PUNKT DOSTĘPOWY. Instrukcja obsługi. Dotyczy modelów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT DOSTĘPOWY. Instrukcja obsługi. Dotyczy modelów:"

Transkrypt

1 PUNKT DOSTĘPOWY Instrukcja obsługi Dotyczy modelów: ULTIAIR 419KC ULTIAIR 423KC ULTIAIR 319KC ULTIAIR 323KC ULTIAIR 423KN ULTIAIR 417SB

2 Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ - Wprowadzenie Informacje podstawowe Poziomy licencji Oznaczenie modeli (opcja) Podstawowe własności Przykładowe zastosowania ROZDZIAŁ - Instalacja Sprawdzenie kompletności Opis interfejsów urządzeń Schemat podłączenia ROZDZIAŁ - Pierwsze uruchomienie Uruchomienie za pomocą programu WinBox (w systemie Windows) ROZDZIAŁ Przykładowe Konfiguracje Bridge - WDS HotSpot ROZDZIAŁ Adresy, telefony

3 WSTĘP OstrzeŜenie NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia (np. uŝywać tylko ekranowanych przewodów do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym). Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania. Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Zawartość zestawu Antena z zamontowanym i zaplombowanym urządzeniem RouterBoard oraz kartą radiową. zasilacz z adapterem PoE. Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. Zawartość tej instrukcji Instrukcja ta zawiera opis bezprzewodowego zastawu ULTIAIR z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i uŝytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji bezprzewodowego urządzenia sieciowego ULTIAIR naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu. Zasady bezpieczeństwa Bezprzewodowe urządzenie sieciowe ULTIAIR jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania, nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika, prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony 3

4 personel techniczny, nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. Uwaga: Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Zasilanie Bezprzewodowe urządzenie sieciowe ULTIAIR nie wymaga stosowania zasilacza zewnętrznego bezpośrednio podłączonego do urządzenia. W zestawie umieszczono zasilacz PoE. Do portu oznaczonego AC IN naleŝy doprowadzić zasilanie poprzez kabel zasilający podłączony do gniazdka prądu zmiennego. Port oznaczony jako Data Input Port naleŝy połączyć z odpowiednim sprzętem telekomunikacyjnym (CPE). Urządzenie zewnętrzne naleŝy podłączyć za pomocą kabla kategorii 5 ze złączem RJ-45 Środowisko pracy Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach na zewnątrz budynku. Urządzenie zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych (opady deszczu, niskie i wysokie temperatury). Urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, kominy, grzejniki) jak i urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne bądź spaliny (silniki, itp.). 4

5 1. ROZDZIAŁ - Wprowadzenie 1.1 Informacje podstawowe MikroTik RouterOS jest to system operacyjny, bazujący na oprogramowaniu Linux przygotowany specjalnie do budowy zaawansowanych access pointów i routerów z moŝliwością zarządzania pasmem. System charakteryzuje prosta obsługa jak na tak zaawansowane narzędzie, moŝliwe jest zarządzanie poprzez stronę WWW, konsole jak i specjalnie stworzone przyjazne narzędzie Winbox. 1.2 Poziomy licencji Poziom licencji 3 (WISPCPE) 4 (WISP) MoŜliwość upgrade'u ROS v3.x ROS v3.x Wstępne wsparcie konfiguracji - 15 dni Bezprzewodowy punkt dostępowy (AP) - tak Klient i most bezprzewodowy tak tak Protokoły RIP, OSPF, BGP tak (v3 x86 = RIP) tak (v3 x86 = RIP, OSPF) Tunele EoIP bez limitu (V3 = 1) bez limitu Tunele PPPoE 200 (V3 = 1) 200 Tunele PPTP 200 (V3 = 1) 200 Tunele L2TP 200 (V3 = 1) 200 Interfejsy VLAN bez limitu (V3 = 1) bez limitu Reguły firewalla P2P bez limitu (V3 = 1) bez limitu Reguły NAT bez limitu bez limitu Maks. ilość aktywnych uŝytkownikow HotSpot Klient RADIUS'a tak tak Kolejki bez limitu bez limitu Web proxy tak tak Synchroniczne interfejsy - tak Aktywne sesje (User manager active sessions) 10 (v3 10) 10 (v3 20) 5

6 1.3 Oznaczenie modeli (opcja) ULTIAIR 4 19 K C Przeznaczanie (K- kliencka B- bazowa N- bridge) Rodzaj anteny (K- kierunkowa S- sektorowa D- dookólna) Zysk energetyczny anteny Poziom licencji Mikrotik-a Nazwa serii 1.4 Podstawowe własności Elastyczna konfiguracja. MoŜliwość tworzenia zaawansowanych systemów sieciowych. Wydajna transmisja danych. (40 Mb/s w obie strony w Nstreme). Odporna konstrukcja na warunki atmosferyczne (IP 66). Szybka konfiguracja trybu Access Point-a, Bridge oraz HOTSPOT -a. Łatwy montaŝ urządzenia. 1.5 Przykładowe zastosowania Bridge 6

7 HotSpot AP Client (WISP) 7

8 2. ROZDZIAŁ - Instalacja 2.1 Sprawdzenie kompletności Przed instalacją naleŝy sprawdzić kompletność zestawu a w razie wątpliwości skontaktować się z dystrybutorem. (skład zestawu został podany na stronie 3). 2.2 Opis interfejsów urządzeń. 1. Wejście Ethernet - RJ Wyjście do ULITAIR - RJ Wejście z urządzenia sieciowego - RJ Kabel sieciowy 230V AC 2.3 Schemat podłączenia 8

9 3 ROZDZIAŁ - Pierwsze uruchomienie 3.1 Uruchomienie za pomocą programu WinBox (w systemie Windows) Aplikacje Winbox moŝna pobrać ze strony z działu download. Urządzenie naleŝy podpiąć kablem ethernetowym do komputera. 1. NaleŜy uruchomić aplikacje. 2. Kliknąć na trzy kropki. 9

10 3. Z wyświetlonej listy wybrać konfigurowane urządzanie. 4. NaleŜy wpisać w pole Login: admin (pole Password pozostawić puste) i nacisnąć Connect. 10

11 5. Pojawi się właściwy interfejs programu WinBox. 11

12 4 ROZDZIAŁ Przykładowe Konfiguracje 4.1 Bridge - WDS Konfiguracja stacji bazowej (AP) 1. Za pomocą programu WinBox naleŝy stworzyć bridge. W tym celu naleŝy kliknąć na Bridge a następnie na +. 12

13 2. Pojawi się okno w którym naleŝy wpisać w polu Name: wds-bridge a następnie kliknąć OK. 3. W zakładce Ports nalezy klknąć na + a następnie dodać interfejs ethr1 do stworzonego bridge-a. Następnie naleŝy klikając OK. 13

14 4. Konfiguracja interfejsu radiowego. W tym celu naleŝy wejść w menu Wireless. Pierwszą rzeczą jaką naleŝy wykonać to włączenie radia. W tym celu nalezy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interfejs o nazwie wlan1 a następnie kliknąć Enable. 5. Konfiguracja karty radiowej. W tym celu naleŝy dwukrotnie kliknąć na interfejs radiowy wlan1 i przejść do zakładki Wireless. NaleŜy tam ustawić Tryb pracy (Mode): AP-Bridge, SSID:MikroTik, Częstotliwość (Band) 5GHz. 6. Następnie naleŝy przejść do zakładki WDS i ustawić WDS Mode: dynamic oraz WDS default Bridge: bridge-wds a następnie kliknąć na OK. 14

15 7. Nadanie adresów IP interfejsom. W tym celu naleŝy wejść do zakładki IP a następnie wybrać Addresses. 8. Następnie naleŝy kliknąć na +. Pojawi się okno w którym naleŝy nadać odpowiednie adresy IP. 15

16 9. W pole Address naleŝy wpisać /24 oraz wybrać Interface ether1 i potwierdzić naciskając OK. 10. Ponownie naleŝy kliknąć na + i dodać kolejny Address /24 oraz wybrać Interface bridge-wds i potwierdzić klikając OK. 16

17 Konfiguracja stacji klienckiej (Station) 1. Za pomocą programu WinBox naleŝy stworzyć bridge. W tym celu naleŝy kliknąć na Bridge a następnie na Pojawi się okno w którym naleŝy wpisać w polu Name: wds-bridge a następnie kliknąć OK. 17

18 3. W zakładce Ports nalezy klknąć na + a następnie dodać interfejs ethr1 do stworzonego bridge-a. NaleŜy potwierdzić klikając OK. 4. Ponownie naleŝy kliknąć na + a następnie dodać interfejs wlan1 do stworzonego bridge-a. NaleŜy potwierdzić klikając OK. 18

19 5. Konfiguracja interfejsu radiowego. W tym celu naleŝy wejść w menu Wireless. Pierwszą rzeczą jaką naleŝy wykonać to włączenie radia. W tym celu naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interfejs o nazwie wlan1 a następnie kliknąć na Enable. 6. Konfiguracja karty radiowej. W tym celu naleŝy dwukrotnie kliknąć na nasz interfejs radiowy wlan1 i przejść do zakładki Wireless. NaleŜy tam ustawić Tryb pracy (Mode): station wds, SSID: MikroTik, Częstotliwość (Band) 5GHz. 19

20 7. Nadanie adresów IP interfejsom. W tym celu naleŝy wejść do zakładki IP a następnie wybrać Addresses. 20

21 8. Następnie naleŝy kliknąć na +. Pojawi się okno w którym naleŝy nadać odpowiednie adresy IP. 9. W pole Address naleŝy wpisać /24 oraz wybrać Interface ether1i potwierdzić OK. 10. Ponownie naleŝy kliknąć na + i dodać kolejny Address /24 oraz Interface bridge-wds i potwierdzić klikając OK. 11. MoŜemy przetestować czy działa bridge-wds Ping ując adres z sieci lokalnej podłączonej do stacji bazowej. 21

22 4.2 HotSpot Konfiguracja przy pomocy programu WinBox. 1. Nadanie adresów IP interfejsom. W tym celu naleŝy wejść do zakładki IP a następnie wybrać Addresses. 2. Następnie naleŝy kliknąć na +. Pojawi się okno w którym naleŝy nadać odpowiednie adresy IP. 22

23 3. W pole Address naleŝy wpisać /24 oraz wybrać Interface ether1 i potwierdzić OK. 4. Ustawienie serwerów DNS. W tym celu naleŝy wybrać z menu IP/DNS. 23

24 5. Pojawi się okno konfiguracji DNS. NaleŜy kliknąć przycisk Settings. 24

25 6. Wpisanie adresów DNS. W Primary DNS: oraz Secondary DNS: Na końcu naleŝy zaznaczyć Allow Remote Requests i potwierdzić klikając OK. 7.Wpisanie adresów bramy. W tym celu naleŝy kliknąć na New Terminal. 25

26 Pojawi się nowe okno, w którym naleŝy wpisać. /ip route add gateway= a następnie naleŝy potwierdzić naciskając ENTER i zamykając okno. 8. Kolejnym krokiem będzie skonfigurowanie HotSpot-a. W tym celu wybieramy z menu IP/Hotspot. 26

27 Pojawiło się okno w którym naleŝy kliknąć na Hotspot Setup. 27

28 Uruchomił się kreator za pomocą którego zostanie przeprowadzona konfiguracja. Na początku naleŝy wybrać interfejs HotSpot-a. Wybieramy wlan1 następnie klikamy na Next. 9. Wybranie lokalnego adresu interfejsu. (pozostawiamy bez zmian). Następnie naleŝy kliknąć Next. 10. Pula adresową serwera DHCP (pozostawiamy bez zmian).następnie naleŝy kliknąć Next. 11. Kolejne okno przedstawia wybór certyfikatu (moŝna pozostawić na none). Następnie naleŝy kliknąć Next. 28

29 12. Adres serwera SMTP (moŝna pozostawić puste). Następnie naleŝy kliknąć Next. 13. Następnie zostaną pokazane wcześniej podane serwery DNS. NaleŜy kliknąć Next. 14. Nazwa serwera DNS (moŝna pozostawić puste). Następnie naleŝy kliknąć Next 29

30 15 W ostatnim oknie naleŝy wpisać login oraz hasło administratora. Następnie naleŝy kliknąć Next. 16. Koniec instalacji HotSpota zostaje potwierdzona wyświetleniem komunikatu: 17. Stworzenie profili uŝytkowników. W tym celu naleŝy przejść do zakładki User Profiles a następnie kliknąć na +. 30

31 18. Pojawiło się okno w którym naleŝy dokonać konfiguracji profilu uŝytkownika hotspot-a. Po skończonej konfiguracji klikamy OK. 19. Następnie naleŝy przejść do zakładki users, gdzie naleŝy dodać uŝytkowników. W celu dodania uŝytkowania naleŝy kliknąć na + a następnie podać jego nazwę, hasło oraz profil, który wcześniej został stworzony. 31

32 20. Po zakończeniu dodawania uŝytkowników naleŝy przejść do menu Wireless, gdzie naleŝy dokonać konfiguracji interfejsu radiowego. NaleŜy włączyć radia. W tym celu naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interfejs o nazwie wlan1 a następnie kliknąć Enable. 32

33 21.Skonfigurowanie karty radiowej. W tym celu naleŝy dwukrotnie kliknąć na interfejs radiowy wlan1 i przejść do zakładki Wireless. NaleŜy tam ustawić Tryb pracy (Mode): ap bridge, SSID:MikroTik, Częstotliwość (Band) 2,4GHz-B/G. 33

34 5. ROZDZIAŁ Adresy, telefony. Centrala - Kraków Kraków, ul. Ciepłownicza 40 Częstochowa Częstochowa, ul. 1 Maja 40 Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle, ul. Kozielska 111/2 Łódź Łódź, ul. Brzeźna 3 Poznań Poznań, ul. Graniczna Sandomierz Sandomierz, ul. Przemysłowa Warszawa Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 76G Wrocław Wrocław, ul. Robotnicza 1A, Magazyn Nr DIPOL Szydłowski i Wspólnicy Spółka Jawna Kraków, ul. Ciepłownicza 40 Internet: NIP: PL REGON: KRS:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457 wersja 1.1 Wstęp Aphelion 500AG to wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do łączenia stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK TL-R402M #05870 wersja 1.0 Wstęp Router szerokopasmowy TL-R402M łączy w sobie 4-potrowy przełącznik, zaporę firewall oraz router sieci NAT. Jest zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX WP54GP20 #06276 wersja 1.0 Wstęp Punkt dostępowy WP54GP20 firmy Compex to wydajne urządzenie bezprzewodowe stworzone dla rozwiązań biznesowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH RC-2002BSC.S20 #05939 wersja 1.0 Wstęp Konwerter firmy Ruby Tech RC-2002BSC.S20 umoŝliwia zmianę medium przewodzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR740N #06987 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06987 TL-WR741ND #06940 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06940 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR740N

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC RP-IP509 #05176 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy SOHO RP-IP509 jest urządzeniem przeznaczonym do sieci domowych oraz dla małych firm. Zapewnia kompleksową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4626 ES4650 #05904 #05905 wersja 1.1 Wstęp Urządzenia serii ES46xx to wysokowydajne, zarządzalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC RP-WR5442HB Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442HB umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo