ąwśerątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónm qweęrtyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnm qwńertyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnąwś erątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqwe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ąwśerątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónm qweęrtyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnm qwńertyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnąwś erątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqwe"

Transkrypt

1 ąwśerątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónm qweęrtyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnm qwńertyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnąwś erątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqwe MATEMATIK BEGREPPSBOK SVENSKA POLSKA ęrtyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnmqwń ertyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnmqwert TEMA MODERSMÅL JĘZYK OJCZYSTY yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerąwśe Översättning / Tłumaczenie: Ewa Rybacka rątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqweę rtyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnmqwńe rtyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerąwśer ątyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqweęr tyużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnmqwńer tyuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerąwśerą tyuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqweęrt yużiopåasdfghćjklöäzxcvśbnmqwńert yuiopåasdfgźhjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwerąwśerąt yuiopåasdfghjklöäzxłcvbónmqweęrty

2 SVENSKA POLSKI EXEMPEL DIAGRAM WYKRESY Cirkeldiagram wykres (diagram) w kształcie okręgu 4:e kvart 13% 1:a kvart 13% 2:a kvart 17% 3:e kvart 57% Linjediagram wykres liniowy Öst Väst Nord 0 1:a kvart 2:a kvart 3:e kvart 4:e kvart Mall Medeltal / Medelvärde / Genomsnitt Median Sannolikhet szablon, wzorzec średnia arytmetyczna mediana (wartość środkowa, drugi kwartyl) prawdopodobieństwo 20, 15, 10, = = , 3, 7, 4, 1, 5, , 4, 2, 5, 3, = 3,5 2 Stapeldiagram wykres (diagram) przedstawiony za pomocą kolumn :a kvart 2:a kvart 3:e kvart 4:e kvart Öst Väst Nord Stolpdiagram wykres (diagram) przedstawiony za pomocą słupków Tabell tabela 2

3 x-axel oś układu współrzędnych x (oś odciętych) y-axel y-axel Origo/nollpunkt oś układu współrzędnych y (oś rzędnych) środek (lub początek) układu współrzędnych, punkt zerowy Se ex ovan. Se ex ovan. x-axel 3

4 SVENSKA POLSKI EXEMPEL SKALA SKALA Avbilda odwzorować Rita av en bild Avstånd Bråkform odległość ułamek Decimalform ułamek dziesiętny 0, Föremål przedmiot Förminska pomniejszyć (np. w skali) 1 : 2 Förstora powiększyć (np. w skali) 2 : 1 Karta Längd Naturlig storlek mapa długość wymiar rzeczywisty Procentform liczba zapisana jako procent 60% Sträcka odcinek x A Verklighet w rzeczywistości På riktigt x B 4

5 SVENSKA POLSKI EXEMPEL EKVATION Równania area = A Formel wzór A= B *H 2 Högerled prawa strona równania 10 + Y = 22 Koordinatsystem układ współrzędnych Lösning / Rot pierwiastek równania 6x + 7 = 37 x = 5 ( x = 5 är en lösning el en rot till ekvationen ) Parentes nawiasy [(24 +3) * 12] Rot / Lösning Storhet Tid pierwiastek równania wielkość (którą moŝna zmierzyć lub obliczyć) czas Variabel zmienna x f % Tabellen visar att variabeln x kan anta värdena 0, 1, 2, 3, 4 och 5. Vänsterled lewa strona równania 10 + Y = 22 5

6 SVENSKA POLSKI EXEMPEL BRÅK Blandad form liczby mieszane UŁAMKI Bråk Bråk (äkt eller egentligt) Bråk (oäkt eller oegentligt) Tal i bråkform ułamek ułamek właściwy ułamek niewłaściwy liczba zapisana w formie ułamka Bråksträck kreska ułamkowa el Del Fjärdedel część jedna czwarta (część całości) 1 4 Förkorta Förlänga skrócić ułamek (podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę) 3 6 / = 8/ 5 5 rozszerzyć ułamek (pomnoŝyć licznik i 4 4 * 4 * = = = 4 * mianownik przez tę samą liczbę) * Halv połowa 1 2 Hel Hundradel Kvart Liknämniga bråk Minsta gemensamma nämnare całość jedna setna (część całości) ćwiartka ułamki o takim samym mianowniku najmniejszy wspólny mianownik och 4 4 6

7 Nämnare mianownik 2 3 Tallinje oś liczbowa Täljare licznik 2 3 7

8 SVENSKA POLSKI EXEMPEL ADDITION DODAWANIE + + Addera / Plus wykonać dodawanie + Båda obydwa Lägga ihop dodać do siebie, złoŝyć razem + Lägga till dołoŝyć + Minnessiffra cyfra, którą przenosimy do kolumny o większej wartości ( cyfra w pamięci ) Naturliga tal liczby naturalne 1, 2, 14, 105 Plustecken znak dodawania + Positiva tal liczby dodatnie 0,5; Sammanlagt łącznie 3 3 ; 2 ; 3,9; Summa suma = 6 Term składnik = 7 Tillsammans Uppställning razem sposób zapisywania dodawania metodą pisemną Uppställning med minnessiffror sposób zapisywania dodawania metodą pisemną w przypadku, kiedy zachodzi potrzeba uŝycia cyfry w pamięci Utvecklad form zapis liczby jako sumy składników 273,5 = , Vanlig form Öka zwykła forma zapisu liczby wzrastać (np. wartość) 8

9 SVENSKA POLSKI EXEMPEL SUBTRAKTION ODEJMOWANIE Differens róŝnica 5 3 = 2 Fattas / Saknas brakuje (np. jakiejś liczby) 10 - = 8 Jämföra Längre / än porównać dłuŝsze niŝ Minus minus, odejmowanie 10 3 = 7 Minustecken znak odejmowania Minska / Dra ifrån Minska med Rest / Blir kvar Saknas / Fattas Skillnad zmniejszyć, odjąć, pomniejszyć o reszta (po wykonaniu np. dzielenia) brakuje (np. jakiejś liczby) róŝnica Subtrahera wykonać odejmowanie 5 3 = 2 Subtraktion odejmowanie 5 2 = 3 Ta bort / Dra ifrån Term Växla Ytterligare odjąć, zabrać od składnik (w tym przypadku odjemna i odjemnik) rozmienić dodatkowo = 19 9

10 SVENSKA POLSKI EXEMPEL MULTIPLIKATION MNOZENIE Faktorer czynniki 10 3 = 30 Gånger razy 3 12 Gångertecken znaki mnoŝenia *,, Hel tal liczby całkowite -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 Minnessiffra Multiplicera cyfra, którą zachowujemy w pamięci, jeśli wymaga ona przeniesienia do kolumny wyŝszych wartości pomnóŝ Multiplikation mnoŝenie 10 * 3 = 30 Multiplikationstabell tabliczka mnoŝenia Negativa tal liczby ujemne -1, -2, -3 Produkt iloczyn 10 * 3 = 30 Upprepad addition wielokrotne dodawanie tego samego składnika = 12 10

11 SVENSKA POLSKI EXEMPEL DIVISION DZIELENIE :,,, Bråkstreck kreska ułamkowa Dela i dzielić na 18 / 2 Dela lika podzielić po równo 20 / 2 = 10 Dividera wykonać dzielenie Dividera med podzielić przez 32 / 8 = 4 Hur många gånger går i Kort division ile razy mieści się... w... dzielenie skróconą metodą pisemną 18 / 3 = 6 ggr el 3 i 18 = 6 ggr 4 8 / = 4 2/ 1 Kvot iloraz 22 / 2 = 11 Liggande stolen sposób zapisu dzielenia metodą pisemną Nämnare mianownik Primtal liczby pierwsze 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 Rest reszta (np. z dzielenia) Det som är kvar 3 5 Tal i bråkform Tal i decimalform Täljare liczba zapisana w formie ułamka liczba zapisana w formie ułamka dziesiętnego licznik ,

12 SVENSKA POLSKI EXEMPEL PROCENT PROCENT Bruttopris cena brutto Pris utan avdrag Bråkform liczba zapisana w postaci ułamka zwykłego 3 / 4 Decimalform ułamek dziesiętny 0,75 En fjärde del av det hela 1 jedna czwarta całości 100= 25 4 Hälften av det hela połowa 1 / 2 Nedsatt pris cena obniŝona Minskat / sänkt pris Nettopris cena netto Pris med avdrag ppm =Parts Per Million = Miljondel jedna milionowa część całości 0, Procent = hundradel procent = jedna setna część całości % Procentform liczba zapisana jako procent 1 / 2 = 50% 25 % Procentuell fördelning podział przedstawiony w procentach Promille = Tusendel promil = jedna tysięczna część całości %o Rabatt upust, rabat Sänkt pris Rea wyprzedaŝ po obniŝonych cenach Starkt minskat pris Ränta odsetki Procent på visst belopp Räntesats stopa procentowa t.ex. 25% på ett visst belopp Skatt podatek Avgift Tiondel jedna dziesiąta część całości 1 0,1 el 10 12

13 SVENSKA POLSKI EXEMPEL PRISER OCH PENGAR Avbetala Bankkort Bankomat Belopp Betala Betalkort CENY I PIENIADZE spłacać dług (moŝe być w ratach) karta bankowa bankomat kwota, suma pieniędzy płacić karta płatnicza Billig / Billigare / Billigast tanio, taniej, najtaniej Bonus Check Cirkapris Debitera Decimaler Dyr / Dyrare / Dyrast Enkrona Extrapris Faktura Femkrona Femtiokronorssedel Få tillbaka Förlora / Förlora på Förtjäna premia, dodatek, bonus czek cena przybliŝona obciąŝenie rachunku lub konta bankowego cyfry występujące po przecinku w ułamku dziesiętnym drogi, droŝszy, najdroŝszy moneta jednokoronowa cena okazyjna rachunek, faktura moneta pięciokoronowa banknot pięćdziesięciokoronowy otrzymać resztę po zapłaceniu zakupu stracić / stracić na zyskać 0,12 13

14 Förtjänst zysk Giro obrót rachunkami bankowymi Överföra pengar Ha kvar / Rest Handla Hundradel Hundrakronorssedel/ Hundralapp Hur mycket kostar Höja Kassa Kontant Kontokort Kostar Kredit Kreditkort Krona Kvitto Köpa Låna Mynt Nedsatt pris Nota Pengar Pris Rabatt Rabattkupong mieć do dyspozycji / reszta robić zakupy, zakupywać setna część banknot stukoronowy ile kosztuje podnieść (np. cenę) kasa gotówka karta płatnicza kosztuje kredyt karta kredytowa korona (nazwa pieniądza w Szwecji) paragon kupować poŝyczyć monety obniŝona cena rachunek (np. w restauracji) pieniądze cena rabat kupon rabatowy

15 Realisation ( rea) Räkning wyprzedaŝ po cenach obniŝonych rachunek (np. za pobraną energię elektryczną lub wykonaną usługę) Ränta odsetki Procent på visst belopp Sedel Sjunka Skuld Skyldig Spara Stegring Stiga Sälja Sänka Tia Tillbaka banknot obniŝać się, spadać (np. cena) dług zadłuŝony, jest winien oszczędzać podwyŝka, wzrost wzrastać (np. cena) sprzedawać obniŝyć, zredukować dziesiątka z powroten Tillgodo (mieć) na korzyść Ha 50 kr tillgodo Tjäna / Tjäna på zarobić, zyskać na czymś Valör nominał, wartość monety lub banknotu Värde Vara produkt, rzecz Produkt Vinna / Vinna på Växel Växla wygrać, wygrać w drobne pieniądze, reszta rozmieniać, zamieniać, wymieniać na 15

16 Återbäring Öka zwrot nadpłaty podatku, zwrot kosztów wzrastać (np. cena) Öre öre 1 korona = 100 öre Öresutjämning Överslagsräkning zaokrąglenie kwoty do najbliŝszej monety dokonywanie obliczeń z liczbami zaokrąglonymi do np. dziesiątek lub setek Kr : betala 29 Kr kr : betala 14, 50 kr Avrundning 16

17 SVENSKA POLSKI EXEMPEL GEOMETRI GEOMETRIA Lika stora vinklar om linjerna är parallella Alternatvinklar kąty naprzemianległe wewnętrzne Areaenhet jednostka pola powierzchni km 2 Bas podstawa (np. figury geometrycznej) Basyta powierzchnia podstawy bryły geometrycznej Bisektris dwusieczna kąta Bredd szerokość Cirkel okrąg Cirkelbåge wycinek koła Cylinder walec Decimaltal ułamek dziesiętny 1,75 17

18 Diagonal przekątna Diameter średnica Femhörning pięciokąt Figur figura Fotpunkt wierzchołek kąta Fyrhörning czworokąt Färgad Föremål zamalowany (pokolorowany) przedmiot figuren är färgad Grader stopnie (jako jednostki pomiaru) 60 o Gradskiva kątomierz Halv cirkel półokrąg Halvklot półkula 18

19 Hypotenusa przeciwprostokątna c = hypotenusa c a Höjd Hörn Inställning wysokość wierzchołek (np. w figurze geometrycznej) dostosowanie, przystosowanie De punkter där sidorna i en polygon möts för hörn Katet przyprostokątna a Klot kula Kon stoŝek Korda cięciwa AC = korda Kub sześcian foremny Kubikdecimeter Kurva decymetr sześcienny (jako jednostka objętości bryły) linia krzywa dm 3 19

20 Kvadrat kwadrat Kvadratrot symbol pierwiastka kwadratowego z liczby Kvartcirkel ćwiartka okręgu Likbent triangel trójkąt równoramienny Likbelägna vinklar kąty odpowiadające Likformig podobny (o figurach geometrycznych) Liksidig triangel trójkąt równoboczny Linje Längd prosta, linia, linia prosta długość Mantelyta pole powierzchni bocznej bryły Medelpunkt środek okręgu O är medelpunkt 20

21 Medelpunktsvinkel kąt środkowy Median Miniräknare środkowa boku (w trójkącie odcinek łączący środek boku z przeciwległym wierzchołkiem) kalkulator m = medelpunktsvinkel Mittpunktsnormal symetralna odcinka lika långa Motstående sida Mäta bok naprzeciwległy mierzyć Naturliga tal liczby naturalne 1, 2, 3, 4, 5 Negativa tal liczby ujemne -1, -2, -3, -4, -5 Normal prostopadła Oliksidig Omkrets figura geometryczna, w której boki mają róŝne długości obwód Område powierzchnia yta Parallella równoległe Parallellogram równoległobok 21

22 Parallelltransversal ramiona kąta przecięte jedną lub kilkoma prostymi równoległymi Passare cyrkiel Pi =π liczba Pi π = Plan / Yta płaszczyzna Polygon wielokąt Prisma graniastosłup prosty Punkt punkt Pyramid ostrosłup Pytagoras sats twierdzenie Pitagorasa a c a 2 + b 2 = c 2 b Radie promień 22

23 rektangel prostokąt Romb romb Rymd Rymdgeometri przestrzeń geometria przestrzenna Rätblock prostopadłościan Rät linje linia prosta Rät vinkel kąt prosty 90 o Rätvinklig triangel trójkąt prostokątny Rörlig punkt ruchomy punkt, poruszający się punkt Segment odcinek koła Sekant sieczna ABC är ett segment AB är en sekant B A 23

24 Sektor wycinek koła sexhörning sześciokąt (w tym przypadku foremny) Sidokant krawędź sidovinklar kąty przyległe V1 V2 är sidovinklar V3 och V4 är sidovinklar Sidoyta pole powierzchni bocznej Skuggad zacieniona, zamalowana figuren är skuggad Skär przecina Skärningspunkt punkt przecięcia Spets wierzchołek 24

25 Spetsig vinkel kąt ostry Streckad zakreskowane figuren är streckad Stråle półprosta Sträcka odcinek Tallinje oś liczbowa B Tangent styczna A Tangram tangram (chińska układanka z siedmiu części) Tangram är en kvadrat som delar i sju bitar i olika formen. Man kan lägga olika figurer med bitarna. Topp wierzchołek Topptriangel trójkąt powstały w wyniku przecięcia trójkąta prostą równoległą do podstawy tego trójkąta D A E B C 25

26 Topptriangelsats twierdzenie Talesa AD/AB = AE/AC = DE/BC Transversal dwie proste przecinające trzecią (piąty aksjomat Euklidesa) A B Trapets trapez Triangel trójkąt Trubbig vinkel kąt rozwarty Vertikalvinklar kąty wierzchołkowe V2 = 48 0 = vertikalvinklar Vinkel kąt Vinkelben ramiona kąta Vinkelspets wierzchołek kąta Vinkelsumman Volym suma kątów objętość Volymenhet jednostka objętości dm 3 26

27 Värde wartość Yta powierzchnia m 2, km 2 Yttervinkel kąt zewnętrzny Ändpunkt granice przedziału Översättning / tłumaczenie Ewa Rybacka

NORSK POLSKI EKSEMPEL DIAGRAM WYKRESY

NORSK POLSKI EKSEMPEL DIAGRAM WYKRESY NORSK POLSKI EKSEMPEL DIAGRAM WYKRESY Mal szablon, wzorzec Tabell tabela Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 Søylediagram wykres kolumnowy 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Øst Vest Nord Stolpediagram wykres słupkowy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 MATEMATYKA KLASA I I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. RozróŜniać figury geometryczne 2. Nazwać figury geometryczne 3. Rozpoznać kąty: ostre, proste i rozwarte 4. Wskazać proste równoległe 5. Wskazać proste

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. JEDNOSTKI DŁUGOŚCI kilometr hektometr metr decymetr centymetr milimetr mikrometr km hm m dm cm mm µm

MATEMATYKA. JEDNOSTKI DŁUGOŚCI kilometr hektometr metr decymetr centymetr milimetr mikrometr km hm m dm cm mm µm MATEMATYKA Spis treści 1 jednostki miar 2 wzory skróconego mnożenia 3 podzielność liczb 3 przedrostki 4 skala 4 liczby naturalne 5 ułamki zwykłe 9 ułamki dziesiętne 9 procenty 10 geometria i stereometria

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI 1 Wymagania edukacyjne Szkoła Podstawowa kl. VI 2 Spis treści lp Przedmiot strona 1. J. polski 3 2. Matematyka 9 3. Zajęcia informatyczne 23 4. Muzyka 28 5. Plastyka 31 6. Zajęcia techniczne 33 7. Historia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z obowiązkową maturą z matematyki) I. LICZBY RZECZYWISTE

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Na pytania odpowiada się tak lub nie poprzez wpisanie odpowiednio T bądź N w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM LICZBY RZECZYWISTE BAZA ZADAŃ KLASA TECHNIKUM. Znajdź liczbę odwrotną i liczbę przeciwną do liczby jeśli a). Wyznacz NWD(x, y), jeśli: a) x = 780, y = 6 b) x = 0, y = 6 c) x = 700, y = 60 d) x = 96, y

Bardziej szczegółowo

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny 9-.06.0 Test jednokrotnego wyboru Czas na rozwiązanie: godz. 5 min. Do zdobycia: 80 punktów. Przed Tobą 0 zadań testowych. W kaŝdym zadaniu jest dokładnie jedna poprawna

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, wypożyczanie i powielanie niniejszych testów w jakiejkolwiek formie surowo zabronione. W przypadku złamania zakazu mają zastosowanie przepisy dotyczące naruszenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo