Zarządzanie przez Wartości. Wykład 2 Uniwersytet Gdaoski, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie przez Wartości. Wykład 2 Uniwersytet Gdaoski, 21.03.2010r."

Transkrypt

1 Zarządzanie przez Wartości Wykład 2 Uniwersytet Gdaoski, r.

2 Niezbyt przyjemne realia

3 Wartości organizacji a wartości indywidualne Wartości organizacji Tworzenie wizji i strategii, Budowanie mocnej kultury organizacyjnej, Budowanie wspólnoty pracowników, Budowanie zaangażowania, Zmiana w organizacji Wartości jednostki Samorealizacja Poszukiwanie tożsamości, Poczucie przynależności Rozwój kariery zgodnie z aspiracjami, Moralny kompas możliwy do zastosowania w każdej sytuacji Ciągłość w obliczu zmian, Wskazówki w procesie podejmowania decyzji

4 Czy wartości są potrzebne organizacji? Artefakty kultury - materialne, językowe i behawioralne Normy i wartości Podstawowe założenia kultury

5 Kto był pierwszy? Siła organizacji zależy od zaangażowania ludzi. Ludzie ważniejsi niż wyposażenie -Dunkierka II Wojna Światowa. Dziś w biznesie: od dominacji kapitału do dominacji wiedzy przewagę ma ten kto ma wiedzę i wie jak ją wykorzystad od zarządzania skierowanego na optymalizacje kapitału do zarządzania prowadzącego do optymalizacji wiedzy

6 Co na to najlepsi? Główne wartości są stałe Praktyki im przypisane mogą się zmieniad Zysk jest ważny ale to nie powód dla którego istniejemy William Hawlett ( badania Strategy Planning Institute of Cambridge, Natonal Tooling Assotiaton) Wartości stają się źródłem trwania i rozwoju organizacji, gdy: mamy ich świadomośd, odczuwamy ich obecnośd w praktyce, są niezmienne, są odpowiednie praktyki im przypisane.

7 Co na najlepsi? Generacje menedżerów kierowały się wartościami firmy dziedziczonymi od poprzedników. Wartości są po prostu zachowaniami charakterystycznymi, konkretnymi i tak ściśle określonymi, że nie pozostawiają miejsca na domysły. Ludzie powinni się do nich stosować jak do rozkazu do marszu, ponieważ są one drogowskazami do realizowania misji, środkiem do osiągnięcia celu zwycięstwa. Jack Welch, Prezes Zarządu GE w latach Co nas jednoczy? Nasze Wartości i Działania. Chodzi o to, kim jesteśmy, w co wierzymy, dokąd zmierzamy, i jak tam dojdziemy. Chodzi o to jaką mamy wyobraźnię, jak umiemy rozwiązywać problemy, wdrożyć rozwiązania i przewodzić innym. Jeffrey R.Immelt, Prezes Zarządu GE

8 Co się dzieje z organizacją, która nie wpływa na wartości? Wartości są wypadkową indywidualnych przypadkowych wartości pracowników Sfery wpływu decydują jakie wartości dominują Organizacja kieruje się w stronę celów grup wpływu

9 Gdy zarządzamy przez wartości Cele długofalowe i krótkofalowe są realizowane Organizacja posiada wyróżniki i swoją tożsamośd Firma poszukuje dróg doskonalenia się w oparciu o motywację wewnętrzną pracowników a nie mechanizmy kontroli formalnej Dopasowanie duszy organizacji i jednostki wyzwala tzw. Czynnik E energię, entuzjazm, wysiłek, podniecenie, podekscytowanie, doskonałość etc. Bez tego dopasowania praca i życie będą nudne, tępe. Nudy na pewno nie zaakceptuje współczesny pracownik, pracownik wiedzy Ch. Handy

10 Dlaczego działają? Ułatwiają konsensus Promują wysiłek Ułatwiają rozumienie oczekiwao Pobudzają do efektywności osobistej Pozwalają się identyfikowad z grupą Dają poczucie satysfakcji i wpływu Pobudzają etyczne działania Budują lojalnośd

11 Na trudne czasy Ford Motor Company, założona w 1903 roku przez Henrygo Forda Misja wizja i zasady przewodnie strategiczne działanie grupy restrukturyzacyjnej w 1980 r.

12 Co musi się stad, aby organizacja mogła zarządzad poprzez wartości Przykład PAM Osobiste zaangażowanie prezesa Nowi zarządzający i nowe wartości zysk Powrót Prezesa, powrót do wartości, zatrudnienie nowego zarządzającego podzielającego wartości firmy Konsekwentne włączanie w elementy życia organizacji Określenie WARTOŚCI Zakomunikowanie w organizacji Zapowiedzenie co to oznacza

13 Proces ZPW Odkrywanie Redefinicja Rozwój Instytucjonalizacja

14 Określid łatwo powiedzied, trudniej zrealizowad Oddolnie? Odgórnie? Partycypacyjnie? Demokratycznie? Autorytarnie? Liberalnie? Silny lider Założyciel Przejęcie / fuzja narzucenie wartości Wartości w start up Wartości w organizacji globalnej / wielokultorowej

15 Jak powstają wartości wnosi lider (GE, Toyota) określa zarząd, dyrektor naczelny, grupy pracowników, klienci synteza wszystkich propozycji roll modeling identyfikacja wartości reprezentowanych przez osoby najbardziej wiarygodne w firmie ( mbank, MultiBank, Microsoft) wybór wartości przez wszystkich pracowników firmy synteza na szczeblu decyzyjnym ( Poczta Polska) wybór wartości przez grupy pracowników, rangowanie, akceptacja zarządu ( Bank Pocztowy)

16 Jak powstają wartości założyciel, silny lider, właściciel Deklaracja wartości Określenie jakie zachowania są akceptowane a jakie nie w organizacji Expose lidera Deklaracja wartości Identyfikacja zachowao zgodnych z wartościami Definiowanie wartości

17 Jak powstają wartości roll model Upowszechnienie najlepszych praktyk Kto i jak się zachowuje, tak jak wam odpowiada? Jak on zachowuje się w innych sytuacjach? Identyfikacja tego co jest najważniejsze i chcecie zachowad?

18 Subject: Importance:High Wizja mbanku jako lidera na rynku usług finansowych w Internecie Zasady i Wartości mbanku. Ma to na celu ochronę istotnych wartości służących mbankowi i jego klientom oraz upowszechnienie najlepszych praktyk i doświadczeo z przeszłości. Z drugiej strony, czas by dokonad oceny przeszłości w tym zakresie oraz wyciągnąd obowiązujące wnioski na przyszłośd. Taki kodeks wartości mbanku będzie stanowił gwarancję, że potrzeby i atmosfera chwili nie będą mogły zmieniad naszej kultury korporacyjnej. Wiem, że kultury korporacyjnej nie można skodyfikowad, sądzę jednakże, że możliwe jest nazwanie i zapisanie jej cech najważniejszych, najbardziej istotnych z punktu widzenia odmienności, wyróżniania się mbanku na tle innych instytucji. Proszę zatem o Wasze komentarze z zaznaczeniem jakie wartości, praktyki i zachowania stanowią o tożsamości mbanku na zewnątrz i wewnątrz. Piszcie, co dla Was jest na tyle ważne w pracy zawodowej i życiu prywatnym, że chcielibyście zachowad, upowszechnid i utrzymad na trwałe w mbanku, który wtedy będzie miejscem pracy, o którym można będzie mówid z dumą i sentymentem. Z góry dziękuję i czekam na maile. Dokument: Zasady i Wartości mbanku postaram się opracowad do kooca lipca i prześlę do konsultacji. Docelowo powinien to byd jeden z naszych najważniejszych dokumentów kształtujących kulturę korporacyjną, a więc nasza wspólnotę zawodową mbanku, relacje wewnętrzne na wszystkich szczeblach oraz relacje zewnętrzne z klientami i partnerami biznesowymi. Pozdrawiam. sl

19 Od: Tworus, Krzysztof Wysłano: 5 lipca :16 Do: Lachowski, Slawomir Temat: Zasady i Wartosci mbanku. Sławku, ponieważ nie potrafię zbytnio pięknie pisać natomiast nie jest mi obce konkretyzowanie pewnych rzeczy spróbuję odpowiedzieć co dla mnie osobiście jest najważniejsze w mbanku w kilku punktach 1) możliwość nieskrępowanej wymiany pomysłów z członkami innych zespołów. Nawet pomysły podawane z poziomu laika nie są przez nikogo odrzucane z góry, lecz zawsze jest czas na odpowiedź a jeżeli są warte czegoś więcej to nawet na dyskusję. Mam też nadzieję, że tą zasadę stosuje gdy ja jestem adresatem pomysłów innych ludzi 2) wymiana tych myśli odbywa się najczęściej w sposób nieformalny - np. spotkania w kuchni na kawie 3) wspólna odpowiedzialność za działanie, wynik itp.. Nigdy nie było podziału na my, wy, oni tylko zawsze byliśmy jednym zespołem - razem do nagród i odznaczeń i razem do pretensji i ciosów. 4) wszyscy jesteśmy z równym prawem głosu niezależnie od stanowisk, tytułów itp. Zawsze w dyskusji przeważają argumenty zdrowo rozsądkowe. 5) poczucie humoru członków zespołu i wzajemna życzliwość w kontaktach osobistych - częste spotkania nieformalne grupy 6) możliwość realizacji osobistych pragnień i marzeń z ludźmi o podobnych oczekiwaniach i aspiracjach. 7) poczucie, że robimy coś zgoła historycznego - niewątpliwa wartość, pomaga w chwilach trudnych i doładowuje przy zmęczeniu 8) wszyscy chcemy się uczyć, iść do przodu i zdobywać - moim zdaniem nie ma w naszej grupie outsiderów To wszystko co skojarzyło mi się na gorąco, przepraszam, że w takiej stechnicyzowanej formie. Pozdrawiam serdecznie K.Tworus

20 Jak powstają wartości angażujemy wszystkich pracowników 1. Należę do wielkiej rodziny Pocztowców i jestem z tego dumny. 2. Jestem ważny dla Poczty Polskiej. 3. Klient jest dla mnie najważniejszy. 4. Swoją postawą i zachowaniem kształtuję wizerunek Poczty Polskiej. 5. Pracuję profesjonalnie i dbam o wysoką jakość swojej pracy. 6. Porozumiewam się skutecznie. 7. Swój autorytet buduję na kompetencjach, osiągnięciach i odpowiedzialności. 8. Wspólnie z innymi pracuję na sukces Poczty Polskiej. 9. Rozwój Poczty Polskiej jest dla mnie szansą. 10. Wraz z Pocztą Polską jestem otwarty na świat.

21 IDEA POWSTANIA KODEKSU użyteczność publiczna sprostanie oczekiwaniom klientów przynoszenie zysku POCZTA POLSKA dostosowanie do jakościowych standardów UE wprowadzanie nowych usług niepocztowych sprostanie rosnącej konkurencji

22 Kodeks Pracownika Poczty Polskiej powstał w ramach prac nad budowaniem proefektywnościowej kultury organizacyjnej. Kodeks wzmacnia te wartości i normy, które umacniają wspólnotę pracowników i sprzyjają sukcesowi Poczty Polskiej. Niweluje te normy i wartości, które są dla rozwoju Poczty i pocztowców szkodliwe i nie pozwalają na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wdrażanie: ogłoszenie Kodeksu Pracownika Poczty Polskiej podczas Sympozjum Poczty Polskiej - 28 września 2002 uroczyste wręczanie KPPP pracownikom od Dnia Łącznościowca - 18 października 2002 do końca 2002 roku

23 Jak to było w Banku Pocztowym? Bank Pocztowy S.A. został powołany decyzją Prezesa NBP 5 kwietnia 1990 roku. 6 grudnia 1990 roku rozpoczęto działalnośd operacyjną. Właścicielem Banku była Poczta Polska Telegraf i Telefon. Celem powołania Banku było dążenie do reaktywowania bankowości pocztowej w Polsce RUP Bydgoszcz, jako pierwsza jednostka pocztowa stał się Klientem Banku. 30 listopada 1995 otwarcie pierwszego konta GIRO wszystkie UPP prowadzą pełną obsługę kont osobistych GIRO. Grudzieo 2001 z kont osobistych GIRO w Banku Pocztowym korzysta Klientów. 5 września 2006 Bank Pocztowy S.A. oraz Poczta Polska podpisały Umowę w ramach Projektu "Detal" z ofert Banku Pocztowego korzysta już ponad 300 tysięcy Klientów. Marzec Klientów detalicznych w Banku Pocztowym. Czerwiec ponad Stanowisk Finansowych w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju.

24 Proces identyfikacji kolejne kroki Krok I badanie kultury organizacji. Wywiady pogłębione z: a. Członkami Zarządu, b. Dyrektorami wybranych jednostek, c. Pracownikami z długim stażem pracy w Banku d. Nowymi pracownikami. Krok II identyfikacja wartości i zachowań. 2-dniowy warsztat. Krok III praca zespołu projektowego. Zebranie materiału powarsztatowego, Mailowa wymiana opinii, 5 godzinny warsztat, 3 godzinny warsztat, Prezentacja materiału przez Zarządem Krok IV Uchwała Zarządu w sprawie CREDO Listopad 2009 Grudzień 2009 Grudzień 2009-styczeń stycznia marca 2010

25 Nasze Wartości v. CREDO CREDO najczęściej używane w znaczeniu życiowe motto dewiza życiowa dzięki temu doprowadzamy sprawy do końca i znów Otwarcie myślimy Jesteśmy otwarci na zmiany i nowe pomysły, Efektywnie działamy CREDO Rozwijamy się które przyjmujemy na własność i realizujemy rozważnie, wzbudzając zaufanie, Czujemy się odpowiedzialni Doskonale współdziałamy dlatego stawiamy na rozwój, który pozwala nam się doskonalić, wymieniać doświadczenia, wspólnie je wykorzystywać dla realizacji naszych celów, 25

26 Jak w start up? Wraz z kolegami zakładacie biznes. 1. Określamy po co jest ta firma? 2. Co chcemy osiągnąd? 3. Wg jakich zasad i reguł mamy postępowad? 4. Jak będziemy się zachowywad? 5. Co będzie w związku z tym dla nas ważne? 6. Wybór 3-5 najważniejszych. 7. Definicja z czterech perspektyw.

27 Warsztat Stawiamy na wartości

28 Proces identyfikowania wartości Zachowania- co robię? Wartości jest dla mnie ważne Wartości co jest dla mnie ważne? Zachowania dlatego tak się zachowuję!

29 Proces identyfikowania wartości świadomośd i odpowiedzialnośd Co robię? Co jest dla mnie ważne? Czy tak chcę? NIE TAK

30 Kryteria wyboru wartości Każda z głównych wartości musi: wpływad na sukces organizacji byd pod kontrolą byd mierzalną byd aspiracyjną

31 Sprawdź, czy każda z wartości: jest jasno zdefiniowana bierze pod uwagę długa perspektywę buduje zaufanie jest dobra dla jednostki, klienta ( odpowiada na potrzeby) jest dobra dla grupy, zespołu, wydziału, regionu jest dobra dla firmy jest dobra dla społeczności lokalnej

32 Definiowanie wartości Nazwa wartości Definicja opis wartości, co oznacza Pożądane zachowania

33 Deklaracja wartości - przykład Nazwa wartości Opis/definicja wartości Praca zespołowa - od najmniejszej jednostki do całego przedsiębiorstwa Współpracujemy z innymi. Pożądane/oczekiwane zachowania. Oznacza dla: Pracowników Klientów Właściciela Środowiska lokalnego Współpracujemy by osiągad wspólne cele Zamieniamy konflikty w otwarte i wspólne rozwiązania Koncentrujemy się na rozwiązaniach Przyczyniamy się do wzmocnienia społeczności lokalnej

34 Misja Uniwersytetu Gdaoskiego My, społecznośd Uniwersytetu Gdaoskiego, wszyscy pracownicy i studenci, stanowimy tę misję jako wyraz dążeo Naszej Uczelni i reprezentowanych najwyższych wartości. 1. Uniwersytet Gdaoski składa hołd dorobkowi przeszłych pokoleo, kultywuje wielowiekowe tradycje gdaoskiej nauki i edukacji, szczyci się swoimi osiągnięciami. 2. Położenie geograficzne w miejscu niezwykle istotnym dla dziejów rozwoju Polski i Europy nakłada na Uniwersytet Gdaoski obowiązek wypełniania szczególnej misji twórczej w poszanowaniu zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. 3. Uniwersytet Gdaoski stanowi wspólnotę uczonych, studentów, kadry administracyjnej złączonych wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i solidarnością, działających w służbie społecznej dla ogólnego dobra, mądrości i prawdy. 4. O pozycji Uniwersytetu Gdaoskiego świadczy poziom prowadzonych badao naukowych, zarówno o wymiarze globalnym, częstokrod ponadnarodowym, jak regionalnym i lokalnym, których wyniki mają niezaprzeczalną wartośd dla społeczeostwa, polskiej kultury i gospodarki. 5. Uniwersytet Gdaoski czyni studentów podmiotem nauczania, docenia ich rolę w procesie poznawczym, wspiera aktywnośd społeczną, promuje rozwój intelektualny i wzbogacanie osobowości. Świadomośd rosnących potrzeb badawczych, edukacyjnych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się świecie sprawia, że Uniwersytet Gdaoski - największa uczelnia na Wybrzeżu gwarantuje bogatą i różnorodną ofertę kształcenia z troską o jego najlepszą jakośd.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Główne wartości przedsiębiorstwa

Główne wartości przedsiębiorstwa Komunikaty 71 Agata Stachowicz-Stanusch Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa na podstawie najlepszych praktyk firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express W niniejszym artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Publikacja informacyjno-promocyjna Wrocław 2012 Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Współpraca przy redakcji:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ www.kompendiumcsr.pl Nr 13 / Grudzień 2014 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 13 EDYCJA CZTERY ROLE MENEDŻERA DLA PEŁNI LIDERSTWA Maciej

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Ostatnie lata w Polsce w obszarze HR stały pod znakiem zarządzania talentami coraz więcej firm zaczęło

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ DO KONKUROWANIA NA GLOBALNYM RYNKU UE

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ DO KONKUROWANIA NA GLOBALNYM RYNKU UE Jacek Pasturak Wydział Zarządzania i Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ DO KONKUROWANIA NA GLOBALNYM RYNKU UE Abstrakt W artykule dokonano analizy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów STRUKTURY ORGANIZACYJNE przegląd materiałów Czym jest struktura organizacyjna? Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji Określa sposób formalnego podziału, grupowania

Bardziej szczegółowo