HUFIEC NIEPOKALANEJ Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HUFIEC NIEPOKALANEJ Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej"

Transkrypt

1 HUFIEC NIEPOKALANEJ Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej PROGRAM FORMACJI WERSJA 2012 POZNAŃ - BĄBLINIEC

2 Bąbliniec, dnia 6 maja 2012 roku WPROWADZENIE Program, który trzymasz w ręce, jest pewnym zarysem drogi, którą proponuje ludziom młodym Hufiec Niepokalanej. Celem tej wspólnoty jest wspieranie się w dążeniu do nieba i pomoc w wypełnieniu zadań, jakie tu, na ziemi, dla każdego z nas przygotował Pan Jezus. Hufiec gromadzi dzieci i młodzież w wieku od ostatnich klas szkoły podstawowej do studentów. Cała formacja podzielona została na 3 główne okresy: 1. Etap wstępny 2. Etapy członkowskie: a. III liga b. II liga c. I liga 3. Etap animatorski. Ponadto przewidziana jest tzw. Liga studencka (lub: otwarta), w której formować się mogą osoby w wieku studenckim, które nie miały okazji do uczestniczenia w etapach członkowskich. Osoby starsze zachęcamy do zainteresowania się spotkaniami RSMU. Program formacji zarysowuje przebieg poszczególnych etapów, wskazuje odpowiednie stopnie oraz określa ich ramy czasowe. Koniecznym uzupełnieniem Programu są Dodatki: Dodatek A: Tematyka spotkań Dodatek B: Karta Wymagań Dodatek C: Formularze Niniejszy Program Formacji, zatwierdzony w dniu 6 maja 2012 r. na I Zjeździe Delegatów HN w Bąblińcu, obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku. (-) ks. Jan Frąckowiak Komendant HN 2

3 Etapy członkowskie A. TABELA Lp. Etap Wiek Stopień 1. Etap wstępny III liga 5-6 kl. SP Kolor koszulki 1 Znak stopnia Uwagi REKRUT Szary --- BENIAMINEK JUNIOR 10. Kadra animatorska ANIMATOR MŁODSZY 11. Po maturze ANIMATOR 12. ANIMATOR STARSZY 13. Wieloletnie HONOROWY zaan- CZŁONEK gażowanie SZTABU HN Błękitny Chabrowy Granatowy Różny (do końca szk. ponadgimn.) II liga (CZŁONEK II LIGI) 4. ADEPT 5. KSIĘGI Gimnazjum ADEPT SERCA 6. ADEPT DROGI I liga (CZŁONEK I LIGI) 7. DUKTOR 8. Szk. ponadgimnaz. POMOCNICZY DUKTOR MŁODSZY 9. DUKTOR 3 Ciemnozielony Biały W trakcie:nałożenie Cudownego Medalika. Na zakończenie: oddanie MB w opiekę, nadanie książeczki, wskazanie stopnia. Na zakończenie: akt oddania MB na narzędzie Chusta 2 Na zakończenie: Akt przyjęcia Jezusa za Pana i Zbawiciela Na zakończenie: oddanie Panu Bogu na służbę w Kościele i we wspólnocie Otrzymuje się Krzyż Animatorski Stopień honorowy, nadawany osobom wybitnie zasłużonym dla HN. 1 Kolor czarny przysługuje osobom duchownym (od święceń diakonatu), niezależnie od posiadanego stopnia. Na koszulce nosi się znak własnego stopnia. 2 Po dwóch latach zaangażowanego członkostwa w HN i zdobyciu min. 2 różnych stopni otrzymuje się chustę w kolorze błękitnym (niekoniecznie na tym stopniu). 3 Duktor może zdobywać uprawnienia animatora młodszego, gdy nie spełnia niektórych wymagań na stopnie animatorskie(np. brak matury), a minął rok od uzyskania stopnia duktora. Ma wówczas prawo noszenia znaku stopnia animatora młodszego, ale przysługuje mu nadal koszulka duktorska (granat). 3

4 B. OPIS I. ETAP WSTĘPNY wprowadzenie do wspólnoty CEL ETAPU: CZAS TRWANIA: WIEK UCZESTNIKÓW: STRÓJ I ZNAK: Podprowadzenie do samodzielnej decyzji o włączeniu się do Hufca Niepokalanej i podjęciu formacji w tej wspólnocie Ok. pół roku Różny: minimalny: ukończenie IV klasy szkoły podstawowej (sytuacje repetentów rozważać indywidualnie). maksymalny: ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych (oraz ich rówieśnicy). Osobom nieco starszym proponuje się udział w tzw. lidze studenckiej. Jeszcze starszych odsyła się do odpowiedzialnych za formację dorosłych RSMU. koszulka w kolorze szarym brak znaku stopnia 1. REKRUT Rekrutem zostaje osoba, która po raz pierwszy uczestniczy w obozie lub rekolekcjach HN albo zaczęła regularnie uczęszczać na spotkania HN w ciągu roku szkolnego. Otrzymuje ona Cudowny Medalik oraz koszulkę w kolorze szarym. Przydziela się ją do grupy formacyjnej, która najbardziej odpowiada jej zapotrzebowaniom i w spotkaniach której będzie brała regularny udział. Po ok. pół roku czynnego zaangażowania rekrut może złożyć na ręce Komendanta HN podanie o włączenie do Hufca. Do podania załącza się opinię animatora grupy formacyjnej rekruta (patrz formularz HN 1). Animator powinien najpierw jednak odbyć indywidualną rozmowę z zainteresowanym. Gdy decyzja Komendanta HN jest pozytywna, następuje przyjęcie w poczet członków HN. W decyzji należy wskazać grupę formacyjną, w której odbywać się będzie dalsza formacja nowego członka, oraz, o który może się on ubiegać. Przyjęcia dokonuje Komendant HN (lub jego delegat) podczas specjalnej uroczystości (jest to coś innego niż pasowanie na członka obozu HN podczas tzw. chrztu na obozie). Nowy członek oddaje się wówczas Matce Bożej w opiekę. Otrzymuje książeczkę oraz koszulkę w barwie odpowiadającej etapowi grupy, do której został przydzielony. Nie ma jednak prawa noszenia znaku stopnia, a jego brzmi: członkini/członek ligi (nie dotyczy to jednak rekrutów najmłodszych, którzy od razu otrzymują beniaminka lub juniora i mają prawo nosić znak stopnia). Stopień, na który kieruje się rekruta, należy starannie rozeznać. W szczególnych przypadkach można wskazać najwyżej stopnie duktorskie. Każdy członek ma założoną w Sekretariacie Hufca swoją kartę, na której odnotowuje się uczestnictwo w obozach i rekolekcjach oraz awanse na poszczególne stopnie i pełnione ważniejsze zadania w Hufcu. Koszty nowego stroju związanego z każdym awansem (koszulka, chusta, Krzyż Animatorski, znak stopnia) pokrywa zainteresowany kandydat. 4

5 I. ETAP WSTĘPNY W SKRÓCIE: BENIAMINEK ZAPISANIE, PRZYJĘCIE DO HN Rozmowa z animatorem JUNIOR PIERWSZY OBÓZ/REKOLEKCJE LUB REGULARNE SPOTKANIA w lidze (min. pół roku) Podanie (formularz HN 1) Oddanie się MB W OPIEKĘ CZŁONKINI/CZŁONEK II LIGI REKRUT CZŁONKINI/CZŁONEK I LIGI

6 II. ETAPY CZŁONKOWSKIE Zgodnie z hasłem: Z Maryją dla Jezusa zdobyć świat! III LIGA Z MARYJĄ CZAS TRWANIA: ok. 2 lat CELE ETAPU: Odkrycie daru dziecięctwa Bożego (1 rok) Podprowadzenie do szczególnej więzi z Maryją i oddania się Jej na narzędzie (2 rok) WIEK UCZESTNIKÓW: zasadniczo 5-6 klasa szkoły podstawowej STRÓJ I ZNAK: koszulka w kolorze błękitnym (kolor maryjny, przypomnienie nieba) uśmiechnięte słonko (symbol radości dziecka Bożego) 2. BENIAMINEK Nazwa stopnia pochodzi od imienia najmłodszego spośród 12 synów patriarchy Jakuba; tym imieniem określa się też w sporcie drużynę, która dopiero co awansowała do określonej ligi. Beniaminek to pierwszy możliwy członkowski w HN. Beniaminek uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na juniora poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). Awansu na wyższy dokonuje się poprzez uroczyste wręczenie książeczki członkowskiej z dokonanym w niej odpowiednim wpisem. Odtąd członek ma prawo noszenia nowego znaku stopnia. Te zasady nie dotyczą awansów związanych ze zmianą etapu, np. z juniora na adepta Księgi). 3. JUNIOR Nazwa stopnia pochodzi od łac. iunior (=młodszy) członek mimo że jest już starszy od beniaminka, to jednak nadal należy do najmłodszych Hufcowiczów. Junior uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na adepta Księgi i przejścia do kolejnego etapu (II liga) poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). Pod koniec roku formacyjnego może złożyć prośbę o awans i przeniesienie etap. Prośbę składa na ręce animatora, który po indywidualnej rozmowie z juniorem dołącza do niej własną opinię i przekazuje Komendantowi (patrz formularz HN 2). Gdy decyzja jest pozytywna, odbywa się uroczystość, podczas której wręcza się książeczkę z odpowiednim wpisem raz stosowną koszulkę a nowy adept dokonuje aktu oddania MB na narzędzie.

7 II. ETAPY CZŁONKOWSKIE: III LIGA W SKRÓCIE: Oddanie się MB NA NARZĘDZIE w III lidze w III lidze Rozmowa z animatorem AWANS DO II LIGI: BENIAMINEK JUNIOR Podanie (formularz HN 2) ADEPT KSIĘGI Po 2 latach w HN:

8 II LIGA DLA JEZUSA CZAS TRWANIA: ok. 3 lat CELE ETAPU: Przygotowanie do uznania Jezusa za Pana i Zbawiciela Lepsze poznanie Chrystusa (1 rok) - poznać Pogłębienie żywej relacji z Nim (2 rok) - pokochać Nauka kształtowania postaw na Jego wzór (3 rok) - naśladować WIEK UCZESTNIKÓW: zasadniczo klasy gimnazjalne STRÓJ I ZNAK: koszulka w kolorze chabrowym (większe nasycenie niebieskiego) ślady stóp (oznaczają drogę, którą proponuje Chrystus On sam pierwszy nią kroczył, Jego uczniowie idą po Jego śladach) 4. ADEPT KSIĘGI Adept inaczej uczeń; ktoś, kto wchodzi w tajniki jakiejś sztuki; tutaj: ten, kto jest uczniem Pana Jezusa i chce Go poznać, pokochać i naśladować wchodzi w sztukę życia pod kierownictwem Mistrza. Adept Księgi najniższy z adeptów; ten ma na celu lepsze poznanie Jezusa, który objawia się na kartach Księgi, czyli Pisma Świętego. Adept Księgi uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na adepta Serca poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). 5. ADEPT SERCA Adept Serca kolejny z adeptów; ten ma na celu pogłębienie relacji z Jezusem pełniejsze zjednoczenie z Sercem, które ukochało cały świat. Adept Serca uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na adepta Drogi poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). 6. ADEPT DROGI Adept Drogi najstarszy z adeptów; ten ma na celu naukę kształtowania postaw na wzór Jezusa (=kroczenie drogą, którą On wskazuje). Adept Drogi uczestniczy w formacji swojej grupy oraz przygotowuje się do awansu na duktora pomocniczego i przejścia do kolejnego etapu (I liga) poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). Pod koniec roku formacyjnego może złożyć prośbę o awans i przeniesienie etap. Prośbę składa na ręce animatora, który po indywidualnej rozmowie z adeptem Drogi dołącza do niej własną opinię i przekazuje Komendantowi (patrz formularz HN 3). Gdy decyzja jest pozytywna, odbywa się uroczystość, podczas której wręcza się książeczkę z odpowiednim wpisem, a nowy duktor pomocniczy dokonuje aktu przyjęcia Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.

9 II. ETAPY CZŁONKOWSKIE: II LIGA W SKRÓCIE: Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela w II lidze w II lidze w II lidze Rozmowa z animatorem Podanie (formularz HN 3) AWANS DO I LIGI: ADEPT KSIĘGI ADEPT SERCA ADEPT DROGI DUKTOR POMOCNICZY

10 I LIGA ZDOBYĆ ŚWIAT! CZAS TRWANIA: ok. 3 lat CELE ETAPU: Pogłębienie świadomości wszczepienia we wspólnotę Kościoła Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zbawienie innych Kształtowanie postawy apostolskiej w swoim środowisku życia Podprowadzenie do konkretnej służby w Kościele i we wspólnocie WIEK UCZESTNIKÓW: zasadniczo szkoły ponadgimnazjalne (i ich rówieśnicy) STRÓJ I ZNAK: koszulka w kolorze granatowym (jeszcze większe nasycenie niebieskiego) płomień wyraża pragnienie zdobycia świata dla Jezusa; nawiązuje do słów Zbawiciela: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12,49) 7. DUKTOR POMOCNICZY Duktor (łac. ducere = prowadzić) osoba, która ma prowadzić innych do Chrystusa. Duktor pomocniczy zasadniczo nie pełni jeszcze samodzielnych zadań apostolskich, ale pomaga starszym. Duktor pomocniczy uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na duktora młodszego poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). 8. DUKTOR MŁODSZY Duktor młodszy jest osobą, która ma zaczynać prowadzić innych, otrzymuje pierwsze poważne zadania (np. funkcja zastępowego itp.). Duktor młodszy uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na duktora poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). 9. DUKTOR Duktor jest wsparciem dla kadry animatorskiej. Duktor może zdobyć uprawnienia animatora młodszego, gdy spełnia wymagania na animatora młodszego z wyjątkiem wykształcenia, a minął rok od uzyskania stopnia duktora. Przysługuje mu wtedy prawo do znaku stopnia animatora młodszego, przy czym koszulkę nosi nadal w barwach duktorskich (granat). Nie otrzymuje jeszcze Krzyża Animatorskiego. Duktor uczestniczy w formacji swojej grupy i przygotowuje się do awansu na stopnie animatorskie, poprzez spełnianie odpowiednich wymagań (patrz Karta Wymagań). Jeżeli jest to niemożliwe, może zdobywać uprawnienia animatora młodszego. Pod koniec roku formacyjnego może złożyć prośbę o awans animatorski. Prośbę składa na ręce animatora, który po indywidualnej rozmowie z duktorem dołącza do niej własną opinię i przekazuje Komendantowi (patrz formularz HN 4). Komendant powinien odbyć rozmowę z zainteresowanym. Gdy decyzja jest pozytywna, odbywa się uroczystość, podczas której odbywa się ustanowienie nowych animatorów. Daje się im nową koszulkę, nakłada się Krzyż Animatorski oraz wręcza książeczkę z odpowiednim wpisem. Nowo ustanowiony animator oddaje się Panu Bogu na służbę w Kościele i we wspólnocie. Ten moment jest równoznaczny z zakończeniem formacji członkowskiej i rozpoczęciem formacji animatorskiej. Animator otrzymuje swojego opiekuna, który będzie pomagał mu w dalszej duchowej drodze. Ma też obowiązek dalszej osobistej formacji animatorskiej. Na tym etapie, po roztropnym rozeznaniu, można rozpocząć formację wstępną do RSMU.

11 II. ETAPY CZŁONKOWSKIE: I LIGA W SKRÓCIE: DUKTOR z upr. anim. młodszego Oddanie się Panu Bogu na służbę w Kościele i we wspólnocie w I lidze DUKTOR POMOCNICZY w I lidze DUKTOR MŁODSZY w I lidze DUKTOR Rozmowa z animatorem i z Komendantem Podanie (formularz HN 4) ZAKOŃCZENIE FORMACJI CZŁONKOWSKIEJ, AWANS ANIMATORSKI: ANIMATOR MŁODSZY

12 III. ETAP ANIMATORSKI Kadra HN CELE ETAPU: Pełnienie określonej służby we wspólnocie Rozwijanie swoich zdolności, doskonalenie kwalifikacji Wzajemne wspieranie się animatorów Dalszy duchowy rozwój. CZAS TRWANIA: Bez ograniczeń WIEK UCZESTNIKÓW: osoby po maturze STRÓJ I ZNAK: koszulka w kolorze ciemnozielonym (zielony kolor nadziei, którą we współczesnym świecie animatorzy mają nieść innym) znak stopnia: Gwiazda Polarna (jak ta gwiazda ma duże znaczenie w nawigacji, gdyż pomaga zorientować się w terenie i wyznacza kierunek, tak animator ma prowadzić innych, pomaga im zorientować się w świecie i proponuje duchowe kierunki) 10. ANIMATOR MŁODSZY Animator osoba, która animuje spotkania; podejmuje ważne funkcje i zadania we wspólnocie; prowadzi inne, powierzone sobie osoby; jest wychowawcą, także w znaczeniu formalnym podczas zorganizowanych form wypoczynku czy rekolekcji. Animator młodszy animator, który rozpoczyna swoją posługę; potrzebuje wsparcia doświadczonych animatorów, ale zadania wykonuje samodzielnie; może prowadzić własną grupę formacyjną (młodsi stopniem niż animator młodszy, którzy prowadzą grupy, powinni mieć wsparcie ze strony starszych należy wyznaczyć animatora odpowiedzialnego, a gdy to niemożliwe członka RSMU). Animator młodszy może przygotowywać się do awansu na wyższe stopnie animatorskie (patrz Karta Wymagań). 11. ANIMATOR Animator osoba doświadczona; podejmuje odpowiedzialność za konkretną grupę, jak i za całą wspólnotę. Decyzję o awansie, ostatni animatorski podejmuje Komendant po osobistej rozmowie z danym animatorem i po konsultacji ze Sztabem HN. 12. ANIMATOR STARSZY Animator starszy osoba bardzo doświadczona w posłudze animatorskiej; podejmuje odpowiedzialność za całą wspólnotę HN i może pełnić najważniejsze funkcje. Ponieważ jest to najwyższy dla aktywnych animatorów, nie należy go przyznawać zbyt pochopnie. 13. HONOROWY CZŁONEK SZTABU HN CEL STOPNIA: CZAS TRWANIA: WIEK UCZESTNIKÓW: STRÓJ I ZNAK: znak stopnia: Symboliczne wyrażenie wdzięczności za wkład w rozwój HN Mobilizacja do troski o dalszy rozwój wspólnoty Wspieranie swoim doświadczeniem Kadry animatorskiej Bez ograniczeń po zakończeniu czynnej posługi animatorskiej / osoby spoza HN: min. 25 lat koszulka w kolorze białym litera M symbol Maryi, która jest główną patronką Hufca. Stopień nadaje się osobom, które nie pełnią (już) czynnej służby animatorskiej w HN, a w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla HN. O jego przyznaniu decyduje Sztab HN bądź Zjazd Delegatów. Osobie, która go otrzymała, przysługuje prawo otrzymywania zaproszenia do udziału w ważniejszych uroczystościach i zjazdach oraz uczestnictwa w spotkaniach HN. Osoba ta ma też obowiązek wspierania HN I jego Kadry (wg możliwości).

13 III. ETAP ANIMATORSKI: W SKRÓCIE: animatorów Posługa we wspólnocie Rozmowa z Komendantem animatorów Posługa we wspólnocie Rozmowa z Komendantem animatorów i dalsza posługa we wspólnocie w miarę możliwości wynikających z obowiązków życiowych ANIMATOR MŁODSZY ANIMATOR ANIMATOR STARSZY HONOROWY CZŁONEK SZTABU HN

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ ACTA UNIVERSITATIS VAPIERSIENSIS KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ 2 Spis treści CZĘŚĆ I - WAŻNE ADRESY I INFORMACJE... 4 Przydatne adresy... 5 Strony www...6 Magazyn sprzętu obozowego

Bardziej szczegółowo

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Warszawa 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 1. CZY I KIEDY WYRUSZAĆ?... 4 CZYLI, CZY NA

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 84 HALINA IWANIUK USJK PERSPECTIVA T T Legnickie Studia Teologiczno-Hi sto rycz ne Rok IV 2005 Nr 1 HALINA IWANIUK USJK KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH Wśród istotnych warunków skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55)

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej BIULETYN KATECHETYCZNY Nr 5 (55) Zielona Góra 2013 by Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska by Wydział Nauki Katolickiej BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup... 2. Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni

Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni, który tworzą szkoły publiczne o następujących

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY Nowa sytuacja kulturowo-społeczna, w której aktualizuje się nauczycielska funkcja Kościoła, także sytuacja Kościoła lokalnego, jakim

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie inwentaryzacji majątku Chorągwi (środki trwałe i niskocenne) 02 Spotkanie Zespołu Komunikacji i Promocji

Rozpoczęcie inwentaryzacji majątku Chorągwi (środki trwałe i niskocenne) 02 Spotkanie Zespołu Komunikacji i Promocji wrzesień 2015 termin zadanie / impreza odpowiedzialny / organizator 01 Rocznica wybuchu II wojny śwatowej (1939 r.) reprezentacje 01 Rocznica urodzin Olgi Drahonowskiej Małkowskiej (1988 r.) 01 Początek

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo