Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI"

Transkrypt

1 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim Program Odnowy Wsi to program, w ramach którego wprowadzono po raz pierwszy metodę budowania strategii rozwoju przez sołectwa, a kluczową kwestią stały się oddolność i zaangażowanie mieszkańców. 12 lat funkcjonowania Programu spowodowało, że jakość życia na obszarach wiejskich uległa znacznej poprawie. Aktywni mieszkańcy sołectw tworzą obecnie stowarzyszenia, które są beneficjentami środków krajowych i unijnych, a na wsiach realizowane są ciekawe projekty wzmacniające tożsamość, życie wspólnotowe, tworzące odpowiednią infrastrukturę rozwoju i wzmacniające współpracę. W 2008 r. rozpoczęto wdrażanie akcji Wieś przyszłości, która stała się zasadniczym kierunkiem funkcjonowania Programu Odnowy Wsi. Jej głównym celem jest zintegrowanie wszystkich działań podejmowanych przez sołectwa i samorządy lokalne. W efekcie tworzony jest pewien regionalny kierunek wykorzystania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach , zmierzający do całościowego podejścia do realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a nie tworzenie projektów w punktowy sposób zaspokajających potrzeby lokalne. Akcja skierowana jest w głównej mierze do sołectw zaangażowanych w proces odnowy wsi, aby dzięki jej realizacji doprowadzić do specjalizacji i kooperacji sieciowej wykorzystującej naturę globalizacji. Model Wsi przyszłości to dobrowolne i świadome osiąganie przez wieś modelowego zestawu stanów i zasobów w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego, organizacji i strategii oraz przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu. Infrastruktura rozwoju 1. Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców. 2. Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i/lub e-learningu. 3. Internet dostępny dla ogółu mieszkańców. 4. Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi. 5. Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat). 6. Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych. Organizacja i strategia 7. Zorganizowane przywództwo wsi (organizacja pozarządowa ze statusem osobowości prawnej) zarządzające rozwojem miejscowości przy zaangażowaniu ogółu mieszkańców. 8. Sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju, sporządzone i realizowane plany działania krótkookresowego i długookresowego. Kluczowe projekty rozwoju 9. Ustalone i wdrażane: projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej, projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa, przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi. 10. Nawiązana współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy. 2

3 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim Szanowni Państwo, Województwo opolskie jest liderem we wdrażaniu Programu Odnowy Wsi jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. W związku z tym opolskie wsie są wyjątkowe, a realizowane tam projekty mogą stanowić dobry przykład zaangażowania mieszkańców oraz wykorzystania środków krajowych czy unijnych. Z jednej strony sołectwa we własnym zakresie wykonują drobne projekty integrujące i upiększające ich małe ojczyzny, z drugiej strony dzięki aktywnym liderom stają się miejscem absorpcji znacznych środków unijnych. Opolska wieś, od lat wspierana przez władze samorządowe, wyróżnia się ładem przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich wnętrz oraz wysokim standardem przestrzeni publicznej, indywidualnej zabudowy mieszkaniowej i obejść. Wdrażany od 1997 r. Program Odnowy Wsi zaktywizował mieszkańców wsi, a promowana akcja Wieś przyszłości stała się wyznacznikiem działań odnowy wsi. Samorząd Województwa dąży do wykreowania wsi, które potrafią wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą jako atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestycji, pracy i współdziałania, a przez to stają się żywotne i zdolne do trwałego rozwoju. Istotnym instrumentem wsparcia sołectw jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), będąca platformą współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem KSOW, finansowanej ze Schematu III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. Celem KSOW jest właściwe, a zarazem skuteczne dotarcie do podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, pobudzenie ich integracji, zachęcenie do udziału w zaplanowanych działaniach poprzez pokazanie korzyści wynikających z uczestnictwa w KSOW. Jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest również promocja najciekawszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich. W tym celu opracowano tę broszurę. Przykłady w niej zawarte to tylko część wzorcowych projektów, wpisujących się we wdrażany regionalnie model Wsi przyszłości. Oddając w Państwa ręce tę broszurę, mam nadzieję, iż projekty zrealizowane w naszych sołectwach staną się inspiracją i wzorem do dalszego naśladowania. Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Opolskiego Fot. Dawid Kołpak 3

4 Infrastruktura społeczna Dom Spotkań Farska Stodoła Jełowa (gm. Łubniany) Obiekt Farskiej Stodoły powstał w 2006 roku po przebudowie budynku stodoły będącej własnością parafii. Pełni on dziś funkcję domu spotkań centrum aktywności wiejskiej, w którym koncentruje się życie kulturalno-oświatowe wsi. W Farskiej Stodole odbywają się różnego rodzaju uroczystości i imprezy sołeckie np. wodzenie niedźwiedzia, spotkania mieszkańców, zabawy, warsztaty kroszonkarskie, spotkania grup formalnych i nieformalnych działających na terenie sołectwa. Kompletne zaplecze kuchenne umożliwia organizowanie tam uroczystości rodzinnych, takich jak komunie, małe wesela i uroczystości rocznicowe. Na poddaszu zlokalizowane są miejsca noclegowe. Realizacja projektu możliwa była dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii oraz pra- cy własnej mieszkańców. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. Mimo krótkiego okresu działania Farskiej Stodoły obiekt jest często wykorzystywany do różnego rodzaju przedsięwzięć szkoleniowych, m.in.: w maju 2007 roku w ramach VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi podejmowano uczestników podróży studyjnych, w październiku 2007 roku konferencja dla laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2007, na której zainaugurowano akcję Wieś przyszłości (przedsięwzięcie było efektem zdobycia przez Jełową I miejsca w konkursie), w grudniu 2007 roku szkolenie z zakresu pozyskiwania środków pomocowych dla przedsiębiorców prowadzone przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, warsztaty budowania strategii dla sołectw z terenu gminy Łubniany oraz Lasowice Wielkie przystępujących do programu Odnowa Wsi, w 2008 roku kongres mniejszości narodowych organizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. W kilkudniowych obradach uczestniczyli studenci i naukowcy z Węgier, Słowacji i Czech. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Żyrowa jest uczestnikiem Programu Odnowy Wsi od 1997 roku. W planie odnowy wsi ujęto m.in. pozyskanie budynku dla potrzeb miejscowej OSP i mieszkańców wsi. Obiekt wyremontowano dzięki pomocy mieszkańców wioski, którzy czynnie włączyli się do kolejnych prac. Stopniowo, na przestrzeni lat , budynek zmieniał swoje oblicze. W tym okresie roboty budowlane, materiały i sprzęt zostały sfinansowane przez: Gminę Zdzieszowice w wysokości 40%, pozyskanych 21 sponsorów darczyńców w wysokości 35% i społeczności wsi Żyrowa (robocizna, sprzęt) w wysokości 25%. Końcowy etap remontu przypadł na lato 2007 roku. Wykonana została wtedy instalacja ogrzewania gazowego, wyposażono kuchnię, a pomieszczenia na parterze przystosowano do uruchomienia Centrum Świetlica wiejska Żyrowa (gm. Zdzieszowice) Edukacyjno-Oświatowego z Internetem i z funkcją e-learningu. Obecny stan zagospodarowania obiektu jest spójny z opracowanym Planem Odnowy Miejscowości na lata i powiązany z projektem Wieś przyszłości, w którym: 1) istnieje ogólnodostępna wielofunkcyjna sala dostosowana do celów szkoleniowych i rekreacyjnych, która wykorzystywana jest m.in. na próby zespołu folklorystycznego, wystawy malarskie, biesiady itp. 2) ogólnodostępna wielofunkcyjna sala jest też Domem Mieszkańców wsi - miejscem spotkań poszczególnych grup, środowisk i zarządów organizacji społecznych 3) zlokalizowany w środku wsi Dom Mieszkańców razem z pobliskim sklepem spożywczym i Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym zwraca uwagę wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości oraz turystów. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 4

5 Infrastruktura społeczna Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Łosiów Łosiów (gm. Lewin Brzeski) ramach projektu przebudowano istniejące do tej pory boisko sportowe, W zbudowano nowe obiekty sportowe oraz zagospodarowano teren o powierzchni trzech hektarów przyległy do znajdującej się w pobliżu tzw. Góry Miłości. Nowy kompleks spełnia funkcje rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe. Celem przedsięwzięcia było zaspokojenie potrzeb i podniesienie standardu życia mieszkańców Łosiowa. W trakcie realizacji tego zadania wykonano: boisko główne i treningowe do gry w piłkę nożną, kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę, stoły betonowe do tenisa, stoliki do gry w szachy z szachownicami. Oprócz trybuny dla 250 widzów powstał także krąg taneczny z ławkami na 120 miejsc, 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dojścia oraz dojazdy z kostki betonowej. Inwestycja przewidywała także powstanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów oraz ogrodzenie boiska. Kompleks sportowy i otaczające go tereny rekreacyjne służą dziś mieszkańcom Łosiowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Główna płyta boiska wykorzystywana jest codziennie, a trenuje na niej i gra pięć grup wiekowych klubu Pogoń Łosiów. Dużą popularnością cieszy się kort tenisowy i możliwość gry w szachy. Obiekt służy też do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów. W 2007 roku odbyły się tu Dożynki Wojewódzkie. Zagospodarowany teren doskonale wpisuje się w krajobraz Łosiowa. Przylega do Góry Miłości, najwyższego wzniesienia na terenie gminy, która jest jednocześnie punktem widokowym. Przez górę przebiega ścieżka rowerowa poprowadzona szlakiem pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Dzięki połączeniu z kompleksem rekreacyjno-sportowym i budową u jej podnóża kręgu tanecznego udało się jeszcze mocniej podkreślić walory i atrakcyjność tego miejsca. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych Dom Strażaka jako centrum kulturalno-rozrywkowe Kadłub (gm. Strzelce Opolskie) Celem projektu było stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy i organizacje działające na terenie wsi będą mogły się spotykać, bawić, czy dokształcać. Polegał on na wieloetapowej przebudowie starego Domu Strażaka. Przed remontem budynek był nieatrakcyjny i niedostosowany do potrzeb mieszkańców sołectwa. Dzięki zaangażowaniu społeczności wiejskiej oraz funduszom pozyskanym z gminy i od sponsorów został całkowicie zmodernizowany. Wymieniono dach, a cały budynek ocieplono. Generalny remont przeszła Sala Tradycji i pomieszczenia Mniejszości Niemieckiej. Powstało miejsce dla orkiestry i Rady Sołeckiej, nowe sanitariaty, wyremontowano i wyposażono kuchnię. Odremontowano salę spotkań, wykonano przybudówkę o powierzchni 70 m 2 oraz wyłożono kostką plac. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na ok. 1 mln zł. Przebudowę kwotą zł dofinansowała gmina Strzelce Opolskie, sołectwo wyłożyło zł (ok zł z limitu sołeckiego), a reszta to praca mieszkańców ( zł) oraz sponsoring ( zł). W skład Centrum Kulturalno-Rozrywkowego wchodzą dziś m.in.: sala z zapleczem kuchennym, chłodnią i toaletą, filia biblioteki, świetlica dla dzieci i młodzieży, ognisko muzyczne oraz pracownia komputerowa. W budynku mieszczą się także pomieszczenia i magazyny wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz orkiestrę OSP. Swoje miejsce ma także Koło Mniejszości Niemieckiej. W Domu Strażaka mieści się magazyn i szatnia dla piłkarzy LKS Kadłub i drużyny gości, siedziba rady sołeckiej, biuro sołtysa i Kadłubska Izba Tradycji. Wokół Domu Strażaka skupia się całe życie kulturalne wsi. Tam odbywają się: spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie, wesela, urodziny i inne uroczystości. Co tydzień próby ma tutaj orkiestra dęta, organizowana jest także nauka języków niemieckiego i angielskiego dla dzieci. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 5

6 Infrastruktura społeczna Plac rekreacyjno-sportowy Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie) Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 r. Urząd Gminy przekazał wtedy Stowarzyszeniu Miłośników Lasowic Wielkich prawie jednohektarowy teren przeznaczony pod budowę placu rekreacyjno-sportowego. Wcześniej był to zaniedbany nieużytek, niechlubna wizytówka wsi. Prace rozpoczęto od jego uporządkowania. W 2007 roku udało się pozyskać na ten cel zł z projektu gminnego. W ten sposób powstała ścieżka zdrowia. Projekt ten łącznie z wkładem mieszkańców kosztował w sumie zł. Rok później na terenie placu zbudowano ziemny nasyp, na którym powstał zjazd saneczkowo-narciarski ELA-BERG. Latem służy on mieszkańcom Lasowic i okolic jako zielona plaża. W tym samym roku zbu- dowano również nową, bezpieczną ścieżkę prowadzącą przez plac do przystanku PKS. Wzdłuż niej posadzono sadzonki jawora, dzięki czemu powstała Aleja Jaworowa. Fundusze na nasadzenie drzewek pochodziły z budżetu gminy Lasowice Wielkie. W ramach kolejnego projektu finansowanego przez gminę w wysokości zł montowane są ławki oraz kolejne elementy małej architektury z drewna plac zabaw dla dzieci. Cały koszt tego zadania to zł. Od początku urząd gminy zajął się również bieżącym utrzymaniem placu. W tym celu kupiono kosiarkę (traktorek) oraz kosiarkę żyłkową. Pieniądze na sprzęt pochodziły z nagrody za zajęcie przez wieś pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy start w odnowie wsi w konkursie Piękna Wieś Opolska W tym roku w ramach kolejnego projektu kupiono wyposażenie zjazdu linowego. Całość kosztowała zł, z czego zł wyłożyła gmina. W planach jest dalsze zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego, na którym pojawią się kolejne obiekty małej architektury oraz nowa roślinność. Przyszłe przedsięwzięcia są również wpisane w Program Odnowy Wsi. Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi Sala Spotkań w Chudobie Chudoba (gm. Lasowice Wielkie) Pomysł na stworzenie ogólnodostępnej sali dla mieszkańców Chudoby narodził się już dosyć dawno, a pierwsze starania, by ten cel osiągnąć, rozpoczęły się w 2007 roku. Dzięki przychylności wójta gminy Lasowice Wielkie oraz dyrektora Zespołu Szkół jedna z klas w budynku miejscowej szkoły podstawowej została zaadaptowana na stworzenie sali spotkań. Chudoba trzykrotnie otrzymała na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w łącznej kwocie prawie zł. Za te pieniądze kompleksowo wyposażono salę w niezbędne meble: krzesła, stoły, szafy, ławki, wieszaki. Zakupiono również zestaw komputerowy (laptop i drukarka) z niezbędnym wyposażeniem, sprzęt nagłośnieniowy, tablety graficzne, prezenter bezprzewodowy, tablicę suchościeralną. Będący na wyposażeniu sali projektor został kupiony dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Lasowice. Mieszkańcy wioski samodzielnie wykonali wiele prac poprawiających funkcjonalność i estetykę sali spotkań. Dzięki nim wymieniono okna, utwardzono plac przed budynkiem, w którym mieści się sala, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych, zamontowano system alarmowy. W nowo powstałej sali spotkań do tej pory przeprowadzono wiele szkoleń np. z zakresu obsługi komputera, czy zastosowania Internetu. Ich organizacja była możliwa dzięki otrzymanym dotacjom oraz środkom własnym sołectwa. Oprócz funkcji szkoleniowych w sali stale spotykają się mieszkańcy wioski. Znajduje się w niej także sprzęt do ćwiczeń siłowych, cieszący się popularnością i intensywnie wykorzystywany przez miejscową młodzież. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 6

7 Infrastruktura społeczna Bliżej siebie utworzenie ogólnodostępnej audio-sali dla mieszkańców Dzierżysławia Dzierżysław (gm. Kietrz) Grupa Odnowy Wsi z Dzierżysławia w 2009 roku zrealizowała projekt pod nazwą Bliżej siebie utworzenie ogólnodostępnej audio-sali dla mieszkańców Dzierżysławia. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Członkowie Grupy Odnowy Wsi sami przeprowadzili remont pomieszczenia tutejszego kółka rolniczego. Do odnowionej i pomalowanej sali zakupili sprzęt komputerowy sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Celem zadania było utworzenie ogólnodostępnej sali wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Jego realizacja trwała prawie pięć miesięcy. Obecnie jest to miejsce, w którym można organizować spotkania członków organizacji działających w Dzierżysławiu np. Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Odnowy Wsi. Audio-sala jest przystosowana do prowadzenia szkoleń i prezentacji multimedialnych. Jej twórcy pomyśleli również o osobach powyżej 50. roku życia, które chcą nauczyć się obsługi komputera i Internetu. W ramach projektu przeszkolono już w tej dziedzinie około 60 osób, w większości starszych, zarówno mieszkańców Dzierżysławia, jak i innych miejscowości gminy Kietrz. Uczestnicy tych szkoleń dobrze czuli się w towarzystwie swoich rówieśników; nie wstydząc się swojej niewiedzy, z zapałem uczyli się nowych umiejętności. W ramach projektu powstała także strona internetowa sołectwa, na której promowane są osiągnięcia wsi i jej mieszkańców realizujące program Odnowy Wsi (www.dzierzyslaw.pl). Witryna zawiera również opisy projektów, których realizacja jeszcze trwa, fotografie przedwojennego i współczesnego Dzierżysławia. Członkowie działającej we wsi Grupy Odnowy Wsi wierzą, że sala i strona www spełnią swoje funkcje. Mieszkańcy Dzierżysławia już sami szukają tematów przyszłych szkoleń, a nowa sala jest miejscem, gdzie można spotkać się w miłym towarzystwie, a przy okazji pogłębiać swoją wiedzę. Model Wsi przyszłości : Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych połączona z salą komputerową Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) Centrum powstało w budynku zmodernizowanym w latach w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Jego wyposażaniem i zagospodarowaniem sąsiedniego terenu zajęło się Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Centrum tworzą: budynek z salą kominkową i sceną, biblioteka, świetlica oraz zaplecze kuchenne i toalety. W jego sąsiedztwie urządzono teren rekreacyjny z boiskiem do siatkówki plażowej, placem zabaw dla dzieci, zadaszoną wiatą, ławeczkami i zielnikiem. Obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów jest on również jednym z przystanków ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Ścieżka została oznakowana przez członków Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Opolu, Gminę Kolonowskie i nadleśnictwo Zawadzkie. W latach salę centrum wyposażono w sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceny, rolety okienne i dwa stanowiska komputerowe. W ramach projektu Kuźnia talentów, finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie, przeprowadzono tam: kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne, lektoraty z języka niemieckiego i angielskiego. W 2009 roku w ramach projektu Edukacja naszą szansą finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego salę wyposażono dodatkowo w sprzęt umożliwiający prowadzenie profesjonalnych szkoleń (rzutnik multimedialny, ekran, flipchart). Centrum działa dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Organizowane są w nim m.in.: przedstawienia teatralne, bale karnawałowe dla dzieci, spotkania Koła Mniejszości Niemieckiej oraz imprezy w ramach wakacyjnej akcji letniej. Organizowane są tam również imprezy plenerowe np. dożynki, biegi przełajowe, obchody ku czci św. Marcina, itp. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 7

8 Infrastruktura społeczna Do realizacji projektu mieszkańcy wsi przystąpili w 2007 roku podejmując się ogromnego zadania remontu pomieszczeń gospodarczych, które nieodpłatnie przekazał proboszcz tutejszej parafii. Miało w nich powstać miejsce spotkań i integracji mieszkańców Starych Siołkowic. Już po wstępnym porządkowaniu okazało się, że obiekt zdobią przepiękne sklepienia z murem z cegły i kamienia, które w czasie remontu postanowiono odnowić i zachować. Do prac włączyli się niemal wszyscy mieszkańcy. Dzięki ich pomocy skuto odpadające tynki, podłączono sieć elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. By zachować dawny charakter pomieszczeń, podłogę wyłożono nową cegłą klinkierową, którą w niektórych miejscach udało się połączyć ze starą, odzyskaną z istniejącego wcześniej podłoża. Przy projekcie przepracowano społecznie ponad 2000 godzin. Stolarkę okienną i cegłę klinkierową zakupiono za środki zebrane podczas organizacji różnych imprez np. Kiermaszu Świątecznego, Majówki u Farorza, czy spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki. Za nowe drzwi za- Nasze miejsce spotkań Stare Siołkowice (gm. Popielów) płacił samorząd gminy. Ogromny wkład w realizację projektu wnieśli lokalni przedsiębiorcy. Całkowity koszt remontu wyniósł zł, z czego środki zebrane przez samych mieszkańców to zł. Spory udział mieli też sponsorzy oraz samorząd gminy. W czasie remontu regularnie organizowane były spotkania dla mieszkańców, podczas których relacjonowano postęp prac i przedstawiano harmonogram kolejnych robót. Jedną z ważniejszych imprez odbywających się w wyremontowanych pomieszczeniach są Spotkania Adwentowe. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP na plac spotkań KADŁUBEK w Walcach Walce (gm. Walce) Głównym celem projektu było zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Walcach na miejsce spotkań o nazwie Kadłubek. Prace obejmowały budowę oczka wodnego wraz z przyłączem elektrycznym i utwardzeniem części terenu. Oczko powstało na bazie starego zbiornika przeciwpożarowego. Całość otoczono naturalnym kamieniem i efektownie wykończono kaskadowym wodospadem, z którego spływa woda z pobliskiego źródełka. Po zmroku zbiornik jest podświetlony podwodnymi reflektorami. W głębi działki urządzono teren rekreacyjny z chodnikiem z kostki brukowej, ławkami, oświetleniem parkowym i zielenią. Jest już też gotowe miejsce pod przyszły plac zabaw dla dzieci urządzenia pojawią się na nim w 20l0 roku. Zagospodarowano również plac położony po drugiej stronie budynku OSP. Powstały tam dwa skalniaki, a teren obsadzono kwiatami i krzewami. W centralnym miejscu stanęły tablice pamiątkowe, a na placu przed oczkiem wodnym urządzono wystawę walców. Dzisiaj Kadłubek to jest urokliwym miejscem spacerów i wypoczynku, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i ich gości. Mieszkańcy Walec w czasie realizacji projektu wykazali się kreatywnością i chęcią działania od samego początku pomagali przy budowie placu. Co ciekawe, w pracach brali udział nie tylko dorośli, ale również młodzież, a nawet dzieci. Tutejszy projekt był wyjątkowy, bo w spontaniczny sposób zaplanowane już działania uległy poszerzeniu zrobiono więcej niż było to wcześniej ustalone. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców, większego zainteresowania sprawami wsi oraz ich integracji. Jego efektem było zarówno pobudzenie do współpracy dużej grupy społeczności wiejskiej, jak i pozyskanie terenu, na którym mieszkańcy wsi mogą się dziś spotykać i aktywnie wypoczywać. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych 8

9 Infrastruktura społeczna Dom Mieszkańców we wsi Dębie Dębie (gm. Chrząstowice) 2002 roku mieszkańcy Dębia zaangażowali się w modernizację i rozbudo- W wę tutejszego klubu wiejskiego oraz remizy strażackiej. Materiały niezbędne do remontu kupiono z pieniędzy otrzymanych z budżetu gminy oraz środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Fachowe usługi za darmo ofiarowali miejscowi rzemieślnicy i pozostali mieszkańcy. W 2003 roku obiekt zgłoszono do konkursu Piękna Wieś Opolska w kategorii Najlepszy projekt Odnowy Wsi, a zajęcie w nim II miejsca było sukcesem całej lokalnej społeczności. Sukces zaowocował kolejnymi działaniami. Gmina na wniosek wsi za zł kupiła nieruchomość zwaną przez mieszkańców Molkownia. Położona w sąsiedztwie wyremontowanej remizy, była niezamieszkana i zaniedbana. Mieszkańcy sami rozebrali budynki gospodarcze i odnowili elewację budynku mieszkalnego. Teren został wyrównany, utwardzony i wyłożony kostką brukową. W efekcie powstał estetyczny i wielofunkcyjny parking. We wrześniu 2009 roku mieszkańcy Dębia zakończyli prace nad ociepleniem i odnowieniem budynku Molkowni. W jego części powstał garaż dla OSP. Reszta służy jako zaplecze socjalne klubu wiejskiego. Pomieszczenie, które przy okazji remontu powstało na strychu budynku, zostanie w przyszłości wyremontowane powstanie tam świetlica dla młodzieży. W nowo powstałym kompleksie tętni życie organizuje się tu wiele imprez, m.in. festyny wiejskie, jarmarki świąteczne, spotkania i wigilie dla osób starszych i samotnych. Obiekt udostępniany jest też na prywatne imprezy rodzinne i okolicznościowe. Wspólna praca zintegrowała mieszkańców Dębia. Chociaż nie jest ich dużo (nieco ponad 500 osób), na terenie wsi działa wiele organizacji społecznych, m.in.: Rada Sołecka, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, Ochotnicza Straż Pożarna czy Rada Parafialna, które zgodnie gospodarują odrestaurowanym obiektem. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Ptasi Stawek zielone miejsce rekreacji i wypoczynku Spórok (gm. Kolonowskie) Miejsce to powstało dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Staszówka-Cieńka. Wcześniej przez lata porastały go samosiejki, krzewy i paprocie. W pracę włączyli się mieszkańcy Spóroka, a w realizacji projektu pomogły władze gminy i sponsorzy. Efektem jest urocze, zielone miejsce rekreacji i wypoczynku, którego otwarcie i nadanie nazwy nastąpiło w 2000 roku. Stawek spełnia obecnie trzy funkcje: retencyjną śluza umożliwia częściową regulację wody w okresie wiosennych roztopów, kiedy podtapiane są okoliczne pola, łąki, domostwa, przeciwpożarową stawek służy jako zbiornik przeciwpożarowy wykorzystywany w akcjach gaszenia pożarów, rekreacyjną teren wokół stawku został zagospodarowany i jest wykorzystywany jako miejsce wypoczynku i rekreacji, w którym można zorganizować imprezy i spotkania towarzyskie. Od lat mieszkańcy wioski dbają o to wyjątkowe miejsce i doposażają je. Dzięki dobrej współpracy tutejszego nadleśnictwa, Urzędu Gminy Kolonowskie i Stowarzyszenia Odnowy Wsi zostały wykonane progi zastawki na rowach doprowadzających wodę do stawku, rowy i stawek częściowo oczyszczono, wykonano mostki oraz zastawkę główną przy moście. Uporządkowano też sąsiedni teren i odnowiono leśną scenę. W ostatnim czasie zbudowano wiatę ze stałym grillem. Corocznie odbywa się w tym miejscu festyn Pod szumiącymi dębami, który na stałe wpisał się w harmonogram imprez kulturalno-rozrywkowych w Spóroku. Organizowany jest od 10 lat, zawsze w lipcu. Organizowane są tu również imprezy plenerowe dla pracowników różnych zakładów pracy, uczniów szkół, pikniki leśników i myśliwych, a zimą nad stawkiem tradycyjnie kończą się kuligi. Ptasi Stawek często odwiedzają turyści, którzy przemierzają pobliskie trasy rowerowe. Bywają tu także zbieracze runa leśnego w pięknym i zacisznym miejscu wciąż można posłuchać śpiewu ptaków i szumu rosnących tu dębów. Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi 9

10 Infrastruktura społeczna Świetlica uczy, angażuje i pomaga. Nasza e-learningowa świetlica Włodary (gm. Korfantów) Projekt pod nazwą Świetlica uczy, angażuje i pomaga oraz Nasza e-learningowa świetlica realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym dostosowano miejscową ogólnodostępną salę wiejską (dawny Dom Wiejski) do realizacji zadań edukacyjnoszkoleniowych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych i multimedialnych. Całkowicie zmodernizowana świetlica jest dostosowana do prowadzenia zajęć szkole- niowych, prelekcji i prezentacji. Dzięki temu służy szeroko pojętej platformie informacyjnej mieszkańców Włodar, jej sąsiadów i innych podmiotów. Wyremontowane pomieszczenia pomocnicze zapewniają też warunki do składowania i przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. Równolegle młodzież biorąca udział w szkoleniu z zakresu tworzenia stron internetowych stworzyła stronę internetową miejscowości Witryna wsi stała się skuteczną płaszczyzną do wymiany informacji o wydarzeniach oraz zbierania opinii na temat działalności lokalnych organizacji społecznych. Strona jest na bieżąco aktualizowana. Zawiera także informacje o faktach i wydarzeniach z historii oraz wszelkie informacje możliwe do wykorzystania w różnych działaniach mieszkańców oraz osób zainteresowanych historią i teraźniejszością Włodar. Wszystkie te poczynania korzystnie wpłynęły na promocję regionu i wsi. Z pewnością też okażą się użyteczne dla potencjalnych inwestorów. W drugim etapie realizacji projektu zostało przygotowane ogólnodostępne pomieszczenie w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej. Wyposażono je w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Podłączenie do Internetu oraz kompleksowy remont tego pomieszczenia stworzyły warunki niezbędne do prowadzenia szkoleń e-learningowych. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Plac spotkań nad Jeziorem Paczkowskim Kozielno (gm. Paczków) Głównym celem powstania placu spotkań w Kozielnie było stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas. Plac w założeniu ma być jednak także miejscem służącym organizacji imprez masowych, takich jak: dożynki, festyny, zawody sportowe, ogniska rodzinne, grille oraz wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. Plac jest ogólnie dostępny. Dla poprawy bezpieczeństwa osób na nim przebywających, a zwłaszcza dzieci bawiących się na placu zabaw, został ogrodzony siatką. Wybudowano na nim duży kamienny zadaszony grill w kształcie sześciokąta. Palenisko z zadaszeniem pozwala na organizowanie spotkań i biesiad przy grillu nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Wspólna praca w ramach projektu na rzecz sołectwa zjednoczyła mieszkańców, pozwoliła im także lepiej się poznać. Położenie sołectwa Kozielno jest niewątpliwie jego największym atutem. Graniczy z województwem dolnośląskim, a tuż obok niego położone jest malownicze Jezioro Paczkowskie. Wokół wsi rozciągają się zadbane pola uprawne oraz las mieszany. Przez sołectwo przebiega trasa rowerowa R9. Program Odnowy Wsi, do którego miejscowość przystąpiła w 2004 roku, zaktywizował jej mieszkańców, zachęcił do wspólnych przedsięwzięć, pracy, zabawy i wypoczynku. Rozwój sołectwa jest priorytetem w dotychczasowych i przyszłych działaniach podejmowanych w ramach programu. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych 10

11 Infrastruktura społeczna MACIEK Mańkowickie Centrum Informacyjno-Edukacyjno-Kulturalne Mańkowice (gm. Łambinowice) Projekt polega na organizacji we wsi centrum informacyjno - edukacyjno - kulturalnego funkcjonującego w oparciu o elementy metody cal, tj. centrum aktywności lokalnej. Do organizacji Centrum wykorzystano część zaniedbanych i nieużytkowanych pomieszczeń w obiekcie biurowca po RSP przekazanego sołectwu w zarząd jako świetlica wiejska. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne). W ramach projektu przeprowadzono remont, w który zaangażowali się mieszkańcy wsi pod kierunkiem Rady Sołeckiej. W efekcie powstała salka szkoleniowo-świetlicowa z zapleczem sanitarnym (zakup materiałów finansowały Urząd Gminy Łambinowice i Starostwo Powiatowe w Nysie). Salę wyposażono w m.in. meble, sprzęt komputerowy i pomoce szkoleniowo-dydaktyczne ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatrudniono kadrę odpowiedzialną za organizację pracy Centrum oraz prowadzenie zajęć. Obecnie w ofercie Centrum znajduje się m.in. kurs języka angielskiego dla początkujących, pomoc w obsłudze komputera i pisaniu CV, czy bezpłatny dostęp do Internetu. W ramach przedsięwzięcia połączono projekt infrastrukturalny (remontowy) z projektem miękkim (edukacyjnym). Oferta Centrum skupia się m.in. na dokształcaniu mieszkańców (nauka języków obcych, pomoc w obsłudze komputera, zapewnienie dostępu do Internetu) i przygotowaniu ich do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. dofinansowanie dla rozpoczynających działalność gospodarczą). Ważne jest też budowanie poczucia tożsamości lokalnej u młodego pokolenia poprzez np. redagowanie lokalnej gazetki, czy warsztaty artystyczne prowadzone z wykorzystaniem lokalnych tradycji i zwyczajów. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w partnerstwie z Urzędem Gminy Łambinowice, Radą Sołecką Mańkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców z salą szkoleniową i komputerową, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Dom Ludowy w Lipkach Lipki (gm. Skarbimierz) Budynek Domu Ludowego w Lipkach znajduje się w centrum wsi, naprzeciw nowo wybudowanego kościoła pw. Serca Pana Jezusa. Użytkowany od 1990 roku wymagał przeprowadzenia remontu. Jego stan techniczny był bardzo zły. W normalnym użytkowaniu przeszkadzały: uszkodzone i nieszczelne okna, brak ocieplenia ścian zewnętrznych, niewydolne ogrzewanie, zniszczone ściany i posadzki. Z tego względu konieczne były m.in.: kompleksowa wymiana drzwi i okien, grzejników i oświetlenia, a także docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachu, który pokryto papą termozgrzewalną. W ramach wykonanego remontu wymieniono posadzki oraz zamontowano nowe wyposażenie w toaletach (nowe umywalki, muszle ustępowe i baterie). Uszkodzone tynki na ścianach wewnątrz budynku zostały odnowione i pomalowane. Obecnie na parterze Domu Ludowego mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteka Gminna. Budynek jest jedynym miejscem w sołectwie, w którym można organizować zebrania wiejskie oraz imprezy takie jak: Dzień Dziecka, andrzejki, mikołajki dla dzieci, itp. Obok niego znajduje się boisko sportowe, na którym organizowane są dożynki wiejskie, zawody sportowo-rekreacyjne oraz mecze ligowe drużyn piłki nożnej. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a dzięki przeprowadzonym remontom znacznie podniósł się standard i funkcjonalność budynku. Model Wsi przyszłości : Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 11

12 Infrastruktura społeczna Przedsięwzięcie o nazwie Budowa wiaty grillowej w Głębinowie zostało zrealizowane w ramach powiatowego konkursu Odnowa Wsi w powiecie nyskim. Zrealizowano je ze środków budżetu powiatu nyskiego, gminy Nysa oraz środków finansowych i niefinansowych sołectwa Głębinów. Jego podstawowym celem było stworzenie ogólnodostępnego miejsca w bliskim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla dzieci. Miejsce to miało umożliwić nie tylko mieszkańcom Głębinowa, ale także gościom oraz turystom, organizację plenerowych spotkań integracyjnych. Istotna była również aktywizacja społeczności wiejskiej i włączenie jej w inicjatywy kulturalno-rekreacyjne w sołectwie. Wspólny wysiłek przy pracach budowlanych pozytywnie wpłynął także na budowanie trwałych więzi wśród mieszkańców. Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła walory estetyczne sołectwa. W 2009 roku wykorzystano nowo wybudowaną wiatę do przeprowadzenia Festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Głębinów dofinansowanego przez Gminę Nysa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Budowa wiaty grillowej w Głębinowie Głębinów (gm. Nysa) Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz Lubcz (gm. Grodków) Projekt w Lubczu realizowany był w latach Obejmował roboty budowlane m.in. w sali dużej i małej, korytarzach, sanitariatach, a także wymianę okien, remont pomieszczeń na piętrze oraz remont dachu. Wartość całej inwestycji to zł, z czego koszty kwalifikowane wyniosły zł. Po remoncie świetlica stała się miejscem spotkań dla młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. Jej pomieszczenia są również wynajmowane na różnorodne imprezy okolicznościowe. Tutaj spotykają się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy Grodków. W czasie tych spotkań prowadzone były m.in. kursy decoupage, czy nauka wyplatania koszy z wikliny. Odbywały się również spotkania z profesjonalną wizażystką oraz szkolenia kulinarne. Świetlica służy dziś nie tylko mieszkańcom Lubcza, ale i ościennych sołectw. Zorganizowano w niej już kilka szkoleń takich jak: Możliwości dofinansowania swojej działalności z programu Leader, Co daje nam POKL?, Nauka wypełniania standardowego wniosku o dofinansowanie itp. Dzięki zrealizowaniu projektu i swobodnemu dostępowi do świetlicy mieszkańcy Lubcza są organizatorami wielu imprez okolicznościowych, spośród których wymienić można: Dzień Chłopa, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki, spotkanie opłatkowe, czy wydarzenie o nazwie Dziedzictwo kulinarne gminy Grodków. Świetlica spełnia też potrzeby miejscowej młodzieży, która na miejscu może organizować dyskoteki, kluby dyskusyjne, czy rozgrywki tenisa stołowego. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 12

13 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Pracując dla dobra wszystkich integrujmy się Solec (gm. Biała) Celem projektu Pracując dla dobra wszystkich integrujmy się było przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom Solca i sąsiednich miejscowości (Gostomia, Olbrachcice, Radostynia, Krobusz, Rostkowice, Browiniec Polski) uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Drugim, równie ważnym założeniem programu było uruchomienie i działanie strony internetowej Solca, pozwalającej na większą integrację mieszkańców miejscowości, poprawę jakości komunikacji między nimi, a także podniesienie kwalifikacji osób tu mieszkających oraz promocję wsi poza granicami sołectwa (www.twojsolec.pl). Zakres projektu obejmował: doposażenie istniejącej sali komputerowej w m.in. komplety głośników, zakup mebli i wyposażenia, stolika pod rzutnik multimedialny itp. Przeprowadzono także 12-godzinne szkolenie dla dorosłych Pokonaj strach przed komputerem. Skierowane było ono do osób, które nie miały do tej pory styczności z techniką komputerową, po to, by mogły osobiście przekonać się o przydatności komputera w domu, a szczególnie w gospodarstwie wiejskim. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzono zajęcia pod hasłem Poznajmy świat przez Internet. Dwunastogodzinny kurs zakończył się szkoleniowymi zajęciami w wyremontowanej i wyposażonej sali. Ich tematem było porównanie poznanych kultur z własną. W trakcie realizacji zadania została opracowana strona internetowa z m.in. interaktywną mapą wsi, forum oraz krótką prezentacją multimedialną Solca. Strona ta po zakończeniu projektu jest wciąż aktywna i stanowi skarbnicę wiadomości zarówno dla mieszkańców Solca, jak i osób z zewnątrz. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców z salą szkoleniową i komputerową, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009 roku. Przystąpiło do niego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny wspólnie z gminą Zębowice. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a jego wartość wyniosła zł. Projekt Kadłub Wolny wieś ucząca się miał za zadanie pobudzić aktywność mieszkańców wsi oraz pozostałych mieszkańców gminy, a zwłaszcza rozwijać edukację na terenach wiejskich. Przeprowadzona jednocześnie akcja informacyjno-promocyjna miała podnieść świadomość mieszkańców wsi w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. W ramach projektu zostały zorganizowane trzy kursy: florystyki, projektowania i utrzymania terenów zielonych oraz wikliniarstwa i plecionkarstwa. Uczestniczyły w nich w sumie 62 osoby, a zainteresowanie Kadłub Wolny wieś ucząca się Kadłub Wolny (gm. Zębowice) znacznie przekroczyło ilość przygotowanych miejsc. Warto dodać, że kursy oprócz wiedzy i umiejętności, które zyskali ich uczestnicy, pozytywnie wpłynęły również na estetykę wsi. W ramach szkolenia z zakresu projektowania i utrzymania terenów zielonych zagospodarowano np. część terenu położonego w centrum Kadłuba. Grupą docelową projektu byli mieszkańcy gminy Zębowice. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone w ramach wszystkich szkoleń miały im pomóc zdobyć konkretne umiejętności zawodowe, które mogą wykorzystać do działalności zarobkowej, w tym do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie udział w nich miał też przekonać kursantów o znaczeniu i konieczności kształcenia przez całe życie. Każdy z uczestników kursów zorganizowanych w ramach projektu otrzymał certyfikat unijny dający możliwość podjęcia pracy w zawodach, których dotyczyły szkolenia. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 13

14 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Dni Słonecznika to plenerowy festyn integracyjny dla społeczności lokalnej, którego głównym założeniem jest zachęcenie uczestników z różnych grup wiekowych do aktywności kulturalnej i sportowej. Zamierzeniem pomysłodawców imprezy było zaangażowanie społeczności lokalnej w działania mające na celu promocję symbolu sołectwa Kępnica, którym jest słonecznik. Przyświecała im również idea odnowy wsi Kępnica i utrwalenia jej wizerunku jako wsi kwitnących słoneczników oraz miejsca, w którym żyją otwarci, aktywni ludzie. Imprezie towarzyszą liczne konkursy oraz turnieje sportowe o puchar słonecznika. Ukwiecone słonecznikami wiejskie zagrody rywalizują w tym czasie w konkursie na Najpiękniejszy wystrój posesji. Dominującą rośliną ozdobną jest wtedy oczywiście słonecznik. Uwieńczeniem każdej imprezy jest biesiada słonecznikowa dla mieszkańców wioski i ich gości. Dni Słonecznika w sołectwie Kępnica Kępnica (gm. Nysa) W 2009 roku festyn był dofinansowany przez Gminę Nysa. Pieniądze na imprezę zdobyto w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w zakresie wspierania przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, w szczególności poprzez organizację festynów, zawodów, konkursów, turniejów). Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 2008 roku Grupa Odnowy Wsi Maciejów w ramach Gminnego Konkursu W Odnowy Wsi w Gminie Kluczbork zrealizowała innowacyjny projekt pod nazwą Pszczele Inhalatory. W ramach projektu mieszkańcy wsi zbudowali domki do oddychania atmosferą ula, tzw. apiinhalatory. Są to pomieszczenia umożliwiające swobodne oddychanie powietrzem z ula oraz bezpośrednie przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej. Wewnątrz ula jest ciepło powietrze ma temperaturę od 25 do 39 stopni Celsjusza i wysoką wilgotność, nie zawiera bakterii, wirusów i chorobotwórczych grzybów. Inhalacje takie leczą katar sienny, dobrze wpływają na drogi oddechowe, polecane są astmatykom. Przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej uspokaja nerwy, działa antystresowo, poprawia samopoczucie. Szczególnie korzystne dla zdrowia są takie seanse w okresie od początku maja do końca sierpnia, czyli w pełni sezonu pszczelarskiego. Pszczele Inhalatory Maciejów (gm. Kluczbork) Terapeutyczne walory pszczelich inhalatorów oraz ich promocja ma zwiększyć atrakcyjność wsi i jej znaczenie turystyczne. Od 2008 r. obserwuje się rosnące zainteresowanie miejscowością, produktami pszczelarskimi lokalnych pasiek i tutejszymi zabytkami. Projekt jest kolejnym krokiem realizującym wizję wioski tematycznej, związanej z pszczołami, miodem, postacią ks. Dr. Jana Dzierżona i szeroko pojętym tematem pszczelarstwa. W ramach projektu powstała wkładka do folderu promocyjnego wsi Maciejów z m.in. informacjami o walorach terapeutycznych pszczelich inhalatorów. Co roku w Maciejowie odbywa się cykliczna impreza Maciejowskie Miodu Smakowanie. Można na niej m.in. zwiedzać pasiekę zarodową, skorzystać z seansu w apiinhalatorach, obejrzeć pokaz inseminacji pszczół, czy wziąć udział w pokazie miodobrania. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się degustacja różnych gatunków miodu oraz okazja do jego zakupu i innych produktów pszczelarskich. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 14

15 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej Bobrowa (gm. Rudniki) Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Projekt o nazwie Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej jest realizowany już od 10 lat. W 2006 roku Grupa Odnowy Wsi Bobrowa zaadaptowała budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej na Chatę Drwala i Strażaka. Dzisiaj jest ona miejscem spotkań mieszkańców, organizuje się tutaj zajęcia rekreacyjno-ruchowe, imprezy okolicznościowe, itp. W wyposażonej w sprzęt multimedialny sali można prowadzić profesjonalne szkolenia. Sołectwo udostępnia ją gościom w ramach wizyt partnerskich i studyjnych. Okolice Chaty to miejsce dla mieszkańców szczególne powstał tam plac rekreacyjnosportowy dla dzieci i młodzieży umożliwiający im bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Jest też miejscem zmagań sportowych, występów artystycznych i wydarzeń kulturalnych. To tutaj rozgrywane są Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej, na które zjeżdżają zawodnicy i widzowie z całej Europy. Organizacja tej sztandarowej dla wioski imprezy, wykorzystanie jej widowiskowości i medialności promuje wieś nie tylko w całym regionie, ale również w kraju i za granicą. Skutecznie integruje też społeczność lokalną. Sprzyjają temu także inne lokalne imprezy: Integracyjne Dni Bobrowej oraz Święto Pieczonego Ziemniaka. Połączenie w nich humoru, zabawy i biesiady wzmacnia więzi oraz łączy pokolenia. Otrzymywane nagrody, wyróżnienia, pozytywne opinie uczestników imprezy, a także sama nazwa związana z bobrami zwierzętami leśnymi, powoduje, że sołectwo dokonało już wyboru kierunku swojego rozwoju. Imprezy w Bobrowej łączy jedna wspólna cecha życie w zgodzie z naturą. Jasny przekaz o bogatej ofercie spędzania wolnego czasu w spokojnej, ale również pełnej radości wsi ma zachęcać do przyjazdu i wypoczynku. Wieś posiada witrynę internetową Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball Przechód (gm. Korfantów) Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball w Przechodzie jest imprezą cykliczną organizowaną od 2002 roku na kanwie przedwojennej zabawy strażaków. Obecna jej forma i zasady zostały przystosowane do współczesnych realiów (np. pompy ręczne zastąpiono motopompami, a regulamin gry opracowano z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Turniej w Przechodzie jest jedyną tego rodzaju imprezą na Opolszczyźnie, a być może i w Europie. Jego organizatorzy wykorzystali naturalne warunki środowiskowe, np. kory- to rzeki przepływającej przez samo centrum wsi. Dzięki temu impreza jest niezwykle widowiskowa i niepowtarzalna. W jej pierwszym dniu przeprowadzane są eliminacje, w których bierze udział 20 drużyn. Ćwierćfinały rozgrywane są systemem pucharowym, aż do wyłonienia finalistów. Mecz trwa dwa razy po pięć minut, a zadaniem zawodników jest wprowadzenie piłki do bramki przeciwnika za pomocą strumienia wody. Ranga turnieju rośnie z roku na rok, o czym świadczy rosnąca liczba kibiców. W tym roku dwudniowe zmagania zawodników obejrzało ok osób, co jak na imprezę organizowaną na terenie wiejskim jest wynikiem imponującym. W 2010 roku planowane jest rozegranie I oficjalnych Mistrzostw Europy w Piłce Prądowej. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej oraz projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 15

16 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Targi twórczości artystyczno-ludowej Znani i mniej znani Karłowice (gm. Popielów) Targi twórczości artystyczno-ludowej Znani i mniej znani to otwarty przegląd miejscowych twórców amatorów w dowolnych dziedzinach, służący wydobyciu i pokazaniu talentów tutejszych mieszkańców. Impreza odbywa się cyklicznie i świadczy o bogatym życiu społecznym, w którym duże znaczenie ma działalność kulturalna. Dzięki imprezie okazało się, że wieś i okolice zamieszkuje wiele osób o szczególnych uzdolnieniach, poświęcających się swoim pasjom. Targi prezentują różnorodne dziedziny sztuki ludowej i ich dzieła, poczynając od misternie wykonanych serwet, bieżników, haftowanych poduszek, obrusów po malarstwo (obrazy olejne i na worku konop- nym), zdobnictwo porcelany, stolarstwo artystyczne i inne. Wielu artystów tworzy swoje dzieła w czasie trwania imprezy. Targi dodatkowo uatrakcyjniają występy zespołów folklorystycznych, degustacje zdrowej żywności, gawędy, prezentacja poezji, wystawy i konkursy. Twórców-amatorów przybywa z każdym rokiem, a w imprezie coraz liczniej udział biorą uczniowie szkół. Popularna jest także jej formuła, czyli bezpośrednie spotkania twórców z szeroką publicznością. Targi Znani i mniej znani to inicjatywa wyjątkowa. To nie tylko pokazy rękodzieła, ale i pielęgnowanie tożsamości Śląska Opolskiego, podtrzymywanie ludowych tradycji Ziemi Popielowskiej. To także promocja gminy i województwa poprzez eksponowanie walorów regionu i jego zasobów kulturowych. Impreza ma charakter promocyjny i edukacyjny. Przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ale też angażuje mieszkańców w różnym wieku, co przyczynia się do międzypokoleniowej integracji. Stała się cennym lokalnym produktem turystycznym, tworzy także warunki do realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych lokalnej społeczności. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Noc Świętojańska w Białej Nyskiej Biała Nyska (gm. Nysa) Noc Świętojańska to impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska. Jej celem jest popularyzacja i kultywowanie prastarego zwyczaju, jakim są obrzędy związane z obchodami nocy świętojańskiej, ważny element polskiej tradycji ludowej. Dawniej miały mieć właściwości magiczne, zapewnić dobre plony, zdrowie i powodzenie uczestników obrzędów. Przygotowania i organizacja współczesnej imprezy w Białej Nyskiej angażują mieszkańców wsi do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Współudział w tych zajęciach mobilizuje zarówno dorosłych, jak i młodzież oraz dzieci. Dzięki temu przedsięwzięciu wszyscy oni mają również możliwość aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W programie imprezy znajduje się wiele elementów nawiązujących do dawnych, ale wciąż jeszcze żywych zwyczajów nocy sobótki, np. konkurs na najpiękniejszy wianek, konkurs na wiersz o nocy świętojańskiej, konkurs plastyczny Kwiat paproci. Jej uczestnicy szukają też oczywiście kwiatu paproci. Po zmierzchu nad brzegiem rzeki Białej Głuchołaskiej na wodę puszczane są wianki, a po północy uczestnicy tworzą przy ognisku księżycowy krąg i wspólnie śpiewają piosenki ludowe. Jedną z wielu atrakcji tej nocy jest także pokaz sztucznych ogni. Partnerami w organizacji obchodów Nocy Świętojańskiej w Białej Nyskiej są ościenne sołectwa, jak również mieszkańcy partnerskiej czeskiej wsi Rejviz. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 16

17 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Europejskie Targi Chłopskie Krzyżowice (gm. Olszanka) Europejskie Targi Chłopskie to cykliczna impreza, która co roku jesienią odbywa się w Krzyżowicach. Jest okazją do prezentacji wszelkich produktów powstających w gospodarstwie, zarówno rzemieślniczych, jak i żywnościowych. Towarzyszy jej bezpośrednia sprzedaż prezentowanych przez uczestników wyrobów. W targach uczestniczą: stowarzyszenia wiejskie, które promują produkty regionalne, gospodarstwa ekologiczne prezentujące zdrową żywność, a także firmy i organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W czasie dorocznej imprezy okazję do prezentacji mają również kluby 4H skupiające dzieci i młodzież z terenów wiejskich pokazują tańce ludowe, współczesne, piosenki, skecze itp. Najmłodsi mogą też wziąć udział w konkursach np. Nasze strachy na wróble (jego celem jest zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego), czy Na najbardziej oryginalną potrawę z ziemniaka (konkurs dla stowarzyszeń i osób prywatnych). Od kilku lat w targach uczestniczą goście z Niemiec (z zaprzyjaźnionego powiatu Kusel), z Republiki Czeskiej (z gminy Ceska Ves) oraz z Ukrainy. W Krzyżowicach mają oni okazję do prezentacji własnych produktów regionalnych. Europejskie Targi Chłopskie służą nie tylko prezentacji, reklamie i sprzedaży poszczególnych wyrobów, ale także integracji społecznej, kulturowej i międzynarodowej. Są okazją do dobrej zabawy przy tradycyjnym jedzeniu, ale i świetną, niekonwencjonalną okazją do nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Oktoberfest 2009 Zielone Pawłowice to Kwitnące Opolskie Pawłowice (gm. Gorzów Śląski) Oktoberfest to impreza, które już na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice. Organizacja ta aktywnie działa na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Jest jedną z najaktywniejszych na terenie gminy Gorzów Śląski, a także w całym powiecie oleskim. Tegoroczna impreza odbyła się w dniach września i miała charakter ponadlokalny. Uczestniczyli w niej goście z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego, a także konsul Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, a także goście z zagranicy. W tym roku organizatorzy przygotowali m.in. barwną paradę z udziałem amazonki, mażoretek i orkiestry dętej. Ucztę piwną rozpoczęło odbicie pierwszej beczki piwa przez przedstawicieli lokalnych władz. Uczestnicy zabawy mogli pochwalić się wiedzą na temat przyrody i zabytków związanych z Pawłowicami, a swoje umiejętności pokazali mistrzowie grilla. Powodzeniem cieszyły się także takie punkty programu jak np. konkursy związane ze złotym napojem oraz konkurs na króla i królową Oktoberfe- Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej stu. Podczas tegorocznego festynu zostały również rozstrzygnięte konkursy Zielone Pawłowice to Kwitnące Opolskie w kategorii Najbardziej zielone gospodarstwo, Zielona wieś to wieś moich marzeń oraz Gotowanie to Sztuka. Impreza zakończyła się wspólną zabawą w takt muzyki zaproszonych zespołów. 17

18 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Święto Pieroga Stare Kolnie (gm. Popielów) ostatni weekend sierpnia Stare Kolnie W zapraszają na pierogi. Przez całe dwa dni miłośnicy tej smacznej potrawy mają swoje święto. Na tydzień przed imprezą w świetlicy wiejskiej mieszkanki wsi przygotowują pierogi z różnym nadzieniem - te tradycyjne, ruskie, ale także z serem, kapustą, mięsem, szpinakiem, z owocami, a nawet z soczewicą. Liczba przygotowanych przez nie pierogów to tysiące sztuk (podczas imprezy organizowanej w 2008 r. przygotowano ich ponad !). W czasie dorocznego Święta Pieroga ich wielbiciele naprawdę mają co jeść i robić. Jednym ze stałych punktów imprezy jest konkurs Pierogi na różne spo- soby, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy województwa opolskiego. Informacje o nim ogłaszane są wcześniej w prasie i w Internecie. Oprócz pierogów, bez wątpienia najważniejszej atrakcji tych dni, na miejscu można obejrzeć i kupić wyroby rękodzieła artystycznego, posłuchać zespołów folklorystycznych, wziąć udział w licznych konkursach sportowych i konkurencjach sprawnościowych. Coroczna organizacja imprezy jest okazją do nawiązania ścisłej i efektywnej współpracy mieszkańców Starych Kolni z wieloma organizacjami, z miejscowymi przedsiębiorcami, parafią, instytucjami kultury, samorządem gminnym i wojewódzkim, a także z Lokalną Grupą Działania Stobrawski Zielony Szlak. W 2008 roku Święto Pieroga zostało dofinansowane przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach ogłoszonego konkursu ofert organizatorzy dostali na ten cel zł. Święto stało się już imprezą o zasięgu ponadregionalnym, a goszczą na nim m.in. przedstawiciele województwa dolnośląskiego. Celem imprezy jest promocja walorów kuchni staropolskiej wśród przybywających do Starych Kolni turystów z kraju i zagranicy. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Projekt 108 Wierzbie (gm. Łambinowice) Grupa Odnowy Wsi Wierzbie powstała w 2006 roku. Jej projekt o nazwie 108 miał realizować wizję zawartą w planie odnowy pod hasłem Wspólnota w tożsamości, czyli budować i wzmacniać wspólnotę mieszkańców. To projekt społeczny, którego powodzenie było uzależnione od zaangażowania mieszkańców wsi, a zwłaszcza młodzieży tworzącej Grupę. Projekt 108 był złożony z trzech niezależnych przedsięwzięć mających na celu integrację i współpracę członków Grupy Odnowy Wsi. Były to: Lokalny Fundusz Młodych uczył umiejętności pracy z projektami od momentu ich napisania do rozliczenia. Jego idea została zaczerpnięta z akcji Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W Wierzbiu polegała na zorganizowaniu konkursu grantów dla czterech grup młodzieży. Granty po 1000 zł były przeznaczone na realizację pomysłów i rozwijanie hobby, np. malowanie i graffiti za pomocą aerografów, renowacja i składanie motoroweru, podchody z historią wsi w tle, czy prace grupy fotoarchiwistów dokumentujących rzeczywistość wsi. Środki na realizację projektu pochodziły z gminnej puli odnowy wsi. DjembeClub poprzez naukę gry na bębnach afrykańskich djembe uczestnicy uczyli się wzajemnego słuchania, szacunku, porozumiewania się oraz przełamywania oporów, otwarcia się przed innymi ludźmi. Dotacja na ten cel pochodziła z programu Make a Connection Fundacji Grupy Nokia w Warszawie. Skauting celem tego projektu była nauka współpracy, polegania na sobie i odpowiedzialności za siebie i innych. Realizowany był poprzez np. wspólne zdobywanie Pradziada, czy pokonanie trasy wspinaczkowej. To zadanie otrzymało dotację z Urzędu Gminy Łambinowice. Dzięki tym przedsięwzięciom udało się zachęcić do wspólnego działania zwłaszcza młodych mieszkańców wsi, ale również zainteresować ich działaniami starsze pokolenie. Projekt potwierdził też, że oprócz infrastruktury (boiska, świetlicy, placu zabaw), w życiu wioski najważniejsza jest aktywna społeczność, a twórcze spędzanie wolnego czasu i wzajemne poznawanie się jest podstawowym warunkiem jej rozwoju. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 18

19 Lokalizacja projektów Sołectwo/gmina strona Biała Nyska (gm. Nysa) 16 Bobrowa (gm. Rudniki) 15 Chudoba (gm. Lasowice Wielkie) 6 Dębie (gm. Chrząstowice) 9 Dzierżysław (gm. Kietrz) 7 Głębinów (gm. Nysa) 12 Jełowa (gm. Łubniany) 4 Kadłub (gm. Strzelce Op.) 5 Kadłub Wolny (gm. Zębowice) 13 Karłowice (gm. Popielów) 16 Kępnica (gm. Nysa) 14 Kozielno (gm. Paczków) 10 Krzyżowice (gm. Olszanka) 17 POW. NAMYSŁOWSKI POW. KLUCZBORSKI Maciejów POW. OLESKI Lasowice Wielkie Chudoba Bobrowa Karłowice Pawłowice POW. BRZESKI Stare Kolnie Stare Siołkowice Kadłub Wolny Lipki Jelowa Krzyżowice Łosiów Lubcz Dębie POW. OPOLSKI Staniszcze Małe Spórok Wierzbie Przechód Mańkowice Głębinów Włodary Kozielno Biała Nyska Kępnica POW. KRAPKOWICKI Walce POW. STRZELECKI Żyrowa Kadłub POW. NYSKI POW. PRUDNICKI Solec POW. KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie) 6 Lipki (gm. Skarbimierz) 11 Lubcz (gm. Grodków) 12 Łosiów (gm. Lewin Brzeski) 5 Mańkowice (gm. Łambinowice) 11 Maciejów (gm. Kluczbork) 14 Pawłowice (gm. Gorzów Śląski) 17 Przechód (gm. Korfantów) 15 Solec (gm. Biała) 13 Spórok (gm. Kolonowskie) 9 Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) 7 Stare Kolnie (gm. Popielów) 18 Stare Siołkowice (gm. Popielów) 8 Walce (gm. Walce) 8 Wierzbie (gm. Łambinowice) 18 Włodary (gm. Korfantów) 10 Żyrowa (gm. Zdzieszowice) 4 POW. GŁUBCZYCKI Dzierżysław 19

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego Piastowska 14, Opole tel , fax

Dobre praktyki działań aktywizujących sołectwa

Dobre praktyki działań aktywizujących sołectwa Dobre praktyki działań aktywizujących sołectwa Kadłub Wolny wieś ucząca się Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009 roku. Przystąpiło do niego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny wspólnie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Katalog wsi posiadających waŝne z punktu widzenia realizacji odnowy wsi zasoby wsie przyszłości w województwie śląskim. na podstawie R.

Katalog wsi posiadających waŝne z punktu widzenia realizacji odnowy wsi zasoby wsie przyszłości w województwie śląskim. na podstawie R. Katalog wsi posiadających waŝne z punktu widzenia realizacji odnowy wsi zasoby wsie przyszłości w województwie śląskim. na podstawie R.Wilczyński Cechy, stany, zasoby oraz przedsięwzięcia, jakimi winna

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE MAŁE PROJEKTY NA OBSZARZE LGD NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

PIERWSZE MAŁE PROJEKTY NA OBSZARZE LGD NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 L.p. 1 2 3 4 Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki w przypadające na ramach funduszu dane sołectwo Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI. Henrykowo, 2011 rok

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI. Henrykowo, 2011 rok WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI Henrykowo, 2011 rok PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI Program Wielkopolska Odnowa Wsi został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/704/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31maja

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Program Grantowy jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Geneza powstania Sytuacja wyjściowa : Mała aktywność mieszkańców Słaba integracja mieszkańców Brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nie ma okolice nad Chrzelice

Nie ma okolice nad Chrzelice Nie ma okolice nad Chrzelice Troszkę danych o nas: Chrzelice to wieś najbardziej wysunięta na północ obszaru gmina Biała a położona ona na skraju drogi krajowej relacji Opole Prudnik. Ludność ść: : ok

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Zebranie wiejskie o godz. 19,00 otworzył sołtys Jan Narloch przywitał przybyłych mieszkańców oraz Pana Mateusza Hapka

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA położenie Gmina Jemielnica leży we wschodniej części Śląska Opolskiego, na granicy z Górnym

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO NA LATA 29 216 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/1 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 3.6.21 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo Czerwiec 21 1. Na stronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr V/29/11 z dnia 1.02.2011 r. ( w złotych) Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku L.p. Sołectwo Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2014 r. Wnioskowane

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Piaski z dnia 2014r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. L.p.Dział

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice Lista projektów Załącznik do Uchwały Nr XVI/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 17 lutego 2014r. wybranych do w ramach budżetu LGD w VII naborze wniosków o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik Nr 5 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Plan 212.900,00 zł 1. Sołectwo Barcin Wieś Wykonanie 31.643,57 zł Wykonanie w % - 14,86% Plan 23.862,00 zł Wykonanie - 4. 633,68 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Załącznik do uchwały nr 3928/IV./13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2013 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

MIESZKAMY I ODPOCZYWAMY W DOBRYM KLIMACIE, WŚRÓD POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH LUDZI

MIESZKAMY I ODPOCZYWAMY W DOBRYM KLIMACIE, WŚRÓD POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH LUDZI MIESZKAMY I ODPOCZYWAMY W DOBRYM KLIMACIE, WŚRÓD POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH LUDZI Jeśli sami nie zrobimy czegoś dla naszej wsi to nikt za nas tego nie zrobi!!! 1. Zakup strojów ludowych oraz butów dla zespołu

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 351/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 roku REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2017,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r.

INFORMACJA. z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r. załącznik nr 5do informacji INFORMACJA z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. L.p Sołectwo Wnioskowane przedsięwzięcia Koszt przedsięwzięć Łączny koszt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu: 815 501, 49 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 318 382, 53 PLN

Całkowita wartość projektu: 815 501, 49 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 318 382, 53 PLN Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30.

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Dalków 14.847,90 Zakup

Bardziej szczegółowo

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Starostwo Powiatowe w Elblągu Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Elbląg, styczeń 2013 r. Opis zgłoszonego rozwiązania Mottem działania, które samorząd Powiatu Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata rozpoczęło się konferencją otwierającą w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Wdrażanie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata rozpoczęło się konferencją otwierającą w dniu 16 grudnia 2011 roku. Wdrażanie 2012-2013 Wdrażanie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 rozpoczęło się konferencją otwierającą w dniu 16 grudnia 2011 roku. Wcześniej w listopadzie 2011 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w opolskim programie odnowy wsi:

Zasady uczestnictwa w opolskim programie odnowy wsi: Załącznik 1 do Uchwały nr 1837/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06.05.2008 Zasady uczestnictwa w opolskim programie odnowy wsi: I. Postanowienia ogólne 1. Opolski program odnowy wsi jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo