przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XVI.2011 przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z późn. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 lipca 2011 r. 1. Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 13 lipca 2011 r. w godzinach od do Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Prezes Klubu Zastal p. Rafał Czarkowski oraz dziennikarze lokalnej prasy, radia oraz telewizji 2. Wniosek Prezydenta Miasta wraz z projektami uchwał radni otrzymali na piśmie i w wersji elektronicznej. 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał: Porządek obrad 1) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158, 2) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157, 3) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego druk nr Zamknięcie sesji. Zmiany porządku obrad Po otwarciu obrad sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak przedstawiał - w dniu 12 lipca 2011 r. Prezydent Miasta przedłożył projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr z wnioskiem o ujęcie projektu w porządku obrad sesji oraz autopoprawkę do projektu uchwały na druku nr 159. Autopoprawka jest zawarta w projekcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia 1 Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 1 lipca 2011 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Załącznik nr 1 2 Lista obecności Załącznik nr 2 3 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160 Załącznik nr 3.4

2 nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A 1. Radnym projekty przekazano do skrzynek i w formie elektronicznej w dniu 12 lipca 2011 r. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta zgłosił jeszcze jeden wniosek o zmianę porządku obrad, polegający na ujęciu w porządku następnego projektu w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr Uzasadniał chodzi o to, żeby można było na 3 lata taką umowę z zewnętrzną firmą zawrzeć. Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad wnioskami o zmianę porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad: 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 22 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 1 głos. 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr 161. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Wyniki głosowania: za zmianą 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Porządek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158, 2) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157, 3) w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A, 4) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze - druk nr 160, 5) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr Zamknięcie sesji. 1 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 159A Załącznik nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra do podjęcia działań związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu w obrębie ratusza - druk nr 161 Załącznik nr 3.5 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 2

3 2. PODJĘCIE UCHWAŁ 2.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 1, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn. Uzasadniała podatek od nieruchomości nie był podnoszony od 2009 r. pomimo tego, że Minister Skarbu podnosił co roku stawki podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą; w roku 2009 ten wskaźnik wynosił 4,2 %, w rok ,4%, w roku ,6%. Jednocześnie dochody budżetu Miasta z tego tytułu nie wzrastały, rosły natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół, żłobków, działalnością kulturalną, działalnością sportową. W związku z tym Prezydent Miasta przygotowując projekt uchwały budżetowej na rok 2012 chce być wcześniej przygotowany z zakresem podatku od nieruchomości i wnosi o zwiększenie podatku od nieruchomości. Będę podawała z autopoprawką Prezydenta: dla gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Prezydent Miasta proponuje stawkę 70 groszy, dla gruntów pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi proponuje prezydent stawkę 2 zł 34 groszy, dla pozostałych gruntów niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ale na prowadzenie działalności statutowej poprzez organizacje pożytku publicznego 30 groszy od m 2, dla budynków mieszkalnych prezydent proponuje 42 groszy, dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 18 zł 60 groszy, dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,42 zł, dla obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych 4 zł 1 grosz i dla pozostałych w tym zajętych na prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego kwotę 6 zł 60 groszy. Stawka od budowli jest stawką maksymalną, w związku z tym nie ma możliwości podniesienia stawki w tym zakresie. Uzupełnię pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego, jest to stawka 6 zł 40 groszy (autopoprawka). Łączny wzrost z tego tytułu daje do budżetu Miasta dodatkowych dochodów 6,5 mln zł. Te środki mogłyby być przeznaczone m.in. na utrzymanie żłobków, przedszkoli, dotację dla MZK, gdzie te wydatki znacznie wzrosły w roku 2009, 2010, 2011 i nie znajdą pokrycia w planowanych dochodach roku Stąd propozycja Prezydenta Miasta o takim wzroście. Pytania Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński z przedstawionych wyliczeń, może nam potencjalnie wpłynąć ok. 6,5 mln zł. Czy Prezydent ma pomysł, w jaki sposób będzie te pieniądze lokował, w co, w jakie priorytety w przyszłym budżecie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przemyślenia są od dawna wszystkim znane. Priorytetem dla władz Miasta w tej kadencji jest po pierwsze Park Naukowo-Technologiczny, po drugie poprawa jakości komunikacji poprzez drogi, czyli naprawa dróg zwłaszcza lokalnych, mam nadzieję, że uda się z tych środków wygospodarować na to, na co zabrakło nam w tym roku, czyli na: kulturę, sport. Myślę, że to są te elementy najważniejsze dla władz Miasta, ale przypomnę, że to są tylko i wyłącznie moje priorytety, o ostatecznym kształcie budżetu zadecydujecie Państwo po tym, jak zostanie złożony Radzie Miasta. Radny p. Mariusz Marchewka czy Prezydent planuje, że ewentualna podwyżka dziś w podatku od nieruchomości pozwoli na pokrycie różnicy w utrzymaniu MZK na tyle, by nie podnosić po raz kolejny cen biletów jednorazowych. Czy są jakieś szacunki w tym zakresie, propozycje? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na dzisiaj nie są nam znane współczynniki, które posłużą do konstrukcji budżetu, więc mogę powiedzieć, że tak, wystarczy. Ale jeżeli w trakcie prac nad budżetem okaże się, że oświata, która jest dość ważnym elementem, trudnym do oszacowania, oświata będzie na pewno przed MZK, więc jeśli trzeba będzie wrócimy z tematem bilety MZK. Ale to dopiero, kiedy będziemy mieli więcej danych bezpośrednio związanych właśnie z tym. Jesteśmy zwolennikami tego, aby dotacja dla zakładu w roku przyszłym nie wzrastała. Natomiast czekają nas również rozmowy z wójtem, bo wójt też korzysta z usług MZK. Najpierw trzeba przedłużyć umowę z wójtem, potem podejdziemy do planu finansowego MZK. Mogę powiedzieć, że zatrudnienie w MZK po tym jak zmieniliśmy sposób funkcjonowania zmalało. 1 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości druk nr 158 Załącznik nr 3.2 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 3

4 Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński miałem nadzieję, że prezydent określi 3, 4 priorytety, a tu cały worek został otwarty. Czy w tym worku jest szansa, aby znalazło się coś, o czym zapomniano od wielu lat, mianowicie budownictwo socjalne? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jest na tej sali 25 radnych. Jeżeli chodzi o budownictwo również przedstawialiśmy swoją koncepcję tj. KTBS jeszcze raz KTBS, który ma doprowadzić do tego, że przybędzie nam mieszkań. Osoby lepiej usytuowane wyprowadzą się z mieszkań komunalnych, nie tylko my nad tym pracujemy, ale również rząd, który chce zmienić zasady funkcjonowania tak, aby mieszkania komunalne nie były dziedziczone etc, etc. Bo teraz jest sytuacja, że bardzo często w zasobach komunalnych mieszkają osoby, które są majętne i ich status pozwalałby na to, ażeby mogli skorzystać z innych form budownictwa. W związku z tym ten kierunek, że oddajemy dużą ilość mieszkań w KTBS jest dobrym kierunkiem. Jeżeli radni podejmą decyzję i będą środki na to, aby wrócić do tematu budownictwo socjalne, jestem jak najbardziej za, aby budownictwo socjalne również funkcjonowało. Tylko, jak pan radny stwierdził, priorytetów jest dużo, każdy z nas jest gotów dorzucić jeszcze wiele, które są zapomniane, bo mogę patrząc na radną Mrozek przypomnieć zapomniany kompleks sportowo-rekreacyjny przy Budowlance, obiecaną salę dzieciom, które tam są, mogę przypomnieć gimnazjum nr 6, mogę poczekać aż zgłosi się Jacek Budziński do głosu i przypomni kilka innych zapomnianych sytuacji. To są pieniądze, które znajdą się w budżecie i to wy będziecie podejmowali decyzje, jakie są priorytety. Modrzewiowa, również ważny temat, nie ma chyba radnego, który siedzi na tej sali, który nie byłby w stanie wymienić 10 inwestycji, które są niezbędne. Nie ma żadnych rzeczy, które są zbędne w tym budżecie. Radny p. Robert Dowhan mam pytanie w nawiązaniu do moich pytań z poprzednich sesji. Czy w trakcie tego czasu prezydent konsultował to z największą organizacją pracodawców Ziemi Lubuskiej? Jeżeli chodzi o podatki, inne rzeczy, a jeżeli były takie konsultacje to, kiedy i z kim? Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk rozmawiałem na ten temat z prezesem OPZL p. Januszem Jasińskim. Rozmawiałem nawet wczoraj z prezesem J. Jasińskim również na ten temat. Nie trzeba być na miejscu, żeby z kimś rozmawiać. Było zrozumienie, co do potrzeb Miasta w zakresie wydatków bieżących, nie było negatywnej opinii. Radny p. Mariusz Marchewka wrócę jeszcze do MZK i prosiłbym o uściślenie, ponieważ stwierdził pan, że waszym zamiarem jest nie pozostawienie dotacji na tym samym poziomie, co była, natomiast wzrost podatków od nieruchomości ma być przeznaczony na wzrost kosztów utrzymania MZK. Więc prosiłbym o uściślenie, że chcemy aby ta dotacja pozostała na niezmienionym poziomie czy jednak faktycznie będziemy ją zwiększać. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki kto jest w stanie odpowiedzieć jak będzie się kształtowała cena paliwa, która jest jednym z największych elementów kosztowych w MZK. Bo ok. 30 punktów procentowych to są koszty paliwa, które wzrosły. Jestem zwolennikiem, aby dążyć do tego, aby dotacja dla MZK nie wzrastała. Takie jest moje założenie, ale to i tak Państwo decydujecie w trakcie uchwalania budżetu, jakie pieniądze są przeznaczane w poszczególnych branżach. Radny p. Krzysztof Machalica czy już wiadomo, ile podmiotów będzie zwolnionych z podatków, z jakich branż, oprócz tych, które są wymienione w uchwale w 2. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn ustawa o podatkach od nieruchomości określa, że zwolnione z podatku od nieruchomości są obiekty Inne zwolnienia reguluje ustawa o pomocy de minimis Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak radny pyta o zwolnienia podmiotowe, nie przedmiotowe, czy przewidujecie w tej chwili jakie będą zwolnienia, ewentualnie jaka będzie skala, kto skorzysta, jakie podmioty. Czy to już w tej chwili jest wiadome? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn z tego zwolnienia korzystają te podmioty Trudno mi mówić o zwolnieniach ile podmiotów. W sprawozdaniu było wykazane 5 podmiotów. Radny p. Andrzej Brachmański prezydent mówił, że w zakresie dochodów bieżących miasto jest w dosyć trudnej sytuacji, jednocześnie wymienił Pan sporo potrzeb i myślę, że wszyscy na tej sali o tych potrzebach wiedzą, ponieważ Pana pierwotny projekt przewidywał wzrost stawek podatkowych do poziomu średnich podatków w miastach wielkości podobnych do Zielona Góra. Ten projekt, który Pan zaproponował, tak naprawdę spowoduje, że Zielona Góra ciągle będzie miała jedne z najniższych podatków w Polsce wśród miast o tej wielkości. Wiem, że podatki to rzecz trudna, nikt z nas nie lubi ich płacić, choć najbardziej na nasze kieszenie mają wpływ podatki ogólnokrajowe, a więc PIT, CIT itp. a mniej lokalne. W związku z tym chciałbym zapytać, jaka jest Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 4

5 motywacja pańskiego wycofywania się z tego typu podwyżek i w związku z tym, że w pierwotnym projekcie było chyba 11 mln, czego nie uda się wykonać, jeżeli przyjmiemy ten projekt na tym poziomie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki aby podjąć uchwałę, potrzebna jest zgoda rady, większość po konsultacjach stwierdziła, że proponuje nie jednorazowe, a skokowe podwyżki podatku, w związku z tym podnosimy raz i będziemy je podnosić co roku. Na co zabraknie. W pierwszej kolejności na pewno będziemy mieli problemy z wykonaniem wszystkich inwestycji drogowych, ta przysłowiowa dziura w drodze, dziura w chodniku dalej będzie funkcjonowała i na pewno nie będziemy w stanie zadowolić wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy Miasta w zakresie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych. Więc będzie proporcjonalnie mniej na to również. Radny p. Robert Dowhan w nawiązaniu do odpowiedzi prezydenta Kaliszuka, jeżeli konsultacje w tak ważnej sprawie odbywały się przez chwilę, telefonicznie z przebywającym na urlopie szefem OPZL, to gratuluję fachowości. W związku z tym, że zniknęły pieniądze w pozycji, które były w tamtym roku na kluby sportowe poprzez dofinansowanie przez promocję na sport tj. kwota 4 mln, a planowane wpływy są na poziomie 6,5 mln, czy nie idzie zaoszczędzić obcinając inne rzeczy z wydatków bieżących, aby nie utrudniać w tak ciężkim okresie mieszkańcom i przedsiębiorcom szczególnie z tych małych firm życia, jeszcze podnoszeniem podatku od nieruchomości. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki ależ oczywiście, że idzie zaoszczędzić; można np. zmienić sposób prowadzenia przedszkoli 0,5 mln oszczędności, można zaoszczędzić na administracji poprzez łączenie jednostek kolejne prawie 0,5 mln oszczędności, tylko do tego potrzeba dobrej woli nie tylko prezydenta, ale również radnych. Bez tej zgody nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrealizować. Nikt z nas nie lubi podwyższać podatków, jeżeli ktoś uważa, że ta zaproponowana przeze mnie podwyżka jest za wysoka, może zawnioskować o obniżenie tych podatków. Jestem jak najdalej od tego aby dążyć do podwyższania podatków, ale któż z państwa nie robi zakupów, któż nie płaci rachunków za energię za prąd, każdy z nas. Inflacja ma to do siebie, że wymusza pewne rzeczy, nic nie stoi w miejscu, poza podatkami, które w mieście stanęły od pewnego momentu. Nie da się. Jeżeli wynagrodzenia nauczycieli w przeciągu 8 lat wzrosły o kilkadziesiąt procent, a podatki wzrosły o kilka, to skądś te pieniądze trzeba wziąć. Jestem pod wrażeniem wypowiedzi, że subwencja nam wystarcza, na płace tak, na resztę nie. Czy uważacie, że rok do roku uda nam się utrzymać dopłaty do przedszkola na tym samym poziomie? Tam subwencja wynosi zero. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie dzieci w Zielonej Górze mają prawo pójść do przedszkola, dopłacamy do tego, dopłacaliśmy 12, dopłacamy 30 mln. W przyszłym roku będzie to już wyższa kwota. Tylko coś za coś, skądś trzeba brać. Tutaj powtórzę to co mówił radny Brachmański inne Miasta z bólem, ale robią to. Możemy się porównać do Gorzowa, który będzie i tak zdecydowanie wyżej niż my, a jestem przekonany, że Gorzów będzie podnosił te podatki. Oczywiście możemy nie podnosić podatków, ale ta cała lista życzeń, która jest zgłaszana, co roku, będzie coraz trudniejsza do realizacji. Z tym spotkaliśmy się już w tym roku. Mówiłem na początku nie podniesiemy cen biletów MZK, zabraknie pieniędzy w budżecie. Wszyscy mówiliście, jakoś to będzie. Nie, nie będzie to jakoś. Możemy nie podnosić podatków Radny p. Mariusz Marchewka moje pytanie dotyczy uzasadnienia do uchwały, chciałbym się dowiedzieć, kto i dlaczego skonstruował uzasadnienie, które jest niezgodne z raportem agencji Fitsch Ratings. Wpisano tutaj, że agencja wskazała na konieczność zwiększenia dochodów operacyjnych Miasta, natomiast w raporcie Fitsch Ratings takie stwierdzenia, że jest to konieczne nie znajdziemy. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Fitsch spodziewa się, że miasto podniesie stawki podatków lokalnych na rok Przepraszam, jeżeli nie jest to jednoznaczne, w rozmowach z nami wyraźnie wskazywali na to, że jeżeli oczekujemy utrzymania oceny stanu naszych finansów, powinniśmy podnieść podatki. Fitsch nie rozumie, chcemy się rozwijać, chcemy inwestować, chcemy modernizować drogi, a nie chcemy sięgać po środki, które możemy zdjąć, tylko sięgamy po kredyt. Użyli sformułowania - spodziewa się podniesienia. Dla mnie to jest jednoznaczne z koniecznością. Radny p. Kazimierz Łatwiński moje pytanie związane jest ze zwolnieniami od podatku. Dotyczy zapisu w 2, gdzie oprócz zwolnień ustawowych zwalnia się pewne grupy z podatku. Czy nie warto przy okazji tej uchwały rozważyć zwolnienia dla takiego rodzaju działalności gospodarczej, która koncentruje się na deptaku np. księgarnie i antykwariaty. Proszę rozważyć możliwość prawną takiego zapisu, wtedy na deptaku będą księgarnie, a nie inne podmioty, które zaczynają dominować. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 5

6 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - tak naprawdę księgarni na deptaku nie ma. Są ludzie, którzy wynajmują pomieszczenia, więc jak to zapisać. A wszelkie takie pojedyncze zwolnienie musi być rozpatrywane oddzielnie i konsultowane. Radny p. Mirosław Bukiewicz Panie Prezydencie, czy mógłby Pan wytłumaczyć, że dzięki temu, że mamy niskie podatki, to nasze miasto rozwija się lepiej i dzięki temu możemy podnieść te stawki i nie będzie to takie drastyczne podnoszenie. Chciałbym prosić, żeby Pan wytłumaczył również, że te zbyt wysokie stawki mogą spowodować, ze sięgniemy za głęboko do kieszeni naszych podatników, może Pan również wytłumaczyć, że strzyżenie owcy do gołej skóry przyniesie odwrotny skutek? Czyli strzyżenie owcy do gołej skóry może spowodować taki skutek, że owieczka zmieni sobie pastwisko, patrz przeniesie się do innego miasta, bądź też padnie, czyli zejdzie z tego świata, a mówiąc normalnie zlikwiduje działalność gospodarczą. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nie jestem specjalistą od hodowli owiec, ale wydaje mi się, że te owieczki potrafi się dwa razy w roku strzyc do gołej skóry. Ta skóra odrasta, więc nie wiem czy to był dobry przykład. Myślę, że wariant, że podniesiemy podatki i będziemy podnosić, co roku w sposób skokowy jest lepszy niż jednorazowa terapia szokowa, w związku z tym podnośmy te podatki co roku, spokojnie, tak aby każdy mógł się do tego przygotować. Mówimy dzisiaj tak, podniesiemy te podatki, ale mówimy również to nie jest nasze ostatnie słowo w sensie podwyżek, one będą. Tak jak z wodą. Będziemy podwyższać, co roku, aby to było mniej odczuwalne. Nie podnieśliśmy podatków od budynków mieszkalnych, staramy się, aby w mniejszym stopniu dotknęło to mieszkańców, czyli żeby to, co płacą spółdzielnie mieszkaniowe, to co płacą wspólnoty było na mniejszym poziomie. Jest to próba takiego bardziej łagodnego rozwiązania tematu, tu nigdy przy żadnej podwyżce nie ma rozwiązania doskonałego, idealnego. Taka była koncepcja, aby w mniejszym stopniu obciążyć mieszkańców, w większym stopniu firmy. Dla przykładu ktoś może stwierdzić, czemu robimy prezent tak dużym firmom jak placówki sieciowe, które płaca podatki w każdym dużym mieście na poziomie 21,05 zł u nas płacą 16. To jest po kilkaset tysięcy zł w roku każda sieć handlowa dostaje w prezencie od Zielonej Góry, taki prezent im robimy w tej chwili. Radny p. Robert Dowhan nie trzeba się skupiać tylko na wielkich sieciach handlowych, bo oprócz kilku marketów mamy kilkaset przedsiębiorców. Mam pytanie do Skarbnik Miasta - w kilku poprzednich budżetach, kiedy były prognozy, wyliczano, że ze sprzedaży nieruchomości ma wpłynąć określona kwota. Tutaj słyszymy o kwocie 6,5 mln zł czy to jest kwota minimalna, maksymalna, czy są brane pod uwagę rzeczy związane z tym, że część przedsiębiorców zamknie swoją działalność czy nie będzie w stanie płacić. Jak ta kwota ma się do realiów, bo często przy planowaniu budżetu słyszymy o różnych kwotach, kiedy przychodzi do rozliczenia okazuje się, że bardzo dużo rzeczy jest wziętych z księżyca. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki sprzedaż nieruchomości, stawki podatku, daleka droga. Myślę, że bez hamletyzowania na tej sali powinno się to odbywać, w sposób spokojny, bo Dlaczego nowe przedsiębiorstwa lokują się w takich miastach, gdzie są o wiele wyższe stawki podatku niż w Zielonej Górze. Idąc tokiem rozumowania Pana, powinniśmy mieć drzwi, które się nie zamykają, bo wszyscy powinni być tutaj. Stawka podatku od nieruchomości w działalności każdej z firm jest minimalnym obciążeniem, to jest tak jak kiedyś przeliczaliśmy podwyżki wody na cenę chleba i chyba 0,0002 ceny chleba stanowiła cena wody w tym produkcie. Więc w tym przypadku też nie jest to sytuacja taka, która zaburzy funkcjonowanie firm w naszym mieście. Radny p. Mariusz Marchewka pytanie dotyczące tego raportu, mówi Pan, że Fitsch dziwił się, że nie podnosimy podatków i że stwierdził, że spodziewamy się, że zostaną podniesione w 2012 r. Natomiast spodziewają się, ponieważ w obecnej kadencji prezydent poinformował, że zamierza jednak zmienić politykę i podnosić stawki podatków lokalnych. Skoro Pan im mówi takie rzeczy, to nie ma się, co dziwić, że w raporcie się znajduje, że Fitsch Ratings spodziewa się tych podwyżek. Natomiast absolutnie nie można stwierdzić, tak jak jest to w uzasadnieniu, że Fitsch Ratings wskazuje na konieczność. Zwróciłem się z zapytaniem do tej agencji czy faktycznie Fitsch Ratings wskazał na konieczność podwyżki podatków, otrzymałem informację, że absolutnie nie, że Prezydent Kubicki poinformował, że miasto zamierza podnieść podatki od nieruchomości, natomiast Fitsch Ratings wskazuje przede wszystkim, że po stronie wydatków można znaleźć wiele oszczędności. Tutaj cytat Zielona Góra posiada elastyczność w zakresie ograniczenia wydatków operacyjnych o ok. 5%. Dlaczego w uzasadnieniu znajdują się inne stwierdzenia niż te z raportu? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w takim razie, aby uszczegółowić uzasadnienie, proszę o dołączenie do uzasadnienia do uchwały całego raportu Fitsch Ratings, bez zdań wyrwanych. Wiem, że Fitsch spodziewa się w 2011 r., że dochody operacyjne wzrosną o 4%. Proponuję Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 6

7 dołączyć cały raport. Kilka uchwał odnośnie oszczędności na tę salę przynosiłem i nie spotkało się to ze zrozumieniem Państwa, w związku z tym wierzę również, że Państwo znajdziecie te oszczędności w trakcie prac nad budżetem. Ale jeżeli te oszczędności będą polegały na tym, że będziemy przez 3 miesiące nie płacić za energię elektryczną i wodę i gaz w szkołach, to są pozorne oszczędności, bo tak naprawdę rachunek jest nabijany, tylko płatności nie będzie. Więc to nie jest oszczędność. Przewodniczący Rady p. Adam Urbaniak jeśli chodzi o pomysł z tym raportem, chciałbym poinformować, że rada nie głosuje uzasadnienia, więc to że zostanie on dołączony, proszę traktować jako informację, że prezydent przedłoży radnym też ten raport w ramach dyskusji nad projektem uchwały na druku nr 158. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński kto zlecił wykonanie tego raportu przez Fitsch, jeżeli miasto, to w jakim celu i ile za to zapłaciliśmy? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki rozumiem, że przy każdej uchwale można pytać o wszystko. To już robimy drugi rok z rzędu, bo mamy podpisaną umowę na 3 lata. Braliśmy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który życzył sobie, aby jakaś firma nas przebadała. Wybrana w postępowaniu przetargowym została ta firma, która złożyła najniższą ofertę. To była firma Fitsch, bo jest kilka agencji na świecie, które przeprowadzają te badania, nie pamiętam dokładnie, kiedy ta umowa była. W przyszłym roku będą również nas badać. 80 tys. rocznie kosztuje wystawienie przez nich oceny kondycji finansowej miasta. Radny p. Mariusz Marchewka absolutnie moją intencją nie jest to, aby ten raport dołączać do uchwały czy uzasadnienia, natomiast chciałbym, aby w przyszłości nie pojawiały się w uzasadnieniach fragmenty, których w raportach nie ma. Czy prezydent jest świadomy, że uzasadnienie o tej treści zostało przekazane do konsultacji, w związku z tym mogło mieć to zdanie wpływ na decyzję o pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu takiej uchwały. Jako ciekawostkę podam, że w tym samym raporcie jest zapisane, że SLD razem z PiS posiada większość 15 głosów w Radzie Miasta. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na temat mojej świadomości powinien chyba wypowiedzieć się lekarz, bo samemu trudno mi mówić o mojej świadomości. Czy Pan radny ma świadomość, ze jego interpretacja słów może być inna od mojej interpretacji tych samych słów? Radna p. Bożena Ronowicz nie mamy wątpliwości, że dzisiejszy projekt uchwały spłynął jako efekt powszechnie widocznej już erozji finansów naszego Miasta. Czy po dogłębnej analizie finansów miasta po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, może Prezydent określić jakie zostaną również poczynione oszczędności, czy tylko będą podnoszone podatki czy również będą czynione oszczędności na wydatkach. Jeśli tak to, jakie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki oszczędności zostaną poczynione tam, gdzie rada mi na to pozwoli. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński wiem, że to trochę odbiega od tematu, ale staram się ocenić obiektywność raportu firmy Fitsch. Jaki cel ma firma ratingowa w pisaniu raportu na temat stanu finansów miasta, określając w pewnym fragmencie tego raportu, jaka większość jest w radzie przy pomocy jakich klubów. Nie sądzę, żeby sami do tego doszli, bo po co im tego typu analiza. Skąd tego typu sformułowania znalazły się w raporcie, czy miasto w jakiś sposób sugerowało odpowiednie zapisy? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki o wszystko można pytać przy każdej uchwale, ale do tego dochodzimy. Jakim cudem agencja doszła do tego, że trzeba mieć w 25 osobowej Radzie większość, jakim cudem agencja zaczęła łączyć fakty, że jest 10 radnych SLD, 10 radnych PO i 5 PiS. Do tego trzeba co najmniej wykładu akademickiego, żeby spróbować złapać jak można zrobić większość. Większość można zrobić tylko i wyłącznie poprzez połączenie dwóch sił. W niektórych decyzjach głosowaliście Państwo ze mną, więc jeżeli mnie zapytano, w jaki sposób doszło do takiej a nie innej decyzji jak uchwalenie budżetu, kto był za kto był przeciw, to co się dziwicie teraz. Jakieś zdziwienie na twarzy. Uchwaliliśmy budżet tak. Czyimi głosami, niestety, a teraz nagle jakieś zdziwienie. Jeżeli ktoś mnie zapytał, to odpowiedziałem. Jeżeli oni na podstawie tego wywnioskowali sobie coś, to przepraszam, że taki wniosek wyciągnęli, nie miałem na to wpływu. Radna p. Eleonora Szymkowiak czy nie fajnie by było, gdyby miasto Zielona Góra było w pełnym tego słowa znaczeniu miastem przyjaznym dla inwestorów. Szafowanie oświatą, dziećmi nie o to chodzi. Myślę, że jak by się dobrze poszukało trzeba po prostu oszczędzać. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 7

8 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki byłoby lepiej. Opinie komisji 1 Komisja Budżetu i Finansów przewodniczący komisji radny p. Mirosław Bukiewicz informował, ze komisja pierwszą wersję prezydenta zaopiniowała negatywnie za 2 głosy, przeciw 5 głosów, wstrzymujący 1 głos). Komisja zaopiniowała pozytywnie zgłoszone przez przewodniczącego komisji zmiany - i to są te zmiany, które w chwili obecnej proponuje prezydent. Wynik głosownia był taki 4 głosy za, przeciw 3, wstrzymał się 1 głos. Czyli komisja pozytywnie zaopiniowała ten druk uchwały, który jest przedstawiony w dzisiejszej wersji. Czyli pierwotnie miała być podwyżka podatków od nieruchomości o 11 mln, w tej chwili będzie to o ok. 6,5 mln. Jest jedna zmiana z 0,27 na 0,30 i 6, 60 na 6, 40 w stosunku do tej propozycji komisji. Dyskusja Radny p. Piotr Barczak wielokrotnie wypowiadałem się na temat podwyżki podatków w moim przekonaniu w trudnej finansowej sytuacji samych mieszkańców, skąd można brać więcej, przecież to płacą mieszkańcy. Uważam, że trzeba poszukiwać większej ilości płatników tego podatku tzn. większej ilości podmiotów, większej ilości mieszkańców i to jest najważniejsze do tego, żeby przychód Miasta był większy, a nie karcić tych, którzy ten podatek płacą. Podwyższanie podatku jest rzeczą najłatwiejszą, ponieważ płacić podatki wszyscy muszą. Porównywanie do innych miast, że gdzieś jest mniej, gdzieś więcej jest w ogóle bezsensownym porównaniem. Co interesuje mieszkańca Zielonej Góry, właściciela firmy tutaj zatrudniającego innego mieszkańca jaki jest podatek w winnym mieście. Interesuje go Zielona Góra, czy będzie podatek wyższy czy niższy. W moim przekonaniu nie ma konieczności na dzień dzisiejszy podwyżki, bo nikt nie jest w stanie ustalić, jakie kwoty, w jakich wysokościach będą brakowały w najbliższym budżecie. Gdybyśmy mieli informacje o projekcie, o prowizorium budżetowym na przyszły rok, wtedy rzeczywiście można by wykazać te braki, wówczas można by się zastanowić o ile należy podwyższyć tą kwotę podatku. 3 dni temu słyszeliśmy od prezydenta, że trzeba zwiększyć tak, aby w przyszłym roku był dochód większy o 11 mln. Wczoraj na Komisji Budżetu słyszeliśmy propozycje blisko 7 mln, dzisiaj prezydent przyjmuje to jako autopoprawkę. Ale, na co mają być te pieniądze, dlaczego nagle w ciągu jednego dnia ma być mniej, już nie potrzeba tych 3 czy 4 mln? W moim przekonaniu najpierw trzeba wykazać konkretnie na co te pieniądze pójdą. I proszę nie straszyć, że te pieniądze pójdą tylko na przedszkola, bo co, zamknie Pan któreś przedszkole? Do szkoły nie przyjmie Pan uczniów, zwolni Pan nauczycieli. Przecież Zielona Góra ma także inne wydatki, w innych miejscach można poszukać oszczędności. I na to wskazuje także Fitsch. Uważam, że w dniu dzisiejszym, nie ma konieczności podwyższenia podatków m.in. dlatego, że tak naprawdę nie wiemy jako radni, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński w sekwencji pytań pytałem Prezydenta o te priorytety przyszłorocznego budżetu, Prezydent wysypał tutaj cała serię działań czy nawet pobożnych życzeń, bo priorytety powinny być 3, 4 maksymalnie i wtedy moglibyśmy pod nie kształt budżetu budować. Jeśli byśmy zdecydowali, że jednym z priorytetów będzie promocja i wspieranie przedsiębiorczości w naszym mieście, to oczywiście ta uchwała do tego priorytetu nie pasuje. Bo podwyższamy stawki podatku wobec przedsiębiorców, a więc w jakiś sposób hamujemy rozwój tej przedsiębiorczości. Jeżeli byśmy postawili sobie za priorytet kwestie socjalne, wspieranie ludzi, którzy żyją w ubóstwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, to jak najbardziej ta uchwała tutaj pasuje, bo szukamy środków, aby budować budynki socjalne, wspierać MOPS czy też aktywizować bezrobotnych w naszym mieście. Czy jeśli priorytetem byłaby edukacja, to też ta uchwała w jakiś sposób by z tym korespondowała. Bo szukamy środków na infrastrukturę edukacyjną czy też na dodatkowe zajęcia dla naszych uczniów, tak aby potem wypadali w tych rankingach coraz lepiej. Tak, więc mój apel, panie prezydencie, bo ja o priorytetach radnych wiem, jakie każdy z nas ma i to nie są takie listy działań, które pan wymieniał, tylko konkretne 2, 3 słupy, które można nazwać tymi priorytetami. Warto by było, aby z magistratu też przy konstrukcji budżetu takie sugestie padały. I wtedy będziemy koncentrować swoje pomysły, bo rada budżet przyjmuje, wokół tych priorytetów. Możemy się spierać jeszcze w tej dyskusji około budżetowej czy te priorytety są dobre dla naszego Miasta czy idą w dobrym kierunku czy też powodują zastój, hamulec dla Zielonej Góry. Trochę poruszył mnie głos radnego Brachmańskiego, bo on zawsze apeluje na komisjach czy na sesjach o merytoryczność dyskusji, popisał się kolega nie merytorycznością przyciskając Prezydenta o to, żeby wyjawił jakie to są stawki w innych miastach, bo Panie radny, a 1 Opinie komisji Rady Miasta Załącznik nr 4 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 8

9 co to ma do rzeczy. Czy w Gorzowie jest wyżej czy niżej, weźmy pod uwagę jeszcze San Francisco, Dublin czy inne miasta i do tego starajmy się dopasować nasze potrzeby względem podatków. To jest kompletnie nie merytoryczne, bo mamy swoje miasto, powinniśmy mieć swoje priorytety i pod to układać uchwałę budżetową. Radny p. Mariusz Marchewka kiedy dostałem ten projekt uchwały, to nie wierzyłem oczom, bo w całej kampanii wyborczej prezydent mówił, że przede wszystkim skupi się na gospodarce, przyciąganiu inwestorów, nowych miejscach pracy, a tutaj okazuje się, że niektóre stawki wzrastają kilkadziesiąt procent w podatku od nieruchomości. Cieszy, więc fakt, że prezydent zmienia zdanie i pojawia się poprawka do tych absurdalnych propozycji. Mówi Pan, że nie zna się na strzyżeniu, natomiast mam wrażenie, że Pan się zna doskonale. Kadencja Rady Miasta trwa pół roku, a zdążyliśmy przy pomocy Pana uchwał ostrzyc mieszkańców z różnych podatków, mam nadzieję, że w najbliższym czasie takie wielkie skoki procentowe zdarzać się nie będą stąd też pytałem o MZK. Cieszę się, że pozostały budynki mieszkalne na niezmienionym poziomie, natomiast mam wrażenie, że za chwilę okaże się, że mieszkańcy i tak de facto będą mieli jakieś podwyżki. Jak nie jedne, to drugie i tak ciągle będziemy te owieczki strzygli Panie Prezydencie. Liczę na to, że w uzasadnieniach projektów uchwał na najbliższych sesjach i kolejnych, nie będą się pojawiały zdania, które ewidentnie wprowadzają w błąd. Bo to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, że to zdanie nie powinno się przytrafić w tym uzasadnieniu, mogło mieć duży wpływ na konsultacje tej uchwały. Mogą zdarzać się pomyłki literowe, natomiast totalne przekręcanie słów, które wypowiada renomowana agencja ratingowa, nie powinna mieć miejsca w takich dokumentach jak projekty uchwał czy uzasadnienia. Mam nadzieję, że nie będzie się to więcej zdarzało, bo źle się czyta odpowiedź od agencji ratingowej, która twierdzi, że ani razu nie wspomniała, że podwyżka w Zielonej Górze jest konieczna. Radny p. Edward Markiewicz cieszę się, że tym razem potrafiły się dwa kluby porozumieć i wynegocjować wspólne zdanie, po to, żeby dzisiaj bez większych problemów przeforsować to, co nazywamy zwiększeniem dochodu miasta. Mówienie o tym, że jest to niepotrzebne, ze działamy na szkodę przedsiębiorców jest zwykłym populizmem, bo wszelkie działania, przeciwne działaniom prooszczędnościowym, działania, które zmierzają do zmniejszenia dochodów Miasta powodują, że mamy budżet mniejszy, a tym samym działamy na szkodę Miasta. Nie można patrzeć w ten sposób, że podnoszenie podatków, które jest tylko jedną z części zwiększania dochodów, oczywiście, że nie można ograniczyć się wyłącznie do podnoszenia podatków. Musimy również szukać dochodów w każdy inny możliwy sposób i myślę, że miasto to właśnie robi. Natomiast nauczyliśmy się już, bo przykłady mamy z ub. roku, że rezygnowaliśmy z podnoszenia stawek przez kilka lat, oszczędności odbiły się nam czkawką. Musimy wreszcie zacząć robić to skokowo i stopniowo. To wcale nie znaczy, że mielibyśmy tak postępować cały czas, bo sami widzicie, do czego to doprowadza. Cieszy mnie to, ze te autopoprawki wprowadzone do uchwały są wynikiem przedyskutowania wcześniej na komisjach i klubach. W ten sposób powinna praca rady przebiegać, a nie tak jak, mieliśmy złe przykłady wcześniej. Radny p. Radosław Brodzik dobrze, że dzisiaj na ten temat tyle rozmawiamy i dobrze, że pada tyle sformułowań dot. i tych pomysłów na ograniczenie i tych pomysłów mówiących o tym, żeby tego nie robić. Pozwolę sobie wesprzeć się różnego rodzaju dokumentami jak budżet, jak opracowania GUS, jak raport Fitsch. Generalnie trzy rzeczy skłaniają mnie do rekomendacji pewnych rozwiązań dotyczących nawet trochę wyższej sumy jak zakładano, ale nie chciałbym tutaj wzbudzać jakiś kontrowersji. Po pierwsze mówiliśmy o tej oświacie, czyli o tej subwencji, która wynosiła 183 mln zł, z czego wydatki na to tylko 67% pokrywała subwencja oświatowa. To oznacza, że zabrakło nam dosyć sporo, jeśli chodzi o budżet miasta. Kolejnym czynnikiem, którego nie wymieniamy, bo rozmawiając w kontekście dyskusji merytorycznej to jest słynna już inwestycja prawie na 314 mln zł wodociągi. Ona też ma wpływ na kształt naszego budżetu. I to też jest związane z podnoszeniem podatku, bo gdzieś te środki finansowe należy znaleźć na wkład własny środków finansowych. Ponadto to, co mówił radny Marchewka nie mógłbym się zgodzić z tymi sformułowaniami, że jest to celowe jakby zafałszowanie, dlatego, że wyraźnie w raporcie możemy przeczytać na stronie 4, że przy tej polityce finansowej, która była prowadzona nie od roku 2009, tylko od roku 2008, bo to jest różnica, mówię tutaj o tej uchwale regulującej podwyżki wpłynęłoby do budżetu 16 mln zł dochodów, co stanowiło aż 19% dochodów z podatków lokalnych. To dosyć sporo jak dla budżetu obciążonego m.in. inwestycjami w obiekty użyteczności publicznej jak hala widowiskowo-sportowa, czy też wykładających pieniądze na choćby kluby sportowe. Ponadto jeszcze w kontekście tego transportu zbiorowego, o którym mówiliśmy i w kontekście takich długoterminowych inwestycji czy zastanawiania się czy warto podnosić te podatki. Wynotowałem sobie, na stronie GUS jest informacja, w tej chwili w Zielonej Górze funkcjonuje ok. 15 tys. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 9

10 podmiotów gospodarczych różnego sektora handlu, usług et cetera z tego 400 to są spółki z kapitałem zagranicznym. Te podatki powinni jak najbardziej płacić w tym kontekście, natomiast część radnych mówiła o tym, że podnoszenie odniosę się do słów radnego Barczaka, którego nie ma, że jakby w kontekście rozumienia przedsiębiorców, że nie należy podnosić tych podatków w ogóle, no bo jakby jest oczywistym, że miasto czy przedsiębiorcy nie są zainteresowani podnoszeniem podatków. No tak, ale my musimy popatrzeć na to w trochę innej perspektywie, przecież Polska ma założone 3,7 wzrostu gospodarczego, jakby to ma dotyczyć również naszego Miasta. Zatem podnoszenie tych podatków nie będzie miało wpływu na lokalny rynek usług, handlu et cetera, dlatego że podmioty gospodarcze, ta analiza zrobiona w oparciu o budżet roku 2012 ona dotyczy w ogóle analizy finansów publicznych w Polsce, dotyczy m.in. miast, tam jest zaznaczone wyraźnie, że ten wzrost na poziomie 3,9 będzie dotyczył nas wszystkich. Więc tutaj podnoszenie tego podatku, pewnie, że o taką sumę to jest kwestia wydyskutowania, natomiast ja uważam reasumując jako radny, że oczywiście każda podwyżka nie jest dobra rzeczą, ale ona do nas wraca i będę to podkreślał. To są inwestycje na transport, to jest klucz do rozwoju sektora biznesu, biznes żąda sfery również kulturalnej, czyli dostępu do usług wysokiej tzw. kultury i tej niższej, czyli mówimy tutaj o imprezach masowych lub nie. I to jest związane również z lokalizacją przedsiębiorstw, więc to jest zestaw argumentów, które uważam, należałoby przytoczyć zastanawiając się nad tymi podwyżkami. Radny p. Robert Dowhan prawdę mówiąc Panie Radny Radku Brodzik, nie do końca Pana zrozumiałem. Próbowałem się wsłuchać, ale nie za bardzo rozumiem, o czym Pan mówił. Wskaźniki 3,7 czy to odnoszą się do PKB do Unii Europejskiej, jaki to ma wpływ na lokalne nasze podatki? No, ale warto się czasami przysłuchać temu. Zejdę na nasze lokalne podwórko, po pierwsze nie podoba mi się to, że podnoszenie podatków odbywa się bez konsultacji chociażby z OPZL, a konsultacje na zlecenie na zasadzie wykonania telefonu, to co wcześniej mówiłem czy gadu gadu, to nie jest coś co należy mierzyć miarą fachowości i rzeczy tak ważnych dla obu stron. Obu stron, czyli podatników i Miasta, aby dzisiaj nad tym debatować. Oczywiście musimy wykonać jakikolwiek ruch, ale żeby on był zgodny z tym, czego oczekują od nas mieszkańcy, a więc też wyborcy i nad tym powinniśmy się dzisiaj pochylić. Później prezydent mówi na tej sali, że mamy niskie podatki a i tak inwestorzy nie przychodzą. Być może brakuje dialogu, być może brakuje innych rzeczy, których jest dużo w ościennych miastach jak Nowa Sól, bo z przyjemnością chciałbym przeczytać tak informację w Gazecie Lubuskiej, że kolejny inwestor na 200 miejsc pracy wchodzi do Zielonej Góry. A ostatnio czytamy tylko o ościennych miastach o innych już nie wspomnę. I nad tym chciałbym, żeby pomyśleć, a nie tylko o podatkach. Chciałbym się szczycić, że moje miasto jest takie jak dzisiaj, że ma małe podatki, żeby zachęcać ludzi, którzy szukają swojego miejsca w Polsce, że wybrali Zieloną Górę, że tutaj warto mieszkać, bo za mieszkanie nie zapłacą więcej niż gdzie indziej, podatki są na normalnym poziomie, nie są podnoszone rok do roku, jeżeli są podnoszone to po konsultacjach, a nie w dzisiejszym czasie, kiedy mamy tak naprawdę kryzys, kiedy jest załamanie rynku greckiego to w odniesieniu do Pana radnego Radka, czy za chwilę są Włochy. Mamy kredyty we frankach, które ludzie pobrali na mieszkania, więc to są też rzeczy, które wpływają na wymiar podatków. Czy kwota 6,5 mln zł przeważy, to że miasto się załamie, przestanie się rozwijać, czy nie można poszukać tych oszczędności w wielu dziedzinach, nie tylko tych medialnych przedszkola, szkoły, ale w innych, myślę, że można znaleźć. Sam tryb zwoływania sesji nadzwyczajnej, bo podatki czy uchwalimy dzisiaj czy za miesiąc, to i tak będą obowiązywać od 1 stycznia. Można przyjść w normalnym trybie, nie wakacyjnym, gdzie radni są ściągani do Zielonej Góry, przerywają urlopy, można się umówić, przedyskutować, zadać temat dużo wcześniej, rozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami i znaleźć consensus. Radna p. Aleksandra Mrozek przysłuchując się dyskusji mam wrażenie, że dzisiaj tu na sesji dyskutujemy tak naprawdę, żeby podyskutować. Dyskusja dla dyskusji. Mocno dyskutowaliśmy merytorycznie na spotkaniach klubowych, na komisjach i dzisiaj ciągnięcie tej dyskusji w nieskończoność niczego nowego nie wniesie, bo tak naprawdę nie do uniknięcia są podatki i ich podnoszenie. Pytam, po co ciągnąć dyskusję, skoro wszystko co było do przedyskutowania zostało powiedziane. Dzielenie 6,5 mln dzisiaj, to trochę za wcześnie, bo to życie pokaże, na co ta kwota będzie przeznaczona w pierwszej kolejności. A zatem, w tym trybie sesji nadzwyczajnej tak rozbudowana dyskusja myślę, że jest niepotrzebna i nieśmiało, ale składam wniosek o zamknięcie dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Marek Kamiński uchwały tego typu, podobnie jak uchwała budżetowa z pozoru są merytoryczne, nie ukrywajmy, że są mocno polityczne. Czasami jednak o tym zapominamy, dlatego ze zdumieniem wysłuchałem głosu radnego Markiewicza, który stwierdził, że autopoprawka zgłoszona przez prezydenta, jest pokłosiem negocjacji, rozmów między Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 10

11 dwoma klubami, domyślam się, że między Klubem SLD a Platformą, co jest totalną nieprawdą, bo wczoraj podczas Komisji Budżetu przedstawiciele Klubu SLD, koledzy Gryko, Brachmański, jak niepodległości bronili koncepcji na druku 158 i głosowali za pozytywną opinią na rzecz tego projektu uchwały i głosowali przeciw propozycjom, które zgłosił na tej komisji radny Bukiewicz. Więc żadnych rozmów, negocjacji, dochodzenia do consensusu nie było. Oczywiście cieszy nas to, że przyszliście Państwo po rozum do głowy i prawdopodobnie w tym głosowaniu, które nastąpi poprzecie te propozycje, które pan prezydent przedstawił. A są one kopią tej propozycji, którą wczoraj zgłosił na komisji budżetu przewodniczący Bukiewicz. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jacek Budziński oczywiście będę głosował przeciwko tej uchwale, ponieważ podwyżkę podatków w tej uchwale przedsiębiorcy wrzucą sobie w koszty tzn. w ceny towarów lub usług, czyli sami tego nie zapłacą, więc zapłacą za te podwyżki także mieszkańcy. Co z tego, że nie ma podwyżki podatku od nieruchomości na budynki mieszkalne, zresztą to jest jednym plus tej uchwały, jak mieszkańcy zapłacą to za usługi czy towary, które będą kupowali. Nie będę głosował, za, bo ostatnimi czasy mieliśmy bardzo dużo tych podwyżek, dzięki PO i PSL wzrósł VAT, Prezydent Kubicki nagrodził mieszkańców podwyżką cen biletów MZK i wody. Jeszcze niedawno przetoczyła się fala dyskusji, jak ożywić deptak tak chcemy ożywiać deptak, podnosząc podatki przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym deptaku? Gdzie tu logika? Panie Prezydencie, radziłbym Panu zapoznać się z tym terminem, reaganomika zbitka słów definiowała politykę prezydenta Reagana, która polegała na rzeczy odwrotnej na obniżaniu podatków a nie na ich podwyższaniu i na zmniejszaniu wydatków budżetowych. Niech Pan szuka oszczędności gdzie indziej, niech Pan nie przychodzi do nas z pomysłem zaoszczędzenia 50 tys. zł na księgowej Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, niech Pan oszczędzi na dwóch doradcach, jednego do celów medialnych, drugiego do celów sportowych, na pomocy w swoim biurze, na płaceniu dwóch pensji dyrektorowi MOSiR, na co wielokrotnie zwracałem Panu uwagę. Tam ma Pan chociażby leżące przed Panem oszczędności, niech Pan w końcu utworzy miejsca pracy, albo warunki do utworzenia miejsc pracy. To Pan miał chyba w programie wyborczym hasło Gospodarka Głupcze. Teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie ma innego sensu. I po dzisiejszym głosowaniu agencja ratingowa Fitsch zmieni za rok zdanie, że w Radzie Miasta większość mają SLD i PiS na takie zdanie: Stabilniejszą większość jednak stanowi koalicja PO - SLD, szczególnie w zakresie podwyższania podatków. Sprawa dla mnie jest polityczna, o podwyżce podatków powinniśmy rozmawiać po wyborach parlamentarnych, po drugie celowo jest przeprowadzona przez prezydenta teraz, do 15 listopada składa projekt budżetu i wtedy radni zrobili by rozsądniej, gdyby wzięli projekt budżetu, zobaczyli, czego brakuje i wtedy ewentualnie zgodzili się na podwyższenie podatków, aby zrealizować dokładnie to i to. Natomiast wydaje mi się, że i tak w przyszłości koledzy z PO będą musieli założyć koszulkę z napisem Frajer, ponieważ jak znam Prezydenta Kubickiego powie tak: ja chciałem 11 mln dostałem 7 mln, więc na żużel i na lotnisko w Babimoście niestety, ale nie starczy. Radny p. Tomasz Nesterowicz w kwestii informacji dla Klubu PO, rzeczywiście były rozmowy, doszło do spotkania w dniu wczorajszym, na spotkaniu byli obecni prezydent Kubicki, wiceprezydent Kaliszuk, ja, radny Markiewicz i pan Bukiewicz. I rzeczywiście były rozmowy, co, do których pan Kamiński twierdził, że ich nie było. Konkluzja po rozmowie telefonicznej była taka, że zobaczymy jak się skończy głosowanie na Komisji Budżetu. To tyle, jeśli chodzi o wcześniejsze rozmowy, takie rozmowy były. Jako, że odnoszę wrażenie, że nie do końca klub PO posiada pełną wiedzę z tego spotkania, pozwolę sobie przytoczyć kilka elementów, których brak dostrzegam na dzisiejszym spotkaniu. Po pierwsze, jeśli chodzi o liczne pytania dot. przeznaczenia środków pochodzących z podwyżki, na moje pytanie na tym spotkaniu, na co chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć, pan Bukiewicz odpowiedział, że nie jest to właściwy moment na prowadzenie tego typu dyskusji, dlatego, że będziemy dyskutować na ten temat przy tworzeniu budżetu. Więc dziwi mnie ten wysyp pytań ze strony radnych PO na temat tego, na co te pieniądze pójdą. Też pragnę poinformować, że na tym spotkaniu z mojej strony wyszła taka informacja, że dyskusja nad podwyżkami w tym roku może wygenerować bądź nie problemy przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Pragnę przypomnieć, że nasze problemy, chociażby z klubami sportowymi wzięły się stąd, że środki, które miały pójść na wsparcie klubów sportowych zostały przeznaczone na zapchanie środków, które były niezbędne do dofinansowania MZK. Innymi słowy, może się okazać, że zmniejszenie, bo prezydent po przemyśleniu rozmowy z radnym Bukiewiczem i wniosków z Komisji Budżetowej, wprowadził w takiej formie propozycje podwyżek, mając świadomość tego, że ta wysokość może uzyskać akceptację. Ale my, jako radni musimy mieć świadomość tego, że te podwyżki idą na określony cel, który my za kilka miesięcy będziemy określali. Więc, jeżeli zacznie się dyskusja, skąd wziąć środki na żłobki, na inwestycje drogowe, na lotnisko, na klubu sportowe, Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 11

12 czy na wydarzenia kulturalne, to mam nadzieję, że będziemy pamiętali, że ta nasza decyzja w dniu dzisiejszym będzie miała wpływ na to, jak będziemy tworzyli budżet. Radny p. Radosław Brodzik chciałbym się krótko odnieść do słów Roberta Dowhana wolałbym, abyśmy dyskutowali merytorycznie o finansach publicznych, oświacie, dotacji UE, a nie oceniali własne wystąpienia, bo mnie nie zależy na tego typu konflikcie czy mówieniu, kto co mówi i w jakim stylu. Uważam, że taka formuła dyskusji jest przyjmowana w Radzie i tego wolałbym się trzymać. Wiceprezydent Miasta p. Krzysztof Kaliszuk po pierwsze, chciałbym się odnieść do głosu p. Jacka Budzińskiego my mieliśmy świadomość, że można dużo prościej kwestie podatków tak samo pohandlować z posłem Materną grając Lechią i uzyskać głosy PiS. I wtedy nie bylibyście frajerami, bo dzisiaj uznaliśmy, że z powrotem z PO można dyskutować, można mówić o tym, co jest konieczne dla Miasta i jeżeli dochodzimy do consensusu, to oni są frajerami. Wcześniej, jeżeli szukając 5 głosów, dostajemy przy pomocy posła Materny to wsparcie, to wtedy jest odpowiedzialność za miasto, oczywiście Klubu PiS. Zostawiam to Państwu do oceny. My jednak uważamy, że ważne jest mieć budżet i ważne jest, żeby nie stało się tak jak było pół roku temu, kiedy radna Ronowicz mówiła, jakim prawem żeście najpierw stworzyli budżet i tam założyli podwyżki cen biletów MZK. Tak nie można robić. Dzisiaj radny Budziński mówi, najpierw budżet, później podwyżki. Zdecydujcie się, jaka jest wersja właściwa, najpierw uchwały około budżetowe, a później budżet. Myślę, że jak ustalicie i przekażecie nam tę wiedzę, będzie nam prościej się odnosić, albo będziemy mówili dzisiaj robimy dobrze p. Jackowi Budzińskiemu, a jutro, komu innemu. Była kwestia z konsultacjami, ja powiedziałem, że nawet w dniu wczorajszym rozmawiałem z p. Januszem Jasińskim. Natomiast, generalnie brałem udział w posiedzeniu wyjazdowym OPZL w Krośnie w czwartek w zeszłym tygodniu. Wówczas mówiłem o tym, że będziemy podwyższać podatki i mówiłem, z czym, jest związana ta konieczność. Natomiast zapowiedziałem wówczas, bo było paru przedsiębiorców, takich jak p. Ciupik czy p. Mazurkiewicz, że podwyżki, które proponuje prezydent spotkają się z rozdzieraniem szat, szczególnie wśród radnych, którzy będą startować w kampanii wyborczej, którzy będą mówili o tym, jak to nie można przedsiębiorcom przeszkadzać. I słowo stało się ciałem, właśnie Robert jest pierwszy, bo oczywiście dzięki temu będzie łatwiej stukać do ich kies, żeby znaleźć środki na kampanię. Tak powiedziałem i to się dzisiaj stało ciałem. Nie mamy sobie, jeśli chodzi o konsultacje nic do zarzucenia, żaden z przedsiębiorców nie podtrzymywał tego tematu, bo rozumiał to, co przedstawiłem. Umawialiśmy się nawet z przewodniczącym Jasińskim, że we wtorek lub środę się spotkamy, ale w związku z niezaplanowanym dwudniowym wyjazdem oddzwonił i mówił, że to się nie da. Natomiast rozumie nasz przymus, nie ma też żadnego trybu ustawowego konsultacji. Radny p. Mariusz Marchewka mam nadzieję, że prezydent liczy na to, że wpływy z podatku od nieruchomości będą rosły nie tylko przez podnoszenie stawek, może w końcu będziemy słyszeli, że pojawiają się nowi inwestorzy, budują nowe miejsca pracy dla mieszkańców Zielonej Góry, co też wydatnie zwiększy wpływy budżetu Miasta. Gospodarka, panie prezydencie. Radna p. Bożena Ronowicz o tym, że sytuacja Miasta pod względem finansowym jest dość skomplikowana wiemy już od momentu uchwalania budżetu na rok Przypomnę, że poważnym sygnałem o trudnej sytuacji finansowej jest mała ilość środków przeznaczonych na inwestycje, przypomnę, że to jest 11,5% budżetu Miasta na rok Ta nikła ilość środków wskazuje na stagnację w zakresie rozwojowym Miasta. Drugim sygnałem o tej skomplikowanej sytuacji finansowej jest sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok, gdzie mamy wykazane 48% zadłużenia w stosunku do dochodów Miasta. Oczywiście nie jest jeszcze osiągnięty ten najwyższy wskaźnik, ale to jest już poważny punkt do zastanowienia się nad problemami finansowymi Miasta. Sądziłam, że dzisiejszy projekt uchwały, jest jednym z szeregu elementów poprawy finansów Miasta. Okazuje się, że ten projekt uchwały jest w zasadzie jedynym, który ma poprawić dochody Miasta. Nie ma innych, nie ma żadnego pakietu projektów uchwał, które by poprawiały sytuację finansową Miasta lub pobudzały do inwestowania w mieście lub zwiększały przedsiębiorczość mieszkańców, a tym samym przysparzały dodatkowych dochodów w postaci zwiększonych wpłat podatku. My się szarpiemy tutaj, powołujemy się bardzo często na raport Fitscha, przyznam się nie czytałam, ale tutaj radny Marchewka podaje pewne wskaźniki i jednoznacznie z tej dyskusji miedzy radnym Marchewką a Prezydentem wynika, że nie ma tam wskazań, co do podwyżki podatku, natomiast jest wskazanie, aby ograniczyć wydatki na poziomie ok. 5%. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2010 było na poziomie 401 mln. Gdyby wziąć tego 5% oszczędności mielibyśmy 20 milionów zaoszczędzonych środków finansowych. I nie jest tak, jak mówi radny Markiewicz, że oszczędności ze strony opozycji polegają na tym, że chcemy ograniczyć dochody. My mówimy o ograniczeniu Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 12

13 wydatków, to są oszczędności Panie radny. To są oszczędności, które proponujemy. Myślę, że większe oszczędności będą, jeżeli ograniczymy, te zbędne wydatki właśnie na poziomie, chociaż 5%, to będziemy mieć 20 mln. Natomiast, co do zaproponowanej przez kolegów z Platformy Obywatelskiej podwyżki podatków, chcę powiedzieć radnej Mrozek, że była jedna Komisja Budżetu i Finansów i padła po prostu propozycja podwyżki tych podatków i nie potrafiliście określić, jaka to będzie kwota, która wpłynie do budżetu Miasta. Od 6 do 7,5 mln, żeście się Państwo wahali. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przyznam się, ze najbardziej podobał mi się głos Pani Mrozek dzisiaj. Zawierał sedno tego wszystkiego, co powinno być powiedziane. Rozumiem, że Państwa to nie zadowala, co powiedziałem, ale tak uważam. Czy warto podnosić podatki, czy trzeba podnieść podatki? Inflacja w tym roku wynosi już 5%. Chciałbym, abyśmy wszyscy żyli na takim miejscu, gdzie nie trzeba ani podnosić podatków, gdzie można je obniżać. Ale tak się żyć nie da. Rozumiem, że można mówić, że nie robimy nic, ale przypomnę Państwu tą gorącą sesję nie tak dawno, gdzie wydaliśmy kilkanaście milionów złotych po to, aby przygotować park naukowotechnologiczny. Jeżeli uszło to komuś uwadze, że jest to jedna z największych inwestycji na tą kadencję, to przypomnę, że my już ją ciągniemy i robimy. Być może ktoś tego nie zdążył zauważyć. Najlepiej by było, gdybyśmy mogli nie podnosić podatków. Z jednej rzeczy tak naprawdę się cieszę, z tego, co zrobił minister Rostowski, on ograniczył możliwość tego, że władze Miasta ulegały i dopisywały różne rzeczy, aby radni byli zadowoleni i mogli się wykazać. W pewnym sensie ulegaliśmy temu. Teraz minister Rostowski wprowadził mechanizm, że my już ulegać nie możemy. W związku z tym słynne słowa Jacka Budzińskiego, który mówi - budżet by się o wiele łatwiej uchwalało, gdybyśmy dostali 5 mln zł co roku na to, żebyśmy mogli wydać na co chcemy. Nie będzie czegoś takiego. Nie jest prosto układać budżet. Przedstawiam projekt tego budżetu i zawsze słyszę, można zaoszczędzić, zawsze pytam, konkretnie, na czym, to zawsze słyszę konkretnie na jednej osobie, to jest 1800 zł razy 12 to 24 tys. w ciągu roku. Te 24 tys. ma cały budżet rozwiązać, a jak się pytam, kto jest gotowy podjąć się roli pełnomocnika ds. budowy stadionu, to chętnych nie ma, bo tam każdy jest chętny do tego, aby przyjść i mówić, to jest źle A weź to zrób, a weź przyjdź i to weź. Nie ma takich chętnych. Jeżeli jest ktoś zainteresowany, to proszę bardzo. Czytałem wypowiedzi radnych, którzy uważają, że można coś zrobić inaczej. Chętnie zrobię to inaczej. Dostaniecie ten budżet w tym roku, wierzę w to, że pokażecie jak te oszczędności zrobić, te miliony zł i wtedy te 6 mln cofniemy. Wy zaoszczędzicie tyle, że te 6 mln nie trzeba będzie wydać. I zdążymy cofnąć podwyżkę podatków. Wierzę w to, że to zrobicie, tylko to zróbcie. Bo mówicie, że można to zaoszczędzić, ale gdzie? Wszędzie, zaciśnijmy pasa, konkret, jeszcze raz konkret. Wierzę w to, że jak złożę projekt budżetu, zaoszczędzicie tyle pieniędzy, że politycy będą mogli powiedzieć, że mają na swoje zabawki wszyscy, którzy chcą, na to wszystko, na co potrzebują, a nie tylko i wyłącznie narzekać. My i tak dość późno bierzemy się za te elementy. Nie jest to wcale proste. To nasza wspólna odpowiedzialność za to miasto, powinna powodować to, że ono będzie dobrze funkcjonować. Inwestorzy przychodząc do Miasta pytają się o przedszkola, jakość nauczania w szkołach, o teatr, o filharmonię, o basen i ja za 4 lata z tych inwestorów, na pewno się z Państwem rozliczę. Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji. Głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wyniki głosowania: za wnioskiem 16 głosów, przeciw 4 głosów, wstrzymujących 1 głos. Po krótkiej przerwie radny p. Andrzej Brachmański zgłosił wniosek formalny ponieważ doszła do nas informacja o haniebnej propozycji, żeby w zamian za poparcie podatków prezydent wycofa uchwałę sportową, uważam, że jest to skandal i kupczenie interesem Miasta. W związku z tym proszę o przerwę, żebyśmy mogli się do tego ustosunkować. Przewodniczący obrad ogłosił kolejne 10 minut przerwy. Po przerwie i wznowieniu obrad przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 13

14 Głosowanie druk nr 158 z autopoprawkami W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości 1 podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za 15 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujących 4 głosy Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157 2, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn Uzasadniała projekt uchwały został już przedstawiony na poprzedniej sesji. Podjęcie tej uchwały nie zmieni deficytu budżetu miasta dla deficytu budżetu miasta jest to uchwała neutralna. Pytania Radny p. Mariusz Marchewka pytanie dotyczy ul. Batorego podczas posiedzenia komisji pytałem, jak to będzie, niestety nie otrzymaliśmy ostatecznej odpowiedzi. Ewentualną deklarację chciałbym usłyszeć tutaj na sali. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania na rozbudowę ul. Batorego i przesuwaniem ewentualnym tych pieniędzy z remontu ul. Batorego na wykup akcji, proszę o informację, czy planuje się remont tej ulicy w latach przyszłych? Czy planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych? Czy równolegle zostanie podjęta uchwała o wpisaniu tej ulicy do WPF-u na najbliższe lata? Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk oczywiście planuje się remont tej ulicy. Tak, jak było zapisane w budżecie, staraliśmy się o środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, lecz nie uzyskaliśmy tej dotacji w tym roku. Czekamy na ogłoszenie przez panią marszałek warunków konkursu na drogi wojewódzkie w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Kiedy będziemy je znali i będziemy wiedzieli, jaki jest poziom minimalny wkładu własnego, prezydent złoży stosowny projekt uchwały, bo oczywiście będziemy się o te środki starać. Nie wiemy jednak, czy to będzie jeszcze w tym roku, w przyszłym roku, czy w 2013 r. Będzie to zależało przede wszystkim od decyzji Komisji Europejskiej, a później od decyzji marszałka województwa. Radny p. Mariusz Marchewka czy mam rozumieć, że na najbliższych sesjach zostanie remont tej ulicy dopisany do WPF-u, gdzie przecież zapisano remonty ulic nie tylko w związku z ogłoszonymi konkursami, ale także te, które w przyszłości będą budowane. Chciałbym, aby taka deklaracja dotyczyła jakiegokolwiek przesunięcia środków, także, jeśli to wystąpi w przyszłości. Jeśli będziemy likwidować jakieś punkty inwestycyjne, to z informacją, czy likwidujemy go definitywnie, czy tylko na dany rok. Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk mamy niewiele takich dróg, które tak jak ta, nadają się do starań o środki unijne. Ta droga jest połączona z remontem drogi na terenie Łężycy przeprowadzonym niedawno przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra, jest też integralnie połączona z interesem miasta Czerwieńska, które będzie od Łężycy do Czerwieńska realizować swoją drogę, dzięki temu z Czerwieńska będzie można dojechać do Zielonej Góry nie przejeżdżając przez przejazd kolejowy. Jest to droga o znaczeniu ponad gminnym, dlatego też nie wpisujemy, że będziemy ją realizować ze środków własnych, lecz przy wsparciu środków, które są w dyspozycji marszałka. Dlatego, nastąpi to dopiero, gdy Komisja Europejska poinformuje, że akceptuje propozycje Marszałka Województwa Lubuskiego dotyczące podziału Krajowego Rejestru Wykonania oraz po ogłoszeniu przez panią marszałek warunków konkursu, a nie wiem, czy to będzie w ciągu 1 Uchwała nr XVI w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości Załącznik nr Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2011 druk nr 157 Załącznik nr 3.1 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 14

15 najbliższych kilku miesięcy, jak pani marszałek deklaruje, czy będzie później. Wówczas dopiero prezydent złoży stosowną do tych warunków propozycję, gdy będziemy chcieli robić tę drogę za uzyskane środki zewnętrzne. Ta droga ma charakter ponad miejski. Opinie komisji 1 Komisja Zdrowia Kultury i Sportu - opinia pozytywna z 12 lipca 2011 r. poinformowała radna p. Jolanta Danielak przewodnicząca komisji, Komisja Budżetu i Finansów opinia negatywna poinformował radny p. Mirosław Bukiewicz przewodniczący komisji, Komisja Gospodarki opinia negatywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiński przewodniczący komisji. Dyskusja Radny p. Mariusz Marchewka krótko, abstrahując od tego, na co te pieniądze będą wydane - liczę na to, że jeśli kiedykolwiek będą zmieniane zadania inwestycyjne, zawsze otrzymamy informację o równoczesnej zmianie WPF-u, niezależnie od tego, czy konkurs jest ogłoszony, czy nie, bo przypomnę, że w WPF-ie mamy zapisane także te pozycje, co do których nie ma żadnej pewności, że Miasto Zielona Góra otrzyma na ich realizację środki finansowe. Dlatego mam nadzieję, że tak ważne dla naszego Miasta ulice, nie będą po prostu znikały w przypadku przyjęcia uchwały budżetowej. Bo, gdybyśmy to dzisiaj przyjęli, to się nagle okaże, że definitywnie wykreślamy to zadanie z listy inwestycji. Radny p. Jacek Budziński nie sposób oprzeć się takiej dygresji, że jeśli ma być po półtora miliona na wykup udziałów w tych klubach, to pieniądze na wykup tych udziałów, do kogo trafią? Do właścicieli udziałów, tak? Kto zagwarantuje, że właściciele udziałów po sprzedaży udziałów Miastu, całą kwotę otrzymaną ze sprzedaży przeznaczą na działalność sportową Falubazu i Zastalu. Proszę spojrzeć na to tak gdybym ja był właścicielem gazety i Miasto zaproponowałoby mi za wykup udziałów w tej gazecie półtora miliona, to stanowiłoby to mój zysk, jako właściciela udziałów. Czy to obliguje mnie do tego, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziałów zainwestować w rozwój tej gazety? Radny p. Artur Hebda Panie Jacku, myślę, że mogę Pana uspokoić, ponieważ prezydent zakłada nową emisję akcji i te pieniądze nie trafią do klubu rozumianego jako spółka akcyjna. To spółka będzie emitowała nowe akcje i w ten sposób pozyska nowy kapitał do funkcjonowania To nie jest to samo i kolega Barczak powinien poczytać sobie trochę Kodeks Handlowy. Co innego jest sprzedaż przez właścicieli, którzy już posiadają akcje i chcą na tym zarobić, a czym innym jest emisja przez spółkę, która chce pozyskać kapitał na swoją działalność bieżącą lub inwestycje. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak w dyskusji się odniosę do tego, co Pan powiedział, natomiast pan radny Barczak miałby poważny kłopot z czytaniem Kodeksu Handlowego, ponieważ go od 2001 roku nie ma. Radny p. Artur Hebda użyłem skrótu myślowego, to jest oczywiście Kodeks Spółek Handlowych. Radny p. Mirosław Bukiewicz o ile jest to możliwe, proszę, aby obecni tu obaj prezesi - Pan Robert Dowhan i Pan Rafał Czarkowski wypowiedzieli się, bo wydaje się, że nie wszyscy radni rozumieją, na czym w zasadzie ten spór polega. Czy moglibyśmy udzielić głosu radnemu Dowhanowi i prezesowi Czarkowskiemu, żeby przedstawili nam tą sytuację, wtedy wiedzielibyśmy nad czym dyskutujemy. Radny p. Piotr Barczak Panie Przewodniczący, dziękuję za wyręczenie w sprawie Kodeku Spółek Handlowych. Arturze, spokojnie! Możemy rozmawiać w każdym czasie. Pan powiedział, że chodzi o wykup udziałów. Przypomnę, że spółka handlowa nie ma udziałów, tylko ma akcje, które się wykupuje. Warto o tych podstawowych rzeczach porozmawiać, czy poczytać lub posłuchać W kwestii technicznej proszę Pana Przewodniczącego o 10 minut przerwy przed głosowaniem, po zakończeniu dyskusji. 1 Opinie komisji Rady Miasta Załącznik nr 4 Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 15

16 Radny p. Tomasz Nesterowicz dyskusję prowadzimy teraz z tego powodu, że dwie spółki są w takiej sytuacji finansowej, iż bez zastrzyku finansowego mogą mieć kłopot z utrzymaniem się. Zakładam więc, że prowadzona dziś przez nas rozmowa jest w pewnym sensie bardzo podobna do tej, którą jakiś czas temu prowadziliśmy na temat Lumelu. Wszyscy mamy świadomość, że w obu przypadkach Miasto nie marzy o tym, aby współprowadzić, prowadzić, czy w jakiś sposób ponosić odpowiedzialność za funkcjonowanie takiej instytucji, lecz zakładam, że wszyscy mamy też świadomość ważności w tym wypadku nie mówię o Lumelu, lecz o spółkach sportowych Falubazie i Zastalu dla Miasta. Niewątpliwie te dwa kluby sportowe są powodem dumy Zielonogórzan. My mówimy o działalności ratunkowej, na jaką w tym momencie może sobie pozwolić Miasto. Pragnę przypomnieć, że środki finansowe zapisane w projekcie budżetu na ten rok zostały przeznaczone przez większość w Radzie Miasta na dofinansowanie MZK i biletów po to, żeby nadmiernie, zdaniem części radnych, nie podnosić cen biletów. Wobec tego, w budżecie miasta nie ma środków na wydatki bieżące. Zakładam, że dokument leżący dziś przed nami jest dokumentem intencyjnym, bo głosowanie za nie determinuje tego, jak się zakończą rozmowy, ale daje prawną możliwość rozpoczęcia takich rozmów. Z całym szacunkiem, ale panowie Robert Dowhan i Radosław Czarkowski mogą być przedstawicielami, ale nie są właścicielami. Zakładam, że w obu wypadkach władze miasta będą prowadziły rozmowy z właścicielami tych spółek. Nie mówię, że jest to idealne rozwiązanie, ale w tej chwili jest to jedyna możliwość pomocy zagrożonym klubom. Zakładam, że mówimy o jednorazowej sytuacji, czyli w tym roku w takiej formie wspieramy kluby finansowo, bo nie mamy innej możliwości, a przy tworzeniu następnego projektu uchwały budżetowej wszyscy radni zgodnie zadbają o to, żeby środki finansowe, które naszą decyzją znajdą się na to w budżecie w przyszłym roku, nie zostały przeznaczone na nic innego. To, czy taką pomoc przyjmą właściciele kluby, proponuję im pozostawić i rozmowom władz miasta ze stronami zainteresowanymi. Sądzę, że głosując dziś, powinniśmy dać szansę rozpoczęciu takich rozmów. Bo brniemy w impas z jednej strony oczekujemy reakcji od władz miasta, z drugiej strony - tę reakcje sami blokujemy. Jeżeli, jako radni, nie akceptujemy rozwiązania proponowanego przez Miasto, to też mamy możliwość podjęcia inicjatywy. Jeżeli część radnych sądzi, że w wydatkach bieżących można znaleźć brakujące trzy miliony, to najprościej je pokazać. O ile wiem, największą pulę do dyspozycji stanowią środki inwestycyjne i na edukację. Pragnę też przypomnieć, że środki z MOSiR-u również idą na wsparcie klubów, ponieważ sam fakt, że kluby nie płacą za użytkowanie obiektów, powoduje, że MOSiR musi mieć środki finansowe około kilku milionów złotych, aby opłacić obsługę obiektów za kluby, czyli można powiedzieć, że Miasto już wspiera oba kluby na sumę 4 mln złotych. O tym też nie wolno zapominać. Dlatego apeluję, abyśmy dali szansę władzom miasta na rozpoczęcie rozmów, które będą miały jakąkolwiek podstawę prawną. Radny p. Robert Dowhan Drogi Tomku, ja chciałbym, abyś Ty był w takiej sytuacji ze swoim Festiwalem Piosenki Rosyjskiej, w jakiej są w tej chwili kluby i żeby ta dyskusja, która się toczy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, była tak aktywna na temat festiwalu, jego finansowania, i tego, że masz spokojną głowę o swoją przyszłość. Po drugie, nie jest prawdą, że my nie płacimy za wykorzystywane obiekty. Płacimy. Może nie są to rażące i duże kwoty, ale płacimy. Ale przede wszystkim sami utrzymujemy te obiekty. Sprzątamy, konserwujemy, naprawiamy i modernizujemy w miarę naszych możliwości. I nie jest prawdą to, co powiedziałeś. Twoje wypowiedzi mogą dzielić dzisiaj sport, a tego nie chciałbyś ani Ty, ani nie chciałbym ja. Bo, czym się różnimy od, chociażby naszego klubu piłkarskiego? Przecież oni, też użytkują obiekt, ktoś im ten obiekt modernizuje, ktoś kosi trawę, rozkłada nagłośnienie. Tak samo kasują bilety. A co? Mają inne kontrakty? Mają inną formę prawną? A to, że jedni radzą sobie lepiej, a inni gorzej powinno skłaniać do zastanowienia nad pomocą, albo do dumy że tak sobie umieją poradzić. To, co kolega radny Bukiewicz zaproponował korzystając z obecności pana prezesa Rafała Czarkowskiego Myślę, że lepiej oddać mu głos niech sam powie o zagrożeniach, czy możliwościach finansowania. Moja osoba może budzić kontrowersje z racji tego, że jestem radnym i prezesem klubu. Natomiast ja i środowisko sportowe jesteśmy przeciwni, aby w jakiejkolwiek formie Miasto Zielona Góra wchodziło z aktywami do klubu sportowego. Miasto nie jest od tego, aby kupować kluby, aby później być akcjonariuszem i brać później udział w tych wszystkich rzeczach. Miasto jest od pomocy. I my takiej pomocy oczekujemy. Pomocy zadeklarowanej przed wyborami i przed budżetem, i w trakcie kolejnych, mijających dni. I ciągle słyszeliśmy o pomocy. Tylko ta pomoc do nas nie dotarła. Jeżeli Miasto uważa, że takie sporty zawodowe, jak koszykówka, czy sport żużlowy, nie są Miastu potrzebne i Miasto nie chce ich finansować, lecz chce się ograniczyć do oddania obiektu sportowego, to trzeba to jasno powiedzieć. Wtedy być może ograniczymy kontrakty, zejdziemy ligę, dwie niżej. Już tak bywało i wszyscy przeżyli. Były lepsze czasy, były gorsze. Trzeba to jasno powiedzieć. Wtedy nie będziemy się starali o zawodników zagranicznych, telewizję i widowiska na 15 tys. ludzi, tylko będziemy działali na miarę takiego portfela, jaki sobie zaplanujemy. Ale, kiedy słyszałem Drogi Prezydencie, deklaracje Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 16

17 o pomocy, o tym, że możemy liczyć na wsparcie finansowe w kwocie nie mniejszej niż dotąd, to proszę się nie dziwić, że zbudowaliśmy taką drużynę, której ani Pan, ani chyba nikt na tej sali się nie wstydzi. Kończąc, pozwoliłem sobie wydrukować z gazety: klub sportowy Polonia Bydgoszcz 93% udziałów ma Miasto. Na początku sezonu, żeby w ogóle ruszyli sesja Rady Miasta i 2 miliony, żeby klub zaczął ligę. Kilka dni temu specjalna środowa sesja na koniec czerwca radni Bydgoszczy mają zadecydować o przekazaniu 3 milionów złotych dla Polonii Bydgoszcz. Środki te zostaną przesunięte z dokapitalizowania wodociągów w Bydgoszczy, aby cokolwiek zrobić dla ratowania klubu. Dlatego nie chciałbym, aby taka sytuacja powtórzyła się w Zielonej Górze aby się na każdej sesji Rady Miasta nie zastanawiano jak np. nad Palmiarnią, aby co chwila nie dokładano do zawodowych klubów sportowych. Radny p. Tomasz Nesterowicz Festiwal Piosenki Rosyjskiej jest w takim samym stopniu mój, jak Winobranie. Dostałem zadanie do wykonania i je wykonuję. Podczas dyskusji budżetowych do rady należała decyzja, czy realizujemy je, czy nie. Podjęto taką, a nie inną decyzje, więc wykonuję swoje obowiązki, jak najlepiej potrafię. Jeśli chodzi o tworzenie budżetu, to wszelkie informacje, jak jest konstruowany budżet, we współpracy z kim, kto wspiera, są ogólnie dostępne w informacjach medialnych. Jeśli chodzi o rozliczenia - tak samo. To, co powiedziałem przed chwilą, nie jest w żaden sposób atakiem, czy chęcią naruszania samoistności klubów. Jest realną oceną sytuacji, w której się znajdujemy. Po pierwsze, jest informacja, że kluby mają ciężką sytuację. Po drugie, środki które były przeznaczone na te kluby przy tworzeniu budżetu, zostały przeznaczone na MZK. Po trzecie, jak sam Robercie zauważyłeś klub Lechia dostaje środki, ale ma inną konstrukcję prawną, na którą te środki można przekazać. Kolejny poruszony przeze mnie punkt, na który nie ma odpowiedzi jeżeli zdaniem radnych są miejsca, z których można te środki ściągnąć, to my mamy możliwość dążenia do tego, żeby to zrealizować. Ja, w obecnym budżecie nie widzę takich miejsc, gdzie można znaleźć 3 mln złotych bez większego kłopotu. Jeśli jednak Państwo radni widzą, to powiedzmy to w końcu na sesji jest prezydent, są wiceprezydenci jeżeli wskażcie te miejsca w budżecie, gdzie można te oszczędności wygenerować bez problemu, sadzę, że to zrobią. Z całym szacunkiem dla klubów, my teraz nie dyskutujemy o tym, jak funkcjonują kluby, lecz o tym, w jakiej formule Miasto ma realną możliwość pomocy klubom. Może ta lina, którą próbujemy rzucić klubom, aby pomóc, jest szorstka i ma niewłaściwy kolor, ale jest jedyną dostępną liną, jaką Miasto może się posłużyć. Nasze głosowanie dzisiaj stwarza szansę, żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek działania. Przeglądając budżet nie widzę wolnych trzech milionów, a jeśli ktoś z Państwa radych ma taką wiedzę to proszę, żeby się nią podzielił. Jeżeli nie, to przegłosujmy w końcu ten dokument i dajmy szanse działać prezydentowi. Radny p. Artur Hebda zwrócę się do kolegi Roberta Dowhana, który przed chwilą przedstawił nam to, co się dzieje w Bydgoszczy. Robercie, po części nie rozumiem Twojego argumentu. Jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, że klub sportowy jest w trudnej sytuacji finansowej, bo się przeinwestował za dużo, tak jak dziś powiedziałeś, płaci zawodnikom, to są takie realia na rynku. Samorządy pompują dużo pieniędzy w kluby sportowe, przez co jest dużą konkurencja, a zawodnikom płaci się coraz wyższe stawki. Nie daje to takiego zwrotu na biletach i trzeba coraz więcej pieniędzy. Ale argument, że wejście Miasta w Bydgoszczy spowodowało problemy finansowe tego klubu, myślę że jest niesłuszny. Problemy leżą gdzie indziej obojętnie kto nie byłby właścicielem, z tego co Ty sam przedstawiasz, wychodzi taka sytuacja, że czy wpompujemy w to półtora miliona, czy dwa miliony w tym roku, to w następnym okaże się, że klub sportowy będzie musiał pozyskać znowu kolejne dwa miliony. Pytanie skąd? Bo nie jest w stanie pozyskać tego ze swojej działalności, czyli ze sprzedaży gadżetów, biletów i innych rzeczy, bo koszty zakupu zawodników cały czas na rynku żużlowym rosną, więc możliwe, że masz rację, że Miasto nie powinno wchodzić jako akcjonariusz, ale też jest pytanie, czy Miasto powinno nadal pompować pieniądze w klub żużlowy w jakiejkolwiek innej formie. Bo nie widzę nic złego w tym, że klub żużlowy, jako spółka uzyska przez emisję nowych akcji kapitał na swoje funkcjonowanie. Pytanie, czy ten kapitał wystarczy na funkcjonowanie klubu, czy nie okaże się, że kolejny rok będziemy zamykali razem z Tobą, jako współwłaściciele tego klubu, stratą i będziemy potrzebowali kolejnych pieniędzy na finansowanie tego sportu. Radny p. Robert Dowhan - tak, po części masz rację, ale ja powiedziałem wyraźnie jako prezes klubu, oczekuję w tej chwili deklaracji, a nie pustych słów. Jeżeli mamy mówić o pomocy, to mówmy o pomocy, bo wyemitowanie akcji Drogi Arturze, to nie jest pomoc. Można emitować akcje, ale wtedy trzeba zainwestować pozyskane pieniądze, a zjeść, nie przeznaczyć na bieżące utrzymanie klubu. Musimy to rozróżnić. Jeśli mamy mówić o pomocy, to o pomocy, a nie o emisji nowych akcji, czy sprzedaży udziałów, bo to są dwie różne rzeczy. I kończmy tą dyskusję. Ja oczekuję deklaracji całej Rady Miasta - po pierwsze chciałbym, żeby wszystkie kluby były traktowane Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 17

18 uczciwie, bo nie ma znaczenia forma, bo wszystkie są dopuszczone i wszystkie są finansowane z tego samego źródła, czy to będzie Lechia, tenis stołowy, czy strzelectwo, czy koszykówka. Jeżeli ma być finansowanie, to róbmy to w miarę uczciwie i równo. Nie segregujmy klubów sportowych, sportu na zawodowe, mniejsze, większe, w tych, w których są tacy prezesi, czy inni. Nie segregujmy tego. Po raz ostatni proszę Pana Prezydenta, aby deklaracje, które składa wypełniał tak, jak obiecuje! Jeżeli nie ma być pieniędzy w żadnej formie, to powiedzmy sobie to uczciwie. I tak, jak powiedziałem, kluby zejdą ligę niżej, ograniczą zawodników, nie będą się rozpychać w sporcie. Tak też można. Jest kryzys, myślę, że to wszyscy zrozumieją, chociaż myślę też, że wszystkich bardzo cieszy, kiedy wygrywamy, jak jest mecz derbowy, jak mamy 15 tys. widzów na trybunach, jak przyjeżdża telewizja, a całe miasto chodzi w barwach Zielonej Góry i na samochodach nasze emblematy. Myślę, że to wszystkich powinno cieszyć, a widzę, że niektórych razi. Jeżeli ma być pomoc niefinansowa, to również liczymy na organizacyjną, aby nie rzucać nam takich rzeczy, jakie miały miejsce i wtedy spokojnie będzie spał jeden, czy drugi radny, który uważa, że nie trzeba finansować. Jeżeli tak wszyscy radni uważają, to dostosujemy się do tego, ale nie może być sytuacji, że przez cały rok mówi się mi, czy koledze Czarkowskiemu, żeby kupować zawodników, żeby tworzyć drużynę na miarę medalu, a później robi się cyrki z finansowaniem, opowiada się bzdury w rozgłośniach radiowych i cały czas męczy się mieszkańców Zielonej Góry jak to żużel, czy koszykówka wysysają pieniądze z Zielonej Góry. Radny p. Mirosław Bukiewicz mamy problem, jako radni i jako mieszkańcy tego miasta. Uważam, że najważniejsza jest otwartość i szczerość dyskusji, musimy sobie zadać wiec pytanie, czy te rozmowy są naprawdę szczere i prawdziwe, bo mówiłem już kiedyś na tej sali, że sam nie jestem wielkim zwolennikiem finansowania sportu zawodowego, ale nie może być takiej sytuacji, że stawia się kluby sportowe pod ścianą, tzn. w jednym roku daje się dwa miliony, a w drugim 150 tys. zł na szkółki. Trzeba mówić otwarcie, ile możemy rocznie przeznaczyć na sport zawodowy. Gdyby kluby wiedziały to od początku, może nie doszłoby do takiej sytuacji zresztą mówił o tym sam prezes i radny Dowhan, że najważniejsza jest wiedza o tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Dlatego, choć nie chcę nikogo oskarżać, podejrzewam, że są jakieś podteksty w tej dyskusji. Nikt nie mówi do końca prawdy. Prawdą jest, że jest mniej pieniędzy, ale nie aż tak, żeby to było zero. Proszę i apeluję. Robert Dowhan potrafi bronić Falubazu, lecz Zastal i prezes Czarkowski nie maja w zasadzie możliwości obrony. Są uzależnieni w dużym stopniu od tego, czy ich media zaproszą, czy nie i nikt nie staje w ich obronie. Mamy piękną halę, mamy dobrą drużynę, mamy wiernych kibiców - zróbmy więc coś, żeby to funkcjonowało i zastanówmy się, czy same marki Falubazu i Zastalu nie znaczą dla mieszkańców bardzo wiele. Nie mówmy, że czegoś nie możemy, powiedzmy ile możemy. Radny p. Kazimierz Łatwiński chcę przypomnieć, jak to było w poprzedniej kadencji. Udała się rzecz bardzo trudna i zakończyła się dwoma sukcesami. W ciągu ostatnich czterech, pięciu lat miała miejsce zgodna współpraca prezydenta z klubami, ale była też szeroka i silna akceptacja dla wspierania dwóch klubów w Zielonej Górze klubu żużlowego i drużyny koszykarskiej, szczególnie w ostatnich dwóch latach. I czy myśmy coś przez to osiągnęli? Przez tą wyjątkowo zgodną współpracę przez cztery lata? Okazuje się, że w tym czasie były trzy tytuły dla klubu żużlowego medale we wszystkich kolorach. Czy były jakieś gwarancje, że drużyna koszykarska osiągnie taki sukces frekwencyjny? A zakończyło się sukcesem nasz klub ma najwyższą frekwencją 4 tys. średnio na każdym meczu. To jest sukces na skalę całego województwa, że przyjeżdżają ludzie z całego subregionu oglądać mecze. Z niepokojem jednak widzę, że w tej kadencji wykrystalizowała się wokół kolegi Andrzeja Brachmańskiego grupa, która chyba też jakoś oddziałuje na Pana Prezydenta, i która tego nie chce. Były zapytania a po co to ta pomoc, bo przecież sport myśliwski to taki sam sport? Tylko Panie Andrzeju, jeśli na myśliwskie, strzeleckie zawody na Chynowie przyjdzie 15 tys. ludzi, to będziemy tak samo wspierać sport łowiecki. Trzeba trochę rozumieć Zieloną Górę, żeby zrozumieć, że warto, że to się nam wszystkim opłaca, żeby wspierać sport. Natomiast propozycja kupna akcji to pragnienie narzucenia czegoś na siłę nie ma elementu koncyliacji i dialogu, które były w poprzedniej kadencji. Dlatego uważam, że należy iść w tym kierunku, o którym rozmawialiśmy na komisji. Trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań prawnych, środków w budżecie miasta, bo to się całej Zielonej Górze opłaca. To oczywiste. Jeśli w całej Polsce mówi się zobaczcie, w Zielonej Górze jest taka hala, taki klub koszykarski, taki klub żużlowy, to jest to naprawdę bardzo dobry PR dla Miasta. To się opłaca gospodarczo. Ale było to możliwe tylko dzięki porozumieniu i consensusowi, gdy nie było narzucania na siłę żadnych rozwiązań. Dlatego idźmy tą trudniejszą, bardziej wymagającą, ale ścieżką porozumienia. Drogą rozmów z prawnikami, klubami i szukania dodatkowych przychodów dla Miasta, żeby skorzystać z beneficjów, które dają nam promocyjnie te kluby. Cały czas zastanawiamy się, czy to jest, czy nie jest pomoc, ale Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 18

19 zapewniam - to jest bardzo silna promocja Miasta i nie mamy wielu elementów promocyjnych, silniejszych niż te sportowe. Radny p. Andrzej Brachmański jak Pan Kazimierz powiedział, że wokół mnie skrystalizowała się grupa przeciwników żużla, to jak Państwo widzicie, nikogo już nie ma. Dziękuję za przecenianie mojej roli, natomiast nie jest to tak. Może najpierw artykuł, który mam przed sobą dotyczący piłki nożnej. Prezydent UEFA Michel Platini sprzeciwia się temu, żeby kluby wydawały więcej pieniędzy niż mają. W związku z tym, od sezonu klub, który wyda więcej pieniędzy, niż ma w budżecie, zostanie wykluczony z rozgrywek Ligi Mistrzów. Mnie się ten sposób myślenia podoba, bo mam wrażenie, że my właśnie jesteśmy w takiej sytuacji kluby wydają więcej niż je na to stać, a jak im się robi dziura budżetowa, to wyciągają pieniądze od Miasta. Wiem, że to jest niezręczna sytuacja, kiedy prezes klubu, zasiadając w Radzie Miasta tak naprawdę lobuje w swoim interesie. Panie Robercie, jak Pana tutaj słuchałem odniosłem wrażenie, że Pan chciałby mieć klub prywatny, ale żeby finansowało go Miasto. Takie odniosłem wrażenie. Jak Państwo wiecie uważam, że każdy sport zawodowy powinien utrzymywać się sam, a Miasto powinno płacić duże pieniądze na sport dzieci i młodzieży, ale być może moje podejście nie jest dobre, może za dużo czytam gazet, np. czytam, że poza Zieloną Górą i Gorzowem żużel w Polsce nie gromadzi żadnych wielkich tłumów. Czytałem ostatnio, że Grand Prix zawody w Vojens jak podaje Gazeta Lubuska. Stadion w Zielonej Górze i w Vojens to dwa różne stadiony, bo tam ludzie przychodzą na wał ziemny i siedzą z krzesełkami. Nie chciałbym się dać ponieść temu obłędowi żużlowemu. Proszę zwrócić uwagę, że my poświęcamy więcej czasu dyskusji najpierw o kołowrotkach niż np. temu, że trzeba wyremontować ul. Łabędzią, że trzeba wreszcie zrobić ul. Ceramiczną, że trzeba zrobić ul. Źródlaną. O tym nie dyskutujemy w ogóle. Nie dyskutujemy o tym, co boli znaczną część mieszkańców miasta, bo gros czasu zajmuje nam dyskusja o klubach. Państwo wiecie, że gdyby to ode mnie zależało, to ja zawodowcom w jakiejkolwiek dziedzinie nie dawałbym wcale pieniędzy, ale jestem w zdecydowanej mniejszości i teraz Panowie Mirosław Bukiewicz i Kazimierz Łatwiński mówią, cyt. zróbmy coś, żeby to funkcjonowało. No dobrze. Zróbmy coś. Ale jeżeli ktoś mówi zróbmy coś, to nich powie co! Bo póki co, prezydent mówi tak nie mam kasy na wydatkach bieżących, więc chcę zrobić coś i kupić akcje klubów, chcę, żeby Państwo dali mi przyzwolenie na rozmowy z klubami, bo tak naprawdę ta uchwała to jeszcze nie jest decyzja o tym, że kupujemy, to jest przyzwolenie na rozmowy z klubami. Natomiast z drugiej strony generalnie słyszymy, że nie. Może ja się mylę, ale jeżeli ja widzę opór, zwłaszcza Pana Roberta Dowhana przed sprzedażą akcji i wpuszczeniem przedstawicieli Miasta do klubu, inaczej mówiąc przed tym, żeby Miasto, które daje klubowi pieniądze, miało możliwość kontroli nad tym, co się z tymi pieniędzmi dzieje, to mam wrażenie, że część koleżanek i kolegów chce dać komuś prezent, nie interesując się, na co ten prezent zostanie przeznaczony. Panie radny Kamiński, takie jest moje zdanie. Miałem niewątpliwą przyjemność zasiadać w Radzie Miasta za prezydentury p. Masternaka wtedy, kiedy klub żużlowy Falubaz pod rządami p. Morawskiego zdobywał mistrzostwo Polski. Jakoś nie przypominam sobie, żeby Morawski, który stworzył markę przychodził do Miasta po pieniądze. Skończył tym, że zdobył tytuł mistrzowski, a Masternak zbudował Trasę Północną. Co do dziś zostało z tych dwóch rzeczy? Piękne wspomnienie po tytule wśród części ludzi i realna inwestycja w postaci Trasy Północnej. My dziś tak naprawdę mamy podjąć decyzję, czy chcemy mieć tylko piękne wspomnienia, czy chcemy mieć inwestycje. Rozumiem, że większość radnych chce mieć piękne wspomnienia. A ja chciałbym mieć inwestycje. Dlatego uważam, że jeżeli już musimy dofinansować klub, to powinniśmy też mieć realną możliwość rozmów o formie zakupu akcji. Radny Bukiewicz mówi zróbmy coś, to ja rozumiem, że wniesie projekt uchwały i powie, co robimy, bo być może pomysł pana radnego Bukiewicza będzie lepszy niż pana prezydenta Kubickiego. Ale na razie mamy realny pomysł pana prezydenta Kubickiego i wirtualny pomysł radnego Bukiewicza. Ja wolę mieć wróbla w garści, czyli realny pomysł prezydenta Kubickiego. Radny p. Radosław Brodzik w odniesieniu do słów panów prezesów, szczególnie Roberta Dowhana. Dwie rzeczy. Po pierwsze prosiłbym, żeby nie budować pewnej opinii myślę, że mogę mówić za siebie i kolegów, z którymi rozmawiam że jesteśmy przeciwnikami finansowania sportu w postaci żużla, bo tu zgadzam się w 100% z wypowiedzią radego pana Bukiewicza, że jest to pewien sposób brandowania marki w postaci żużla, który jest rozpoznawalny w Zielonej Górze. Nie bardzo jednak rozumiem, a jeśli jest jakiś argument, to proszę o jego przytoczenie na forum, dlaczego nie możemy skorzystać z takiej formy pomocy, dalej zastanawiając się, jak pomóc tym klubom? Przecież to nie jest jakaś zasada ilości de minimis mówiąca o tym, że przyjęcie takiej pomocy automatycznie wyklucza jakąkolwiek inną pomoc. Nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć, bo musimy na dziś pomóc wszystkim klubom sportowym. Nie widzę żadnego przeciwwskazania mówiącego, że procedując na rok 2012 nie będzie takiej możliwości. Będzie. Sadzę, że tu nie trzeba Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 19

20 się zastanawiać, czy można dać, tylko trzeba dać. Tylko trzeba poszukać jakiejś formuły. Więc ja nie bardzo rozumiem przytaczaną argumentację, że nie możemy tego zrobić, bo co? Bo przecież możemy zrobić coś takiego dając taką formułę pomocy i zastanawiając się dalej. To jest jedna z opcji, którą musimy tutaj rozpatrzyć. Jeżeli są jakieś przeciwwskazania merytoryczne, to proszę, żeby ktoś się tutaj tym podzielił ze mną. Radny p. Mariusz Marchewka korzystając z tego, że za mną są jeszcze trzy nazwiska, to wnoszę o zamknięcie dyskusji, ale cudem zgłosił się pan prezydent. W tym momencie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Kaliszuka - Panie Prezydencie, to jest skandal, że Pan zgłasza się do dyskusji za nieobecną osobę. W tej chwili proszę to anulować. To jest już po prostu nie dopuszczalne co Pan w tej chwili zrobił. Ja sobie nie wyobrażam tego typu postępowania. Padł wniosek o zamknięcie dyskusji i wniosek będzie poddany pod głosowanie. Będę prosił o przesunięcie wystąpienia radnego Marchewki. Natomiast ja, tu i teraz chciałbym powiedzieć, że tego typu działanie, jak zgłaszanie się za kogokolwiek innego, głosowanie za inne osoby jest niedopuszczalne i stanowczo protestuję przeciwko tego typu praktykom. Szanowni Państwo, jest to nie do przyjęcia. Gdzie jest radny Bocheński, który zgłosił się do głosu? Kto go zgłosił do głosu i jakim prawem? Nie ma takiej możliwości i proszę anulować to zgłoszenie. Panie Prezydencie, ja w tej chwili próbuję zapanować nad chaosem, jaki tu powstał, między innymi przez Pana samowolne działanie. I teraz stwierdzam, że wniosek radnego Marchewki o zamknięcie dyskusji poddam pod głosowanie po wystąpieniu radnej p. Bożeny Ronowicz. Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk - Proszę Pana Przewodniczącego o wskazanie punktu statutu mówiącego o tym, że nie mogę zgłosić pana prezydenta do dyskusji, bo ja za niego nie głosuję. Ja jestem tylko jego podwładnym i realizuję jego decyzję, a więc wolę zgłoszenia się i zabrania głosu w dyskusji. Proszę o wskazanie, dlaczego zastępcą prezydenta nie może zgłosić prezydenta do dyskusji. Gdzie to jest zapisane? Proszę o wskazanie w statucie. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak Panie Prezydencie, jeśli Pan nie widzi niestosowności tego postępowania, to w takim razie jest Pan mistrzem świata w praktykach o których ja prawdopodobnie mogę się tylko domyślać. Mogę tylko powiedzieć, że zgodnie ze statutem, to prezydent może wskazać upoważnionego przez siebie pracownika urzędu do zabrania głosu w sprawie, ale z tego co kojarzę, to nie jest tam napisane, że może być odwrotnie. Prezydent p. Janusz Kubicki - proszę Państwa o mniej emocji. Zgłosiły się dwie osoby, które chciały się wypowiedzieć. Myślę, że gdybyśmy poświęcili pięć minut, to już byśmy to skończyli. Teraz rozgorzała kłótnia. Mniej emocji, dajmy się wszystkim wypowiedzieć, bo to jest ważna kwestia. W kwestii formalnej. Informuję Pana, że moim pierwszym zastępcą jest p. Krzysztof Kaliszuk. Jeśli ja wychodzę, to on jest prezydentem na tej sali. W związku z zaistniałą sytuacją ma prawo podejmować wszystkie decyzje i jak mnie nie było, wyznaczył mnie do zabrania głosu. Moje zdanie jest takie, że miał prawo, ale proponuje - bez emocji. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak nie miał Panie Prezydencie i niech Pan posłucha co Pan mówi. Odbieram Panu głos. Prezydent p. Janusz Kubicki proponuję, aby Pan nie wprowadzał większego zamieszania w tej kwestii. Czy uważa Pan, że odebranie wnioskodawcy uchwały możliwości wypowiedzenia się w dyskusji jest słuszne? Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak Panie Prezydencie, jak brzmi Pana wniosek formalny? Prezydent p. Janusz Kubicki wniosek formalny brzmi, aby przestrzegać przepisów i nie interpretować ich tak, jak Panu Przewodniczącemu jest wygodnie. Uważam, że w tym momencie w tak ważnej sprawie powinni wypowiedzieć się wszyscy. Radny p. Jacek Budziński w kwestii formalnej. Bardzo proszę zakończyć jałową dyskusję na ten temat, ponieważ obojętnie, czy pan Kaliszuk zgłosił się za prezydenta Kubickiego, czy nie, to i tak zrobił to po wniosku o zakończenie dyskusji. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak powiem, że na tej sali nie będzie uwzględniany wniosek lub głos oddany, czy zgłoszony przez osobę nieobecną. Panie Prezydencie, proszę to sobie zapisać. Żaden pierwszy, drugi, trzeci, ósmy zastępca Pana Prezydenta nie może Pana wyznaczać do zabrania głos. To jest jakieś kuriozum. Protokół Nr XVI.2011 (kadencja ) str. 20

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. PROJEKT UCHWAŁA NR...2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r.

UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r. UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok Uchwała Nr Druk Nr 10/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014

ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 ANALIZA ZMIAN W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2014 Projekt Stargardzki BIP obywatelski realizowany przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2014 r. ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA SKARGI

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2014 r. ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA SKARGI WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2014 r. NK-KS.1410.80.2014.TT xxxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxxx ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA SKARGI administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.14.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20listopada 2015 r. Obecni: Aleksander Pradella, Lucyna Kapeluch,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo