TELEKOMUNIKACJA Ograniczniki przepięć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEKOMUNIKACJA Ograniczniki przepięć"

Transkrypt

1 TELEKOMUIKAJA Ograniczniki przepięć 57

2 Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Urządzenia teleinformatyczne (systemy komunikacyjne, modemy, komputery, urządzenia końcowe w systemach przesyłu danych, itd.) stają się coraz podatne na przepięcia spowodowane skutkami uderzeń pioruna albo przepięciami łączeniowymi. Ich konstrukcja jest coraz bardziej zaawansowana technicznie i podatna na uszkodzenia. W takiej sytuacji istnieje duże niebezpieczeństwo, że te wrażliwe urządzenia ulegną zniszczeniu wskutek przepięć spowodowanych skutkami uderzeń pioruna, indukcji albo załączeń. Bogata paleta zastosowań oraz nasza zależność od urządzeń tego typu we wszystkich dziedzinach współczesnego życia (przemysł, rzemiosło, technika mieszkaniowa i codzienne życie, ruch uliczny, bezpieczeństwo itd.) sprawia, że ich awaria, lub co gorzej zniszczenie, jest trudne do zaakceptowania i związane z wysokimi kosztami. uwagi na to, że od urządzeń i aplikacji teleinformatycznych wymaga się, aby były stale dostępne, wskazane jest ich zabezpieczenie przed wszystkimi rodzajami przepięć. Ograniczniki przepięć do aplikacji teleinformatycznych można podzielić na trzy typy: ochrona przeciwprzepięciowa do sieci telekomunikacyjnych ochrona przeciwprzepięciowa do sieci przemysłowych ochrona przeciwprzepięciowa do sieci komputerowych i LA (Local Area etwork) Urządzenia ITEL różnią się układem połączeń elektrycznych i właściwościami mechanicznymi, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie techniki zostaną zastosowane. Większość urządzeń końcowych podłączanych jest nie tylko do przewodów przesyłu danych, ale również do sieci zasilania prądowego. tego powodu należy pamiętać o kompleksowej ochronie przeciwprzepięciowej. ecyzję o zastosowaniu ochrony przeciwprzepięciowej można podjąć przez opracowanie prostej analizy zagrożeń, szczegółowej analizy zagrożeń według IE 66 lub na podstawie specyficznych wymagań instalacyjnych. rzy ocenie ryzyka może pomóc poniższa tabela: arameter iskie ryzyko Wysokie ryzyko zęstotliwość występowania piorunów (g) <,5 >,5 ołożenie obiektu niewyeksponowane wyeksponowane ługość przewodów krótkie długie Ułożenie przewodów zasilających przewód podziemny linia napowietrzna akłócenia elektryczne niskie wysokie ewnętrzna ochrona odgromowa zęstotliwość występowania burz Wrażliwość urządzeń technicznych na zakłócenia nie rzadko niska tak często wysoka Koszty urządzeń niskie wysokie Koszty przestojów do zaakceptowania nie do zaakceptowania Ochrona urządzeń telekomunikacyjnych Ograniczniki przepięciowe ITEL dla telekomunikacji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zostać włączone do istniejących instalacji. Mogą być one podłączane w następujący sposób: Montaż w rozdzielniach telekomunikacyjnych Montaż na szynie montażowej TH5 Instalacja w listwach zaciskowych Moduły wtykowe Montaż na ścianie rotokół Eksploatacja apięcie apięcie resztkowe ASL / Telefon analogowy 70 0 Łącze stałe 8 5 IS, T 6 5 SSL, SHSL 70 0 Układ połączeń Ochrona standardowa Ochrona rozszerzona Ochrona rozszerzona, mała pojemność Ochrona rozszerzona wykle z powodów ekonomicznych nie zabezpiecza się pojedynczych aparatów telefonicznych, za wyjątkiem tych wyjątkowo ważnych i istotnych dla funkcjonowania instytucji jak np. telefony alarmowe, policja, straż, pogotowia, wojsko. atomiast zabezpieczenie central telefonicznych lub nawet centralek przełączeniowych, modemów itp. ma zwykle sens. od uwagę trzeba brać bowiem nie tylko wartość ewentualnie uszkodzonego w przypadku przepięcia sprzętu, ale przede wszystkim możliwy paraliż funkcjonowania firm i instytucji z powodu utraty łączności na dłuższy czas. Ochrona sieci przemysłowych Hale produkcyjne, budynki biurowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe posiadają wiele urządzeń i aplikacji teleinformatycznych. Wszystkie te systemy wyposażone są we wrażliwe i nierzadko podatne na zakłócenia podzespoły elektroniczne, których najmniejsze uszkodzenie, np. w procesach produkcyjnych, może doprowadzić do poważnych awarii i strat finansowych. agwarantowanie tym systemom niezawodnej ochrony przed awarią jest bardzo istotnym zadaniem i wymaga zastosowania urządzeń zabezpieczających przed przepięciem. otyczy to przede wszystkim takich wrażliwych na przepięcia systemów i urządzeń jak: rzemysłowe układy sterowania procesowego Urządzenia pomiarowe i różnego typu sensory Instalacje to zbierania danych, kontrolowania i sterowania jak np. SAA Systemy wymiany danych, interfejsy, konwertery Układy zabezpieczające, systemy dostępu Sygnalizatory pożarowe Systemy nadzoru ruchu 58

3 Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Systemy wymiany danych Obecnie stosowane są na całym świecie liczne systemy wymiany danych. W poniższej tabeli zawarto przegląd dostępnych ograniczników przepięć ITEL w zależności od określonego typu zastosowania. astosowanie Układ połączeń LU LA -0 ma para żył LU- LA- rofibus-fms para żył + ekran LU- LA- rofibus-a para żył + ekran LU-8 LA-8 rofibus- para żył + ekran LU-B LA-B Interbus para żył + ekran LU- LA- Foundation Fieldbus-H para żył + ekran LU- LA- Foundation Fieldbus-H para żył + ekran LU-8B LA-8B WorldFI para żył + ekran LU-8B LA-8B Fipway para żył + ekran LU-8B LA-8B LOworks para żył + ekran LU-8B LA-8B Batibus para żył + ekran LU- LA- S85 para żył + ekran LU- LA- S pary żył LU-06 LA-06 S pary żył LU- LA- óżne wykonania Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem firmy ITEL do aplikacji przemysłowych zaprojektowane są przede wszystkim do montażu na szynach montażowych TH5, chociaż typoszereg Bx80 pozwala instalować te urządzenia w puszkach naściennych. Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem firmy ITEL dostępne są w różnych wersjach, aby można je było dobierać do jak największej liczby aplikacji: Liczba chronionych żył: - żył Ochrona przewodu ekranowanego Wtykowe moduły ochronne do szybkiej i łatwej wymiany Ochrona sieci wymiany danych odobnie jak w przypadku sieci telekomunikacyjnych i przemysłowych, również sieci wymiany danych wymagają niezawodnej ochrony. astosowanie urządzeń zabezpieczających przed przepięciem jest niezbędne zwłaszcza w poniższych sytuacjach: Sieci obejmujące kilka budynków Sieci szerokopasmowe Silne oddziaływania elektromagnetyczne Układy ochronny urządzeń zabezpieczających przed przepięciem firmy ITEL stanowi, podobnie jak w innych typach zastosowań, połączenie iskierników gazowych w wykonaniu -elektrodowym i szybko załączających diod, co zapewnia następujące właściwości: Wytrzymałość na prąd wyładowczy powyżej 5 ka przy impulsie 8/0μs Wyjątkowo szybki czas zadziałania < ns Bezpieczne dla systemu wyłączenie w przypadku wystąpienia usterki abezpieczenie transmisji danych dzięki minimalnemu tłumieniu sygnału GT Urządzenie Equipt chronione Technologia ochrony przeciwprzepięciowej o różnych sieci i wymagań w stosunku do ochrony przeciwprzepięciowej dostępne są różne układy ochronne : Ochrona standardowa, stosowana najczęściej w analogowych sieciach telefonicznych Ochrona rozszerzona w sieciach o niskich napięciachznamionowych Ochrona żył + ekranu: ochrona przewodu ekranowanego i sygnalizacyjnego Ochrona «K0» zgodnie z dyrektywą ITU-T K0 Układ ochronny o «małej pojemności» dla dużych szybkości transmisji (> Mbit/s) Ochrona przeciwprzepięciowa «at 5» lub «at 6»: zaprojektowana do bardzo dużych szybkości transmisji (do 000 Mbit/s) Instalacja W celu zagwarantowania skutecznej ochrony należy przestrzegać następujących zasad przy instalowaniu urządzeń zabezpieczających przed przepięciem: Uziemienia ogranicznika przepięciowego i zabezpieczanego urządzenia muszą być połączone ze sobą Urządzenie ochrony przepięciowej powinno być zainstalowane na wejściu przewodów zasilania sieciowego, aby możliwie szybko odprowadzić prądy impulsowe Odległość pomiędzy ogranicznikiem przepięć i chronionym urządzeniem końcowych nie może przekraczać 0 m. Jeżeli nie można tego zapewnić, należy zainstalować dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed przepięciem obok chronionego obiektu rzewód uziemiający powinien być możliwie jak najkrótszy (poniżej 0,5m) i posiadać minimalny przekrój żyły,5 mm. 59

4 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych Seria LA, LA Szerokość tylko mm (LA) lub 8 mm (LA) Wtykowy moduł ochronny o aplikacji z przyrządami pomiarowymi, sterowniczymi, regulacyjnymi, telekomunikacyjnymi i przetwarzania danych abezpieczone przyłącze ekranowane rąd roboczy urządzeń końcowych 0,A (tylko LAH do,a) Uziemienie przez szynę montażową I (TH5) lub zacisk śrubowy Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 LA- LAx -xxx xxx LA-70 Ochrona 70, lub B Wymiary i schemat apięcie znamionowe podwójna żyła podwójne żyły LA LAW LA I rail I rail 8 0 Urządzenie końcowe 6 LA Wersja standardowa LA Wersja standardowa LAW Wersja specjalna LAM Aparat LAM LAWM Aparat B B Aparat Uziemienie TH5 Uziemienie TH5 : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja lub cewka : ioda 9 B 0 Uziemienie TH5 60

5 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych Seria LA, LA ane techniczne Konfiguracja podwójna żyła podwójne żyły astosowanie LA 70 LA 70 telefon analogowy, ASL, SSL- SHSL LA 8 LA 8 IS-T0 8 LA LA pętla prądowa 0mA Opis LA 8B LA 8B Fipway WorldFI Fieldbus-H LA LA S S85 LA 06 LA 06 S LA 06B LA 06B /T 0BaseT apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 7 8 / 0 5 / 7 5 / 0 8 / 6 Maks. prąd roboczy** I L 00mA Maks. częstotliwość f >0 MHz > MHz >0 MHz > MHz >0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy I n : 0 x 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy I max : x 8/0µs I max 0kA rąd udarowy I imp : x 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LA= podwójna żyła + ekran LA= podwójne żyły + ekran Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/maks. 0,/,5 mm ² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 i przyłącze śrubowe Moduł zamienny LA: LAM-xxx LA: LAM-xxx Wersje LA-xxx: wersja standardowa (bez przerywania sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) LAW-xxx: wersja specjalna (z przerwaniem sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) LAH-xxx: wersja specjalna do zasilania prądem (maks. prąd roboczy =,A) LA-xxx : wersja standardowa (bez przerywania sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) «na zapytanie» ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LA LA na zapytanie ** wersje z większym prądem roboczym patrz wiersz: wersje LISTE 6

6 t B Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych LA-06-IS, LA--IS Erdung über etz Ersatzmodul LAM Endgerät LA Szerokość tylko 8 mm Wymienny moduł wtykowy Idealne dla przyłączy symetrycznych jak np. S85 lub z jedną parą żył Wybór pośredniego lub bezpośredniego ekranowania Uziemienie galwanicznie rozdzielone przez iskiernik gazowy stopniowa ochrona godne z normą IE 66 olecane do elektrowni fotowoltaicznych z S85 5 B LA--IS LA-06-IS 9 Wymiary i schemat Erdung über 0 LA -xx -IS Izolowany ekran 6 LAW apięcie znamionowe etz Ersatzmodul 68 LAWM 8 Endgerät B 90 I rail Erdung über Urządzenie t ata LA-xx-IS Sieć ata Signal-Ground Aparat B B Ekran bezpośr. uziemiony Ekran uziemiony pośrednio poprzez iskiernik 9 0 Uziemienie przez szynę : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja lub cewka : ioda 6 L (L) L (L) L (L)

7 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych LA-06-IS, LA--IS ane techniczne Opis LA-06-IS LA--IS astosowanie S S85 S apięcie znamionowe U n 6 Maks. dop. napięcie robocze /A U c 8 / 6 5 / 0 Maks. prąd roboczy** I L,A apięciowy poziom ochrony przy I n U p 0** / < 60 0** / < 60 namionowy prąd wyładowczy In: 0 x 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy I max : x 8/0µs I max 0kA rąd udarowy I imp : x 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LA-IS= podwójna żyła + ekran + Signal-Ground Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/maks. 0,/,5 mm ² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 i przyłącze śrubowe Moduł zamienny LAM 06-IS LAM -IS ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks umer artykułu * na parę żył ** ata Signal-Ground 6

8 Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń teleinformatycznych Seria LU, LU o wszystkich aplikacji z przyrządami pomiarowymi, sterowniczymi, regulacyjnymi, telekomunikacyjnymi i przetwarzania danych Obudowa monoblokowa o szerokości TE (8 mm) abezpieczenie par żył (tylko moduł LU) abezpieczenie przyłącza ekranowania (tylko moduł LU) Uziemienie przez szynę montażową I Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 LU-70 LU-8B LUx -xxx xxx Ochrona 70, lub B apięcie znamionowe Wymiary i schemat podwójna żyła podwójne żyły LU LU I rail I rail Urządzenie końcowe LU LU Aparat B Aparat Uziemienie : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : Opornik lub cewka : ioda Uziemienie 6

9 Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń teleinformatycznych Seria LU, LU ane techniczne Konfiguracja podwójna żyła podwójne żyły astosowanie LU 70 LU 70 telefon analogwy, ASL, SSL-SHSL LU 8 LU 8 8 IS LU 8B LU 8B Fipway WorldFI Fieldbus-H Opis LU- LU- pętla prądowa 0mA, LU LU rofibus-fms Interbus Fieldbus-H Batibus S, S85 LU 06 LU 06 S LU 06B LU 06B wysoka szybkość transmisji 6, T - T 0BaseT apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 7 8 / 0 5 / 0 0 / 7 Maks. prąd roboczy** I L 00mA Maks. częstotliwość f >0 MHz > MHz >0 MHz > MHz >0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 0kA rąd udarowy* 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LU= podwójna żyła + ekran LU= podwójne żyły Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu maks.,5 mm² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 (LU, LU) i przyłącze śrubowe (LU). LU-xxx : wersja standardowa LU-xxx A : Maks. prąd roboczy do A LU-xxx 0A : Maks. prąd roboczy do 0A Wersje LU xxx : wersja standardowa LU xxx A : Maks. prąd roboczy do A LU xxx 0A : Maks. prąd roboczy do 0A ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LU LU ** wersje z większym prądem roboczym patrz wiersz: wersje LISTE 65

10 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył Seria B80, B80, B80 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył o przewodów telekomunikacyjnych i wymiany danych Wymienny układ ochronny Montaż na ścianie / podłączanie na zaciskach śrubowych Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 B80 Bx80 -xx xx Ochrona lub B B80 apięcie znamionowe Wymiary i schemat B80 S0GTS L/ (L/) L/ (L/) 68 US-000/W/G B80-B80 5 L L L 60 para pary pary etz LU 60 5, 50 Equipt e 0 B Erdung übe Aparat Aparat A B L-G B B : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja : ioda : -biegunowa dioda B: -biegunowa dioda o małej pojemności B K T T M B 66 B in Sin

11 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył Seria B80, B80, B80 ane techniczne Konfiguracja Opis podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły B80-T B80-T B80-T - B80-8 B80-8 B80- B80- B80- B80- B80- B80- B80-06 B80-06 B B80-06B B80-06B astosowanie telefon analogowy, ASL, SSL-SHSL IS-T0 8 pętla prądowa 0mA, S S85 S T - T 0BaseT Konfiguracja: - B B B80... podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły - kanał kanały podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły - podwójne żyły podwójne żyły apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 8 8 / 5 / 8 / 6 Maks. prąd roboczy** I L 00mA 00mA 00mA 00mA 00mA Maks. częstotliwość f > 0 MHz > MHz > MHz > MHz > MHz > 0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 0kA rąd udarowy* 0/50µs I imp 5kA Schemat A B Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Sposób montażu naścienny (brak śrub w komplecie) Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/max: 0,/,5 mm² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Ersatz-Austauschplatinen B80-xx= S80-xx / B80-xx= S80-xx / B80-xx= S80-xx ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu podwójna żyła B podwójne żyły B podwójne żyły B * na parę żył LISTE 67

12 Ograniczniki do urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzania danych L L E E A A BB 55,8 Erdung über B B MM Erdu Erd Huts Hut B FSU Erdung über odstawy do modułów E80 - na zapytanie 58,5 Wymiary i schemat -- (-) (-) (+) ++ (+) L LU etz LU etz etz Endgerät US-000/W/G 0GTS / (L/) Wtykowy moduł ochronny Możliwość uniwersalnego zastosowania Krótki czas zadziałania i duża wytrzymałość udarowa US-000/W/G o zasilania prądem od 6 do 0 A (E80 A..) o powszechnie stosowanych interfejsów i napięć od 6 do 50 Ochrona par żył L L L L L L etz (L/)L/ L/(L/) (L/) L/ L/(L/) S5G S5G S0G S0G S0GTS L(L) L(L) () () Seria E80 E E B Equip S0 S0 e t b a b a B EQUI t a b a b K ane techniczne S98 Opis B LL astosowanie 68 B T T 8AX : biegunowy iskiernik gazowy Koaxialleitung Koaxialleitung : ezystancja : ioda : -biegunowa dioda B B B: Sieć diod o małej pojemności T: T GT L: ewka : Warystor T apięcie znamionowe Maks. dop. napięcie robocze /A Maks. prąd roboczy Maks. częstotliwość apięciowy poziom ochrony przy In namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs F Graniczny prąd upływowy* 8/0µs rąd udarowy* 0/50µs GT GT Schemat Urządzenie uszkodzoneb Właściwości mechaniczne LL Sposób montażu über rzyłącze Materiał obudowy ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa UL97A&B USA umer artykułu * na parę żył M M L- B B M T Un Uc IL E80 TM EE analogowy ASL B FF E80 K0 analogowy K0 std / 5 00mA E80 MG G łącze stałe 0mA E80 8M IS-T0 Telex E80 M Spezial ML S 8 B B 5 /, mA in 8 /, Sin led Up In GI max Iimp 0 LL A zwarcie 60 H 5 /, 00mA kAALI + in 0kA ALI - in,5ka K wyłączanie i resetowanie -- Lout 6 out 8 / 7, JJ G 0 ALI - out ML-0-xxx B B in led zwarcie Lout Sout B B GT + in S for telecommunicationsaliand signaling networks G ALI - in Surge protectors for communication circuits ML-0-xxx O O B-MSB_HF A A B B in in in ALI - out 78 A A FI in L in ALI + out 77 MSB0 MSB0 LL A A out 6 < 0 MHz 5 ALI + out 8 Sout B B B 786 B S 0 GT B, FSU, S MM in mosiądz 0,5 µ tworzywo termoplastyczne UL9 0 J B E80 06B T - T 5 0BaseT E80 06M H H S85 < MHz S60S B B B B L-G T T K K 8,5 e Lout

13 Wybór ograniczników przepięć LSA-lus -stopniowa ochrona podstawowa ochrona zabudowa w obudowie Ez obudowa Ez + LSAM 0 zabudowa w obudowie Ez BB BT BT K K0 E LSA E0 LSAM 0 LSAM 0 LSA-T0 LSA MW 0 69

14 GT G H G ALI - in Ograniczniki przepięć LSA-lus ALI - out ML-0-xxx K, K0, 80-TW, LSA - akcesoria out Sin Sout LSAM 0 J Lout led in Ez 6 ALI + out ALI + in K BT BT GT ALI + out ALI + in G ALI - in BB ALI - out ML-0-xxx B 80-TW K0 LSA MW 0 MSB0 MSB0 B-MSB_HF FI in LSA-T0 A US-000/W/G etz L L B L L 85 Erdung über B GT MSB6-9 B GT B L- T L-G 8AX 8 FS I clip not connected M MSB6-00 MSB 9 L/ (L/) (L) 0 B 0 B B 0 99 L (L) Spezial ML in 9,5 M : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja L (L) L (L) : ioda B: Sieć diod o małej pojemności T FS: rzełącznik T: T Sin L ( L L-G Koaxialleitung B T B 70 T B FS K L L/ (L/) 9 GT B Koaxialleitung L/ (L/) A L 0, Erdung über 0 Erdung über GT 0 MSB0 J L Endgerät L Endgerät LU LU Endgerät L GT LU etz L S0GTS in etz B L/ (L/) L/ (L/) out GT Wymiary i schemat /G L A B E LSA E0 Lout B B L (L) 0 L 5 in (L) Sout,8 out Lout led Sin L (L) Spezial MLF 5 led GT

15 Ograniczniki przepięć LSA-lus K, K0, 80-TW, LSA - akcesoria ane techniczne Opis Ez /0 LSA LSA-T0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 obudowa z LSA LSA-lus pusty magazynek astosowanie pusty magazynek dla BB pełny magazynek z BT wanna I5 listwa rozdzielająca dla BT/BT umer artykułu Opis LSA-lus LSA MW LSA MW LSA MW 6 LSA MW 0 E LSA E0 sposób montażu: sposób montażu: sposób montażu: sposób montażu: ramka uziemiająca astosowanie ramka wanna dla LSA-T0 wanna dla LSA-T0 wanna dla 6 LSA-T0 wanna dla 0 LSA-T0 dla K umer artykułu Opis K-T K-06B K0-T K0-06B 80-TW analogowy T-T analogowy T-T analogowy astosowanie ASL 0BaseT ASL 0BaseT ASL Konfiguracja podwójna żyła podwójna żyła 0 podwójnych żył 0 podwójnych żył podwójna żyła apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c Maks. prąd roboczy I L 00mA 00mA Maks. częstotliwość > 0 Mhz > 0 Mhz > 0 Mhz > 0 Mhz > Mhz apięciowy poziom ochrony przy I n U p <700 Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 5kA 0kA Schemat A M A M zwarcie i reset przy Urządzenie uszkodzone zwarcie przeciążeniu Właściwości mechaniczne Sposób montażu LSA + listwa 5 in wtyczka Wymiary obudowy patrz rysunek rzyłącze miedź cynowana mosiądz złocony 0.5µ Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 - umer artykułu Opis BB90 BB0 BT90 BT0 BT90 (Fail-Safe) BT0 (Fail-Safe) astosowanie 0-8 analogowy analogowy analogowy ASL 0-8 ASL 0-8 ASL Statyczne napięcie (00/s) ynamiczne napięcie (k/µs) <700 <750 <700 <800 <700 <800 apięcie gaszenia ( = 0 Ω w serii >80 >70 = 50 Ω /00nF) apięcie zmienne (50Hz, s, 5 razy) 0A namionowy prąd wyładowczy (8/0µs, 0 razy) 0kA umer artykułu

16 Ochrona przeciwprzepięciowa dla telekomunikacji MJ8, MJ6-T Ochrona przewodów telefonicznych o analogowych telefonów, IS To/So,ASL Wygodna instalacja rzyłącze J lub J5 MJ6-T MJ8-70 Wymiary i schemat MJ6-T MJ płyta montażowa szyna TH5 śruba Sieć Urządzenie Sieć Urządzenie : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja : ioda ane techniczne Opis MJ6-T MJ8-IS MJ8-70 astosowanie analogow telefon, ASL IS T0/S0 analogow telefon, ASL Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / Maks. prąd roboczy I L 00mA 00mA Maks. częstotliwość 0 Mhz Wyjście namionowy prąd wyładowczy (I n ): przewód / przewód przewód / ziemia Kategorie IE 66 8/0 µs podwójna żyła I (-) 500A 500A podwójne żyły I ( 6) ( 5) 500A 000A podwójne żyły I ( ) ( 6) ( 5) (7 8) 500A 000A rzyłącze - wejście - wyjście J J J5 ekranowany J5 ekranowany J5 ekranowany J5 ekranowany Uziemienie przez przewód uziemienia, płyta montażowa przyłącze przewodu, szyna TH5, płyta montażowa Materiał obudowy metal ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LISTE 7

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe komputerów i przesyłu danych. Innowacyjne systemy przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe komputerów i przesyłu danych. Innowacyjne systemy przeciwprzepięciowe Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe komputerów i przesyłu danych Innowacyjne systemy przeciwprzepięciowe Francuska firma ITE działa na rynku od ponad 75 lat, jest pod względem obrotów największym we Francji

Bardziej szczegółowo

INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK. DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy

INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK. DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy DEHNrapid LSA grupa wtykowych ograniczników przepięć do listew LSA serii 2/10 zintegrowane zaciski rozłączne LSA w ogranicznikach

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA NADAWCZO-ODBIORCZA

TECHNIKA NADAWCZO-ODBIORCZA TEHIKA ADAWZO-ODBIORZA 85 Technika nadawczo-odbiorcza Ochrona sieci wysokich częstotliwości Urządzenia do wysyłania i odbioru sygnałów, czyli różnego typu maszty i anteny, są z reguły szczególnie narażone

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć UGKF Ogranicznik przepięć Adapter gniazdo-wtyk do łatwej instalacji Pośrednie uziemienie ekranu (przez iskiernik) dla ochrony przed prądami błądzącymi Ogranicznik przepięć jako adapter do przewodów koncentrycznych

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE zabezpieczają urządzenia telekomunikacyjne przed skutkami przepięć i przetężeń impulsowych lub ciągłych pochodzących od wyładowań atmosferycznych lub

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Zabezpiecza kamery sieciowe MOBOTIX przed przepięciami do 4 kv, mogącymi wystąpić w sieci PoE Do łączenia przewodu sieciowego z przewodem sieciowym

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR 2 2CDC432009B0103 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Przykładowe zastosowanie: Ochrona przepięciowa w budynku przemysłowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Podstawowa skuteczność

Podstawowa skuteczność R2 Podstawowa skuteczność do 1500 V 1-biegunowe 3-biegunowe serii SILAS MM: Bild angeben Treść 690 V AC do montażu natablicowego, na system szyn oraz listwy montażowe 60 Akcesoria 62 Dane techniczne patrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Waldemar Zamożniewicz Jean Mueller Polska Sp. z o.o. INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Streszczenie. W artykule przedstawione zostały trzy

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO Będzin Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd zewnętrzny...2 1. 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych APARATURA ŁĄCZENIOWA PBS podstawy bezpiecznikowe listwowe - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu Rozdzielacze i separatory i RS232 BREAK-DD8 i GS GS-4/4* Wykonanie przemysłowe Separacja galwaniczna Uniwersalne zasilanie Ochrona przeciwprzepięciowa Aż64 porty Pełno transparentny Temperatura pracy 40

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Filipek Marcin IV TE Środki ochrony indywidualnej do prac przy montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym W życiu codziennym, na każdym

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkowania

Instrukcja Użytkowania Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel. (0-77) 474 42 64 kom.501-350 930 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl Łatwy Dobór Czerwona Seria Łatwy dobór Czerwona / Seria Funkcja falochronu Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Nowe ograniczniki przepięć

Nowe ograniczniki przepięć ON 300 Nowe ograniczniki przepięć KOMPLETNA OFERTA DLA WSZYSTKICH TYPÓW INSTALACJI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES Przepięcia powstające na skutek wyładowań atmosferycznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Andrzej Sowa Urządzenia pracujące w systemach informatycznych charakteryzuje stosunkowo niewielka

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Dane techniczne 2CDC502086D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Router IP 3.1.1 tworzy złącze między instalacjami KNX a sieciami IP. Może być używany jako sprzęgło liniowe lub obszarowe i korzystać przy tym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE10-2FG2D0 UE10-2FG PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE10-2FG2D0 UE10-2FG PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE10-2FG2D0 UE10-2FG UE10-2FG2D0 UE10-2FG A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE10-2FG2D0 1043915 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR FRSOX 0104 04 PL ABB Lightning Protection Group 1 Sposób oznaczania Max. prąd Max. prąd udarowy 8/20 udarowy 10/350 I max [ka]: 10 I imp [ka]: 7 15 15 40 65 100 HL: oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A Wyłączniki kompaktowe mocy Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 6-2500A Zalety: małe gabaryty, układ szybkiego wyłączania - F.B.M., znaczne ograniczenie prądu zwarcia poprzez szybkie przerwanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Communit Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Spis treści Rozdzielnica komunikacyjna Communit firmy SMA Solar Technology

Bardziej szczegółowo

RX3 aparatura DLa DOMu

RX3 aparatura DLa DOMu RX aparatura DLA DOMU NOWA linia RX PODSTAWOWA APARATURA Nowa oferta wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych RX odpowiada potrzebom budownictwa mieszkaniowego, zapewniając ochronę przeciwzwarciową,

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1 Stycznik -fazowy Styczniki instalacyjne MK-06 Styczniki instalacyjne stosowane są w automatycznym sterowaniu urządzeń pracujących w instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, biurach, sklepach i szpitalach.

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo