WARSZAWA 1 SIERPNIA Nr 15 (282) ROK XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA 1 SIERPNIA 1967. Nr 15 (282) ROK XIV"

Transkrypt

1 WUTYGODNir POISKtk IW FILI Z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Poczta Polska wprowadzi do obiegu trzy znaczki (p. str. 287) Nr 15 (282) ROK XIV WARSZAWA 1 SIERPNIA 1967

2

3 NAJŁADNIEJSZE ZNACZKI POLSKIE 1966 r. 1. Dożynki" 40 gr (proj. art.-grafik Helena Matuszewska) 2. Dożynki" 3,40 zł (proj. art.-grafik Helena Matuszewska) lecie Państwa Polskiego" 60 gr i 2,50 zł orzeł (proj. art.-plastyk Franciszek Winiarski) Te zasadnicze wyniki naszej ankiety konkursowej ogłosiliśmy już w poprzednim numerze. Dziś podajemy dalsze szczegóły oraz wyniki losowania nagród między uczestników Konkursu. Tradycja naszych dorocznych Konkursów organizowanych od początku przy współpracy z Państwowym Przedsiębiorstwem Filatelistycznym Ruch", nie sięga zbyt daleko w pomrokę dziejów" tegoroczny Konkurs był szóstym z kolei - jednak jego wyniki są oczekiwane i dyskutowane przez szerokie grono zbieraczy, projektantów i eminentów znaczków. W poprzednich latach Czytelnicy nasi wyróżnili na pierwszym miejscu następujące znaczki (w nawiasie nr znaczka wg Lustr. Katalogu Znaczków Polskich Ruch"): 1961 r. Dzień Znaczka 1961" (nr 1122), projekt. Czesław Kaczmarczyk wg obrazu Jana Chełmińskiego r. Bajka o krasnoludkach i o sierotce Marysi" 3,40 zł (nr 1221), projekt. Jan Marcin Szancer r. Dzień Znaczka 1963" (nr 1285), projekt. Czesław Kaczmarczyk wg obrazu Władysława Czachóriskiego r. Dzień Znaczka 1964" (nr 1382), projekt. Andrzej Heidrich wg obrazu Józefa Brodowskiego r. Mistrzostwa Świata w klasie Firm" - 30 gr (nr 1438), projekt. Jerzy Jaworowski. Po raz pierwszy w historii naszych konkursów w zwycięskiej trójce nie ma reprodukcji malarskich. I to w czasie trwającej jeszcze mody na zbiory o tej tematyce. Natomiast zwyciężyły złoto i sre- bro. Dwa znaczki aż kapią" od złota, fragmenty trzeciego są srebrne. 1 Po raz pierwszy również na dwóch Dzień Znaczka 1957", projektowany przez plastyczkę H. Przezdziecką wg obrazu malarza francuskiego J. H. Fragonarda. W roku bieżącym wzięła udział w Konkursie znacznie większa liczba Czytelników niż w roku poprzednim, gdyż 978 odpowiedzi ankietowych. Końcowy fragment 3-go regulaminu Konkursu stwierdza, że należy typować znaczki, a nie serie". Jury uznało za konieczne przyjęcie interpretacji tego paragrafu, idącej w tym kierunku, że zastrzeżenie to nie dotyczy znaczków nie różniących się żadnym szczegółem graficznym,. ani kolorystycznym. Interpretacja ta konieczna była ze względów formalnych, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie można oddzielnie oceniać urody" znaczków Tysiąclecia", różniących się tylko nominałem. Trudno ogłaszać Konkurs na temat co się komu lepiej podoba: liczba 60 gr" czy 2.50 zł". Jury podsumowało punkty uzyskane przez poszczególne znaczki, zaliczając znaczkowi umieszczone:ilu przez uczestnika Konkursu na pierwszym miejscu - 3 punkty, na drugim 2 punkty, na trzecim 1 punkt ( 4 regulaminu). Mimo, że ogółem rozstrzelono głosy aż między 69 znaczków, to jednak, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, Czytelnicy nasi byli dość jednomyślni. Tylko 5 znaczków zdobyło powyżej 500 punktów, 14 powyżej 100 punktów, 13 - powyżej 50 punktów, a natomiast aż 39 - poniżej 20 punktów (w tym 27 poniżej 10 punktów). Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczek zajmujący pierwsze miejsce wysunął się zdecydowanie naprzód. Ponad 50 punktów otrzymały maczki: miejsca znaczek punkty 1. Tradycyjne obchody Dożynek 40 gr pierwszych miejscach znalazły się znaczki (nr 1545) 978 projektowane przez plastyka kobietę. 2. Tradycyjne obchody Dożynek 3.40 z1 (nr 1547) 688 Przypominamy jednak, że jeszcze przed 3. akcją naszych stałych dorocznych kon- Historyczne 1000-lecie Państwa Polskiego Godle Państwa (nr 1541, 1543) 648 kursów ogłaszaliśmy w roku 1959 Kon- 4. Dzień Znaczka 60 gr (nr 1567) 612 kurs na najpiękniejszy znaczek Piętnasto- 5. Dzień Znaczka 2.50 M (nr 1588) 593 lecia PRL. W tamtym pierwszym pra- 6. Kwiaty ogrodowe Magnolia 7.10 zł konkursie" zwyciężył znaczek nr 885, (nr 1556)

4 Leśne ptaki Dudek 60 gr (nr 1574) Dzień Zwycięstwa 60 gr (nr 1525) Kwiaty ogrodowe Chryzantema 10 gr (nr 1548) Tradycyjne obchody Dożynek 60 gr (nr 1546) Kwiaty ogrodowe Róża 90 gr (nr 1551) Leśne ptaki Zięba 6.50 z/ (nr 1577) Kongres Kultury Polskiej 60 gr (nr 1586) Leśne ptaki Sikora bogatka 7.10 zi (nr 1578) 104 Sąd Konkursowy zgodnie z 6 regulaminu obradował w składzie: Józef Tisłowitz v-prezes Z. Gł. PZF, Irena Zielińska nacz. Wydz. Emisji Znaczków Ministerstwa Łączności, Włodzimierz Goszozyński przedst. PPF Ruch", Tadeusz Grodecki red. nacz. Filatelisty". Stwierdzono, że nadeszły 3 rozwiązania identycme z ustaleniem ogółu między ich autorów rozlosowano nagrody od ł do 3. 4 rozwiązania zawierały te same znaczki, ale ustawione w innej kolejności (rozlosowano nagrody od 4 do 7). Nagrody od 8 do 10 rozlosowano jako nagrody pocieszenia pomiędzy pozastałych uczestników konkursu, którzy umieścili w s-wyoh rozwiązaniach chociaż jeden znaczek spośród trzech głównych zwycięzców". Nagrodzeni uczestnicy Konkursu 1 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 2000 zł p. Alicja Płatek, Gdynia, ul Kopernika nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 1000 zł p. Jerzy Pawlik, Zabrze 1, Nad Kanałem 8a. 3 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 500 zł p. Jerzy Kuras, świniary Wielkie 7, p-ta Krzywiczyny, pow. Kluczbork. 4 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 300 zł p. Janusz Piekarz, Myflanka, ul. Żeromskiego 15a/7. 5 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 250 zł p. Gabriel Dudziński, Poznań, Szamotulska 59'a/13. 6 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Bronisława Wvrowinska, p-ta Brusy, pow. Chojnice, woj. bydgoskie. 7 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Kazimierz Jakubiak, Poznań, ul. Dolna Wilda 34a m nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł p. Wacław Drabarek, Warszawa, ul. Grójecka 41/18. 9 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 200 zł P. Roman Sianlszewski. Darłowo, ul. Wanadów 11/3. 10 nagroda znaczki PRL wartości cennikowej 150 zł p. Jan Baranek, Oleśnica 81, ul. 1 Maja 55 on 7. Nagrody będą przesłane pocztą przez PPF Ruch". Redakcja Filatelisty" serdecznie dziękuje Państwowemu Przedsiębiorstwu Filatelistycznemu Ruch" m ufundowanie nagród na nasz Konkurs. Gratulujemy,-rojektantom wyróżnionych maczków i Czytelnikom zdobywcom nagród. Dziękujemy członkom Sądu Konkursowego za ich bezinteresowny trud, a wszystkim uczestnikom Konkursu za liczny udział. Kończąc nasze podsumowanie zapraszamy Czytelników do wzięcia udzia łu w następnym Konkursie w 1968 roku. SPRAWY MŁODZIEŻOWE NA PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZF 10.VI. odbyło się Plenum Zarządu Głównego PZF poświęcone zagadnieniom młodzieżowym (patrz Filatelista" nr 14 str. 265). W zebraniu wzięli udział oprócz członków Zarządu Głównego działacze młodzieżowi z terenu i członkowie Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym, którzy podzielili się swymi doświadczeniami w pracy z młodzieżą. W imieniu nieobecnego przewodniczącego Komisji Młodzieżowej referat wprowadzający wygłosił kol. Michał Andruszczyszyn, który nakreślił metody pracy z młodzieżą. Omówił ostatnio przeprowadzony Maraton 1967" na terenie całego kraju i finał, który odbył się w Pozna- niu. W Maratonie" wzięło ogółem udział uczestników z 1086 kół. Poziom tegorocznego Maratonu" wykazał, że młodzież bardzo starannie przygotowała się do tej wielkiej rozgrywki, wykazując duży zasób nie tylko wiedzy filatelistycznej, ale i ogólnej. Finał miał doskonałą organizację i szereg dnnowacji, które nie tylko młodzież, ale i opiekunowie przyjęli z dużym aplauzem. Bardzo podobała się specjalnie na Maraton" skomponowana piosenka, wycieczki, film i inne imprezy, które z pełnym poświęceniem i dużym nakładem pracy przygotowali aktywiści Oddziału w Poznaniu. Maraton" zdobył sobie już prawo obywatelstwa i spełnia 284

5 społecznie pożyteczną rolę wychowawczą i kształceniową. Wciąga do kół zainteresowań coraz liczniejsze rzesze młodzieży. Z referatu wynika, że Komisja Młodzieżowa zdaje sobie sprawę z poważnych luk i niedomagań w pracy z młodzieżą. Brak dostatecznej ilości pomocy filatelistycznych, literatury dla działaczy, instruktorów i opiekunów. Ten niekorzystny stan rzeczy spowodowały przeszkody natury obiektywnej. Obecnie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przezwyciężone zostaną wszystkie piętrzące się trudności dla korzyści naszej młodzieży i całego ruchu filatelistycznego w Polsce. Następnie wygłoszono referaty, bazowane..na rozesłanych przez Komisję Młodzieżową Zarządu Głównego materiałach pt.,,kierunki rozwoju ruchu młodzieżowego w szeregach PZF". Pierwszy obszerny referat Rola i zadania opiekuna młodzieżowego kola filatelistycznego" wygłosił kol. Zygmunt Wiatrowski z Bydgoszczy. Następnie kol. Andrzej Szalewicz mówił o filumenistyce, koleżanka Tamara Fedkiewicz z Przemyśla O wpływie zajęć filatelistycznych na rehabilitację dzieci", kol. Jan Heffner z Opola o Szkoleniu opiekunów młodzieżowych kół filatelistycznych" a kol. Wacław Popek O pomocach filatelistycznych dla młodzieży". W referatach poruszano najistotniejsze momenty pracy z młodzieżą w terenie, mówiono o zagadnieniach oświatowych, wychowawczych i organizacyjnych, o roz- woju ruchu filatelistycznego, o znaczeniu i wartościach społecznych filatelistyki. Nad wygłoszonymi referatami wywiązała się bardzo ożywiona i długotrwała, konstruktywna dyskusja. Wszystkie poruszone problemy były szczegółowo naświetlone i omówione. U wszystkich dyskutantów przejawiała się duża troska o naszą młodzież, o rozwój i powszechność tego ruchu. Prezes Askanas podsumowując dyskusję podkreślił wagę i znaczenie społeczne pracy naszego aktywu z młodzieżą, znaczenie wychowania, opieki i krzewienia idei współżycia międzynarodowego przez udział młodzieży w imprezach zagranicznych, gdzie nasza młodzież ma do zanotowania niejeden już sukces. Są to duże i cenne zdobycze tym bardziej, że nasza praca pomaga nie tylko młodzieży w nauce, w rozszerzaniu horyzontów wiedzy, ale ułatwia zadanie naszym pedagogom. Dlatego będziemy dalej konsekwentnie, zgodnie z planowymi założeniami realizowali nasze obowiązki względem młodzieży, mając zapewnione poparcie nie tylko moralne, ale i finansowe naszego Patrona Ministra Łączności. Prezes zaapelował o dalsze wysiłki dla postawienia tej pracy na jeszcze wyższym poziomie. Podziękował za trud i poświęcenie d zapewnił, że w celu popularyzacji zagadnień poruszanych na Plenum, potrzebne materiały zostaną wydrukowane w odpowiedniej ilości egzemplarzy oraz dostarczone wszystkim zainteresowanym. Zygmunt Hampel SZTUKA CZECHÓW i SŁOWAKÓW w FILATELISTYCE (dokończenie) ALOIS KALVODA ( ) Malarz-pejzażysta i impresjonista oraz grafik. Autor interesujących krajobrazów Czech. Najlepsze dzieła: Brzozowy las jesienią" 1897, Czeski raj", Zachód w zimie" oraz cykl Stara pieśń". Na znaczkach Zu. 210, 217 i 221 reprodukowano jego obraz Persstyn". ALFONS MUCHA ( ) Artysta malarz, scenograf autor dekoracji w Operze Wiedeńskiej i w Teatrze Sary Bernhard w Paryżu oraz dziel malarskich (stawny cykl Epopeja słowiańska"). Autor projektów pierwszych znaczków czechosłowackich. Na znaczku Zu reprodukowano jego ',Autoportret». JOZA UPRKA ( ) Malarz typów ludowych z okolic Hroznovej Lhoty, Felka, Vlenova, Uherskego Hradista. Malował olejnymi farbami i akwarelami, Na znaczku Zu przedstawiono Portret doły Uprki". JAROSLAv VESIN ( ) Malarz czeski tworzący głównie w Bułgarii, gdzie był profesorem Szkoły Rysunków w Sofii i nadwornym malarzem carskim. Malował pejzaże, sceny batalistyczne, m.in. pełne tragizmu obrazy na temat wojny bałkańskiej oraz sceny z życia ludu bułgarskiego. Na znaczku Bułgarii Zu przedstawiono Portret malarza Kleszyna" a na znaczku Bułgarii Zu. 86 dzieło Car Ferdynand i jego synowie". STANISLAV SUCHARDA ( ) Wybitny rzeźbiarz, uczeń Mysibeka. Liryk i dekoratywista, mistrz plastyki. Autor szeregu alegorii, plakiet, m.in. dziel Kołyska", Wierzba", Skarb itp. Portret Stanisława Sucbardy" przedstawiono na znaczku Zu a jego dzieło plaskorzezbę Kołyska" (1892) na znaczkach Zu ANTONI SLAVICEK ( ) Malarz-pejzażysta, kontynuator tradycji realizmu XIX wieku. Sławił piękno czeskiej przy- 285

6 rody m.in.,,lipcowy dzień" UHL U nas w Kamieniczkach" 1909 oraz miejskie pejzaże Pragi, m.in. Złota uliczka" 1907, Widok Pragi". Na znaczku 2u przedstawiono»portret A. Slaviczka", VACLAV MALM (ur. 1879) Malarz-pejzażysta i impresjonista. Autor obrazów o tematyce ludowej z rejonów Chodaka i Morawskiego Slowenska oraz wydanego w 1923 roku albumu akwarel Piękno naszej Republiki". Na znaczkach reprodukowano: Levoca» Zu. 234 i Fraka, Rynek Staromiejski" Zu, 242 i 256. FRANTISEK SIMON ( ) Znakomity grafik, mistrz kolorowej grawiury, pejzażysta. Autor m.in. dzieł: San Martin w Paryżu" 1919, Most Karola w Pradze" 1921, Bazar w Zwojeniu" Na znaczkach Zu i reprodukowano jego obraz Praha", Oraya ł, Zu. 211, 218 i 229 oraz,,karluv Tyn" Zu. 209, 212, 219-8, 220, 222. JAN STURSA ( ) Znakomity rzeźbiarz, uczeń Myslbeka. Początkowo symbolista ( życie ucieka" 1905), później realista. Autor rzeźb, grup monumentalnych, pomników (m.in. Syatopluka Czecha w Pradze, Bedrzycha Smetany w oraz portretów plastycznych, Portret Jana Sztursy" przedstawiono na znaczku Zu VACLAV SPALA ( ) Malarz zaliczany do rzędu twórców nowoczesnezo malarstwa czeskiego. Autor licznych obrazów. Na znaczku 1 kcs. wyd reprodukowano jego obraz Kwiaty» ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze. MAX SVABINSKY ( ) Znakomity mata, grafik. orofesor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Autor pełnych fantastyki i alegorii rysunków ( Arkadia" 1913, Polowanie na Tygrysy" 1914, Zloty wieczór" 1919), Portretów, obrazów o tematyce ludowej <;,Babunia" 1900, Chlor., ' 1901) oraz ilustracii do ksiażek m.in. do dziel Wiktora Hugo. Autor projektów licznych znaczków czechosłowackich. fot. 4 Twórczość Maksa Szwabińskiego Jest WYJatkawo licznie reprezentowana w filatelistyce. Na znaczkach reprodukowano następujące Jego dzieła: obraz,,poeta i muza" Zu. 1012, Autoportret" (1958) tzw. lustrzana odbitka na znaczku Zu. 1299, drzeworytowy Portret Jind. izydia Pilznera" Zu , Portret Pawia Szafarzyka" (1898) Zu. 835, Portret Juliusza Poecika" Zu , 743, ZSRR Zu. 1602, Portret Alojsa Jiraska" (fot. 4) Zu rysunków Maksa Szwabińskiego reprodukowano na czechosłowackich całostkach wydanych w roku Na znaku opiaty reprodukowano Autoportret", z lewej strony pocztówek jego następujące rysunki i obrazy: Sierpniowe południe", Las wieczorem podczas zachodu stoika", Ogród kwiatowy", Zacisze z gruszkami -i winem", Słoneczniki",,,Parnassius Apollo", Spiew satyra", Przedpołudnie nad Łabą". Ponadto M. Szwabińskienru poświęcono kasowniki okolicznościowe: Praha 3, 20.V11/,1958 Max Svabinsky "; Fraka, 8.XII.1963 rysunek motyla wg znaczka Zu. 1219, tekst Postawni znamka v dih Maxe Svabinskeho". FRANTISEK ZENISEK Malarz-portrecista. Na znaczkach reprodukowano jego dzieło,,portret stawa Tyrsa" J OSLAV SETELIK (ur. 1981) fot. 5 Malarz-pejzażysta. Autor widoków Tatr, Szumawy, Pragi, Pilzna, Brna 1 innych miejscowości. W roku 1931 wydal m.in. album akwarel i szkiców Pragi. Na znaczkach reprodukowano z jego dziel: akwarelę Fraka Muzeum Narodowe" Zu. 223 oraz Brno katedra iw. Piotra" Zu. 239 i 254. dosef VAIC (ur. 1984) Malarz i grafik. Autor obrazów starej praskiej architektury i krajobrazów. Wydał m.in. albumy Stare Pilzno", Prana" i Słowacja". Na znaczku Zu. 268 reprodukowano jego obraz Orlik". OTAKAR STAFL (ur. 1884) Malarz-pejzażysta, autor barwnych widoków m.in. Tatr i Pragi. Grafik. Autor m.in. cyklu Chodak, (1919) oraz 120 akwarel Wysokie Tatry" (1928). Na znaczkach Zu i reprodukowano jego obraz Wysokie Tatry". OTAKAR SPANIEL ( ) Rzeźbiarz i medalier. Uczeń Myslbeka, profesor Szkoty Artystyczno-Przemysłowej w Pradze. Autor licznych jubileuszowych medali i projektów monet, rzeźbiarz-monumentalista (m.in. autor pomników J. Manesza i J. Purkynie). Na znaczkach Zu reprodukowano płaskorzeźbę Szpaniela Jan Ewangelista Purkynie". dr )!. AR 286

7 KABEL POKORNY ( ) Uczeń Myslbeka, kontynuator tradycji realistycznej XIX wieku w czeskiej rzeźbie. Autor m.in. dzieł Ostrava" 1938, projektów pomników Bożeny Niemcowej i Alojsa Draska oraz pomnika Braterstwo" w Morawskiej Trzebowej (kopia przed dworcem głównym w Pradze). Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, członek honorowy Akademii Sztuki ZSRR. Jego dzieło pomnik,,braterstwo" reprodukowano na znaczkach Zu. 686 i ZSRR Zu Ponadto ten sam pomnik znalazł się na półilustrowanej całostce ZSRR kopercie z wydrukowanym standardowym znaczkiem o nominale 4 kop. wyd. przez Ministerstwo Łączności ZSRR 13.X (fot. 5). belinów itp. Na znaczku 1 kcs. wyd r. Zu reprodukowano obraz Ludovita Fulli Rekrut" (ze zbiorów prywatnych). KARM., DWORAK ( ) Rzeźbiarz, uczeń Myslbeka i Sztursy. Profesor Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Pradze, jeden z tych, którzy do rzeźby czeskiej wprowadzili człowieka pracy. Autor licznych rzeźb, m.in. Cyryl i Metody na Moście Karola w Pradze", pomnika Jana Ziżki w Czeskich Budziejowicach, brązowej rzeźby św. Wacław, dla katedry, praskiej, portretów itp. Na znaczkach Zu reprodukowano jego płaskorzeibe,,swięty Wojciech". JANKO ALEXY (ur. 1897) Współczesny malarz 1 grafik słowacki, poeta i pisarz. Jeden z twórców nowoczesnej sztuki słowackiej XX wieku. Ideowo i artystycznie nawisowie do tradycji ludoupo.h. Na znaczku Zu. 474 reprodukowano jego obraz Powstańcy słowaccy". JAN CUMPELIK (ur. 1895) Współczesny malarz ł grafik czechosłowacki, laureat nagrody państwowej. Autor kompozycji figuralnych i portretów tematycznie związanych z rzeczywistością socjalistyczną oraz plakatów. Na znaczku Zu. 589 reprodukowano plakat Jana Czumpelika Luty 1948, zaś na znaczku Zu. 590 plakat z 1950 roku,,ze Związkiem Radzieckim po wsze czasy" (fot. 6). LUDOVIT FULLA (ur. 1902) Współczesny malarz i grafik słowacki, współtwórca nowoczesnej sztuki słowackiej. Autor licznych obrazów, drzeworytów, ilustracji, go- JIRI TRNKA (ur. 1912) fot. 6 Znany, współczesny- grafik czechosłowacki, autor iii-znycn filmów animowanych oraz ilustracji książek dla dzieci. Na znaczku 80 hal. Expo 67 Zu reprodukowano ilustrację Troki do bajki Andersena Pasterka i kominiarczyk". Tak przedstawia się według danych, jakie znajdują się w posiadaniu autora, -wykaz znaczków, całostek i kasowników okolicznościowych na temat Sztuka Czechów i Słowaków w filatelistyce". Należy jednak oczekiwać, że jeszcze w br. ukażą się dalsze pozycje, wzbogacające i rozszerzające tę listę. Cezary Rudziński POLSKIE 'w744 VI 9.X. dla uczczenia 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Poczta Polska wprowadzi do obiegu 3 znaczki wartości nominalnej po 60 gr. Poszczególne znaczki przedstawiają: portret W. I. Lenina na tle biblioteki, historyczny krążownik Aurora" oraz pojazd kosmiczny Łuna 10". On 9th October, in order to oommemorata the 50th aimiversary of the Great Socialist ~ber Revolution, the Polish Past will issue three stamps of 60 gr face value. 287

8 Znaczki projektowała art.-plast. Krystyna Tarkowska. Wykonane będą techniką offsetową na papierze znaczkowym, w formacie 54 X 27 mm wraz z marginesami. Nakład po 5 mln sztuk w sektorach po 20 maczków. Ni Zapowiadana w nr 13 emisja z Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach ukazała się 21.V1I. w ramach serii Martyrologia i walka". W II półroczu 1967 r. ukażą się następujące, nie objęte planem, pozycje: październik 2 znaczki z okazji 150-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki i grudzień - 1 znaczek z okazji 150 rocznicy założenia Ossolineum. Karty pocztowe 19.VI. weszły do obiegu 4 ilustrowane karty pocztowe poświęcone Państwowemu Zespołowi Pieśni i Tańca Skok (Zarz. Min. Łączn. nr 47 z 17.VI.). V 20.VI. ukazała się 1 karta pocztowa; rysunek na maczku przedstawia zabytkową bramę w Krakowie (Zarz. Min. Łączn. nr 47 z 17.VI.). 20.VI. wprowadzono 1 kartę pocztową z okazji V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego (Zarz. Min Łączn. nr 49 z 17.VI.). Particular stamps depict: W. I. Lenin's portrait on the background of a library, the historical dreadnought Aurora" and the Gonnie ship Luna 10". The stamps have been designed by the artist, Christine Tankowska. They will be printed in offset techndque on stamp,paper in 54X 27 min size (with margins). Quantity printed 5 million each, in sectors holding 20 stamps. The set of Silesian insurgents Memoriału announced in No. 13 was issued on 21,st July as a part of "Martyndom and Struggle" set. In the seoond part of 1967 the following itmes will be issued which were not embraced by the yearly plan of issom: in October two stamps on occasion of 150th anniversary of Tadeusz Kościuszko's death, and in December a set on occasion of 150th anniveisary of Scientific Publishing Halma "Ossolineum". Stemple okolicznościowe Ministerstwo Łączności wyraziło zgodę na stosowanie: 16.Vł.-2.IK. (w każdy piątek) w Upt. Szczecin 2 datownika Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej VI. w Upt. Poznań 9 datownika - Memoriał im. J. Kusocińskiego X11. (oprócz października) w bot. Warszawa 2 nakładki na wirnik Ubezpieczenia Rentowe Zapewniają Spokojną Starość. w Upt. Gdańsk 1, Kraków 1 i Warszawa 3 datownika z okazji uruchomienia no STANISkAW OAKOWSKI 1001E1 0300IIN toąbr14, NCOM -9,...': I. 5..,, 1.4.:;:ifEri.0:n.;' aok.,keskiso..."1 00,967 5 "" dominem= SZ. P o.1 22U VI* V YONCttS NL~O-1/..E ,AII: yą,170,raidi IV MIEDANARODOM KONGRES ',SEROLOGII NECYZYINE ,V C LINII LOTNICZCI atilh P.L.L. LOT : WA1157AWA SIMON O WARS35W9*7; 22, n/ kry maar ' S 288

9 wych połączeń lotniczych na trasie Kraków- Gdańsk Kopenhaga. 15.V1I. 1.X. w Upt. Goczalków pośrednictwo Rogotnica datownika Gross-Born-Rogoźnica VII. w Upt. Królowy Most datownika XII Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych na granicach przyjaźni V11. w Upt. Piotrków Tryb. datownika IV Ogólnopolska Spartakiada w Zapasach Styl Wolny. 20.V111. w Upt. Hrubleszów 1 datownika 120 rocznica urodzin Bolesława Prusa. ALGIERIA. 27.V. 1 znaczek Czerwony Półksiężyc" z dopłatą na fundusz pomocy dzieciom: 0,30 ł 0,10 c (dzieci i półksiężyc). ANTIGUA. 15.V. 3 znaczki poświęcone kościołowi metodystów: 4 C (kościół Gilberta), 25 c (dom Natana Gilberta), 35 c (mesa Wysp Karaibskich). ANTYLE HOLENDERSKIE. 4.5/II. 4 znaczki z dopłatą na rzecz instytucji społecznych i kulturalnych: c, ło ł 5 c, 20 ł 10 c, 25 ł 11 c (głowy kobiece oparte na dłoniach). ARABIA SAUDYJSKA. 13. III. 5 znaczków z okazji 2. spotkania skautów w Mecze: 1, 2, 3, 4 i 10 p (emblemat skautowski). ARGENTYNA. 13.V. 5 znaczków wszystkie wart. nom. 6 p Kobiety w historii Argentyny": Juana Azurduy de Padilla bojowniczka o wolność, Juana Manuela Gorriti pisarka, Cecilla Gdersolo pierwsza kobieta, która otrzymała dyplom doktora medycyny, Juana Manso historyk i pedagog, Alf onscua Storno nauczycielka, autorka licznych prac z dziedziny literatury i sztuki teatralnej. BRAZYLIA. 8,V. 1 znaczek z okazji 40-lecia towarzystwa lotniczego Varig: 6 c (emblemat Varig). CHILE. IV. 2 znaczki z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Planowania Rodziny: 10 c f lotn. 80 c (rodzina). ChRL. 1.V. 5 znaczków z okazji 1. Maja: 4 fen i 4 po 8 fen. DAHOMEJ. 29.V. 2 znaczki przedrukowe Prezydenci amerykańscy": 125/100 f Lincoln (przedruk na zn. lotn. Yv. 33), 125/100 4 Kennedy (przedruk na zn. lotn. Yv. 34). DOMINIKANSKA REP. IV. 1 znaczek zwalczanie gruźlicy": 1 c (orchidea). FILIPINY. 15.V. S znaczki z okazji 25-lecia bitwy pod Bataan: 5 s, 20 s i 2 p (reprodukcja obrazu Fernando Amonom() kobieta z rannym żołnierzem"), X. w Upt. Stronie Sląskle datownika - VII Ogólnopolski Rajd Chemików. 10.IX. w Upt. Lublin 1 datownika Dzień Kolejarza. 23.IX. 1.X. w Upt. Zielona Góra 1 dwóch datowników 50-lecie Wielkiego Października oraz 100-lecie Sportu Polskiego Wystawa Filatelistyczna. 23 i 24.IX. w Upt. Zakopane 1 i Poronin datownika XII Centralny i Międzynarodowy Rajd przyjaźni Szlakami Lenina" X. w Upt. Rzeszów 1 datownika - Międzyoddziałowa Wystawa Filatelistyczna ',Rzeszów X", "ZAGRANICZNE FRANCJA. 29.V. 1 znaczek z okazji 300. rocznicy założenia szkoły weterynaryjnej w Alfort: 25 c (prof. Gaston Ramon i wejście do szkoły). 12.VI. 2 znaczki turystyka : 1 fr (katedra w Rodna) i 1.50 dr (widok m. Morlaix). 19.VI. 1 znaczek do serii turystyka": 70 c (zamek Saint-Germain-en-Laye). GWINEA. 15.V. 12 znaczków poświęconych Instytutowi Biologicznemu prowadzącemu badania nad węzami: 20 c i lotn. 200 fr (wejście do gmachu Instytutu), 30 c (pyton królewski), 50 c 1 75 fr (uzyskiwanie jadu wężów), fr (pyton skalny), 2 fr i lotn. 300 fr (tubylcy z wężem), 5 i 30 fr (żmija gabońska), 20 fr (makuba zielona). Wydano także blok ze znaczkami 20, fr. HAITI. 20.1V. 7 znaczków poświęconych działalności dra A, Schweitzera, w 3 wzorach: 5 c i lotn g (podobizna Schweitzera i mapa), 10 c i lotn. 2 g (dr Schweltzer i organy), 20 c i lotn. 50 ci I g (podobizna Schweitzera i szpital dla trędowatych). HISZPANIA. 6.V. 1 znaczek z okazji dnia pomocy dzieciom: 1.50 pt (rysunek dziecięcy). HONDURAS. IV. 5 znaczków: 1, 3, 15, 25 c i 2 1 stałej serii lotniczej z 1956 r. (Yv. lotn. 226, 228, 234, 236 i 242) z nadrukiem Simson Canas/y Villacorta/Liberatador de/)os esclavos e/centro America/ ". Znaczki wydano z okazji 200 urodzin Canasa, bojownika o wolność. INDIA. 1.V. 1 znaczek z okazji 200-lecia pierwszych pomiarów ziemi w indiach: 15 p (różne symbole), IRAN znaczek z okazji Międzynarodowych Zawodów Szermierczych juniorów: 5 r (walka szermierzy). 23.IV. i znaczek z okazji wizyty króla Syjamu: 6 r (podobizna szacha i króla Syjamu). V JAPONIA. 11.IV. 1 znaczek z okazji otwarcia budynku wystawowego nowoczesnej literatury japońskiej: 15 yen (budynek). JORDANIA. 14.1V. 6 znaczków Zwierzęta" ł f (Wielbłąd), 2 f (owca), 3 f (koza), lotn. 4 f (hiena), 30 f ($oń), 80 f (antylopa). JUGOSŁAWIA. 25.V. 6 aczków z reprodukcjami roślin leczniczych: 30, 50, 85 p, 1.20 din, 3 i 5 din. KANADA. 31.VI11. 1 znaczek 50-lecie prasy kanadyjskiej": 5 c (glob ziemski, biyskawina, napisy). KATAR. IV. 3 znaczki Stulecie UIT" z 1965 r.: 40, 50 np i 1 r (Yv ) przedrukowano napisem Space/ Rendezvous/Hth december 1965" oraz konturami 2 zasobników typu Gemini": 40 dh/40 np, 50dh/50 np i 1 riyalf rup. HUAJTI. V. 1 znaczek lotn. z okazji wystawy AMPHILEX 87": 75 f (krajobraz, znaczek lotn. USA 24 c z 1918 r. z odwróconym środkiem oraz podobizna szejka). LUKSEMBURG. 13.V1. 2 znaczki z okazji posiedzenia w Luksemburgu rady NATO: 3 i 6 fr. MALGASKA REP /. - 1 znaczek z serii herby": 20 fr (herb m. Mananjary). MAROKO. 22.IV. 2 znaczki z okazji 50-lecia Klubu Lion": 40 c i 1 d (emblemat klubu, pochodnia). MEKSYK. 1.V. 1 znaczek z okazji 50-lenia stanu Nayaril: 20 c (mężczyzna). NORWEGIA. 2.Vi11. 2 znaczki z okazji 100-lecia urodzin wielkiej norweskiej aktorki Johanne Dybwad: 40 i 60 dra (rzeźba głowy aktorki dłuta Per Doga). NOWA ZELANDIA. 10.VH. K znaczków nowej serii stałej w walucie systemu dziesiętnego: V, c, 1, 2, 214, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50 c 1 i 2 dol. (kwiaty, widoki, fla- V NRD, 7.VI, 6 znaczków z reprodukcjami obrazów, które zaginęły w czasie II wojny światowej: 5 Pf (P. P. Rubens Trzej Jeźdźcy"), 10 Pf (Gerard Dou Dziewczyna zrywająca winogrona"), 20 Pf (Hans Thoma Idylla wiosen- 289

10 na"), 25 Pf (Karl Begas Portret pani Schroeder-Devrient"), 40 Pf (Salomon Bray Dziewczyna w stomkowym kapeluszu") i 50 Pt (Jacob Jordaens Czterej Ewangeliści"). ONZ. 19.VII. 2 znaczki Międzynarodowy Rok Turystyki": 5 i 15 c (emblemat ONZ oraz nalepki reklamowe na walizki). PALESTYNA znaczek z okazji 1 Maja: 10 rn (robotnik przy pracy). PAPUA. I NOWA GWINEA. 28.VI. 4 znaczki poświecone rozwojowi przemysłu: C (elektrownie wodne), 15 c (kwiat) 1 20 c (krzew herbaty). RUMUNIA. 5.V. 2 znaczki MG-lecie systemu walutowego": 55 b i 1,20 1 /reprodukcje monet). RWANDA. 28,IV. blok znaczkowy z okazji,.expo 67": 180 fr (taniec). SALWADOR. III 4 znaczki 20-lecie UNESCO": 20 c, 1 C i lotu. 30 c i 2 C (emblemat UNESCO). SAMOA ZACHODNIE. 15.V. 2 znaczki: 8 d i 1 sz (stara 1 nowa siedziba rządu). SURINAM. 3.VI. 2 znaczki z okazji 30-lecia wizyty pilotki Amelli Earhart: 20 c, 25 c (podobizna pilotki). ifosfflofilatelta, Wykaz kasowników okolicznościowych o tematyce astronautycznej, stosowanych w ostatnich tygodniach: Francja. Z okazji wystawy filatelistycznej Badanie Kosmosu" Upt. L'Aigle 61 stosował LV. kasownik okolicznościowy z rysunkiem rakiety startującej z wyrzutni, przypominającej wyglądem zwinięty znaczek pocztowy. Na kasowniku umieszczono tekst:,expon. Philat. Conquete de L'Espace, 61 *L'Algle, 4 Mai 1987". W X-tą rocznicę śmierci Roberta Esnault- -Pelterie ( ), wybitnego francuskiego inżyniera, konstruktora pierwszego silnika do lotów w przestrzeni kosmicznej oraz teoretyka lotów międzyplanetarnych poczta francuska stosowała okolicznościowy kasownik 1-dnia do wydanego znaczka okolicznościowego. Na kasowniku używanym 27.V. w Upt. Le Bourget 93 przedstawiono portret uczonego SZWECJA. 17.V. 4 znaczki nowej serii stałej wydane w zeszytach znaczkowych po 2 kor. (9 x 10 bre, 2 x 15 bre, 2 x 30 bre, 2 x 35 bre). Na znaczkach reprodukowano rysunki z płyt metalowych z VI w. TURCJA. IV. 2 znaczki samoloty": 10 k (dwupłatowiec typu Havilland) i 60 k (samolot transportowy F-27). URUGWAJ. 17.V. 2 znaczki dla uczczenia pisarza Eduardo Acevedo: 20 i 90 c (podobizna poety). USA. 12.VII. 1 znaczek z okazji 150-lecia urodzin poety Henri David Thoreau: 5 c (podobizna poety). WENEZUELA. 21.IV. I znaczek 75-lecie Uniwersytetu w Zulia": 80 c (budynek i herb uniwersytetu). WĘGRY. VI. 7 znaczków i blok znaczkowy Malarstwo węgierskie": 60 f (portret Liszta pędzla Mihaly Munkacsy), 1 ft (autoportret Samoela Lanyi), 1.50 ft (portret kobiety w aksamitnej sukni pędzla Józefa Borsosa), 1.70 ft (kochankowie pędzla Pal Szinyei Marse), 5 ft (portret kobiety pędzla Alajosa Gybrgyi), 2.50 ft (gwardzista pędzla Józefa Borsosa) i 3 fr (Ludwik XI i pani Dubarry pędzla Gyula Ben- czur). Blok wydano B.V. z okazji Wystawy Amphilex 57" i Kongresu FIP. Ma on wartość 10 ft i przedstawia reprodukcję obrazu Milton" pędzla Soma Orlai Petriksa. WLOCRY. 20.V. 3 znaczki z okazji 50 wyścigu kolarskiego Giro d'italia": 90 1, 90 1 i 50o 1 (kolarze). WYSPY COOKA. 3.1V. i 9.V. nadruki na znaczkach serii stalej w związku z wprowadzeniem systemu dziesiętnego: 1 c/1 d, 2 c/2 d, 2% c/3 d, 3 c/9 d, 4 c/5 d, 5 c/6 d, 7 c/8 d, 10 c/1 sz, 15 c/1 sz 6 d, 30 c/3 sz, 50 c/5 sz, 1 doi,/10 sz, 6.V1. ukazały się dalsze 3 znaczki tej serii: 3 dol./1 funt, /3 funty, 10 dol./5 funtów. ZRA. 1.V. 1 znaczek z okazji 1 Maja: 10 m (robotniprzy pracy). ZSRR. 9.V. 1 znaczek pośięcony bohaterowi Związku Radzieckiego marszatkowi S. Biriuzowl: 9 kop (podobizna marszałka). 9.V. 1 znaczek poświęcony lodowej drodze tycia", jak nazywano w czasie obrony Leningradu drogę przez pokryte lodem jezioro Ladort,3: 4 kop (samochody na jeziorze). 9.V. 1 znaczek z okazji 900-lecia Mińska: 9 kop (Mińsk dawny i dzisiejszy). oraz tekst: Esnault Pelterie, Premier Jour, , 27 Mai 67, 93 Le Bourget" (fot. 1). Z okazji XXVII Międzynarodowego Salonu Aeoronautycznego w Paryżu Upt. Le Bourget 93 stosowal 29.V. okolicznościowy kasownik z rysunkiem rakiety na starcie, pierwszego sztucznego satelity francuskiego A 1" oraz z tekstem: XXV Ile Salon International de l'aeronautique et de l'espace, 29.V Le Bourget" (fot. 2). fot. 1 fot. 2 Holandia. Z okazji 3 Sympozjum Kosmicznego Upt. Oldenzaal stosował dodatkowy kasownik okolicznościowy w dniach 9 i 10.VI. Na rysunku kasownika przedstawiono symboliczny rysunek rakiety, umieszczono również tekst: Hermann Oberth Gesellschaf t, Afdeling Nederland, Oldenzaal 9 en 10 Junt 1967, 3 E Ruimtevaart Sympozjum". NRF. Z okazji wystawy Od Zeppelinów do Rakiety" Upt. Millheim nad Rurą 1 stosował LV, kasownik okolicznościowy z rysunkiem Zeppelina Schwab" oraz tekstem: Millheim a.d. Ruhr 1, AK Astrophllatelie, Ausstellung Vom Zeppelin zur Rakete, ". G.R. 290

11 PIERWSZA Xl I-STAWA FILATELISTYCZNA w POLSCE Z inicjatywą zorganizowania pierwszej wystawy w Polsce okresu międzywojennego wystąpiło Ministerstwo Poczt i Telegrafów, i to już w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. Wystawę zorganizowano przy współudziale Polskiego Towarzystwa Filatelistów. Zebranie organizacyjne odbyło się ostatniego dnia marca 1919 r. w gmachu Minis:erstwa, pcd przewodnictwem dyrektora inż. Kazimierza Tołłoczki. Na zebraniu tym powołano do życia komisje: kwalifikacyjną, techniczną i reklamową. Miały one wziąć się energicznie do pracy, gdyż niewiele było czasu. Termin otwarcia ustalono bowiem początkowo na dzień 8 maja, a później zmieniono na 4 maja. Za pośrednictwem prasy Komitet zwrócił się do filatelistów z prośbą, aby nadsyłali swe zgłoszenia. Zgodnie z zapowiedzią, wystawę otwarto w niedzielę, 4 maja, o godz. 11, w gmachu głównej poczty, od ulicy Wareckiej. Wystawę otworzył Minister Poczty i Telegrafów, Hubert Linde. Wystawa była dość bogata. Oprócz istniejących już znaczków polskićh można było zobaczyć znaczki okupantów, ostemplowane w pierwszych dniach odzyskania niepodległości przez urzędy pocztowe najrozmaitszymi pieczęciami własnego pomysłu. Znalazły się tam również znaczki innych krajów, zwłaszcza okresu wojennego. W wystawie wzięło udział przede wszystkim Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Zapełniło ono dwie ściany wielkiej hali arkuszami polskich znaczków pocztowych. Szczególną uwagę zwracały na siebie nieznane jeszcze neółowi znaczki z nadrukiem francuskim lewant", przeznaczone dla polskiej poczty w Konstantynopolu i w innych miastach tureckich. Ze zbiorów filatelistów na pierwsze miejsce wybijał się zbiór Polańskiego. Przedstawił on dzieje poczty polskiej przy pomocy znaczków pocztowych, klisz, wzorów, rysunków oryginalnych, ilustracji i dokumentów. Wspaniały ten zbiór nagradzany był już poprzednio medalami na wystawach w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Jak gdyby uzupełnieniem tego zbioru był zbiór Edwarda Neprosa, zawierający kolekcję kopert i znaczków z czasów rosyjskich ze stemplami polskimi lub polsko-rosyjskimi wszystkich niemal stacji pocztowych dawnego Królestwa Polskiego. Piękny zbiór znaczków warszawskiej poczty miejskiej wystawił N. Koltunowicz. Ciekawy był także duży zbiór K. Rakowieckiego, obejmujący znaczki austriackiej poczty polowej i znaczki poczty miejskiej w Zawierciu. Wystawcami byli ponadto: B. Tyszlciewicz, Z. Suchowiecki, Z. ~niski, W. Rakowski, Wł. Rachmanow, S. Eysmond i inni. W wystawie wzięły udział również firmy filatelistyczne Bersteina, Einglerta i Feinmessera. Dla upamiętnienia wystawy Ministerstwo wydało specjalne znaczki okolicznościowe. Były to znajdujące się w obiegu znaczki z nadrukiem I polska wystawa marek", z godłem Białego Krzyża oraz liczbą 5. Dopłata 5 fenigów przeznaczona była na rzecz Białego Krzyża. Jeszcze w czasie trwania wystawy, zgodnie zresztą z zapowiedzią, Zarząd Poczty zniszczył publicznie odpowiednie klisze. Nie ustrzegł się jednak utyskiwań o czym świadczy wzmianka w nr 1 Filatelisty Polskiego" z 20.X.1919 r. w związku z omawianiem projektu wystawy w Krakowie: Zastrzeglibyśmy się tylko przed wydaniem osobnych marek Wystawowych", albowiem zła pamięć, jaką pozostawiły marki I Wystawy" w Warszawie, zbyt boleśnie żyje do dziś dnia w pamięci, a co ważniejsza w kieszeniach zbyt niestety wielu zbieraczy marek polskich". Na liczne prośby okres trwania wystawy został przedłużony o trzy dni, a więc do 21 maja włącznie. Jej sukces finansowy byk duży, jeśli zważymy, że marek przekazano na rzecz Białego Krzyża. Franciszek Jakubowski 291

12 Z TEKI INSTRUKTORA MŁODZIEŻOWEGO Bydgoszcz W dniach VL odbył się I Pokaz filatelistyczny Międzyszkolnego Koła Filatehstyoznego przy OKO w Bydgoszczy. 14 młodych Zbieraczy wystawiło ok 30 zbiorów. Kolo powstało w styczniu 1963 r. i liczy obecnie 65 ~ów. Do najważniejszych osiągnięć MKF należy zaliczyć zorganizowanie 2 konkursów gazetek ściennych o tematyce historycznej i filatelistycznej, 3-krotny udział w Maratonie Filatelistycznym oraz wykonanie szeregu czynów społecznych. Działalność Koła i opiekuna A. Szmelterowskiego została wysoko oceniona przez Zarząd Oddziału i kierownictwo OKO, omawiano ją także na zjeździe opiekunów SKF oraz na łamach Gazety Pomorskiej". L G. Częstochowa maja odbyła się w DK Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Stradom" w Częstochowie wystawa znaczków poświęconych tematyce Czerwony Krzyż". Za projekty znaczków przyznano II miejsce w grupie młodszej członkowi SKF T. Kościelnialoowi oraz wyróżniono pracę Z. Szczepaniaka z SKF w Kłobucku. Katowice W Katowicach odbyła się 4.VI. narada aktywu młodzieżowego SKF oraz Młodzieżowa Wystawa znaczków pocatowych (105 gablot). Planuje się utworzenie w niektórych miastach klubów filatelistycznych gdzie młodzież zrzeszona w SKF będzie mogła organizować spotkania wymienne, korzystać z literatury i fachowej informacji. Przemyśl Komisja Młodzieżowa przy Z.O. z okazji obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy, w dniu 21.V. br. zorganizowała uroczyste spotkanie młodych filatelistów, na imprezie w sali GKO. Licznie reprezentowana była młodzież z ośrodków rehabilitacyjnych, których na terenie samego Przemyśla jest aż sześć, poza tym z SKF z terenu Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa. Na program uroczystości złożyły się: montaż wierszy Majakowskiego, występy tria dziewczęcego Mokowianloi", jednoaktowa sztuka Ex 1N:wis" oraz solo skrzypcowe. Wykonawcami byli zarówno młodzi jak i dorośli filateliści. Atrakcją była loteria fantowa. Każdy z zebranych na sali filatelistów, otrzymał bezpłatnie po trzy losy. Wygraną stanowiły walory filatelistyczne i książki. Ponadto Komisja Młodzieżowa Oddziału urządziła trzy pokazy. Miały one miejsce w Prewentorium Przeciwgruźliczym, w Zakładzie dla Dzieci Głuchych oraz w Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy. W GKO odbył się również pokaz projektów maczka z okazji 25 rocznicy PPR i 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Projekty napływały licznie ze wszystkich SKF jako odpowiedź na ogłoszony uprzednio przez Komisję Młodzieżową konkurs. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, Komisja Młodzieżowa eksponowała w sali Międzynarodowego Klubu Książki i Prasy wystawę o tematyce: Dziecko na znaczkach pocztowych". Edward Szpirak,Szczecin Szkoła Podstawowa nr 64 przy współudziale Komisji Młodzieżowej Pzr zorganizowała w dniach 1-8.VI. Międzyszkolną Wystawę Filatelistyczną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Otwarcia wystawy dokonał Inspektor Szkolny tow. Szydłowski. Zwiedzili ją m. in. również zastępca Przewodniczącego Prezydium WRN tow. Geiger wraz z przedstawicielami władzy terenowej Rostocku (NRD) oraz przedstawiciele Kuratorium Okręgu Szkolnego z wicekuratorem mgr R. Sierphiskim na czele. W wystawie wzięło udział 22 wystawców w grupie młodszej i 21 wystawców w grupie starszej. Jury w składzie: St. Bielaw/1y, J. Grabarczyk i Wł. Michałowski przyznało 5 dyplomów I stopnia, 8 dyplomów II stopnia oraz 14 dyplomów III stopnia. Ponadto w dziale filumenistyki przyznano dyplom I stopnia J. Koralewskiemu z Pałacu Młodzieży za pięknie opracowane eksponaty Flora i fauna" oraz Sport". W grupie młodszej dyplom I stopnia przyznano Aleksandrze Monarcha za Swiat Dziecka", w grupie starszej dyplom ł stopnia przyznano wystawcom: J. Jastrzębskiemu ze &k. Podst. nr 64 za eksponat Flora i fauna", R. Mazurkiewiczowi ze Szk. Podst. nr 64 za zbiór Sport na znaczkach", Dorocie Retlaff z Pałacu Młodzieży za zbiór Muzyka na znaczkach" oraz Z. Mące z 27 Druz. Harcerskiej za Fragment zbioru PRL". Rozpisano również konkurs na opracowanie projektu znaczków o tematyce dziecięcej, związanej z Międzynarodowym Dniem Dziecka". Na Konkurs wpłynęło 758 prac z 12 szkół. Wszystkie nadesłane projekty były eksponowane na Wystawie. 292

13 Na uwagę zasługiwały projekty znaczków nadesłanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 70. Na terenie Wystawy czynne było stoisko pocztowe z datownikiem okolicznościowym projektu inż. arch. Wł. Michałowskiego. st. B. Szczytno W Szczytnie istnieje 8 SKF zrzeszających 235 członków (w tym 70 dziewcząt). Większość młodzieży należy również do innych organizacji młodz., a przede wszystkim ZHP 118 i ZMS 38. W ostatnim roku szkolnym zapisało się do SKF 104 nowych członków. 51 członków kół należy do SKF 2 lata; 32 3 lata, 18 4 lata, 17 5 lat i 13 ponad 5 lat. Trzech weteranów": Jerzy i Marek Ley- kowie oraz Andrzej Łanowy (wszyscy z SKF przy L. O.) należą do PZF od 1958 roku. W Maratonie 1967" startowało 102 członków z terenu Szczytna. Członkowie SKF przygotowali 7 zbiorów (na ogólną limbę 20) na Oddziałowy Konkurs Szukamy zbiorów na wystawy filatelistyczne", zajmując w nim pierwsze miejsce w obu grupach wiekowych (grupa młodsza: Wł. Joachimiak Olimpiady na znaczkach PRL", starsza: M. Obrębski Kobieta na znaczkach PRL"). W roku 1967/68 mija 10 lat pracy z młodzieżą instruktora SKF w Szczytnie kol. Stanisława Gołoty. Redakcja Filatelisty" życzy dalszych szukcesów zarówno jubilatowi, jak i jego wychowankom. W czasie tegorocznego finału' Maratonu 1987" dziewczęcy zespól Skowronki" (chór MDK) z Poznania wykonał po raz pierwszy Piosenkę filatelisty" StOW9i:»Sef baranowski liosem -FILATHISTY N11.1KYKA: florian MarcinowsKi Kas-cly ma st,ne hobby: sport pio-senkę (o-to-sy. To co cle-ka-wi co ba-wi. On tytkl alla-sem jak paw cho-dzi du-mny, Bo a-tlas swtal je-yo maneż. Kto jak on z ye-o.grain zbierać dajnie tra ft-ta-te-u- sta ba* mój ko-le-go! fi-la-te-11-sty-ka cóż pie-kniej-sze-v mpk cty t ba-wi. Na przy-9o-dy my-wis. W se-riach zna-oskor: kwia-tów blask u-rok miast. Po-nint-ki Isrl-tu-rg zna-czków ca-ty Wat w ko-lo-rach od -kry-wasz ca-ty świat. 11-1a-te-li-sta bad/ moj ko le-gola-sty-ka u-czy nas Każdy ma swoje hobby: Sport, piosenkę, fotosy. To co ciekawi, co bawi. On tylko z atlasem Jak paw chodzi dumny. Bo Atlas świat jego marzeń. Kto jak on z geografii Zbierać stopnie potrafi Czyste... Refren Filatelistą Bądż mój kolego! Filatelistyka Cóż piękniejszego. Uczy l bawi. Na przygody wzywa. W seriach znaczków: kwiatów blask urok miast pomniki kultury. W seriach znaczków Piękny świat w kolorach odkrywasz. Caiy świat. Filatelistą Bądź mój kolego Filatelistyka uczy nas! Lato w pełni. Wakacje. Słońce, zieleń i ptaki. Już kończy ostatnią klasę. Jest wesól i dumny. W nagrodę, no proszę: Za pilność w nagrodę: klaseri Kto jak on oczywiście Zbierać stopnie potrafił Czyste... Refren Filatelistą Bądź mój kolego! 293

14 Środa Wlkp września odbędą się uroczystości 700-lecia nadania praw miejskich Środzie Wielkopolskiej. SKF przy Szk. Podst. nr 3 im. Aleksandra Zawadzkiego włącza się ozynnie w organizację uroczystości jubileuszowych urządzając Pokaz Filatelistyczny (w Dniach Oświatowca"). Tematyka Pokazu nawiąże do 50-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej. Z. T. Tarnów Jednym ze starszych kół młodzieżowych jest SKF przy Technikum Ekonomicznym. Liczy ogółem 103 uczestników i przejawia aktywną działalność na polu rozwoju i propagowania filatelistyki wśród młodzieży. Dzięki pozytywnemu stosunkowi dyrektora J. Gacka do zagadnień filatelistyki na terenie Szkoły, a w szczególności dzięki pracy opiekuna z-cy dyr. Wł. Bratnego, zorganizowano kilkumiesięczny kurs filatelistyczny I stopnia, w którym wzięło udział 75 uczestników. Kurs zakończono 30.V.; do egzaminu końcowego przystąpili uczestnicy, którzy wykazali b. dobre opanowanie zagadnień filatelistycznych. Uczestnikom wydano zaświadczenia z ukończenia kursu oraz wyróżniających się uczniów nagrodzono indywidualnymi nagrodami ufundowanymi przez PZF O. Tarnów oraz Dyrekcję Technikum. Kierownikiem kursu był instruktor mlodz. uczeń Technikum W. Wroński. 2.V1, przeprowadzono również egzamin końcowy szkolenia filatelistycznego I stopnia przy Szkole Podstawowej im. Kopernika w Tarnowie, w którym wzięło udział 11 uczestników. St-anisław Pilatowski Wrocław W dniach 9-16 kwietnia Pracownia Filatelistyki MDK we Wrocławiu zorganizowała Filatelistyczną Wystawę Przyjaźni". Pracownia Filatelistyki istnieje przy MDK już 11 lat. Tegoroczna ekspozycja była już siódmą i zgromadziła ponad 50 zbiorów filatelistycznych i filumenistycznych. Honorowy protektorat nad wystawą objął Przewodniczący PRN m. Wrocławia prof. Bolesław Iwaszkiewicz. W skład Komitetu Honorowego weszli min. wice kurator Fr. Szafran'ski i konsul NRD H. Bringmann. Jury w składzie: T. Nowy, M. Kościelniak, J. Komorowski i Zb. Schindler przyznało li dyplomów I stopnia: Julian rekler (za 3 zbiory), Marek Danił, Lothar Richter i Ehrefried Schech. Obok zbiorów młodzieży z MDK eksponowali swój dorobek filatelistyczny pio-. nierzy z Domu Młodych Pionierów w Bautzen (17 zbiorów). Z okazji wystawy stosowano okolicznościowy kasownik oraz wydano katalog. Całość prac organizacyjnych związanych z Wystawę wykonała młodzież Pracowni, kierowana przez Z. Olszanowskiego. W ramach zawartego układu o współpracy między MDK Wrocław i DMP - Bautzen młodzież z MDK wystawiała w maju swe zbiory znaczków i etykiet na III Okręgowej Wystawie Znaczków w Bautzen. z. o. "- stawij EFIST 67 W reprezentacyjnych salonach Domu Zdrojowego w Salsomaggiore Terme (Włochy) w dniach od 2 do 4.VI., odbyła się wystawa filatelistyczna poświęcona zbiorom tematycznym, pod nazwą EFIST 67. Wystawy w Salsomaggiore Terme mają już swoją długoletnią tradycję. Odbywają się one corocznie i gromadzą najlepsze zbiory tematyczne z całych Włoch.' Organizatorem tych wystaw jest miejscowe Kolo, przy którym działa Włoskie Centrum Filatelistyki Tematycznej (CIFT). Na wystawie eksponowano 48 zbiorów w 603 ramach. Warunki ekspozycyjne z tego powodu były dla wystawców bardzo korzystne. Mogli oni bowiem pokazać, jeżeli nie całe zbiory, to w każdym razie obszerne ich fragmenty. Np. mój zbiór Pod znakiem Eskulapa" zajmował 25 ram. Rekord jednak został zdobyty przez zbieracza włoskiego dra Salvatore Caruso, którego wspaniały zbiór poświęcony jedynie piłce nożnej można było podziwiać w 67 ramach! Nic też dziwnego że przyznano mu jednogłośnie złoty medal. Międzynarodowe Jury, któremu przewodniczył p. Marc Dhotel z Francji (M. Groer Pdska, Nino Barbaria Severino Massari i Luigi Bassani Włochy) przyznało ogółem 30 medali z czego 4 złote 294

15 w klasie konkursowej 1 poza konkursem (Pod znakiem Eskulapa). Godny podkreślenia jest fakt, że wszystkie dyplomy, jakie otrzymali wystawcy, opatrzone były na tylnej stronie uwagami Jury odnośnie danego zbioru. W ten sposób, dzięki pełnej poświęcenia pracy członków Sądu Konkursowego, każdy zbieracz otrzymał dokładne wskazówki, którymi powinien się kierować przy dalszym doskonaleniu swego zbioru. Nic też dziwnego, że zbiory prezentowane na corocznych wystawach w Salsomaggiore Ternie są na coraz wyższym poziomie. A może dobrze by było pójść i u nas w ślady włoskich Kolegów? Co o tym myślą nasi Sędziowie? Maria Groer Gdańsk Leningrad" W ramach Obchodów pięćdziesiątej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zostanie zorganizowana wystawa filatelistyczna Gdańsk Leningrad". Organizatorem wystawy jest Polski Związek Filatelistów Oddział Gdańsk przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Gdańsku i Leningradzie, Oddziałów Towarzystw: Filatelistów oraz Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą w Leningradzie. Wystawa odbędzie się w dniach października w sali Dworu Artusa i Sieni Gdańskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ oraz po przewiezieniu do ZSRR, w dniach 4-11 listopada 1967 r. w Pałacu Przyjaźni w Leningradzie. Termin wstępnych zgłoszeń minął zasadniczo 31.VI r, Eksponaty przyjęte po tym terminie nie będą umieszczone w katalogu wystawowym. Eksponaty należy nadsyłać do Komitetu Wykonawczego Wystawy najpóźniej do dnia 1 października 1967 r. na koszt i ryzyko wystawcy. Biuro Komitetu Wykonawczego Wystawy mieści się w siedzibie Zarządu Oddziału PZF Gdańsk w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Lelewela 17. RECENZJE I. Gust. Watermarks of the pre-stamp Period of roland Znaki wodne na przedfilatelistycznych listach polskich Polish Philatelic Society of Australia. Melbourne. W ramach imprez dorocznej Wystawy Polphil 66" ukazała się m.in. cenna praca I. Gusta, zbieracza znanego w Polsce z Wystawy Polska 60" o znakach wod- nych na polskich papierach listowych ) z okresu I. Gust dzieli znaki wodne tego okresu na 6 typów, których reprodukcje zamieszcza. Podaje też wykaz 117 papierni z określeniem typu stosowanych przez nie znaków wodnych. Bloch Konrad: Schachphilatelie. Berlin s. 39. Nowe wydanie katalogu obejmuje materiał do 9.IV.67 r. Wydawnictwa filatelistyczne szachowe ukazały się dotychczas w 29 państwach i dokumentują 224 imprezy szachowe lub z szachami związane. Ukazało się dotychczas na świecie 67 znaczków o tematyce szachowej ząbkowanych, 12 znaczków ciętych, 2 bloki, 46 kopert pierwszego dnia obiegu, 206 stempli okolicznościowych, 62 pocztówki i 163 koperty okolicznościowe. Katalog obejmuje łącznie 559 pozycji wydawnictw poświęconych szachom (acemple, całostki, znaczki i bloki). Najwięcej stempli stosowano w Związku Radzieckim 41, następnie w Jugosławii 38 oraz w NRF 27. Najwięcej całostek wydała Jugosławia 38, a na drugim miejscu Związek Radziecki 33. Katalog Konrada Blocha wydany jest bardzo starannie. Jacek Rogowski Obchody Dnia Znaczka" Zarząd Oddziału Warszawskiego PZF przystąpił już do przygotowania tegorocznych Obchodów Dnia Znaczka. W programie obchodów Dnia Znaczka przewiduje się zorganizowanie ciekawych i pomysłowych imprez. Niektóre imprezy powiązane będą z innymi rocznicami, a mianowicie: 50 rocznicą Rewolucji Październikowej", Dniem Wojska Polskiego", Międzynarodowym Tygodniem Pisania Listów" i Dniem Łącznościowca". Na terenie stolicy czynne będą dzielnicowe pokazy filatelistyczne, podczas których, Obok członków miejscowych Kół, zaprezentują fragmenty swoich zbiorów członkowie Klubu Dnia Znaczka z całej Polski. W Społecznym Domu Kultury WSM przy ul. Próchnika nr 8 i w Klubie MSW ul. Rakowiecka 2a przewiduje się urządzenie dużych pokazów filatelistycznych, połączonych z prelekcjami, konkursami, spotkaniami z młodzieżą szkolną i spotkaniami koleżeńskimi. Do wygłoszenia prelekcji i odczytów zgłosili się już czołowi działacze naszego Związku. 1 Na ten irrnat pisał również T. Trzebski w Filatellżele" nr 18 z 1960 roku (str. MS). 295

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI 19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI WYSTAWA KONKURSOWA ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO ORGANIZATOR: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej W Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku w lutym 2012 roku gościła Pani Prezydentowa

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 Termin wystawy: 11.11.2009 14.11.2009 roku Wystawa zorganizowana z okazji; - 900 lat Obrony Głogowa - 10 rocznica powstania Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach

,,W poszukiwaniu historii Insurekcja kościuszkowska po 220 latach Z okazji 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej włączając się w inicjatywę upamiętniającą ofiarność, patriotyzm oraz determinację w walce o niepodległość, Gminne Centrum Kultury w Drelowie i Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 15-07-17 1/5 Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.06.2017 godz. 18:00 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 ul. Mickiewicza 16 33-100 Tarnów tel.(14)655-88-95 e-mail: lo2@ii-lo.tarnow.pl W roku obchodów sześćdziesiątej rocznicy śmierci autora Balu w operze zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Wykonanie prac, zgodnych z tematyką konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Reymontowskie Pejzaże

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Reymontowskie Pejzaże W związku z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH REGULAMIN I. ORGANIZATORZY: 1. Urząd Miasta Hrubieszów 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie 3. Muzeum im. ks.

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2015 Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - którego celem jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także twórczości i dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PTASIE MIGRACJE

REGULAMIN KONKURSU PTASIE MIGRACJE REGULAMIN KONKURSU PTASIE MIGRACJE Organizator: Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. G. Piramowicza w Gdańsku Patronat: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM

NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO NAJWYBITNIEJSZE KOBIETY W HISTORII POLSKI GRAFIKA KOMPUTEROWA, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA LUB FILM ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI USTANOWNIENIA

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Biblioteka ZSO nr 8 w Kielcach zaprasza wszystkie dzieci z klas IV-VI Sp. oraz I-III /Gim. do udziału w konkursie Tuwim 2013 Konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima W dniach 12-18.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 początki firmy - nauka - zabawa - poznawanie świata - praca - nauka - rozwój

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 Muzeum Okręgowe w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym. W tegorocznej edycji tematem fotografii jest obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOWARZYSZENIA CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ NORDIC CULTURE HOUSE SZCZECIN TĘCZA PRZEZ BAŁTYK

PROJEKT STOWARZYSZENIA CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ NORDIC CULTURE HOUSE SZCZECIN TĘCZA PRZEZ BAŁTYK PROJEKT STOWARZYSZENIA CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ NORDIC CULTURE HOUSE SZCZECIN TĘCZA PRZEZ BAŁTYK WYMIANA PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI Z POLSKI I SKANDYNAWII Szczecin, 2017 TĘCZA PRZEZ BAŁTYK MOTTO: Każde

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski.

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Regulamin V Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Temat piątej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2013 Przemyśl, dnia 23 stycznia 2013 r. Decyzją Kapituły Artystycznej Nagrody im. Mariana Strońskiego od roku 2013 Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego przyznawana będzie co dwa lata i przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000052874 Konto bankowe- Bank Spółdzielczy Goleniów O/Łobez nr 33937510382600506320000010

Numer rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000052874 Konto bankowe- Bank Spółdzielczy Goleniów O/Łobez nr 33937510382600506320000010 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY z siedzibą w Łobzie 73-150 Łobez, ul. Kościuszki 2 telefax: (0.91) 397-43-62 e-mail: osk_lobez@interia.pl O D D Z I A Ł Ś L Ą S K I 43-140 Lędziny ul.3 Maja 6 /tel./fax.32-2166261/e.mail-firmakacper@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej o tematyce Powstanie Styczniowe 1863 2013 Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego I ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 04.01.2003 SZCZECIN 1 rys. godło Apostolstwa Ludzi morza 10-LECIE KLUBU STELLA MARIS W SZCZECINIE LUDZIE MORZA OD DAWNA NAZYWAJĄ IMIENIEM STELLA MARIS /TĘ, W KTÓREJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Świat bez barier HASŁO KONKURSU: TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Świat bez barier HASŁO KONKURSU: TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Świat bez barier HASŁO KONKURSU: TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE ORGANIZATOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Komisji Edukacji Narodowej W WAŁBRZYCHU CEL:

Bardziej szczegółowo

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera Regulamin konkursu na LOGO Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku które zmienia nazwę na: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Organizator Cel Wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław

Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Źródło: http://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/36086,ostatni-weekend-lata-z-historia-final-projektu-polskie-panstwo-podzie mne-portret.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima Regulamin Organizator Konkursu : Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Partnerzy: Szkoła Języków Obcych Teddy Bear Park

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Bohaterom Niepodległej w związku z 3-letnim przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu artystycznego. Mój Muranów Mój Kazimierz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Regulamin konkursu artystycznego Mój Muranów Mój Kazimierz dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP) w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa

Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa Zaproszenie XXXV Liceum Ogólnokształcące i 19 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Bolesława Prusa w Warszawie zapraszają uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) R E G U L A M I N

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) R E G U L A M I N Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Historia w krążku zamknięta. Pomorze Zachodnie od rządów Bogusława X do panowania Bogusława XIV Muzeum Narodowe w

Bardziej szczegółowo

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y Kuropatwy 1891 - wrony 2016, technika mieszana/płótno, 95x135, 2016 OBŁAWA krzysztof trzaska 13.09.2016 26.09.2016 Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y - otrzymał szereg

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09.

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09. ORGANIZATOR TYTUŁ MIEJSCE CZAS PMA w Warszawie IHKM w Warszawie PPKZ Sezon wykopaliskowy 1975 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie Kobieta w sztuce starożytnej WYSTAWY - archiwum Państwowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Monety i plakaty w muzeum

Monety i plakaty w muzeum Monety i plakaty w muzeum Muzeum Mazowieckie w Płocku planuje na piątek, 29 maja wernisaż dwóch wystaw próbnych, obiegowych i okolicznościowych monet przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz polskich

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11 I ETAP 2010/11 I Olimpiadę Języka Hiszpańskiego rozpoczął Etap Szkolny, który odbył się w całej Polsce 17 grudnia 2010 roku. Dyrektorzy szkół, których uczniowie chcieli spróbować swych sił w Olimpiadzie,

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów szkół podstawowych informacji o pierwszej edycji konkursu

Bardziej szczegółowo

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie pod patronatem honorowym: Marka Michalaka Rzecznika

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Cud nad Wisłą czyli rzecz o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku...

Cud nad Wisłą czyli rzecz o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku... XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sekretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą I. ORGANIZATORZY 1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. II. PATRONAT Patronat nad konkursem pn. W zgodzie z naturą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna.

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Patronami konkursu są Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 2 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku I. WYSTAWIENNICTWO 18.12.09 18.01.10 - Deski. Obrazy. Słowa - Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (unikalna kolekcja

Bardziej szczegółowo