INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY TELEFON VoIP WISTRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY TELEFON VoIP WISTRON"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TELEFON VoIP WISTRON SRP-81 #01198 wersja 1.0

2 Wstęp Bezprzewodowy telefon VoIP SRP-81 firmy Wistron to zaawansowane urządzenie ułatwiające korzystanie z zalet tanich połączeń w technologii VoIP. Telefon pracuje w standardzie IEEE b/g, wspiera protokoły SIPv2 (RFC-3261), POP3 oraz SMTP. Obsługę urządzenia ułatwia wbudowany ekran LCD TFT, o rozmiarze 1,8", rozdzielczości 128x160 pikseli i liczbie kolorów oraz wbudowana antena ograniczająca ogólny rozmiar. Dzięki sporej ilości pamięci wewnętrznej (12 MB RAM, 16 MB ROM) praca z telefonem jest wydajna i przyjemna. Kodowaniem głosu zajmują się protokoły G.711 a-law/u-law oraz G.729 A/B, a nad bezpieczeństwem czuwają technologie WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES. Za ustawienia jakości dźwięku odpowiadają VAD, CNG, adaptacyjny bufor Jitter oraz redukcja echa. Sporym ułatwieniem w codziennym użytkowaniu telefonu VoIP są funkcje HOLD, transfer rozmów, funkcja wyciszenia Mute, obsługa połączeń oczekujących, historia połączeń czy wbudowana książka adresowa na 100 wpisów. Telefon posiada możliwość zmiany tapety, dostępne jest 7 melodii dzwonków. Oświadczenie dotyczące zakłóceń Urządzenie generuje i wykorzystuje fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z podanymi w instrukcji zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Ostrzeżenie Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia (np. używać tylko ekranowanych przewodów do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym). Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować utratę możliwości jego legalnego użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Oświadczenie dotyczące promieniowania Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia. Deklaracja zgodności R&TTE Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność. (Directive 1999/5/CE of the European Parliament and the Council of Europe, march 1999, on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity). Kraje przeznaczenia Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Polski. Urządzenie pracujące w trybie ETSI jest przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Szwajcarii krajach członkowskich EFTA. Nie ma krajów europejskich, w których nie zaleca się stosowania tego urządzenia. Ograniczenia w użytkowaniu Francja: dopuszcza się pracę tego urządzenia wyłącznie na kanałach nr 10, 11, 12, Zawartość opakowania - bezprzewodowy telefon VoIP SRP-81, - ładowarka 5V DC 1A, - bateria Li-ion 900mAh, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą. 2

3 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis bezprzewodowego telefonu VoIP z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania bezprzewodowego telefonu VoIP należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Telefon VoIP jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania lub przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje. Uwaga: Nie należy dotykać styków telefonu. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Pierwsze uruchomienie 4.1. Ładowanie akumulatora Przed użyciem telefonu należy zainstalować i naładować dostarczoną z telefonem baterię. 1) Upewnić się, czy bateria jest poprawianie zainstalowany. 2) Telefon można naładować poprzez zasilacz lub poprzez port mini-usb w komputerze. 3) Podczas ładowania można korzystać z telefonu. 4) Po całkowitym rozładowaniu baterii, całkowite ponowne naładowanie zajmuje około 3 godzin (przy wyłączonym telefonie). Uwaga: Przy pierwszym ładowaniu bateria pawinna być ładowana przez okres przynajmniej 8 godzin. Bateria może nagrzać się podczas procesu ładowania Włączenie / wyłączenie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się ani- Aby włączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania macja:. Na wyświetlaczu poja- Aby wyłączyć telefon, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania wi się określona animacja. 3

4 4.3. Tryb oszczędzania baterii Aby ograniczyć pobór prądu przez telefon, ekran LCD urządzenia jest wygaszany po upływie 15 sekund bezczynności (standardowo). Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje uruchomienie podświetlenia ekranu LCD Wykonywanie połączenia Aby wykonać połączenie należy uprzednio skonfigurować opcję Wi-Fi urządzenia (omówione w dalszej części instrukcji). Istnieją dwa sposoby na wykonanie połączenia: - należy wybrać na klawiaturze numerycznej numer telefonu i zatwierdzić przyciskiem. - należy nacisnąć przycisk, zostanie wyświetlona książka telefoniczna. Kolejno wybrać przycisk, aby przeszukać pożądany kontakt i zatwierdzić zieloną słuchawką Odbieranie połączenia Nadchodzące połączenie jest sygnalizowane dzwonieniem telefonu i/lub wibrowaniem, na wyświetlaczu pojawi się informacja o przychodzącej rozmowie. Należy wówczas nacisnąć: lub Aby zaakceptować i odebrać połączenie. lub Aby odrzucić połączenie 4.6. Blokowanie klawiatury W celu uniknięcia przypadkowego naciśnięcia przycisków klawiatury zaleca się blokowanie klawiatury. Aby tego dokonać należy w trybie czuwania nacisnąć i przytrzymać klawisz Aby klawiaturę odblokować należy ponownie nacisnąć ten klawisz i potwierdzić chęć odblokowania. 5. Budowa telefonu 4

5 1) Głośnik. 2) Wyświetlacz. 3) Klawiatura. 4) Otwór. 5) Pokrywa akumulatora. 6) Wyjście słuchawkowe. 5. Obsługa telefonu 5.1. Ikony informacyjne Ikona Opis Moc sygnału. Otrzymano nową wiadomość. Rozmowa bądź przekazanie rozmowy. Włączono szyfrowanie sieciowe. Rejestracja lub brak rejestracji na serwerze SIP. Tryb dzwonienia wyłączony / dzwonek / wibracja / wibracja+dzwonek Włączony budzik Poziom naładowania baterii 5.2. Wprowadzanie tekstu Aby wprowadzić tekst z klawiatury telefonu należy: - naciskać kolejno przyciski na klawiaturze, - aby usunąć znak lub słowo należy nacisnąć klawisz [Clear]. Klawisz Znak w kolejności wyświetlenia 0 spacja 1 " ' [ ] < > ( ) { } 2 ABCabc 3 DEFdef 4 GHIghi 5 JKLjkl 6 MNOmno 7 PQRSpqrs 8 TUVtuv 9 WXYZwxyz * *. + - /, : ; =?! # $ % & \ ^ _ ` ~ 5

6 5.3. Sprawdzenie statusu Istnieje możliwość sprawdzenia statusu połączenia (bezprzewodowego i SIP) poprzez naciśnięcie klawisza statusu : Status telefonu Bezprzewodowy Status BSSID, adres IP, adres MAC Telefon SIP Serwer SIP, agent użytkownika, ststus 6. Konfiguracja telefonu 6.1. Ustawienia Wymagane jest ustawienie hasła dla profilu użytkownika. Aby zmienić ustawienia telefonu należy: - nacisnąć przycisk menu i wybrać menu profilu, - podać hasło profilu, - nacisnąć przycisk, wybrać konto SIP i nacisnąć, - nacisnąć przycisk, a następnie wybrać klawiszem polecenie edytowania, - telefon obsługuje maksymalnie 6 profili, - tylko jeden profil może być jednocześnie aktywny, dostępne opcje: - Preview - podgląd szczegółowych informacji, - Phone Number - numery są otrzymywane poprzez dostawcę sieciowego. Np. 233, - Auth. ID - wprowadzenie autoryzowanego ID. Np. 233, - Auth. Password - wprowadzenie autoryzowanego hasła, - SIP Domain - nazwa domeny SIP, - Proxy Addr. - adres serwera SIP. np Advance - ustawienia zaawansowane: - Proxy Port - numer portu SIP, - Outbound Addr. - wychodzący adres proxy, - Outbound Port - wychodzący port proxy, - Local Port - numer portu lokalnego, - Reg. Tirem (sec) - interwał czasowy odświeżania rejestracji, - Codec - format kompresji dźwięku, - Pkt Time (ms) - interwał transmitowania dźwięku, - OutofBand DTMF - ustawienie DTMF. - nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybór, - w menu profili po ustawieniu konta SIP należy wejść do profilu sieciowego (Network Profile), - nacisnąć przycisk, wejść do Edycji w celu określenia: ustawień bezprzewodowych, adresu IP, konta, ustawień NAT, - ustawienia bezprzewodowe: - ESSID - identyfikator sieci bezprzewodowej, np. default, - Data Rate - ustawienia prędkości transmisji, - Security - ustawienia bezpieczeństwa sieci (WEP-64, WEP-128, WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES), - ustawienia adresu IP: - Fixed IP - podanie adresu IP, maski, bramy, serwera podstawowego i drugorzędnego DNS, - DHCP - aby aktywować, nacisnąć przycisk, - PPPoE - nadanie nazwy użytkownika i hasła, - wybór konta - wybór konta SIP, - ustawienia NAT - ustawienia otrzymane od usługodawcy internetowego, - po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów, należy wybrać aktywację określonej sieci, - połączenie Wi-Fi zostanie aktywowane. 6

7 6.2. Zapamiętywanie nazw i numerów Telefon posiada funkcję zapamiętywania w swojej pamięci, a następnie edytowania wpisów związanych z numerami i odpowiadającymi im nazwami. Książka telefoniczna zapamiętuje do 200 wpisów. Aby wpisać nowy kontakt należy: - wybrać odpowiednio: Phonebook Option New, - nacisnąć przycisk, aby podać poprawną nazwę, numer, adres , ton dzwonka i ustawić klawisz szybkiego wyboru danego numeru Ustawienia czasu i daty Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu, należy najpierw ustawić poprawny czas i datę. Należy w tym celu wejść kolejno do Setting Lock Time. Posługując się przyciskami kierunku wybrać odpowiednie wartości dla czasu i daty i zatwierdzić wybór przyciskiem Przegląd ostatnich rozmów Telefon przechowuje listę wykonanych i otrzymanych połączeń, nawet, gdy połączenie nie doszło do skutku. Aby obejrzeć tą listę należy: - należy wybrać odpowiednio Call Log Dialed Calls / Received Calls, - nacisnąć przycisk, aby przeglądnąć nazwę i numer telefonu z datą i czasem, - naciskając klawisz można ponownie wybrać numer i wykonać połączenie Przekazywanie połączenia Możliwe jest przekazanie rozmowy na inny numer. Kiedy funkcja przekazywania jest aktywna, na wyświetlaczu pokazana jest ikona. Aby aktywować funkcję przekazywania połączeń, należy: - wybrać odpowiednio Setting Call Setting Call Forward, - Fwd. Number: przekaże połączenie na podany numer, - Forward ALL: przekaże wszystkie połączenia, - Busy: przekazanie rozmowy, gdy linia jest zajęta. Przyciskami kierunkowymi należy włączyć lub wyłączyć funkcję przekazywania połączeń Sprawdzanie nieodebranych połączeń Opcja sprawdzenia nieodebranych połączeń umożliwia kontrolę rozmów, które nie zostały odebrane i ewentualną odpowiedź na te połączenia. Jeśli nie zostało odebrane połączenie, na wyświetlaczu pojawi się ikona ze wskazaniem na liczbę nieodebranych połączeń. Należy wówczas wybrać: Call Log Missed Calls. Zatwierdzenie przyciskiem wyświetli dane numer telefonu, nazwę datę i czas połączenia. Wybierając klawisz połączenia można automatycznie wybrać dany numer w celu nawiązania połączenia. 7. Konserwacja Bezprzewodowy telefon VoIP nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. 8. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 7

8 9. Specyfikacja techniczna Bezprzewodowy telefon VoIP SRP-81 Numer katalogowy Atel #01198 Standardy Protokoły Wyświetlacz Pamięć RAM Pamięć ROM Kodowanie głosu Bezpieczeństwo WLAN Antena Adresacja Tryby pracy Ustawienia jakości dźwięku Przekazywanie DTMF Funkcje połączeń Pozostałe właściwości IEEE b/g SIPv2 (RFC-3261), POP3, SMTP LCD TFT, 1,8", 128x160 pix, kolorów 12 MB 16 MB G.711 a-law/u-law, G.729 A/B WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES Wbudowana DHCP, statyczny adres IP, PPPoE klient SIP Proxy VAD, CNG, adaptacyjny bufor Jitter, redukcja echa w paśmie, poza pasmem, RFC-2833 HOLD, transfer rozmów, funkcja Mute, połączenia oczekujące, książka adresowa (100 wpisów), historia połączeń obsługa tapet, 7 melodii dzwonka Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 40 C Dopuszczalna wilgotność powietrza Wymiary Waga Zasilanie Certyfikaty Gwarancja Producent 10% 80%, niekondensująca 118x45x19 mm 100g Akumulator Li-ion, 900 mah CE, FCC 12 miesięcy Wistron Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics 8 dr/pg/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK TL-WN551G #05470 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowa karta sieciowa PCI TL-WN551G zapewnia wygodny sposób działania sieci dla komputerów przenośnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dynamode WL-700N-ART2 150Mb 11n Lite

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dynamode WL-700N-ART2 150Mb 11n Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode WL-700N-ART2 150Mb 11n Lite Wstęp Bezprzewodowa karta USB WL-700N-ART2 to oszczędne i wydajne rozwiązanie do budowy sieci radiowych. Urządzenie wyposażone zostało w szybki interfejs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457 wersja 1.1 Wstęp Aphelion 500AG to wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR740N #06987 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06987 TL-WR741ND #06940 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06940 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR740N

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX WP54GP20 #06276 wersja 1.0 Wstęp Punkt dostępowy WP54GP20 firmy Compex to wydajne urządzenie bezprzewodowe stworzone dla rozwiązań biznesowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK TL-R402M #05870 wersja 1.0 Wstęp Router szerokopasmowy TL-R402M łączy w sobie 4-potrowy przełącznik, zaporę firewall oraz router sieci NAT. Jest zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE VST3318A #05753 wersja 1.0 Wstęp VST3318A jest uniwersalną centralą IP-PBX zapewniającą łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC RP-WR5442HB Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442HB umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do łączenia stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH RC-2002BSC.S20 #05939 wersja 1.0 Wstęp Konwerter firmy Ruby Tech RC-2002BSC.S20 umoŝliwia zmianę medium przewodzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo

KONWERTER GIGABITOWY. RJ-45/ mini-gbic REPOTEC

KONWERTER GIGABITOWY. RJ-45/ mini-gbic REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY RJ-45/ mini-gbic REPOTEC RP-1002MG wersja 1.3 Wstęp Konwertery firmy Repotec RP-1002MG umożliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki

Bardziej szczegółowo