1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 2. PODSTAWA WYDANIA TEGO DOKUMENTU 3. S Ł OWNICZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 2. PODSTAWA WYDANIA TEGO DOKUMENTU 3. S Ł OWNICZEK"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SPRZEDAŻ Y USŁ UG ORANGE DOTYCZĄ CYCH SZEROKOPASMOWEGO, STACJONARNEGO DOSTĘ PU DO INTERNETU Ś WIADCZONYCH W MODELU BSA W SIECI SPRZEDAŻ Y ORANGE/TP 1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 1.1. Instrukcja opisuje zasady realizacji sprzedaży usług Orange dotyczących szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu świadczonych w modelu BSA (usługi: Orange Freedom oraz Internet dla Firm) Instrukcja powstała w celu ustalenia jednolitego procesu sprzedaży usług OFd i IdF w Salonach Orange, Salonach partner Orange, Salonach Sprzedaży TP oraz Centrach Sprzedaży Aktywnej. 2. PODSTAWA WYDANIA TEGO DOKUMENTU 2.1. Dokument powstał w związku z wydaną 10 maja 2006 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzją o tzw Bitstream Access (BSA) czyli uwolnieniu przez TP pętli lokalnej na potrzeby świadczenia szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu w technologii ADSL oraz nowelą tej decyzji z dnia 4 października 2006 r., która dotyczy tzw. naked DSL czyli konieczności rezygnacji przez TP z wymogu świadczenia usług ADSL wraz z abonamentem za plan taryfowy na dostępie PSTN. 3. S Ł OWNICZEK 3.1 Definicje ADSL (ang. Asymetric Digital Subscriber Line) - asymetryczna cyfrowa linia abonencka. Aktywacja usług Orange dotyczących szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu w modelu BSA moment potwierdzenia przez TP podłączenia linii klienta do infrastruktury ADSL, i zmiana statusu kontraktu z usługą OFd albo IdF na aktywny, od tego momentu rozpoczyna się naliczanie opłat za usługę OFd albo IdF przez PTK Aplikacja PeopleSoft CRM - system w PTK służący do zarządzania relacjami z Klientami (CRM) umożliwiający wgląd w dokładne informacje dotyczące kontraktów i kont poszczególnych Klientów oraz wykonywanie na tych obiektach określonych operacji. System umożliwia rejestrację interakcji z Klientami oraz zarządzanie zadaniami, które zostały stworzone na skutek tych interakcji. Bitsream Access (BSA) - uwolnienie przez TP pętli lokalnej na potrzeby świadczenia szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu w technologii ADSL oraz tzw. naked DSL, która pozwala PTK na świadczenie usługi OFd bądź IdF wykorzystując infrastrukturę TP Broadband- usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Centrum Sprzedaży Aktywnej - w strukturze Pionu Sprzedaży do Rynku Masowego Grupy TP aktywni sprzedawcy, zajmujący się sprzedażą usług OFd i IdF oraz innych usług telekomunikacyjnych Grupy TP. Internet mobilny - nieograniczonego dostęp do mobilnego Internetu w technologiach HSDPA, 3G (UMTS), EDGE (E-GPRS), GPRS, ORANGE HOTSPOT KNA (Krajowy Numer Abonencki) wskaźnik strefy numeracyjnej

2 Łącze abonenckie - Lokalna Pętla Abonencka, na której TP świadczy hurtowe lub detaliczne usługi dostępu do PSTN. MapViewer aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej wykorzystywana do gromadzenia zgłoszeń i odpowiedzi dotyczących skarg technicznych klientów i do ich geograficznej analizy Naked DSL - świadczenie usługi OFd albo IdF bez wymogu posiadania przez klienta aktywnego łącza abonenckiego w TP (obecnie wyłącznie klientom, którzy posiadają aktywne łącze abonenckie w TP) Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego OptiPOS zintegrowany system służący do zawierania umów aktywacyjnych, do wpisywania tych umów do bazy wewnętrznej systemu billingowego PTK, do realizacji oferty utrzymaniowej oraz do weryfikacji i obsługi posprzedażnej abonentów/użytkowników sieci Orange. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL - dokument podpisany przez Abonenta TP i dostarczony PTK, w którym deklaruje on wolę korzystania z usługi OFd albo IdF oferowanej przez PTK Podłączenie usługi - podłączenia linii klienta do infrastruktury ADSL TP PSTN (ang. Public Switched Telephony Network) publiczna sieć telefonii stacjonarnej Salon Orange - odpowiednio oznaczony punkt sprzedaży, zajmujący się sprzedażą usługi OFd i IdF oraz innych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK, prowadzony przez PTK, z wyłączeniem stoisk handlowych znajdujących się w lokalach, w których sprzedaż usługi OFd i IdF oraz innych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK nie stanowi działalności podstawowej (np. hipermarketach, stacjach benzynowych, kioskach ulicznych) Salon partner Orange - odpowiednio oznaczony punkt sprzedaży, zajmujący się sprzedażą usługi OFd i IdF oraz innych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK, prowadzony przez podmiot działający na zlecenie PTK, z wyłączeniem stoisk handlowych znajdujących się w lokalach, w których sprzedaż usługi OFd i IdF oraz innych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK nie stanowi działalności podstawowej (np. hipermarketach, stacjach benzynowych, kioskach ulicznych) Salon Sprzedaży TP - punkt sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. SDI TP usługa stałego dostępu do sieci Internet z możliwością równoczesnej, niezależnej realizacji połączeń telefonicznych, świadczona w oparciu o analogową linię telefoniczną. Serwer Sprzedaży serwis przeznaczony do udostępniania publikacji dla sieci sprzedaży Orange Sprzedawca osoba pracująca w sieci sprzedaży Orange/TP, która zajmuje się sprzedażą usług telekomunikacyjnych i szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczonych przez PTK/TP i zawiera w imieniu PTK/TP umowy o świadczenie usług Urząd Komunikacji Elektronicznej organ regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych działający w oparciu o przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne Usługi Orange dotyczące szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu świadczone w modelu BSA usługi świadczone przez PTK z wykorzystaniem infrastruktury TP (np. Orange Freedom oraz Internet dla Firm) Weryfikacja formalno-prawna - potwierdzenie przez TP spełnienia bądź nie spełnienia wszystkich/niektórych wymogów formalno prawnych

3 dotyczących realizacji zamówienia na podłączenie klienta do infrastruktury ADSL TP Weryfikacja techniczna potwierdzenie przez TP możliwości bądź braku możliwości świadczenia usługi OFD albo IdF/podłączenia linii klienta do infrastruktury ADSL TP Zestaw instalacyjny pakiet usługowo-sprzętowy z modemem ZTE ZXDSL 852 w promocyjnej cenie dla wszystkich opcji usługi OFd i IdF Zespół Obsługi Korespondencji Archiwum specjalnie dedykowana dla obsługi procesu sprzedaży usługi OFd i IdF jednostka organizacyjna PTK z siedzibą w Katowicach 3.2 Skróty BSA - Bitstream Access CSA Centrum Sprzedaży Aktywnej DOKI Departament Obsługi Klientów Indywidualnych IdF Internet dla Firm OFd Orange Freedom Oświadczenie/Zamówienie - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL PTK Polska Telefonia Komórkowa sp. z o.o. TP Telekomunikacja Polska S.A. UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej ZOKA Katowice Zespół Obsługi Korespondencji Archiwum w Katowicach 4. KTO ODPOWIADA ZA DOKUMENT? 4.1 Za przygotowanie: Manager ds. Rozwoju Sprzedaży. 4.2 Za zatwierdzenie: Kierownik Wydziału Rozwoju Sprzedaży 4.3 Za stosowanie: Kierownicy salonów sprzedaży/csa i sprzedawcy w sieci sprzedaży Orange/TP. 5. JEŚ LI NIE ZNASZ TO PRZECZYTAJ (DOKUMENTY ZWIĄ ZANE) 5.1. Regulamin Świadczenia Usługi OFd/IdF 5.2. Regulamin promocji OFd i Regulamin promocji IdF 5.3. Cennik usługi OFd i Cennik usługi IdF

4 5.4. Regulamin usługi Multi Box oferowanej w Orange 6. ZAŁĄCZNIKI 6.1 Skrypt rozmowy handlowej OFd i IdF 6.2. Schemat rozmowy 6.3. Schemat akwizycji 6.4. Kody błędów 6.5. Instrukcja procesu kurierskiego 7. JAK ZAWIERAĆ UMOWĘ O Ś WIADCZENIE USŁ UGI OFD I IDF? O usłudze OFd i IdF 7.1. Liberalizacja stacjonarnego rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku spowodowała otworzenie się nowych możliwości biznesowych. m.in. tzw. Bitstream Access (BSA) czyli uwolnienie przez TP pętli lokalnej na potrzeby świadczenia szerokopasmowego, stacjonarnego dostępu do Internetu w technologii ADSL oraz tzw naked DSL czyli konieczność rezygnacji przez TP z wymogu świadczenia usług ADSL wraz z abonamentem za plan taryfowy na dostępie PSTN. Te nowe możliwości biznesowe oraz warunki regulacji wydanych przez UKE zmniejszyły barierę wejścia na rynek broadbandu, gdyż operatorzy nie muszą budować całej infrastruktury do klienta oraz dały podstawę do wdrożenia w sieci sprzedaży Orange/TP usługi OFd i IdF opartej na szerokopasmowym dostępie do Internetu w technologii ADSL wykorzystując infrastrukturę TP. Wybór oferty broadband 7.2. Aby zawrzeć umowę o świadczenie usługi OFd albo IdF, należy przeprowadzić z klientem rozmowę handlową i na podstawie zdiagnozowanych potrzeb przedstawić zainteresowanemu klientowi produkty proponowane w ofertach broadband oraz poinformować go o cenach usług Rozmowę handlową należy prowadzić zgodnie z zał. 1 i 2 do niniejszej instrukcji (Skrypt rozmowy handlowej OFd i IdF oraz Schemat oferty internetowej Orange i TP) Na podstawie zaproponowanych przez sprzedawcę wariantów usługi dopasowanych do potrzeb klienta, klient dokonuje wyboru opcji usługi (albo OFd albo IdF albo Internet stacjonarny w TP albo Internet mobilny) Jeśli klient wybrał usługę OFd albo IdF sprzedawca postępuje zgodnie z niniejszą instrukcją Jeśli klient wybrał jedną z usług Internetu stacjonarnego oferowanych przez TP sprzedawca postępuje zgodnie z informacjami i dokumentacją (procedury, instrukcje, skrypty, standardy obsługi itd.) zawartymi w zakładce oferty i promocje TP dostępnej na Serwerze Sprzedaży Jeśli klient wybrał jedną z usług Internetu mobilnego sprzedawca postępuje zgodnie z informacjami i dokumentacją (procedury, instrukcje, skrypty, standardy obsługi itd.) zawartymi w zakładce oferty i promocje Orange dostępnej na

5 Serwerze Sprzedaży. Kto może zawrzeć umowę o świadczenie usługi OFd i IdF? 7.4. Osobami uprawnionymi do zawarcia umowy o świadczenie usługi OFd i IdF są: - w imieniu klienta klient osobiście lub pełnomocnik klienta lub przedstawiciel klienta (podmioty inne niż osoby fizyczne) Uwaga: w przypadku, kiedy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik lub przedstawiciel, osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie, poświadczony w sposób notarialny. - w imieniu PTK/TP upoważniony sprzedawca Umowę można zawrzeć jedynie z osobą pełnoletnią, która udokumentuje swoją tożsamość (jako klient, bądź pełnomocnik/przedstawiciel klienta) i weryfikacja dokumentów tożsamości wypadnie pozytywnie zgodnie z pkt 7.7). Weryfikacja możliwości skorzystania z usługi OFd i IdF 7.5. Możliwość skorzystania z oferty przez klienta należy sprawdzić w następujący sposób: na podstawie okazanej przez klienta faktury za usługi tp należy dokonać weryfikacji posiadania przez klienta łącza abonenckiego [weryfikacja zgodności danych osobowych klienta z danymi na fakturze TP oraz danych dotyczących łącza abonenckiego (nr telefonu wraz ze wskaźnikiem strefy numeracyjnej KNA)] te dane są niezbędne do wpisania na formularz Oświadczenia/Zamówienia na bazie umów zawartych przez klienta z TP (klient przedstawia bądź formularze umów bądź informuje nas o nr tych umów i ich nazwach należy dokonać weryfikacji danych dotyczących innych usług TP, z których korzysta klient (usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu np. neostrada tp, oferta multipakiet tp, SDI TP itd.) - te dane są niezbędne do wpisania na formularz Oświadczenia/Zamówienia o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL zgodnie z pkt Uwaga: w momencie podpisania umowy o świadczenie usługi OFd albo idf klient jednocześnie rezygnuje ze świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez TP (wyłącznie w przypadku, jeśli klient korzysta z takich usług w TP, bowiem nie ma możliwości świadczenia usługi OFd albo IdF na jednym łączu analogowym wraz z inną usługą szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczoną przez innego operatora) poprzez stronę należy dokonać wstępnej weryfikacji możliwości technicznych świadczenia usługi OFd albo IdF, wpisując numer KNA. Uwaga: ze względu na rodzaj usługi i uregulowania prawne wstępne sprawdzanie możliwości technicznych świadczenia usługi OFd i IdF powinno odbywać się poprzez stronę Zasadnicza weryfikacja możliwości technicznych świadczenia usługi OFd albo IdF odbywa się w TP w sposób opisany w pkt Uwaga: ostatecznie możliwości techniczne świadczenia usługi (w tym również opcje prędkości usługi) potwierdzane są podczas etapu weryfikacji w TP. (zgodnie z pkt ) Weryfikacja dokumentów tożsamości i dodatkowych dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usługi OFd i IdF

6 7.6. Należy poinformować klienta o obowiązku udokumentowania tożsamości osoby zawierającej umowę z PTK (jako klient, bądź pełnomocnik klienta bądź przedstawiciel klienta) Dokumenty, jakie są wymagane od klienta do zawarcia umowy określa Wykaz dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (zał. 3 do Proc 0299) Przedstawione przez klienta dokumenty należy wstępnie sprawdzić i zwrócić szczególną uwagę na zgodność ze sobą następujących danych: - jeśli w różnych dokumentach występują dane powtarzające się (np. PESEL, podpisy klienta w różnych dokumentach), zgodność dat ze stanem faktycznym (np. czy przybliżony wiek klienta zgadza się z wpisem w dokumentach), zgodność adresów i siedzib w dokumentach klienta, ważność przedstawionych dokumentów (gdy ich ważność zależy od dokonania określonej czynności - np. stempel w legitymacjach służbowych lub ważność paszportu), - w przypadku pełnomocnictw - należy sprawdzić: czy pełnomocnictwo było udzielone bezterminowo czy na czas określony oraz - w przypadku pełnomocnictw czasowych - czy jest jeszcze ważne oraz czy pełnomocnictwo jest ogólne czy szczególne w przypadku, gdy jest szczególne czy upoważnia do dokonania określonej czynności przez pełnomocnika, tj, zawarcia w imieniu klienta umowy; dodatkowo należy sporządzić kserokopię dokumentu pełnomocnictwa oraz poświadczyć za zgodność poprzez opisanie dokumentu "Poświadczam zgodność z oryginałem" i złożenie własnego podpisu na kopii W przypadku wątpliwości, co do ważności dokumentu bądź jego autentyczności należy zażądać dodatkowych dokumentów (w zastępstwie dokumentów budzących wątpliwości). Jeżeli zastąpienie kwestionowanego dokumentu nie jest możliwe, wówczas należy odmówić podpisania z klientem umowy, wymagającej posiadania przez klienta kwestionowanego dokumentu. Weryfikacja danych klienta i weryfikacja kredytowa 7.8. Aby zweryfikować dane klienta należy sprawdzić numery dokumentów i dane klienta z danymi posiadanymi przez PTK oraz dokonać jego weryfikacji kredytowej. W tym celu trzeba wprowadzić numery dokumentów i dane klienta do systemu OptiPOS (zakładka Rozpocznij obsługę ) W wyniku weryfikacji danych klienta, otrzymujemy następujące informacje o kliencie: - czy osoba, która chce zawrzeć umowę jest już klientem PTK czy też nim nie jest, - czy istnieją, a jeśli tak, to jakie ograniczenia w dostępie klienta do usługi OFd albo IdF (ta weryfikacja nie dotyczy weryfikacji możliwości technicznych świadczenia usługi OFd albo IdF) Jeśli w wyniku weryfikacji nie otrzymaliśmy informacji o ograniczeniu dostępu klienta do usługi OFd albo IdF, można przystąpić do pozostałych czynności związanych z zawarciem umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF zgodnie z pkt Jeśli jednak występują ograniczenia dostępu klienta do usługi OFd albo IdF, należy poinformować klienta o ewentualnych dodatkowych wymaganiach wstępnych, bądź też o tym, że w oparciu o przedstawione dane system nie pozwala nam na zawarcie umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF Po dokonaniu weryfikacji danych klienta oraz weryfikacji kredytowej w OptiPOS zgodnie z pkt 7.8., należy w systemie OptiPOS w oknie OBSŁUGA KLIENTA wybrać zakładkę Internet stacjonarny nowy klient i następnie postępować zgodnie z przykładem opisanym w pkt 7.11.

7 Określenie warunków umowy o świadczenie usługi OFd i IdF Po wykonaniu weryfikacji danych klienta, weryfikacji możliwości świadczenia usługi OFd albo IdF i spełnieniu warunków do zawarcia umowy przez klienta zgodnie z pkt 7.5., należy przystąpić do czynności związanych z zawarciem umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF oraz określeniem jej warunków Należy wraz z klientem podsumować ustalenia wynikające z rozmowy handlowej zgodnie z pkt 7.2. i 7.3. (tj. szczegółowe warunki umowy, jaka oferta i opcja usługi OFd albo IdF, jaki modem czy może oferta bezterminalowa Itd. Itp.). Sporządzenie dokumentacji i formularza umowy o świadczenie usługi OFd i IdF PTK dostarcza sprzedawcy aktualnie obowiązujący formularz umowy o świadczenie usługi OFd i IdF w formie elektronicznej dostępnej w systemie OptiPOS Sprzedawca wypełnia formularz umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF odpowiednio uzupełniając dane w poszczególnych polach w OptiPOS, zgodnie z poniższymi przykładami: W zakładce Dane klienta (1) :

8 Uwaga: W przypadku osoby prawnej należy obowiązkowo wpisać numer NIP nie wpisanie numeru NIP będzie skutkowało błędem formalnym i brakiem dalszego procesowania dokumentów, tj. dokumenty nie zostaną przekazane do TP zgodnie z pkt Dodatkowym wymaganiem wstępnym przed zawarciem umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF wynikającym z ograniczenia dostępu klienta do usługi OFd albo IdF, jest, za zgodą klienta, dokonanie jego weryfikacji kredytowej Weryfikacja kredytowa klienta odbywa się za jego zgodą, klient w momencie podpisywania umowy składa taką deklarację (stosowne zapisy na formularzu umowy). Wprowadzamy informacje o wybranym rodzaju weryfikacji do systemu OptiPOS. System określa ewentualne dodatkowe warunki dostępu do usługi OFd albo IdF Jeśli weryfikacja, o której mowa w punkcie powyżej da wynik negatywny lub klient nie wyraża na weryfikację zgody - wówczas należy zaproponować klientowi aktualną ofertę prepaid z możliwością wykorzystania pakietowej transmisji danych GPRS, bowiem w oparciu o przedstawione dane system OptiPOS nie pozwala nam na zawarcie umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF. Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej

9 W zakładce Dane klienta (2) : Uwaga: należy wpisać adres zameldowania zgodnie z dowodem osobistym obowiązkowo należy wpisać adres lokalu, w którym znajduje się łącze abonenckie, na którym będzie świadczona usługa OFd albo IdF (nie adres zameldowania czy zamieszkania czy siedziby firmy jeśli usługa ma być świadczona w innym lokalu pod innym adresem), zgodnie z danymi na fakturze TP oraz z danymi poświadczającymi prawo klienta do tego lokalu zapytaj klienta/pełnomocnika o adres użytkownika usługi OFd albo IdF i wpisz odpowiednio w pole Adres Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej W zakładce Dane reprezentanta :

10 Uwaga: Należy wypełnić pole Numer telefonu komórkowego wpisując nr telefonu albo klienta albo użytkownika usługi bez względu na fakt, czy umowę o świadczenie usługi OFd albo IdF podpisuje klient osobiście czy jego pełnomocnik. Wskazany przez klienta w trakcie zawierania umowy numer telefonu komórkowego będzie wykorzystywany przez PTK w czasie realizacji procesu weryfikacji formalno prawnej i technicznej oraz dodatkowo PTK poinformuje klienta o rozpoczęciu świadczenia usługi OFd albo IdF lub braku możliwości świadczenia tej usługi w danej lokalizacji poprzez: - wysłanie SMSa pod numer telefonu komórkowego wskazanego na umowie lub - kontakt telefoniczny na numer wskazany w umowie. zapytaj klienta o jego adres i wpisz odpowiednio w pole Adres (albo adres klienta albo użytkownika usługi) Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej : W zakładce Płatność :

11 W tej zakładce wybieramy formę płatności, zgodnie z deklaracją klienta. Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej W zakładce Warunki dostępu :

12 Uwaga: lista warunków dostępu do usług jest zgodna z zał. 14 do PROC 0299 (dokument związany z niniejszą instrukcją) przy wyborze warunku zaświadczenie o zatrudnieniu obowiązkowo należy wprowadzić numer telefonu do pracy użytkownika usługi OFd /IdF w zakładce Dane klienta (2) i w zakładce Dane reprezentanta (również w przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik/przedstawiciel klienta)) Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej W zakładce Konto :

13 Uwaga: Twoim obowiązkiem jest zapytać klienta czy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych transmisyjnych, otrzymywanie informacji handlowej, przetwarzanie danych lokalizacyjnych i odpowiednio zaznaczyć jego decyzję w OptiPOS przy wypełnianiu umowy, następnie wraz umową wydrukować i wręczyć klientowi wraz z umową załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF mówiący o danych transmisyjnych przetwarzanych przez Orange. Do kolejnej zakładki przechodzimy używając klawisza Dalej W zakładce Kontrakt przed uzupełnieniem danych pojawi się okno:

14 Uwaga: Nie zaznaczaj/odhaczaj check box Zgoda na umieszczenie danych w spisie telefonów, aby na umowie o świadczenie usługi OFd albo IdF nie drukowała się klauzula dotycząca wyrażenia przez klienta zgody na umieszczenie jego danych w spisie telefonów, ponieważ w przypadku tej oferty nie umieszczamy danych w spisie telefonów (klient nie podpisuje umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i tym samym nie otrzymuje żadnego nr telefonu) W zakładce Kontrakt po uzupełnieniu danych pojawi się okno oraz nastąpi pobranie (zarezerwowanie) wirtualnego nr MSISDN: Po uzupełnieniu wszystkich pól w OptiPOS należy wcisnąć przycisk Akceptuj i postępować zgodnie z komunikatem w OptiPOS W zakładce Pole dodatkowe :

15 Należy zapytać klienta o zgodę na kserokopię z dokumentów tożsamości klienta W przypadku zgody klienta na kserokopię z dokumentów tożsamości należy wybrać kserowane dokumenty z pól wyboru Zgoda na kserokopię/odpis z dokumentu w systemie OptiPOS bądź wpisać ich nazwę w wolne pola W przypadku braku zgody na kserokopię dokumentów, należy sporządzić odpisy dokumentów poświadczając je własnym podpisem i datą sporządzenia odpisu korzystając z Formularza odpisu z dokumentów osoby fizycznej lub z Formularza odpisu z dokumentów osoby prawnej (formularze stanowią załączniki 5 i 6 do PROC 0299) W przypadku, kiedy trzeba sporządzić odpis z dokumentów klienta należy wybrać dokumenty, z których zostanie wykonany odpis z pól wyboru Zgoda na kserokopię/odpis z dokumentu w systemie OptiPOS bądź wpisać ich nazwę w wolne pola Jeżeli klient nie zgadza się na kserokopię/odpis z dokumentów określonych w zał.1, należy poinformować go o braku możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi OFd i IdF, w takiej sytuacji trzeba zaproponować klientowi aktualną ofertę prepaid z możliwością wykorzystania pakietowej transmisji danych GPRS Po uzupełnieniu wszystkich pól w OptiPOS należy wcisnąć przycisk Akceptuj i postępować zgodnie z komunikatem w

16 OptiPOS W ten sposób przechodzimy do drukowania umowy w 3 egzemplarzach wraz z załącznikami (formularz Oświadczenia/Zamówienia, załącznik nr 1 dotyczący danych transmisyjnych) Rozdzielnik egzemplarzy umowy wraz z załącznikami opisanymi w punkcie powyżej jest następujący: - jeden egzemplarz dla klienta, - drugi egzemplarz dla PTK, (przesyłamy do ZOKA Katowice) - trzeci egzemplarz dla salonu sprzedaży Orange/TP lub CSA Na wydrukowanym formularzu Oświadczenia/Zamówienia o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL, w części OŚWIADCZENIE, w rubryce LISTA UMÓW Z TELEKOMUNIKACJĄ POLSKĄ PODLEGAJĄCYCH ROZWIĄZANIU obowiązkowo należy wpisać numer i nazwę umowy, z której klient rezygnuje oraz poniżej tej rubryki odpowiednio zaznaczyć/odhaczyć (wyłącznie, jeśli umowę podpisuje pełnomocnik) albo odpis z KRS albo pełnomocnictwo. Uwaga: do egzemplarza umowy z załącznikami przesyłanej do ZOKA Katowice należy dołączyć odpis z KRS lub odpis z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od osobowości prawnej zaznaczając zawsze na formularzu Oświadczenia/Zamówienia odpis z KRS lub pełnomocnictwo Umowy z TP podlegające rozwiązaniu dotyczą następujących usług TP: - Promocje i usługi niepromocyjne neostrady tp - Promocja pakietowa; - SDI TP. Uwaga: Część ZAMÓWIENIE wypełniana jest przez konsultantów ZOKA Katowice po przekazaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z pkt nie należy dokonywać zapisów ani zmian w tej części formularza Przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF, należy przekazać klientowi: - aktualny/obowiązujący Regulamin Świadczenia Usługi OFd i IdF, - aktualny/obowiązujący Regulamin usługi Multi Box oferowanej w Orange oraz odpowiednio w zależności od wyboru przez klienta oferty: - aktualne/obowiązujące Warunki oferty promocyjnej OFd i IdF, - aktualny/obowiązujący Cennik usługi OFd albo Cennik usługi IdF, oraz poinformować klienta o najważniejszych postanowieniach wynikających z tych dokumentów (np. świadczenie usługi OFd albo IdF jest zależne od możliwości technicznych świadczenia tej usługi na łączach TP, informacja do klienta o rozpoczęciu świadczenia usługi OFd albo IdF bądź braku możliwości technicznych świadczenia tej usługi, czas trwania umowy, zakres promocji, kara umowna za

17 zerwanie umowy, autoryzacja usługi itd.). Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF (podpisanie umowy) oraz aktywacja usługi Należy przedstawić klientowi skompletowane dokumenty umowy wraz z załącznikami (tj. Oświadczeniem o wyrażenie zgody na świadczenie usługi ADSL) do weryfikacji i poprosić klienta o zapoznanie się z umieszczonymi na nich tekstami oświadczeń. Jeśli klient zgłasza potrzebę wprowadzenia ewentualnych korekt lub zmian, trzeba nanieść je w OptiPOS bądź na formularzu Oświadczenia/Zamówienia. Uwaga: Nie ma możliwości dokonywania zmian na drukach formularza umowy i załącznikach po ich wydrukowaniu i nie ma możliwości ich parafowania przez sprzedawcę i klienta (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 7.13.) Po weryfikacji poprawności sporządzonej dokumentacji klient i sprzedawca składają własnoręczne podpisy na każdym egzemplarzu umowy i załącznika, potwierdzając jej zawarcie. Uwaga: Klient musi również złożyć własnoręczny podpis na formularzu Oświadczenia/Zamówienia Po wykonaniu powyższych czynności wypisywanie umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF jest zakończone, należy prawidłowo sporządzone, skompletowane i podpisane egzemplarze dokumentów odpowiednio rozdystrybuować: Egzemplarz umowy dla klienta oraz towarzyszącą jej dokumentację, a także 1 egzemplarz obowiązującego w dniu podpisania umowy Regulaminu Świadczenia Usługi OFd i IdF oraz odpowiednio w zależności od wyboru przez klienta oferty Warunki oferty promocyjnej OFd i IdF oraz aktualny Cennik usługi OFd albo Cennik usługi IdF należy przekazać klientowi Egzemplarz umowy dla salonu sprzedaży/csa wraz z załącznikami jest archiwizowany z należytą starannością w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, strzeżonym i niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Dokumenty są przechowywane przez 2 lata i udostępniane wyłącznie na wezwanie upoważnionego pracownika PTK zgodnie z Proc Egzemplarz umowy dla PTK wraz z załącznikami (obowiązkowo również z formularzem Oświadczenia/Zamówienia) należy przekazać, zgodnie z pkt 7.18 za pośrednictwem kuriera do jednostki ZOKA Katowice celem podłączenia usługi OFd albo IdF i archiwizacji dokumentów w PTK Sprzedawcy CSA muszą skompletowane i podpisane przez klienta dokumenty przekazać do punktu CSA, skąd zostaną odebrane przez firmę kurierską zgodnie z pkt Dystrybucja dokumentów celem podłączenia usługi w TP Dystrybucja dokumentów do ZOKA Katowice odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w następujący sposób: Przesyłki kurierskie wysyłane są na koszt PTK Salony sprzedaży/csa zobowiązane są do wysyłania dokumentacji uwzględniając następujące warunki przesyłki - każdy salon sprzedaży/csa wzywa telefonicznie kuriera wyłącznie w przypadku, gdy zostały wygenerowane w OptiPOSie dokumenty, są kompletne i zostały podpisane przez klienta i sprzedawcę, - wezwanie kuriera może nastąpić wyłącznie w dni robocze,

18 - szczegóły operacyjne dotyczące wzywania kuriera i sposobu wypełniania listów przewozowych przedstawia zał. 5, - w każdym przypadku kurier będzie miał ze sobą kopertę firmową oraz list przewozowy, - skompletowana dokumentacja pakowana jest do kopert dostarczonych przez kuriera (do jednej koperty można spakować kilka skompletowanych umów), - list przewozowy sprzedawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w zał. 5, dodatkowo na liście przewozowym sprzedawca zobowiązany jest wpisać datę nadania przesyłki, - przesyłki dostarczane są do ZOKA Katowice na adres: ul. Nasypowa 12, Katowice następnego dnia (w dni robocze), - obowiązkiem kierownika danego salonu sprzedaży/csa jest przestrzeganie powyższych zasad przez jego pracowników. Uwaga: Nie ma możliwości wysłania dokumentacji OFd i IdF, wykorzystując inne niż dostarczone przez firmę kurierską koperty i listy przewozowe. Nie ma możliwości wysyłania innej dokumentacji niż OFd lub IdF, wykorzystując podany w zał. 5 numer klienta na inny adres odbiorcy niż siedziba ZOKA Katowice (adres w zał. 5) W ZOKA Katowice dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym. Prawidłowo sporządzony formularz Oświadczenia/Zamówienia wraz z załącznikami (np. pełnomocnictwo lub KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) przekazywany jest do TP (Archiwa Śląskie TP, Katowice) celem weryfikacji formalno prawnej oraz technicznej i w przypadku możliwości świadczenia usługi OFd albo IdF celem podłączenia usługi klientowi Prawidłowo sporządzony i podpisany pozostały komplet dokumentów jest przez ZOKA Katowice dalej przekazywany do Archiwum PTK celem archiwizacji tych dokumentów Sprzedawca po przekazaniu dokumentów do ZOKA Katowice zobowiązany jest na bieżąco do sprawdzania statusów zrealizowanych przez siebie transakcji w następujący sposób: W systemie OptiPOS w oknie OBSŁUGA KLIENTA należy wybrać zakładkę Przeglądaj transakcje, następnie pojawią się transakcje ze statusem Do uzupełnienia/poprawienia, wówczas należy wybrać przycisk POPRAW. W oknie pojawi się edytowalne pole z zaprezentowanym numerem kodu błędów (zgodnie z zał.4 do niniejszej instrukcji) W przypadku niedostarczenia dokumentów, po 4 dniach system OptiPOS automatycznie zaprezentuje komunikat dnia z informacją dla sprzedawcy o treści: Internet stacjonarny - opóźnienie dostarczenia dokumentów DSL000000" gdzie DSL oznacza nr DSL, dla którego została podpisana umowa o świadczenie usługi OFd albo IdF W takim przypadku sprzedawca, kierownik salonu sprzedaży/csa zobowiązany jest do dokonania weryfikacji u kuriera powodu niedostarczenia dokumentów do ZOKA Katowice w zakładanym terminie (następnego dnia roboczego) W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej dokonanej w ZOKA Katowice, dokument Oświadczenia/Zamówienia przekazywany jest do TP celem weryfikacji formalno prawnej i technicznej oraz podłączenia usługi.

19 W terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez TP dokumentu Oświadczenia/Zamówienia dokonywana jest weryfikacja formalno-prawna i: w przypadku, gdy Oświadczenie/Zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, TP w powyższym terminie zwraca się w formie elektronicznej do PTK o uzupełnienie lub poprawienie Oświadczenia/Zamówienia (system OptiPOS zaprezentuje komunikat z informacją dla sprzedawcy nt. statusu realizacji zlecenia oraz poda powód odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych zgodnie z pkt ) w przypadku, gdy Oświadczenie/Zamówienie na usługę spełnia wymogi formalno prawne jest przyjmowane przez TP do realizacji Po przyjęciu do realizacji Oświadczenia/Zamówienia spełniającego wymagania formalne, TP dokonuje weryfikacji możliwości technicznych świadczenia usługi na danym łączu abonenckim, i: W terminie 2 dni roboczych przekazuje pisemnie PTK informację o ewentualnej odmowie realizacji Oświadczenia/Zamówienia Brak możliwości technicznych świadczenia usługi OFd albo IdF zostanie klientowi zakomunikowany telefonicznie przez DOKI Brak informacji zwrotnej z TP w terminie określonym w pkt oznacza posiadanie możliwości technicznych dla świadczenia usługi i przekazanie Oświadczenia/Zamówienia do realizacji W terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia do realizacji Oświadczenia/Zamówienia TP podejmuje czynności: - mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci telekomunikacyjnej TP, oraz - uruchamia określone procedury, które są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia przez PTK usługi OFD albo IdF Realizacja Oświadczenia/Zamówienia przez TP następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia do realizacji Oświadczenia/Zamówienia (zgodnie z pkt ). W tym terminie TP przekaże PTK pocztą elektroniczną informację o wykonaniu i podłączeniu usługi dla konkretnego łącza abonenckiego do infrastruktury TP Podłączenie konkretnego łącza abonenckiego z usługą szerokopasmowego dostępu do Internetu skutkuje aktywacją usługi w PTK i możliwością korzystania z niej przez klienta O aktywacji usługi OFd albo IdF klient zostanie poinformowany SMSem. Uwaga: należy klienta poinformować o tym, że w chwili otrzymania SMSa z informacją o aktywacji usługi może rozpocząć korzystanie z usługi, a PTK od tego momentu rozpoczyna naliczanie opłat W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej, proces zawierania umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF odbywa się od początku/na nowo, w tym celu sprzedawca prosi klienta (telefonicznie) o ponowną wizytę w /salonie sprzedaży/csa celem uzupełnienia braków w dokumentach i sporządza nową dokumentację w OptiPOS zgodnie z pkt zwracając szczególną uwagę na elementy, których wcześniej brakowało zgodnie z zaprezentowanym w OptiPOSie kodem błędu, o którym mowa w zał. 4 do niniejszej instrukcji W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, dokumentacja przekazywana jest do TP celem weryfikacji technicznej.

20 Możliwość świadczenia usługi OFd albo IdF przez TP oznacza pozytywną weryfikację techniczną i podłączenie numeru do infrastruktury TP oraz przekazanie informacji do PTK o podłączeniu usługi dla konkretnego łącza abonenckiego Podłączenie konkretnego łącza abonenckiego z usługą szerokopasmowego dostępu do Internetu oznacza aktywację usługi w PTK i możliwość korzystania z niej przez klienta O aktywacji usługi OFd albo IdF klient zostanie poinformowany SMSem Brak możliwości technicznych świadczenia usługi OFd albo IdF zostanie klientowi zakomunikowany telefonicznie przez DOKI. Zestaw instalacyjny Przy kliencie należy obowiązkowo sprawdzić zawartość i kompletność zestawu instalacyjnego Klient ma prawo w dowolnym momencie trwania umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF do wymiany zestawu instalacyjnego na nowy wolny od wad w takim przypadku wymieniony może być tylko zestaw instalacyjny nie posiadający zewnętrznych uszkodzeń i kompletny, wyłącznie w punkcie sprzedaży, w którym zestaw instalacyjny został klientowi wydany i wyłącznie na podstawie faktury zakupu (lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zestawu w danym punkcie sprzedaży). Reklamacje i rezygnacje Reklamacje dotyczące usługi OFd i IdF świadczonych na podstawie Regulaminu Świadczenia Usługi OFd/IdF klient może zgłaszać telefonicznie (osobiście) oraz pisemnie (osobiście, pocztą, faksem lub em) w każdym salonie Orange, salonie partnera Orange i Salonie Sprzedaży TP. Uwaga: Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania reklamacji klienta do Orange Biura Obsługi Klienta faksem na numer 022/ (klient indywidualny) lub 022/ (klient biznesowy) W przypadku zgłoszenia przez klienta niezadowolenia lub roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi OFd albo IdF przez PTK, sprzedawca zobowiązany jest sprawdzić następujące elementy: - Czy kontrakt jest aktywny (klient się zarejestrował)? - Czy usługi są poprawnie skonfigurowane? - Czy nie ma założonej blokady windykacyjnej? - Czy w okresie, o którym mówi klient, dla danej lokalizacji, w której jest świadczona usługa OFd albo IdF, nie została zgłoszona awaria - Dodatkowo należy zapytać klienta, czy zestaw instalacyjny jest prawidłowo podłączony i włączony? Sprzedawcy z salonów Orange dokonują powyższej weryfikacji w aplikacji PeopleSoft CRM i MapViewer (weryfikacja w MapViewer nie dotyczy sprzedawców w salonach Orange będących własnością agenta), Sprzedawcy z salonów partner Orange kontaktują się z *242 celem ustalenia powyższych elementów Szczegółowe zasady dotyczące odpowiedzialności PTK w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi OFd i IdF oraz

21 sposobu, w jaki klient może wnosić reklamacje określa Regulamin Świadczenia Usługi OFd i IdF ( 6 Zasady odpowiedzialności oraz 20 Reklamacje) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uwaga: Na sprzedawcy ciąży obowiązek niezwłocznego przekazania rezygnacji klienta z usługi OFd albo IdF do Orange Biura Obsługi Klienta faksem na numer 022/ (klient indywidualny) lub 022/ (klient biznesowy) Szczegółowe zasady wypowiedzenia, rozwiązania i wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF określa Regulamin Świadczenia Usługi OFd i IdF ( 19 Wypowiedzenie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy). Zwroty zestawów instalacyjnych przy negatywnej Weryfikacji technicznej W przypadku negatywnej Weryfikacji technicznej klient ma prawo zwrócić zestaw instalacyjny oraz przysługuje mu zwrot ceny zakupu zestawu instalacyjnego Zestaw instalacyjny można zwrócić maksymalnie 40 dni od momentu zakupu wyłącznie w punkcie sprzedaży, w którym zestaw instalacyjny został klientowi wydany i wyłącznie na podstawie faktury zakupu (lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zestawu lub jego wymianę w danym punkcie sprzedaży) Zwrócony może być tylko zestaw instalacyjny nie posiadający widocznych uszkodzeń mechanicznych (w tym spowodowanych np. wyładowaniami atmosferycznymi) i kompletny tzn. z pierwotnie dołączonymi, oryginalnymi akcesoriami, oprogramowaniem, instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną, a także z oryginalnym opakowaniem. W przypadku, gdy zestaw jest niekompletny, sprzedawca odmawia przyjęcia towaru od klienta Zwrot zestawu instalacyjnego nie wymaga dostarczenia dokumentów świadczących o wcześniejszej naprawie lub wymianie. Sprzedawca sprawdza w systemie OptiPOS możliwość działania usługi OFd lub IdF, a jeżeli status zamówienia nakazuje jego anulowanie, zwrot zestawu instalacyjnego następuje z tytułu negatywnej weryfikacji technicznej W ramach zwrotu zestawu instalacyjnego sprzedawca salonu sprzedaży Orange i TP: wypełnia standardowy formularz reklamacyjny (FORM 0076 w salonach własnych Orange oraz FORM 0053 / FORM 0911 w pozostałych punktach sprzedaży Orange i TP) w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna pojawić się adnotacja REKLAMACJA Z RĘKOJMI, KLIENT ŻĄDA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU TERMINALA / ZWROT CENY ZAKUPU TOWARU W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ. W opisie usterki koniecznie musi pojawić się adnotacja NEGATYWNA WERYFIKACJA TECHNICZNA. Jeśli w procedurze jest mowa o numerze MSISDN, w przypadku usługi Internetu stacjonarnego należy wpisać numer DSL modemu. Jeśli w procedurze jest mowa o numerze abonenckim, należy wpisać numer, na którym świadczona jest usługa Internetu stacjonarnego; wypełnia formularz wymiany telefonu komórkowego (FORM 0760) tylko w części zwrotu towaru, wpisując numer DSL zamiast numeru MSISDN, wpisując numer umowy usługi OFd lub IdF w miejscu numeru umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dokładnie wypełniając typ towaru (modem ZTE o danym modelu); ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę zakupu i datę zwrotu modemu według przykładu:

22 Sprzedawca wykonuje 2 kserokopie wypełnionego formularza (FORM 0760), oryginał umieszcza w opakowaniu razem z zestawem instalacyjnym, pierwszą kserokopie wydaje klientowi, a drugą wraz z zestawem instalacyjnym przekazuje do magazynu punktu sprzedaży; Następnie: sprzedawca salonu sprzedaży Orange zwraca klientowi cenę zakupu towaru handlowego poprzez wystawienie korekty do dowodu zakupu towaru; W przypadku salonu własnego Orange magazynier postępuje jak opisano odpowiednio w Proc 0091/H / Proc 0557/D wykonując zwrot modemu dokumentem Zwrotu z Wydania Zewnętrznego i dokonując zmian pozycji handlowej w systemie IFS (zgodnie z instrukcją INST 0265) sprzedawca salonu sprzedaży TP zwraca klientowi cenę zakupu towaru handlowego poprzez wystawienie korekty sprzedaży postępując analogicznie jak w przypadku zwrotów innych modemów, w ID kontroli dostępności odznacza zwrot od klienta Kompletne zestawy instalacyjne (wraz z odpowiednim formularzem zgłoszenia reklamacji i odpowiednio wypełnionym formularzem wymiany modemu oraz kartą gwarancyjną) należy: w przypadku salonów sprzedaży Orange przesyłać w paczkach min po 5 sztuk (z możliwością kompletowania paczek z zestawów instalacyjnych uszkodzonych i zwracanych w ramach usługi OFd/IdF oraz innych modemów), ale nie rzadziej niż raz na kwartał, na adres:

23 Cargoforte Sp. Z o.o. PTK Centertel ZWROTY Ul. Modularna 3A Warszawa za pomocą firmy kurierskiej UPS na koszt PTK Centertel Sp. Z o.o. (numer rozliczeniowy płatnika ). Na liście przewozowym musi być wpisany numer seryjny urządzenia. W przypadku salonów własnych Orange do paczki magazynier dołącza wydrukowany załącznik z systemu IFS z numerami seryjnymi zwracanych zestawów instalacyjnych w przypadku salonów sprzedaży TP przesyłać systematycznie postępując analogicznie jak w przypadku zwrotów innych modemów na adres magazynu centralnego MC02 dokumentem MM Przyjęcie produktu na stan magazynu PTK Centertel Sp. Z o.o. uprawnia o ubieganie się o refundację zgodnie z zał. 5 do PROC 0091/H (nie dotyczy salonów własnych Orange) W przypadkach nieopisanych w pkt zwrot zestawu następuje zgodnie z instrukcjami zawartymi w Procedurze obsługi reklamacji towaru handlowego złożonych w punktach sprzedaży z tytułu rękojmi (Proc 0091/H wraz z załącznikami) / z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za towar handlowy niezgodny z umową (Proc 0557/D wraz z załącznikami). Wymiana uszkodzonych zestawów instalacyjnych Klient ma prawo w dowolnym momencie trwania umowy o świadczenie usługi OFd albo IdF do wymiany zestawu instalacyjnego na nowy wolny od wad. Klient jest zobowiązany zgłosić nieprawidłowość w działaniu zestawu instalacyjnego do Orange Biura Obsługi Klienta Sprzedawca weryfikuje zgłoszone uszkodzenie modemu oraz potwierdza poprawność działania usługi OFd albo IdF.pod numerem * Zestaw instalacyjny można wymieniać wyłącznie w punkcie sprzedaży, w którym zestaw instalacyjny został klientowi wydany i wyłącznie na podstawie faktury zakupu (lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zestawu w danym punkcie sprzedaży) Wymieniony może być tylko zestaw instalacyjny nie posiadający widocznych uszkodzeń mechanicznych (w tym spowodowanych np. wyładowaniami atmosferycznymi) i kompletny w pierwotnie dołączone, oryginalne akcesoria, oprogramowanie oraz kartą gwarancyjną. Sprzedawca może przyjąć uszkodzony zestaw instalacyjny bez instrukcji obsługi i bez oryginalnego opakowania. Należy pamiętać, że w przypadku zestawów instalacyjnych OFd lub IdF nie ma możliwości uzyskania opinii autoryzowanego serwisu ani producenta na temat zasadności uszkodzenia zestawu, dlatego wymiana nie podlega tytułowi rękojmi, jednakże jest w ten sam sposób rozliczana W ramach wymiany zestawu instalacyjnego sprzedawca salonu sprzedaży Orange i TP: wypełnia standardowy formularz reklamacyjny (FORM 0076 w salonach własnych Orange oraz FORM 0053 / FORM 0911 w pozostałych punktach sprzedaży Orange i TP) w dwóch egzemplarzach ze szczególnym uwzględnieniem opisu usterki. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna pojawić się adnotacja REKLAMACJA Z RĘKOJMI, KLIENT ŻĄDA WYMIANY TERMINALA / WYMIANA W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ. Jeśli w procedurze jest mowa o numerze MSISDN, w przypadku usługi Internetu stacjonarnego należy wpisać numer DSL

24 modemu. Jeśli w procedurze jest mowa o numerze abonenckim, należy wpisać numer, na którym świadczona jest usługa Internetu stacjonarnego; wypełnia formularz wymiany telefonu komórkowego (FORM 0760), wpisując numer DSL zamiast numeru MSISDN, wpisując numer umowy usługi OFd lub IdF w miejscu numeru umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dokładnie wypełniając typ towaru (modem ZTE o danym modelu); ze szczególnym zwróceniem uwagi na numer IMEI wydanego modemu, datę zakupu i datę wymiany modemu według przykładu: Sprzedawca wykonuje 2 kserokopie wypełnionego formularza (FORM 0760), oryginał umieszcza w opakowaniu razem z zestawem instalacyjnym zwracanym, pierwszą kserokopie wydaje klientowi a drugą pozostawia w magazynie punktu sprzedaży razem z dokumentem Wydania Zewnętrznego nowego zestawu instalacyjnego. Następnie sprzedawca salonu sprzedaży Orange i TP: przekazuje do magazynu zwrócony zestaw instalacyjny; W przypadku salonu własnego Orange magazynier postępuje jak opisano odpowiednio w Proc 0091/H / Proc 0557/D wykonując zwrot zestawu dokumentem Zwrotu z Wydania Zewnętrznego, następnie wystawiając wspomniany dokument Wydania Zewnętrznego nowego zestawu instalacyjnego, w polu uwagi wpisując wymiana modemu sześć ostatnich cyfr uszkodzonego modemu/ sześć cyfr nowego modemu np. wym mod / oraz dokonując zmian pozycji handlowej w systemie IFS przy zwracanym zestawie (zgodnie z instrukcją INST 0265), przekazuje klientowi nowy zestaw instalacyjny z dostępnych w punkcie sprzedaży razem z kopią formularza wymiany modemu. Na karcie gwarancyjnej nowego zestawu sprzedawca umieszcza adnotację WYMIANA RĘKOJMIA oraz datę

25 zakupu zestawu, zgodną z datą na dowodzie zakupu. W przypadku salonu sprzedaży TP sprzedawca postępuje analogicznie jak w przypadku wymiany innych modemów, w ID kontroli dostępności odznacza uszkodzony Uszkodzone zestawy instalacyjne (wraz z odpowiednim formularzem zgłoszenia reklamacji i odpowiednio wypełnionym formularzem wymiany modemu oraz kartą gwarancyjną) należy: w przypadku salonów sprzedaży Orange przesyłać w paczkach min po 5 sztuk (z możliwością kompletowania paczek z zestawów instalacyjnych uszkodzonych i zwracanych w ramach usługi OFd/IdF oraz innych modemów), ale nie rzadziej niż raz na kwartał, na adres: Cargoforte Sp. Z o.o. PTK Centertel ZWROTY Ul. Modularna 3A Warszawa za pomocą firmy kurierskiej UPS na koszt PTK Centertel Sp. Z o.o. (numer rozliczeniowy płatnika ). Na liście przewozowym musi być wpisany numer seryjny urządzenia. W przypadku salonów własnych Orange do paczki magazynier dołącza wydrukowany załącznik z systemu IFS z numerami seryjnymi zwracanych zestawów instalacyjnych w przypadku salonów sprzedaży TP przesyłać systematycznie postępując analogicznie jak w przypadku wymiany innych modemów na adres magazynu centralnego MC02 dokumentem MM Przyjęcie produktu na stan magazynu PTK Centertel Sp. Z o.o. uprawnia o ubieganie się o refundację zgodnie z zał. 3 do PROC 0091/H (nie dotyczy salonów własnych Orange) W przypadkach nieopisanych w pkt wymiana zestawu następuje zgodnie z instrukcjami zawartymi w Procedurze obsługi reklamacji towaru handlowego złożonych w punktach sprzedaży z tytułu rękojmi (Proc 0091/H wraz z załącznikami) / z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za towar handlowy niezgodny z umową (Proc 0557/D wraz z załącznikami). Co jeszcze warto wiedzieć Niedopuszczalne jest niestaranne wypełnianie dokumentacji OFd i IdF oraz niedotrzymywanie terminowości w wysyłaniu dokumentacji do ZOKA Katowice W przypadku stwierdzenia zawierania umów o świadczenie usługi OFd albo IdF niezgodnie z niniejszą instrukcją (w szczególności z zapisami pkt 7.6., 7.7., 7.8., 7.11., 7.13., 7.14., i z ppkt), w stosunku do osób winnych naruszenia bądź odpowiadających za salon sprzedaży/csa, w którym do naruszenia instrukcji doszło, zastosowane będą sankcje dyscyplinarne lub sankcje wynikające z zapisów obowiązującej umowy agencyjnej/umowy agencyjno-franchisingowej Aktualizacja załączników nie wymaga ponownego zatwierdzenia instrukcji W przypadkach nie opisanych w pkt 7.11 Sprzedawcy korzystają z systemu OPTIPOS zgodnie z "Podręcznikiem Użytkownika OPTIPOS" dostępnym na Serwerze Sprzedaży.

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej t-mobile.pl

Regulamin składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej t-mobile.pl Regulamin składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej t-mobile.pl prowadzonej przez T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile PRzePis wstępny, definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo