Asseco Central Europe a.s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asseco Central Europe a.s."

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Asseco Central Europe a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 14 października 2011 r. 1

2 Informacje o firmie Asseco Central Europe a.s. Adres: Trenčianska 56, , Bratysława, Republika Słowacka tel fax strona internetowa: Akcjonariat Asseco Poland SA 40,07% ING TFI SA 6,59% Pozostali 53,34% Źródło: Notoria Rada Dyrektorów Jozef Klein przewodniczący Martin Moravek członek Michal Navratil członek Tomas Osusky członek Miroslav Reznicek członek Radek Levicek członek David Stoppani członek Rada Nadzorcza Adam Góral przewodniczący Andrej Kosari wiceprzewodniczący Jan Handlovsky członek Marek Panek członek Przemysław Sęczkowski członek Petr Stastny członek Działalność Spółka jest znaczącym integratorem i producentem systemów informatycznych na Słowacji i w Czechach. Zajmuje się dostarczaniem rozwiązań, technologii oraz serwisu podmiotom z sektora finansowego, spółkom użyteczności publicznej i innym podmiotom gospodarczym. Portfel produktów obejmuje m.in.: systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, systemy kart płatniczych, systemy umożliwiające handel elektroniczny, obsługę call centers, a także systemy dostosowywane dla indywidualnych potrzeb klientów. Historia W 1990 r. została założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asset, która w ciągu kilku następnych lat stała się jednym z najważniejszych podmiotów w branży oprogramowania na Słowacji i w Czechach. W 1999 r. kierownictwo podjęło decyzję o przekształceniu firmy w spółkę akcyjną i rozdzieleniu działalności w zakresie produkcji oprogramowania od działalności niezwiązanej z branżą informatyczną. Pod koniec 2004 r. większościowym akcjonariuszem spółki został polski dostawca oprogramowania Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), który nabył 55% kapitału zakładowego spółki. 2

3 Strategia Celem spółki jest osiągnięcie silnej pozycji i uznanej marki w branży informatycznej na Słowacji i rynku międzynarodowym, wejście do grona największych i najważniejszych dostawców usług informatycznych oraz wypełnienie misji, która można określić jako rozwiązania informatyczne dla wymagających klientów. Plany W 2011 r. spółka planuje zwiększenie obrotów o 3-4%, a w następnym o 8%. Zysk operacyjny może się powiększyć o 10 12%, a netto o ponad 20%. Motorem wzrostu ma być odbudowujący się rynek zamówień publicznych w Czechach i na Słowacji. Przetargi muszą być organizowane, bo w przeciwnym razie oba państwa stracą znaczną część dotacji unijnych. Słowacka spółka z grupy Asseco interesuje się przejęciami innych firm. Według słów prezesa Kleina, do końca 2011 r. Asseco CE może przejąć lokalną spółkę dostarczającą systemy klasy ERP o rocznych przychodach mln EUR. Transakcja miałaby być sfinansowana ze środków własnych. Na celowniku emitenta znajduje się też nieduża spółka IT z Węgier. Spółka planuje wypłatę dywidendy w przyszłym roku na poziomie co najmniej 30% zysku netto za 2011 r. Uwagi Spółka podpisała z czeskim ministerstwem spraw wewnętrznych jeden z najwyższych kontraktów w swojej historii. Opiewająca na 418 mln CZK (ok. 68 mln zł) umowa dotyczy dostawy i rozwoju oprogramowania i infrastruktury sprzętowej niezbędnej do budowy rejestrów publicznych. Capital Information Agency z Czech przyznało spółce najwyższy możliwy rating AAA w dziesięciostopniowej skali. Taką oceną ČEKIA może się poszczycić mniej niż 10% firm działających w Czechach. Pod koniec września skład rady nadzorczej z ramienia pracowników spółki uzupełnił Ján Handlovský. W połowie sierpnia do zarządu spółki dokooptowany został Tomáš Osuský, zatrudniony wcześniej m.in. w Ernst & Young i IBM Slovakia. Asseco CE wypłaciło dywidendę z zysku za 2010 r. wysokości 0,22 EUR na akcję (około 0,87 zł). Na wypłatę dywidendy przeznaczono 4,7 mln EUR, czyli ponad dwie trzecie zysku wynoszącego 7 mln EUR. Podstawowe dane finansowe (stan: ) Cena akcji (PLN) 20,80 Zakres z 52 tygodni (PLN) 19,8-27,50 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) -14,93 Średni wolumen obrotów na sesję w 2010 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w III kwartale 2011 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w październiku 2011 r. (tys. szt.) 578 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 444,29 Wartość księgowa (PLN mln) 425,75 Akcje w wolnym obrocie (%) 53,34 Liczba akcji Cena/zysk 6,90 Cena/wartość księgowa 1,04 I-VI'11 Przychody (tys. EUR) Zysk (Strata) operacyjny (tys. EUR) Zysk (Strata) netto (tys. EUR) Marża zysku brutto ze sprzedaży 38,4% Marża zysku operacyjnego 18,5% Marża zysku brutto 19,2% Marża zysku netto 14,9% Źródło: Notoria 3

4 Notowania Źródło: Notoria Akcje Asseco Slovakia (tak się ówcześnie nazywała spółka) dały dobry zarobek podczas debiutu w październiku 2006 r., jak i później w pierwszych miesiącach giełdowej kariery. Pierwszego dnia notowań kurs poszedł w górę o 12% do 280 zł (kurs przed splitem 1:10 z 2008 r.), by w połowie następnego roku przekroczyć poziom 490 zł. Szczęśliwa karta odwróciła się wraz z nadejściem światowego kryzysu i bessy na rynkach papierów wartościowych. Z uwzględnieniem podziału akcji, w końcówce 2008 r. za jeden walor płacono około 13 zł, co oznacza ponad 70% spadek ze szczytu. Późniejsza poprawa giełdowej koniunktury wydźwignęła kurs słowackiej spółki w okolice 27,5 zł. Tego poziomu oporu nie udało się jednak bykom sforsować trzykrotnie, za każdym razem po nieudanym ataku dochodzi z kolei do testu dolnego ograniczenia kanału konsolidacji 20 zł. Piątą rocznicę obecności spółki na GPW inwestorzy obchodzą próbując nie dopuścić do wybicia kursu dołem z trendu bocznego. Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR) I-VI'10 I-VI'11 zmiana % BILANS Aktywa ,0 Aktywa trwałe ,7 Aktywa obrotowe ,1 Zapasy ,3 Kapitał własny ,5 Zysk (Strata) z lat ubiegłych ,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3 Zobowiązania długoterminowe ,5 4

5 Zobowiązania krótkoterminowe ,3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,5 Zysk (strata) brutto ,9 Zysk (strata) netto ,9 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu ,6 Środki pieniężne na koniec okresu ,4 Liczba akcji (tys.) ,00 Wartość księgowa na jedną akcję 4,02 4,76 18,46 Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,41 317,94 Źródło: spółka Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ I-VI'10 I-VI'11 Marża zysku brutto ze sprzedaży 33,8% 38,4% Marża zysku operacyjnego 10,4% 18,5% Marża zysku brutto 11,2% 19,2% Marża zysku netto 3,5% 14,9% Stopa zwrotu z kapitału własnego 4,9% 17,4% Stopa zwrotu z aktywów 3,1% 11,4% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący Wskaźnik płynności bieżącej 1,35 1,45 Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,44 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,54 0,62 AKTYWNOŚĆ I-VI'10 I-VI'11 Rotacja należności 71,6 92,9 Rotacja zapasów 2,30 2,10 Rotacja aktywów 399,9 469,8 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 96,4% 106,0% Stopa zadłużenia 33,9% 31,1% Wskaźnik obsługi zadłużenia 54,2 74,9 Źródło: Notoria Wyniki spółki za I półrocze napawają optymizmem. Przychody pozostały na stabilnym poziomie mimo zapaści na rynku zamówień publicznych w Czechach i na Słowacji. Wzrosły natomiast wyniki operacyjne i netto. Na ten ostatni w całości 5

6 przełożyła się jednorazowa transakcja wartości 3 mln EUR zawarta w I kwartale z czeskim depozytem papierów wartościowych, któremu Asseco CE sprzedało licencję na system informatyczny. Większych zastrzeżeń nie budzi bilans spółki, w którym widzimy wzrost aktywów i spadek zapasów. Nieznacznie wzrosły zobowiązania spółki, gorzej że spadkowi zobowiązań długoterminowych towarzyszyła zwyżka zobowiązań wymaganych w krótkim terminie. Cieszy poprawa realizowanych marż. Szczególnie warto podkreślić poprawę marży zysku brutto ze sprzedaży, mimo delikatnego spadku przychodów. Jeszcze jednak mocniej udało się spółce ściąć koszty, skutkiem czego można się pochwalić 38,4% marżą wobec 33,% po sześciu miesiącach 2010 r. Analiza porównawcza konkurencji Wybrane dane za 2010 r. Asseco Central Europe Asseco Business Solution Betacom Comarch Sygnity Przychody (tys. PLN) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. PLN) Zysk (strata) netto (tys. PLN) Zysk netto na akcję (PLN) 1,75 0,67-1,37 5,43-3,60 Wartość księgowa na akcję (PLN) 17,48 7,76 8,27 71,41 18,95 Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) Zwrot na kapitale (ROE) 10,0% 8,6% -16,6% 7,6% -19,0% Zwrot na aktywach (ROA) 6,1% 7,8% -7,5% 4,5% -8,8% Wskaźnik płynności bieżącej 1,42 3,08 2,09 2,21 1,12 Stopa zadłużenia 36,1% 10,2% 54,7% 39,7% 53,3% Źródło: Notoria Na tle konkurentów z branży, słowacka spółka z grupy Asseco prezentuje się bardzo dobrze. Szczególnie w porównaniu z Sygnity, które przy zbliżonych przychodach ze sprzedaży w 2010 r. wyniki operacyjne i netto ma po prostu fatalne. Wyższą sprzedaż i zysk netto ma Comarch, ale EBIT wyższy ma Asseco CE i to 2,5- krotnie. Słowacka firma góruje też nad Comarchem wysokością zwrotów na kapitale i aktywach. Pod względem ROA lepszy wynik osiągnęła tylko Asseco BS. Również wskaźnik płynności bieżącej spółka z Bratysławy ma wzorcowy, podczas gdy konkurenci chomikują środki finansowe zamiast przeznaczyć je na inwestycje. 6

7 Analiza sektora Kryzys światowy odcisnął swe piętno na branży IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale generalnie spółki sprostały trudnościom. Przede wszystkim kryzys wymusił oszczędności u klientów spółek informatycznych, szczególnie podmiotów sektora finansów publicznych. Wiele projektów nie doczekało się realizacji, co przełożyło się na gorsze wyniki integratorów. Polski rynek IT wyszedł z kryzysu mniej poobijany niż np. naszych południowych sąsiadów. Pomogły wyniki makroekonomiczne, które oprócz faktycznego, mierzalnego efektu dały też, bardzo pożądany w okresie zawirowań na światowych rynkach finansowych, efekt psychologiczny. Polscy przedsiębiorcy, ale również gospodarstwa domowe nie ograniczyli popytu na masową skalę. Polska jest postrzegana na świecie jako dobre miejsce, gdzie warto lokować centra usług wspólnych, centra kompetencyjne jak również centra research and development. To zasługa bardzo wysoko na świecie cenionego zaplecza akademickiego kształcącego doskonałych informatyków. Kryzys podziałał w pewien sposób ożywczo na branżę IT. Postawił nowe zadania, ale również szanse przed dostawcami rozwiązań IT. Kluczowe stały się: redukcja kosztów, poprawa efektywności, kontrola płynności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy stali się bardziej wymagający i świadomi podejmowanych decyzji, wzrósł poziom oczekiwań i wymagań w zakresie stopy zwrotu z inwestycji. W 2010 r. polski rynek IT wyraźnie odbił po okresie załamania. Według najnowszych danych PMR wartość rynku IT w Polsce wzrosła o 5,8%, osiągając niemal 26 mld zł. To znacznie więcej niż przewidywały prognozy z połowy 2009 r., gdy spodziewano się skoku o 3,3%. Według raportu PMR wzrost liczby zamówień z sektora przedsiębiorstw pozwala realnie ocenić możliwości wzrostu rynku w 2011 r. na ponad 10%. Szczególnie, że wyraźnie odbił rynek oprogramowania. Wdrożenia i aktualizacje systemów IT miały miejsce w dużych przedsiębiorstwach, ale na zakup oprogramowania, najczęściej gotowych produktów, decydowały się również coraz częściej firmy z sektora MŚP. Nie bez znaczenia były też zakupy licencji w jednostkach administracji publicznej. Raczej nie ma ci liczyć na to, że udział dużych firm w całkowitej wartości rynku IT w najbliższych 2-3 latach spadnie poniżej 50%. W 2010 r. ponownie wzrósł udział dużych firm w wydatkach na IT. Z badań PMR wynika, że czynnikiem stwarzającym największe szanse na rozwój sektora IT jest, w opinii największych firm informatycznych w Polsce, poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (33%), wzrost skłonności firm do inwestowania (32%), wykorzystanie funduszy UE na inwestycje w IT (28%), rozwój nowych technologii (20%) czy sam wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (18%). W 2010 r. Polska awansowała o pięć miejsc w rankingu konkurencyjności IT w stosunku do rankingu z 2009 r. i zajmuje obecnie 30. miejsce na 66 państw przebadanych na zlecenie Business Software Alliance. Jednak już w porównaniu z krajami Unii Europejskiej wypadamy blado, bo na 24 uwzględnione w indeksie mamy zaledwie 18. miejsce. W czołówce rankingu uplasowały się Stany Zjednoczone, Finlandia, Singapur, Szwecja i Wielka Brytania. Największy awans zanotowały: Malezja, która awansowała o 11 miejsc, oraz Indie, które awansowały o 10 miejsc. 7

8 Wieści z branży Konsorcjum Asseco Business Solutions i Asseco Poland dostarczy sprzęt informatyczny dla Województwa Lubelskiego. Wartość projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, wynosi 5,75 mln zł brutto. Zamówienie obejmuje dostawy zestawów komputerowych w tym komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz zestawów do podpisu elektronicznego. Asseco Business Solutions rozważa rozwój przez akwizycje. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęć innych podmiotów i konsolidacji branży na naszym rynku, ale jak na razie bez efektów, co wynika głównie z wysokich oczekiwań finansowych właścicieli. Sygnity wygrało przetarg na dostawa oprogramowania dla bazy danych dla NFZ. Centrala funduszu rozstrzygnęła przetarg otwarty na dostaw licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją. O zamówienie zabiegały trzy firmy. Spółka zainkasuje 4,69 mln zł. Sygnity podpisało zapowiadaną od kilku miesięcy umowę partnerską z chińskim Huawei, wiodącym azjatyckim producentem infrastruktury i technologii informatycznych. Polska spółka będzie sprzedawać rozwiązania dalekowschodniego koncernu w Polsce i 16 innych krajach Europy. Do końca 2013 r. przychody z tego źródła powinny sięgnąć ok. 100 mln zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zlecił Sygnity utrzymanie oraz modyfikację systemu obsługi wypłat dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Wartość kontraktu wynosi 10,68 mln zł. Betacom, w konsorcjum z Techelonem, wygrał przetarg ogłoszonego przez Telewizję Polską na dostawę sprzętu informatycznego. Wartość umowy to 2,23 mln zł. Grupa Totmes pozbywa się akcji Betacomu. Jeszcze do niedawna akcjonariusz kontrolował ponad 24% akcji spółki. W pierwszej dekadzie października trzej członkowie zarządu Betacomu odkupili ponad 148 tys. akcji stanowiących 7,34% kapitału. ireward24, spółka zależna Comarchu, wdroży autorski program lojalnościowy w sieci odzieżowej Incity. To pierwszy zagraniczny klient ireward24. Comarch ma nowe zlecenie z Ministerstwa Sprawiedliwości za 2,03 mln zł. Krakowska spółka wykona dodatkowe prace w ramach projektu wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw w sądach powszechnych. Comarch zdobył zamówienia z Najwyższej Izby Kontroli na świadczenie usług wsparcia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wartość kontraktu ustalono na 2,5 mln zł. Comarch uruchomił centrum przetwarzania danych w Niemczech. Przedstawiciele spółki tłumaczą inwestycję we Frankfurcie nad Menem oczekiwaniami klientów, którzy nie chcieli, żeby strategiczne dla nich dane były przechowywane w Krakowie. Asseco Poland zwołała na 3 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o uruchomieniu skupu własnych akcji. Firma chce nabyć, w ciągu trzech lat 25,59 mln papierów (33% kapitału). Budżet buy-backu nie będzie mógł przekroczyć 450 mln zł. 8

9 Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2010 r.: Polska Czechy Słowacja PKB (mld EUR) 357,4 147,4 65,9 PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR) 9,4 13,9 12,3 PKB (%) 3,8 2,3 4,0 Deficyt budżetowy (% PKB) 7,9 4,7 7,9 Dług publiczny (% PKB) 55 38,5 41,0 Inflacja (%) 2,6 1,5 0,7 Bezrobocie (%) 9,6 7,3 14,4 Eksport towarów (mld EUR) 117,4 99,7 48,8 Import towarów (mld EUR) 130,8 94,8 48,7 Źródło: MG Europa W kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył nieznacznie swoje po wzroście o 8,2% w lipcu, a mdm w sierpniu wzrosła o 1,1%. Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,1% prognozy gospodarcze (wobec rdr, po wzroście o 1,8% w lipcu, a w wcześniejszej prognozy z października 2010 r.). Dla strefy Euro zakładany na 2011 r. wzrost gospodarczy wynosi 1,6% (1,5%). Prognozę dla obszaru Europy porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,3%. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,6% wobec 11,7% w lipcu. Środkowo-Wschodniej podniesiono z 3,1 do 3,7%. PKB Polski ma wzrosnąć o 3,6%, a np. w Rosji oczekiwana zwyżka gospodarcza ma wynieść 4,8%. Indeks oczekiwań inwestorów i analityków wobec gospodarki środkowowschodniej Europy w następnych 6 miesiącach spadł we wrześniu 2011 r. do minus 38,0 pkt z minus 26,4 pkt w sierpniu - wynika z danych ZEW Center for European Economic Research i Erste Bank. Wskaźnik ocen obecnej sytuacji gospodarczej wzrósł jednak we wrześniu do 7,2 pkt z 2,8 pkt w sierpniu. Polska Według założeń budżetowych na 2011 r., w nadchodzących 12 miesiącach PKB wzrośnie o 3,5%. Niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej prognozują jeszcze wyższy wzrost PKB o 4-4,5%. Powinno to korzystnie wpływać na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego. Z danych GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 11,3% rdr Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w sierpniu w ujęciu rocznym o 13,9%, po spadku o 0,6% w lipcu. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 0,3% w porównaniu ze spadkiem o 4,% w lipcu. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. Czechy Po recesji w 2009 r., czeska gospodarka zaczęła nabierać tempa wzrostu, ale dynamika była relatywnie słaba. To efekt programu cięć budżetowych przyjęty przez rząd oraz wolniejsze tempo wzrostu u głównych partnerów handlowych. Mimo to obroty handlowe wzrosły o 24,4% po spadku o 201% w 2009 r. Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie ma handel zagraniczny. Czechy mają jedną z najbardziej otwartych gospodarek w Europie. Po znaczącym załamaniu się dynamiki handlu zagranicznego w 2009 r. (-20,1%), obroty handlowe w 2010 r. nabrały ponownego rozmachu i 9

10 międzyrocznie wzrosły o 24,4%. Dominującą pozycję w czeskim eksporcie zajmują samochody, komputery, telewizory, urządzenia telefoniczne, druty i kable, meble do siedzenia oraz urządzenia elektryczne. Od 2005 r. eksport towarów i usług przeważa nad ich importem, chociaż dodatnie saldo wymiany handlowej obniża się. Największy wpływ na ten rezultat miało pogłębienie się deficytu w grupie paliw mineralnych. Około 80% obrotów towarowych stanowi wymiana z krajami UE. Produkcja przemysłowa w 2010 r. wzrosła o 10,5%, przy czym największy wzrost odnotowano w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep, konstrukcji i wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń. Największy spadek zarejestrowano w produkcji pozostałych wyrobów niemetalowych, mebli oraz w produkcji art. spożywczych. Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2011 r. przewiduje się wzrost PKB o 2,0%, średnią inflację na poziomie ok. 2,3%, stopę bezrobocia w wysokości 6,8% oraz spadek deficytu budżetowego poniżej 4,4% PKB. Słowacja W 2009 r. słowacka gospodarka po kilku latach bardzo dynamicznego rozwoju, odnotowała znaczny spadek, spowodowany skutkami światowego kryzysu ekonomicznego. Recesja wyniosła 4,8%. Sytuacja poprawiła się w 2010 r. PKB wzrósł o 4%. Przyczyniło się do tego ożywienie w handlu zagranicznym, a także poprawa sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Słowacji. Produkcja przemysłowa wzrosła w 2010 r. o ponad 20%, ożywienie zanotowano zwłaszcza w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym. Dobre wyniki zarejestrował także przemysł farmaceutyczny i chemiczny. Jednocześnie jednak wzrósł deficyt finansów publicznych. Dlatego konsolidacja finansów publicznych stała się jednym z najważniejszych zadań ekonomicznych nowego rządu. Jednym z jego kroków mających wpływ na poprawę bilansu finansów publicznych była podwyżka VAT z 19% na 20%. Niekorzystna sytuacja panuje na rynku pracy. Rząd podejmował działania mające na celu wzrost zatrudnienia m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych pracodawców oraz zmniejszenie kosztów pracy, a także zwiększenie elastyczności rynku pracy. Od 2009 r. Słowacja odnotowuje bardzo niski napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Rząd w celu poprawy sytuacji zapowiada zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych. W ostatnich latach prawie wszystkie inwestycje zagraniczne skierowane były do przemysłu samochodowego i elektrotechnicznego. Rząd podjął działania zmierzające do przyciągnięcia inwestycji w branże o wysokiej wartości dodanej, zapewniające wysoki stopień przetworzenia produktów i zaawansowany poziom technologiczny. Podsumowanie Słowacka spółka z grupy Asseco ma solidne fundamenty, przetrwała kryzys bez większego uszczerbku i liczy na ożywienie zamówień publicznych. Wydaje się, że inwestorzy nie doceniają potencjału Asseco CE. Spółka jest niesłusznie zapomniana na warszawskiej giełdzie. 10

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 23 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Olympic

Bardziej szczegółowo

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 21 grudnia 2012 r. 1 Informacje o firmie Olympic Entertainment

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 4 października 2011 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Plaza Centers N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 października 2012 r. 1 Informacje o firmie Plaza Centers N.V.

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r.

Raport analityczny dla spółki. CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r. Raport analityczny dla spółki CEZ a.s. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 31 lipca 2012 r. 1 Informacje o firmie CEZ a.s. Adres: Duhova 2/1444, 140

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 30 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 11 października 2012 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 16 grudnia 2011 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Sopharma AD. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Sopharma AD. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Sopharma AD przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 5 czerwca 2012 r. 1 Informacje o firmie Sopharma AD Adres: 16 Iliensko

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny przygotowany dla GPW przez Notoria Serwis S.A. 29 kwietnia 2011 r. 1 Informacje o firmie Fortuna Entertainment Group N.V. Adres: Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX, Amsterdam tel.

Bardziej szczegółowo

Cinema-City International NV

Cinema-City International NV Raport analityczny dla spółki Cinema-City International NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 20 marca 2012 r. Informacje o firmie Cinema-City International

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Ronson Europe N.V. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 30 listopada 2012 r. 1 Informacje o firmie Ronson Europe N.V.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

bmp media investors AG

bmp media investors AG Raport analityczny dla spółki bmp media investors AG przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 21 stycznia 2013 r. 1 Informacje o firmie bmp media investors

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Softbank S.A. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 14 KWIETNIA 2006, WARSZAWA LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo