Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1

2 Kongres Polski Wschodniej listopada 2012 r. W imieniu 9 Klastrów Polski Wschodniej zrzeszających ponad 400 przedsiębiorców serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolski Kongres Polski Wschodniej, który odbędzie się w Białymstoku w dniach listopada Kongres Polski Wschodniej to dwa dni merytorycznych prelekcji, spotkań biznesowych i dyskusji z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, ekonomii oraz nauki. Wydarzenie i dyskusje podzielono na kilka sesji: transfer wiedzy do biznesu, gospodarka, finanse i inwestycje, sektor budowlany i turystyczny, klastry, relacje biznes i nauka. Do rozmów zaproszeni zostali ministrowie, marszałkowie, prezydenci miast Polski Wschodniej, burmistrzowie, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele polityki, biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele klastrów oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze. Podczas Kongresu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący powołania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej. Doświadczenia światowe wskazują, że firmy działające w klastrach, dzięki sieci wzajemnych powiązań, jak i ścisłej kooperacji z instytucjami ze sfery nauki, czy administracji, stają się bardziej konkurencyjne i osiągają większe sukcesy. Klastry wpływają nie tylko na rozwój przedsiębiorstwa, ale również decydują o potencjale gospodarczym regionu. Warto więc analizować możliwości wykorzystania idei klastrów do dynamizowania rozwoju województw Polski Wschodniej. W celu zapewnienia możliwości zbudowania sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń w programie Kongresu przewidziano utworzenie punktu spotkań w ramach Polskiej Giełdy Kooperacyjnej. Giełda to nie tylko miejsce spotkań dla decydentów, ale przede wszystkim inicjatywa za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług czy pozyskania nowych zleceń. Uczestnicy Kongresu, na licznie zaplanowanych sesjach plenarnych oraz seminariach towarzyszących, poruszą istotne sprawy dotyczące m.in.: przyszłości polskiej gospodarki, barier w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostaną również aktualne trendy w branży szkoleniowej, a także zaprezentowane najnowsze rozwiązania w dziedzinie marketingu, promocji oraz informatyce. Kongres to rozmowy o biznesie, dyskusje, analizy, prelekcje. To największe forum budowlane i turystyczne, gdzie zaprezentowane zostaną inicjatywy klastrowe, omówione zagadnienia dotyczące zatorów płatniczych, aspekty handlu zagranicznego oraz przedstawiona zostanie analiza procesów kształcenia kadr dla budownictwa i turystyki. Więcej na

3 RAMOWY PROGRAM KONGRESU POLSKI WSCHODNIEJ Dzień I - 20 listopada 2012 (wtorek) Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej / Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 8:30-9:00 Rejestracja gości Rozpoczęcie Kongresu/Powitanie gości Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego - Słowo wstępne 9:00-9:15 Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku Prof. dr hab. Leonard Etel Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Kim jesteśmy wideo prezentacja Klastry Polski Wschodniej prezentacja organizatorów Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego/Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu/Wschodni Klaster Budowlany/ Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej WSTĘP DO DEBATY nr 1: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.wizja rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry. - Joanna Gajda-Sobieszczańska - Wydział Zarządzania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II Ministerstwa Rozwoju Regionalnego DEBATA nr 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu Polski Wschodniej. Klastry strategiczne, współpraca pomiędzy klastrami, samorządami i uczelniami wyższymi jako czynnik podniesienia atrakcyjności gospodarczej Polski Wschodniej. Polityka regionalna a wspólne działania. Debatę poprowadzi dr inż. Wojciech Winogrodzki ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej 9:15-10:45 Uczestnicy debaty: - Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku - dr inż. Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyna - Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk - Tomasz Andrukiewicz Prezydent Ełku - Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Augustowa - Joanna Gajda -Sobieszczańska - Wydział Zarządzania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Prof. dr hab. Leonard Etel Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Stanisława Bęben Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa - Tomasz Kozłowski Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu/Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Wschodniego Klastra Budowlanego - dr Anatoliusz Kopczuk Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego Do debaty zaproszono również: - Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego - Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Mirosława Witolda Karapytę - Marszałka Województwa Podkarpackiego Podpisanie listu intencyjnego Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej 10:45-11:15 Słowo wstępne przed podpisaniem listu: - Krzysztof Krystowski Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Grupy Bumar - Jerzy Bujok Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej List Intencyjny Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej jest to inicjatywa podjęta przez wiodące klastry z Polski Północno-Wschodniej. Organizacja ta ma szanse stać się jednym z największych związków pracodawców, zatrudniającym około pracowników. Idea podpisania listu intencyjnego

4 powstała w celu silnej reprezentacji i wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Do podpisania Listu Intencyjnego Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej zostały zaproszone klastry o znaczeniu ponad regionalnym: - Anna Moskwa Wschodni Klaster Budowlany - Elżbieta Niedziejko Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej - Krzysztof Gryc Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego - Wojciech Winogrodzki Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej - Wojciech Materna Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej - Tomasz Kozłowski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu - Artur Wojciechowski Klaster Mazurskie Okna - Mieczysław Kwiatkowski Stowarzyszenie Lubelskie drewno - Piotr Sobolewski InfoTech Klaster Informatyczny - Sebastian Rynkiewicz Klaster Obróbki Metali - Adam Kiełczewski - Grajewski Klaster Przemysłowy - Damian Kowalski Klaster Stowarzyszenie Firm Meblowych - Sławomir Jasiński Klaster Uzdrowisko Supraśl - Tadeusz Pęczek Klaster Grono Targowe Kielce oraz inne zaproszone Klastry Polski Wschodniej i władze samorządowe WSTĘP DO DEBATY nr 2: Kierunki rozwoju województw i regionu Polski Wschodniej w programowej perspektywie 2o wsparcie branż kluczowych Polski Wschodniej - Cezary Cieślukowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego DEBATA nr 2: Współpraca ponadregionalna na przykładzie branż priorytetowych ze szczególnym uwzględnieniem Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, atuty turystyczne, parki kulturowe i historyczne. Priorytetowe inwestycje turystyczne szansą na budowę atrakcyjności regionu. Promocja regionów i wsparcie branży przez władze samorządowe. Kadry dla turystyki. Debatę prowadzi Elżbieta Niedziejko Członek Zarządu Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej Uczestnicy debaty: 11:15-12:45 - Cezary Cieślukowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Olga Piekarzewska główny specjalista Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki - Jan Korsak przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Organizacji Turystycznej - Robert Tyszkiewicz Poseł na Sejm RP - dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB Prorektor ds. Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku - dr inż. Romuald Ziółkowski Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej - Adam Tobota wójt gminy Mielnik - Andrzej Dowgiałło prezes Grupy Anders/Hotel Krasicki/Zamek Ryn/Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Andrzej Żamojda właściciel Kiermusy Dworek nad Łąkami - Tadeusz Gołębiewski właściciel Hoteli Gołębiewskich - Andrzej Malinowski dyrektor zarządzający Hotelu Żubrówka w Białowieży - Andrzej Burkiewicz dyrektor Hotelu Warszawa w Augustowie - Romuald Domański Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa - Dariusz Liwanowski redaktor naczelny Aktualności Turystyczne Podczas debaty poruszone zostaną dodatkowo tematy i zagadnienia : - Praktyczny wymiar branżowej współpracy międzyregionalnej w ramach Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej - Klastry w Polsce Wschodniej perspektywy i doświadczenia 12:45-13:30 Od 13:30 Podsumowanie I części Kongresu dr Anatoliusz Kopczuk ekspert Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Obiad NIEZALEŻNE SEMINARIA SPECJALISTYCZNE PROWADZONE RÓWNOLEGLE

5 Sala 1 Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Innowacyjne rozwiązania informatyczne w biznesie dla firm i samorządów. Sala 2 Seminarium Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej Wsparcie biznesu w Internecie tu możesz wszystko zmierzyć. Sala nr 3 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Zielona Polska Wschodnia innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i poszanowania energii. Sala nr 4 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej. Program spotkania: 1. Oferta innowacyjnych rozwiązań w biznesie 2. Business Intelligence w kontroli zarządczej 3. Przedstawienie gotowych internetowych rozwiązań do sprzedaży okien i innych produktów stolarki otworowej w całej Europie Program spotkania: 1. Eyetracking - wykorzystanie do oceny efektywności serwisów internetowych 2. SEO - skuteczne pozyskiwanie naturalnego ruchu do serwisu z wyszukiwarki Google. Co możemy mierzyć? 3. Jak zwiększyć konwersję sprzedażową w serwisie www o 500%? Optymalizacja serwisu w oparciu o testy A/B. 4. Bądź mobilny - technologie mobilne w biznesie Program spotkania: 1. Oszczędności generowane dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED, prezentacja rozwiązań dla biznesu, samorządów i miast 2. Zmiany prawne i nowe przepisy dotyczące poszanowania energii 3. Technologia LED stan obecny, przyszłość rozwiązań 4. Rodzaje oświetlenia LED i jego porównanie do obecnie stosowanych technologii 5. Oferta wymiany/instalacji oświetlenia LED 6. Przykłady realizowanych projektów Polska Giełda Kooperacyjna (BiznesMikser) Spotkania face to face z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń. Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy. - Wojciech Stawicki TOP S.A. - Artur Pieczonka Fabryka E-Biznesu - Wojciech Materna, - Paweł Kielanowski, Andrzej Kusior - Klaster IT Ideo Sp. z o.o. Bartłomiej Niewiński Agencja Interaktywna BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. - Mariusz Bednarko Infinity Group - Grzegorz Steć Infinity Group - Cezary Buczyłko - Arceo Doradztwo IT - Bogdan Wiciński Prezes Zarządu Manta Multimedia Sp. z o.o - Arkadiusz Wądrzyk Prezes Zarządu Magit Sp. z o.o. - Bartłomiej Wolfram - Program Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna Osoby zainteresowane uczestnictwem w BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie: odniej.pl w zakładce BIZNESMIKSER. Spotkanie adresowane do: przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw, branży turystycznej, władze Spotkanie adresowane do: kadry zarządzającej, handlowców, przedstawicieli działów Spotkanie adresowane do: przedstawicieli branży turystycznej, właścicieli i kadry zarządzającej Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel lub

6 samorządowe, producenci i dystrybutorzy stolarki okiennej marketingu i promocji. Seminarium prowadzone będzie z wykorzystaniem studiów przypadku z projektów zrealizowanych przez agencję reklamową. Dodatkowo przewidziane jest zademonstrowanie rzeczywistego badania wybranych serwisów www przy użyciu metody eyetrackingu przedsiębiorstw, hoteli, instytucji, władz samorządowych. Dodatkowo zaplanowano: -Bezpłatne Konsultacje projektów i nowych inwestycji stoisko nr 1. -Przekazanie kupony zniżkowych na usługi biznesklastra.pl -Spotkania z przedstawicielami branży turystycznej dotyczące turystyki biznesowej i konferencyjnej

7 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30 10:45 10:45 11:00 11:00 12:30 Rejestracja gości Dzień II - 21 listopada 2012 (środa) Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu / Wschodni Klaster Budowlany Powitanie gości - Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis Rektor Politechniki Białostockiej, - Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club - Bożena Czaja Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Kim jesteśmy wideo prezentacja Klastrów Polski Wschodniej - prezentacja organizatorów Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego WSTĘP DO DEBATY nr 1: Projektowane kierunki rozwoju województw regionu Polski Wschodniej na lata Nowe możliwości finansowania inwestycji, badań i innowacji. - Sebastian Rynkiewicz ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju DEBATA nr 1: Katalizatory rozwoju i przyszłość gospodarki Polski Wschodniej Klastry, Specjalne Strefy Ekonomiczne i instytucje wspierające przedsiębiorczość. Budownictwo jako branża priorytetowa Polski Wschodniej. Czy jesteśmy w stanie wygenerować innowacyjny produkt w skali kraju / świata? Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw. Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka Telewizja Polska S.A. Uczestnicy debaty: - Joanna Gajda -Sobieszczańska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Leszek Krzyżanowski Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. współpracy z Rosją, Dyrektor Departamentu Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - dr Jolanta Koszelew Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - Robert Paweł Żyliński Prezes Zarządu Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - Stanisław Łapieński Piechota Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów - Lech Jerzy Pilecki Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu - Łukasz Bliski Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu - dr inż. Wojciech Winogrodzki - Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, Podlaski Związek Pracodawców - Jarosław Jurak Prezes Zarządu Budimex Danwood Sp. z o.o., ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego - Sergiusz Martyniuk Pronar Sp. z o.o. - inż. Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Unibep S.A., ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego - Wojciech Materna ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu - Sebastian Rynkiewicz Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Uroczyste wręczenie certyfikatów ISO przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego DEBATA 2 Przełamywanie barier w rozwoju przedsiębiorczości. Bariery finansowania, zatory płatnicze, rynek pracy. Współpraca biznesu i nauki przy tworzeniu najnowszych technologii. Ograniczenia i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca i konkurencyjność. Promocja regionu Polski Wschodniej Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka Telewizja Polska S.A. Uczestnicy debaty: - Adam Łącki - Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów - Waldemar Sokołowski - Prezes Zarządu Rzetelna Firma - Bożena Czaja Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

8 12:30-13:30 - prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - dr Anatoliusz Kopczuk Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu - Sławomir Janusz Zubrycki Prezes Zarządu PPU Palisander Sp. z o.o. - Ryszard Zbróg - Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR, Prezes Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Antoni Polikarski Prezes Klastra Mazurskie Okna - Krzysztof Krukowski Prezes Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" Obiad NIEZALEŻNE SEMINARIA SPECJALISTYCZNE PROWADZONE RÓWNOLEGLE Sala 1 Seminarium Wschodniego Klastra Budowlanego Sala 2 Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu Sala 3 Spotkanie towarzyszące podczas Kongresu Sala 4 Spotkania towarzyszące podczas Kongresu Elektrownie fotowoltaiczne najczystsza energia pod słońcem Bariery administracyjne w kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji Partnerstwo i zrównoważony rozwój szansą Polski Wschodniej Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta w oparciu o dostępne źródła informacji. Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej Od 13:30- Program seminarium: 1. Fotowoltaika (PV z j. ang. PhotoVoltaic) technologia wytwarzania energii elektrycznej wykorzystująca energię promieniowania słonecznego 2. Warunki meteorologiczne i ich wpływ na produkcję energii elektrycznej w instalacjach PV 3. Sposoby montażu instalacji PV oraz monitoring ich pracy 4. Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne 5. Koszty instalacji i systemów PV oraz ich opłacalność w Polsce. 6.Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce 7. Wsparcie dla fotowoltaiki omówienie wybranych zagadnień nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 8. Bariery administracyjne w Program seminarium: 1. Partnerstwo międzysektorowe i rozwój zrównoważony. Wyzwanie i szansa 2. PPP - aktualne bariery do pokonania w praktyce 3. PPP a zamówienia 4. PPP szansą dla branży budowlanej? Problematyka prawnoekonomiczna 5. PPP a rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej 6. Grajewo - udane partnerstwo międzysektorowe w zakresie turystyki i rekreacji 7. Odpady jako wyzwanie dla gospodarki Polski Wschodniej 8. Spalarnia w Białymstoku jako perspektywa optymalizacji gospodarki odpadowej 9. Obowiązki odpadowe samorządów a szanse dla przedsiębiorców 10. Kontrola gospodarki Program spotkania: 1. Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa 2. Na czym polega system wymiany informacji gospodarczych w Polsce i na świecie 3. Źródła informacji o prowadzonej działalności gospodarcze 4. Podział podmiotów na rynku informacji: pierwotne i wtórne bazy danych 5. Raport z Krajowego Rejestru Długów jak go interpretować? 6. Raporty wywiadowni gospodarczych przykłady Polska Giełda Kooperacyjna (BiznesMikser) Spotkania face to face z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń. Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w

9 kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji - Stanisław Łapieński Piechota Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów - dr inż. Andrzej Sobolewski Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, architektów projektujących budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, potencjalnych inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców planujących instalacje fotowoltaiczne dla swoich firm oraz pracowników administracji samorządowej i rządowej zajmujących się problemami planowania przestrzennego ochrony środowiska i rolnictwa oraz inwestycji odpadowej - Prof. Maciej Perkowski - prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego - Szymon Pszczółka prawnik - dr Aneta Kargol-Wasiluk - Wydz. Ekonomii Zarządzania UwB - Grzegorz Stelmaszek /Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP - Adami Kiełczewski - Burmistrz Grajewa - Prof. Ewa Czech - Wydział Prawa UwB - Adam Kamiński vice prezes miejskiej spółki Lech - Katarzyna Zajkowska - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP - Grzegorz Bok - dyr/kier w Woj. Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku - Bartosz Parfieniuk Kancelaria Prawna Bartosz Parafieniuk obsługa prawna Wschodniego Klastra Budowlanego - Monika Bekas Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji Krajowego Rejestru Długów BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie: chodniej.pl w zakładce BIZNESMIKSER. Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel lub

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Autor dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Autor dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB Autor dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB Recenzent prof. zw. dr hab. Ewa Bojar Członkowie Grupy roboczej ds. polityki klastrowej zaangażowani w proces oceny wyników badania: dr Mariusz Citkowski Wyższa

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt z dnia 2.07.2012 r. DZIEŃ INAUGURACJI II Europejskiego Kongresu MŚP 24 września 2012 rok Miejsce - Akademia Muzyczna w Katowicach Godz. 10.00 - wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (69) Maj/Czerwiec 2014 ILX-27 ŚMIGŁOWIEC DO ZADAŃ SPECJALNYCH PRZEMYSŁ LOTNICZY TĘTNI ŻYCIEM str. 54 POLSKIE

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny DZIEŃ PIERWSZY KOMPETENCJE DLA FIRM 23.06.2015 SESJA PLENARNA inauguracyjna 09.00-10.30 23 czerwca, 09.00

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KUPOWANIE CZASU TRUDNE WYJŚCIE Z DOŁKA

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KUPOWANIE CZASU TRUDNE WYJŚCIE Z DOŁKA PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 98 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (64) Wrzesień/Październik 2013 POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH str. 94 KUPOWANIE CZASU str. 38 TRUDNE WYJŚCIE

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 Stan na 18.01.2012 r. WTOREK, 24.01.2012 r. Godz. Wydarzenie Sala Uwagi 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW BUDMA, BUMASZ, CBS,

Bardziej szczegółowo