapelował o dalsze wysiłki dla postawienia tej pracy na jeszcze wyższym poziomie. Podziękował za trud i poświęcenie d zapewnił, że w celu popularyzacji zagadnień poruszanych na Plenum, potrzebne materiały zostaną wydrukowane w odpowiedniej ilości egzemplarzy oraz dostarczone wszystkim zainteresowanym. Zygmunt Hampel SZTUKA CZECHÓW i SŁOWAKÓW w FILATELISTYCE (dokończenie) ALOIS KALVODA ( ) Malarz-pejzażysta i impresjonista oraz grafik. Autor interesujących krajobrazów Czech. Najlepsze dzieła: Brzozowy las jesienią" 1897, Czeski raj", Zachód w zimie" oraz cykl Stara pieśń". Na znaczkach Zu. 210, 217 i 221 reprodukowano jego obraz Persstyn". ALFONS MUCHA ( ) Artysta malarz, scenograf autor dekoracji w Operze Wiedeńskiej i w Teatrze Sary Bernhard w Paryżu oraz dziel malarskich (stawny cykl Epopeja słowiańska"). Autor projektów pierwszych znaczków czechosłowackich. Na znaczku Zu reprodukowano jego ',Autoportret». JOZA UPRKA ( ) Malarz typów ludowych z okolic Hroznovej Lhoty, Felka, Vlenova, Uherskego Hradista. Malował olejnymi farbami i akwarelami, Na znaczku Zu przedstawiono Portret doły Uprki". JAROSLAv VESIN ( ) Malarz czeski tworzący głównie w Bułgarii, gdzie był profesorem Szkoły Rysunków w Sofii i nadwornym malarzem carskim. Malował pejzaże, sceny batalistyczne, m.in. pełne tragizmu obrazy na temat wojny bałkańskiej oraz sceny z życia ludu bułgarskiego. Na znaczku Bułgarii Zu przedstawiono Portret malarza Kleszyna" a na znaczku Bułgarii Zu. 86 dzieło Car Ferdynand i jego synowie". STANISLAV SUCHARDA ( ) Wybitny rzeźbiarz, uczeń Mysibeka. Liryk i dekoratywista, mistrz plastyki. Autor szeregu alegorii, plakiet, m.in. dziel Kołyska", Wierzba", Skarb itp. Portret Stanisława Sucbardy" przedstawiono na znaczku Zu a jego dzieło plaskorzezbę Kołyska" (1892) na znaczkach Zu ANTONI SLAVICEK ( ) Malarz-pejzażysta, kontynuator tradycji realizmu XIX wieku. Sławił piękno czeskiej przy- 285

6 rody m.in.,,lipcowy dzień" UHL U nas w Kamieniczkach" 1909 oraz miejskie pejzaże Pragi, m.in. Złota uliczka" 1907, Widok Pragi". Na znaczku 2u przedstawiono»portret A. Slaviczka", VACLAV MALM (ur. 1879) Malarz-pejzażysta i impresjonista. Autor obrazów o tematyce ludowej z rejonów Chodaka i Morawskiego Slowenska oraz wydanego w 1923 roku albumu akwarel Piękno naszej Republiki". Na znaczkach reprodukowano: Levoca» Zu. 234 i Fraka, Rynek Staromiejski" Zu, 242 i 256. FRANTISEK SIMON ( ) Znakomity grafik, mistrz kolorowej grawiury, pejzażysta. Autor m.in. dzieł: San Martin w Paryżu" 1919, Most Karola w Pradze" 1921, Bazar w Zwojeniu" Na znaczkach Zu i reprodukowano jego obraz Praha", Oraya ł, Zu. 211, 218 i 229 oraz,,karluv Tyn" Zu. 209, 212, 219-8, 220, 222. JAN STURSA ( ) Znakomity rzeźbiarz, uczeń Myslbeka. Początkowo symbolista ( życie ucieka" 1905), później realista. Autor rzeźb, grup monumentalnych, pomników (m.in. Syatopluka Czecha w Pradze, Bedrzycha Smetany w oraz portretów plastycznych, Portret Jana Sztursy" przedstawiono na znaczku Zu VACLAV SPALA ( ) Malarz zaliczany do rzędu twórców nowoczesnezo malarstwa czeskiego. Autor licznych obrazów. Na znaczku 1 kcs. wyd reprodukowano jego obraz Kwiaty» ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze. MAX SVABINSKY ( ) Znakomity mata, grafik. orofesor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Autor pełnych fantastyki i alegorii rysunków ( Arkadia" 1913, Polowanie na Tygrysy" 1914, Zloty wieczór" 1919), Portretów, obrazów o tematyce ludowej <;,Babunia" 1900, Chlor., ' 1901) oraz ilustracii do ksiażek m.in. do dziel Wiktora Hugo. Autor projektów licznych znaczków czechosłowackich. fot. 4 Twórczość Maksa Szwabińskiego Jest WYJatkawo licznie reprezentowana w filatelistyce. Na znaczkach reprodukowano następujące Jego dzieła: obraz,,poeta i muza" Zu. 1012, Autoportret" (1958) tzw. lustrzana odbitka na znaczku Zu. 1299, drzeworytowy Portret Jind. izydia Pilznera" Zu , Portret Pawia Szafarzyka" (1898) Zu. 835, Portret Juliusza Poecika" Zu , 743, ZSRR Zu. 1602, Portret Alojsa Jiraska" (fot. 4) Zu rysunków Maksa Szwabińskiego reprodukowano na czechosłowackich całostkach wydanych w roku Na znaku opiaty reprodukowano Autoportret", z lewej strony pocztówek jego następujące rysunki i obrazy: Sierpniowe południe", Las wieczorem podczas zachodu stoika", Ogród kwiatowy", Zacisze z gruszkami -i winem", Słoneczniki",,,Parnassius Apollo", Spiew satyra", Przedpołudnie nad Łabą". Ponadto M. Szwabińskienru poświęcono kasowniki okolicznościowe: Praha 3, 20.V11/,1958 Max Svabinsky "; Fraka, 8.XII.1963 rysunek motyla wg znaczka Zu. 1219, tekst Postawni znamka v dih Maxe Svabinskeho". FRANTISEK ZENISEK Malarz-portrecista. Na znaczkach reprodukowano jego dzieło,,portret stawa Tyrsa" J OSLAV SETELIK (ur. 1981) fot. 5 Malarz-pejzażysta. Autor widoków Tatr, Szumawy, Pragi, Pilzna, Brna 1 innych miejscowości. W roku 1931 wydal m.in. album akwarel i szkiców Pragi. Na znaczkach reprodukowano z jego dziel: akwarelę Fraka Muzeum Narodowe" Zu. 223 oraz Brno katedra iw. Piotra" Zu. 239 i 254. dosef VAIC (ur. 1984) Malarz i grafik. Autor obrazów starej praskiej architektury i krajobrazów. Wydał m.in. albumy Stare Pilzno", Prana" i Słowacja". Na znaczku Zu. 268 reprodukowano jego obraz Orlik". OTAKAR STAFL (ur. 1884) Malarz-pejzażysta, autor barwnych widoków m.in. Tatr i Pragi. Grafik. Autor m.in. cyklu Chodak, (1919) oraz 120 akwarel Wysokie Tatry" (1928). Na znaczkach Zu i reprodukowano jego obraz Wysokie Tatry". OTAKAR SPANIEL ( ) Rzeźbiarz i medalier. Uczeń Myslbeka, profesor Szkoty Artystyczno-Przemysłowej w Pradze. Autor licznych jubileuszowych medali i projektów monet, rzeźbiarz-monumentalista (m.in. autor pomników J. Manesza i J. Purkynie). Na znaczkach Zu reprodukowano płaskorzeźbę Szpaniela Jan Ewangelista Purkynie". dr )!. AR 286

7 KABEL POKORNY ( ) Uczeń Myslbeka, kontynuator tradycji realistycznej XIX wieku w czeskiej rzeźbie. Autor m.in. dzieł Ostrava" 1938, projektów pomników Bożeny Niemcowej i Alojsa Draska oraz pomnika Braterstwo" w Morawskiej Trzebowej (kopia przed dworcem głównym w Pradze). Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, członek honorowy Akademii Sztuki ZSRR. Jego dzieło pomnik,,braterstwo" reprodukowano na znaczkach Zu. 686 i ZSRR Zu Ponadto ten sam pomnik znalazł się na półilustrowanej całostce ZSRR kopercie z wydrukowanym standardowym znaczkiem o nominale 4 kop. wyd. przez Ministerstwo Łączności ZSRR 13.X (fot. 5). belinów itp. Na znaczku 1 kcs. wyd r. Zu reprodukowano obraz Ludovita Fulli Rekrut" (ze zbiorów prywatnych). KARM., DWORAK ( ) Rzeźbiarz, uczeń Myslbeka i Sztursy. Profesor Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Pradze, jeden z tych, którzy do rzeźby czeskiej wprowadzili człowieka pracy. Autor licznych rzeźb, m.in. Cyryl i Metody na Moście Karola w Pradze", pomnika Jana Ziżki w Czeskich Budziejowicach, brązowej rzeźby św. Wacław, dla katedry, praskiej, portretów itp. Na znaczkach Zu reprodukowano jego płaskorzeibe,,swięty Wojciech". JANKO ALEXY (ur. 1897) Współczesny malarz 1 grafik słowacki, poeta i pisarz. Jeden z twórców nowoczesnej sztuki słowackiej XX wieku. Ideowo i artystycznie nawisowie do tradycji ludoupo.h. Na znaczku Zu. 474 reprodukowano jego obraz Powstańcy słowaccy". JAN CUMPELIK (ur. 1895) Współczesny malarz ł grafik czechosłowacki, laureat nagrody państwowej. Autor kompozycji figuralnych i portretów tematycznie związanych z rzeczywistością socjalistyczną oraz plakatów. Na znaczku Zu. 589 reprodukowano plakat Jana Czumpelika Luty 1948, zaś na znaczku Zu. 590 plakat z 1950 roku,,ze Związkiem Radzieckim po wsze czasy" (fot. 6). LUDOVIT FULLA (ur. 1902) Współczesny malarz i grafik słowacki, współtwórca nowoczesnej sztuki słowackiej. Autor licznych obrazów, drzeworytów, ilustracji, go- JIRI TRNKA (ur. 1912) fot. 6 Znany, współczesny- grafik czechosłowacki, autor iii-znycn filmów animowanych oraz ilustracji książek dla dzieci. Na znaczku 80 hal. Expo 67 Zu reprodukowano ilustrację Troki do bajki Andersena Pasterka i kominiarczyk". Tak przedstawia się według danych, jakie znajdują się w posiadaniu autora, -wykaz znaczków, całostek i kasowników okolicznościowych na temat Sztuka Czechów i Słowaków w filatelistyce". Należy jednak oczekiwać, że jeszcze w br. ukażą się dalsze pozycje, wzbogacające i rozszerzające tę listę. Cezary Rudziński POLSKIE 'w744 VI 9.X. dla uczczenia 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Poczta Polska wprowadzi do obiegu 3 znaczki wartości nominalnej po 60 gr. Poszczególne znaczki przedstawiają: portret W. I. Lenina na tle biblioteki, historyczny krążownik Aurora" oraz pojazd kosmiczny Łuna 10". On 9th October, in order to oommemorata the 50th aimiversary of the Great Socialist ~ber Revolution, the Polish Past will issue three stamps of 60 gr face value. 287

8 Znaczki projektowała art.-plast. Krystyna Tarkowska. Wykonane będą techniką offsetową na papierze znaczkowym, w formacie 54 X 27 mm wraz z marginesami. Nakład po 5 mln sztuk w sektorach po 20 maczków. Ni Zapowiadana w nr 13 emisja z Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach ukazała się 21.V1I. w ramach serii Martyrologia i walka". W II półroczu 1967 r. ukażą się następujące, nie objęte planem, pozycje: październik 2 znaczki z okazji 150-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki i grudzień - 1 znaczek z okazji 150 rocznicy założenia Ossolineum. Karty pocztowe 19.VI. weszły do obiegu 4 ilustrowane karty pocztowe poświęcone Państwowemu Zespołowi Pieśni i Tańca Skok (Zarz. Min. Łączn. nr 47 z 17.VI.). V 20.VI. ukazała się 1 karta pocztowa; rysunek na maczku przedstawia zabytkową bramę w Krakowie (Zarz. Min. Łączn. nr 47 z 17.VI.). 20.VI. wprowadzono 1 kartę pocztową z okazji V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego (Zarz. Min Łączn. nr 49 z 17.VI.). Particular stamps depict: W. I. Lenin's portrait on the background of a library, the historical dreadnought Aurora" and the Gonnie ship Luna 10". The stamps have been designed by the artist, Christine Tankowska. They will be printed in offset techndque on stamp,paper in 54X 27 min size (with margins). Quantity printed 5 million each, in sectors holding 20 stamps. The set of Silesian insurgents Memoriału announced in No. 13 was issued on 21,st July as a part of "Martyndom and Struggle" set. In the seoond part of 1967 the following itmes will be issued which were not embraced by the yearly plan of issom: in October two stamps on occasion of 150th anniversary of Tadeusz Kościuszko's death, and in December a set on occasion of 150th anniveisary of Scientific Publishing Halma "Ossolineum". Stemple okolicznościowe Ministerstwo Łączności wyraziło zgodę na stosowanie: 16.Vł.-2.IK. (w każdy piątek) w Upt. Szczecin 2 datownika Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej VI. w Upt. Poznań 9 datownika - Memoriał im. J. Kusocińskiego X11. (oprócz października) w bot. Warszawa 2 nakładki na wirnik Ubezpieczenia Rentowe Zapewniają Spokojną Starość. w Upt. Gdańsk 1, Kraków 1 i Warszawa 3 datownika z okazji uruchomienia no STANISkAW OAKOWSKI 1001E1 0300IIN toąbr14, NCOM -9,...': I. 5..,, 1.4.:;:ifEri.0:n.;' aok.,keskiso..."1 00,967 5 "" dominem= SZ. P o.1 22U VI* V YONCttS NL~O-1/..E ,AII: yą,170,raidi IV MIEDANARODOM KONGRES ',SEROLOGII NECYZYINE ,V C LINII LOTNICZCI atilh P.L.L. LOT : WA1157AWA SIMON O WARS35W9*7; 22, n/ kry maar ' S 288

9 wych połączeń lotniczych na trasie Kraków- Gdańsk Kopenhaga. 15.V1I. 1.X. w Upt. Goczalków pośrednictwo Rogotnica datownika Gross-Born-Rogoźnica VII. w Upt. Królowy Most datownika XII Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych na granicach przyjaźni V11. w Upt. Piotrków Tryb. datownika IV Ogólnopolska Spartakiada w Zapasach Styl Wolny. 20.V111. w Upt. Hrubleszów 1 datownika 120 rocznica urodzin Bolesława Prusa. ALGIERIA. 27.V. 1 znaczek Czerwony Półksiężyc" z dopłatą na fundusz pomocy dzieciom: 0,30 ł 0,10 c (dzieci i półksiężyc). ANTIGUA. 15.V. 3 znaczki poświęcone kościołowi metodystów: 4 C (kościół Gilberta), 25 c (dom Natana Gilberta), 35 c (mesa Wysp Karaibskich). ANTYLE HOLENDERSKIE. 4.5/II. 4 znaczki z dopłatą na rzecz instytucji społecznych i kulturalnych: c, ło ł 5 c, 20 ł 10 c, 25 ł 11 c (głowy kobiece oparte na dłoniach). ARABIA SAUDYJSKA. 13. III. 5 znaczków z okazji 2. spotkania skautów w Mecze: 1, 2, 3, 4 i 10 p (emblemat skautowski). ARGENTYNA. 13.V. 5 znaczków wszystkie wart. nom. 6 p Kobiety w historii Argentyny": Juana Azurduy de Padilla bojowniczka o wolność, Juana Manuela Gorriti pisarka, Cecilla Gdersolo pierwsza kobieta, która otrzymała dyplom doktora medycyny, Juana Manso historyk i pedagog, Alf onscua Storno nauczycielka, autorka licznych prac z dziedziny literatury i sztuki teatralnej. BRAZYLIA. 8,V. 1 znaczek z okazji 40-lecia towarzystwa lotniczego Varig: 6 c (emblemat Varig). CHILE. IV. 2 znaczki z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Planowania Rodziny: 10 c f lotn. 80 c (rodzina). ChRL. 1.V. 5 znaczków z okazji 1. Maja: 4 fen i 4 po 8 fen. DAHOMEJ. 29.V. 2 znaczki przedrukowe Prezydenci amerykańscy": 125/100 f Lincoln (przedruk na zn. lotn. Yv. 33), 125/100 4 Kennedy (przedruk na zn. lotn. Yv. 34). DOMINIKANSKA REP. IV. 1 znaczek zwalczanie gruźlicy": 1 c (orchidea). FILIPINY. 15.V. S znaczki z okazji 25-lecia bitwy pod Bataan: 5 s, 20 s i 2 p (reprodukcja obrazu Fernando Amonom() kobieta z rannym żołnierzem"), X. w Upt. Stronie Sląskle datownika - VII Ogólnopolski Rajd Chemików. 10.IX. w Upt. Lublin 1 datownika Dzień Kolejarza. 23.IX. 1.X. w Upt. Zielona Góra 1 dwóch datowników 50-lecie Wielkiego Października oraz 100-lecie Sportu Polskiego Wystawa Filatelistyczna. 23 i 24.IX. w Upt. Zakopane 1 i Poronin datownika XII Centralny i Międzynarodowy Rajd przyjaźni Szlakami Lenina" X. w Upt. Rzeszów 1 datownika - Międzyoddziałowa Wystawa Filatelistyczna ',Rzeszów X", "ZAGRANICZNE FRANCJA. 29.V. 1 znaczek z okazji 300. rocznicy założenia szkoły weterynaryjnej w Alfort: 25 c (prof. Gaston Ramon i wejście do szkoły). 12.VI. 2 znaczki turystyka : 1 fr (katedra w Rodna) i 1.50 dr (widok m. Morlaix). 19.VI. 1 znaczek do serii turystyka": 70 c (zamek Saint-Germain-en-Laye). GWINEA. 15.V. 12 znaczków poświęconych Instytutowi Biologicznemu prowadzącemu badania nad węzami: 20 c i lotn. 200 fr (wejście do gmachu Instytutu), 30 c (pyton królewski), 50 c 1 75 fr (uzyskiwanie jadu wężów), fr (pyton skalny), 2 fr i lotn. 300 fr (tubylcy z wężem), 5 i 30 fr (żmija gabońska), 20 fr (makuba zielona). Wydano także blok ze znaczkami 20, fr. HAITI. 20.1V. 7 znaczków poświęconych działalności dra A, Schweitzera, w 3 wzorach: 5 c i lotn g (podobizna Schweitzera i mapa), 10 c i lotn. 2 g (dr Schweltzer i organy), 20 c i lotn. 50 ci I g (podobizna Schweitzera i szpital dla trędowatych). HISZPANIA. 6.V. 1 znaczek z okazji dnia pomocy dzieciom: 1.50 pt (rysunek dziecięcy). HONDURAS. IV. 5 znaczków: 1, 3, 15, 25 c i 2 1 stałej serii lotniczej z 1956 r. (Yv. lotn. 226, 228, 234, 236 i 242) z nadrukiem Simson Canas/y Villacorta/Liberatador de/)os esclavos e/centro America/ ". Znaczki wydano z okazji 200 urodzin Canasa, bojownika o wolność. INDIA. 1.V. 1 znaczek z okazji 200-lecia pierwszych pomiarów ziemi w indiach: 15 p (różne symbole), IRAN znaczek z okazji Międzynarodowych Zawodów Szermierczych juniorów: 5 r (walka szermierzy). 23.IV. i znaczek z okazji wizyty króla Syjamu: 6 r (podobizna szacha i króla Syjamu). V JAPONIA. 11.IV. 1 znaczek z okazji otwarcia budynku wystawowego nowoczesnej literatury japońskiej: 15 yen (budynek). JORDANIA. 14.1V. 6 znaczków Zwierzęta" ł f (Wielbłąd), 2 f (owca), 3 f (koza), lotn. 4 f (hiena), 30 f ($oń), 80 f (antylopa). JUGOSŁAWIA. 25.V. 6 aczków z reprodukcjami roślin leczniczych: 30, 50, 85 p, 1.20 din, 3 i 5 din. KANADA. 31.VI11. 1 znaczek 50-lecie prasy kanadyjskiej": 5 c (glob ziemski, biyskawina, napisy). KATAR. IV. 3 znaczki Stulecie UIT" z 1965 r.: 40, 50 np i 1 r (Yv ) przedrukowano napisem Space/ Rendezvous/Hth december 1965" oraz konturami 2 zasobników typu Gemini": 40 dh/40 np, 50dh/50 np i 1 riyalf rup. HUAJTI. V. 1 znaczek lotn. z okazji wystawy AMPHILEX 87": 75 f (krajobraz, znaczek lotn. USA 24 c z 1918 r. z odwróconym środkiem oraz podobizna szejka). LUKSEMBURG. 13.V1. 2 znaczki z okazji posiedzenia w Luksemburgu rady NATO: 3 i 6 fr. MALGASKA REP /. - 1 znaczek z serii herby": 20 fr (herb m. Mananjary). MAROKO. 22.IV. 2 znaczki z okazji 50-lecia Klubu Lion": 40 c i 1 d (emblemat klubu, pochodnia). MEKSYK. 1.V. 1 znaczek z okazji 50-lenia stanu Nayaril: 20 c (mężczyzna). NORWEGIA. 2.Vi11. 2 znaczki z okazji 100-lecia urodzin wielkiej norweskiej aktorki Johanne Dybwad: 40 i 60 dra (rzeźba głowy aktorki dłuta Per Doga). NOWA ZELANDIA. 10.VH. K znaczków nowej serii stałej w walucie systemu dziesiętnego: V, c, 1, 2, 214, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50 c 1 i 2 dol. (kwiaty, widoki, fla- V NRD, 7.VI, 6 znaczków z reprodukcjami obrazów, które zaginęły w czasie II wojny światowej: 5 Pf (P. P. Rubens Trzej Jeźdźcy"), 10 Pf (Gerard Dou Dziewczyna zrywająca winogrona"), 20 Pf (Hans Thoma Idylla wiosen- 289

10 na"), 25 Pf (Karl Begas Portret pani Schroeder-Devrient"), 40 Pf (Salomon Bray Dziewczyna w stomkowym kapeluszu") i 50 Pt (Jacob Jordaens Czterej Ewangeliści"). ONZ. 19.VII. 2 znaczki Międzynarodowy Rok Turystyki": 5 i 15 c (emblemat ONZ oraz nalepki reklamowe na walizki). PALESTYNA znaczek z okazji 1 Maja: 10 rn (robotnik przy pracy). PAPUA. I NOWA GWINEA. 28.VI. 4 znaczki poświecone rozwojowi przemysłu: C (elektrownie wodne), 15 c (kwiat) 1 20 c (krzew herbaty). RUMUNIA. 5.V. 2 znaczki MG-lecie systemu walutowego": 55 b i 1,20 1 /reprodukcje monet). RWANDA. 28,IV. blok znaczkowy z okazji,.expo 67": 180 fr (taniec). SALWADOR. III 4 znaczki 20-lecie UNESCO": 20 c, 1 C i lotu. 30 c i 2 C (emblemat UNESCO). SAMOA ZACHODNIE. 15.V. 2 znaczki: 8 d i 1 sz (stara 1 nowa siedziba rządu). SURINAM. 3.VI. 2 znaczki z okazji 30-lecia wizyty pilotki Amelli Earhart: 20 c, 25 c (podobizna pilotki). ifosfflofilatelta, Wykaz kasowników okolicznościowych o tematyce astronautycznej, stosowanych w ostatnich tygodniach: Francja. Z okazji wystawy filatelistycznej Badanie Kosmosu" Upt. L'Aigle 61 stosował LV. kasownik okolicznościowy z rysunkiem rakiety startującej z wyrzutni, przypominającej wyglądem zwinięty znaczek pocztowy. Na kasowniku umieszczono tekst:,expon. Philat. Conquete de L'Espace, 61 *L'Algle, 4 Mai 1987". W X-tą rocznicę śmierci Roberta Esnault- -Pelterie ( ), wybitnego francuskiego inżyniera, konstruktora pierwszego silnika do lotów w przestrzeni kosmicznej oraz teoretyka lotów międzyplanetarnych poczta francuska stosowała okolicznościowy kasownik 1-dnia do wydanego znaczka okolicznościowego. Na kasowniku używanym 27.V. w Upt. Le Bourget 93 przedstawiono portret uczonego SZWECJA. 17.V. 4 znaczki nowej serii stałej wydane w zeszytach znaczkowych po 2 kor. (9 x 10 bre, 2 x 15 bre, 2 x 30 bre, 2 x 35 bre). Na znaczkach reprodukowano rysunki z płyt metalowych z VI w. TURCJA. IV. 2 znaczki samoloty": 10 k (dwupłatowiec typu Havilland) i 60 k (samolot transportowy F-27). URUGWAJ. 17.V. 2 znaczki dla uczczenia pisarza Eduardo Acevedo: 20 i 90 c (podobizna poety). USA. 12.VII. 1 znaczek z okazji 150-lecia urodzin poety Henri David Thoreau: 5 c (podobizna poety). WENEZUELA. 21.IV. I znaczek 75-lecie Uniwersytetu w Zulia": 80 c (budynek i herb uniwersytetu). WĘGRY. VI. 7 znaczków i blok znaczkowy Malarstwo węgierskie": 60 f (portret Liszta pędzla Mihaly Munkacsy), 1 ft (autoportret Samoela Lanyi), 1.50 ft (portret kobiety w aksamitnej sukni pędzla Józefa Borsosa), 1.70 ft (kochankowie pędzla Pal Szinyei Marse), 5 ft (portret kobiety pędzla Alajosa Gybrgyi), 2.50 ft (gwardzista pędzla Józefa Borsosa) i 3 fr (Ludwik XI i pani Dubarry pędzla Gyula Ben- czur). Blok wydano B.V. z okazji Wystawy Amphilex 57" i Kongresu FIP. Ma on wartość 10 ft i przedstawia reprodukcję obrazu Milton" pędzla Soma Orlai Petriksa. WLOCRY. 20.V. 3 znaczki z okazji 50 wyścigu kolarskiego Giro d'italia": 90 1, 90 1 i 50o 1 (kolarze). WYSPY COOKA. 3.1V. i 9.V. nadruki na znaczkach serii stalej w związku z wprowadzeniem systemu dziesiętnego: 1 c/1 d, 2 c/2 d, 2% c/3 d, 3 c/9 d, 4 c/5 d, 5 c/6 d, 7 c/8 d, 10 c/1 sz, 15 c/1 sz 6 d, 30 c/3 sz, 50 c/5 sz, 1 doi,/10 sz, 6.V1. ukazały się dalsze 3 znaczki tej serii: 3 dol./1 funt, /3 funty, 10 dol./5 funtów. ZRA. 1.V. 1 znaczek z okazji 1 Maja: 10 m (robotniprzy pracy). ZSRR. 9.V. 1 znaczek pośięcony bohaterowi Związku Radzieckiego marszatkowi S. Biriuzowl: 9 kop (podobizna marszałka). 9.V. 1 znaczek poświęcony lodowej drodze tycia", jak nazywano w czasie obrony Leningradu drogę przez pokryte lodem jezioro Ladort,3: 4 kop (samochody na jeziorze). 9.V. 1 znaczek z okazji 900-lecia Mińska: 9 kop (Mińsk dawny i dzisiejszy). oraz tekst: Esnault Pelterie, Premier Jour, , 27 Mai 67, 93 Le Bourget" (fot. 1). Z okazji XXVII Międzynarodowego Salonu Aeoronautycznego w Paryżu Upt. Le Bourget 93 stosowal 29.V. okolicznościowy kasownik z rysunkiem rakiety na starcie, pierwszego sztucznego satelity francuskiego A 1" oraz z tekstem: XXV Ile Salon International de l'aeronautique et de l'espace, 29.V Le Bourget" (fot. 2). fot. 1 fot. 2 Holandia. Z okazji 3 Sympozjum Kosmicznego Upt. Oldenzaal stosował dodatkowy kasownik okolicznościowy w dniach 9 i 10.VI. Na rysunku kasownika przedstawiono symboliczny rysunek rakiety, umieszczono również tekst: Hermann Oberth Gesellschaf t, Afdeling Nederland, Oldenzaal 9 en 10 Junt 1967, 3 E Ruimtevaart Sympozjum". NRF. Z okazji wystawy Od Zeppelinów do Rakiety" Upt. Millheim nad Rurą 1 stosował LV, kasownik okolicznościowy z rysunkiem Zeppelina Schwab" oraz tekstem: Millheim a.d. Ruhr 1, AK Astrophllatelie, Ausstellung Vom Zeppelin zur Rakete, ". G.R. 290

11 PIERWSZA Xl I-STAWA FILATELISTYCZNA w POLSCE Z inicjatywą zorganizowania pierwszej wystawy w Polsce okresu międzywojennego wystąpiło Ministerstwo Poczt i Telegrafów, i to już w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. Wystawę zorganizowano przy współudziale Polskiego Towarzystwa Filatelistów. Zebranie organizacyjne odbyło się ostatniego dnia marca 1919 r. w gmachu Minis:erstwa, pcd przewodnictwem dyrektora inż. Kazimierza Tołłoczki. Na zebraniu tym powołano do życia komisje: kwalifikacyjną, techniczną i reklamową. Miały one wziąć się energicznie do pracy, gdyż niewiele było czasu. Termin otwarcia ustalono bowiem początkowo na dzień 8 maja, a później zmieniono na 4 maja. Za pośrednictwem prasy Komitet zwrócił się do filatelistów z prośbą, aby nadsyłali swe zgłoszenia. Zgodnie z zapowiedzią, wystawę otwarto w niedzielę, 4 maja, o godz. 11, w gmachu głównej poczty, od ulicy Wareckiej. Wystawę otworzył Minister Poczty i Telegrafów, Hubert Linde. Wystawa była dość bogata. Oprócz istniejących już znaczków polskićh można było zobaczyć znaczki okupantów, ostemplowane w pierwszych dniach odzyskania niepodległości przez urzędy pocztowe najrozmaitszymi pieczęciami własnego pomysłu. Znalazły się tam również znaczki innych krajów, zwłaszcza okresu wojennego. W wystawie wzięło udział przede wszystkim Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Zapełniło ono dwie ściany wielkiej hali arkuszami polskich znaczków pocztowych. Szczególną uwagę zwracały na siebie nieznane jeszcze neółowi znaczki z nadrukiem francuskim lewant", przeznaczone dla polskiej poczty w Konstantynopolu i w innych miastach tureckich. Ze zbiorów filatelistów na pierwsze miejsce wybijał się zbiór Polańskiego. Przedstawił on dzieje poczty polskiej przy pomocy znaczków pocztowych, klisz, wzorów, rysunków oryginalnych, ilustracji i dokumentów. Wspaniały ten zbiór nagradzany był już poprzednio medalami na wystawach w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Jak gdyby uzupełnieniem tego zbioru był zbiór Edwarda Neprosa, zawierający kolekcję kopert i znaczków z czasów rosyjskich ze stemplami polskimi lub polsko-rosyjskimi wszystkich niemal stacji pocztowych dawnego Królestwa Polskiego. Piękny zbiór znaczków warszawskiej poczty miejskiej wystawił N. Koltunowicz. Ciekawy był także duży zbiór K. Rakowieckiego, obejmujący znaczki austriackiej poczty polowej i znaczki poczty miejskiej w Zawierciu. Wystawcami byli ponadto: B. Tyszlciewicz, Z. Suchowiecki, Z. ~niski, W. Rakowski, Wł. Rachmanow, S. Eysmond i inni. W wystawie wzięły udział również firmy filatelistyczne Bersteina, Einglerta i Feinmessera. Dla upamiętnienia wystawy Ministerstwo wydało specjalne znaczki okolicznościowe. Były to znajdujące się w obiegu znaczki z nadrukiem I polska wystawa marek", z godłem Białego Krzyża oraz liczbą 5. Dopłata 5 fenigów przeznaczona była na rzecz Białego Krzyża. Jeszcze w czasie trwania wystawy, zgodnie zresztą z zapowiedzią, Zarząd Poczty zniszczył publicznie odpowiednie klisze. Nie ustrzegł się jednak utyskiwań o czym świadczy wzmianka w nr 1 Filatelisty Polskiego" z 20.X.1919 r. w związku z omawianiem projektu wystawy w Krakowie: Zastrzeglibyśmy się tylko przed wydaniem osobnych marek Wystawowych", albowiem zła pamięć, jaką pozostawiły marki I Wystawy" w Warszawie, zbyt boleśnie żyje do dziś dnia w pamięci, a co ważniejsza w kieszeniach zbyt niestety wielu zbieraczy marek polskich". Na liczne prośby okres trwania wystawy został przedłużony o trzy dni, a więc do 21 maja włącznie. Jej sukces finansowy byk duży, jeśli zważymy, że marek przekazano na rzecz Białego Krzyża. Franciszek Jakubowski 291

12 Z TEKI INSTRUKTORA MŁODZIEŻOWEGO Bydgoszcz W dniach VL odbył się I Pokaz filatelistyczny Międzyszkolnego Koła Filatehstyoznego przy OKO w Bydgoszczy. 14 młodych Zbieraczy wystawiło ok 30 zbiorów. Kolo powstało w styczniu 1963 r. i liczy obecnie 65 ~ów. Do najważniejszych osiągnięć MKF należy zaliczyć zorganizowanie 2 konkursów gazetek ściennych o tematyce historycznej i filatelistycznej, 3-krotny udział w Maratonie Filatelistycznym oraz wykonanie szeregu czynów społecznych. Działalność Koła i opiekuna A. Szmelterowskiego została wysoko oceniona przez Zarząd Oddziału i kierownictwo OKO, omawiano ją także na zjeździe opiekunów SKF oraz na łamach Gazety Pomorskiej". L G. Częstochowa maja odbyła się w DK Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Stradom" w Częstochowie wystawa znaczków poświęconych tematyce Czerwony Krzyż". Za projekty znaczków przyznano II miejsce w grupie młodszej członkowi SKF T. Kościelnialoowi oraz wyróżniono pracę Z. Szczepaniaka z SKF w Kłobucku. Katowice W Katowicach odbyła się 4.VI. narada aktywu młodzieżowego SKF oraz Młodzieżowa Wystawa znaczków pocatowych (105 gablot). Planuje się utworzenie w niektórych miastach klubów filatelistycznych gdzie młodzież zrzeszona w SKF będzie mogła organizować spotkania wymienne, korzystać z literatury i fachowej informacji. Przemyśl Komisja Młodzieżowa przy Z.O. z okazji obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy, w dniu 21.V. br. zorganizowała uroczyste spotkanie młodych filatelistów, na imprezie w sali GKO. Licznie reprezentowana była młodzież z ośrodków rehabilitacyjnych, których na terenie samego Przemyśla jest aż sześć, poza tym z SKF z terenu Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa. Na program uroczystości złożyły się: montaż wierszy Majakowskiego, występy tria dziewczęcego Mokowianloi", jednoaktowa sztuka Ex 1N:wis" oraz solo skrzypcowe. Wykonawcami byli zarówno młodzi jak i dorośli filateliści. Atrakcją była loteria fantowa. Każdy z zebranych na sali filatelistów, otrzymał bezpłatnie po trzy losy. Wygraną stanowiły walory filatelistyczne i książki. Ponadto Komisja Młodzieżowa Oddziału urządziła trzy pokazy. Miały one miejsce w Prewentorium Przeciwgruźliczym, w Zakładzie dla Dzieci Głuchych oraz w Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy. W GKO odbył się również pokaz projektów maczka z okazji 25 rocznicy PPR i 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Projekty napływały licznie ze wszystkich SKF jako odpowiedź na ogłoszony uprzednio przez Komisję Młodzieżową konkurs. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, Komisja Młodzieżowa eksponowała w sali Międzynarodowego Klubu Książki i Prasy wystawę o tematyce: Dziecko na znaczkach pocztowych". Edward Szpirak,Szczecin Szkoła Podstawowa nr 64 przy współudziale Komisji Młodzieżowej Pzr zorganizowała w dniach 1-8.VI. Międzyszkolną Wystawę Filatelistyczną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Otwarcia wystawy dokonał Inspektor Szkolny tow. Szydłowski. Zwiedzili ją m. in. również zastępca Przewodniczącego Prezydium WRN tow. Geiger wraz z przedstawicielami władzy terenowej Rostocku (NRD) oraz przedstawiciele Kuratorium Okręgu Szkolnego z wicekuratorem mgr R. Sierphiskim na czele. W wystawie wzięło udział 22 wystawców w grupie młodszej i 21 wystawców w grupie starszej. Jury w składzie: St. Bielaw/1y, J. Grabarczyk i Wł. Michałowski przyznało 5 dyplomów I stopnia, 8 dyplomów II stopnia oraz 14 dyplomów III stopnia. Ponadto w dziale filumenistyki przyznano dyplom I stopnia J. Koralewskiemu z Pałacu Młodzieży za pięknie opracowane eksponaty Flora i fauna" oraz Sport". W grupie młodszej dyplom I stopnia przyznano Aleksandrze Monarcha za Swiat Dziecka", w grupie starszej dyplom ł stopnia przyznano wystawcom: J. Jastrzębskiemu ze &k. Podst. nr 64 za eksponat Flora i fauna", R. Mazurkiewiczowi ze Szk. Podst. nr 64 za zbiór Sport na znaczkach", Dorocie Retlaff z Pałacu Młodzieży za zbiór Muzyka na znaczkach" oraz Z. Mące z 27 Druz. Harcerskiej za Fragment zbioru PRL". Rozpisano również konkurs na opracowanie projektu znaczków o tematyce dziecięcej, związanej z Międzynarodowym Dniem Dziecka". Na Konkurs wpłynęło 758 prac z 12 szkół. Wszystkie nadesłane projekty były eksponowane na Wystawie. 292

13 Na uwagę zasługiwały projekty znaczków nadesłanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 70. Na terenie Wystawy czynne było stoisko pocztowe z datownikiem okolicznościowym projektu inż. arch. Wł. Michałowskiego. st. B. Szczytno W Szczytnie istnieje 8 SKF zrzeszających 235 członków (w tym 70 dziewcząt). Większość młodzieży należy również do innych organizacji młodz., a przede wszystkim ZHP 118 i ZMS 38. W ostatnim roku szkolnym zapisało się do SKF 104 nowych członków. 51 członków kół należy do SKF 2 lata; 32 3 lata, 18 4 lata, 17 5 lat i 13 ponad 5 lat. Trzech weteranów": Jerzy i Marek Ley- kowie oraz Andrzej Łanowy (wszyscy z SKF przy L. O.) należą do PZF od 1958 roku. W Maratonie 1967" startowało 102 członków z terenu Szczytna. Członkowie SKF przygotowali 7 zbiorów (na ogólną limbę 20) na Oddziałowy Konkurs Szukamy zbiorów na wystawy filatelistyczne", zajmując w nim pierwsze miejsce w obu grupach wiekowych (grupa młodsza: Wł. Joachimiak Olimpiady na znaczkach PRL", starsza: M. Obrębski Kobieta na znaczkach PRL"). W roku 1967/68 mija 10 lat pracy z młodzieżą instruktora SKF w Szczytnie kol. Stanisława Gołoty. Redakcja Filatelisty" życzy dalszych szukcesów zarówno jubilatowi, jak i jego wychowankom. W czasie tegorocznego finału' Maratonu 1987" dziewczęcy zespól Skowronki" (chór MDK) z Poznania wykonał po raz pierwszy Piosenkę filatelisty" StOW9i:»Sef baranowski liosem -FILATHISTY N11.1KYKA: florian MarcinowsKi Kas-cly ma st,ne hobby: sport pio-senkę (o-to-sy. To co cle-ka-wi co ba-wi. On tytkl alla-sem jak paw cho-dzi du-mny, Bo a-tlas swtal je-yo maneż. Kto jak on z ye-o.grain zbierać dajnie tra ft-ta-te-u- sta ba* mój ko-le-go! fi-la-te-11-sty-ka cóż pie-kniej-sze-v mpk cty t ba-wi. Na przy-9o-dy my-wis. W se-riach zna-oskor: kwia-tów blask u-rok miast. Po-nint-ki Isrl-tu-rg zna-czków ca-ty Wat w ko-lo-rach od -kry-wasz ca-ty świat. 11-1a-te-li-sta bad/ moj ko le-gola-sty-ka u-czy nas Każdy ma swoje hobby: Sport, piosenkę, fotosy. To co ciekawi, co bawi. On tylko z atlasem Jak paw chodzi dumny. Bo Atlas świat jego marzeń. Kto jak on z geografii Zbierać stopnie potrafi Czyste... Refren Filatelistą Bądż mój kolego! Filatelistyka Cóż piękniejszego. Uczy l bawi. Na przygody wzywa. W seriach znaczków: kwiatów blask urok miast pomniki kultury. W seriach znaczków Piękny świat w kolorach odkrywasz. Caiy świat. Filatelistą Bądź mój kolego Filatelistyka uczy nas! Lato w pełni. Wakacje. Słońce, zieleń i ptaki. Już kończy ostatnią klasę. Jest wesól i dumny. W nagrodę, no proszę: Za pilność w nagrodę: klaseri Kto jak on oczywiście Zbierać stopnie potrafił Czyste... Refren Filatelistą Bądź mój kolego! 293

14 Środa Wlkp września odbędą się uroczystości 700-lecia nadania praw miejskich Środzie Wielkopolskiej. SKF przy Szk. Podst. nr 3 im. Aleksandra Zawadzkiego włącza się ozynnie w organizację uroczystości jubileuszowych urządzając Pokaz Filatelistyczny (w Dniach Oświatowca"). Tematyka Pokazu nawiąże do 50-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej. Z. T. Tarnów Jednym ze starszych kół młodzieżowych jest SKF przy Technikum Ekonomicznym. Liczy ogółem 103 uczestników i przejawia aktywną działalność na polu rozwoju i propagowania filatelistyki wśród młodzieży. Dzięki pozytywnemu stosunkowi dyrektora J. Gacka do zagadnień filatelistyki na terenie Szkoły, a w szczególności dzięki pracy opiekuna z-cy dyr. Wł. Bratnego, zorganizowano kilkumiesięczny kurs filatelistyczny I stopnia, w którym wzięło udział 75 uczestników. Kurs zakończono 30.V.; do egzaminu końcowego przystąpili uczestnicy, którzy wykazali b. dobre opanowanie zagadnień filatelistycznych. Uczestnikom wydano zaświadczenia z ukończenia kursu oraz wyróżniających się uczniów nagrodzono indywidualnymi nagrodami ufundowanymi przez PZF O. Tarnów oraz Dyrekcję Technikum. Kierownikiem kursu był instruktor mlodz. uczeń Technikum W. Wroński. 2.V1, przeprowadzono również egzamin końcowy szkolenia filatelistycznego I stopnia przy Szkole Podstawowej im. Kopernika w Tarnowie, w którym wzięło udział 11 uczestników. St-anisław Pilatowski Wrocław W dniach 9-16 kwietnia Pracownia Filatelistyki MDK we Wrocławiu zorganizowała Filatelistyczną Wystawę Przyjaźni". Pracownia Filatelistyki istnieje przy MDK już 11 lat. Tegoroczna ekspozycja była już siódmą i zgromadziła ponad 50 zbiorów filatelistycznych i filumenistycznych. Honorowy protektorat nad wystawą objął Przewodniczący PRN m. Wrocławia prof. Bolesław Iwaszkiewicz. W skład Komitetu Honorowego weszli min. wice kurator Fr. Szafran'ski i konsul NRD H. Bringmann. Jury w składzie: T. Nowy, M. Kościelniak, J. Komorowski i Zb. Schindler przyznało li dyplomów I stopnia: Julian rekler (za 3 zbiory), Marek Danił, Lothar Richter i Ehrefried Schech. Obok zbiorów młodzieży z MDK eksponowali swój dorobek filatelistyczny pio-. nierzy z Domu Młodych Pionierów w Bautzen (17 zbiorów). Z okazji wystawy stosowano okolicznościowy kasownik oraz wydano katalog. Całość prac organizacyjnych związanych z Wystawę wykonała młodzież Pracowni, kierowana przez Z. Olszanowskiego. W ramach zawartego układu o współpracy między MDK Wrocław i DMP - Bautzen młodzież z MDK wystawiała w maju swe zbiory znaczków i etykiet na III Okręgowej Wystawie Znaczków w Bautzen. z. o. "- stawij EFIST 67 W reprezentacyjnych salonach Domu Zdrojowego w Salsomaggiore Terme (Włochy) w dniach od 2 do 4.VI., odbyła się wystawa filatelistyczna poświęcona zbiorom tematycznym, pod nazwą EFIST 67. Wystawy w Salsomaggiore Terme mają już swoją długoletnią tradycję. Odbywają się one corocznie i gromadzą najlepsze zbiory tematyczne z całych Włoch.' Organizatorem tych wystaw jest miejscowe Kolo, przy którym działa Włoskie Centrum Filatelistyki Tematycznej (CIFT). Na wystawie eksponowano 48 zbiorów w 603 ramach. Warunki ekspozycyjne z tego powodu były dla wystawców bardzo korzystne. Mogli oni bowiem pokazać, jeżeli nie całe zbiory, to w każdym razie obszerne ich fragmenty. Np. mój zbiór Pod znakiem Eskulapa" zajmował 25 ram. Rekord jednak został zdobyty przez zbieracza włoskiego dra Salvatore Caruso, którego wspaniały zbiór poświęcony jedynie piłce nożnej można było podziwiać w 67 ramach! Nic też dziwnego że przyznano mu jednogłośnie złoty medal. Międzynarodowe Jury, któremu przewodniczył p. Marc Dhotel z Francji (M. Groer Pdska, Nino Barbaria Severino Massari i Luigi Bassani Włochy) przyznało ogółem 30 medali z czego 4 złote 294

15 w klasie konkursowej 1 poza konkursem (Pod znakiem Eskulapa). Godny podkreślenia jest fakt, że wszystkie dyplomy, jakie otrzymali wystawcy, opatrzone były na tylnej stronie uwagami Jury odnośnie danego zbioru. W ten sposób, dzięki pełnej poświęcenia pracy członków Sądu Konkursowego, każdy zbieracz otrzymał dokładne wskazówki, którymi powinien się kierować przy dalszym doskonaleniu swego zbioru. Nic też dziwnego, że zbiory prezentowane na corocznych wystawach w Salsomaggiore Ternie są na coraz wyższym poziomie. A może dobrze by było pójść i u nas w ślady włoskich Kolegów? Co o tym myślą nasi Sędziowie? Maria Groer Gdańsk Leningrad" W ramach Obchodów pięćdziesiątej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zostanie zorganizowana wystawa filatelistyczna Gdańsk Leningrad". Organizatorem wystawy jest Polski Związek Filatelistów Oddział Gdańsk przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Gdańsku i Leningradzie, Oddziałów Towarzystw: Filatelistów oraz Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą w Leningradzie. Wystawa odbędzie się w dniach października w sali Dworu Artusa i Sieni Gdańskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ oraz po przewiezieniu do ZSRR, w dniach 4-11 listopada 1967 r. w Pałacu Przyjaźni w Leningradzie. Termin wstępnych zgłoszeń minął zasadniczo 31.VI r, Eksponaty przyjęte po tym terminie nie będą umieszczone w katalogu wystawowym. Eksponaty należy nadsyłać do Komitetu Wykonawczego Wystawy najpóźniej do dnia 1 października 1967 r. na koszt i ryzyko wystawcy. Biuro Komitetu Wykonawczego Wystawy mieści się w siedzibie Zarządu Oddziału PZF Gdańsk w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Lelewela 17. RECENZJE I. Gust. Watermarks of the pre-stamp Period of roland Znaki wodne na przedfilatelistycznych listach polskich Polish Philatelic Society of Australia. Melbourne. W ramach imprez dorocznej Wystawy Polphil 66" ukazała się m.in. cenna praca I. Gusta, zbieracza znanego w Polsce z Wystawy Polska 60" o znakach wod- nych na polskich papierach listowych ) z okresu I. Gust dzieli znaki wodne tego okresu na 6 typów, których reprodukcje zamieszcza. Podaje też wykaz 117 papierni z określeniem typu stosowanych przez nie znaków wodnych. Bloch Konrad: Schachphilatelie. Berlin s. 39. Nowe wydanie katalogu obejmuje materiał do 9.IV.67 r. Wydawnictwa filatelistyczne szachowe ukazały się dotychczas w 29 państwach i dokumentują 224 imprezy szachowe lub z szachami związane. Ukazało się dotychczas na świecie 67 znaczków o tematyce szachowej ząbkowanych, 12 znaczków ciętych, 2 bloki, 46 kopert pierwszego dnia obiegu, 206 stempli okolicznościowych, 62 pocztówki i 163 koperty okolicznościowe. Katalog obejmuje łącznie 559 pozycji wydawnictw poświęconych szachom (acemple, całostki, znaczki i bloki). Najwięcej stempli stosowano w Związku Radzieckim 41, następnie w Jugosławii 38 oraz w NRF 27. Najwięcej całostek wydała Jugosławia 38, a na drugim miejscu Związek Radziecki 33. Katalog Konrada Blocha wydany jest bardzo starannie. Jacek Rogowski Obchody Dnia Znaczka" Zarząd Oddziału Warszawskiego PZF przystąpił już do przygotowania tegorocznych Obchodów Dnia Znaczka. W programie obchodów Dnia Znaczka przewiduje się zorganizowanie ciekawych i pomysłowych imprez. Niektóre imprezy powiązane będą z innymi rocznicami, a mianowicie: 50 rocznicą Rewolucji Październikowej", Dniem Wojska Polskiego", Międzynarodowym Tygodniem Pisania Listów" i Dniem Łącznościowca". Na terenie stolicy czynne będą dzielnicowe pokazy filatelistyczne, podczas których, Obok członków miejscowych Kół, zaprezentują fragmenty swoich zbiorów członkowie Klubu Dnia Znaczka z całej Polski. W Społecznym Domu Kultury WSM przy ul. Próchnika nr 8 i w Klubie MSW ul. Rakowiecka 2a przewiduje się urządzenie dużych pokazów filatelistycznych, połączonych z prelekcjami, konkursami, spotkaniami z młodzieżą szkolną i spotkaniami koleżeńskimi. Do wygłoszenia prelekcji i odczytów zgłosili się już czołowi działacze naszego Związku. 1 Na ten irrnat pisał również T. Trzebski w Filatellżele" nr 18 z 1960 roku (str. MS). 295

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV BALISTAPUS UNOULATUS f POCZTA POLSKA I kwietnia wejdzie w obieg druga tegoroczna seria nowości: ryby egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV WARSZAWA 15 MARCA 1967 PRÓBA KLASYFIKACJI SEKTORÓW WYDANIA

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

DWUTYCI!_J" W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie

DWUTYCI!_J W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie DWUTYCI!_J" ITI8P~1~fflor. W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich Na marginesie Budapest Prezydent i znaczki polskie 6 znaczków (z 8 w serii) z serii dla upamiętnienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW 9 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW and om Ino* III 11.1.17.111 t'11.1.0 I> J. 3 1,A X111ERZE: Program centralnych obchodów jubileuszowych w Krakowie X Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna kraków

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s 59-195 9 1 FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury

W NUMERZE: Hafnia 76 Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury .17 T,7 ' r' T ri7-171,77 7 1'7II "nic.. 1 ła W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ (LM Regulamin HP dla klasy literatury W lipcu ukazała się w Czeehostowacji piękna seria,,zaglowce ze starych rycin"

Bardziej szczegółowo

K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Cena 5. el / K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W N XI Zjazd Mistrzostwa świata w pike nożnej Polska 73" Polska Węgry Rok Nauki Polskiej 50-lecie Filatelistyki na Pomorzu Kpuour ł WYSOCKI (.0.17.10 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961

DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961 DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961 Oryginalne znaczki, milionowe" (jak podają POLSKIE ZNAKI POCZTOWE z 1960 roku, tom I, str. 215-220) były w obiegu bardzo It:-6.ko; znaczek 2 OC

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE

WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE PL ISSN 1231-7764 WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE Tom 48; zeszyt 4; rok 2011 Spis treści Z życia Okręgu str. Z kroniki Okręgu 86 Z żałobnej karty: Tadeusz Drzewiński, Andrzej Jeziorkowski 89 Filateliści

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 2 (820) Rok XXXVIII luty 1991 r. Cena 2700 zł lin,i7111711,11r.r Wir POCZTA POLOWA WP w 1939 roku Oglądając na wystawach filatelistycznych eksponaty zawierające

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r.

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW w ELROPA co GR Nr 4 (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975 , F ;66) Y UT MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMMJSYNGO 114 W NUMERZE: Konkurs

Bardziej szczegółowo

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów INDEKS 35804 PL ISSN 0015-0975 i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem

Bardziej szczegółowo

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$ PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 Międ zyn a OdOwy i![ 3Festiwat i Qi da11110(0pw 1$ 21-24 X 1993 42 1'4 Redakcja Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę.

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę. 9 f DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131 TA BIL k; 1 3. 71 EXPOSITION I NTERNATIONALE PHILAT -ELIg UE rri n r. 'Z " ".1 Z r or I n CO Z O uj E XPOSITiON INTERNAT IONALE PHILATE

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie ISSN 1425-7718 BRODNICA grudzień 2014, nr 12 (300) Cena 0 zł Fot. Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie Tradycją stały się już spotkania na Dużym Rynku odbywające się z udziałem mieszkańców Brodnicy

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

wydanie niedzielne Express Tumski_niedziela

wydanie niedzielne Express Tumski_niedziela Jarmark Tumski Płock 2014 rok V nr 3/19 niedziela, 25 maja 2014 ISSN 2084-7432 wydanie niedzielne Szanowni Państwo, za nami już dwa dni VI Jarmarku Tumskiego. Zostało tylko kilka godzin do końca, dlatego

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-3099 KRONIKA WARSZAWY. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

ISSN 0137-3099 KRONIKA WARSZAWY. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 1 1 4 8 2013 ISSN 0137-3099 KRONIKA WARSZAWY Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy KRONIKA WARSZAWY Pozycja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu:

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny c /133& Rocznik XLn Nr 1 Opole 1997 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str.

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 26 czerwca 2015 * NR 12 (456) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW 25 lat KTPS str. 14 str. 21 Foto. ŁG oraz archiwum MPK Poznań str. str. 15 15

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 8 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Trzciance już po raz dwudziesty. Tym razem zbierano pieniążki na zakup najnowocześniejszych urządzeń do

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo