SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 13 KWIETNIA 2007, WARSZAWA

2 Szanowni Akcjonariusze Asseco Poland! Rok 2006 był wyjątkowo ważny dla Asseco Poland. Spółka przez ostatnie 17 lat funkcjonowała pod nazwą Softbank. Zmiana nazwy nastąpiła w styczniu 2007 roku w momencie połączenia z Asseco Poland - wiodącym polskim producentem oprogramowania dla bankowości. Ponadto w Spółce nastąpiły dynamiczne postępy w realizacji kluczowych projektów realizacji systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla MSWiA oraz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Banku PKO BP S.A. Połączenie Softbank z Asseco Poland było jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku. Co prawda oficjalna rejestracja fuzji miała miejsce 4 stycznia 2007 roku, lecz od momentu ogłoszenia zamiaru połączenia, w maju 2006 roku, Spółki z sukcesem realizowały skomplikowany proces łączeniowy. Fuzja pozwoliła stworzyć największą polską spółkę informatyczną notowaną na warszawskim parkiecie. Po połączeniu jesteśmy także największą, działającą w skali międzynarodowej polską firmą, dostarczającą oprogramowanie własne i usługi dla sektora bankowo-finansowego. Wierzymy, że połączenie wielu lat doświadczeń, wiedzy i umiejętności zaowocuje stworzeniem bardziej atrakcyjnej i kompleksowej oferty dla sektora zarówno w kraju, jak i za granicą. Proces fuzji nie przeszkodził Grupie w wypracowaniu bardzo dobrych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 498 mln PLN w tym najbardziej rentowna działalność Grupy sprzedaż oprogramowania i usług własnych wyniosła 364 mln PLN, co oznacza aż 52% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dzięki zwiększeniu przychodów z tego obszaru działalności rentowność EBITDA Grupy wzrosła do 12%, czyli do poziomu zapowiadanego przez Zarząd w Strategii na lata W 2006 roku Grupa wypracowała także znaczący wzrost w zakresie zysku netto o 70% do 75 mln PLN. Wypracowane w 2006 roku wyniki finansowe pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, stawiają także wysoką poprzeczkę dla zarządzających Asseco Poland. Plany Grupy Asseco na 2007 rok zakładają dynamiczną ekspansję międzynarodową w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Bałkanach, aktywną konsolidację polskiego rynku informatycznego przez włączanie rentownych spółek IT w struktury Grupy Kapitałowej Asseco oraz wprowadzenie kolejnych podmiotów z Grupy na warszawski parkiet. Jesteśmy przekonani, że rok 2007 pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Asseco, a obrana strategia przyniesie wymierne efekty, które usatysfakcjonują naszych Akcjonariuszy i będą spełnieniem naszych obietnic. Chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom Grupy Asseco za ciężką pracę, jaką włożyli w rozwój Grupy w 2006 roku, Akcjonariuszom i Inwestorom za wiarę w obraną przez Asseco Poland strategię i wsparcie ambitnych planów budowy międzynarodowej Grupy Kapitałowej, skupiającej rentowne firmy dostarczające oprogramowanie i usługi informatyczne. W imieniu Spółki pragnę także podziękować naszym Klientom za okazane zaufanie, a Partnerom za wspólny trud ugruntowywania pozycji Asseco Poland na rynku. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z załączonym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Asseco (dawniej Softbank). Z poważaniem Adam Góral Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.

3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK

4 1. Struktura i charakter działalności Grupy Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) Jednostka Dominująca Grupy Asseco (dawniej Softbank) ( Spółka ) jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych o profilu usługowym. Do Grupy, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, należały 4 firmy bezpośrednio zależne i prowadzące działalność operacyjną. Grupa specjalizuje się w złożonych przedsięwzięciach informatycznych, w tym projektach integracyjnych, które mają wprowadzać do organizacji klienta nową wartość, zamieniając zgromadzone dane na użyteczne informacje biznesowe. Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) działa od 17 lat przede wszystkim na krajowym rynku informatycznym, zaś Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe od 1999 roku. Grupa koncentruje swoją działalność na sektorze bankowo - finansowym, zgodnie ze swoją wieloletnią specjalizacją, oraz na sektorze administracji publicznej. Obecne Asseco Poland powstało z połączenia dwóch giełdowych spółek: Softbank S.A. oraz Asseco Poland S.A. (dawniej: COMP Rzeszów S.A.), o którym mowa szerzej w pkt 8 niniejszego raportu. W dniu 4 stycznia 2007 roku w wyniku rejestracji przez Sąd tego połączenia, dokonana została zmiany nazwy Spółki z Softbank Spółka Akcyjna na Asseco Poland Spółka Akcyjna oraz siedziby z Warszawy przy ul. 17 Stycznia 72a na Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80. Poniżej przestawiamy uproszczoną strukturę Grupy Kapitałowej Asseco, obejmującą jedynie spółki prowadzące działalność gospodarczą oraz bezpośrednio zależne według stanu na dzień publikacji raportu, tj. 13 kwietnia 2007 roku. ASSECO POLAND S.A. POLSKA SŁOWACJA REPUBLIKA CZESKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 1) ASSECO SLOVAKIA, a.s. ASSECO CZECH REPUBLIC, a.s. ASSECO SYSTEMS Sp. z o.o. 2) GLADSTONE LTD ZUI NOVUM Sp. z o.o. 1) Obecnie Asseco Poland S.A. posiada bezpośrednio udziały w pięciu spółkach zajmujących się wdrażaniem oprogramowania ERP i usługami outsourcingowymi: Asseco Business Solutions S.A., SAFO Sp. z o.o., SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., SOFTLAB Sp. z o.o., WAPRO Sp. z o.o. W dniu 29 marca 2007 roku rozpoczął się proces połączeniowy wszystkich pięciu spółek poprzez podpisanie uzgodnionego planu połączenia dokonywanego w trybie art pkt 1 KSH. Połączone spółki będą nosiły nazwę Asseco Business Solutions S.A. 2) Obecna nazwa spółki to Softbank Serwis Sp. z o.o. Spółka złożyła wniosek o rejestrację zmiany nazwy na Asseco Systems Sp. z o.o. Strona 4 z 47

5 Celem strategicznym Grupy Kapitałowej Asseco jest budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej działającego w regionie w formie federacji, specjalizującego się w produkcji oprogramowania własnego. Asseco Poland, Asseco Slovakia, Asseco Czech Republic tworzą, poprzez zagraniczne przejęcia i akwizycje, mocną Grupę Kapitałową o silnej pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku. Asseco Poland jest odpowiedzialne za ekspansję w Polsce, Rumunii, na Bałkanach i w Rosji, natomiast Asseco Slovakia za aktywność Grupy na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Wspólny zespół ekspertów będzie odpowiedzialny za rozwój Grupy na terenie krajów zachodnich. Obecnie w Grupie Kapitałowej Asseco pracuje ponad specjalistów IT. Oferta Grupy Kapitałowej Asseco jest bardzo zdywersyfikowana. Grupa Asseco oferuje kompleksowe systemy informatyczne dla sektorów: bankowego, finansowego (w tym ubezpieczenia), przedsiębiorstw, administracji publicznej. Podstawowe produkty i usługi oraz rynki działalności Na ofertę składa się cała gama produktów i usług począwszy od usług konsultacyjnych, wdrożeniowych, serwisowych oraz outsourcingowych, poprzez oprogramowanie, do budowy infrastruktury sprzętowej i sieciowej. Grupa Kapitałowa oferuje zarówno rozwiązania własne jak również współpracujących partnerów. Znacząca część przychodów Grupy stanowią przychody ze sprzedaży produktów, obejmujące przede wszystkim rozwiązania własne, takie jak budowa kompleksowych rozwiązań informatycznych, oprogramowanie i licencje, wdrożenia systemów informatycznych, doradztwo w zakresie rozwiązań IT oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. Przychody z towarów i materiałów to sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie i licencje obce odsprzedawane w ramach statutowej działalności spółek. W ramach działalności integratora rozwiązań Grupa dostarcza i implementuje wysokiej klasy sprzęt i systemy informatyczne oraz buduje profesjonalne i zaawansowane sieci rozległe (zarówno stacjonarne jak i bezprzewodowe). Grupa świadczy także usługi szkoleniowe, projektowe i konsultingowe. Oferta Grupy Kapitałowej Oprogramowanie własne Grupa Kapitałowa Asseco jest czołowym dostawcą własnych rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego, ubezpieczeń oraz przedsiębiorstw. Szerokie portfolio produktów, bogate doświadczenie w zakresie złożonych projektów informatycznych pozwalają naszym Klientom szybko reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Obecnie po połączeniu Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. oferta Grupy dla sektora bankowofinansowego obejmuje: systemy transakcyjne, systemy bankowości internetowej, systemy rozliczeniowe systemy zarządzania ryzykiem systemy analityczne i Business Intelligence Systemy dla przedsiębiorstw oferowane przez Grupę Kapitałową Asseco to zarówno systemy wspomagające zarządzanie dla dużych przedsiębiorstw jak i systemy pakietowe dla sektora MŚP o różnych profilach działalności. Strona 5 z 47

6 Oprogramowanie obce Współpraca ze światowymi liderami informatyki pozwala na rozszerzenie oferty Grupy o atrakcyjne i stabilne rozwiązania z zakresu tworzenia aplikacji sieciowych, systemy windykacyjne, systemów klasy GIS/NIS, zarządzania wydajnością. Usługi outsourcingowe Usługi te dedykowane są do tych przedsiębiorstw, które nie chcą ponosić wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzenia działalności operacyjnej. Oferta outsourcingowa Grupy Kapitałowej Asseco obejmuje szeroki zakres rozwiązań informatycznych: od systemów transakcyjnych, poprzez bankowość internetową i systemy kartowe aż do outsourcingu elementów infrastruktury informatycznej. Dzięki tym alternatywnym, atrakcyjnym finansowo i bezpiecznym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą znacznie unowocześnić i uatrakcyjnić własną ofertę. Usługi integracyjne Oferta Grupy w zakresie integracji obejmuje bardzo szeroki zestaw usług i produktów, począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i sieci, bezpieczeństwem zasobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych (lokalnych i rozległych, przewodowych i bezprzewodowych) oraz usług optymalizujących efektywność dostępu do danych i wykorzystanie pasma, po systemy portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną oraz centra przetwarzania danych. W ofercie znajdują się również kompleksowe usługi w zakresie projektowania i realizacji systemów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Grupa Kapitałowa Asseco wspomaga Klientów świadcząc profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Międzynarodowe doświadczenie i wiedza naszych doradców pozwala naszym Klientom na wdrożenie najlepszych dostępnych na świecie metodologii prowadzenia projektów informatycznych. Usługi telekomunikacyjne Obecnie Grupa Kapitałowa Asseco dostarcza również rozwiązania telekomunikacyjne i internetowe. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, GK Asseco oferuje usługi VPN (virtual private networks). Usługi analityczno-programistyczne Grupa proponuje zaawansowane usługi programistyczne, oparte na najnowszych technologiach informatycznych, zapewniające bezpieczne i efektywne tworzenie aplikacji wspomagających zarządzanie. Ponadto Grupa zajmuje się implementacją i integracją systemów oraz szkoleniem użytkowników i administratorów, jak również serwisem i utrzymaniem systemów. Zarządzanie i prowadzenie projektów Grupa oferuje klientom sprawdzoną metodologię prowadzenia projektów informatycznych oraz narzędzia wykorzystywane do budowy modeli procesów i ich synchronizacji z wymaganiami aplikacji. Dzięki tej usłudze możliwa jest minimalizacja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji projektów. Usługi serwisowe Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji projektów informatycznych jest optymalny poziom serwisu. Usługa ta dotyczy: rozbudowy infrastruktury informatycznej, serwisowania sprzętu i oprogramowania. Strona 6 z 47

7 Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie - Zarządzanie infrastrukturą informatyczną Grupa proponuje wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem informatycznym, pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększenie jej wydajności. Zarządzanie informacją Grupa oferuje rozwiązania, zapewniające stały i błyskawiczny dostęp do zgromadzonych w organizacji dokumentów i danych. Pozwalają one porządkować i zarządzać nawet największymi zbiorami danych, niezależnie od formatu, w jakim są przechowywane i źródeł z jakich pochodzą. E-Learning Grupa wdraża i udostępnia platformy e-learningowe w dziedzinie zarządzania rozwojem zasobami ludzkimi oraz tworzy dedykowane kursy, oferuje również kursy z zakresu: IT oraz umiejętności biznesowych. Dostawcy W kontraktach handlowych Grupy w zakresie sprzętu kluczową rolę odgrywają firmy HP oraz IBM, a także producenci innych komponentów infrastruktury (np.: CISCO, 3COM). Elementy te stanowią istotne uzupełnienie oferty aplikacyjnej Grupy, pochodzącej od takich firm jak: BEA, Microsoft, Oracle, Novadigm, czy Fermat. Główny nacisk Grupa kładzie na sprzedaż rozwiązań, projektów i usług IT, którym często towarzyszy sprzedaż sprzętu. 2. Struktura akcjonariatu Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się następująco: Akcjonariat Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) wg informacji posiadanych na dzień 31 grudnia 2006 roku Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym i Liczba posiadanych akcji i głosów w ogólnej liczbie głosów na na WZA WZA Prokom Software S.A ,26 % Pionieer Pekao Investment Management S.A ,26 % ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,24 % Pozostali ,24 % Razem ,00 % Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) wynosił PLN i dzielił się na sztuk akcji zwykłych o wartości 1 PLN każda. W wyniku połączenia Softbank S.A. i Asseco Poland S.A. akcjonariat uległ znaczącej zmianie. Akcjonariat Spółki na dzień 4 stycznia 2007 roku według najlepszej wiedzy Zarządu przedstawiał się następująco: Udział w kapitale Akcjonariat Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) Liczba posiadanych akcji i zakładowym i w ogólnej na dzień 4 stycznia 2007 roku głosów na WZA liczbie głosów na WZA Prokom Software S.A ,66% Adam Góral ,53% ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,00% Pozostali ,81% Razem % Strona 7 z 47

8 3. Rynek informatyczny w 2006 roku oraz perspektywy Ogólne informacje o rynku IT W raporcie Worldwide IT Spending firma IDC oszacowała, że w 2006 roku odbiorcy końcowi na świecie zakupili oprogramowanie, infrastrukturę oraz usługi IT za łączną kwotę 1,16 bln USD. W najbliższych latach te wydatki będą rosnąć o ok. 6,3% rocznie rok był udany dla firm z sektora IT w Polsce, ze względu na wyraźne zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami informatycznymi. Było to spowodowane zarówno wzrostem gospodarczym jak i możliwościami wykorzystania środków unijnych w inwestycjach nowych technologii. Coraz wyższa świadomość technologiczna przedsiębiorców, potrzeba zwiększania pozycji konkurencyjnej sprawiły, że polski rynek może pochwalić się ponad dwukrotnie wyższym wzrostem niż średnia unijna 13% wzrost wobec 6,3% (dane PMR). Wydatki na sprzęt i usługi informatyczne przekroczyły poziom 20 mld PLN. Eksperci szacują, że dynamika może nieco wyhamować (do 11%), ale możliwe jest także utrzymanie dynamiki, jeśli administracja publiczna zacznie rozstrzygać przetargi i wykorzystywać środki unijne. Wydatki na IT w Polsce na jednego mieszkańca wyniosły 113 EUR, przy średniej unijnej 648 EUR (EITO, dane za 2005 rok), co plasuje Polskę daleko wśród krajów europejskich i stanowi jednocześnie szansę na zdecydowany wzrost i poprawę kondycji polskich firm informatycznych. Fuzje i przejęcia Ubiegły rok upłynął pod znakiem fuzji rynek wyraźnie kieruje się w stronę konsolidacji. Pozwala to na budowę lepszej pozycji przetargowej, konstrukcję ciekawej oferty, konkurencję w różnych obszarach rynkowych i geograficznych. Do najciekawszych fuzji należały: Asseco Poland i Softbank, ComputerLand i Emax ABG SterProjekt i Spin Matrix i Infovide Strona 8 z 47

9 Rozwój grup kapitałowych może stać się impulsem dla innych, poszukujących nowych rynków i możliwości biznesowych. Obecnie nadal mamy do czynienia z dużym rozdrobnieniem sektora - ponad firm IT. Widoczne jest także coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem przez zagranicznych gigantów Dell, Toshiba, Microsoft, Google, czy Intel wierzą w rezerwy inwestycyjne. Warto przypomnieć, że wydatki na IT w Polsce wynoszą 0,5% PKB, podczas gdy średnia w UE wynosi 2,2%. Do wejścia na rynek przygotowują się także wielcy integratorzy, tacy jak: Logica, TietoEnator, czy firmy z Indii. Trendy rynkowe i perspektywy W opinii analityków widocznym trendem na polskim rynku IT staje się zmniejszenie udziału sprzętu w całej wartości rynku przy jednoczesnym wzroście udziału usług. Udział oprogramowania na opisywanym rynku od kilku lat pozostaje w zasadzie nie zmieniony. Jak twierdzą eksperci z IDC dostawcy sprzętu IT w następnych latach powinni skupić się na wyszukiwaniu nisz rynkowych. Rozpoznanie potrzeb klienta lokalnego powinno przynieść większe przychody. Odczuwalnymi tendencjami wskazywanymi przez analityków rynku jest zmniejszenie zapotrzebowania na oprogramowanie dla średnich przedsiębiorstw, na systemy GIS oraz na oprogramowanie multimedialne i edukacyjne, przy stałym wzroście popytu na rozwiązania dla dużych firm, banków oraz oprogramowania dla sektora publicznego. Analitycy biura DiS prognozują dynamikę rynku IT na lata na poziomie około 10%. Podstawą do wypracowania tej prognozy jest historia dotychczasowych kontraktów, prognozy kursów walut, szacunki dotyczące dynamiki PKB i inflacji, wyniki firm informatycznych o zróżnicowanym Strona 9 z 47

10 profilu, oraz sukcesy gospodarcze w latach Perspektywy dla rozwoju usług informatycznych można oceniać pozytywnie. Należy założyć minimalny wzrost lub niezmienny poziom rynku oprogramowania, dalszy dynamiczny rozwój usług przy jednoczesnym spadku udziału w rynku sprzętu komputerowego. Zagrożenia Do zagrożeń rynkowych uczestnicy forum PIIT TeraForum zaliczyli: duże koszty firm realizujących wielkie projekty, kapitałowe ograniczenia tempa rozwoju infrastruktury informacyjnej, niesprzyjające prawo, nadmiar regulacji ze strony państwa, specjalizacja sektorowa, kształcenie kadr, edukacja w skali społecznej. Rynek informatyki bankowej Utrzymująca się korzystna tendencja wyników finansowych banków przekłada się na wzrost skłonności do inwestowania. Stwarza to możliwości do zwiększenia dynamiki wzrostu rynku informatyki w bieżącym roku w stosunku do lat ubiegłych. Nakłady na rozwiązania informatyczne poniesione przez sektor bankowy w kilku ostatnich latach stanowiły w zależności od badań 14-20% wszystkich wydatków poniesionych na polskim rynku IT. Wartość rynku informatyki bankowej w Polsce w 2005 roku w ocenach analityków DiS wyniosła 2 179,3 mln PLN, co stanowi około 14,5% udziału w całym rynku IT. Według firmy analitycznej IDC sektor bankowy i finansowy wydały w 2005 roku 830 mln USD. Do największych dostawców dla sektora bakowego według udziału rynku zalicza się kolejno: Asseco Poland S.A. (d. Asseco Poland + Softbank), Sygnity (d. ComputerLand + Emax), KIR, PolCard, Euronet, Exatel, NexteriaOne, ComArch. Wymienione powyżej firmy zajęły prawie połowę udziału w rynku, druga połowa należy do około 220 firm (źródło: DiS, 2006). Do silnych stron informatyki bankowej w Polsce zalicza się przede wszystkim wciąż jeszcze chłonny rynek, dużą liczbę klientów detalicznych, znaczącą liczbę użytkowników bankowości elektronicznej, nowoczesną infrastrukturę IT oraz dobrze przygotowane kadry. Słabymi stronami dla rynku informatyki bankowej według analityków są: niska efektywność zatrudnienia, inercja organizacyjna dużych Strona 10 z 47

11 banków, wielość konkurencyjnych rozwiązań informatycznych w ramach jednej struktury, a także niskie zróżnicowanie usług oferowanych bankom przez firmy IT. Analitycy upatrują szans w ekspansji do innych krajów Europy, w możliwości ponoszenia stosunkowo niskich nakładów dalszego rozwoju zaawansowanej infrastruktury IT, w integracji dużych systemów bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, a także w budowie usługowych centrów kompetencyjnych dla banków Europy. Do istotnych zagrożeń dla informatyki bankowej w Polsce zalicza się: proces konsolidacyjny instytucji finansowych, centralizację działów IT w międzynarodowych grupach finansowych, usługi parabankowe, ubezpieczeniowe, kasy samopomocowe, globalne wdrożenie kluczowych aplikacji bankowych oraz offshoring. Obserwując strukturę rynku IT, tendencje oraz wyniki z lat poprzednich: 2 148,9 mln PLN (2003), mln PLN (2004), 2 179,3 mln PLN (2005) można stwierdzić, że rynek informatyki bankowej ma istotny udział w całym rynku IT, odznacza się dużą stabilnością i ma niewielką tendencję wzrostową. W sektorze oczekiwane są szczególnie: kontrakt z Bankiem PKO BP S.A. związany z usługami bezpieczeństwa, wdrożenie systemu dla Gospodarczego Banku Wielkopolski oraz szereg kontraktów dla banków spółdzielczych. Rynek administracji publicznej Po chudych latach informatyzacji tego sektora eksperci prognozują odblokowanie inwestycji na informatykę. W latach rząd chce wydać ponad 3,3 mld PLN na informatyzację administracji, co zapisane jest w projekcie Planu Informatyzacji Państwa. W samym 2007 roku w 16 przetargach firmy informatyczne mogą zarobić 2,2 mld PLN, które w większości finansowe są ze środków unijnych. Głównymi beneficjentami, zdaniem firm badawczych, będą grupy Prokomu oraz Sygnity (d. Computerland). Największe projekty w administracji publicznej to: platforma o zdarzeniach medycznych, elektroniczny dokument tożsamości, platforma usług dla administracji, e-podatki, system katastralny, rozliczenia podatkowe firm, nowy system ewidencji ludności, czy informatyzacja ksiąg wieczystych. Około 40% tego rynku należy kolejno do takich dostawców, jak: HP, Prokom Software S.A., Asseco Poland S.A., Sygnity, Techmex, ABG Ster Projekt, Simens, ComArch, Optimus, Koncept. Pozostałe 60% udziałów rynku przypada na ponad 450 firm. Do silnych stron rynku IT w sektorze publicznym w Polsce zalicza się: stabilną kadrę zatrudnionych, dużą liczbę interesantów, dużą liczbę dostawców IT dla tego sektora, a także dobrze przygotowane kadry informatyczne. Słabymi stronami dla rynku informatyki w tym sektorze są: niska efektywność pracy, niski poziom akceptacji dla oszczędności, niechęć do zmian reorganizacyjnych i kadrowych, niska integracja aplikacji oraz danych, niepełna informatyzacja wielu dziedzin. Analitycy upatrują szans w procesie uzgadniania procedur z UE, w absorpcji funduszy akcesyjnych, w zapotrzebowaniu na zaawansowane narzędzia informatyczne, w integracji aplikacji i baz danych, w zapotrzebowaniu na technologie Linux, Open Office, PHP, oraz w koncesjonowaniu w ramach projektu e-państwo. Do istotnych zagrożeń dla rynku IT w sektorze publicznym w Polsce zalicza się: brak podstawowej wiedzy na temat informatyzacji w urzędach, marnotrawstwo inwestycyjne, nieuczciwość i korupcję urzędników, brak długofalowej strategii informatycznej oraz niekompetencje zamawiających. Planowany w Polsce podział funduszy strukturalnych : ,5 mln euro - szesnaście regionalnych programów operacyjnych; ,2 mln euro - program operacyjny Infrastruktura i środowisko; 8 125,9 mln euro - program operacyjny Kapitał ludzki; 7 004,9 mln euro - program operacyjny Innowacyjna gospodarka; 2 161,6 mln euro - program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; 576,0 mln euro - program operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej; 216,7 mln euro - program operacyjny. Strona 11 z 47

12 Rynek informatyki sektora publicznego jest rynkiem rozdrobnionym, reprezentowanym przez około 470 firm. Wynika to z obecności wielu lokalnych firm obsługujących jeden lub kilka urzędów. W najbliższych latach należy spodziewać się powolnej konsolidacji przedsiębiorstw i firm. Rynek publiczny ma istotny udział w całym rynku IT, w roku 2006 stanowił około 20% rynku IT. Analitycy prognozują dalszy dynamiczny wzrost tego sektora w oparciu o szanse, jakie stwarzają dalsze procesy dostosowawcze do UE, wykorzystywanie funduszy akcesyjnych oraz realne potrzeby informatyczne w sektorze oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Rynek ERP Po bardzo dobrych latach dostawcy systemów dla sektora ERP mogą liczyć na kolejne wzrosty sprzedaży, bowiem polski rynek jest w porównaniu do Europy Zachodniej mało nasycony tego typu rozwiązaniami. Wartość rynku ERP przekroczyła w 2006 roku sporo ponad 500 mln PLN, szczególne wzrosty odnotowano wśród firm małych i średnich. W tym segmencie rynku sprzedaż rośnie kilka razy szybciej niż programów dla dużych przedsiębiorstw. IDC prognozuje, że do 2009 roku rynek będzie się zwiększał o ok. 16,5% rocznie. Dostawcy tego typu rozwiązań coraz częściej wychodzą z ofertą na rynki zagraniczne i te działania w najbliższym okresie czasu znajdą swoje odbicie we wzrostach sprzedaży. Rynek usług integracyjnych Według raportu IDC wartość rynku usług integracyjnych wyniosła w 2005 roku 474 mln USD, co stanowi 28% całego rynku usług IT w Polsce. Była to najdynamiczniej rosnąca kategoria, która odnotowała wzrost o 48,3%. Zdecydowanie najwyższy udział miał wzrost w wydatkach związanych z integracją systemów IT 62,5%. Rynek usług integracyjnych jest (w przeciwieństwie do ogółu sektora) bardzo skonsolidowany pierwsza dziesiątka firm ma 65% udziału w rynku tych usług, zatem na rynku dominują wielcy integratorzy. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu w latach to 18,8%, dzięki czemu ma ona przekroczyć w 2010 roku 1 mld USD. 4. Pozycja Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) oraz Grupy Asseco (dawniej Softbank) na rynku informatycznym Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) klasyfikowana jest wśród czołówki polskich przedsiębiorstw informatycznych integratorów rozwiązań dla sektora finansowego i bankowego. Spółki Grupy, dysponując odpowiednim wieloletnim doświadczeniem, wiedzą biznesową dotyczącą potrzeb klienta, zespołami doświadczonych specjalistów oraz technologią są przygotowane do uczestniczenia w najważniejszych projektach informatycznych w sektorze bankowo-finansowym. Wg rankingów prowadzonych przez prasę branżową, Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) plasuje się na czołowych miejscach firm dostarczających rozwiązania dla systemu bankowego wyprzedzając takie firmy, jak: Oracle Polska czy Comarch S.A. (dane wg miesięcznika Bank). O pozycji Spółki na rynku decyduje również jedna z największych na rynku ofert produktów gotowych do wdrożenia, dostających nagrody oraz wyróżnienia. W ogłoszonej w 2004 roku strategii na lata Zarząd firmy zadeklarował, iż Grupa Kapitałowa Asseco (dawniej Softbank) zamierza do 2006 roku osiągnąć pozycję lidera rynku IT w sektorze bankowości. Cel ten został osiągnięty. Potwierdzeniem tego są wyniki prestiżowego raportu Teleinfo 500, wg którego Jednostka dominująca Grupy została sklasyfikowana na pierwszej pozycji wśród 100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych w Polsce w 2005 roku. Strona 12 z 47

13 Wyniki w pozostałych kategoriach raportu przedstawiały się następująco: - 2 miejsce 50 firm informatycznych o największym zysku brutto w 2005 roku ; - 2 miejsce 50 największych firm informatycznych, realizujących usługi serwisowe w Polsce w 2005 roku ; - 2 miejsce 50 firm informatycznych o największym kapitale własnym w 2005 roku ; - 2 miejsce 50 firm informatycznych o największym zysku netto w 2005 roku ; - 2 miejsce 25 firm informatycznych o największym zysku netto na 1 pracownika w 2005 roku ; - 3 miejsce 50 największych integratorów aplikacyjnych w Polsce w 2005 roku ; - 3 miejsce 25 firm integracyjnych o największej zyskowności w 2005 roku ; - 4 miejsce 150 największych firm integracyjnych wg przychodu z kontraktów integracyjnych w Polsce w 2005 roku ; - 10 miejsce 100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla administracji w Polsce w 2005 roku ; - 12 miejsce 200 największych firm informatycznych obecnych na polskim rynku w 2005 roku. 5. Struktura sprzedaży Grupy w 2006 roku Struktura przychodów według rynków zbytu Największy udział w sprzedaży Grupy, zgodnie z przyjętą strategią, miały sektory: bankowość oraz instytucje publiczne (łącznie 83%). Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Asseco (dawniej Softbank) wg sektorów 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2005 tys. PLN tys. PLN % % Bankowość i finanse % 61% Instytucje publiczne % 27% Pozostałe sektory % 12% RAZEM % 100% Sektor bankowo - finansowy Przychody Grupy w 2006 roku z sektora bankowego wyniosły tys. PLN. Udział tego sektora w sprzedaży Grupy wyniósł 63%. Wysokie przychody ze sprzedaży w sektorze bankowym wynikają z realizacji kilkunastu znaczących umów podpisanych w 2005 roku a także w latach poprzednich. Najważniejszym z realizowanych kontraktów jest umowa na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Banku PKO BP S.A., którą Spółka podpisała w sierpniu 2003 roku. Przychody zrealizowane w 2006 roku wyniosły tys. PLN. Ponadto w 2006 roku Grupa realizowała kontrakty: na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania do systemu Zorba-3000, wdrożenia i modyfikacje przy innych systemach wdrażanych w Banku PKO BP S.A. takich jak: Wspomagający System Centralny, system Bankart; serwis i utrzymanie Systemu Monitorowania Obiegu Gotówki w Banku Pekao S.A., a także kontrakty dotyczące wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem bankowym, wdrożenia systemu Egzekutor w ING Bank Śląski, czy kontrakt na realizację Bankowej Platformy Integracyjnej dla BGŻ S.A. Na przychody Grupy z sektora bankowego składały się także przychody spółek zależnych. Największe przychody do tego sektora zrealizowały spółki Novum Sp. z o.o. oraz Gladstone Consulting Ltd. Sprzedaż spółki Novum Sp. z o.o. do sektora bankowego wyniosła w 2006 roku tys. PLN. Spółka wdrażała własne systemy informatyczne związane z kompleksową obsługą IT w bankach spółdzielczych. Spółka Gladstone Consulting Ltd w 2006 roku wypracowała przychody ze sprzedaży do sektora bankowego na poziomie tys. USD ( tys. PLN). Strona 13 z 47

14 Sektor administracji publicznej Przychody Grupy Asseco z sektora administracji publicznej w 2006 roku wyniosły tys. PLN. Udział tego sektora w sprzedaży Grupy wyniósł 20%. Na przychody Grupy z administracji publicznej składały się przychody Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) z realizacji kontraktu na wdrożenie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla MSWiA ( tys. PLN). W 2006 roku Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) wykonała aplikację dla starostw, w Hurtowni Danych CEPiK udostępniona została nowa funkcjonalność umożliwiająca analizę zgromadzonych w systemie danych, wdrożona została także aplikacja dla straży miejskiej i komorników, umożliwiająca dostęp do danych z CEPiK poprzez Portal Internetowy. Również w 2006 roku Spółka uruchomiła Tymczasowe Centrum Zapasowe (TCZ) w celu rozszerzenia dostępności SI CEPiK dla użytkowników instytucjonalnych (Policja, PWPW itp.) oraz przeprowadziła wdrożenie pilotażowe aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów. Na przychody Grupy Asseco z sektora administracji publicznej składały się również przychody spółek zależnych. Największe przychody do tego sektora zrealizowała spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. ( tys. PLN w 2006 roku bez wyłączeń konsolidacyjnych). Struktura przychodów według rodzaju W strukturze przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy w 2006 roku największy udział miała sprzedaż oprogramowania wraz z wdrożeniami systemów informatycznych 69%, dzięki realizacji znaczących kontraktów wdrożeniowych takich jak: Zintegrowany System Informatyczny dla Banku PKO BP S.A. oraz system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla MSWiA. Wysoki udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług miał również serwis już wdrożonych systemów 29%. Struktura sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej Asseco (dawniej Softbank) wg rodzaju 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2005 tys. PLN tys. PLN % % Oprogramowanie i wdrożenia % 55% Serwis % 43% Sprzęt komputerowy % 2% Pozostałe % 0% RAZEM % 100% W strukturze przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów Grupy w 2006 roku największy udział miała sprzedaż sprzętu komputerowego 80%. Nominalnie przychody ze sprzedaży sprzętu komputerowego przyniosły jedynie tys. PLN, co oznacza dwukrotny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek wynika z braku realizacji kontraktów na dostawę sprzętu do pracowni komputerowych dla szkół. W 2006 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przeprowadziło przetargów, odkładając je na rok Struktura sprzedaży materiałów i towarów Grupy Kapitałowej Asseco (dawniej Softbank) wg rodzaju 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2005 tys. PLN tys. PLN % % Sprzęt komputerowy % 72% Oprogramowanie % 28% RAZEM % 100% Strona 14 z 47

15 6. Wyniki finansowe Grupy w 2006 roku Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco wyniosły w 2006 roku tys. PLN, co oznacza spadek o 7% w stosunku do poprzedniego roku. Zmniejszenie przychodów wynika ze spadku sprzedaży sprzętu komputerowego i obcego oprogramowania (-57% r/r). Sprzedaż własnych usług i produktów wzrosła w 2006 roku o 53%, dzięki temu wzrosła rentowność i zyski Grupy. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco (dawniej Softbank) 31 grudnia 31 grudnia zmiana tys. PLN tys. PLN Przychody ze sprzedaży ( 7%) Zysk brutto ze sprzedaży % Zysk netto ze sprzedaży % Zysk na działalności operacyjnej ( 13%) Zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) % Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2006 roku tys. PLN, czyli 21% więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku. Marża brutto wzrosła z poziomu 18% w 2005 roku do 23% w 2006 roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w 2006 roku wyniosły tys. PLN. W 2006 roku Grupa zwiększyła koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ze względu na konsolidację trzech nowych spółek przejętych w II połowie 2005 roku. Zysk operacyjny Grupy spadł w stosunku do ubiegłego roku o 13% ze względu na bardzo wysoki poziom zysku operacyjnego w 2005, na co wpływ miało zaksięgowanie zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego podatek u źródła w wysokości tys. PLN. Bez zaksięgowania zwrotu podatku zysk operacyjny Grupy wzrósłby w 2006 roku o 11% r/r. W 2006 roku zysk netto Grupy (przypadający na akcjonariuszy Asseco Poland S.A.- dawniej Softbank S.A.) wyniósł tys. PLN, i był wyższy o 70% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na wzrost zysku netto, oprócz dobrych wyników operacyjnych Jednostki Dominującej oraz spółek z Grupy, miało wpływ ujęcie zysku na opcji na zakup akcji spółki Asseco Poland S.A. w wysokości tys. PLN oraz ujęcia metodą praw własności jednostki stowarzyszonej Asseco Poland S.A. (Spółka przejmowana), co zwiększyło wynik o tys. PLN 7. Analiza wskaźników finansowych Grupy Analiza skonsolidowanego bilansu Struktura aktywów Grupy Asseco (dawniej Softbank) na dzień 31 grudnia 2006 roku jest zbliżona do struktury z końca 2005 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku aktywa trwałe stanowiły 42% sumy bilansowej Grupy. Znaczące zmiany w pozycjach aktywów trwałych to: zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych wartości niematerialnych związany z przeklasyfikowaniem nieruchomości do aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz dokonaniem odpisów aktualizujących wartości niematerialnych, zmniejszanie wartości firmy z konsolidacji wynikające z dokonanych odpisów aktualizujących wartość firmy, zmniejszenie wartości należności długoterminowych, związane z przeklasyfikowaniem do pozycji krótkoterminowych, zgodnie z terminem zapadalności, wzrost inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności. Strona 15 z 47

16 Aktywa obrotowe stanowiły 56% sumy bilansowej Grupy. Znaczące zmiany w pozycjach aktywów obrotowych to: spadek należności z tytułu dostaw i usług spowodowany spłatą należności przez klientów Grupy, spadek środków pieniężnych o tys. PLN związany m.in. ze spłatą zadłużenia finansowego z tytułu kredytów bankowych i dłużnych papierów wartościowych, wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności związany z lokowaniem wolnych środków pieniężnych w obligacjach korporacyjnych i obligacjach Skarbu Państwa, wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych ujmowanych w wartości godziwej, związany z wyceną zawartych transakcji typu forward oraz wyceną opcji na zakup akcji spółki Asseco Poland S.A. (Spółka przejmowana). Struktura Aktywów 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2005 tys. PLN tys. PLN % % Aktywa trwałe % 45% Rzeczowe aktywa trwałe % 5% Wartości niematerialne % 2% Wartość firmy z konsolidacji % 12% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą % 12% praw własności Długoterminowe aktywa finansowe ujmowane w wartości godziwej % 1% Należności długoterminowe % 8% Długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % 3% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe % 1% Aktywa obrotowe % 55% Zapasy % 3% Rozliczenia międzyokresowe % 2% Należności z tytułu dostaw i usług % 24% Inne należności % 8% Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności % 2% Aktywa finansowe ujmowane w wartości godziwej % 7% Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe % 9% Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży % 0% SUMA AKTYWÓW % 100% Strona 16 z 47

17 Struktura pasywów Grupy Asseco (dawniej Softbank) na 31 grudnia 2006 roku różni się nieznacznie od struktury z końca 2005 roku. Udział kapitału własnego wzrósł z 41% do 50%, natomiast udział zobowiązań krótkoterminowych spadł z 42% do 34%. Znaczące zmiany w pozycjach pasywów to: zysk netto za 2006 rok tys. PLN zmniejszenie salda zadłużenia finansowego z tytułu kredytów bankowych i dłużnych papierów wartościowych w wyniku spłaty, zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług spowodowane spłatą. wzrost wartości pozycji pozostałych zobowiązań związany wyceną zawartych transakcji typu forward oraz z wyceną kontraktów IT. Struktura Pasywów 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2005 tys. PLN tys. PLN % % Kapitał Własny % 41% Zobowiązania długoterminowe % 17% Zobowiązania krótkoterminowe % 42% Oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe część bieżąca % 6% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % 20% Inne zobowiązania krótkoterminowe % 16% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako 0 0 0% 0% przeznaczone do sprzedaży SUMA PASYWÓW % 100% Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość sumy bilansowej Grupy Asseco (dawniej Softbank) wynosiła tys. PLN, co oznacza zmniejszenie w porównaniu do końca 2005 roku o kwotę tys. PLN. W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ) wypowiedział się na temat ujmowania w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Zgodnie z MSR 32 paragraf 23 Jednostka Dominującą powinna rozpoznać zobowiązanie finansowe do nabycia akcji/udziałów jednostek zależnych od akcjonariuszy mniejszościowych, już w momencie powstania takiego zobowiązania, niezależnie od faktu czy płatności są uzależnione od przyszłych zdarzeń i decyzji posiadaczy opcji zbycia akcji/udziałów. W październiku 2005 roku Spółka zawarła umowę na zakup 51% pakietu udziałów spółki Gladstone. Umowa ta zawiera również opcję zakupu i sprzedaży ( call i put ) dotyczącą nabycia kolejnego pakietu udziałów (pozostałe 49%). Na podstawie powyższej wypowiedzi i analizy transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) podjął decyzję o retrospektywnej korekcie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Strona 17 z 47

18 W wyniku podjętej decyzji zgodnie z opisaną powyżej metodologią zostały wprowadzone następujące korekty w danych porównywalnych (tj. na dzień 31 grudnia 2005 roku): Opis Wartość tys. PLN Zwiększenie wartości firmy powstałej na nabyciu udziałów w spółce Gladstone Consulting Ltd Zwiększenie wartości różnic kursowych z przeliczenia jednostek zależnych 221 Zmniejszenie wartości kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych ( 1 734) Zwiększenie wyników lat ubiegłych z tytułu ujęcia dodatkowego 49% udziału w kapitale spółki Zwiększenie (zmniejszenie) wyników z tytułu rozliczania według zamortyzowanego kosztu zobowiązania do zapłaty za 49% pakiet udziałów Gladstone oraz naliczenia różnic kursowych od tegoż zobowiązania Ujęcie w wartości bieżącej oczekiwanej zapłaty zobowiązania finansowego stanowiącego zapłatę za 49% pakiet udziałów Gladstone. ( 641) Dodatkowe informacje odnośnie opisanej powyżej korekty zostały opisane szczegółowo w punktach 11, 21 oraz 22 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Analiza skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych W 2006 roku, Grupa Asseco (dawniej Softbank) w porównaniu w rokiem ubiegłym, zmniejszyła środki pieniężne netto z działalności operacyjnej o tys. PLN. Pogorszenie przepływów z działalności operacyjnej wynika przede wszystkim ze spłaty sald rozrachunków z tytułu dostaw i usług, jednakże saldo przepływów z działalności operacyjnej pozostaje dodatnie i wynosi tys. PLN. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wykazały saldo dodatnie w kwocie tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego saldo to było ujemne i wynosiło tys. PLN. Grupa Asseco (dawniej Softbank) w 2006 roku wydała znaczące środki na aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności w kwocie tys. PLN, a także na zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie tys. PLN. Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2006 roku zostały zwiększone o wpływy z realizacji transakcji forward w wysokości tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych 31 grudnia 2006 tys. PLN 31 grudnia 2005 tys. PLN Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej ( ) ( ) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków ( ) W 2006 roku nastąpiła spłata kredytów i wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych łącznie na kwotę tys. PLN oraz wypłata dywidendy w kwocie tys. PLN. Z tego względu środki pieniężne netto z działalności finansowej wykazały ujemne saldo w wysokości tys. PLN. Łącznie w 2006 roku w Grupie Asseco (dawniej Softbank) stan środków pieniężnych zmniejszył się o tys. PLN. Strona 18 z 47

19 Analiza wskaźników finansowych Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Grupy 2006 roku polepszyły się w stosunku do 2005 roku. Marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła do 23% z 18% dzięki kontraktom o wyższej wartości dodanej, czyli związanych ze sprzedażą oprogramowania i usług własnych. Marża EBITDA i operacyjna pozostała w 2006 roku na niezmienionym poziomie. Marża zysku netto wyniosła 15%, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku. Należy przypomnieć, iż w 2005 roku Jednostka Dominująca ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego (podatek u źródła) w kwocie tys. PLN. Poprawa rentowności Grupy w 2006 roku byłaby jeszcze wyższa bez uwzględnienia zwrotu podatku m.in. marża zysku netto wzrosłaby o 9 punktów procentowych. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 31 grudnia grudnia 2005 w % w% Marża zysku brutto ze sprzedaży 23 % 18 % Marża zysku EBITDA 12 % 12 % Marża zysku operacyjnego 9 % 10 % Marża zysku netto 15 % 8 % Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 24 % 21 % Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 11 % 7 % Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne kapitały własne przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne aktywa Wskaźnik ROE (informujący o rentowności zaangażowanego w firmie kapitału) wzrósł o 3 punkty procentowe. Stopa zysku z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału wyniosła w 2006 roku w 24%. Wskaźnik ROA odzwierciedlający rentowność aktywów wzrósł o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł 11%. Wskaźniki płynności Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych), które to finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący w Grupie jest na wysokim poziomie - na koniec 2006 roku wyniósł tys. PLN. Oznacza to poprawę w porównaniu ze stanem na koniec 2005 roku. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 31 grudnia grudnia 2005 Kapitał pracujący (tys. PLN) Wskaźnik płynności bieżącej 1,67 1,31 Wskaźnik płynności szybkiej 1,53 1,20 Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,35 0,27 Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik natychmiastowej płynności = (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności + środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe Strona 19 z 47

20 Wskaźniki płynności na 31 grudnia 2006 roku utrzymywały się na bezpiecznym poziomie i lepszym w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2005 roku. Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie powyżej 1.0 wskazuje, że Grupa byłaby w stanie spłacić wszystkie krótkoterminowe zobowiązania z posiadanych środków pieniężnych, po uzyskaniu wpływów z krótkoterminowych należności oraz aktywów finansowych. Wskaźnik płynności natychmiastowej informuje, iż Grupa byłaby w stanie natychmiast spłacić 35% swoich krótkoterminowych zobowiązań. Optymalna wielkość tego wskaźnika to 10-20%. Wskaźniki zadłużenia Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia Grupy spadł na koniec 2006 roku do 50% z 59% na koniec 2005 roku. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego (kredyty, papiery dłużne, pożyczki) do kapitałów własnych Grupy znajduje się na bardzo niskim poziomie około 2% - spadek z 14%. Znaczący spadek wartości tego wskaźnika wynika ze spłaty zadłużenia finansowego. Niski poziom wskaźnika oznacza, że Grupa finansuje swoją działalność głównie z kapitałów własnych. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 31 grudnia grudnia 2005 % % Wskaźnik zadłużenia ogólnego 50 % 59 % Dług / kapitał własny 2 % 14 % Dług / (dług + kapitał własny) 2 % 12 % Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + kapitały własne 8. Połączenie ze spółką Asseco Poland SA, przejęcie spółki Asseco Czech Republic, a.s. (dawniej PVT a.s.) oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom Software S.A. związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków Połączenie spółek Softbank S.A. oraz Asseco Poland S.A. W dniu 4 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland S.A. ( Spółka przejmowana ), z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Połączenie spółek nastąpiło w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. (Spółka przejmowana) na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wydała dotychczasowym akcjonariuszom Asseco Poland S.A. (łączenie przez przejęcie). Akcje Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Asseco Poland S.A. (Spółka przejmowana) w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki przejmowanej, przy zastosowaniu parytetu wymiany, tj. w stosunku 5,9 akcji za 1 akcję Asseco Poland S.A. (Spółka przejmowana). W związku z rejestracją połączenia, kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. został podwyższony o kwotę PLN w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN każda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przejmowanej. Proces połączenia spółek rozpoczął się w maju 2006 roku, kiedy to Zarządy obu firm zawarły porozumienie w sprawie połączenia określając przy tym wstępne warunki transakcji. W następstwie tego porozumienia Zarząd Spółki uzyskał od UOKiK w dniu 14 sierpnia 2006 roku zgodę na połączenie spółek. Strona 20 z 47

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ASSECO POLAND S.A. (dawniej SOFTBANK S.A.) ZA 2006 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ASSECO POLAND S.A. (dawniej SOFTBANK S.A.) ZA 2006 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ASSECO POLAND S.A. (dawniej SOFTBANK S.A.) ZA 2006 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 13 KWIETNIA 2007, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland Solutions for Demanding Business

Asseco Poland Solutions for Demanding Business Asseco Poland Solutions for Demanding Business Wyniki finansowe za Q1 211 Warszawa 211/5/16 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Softbank S.A. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 14 KWIETNIA 2006, WARSZAWA LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA 2005 ROK

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA 2005 ROK SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY SOFTBANK ZA 2005 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OPINIA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo