Historia i Symbole Gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia i Symbole Gminy"

Transkrypt

1 Trzemeszno

2 Historia i Symbole Gminy Trzemeszno, którego historia sięga 996 roku należy do najstarszych grodów w Wielkopolsce, w powiecie gnieźnieńskim, liczące mieszkańców. Symbolem Trzemeszna - gminy miejskowiejskiej jest postać Świętego Wojciecha - Patrona Zjednoczonej Europy. Miasto, to nie tylko bogata historia, to także atrakcyjne położenie, potencjał gospodarczy, duża ilość organizacji pozarządowych i aktywność społeczna. Na uwagę zasługuje także Szlak Piastowski, który przebiega przez Gród Kilińskiego. O Trzemesznie można więc powiedzieć, że ma wszystko to, co najlepsze w Wielkopolsce.

3 Zapisani w historii 1. Jan Kiliński 5. Hipolit Cegielski 2. Jerzy Waldorff 6. Jędrzej Śniadecki 3. Jędrzej Moraczewski 7. Marian Langiewicz 4. Ks. Stanisław Kozierowski 7

4 Zabytki Trzemeszna Pomnik Hipolita Cegielskiego 2. Alumnat Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 4. Zespół poszpitalny Św. Łazarza 5. Pomnik Jana Kilińskiego 5

5 Pomnik poświęcony pamięci obrońców Niewolna i Trzemeszna 2. Obelisk upamiętniający mord 27 Polaków i Żydów w Kociniu 3. Zbiorowa mogiła ofiar Wiosny Ludów Poległym Zbiorowa mogiła ofiar II Wojny Światowej 5. Pomnik na zbiorowej mogile Powstańców Wielkopolskich 6. Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich 6

6 Zespoły taneczne Przy Trzemeszeńskim Domu Kultury działają dwa zespoły taneczne tj. Zespół Pieśni i Tańca Strzecha, który powstał w 1970 roku i charakteryzuje się propagowaniem folkloru oraz Zespół Artystyczny Świerszcze, który skupia dzieci i młodzież od 6 do 16 lat. Warto wspomnieć, iż obydwa zespoły odnoszą sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą.

7 Organizacje pozarządowe Na terenie miasta i gminy Trzemeszno istnieje wiele organizacji pozarządowych realizujących różnorodne zadania publiczne we współpracy z administracja samorządową. W dziedzinie rozwoju sportu w Gminie Trzemeszno działają kluby sportowe tj.: TLKS Zjednoczeni, Międzyszkolny Klub Sportowy, Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe, Klub Sportowy Trzemeszno oraz Stowarzyszenie Pod żaglami. W sferze ochrony i promocji zdrowia swą działalność propagują Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Koła w Trzemesznie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Trzemesznie, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne Promyk, Fundacja Nasza wieś, KGW Razem.

8 W sferze podtrzymywania tradycji narodowych: Harcerski Krąg Seniorów, Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych. Przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym zajmuje się Trzemeszeński Klub Abstynencki, natomiast pomoc osobom najuboższym niesie Parafialny Zespół CARITAS oraz Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA oddział w Trzemesznie. Działalność rolniczą w gminie wspiera od wielu lat Związek Hodowców i Producentów Rolnych. Działalnością na rzecz dzieci i młodzieży zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, UKS Lider, ZHP Hufiec Trzemeszno, Stowarzyszenie Wspólnota wsi oraz wymienione wyżej kluby sportowe.

9 Sport Wizytówką naszego miasta są organizowane przez nas imprezy sportowe, na które zjeżdżają uczestnicy z całego kraju i zza granicy. Jesteśmy organizatorami największej imprezy biegowej organizowanej zimą - Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz niemniej utytułowanego, majowego Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.

10 Potencjał gospodarczy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta, infrastruktura, media oraz duży potencjał gospodarczy to magnes dla kapitału. PAROC Polska, Cembrit S.A., Dynea, PUPH Izotrans, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego TRZEMESZNO, Sano Agrar Institut to wizytówka gospodarcza gminy znana w całej Polsce i poza jej granicami.

11 Gmina Trzemeszno - jako jedna z czterech samorządów województwa wielkopolskiego - przystąpiła w marcu 2011 roku do realizacji projektu Decydujmy Razem, którego celem jest upowszechnianie systemu partycypacji, by stała się trwałą praktyką życia publicznego. Ogólnie odbyło się 26 spotkań Zespołu oraz Spotkanie Konsultacyjne. Przedstawiamy ważniejsze z nich:

12 Spotkanie rekrutacyjne Na początku kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne, które zainaugurowało działania w ramach projektu Decydujmy Razem. Samorząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gminy Trzemeszno, przystąpił do projektu, chcąc przygotować i wdrożyć dokument strategiczny dot. integracji społecznej pn.: Program Aktywności Lokalnej

13 W celu wypracowania dokumentu strategicznego pn.: Program Aktywności Lokalnej utworzony został Zespół Partycypacyjny składający się z przedstawicieli administracji, radnych Rady Miejskiej w Trzemesznie, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców.

14 Spotkanie Zespołu Partycypacyjnego Na spotkaniach Zespołu Partycypacyjnego omówiono problemy lokalne, sporządzono analizę SWOT dla Gminy Trzemeszno, zapoznano się z dokumentami planistycznymi Gminy, w celu wypracowania struktury Programu Aktywności Lokalnej.

15 Dożynki powiatowo-gminne 4 września 2011 roku w Trzemesznie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Wśród wielu stanowisk wystawowych zostało zorganizowane stoisko dotyczące realizowanego na terenie Gminy Trzemeszno projektu Decydujmy Razem przygotowane przez członków Zespołu Partycypacyjnego.

16 Dożynki powiatowo -gminne Na stoisku można było wypełnić ankietę z propozycjami zadań, które mogły zostać zapisane do realizacji w ramach PAL. Mieszkańcy poprzez ankietę mieli możliwość wskazania jakie działania chcieliby aby były realizowane. Wypełniono 209 ankiet z różnymi propozycjami działań na terenie miasta i gminy Trzemeszno.

17 WYNIKI ANKIET DOŻYNKOWYCH REWITALIZACJA PARKU BABA 121 WYKONANIE ALEJKI SPACEROWEJ WOKÓŁ JEZIORA KOŚCIELNEGO 102 POPRAWA DOJŚCIA PRZY JEZIORZE POPIELEWSKIM 67 UTWORZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO NA WIEŻY CIŚNIEŃ 62 UTWORZENIE UNIWERSYTETU III WIEKU 48 UTWORZENIE GMINNEGO MUZEUM REGIONALNEGO 45 AKTYWNY SENIOR ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE 40 UTWORZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ 37 UTWORZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 35 UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 34 ORGANIZOWANIE DEBAT PUBLICZNYCH 25 PUNKTY INFORMACYJNE 21

18 DZIAŁANIA WYKONANE ZGODNIE Z ZADANIAMI ZAPISANYMI W PROGRAMIE AKTYWNOŚCI LOKLANEJ: REWITALIZACJA PARKU BABA - wykonano nowe oświetlenie, chodnik i prace porządkowe. UTWORZENIE GMINNEGO MUZEUM REGIONALNEGO - trwają prace związane z katalogowaniem i pakowaniem zbiorów społecznego Muzeum Regionalnego przez członków Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie. Prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Trzemeszno Panem Krzysztofem Derezińskim w celu ustalenia nowej siedziby Muzeum Regionalnego. UTWORZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO NA WIEŻY CIŚNIEŃ - odbyły się wizje lokalne Zespołu Partycypacyjnego. Gmina otrzymała zgodę na dopuszczenie do użytku publicznego czynnej wieży ciśnień. Zespół dwukrotne składał wnioski do Fundacji im S. Batorego o dofinansowanie remontu wieży ciśnień. ALEJKA SPACEROWA WOKÓŁ JEZIORA KOŚCIELNEGO - odbyła się wizja lokalna wokół Jeziora Kościelnego. Złożono pismo do Burmistrza w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Trzemeszno i Firmą PAROC S.A. CAL UNIWERSYTET III WIEKU - odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywne Trzemeszno, które dotyczyło utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzemesznie. CAL - INFORMACJA TURYSTYCZNA - na terenie Gminy Trzemeszno pojawiły się 2 witacze promujące walory turystyczne Miasta i Gminy Trzemeszno. DOSTĘP DO INFORMACJI - na terenie wsi Gołąbki pojawił się witacz promujący walory turystyczne oraz mapa przedstawiająca okolicę. Został wydany folder kulturalno-turystyczny, 6 wzorów widokówek z walorami turystyczno-przyrodniczymi oraz mapa turystyczna Gminy. W Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie utworzono biuro podawcze. Na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu udostępniane są bieżące informacje i nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie.

19 Wizja lokalna We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Partycypacyjnego Decydujmy Razem. Tym razem spotkanie rozpoczęto wizją lokalną na wieży ciśnień, gdzie Zespół oceniał możliwość utworzenia na wieży ciśnień punktu widokowego dla osób zwiedzających, a następnie udał się na wizję lokalną do parku Baba.

20 Spotkanie Konsultacyjne W dniu 21 października 2011 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno. Spotkanie prowadziła Pani Agata Bulicz doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Wrocławia, która przedstawiła poprzez prezentację multimedialną prace Zespołu, a tym samym cele i proponowane zadania zawarte w projekcie. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość zapoznania się z tym, co do tej pory wypracowali członkowie Zespołu i jakie działania są proponowane do realizacji.

21 Spotkanie Zespołu 21 czerwca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Monitorującego. Animator podsumowała dotychczas złożone i rozpatrzone wnioski do Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w PAL oraz zapowiedziała przygotowywane projekty. Wspomniano także o III edycji Kongresu Regionów w Świdnicy, który odbył się w dniach maja 2012, na którym Animator wraz z doradcą FRDL Panią Bulicz reprezentowały Gminę Trzemeszno odnośnie projektu Decydujmy Razem.

22 9 lipca Zespół spotkał się w celu ocenienia możliwości powstania ścieżki spacerowej wokół Jeziora Kościelnego. Członkowie Zespołu na czele z Animator oraz Zastępcą Burmistrza przemierzali tereny wokół jeziora, gdzie dokonano wizji lokalnej. Następnie wszyscy udali się do Sali posiedzeń, by dokładnie przeanalizować przy pomocy map tereny wokół jeziora. Wizja lokalna Jeziora Kościelnego

23 Gmina Trzemeszno na stronie Prezydent.pl Gmina Trzemeszno przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Profesora Jerzego Regulskiego pn.: Nagroda obywatelska - Prezydenta RP. Przygotowując wniosek oraz prezentację z przebiegu projektu Decydujmy Razem.

24 Wizyta Studyjna W dniach 25 i 26 października 2012 roku w Trzemesznie odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów, które rozważają chęć przystąpienia do projektu Decydujmy razem, chcąc jednocześnie zaangażować się w proces partycypacyjny. W wizycie udział brało 10-ciu przedstawicieli takich samorządów jak: Środa Wielkopolska, Malanów, Władysławów, Orchowo, Rzgów i Ostrowite.

25 W pierwszym dniu wizyty Pan Burmistrz Krzysztof Dereziński powitał w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie przybyłych gości, przedstawiając korzyści wynikające dla Gminy Trzemeszno z udziału w projekcie Decydujmy razem. Następnie Pani Eleonora Mądra - Animator Projektu przedstawiła obszerną prezentację dotyczącą przebiegu procesu partycypacyjnego w Gminie Trzemeszno. Podczas dwudniowej wizyty przedstawiony został proces partycypacyjny, jaki przebiegał w Gminie Trzemeszno podczas tworzenia dokumentu pn.: Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno na lata Dzięki wizycie uczestnicy mogą skorzystać z doświadczeń w zakresie współpracy gminy i mieszkańców na rzecz lokalnego rozwoju. Wizyta studyjna zakończyła się wręczeniem przez Wiceburmistrza Dariusza Jankowskiego upominków promujących miasto i gminę Trzemeszno, a także projekt Decydujmy razem.

26 Szkolenie Zespołu Monitorującego Po spotkaniach szkoleniowych przeprowadzonych przez Panią Agatę Bulicz, Zespół Monitoringowy przystąpił do monitoringu celów zapisanych w Programie Aktywności Lokalnej poprzez kwartalne wypełnianie karty monitoringu, które potrzebne są do sporządzania kwartalnych raportów monitoringowych.

27 Wizyta Animator Projektu Decydujmy Razem w Warszawie Eleonora Mądra Animator Projektu Decydujmy Razem została zaproszona w kwietniu 2013 przez Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Olgierda Dziekońskiego na Forum Debaty Publicznej pt.: Dialog na rzecz lokalnego rozwoju. Udział we Forum wzięło kilkudziesięciu zaproszonych Animatorów, Doradców Regionalnych FRDL z całego kraju wśród których znalazła się także Pani Agata Bulicz - doradca w ramach projektu Decydujmy Razem w Gminie Trzemesznie.

28 Wizyta Animator Projektu Decydujmy Razem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu W dniach czerwca 2013 roku na zaproszenie Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych CAL, Collegium Civitas, Instytutu Socjologii UMK w Toruniu Animator Projektu Decydujmy Razem Eleonora Mądra wzięła udział w seminarium pt.: Wymiary integracji społecznej w lokalnej polityce publicznej. Podczas seminarium Animator Projektu miała zaszczyt reprezentować Gminę Trzemeszno i jako panelista miała możliwość przedstawienia słuchaczom działań dot. partycypacji na terenie Gminy.

29 Dziękujemy za uwagę Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Gen. H. Dąbrowskiego Trzemeszno tel. (61) Marta Zielińska

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Z Kroniki Powiatu. Wybrano Najpiękniejszy Stół Świąteczny w Żychlinie

Z Kroniki Powiatu. Wybrano Najpiękniejszy Stół Świąteczny w Żychlinie 2 Wybrano Najpiękniejszy Stół Świąteczny w Żychlinie Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania Lokalna Strategia Rozwoju 2009-2015 Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój Dokument opracowały na zlecenie Fundacji Akademia Rozwoju : Sylwia Mielczarek,

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraina Łęgów Odrzańskich

Kraina Łęgów Odrzańskich Kraina Łęgów Odrzańskich 2(3)/2011 Egzemplarz bezpłatny W biuletynie: Partycypacja społeczna, Konferencja Odrzańska, Rada rozstrzygnęła, Bliżej Natury 2000, Imprezy w ekomuzeach i Łęgach Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok na zdjęciu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie Zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń: Rok 2011

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Miliard na dzień dobry!

Miliard na dzień dobry! NR 22 MAJ 2014 ISSN 2299-14-17 Miliard na dzień dobry! Aglomeracja Wałbrzyska triumfuje. Pierwszym twardym konkretem 2-letniej pracy jest ponad 900 mln zł przeznaczonych dla 23 gmin w ramach Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok W pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek bierze udział 1865 bibliotek z całej Polski Rok 2010 był drugim rokiem

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka FORUM REGIONALISTÓW Szanowni Czytelnicy, na łamach naszego pisma rozpoczynamy prezentację dorobku stowarzyszeń, organizacji i grup społecznych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny i które powstały

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Czas reform samorządowych

Czas reform samorządowych pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 58 CZERWIEC 2011 Czas reform samorządowych FRDL prowadziła konsultacje społeczne w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd Terytorialny dla Polski". Łącznie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo