Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski PROJEKT TYPOWY STRUKTURALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Inwestor: URZĄD GMINY W Obiekt: GIMNAZJUM NR w Adres: Nr projektu: OFEK/2/2006/EKL PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Kujawka certyfikat KRONE nr APMNPN0154 SPRAWDZIŁ: - mgr inż. Ryszard Stefanowski

2 Spis Treści 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Podstawa opracowania Zakres projektu System okablowania OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące sieci komputerowej Wymagania dotyczące dedykowanej sieci elektrycznej Opis standardu okablowania strukturalnego Podsystem stanowiska pracy Zasada numeracji gniazd Kable przyłączeniowe Podsystem okablowania poziomego Podsystem administracyjny- szafa dystrybucyjna Podsystem wyposażenia Wyposażenie informatyczne Wydzielona (dedykowana) sieć elektryczna Bilans mocy Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciwprzepięciowa Obliczenia techniczne Pomiary elektryczne Pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej Tabela określająca parametry transmisyjne zgodne z normami: EIA/TIA-568-A-5, TSB ZESTAWIENIA I SPISY Zestawienie materiałów SPIS RYSUNKÓW...16 Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 2/16

3 1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Urzędu Gminy w na wykonanie dokumentacji projektowej sieci okablowania strukturalnego w budynku Gimnazjum nr Podkłady budowlane oraz projekty techniczne instalacji teletechnicznych wraz z aranżacją wnętrz w Budynku Gimnazjum otrzymane od Inwestora Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące modernizacji pomieszczenia Serwerowni i instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum zał. Nr ZAKRES PROJEKTU Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt typowy okablowania strukturalnego zintegrowanego z wydzieloną siecią elektryczną dla hipotetycznego, uśrednionego Gimnazjum w ramach projektu e-szkoła. Projekt ma służyć jako pomoc i pewien wzorzec przy pracach przetargowych i odbiorach końcowych dla konkretnych instalacji. Zakres prac objętych projektem dotyczy wykonania okablowania strukturalnego, montażu szafy GPD, montażu instalacji elektrycznej zasilającej szafę, pomiarów instalacji. Ponieważ każda konkretna Szkoła posiada inne wymagania i inny zakres prac instalacyjnych, każdorazowo należy dokonać kompletu uzgodnień z dyrekcją. Szkoły. Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto standard okablowania firmy Krone, osprzęt elektryczny firmy Legrand jako odnośniki, co nie wiąże poszczególne Szkoły w wyborze innego spójnego standardu. 1.3 SYSTEM OKABLOWANIA Po rozpatrzeniu możliwości i analizie potrzeb związanych z budową sieci strukturalnej wybrany został system okablowania strukturalnego firmy KRONE. System ten obsługiwać może wszystkie potrzeby w zakresie telekomunikacji w obiekcie poczynając od łączności telefonicznej, faksowej, przesyłania danych między komputerami- sieci LAN (Local Area Network), wideo, ISDN, sieci zabezpieczeń przeciwpożarowych, antywłamaniowych itp. aż po łączność zewnętrzną po łączach światłowodowych w standardzie ATM. System okablowania strukturalnego jest to przede wszystkim system całkowicie otwarty, zaprojektowany w celu obsłużenia wszystkich potrzeb telekomunikacyjnych teraz i w przyszłości. Sys- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 3/16

4 tem bazuje tylko na dwóch rodzajach kabli: kablach miedzianych ( nieekranowanych lub nienieekranowanych), składających się z par skręconych przewodów o różnym skoku o impedancji falowej 100Ω oraz na kablach światłowodowych wielomodowych gradientowych o średnicy włókna 62,5 μm lub 50 μm, średnicy powłoki 125 μm. System ten jest bardzo elastyczny oraz podatny na zmiany, ponieważ wykorzystuje ten sam zestaw wtyków, złączy pośrednich i gniazd modularnych zarówno dla transmisji danych jak i głosu. Umożliwia, więc łatwe przenoszenie komputerów, telefonów czy terminali ISDN z jednego pomieszczenia do innego bez burzenia całości systemu przy minimalnych przerwach w pracy. System okablowania strukturalnego KRONE umożliwia bezkolizyjną pracę nadrzędnego systemu komputerowego, central PABX, sieci LAN i WAN. Dzięki wysokiej jakości użytych elementów oraz uznanej stabilności producenta zapewniona jest ciągłość pracy obecnie i stały rozwój systemu w przyszłości. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 4/16

5 2 OPIS TECHNICZNY. 2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI KOMPUTEROWEJ Spełnianie normy EIA/TIA568 B, PN-EN50173, pasma transmisji -100mhz, Spełnianie standardu IEEE dla Ethernet, Fast Ethernet i gigaethernet Zastosowanie elementów biernych kategorii 5E, Zastosowanie kabli nieekranowanych UTP Możliwość tworzenia różnych grup podsieci logicznych, Standard podstawowy, czyli zastosowanie podwójnego gniazda dla jednego stanowiska pracy, Pojedyncze gniazdo komputerowe dla radiowego punktu dostępowego AP Zasilanie punktów dostępowych AP przez kable UTP (poe) Prowadzenie kabli w korytkach plastikowych Główny Punkt Dystrybucyjny GPD1 - pomieszczenie nr Na piętrze Możliwość rozbudowy GPD w przyszłości WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEDYKOWANEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ Ze względu na koszt i wagę przetwarzanych przez System Komputerowy Szkoły danych, równolegle z siecią logiczną wybudowana zostanie wydzielona, dedykowana sieć elektryczna służąca tylko zasilaniu odbiorników komputerowych. Powinna ona spełniać następujące warunki: Dedykowaną instalację zasilającą należy wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S Sieć zasilająca ma być wykonana jako 3-przewodowa, kablami miedzianymi o izolacji na napięcie minimum 750V, WLZ min 3x4mm 2. Przewidywany pobór mocy przez szafę GPD około 1kW, zasilanie jednofazowe Szafę GPD należy połączyć dodatkowym przewodem wyrównawczym LY16 z szyną uziomową budynku. Jeśli takiej szyny brak, należy ją wykonać i podłączyć do niej wszystkie dostępne uziomy naturalne. Kable układać w listwach plastikowych Np. w DLP75x20, LN50x20 Zasilanie punktów dostępowych radiowych AP- poprzez kable sieci strukturalnej przy zastosowaniu przełącznika z funkcją PoE. Sieć zasilająca musi posiadać 3-stopniową ochronę przeciwprzepięciową Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 5/16

6 2.2 OPIS STANDARDU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO System okablowania strukturalnego KRONE jest otwartym modularnym systemem opartym na topologii gwiazdy. Umożliwia zbudowanie sieci dla całego przedsiębiorstwa, integrując wszystkie usługi telekomunikacyjne oraz wszystkie obiekty, od pokoi poczynając na rozległej sieci terenowej światłowodowej kończąc. Zintegrowany system okablowania strukturalnego składa się z następujących podsystemów: Podsystem miejsca pracy, Podsystem okablowania poziomego, Podsystem administracyjny, Podsystem wyposażenia sieciowego, Podsystem magistrali pionowej, Podsystem magistrali terenowej. Wszystkie w/w podsystemy stanowią oddzielne zespoły umożliwiające dokonywanie niezależnych zmian wewnątrz podsystemów bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy. Okablowanie standardu KRONE spełnia główne normy dotyczące okablowania budynków: polską normę PN-EN 50173, normy amerykańskie EIA/TIA 568, normę EIA/TIA 569 na prowadzenie kabli w ciągach kablowych, normę EIA/TIA 570 dla budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz normę międzynarodową IS Szczególnie ważne jest spełnianie europejskich norm dotyczących EMI, tzn. normy EN 55022, dotyczącej emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia informatyczne, normy IEC 801.3, dotyczącej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i normy IEC 801.4, dotyczącej odporności na impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. 2.3 PODSYSTEM STANOWISKA PRACY Podsystem stanowiska pracy tworzą: gniazda modularne z osprzętem tworzące zespół przyłączeniowy ZP, kable przyłączeniowe, adaptery(baluns), oraz sprzęt umożliwiający podłączenie komputerów, punktów dostępowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych do sieci strukturalnej. Wyposażenie wszystkich stanowisk pracy bazuje na takich samych elementach, zapewniając tym samym łatwą konserwację i rozbudowę systemu. W sieci strukturalnej zastosowano gniazda logiczne RJ45 kategorii 5E nieekranowane, oznaczone symbolem montowane w adapterze zgodnym ze standardem Mosaic 45. Dwa takie gniazda zamontowane w ramce 2-modułowej i dwa gniazda elektryczne Data z blokadą Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 6/16

7 tworzą podstawowy zespół przyłączeniowy ZP1. Zespoły te, montowane w puszkach natynkowych na ścianie okiennej nad listwą podłogową obsługują podstawowe stanowiska pracy administracji i sal multimedialnych Szkoły. Zespoły służące do podłączenia punktów dostępowych AP Budynku składać się będą z puszki 2-modułowej i pojedynczego gniazda RJ45, natomiast zasilanie AP podawane jest kablem przebiegu poziomego ze switcha PoE. Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych pokazano na rys. nr 1. Kable sieci logicznej UTP prowadzone są w plastikowych listwach natynkowych Legrand. Kabel zasilający szafę GPD prowadzić należy także w listwie natynkowej, jednak w odległości minimum 20cm od kabli logicznych. Przy przejściach przez ściany kable należy zabezpieczać rurkami PCV. W miejscach kolizji z rurami pionów CO dopuszcza się zmniejszenie korytka do DLP75x20 ewentualnie podkucie ściany i zastosowanie rur Peszla ZASADA NUMERACJI GNIAZD Gniazda zostały oznaczone numerami oraz symbolem komputera i telefonu. Numer na gnieździe Np oznacza, że gniazdo to podłączone jest do szafy GPD1 i panela krosowego nr 1, gniazdo nr 12. Przyjęty sposób numeracji jednoznacznie przypisuje gniazda i kable przebiegów poziomych do paneli w szafach, uniezależniając numerację od przyszłych zmian w rozmieszczeniu pomieszczeń lub zmiany numeracji pokoi. Umożliwia także spójną numerację dodatkowych szaf lub istniejących gniazd logicznych. Kolejność rozszycia przewodów na gniazdach RJ45 jest zgodne z rozszyciem według EIA/TIA - 568B KABLE PRZYŁĄCZENIOWE Dołączanie komputerów do gniazd modularnych zrealizowane będzie przy pomocy kabli wykonanych z linki UTP zakończonych obustronnie wtykiem RJ45. W zależności od konkretnej sytuacji kable te mogą mieć różną długość, najczęściej jednak od 1m do 3m. Obecnie zaproponowano użycie kabla o długości 3 m - symbol Wyposażenie stanowisk w ww. kable będzie następowało sukcesywnie w trakcie instalacji końcówek komputerowych w sieci. Radiowe punkty dostępowe AP należy podłączać kablami dostarczonymi przez producenta, przy czym gniazda RJ45 obsługujące te punkty należy montować bezpośrednio przy punktach dostępowych. 2.4 PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO Zasadniczą część systemu okablowania strukturalnego stanowi podsystem okablowania poziomego łączącego punkty przyłączeniowe z szafą GPD1. Zastosowano tutaj kabel nieekranowany Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 7/16

8 4-ro parowy kategorii 5E o średnicy przewodów 24AWG - 0,51 mm typu UTP Cat. 5E, o nr katalogowym KRONE Kabel ten umożliwia transmisję danych z szybkością do 1Gb/s. Kable przebiegów poziomych od poszczególnych zespołów przyłączeniowych ZP prowadzone są w korytkach kablowych plastikowych z przegrodą, montowanych na ścianach korytarzy, a w pokojach na ścianie okiennej na wysokości ok. 20cm od podłogi. W szafie kable zakończyć należy w panelach krosowych typu IDC 24 xrj45-utp. Na osobnym gnieździe (np. nr 24) w panelu krosowym należy zakończyć pary telefonicznej linii miejskiej, przez którą dostarczany jest Internet (ADSL). Kable układane będą w całości, bez żadnych złącz pośrednich i punktów lutowniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu na promienie gięcia ww. kabli oraz długości i sposób zakończenia kabli na gniazdach, zgodnie z zaleceniami systemu KRONE. Kable zakończone w szafie GPD posiadać powinny odpowiedni zapas na ewentualne możliwe w przyszłości przesunięcia przebiegów. Przebiegi poziome kabli sieci strukturalnej w Budynku pokazano na planach na rysunku nr 2,3,4, PODSYSTEM ADMINISTRACYJNY- SZAFA DYSTRYBUCYJNA Podsystem administracyjny służy do przeprowadzania zmian w umiejscowieniu sprzętu końcowego bez przeprowadzania zmian w okablowaniu poziomym, magistralach i sprzęcie aktywnym. Do tego celu służy system krosownic (patch paneli) i kabli krosowych. Podsystem administracyjny i wyposażenie sieci w sprzęt aktywny w Budynku Szkoły są umiejscowione w szafie dystrybucyjnej 19 o wielkości 24 U. Wielkość szafy 42U (U=44,5mm) dla GPD1 została tak dobrana, by zapewnić umieszczenie obecnie potrzebnego sprzętu oraz umożliwić rozbudowę sieci w przyszłości. Mogą to być następne serwery, dalsze elementy aktywne itp. Wyposażenie szafy GPD-1 pokazano na rys. nr 2. Zastosowano szafę kablową produkcji firmy ZPAS, wyposażoną w perforowane drzwi z zamkiem, cokół do wprowadzenia kabli i panel wentylacyjny z termostatem. Głównymi elementami podsystemu administracyjnego są panele krosowe i kable krosowe. Rozmieszczenie paneli krosowych w szafie i ich numerację pokazano na rys. nr 2. Wszystkie przebiegi poziome w Budynku zakończone będą na 24 portowym panelu krosowym UTP kat.5e. Linia telefoniczna miejska, którą dostarczany jest Internet (poprzez łącze typu ADSL lub DSL), powinna być zakończona na osobnym gnieździe patchpanela np. nr 24, uprzednio przechodząc przez ochronnik przepięciowy. W ten sposób podłączenie linii ADSL do routera można wykonać bardzo szybko używając zwykłego kabla krosowego. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 8/16

9 W celu zapewnienia porządku w szafie GPD przyjęto system kolorowych kabli krosowych, ułatwiających orientację i zmiany w trakcie eksploatacji. Kable koloru niebieskiego łączą gniazda w panelach przebiegów poziomych ze sprzętem aktywnym, obsługując siec komputerowa. Kable koloru zielonego służą do połączenia routera z gniazdami telefonicznymi, kable koloru żółtego zarezerwowano dla połączeń światłowodowych i specjalnych. Obecnie przewidziano kable krosowe koloru niebieskiego i zielonego. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zostaną zakończone przebiegi poziome (oznaczone kolorem niebieskim na rys. nr 2), a sprzętem aktywnym dokonywane będą kablami krosowymi zakończonymi obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5E (linka), typu x, koloru niebieskiego, o długościach 1m i 2m. Połączenia pomiędzy polem krosowym, na którym zakończono przebiegi poziome, a gniazdem telefonicznym dokonywane będą kablami koloru zielonego, zakończonymi także obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane będą kable kategorii 5 (linka), typu x, o długości 1m i 2m. Na dole szafy przewidziano panel rozdzielczy tworzący wewnętrzną rozdzielnicę elektryczną RSZ. Należy w niej zamontować osprzęt elektryczny opisany w części dotyczącej instalacji elektrycznej, ponadto należy zamontować ochronnik linii telefonicznej przystosowany do montażu na szynie TH35. Szafę GPD należy uziemić za pomocą linki LY16 podłączonej bezpośrednio do głównej szyny uziomowej budynku. 2.6 PODSYSTEM WYPOSAŻENIA Podsystem wyposażenia obejmuje aktywny sprzęt komputerowy, serwery, zasilacze i inne wyposażenie tworzące węzeł sieciowy Szkoły. Wyposażenie to nie stanowi elementu okablowania strukturalnego, jest wymieniane tutaj tylko jako elementy tworzące kompletną strukturę informatyczną Szkoły WYPOSAŻENIE INFORMATYCZNE Obecnie w projekcie przewidziano zamontowanie podstawowego sprzętu aktywnego, umożliwiającego pracę sieci. Jest to router dostępowy z firewallem i przełącznik 3 warstwy. Podstawowe wymagania na ten sprzęt podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do zasilania sprzętu aktywnego przewidziano zamontowanie w dolnej części szafy GPD1 zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 1,5kVA. Zasilacz służyć będzie do zasilania tylko sprzętu Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 9/16

10 aktywnego w szafie oraz punktów dostępowych poprzez linie sieci strukturalnej. Zasilanie komputerów poszczególnych użytkowników będzie realizowane za pomocą wydzielonej sieci elektrycznej niepodłączonej do centralnego UPS-a lub za pomocą UPS-ów indywidualnych. Rozprowadzenie mocy do obwodów odbiorczych szafy zapewnia wydzielona rozdzielnica komputerowa RK1 oraz wewnętrzna rozdzielnica szafy RSZ. 2.7 WYDZIELONA (DEDYKOWANA) SIEĆ ELEKTRYCZNA Wydzielona sieć elektryczna ma za zadanie dostarczenie w sposób możliwie najbardziej niezawodny moc do szafy GPD1 i punktów dostępowych, uniemożliwienie włączenia do niej innych odbiorników typu grzałki, czajniki itp. oraz umożliwić pracę bezprzerwową z centralnego zasilacza bezprzerwowego tzw. UPS-a. Schemat ideowy sieci pokazano na rys. nr 7 Wydzielona sieć elektryczna zasilana będzie z Rozdzielnicy Komputerowej RK1, zlokalizowanej obok Rozdzielnicy Głównej Budynku, znajdującej się na parterze budynku. Z rozdzielnicy tej poprowadzono osobny kabel (WLZ), typu YDY3x4mm 2, który zasila rozdzielnicę wewnętrzną szafy GPD1 oznaczoną jako RSZ. Z tej rozdzielnicy RSZ zasilane będą wszystkie odbiorniki wewnętrzne szafy tj., switch, router, serwer, listwa zasilająca, oraz zewnętrzne punkty dostępowe AP poprzez zasilacz switcha z funkcja PoE BILANS MOCY. Przyjęto, że pobór mocy wydzielonej sieci elektrycznej zasilającej szafę GPD1 i punkty dostępowe nie przekroczy 1kW. Wynika to z przyjętych założeń, a mianowicie: Średni pobór mocy dla 1 AP- 15W Ilość czynnych punktów AP- 8 Średni pobór mocy szafy GPD- 0,8kw Współczynnik jednoczesności k j =1 Współczynnik mocy cosφ=0,9 Moc tracona na ciepło-0,8kw Linia WLZ kabel YDY3x4mm 2, spadek napięcia około 0,4% OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Ochrona podstawowa, czyli ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez izolację podstawową lub obudowy o stopniu ochrony IP20. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem przy dotyku pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowych i nadmiarowo-prądowych o charakterystyce B. W sieci komputerowej Budynku zastosowano układ sieci TN-C-S, wyłączniki różnicowo-prądowe powinny być specjal- Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 10/16

11 nie przystosowane do zasilania sieci informatycznych - krótkozwłoczne i odporne na udary prądowe np. P kV firmy Legrand OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA. Szczególnie ważna w wydzielonych sieciach zasilania sprzętu komputerowego jest ochrona przed przepięciami, które mogą się pojawić w instalacji elektrycznej przy wyładowaniach atmosferycznych, przełączeniach w sieci energetycznej lub jej stanach awaryjnych. W projektowanej instalacji zastosowano (zgodnie z normą PN-93/E-05009/443) trójstopniową ochronę, redukującą stopniowo falę przepięciową do wartości bezpiecznych dla sprzętu komputerowego. W stopniu B zastosowano szybkie ochronniki OBO V25-B/4, które zostaną zamontowane w Rozdzielni Głównej Budynku w wolnym polu lub rozdzielni komputerowej RK1, w stopniu C przewidziano ochronniki OBO V20-C/2 montowane w rozdzielni szafy RSZ, w szafie GPD przewidziano także listwę zasilającą z ochronnikami warystorowymi stopnia D. Dla zabezpieczenia linii telefonicznej przewidziano zamontowanie w rozdzielnicy szafy ochronnika przepięciowego tej linii. Należy tutaj dobrać odpowiedni typ ochronnika, np. dla linii analogowej typ , dla linii cyfrowej firmy Legrand OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne dotyczą doboru przekroju kabli obwodów gniazdkowych i WLZ, dobranie zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych, sprawdzenia warunków szybkiego wyłączenia oraz dopuszczalnych spadków napięć. Dobrane zabezpieczenia są prawidłowe, warunek szybkiego wyłączenia spełniony. Największy spadek napięcia dla najbardziej obciążonego i oddalonego obwodu (gniazda listwy w szafie GPD na piętrze) od Rozdzielni Głównej do gniazda wynosi 0,4%, czyli znacznie poniżej dopuszczalnej wartości 4%. Obliczenia załączono do egz. archiwalnego projektu POMIARY ELEKTRYCZNE Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić jakość wykonanych prac, stan opisów obwodów, wyłączników oraz dokonać następujących pomiarów: Rezystancji izolacji instalacji, Rezystancji pętli zwarciowej, Rezystancji uziemienia, Prądów i czasów zadziałania wyłączników różnicowych, Dopuszczalnych spadków napięć. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 11/16

12 2.8 POMIARY I CERTYFIKACJA SIECI STRUKTURALNEJ Po zakończeniu prac montażowych, każdy kanał transmisyjny okablowania poziomego zostanie odpowiednio oznakowany oraz przetestowany. Pomiary dotyczą następującego zestawu: gniazdo IO, kabel przebiegu poziomego oraz krosownica w szafie. Pierwszy etap sprawdzania polega na dokonaniu testów statycznych za pomocą testera SLT-3. Należą do nich następujące pomiary: sprawdzenie poprawności kolejności połączeń, ciągłość połączeń, zwarć w obrębie par i pomiędzy parami. Drugi etap pomiarów, wymagany dla uzyskania atestu, to pomiary dynamiczne w rozszerzonym zakresie do 100MHz, gdzie dla każdego kanału pomierzone zostały, między innymi: impedancja falowa, tłumienność kanału, długość kabla, wartość przesłuchu NEXT i FEXT, oraz parametry związane z pracą równoczesną par, tj PSNEXT, PSELFEXT, PSACR. Wyniki tych pomiarów załączone do dokumentacji powykonawczej stanowią podstawę do uzyskania certyfikatu. Do ww. pomiarów zastosowany zostanie tester umożliwiający pełne, automatyczne pomiary w zakresie do 100MHz i kategorii 5E np. WIRESCOPE, FLUKE itp. Poniżej podano graniczne wartości tłumienności i przesłuchu zbliżnego NEXT wg normy EIA/TIA568. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 12/16

13 2.8.1 TABELA OKREŚLAJĄCA PARAMETRY TRANSMISYJNE ZGODNE Z NOR- MAMI: EIA/TIA-568-A-5, TSB67 KANAŁ PODSTAWOWY(BASIC LINK) Kat.5E Częstotliwość Next Attn RL ACR Elfext PS next PS Acr PS Elfext Delay Ske w Prop. Delay UTP 100 Ohm 5e 1MHz 60,0 3,0 17,0 58,0 58,0 57,0 55,0 55,0 <45 <518 ScTP 100 Ohm 5e 4MHz 54,8 4,0 17,0 50,8 48,0 52,0 48,0 45, Ohm 8MHz 50,0 5,7 17,0 44,4 41,9 47,1 41,4 38,9 10MHz 48,5 6,4 17,0 42,1 40,0 45,6 39,2 37,0 16MHz 45,2 8,1 17,0 37,1 35,9 42,2 34,1 32,9 20MHz 43,7 9,1 17,0 34,5 34,0 40,7 31,5 31,0 25MHz 42,1 10,3 16,3 31,8 32,0 39,1 28,8 29,0 31,2MHz 40,6 11,6 15,6 29,0 30,1 37,5 25,9 27,1 62,5MHz 35,7 16,7 13,5 18,9 24,1 32,6 15,9 21,1 100MHz 32,3 21,6 12,1 10,7 20,0 29,3 7,7 17,0 ACR nie jest elementem TSB-95, wartości pochodzą z wyliczeń Next i Attn Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 13/16

14 3 ZESTAWIENIA I SPISY 3.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. SZAFY ROZDZIELCZE 1 Listwa zasilająco-filtrująca 230V 5 gniazd ZPAS LZ-30F 1 Szt. 2 Szafa rozdzielcza 19"/24U 600x1000 ZPAS SZBSE Szt. 3 Panel wentylacyjny z trzema wentylator ZPAS PW Szt. 4 Termostat załączający wentylatory ZPAS SZB /KTS 1 Szt. 5 Szuflada z klawiaturą ZPAS SZB /1 1 Szt. 6 Panel dystrybucji napięcia ZPAS PS-3U 1 Szt. ELEMENTY KRONE 1 Patch Panel-24xRJ45 UTP kat.5e KRONE Szt. 2 Gniazdo komputerowe RJ45 UTP KRONE Szt. 3 Adapter Mosaic 45 do gniazda keystone KRONE Szt. 4 Kabel UTP 4x2x0,5 - kat 5E.( 305m)) KRONE Opak. 5 Kable stacyjne -2xRJ45-3m szare KRONE Szt. 6 Kable krosowe -2xRJ45-1m niebieskie KRONE Szt. 7 Półka z wieszakami 1U KRONE Szt. 8 Półka na sprzęt KRONE Szt. 9 Puszka natynkowa 2-modułowa KRONE Szt. KORYTKA, LISTWY 1 Rurka Rb18 POLAM 10 M 2 Rurka Rb 22 POLAM 10 M 3 Korytko kablowe LN LEGRAND M 4 Kąt płaski do LN5020 LEGRAND Szt. 5 Kąt wewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 6 Kąt zewnętrzny LN5020 LEGRAND Szt. 7 Łącznik prosty LEGRAND Szt. 8 Korytko KI9040 LEGRAND M 9 Ochronnik przepięciowy na linię telef. LEGRAND Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 14/16

15 Lp. Nazwa Producent Nr katalogowy producenta Ilość Jedn. 10 Rozdzielnica naścienna Nedbox 1x12 LEGRAND Szt. 11 Drzwi do rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 12 Zamek do drzwi rozdz. Nedbox LEGRAND Szt. 13 Rozłącznik izolacyjny FR300/40 LEGRAND Szt. 14 Wyłącznik nadmiarowy B16 LEGRAND Szt. 15 Wyłącznik nadmiarowy B10 LEGRAND Szt. 16 Wyłącznik różn. - prądowy P kV LEGRAND Szt. 17 Lampka kontrolna 3-fazowa ELTECH LK713 1 Szt. 18 Lampka kontrolna 1-fazowa ELTECH LK711 1 Szt. 19 Kabel YDYp3x4 BFK YDYp3x4 20 M 20 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia C OBO V20C2 1 Szt. 21 Ochronnik przepięciowy OBO stopnia B OBO V25B4 1 Szt. SPRZĘT AKTYWNY 1 Zasilacz UPS Smart UPS RM/1500VA APC SU1500RMXLI2U 1 Szt. 2 Switch 24 porty CISCO WS-CE500-24PC 1 Szt. 3 Router dostępowy CISCO 1801/K9 1 Szt. 4 Punkt dostępowy AP CISCO AP1131AG-E-K9 8 Szt. 5 Serwer wg SIWZ Intel 1 Szt. ELEMENTY DROBNE 1 Materiały drobne(farba, gips..) 1 Szt. 2 Kołki rozporowe 400 Szt. 3 Kołki rozporowe 6/45 0 Szt. 4 Kołki rozporowe Nida Gips 40 Szt. 5 Łączniki ekranu 40 Szt. 6 Opaska Elematic Szt. 7 Opaska Elematic Szt. 8 Złączki Vago 3x 20 Szt. Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 15/16

16 3.2 SPIS RYSUNKÓW Schemat montażowy zespołów przyłączeniowych Schemat rozmieszczenia sprzętu w szafie GPD1 Rzut parteru cz. 1-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut parteru cz. 2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.1 -plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Rzut 1 piętra cz.2-plan przebiegu kabli sieci strukturalnej Schemat ideowy wydzielonej sieci elektrycznej Program e-szkoła Projekt okablowania strukturalnego 16/16

17 OFEK

18 OFEK

19 OFEK

20 OFEK

21 OFEK

22 UWAGI: 1) Zespó³ ZP1 dotyczy wersji montowawanej w puszkach natynkowych W przypadku gniazd przy AP zrezygnowaæz gniazdek elektrycznych 2) dok³adne miejsce monta u i typ zespo³u uzgadniaæz Inwestorem podczas monta u OFEK

23 OFEK

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH. 62-068 ROSTARZEWO UL. TOPOLOWA 6 NIP 995-017-41-27 TEL. 696 097 772 dawid.furmaniak@gmail.com Egzemplarz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres: Murowana Goślina, ul. Szkolna 1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja okablowania strukturalnego wraz z instalacją zasilającą sali komputerowej oraz instalacja zasilająca urządzenia technologiczne sali gastronomicznej w budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła Inwestycja: Remont instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej w sali komputerowej nr 21, w Szkole Podstawowej Nr 353 zlokalizowanej przy ul. Cieplarnianej 23 w Warszawie-Wesołej Inwestor: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y NA BUDOWĘ DEDYKOWANEJ KOMPUTEROWEJ SIECI LOGICZNO-ELEKTRYCZNEJ Budynek BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW nr 11 i 12 Gdańsk ul. Mściwoja II 44 Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron Specyfikacja zawiera ponumerowanych stron Demontaże 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza oraz w salach 223 do 226 przed ostatecznym demontażem uzgodnić szczegóły i

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ WRAZ Z WYDZIELONYM ZASILANIEM

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ WRAZ Z WYDZIELONYM ZASILANIEM INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ WRAZ Z WYDZIELONYM ZASILANIEM TEMAT: Budowa sieci komputerowej wraz z wydzielonym zasilaniem w Muzeum Okręgowym w Toruniu Ratusz

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Zawartość opracowania Oświadczenie o kompletności dokumentacji I. Opis techniczny, II. Obliczenia techniczne, II

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Zawartość opracowania Oświadczenie o kompletności dokumentacji I. Opis techniczny, II. Obliczenia techniczne, II WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkowa 35 tel. 0-62 730-03-91, kom. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć okablowania strukturalnego i zasilania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach Budynek biurowy Nadleśnictwa w Daleszycach AUTOMATICA Karol Cienciała 2 5-4 5 3 K I E L C E U L. W. S T W O S Z A 7 3 t e l. ( 0 4 1 ) 2 4 1 2 4 0 1 e-mail: biuro@automatica.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawa opracowania

Spis treści. 1. Podstawa opracowania Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny: 2.1. Zakres rzeczowy opracowania. 2.2. Zasilanie agregatu wody lodowej i klimatyzatorów wewnętrznych. 2.3. Rozdzielnica zasilania klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Zmiana sposobu uŝytkowania budynku portierni na budynek administracyjny przy ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Część logiczna. 1. Założenia projektowe. 1.1. Podstawa opracowania budowy sieci. 1.2. Struktura logiczna okablowania strukturalnego. 2. Zastosowane elementy. 2.1. Kabel sygnałowy UTP kat.5e.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów marzec 2012 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI III PIĘTRA W BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-BIUROWYM ODDZIAŁU ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE LOKALIZACJA: ul. Harcerska

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Strona tytułowa II. Spis zawartości opracowania III. Opis techniczny część ogólna 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania IV. Opis techniczny część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego i Ogólnego E L W I T Bogusław Witoszek 43 200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28 A tel/fax 32 211-49-36 biuro@elwitbw.pl, www.elwitbw.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo