Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI"

Transkrypt

1 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim ODNOWA WSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim Program Odnowy Wsi to program, w ramach którego wprowadzono po raz pierwszy metodę budowania strategii rozwoju przez sołectwa, a kluczową kwestią stały się oddolność i zaangażowanie mieszkańców. 12 lat funkcjonowania Programu spowodowało, że jakość życia na obszarach wiejskich uległa znacznej poprawie. Aktywni mieszkańcy sołectw tworzą obecnie stowarzyszenia, które są beneficjentami środków krajowych i unijnych, a na wsiach realizowane są ciekawe projekty wzmacniające tożsamość, życie wspólnotowe, tworzące odpowiednią infrastrukturę rozwoju i wzmacniające współpracę. W 2008 r. rozpoczęto wdrażanie akcji Wieś przyszłości, która stała się zasadniczym kierunkiem funkcjonowania Programu Odnowy Wsi. Jej głównym celem jest zintegrowanie wszystkich działań podejmowanych przez sołectwa i samorządy lokalne. W efekcie tworzony jest pewien regionalny kierunek wykorzystania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach , zmierzający do całościowego podejścia do realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a nie tworzenie projektów w punktowy sposób zaspokajających potrzeby lokalne. Akcja skierowana jest w głównej mierze do sołectw zaangażowanych w proces odnowy wsi, aby dzięki jej realizacji doprowadzić do specjalizacji i kooperacji sieciowej wykorzystującej naturę globalizacji. Model Wsi przyszłości to dobrowolne i świadome osiąganie przez wieś modelowego zestawu stanów i zasobów w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego, organizacji i strategii oraz przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu. Infrastruktura rozwoju 1. Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców. 2. Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i/lub e-learningu. 3. Internet dostępny dla ogółu mieszkańców. 4. Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi. 5. Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat). 6. Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych. Organizacja i strategia 7. Zorganizowane przywództwo wsi (organizacja pozarządowa ze statusem osobowości prawnej) zarządzające rozwojem miejscowości przy zaangażowaniu ogółu mieszkańców. 8. Sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju, sporządzone i realizowane plany działania krótkookresowego i długookresowego. Kluczowe projekty rozwoju 9. Ustalone i wdrażane: projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej, projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa, przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi. 10. Nawiązana współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy. 2

3 Dobre przykłady Odnowy Wsi w województwie opolskim Szanowni Państwo, Województwo opolskie jest liderem we wdrażaniu Programu Odnowy Wsi jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. W związku z tym opolskie wsie są wyjątkowe, a realizowane tam projekty mogą stanowić dobry przykład zaangażowania mieszkańców oraz wykorzystania środków krajowych czy unijnych. Z jednej strony sołectwa we własnym zakresie wykonują drobne projekty integrujące i upiększające ich małe ojczyzny, z drugiej strony dzięki aktywnym liderom stają się miejscem absorpcji znacznych środków unijnych. Opolska wieś, od lat wspierana przez władze samorządowe, wyróżnia się ładem przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich wnętrz oraz wysokim standardem przestrzeni publicznej, indywidualnej zabudowy mieszkaniowej i obejść. Wdrażany od 1997 r. Program Odnowy Wsi zaktywizował mieszkańców wsi, a promowana akcja Wieś przyszłości stała się wyznacznikiem działań odnowy wsi. Samorząd Województwa dąży do wykreowania wsi, które potrafią wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą jako atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestycji, pracy i współdziałania, a przez to stają się żywotne i zdolne do trwałego rozwoju. Istotnym instrumentem wsparcia sołectw jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), będąca platformą współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Głównym celem KSOW, finansowanej ze Schematu III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. Celem KSOW jest właściwe, a zarazem skuteczne dotarcie do podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, pobudzenie ich integracji, zachęcenie do udziału w zaplanowanych działaniach poprzez pokazanie korzyści wynikających z uczestnictwa w KSOW. Jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest również promocja najciekawszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich. W tym celu opracowano tę broszurę. Przykłady w niej zawarte to tylko część wzorcowych projektów, wpisujących się we wdrażany regionalnie model Wsi przyszłości. Oddając w Państwa ręce tę broszurę, mam nadzieję, iż projekty zrealizowane w naszych sołectwach staną się inspiracją i wzorem do dalszego naśladowania. Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Opolskiego Fot. Dawid Kołpak 3

4 Infrastruktura społeczna Dom Spotkań Farska Stodoła Jełowa (gm. Łubniany) Obiekt Farskiej Stodoły powstał w 2006 roku po przebudowie budynku stodoły będącej własnością parafii. Pełni on dziś funkcję domu spotkań centrum aktywności wiejskiej, w którym koncentruje się życie kulturalno-oświatowe wsi. W Farskiej Stodole odbywają się różnego rodzaju uroczystości i imprezy sołeckie np. wodzenie niedźwiedzia, spotkania mieszkańców, zabawy, warsztaty kroszonkarskie, spotkania grup formalnych i nieformalnych działających na terenie sołectwa. Kompletne zaplecze kuchenne umożliwia organizowanie tam uroczystości rodzinnych, takich jak komunie, małe wesela i uroczystości rocznicowe. Na poddaszu zlokalizowane są miejsca noclegowe. Realizacja projektu możliwa była dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii oraz pra- cy własnej mieszkańców. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 r. Mimo krótkiego okresu działania Farskiej Stodoły obiekt jest często wykorzystywany do różnego rodzaju przedsięwzięć szkoleniowych, m.in.: w maju 2007 roku w ramach VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi podejmowano uczestników podróży studyjnych, w październiku 2007 roku konferencja dla laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2007, na której zainaugurowano akcję Wieś przyszłości (przedsięwzięcie było efektem zdobycia przez Jełową I miejsca w konkursie), w grudniu 2007 roku szkolenie z zakresu pozyskiwania środków pomocowych dla przedsiębiorców prowadzone przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, warsztaty budowania strategii dla sołectw z terenu gminy Łubniany oraz Lasowice Wielkie przystępujących do programu Odnowa Wsi, w 2008 roku kongres mniejszości narodowych organizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. W kilkudniowych obradach uczestniczyli studenci i naukowcy z Węgier, Słowacji i Czech. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Żyrowa jest uczestnikiem Programu Odnowy Wsi od 1997 roku. W planie odnowy wsi ujęto m.in. pozyskanie budynku dla potrzeb miejscowej OSP i mieszkańców wsi. Obiekt wyremontowano dzięki pomocy mieszkańców wioski, którzy czynnie włączyli się do kolejnych prac. Stopniowo, na przestrzeni lat , budynek zmieniał swoje oblicze. W tym okresie roboty budowlane, materiały i sprzęt zostały sfinansowane przez: Gminę Zdzieszowice w wysokości 40%, pozyskanych 21 sponsorów darczyńców w wysokości 35% i społeczności wsi Żyrowa (robocizna, sprzęt) w wysokości 25%. Końcowy etap remontu przypadł na lato 2007 roku. Wykonana została wtedy instalacja ogrzewania gazowego, wyposażono kuchnię, a pomieszczenia na parterze przystosowano do uruchomienia Centrum Świetlica wiejska Żyrowa (gm. Zdzieszowice) Edukacyjno-Oświatowego z Internetem i z funkcją e-learningu. Obecny stan zagospodarowania obiektu jest spójny z opracowanym Planem Odnowy Miejscowości na lata i powiązany z projektem Wieś przyszłości, w którym: 1) istnieje ogólnodostępna wielofunkcyjna sala dostosowana do celów szkoleniowych i rekreacyjnych, która wykorzystywana jest m.in. na próby zespołu folklorystycznego, wystawy malarskie, biesiady itp. 2) ogólnodostępna wielofunkcyjna sala jest też Domem Mieszkańców wsi - miejscem spotkań poszczególnych grup, środowisk i zarządów organizacji społecznych 3) zlokalizowany w środku wsi Dom Mieszkańców razem z pobliskim sklepem spożywczym i Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym zwraca uwagę wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości oraz turystów. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 4

5 Infrastruktura społeczna Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Łosiów Łosiów (gm. Lewin Brzeski) ramach projektu przebudowano istniejące do tej pory boisko sportowe, W zbudowano nowe obiekty sportowe oraz zagospodarowano teren o powierzchni trzech hektarów przyległy do znajdującej się w pobliżu tzw. Góry Miłości. Nowy kompleks spełnia funkcje rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe. Celem przedsięwzięcia było zaspokojenie potrzeb i podniesienie standardu życia mieszkańców Łosiowa. W trakcie realizacji tego zadania wykonano: boisko główne i treningowe do gry w piłkę nożną, kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę, stoły betonowe do tenisa, stoliki do gry w szachy z szachownicami. Oprócz trybuny dla 250 widzów powstał także krąg taneczny z ławkami na 120 miejsc, 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dojścia oraz dojazdy z kostki betonowej. Inwestycja przewidywała także powstanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów oraz ogrodzenie boiska. Kompleks sportowy i otaczające go tereny rekreacyjne służą dziś mieszkańcom Łosiowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Główna płyta boiska wykorzystywana jest codziennie, a trenuje na niej i gra pięć grup wiekowych klubu Pogoń Łosiów. Dużą popularnością cieszy się kort tenisowy i możliwość gry w szachy. Obiekt służy też do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów. W 2007 roku odbyły się tu Dożynki Wojewódzkie. Zagospodarowany teren doskonale wpisuje się w krajobraz Łosiowa. Przylega do Góry Miłości, najwyższego wzniesienia na terenie gminy, która jest jednocześnie punktem widokowym. Przez górę przebiega ścieżka rowerowa poprowadzona szlakiem pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Dzięki połączeniu z kompleksem rekreacyjno-sportowym i budową u jej podnóża kręgu tanecznego udało się jeszcze mocniej podkreślić walory i atrakcyjność tego miejsca. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych Dom Strażaka jako centrum kulturalno-rozrywkowe Kadłub (gm. Strzelce Opolskie) Celem projektu było stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy i organizacje działające na terenie wsi będą mogły się spotykać, bawić, czy dokształcać. Polegał on na wieloetapowej przebudowie starego Domu Strażaka. Przed remontem budynek był nieatrakcyjny i niedostosowany do potrzeb mieszkańców sołectwa. Dzięki zaangażowaniu społeczności wiejskiej oraz funduszom pozyskanym z gminy i od sponsorów został całkowicie zmodernizowany. Wymieniono dach, a cały budynek ocieplono. Generalny remont przeszła Sala Tradycji i pomieszczenia Mniejszości Niemieckiej. Powstało miejsce dla orkiestry i Rady Sołeckiej, nowe sanitariaty, wyremontowano i wyposażono kuchnię. Odremontowano salę spotkań, wykonano przybudówkę o powierzchni 70 m 2 oraz wyłożono kostką plac. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na ok. 1 mln zł. Przebudowę kwotą zł dofinansowała gmina Strzelce Opolskie, sołectwo wyłożyło zł (ok zł z limitu sołeckiego), a reszta to praca mieszkańców ( zł) oraz sponsoring ( zł). W skład Centrum Kulturalno-Rozrywkowego wchodzą dziś m.in.: sala z zapleczem kuchennym, chłodnią i toaletą, filia biblioteki, świetlica dla dzieci i młodzieży, ognisko muzyczne oraz pracownia komputerowa. W budynku mieszczą się także pomieszczenia i magazyny wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz orkiestrę OSP. Swoje miejsce ma także Koło Mniejszości Niemieckiej. W Domu Strażaka mieści się magazyn i szatnia dla piłkarzy LKS Kadłub i drużyny gości, siedziba rady sołeckiej, biuro sołtysa i Kadłubska Izba Tradycji. Wokół Domu Strażaka skupia się całe życie kulturalne wsi. Tam odbywają się: spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie, wesela, urodziny i inne uroczystości. Co tydzień próby ma tutaj orkiestra dęta, organizowana jest także nauka języków niemieckiego i angielskiego dla dzieci. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 5

6 Infrastruktura społeczna Plac rekreacyjno-sportowy Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie) Realizacja projektu rozpoczęła się w 2007 r. Urząd Gminy przekazał wtedy Stowarzyszeniu Miłośników Lasowic Wielkich prawie jednohektarowy teren przeznaczony pod budowę placu rekreacyjno-sportowego. Wcześniej był to zaniedbany nieużytek, niechlubna wizytówka wsi. Prace rozpoczęto od jego uporządkowania. W 2007 roku udało się pozyskać na ten cel zł z projektu gminnego. W ten sposób powstała ścieżka zdrowia. Projekt ten łącznie z wkładem mieszkańców kosztował w sumie zł. Rok później na terenie placu zbudowano ziemny nasyp, na którym powstał zjazd saneczkowo-narciarski ELA-BERG. Latem służy on mieszkańcom Lasowic i okolic jako zielona plaża. W tym samym roku zbu- dowano również nową, bezpieczną ścieżkę prowadzącą przez plac do przystanku PKS. Wzdłuż niej posadzono sadzonki jawora, dzięki czemu powstała Aleja Jaworowa. Fundusze na nasadzenie drzewek pochodziły z budżetu gminy Lasowice Wielkie. W ramach kolejnego projektu finansowanego przez gminę w wysokości zł montowane są ławki oraz kolejne elementy małej architektury z drewna plac zabaw dla dzieci. Cały koszt tego zadania to zł. Od początku urząd gminy zajął się również bieżącym utrzymaniem placu. W tym celu kupiono kosiarkę (traktorek) oraz kosiarkę żyłkową. Pieniądze na sprzęt pochodziły z nagrody za zajęcie przez wieś pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy start w odnowie wsi w konkursie Piękna Wieś Opolska W tym roku w ramach kolejnego projektu kupiono wyposażenie zjazdu linowego. Całość kosztowała zł, z czego zł wyłożyła gmina. W planach jest dalsze zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego, na którym pojawią się kolejne obiekty małej architektury oraz nowa roślinność. Przyszłe przedsięwzięcia są również wpisane w Program Odnowy Wsi. Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi Sala Spotkań w Chudobie Chudoba (gm. Lasowice Wielkie) Pomysł na stworzenie ogólnodostępnej sali dla mieszkańców Chudoby narodził się już dosyć dawno, a pierwsze starania, by ten cel osiągnąć, rozpoczęły się w 2007 roku. Dzięki przychylności wójta gminy Lasowice Wielkie oraz dyrektora Zespołu Szkół jedna z klas w budynku miejscowej szkoły podstawowej została zaadaptowana na stworzenie sali spotkań. Chudoba trzykrotnie otrzymała na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w łącznej kwocie prawie zł. Za te pieniądze kompleksowo wyposażono salę w niezbędne meble: krzesła, stoły, szafy, ławki, wieszaki. Zakupiono również zestaw komputerowy (laptop i drukarka) z niezbędnym wyposażeniem, sprzęt nagłośnieniowy, tablety graficzne, prezenter bezprzewodowy, tablicę suchościeralną. Będący na wyposażeniu sali projektor został kupiony dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Lasowice. Mieszkańcy wioski samodzielnie wykonali wiele prac poprawiających funkcjonalność i estetykę sali spotkań. Dzięki nim wymieniono okna, utwardzono plac przed budynkiem, w którym mieści się sala, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych, zamontowano system alarmowy. W nowo powstałej sali spotkań do tej pory przeprowadzono wiele szkoleń np. z zakresu obsługi komputera, czy zastosowania Internetu. Ich organizacja była możliwa dzięki otrzymanym dotacjom oraz środkom własnym sołectwa. Oprócz funkcji szkoleniowych w sali stale spotykają się mieszkańcy wioski. Znajduje się w niej także sprzęt do ćwiczeń siłowych, cieszący się popularnością i intensywnie wykorzystywany przez miejscową młodzież. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 6

7 Infrastruktura społeczna Bliżej siebie utworzenie ogólnodostępnej audio-sali dla mieszkańców Dzierżysławia Dzierżysław (gm. Kietrz) Grupa Odnowy Wsi z Dzierżysławia w 2009 roku zrealizowała projekt pod nazwą Bliżej siebie utworzenie ogólnodostępnej audio-sali dla mieszkańców Dzierżysławia. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Członkowie Grupy Odnowy Wsi sami przeprowadzili remont pomieszczenia tutejszego kółka rolniczego. Do odnowionej i pomalowanej sali zakupili sprzęt komputerowy sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Celem zadania było utworzenie ogólnodostępnej sali wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Jego realizacja trwała prawie pięć miesięcy. Obecnie jest to miejsce, w którym można organizować spotkania członków organizacji działających w Dzierżysławiu np. Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Odnowy Wsi. Audio-sala jest przystosowana do prowadzenia szkoleń i prezentacji multimedialnych. Jej twórcy pomyśleli również o osobach powyżej 50. roku życia, które chcą nauczyć się obsługi komputera i Internetu. W ramach projektu przeszkolono już w tej dziedzinie około 60 osób, w większości starszych, zarówno mieszkańców Dzierżysławia, jak i innych miejscowości gminy Kietrz. Uczestnicy tych szkoleń dobrze czuli się w towarzystwie swoich rówieśników; nie wstydząc się swojej niewiedzy, z zapałem uczyli się nowych umiejętności. W ramach projektu powstała także strona internetowa sołectwa, na której promowane są osiągnięcia wsi i jej mieszkańców realizujące program Odnowy Wsi (www.dzierzyslaw.pl). Witryna zawiera również opisy projektów, których realizacja jeszcze trwa, fotografie przedwojennego i współczesnego Dzierżysławia. Członkowie działającej we wsi Grupy Odnowy Wsi wierzą, że sala i strona www spełnią swoje funkcje. Mieszkańcy Dzierżysławia już sami szukają tematów przyszłych szkoleń, a nowa sala jest miejscem, gdzie można spotkać się w miłym towarzystwie, a przy okazji pogłębiać swoją wiedzę. Model Wsi przyszłości : Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych połączona z salą komputerową Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) Centrum powstało w budynku zmodernizowanym w latach w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Jego wyposażaniem i zagospodarowaniem sąsiedniego terenu zajęło się Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Centrum tworzą: budynek z salą kominkową i sceną, biblioteka, świetlica oraz zaplecze kuchenne i toalety. W jego sąsiedztwie urządzono teren rekreacyjny z boiskiem do siatkówki plażowej, placem zabaw dla dzieci, zadaszoną wiatą, ławeczkami i zielnikiem. Obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów jest on również jednym z przystanków ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Ścieżka została oznakowana przez członków Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Opolu, Gminę Kolonowskie i nadleśnictwo Zawadzkie. W latach salę centrum wyposażono w sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceny, rolety okienne i dwa stanowiska komputerowe. W ramach projektu Kuźnia talentów, finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie, przeprowadzono tam: kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne, lektoraty z języka niemieckiego i angielskiego. W 2009 roku w ramach projektu Edukacja naszą szansą finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego salę wyposażono dodatkowo w sprzęt umożliwiający prowadzenie profesjonalnych szkoleń (rzutnik multimedialny, ekran, flipchart). Centrum działa dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Organizowane są w nim m.in.: przedstawienia teatralne, bale karnawałowe dla dzieci, spotkania Koła Mniejszości Niemieckiej oraz imprezy w ramach wakacyjnej akcji letniej. Organizowane są tam również imprezy plenerowe np. dożynki, biegi przełajowe, obchody ku czci św. Marcina, itp. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 7

8 Infrastruktura społeczna Do realizacji projektu mieszkańcy wsi przystąpili w 2007 roku podejmując się ogromnego zadania remontu pomieszczeń gospodarczych, które nieodpłatnie przekazał proboszcz tutejszej parafii. Miało w nich powstać miejsce spotkań i integracji mieszkańców Starych Siołkowic. Już po wstępnym porządkowaniu okazało się, że obiekt zdobią przepiękne sklepienia z murem z cegły i kamienia, które w czasie remontu postanowiono odnowić i zachować. Do prac włączyli się niemal wszyscy mieszkańcy. Dzięki ich pomocy skuto odpadające tynki, podłączono sieć elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. By zachować dawny charakter pomieszczeń, podłogę wyłożono nową cegłą klinkierową, którą w niektórych miejscach udało się połączyć ze starą, odzyskaną z istniejącego wcześniej podłoża. Przy projekcie przepracowano społecznie ponad 2000 godzin. Stolarkę okienną i cegłę klinkierową zakupiono za środki zebrane podczas organizacji różnych imprez np. Kiermaszu Świątecznego, Majówki u Farorza, czy spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki. Za nowe drzwi za- Nasze miejsce spotkań Stare Siołkowice (gm. Popielów) płacił samorząd gminy. Ogromny wkład w realizację projektu wnieśli lokalni przedsiębiorcy. Całkowity koszt remontu wyniósł zł, z czego środki zebrane przez samych mieszkańców to zł. Spory udział mieli też sponsorzy oraz samorząd gminy. W czasie remontu regularnie organizowane były spotkania dla mieszkańców, podczas których relacjonowano postęp prac i przedstawiano harmonogram kolejnych robót. Jedną z ważniejszych imprez odbywających się w wyremontowanych pomieszczeniach są Spotkania Adwentowe. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP na plac spotkań KADŁUBEK w Walcach Walce (gm. Walce) Głównym celem projektu było zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Walcach na miejsce spotkań o nazwie Kadłubek. Prace obejmowały budowę oczka wodnego wraz z przyłączem elektrycznym i utwardzeniem części terenu. Oczko powstało na bazie starego zbiornika przeciwpożarowego. Całość otoczono naturalnym kamieniem i efektownie wykończono kaskadowym wodospadem, z którego spływa woda z pobliskiego źródełka. Po zmroku zbiornik jest podświetlony podwodnymi reflektorami. W głębi działki urządzono teren rekreacyjny z chodnikiem z kostki brukowej, ławkami, oświetleniem parkowym i zielenią. Jest już też gotowe miejsce pod przyszły plac zabaw dla dzieci urządzenia pojawią się na nim w 20l0 roku. Zagospodarowano również plac położony po drugiej stronie budynku OSP. Powstały tam dwa skalniaki, a teren obsadzono kwiatami i krzewami. W centralnym miejscu stanęły tablice pamiątkowe, a na placu przed oczkiem wodnym urządzono wystawę walców. Dzisiaj Kadłubek to jest urokliwym miejscem spacerów i wypoczynku, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i ich gości. Mieszkańcy Walec w czasie realizacji projektu wykazali się kreatywnością i chęcią działania od samego początku pomagali przy budowie placu. Co ciekawe, w pracach brali udział nie tylko dorośli, ale również młodzież, a nawet dzieci. Tutejszy projekt był wyjątkowy, bo w spontaniczny sposób zaplanowane już działania uległy poszerzeniu zrobiono więcej niż było to wcześniej ustalone. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców, większego zainteresowania sprawami wsi oraz ich integracji. Jego efektem było zarówno pobudzenie do współpracy dużej grupy społeczności wiejskiej, jak i pozyskanie terenu, na którym mieszkańcy wsi mogą się dziś spotykać i aktywnie wypoczywać. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych 8

9 Infrastruktura społeczna Dom Mieszkańców we wsi Dębie Dębie (gm. Chrząstowice) 2002 roku mieszkańcy Dębia zaangażowali się w modernizację i rozbudo- W wę tutejszego klubu wiejskiego oraz remizy strażackiej. Materiały niezbędne do remontu kupiono z pieniędzy otrzymanych z budżetu gminy oraz środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Fachowe usługi za darmo ofiarowali miejscowi rzemieślnicy i pozostali mieszkańcy. W 2003 roku obiekt zgłoszono do konkursu Piękna Wieś Opolska w kategorii Najlepszy projekt Odnowy Wsi, a zajęcie w nim II miejsca było sukcesem całej lokalnej społeczności. Sukces zaowocował kolejnymi działaniami. Gmina na wniosek wsi za zł kupiła nieruchomość zwaną przez mieszkańców Molkownia. Położona w sąsiedztwie wyremontowanej remizy, była niezamieszkana i zaniedbana. Mieszkańcy sami rozebrali budynki gospodarcze i odnowili elewację budynku mieszkalnego. Teren został wyrównany, utwardzony i wyłożony kostką brukową. W efekcie powstał estetyczny i wielofunkcyjny parking. We wrześniu 2009 roku mieszkańcy Dębia zakończyli prace nad ociepleniem i odnowieniem budynku Molkowni. W jego części powstał garaż dla OSP. Reszta służy jako zaplecze socjalne klubu wiejskiego. Pomieszczenie, które przy okazji remontu powstało na strychu budynku, zostanie w przyszłości wyremontowane powstanie tam świetlica dla młodzieży. W nowo powstałym kompleksie tętni życie organizuje się tu wiele imprez, m.in. festyny wiejskie, jarmarki świąteczne, spotkania i wigilie dla osób starszych i samotnych. Obiekt udostępniany jest też na prywatne imprezy rodzinne i okolicznościowe. Wspólna praca zintegrowała mieszkańców Dębia. Chociaż nie jest ich dużo (nieco ponad 500 osób), na terenie wsi działa wiele organizacji społecznych, m.in.: Rada Sołecka, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, Ochotnicza Straż Pożarna czy Rada Parafialna, które zgodnie gospodarują odrestaurowanym obiektem. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Ptasi Stawek zielone miejsce rekreacji i wypoczynku Spórok (gm. Kolonowskie) Miejsce to powstało dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Staszówka-Cieńka. Wcześniej przez lata porastały go samosiejki, krzewy i paprocie. W pracę włączyli się mieszkańcy Spóroka, a w realizacji projektu pomogły władze gminy i sponsorzy. Efektem jest urocze, zielone miejsce rekreacji i wypoczynku, którego otwarcie i nadanie nazwy nastąpiło w 2000 roku. Stawek spełnia obecnie trzy funkcje: retencyjną śluza umożliwia częściową regulację wody w okresie wiosennych roztopów, kiedy podtapiane są okoliczne pola, łąki, domostwa, przeciwpożarową stawek służy jako zbiornik przeciwpożarowy wykorzystywany w akcjach gaszenia pożarów, rekreacyjną teren wokół stawku został zagospodarowany i jest wykorzystywany jako miejsce wypoczynku i rekreacji, w którym można zorganizować imprezy i spotkania towarzyskie. Od lat mieszkańcy wioski dbają o to wyjątkowe miejsce i doposażają je. Dzięki dobrej współpracy tutejszego nadleśnictwa, Urzędu Gminy Kolonowskie i Stowarzyszenia Odnowy Wsi zostały wykonane progi zastawki na rowach doprowadzających wodę do stawku, rowy i stawek częściowo oczyszczono, wykonano mostki oraz zastawkę główną przy moście. Uporządkowano też sąsiedni teren i odnowiono leśną scenę. W ostatnim czasie zbudowano wiatę ze stałym grillem. Corocznie odbywa się w tym miejscu festyn Pod szumiącymi dębami, który na stałe wpisał się w harmonogram imprez kulturalno-rozrywkowych w Spóroku. Organizowany jest od 10 lat, zawsze w lipcu. Organizowane są tu również imprezy plenerowe dla pracowników różnych zakładów pracy, uczniów szkół, pikniki leśników i myśliwych, a zimą nad stawkiem tradycyjnie kończą się kuligi. Ptasi Stawek często odwiedzają turyści, którzy przemierzają pobliskie trasy rowerowe. Bywają tu także zbieracze runa leśnego w pięknym i zacisznym miejscu wciąż można posłuchać śpiewu ptaków i szumu rosnących tu dębów. Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi 9

10 Infrastruktura społeczna Świetlica uczy, angażuje i pomaga. Nasza e-learningowa świetlica Włodary (gm. Korfantów) Projekt pod nazwą Świetlica uczy, angażuje i pomaga oraz Nasza e-learningowa świetlica realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym dostosowano miejscową ogólnodostępną salę wiejską (dawny Dom Wiejski) do realizacji zadań edukacyjnoszkoleniowych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych i multimedialnych. Całkowicie zmodernizowana świetlica jest dostosowana do prowadzenia zajęć szkole- niowych, prelekcji i prezentacji. Dzięki temu służy szeroko pojętej platformie informacyjnej mieszkańców Włodar, jej sąsiadów i innych podmiotów. Wyremontowane pomieszczenia pomocnicze zapewniają też warunki do składowania i przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. Równolegle młodzież biorąca udział w szkoleniu z zakresu tworzenia stron internetowych stworzyła stronę internetową miejscowości Witryna wsi stała się skuteczną płaszczyzną do wymiany informacji o wydarzeniach oraz zbierania opinii na temat działalności lokalnych organizacji społecznych. Strona jest na bieżąco aktualizowana. Zawiera także informacje o faktach i wydarzeniach z historii oraz wszelkie informacje możliwe do wykorzystania w różnych działaniach mieszkańców oraz osób zainteresowanych historią i teraźniejszością Włodar. Wszystkie te poczynania korzystnie wpłynęły na promocję regionu i wsi. Z pewnością też okażą się użyteczne dla potencjalnych inwestorów. W drugim etapie realizacji projektu zostało przygotowane ogólnodostępne pomieszczenie w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej. Wyposażono je w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Podłączenie do Internetu oraz kompleksowy remont tego pomieszczenia stworzyły warunki niezbędne do prowadzenia szkoleń e-learningowych. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Plac spotkań nad Jeziorem Paczkowskim Kozielno (gm. Paczków) Głównym celem powstania placu spotkań w Kozielnie było stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas. Plac w założeniu ma być jednak także miejscem służącym organizacji imprez masowych, takich jak: dożynki, festyny, zawody sportowe, ogniska rodzinne, grille oraz wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. Plac jest ogólnie dostępny. Dla poprawy bezpieczeństwa osób na nim przebywających, a zwłaszcza dzieci bawiących się na placu zabaw, został ogrodzony siatką. Wybudowano na nim duży kamienny zadaszony grill w kształcie sześciokąta. Palenisko z zadaszeniem pozwala na organizowanie spotkań i biesiad przy grillu nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Wspólna praca w ramach projektu na rzecz sołectwa zjednoczyła mieszkańców, pozwoliła im także lepiej się poznać. Położenie sołectwa Kozielno jest niewątpliwie jego największym atutem. Graniczy z województwem dolnośląskim, a tuż obok niego położone jest malownicze Jezioro Paczkowskie. Wokół wsi rozciągają się zadbane pola uprawne oraz las mieszany. Przez sołectwo przebiega trasa rowerowa R9. Program Odnowy Wsi, do którego miejscowość przystąpiła w 2004 roku, zaktywizował jej mieszkańców, zachęcił do wspólnych przedsięwzięć, pracy, zabawy i wypoczynku. Rozwój sołectwa jest priorytetem w dotychczasowych i przyszłych działaniach podejmowanych w ramach programu. Model Wsi przyszłości : Urządzone Centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych 10

11 Infrastruktura społeczna MACIEK Mańkowickie Centrum Informacyjno-Edukacyjno-Kulturalne Mańkowice (gm. Łambinowice) Projekt polega na organizacji we wsi centrum informacyjno - edukacyjno - kulturalnego funkcjonującego w oparciu o elementy metody cal, tj. centrum aktywności lokalnej. Do organizacji Centrum wykorzystano część zaniedbanych i nieużytkowanych pomieszczeń w obiekcie biurowca po RSP przekazanego sołectwu w zarząd jako świetlica wiejska. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne). W ramach projektu przeprowadzono remont, w który zaangażowali się mieszkańcy wsi pod kierunkiem Rady Sołeckiej. W efekcie powstała salka szkoleniowo-świetlicowa z zapleczem sanitarnym (zakup materiałów finansowały Urząd Gminy Łambinowice i Starostwo Powiatowe w Nysie). Salę wyposażono w m.in. meble, sprzęt komputerowy i pomoce szkoleniowo-dydaktyczne ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatrudniono kadrę odpowiedzialną za organizację pracy Centrum oraz prowadzenie zajęć. Obecnie w ofercie Centrum znajduje się m.in. kurs języka angielskiego dla początkujących, pomoc w obsłudze komputera i pisaniu CV, czy bezpłatny dostęp do Internetu. W ramach przedsięwzięcia połączono projekt infrastrukturalny (remontowy) z projektem miękkim (edukacyjnym). Oferta Centrum skupia się m.in. na dokształcaniu mieszkańców (nauka języków obcych, pomoc w obsłudze komputera, zapewnienie dostępu do Internetu) i przygotowaniu ich do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. dofinansowanie dla rozpoczynających działalność gospodarczą). Ważne jest też budowanie poczucia tożsamości lokalnej u młodego pokolenia poprzez np. redagowanie lokalnej gazetki, czy warsztaty artystyczne prowadzone z wykorzystaniem lokalnych tradycji i zwyczajów. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w partnerstwie z Urzędem Gminy Łambinowice, Radą Sołecką Mańkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców z salą szkoleniową i komputerową, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Dom Ludowy w Lipkach Lipki (gm. Skarbimierz) Budynek Domu Ludowego w Lipkach znajduje się w centrum wsi, naprzeciw nowo wybudowanego kościoła pw. Serca Pana Jezusa. Użytkowany od 1990 roku wymagał przeprowadzenia remontu. Jego stan techniczny był bardzo zły. W normalnym użytkowaniu przeszkadzały: uszkodzone i nieszczelne okna, brak ocieplenia ścian zewnętrznych, niewydolne ogrzewanie, zniszczone ściany i posadzki. Z tego względu konieczne były m.in.: kompleksowa wymiana drzwi i okien, grzejników i oświetlenia, a także docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachu, który pokryto papą termozgrzewalną. W ramach wykonanego remontu wymieniono posadzki oraz zamontowano nowe wyposażenie w toaletach (nowe umywalki, muszle ustępowe i baterie). Uszkodzone tynki na ścianach wewnątrz budynku zostały odnowione i pomalowane. Obecnie na parterze Domu Ludowego mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteka Gminna. Budynek jest jedynym miejscem w sołectwie, w którym można organizować zebrania wiejskie oraz imprezy takie jak: Dzień Dziecka, andrzejki, mikołajki dla dzieci, itp. Obok niego znajduje się boisko sportowe, na którym organizowane są dożynki wiejskie, zawody sportowo-rekreacyjne oraz mecze ligowe drużyn piłki nożnej. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a dzięki przeprowadzonym remontom znacznie podniósł się standard i funkcjonalność budynku. Model Wsi przyszłości : Dom Mieszkańców jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 11

12 Infrastruktura społeczna Przedsięwzięcie o nazwie Budowa wiaty grillowej w Głębinowie zostało zrealizowane w ramach powiatowego konkursu Odnowa Wsi w powiecie nyskim. Zrealizowano je ze środków budżetu powiatu nyskiego, gminy Nysa oraz środków finansowych i niefinansowych sołectwa Głębinów. Jego podstawowym celem było stworzenie ogólnodostępnego miejsca w bliskim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla dzieci. Miejsce to miało umożliwić nie tylko mieszkańcom Głębinowa, ale także gościom oraz turystom, organizację plenerowych spotkań integracyjnych. Istotna była również aktywizacja społeczności wiejskiej i włączenie jej w inicjatywy kulturalno-rekreacyjne w sołectwie. Wspólny wysiłek przy pracach budowlanych pozytywnie wpłynął także na budowanie trwałych więzi wśród mieszkańców. Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła walory estetyczne sołectwa. W 2009 roku wykorzystano nowo wybudowaną wiatę do przeprowadzenia Festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Głębinów dofinansowanego przez Gminę Nysa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Budowa wiaty grillowej w Głębinowie Głębinów (gm. Nysa) Model Wsi przyszłości : Projekty kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz Lubcz (gm. Grodków) Projekt w Lubczu realizowany był w latach Obejmował roboty budowlane m.in. w sali dużej i małej, korytarzach, sanitariatach, a także wymianę okien, remont pomieszczeń na piętrze oraz remont dachu. Wartość całej inwestycji to zł, z czego koszty kwalifikowane wyniosły zł. Po remoncie świetlica stała się miejscem spotkań dla młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. Jej pomieszczenia są również wynajmowane na różnorodne imprezy okolicznościowe. Tutaj spotykają się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy Grodków. W czasie tych spotkań prowadzone były m.in. kursy decoupage, czy nauka wyplatania koszy z wikliny. Odbywały się również spotkania z profesjonalną wizażystką oraz szkolenia kulinarne. Świetlica służy dziś nie tylko mieszkańcom Lubcza, ale i ościennych sołectw. Zorganizowano w niej już kilka szkoleń takich jak: Możliwości dofinansowania swojej działalności z programu Leader, Co daje nam POKL?, Nauka wypełniania standardowego wniosku o dofinansowanie itp. Dzięki zrealizowaniu projektu i swobodnemu dostępowi do świetlicy mieszkańcy Lubcza są organizatorami wielu imprez okolicznościowych, spośród których wymienić można: Dzień Chłopa, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki, spotkanie opłatkowe, czy wydarzenie o nazwie Dziedzictwo kulinarne gminy Grodków. Świetlica spełnia też potrzeby miejscowej młodzieży, która na miejscu może organizować dyskoteki, kluby dyskusyjne, czy rozgrywki tenisa stołowego. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich 12

13 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Pracując dla dobra wszystkich integrujmy się Solec (gm. Biała) Celem projektu Pracując dla dobra wszystkich integrujmy się było przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom Solca i sąsiednich miejscowości (Gostomia, Olbrachcice, Radostynia, Krobusz, Rostkowice, Browiniec Polski) uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Drugim, równie ważnym założeniem programu było uruchomienie i działanie strony internetowej Solca, pozwalającej na większą integrację mieszkańców miejscowości, poprawę jakości komunikacji między nimi, a także podniesienie kwalifikacji osób tu mieszkających oraz promocję wsi poza granicami sołectwa (www.twojsolec.pl). Zakres projektu obejmował: doposażenie istniejącej sali komputerowej w m.in. komplety głośników, zakup mebli i wyposażenia, stolika pod rzutnik multimedialny itp. Przeprowadzono także 12-godzinne szkolenie dla dorosłych Pokonaj strach przed komputerem. Skierowane było ono do osób, które nie miały do tej pory styczności z techniką komputerową, po to, by mogły osobiście przekonać się o przydatności komputera w domu, a szczególnie w gospodarstwie wiejskim. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzono zajęcia pod hasłem Poznajmy świat przez Internet. Dwunastogodzinny kurs zakończył się szkoleniowymi zajęciami w wyremontowanej i wyposażonej sali. Ich tematem było porównanie poznanych kultur z własną. W trakcie realizacji zadania została opracowana strona internetowa z m.in. interaktywną mapą wsi, forum oraz krótką prezentacją multimedialną Solca. Strona ta po zakończeniu projektu jest wciąż aktywna i stanowi skarbnicę wiadomości zarówno dla mieszkańców Solca, jak i osób z zewnątrz. Model Wsi przyszłości : Dom mieszkańców z salą szkoleniową i komputerową, jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009 roku. Przystąpiło do niego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny wspólnie z gminą Zębowice. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a jego wartość wyniosła zł. Projekt Kadłub Wolny wieś ucząca się miał za zadanie pobudzić aktywność mieszkańców wsi oraz pozostałych mieszkańców gminy, a zwłaszcza rozwijać edukację na terenach wiejskich. Przeprowadzona jednocześnie akcja informacyjno-promocyjna miała podnieść świadomość mieszkańców wsi w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. W ramach projektu zostały zorganizowane trzy kursy: florystyki, projektowania i utrzymania terenów zielonych oraz wikliniarstwa i plecionkarstwa. Uczestniczyły w nich w sumie 62 osoby, a zainteresowanie Kadłub Wolny wieś ucząca się Kadłub Wolny (gm. Zębowice) znacznie przekroczyło ilość przygotowanych miejsc. Warto dodać, że kursy oprócz wiedzy i umiejętności, które zyskali ich uczestnicy, pozytywnie wpłynęły również na estetykę wsi. W ramach szkolenia z zakresu projektowania i utrzymania terenów zielonych zagospodarowano np. część terenu położonego w centrum Kadłuba. Grupą docelową projektu byli mieszkańcy gminy Zębowice. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone w ramach wszystkich szkoleń miały im pomóc zdobyć konkretne umiejętności zawodowe, które mogą wykorzystać do działalności zarobkowej, w tym do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie udział w nich miał też przekonać kursantów o znaczeniu i konieczności kształcenia przez całe życie. Każdy z uczestników kursów zorganizowanych w ramach projektu otrzymał certyfikat unijny dający możliwość podjęcia pracy w zawodach, których dotyczyły szkolenia. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 13

14 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Dni Słonecznika to plenerowy festyn integracyjny dla społeczności lokalnej, którego głównym założeniem jest zachęcenie uczestników z różnych grup wiekowych do aktywności kulturalnej i sportowej. Zamierzeniem pomysłodawców imprezy było zaangażowanie społeczności lokalnej w działania mające na celu promocję symbolu sołectwa Kępnica, którym jest słonecznik. Przyświecała im również idea odnowy wsi Kępnica i utrwalenia jej wizerunku jako wsi kwitnących słoneczników oraz miejsca, w którym żyją otwarci, aktywni ludzie. Imprezie towarzyszą liczne konkursy oraz turnieje sportowe o puchar słonecznika. Ukwiecone słonecznikami wiejskie zagrody rywalizują w tym czasie w konkursie na Najpiękniejszy wystrój posesji. Dominującą rośliną ozdobną jest wtedy oczywiście słonecznik. Uwieńczeniem każdej imprezy jest biesiada słonecznikowa dla mieszkańców wioski i ich gości. Dni Słonecznika w sołectwie Kępnica Kępnica (gm. Nysa) W 2009 roku festyn był dofinansowany przez Gminę Nysa. Pieniądze na imprezę zdobyto w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w zakresie wspierania przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, w szczególności poprzez organizację festynów, zawodów, konkursów, turniejów). Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 2008 roku Grupa Odnowy Wsi Maciejów w ramach Gminnego Konkursu W Odnowy Wsi w Gminie Kluczbork zrealizowała innowacyjny projekt pod nazwą Pszczele Inhalatory. W ramach projektu mieszkańcy wsi zbudowali domki do oddychania atmosferą ula, tzw. apiinhalatory. Są to pomieszczenia umożliwiające swobodne oddychanie powietrzem z ula oraz bezpośrednie przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej. Wewnątrz ula jest ciepło powietrze ma temperaturę od 25 do 39 stopni Celsjusza i wysoką wilgotność, nie zawiera bakterii, wirusów i chorobotwórczych grzybów. Inhalacje takie leczą katar sienny, dobrze wpływają na drogi oddechowe, polecane są astmatykom. Przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej uspokaja nerwy, działa antystresowo, poprawia samopoczucie. Szczególnie korzystne dla zdrowia są takie seanse w okresie od początku maja do końca sierpnia, czyli w pełni sezonu pszczelarskiego. Pszczele Inhalatory Maciejów (gm. Kluczbork) Terapeutyczne walory pszczelich inhalatorów oraz ich promocja ma zwiększyć atrakcyjność wsi i jej znaczenie turystyczne. Od 2008 r. obserwuje się rosnące zainteresowanie miejscowością, produktami pszczelarskimi lokalnych pasiek i tutejszymi zabytkami. Projekt jest kolejnym krokiem realizującym wizję wioski tematycznej, związanej z pszczołami, miodem, postacią ks. Dr. Jana Dzierżona i szeroko pojętym tematem pszczelarstwa. W ramach projektu powstała wkładka do folderu promocyjnego wsi Maciejów z m.in. informacjami o walorach terapeutycznych pszczelich inhalatorów. Co roku w Maciejowie odbywa się cykliczna impreza Maciejowskie Miodu Smakowanie. Można na niej m.in. zwiedzać pasiekę zarodową, skorzystać z seansu w apiinhalatorach, obejrzeć pokaz inseminacji pszczół, czy wziąć udział w pokazie miodobrania. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się degustacja różnych gatunków miodu oraz okazja do jego zakupu i innych produktów pszczelarskich. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 14

15 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej Bobrowa (gm. Rudniki) Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Projekt o nazwie Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej jest realizowany już od 10 lat. W 2006 roku Grupa Odnowy Wsi Bobrowa zaadaptowała budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej na Chatę Drwala i Strażaka. Dzisiaj jest ona miejscem spotkań mieszkańców, organizuje się tutaj zajęcia rekreacyjno-ruchowe, imprezy okolicznościowe, itp. W wyposażonej w sprzęt multimedialny sali można prowadzić profesjonalne szkolenia. Sołectwo udostępnia ją gościom w ramach wizyt partnerskich i studyjnych. Okolice Chaty to miejsce dla mieszkańców szczególne powstał tam plac rekreacyjnosportowy dla dzieci i młodzieży umożliwiający im bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Jest też miejscem zmagań sportowych, występów artystycznych i wydarzeń kulturalnych. To tutaj rozgrywane są Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej, na które zjeżdżają zawodnicy i widzowie z całej Europy. Organizacja tej sztandarowej dla wioski imprezy, wykorzystanie jej widowiskowości i medialności promuje wieś nie tylko w całym regionie, ale również w kraju i za granicą. Skutecznie integruje też społeczność lokalną. Sprzyjają temu także inne lokalne imprezy: Integracyjne Dni Bobrowej oraz Święto Pieczonego Ziemniaka. Połączenie w nich humoru, zabawy i biesiady wzmacnia więzi oraz łączy pokolenia. Otrzymywane nagrody, wyróżnienia, pozytywne opinie uczestników imprezy, a także sama nazwa związana z bobrami zwierzętami leśnymi, powoduje, że sołectwo dokonało już wyboru kierunku swojego rozwoju. Imprezy w Bobrowej łączy jedna wspólna cecha życie w zgodzie z naturą. Jasny przekaz o bogatej ofercie spędzania wolnego czasu w spokojnej, ale również pełnej radości wsi ma zachęcać do przyjazdu i wypoczynku. Wieś posiada witrynę internetową Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball Przechód (gm. Korfantów) Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball w Przechodzie jest imprezą cykliczną organizowaną od 2002 roku na kanwie przedwojennej zabawy strażaków. Obecna jej forma i zasady zostały przystosowane do współczesnych realiów (np. pompy ręczne zastąpiono motopompami, a regulamin gry opracowano z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Turniej w Przechodzie jest jedyną tego rodzaju imprezą na Opolszczyźnie, a być może i w Europie. Jego organizatorzy wykorzystali naturalne warunki środowiskowe, np. kory- to rzeki przepływającej przez samo centrum wsi. Dzięki temu impreza jest niezwykle widowiskowa i niepowtarzalna. W jej pierwszym dniu przeprowadzane są eliminacje, w których bierze udział 20 drużyn. Ćwierćfinały rozgrywane są systemem pucharowym, aż do wyłonienia finalistów. Mecz trwa dwa razy po pięć minut, a zadaniem zawodników jest wprowadzenie piłki do bramki przeciwnika za pomocą strumienia wody. Ranga turnieju rośnie z roku na rok, o czym świadczy rosnąca liczba kibiców. W tym roku dwudniowe zmagania zawodników obejrzało ok osób, co jak na imprezę organizowaną na terenie wiejskim jest wynikiem imponującym. W 2010 roku planowane jest rozegranie I oficjalnych Mistrzostw Europy w Piłce Prądowej. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej oraz projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa 15

16 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Targi twórczości artystyczno-ludowej Znani i mniej znani Karłowice (gm. Popielów) Targi twórczości artystyczno-ludowej Znani i mniej znani to otwarty przegląd miejscowych twórców amatorów w dowolnych dziedzinach, służący wydobyciu i pokazaniu talentów tutejszych mieszkańców. Impreza odbywa się cyklicznie i świadczy o bogatym życiu społecznym, w którym duże znaczenie ma działalność kulturalna. Dzięki imprezie okazało się, że wieś i okolice zamieszkuje wiele osób o szczególnych uzdolnieniach, poświęcających się swoim pasjom. Targi prezentują różnorodne dziedziny sztuki ludowej i ich dzieła, poczynając od misternie wykonanych serwet, bieżników, haftowanych poduszek, obrusów po malarstwo (obrazy olejne i na worku konop- nym), zdobnictwo porcelany, stolarstwo artystyczne i inne. Wielu artystów tworzy swoje dzieła w czasie trwania imprezy. Targi dodatkowo uatrakcyjniają występy zespołów folklorystycznych, degustacje zdrowej żywności, gawędy, prezentacja poezji, wystawy i konkursy. Twórców-amatorów przybywa z każdym rokiem, a w imprezie coraz liczniej udział biorą uczniowie szkół. Popularna jest także jej formuła, czyli bezpośrednie spotkania twórców z szeroką publicznością. Targi Znani i mniej znani to inicjatywa wyjątkowa. To nie tylko pokazy rękodzieła, ale i pielęgnowanie tożsamości Śląska Opolskiego, podtrzymywanie ludowych tradycji Ziemi Popielowskiej. To także promocja gminy i województwa poprzez eksponowanie walorów regionu i jego zasobów kulturowych. Impreza ma charakter promocyjny i edukacyjny. Przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ale też angażuje mieszkańców w różnym wieku, co przyczynia się do międzypokoleniowej integracji. Stała się cennym lokalnym produktem turystycznym, tworzy także warunki do realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych lokalnej społeczności. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Noc Świętojańska w Białej Nyskiej Biała Nyska (gm. Nysa) Noc Świętojańska to impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska. Jej celem jest popularyzacja i kultywowanie prastarego zwyczaju, jakim są obrzędy związane z obchodami nocy świętojańskiej, ważny element polskiej tradycji ludowej. Dawniej miały mieć właściwości magiczne, zapewnić dobre plony, zdrowie i powodzenie uczestników obrzędów. Przygotowania i organizacja współczesnej imprezy w Białej Nyskiej angażują mieszkańców wsi do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Współudział w tych zajęciach mobilizuje zarówno dorosłych, jak i młodzież oraz dzieci. Dzięki temu przedsięwzięciu wszyscy oni mają również możliwość aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W programie imprezy znajduje się wiele elementów nawiązujących do dawnych, ale wciąż jeszcze żywych zwyczajów nocy sobótki, np. konkurs na najpiękniejszy wianek, konkurs na wiersz o nocy świętojańskiej, konkurs plastyczny Kwiat paproci. Jej uczestnicy szukają też oczywiście kwiatu paproci. Po zmierzchu nad brzegiem rzeki Białej Głuchołaskiej na wodę puszczane są wianki, a po północy uczestnicy tworzą przy ognisku księżycowy krąg i wspólnie śpiewają piosenki ludowe. Jedną z wielu atrakcji tej nocy jest także pokaz sztucznych ogni. Partnerami w organizacji obchodów Nocy Świętojańskiej w Białej Nyskiej są ościenne sołectwa, jak również mieszkańcy partnerskiej czeskiej wsi Rejviz. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 16

17 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Europejskie Targi Chłopskie Krzyżowice (gm. Olszanka) Europejskie Targi Chłopskie to cykliczna impreza, która co roku jesienią odbywa się w Krzyżowicach. Jest okazją do prezentacji wszelkich produktów powstających w gospodarstwie, zarówno rzemieślniczych, jak i żywnościowych. Towarzyszy jej bezpośrednia sprzedaż prezentowanych przez uczestników wyrobów. W targach uczestniczą: stowarzyszenia wiejskie, które promują produkty regionalne, gospodarstwa ekologiczne prezentujące zdrową żywność, a także firmy i organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W czasie dorocznej imprezy okazję do prezentacji mają również kluby 4H skupiające dzieci i młodzież z terenów wiejskich pokazują tańce ludowe, współczesne, piosenki, skecze itp. Najmłodsi mogą też wziąć udział w konkursach np. Nasze strachy na wróble (jego celem jest zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego), czy Na najbardziej oryginalną potrawę z ziemniaka (konkurs dla stowarzyszeń i osób prywatnych). Od kilku lat w targach uczestniczą goście z Niemiec (z zaprzyjaźnionego powiatu Kusel), z Republiki Czeskiej (z gminy Ceska Ves) oraz z Ukrainy. W Krzyżowicach mają oni okazję do prezentacji własnych produktów regionalnych. Europejskie Targi Chłopskie służą nie tylko prezentacji, reklamie i sprzedaży poszczególnych wyrobów, ale także integracji społecznej, kulturowej i międzynarodowej. Są okazją do dobrej zabawy przy tradycyjnym jedzeniu, ale i świetną, niekonwencjonalną okazją do nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Oktoberfest 2009 Zielone Pawłowice to Kwitnące Opolskie Pawłowice (gm. Gorzów Śląski) Oktoberfest to impreza, które już na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice. Organizacja ta aktywnie działa na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Jest jedną z najaktywniejszych na terenie gminy Gorzów Śląski, a także w całym powiecie oleskim. Tegoroczna impreza odbyła się w dniach września i miała charakter ponadlokalny. Uczestniczyli w niej goście z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego, a także konsul Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, a także goście z zagranicy. W tym roku organizatorzy przygotowali m.in. barwną paradę z udziałem amazonki, mażoretek i orkiestry dętej. Ucztę piwną rozpoczęło odbicie pierwszej beczki piwa przez przedstawicieli lokalnych władz. Uczestnicy zabawy mogli pochwalić się wiedzą na temat przyrody i zabytków związanych z Pawłowicami, a swoje umiejętności pokazali mistrzowie grilla. Powodzeniem cieszyły się także takie punkty programu jak np. konkursy związane ze złotym napojem oraz konkurs na króla i królową Oktoberfe- Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej stu. Podczas tegorocznego festynu zostały również rozstrzygnięte konkursy Zielone Pawłowice to Kwitnące Opolskie w kategorii Najbardziej zielone gospodarstwo, Zielona wieś to wieś moich marzeń oraz Gotowanie to Sztuka. Impreza zakończyła się wspólną zabawą w takt muzyki zaproszonych zespołów. 17

18 Projekty wzmacniające tożsamość wsi, budujące jej specyfikę i temat kluczowy Święto Pieroga Stare Kolnie (gm. Popielów) ostatni weekend sierpnia Stare Kolnie W zapraszają na pierogi. Przez całe dwa dni miłośnicy tej smacznej potrawy mają swoje święto. Na tydzień przed imprezą w świetlicy wiejskiej mieszkanki wsi przygotowują pierogi z różnym nadzieniem - te tradycyjne, ruskie, ale także z serem, kapustą, mięsem, szpinakiem, z owocami, a nawet z soczewicą. Liczba przygotowanych przez nie pierogów to tysiące sztuk (podczas imprezy organizowanej w 2008 r. przygotowano ich ponad !). W czasie dorocznego Święta Pieroga ich wielbiciele naprawdę mają co jeść i robić. Jednym ze stałych punktów imprezy jest konkurs Pierogi na różne spo- soby, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy województwa opolskiego. Informacje o nim ogłaszane są wcześniej w prasie i w Internecie. Oprócz pierogów, bez wątpienia najważniejszej atrakcji tych dni, na miejscu można obejrzeć i kupić wyroby rękodzieła artystycznego, posłuchać zespołów folklorystycznych, wziąć udział w licznych konkursach sportowych i konkurencjach sprawnościowych. Coroczna organizacja imprezy jest okazją do nawiązania ścisłej i efektywnej współpracy mieszkańców Starych Kolni z wieloma organizacjami, z miejscowymi przedsiębiorcami, parafią, instytucjami kultury, samorządem gminnym i wojewódzkim, a także z Lokalną Grupą Działania Stobrawski Zielony Szlak. W 2008 roku Święto Pieroga zostało dofinansowane przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach ogłoszonego konkursu ofert organizatorzy dostali na ten cel zł. Święto stało się już imprezą o zasięgu ponadregionalnym, a goszczą na nim m.in. przedstawiciele województwa dolnośląskiego. Celem imprezy jest promocja walorów kuchni staropolskiej wśród przybywających do Starych Kolni turystów z kraju i zagranicy. Model Wsi przyszłości : Projekty rozwijające wiodący, specyficzny temat, kluczowy dla konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa Projekt 108 Wierzbie (gm. Łambinowice) Grupa Odnowy Wsi Wierzbie powstała w 2006 roku. Jej projekt o nazwie 108 miał realizować wizję zawartą w planie odnowy pod hasłem Wspólnota w tożsamości, czyli budować i wzmacniać wspólnotę mieszkańców. To projekt społeczny, którego powodzenie było uzależnione od zaangażowania mieszkańców wsi, a zwłaszcza młodzieży tworzącej Grupę. Projekt 108 był złożony z trzech niezależnych przedsięwzięć mających na celu integrację i współpracę członków Grupy Odnowy Wsi. Były to: Lokalny Fundusz Młodych uczył umiejętności pracy z projektami od momentu ich napisania do rozliczenia. Jego idea została zaczerpnięta z akcji Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W Wierzbiu polegała na zorganizowaniu konkursu grantów dla czterech grup młodzieży. Granty po 1000 zł były przeznaczone na realizację pomysłów i rozwijanie hobby, np. malowanie i graffiti za pomocą aerografów, renowacja i składanie motoroweru, podchody z historią wsi w tle, czy prace grupy fotoarchiwistów dokumentujących rzeczywistość wsi. Środki na realizację projektu pochodziły z gminnej puli odnowy wsi. DjembeClub poprzez naukę gry na bębnach afrykańskich djembe uczestnicy uczyli się wzajemnego słuchania, szacunku, porozumiewania się oraz przełamywania oporów, otwarcia się przed innymi ludźmi. Dotacja na ten cel pochodziła z programu Make a Connection Fundacji Grupy Nokia w Warszawie. Skauting celem tego projektu była nauka współpracy, polegania na sobie i odpowiedzialności za siebie i innych. Realizowany był poprzez np. wspólne zdobywanie Pradziada, czy pokonanie trasy wspinaczkowej. To zadanie otrzymało dotację z Urzędu Gminy Łambinowice. Dzięki tym przedsięwzięciom udało się zachęcić do wspólnego działania zwłaszcza młodych mieszkańców wsi, ale również zainteresować ich działaniami starsze pokolenie. Projekt potwierdził też, że oprócz infrastruktury (boiska, świetlicy, placu zabaw), w życiu wioski najważniejsza jest aktywna społeczność, a twórcze spędzanie wolnego czasu i wzajemne poznawanie się jest podstawowym warunkiem jej rozwoju. Model Wsi przyszłości : Projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej 18

19 Lokalizacja projektów Sołectwo/gmina strona Biała Nyska (gm. Nysa) 16 Bobrowa (gm. Rudniki) 15 Chudoba (gm. Lasowice Wielkie) 6 Dębie (gm. Chrząstowice) 9 Dzierżysław (gm. Kietrz) 7 Głębinów (gm. Nysa) 12 Jełowa (gm. Łubniany) 4 Kadłub (gm. Strzelce Op.) 5 Kadłub Wolny (gm. Zębowice) 13 Karłowice (gm. Popielów) 16 Kępnica (gm. Nysa) 14 Kozielno (gm. Paczków) 10 Krzyżowice (gm. Olszanka) 17 POW. NAMYSŁOWSKI POW. KLUCZBORSKI Maciejów POW. OLESKI Lasowice Wielkie Chudoba Bobrowa Karłowice Pawłowice POW. BRZESKI Stare Kolnie Stare Siołkowice Kadłub Wolny Lipki Jelowa Krzyżowice Łosiów Lubcz Dębie POW. OPOLSKI Staniszcze Małe Spórok Wierzbie Przechód Mańkowice Głębinów Włodary Kozielno Biała Nyska Kępnica POW. KRAPKOWICKI Walce POW. STRZELECKI Żyrowa Kadłub POW. NYSKI POW. PRUDNICKI Solec POW. KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie) 6 Lipki (gm. Skarbimierz) 11 Lubcz (gm. Grodków) 12 Łosiów (gm. Lewin Brzeski) 5 Mańkowice (gm. Łambinowice) 11 Maciejów (gm. Kluczbork) 14 Pawłowice (gm. Gorzów Śląski) 17 Przechód (gm. Korfantów) 15 Solec (gm. Biała) 13 Spórok (gm. Kolonowskie) 9 Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) 7 Stare Kolnie (gm. Popielów) 18 Stare Siołkowice (gm. Popielów) 8 Walce (gm. Walce) 8 Wierzbie (gm. Łambinowice) 18 Włodary (gm. Korfantów) 10 Żyrowa (gm. Zdzieszowice) 4 POW. GŁUBCZYCKI Dzierżysław 19

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego Piastowska 14, Opole tel , fax

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA BARCZEWO Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014-2021 Strona 1 Spis treści: I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata 2010 2014. Zachęcam do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Kraina Łęgów Odrzańskich

Kraina Łęgów Odrzańskich Kraina Łęgów Odrzańskich 2(3)/2011 Egzemplarz bezpłatny W biuletynie: Partycypacja społeczna, Konferencja Odrzańska, Rada rozstrzygnęła, Bliżej Natury 2000, Imprezy w ekomuzeach i Łęgach Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sierpień 2014 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ Irena Derdoń, wicewójt gminy Stawiguda Jakie znaczenie ma 10 letnia obecność Polski w Unii Europejskiej? Jak zmieniły się warunki życia we

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Fundusz Sołecki. www.platforma.org

Fundusz Sołecki. www.platforma.org Fundusz Sołecki zanowni Państwo, chcemy, aby wieś stała się prawdziwym atutem Polski w Unii Europejskiej. Uważam, że przyszłość obszarów wiejskich w znacznym stopniu zależy od tego, w jaki sposób państwo

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny Gminne inwestycje...» str. 5 Złota Setka Gmin...» str. 10 Działania prospołeczne» str. 12 Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo