Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity. ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity. ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej"

Transkrypt

1 Maj 2015r. Echo Miechowa Biuletyn społeczno- informacyjny. Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim) ANDRZEJ DUDA 5 - tym Prezydentem Rzeczypospolitej PANIE PREZESIE MELDUJĘ WYKONANIE ZADANIA! Andrzej Duda - 51,55 %, Bronisław Komorowski - 48,45 proc. uprawnionych do głosowania. W numerze: Wszyscy Przyjaciele Powiatu - str. 2 Co słychać w Miechowie - str. 3 Felieton polityczny I - str. 4 Felieton polityczny II - str. 5 Ciekawostki z kraju i ze świata - str. 6 Sport. Ze świata, z kraju i z Miechowa - str. 7 Poczynania Burmistrza, humor - str. 8 Zaproszenie : Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy. Zastrzegamy sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami. W N U M E R Z E ECHO 05/15 (103) str.2 - Echa z powiatu str.3 - Echa z gminy i miasta str.4 - Felieton I str.5 Felieton II str.6 - Z kraju i ze świata str.7 - Sport str.8 Diariusz miechowski

2 ECHA Z POWIATU Wszyscy Przyjaciele Powiatu Miechowskiego. Nagroda Starosty Miechowskiego przyznawana jest osobom lub instytucjom za zasługi dla lokalnej społeczności i promowanie (popularyzowanie) powiatu miechowskiego poprzez szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności zawodowej, charytatywnej i kulturalnej. Nagroda przyznawana jest dorocznie 3 maja, przy okazji świętowania kolejnych rocznic przyjęcia Ustawy Rządowej 1791r., w czasie okolicznościowych spotkań w miechowskim starostwie. Inicjatorem ww. nagrody był starosta Mieczysław Bertek, który po raz pierwszy wręczył ją w 2005r. Nagroda ma kształt statuetki z wyobrażeniem wieży bazyliki Grobu Bożego, a jej autorką jest miechowianka Elżbieta Kolarz. Starosta Marian Gamrat przyznaje nagrodę od roku 2011 pod nazwą,,przyjaciel Powiatu. Laureaci: 2005 Włodzimierz Barczyński regionalista i pasjonat dziejów Miechowa i ziemi miechowskiej; za różne formy upowszechniania tej wiedzy (wydawnictwa, działalność społeczna i edukacyjna) 2006 ks. dr Andrzej Gliński - Boksiński historyk sztuki; za kompleksową inwentaryzację zabytków i dzieł sztuki bazyliki Grobu Bożego w Miechowie oraz pozostałości zabytków skarbca i księgozbioru po miechowitach, jak również za działalność naukową i wydawniczą 2007 Michał Biernacki przewodniczący Miechowskiego Stowarzyszenia Odnowy Zabytków; za działania na rzecz ochrony i odnowy cennych i zabytkowych nagrobków cmentarnych 2008 ks. infułat Jerzy Gredka proboszcz miechowskiej parafii; za całokształt wieloletnich inicjatyw i skutecznych działań nad zachowaniem, przywróceniem do świetności i udostępnieniem dziedzictwa po Zakonie Bożogrobców w Miechowie 2009 kpt. Piotr Kuler,,chłopiec z Glinicy żołnierz I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka i społecznik; za działalność dobroczynną i szerzenie patriotyzmu wśród młodego pokolenia, wsparcie dla placówek oświatowych i wychowawczych w powiecie, a szczególnie na rzecz wychowanków SOSW w Zagorzycach Rotary Club Kraków Wyspiański krakowska i międzynarodowa organizacja charytatywna; za wielokrotne wsparcie materialne i logistyczne na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Miechowie dr Waldemar Michaldo prezes Sądu Rejonowego w Miechowie; za znakomitą rewitalizację budynku sądu usytuowanego w zabytkowej części klasztornej po miechowskim bożogrobcach 2011 s. Kinga, Grażyna Mrozek kierownik Hospicjum; za działalność opiekuńczą i charytatywną na rzecz osób starszych i nieuleczanie chorych 2012 lek. med. Marian Tambor b. dyrektor i ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala św. Anny w Miechowie; za współinicjatywę budowy nowego szpitala, za 27 - letnie kierowanie największym zakładem pracy w powiecie i promowanie zdrowia wśród mieszkańców miasta i powiatu 2013 Maria Słuszniak dyrektor PiMBP w Miechowie; za upowszechnianie słowa drukowanego i czytelnictwa wśród miechowian i mieszkańców powiatu, pomnażanie zasobów bibliotecznych oraz unowocześnianie bazy czytelniczej 2014 Marek Hołda - artysta malarz; za całokształt twórczości malarskiej promującej historię i obyczajowość Miechowa i ziemi miechowskiej 2015 Jan Żebrak - wójt Gminy Charsznica; za wieloletnią, wszechstronną i skuteczną działalność samorządową i administracyjną na rzecz społeczności gminy oraz aktywność na forum powiatu i województwa Kozłów. Dość nietypowo bo w 2 etapach został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora nowo powstającego Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie. W ogłoszonym przez gminę terminie konkursu, czyli 28 kwietnia, Komisja Konkursowa zapoznała się z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów i stwierdziła, że obydwoje kandydatów czyli Iwona Nowak i Leszek Misiak, spełniają warunki ustalone przez gminę. Potem okazało się, że zjawił się tylko jeden z dwóch kandydatów, którzy złożyli dokumenty uprawniające do startu w konkursie. Komisja ustaliła, że nieobecna kandydatka nie została skutecznie poinformowana o terminie konkursu. W związku z tym komisja przerwała swą pracę i kolejne spotkanie odbyła 8 maja. Po przesłuchaniach kandydatów odbyło się głosowanie 10 członków komisji konkursowej. Komisja jednogłośnie wskazała Leszka Misiaka. Najbiedniejsze w Polsce powiaty. Polska od 2007 r. podzielona jest na 66 podregionów. Taki podział, prezentowany przez GUS, pozwala lepiej ocenić różnice w poziomie rozwoju niż podział na województwa. Podregiony nie stanowią jednostek administracyjnych, grupują sąsiadujące ze sobą powiaty i zostały stworzone do monitorowania rozwojowych trendów regionalnych przez Komisję Europejską. Najniższy w Polsce produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca ma podregion przemyski. Podregion ten tworzą powiaty przemyski, jarosławski, lubaczowski i przeworski oraz powiatowe miasto Przemyśl. PKB per capita stanowi tam zaledwie niewiele ponad połowę średniej ogólnopolskiej, gdy w Warszawie jest trzykrotnie większy od tej średniej. Źródło : GUS Poniżej tabela pokazująca PKB na 1 mieszkańca w 10 najsłabszych gospodarczo podregionach w latach 2007 i 2013 oraz udział podregionów w krajowym PKB. Pozycja w Podregion Śr. Polska = 100 Zmiana Udział w PKB Polski w 2013 roku 2007r. 2013r pkt proc. pozycji w rankingu Nowosądecki 56,5 60,3 3,8 3 1,2% Przemyski 57,3 53,9-3,4-1 0,6% Puławski 58,9 62,8 3,9 6 0,8% Bialski 59,0 60,6 1,6 2 0,5% Chełmsko-zamojski 59,6 56,3-3,3-3 0,9% Tarnowski 60,9 69,7 8,8 10 0,8% Krośnieński 61,4 60,3-1,1-2 0,8% Łomżyński 63,1 62,1-1,0 0 0,7% Krakowski 63,2 71,2 8,0 9 1,3% Ełcki 63,9 59,2-4,7-7 0,4% Komentarz: Cieszy duży awans naszego podregionu Krakowskiego. Tak trzymać.

3 ECHA Z GMINY I MIASTA. Rocznica II wojny światowej. które miały miejsce w okresie II wojny światowej i pierwszych miesiącach po wyzwoleniu na terenie powiatu miechowskiego. Inscenizację słowno muzyczną nawiązującą do okresu II wojny przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Macieja Miechowity oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie (zdj. z prawej). Wiersze i utwory muzyczne zaprezentowane przez młodzież na okoliczność 70. rocznicy zakończenia działań wojennych świadczyły o pamięci i głębokim zrozumieniu tej ważnej daty. W obchodach rocznicowych uczestniczył wicestarosta miechowski - Jerzy Pułka, Burmistrz gminy i miasta Miechów - Dariusz Marczewski, ks. Tadeusz Jakubek, miechowscy kombatanci, przedstawiciele krakowskiego Zarządu Kombatantów, dyrektorzy szkół i zakładów pracy oraz młodzież szkolna (zdj. z lewej). Po spotkaniu w Domu Kultury, harcerze z Komendy Hufca ZHP w Miechowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętnionych walką i martyrologią narodu polskiego w latach Nowy Honorowy Obywatel Miechowa. Nasze miasto ma nowego Honorowego Obywatela. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja uhonorowano tym tytułem prof. Wincentego Kućmę. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Kućmie wręczył, prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj oraz Burmistrz Dariusz Marczewski (zdj. obok). Pan Profesor od 20 lat jest związany z naszym miastem. Poprzez swoją działalność zasłużył się dla dziedzictwa kultury i sztuki Miechowa oraz popularyzacji wiedzy o jego historii. Artysta zrealizował w Miechowie kilka wystaw, wykonał plakietę Z kart starego i osobliwego Miechowa oraz drugą, upamiętniającą 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie i 10. rocznicę nadania miechowskiej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Prof. W. Kućma aktywnie uczestniczył w tworzeniu pomnika Macieja Miechowity. Laudację wygłosił Bolesław Kot - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie. Odczytał on życiorys prof. Kućmy oraz przedstawił jego zasługi dla miasta. Profesor ze wzruszeniem dziękował za przyznane wyróżnienie. W uroczystej sesji udział wzięli: wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego - Kazimierz Barczyk, radny sejmiku województwa małopolskiego - Adam Domagała, Grażyna Fijałkowska - radna rady miasta Krakowa, wicestarosta miechowski - Jerzy Pułka, radni gminy Miechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz młodzież szkolna. W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Miechowie. Po uroczystej sesji, w Galerii BWA U Jaksy odbył się wernisaż wystawy prof. Kućmy Wokół witrażu - Światło w cieniu'' oraz jubileuszowe spotkanie z artystą zorganizowane w 80. urodziny i 65-lecie jego pracy twórczej. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Miechowie. OSP Pojałowice ma 65 lat. 14 maja w Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane na okoliczność 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Organizatorami wydarzenia był samorząd gminy Miechów i powiatu miechowskiego oraz Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła w Miechowie. Spotkanie rozpoczęło się odegraniem hymnu państwowego. Następnie prezes Zarządu Powiatowego ZKiBWP mjr Józef Jarno przybliżył historię wydarzeń, 20 maja o godz. 9-tej przed Miechowskim Domem Kultury zaparkował czerwony ambulans RCKiK czyli mobilny punkt poboru krwi. Zakup takich ambulansów sfinansowało Ministerstwo Zdrowia ze środków Programu Zdrowotnego pn. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych. Na zdj. z prawej współorganizator akcji w naszym mieście p. Wiesław Napora. W ręku ma koszulkę z dowcipnym tekstem: Oddaje Pan krew i ma pan kompleks wyższości. To normalne! Brawo krwiodawcy! 17 maja w Pojałowicach odbyły się uroczystości związane z 65- leciem powstania OSP Pojałowice. W czasie uroczystości przekazano strażakom lekki samochód gaśniczy m-ki Mercedes (zdj. z prawej). Święto było również okazją do zaprezentowania odnowionego ze środków europejskich budynku świetlicy i remizy (zdj. z lewej). Uroczystość rozpoczęło złożenie raportu przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego OSP druha Wiesława Manterysa. Raport odebrał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st.bryg. Grzegorz Kosiński, który w asyście dowódcy uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów. Zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego druh Zenon Czekaj a Prezes OSP w Pojałowicach druh Krzysztof Pasiński przedstawił zebranym rys historyczny jednostki. Prezes Zarządu Powiatowego Związku druh Adam Domagała oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zenon Czekaj w asyście Prezesa OSP Pojałowice Krzysztofa Pasińskiego udekorowali sztandar jednostki. Następnie Proboszcz parafii Nasiechowice ks. Wiesław Wójcik poświęcił samochód pożarniczy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Domagała, Burmistrz Dariusz Marczewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński. Przy okazji strażackiego święta wręczono medale i odznaki osobom związanym z działalnością miechowskich strażaków ochotników. Eugeniusz Manterys otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany mu przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Jerzy Żurek, Stanisław Bibrowski, Tadeusz Pasiński, Sławomir Muszyński, Zbigniew Słota, Adam Kozioł. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Elżbieta Dąbek, Irena Piwowarska, Jan Górzyński, Łukasz Gumula, Wojciech Wesołowski i Stanisław Kara. Brązowymi medalami odznaczono strażaków: Michał Łazarczyk, Wojciech Kardas, Piotr Kozioł, Marcin Umiński, Marian Dąbek, Tomasz Piwowarski, Jolanta Antosiewicz, Renata Pasińska, Mirosław Kopeć, Mariusz Motyka, Łukasz Piwowarski, Jacek Barański. Ponadto 21 osób wyróżniono odznaką "Wzorowy strażak". Oto one: Grzegorz Dąbek, Zbigniew Kopeć, Sławomir Gęsiarz, Sławomir Antosiewicz, Mateusz Piwowarski, Marcin Motyka, Jerzy Pasiński, Szymon Motyka, Katarzyna Dziura, Paulina Mastrzykowska, Kamil Szwajca, Mariusz Nowak, Mariusz Borek OSP Bukowska Wola, Mirosław Nowak, Paweł Soczówka, Piotr Soczówka, Zbigniew Nowak, Jan Świdziński, Damian Pawlik, Marcin Gęgotek i Krzysztof Krawiec.

4 Felieton - POLITYKA -- Wybory prezydenckie - akt I. Wstęp. Kampanię ad 2015 przed wyborami Prezydenta RP zdominowały ataki wszystkich kandydatów na urzędującego Prezydenta. Poza tym kandydaci prześcigali się w deklarowaniu działań miłych sercu każdego wyborcy. I bez znaczenia dla Szanownych Kandydatów był fakt, że gros wygłaszanych deklaracji była oderwana od rzeczywistości, miała się nijak do możliwości finansowych kraju i kompetencji Urzędu Prezydenta RP. Fabuła. A. Działania kandydatów, jak we wstępie, mogły wynikać z niewiedzy lub z zamierzonej manipulacji wyborcami. Np. kandydat Korwin- Mikke zadeklarował, że jako Prezydent zniesie podatek dochodowy! Jego zdaniem Amerykanie chcą się posłużyć Ukrainą do walki z Rosją, a Polska nie powinna się pchać w rozgrywki między mocarstwami. - Część Amerykanów ma cel, by zrobić wojnę światową, póki jeszcze Chiny i Rosja nie są dość silne - mówił. Duda przywróci wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Mało tego obiecał, że jeśli nie uda mu się tego dokonać w 1-szym roku swego urzędowania w Belwederze to poda się do dymisji! Zgodził się także z opinią, że w sprawie wysokości podatków powinno odbyć się ogólnokrajowe referendum! Ten doktor prawa nie wie, że nasza Konstytucja tego nie dopuszcza! Kandydat PiS postulował także utworzenie sieci "diamentowych ambasad" i odbudowę "zniszczonej" polskiej armii. Braun chce ukrócenia roszczeń żydowskich bo trzeba bronić Polaków przed lichwiarską międzynarodówką. Roszczenia żydowskie wobec Polski wysuwane przez lata muszą być odrzucone, zwłaszcza, że towarzyszy im kampania oszczerstw - podkreślał. Uważa, że Unia Europejska jest narzędziem realizacji niemieckiej racji stanu. - Wybieramy pewnie na resztę naszego życia, więc nie wybierajmy produktu polskopodobnego - apelował. Kowalski, który przedstawił się jako głos młodych chłopaków "pomordowanych na stadionach", chce likwidacji ZUS-u. Praca w Polsce dla Polaków, nie dla korporacji zagranicznych. Nie pozwolę robić z Polaków parobków. Wejście do UE otworzyło drzwi do grabieży polskiego społeczeństwa - stwierdził. Wilk przekonywał, że Polska nie jest mocarstwem, a więc musi wchodzić w różne sojusze, by prowadzić politykę zagraniczną. - Musimy już myśleć o tym, co po Unii Europejskiej, która prawdopodobnie się rozpadnie. Powinniśmy także stawiać na współpracę gospodarczą z Chinami. Albo bazy amerykańskie w Polsce, albo nasze silne wojsko. Wilk mówił, że polskie prawo podatkowe "do niczego się nie nadaje". Wilk twierdził, że "mamy najgorszą konstytucję w historii" i w związku z tym należy napisać ją od nowa. Jego zdaniem naszemu krajowi brakuje trójpodziału władzy. Ogórek, kandydatka SLD podkreśliła, że chce pokazać, iż kobiety też mogą walczyć, a ponadto dzięki niej młodzi mają szansę mieć reprezentację w Pałacu Prezydenckim. Zaproponowała również obniżenie podatku CIT i napisanie prawa podatkowego od nowa. Obiecała, że za 860 mln, które wydał obecny prezydent, naprawi to, co w państwie kuleje. Kukiz stwierdził, że chyba wszyscy jesteśmy zgodni jak ważne jest obniżenie podatków. Zwraca uwagę, że to państwo stymuluje gospodarkę. Obywatele są okradani za pomocą różnych przetargów. Postuluje zwiększenie liczebności armii do 100 tys. żołnierzy. Szkoda, że nie wyjaśnił jak pogodzić obniżkę podatków ze znacznym zwiększeniem wydatków na wojsko. Kandydat PSL Jarubas zwracał uwagę na konieczność rozwoju polskiego przemysłu. Polak powinien dawać zarobić Polakowi - wyjaśniał. Jeśli Polacy mają godnie żyć, to powinniśmy wspierać polskie przedsiębiorstwa. Zwracał uwagę, że Polacy mają dość kolejek do lekarza i przedłużających się spraw w polskich sądach. - Trzeba przywrócić zaufanie do państwa, m.in. przez obniżanie podatków i reformę sadownictwa. Palikot ostrzegał: nie zdziwię się, jak po wysłuchaniu programów innych kandydatów kolejne tysiące młodych ludzi opuszczą ten kraj. Jego zdaniem należy rozwiązać konkordat i zmniejszyć liczbę posłów. W kwestii KRUS-u i ZUS-u postulował wprowadzenie "tych samych zasad gry". Chce także walki z biurokracją i zgłasza postulat, by księża płacili podatki. Tanajno powoływał się na Adama Mickiewicza i "Polskę Chrystusa narodów". Jego zdaniem Polacy mają już dość poświęcania się. - Jako prezydent jestem zwolennikiem polityki cynicznej i wyrachowanej - mówił. - Czas na sprawną i korzystną politykę zagraniczną. Bądźmy pragmatyczni, powinien liczyć się tylko zysk. To tylko niektóre przykłady pobożnych życzeń i wyborczego folkloru. Czy i w jakim zakresie, jak to zgrabnie ujął klasyk PiS-u J.Kurski, "ciemny lud to kupił" okazało się przy urnach. B. Wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich prześcigali się w wymyślaniu ataków na urzędującą głowę państwa. Ale, jak było do przewidzenia, wszystkich w tej "konkurencji" pobił na głowę kandydat PiS Andrzej Duda. Poniżej zamieszczamy listę "zbrodni" Bronisława Komorowskiego przeciwko własnemu narodowi, którą opublikował komitet wyborczy kandydata Dudy (patrz foto). 1. Zgoda na odbieranie dzieci rodzicom z powodu biedy. 2. Zgoda na GMO (żywność modyfikowana genetycznie). 3. Przeciwnik nauczania historii latki do szkół wbrew rodzicom. 5. Zgoda na wyprzedaż majątku narodowego. 6. Zgoda na "zwijanie" Polski powiatowej. 7. Zgoda na podwyższenie wieku emerytalnego. 8. Nie ma wyrównania dopłat dla rolników. 9. Zgodził się na podniesienie podatków. 10. Nie doprowadził do likwidacji abonamentu telewizyjnego. Powyższe brednie można by potraktować jako niskiego lotu dowcip gdyby nie posiadały oficjalnego certyfikatu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Idąc tropem sposobu myślenia sztabowców Dudy można by jeszcze do powyższego zestawu dodać np.: trzęsienie ziemi w Nepalu, zabójstwo 15-letniej dziewczynki w Krapkowicach czy powódź w 2013 roku w gminie Sobótka, że już o biciu żony przez niejakiego Jarosława K. z Warszawy nie wspomnę. Aż dziw bierze, iż Duda jeszcze nie żąda Trybunału Stanu lub po prostu szafotu dla "autora" podobnych zbrodni. Przy prowadzonej na takim poziomie kampanii oburzanie się PiS na sztab Prezydenta Bronisława Komorowskiego, że w spocie wyborczym informuje o fakcie, iż kandydat Duda podpisał się pod petycją żądającą karania więzieniem kobiet za stosowanie in vitro jest po prostu śmieszne. C. Kandydaci nie byliby chyba sobą gdyby nie starali się dowalić innym współzawodnikom. Korwin-Mikke atakował Dudę - to jego partia podpisała ratyfikację z Unią Europejską. Ona jest odpowiedzialna za to, że lekarstwa są sześć razy droższe - przekonywał. Natomiast Palikot uważa, że Korwin-Mikke i Kukiz wygadują "bzdury". - To są opary absurdu. Albo ja i postęp, albo konserwa, stagnacja i emigracja. Tanajno twierdził, że pozostali kandydaci składają puste obietnice, nie wspominając o konsekwencjach. Pozwolił sobie na małą uszczypliwość wobec Kukiza. Zacytował piosenkę "znanego polskiego muzyka" - "Bo tutaj jest jak jest". Korwin-Mikke oświadczył, że może wycofać się z wyborów i poprzeć Kukiza, jeśli wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii będą zgodne z jego obliczeniami. - Daję słowo honoru, że jeśli się okaże, iż Jednomandatowe Okręgi Wyborcze wzmacniają wielkie partie, to będzie znaczyło, że pan się dał omamić maniakom - mówił Kukizowi. Było to nieoczekiwane kopnięcie w kostkę bo wróżono im już wspólną partię i sukces w wyborach do Sejmu, a tu nagle Korwin skrytykował ukochane dziecko Kukiza, który ripostował - A ja daję słowo honoru, że jak pan Korwin-Mikke zostanie królem, to ja się z JOW-ów wycofam. Muzyk wytknął europosłowi, że ten zachował się "prawie jak Ruscy 17 września Prawda, że prawdziwy Wersal? CIEKAWOSTKA WYBORCZA: Kandydat Andrzej Duda przemawiał 2 maja w Strachocinie k. Sanoka z ambony!!! Wyniki I tury wyborów: A. Duda - 34,76%, B. Komorowski - 33,77%, P.Kukiz - 20,80%, J.Korwin-Mikke - 3,26%, M.Ogórek - 2,38%, J.Palikot - 1,42%, A.Jarubas - 1,60%, G.Braun - 0,83%, M.Kowalski - 0,52%, J.Wilk - 0,46%, P.Tanajno - 0,20%. Frekwencja w 1-szej turze - 48,96%. Najwyższa w woj. Pomorskim - 50,11%, najniższa w woj. Warmińsko-Mazurskim - 42,03%

5 Felieton - POLITYKA -- Wybory prezydenckie - akt II. Wstęp. Sondaż wykonany tuż po pierwszej turze wyborów, w którym pytano na kogo zagłosujesz w II turze wyborów, przyniósł następujące wyniki: Andrzej Duda - 44%, Bronisław Komorowski - 40%. Przed II turą wyborów obydwa sztaby prześcigały się w pomysłach na zdobycie głosów zarówno tych, którzy w 1-szej turze głosowali na pozostałych 9-ciu kandydatów jak i tych jeszcze niezdecydowanych. Nie próżnowali także eksperci, którzy skrupulatnie wyliczyli ile potrzeba będzie pieniędzy na spełnienie obietnic wyborczych obydwu kandydatów. W tej konkurencji zdecydowanie wygrał A.Duda, którego obiecanki wyceniono na astronomiczną kwotę 291,5 miliardów złotych!!! Dla porównania dochody budżetowe państwa w zeszłym roku wyniosły ,5 mld zł. Przy tych sumach Komorowski wypada blado. Spełnienie jego obietnic wyborczych wymagałoby zaledwie 34,5 mld zł. Najciekawszymi wydarzeniami kampanii przed 2-gą turą wyborów Prezydenta RP były jednak niewątpliwie dwie telewizyjne debaty Dudy i Komorowskiego. Fabuła. A. 1-szą debatę 17 maja, będącą wspólnym przedsięwzięciem TVP i Polsat obejrzało rekordowe 10,6 miliona widzów. Oto jej najistotniejsze fragmenty w telegraficznym skrócie. 1. Komorowski wytknął Dudzie, że od 9 lat blokuje etat na UJ. (dziennikarze wykryli, że europoseł Duda, pracownik UJ w Krakowie, będąc na bezpłatnym urlopie dorabiał w prywatnej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Poznaniu bez zgody swego pracodawcy czyli rektora UJ. W ciągu 3 lat zarobił z tego źródła ponad 220 tys. zł). 2. Duda zarzucił Komorowskiemu niszczenie pamięci historycznej w kontekście wypowiedzi w Jedwabnem. 3. Komorowski odpowiadając Dudzie wyjaśnił, że on już się z radykalizmu wyspowiadał i wyleczył. I tego samego życzył rywalowi. 4. Duda wyparł się swojej asystentki i jej radykalnych poglądów w sprawie in vitro. Sam nie chciał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. 5. Duda przypomniał rywalowi nagłą zmianę poglądów po 1-szej turze ws. jednomandatowych okręgów wyborczych. Pan niszczy urząd prezydenta - stwierdził. 6. Komorowski ujawnił zmienność poglądów Dudy cytując na dowód jego własne wypowiedzi i opinie z wypełnionych ankiet europosła. Po tej debacie zmienił się wynik sondażu: Komorowski - 47%, Duda - 44%. B. 2-ga debata 21 maja, w telewizji TVN obfitowała w ostre starcia obydwu kandydatów. Kandydat Duda momentami wręcz obraźliwie odnosił się do Prezydenta Komorowskiego. Debatę zakończyły oświadczenia/przesłania do wyborców przed głosowaniem 24 maja. Andrzej Duda - oświadczenie. - Uważam, że trzeba rozmawiać i szukać tego, co dla nas wspólne, opierająca się na tych wartościach, które w naszym kraju są krzewione od tysiąca lat. Polskie rodziny wymagają dzisiaj wsparcia, stąd propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia wieku emerytalnego. Te dobre zmiany są możliwe, tylko musicie podjąć odpowiednią decyzję przy urnach wyborczych - powiedział Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta. Bronisław Komorowski - oświadczenie. Bronisław Komorowski przekonywał w swoim oświadczeniu, że wybory to czas poważnych decyzji. - To nie będzie randka w ciemno, tylko decyzja o tym kto będzie sternikiem nawy państwowej. Na tym stanowisku trzeba mieć wiedzę i doświadczenie gromadzone latami, dlatego proszę o państwa głosy. W niedzielę będzie się decydowała przyszłość Polski - powiedział Komorowski. Ostatni sondaż przedwyborczy dawał 0,7% przewagę Dudzie. Ciekawostki kampanijne. 1. Memy z internetu. 2. "Głos Pomorza" opublikował artykuł, w którym ujawnił wpisy na jednym z portali społecznościowych katechety z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy (pow. Bytowski, woj. Pomorskie). We wpisie nauczyciela religii znalazły się takie stwierdzenia, jak (oryginalna pisownia): "Bronek leb ci urżnąć debilu", "Putin zapraszam cie do PL wyrznij wszystkich z PO z bronkiem obornikiem", "PO wy debile na szafot, Nalecz do obory bedziesz prof. cielaków bronka, któremu dobrze robisz", "ale mamy glupego prezydenta bronka...do lamusa...i PO też debile sludzy moskwy bolszewicy, Polacy obudzcie sie...". Co za Wersal!!! C. 24 maja Polacy poszli do urn i wybrali Prezydenta RP na kadencję Został nim Andrzej Duda (PiS), którego poparło 51,55 procent Polaków. Na Bronisława Komorowskiego swój głos oddało 48,45 proc. uprawnionych do głosowania. W Małopolsce kandydat PiS wygrał wynikiem 62,09% przy frekwencji 58,88%. Duda przegrał natomiast w rodzinnym Krakowie uzyskując 47,42% głosów przy frekwencji 63,53%! W gminie Miechów A.Duda otrzymał 5689 głosów a B.Komorowski Komorowski wygrał tylko w 2 okręgach wyborczych: nr 2 (ulice: Jagiellońska, Targowa, Wesoła i Os. Młodych) i nr 8 (Os. gen.w. Sikorskiego bloki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 55%. Kilka komentarzy: #/ Zwycięzca rajdu Dakar, Rafał Sonik zarzucił Andrzejowi Dudzie stosowanie populizmu. - Nie powinno się obiecywać ludziom czegoś, czego nie da się zrealizować. Ja się nie zgadzam z populizmem w polityce. Wiem, ile kosztuje ludzi. Dodał, że zachowanie kandydata PiS było "ryzykowne, ale jak widać skuteczne". #/ Wygrał kandydat, który obiecywał zmianę, nową energię. Poprowadził zdecydowanie lepszą kampanię, królował w nowych mediach. Kandydatowi PiS zwycięstwo dali m.in. wyborcy Pawła Kukiza, którzy są niezadowoleni z elit politycznych, a także wyborcy sfrustrowani obecną sytuacją społeczno-gospodarczą - Norbert Maliszewski - ekspert dr hab. Uniwersytet Warszawski. #/ Andrzej Celiński - polityk. Bardzo żałuję. Bronisław Komorowski to świetny człowiek. Gwarantował, że Polska nie wypadnie gdzieś na zakręcie. Nie jest tak, że naród się nie myli. I, że demokracja zawsze ma rację. Zdarzają się narodowi i w demokracji pomyłki. Sprawa etatu A.Dudy w poznańskiej uczelni to rzecz jego osobistej pazerności, która pojęcia honoru nie zna. Ani pojęcia odpowiedzialności. Jak można sprawnie wykonywać obowiązki europosła dorabiając na uczelnianym etacie? Jak godzi się brać bezpłatny urlop z Uniwersytetu Jagiellońskiego biorąc lepiej płatny etat? Stosując przy tym swoistą inżynierię podatkową. Czyli uszczuplając dochody budżetu państwa, którego staje się dzisiaj prezydentem. Większości to nie wadzi. Mnie tak.

6 Z KRAJU I ZE ŚWIATA. 22 maj - Europejski Dzień Walki z Otyłością. 22 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. Od 2009 roku ten dzień wyraźnie zaznacza potrzebę mówienia o problemie otyłości. Rozmowa o zapobieganiu nadwadze oraz informowanie zainteresowanych osób, gdzie mogą szukać pomocy są niezwykle ważne. Ten dzień jest naprawdę dobrym pretekstem, aby bliżej przyjrzeć się problemowi nadwagi i otyłości w Polsce mówi Konrad Gaca, trener oraz ekspert do spraw żywienia. Dyskusja wokół tego tematu jest tym ważniejsza, ponieważ aż 38% społeczeństwa określa ją mianem choroby jedynie niekomfortowej! Komentarz ekspercki na temat "Polacy są jednymi z najgrubszych Europejczyków!" znajdą Państwo na stronie: Biuro prasowe Gaca System. Inne namiary w tym samym temacie: Maryla Pałasz tel: STTRONNIICZYY PPRZEEGLLĄD PPRASYY II IINTTEERNEETTU.. Ojciec Tadeusz Rydzyk 3 maja skończył 70 lat. Zdaniem jednych jest wybitnym, oddanym swojej misji księdzem i prawdziwym duchowym przewodnikiem. W ocenie innych kumuluje w sobie wszystkie największe przewinienia polskiego Kościoła. Bogactwo, zaangażowanie w politykę i antysemityzm. Oto największe sekrety najbardziej kontrowersyjnego duchownego w Polsce. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest nieślubnym dzieckiem. Pochodzi z Olkusza. Jego mamą była Stanisława z domu Piątek. Nazwisko duchowny odziedziczył po mężu matki, ale nie był jego synem. Po śmierci męża, pani Stanisława związała się z Bronisławem Kordaszewskim, i to on był ojcem Tadeusza, ale nigdy nie wzięła z nim ślubu. Poniżej kilka epizodów "finansowych" z bogatej działalności toruńskiego kapłana. Sprawę kradzieży 580 tys. zł z konta Radia Maryja wykryli agenci Generalnego Inspektora Informacji Finansowej to podległa ministrowi finansów służba specjalna, która śledzi podejrzane transakcje bankowe. Jak wyszło na jaw, do banku BGŻ, gdzie rozgłośnia ojca Rydzyka ma konta, zadzwonił mężczyzna, który znał stan konta oraz wszelkie hasła i loginy dostępu do rachunku. Zlecił poprzez dom maklerski zakup akcji, tym samym przeprał 580 tys. zł, a następnie wpłacił te pieniądze na inne konto. Rachunek ten zablokowali inspektorzy GIIF i zaalarmowali Komisję Nadzoru Finansowego, prokuraturę oraz ojca Rydzyka. Dyrektor Radia Maryja właśnie w ten sposób dowiedział się o kradzieży, a jego pełnomocnik dołączył się do zawiadomienia złożonego w prokuraturze. To ze strony ojca Rydzyka nowe podejście do kradzieży jego pieniędzy. Zupełnie inaczej było w 1995r., gdy skradziono jedną ze słynnych reklamówek zawierającą 217 tysięcy niemieckich marek. Ukradł ją z mieszkania współpracowniczki ojca dyrektora młody student teologii Michał W., określany też przez policję jako seminarzysta (złapano go dopiero w 2001 r.). W trakcie śledztwa po kradzieży wyszło na jaw, że wiele takich reklamówek regularnie było wywożonych do Niemiec przez elektronika Piotra R. Ten kupował w Berlinie sprzęt na potrzeby radia i przywoził go do Polski jako niepodlegającą ocleniu darowiznę na cele kultu religijnego. Prokuratura w Bydgoszczy wszczęła w związku z tym dwa śledztwa. Prokurator chciał przesłuchać osoby zajmujące się w Radiu Maryja księgowością. Ojciec dyrektor odmówił wskazania takich i oba dochodzenia umorzono! ZNALEZIONE W INTERNECIE. #/ Nawrócony. Prokuratura nie dopatrzyła się złamania prawa przez prof. Chazana. Przypominamy: kobiecie, w klinice kierowanej przez profesora, u której zdiagnozowano rozległe uszkodzenia płodu, odmówiono wykonania aborcji powołując się na tzw. klauzulę sumienia. Nie wskazano także, wbrew obowiązującej ustawie, innej placówki do tego zabiegu. Przez te zawirowania minął termin, w którym można było dokonać aborcji. Potwornie zdeformowany noworodek (wisząca gałka oczna, mózg na zewnątrz, rozszczepienie twarzy, uszkodzenia centralnego układu nerwowego), który przyszedł na świat przeżył zaledwie 9 dni. Matka zgłosiła sprawę do prokuratury a Prezydent Warszawy zdjęła 71-letniego Boghdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala. Tak sprawę skomentował na forum jeden z uczestników dyskusji: ~matt : oto właśnie dwulicowość katoli. "Lekarz", który jak sam przyznaje przeprowadził ok. 500 aborcji teraz twierdzi, że aborcja to zabijanie dzieci. Czyli według tego co sam głosi jest masowym mordercą dzieci i nie ma znaczenia, że to było kiedyś. To tak jakby zbrodniarz hitlerowski tłumaczył się przed sadem, że co prawda zabił 500 osób ale to było kiedyś i nie zdawał sobie sprawy z tego co robi. Co za obłuda! #/ Dobre wieści z rynku pracy. W kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc. wobec 11,7 proc. w marcu - poinformował Szef Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w kwietniu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13 proc. W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 295 tys. osób bezrobotnych mniej niż przed rokiem. Z danych wynika, że w kwietniu br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się wobec marca o 76 tys. osób. Najlepszy wynik odnotowano na Mazowszu, gdzie liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 7,7 tys. Sytuacja na rynku pracy wyraźnie poprawiła się również w Małopolsce i na Śląsku spadek wyniósł po 6,9 tys. #/ Uzdrowiciel?! 7-letni Aidan Fenton z Sydney uczestniczył w warsztatach medycyny alternatywnej, na której chiński uzdrowiciel Hongchi Xiao, poddawał kursantów kontrowersyjnej terapii. Poprzez bicie i zmuszanie do wymiotów znachor oczyszczał organizm chorego na cukrzycę dziecka z toksyn. Za tygodniową terapię uzdrowiciel inkasował 1,8 tys. dol. Po jednej z sesji Aidan źle się poczuł wymiotował i był cały posiniaczony. Do ośrodka, w którym odbywały się warsztaty, wezwano karetkę ale chłopiec zmarł nim przyjechała. Śledczy ustalają, czy Xiao kazał rodzicom zaprzestać leczenia syna insuliną. Jeśli tak, to chiński uzdrowiciel może usłyszeć zarzuty o morderstwo. #/ Dyktator. Według źródeł południowokoreańskich, minister zapłacił życiem za drzemkę, którą uciął sobie podczas uroczystości wojskowych z udziałem Kim Dzong Una. Hyon Yong-chol został oskarżony o zdradę, nielojalność oraz brak szacunku dla przywódcy kraju i rozstrzelany 30 kwietnia z broni przeciwlotnicznej! Egzekucję obserwowały setki ludzi. Pod koniec kwietnia władze Korei Południowej poinformowały, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku Kim Dzong Un nakazał stracenie 15 wysokich rangą osobistości za podważanie jego autorytetu. CYTATY. #/ " Zwycięstwo Dudy nie może dziwić, ponieważ znaczna część Polski jest "konserwatywna, wiejska, katolicka i sceptyczna wobec postępu " ( "Die Welt" - Niemcy ) #/ "Polska wybrała prezydenta sobie na złość. (...) Taki wybór jest nieodpowiedzialny" ( Rosyjska "Niezawisimaja Gazieta" ) #/ "Zwycięstwo pana Dudy oznacza radykalne przemeblowanie polskiej sceny politycznej. Ja powiem wprost, że to jest aksamitna droga do dyktatury " (Redaktor naczelny Gazety Wyborczej - Adam Michnik). #/ " Zwycięstwo Andrzeja Dudy to preludium do katastrofy politycznej, jaka może spotkać Polskę jesienią. Byłoby nią zwycięstwo w wyborach parlamentarnych skrajnej prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jego przybudówek (prof. Jan Hartman) #/ " Młodzi wyborcy zagłosowali na komedianta " (Marek Belka - b. premier, szef NBP ) Czy wiesz że #/ Według profesora Andrew Ellisa z University of Aston w Birmingham, już za 8 lat możemy dotrzeć do granicy przepustowości sieci internetowej. Zapotrzebowanie na szybkie łącza rośnie w takim tempie, że nie będziemy w stanie mu sprostać. Co więcej, wyraźnie wzrośnie też koszt samych usług przez gigantyczny pobór energii do zasilania całej infrastruktury. #/ Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło 3,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

7 SPORT. Z KRAJU. Przebiegł 73,4km w 4g 48min!!! W niedzielę 3 maja już po raz drugi odbył się charytatywny bieg "Wings for life", który polega na tym, że zawodnicy nie biegną do mety, lecz przed nią uciekają. Dla biegaczy zakończeniem zawodów jest doścignięcie przez samochód metę, który wystartował pół godziny po rozpoczęciu biegu i po każdej godzinie przyspieszał o jeden kilometr. Biegaczy, wśród których były również osoby niepełnosprawne na ulicach Poznania dopingowali kibice. W Polsce zawodnikiem, który biegł najdłużej, był Bartosz Olszewski. Pokonał on dystans 73,4 km. Meta samochód prowadzony przez kierowcę rajdowego Michała Kościuszkę - dogoniła biegacza po 4 godzinach i 48 minutach. Polak był czwarty na świecie i pobił ubiegłoroczny polski rekord Grzegorza Urbańczyka (49,080 km miejsce na świecie). Głównym celem "Wings for life world run" jest pomoc osobom z przerwanym rdzeniem kręgowym. Dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na sfinansowanie badań i metod leczenia tego schorzenia. Siatkówka - Liga Światowa. 28 maja nasi siatkarze zainaugurowali w gdańskiej Ergo Arenie tegoroczne rozgrywki w ramach Ligi Światowej. W 1-szym meczu nasi siatkarze gładko pokonali Rosjan 3:0 (25:16, 25:17, 25:20). Doskonały debiut w reprezentacji zaliczył 21-letni siatkarz z Kielc Mateusz Bieniek. Dzień później rozegrano mecz rewanżowy. Polscy siatkarze w swoim drugim meczu w Lidze Światowej 2015 stoczyli zażarty bój o zwycięstwo z podrażnioną pierwszą klęską Rosją. Mistrzowie świata pokonali w gdańskiej Ergo Arenie mistrzów olimpijskich 3:2 (25:19, 24:26, 20:25, 25:19, 18:16). Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Bartosza Kurka, który po długiej przerwie powrócił do reprezentacji. Po tych zwycięstwach nasi siatkarze są zdecydowanym liderem grupy B rozgrywek Ligi Światowej. Ze świata - uwaga na petrodolary. Kolejny raz okazuje się, że arabskie petrodolary potrafią zmienić wszystko. Tym razem przekonało się o tym kolarstwo. Okazuje się, że mistrzostwa świata na szosie w 2016 roku zostaną przesunięte na październik z powodu upałów panujących we wrześniu w Katarze, gdzie odbędzie się impreza. To z kolei oznacza, że złamana zostanie długoletnia tradycja, według której nowy mistrz świata występuje po raz pierwszy w tęczowej koszulce podczas jednego z najważniejszych startów klasycznych Giro di Lombardia. Jeden z kolarskich wyścigów -pomników odbędzie się bowiem 10 października, a katarskie mistrzostwa rozpoczną się dzień wcześniej wyścigiem drużyn. Elita mężczyzn stanie na starcie 16 października. Sport w Miechowie. Seniorzy nie próżnują. Seniorzy, a raczej bardziej dokładnie seniorki, z Miechowskiego Klubu Seniora realizują zadanie publiczne pn Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta Miechów z wykorzystaniem krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjno - sportową w Miechowie. Uczestnicy zajęć sportowo rekreacyjnych w sposób przyjemny a zarazem pożyteczny spędzają wolny czas, podnosząc własną sprawność fizyczną oraz zdobywając praktyczne umiejętności pływackie. Miechowscy seniorzy aktywnie uczestniczą także w zajęciach z ćwiczeń fitnessu aquafitness, nauki pływania oraz gry w kręgle. Podsumowaniem zajęć na kręgielni będą II Zawody Kręglarskie Seniorów o Puchar Burmistrza, które odbędą się w dniu 8 czerwca br. godz na obiekcie krytej pływalni w Miechowie. Stowarzyszenie Feniks działa. 30 maja Stowarzyszenie Turystyki Rekreacji i Sportu FENIKS zorganizowało w Sołectwie Brzuchania Dzień Sportu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, którego koordynatorem jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. Zorganizowano trzy turnieje. W Turnieju Piłki Siatkowej zagrały 4 drużyny w tym drużyna KKS ATAK z Krakowa. Kolejne kilkadziesiąt osób wzięło udział w turniejach: tenisa stołowego i strzeleckim. Za pośrednictwem naszej gazety Stowarzyszenie pragnie podziękować Panu Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu za pomoc w organizacji imprezy i ufundowanie i pucharów. Władze Stowarzyszenia dziękują również Zarządowi Powiatowemu LOK oraz sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie, Panu Wiesławowi Zdebowi, Panu Aleksandrowi Gładyszowi oraz Panu Tomaszowi Bujakowi. Oprócz zawodów sportowych zorganizowano zabawy dla dzieci (zjeżdżalnia dmuchana, jazda na dziecięcych kładach). Oddzielnym punktem imprezy był pokaz jazdy akrobatycznej na motorze Mateusza Kowala, mieszkańca wsi Brzuchania. Poniżej fotoreportaż z imprezy. MKS Pogoń walczy o awans. Miechowska Pogoń, po rozegraniu 27 z 30-tu kolejek olkuskiej klasy "A", zajmuje 2-gie miejsce w tabeli, premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Jednak nad trzecią w tabeli drużyną Bolesławem z Bukowna mają tylko 2 punkty przewagi. Nasi mają imponującą, najwyższą w swej lidze, ilość zdobytych bramek - aż 131! Oto ostatnie wyniki naszej drużyny. 23 kolejka: Pogoń - Strumyk Zarzecze 10:0. 24 kolejka: Dłubnia Trzyciąż - Pogoń 1:4. 25 kolejka: Pogoń - Pilica Wierbka 5:0. 26 kolejka: Sokół Gołaczewy - Pogoń 0:8. 27 kolejka: Pogoń - Legion Bydlin 5:1.

8 DIARIUSZ MIECHOWSKI. Burmistrz Miechowa kadencji i działa. Data i miejsce urodzenia: , Miechów. Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -- Wykształcenie: wyższe. Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Zawód: pracownik samorządowy. Prawa i Administracji. Wynik b. dobry. Studia Podyplomowe UJ Kraków #/ Nowe sieci wodociągowe. Gmina Miechów zakończyła budowę II etapu sieci wodociągowej w miejscowości Sławice. Inwestycja dofinansowana była z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac obejmował: - budowę sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Sławice Szlacheckie i części miejscowości Parkoszowice i Pojałowice. - budowę przyłączy wodociągowych od projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Parkoszowice, Sławice Szlacheckie i Pojałowice do granic działek wraz z wykonaniem montażu węzłów włączeniowych. - budowę komory redukcyjnej ciśnienia w miejscowości Szczepanowice. Przypominamy, że pierwszy etap budowy wodociągu w sołectwie Sławice zakończył się w miesiącu grudniu 2014 r. Łączna wartość obydwu etapów tej inwestycji to prawie 1,1 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie z PROW stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. #/ KAWKA w Miechowie. Gmina Miechów realizuje zadanie pn. "Likwidacja niskiej emisji w Mieście Miechów etap 2 w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2. KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwa podpisywanie umów zawieranych pomiędzy gminą, a mieszkańcami, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu składając w UGiM stosowny wniosek. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku lub lokalu mieszkalnym wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, podłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione są koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę. W przypadku zadań polegających na likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła - dotacja nie przekroczy poniesionych kosztów, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, (nie więcej niż 500,00 zł za każdy kw nowo powstałego źródła ciepła i nie więcej niż: ,00 zł). Po podpisaniu umowy beneficjent przystępuje do realizacji zadania. Na etapie składania wniosku, 148 osób wyraziło zainteresowanie przyznaniem dotacji celowej z budżetu gminy, do inwestycji związanej z wymianą systemów ogrzewania, która realizowana będzie latach W 2015 roku, powyższym projektem objętych zostanie 59 beneficjentów z terenu miasta Miechowa. W najbliższych dniach, przygotowane zostaną również stosowne umowy dotacji na realizację powyższego zakresu prac w miechowskich wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto, w ramach realizowanego zadania pn. "Likwidacja niskiej emisji w Mieście Miechów etap 2, na osiedlu Sikorskiego zostanie zlikwidowana kotłownia K1, która obecnie wyposażona jest w 6 kotłów węglowych oraz rozbudowana zostanie kotłownia K2 o 3 kotły gazowe do której podłączeni zostaną mieszkańcy obsługiwani przez K1. W ramach inwestycji zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które wspomagać będą prace Kotłowni K2. W pawilonie handlowym, na osiedlu XXX lecia wymienione zostaną 2 kotły węglowe na kocioł gazowy kondensacyjny. Także w budynku MDK zostaną zlikwidowane 2 kotły węglowo miałowe i zastąpione dwoma kotłami kondensacyjnymi. #/ "Powodziówki". W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z modernizacją dróg w sołectwach, na realizację których gmina Miechów otrzymała dotację z budżetu państwa. W ramach zadania pn.: Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, przeprowadzony zostanie: #/ remont drogi gminnej Nasiechowice Przemysłowa #/ remont drogi gminnej Kalina Mała Rędziny #/ remont drogi gminnej Zarogów Laskowiec. Łączna wartość powyższych zadań to ,01zł, w tym otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ,00 zł. Przekazanie placu budowy pod realizację powyższej inwestycji odbyło się przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Miechów - Dariusza Marczewskiego, radnych Rady Miejskiej: Arkadiusza Kluski i Piotra Sowy, mieszkańców sołectw, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli wykonawcy. Modernizację dróg w sołectwach przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Starachowicach. Ponadto, w ramach środków z powyższej dotacji prowadzony jest remont drogi gminnej na odcinku Jaksice-Krępa oraz ul. Ogrodowej w Miechowie. #/ Południowa obwodnica Miechowa. Ruszyła realizacja obwodnicy, która pozwoli ruchowi tranzytowemu na linii wschód - zachód, omijać nasze miasto. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpisał właśnie przetarg na wykonanie tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonanych będzie m.in. cztery ronda, most nad rzeką Cichą oraz wiadukt na d torami kolejowymi. Droga ma prowadzić od Podmiejskiej Woli w kierunku Siedlisk i dalej aż do Bukowskiej Woli. Głównym inwestorem trasy jest województwo małopolskie. W kosztach inwestycji partycypowały będą także samorządy powiatowy i gminny. Burmistrz Dariusz Marczewski nie ukrywa satysfakcji: To będzie jedna z pierwszych dróg, która powstanie w ramach nowego programu budowy obwodnic. Ogłoszenie przetargu to dla mieszkańców doskonała informacja. Obwodnica znacznie bowiem odciąży centrum miasta. Zadowolenie burmistrza jest tym bardziej uzasadnione, że przy planowaniu budowy uwzględniono wnioski samorządu gminnego. Chodzi o budowę ścieżek rowerowych, które powstaną wzdłuż nowej drogi wyjaśnia Marczewski. Mają się one przecinać z byłą trasą kolejki wąskotorowej, na której też planowane jest powstanie dróg dla rowerów. HUMOR nadesłane przez czytelników. Kierowca ciężarówki pyta stojącego nad brzegiem rzeki policjanta: - Jak tu można się przedostać na drugą stronę rzeki? Policjant: - Można przejechać przez rzekę, tu jest bardzo płytko. Samochód wjeżdża do rzeki i... znika pod wodą. Policjant wygląda na zdziwionego i myśli sobie - Jak to możliwe, przed chwilą przeszła tędy kaczka i było jej ledwo po pas. ECHO MIECHOWA ISSN Ns. Rej. Pr 152/08 Wydawca : Stowarzyszenie Im. Macieja Miechowity ul. Targowa 6/ Miechów Redakcja : os. Młodych 5 Redaktor naczelny: J.P.Janus Tel. red Kor:

Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E

Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E 2 0 1 5 Uprawnienia prezydenta Współprowadzi politykę zagraniczną Posiada prawo weta do ustaw sejmowych Zwierzchnik sił zbrojnych Zarządza wybory parlamentarne

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 35/2015 PREFRENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 35/2015 PREFRENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 35/2015 PREFRENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.?

Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.? Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie korzystając jedynie z oficjalnych wyników wyborów z pierwszej tury w podziale na województwa. Opieramy się zatem

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Gminy Miechów w zakresie poprawy jakości powietrza

Doświadczenia Gminy Miechów w zakresie poprawy jakości powietrza Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Doświadczenia Gminy Miechów w zakresie poprawy jakości powietrza Kraków, czerwiec 2016 r. Wdrażanie Programu

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski 15 października 2014 r.

Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski 15 października 2014 r. Niepoinformowani wyborcy nie idą głosować, niepoinformowani obywatele nie wiedzą, czego oczekiwać od radnych. Czy kampania nie powinna być jak rozmowa o pracę? Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 68/2015 POPARCIE DLA KANDYDATÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH PRZED DRUGĄ Z DEBAT TELEWIZYJNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD ZADANIA PRZYKŁADOWE. Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły

SAMORZĄD ZADANIA PRZYKŁADOWE. Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły ZADANIA PRZYKŁADOWE 20 SAMORZĄD ZADAŃ Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły C. wszyscy uczniowie szkoły i opiekun D. wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment Jacek Babiel Jak wygrać wybory? Łomża 2013 Jacek Babiel 2013 Wydawca: babiel.com.pl Jacek Babiel www.jakwygracwybory.com.pl ISBN 978-83-926997-2-9 Nie wygrać, to nie znaczy zawsze przegrać Materiał, który

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10807,gala-honorowych-dawcow-krwi.html Wygenerowano: Poniedziałek, 10 października 2016, 12:55 Gala Honorowych

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU

POLICJA.PL ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144545,swieto-biura-ochrony-rzadu.html Wygenerowano: Piątek, 14 lipca 2017, 11:28 ŚWIĘTO BIURA OCHRONY RZĄDU Szef MSWiA wziął udział w obchodach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 77/2017 ISSN 2353-5822 Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnienia,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kraków w programie PaT!

Kraków w programie PaT! Kraków w programie PaT! Finał działania PaT/E w Małopolsce Małopolska jest 12. województwem, które objęte zostało działaniem PaT/E (edukacja). Od dzisiaj województwo małopolskie posiada przeszkolonych

Bardziej szczegółowo

Preferencje prezydenckie w marcu 2015 roku

Preferencje prezydenckie w marcu 2015 roku Informacja o badaniu Pięcioletnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego dobiega końca. Polaków czekają wybory prezydenckie. Pierwsza tura odbędzie się 10 maja tego roku, natomiast druga w wypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH. 08.11.2015 r.

REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH. 08.11.2015 r. REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ SZCZYCIEŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PATRONAT HONOROWY STAROSTA SZCZYCIEŃSKI JAROSŁAW MATŁACH 08.11.2015 r. I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie

WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie WIŚLANA TRASA ROWEROWA Beskidy - Morze Bałtyckie Narodowy Produkt Turystyczny Warszawa, 20 maja 2009r. 1 KOMITET HONOROWY BUDOWY WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Jacek Fortuna Honorowy Dawca Krwi - oddał ponad 18 litrów krwi pełnej, z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od 1987r., należy do Klubu Honorowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/aktualnosci/3332,uroczystosci-upamietniajace-zolnierzy-i-dowodcow-oddzialow-partyz anckich-ak-dowo.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem?

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Debata w Proszowicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Dla szkół Gimnazjalnych III edycja Instrukcje dla uczestnika 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu sprawdź, czy składa się on z 9 stron. Jeśli nie, zgłoś

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r. - 1 - PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 24.05.2012 r. Obecni: Według załączone listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Porządek

Bardziej szczegółowo

Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej Dr Paweł Matuszewski Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej Dr Paweł Matuszewski Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej 2015 Dr Paweł Matuszewski Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka Facebook Rzadziej analizowany przez naukowców niż Twitter W Polsce najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo