Ú Gazeta Wyborcza, sztandarowy produkt. Agory, jako jedyny dziennik w Polsce. zwiêkszy³a sprzeda egzemplarzy. Ú Zakoñczyliœmy pierwszy etap prac

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ú Gazeta Wyborcza, sztandarowy produkt. Agory, jako jedyny dziennik w Polsce. zwiêkszy³a sprzeda egzemplarzy. Ú Zakoñczyliœmy pierwszy etap prac"

Transkrypt

1 Ú Gazeta Wyborcza, sztandarowy produkt Agory, jako jedyny dziennik w Polsce zwiêkszy³a sprzeda egzemplarzy. Ú Zakoñczyliœmy pierwszy etap prac nad portalem Ú Sfinalizowaliœmy projekt rozbudowy bazy poligraficznej. Ú Konsekwentnie kontynuowaliœmy ekspansjê na rynku radiostacji lokalnych. Do grupy radiowej Agory nale a³o 14 rozg³oœni lokalnych, w tym cztery nowo uruchomione. Ú Powsta³ pion nowych przedsiêwziêæ, który odgrywa istotn¹ rolê w nowej strategii rozwoju Agory. Ú Rozpoczêliœmy budowê nowej siedziby Agory, ukoñczenie I etapu inwestycji planujemy w grudniu 2001 r. 14 Raport Roczny

2 Osiągnięcia Agory w 2000 r. Tendencje na rynku reklamy w Polsce Struktura rynku reklamy W latach ubiegłych rynek reklamy w Polsce rozwijał się bardzo szybko. Wydatki na reklamę w latach wzrosły niemal trzykrotnie, w szczególności w najważniejszych branżach konsumenckich motoryzacji, finansach czy telekomunikacji. Wysokie tempo wzrostu w tych latach spowodowane było przede wszystkim zmianami strukturalnymi, np. w sektorze telekomunikacji i reformą systemu emerytalnego. W 2000 r. tempo wzrostu rynku reklamowego w Polsce zmalało. Wydatki na reklamê jako procent PKB Źródło: AGB-Polska (TV), Agora Monitoring (prasa), CR Media (radio), Media Watch (outdoor) Zmiany w wydatkach na reklamê w 2000 r. (w stosunku do 1999 r.) Źródło: Agora Monitoring Prognozy wzrostu rynku reklamowego w 2001 r. Źródło: Agora wahają się między 8 proc. (źródło: Zenith) a 12,5 Co to oznacza: Ú maleje tempo wzrostu rynku reklamowego Ú rynek dojrzewa Ú PKB staje się najważniejszą siłą napędową wzrostu rynku reklamy proc. (źródło: Agora Monitoring). Założenia przyjęte przez Agorę przy szacowaniu wydatków na reklamę w bieżącym roku oparte są na 4 proc. wzroście PKB, realizacja tych prognoz zależy więc od dynamiki wzrostu gospodarczego. Agora SA 15

3 Osiągnięcia Agory w 2000 r. Gazeta Wyborcza pasmo sukcesów Piotr Niemczycki, wiceprezes zarządu Agory i dyrektor generalny Gazeta Wyborcza Sprzeda Gazety Wyborczej (w tys. egzemplarzy) wydawnictwa: Mimo trudnych warunków rynkowych Gazeta Wyborcza jako jedyny dziennik w Polsce w 2000 r. zanotowała wzrost sprzedaży egzemplarzy, a nasze wpływy z reklamy Źródło: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy rosły szybciej niż rynek wydatków reklamowych na prasę codzienną. Jesteśmy szczególnie zadowoleni Wydatki na reklamê w 2000 r. z osiągnięć na rynkach lokalnych. Sukcesy Agory na rynku prasowym: Ú największy udział w rynku reklamy prasowej Ú rynek reklamy prasowej wzrósł o 15,7 proc., przychody Agory z reklamy o 17,9 proc. Ú strategia lokalna przynosi efekty powierzchnia ogłoszeń w lokalnych wydaniach Gazety zwiększyła się aż o 10,9 proc. Gazeta Wyborcza na tle konkurencji Sprzeda w tys. egz. Źródło: Agora Monitoring Sławomir Jędrzejewski, dyrektor do spraw sprzedaży w Agorze: W 2000 r. utrzymaliśmy silną pozycję Agory na rynkach ogólnopolskim i warszawskim dzięki przemyślanej i skutecznej polityce cenowej. Źródło: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy 16 Raport Roczny

4 Tak wysoka sprzeda egzemplarzy jest efektem licznych akcji promocyjnych, nowych dodatków, ciekawych konkursów, m.in. Wygraj Ligê. Agora SA 17

5 Osiągnięcia Agory w 2000 r. Nowe dodatki Dużym hitem 2000 r. okazało się Komiksowo tygodnik dla dzieci, który od 25 lutego 2000 r. ukazuje się wraz Gazeta Wyborcza 26 kwietnia 2000 r wydajemy miesięczny dodatek do Gazety Wyborczej poświęcony nieruchomościom komercyjnym Murowany Rynek. Jego siłą są raporty, artykuły (drukowane po polsku i po angielsku) o najnowszych komercyjnych inwestycjach budowlanych w całej Polsce oraz wysokiej klasy zdjęcia. Czytelnikami tego dodatku są głównie inwestorzy, developerzy, architekci, pracownicy biur projektowych, firm zajmujących się nieruchomościami, funduszy inwestycyjnych oraz urzędów centralnych. z Gazetą Telewizyjną i jest największym w Polsce pismem dla dzieci. Gazeta Wyborcza jako jedyny dziennik w Polsce ma prawo drukować komiksy Walta Disneya. Piątkowy nakład Gazety Wyborczej z pierwszym numerem Komiksowa wyniósł 900 tys. egzemplarzy! Przekraczamy granice W Europie bywamy z Tobą takim hasłem od ubiegłego roku informujemy naszych czytelników o tym, gdzie za granicą mogą kupić Gazetę Wyborczą. Średnia dzienna sprzedaż Gazety Telewizyjnej wraz z Komiksowem w 2000 r. wyniosła 657,7 tys. egzemplarzy, o 12,2 proc. więcej niż w 1999 r. Od 1990 r. eksportowaliśmy ją do Niemiec i Szwecji. W 2000 r. Gazeta była już dostępna w większości krajów europejskich w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech (patrz mapa obok). Murowany Rynek od Ponadto wysyłamy Gazetę w formie elektronicznej do firmy Newspaper Direct w Kanadzie. Aktualne, papierowe wydanie Wyborczej dostępne jest za pośrednictwem tej firmy w wybranych hotelach w Moskwie, Sydney, Toronto, Vancouver oraz Waszyngtonie. Mieszkańcy Waszyngtonu i Vancouver mogą już zamówić prenumeratę aktualnego wydania Gazety Wyborczej z dostawą do domu do godziny 6.30 czasu lokalnego! 18 Raport Roczny

6 Osiągnięcia Agory w 2000 r. Informacje o punktach sprzedaj¹cych Gazetê Wyborcz¹ za granic¹ mo na te znaleÿæ na /Iso/prenumerata Agora SA 19

7 20 Raport Roczny

8 Osiągnięcia Agory w 2000 r. poligrafia Inwestycje poligraficzne Agory nareszcie niezale ni Ú Od początku roku trwały gorączkowe prace związane z instalacją dwóch nowych maszyn drukarskich w drukarni Agory Poligrafii w Tychach. Ostateczne i pełne ich uruchomienie nastąpiło w czerwcu, a od lipca drukarnia przejęła część produkcji ze starej warszawskiej drukarni. Ú W czerwcu 2000 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej drukarni w warszawskiej Białołęce, a już w lipcu drukarnia przyjęła do produkcji wszystkie zaplanowane tytuły. Ú W końcu października 2000 r. wydrukowaliśmy pierwsze egzemplarze dodatków w nowej drukarni w Pile, a od połowy grudnia drukarnia była przygotowana do przejęcia całej planowanej produkcji. Piotr Parnowski, dyrektor pionu druku w Agorze: 30 grudnia 2000 roku był ostatnim dniem druku wydań Gazety Wyborczej w technologii gazetowej w drukarniach nie związanych z Agorą. Tym samym zakończony został najważniejszy etap budowy Niezwykle własnego potencjału produkcyjnego. istotnym faktem dla rozwoju Gazety jest sfinalizowanie inwestycji poligraficznych Agory. Agora SA 21

9 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. Agencja Gazeta serwis fotograficzny Agencja Gazeta, którą w 1996 r. stworzył dział Foto Gazety Wyborczej, oferuje: Ú zdjęcia wykonywane przez 110 fotografów Gazety w całej Polsce, Ú zbiór 3 mln zdjęć, w tym 600 tys. w zasobach elektronicznego archiwum fotograficznego, Agencja Gazeta Ú Agencja Gazeta współpracuje z kilkunastoma agencjami reklamowymi, dla których wykonujemy sesje zdjęciowe w naszym studiu wyposażonym w nowoczesną aparaturę cyfrową oraz profesjonalny sprzęt oświetleniowy i zdjęciowy. Ú W 2000 r. obroty Agencji Gazeta ze sprzedaży zdjęć wzrosły o ponad 35 proc. Ú 100 tys. zdjęć (w 2001 r. 140 tys.) w zasobach naszej bazy: agencja.gazeta.pl, które klienci mogą kupować przez Internet, Obroty Agencji Gazeta (w z³) Ú serwis dzienny zdjęć krajowych i zagranicznych Gazety Wyborczej oraz agencji Associated Press, którą reprezentujemy w Polsce. Źródło: Agora Waldemar Kompała, szef Agencji Gazeta: Sprzedajemy najwięcej zdjęć przez Internet w Polsce. Współpracujemy na stałe z ponad 100 tytułami prasowymi, które kupują od nas zdjęcia. 22 Raport Roczny

10 O S T A T N I R O K M I L L E N N I U M OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. Internet Agora w Internecie mamy w³asny portal Zakoñczyli my pierwszy etap prac nad portalem Zbudowali my fundament technologiczny naszego przedsiêwziêcia internetowego: nowy kana³ dystrybucji tre ci Gazety Wyborczej oraz rozbudowany system tworzenia tre ci dla portalu i wortali. W projekcie na koniec 2000 r. pracowa³y 82 osoby. Agora SA 23

11 24 Raport Roczny

12 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. Internet Helena Łuczywo, członek zarządu Agory i szefowa projektu internetowego: Po raz pierwszy w tak krótkim czasie Agora wykonała ogromny projekt wymagający ścisłej współpracy wielu pionów. Dzięki zaangażowaniu całej niemal firmy do zbudowania, a następnie bieżących prac przy portalu wystarczą stosunkowo niewielkie zespoły redakcyjny i technologiczny projektu Internet. Zawartość portalu będziemy rozwijać przede wszystkim na zasadach partnerskiej współpracy z innymi spółkami i portalami. Na potrzeby portalu Internet wykorzystujemy spółka przeszła transformację związaną jednak nie tylko do: Ú dystrybucji serwisów Ú dostêpu do archiwum Ú sprzeda y zdjêæ agencji foto agencja.gazeta.pl ale tak e do: Ú sprzeda y materia³ów opracowywanych przez Dzia³ Monitoringu Reklamy Prasowej Ú przyjmowania og³oszeñ z jej internetyzacją. Unikalny na skalę światową system gromadzenia i zarządzania materiałem redakcyjnym stworzony w ramach Projektu Internet pozwala przeorganizować pracę redakcji Gazety Wyborczej. Materiały przygotowywane przez dziennikarzy spływają jednocześnie do druku, na strony internetowe Gazety oraz do portalu gdzie są automatycznie przydzielane do odpowiedniego serwisu. Umożliwia to produkcję zawartości przy stosunkowo niskich kosztach. od naszych sta³ych klientów Ú publikacji Gazety Wyborczej w wersji dla niewidomych Agora SA 25

13 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. Internet Pasaż jest jednym z istotnych W ramach rozwijania naszego projektu internetowego w listopadzie 2000 r. Agora SA i ComputerLand przedsięwzięć związanych SA zawiązały Centrum Handlu Internetowego Sp. z portalem internetowym Agory i jedną z ważnych inwestycji ComputerLandu w e-commerce. z o.o. Spółka zajmuje się prowadzeniem internetowego pasażu handlowego vendi.pl, w tym zakładaniem i hostingiem sklepów oraz stron www. Anna Biały, wiceprezes CHI z ramienia Agory: Agora jest odpowiedzialna za sprzedaż oferty CHI i wykorzysta w tym celu własną sieć sprzedaży. W 2001 r. skupimy się przede wszystkim na przekształceniu naszego portalu w przedsięwzięcie biznesowe, głównie przez budowę tzw. wertykali, czyli serwisów tematycznych umożliwiających transakcje online i przynoszących wpływy. Stworzyliśmy silny zespół sprzedaży i budujemy zespół ds. nowych projektów biznesowych w portalu. Bogdań Wiśniewski, prezes CHI z ramienia ComputerLandu: ComputerLand odpowiada za zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania oraz świadczenie profesjonalnych usług w trakcie jego rozwoju. 26 Raport Roczny

14 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. Agora przebojem na rynkach lokalnych W roku 2000 Agora powiększyła swoje przedsięwzięcia radiowe o cztery stacje radiowe: Ú w styczniu uruchomiliśmy Radio na Fali, które nadaje ze Świnoujścia, w formacie złote przeboje (golden oldies); Ú w lutym w Warszawie wystartowało Radio Klasyka 103,7 FM z muzyką klasyczną i filmową; Ú w kwietniu ruszyła stacja 93,6 POP FM obejmująca północną część Górnego Śląska, która nadaje hity muzyki pop z lat 80. i 90. oraz współczesne (hot AC); Ú od listopada w Rzeszowie, także w formacie złote przeboje, w eterze zaistniało Radio RES 95,7 FM. radiostacje wskaźnik ten wyniósł 9,9 proc., przy 7,6 proc. w roku W tym pomiarze stacje Agory ustępują tylko nadawcom ogólnopolskim. Niemal na wszystkich rynkach stacje Agory są lokalnymi liderami. Radio Karolina na Śląsku, Radio Kolor we Wrocławiu, Radio Pogoda w Warszawie, Radio C. w Częstochowie oraz Radio POP w Poznaniu są w tych miastach najchętniej słuchanymi stacjami lokalnymi. Udzia³ w rynku reklamy Na koniec 2000 r. w skład Radiowej Grupy Agory wchodziło 14 stacji lokalnych. Według monitoringu reklamy radiowej prowadzonego przez firmę CR Media łączny udział naszych stacji lokalnych w ogólnopolskim rynku reklamy radiowej wyniósł 10,5 proc. i był to trzeci co do wielkości udział po Radiu RMF FM (28,7 proc.) i Radiu Zet (16,7 proc.). Udzia³ radiostacji Agory w rynku s³uchalnoœci Źródło: CR Media Znacząco wzrósł także udział w słuchalności stacji radiowych (mierzony w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w grupie celowej w wieku lat wg SMG/KRC Radio Track). Za cały rok 2000 Źródło: SMG/KRC Radio Track 2000 Agora SA 27

15 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. radiostacje S³uchalnoœæ Radia Karolina na tle konkurencji * * Aglomeracja katowicka Czwarty kwarta³ 1998 r. Janusz Janiec, dyrektor pionu radiostacji lokalnych w Agorze: Dalszy rozwój Radiowej Grupy Agory będzie polegał na rozbudowywaniu przedsięwzięcia i przyłączaniu nowych radiostacji. Możemy to osiągnąć umacniając pozycję rynkową już istniejących stacji, ale przede wszystkim dodając nowe stacje czy to poprzez uzyskiwanie koncesji, czy zakup udziałów w spółkach nadających programy radiowe. Czwarty kwarta³ 1999 r. Jednym z najważniejszych warunków rozwoju jest jednak postawa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec naszego przedsięwzięcia. Oczekujemy poparcia Rady, mając na względzie to, jak wiele zrobiliśmy dla rozwoju radiowego rynku lokalnego w Polsce. Czwarty kwarta³ 2000 r. Źródło: SMG/KRC Radio Track Raport Roczny

16 OSIĄGNIĘCIA AGORY W 2000 R. nowa siedziba Wojciech Kamiński, dyrektor pionu pracownicy i nieruchomości w Agorze: Obecnie ponad 1600 pracowników Agory w Warszawie pracuje w ośmiu oddalonych od siebie budynkach. W sierpniu 2000 r. rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby przy ul. Czerskiej w Warszawie. Zebranie wszystkich pracowników w jednym miejscu nie tylko ograniczy koszty logistyki i technologii, ale także usprawni organizację pracy Budowa przebiegać będzie w dwóch etapach pierwszy zakończy się w grudniu 2001 r. Po nim nastąpi rozbiórka dotychczasowej siedziby redakcji Gazety przy ul. Czerskiej i rozpocznie się drugi etap inwestycji, której zakończenie przewidujemy w sierpniu 2002 r. Pierwsza siedziba Gazety przy ul. Iwickiej, 1989 r. Nowy budynek rozci¹gaæ siê bêdzie miêdzy ulicami Czersk¹ i Czerniakowsk¹. Interesuj¹co zapowiada siê g³ówna elewacja. Ozdobi j¹ cedr czerwony, zaœ podesty i trapy bêd¹ wykonane z afrykañskiego drewna - iroco. Autorem projektu jest pracownia JEMS Architekci, a generalnym wykonawc¹ austriacka firma Porr Polska. Kontrakt opiewa na ok. 150 mln z³ Agora SA 29

4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA

4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA 2004 raport roczny SPIS TREŚCI 4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA 18 PRASA BEZPŁATNA 20 INTERNET 22 CZASOPISMA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 8

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI 4 List do akcjonariuszy 6 Agora 10 Gazeta Wyborcza 14 Internet 16 Metro 18 Kolekcje 20 AMS 22 Czasopisma 24 Radio 27 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 4 Agora SA Raport

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność?

Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność? Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 4/15, zeszyt 2 Kielce 2012 Jolanta Dzierżyńska Kielce Dywersyfikacja w polskich mediach moda czy konieczność? Wyraźną tendencją w działalności największych polskich

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.... 3 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

... Platforma Mediowa Point Group S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze informacji

... Platforma Mediowa Point Group S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze informacji PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Media tradycyjne, media elektroniczne, marketing i reklama Wydawca Machina, Film Właściciel Ozon Właściciel TV Machina Platforma Mediowa Point Group S.A. powstała

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2001

Prezentacja dla inwestorów Luty 2001 Prezentacja dla inwestorów Luty 21 Wstęp Strategiczne kierunki Głównym priorytetem jest rozwój GW nadal motorem rentowności i źródłem gotówki Nowe przedsięwzięcia mają wpływ finansowy i organizacyjny Wyniki

Bardziej szczegółowo

Nakład całkowity (w mln egz.)

Nakład całkowity (w mln egz.) 83 III. Strategie marketingowe codziennych gazet ogólnopolskich 1. Rynek prasy codziennej 1.1. Rynek czytelniczy 1.1.1. Kształtowanie rynku czytelniczego w latach 1989-2002 Polski rynek medialny, którego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12 kwietnia 2013 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A. za rok 2012 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN

RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 25,4% do 689,7 mln PLN (1998: 549,9 mln PLN) Gazeta wzmocniła swoją

Bardziej szczegółowo

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY IAB KIM JESTEŚMY DOSTĘP DO INTERNETU KONSUMENCI ONLINE REKLAMA ONLINE WITRYNY INTERNETOWE INTERNET W FIRMACH E-COMMERCE BADANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE do sukcesu PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Polska Grupa Farmaceutyczna Raport Roczny 2007 PGF Raport Roczny 2007 1 Budujemy wartość dla akcjonariuszy Notowania akcji PGF na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nowe media

Inwestycja w nowe media Inwestycja w nowe media POINTGROUP(PGM) Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce prezentację działalności i dokonań Platformy Mediowej Point Group. Spółka od ponad roku jest notowana

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s.

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s. Nr 3/2009 (145) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Rozwój w czasach kryzysu, s. 4-7 Ciężkie czasy dla prasy, s. 8-9 Przede wszystkim zaufanie, s. 16-17 Wyrwij - Zachowaj!

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na TOP PICK NewConnect Warszawa marzec 2013 1 S t ro na SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Podsumowanie portfela Top Pick New Connect... 3 Narastająca stopa zwrotu Portfela Top Pick NewConnect...4 11 Bit Studios

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie RAPORT ROCZNY 2010 Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie KLUCZOWE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF ZA LATA 20062010 2006 2007 2008 2009 2010 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży mln zł 4 007,6

Bardziej szczegółowo

Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Polska kondycja 'wielkiej niemieckiej czwórki' na polskim rynku medialnym

Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Polska kondycja 'wielkiej niemieckiej czwórki' na polskim rynku medialnym Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko

Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko RAPORT ROCZNY 2005 Wizja Bank DnB NORD Polska S.A. to bank dynamiczny, profesjonalny i nowoczesny, godzien najwyższego zaufania, o wyraźnej kulturze korporacyjnej. Bank DnB NORD Polska S.A. chce być jednym

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe Grupy K2... 13 Podsumowanie 2014 roku... 15 Agencja K2... 16 Good... 18 Fabrity... 19 Oktawave... 21 K2 Media i K2 Search...

Otoczenie rynkowe Grupy K2... 13 Podsumowanie 2014 roku... 15 Agencja K2... 16 Good... 18 Fabrity... 19 Oktawave... 21 K2 Media i K2 Search... Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia Grupy K2...7 Skrócona

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie wydawnicze

Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie wydawnicze Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Ignacy S. Fiut Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii AGH Słowa kluczowe: prasa bezpłatna, strategia wydawnicza, Internet, kryzys wydawniczy Key words:

Bardziej szczegółowo