Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

2

3 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

4 14 sierpnia 2014 roku, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, Minister Obrony Narodowej wyróżnił żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziały i instytucje wojskowe wpisaniem ich zasług i osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. W tym roku, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej, po raz piąty zapełniono karty Księgi Honorowej Wojska Polskiego, kontynuując tradycje cieszącego się szczególnym uznaniem wyróżnienia wpisu do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. W Księdze upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdujące się w Księdze wpisy ukazują dokonania żołnierzy różnych korpusów kadry zawodowej i rodzajów służby, upamiętniając zarówno zasługi bojowe, sukcesy w dowodzeniu i szkoleniu, jak i w pracy sztabowej, organizacyjnej oraz naukowo-badawczej. Znalazły w niej miejsce również czyny świadczące o wyjątkowej odwadze i poświęceniu wykazanym w obliczu zagrożenia. Szczególne miejsce zajmują wpisy dokumentujące czyny żołnierzy, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie. Wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego wyróżnione zostały również oddziały i instytucje wojskowe, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, na przestrzeni lat swojego istnienia. W tym roku Minister Obrony Narodowej wyróżnił wpisaniem zasług i osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego osiemnastu żołnierzy oraz sześć oddziałów i instytucji wojskowych. Żołnierzom, rodzinom żołnierzy wyróżnionych pośmiertnie oraz dowódcom oddziałów i instytucji wojskowych, którym wyrażono uznanie wpisaniem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego wręczane są dyplomy pamiątkowe, natomiast kopie wpisu są eksponowane w salach tradycji lub innych zaszczytnych miejscach w jednostkach wojskowych. Księga Honorowa Wojska Polskiego przechowywana jest w skarbnicy tradycji wojskowej Muzeum Wojska Polskiego.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 ŻOŁNIERZE WYRÓŻNIENI WPISANIEM ZASŁUG DO KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

10 Generał dywizji doktor Mirosław Rozmus Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu oraz działalności na rzecz rozwoju Żandarmerii Wojskowej Generał dywizji doktor Mirosław Rozmus jest wybitnym dowódcą, o niezwykle bogatym doświadczeniu zawodowym zdobytym na wielu stanowiskach służbowych. Współtworzył i był dowódcą m.in. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz zastępcą dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W ramach V zmiany misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, dowodził I Brygadową Grupą Bojową w składzie Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Obejmując w 2010 r. obowiązki Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej rozpoczął dynamiczną reformę tej formacji, z powodzeniem inicjując i wdrażając nowoczesne rozwiązania mające wpływ na podniesienie jakości i skuteczności jej działań w kraju, jak i podczas realizacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych. Zasługą generała Mirosława Rozmusa były prace nad odtworzeniem od 2011 r. Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej dla potrzeb NATO, pozwalające na osiągnięcie pełnej zdolności bojowej w ramach sojuszu, potwierdzonej bardzo dobrą oceną podczas certyfikacji przeprowadzonej przez międzynarodową komisję CREVAL. Niezaprzeczalnym sukcesem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej jest również utworzenie na terytorium Polski Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy, które stanowi bazę edukacyjną i szkoleniową policjantów wojskowych wszystkich krajów sojuszu. Kolejnym wyzwaniem, z którym z powodzeniem zmierzyła się Żandarmeria Wojskowa pod dowództwem generała Mirosława Rozmusa, był zakończony w 2013 r. proces akcesyjny o przyjęcie do międzynarodowej organizacji sił policyjnych o statusie wojskowym Europejskich Sił Żandarmerii (EGF). Pierwszą operacją polskich żandarmów w składzie komponentu Europejskich Sił Żandarmerii EUROGENDFOR jest misja w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej, której celem jest ustabilizowanie trudnej sytuacji w kraju oraz umożliwienie odbudowy struktur rządowych. Dokonania służbowe generała dywizji doktora Mirosława Rozmusa oraz jego walory osobiste i zawodowe zasługują na najwyższe uznanie, stanowiąc wymierny wkład w rozwój i umacnianie zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 10

11 Pułkownik pilot Tadeusz Drybczewski - dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu pilotów Marynarki Wojennej oraz opracowanie nowoczesnych lotniczych procedur ratowniczych Pułkownik pilot Tadeusz Drybczewski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku ponad trzydziestoletniej służby związany jest z lotnictwem Marynarki Wojennej, w którym zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk, m.in. zastępcy dowódcy 1 Dywizjonu Lotniczego, specjalisty Szefostwa Ratownictwa Morskiego w Dowództwie Marynarki Wojennej, zastępcy dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW oraz szefa Oddziału Lotnictwa Dowództwa Marynarki Wojennej. Od 2011 r. jest dowódcą Brygady Lotnictwa MW. Pułkownik Tadeusz Drybczewski jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem z nalotem ponad godzin. Latał na samolotach TS-11 Iskra, SbLim-2, Lim-5 oraz na śmigłowcach Mi-14. Obecnie jest pilotem śmigłowców Mi-2 i W-3. Wyrazem uznania dla jego umiejętności było nadanie tytułu Pilota Roku 1997 Lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz dwukrotne wyróżnienie tytułem honorowym Zasłużonego Pilota Wojskowego. Potwierdzeniem profesjonalizmu pułkownika Tadeusza Drybczewskiego był udział w planowaniu i realizacji licznych ćwiczeń na szczeblu Marynarki Wojennej organizowanych we współdziałaniu z innymi rodzajami Sił Zbrojnych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, takich jak: COOPERATIVE BALTIC EYE, BALTOPS oraz BALTSTAR. Swoje doświadczenie oraz wiedzę wykorzystał przy opracowaniu lotniczych procedur ratowniczych, które wprowadziły nowatorskie sposoby działań wychodzące naprzeciw wymaganiom współczesnego pola walki, przede wszystkim w Programie Szkolenia Ratowniczego na śmigłowcach MW. Nie bez znaczenia dla powstania tego programu były doświadczenia zdobyte przez pułkownika Drybczewskiego w licznych akcjach ratowniczych. Przede wszystkim w czasie powodzi w 1997 r., gdy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska dowodził komponentem lotniczym Marynarki Wojennej, za co został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Nienaganna służba pułkownika pilota Tadeusza Drybczewskiego, wybitne osiągnięcia w szkoleniu pilotów oraz opracowaniu lotniczych procedur ratowniczych, przyczyniają się do podniesienia zdolności bojowej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sytuują go wśród najbardziej wyróżniających się żołnierzy Wojska Polskiego. 11

12 Pułkownik doktor Mieczysław Lepionka - szef Oddziału Kompetencyjno-Normatywnego Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie Wyróżniony za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Pułkownik doktor Mieczysław Lepionka jest absolwentem Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1998 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Jest oficerem o bogatym doświadczeniu zawodowym, zdobytym podczas służby w 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie, Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w komórkach organizacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pułkownik Mieczysław Lepionka od 2010 r. kieruje Oddziałem Kompetencyjno-Normatywnym Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP, w którym opracowano projekty dokumentów normatywnych umożliwiających wdrożenie do działalności służbowej, przyjętego w 2013 r., nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz nowych rozwiązań dotyczących pragmatyki służby żołnierzy zawodowych. Na ich podstawie określono nowe zasady budowy struktur dowodzenia i jednostek organizacyjnych w resorcie obrony narodowej oraz przygotowano szczegółowe zakresy działania nowo utworzonych struktur dowódczych - Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczególne wyzwanie stanowiło opracowanie i sprawne wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących zasad działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, które wynikały m.in. ze zmian w zakresie sposobu zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych do stopni etatowych. Zdolności organizacyjne i koncyliacyjne pułkownika Mieczysława Lepionki, kierującego pracami legislacyjnymi podczas budowania nowych struktur organizacyjnych i etatowych, jak również umiejętność zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych zadań pomimo presji czasu, zasługują na słowa najwyższego uznania. Dokonania służbowe, zaangażowanie oraz profesjonalizm pułkownika doktora Mieczysława Lepionki przyczyniają się do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 12

13 Pułkownik w stanie spoczynku Andrzej Niewiadomski radca generalny Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w opracowaniu dokumentów normatywnych dotyczących pragmatyki służby żołnierzy zawodowych Pułkownik w stanie spoczynku Andrzej Niewiadomski w czasie ponad trzydziestoletniej służby wojskowej w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk służbowych od pomocnika szefa Wydziału poprzez radcę prawnego, szefa oddziału do zastępcy dyrektora departamentu. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej kontynuował pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Kadr, a ostatnio radcy generalnego. Wniósł bardzo duży wkład w normowanie prawnych aspektów funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych. Reprezentując resort obrony narodowej w pracach komisji parlamentarnych, uczestniczył w opracowywaniu wielu dokumentów normatywnych o strategicznym znaczeniu dla Sił Zbrojnych RP. W latach , w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, był szefem grupy roboczej ds. Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP i polityki kadrowej, gdzie koordynował i odpowiadał za określenie przyszłych wymagań oraz kierunków i zakresu zmian w szkolnictwie wojskowym, polityce kadrowej i personalnej, w odniesieniu do w pełni zawodowych Sił Zbrojnych RP. Uczestniczył również w pracach Grupy Roboczej V4K do spraw Zarządzania Wojskowymi Zasobami Osobowymi Węgier, Czech, Słowacji i Polski, której działania zorientowane były na osiąganie wspólnych celów w zakresie zarządzania personelem wojskowym, struktury organizacyjnej wojskowej służby zdrowia, a także systemu emerytalnego żołnierzy zawodowych. Będąc członkiem międzyresortowych zespołów przygotowujących rozwiązania prawne dotyczące służb mundurowych, koordynował opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przebiegu służby żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Zajmował się również poradnictwem prawnym, przede wszystkim dotyczącym przestrzegania uprawnień żołnierzy i pracowników wojska. Doświadczenie, profesjonalizm oraz zaangażowanie w służbie i pracy pułkownika w stanie spoczynku Andrzeja Niewiadomskiego w istotny sposób przyczyniają się do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 13

14 Pułkownik Wiesław Przesór - główny specjalista Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w pozyskiwaniu transportu strategicznego na potrzeby obronne Sił Zbrojnych RP Pułkownik Wiesław Przesór jest wybitnym specjalistą w dziedzinie transportu i ruchu wojsk. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w jednostkach organizacyjnych transportu i ruchu wojsk, Departamentu Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego oraz Sztabu Generalnego WP. Od 2004 r. pełni służbę w Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk. Pułkownik Wiesław Przesór posiada niezwykle bogate doświadczenie i wiedzę w dziedzinie zagadnień transportowo-logistycznych, które umiejętnie wykorzystuje w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie pozyskiwania transportu strategicznego na potrzeby obronne. Podczas ponad trzydziestoletniej służby wojskowej uczestniczył w realizacji wielu zadań ważnych dla obronności państwa, począwszy od dowodzenia logistyką w czasie budowy mostu autostradowego w Zakroczymiu na trasie S7. Brał również udział w opracowaniu strategicznych dokumentów normatywnych z zakresu kierowania ruchem wojsk, m.in. Doktryny Transportu i Ruchu Wojsk Sił Zbrojnych DD/4.4, dostosowującej krajowe przepisy i procedury do zasad przyjętych w armiach państw NATO. Od 2006 r. uczestniczył w przeprowadzeniu procesu akcesyjnego przystąpienia Polski do Programu Uzyskania Zdolności Strategicznego Transportu Lotniczego na bazie samolotów typu C-17. Z sukcesem kierował Nieetatowym Zespołem Negocjacyjnym, a także uczestniczył w procesie formowania natowskiej Organizacji Zarządzania Transportem Lotniczym, w której był przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej. Reprezentował również Ministra Obrony Narodowej w programie Tymczasowego Rozwiązania Transportu Strategicznego (SALIS) na bazie samolotów AN-124, zapewniającego dostęp Sił Zbrojnych RP do środków transportu dla Polskich Kontyngentów Wojskowych. Dokonania służbowe i profesjonalizm pułkownika Wiesława Przesóra w istotny sposób przyczyniły się do podniesienia zdolności bojowej logistyki wojskowej, a tym samym umacniania Sił Zbrojnych RP i obronności państwa. 14

15 Pułkownik Wojciech Smołuch szef Oddziału Szkolenia Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w szkoleniu żołnierzy Wojsk Specjalnych Pułkownik Wojciech Smołuch służbę wojskową rozpoczął w Centrum Szkolenia Młodszych Specjalistów Nadwiślańskich Jednostek MSW w Katowicach. Jest prymusem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz absolwentem Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów na wydziale bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Pełnił służbę m.in. w: 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromo bilnych, a następnie w Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 2006 r. zajmował różne stanowiska w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego WP, a następnie w Dowództwie Wojsk Specjalnych, m.in.: zastępcy szefa Oddziału Szkolenia, szefa Oddziału Zabezpieczenia i Koordynacji Szkolenia oraz szefa Pionu Szkolenia. Pułkownik Wojciech Smołuch dzięki szerokiej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeniu z powodzeniem kierował pracami nad wieloma nowatorskimi rozwiązaniami szkoleniowymi, które wdrożono do działalności służbowej. Jest współautorem systemu rozwoju podoficerów Wojsk Specjalnych oraz programów szkolenia zespołów bojowych i pododdziałów specjalnych jednostek Wojsk Specjalnych. Przygotował i nadzorował wprowadzenie elektronicznej ewidencji szkolenia oraz stworzył koncepcję zaawansowanego symulacyjnego systemu wsparcia szkolenia tego rodzaju wojsk. Zainicjował budowanie zdolności Wojsk Specjalnych w obszarze prowadzenia prac minerskich i pirotechnicznych. Dzięki jego inicjatywom dokonano wielu znaczących zmian i nowelizacji dokumentów normujących modernizację i rozbudowę terenowych obiektów szkoleniowych oraz wprowadzenie na wyposażenie Wojsk Specjalnych nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Obecnie sprawuje merytoryczny nadzór nad budową Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych w Jednostce Wojskowej Komandosów. Dokonania służbowe pułkownika Wojciecha Smołucha w wymierny sposób przyczyniły się do podniesienia sprawności bojowej żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a tym samym umacniania obronności państwa. 15

16 Pułkownik w stanie spoczynku profesor doktor habilitowany Adam Tomaszewski - były komendant Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w szkoleniu kadr dowódczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pułkownik w stanie spoczynku profesor doktor habilitowany Adam Tomaszewski jest wybitnym dydaktykiem wojskowym. Po ukończeniu w 1967 r. Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu pełnił służbę w 11 Dywizji Pancernej w Żaganiu oraz Akademii Sztabu Generalnego, gdzie w 1984 r. uzyskał tytuł naukowy doktora. Od 1990 r. swoją karierę naukową i wojskową związał z Akademią Obrony Narodowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska: docenta, kierownika Katedry Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz kierownika Katedry Sztuki Operacyjnej. W 1991 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 5 lat później profesora zwyczajnego. W latach pełnił obowiązki komendanta Wydziału Wojsk Lądowych, którego zadaniem było kształcenie i doskonalenie zawodowe oficerów przewidzianych na średnie i wyższe stanowiska dowódcze i sztabowe w Siłach Zbrojnych RP. Pułkownik Tomaszewski był inicjatorem i nadzorował opracowanie, a następnie wdrożenie nowych programów studiów i kursów dostosowanych do standardów obowiązujących w państwach NATO oraz zmian zachodzących w Wojsku Polskim. Był współorganizatorem wielu konferencji, szkoleń i ćwiczeń, w których uczestniczyli również oficerowie z wydziałów wojskowych uczelni zagranicznych m.in. z Hamburga i Kopenhagi. Szczególnym powodzeniem cieszyły się prowadzone w Wydziale Kursy integracji z NATO przeznaczone dla oficerów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Wykorzystując swoją kreatywność i energię inspirował działalność badawczą i publicystyczną Wydziału oraz sam aktywnie w niej uczestniczył. W tym okresie głównym celem tej działalności było wypracowanie nowego modelu przygotowania i użycia Wojsk Lądowych w operacjach wielonarodowych w warunkach przynależności Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyniki badań uzyskanych we współpracy z Dowództwem Wojsk Lądowych oraz doświadczenia kadry dydaktycznej wyniesione z udziału w operacjach międzynarodowych i ćwiczeniach z wojskami, stanowiły podstawę do opracowania wielu materiałów dydaktycznych. Zaangażowanie w służbie oraz wybitne osiągnięcia pułkownika w stanie spoczynku profesora doktora habilitowanego Adama Tomaszewskiego w działalności dydaktycznej wniosły wymierny wkład w przygotowanie profesjonalnej kadry dowódczej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 16

17 Pułkownik profesor doktor habilitowany Mariusz Wiatr rektor komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz rozwoju szkolnictwa i myśli wojskowej Pułkownik profesor doktor habilitowany Mariusz Wiatr jest wybitnym znawcą globalnych i regionalnych problemów militarnych oraz autorytetem w dziedzinie nauk wojskowych, a w szczególności sztuki operacyjnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Wojskowej w Dreźnie. Po uzyskaniu w 1993 r. tytułu doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej zaangażował się w działalność dydaktyczną i naukową. W latach odbył studia operacyjno-strategiczne w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Zdobyte wówczas doświadczenie i wiedzę wykorzystał w procesie przygotowania Sił Zbrojnych RP do spełnienia wymogów oraz uzyskania interoperacyjności z siłami zbrojnymi państw NATO, a także ich transformacji do współczesnych wyzwań. Był twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Działań Połączonych w Akademii Obrony Narodowej, którego działalność koncentrowała się na problemach prowadzenia operacji połączonych. Służbę w Akademii zakończył w 2007 r. na stanowisku komendanta Wydziału Wojsk Lądowych. W tym samym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pułkownikowi Wiatrowi tytuł profesora nauk wojskowych. W styczniu 2008 r. pułkownik Mariusz Wiatr objął stanowisko zastępcy komendanta prorektora ds. naukowo-dydaktycznych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, a w marcu 2011 r. został rektorem komendantem tej uczelni. Pod jego kierownictwem uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia w zakresie: nauk o bezpieczeństwie, inżynierii wojskowej, zarządzania oraz socjologii na poziomie licencjatu. Stała się również zapleczem eksperckim Sił Zbrojnych RP z zakresu prowadzenia operacji połączonych na szczeblu taktycznym. Pułkownik Mariusz Wiatr jest autorem cenionych prac naukowo-badawczych i publikacji naukowych. Za swoją działalność dydaktyczno-naukową został uhonorowany między innymi: Nagrodą Ministra Obrony Narodowej za opracowanie Modelu rozwoju oficera w Siłach Zbrojnych RP, a także wyróżnieniem rektora Akademii Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną. Wybitne osiągnięcia pułkownika profesora doktora habilitowanego Mariusza Wiatra w wymierny sposób wpływają na kształcenie profesjonalnych kadr Wojska Polskiego przyczyniając się do zwiększenia zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 17

18 Pułkownik pilot Sławomir Żakowski zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego w Warszawie Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w szkoleniu lotniczym i wdrażaniu nowych samolotów transportowych Pułkownik Sławomir Żakowski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Akademii Obrony Narodowej. Jest pilotem klasy mistrzowskiej, instruktorem i oblatywaczem samolotów M-28 Bryza i C-295 CASA. Posiada bogate doświadczenie dowódcze zdobyte w czasie trzydziestoletniej służby pełnionej między innymi w: 13 eskadrze lotnictwa transportowego w Krakowie, 8 Bazie Lotniczej w Krakowie, 3 Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 3 Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Pułkownik Sławomir Żakowski jest pierwszym polskim pilotem samolotów transportowych, który wykonywał misje w warunkach bojowych w Iraku i Afganistanie. Wielokrotnie organizował i uczestniczył w misjach humanitarnych, między innymi do Iranu, Algierii i Biesłanu w Rosji. Jego doskonałe umiejętności i zaangażowanie w służbie zostały docenione przyznaniem między innymi tytułu Pilota 2003 Roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz wyróżnieniem przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 r. tytułem honorowym Zasłużony Pilot Wojskowy. Swoje ogromne doświadczenie i wiedzę wykorzystał przygotowując szereg rozwiązań i dokumentów metodycznych stosowanych w szkoleniu pilotów samolotów transportowych M-28 Bryza, C-295 CASA i C-130 Hercules. Jest autorem Programu szkolenia na samolocie C-295 CASA oraz modelu szkolenia w lotnictwie transportowym, który usystematyzował wymogi dotyczące szkolenia na różnych typach samolotów transportowych w SZ RP, a także inicjatorem organizacji kursów taktycznych dla pilotów samolotów transportowych, które są bazą do dalszego szkolenia w powietrzu. Uczestniczył również w opracowaniu Poradnika dla personelu latającego nad terenem górzystym. Nienaganna służba oraz wybitne osiągnięcia pułkownika pilota Sławomira Żakowskiego w szkoleniu polskich pilotów stanowią wymierny wkład w umacnianie zdolności bojowych i taktycznych lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz sytuują go wśród najbardziej wyróżniających się żołnierzy Wojska Polskiego. 18

19 Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński były dowódca Grupy Obsługi Technicznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Wyróżniony za znaczący wkład w opracowanie i wdrożenie koncepcji przyjęcia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP samolotów wielozadaniowych F-16 Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada bogate doświadczenie dowódcze zdobyte podczas trzy dziestopięcioletniej służby pełnionej m.in. na stanowiskach: dowódcy eskadry technicznej i szefa Służby Inżynieryjno-Lotniczej 62, a następnie 3 Pułku Obrony Powietrznej Kraju w Poznaniu. W styczniu 2000 r. został skierowany do służby w 31 Bazie Lotniczej w Poznaniu, którą kontynuował w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński uczestniczył w tworzeniu struktur organizacyjnych 31 Bazy Lotniczej, której zadaniem było przyjęcie na wyposażenie samolotu wielozadaniowego F-16. Współuczestniczył nie tylko w opracowaniu schematu strukturalnego Grupy Obsługi Technicznej, ale przede wszystkim opracował koncepcję przyjęcia sprzętu i wyposażenia do tego typu statku powietrznego. Obejmowała ona m.in. procedury odpraw celnych, ułatwiających i przyspieszających wdrożenie samolotu wielozadaniowego w Siłach Zbrojnych RP, a następnie wpływających na utrzymanie wysokiego poziomu sprawności podczas jego eksploatacji. Jego umiejętności i zdolności organizacyjne były wielokrotnie wykorzystywane podczas przygotowywania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych, m.in. ćwiczeń CLEAN HUN- TER 2005, SENTRY WHITE FALCON 2005, ANAKONDA 2009, BIELIK 09, FORCEVAL 2011, SIROCCO 2012, ZEFIR 2012 czy SQUADRON EXCHANGE Jako oficer o wybitnych zdolnościach technicznych oraz ogromnym doświadczeniu wykazał się również umiejętnościami racjonalizatorskimi. Jest między innymi autorem projektu FOD (foreign object damaged), który dzięki zastosowaniu podziału lotniska na strefy bezpieczeństwa pozwala lepiej chronić silniki lotnicze przed uszkodzeniami. Projekt został wdrożony w Siłach Powietrznych jako obowiązujący wzorzec. Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński dzięki swojemu profesjonalizmowi stał się wzorcem do naśladowania dla swoich podwładnych, szkoląc kilka pokoleń techników samolotów o najwyższych kwalifikacjach. Nienaganna służba oraz wybitne osiągnięcia podpułkownika rezerwy Jarosława Zielińskiego w przygotowaniu personelu technicznego i wprowadzaniu do eksploatacji samolotów wielozadaniowych F-16, w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia zdolności bojowej lotnictwa Sił Zbrojnych RP. 19

20 Chorąży Krzysztof Kwaśnik dowódca Obsługi 6 Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana w Gdyni Wyróżniony za odwagę i ofiarność podczas służby w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie Chorąży Krzysztof Kwaśnik służbę wojskową rozpoczął w 1998 r. jako kadet szkoły chorążych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Po jej ukończeniu objął stanowisko dowódcy zespołu w 6 Ośrodku Radioelektronicznym Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2002 r. został dowódcą grupy i wiodącym specjalistą z zakresu rozpoznania sygnałowego i obrazowego. Chorąży Krzysztof Kwaśnik jest wysoko oceniany przez przełożonych za sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków. Trzykrotnie brał udział w misjach poza granicami państwa w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Po raz pierwszy w 2010 r., na stanowisku podoficera specjalisty w ramach VII zmiany, gdzie w trakcie ciężkich walk dwukrotnie został ranny. W 2011 r. pełnił służbę jako młodszy technik śmigłowca w IX zmianie PKW. Za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. Swoje zaangażowanie oraz umiejętność skutecznego działania w najtrudniejszych warunkach potwierdził w 2013 r., gdy został skierowany do służby na stanowisku podoficera specjalisty w XIII zmianie PKW w Afganistanie. Podczas misji wykazał się niezwykłą walecznością w trakcie odparcia ataku na bazę w Ghazni, gdzie został ranny po raz trzeci. W 2013 r. Minister Obrony Narodowej przyznał chorążemu Krzysztofowi Kwaśnikowi odznakę Za Rany i Kontuzje. Zasługi bojowe, postawa na polu walki oraz profesjonalizm chorążego Krzysztofa Kwaśnika sytuują go wśród najlepszych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 20

21 Kapral Łukasz Goździk dowódca drużyny szturmowej 7 batalionu kawalerii powietrznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim Wyróżniony za męstwo i odwagę wykazane podczas służby w IV zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie Kapral Łukasz Goździk rozpoczął służbę w październiku 1999 r. jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, a następnie służby nadterminowej 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W styczniu 2005 r. został powołany do służby zawodowej na stanowisko zwiadowcyradiotelefonisty, zwiadowcy-celowniczego, a obecnie dowódcy drużyny szturmowej. Kapral Łukasz Goździk po raz pierwszy został skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa w 2005 r., na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu dowódcy drużyny w ramach V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Swoje doskonałe wyszkolenie, a przede wszystkim umiejętność podejmowania trafnych decyzji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wielokrotnie potwierdził w trakcie kolejnej misji, w IV zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy załogi. Szczególną odwagą wykazał się podczas jednego z patroli, gdy w wyniku kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, ranni zostali żołnierze wojsk koalicji. Kapral Łukasz Goździk, pomimo ciągłego ostrzału, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym, jednocześnie ewakuując ich ze strefy bezpośredniego zagrożenia w bezpieczne miejsce. Jego opanowanie, determinacja i skuteczność działania pozwoliły na uniknięcie ofiar wśród żołnierzy patrolu. Ofiarność i odwaga wykazane przez kaprala Łukasza Goździka na polu walki są godne najwyższej pochwały i uznania, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych żołnierzy. 21

22 Śp. Pułkownik Grzegorz Nicke - dowódca kompanii wsparcia dywizjonu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu Wyróżniony pośmiertnie za bohaterski czyn uratowania życia innego żołnierza Pułkownik Grzegorz Nicke służbę wojskową rozpoczął w 1994 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu. Po jej ukończeniu pełnił zawodową służbę wojskową w 5 Pułku Artylerii w Sulechowie, 14 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach i 6 dywizjonie artylerii samobieżnej w Toruniu. Uczestniczył w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. Od 2009 r. dowodził kompanią wsparcia dywizjonu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Był znakomitym dowódcą, wyróżniającym się wysokim poczuciem odpowiedzialności za podwładnych i powierzone zadania. 8 października 2013 r. pułkownik Grzegorz Nicke był kierownikiem zajęć programowych ze szkolenia strzeleckiego na temat Ćwiczenie w rzucaniu granatami ręcznymi z żołnierzami kompanii wsparcia, odbywających się w ośrodku szkolenia toruńskiego Centrum. Gdy granat bojowy F-1 upadł zbyt blisko miejsca, w którym znajdowali się ćwiczący, pułkownik Nicke osłonił własnym ciałem znajdującego się w okopie żołnierza, ratując mu życie. Pułkownik Grzegorz Nicke zmarł 19 października wskutek obrażeń doznanych w wyniku zranienia odłamkami eksplodującego granatu. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień wojskowy pułkownika. Profesjonalizm w służbie, walory osobiste oraz wyjątkowa odwaga i poświęcenie pułkownika Grzegorz Nicke są godne najwyżej pochwały i stanowią wyjątkowy wzór do naśladowania dla wszystkich żołnierzy. 22

23 Śp. Komandor profesor doktor habilitowany Leszek Piaseczny były dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Wyróżniony pośmiertnie za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki okrętowej oraz w działalności dydaktycznej na rzecz Marynarki Wojennej Komandor Leszek Piaseczny był wybitnym specjalistą w dziedzinie eksploatacji i konstrukcji techniki okrętowej, a w szczególności silników spalinowych. Był absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych, oraz Politechniki Poznańskiej, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2003 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał komandorowi Leszkowi Piasecznemu tytuł profesora nauk technicznych. Od 1972 r. był asystentem w Zakładzie Eksploatacji Okrętów Katedry Technologii i Eksploatacji, a następnie adiunktem i zastępcą szefa Instytutu Technicznej Eksploatacji Okrętów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W latach pełnił funkcję szefa Oddziału Naukowego, a następnie do 2006 r. komendanta dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej. Profesor Leszek Piaseczny prowadził badania naukowe w dziedzinie trwałości i niezawodności okrętowych systemów technicznych oraz optymalizacji systemów obsługi technicznej okrętów, m.in. technologii napraw okrętowych tłokowych silników spalinowych oraz zastosowania kompozytów polimerowych. Był człowiekiem niezwykle kreatywnym, o ogromnej energii i pasji, który wybitne osiągnięcia naukowe łączył z osobowością humanisty i erudyty w wielu dziedzinach kultury. Znakomity wykładowca i nauczyciel akademicki, autor nowatorskich wykładów i seminariów naukowych, wyjątkowo ceniony promotor i recenzent prac wielu pokoleń studentów. Pozostawił znaczący dorobek naukowy obejmujący trzy monografie, dwa patenty oraz ponad 200 artykułów naukowych. Osiągnięcia komandora profesora doktora habilitowanego Leszka Piasecznego jako nauczyciela akademickiego i naukowca stanowią wymierny wkład w rozwój polskiej techniki wojskowej oraz szkolenia kadr na potrzeby Sił Zbrojnych RP. 23

24 Śp. Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki - dowódca Sekcji Ogniowej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu Wyróżniony pośmiertnie za odwagę i męstwo okupione ofiarą życia podczas służby w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki służbę wojskową rozpoczął w lipcu 2007 r. jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, a następnie żołnierz nadterminowy 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu. W 2000 r., wraz z powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, został wyznaczony na stanowisko zwiadowcy minera, a następnie operatora. W latach pełnił służbę w Jednostce Wojskowej GROM, po czym powrócił do macierzystej jednostki w Lublińcu na stanowisko zastępcy dowódcy Sekcji. Trzykrotnie brał udział w misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie w Zadaniowym Zespole Bojowym Wojsk Specjalnych Task Force 50 (TF-50) w składzie VII, X i XIII zmiany. Świetne wyszkolenie, doskonałe umiejętności przywódcze i bardzo dobra organizacja pracy umożliwiały chorążemu Łuckiemu skuteczne dowodzenie sekcją specjalną podczas kilkudziesięciu operacji bojowych, co w wymierny sposób przyczyniało się do efektywnego działania TF-50. Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki zginął w nocy z 23 na 24 sierpnia 2013 r., w trakcie operacji pk. CHATR 14, mającej na celu przejęcie środków walki służących do prowadzenia działalności terrorystycznej z nielegalnego magazynu znajdującego się w dystrykcie Giro. W zasadzce przygotowanej na siły koalicyjne rannych zostało dwóch innych żołnierzy TF-50 oraz pięciu funkcjonariuszy specjalnych afgańskich służb bezpieczeństwa. Za czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień wojskowy starszego chorążego sztabowego. Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki złożył najwyższą ofiarę w walce z międzynarodowym terroryzmem służąc szlachetnej sprawie przywracania bezpieczeństwa, pokoju i wolności. 24

25 ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE WPISANIEM NAZWY I OSIĄGNIĘĆ DO KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

26 Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód (część polska) w Szczecinie Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań szkoleniowych oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie (część polska) jest jednostką wojskową stanowiącą polski wkład do Wielonarodowego Dowództwa Korpusu Północny-Wschód, będącego elementem struktury wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Korpus został utworzony 18 września 1999 r. na podstawie trójstronnego porozumienia państw założycielskich: Danii, Niemiec i Polski. Żołnierze części polskiej stanowią największą grupę spośród 13 krajów wchodzących w skład Korpusu. Struktura Korpusu ulegała systematycznym przeobrażeniom wynikającym ze zmian doktrynalnych Sojuszu. W 2005 r. Dowództwo osiągnęło status certyfikowanego Dowództwa Sił Lądowych Sojuszu, spełniając wymogi Pełnej Gotowości Operacyjnej. Korpus, jako część składowa sił NATO, od 15 lat odgrywa bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego w tym regionie Europy. W 2007 r. personel Dowództwa Korpusu po raz pierwszy wziął udział w misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie. Przez 6 miesięcy blisko 160 oficerów i podoficerów Korpusu stanowiło część nowo utworzonego Dowództwa Kompozytowego Sił ISAF w Kabulu, gdzie potwierdzili swój wysoki poziom przygotowania i zaangażowania. Od lutego do sierpnia 2010 r. Korpus wydzielał obsadę nowo utworzonej struktury dowodzenia, jaką było Połączone Dowództwo Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (IJC). W 2014 r. Korpus po raz trzeci delegował swoich żołnierzy do afgańskiej misji. Wielonarodowy Korpus Północny Wschód od początku swojego istnienia wykorzystując swoje geostrategiczne położenie w środkowej Europie, w obszarze Morza Bałtyckiego z powodzeniem realizuje kilkuletni cykl szkolno-treningowy, którego kulminacją są ćwiczenia organizowane dla jednostek państw zrzeszonych. W maju 2012 r., w duńskiej bazie wojskowej Nymindegab odbyło się ćwiczenie pk. KRYSZTAŁOWY ORZEŁ 12, potwierdzając bardzo dobre przygotowanie żołnierzy do wykonywania powierzonych zadań. Kolejną edycję ćwiczenia przeprowadzono w kwietniu 2013 r., w niemieckiej bazie w Wildflecken, wykorzystując rzeczywiste dane z misji ISAF. Od 19 grudnia 2012 r. strukturą Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód dowodzi generał broni Bogusław Samol. Osiągnięte wyniki szkolenia i działania w strukturach sojuszniczych oraz zasługi w służbie poza granicami państwa żołnierzy części polskiej Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie zasługują na najwyższe uznanie oraz wyróżnienie wpisaniem nazwy i osiągnięć jednostki do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 26

27 Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu Wyróżniona za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań specjalnych poza granicami państwa Jednostka Wojskowa Komandosów jest najstarszą jednostką Wojsk Specjalnych, której rodowód sięga 1957 r. Chwalebnie kontynuuje tradycje m.in. Pierwszej Samodzielnej Grupy,,COM- MANDO, Batalionów Armii Krajowej,,Zośka,,,Parasol i,,miotła, Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie oraz 62 kompanii specjalnej,,commando w Bolesławcu. W 2011 r. została przekształcona z 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Jednostkę Wojskową Komandosów w Lublińcu. Jednostka jest przeznaczona do prowadzenia lądowych operacji specjalnych w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz związanych ze zwalczaniem terroryzmu. Komandosi z Lublińca są najwyższej klasy specjalistami w rozpoznaniu, działaniach bezpośrednich i niekonwencjonalnych oraz wsparcia militarnego prowadzonego samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi jednostkami działań specjalnych. Poziom ich wyszkolenia i przygotowania do działań bojowych przeszedł najwyższą próbę podczas wykonywania zadań w Macedonii, Pakistanie, Kongo, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Libanie, Syrii, Iraku, Czadzie i Afganistanie. Na szczególne uznanie zasługują najtrudniejsze misje prowadzone w ramach Zadaniowego Zespołu Bojowego Task Force 50 (TF-50) w składzie Zgrupowania Wojsk Specjalnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Dokonania jednostki były wielokrotnie doceniane przez przełożonych: Minister Obrony Narodowej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2008 r. nadał 1 Pułkowi Specjalnemu Komandosów tytuł Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2012 r. wyróżnił Jednostkę Wojskową Komandosów tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego. W 2012 r. szef Sztabu Generalnego WP wyróżnił tytułem honorowym Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych TF-50, za dokonania bojowe połączone z ofiarnością i odwagą żołnierzy podczas wykonywania zadań w PKW w Afganistanie. Od 26 listopada 2012 r. jednostką dowodzi pułkownik Wiesław Kukuła. Osiągnięcia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu zasługują na najwyższe uznanie, stanowiąc najlepsze świadectwo profesjonalizmu, odwagi i męstwa polskich żołnierzy i wnosząc wymierny wkład w walkę z międzynarodowym terroryzmem. 27

28 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań inżynieryjnych i saperskich 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny wywodzi swoją historię od 2 Pułku Kolejowego utworzonego w 1957 r. w Przemyślu, skąd w 1960 r. został przeniesiony do Inowrocławia. 1 listopada 2013 r. w jego strukturę zostały włączone trzy jednostki inżynieryjne: 1 batalion drogowo- -mostowy z Dęblina, 3 batalion inżynieryjny z Niska oraz 4 batalion inżynieryjny z Głogowa. Obecnie podlega Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Pułk specjalizuje się w realizacji zadań inżynieryjnych w zakresie budowy dróg, mostów, urządzania i utrzymania przepraw, rozbudowy fortyfikacyjnej i budowy zapór oraz oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Trud codziennej służby żołnierzy Pułku jest doceniany przez społeczeństwo, w wymierny sposób przyczyniając się także do rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej kraju. Do znaczących osiągnięć należą m.in. zbudowany w ciągu trzech miesięcy w 1985 r. warszawski Most Syreny, który służył społeczeństwu do 2000 r. jako most zastępczy na czas remontu Mostów Poniatowskiego oraz Śląsko-Dąbrowskiego, wykonana w 2006 r. estakada o długości 681 m na Trasie Toruńskiej w Warszawie, czy most w Poznaniu przygotowany dla potrzeb Euro W 2013 r. w Pułku sformowano Wojskową Jednostkę Odbudowy, która jako pierwsze tego typu zgrupowanie zadaniowe w Wojsku Polskim, osiągnęła gotowość i wykonała zadanie na rzecz społeczeństwa, budując most na rzece Mień w Lipnie. Na profesjonalizm i umiejętności żołnierzy z Inowrocławia społeczeństwo może również liczyć podczas klęsk żywiołowych, np.: w 2012 r. uczestniczyli oni w likwidacji skutków powodzi w Jeleniej Górze, odbudowując trzy mosty drogowe o łącznej długości 48 m. Żołnierze Pułku wykonują również najtrudniejsze zadania saperskie. W 2013 r. patrole rozminowywania interweniowały 1083 razy na terenie pięciu województw. Wykryto i zlikwidowano szt. bomb, pocisków i amunicji. Od 7 października 2013 r. dowódcą Pułku jest pułkownik Marek Wawrzyniak. Profesjonalizm żołnierzy 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu, zaangażowanie w służbie oraz wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, zasługują na najwyższe uznanie i wyróżnienie wpisaniem nazwy i osiągnięć jednostki do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 28

29 Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań dochodzeniowo-śledczych i prewencyjnych na terenie kraju oraz poza granicami państwa Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie został powołany 1 września 1990 r. Obecnie podlegają mu: wydział w Nowej Dębie i placówki w Bielsku-Białej, Gliwicach, Kielcach, Lublińcu, Przemyślu i Rzeszowie Oddział wykonuje głównie zadania związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez żołnierzy, wykrywaniem i ściganiem ich sprawców, ochroną porządku publicznego na terenach i w obiektach wojskowych oraz w miejscach publicznych, a także zapewnianiem bezpieczeństwa delegacji krajowych i zagranicznych. Oddział zasięgiem działania obejmuje obszar czterech województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ze względu na przygraniczne położenie współdziała z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego. W sprawach ścigania sprawców przestępstw Oddział współdziała również z Centralnym Biurem Śledczym, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Krakowscy żandarmi z powodzeniem wspierają Policję w ogólnopolskich i lokalnych akcjach, tj. Bezpieczny weekend, ZNICZ, TRUCK, Bezpieczny wypoczynek oraz w Narodowym Eksperymencie Bezpieczeństwa Weekend bez ofiar. Żołnierze Oddziału potwierdzili swoje doskonałe wyszkolenie, także podczas wykonywania zadań w misjach poza granicami państwa: na Wzgórzach Golan, w Syrii, Bośni, Kosowie, Iraku i Afganistanie. Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2011 r. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Od 22 sierpnia 2011 r. komendantem Oddziału jest pułkownik Sebastian Kalisz. Zaangażowanie w służbie, doskonałe wyszkolenie i profesjonalizm żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie zasługują na najwyższe uznanie oraz wyróżnienie wpisaniem jego nazwy i osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 29

30 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Warszawie Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w zapewnieniu działania systemów łączności i teleinformatycznych resortu obrony narodowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 r. Kontynuuje tradycje i historię: 2 Samodzielnego Pułku Łączności, Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego, Węzła Łączności nr 2 JW Nr 3211 oraz Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym zadaniem Centrum jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemu łączności kierowania i dowodzenia oraz zabezpieczenie funkcjonowania multimedialnych systemów teleinformatycznych. Przeznaczone jest również do koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem jawnego i niejawnego systemu telekomunikacyjnego dla potrzeb dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP oraz łączności koalicyjnej dla potrzeb instytucji i jednostek organizacyjnych MON. W codziennej służbie personel Centrum zapewnia najwyższą sprawność działania systemów teleinformatycznych dla potrzeb Ministra Obrony Narodowej i komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych instytucji i jednostek wojskowych znajdujących się w obszarze odpowiedzialności Centrum oraz czterech podporządkowanych mu Regionów Wsparcia Teleinformatycznego w: Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Wrocławiu. Centrum zapewnia techniczną współpracę stacjonarnych systemów łączności Sił Zbrojnych RP i państw NATO oraz organizację systemu łączności z jednostkami przebywającymi poza obszarem kraju. Dokonania Centrum nawiązują do chlubnych osiągnięć jego poprzedników, których wyrazem było wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej w 1997 i 2005 r. Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej nadaniem tytułu honorowego Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych. Od początku istnienia Centrum jego szefem jest pułkownik Ryszard Michta. Rzetelna służba żołnierzy i pracowników Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych dobrze służą niezawodności i efektywności funkcjonowania resortu obrony narodowej oraz systemu obronnego państwa, zasługując na wyróżnienie wpisaniem nazwy i osiągnięć instytucji do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 30

31 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz promocją służby wojskowej Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu jest terenowym organem administracji wojskowej w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, obejmującym obszar województwa wielkopolskiego. Koordynuje działalność sześciu Wojskowych Komend Uzupełnień w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Pile i Poznaniu oraz Komendy Garnizonu Poznań. Główne zadania Sztabu polegają na zapewnieniu utrzymania w gotowości systemu zarządzania kryzysowego, sprawnej realizacji przedsięwzięć związanych z utrzymaniem gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz promocją wojska. Personel Sztabu skutecznie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej województwa wielkopolskiego w dziedzinie zarządzania kryzysowego, a przede wszystkim z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń niemilitarnych na terenie województwa. Szczególnym przykładem skutecznego współdziałania i właściwego planowania była sprawna organizacja działań w czasie klęski powodzi w 2010 r., która przyczyniła się do znacznego ograniczenia strat materialnych. Bardzo dobra współpraca Sztabu z lokalnymi organami administracji i porządku publicznego jest również efektem wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Pozwoliły one m.in. na wypracowanie zasad i procedur uczestnictwa przedstawicieli resortów: obrony narodowej i spraw wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz terenowych organów administracji wojskowej w procesie planowania i wykorzystania jednostek służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Dzięki kreatywnej działalności promocyjnej przedstawiciele Sztabu osiągają znakomite efekty w pozyskiwaniu ochotników do służby wojskowej. Aktywnie wspierają również działalność organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych, popularyzując zawód żołnierza oraz kształtując pozytywny wizerunek Wojska Polskiego. Od 3 sierpnia 2009 r. szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu jest pułkownik doktor Zdzisław Małkowski. Zaangażowanie, sprawność działania i profesjonalizm żołnierzy i pracowników Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu przyczyniają się do umacniania systemu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zasługując na najwyższe uznanie oraz wyróżnienie wpisaniem nazwy i osiągnięć instytucji do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 31

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedkładany projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży. Wydany przez Departament Wychowania i Promocji Obronności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami 18 stycznia 2010 r. Kielce. W Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych pożegnano żołnierzy XII zmiany PKW EUFOR wyjeżdżających do Republiki Bośni i Hercegowiny. Żegnać i być żegnanym to dwie zupełnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. między. Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym. w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. między. Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym. w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Departament Wychowania i Promocji Obronności 137 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Granicami Polski oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r. Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. Poz. 38 Biuro Dyrektora Generalnego DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Warszawa, 13 marca 2013 r. Tytuły honorowe Przodujący Oddział

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dziesięciu oficerom Wojska Polskiego, a także czterem oficerom Policji, dwóm Państwowej Straży Pożarnej oraz

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA

INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA ZATWIERDZAM SZEF INSPEKTORATU - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA WP /-/ płk lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI Warszawa, dnia 310.2012 r. ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej GEN. BRYG. PIL. TOMASZ DREWNIAK DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Tematyka wystąpienia Lotnictwo

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo