Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1

2 Kongres Polski Wschodniej listopada 2012 r. W imieniu 9 Klastrów Polski Wschodniej zrzeszających ponad 400 przedsiębiorców serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolski Kongres Polski Wschodniej, który odbędzie się w Białymstoku w dniach listopada Kongres Polski Wschodniej to dwa dni merytorycznych prelekcji, spotkań biznesowych i dyskusji z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, ekonomii oraz nauki. Wydarzenie i dyskusje podzielono na kilka sesji: transfer wiedzy do biznesu, gospodarka, finanse i inwestycje, sektor budowlany i turystyczny, klastry, relacje biznes i nauka. Do rozmów zaproszeni zostali ministrowie, marszałkowie, prezydenci miast Polski Wschodniej, burmistrzowie, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele polityki, biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele klastrów oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze. Podczas Kongresu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący powołania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej. Doświadczenia światowe wskazują, że firmy działające w klastrach, dzięki sieci wzajemnych powiązań, jak i ścisłej kooperacji z instytucjami ze sfery nauki, czy administracji, stają się bardziej konkurencyjne i osiągają większe sukcesy. Klastry wpływają nie tylko na rozwój przedsiębiorstwa, ale również decydują o potencjale gospodarczym regionu. Warto więc analizować możliwości wykorzystania idei klastrów do dynamizowania rozwoju województw Polski Wschodniej. W celu zapewnienia możliwości zbudowania sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń w programie Kongresu przewidziano utworzenie punktu spotkań w ramach Polskiej Giełdy Kooperacyjnej. Giełda to nie tylko miejsce spotkań dla decydentów, ale przede wszystkim inicjatywa za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług czy pozyskania nowych zleceń. Uczestnicy Kongresu, na licznie zaplanowanych sesjach plenarnych oraz seminariach towarzyszących, poruszą istotne sprawy dotyczące m.in.: przyszłości polskiej gospodarki, barier w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostaną również aktualne trendy w branży szkoleniowej, a także zaprezentowane najnowsze rozwiązania w dziedzinie marketingu, promocji oraz informatyce. Kongres to rozmowy o biznesie, dyskusje, analizy, prelekcje. To największe forum budowlane i turystyczne, gdzie zaprezentowane zostaną inicjatywy klastrowe, omówione zagadnienia dotyczące zatorów płatniczych, aspekty handlu zagranicznego oraz przedstawiona zostanie analiza procesów kształcenia kadr dla budownictwa i turystyki. Więcej na

3 RAMOWY PROGRAM KONGRESU POLSKI WSCHODNIEJ Dzień I - 20 listopada 2012 (wtorek) Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej / Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 8:30-9:00 Rejestracja gości Rozpoczęcie Kongresu/Powitanie gości Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego - Słowo wstępne 9:00-9:15 Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku Prof. dr hab. Leonard Etel Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Kim jesteśmy wideo prezentacja Klastry Polski Wschodniej prezentacja organizatorów Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego/Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu/Wschodni Klaster Budowlany/ Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej WSTĘP DO DEBATY nr 1: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.wizja rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry. - Joanna Gajda-Sobieszczańska - Wydział Zarządzania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II Ministerstwa Rozwoju Regionalnego DEBATA nr 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu Polski Wschodniej. Klastry strategiczne, współpraca pomiędzy klastrami, samorządami i uczelniami wyższymi jako czynnik podniesienia atrakcyjności gospodarczej Polski Wschodniej. Polityka regionalna a wspólne działania. Debatę poprowadzi dr inż. Wojciech Winogrodzki ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej 9:15-10:45 Uczestnicy debaty: - Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku - dr inż. Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyna - Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk - Tomasz Andrukiewicz Prezydent Ełku - Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Augustowa - Joanna Gajda -Sobieszczańska - Wydział Zarządzania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Prof. dr hab. Leonard Etel Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Stanisława Bęben Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - Tomasz Kozłowski Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu/Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Wschodniego Klastra Budowlanego - dr Anatoliusz Kopczuk Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego Do debaty zaproszono również: - Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego - Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Mirosława Witolda Karapytę - Marszałka Województwa Podkarpackiego Podpisanie listu intencyjnego Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej 10:45-11:15 Słowo wstępne przed podpisaniem listu: - Krzysztof Krystowski Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Grupy Bumar - Jerzy Bujok Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej List Intencyjny Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej jest to inicjatywa podjęta przez wiodące klastry z Polski Północno-Wschodniej. Organizacja ta ma szanse stać się jednym z największych związków pracodawców, zatrudniającym około pracowników. Idea podpisania listu intencyjnego

4 powstała w celu silnej reprezentacji i wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Do podpisania Listu Intencyjnego Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej zostały zaproszone klastry o znaczeniu ponad regionalnym: - Anna Moskwa Wschodni Klaster Budowlany - Elżbieta Niedziejko Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej - Krzysztof Gryc Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego - Wojciech Winogrodzki Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej - Wojciech Materna Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej - Tomasz Kozłowski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu - Artur Wojciechowski Klaster Mazurskie Okna - Mieczysław Kwiatkowski Stowarzyszenie Lubelskie drewno - Piotr Sobolewski InfoTech Klaster Informatyczny - Sebastian Rynkiewicz Klaster Obróbki Metali - Adam Kiełczewski - Grajewski Klaster Przemysłowy - Damian Kowalski Klaster Stowarzyszenie Firm Meblowych - Sławomir Jasiński Klaster Uzdrowisko Supraśl - Tadeusz Pęczek Klaster Grono Targowe Kielce oraz inne zaproszone Klastry Polski Wschodniej i władze samorządowe WSTĘP DO DEBATY nr 2: Kierunki rozwoju województw i regionu Polski Wschodniej w programowej perspektywie 2o wsparcie branż kluczowych Polski Wschodniej - Cezary Cieślukowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego DEBATA nr 2: Współpraca ponadregionalna na przykładzie branż priorytetowych ze szczególnym uwzględnieniem Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, atuty turystyczne, parki kulturowe i historyczne. Priorytetowe inwestycje turystyczne szansą na budowę atrakcyjności regionu. Promocja regionów i wsparcie branży przez władze samorządowe. Kadry dla turystyki. Debatę prowadzi Elżbieta Niedziejko Członek Zarządu Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej Uczestnicy debaty: 11:15-12:45 - Cezary Cieślukowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Olga Piekarzewska główny specjalista Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki - Jan Korsak przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Organizacji Turystycznej - Robert Tyszkiewicz Poseł na Sejm RP - dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB Prorektor ds. Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku - dr inż. Romuald Ziółkowski Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej - Adam Tobota wójt gminy Mielnik - Andrzej Dowgiałło prezes Grupy Anders/Hotel Krasicki/Zamek Ryn/Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Andrzej Żamojda właściciel Kiermusy Dworek nad Łąkami - Tadeusz Gołębiewski właściciel Hoteli Gołębiewskich - Andrzej Malinowski dyrektor zarządzający Hotelu Żubrówka w Białowieży - Andrzej Burkiewicz dyrektor Hotelu Warszawa w Augustowie - Romuald Domański Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa - Dariusz Liwanowski redaktor naczelny Aktualności Turystyczne Podczas debaty poruszone zostaną dodatkowo tematy i zagadnienia : - Praktyczny wymiar branżowej współpracy międzyregionalnej w ramach Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej - Klastry w Polsce Wschodniej perspektywy i doświadczenia 12:45-13:30 Od 13:30 Podsumowanie I części Kongresu dr Anatoliusz Kopczuk ekspert Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Obiad NIEZALEŻNE SEMINARIA SPECJALISTYCZNE PROWADZONE RÓWNOLEGLE

5 Sala 1 Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Innowacyjne rozwiązania informatyczne w biznesie dla firm i samorządów. Sala 2 Seminarium Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej Wsparcie biznesu w Internecie tu możesz wszystko zmierzyć. Sala nr 3 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Zielona Polska Wschodnia innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i poszanowania energii. Sala nr 4 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej. Program spotkania: 1. Oferta innowacyjnych rozwiązań w biznesie 2. Business Intelligence w kontroli zarządczej 3. Przedstawienie gotowych internetowych rozwiązań do sprzedaży okien i innych produktów stolarki otworowej w całej Europie Program spotkania: 1. Eyetracking - wykorzystanie do oceny efektywności serwisów internetowych 2. SEO - skuteczne pozyskiwanie naturalnego ruchu do serwisu z wyszukiwarki Google. Co możemy mierzyć? 3. Jak zwiększyć konwersję sprzedażową w serwisie www o 500%? Optymalizacja serwisu w oparciu o testy A/B. 4. Bądź mobilny - technologie mobilne w biznesie Program spotkania: 1. Oszczędności generowane dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED, prezentacja rozwiązań dla biznesu, samorządów i miast 2. Zmiany prawne i nowe przepisy dotyczące poszanowania energii 3. Technologia LED stan obecny, przyszłość rozwiązań 4. Rodzaje oświetlenia LED i jego porównanie do obecnie stosowanych technologii 5. Oferta wymiany/instalacji oświetlenia LED 6. Przykłady realizowanych projektów Polska Giełda Kooperacyjna (BiznesMikser) Spotkania face to face z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń. Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy. - Wojciech Stawicki TOP S.A. - Artur Pieczonka Fabryka E-Biznesu - Wojciech Materna, - Paweł Kielanowski, Andrzej Kusior - Klaster IT Ideo Sp. z o.o. Bartłomiej Niewiński Agencja Interaktywna BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. - Mariusz Bednarko Infinity Group - Grzegorz Steć Infinity Group - Cezary Buczyłko - Arceo Doradztwo IT - Bogdan Wiciński Prezes Zarządu Manta Multimedia Sp. z o.o - Arkadiusz Wądrzyk Prezes Zarządu Magit Sp. z o.o. - Bartłomiej Wolfram - Program Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna Osoby zainteresowane uczestnictwem w BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie: odniej.pl w zakładce BIZNESMIKSER. Spotkanie adresowane do: przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw, branży turystycznej, władze Spotkanie adresowane do: kadry zarządzającej, handlowców, przedstawicieli działów Spotkanie adresowane do: przedstawicieli branży turystycznej, właścicieli i kadry zarządzającej Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel lub

6 samorządowe, producenci i dystrybutorzy stolarki okiennej marketingu i promocji. Seminarium prowadzone będzie z wykorzystaniem studiów przypadku z projektów zrealizowanych przez agencję reklamową. Dodatkowo przewidziane jest zademonstrowanie rzeczywistego badania wybranych serwisów www przy użyciu metody eyetrackingu przedsiębiorstw, hoteli, instytucji, władz samorządowych. Dodatkowo zaplanowano: -Bezpłatne Konsultacje projektów i nowych inwestycji stoisko nr 1. -Przekazanie kupony zniżkowych na usługi biznesklastra.pl -Spotkania z przedstawicielami branży turystycznej dotyczące turystyki biznesowej i konferencyjnej

7 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30 10:45 10:45 11:00 11:00 12:30 Rejestracja gości Dzień II - 21 listopada 2012 (środa) Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu / Wschodni Klaster Budowlany Powitanie gości - Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis Rektor Politechniki Białostockiej, - Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club - Bożena Czaja Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Kim jesteśmy wideo prezentacja Klastrów Polski Wschodniej - prezentacja organizatorów Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego WSTĘP DO DEBATY nr 1: Projektowane kierunki rozwoju województw regionu Polski Wschodniej na lata Nowe możliwości finansowania inwestycji, badań i innowacji. - Sebastian Rynkiewicz ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju DEBATA nr 1: Katalizatory rozwoju i przyszłość gospodarki Polski Wschodniej Klastry, Specjalne Strefy Ekonomiczne i instytucje wspierające przedsiębiorczość. Budownictwo jako branża priorytetowa Polski Wschodniej. Czy jesteśmy w stanie wygenerować innowacyjny produkt w skali kraju / świata? Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw. Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka Telewizja Polska S.A. Uczestnicy debaty: - Joanna Gajda -Sobieszczańska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Leszek Krzyżanowski Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. współpracy z Rosją, Dyrektor Departamentu Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - dr Jolanta Koszelew Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - Robert Paweł Żyliński Prezes Zarządu Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - Stanisław Łapieński Piechota Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów - Lech Jerzy Pilecki Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu - Łukasz Bliski Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu - dr inż. Wojciech Winogrodzki - Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, Podlaski Związek Pracodawców - Jarosław Jurak Prezes Zarządu Budimex Danwood Sp. z o.o., ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego - Sergiusz Martyniuk Pronar Sp. z o.o. - inż. Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Unibep S.A., ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego - Wojciech Materna ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu - Sebastian Rynkiewicz Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Uroczyste wręczenie certyfikatów ISO przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego DEBATA 2 Przełamywanie barier w rozwoju przedsiębiorczości. Bariery finansowania, zatory płatnicze, rynek pracy. Współpraca biznesu i nauki przy tworzeniu najnowszych technologii. Ograniczenia i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca i konkurencyjność. Promocja regionu Polski Wschodniej Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka Telewizja Polska S.A. Uczestnicy debaty: - Adam Łącki - Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów - Waldemar Sokołowski - Prezes Zarządu Rzetelna Firma - Bożena Czaja Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

8 12:30-13:30 - prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - dr Anatoliusz Kopczuk Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu - Sławomir Janusz Zubrycki Prezes Zarządu PPU Palisander Sp. z o.o. - Ryszard Zbróg - Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR, Prezes Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Antoni Polikarski Prezes Klastra Mazurskie Okna - Krzysztof Krukowski Prezes Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" Obiad NIEZALEŻNE SEMINARIA SPECJALISTYCZNE PROWADZONE RÓWNOLEGLE Sala 1 Seminarium Wschodniego Klastra Budowlanego Sala 2 Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Sala 3 Spotkanie towarzyszące podczas Kongresu Sala 4 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Elektrownie fotowoltaiczne najczystsza energia pod słońcem Bariery administracyjne w kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji Partnerstwo i zrównoważony rozwój szansą Polski Wschodniej Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta w oparciu o dostępne źródła informacji. Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej Od 13:30- Program seminarium: 1. Fotowoltaika (PV z j. ang. PhotoVoltaic) technologia wytwarzania energii elektrycznej wykorzystująca energię promieniowania słonecznego 2. Warunki meteorologiczne i ich wpływ na produkcję energii elektrycznej w instalacjach PV 3. Sposoby montażu instalacji PV oraz monitoring ich pracy 4. Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne 5. Koszty instalacji i systemów PV oraz ich opłacalność w Polsce. 6.Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce 7. Wsparcie dla fotowoltaiki omówienie wybranych zagadnień nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 8. Bariery administracyjne w Program seminarium: 1. Partnerstwo międzysektorowe i rozwój zrównoważony. Wyzwanie i szansa 2. PPP - aktualne bariery do pokonania w praktyce 3. PPP a zamówienia 4. PPP szansą dla branży budowlanej? Problematyka prawnoekonomiczna 5. PPP a rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej 6. Grajewo - udane partnerstwo międzysektorowe w zakresie turystyki i rekreacji 7. Odpady jako wyzwanie dla gospodarki Polski Wschodniej 8. Spalarnia w Białymstoku jako perspektywa optymalizacji gospodarki odpadowej 9. Obowiązki odpadowe samorządów a szanse dla przedsiębiorców 10. Kontrola gospodarki Program spotkania: 1. Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa 2. Na czym polega system wymiany informacji gospodarczych w Polsce i na świecie 3. Źródła informacji o prowadzonej działalności gospodarcze 4. Podział podmiotów na rynku informacji: pierwotne i wtórne bazy danych 5. Raport z Krajowego Rejestru Długów jak go interpretować? 6. Raporty wywiadowni gospodarczych przykłady Polska Giełda Kooperacyjna (BiznesMikser) Spotkania face to face z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń. Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w

9 kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji - Stanisław Łapieński Piechota Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów - dr inż. Andrzej Sobolewski Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, architektów projektujących budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, potencjalnych inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców planujących instalacje fotowoltaiczne dla swoich firm oraz pracowników administracji samorządowej i rządowej zajmujących się problemami planowania przestrzennego ochrony środowiska i rolnictwa oraz inwestycji odpadowej - Prof. Maciej Perkowski - prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego - Szymon Pszczółka prawnik - dr Aneta Kargol-Wasiluk - Wydz. Ekonomii Zarządzania UwB - Grzegorz Stelmaszek /Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP - Adami Kiełczewski - Burmistrz Grajewa - Prof. Ewa Czech - Wydział Prawa UwB - Adam Kamiński vice prezes miejskiej spółki Lech - Katarzyna Zajkowska - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP - Grzegorz Bok - dyr/kier w Woj. Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku - Bartosz Parfieniuk Kancelaria Prawna Bartosz Parafieniuk obsługa prawna Wschodniego Klastra Budowlanego - Monika Bekas Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji Krajowego Rejestru Długów BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie: chodniej.pl w zakładce BIZNESMIKSER. Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel lub

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Termin składania wniosków: od 01.02.2011

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty

Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty Park Naukowo-T echnologiczny w Suwałkach - otwarty Obiekty Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięli: wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Mediacja i arbitraż szansą podlaskich przedsiębiorców

Konferencja Mediacja i arbitraż szansą podlaskich przedsiębiorców Konferencja Mediacja i arbitraż szansą podlaskich przedsiębiorców W dniu 8 grudnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (sala nr IV), w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się konferencja pt. Mediacja

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Ełckie Targi Budowlane

Ełckie Targi Budowlane ul.podmiejska 5 Twój Dom na Mazurach oraz Konferencja Business to Business pt.: Potencjał i Rozwój Budownictwa w regionie Warmii i Mazur ORGANIZATOR PARTNERZY Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ww. przedsięwzięciach udział wzięli przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele JST z województwa lubelskiego.

Ww. przedsięwzięciach udział wzięli przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele JST z województwa lubelskiego. SPRAWOZDANIE z Misji Gospodarczej do Republiki Mołdawii (05-09 IV 2017 r.) oraz Konferencji: I Dni Polskiego Biznesu w Mołdawii (07.IV 2017 r.) Delegacji Biznesowo Samorządowej Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL dr inż. Kazimierz Herlender

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej

III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej III Forum Rynków Wschodnich Warmia i Mazury partnerem gospodarczym Europy Wschodniej Bożena Cebulska Warmiosko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie Lidzbark Warmioski, 4 X 2011 r. III

Bardziej szczegółowo

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE 7-8 kwietnia 2011 PROGRAM III FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO 7-8 KWIETNIA 2011 9.30-10.00 Uroczyste otwarcie III Forum Gospodarczego InvestExpo Wystąpienia: Prezydent Miasta Chorzów, Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

wobec problemów współczesności i wyzwań przyszłości.

wobec problemów współczesności i wyzwań przyszłości. Krzysztof Szydłowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych wobec problemów współczesności i wyzwań przyszłości. Lublin, 29 kwietnia 2014 r Konferencja realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52 . Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia Lp Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Liczba pkt. 1 FGI-2.2.1-2/11-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r.

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r. Warszawa Centrum Nauki Kopernik Założenia organizacyjno-programowe Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Data: 01.06.2011 Organizator: Partner: Partnerzy instytucjonalni: Partnerzy medialni: Struktura: Krajowa

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy. Odbyła się konferencja tematyczna pn. Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowe Forum

VI Międzynarodowe Forum Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VI Międzynarodowe Forum 21-23 maja 2012 Miejsce: Białystok, Hotel Gołębiewski TRANSREGIONAL CO-OPERATION

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI DO KOGO SKIEROWANA JEST KONFERENCJA? Rejestracja trwa do dnia: 5.04.2016

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI DO KOGO SKIEROWANA JEST KONFERENCJA? Rejestracja trwa do dnia: 5.04.2016 Czy wiedza jest źródłem konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie? Jak wygląda aktualnie rynek pracy i jakie są oczekiwania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

V KONGRES STOLARKI POLSKIEJ. 22-23 maja 2014

V KONGRES STOLARKI POLSKIEJ. 22-23 maja 2014 V KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 22-23 maja 2014 Podsumowanie IV KSP IV edycja Kongresu Stolarki Polskiej w liczbach: Najwyższa w historii frekwencja: ponad 200 uczestników! Ok. 70 firm z branży Ponad 220 publikacji!

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EKOLOGICZNA

KONFERENCJA EKOLOGICZNA KONFERENCJA EKOLOGICZNA Ryn, 13-14 maj 2010r. Opracowanie: Olsztyn Biuro Koordynatora Klastra * źródła: materiały własne KLASTER co to jest? komu sprzyja? struktura i forma prawna cechy wyróżniające geneza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012.

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Dorobek aktywności Instytutu minionego roku jest ogromny. Nie zabrakło w nim cyklu konferencji i Forum Gospodarczego pod wspólną marką

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo