TELEKOMUNIKACJA Ograniczniki przepięć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEKOMUNIKACJA Ograniczniki przepięć"

Transkrypt

1 TELEKOMUIKAJA Ograniczniki przepięć 57

2 Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Urządzenia teleinformatyczne (systemy komunikacyjne, modemy, komputery, urządzenia końcowe w systemach przesyłu danych, itd.) stają się coraz podatne na przepięcia spowodowane skutkami uderzeń pioruna albo przepięciami łączeniowymi. Ich konstrukcja jest coraz bardziej zaawansowana technicznie i podatna na uszkodzenia. W takiej sytuacji istnieje duże niebezpieczeństwo, że te wrażliwe urządzenia ulegną zniszczeniu wskutek przepięć spowodowanych skutkami uderzeń pioruna, indukcji albo załączeń. Bogata paleta zastosowań oraz nasza zależność od urządzeń tego typu we wszystkich dziedzinach współczesnego życia (przemysł, rzemiosło, technika mieszkaniowa i codzienne życie, ruch uliczny, bezpieczeństwo itd.) sprawia, że ich awaria, lub co gorzej zniszczenie, jest trudne do zaakceptowania i związane z wysokimi kosztami. uwagi na to, że od urządzeń i aplikacji teleinformatycznych wymaga się, aby były stale dostępne, wskazane jest ich zabezpieczenie przed wszystkimi rodzajami przepięć. Ograniczniki przepięć do aplikacji teleinformatycznych można podzielić na trzy typy: ochrona przeciwprzepięciowa do sieci telekomunikacyjnych ochrona przeciwprzepięciowa do sieci przemysłowych ochrona przeciwprzepięciowa do sieci komputerowych i LA (Local Area etwork) Urządzenia ITEL różnią się układem połączeń elektrycznych i właściwościami mechanicznymi, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie techniki zostaną zastosowane. Większość urządzeń końcowych podłączanych jest nie tylko do przewodów przesyłu danych, ale również do sieci zasilania prądowego. tego powodu należy pamiętać o kompleksowej ochronie przeciwprzepięciowej. ecyzję o zastosowaniu ochrony przeciwprzepięciowej można podjąć przez opracowanie prostej analizy zagrożeń, szczegółowej analizy zagrożeń według IE 66 lub na podstawie specyficznych wymagań instalacyjnych. rzy ocenie ryzyka może pomóc poniższa tabela: arameter iskie ryzyko Wysokie ryzyko zęstotliwość występowania piorunów (g) <,5 >,5 ołożenie obiektu niewyeksponowane wyeksponowane ługość przewodów krótkie długie Ułożenie przewodów zasilających przewód podziemny linia napowietrzna akłócenia elektryczne niskie wysokie ewnętrzna ochrona odgromowa zęstotliwość występowania burz Wrażliwość urządzeń technicznych na zakłócenia nie rzadko niska tak często wysoka Koszty urządzeń niskie wysokie Koszty przestojów do zaakceptowania nie do zaakceptowania Ochrona urządzeń telekomunikacyjnych Ograniczniki przepięciowe ITEL dla telekomunikacji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zostać włączone do istniejących instalacji. Mogą być one podłączane w następujący sposób: Montaż w rozdzielniach telekomunikacyjnych Montaż na szynie montażowej TH5 Instalacja w listwach zaciskowych Moduły wtykowe Montaż na ścianie rotokół Eksploatacja apięcie apięcie resztkowe ASL / Telefon analogowy 70 0 Łącze stałe 8 5 IS, T 6 5 SSL, SHSL 70 0 Układ połączeń Ochrona standardowa Ochrona rozszerzona Ochrona rozszerzona, mała pojemność Ochrona rozszerzona wykle z powodów ekonomicznych nie zabezpiecza się pojedynczych aparatów telefonicznych, za wyjątkiem tych wyjątkowo ważnych i istotnych dla funkcjonowania instytucji jak np. telefony alarmowe, policja, straż, pogotowia, wojsko. atomiast zabezpieczenie central telefonicznych lub nawet centralek przełączeniowych, modemów itp. ma zwykle sens. od uwagę trzeba brać bowiem nie tylko wartość ewentualnie uszkodzonego w przypadku przepięcia sprzętu, ale przede wszystkim możliwy paraliż funkcjonowania firm i instytucji z powodu utraty łączności na dłuższy czas. Ochrona sieci przemysłowych Hale produkcyjne, budynki biurowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe posiadają wiele urządzeń i aplikacji teleinformatycznych. Wszystkie te systemy wyposażone są we wrażliwe i nierzadko podatne na zakłócenia podzespoły elektroniczne, których najmniejsze uszkodzenie, np. w procesach produkcyjnych, może doprowadzić do poważnych awarii i strat finansowych. agwarantowanie tym systemom niezawodnej ochrony przed awarią jest bardzo istotnym zadaniem i wymaga zastosowania urządzeń zabezpieczających przed przepięciem. otyczy to przede wszystkim takich wrażliwych na przepięcia systemów i urządzeń jak: rzemysłowe układy sterowania procesowego Urządzenia pomiarowe i różnego typu sensory Instalacje to zbierania danych, kontrolowania i sterowania jak np. SAA Systemy wymiany danych, interfejsy, konwertery Układy zabezpieczające, systemy dostępu Sygnalizatory pożarowe Systemy nadzoru ruchu 58

3 Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i przesyłu danych Systemy wymiany danych Obecnie stosowane są na całym świecie liczne systemy wymiany danych. W poniższej tabeli zawarto przegląd dostępnych ograniczników przepięć ITEL w zależności od określonego typu zastosowania. astosowanie Układ połączeń LU LA -0 ma para żył LU- LA- rofibus-fms para żył + ekran LU- LA- rofibus-a para żył + ekran LU-8 LA-8 rofibus- para żył + ekran LU-B LA-B Interbus para żył + ekran LU- LA- Foundation Fieldbus-H para żył + ekran LU- LA- Foundation Fieldbus-H para żył + ekran LU-8B LA-8B WorldFI para żył + ekran LU-8B LA-8B Fipway para żył + ekran LU-8B LA-8B LOworks para żył + ekran LU-8B LA-8B Batibus para żył + ekran LU- LA- S85 para żył + ekran LU- LA- S pary żył LU-06 LA-06 S pary żył LU- LA- óżne wykonania Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem firmy ITEL do aplikacji przemysłowych zaprojektowane są przede wszystkim do montażu na szynach montażowych TH5, chociaż typoszereg Bx80 pozwala instalować te urządzenia w puszkach naściennych. Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem firmy ITEL dostępne są w różnych wersjach, aby można je było dobierać do jak największej liczby aplikacji: Liczba chronionych żył: - żył Ochrona przewodu ekranowanego Wtykowe moduły ochronne do szybkiej i łatwej wymiany Ochrona sieci wymiany danych odobnie jak w przypadku sieci telekomunikacyjnych i przemysłowych, również sieci wymiany danych wymagają niezawodnej ochrony. astosowanie urządzeń zabezpieczających przed przepięciem jest niezbędne zwłaszcza w poniższych sytuacjach: Sieci obejmujące kilka budynków Sieci szerokopasmowe Silne oddziaływania elektromagnetyczne Układy ochronny urządzeń zabezpieczających przed przepięciem firmy ITEL stanowi, podobnie jak w innych typach zastosowań, połączenie iskierników gazowych w wykonaniu -elektrodowym i szybko załączających diod, co zapewnia następujące właściwości: Wytrzymałość na prąd wyładowczy powyżej 5 ka przy impulsie 8/0μs Wyjątkowo szybki czas zadziałania < ns Bezpieczne dla systemu wyłączenie w przypadku wystąpienia usterki abezpieczenie transmisji danych dzięki minimalnemu tłumieniu sygnału GT Urządzenie Equipt chronione Technologia ochrony przeciwprzepięciowej o różnych sieci i wymagań w stosunku do ochrony przeciwprzepięciowej dostępne są różne układy ochronne : Ochrona standardowa, stosowana najczęściej w analogowych sieciach telefonicznych Ochrona rozszerzona w sieciach o niskich napięciachznamionowych Ochrona żył + ekranu: ochrona przewodu ekranowanego i sygnalizacyjnego Ochrona «K0» zgodnie z dyrektywą ITU-T K0 Układ ochronny o «małej pojemności» dla dużych szybkości transmisji (> Mbit/s) Ochrona przeciwprzepięciowa «at 5» lub «at 6»: zaprojektowana do bardzo dużych szybkości transmisji (do 000 Mbit/s) Instalacja W celu zagwarantowania skutecznej ochrony należy przestrzegać następujących zasad przy instalowaniu urządzeń zabezpieczających przed przepięciem: Uziemienia ogranicznika przepięciowego i zabezpieczanego urządzenia muszą być połączone ze sobą Urządzenie ochrony przepięciowej powinno być zainstalowane na wejściu przewodów zasilania sieciowego, aby możliwie szybko odprowadzić prądy impulsowe Odległość pomiędzy ogranicznikiem przepięć i chronionym urządzeniem końcowych nie może przekraczać 0 m. Jeżeli nie można tego zapewnić, należy zainstalować dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed przepięciem obok chronionego obiektu rzewód uziemiający powinien być możliwie jak najkrótszy (poniżej 0,5m) i posiadać minimalny przekrój żyły,5 mm. 59

4 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych Seria LA, LA Szerokość tylko mm (LA) lub 8 mm (LA) Wtykowy moduł ochronny o aplikacji z przyrządami pomiarowymi, sterowniczymi, regulacyjnymi, telekomunikacyjnymi i przetwarzania danych abezpieczone przyłącze ekranowane rąd roboczy urządzeń końcowych 0,A (tylko LAH do,a) Uziemienie przez szynę montażową I (TH5) lub zacisk śrubowy Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 LA- LAx -xxx xxx LA-70 Ochrona 70, lub B Wymiary i schemat apięcie znamionowe podwójna żyła podwójne żyły LA LAW LA I rail I rail 8 0 Urządzenie końcowe 6 LA Wersja standardowa LA Wersja standardowa LAW Wersja specjalna LAM Aparat LAM LAWM Aparat B B Aparat Uziemienie TH5 Uziemienie TH5 : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja lub cewka : ioda 9 B 0 Uziemienie TH5 60

5 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych Seria LA, LA ane techniczne Konfiguracja podwójna żyła podwójne żyły astosowanie LA 70 LA 70 telefon analogowy, ASL, SSL- SHSL LA 8 LA 8 IS-T0 8 LA LA pętla prądowa 0mA Opis LA 8B LA 8B Fipway WorldFI Fieldbus-H LA LA S S85 LA 06 LA 06 S LA 06B LA 06B /T 0BaseT apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 7 8 / 0 5 / 7 5 / 0 8 / 6 Maks. prąd roboczy** I L 00mA Maks. częstotliwość f >0 MHz > MHz >0 MHz > MHz >0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy I n : 0 x 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy I max : x 8/0µs I max 0kA rąd udarowy I imp : x 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LA= podwójna żyła + ekran LA= podwójne żyły + ekran Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/maks. 0,/,5 mm ² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 i przyłącze śrubowe Moduł zamienny LA: LAM-xxx LA: LAM-xxx Wersje LA-xxx: wersja standardowa (bez przerywania sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) LAW-xxx: wersja specjalna (z przerwaniem sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) LAH-xxx: wersja specjalna do zasilania prądem (maks. prąd roboczy =,A) LA-xxx : wersja standardowa (bez przerywania sygnału po wyciągnięciu modułu wtykowego) «na zapytanie» ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LA LA na zapytanie ** wersje z większym prądem roboczym patrz wiersz: wersje LISTE 6

6 t B Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych LA-06-IS, LA--IS Erdung über etz Ersatzmodul LAM Endgerät LA Szerokość tylko 8 mm Wymienny moduł wtykowy Idealne dla przyłączy symetrycznych jak np. S85 lub z jedną parą żył Wybór pośredniego lub bezpośredniego ekranowania Uziemienie galwanicznie rozdzielone przez iskiernik gazowy stopniowa ochrona godne z normą IE 66 olecane do elektrowni fotowoltaicznych z S85 5 B LA--IS LA-06-IS 9 Wymiary i schemat Erdung über 0 LA -xx -IS Izolowany ekran 6 LAW apięcie znamionowe etz Ersatzmodul 68 LAWM 8 Endgerät B 90 I rail Erdung über Urządzenie t ata LA-xx-IS Sieć ata Signal-Ground Aparat B B Ekran bezpośr. uziemiony Ekran uziemiony pośrednio poprzez iskiernik 9 0 Uziemienie przez szynę : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja lub cewka : ioda 6 L (L) L (L) L (L)

7 Ograniczniki przepięć dla urządzeń telekomunikacyjnych LA-06-IS, LA--IS ane techniczne Opis LA-06-IS LA--IS astosowanie S S85 S apięcie znamionowe U n 6 Maks. dop. napięcie robocze /A U c 8 / 6 5 / 0 Maks. prąd roboczy** I L,A apięciowy poziom ochrony przy I n U p 0** / < 60 0** / < 60 namionowy prąd wyładowczy In: 0 x 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy I max : x 8/0µs I max 0kA rąd udarowy I imp : x 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LA-IS= podwójna żyła + ekran + Signal-Ground Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/maks. 0,/,5 mm ² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 i przyłącze śrubowe Moduł zamienny LAM 06-IS LAM -IS ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks umer artykułu * na parę żył ** ata Signal-Ground 6

8 Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń teleinformatycznych Seria LU, LU o wszystkich aplikacji z przyrządami pomiarowymi, sterowniczymi, regulacyjnymi, telekomunikacyjnymi i przetwarzania danych Obudowa monoblokowa o szerokości TE (8 mm) abezpieczenie par żył (tylko moduł LU) abezpieczenie przyłącza ekranowania (tylko moduł LU) Uziemienie przez szynę montażową I Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 LU-70 LU-8B LUx -xxx xxx Ochrona 70, lub B apięcie znamionowe Wymiary i schemat podwójna żyła podwójne żyły LU LU I rail I rail Urządzenie końcowe LU LU Aparat B Aparat Uziemienie : biegunowy iskiernik gazowy b: biegunowy iskiernik gazowy : Opornik lub cewka : ioda Uziemienie 6

9 Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń teleinformatycznych Seria LU, LU ane techniczne Konfiguracja podwójna żyła podwójne żyły astosowanie LU 70 LU 70 telefon analogwy, ASL, SSL-SHSL LU 8 LU 8 8 IS LU 8B LU 8B Fipway WorldFI Fieldbus-H Opis LU- LU- pętla prądowa 0mA, LU LU rofibus-fms Interbus Fieldbus-H Batibus S, S85 LU 06 LU 06 S LU 06B LU 06B wysoka szybkość transmisji 6, T - T 0BaseT apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 7 8 / 0 5 / 0 0 / 7 Maks. prąd roboczy** I L 00mA Maks. częstotliwość f >0 MHz > MHz >0 MHz > MHz >0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 0kA rąd udarowy* 0/50µs I imp 5kA Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Konfiguracja LU= podwójna żyła + ekran LU= podwójne żyły Sposób montażu szyna montażowa TH5 mm Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu maks.,5 mm² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Uziemienie przez szyna TH5 (LU, LU) i przyłącze śrubowe (LU). LU-xxx : wersja standardowa LU-xxx A : Maks. prąd roboczy do A LU-xxx 0A : Maks. prąd roboczy do 0A Wersje LU xxx : wersja standardowa LU xxx A : Maks. prąd roboczy do A LU xxx 0A : Maks. prąd roboczy do 0A ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LU LU ** wersje z większym prądem roboczym patrz wiersz: wersje LISTE 65

10 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył Seria B80, B80, B80 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył o przewodów telekomunikacyjnych i wymiany danych Wymienny układ ochronny Montaż na ścianie / podłączanie na zaciskach śrubowych Spełnia wymagania norm IE 66 i E 085 B80 Bx80 -xx xx Ochrona lub B B80 apięcie znamionowe Wymiary i schemat B80 S0GTS L/ (L/) L/ (L/) 68 US-000/W/G B80-B80 5 L L L 60 para pary pary etz LU 60 5, 50 Equipt e 0 B Erdung übe Aparat Aparat A B L-G B B : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja : ioda : -biegunowa dioda B: -biegunowa dioda o małej pojemności B K T T M B 66 B in Sin

11 Ochrona przeciwprzepięciowa dla, i par żył Seria B80, B80, B80 ane techniczne Konfiguracja Opis podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły B80-T B80-T B80-T - B80-8 B80-8 B80- B80- B80- B80- B80- B80- B80-06 B80-06 B B80-06B B80-06B astosowanie telefon analogowy, ASL, SSL-SHSL IS-T0 8 pętla prądowa 0mA, S S85 S T - T 0BaseT Konfiguracja: - B B B80... podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły - kanał kanały podwójna żyła podwójne żyły podwójne żyły - podwójne żyły podwójne żyły apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / 5 / 8 8 / 5 / 8 / 6 Maks. prąd roboczy** I L 00mA 00mA 00mA 00mA 00mA Maks. częstotliwość f > 0 MHz > MHz > MHz > MHz > MHz > 0 MHz apięciowy poziom ochrony przy I n U p namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs I n 5kA Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 0kA rąd udarowy* 0/50µs I imp 5kA Schemat A B Urządzenie uszkodzone zwarcie Właściwości mechaniczne Sposób montażu naścienny (brak śrub w komplecie) Wymiary obudowy patrz rysunek rzekrój przewodu min/max: 0,/,5 mm² Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 Ersatz-Austauschplatinen B80-xx= S80-xx / B80-xx= S80-xx / B80-xx= S80-xx ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu podwójna żyła B podwójne żyły B podwójne żyły B * na parę żył LISTE 67

12 Ograniczniki do urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzania danych L L E E A A BB 55,8 Erdung über B B MM Erdu Erd Huts Hut B FSU Erdung über odstawy do modułów E80 - na zapytanie 58,5 Wymiary i schemat -- (-) (-) (+) ++ (+) L LU etz LU etz etz Endgerät US-000/W/G 0GTS / (L/) Wtykowy moduł ochronny Możliwość uniwersalnego zastosowania Krótki czas zadziałania i duża wytrzymałość udarowa US-000/W/G o zasilania prądem od 6 do 0 A (E80 A..) o powszechnie stosowanych interfejsów i napięć od 6 do 50 Ochrona par żył L L L L L L etz (L/)L/ L/(L/) (L/) L/ L/(L/) S5G S5G S0G S0G S0GTS L(L) L(L) () () Seria E80 E E B Equip S0 S0 e t b a b a B EQUI t a b a b K ane techniczne S98 Opis B LL astosowanie 68 B T T 8AX : biegunowy iskiernik gazowy Koaxialleitung Koaxialleitung : ezystancja : ioda : -biegunowa dioda B B B: Sieć diod o małej pojemności T: T GT L: ewka : Warystor T apięcie znamionowe Maks. dop. napięcie robocze /A Maks. prąd roboczy Maks. częstotliwość apięciowy poziom ochrony przy In namionowy prąd wyładowczy* 8/0µs F Graniczny prąd upływowy* 8/0µs rąd udarowy* 0/50µs GT GT Schemat Urządzenie uszkodzoneb Właściwości mechaniczne LL Sposób montażu über rzyłącze Materiał obudowy ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa UL97A&B USA umer artykułu * na parę żył M M L- B B M T Un Uc IL E80 TM EE analogowy ASL B FF E80 K0 analogowy K0 std / 5 00mA E80 MG G łącze stałe 0mA E80 8M IS-T0 Telex E80 M Spezial ML S 8 B B 5 /, mA in 8 /, Sin led Up In GI max Iimp 0 LL A zwarcie 60 H 5 /, 00mA kAALI + in 0kA ALI - in,5ka K wyłączanie i resetowanie -- Lout 6 out 8 / 7, JJ G 0 ALI - out ML-0-xxx B B in led zwarcie Lout Sout B B GT + in S for telecommunicationsaliand signaling networks G ALI - in Surge protectors for communication circuits ML-0-xxx O O B-MSB_HF A A B B in in in ALI - out 78 A A FI in L in ALI + out 77 MSB0 MSB0 LL A A out 6 < 0 MHz 5 ALI + out 8 Sout B B B 786 B S 0 GT B, FSU, S MM in mosiądz 0,5 µ tworzywo termoplastyczne UL9 0 J B E80 06B T - T 5 0BaseT E80 06M H H S85 < MHz S60S B B B B L-G T T K K 8,5 e Lout

13 Wybór ograniczników przepięć LSA-lus -stopniowa ochrona podstawowa ochrona zabudowa w obudowie Ez obudowa Ez + LSAM 0 zabudowa w obudowie Ez BB BT BT K K0 E LSA E0 LSAM 0 LSAM 0 LSA-T0 LSA MW 0 69

14 GT G H G ALI - in Ograniczniki przepięć LSA-lus ALI - out ML-0-xxx K, K0, 80-TW, LSA - akcesoria out Sin Sout LSAM 0 J Lout led in Ez 6 ALI + out ALI + in K BT BT GT ALI + out ALI + in G ALI - in BB ALI - out ML-0-xxx B 80-TW K0 LSA MW 0 MSB0 MSB0 B-MSB_HF FI in LSA-T0 A US-000/W/G etz L L B L L 85 Erdung über B GT MSB6-9 B GT B L- T L-G 8AX 8 FS I clip not connected M MSB6-00 MSB 9 L/ (L/) (L) 0 B 0 B B 0 99 L (L) Spezial ML in 9,5 M : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja L (L) L (L) : ioda B: Sieć diod o małej pojemności T FS: rzełącznik T: T Sin L ( L L-G Koaxialleitung B T B 70 T B FS K L L/ (L/) 9 GT B Koaxialleitung L/ (L/) A L 0, Erdung über 0 Erdung über GT 0 MSB0 J L Endgerät L Endgerät LU LU Endgerät L GT LU etz L S0GTS in etz B L/ (L/) L/ (L/) out GT Wymiary i schemat /G L A B E LSA E0 Lout B B L (L) 0 L 5 in (L) Sout,8 out Lout led Sin L (L) Spezial MLF 5 led GT

15 Ograniczniki przepięć LSA-lus K, K0, 80-TW, LSA - akcesoria ane techniczne Opis Ez /0 LSA LSA-T0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 LSAM 0 obudowa z LSA LSA-lus pusty magazynek astosowanie pusty magazynek dla BB pełny magazynek z BT wanna I5 listwa rozdzielająca dla BT/BT umer artykułu Opis LSA-lus LSA MW LSA MW LSA MW 6 LSA MW 0 E LSA E0 sposób montażu: sposób montażu: sposób montażu: sposób montażu: ramka uziemiająca astosowanie ramka wanna dla LSA-T0 wanna dla LSA-T0 wanna dla 6 LSA-T0 wanna dla 0 LSA-T0 dla K umer artykułu Opis K-T K-06B K0-T K0-06B 80-TW analogowy T-T analogowy T-T analogowy astosowanie ASL 0BaseT ASL 0BaseT ASL Konfiguracja podwójna żyła podwójna żyła 0 podwójnych żył 0 podwójnych żył podwójna żyła apięcie znamionowe U n Maks. dop. napięcie robocze /A U c Maks. prąd roboczy I L 00mA 00mA Maks. częstotliwość > 0 Mhz > 0 Mhz > 0 Mhz > 0 Mhz > Mhz apięciowy poziom ochrony przy I n U p <700 Graniczny prąd upływowy* 8/0µs I max 5kA 0kA Schemat A M A M zwarcie i reset przy Urządzenie uszkodzone zwarcie przeciążeniu Właściwości mechaniczne Sposób montażu LSA + listwa 5 in wtyczka Wymiary obudowy patrz rysunek rzyłącze miedź cynowana mosiądz złocony 0.5µ Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne UL9 0 - umer artykułu Opis BB90 BB0 BT90 BT0 BT90 (Fail-Safe) BT0 (Fail-Safe) astosowanie 0-8 analogowy analogowy analogowy ASL 0-8 ASL 0-8 ASL Statyczne napięcie (00/s) ynamiczne napięcie (k/µs) <700 <750 <700 <800 <700 <800 apięcie gaszenia ( = 0 Ω w serii >80 >70 = 50 Ω /00nF) apięcie zmienne (50Hz, s, 5 razy) 0A namionowy prąd wyładowczy (8/0µs, 0 razy) 0kA umer artykułu

16 Ochrona przeciwprzepięciowa dla telekomunikacji MJ8, MJ6-T Ochrona przewodów telefonicznych o analogowych telefonów, IS To/So,ASL Wygodna instalacja rzyłącze J lub J5 MJ6-T MJ8-70 Wymiary i schemat MJ6-T MJ płyta montażowa szyna TH5 śruba Sieć Urządzenie Sieć Urządzenie : biegunowy iskiernik gazowy : ezystancja : ioda ane techniczne Opis MJ6-T MJ8-IS MJ8-70 astosowanie analogow telefon, ASL IS T0/S0 analogow telefon, ASL Maks. dop. napięcie robocze /A U c 70 / Maks. prąd roboczy I L 00mA 00mA Maks. częstotliwość 0 Mhz Wyjście namionowy prąd wyładowczy (I n ): przewód / przewód przewód / ziemia Kategorie IE 66 8/0 µs podwójna żyła I (-) 500A 500A podwójne żyły I ( 6) ( 5) 500A 000A podwójne żyły I ( ) ( 6) ( 5) (7 8) 500A 000A rzyłącze - wejście - wyjście J J J5 ekranowany J5 ekranowany J5 ekranowany J5 ekranowany Uziemienie przez przewód uziemienia, płyta montażowa przyłącze przewodu, szyna TH5, płyta montażowa Materiał obudowy metal ormy kontrolne IE 66- Międzynarodowa S for telecommunications and signaling networks UL97A&B USA Surge protectors for communication circuits umer artykułu LISTE 7

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami www.dehn.pl Sprzêt bezpieczeñstwa Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych podyktowanych stałym postępem technicznym

SPIS TREŚCI. ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych podyktowanych stałym postępem technicznym SPIS TREŚCI Zagrożenia przepięciowe instalacji i urządzeń elektrycznych...4 Mechanizmy indukowania przepięć przejściowych spowodowanych wyładowaniami bezpośrednimi...8 Ochrona odgromowa i przepięciowa

Bardziej szczegółowo

Elektryczna ochrona obiektów

Elektryczna ochrona obiektów Elektryczna ochrona obiektów ELEKTRYCZNA OCHRONA OBIEKTÓW Założona w 1903 r. firma Electric Railway Improvement Company (ERICO) opracowała w 1938 r. proces zgrzewania egzotermicznego CADWELD. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Ochronniki przeciwprzepięciowe Ochronniki przeciwprzepięciowe PORADNIK TECHNICZNY Spis treści TEORIA Powstawanie i rodzaje przepięć 4 Piorun skutki i zagrożenia 6 Zabezpieczenie przed skutkami działania piorunów 10 Normy i nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 Ochrona odgromowa i przed mgr inż. Marek Sekściński przepięciami obiektów budowalnych Marek Sekściński, RST sp.j. ; Krzysztof Sidor, DIOMARSp. z o.o. 1 Program

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3 Zawartość I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Części funkcjonalne wchodzące w skład instalacji elektrycznej... 3 3. Ze względu na miejsce zamontowania przewodów rozróżnia się następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided 21,8 Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Czy chcesz sięgać wysoko? Sercem każdego budynku jest system dystrybucji energii. System ten powinien prawidłowo rozprowadzać energię do każdego

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia Katalog techniczny ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź Telefon: (0 49) 29 93 042 Telefax: (0 49) 29 93 043 W związku

Bardziej szczegółowo

Napędy niepełnoobrotowe

Napędy niepełnoobrotowe Napędy niepełnoobrotowe Tryb działania sterujący i regulacyjny SG05.1 SG12.1 SGR05.1 SGR12.1 SGExC05.1 SGExC12.1 Momentobrotowydo1200Nm Opis produktu Obszary zastosowań Napędy niepełnoobrotowe AUMA stosowane

Bardziej szczegółowo