solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne"

Transkrypt

1

2 Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale. Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A Asseco Poland S.A.

3 Informatyczne wsparcie pracy podmiotu leczniczego Rzeczywiste koszty leczenia pacjentów - problemy wybrane Wawrzyniec Wójcikiewicz Szklarska Poręba, dnia

4 JAK SIĘ LICZY KOSZT POJEDYNCZEGO PACJENTA Laboratorium Rachunek Kosztów Wycenione nośniki kosztów Kalkulacja Kosztów Leczenia Nośniki informacji medycznej Pracownia Diagnostyczna Blok Operacyjny Ruch Chorych, Przychodnia Medyczna Karta Pacjenta Apteka Apteczka Oddziałowa 4

5 Koszty procedur 5

6 E W I D E N C JA M E DYC Z N A, A E W I D E N C JA KO S Z TOWA - T EO R I A KOSZTY (nośnik kosztów) Powiązanie SZPITAL (nośnik informacji medycznej) Rozliczenia (ICD-9) RTG-D (dłoni) 150 wykonań 15 zł RTG-D RTG1, RTG2 RTG1 (RTG prawej dłoni) 60 wykonań RTG2 (RTG lewej dłoni) RTG1, RTG RTG-G (głowy) 50 wykonań 20 zł RTG-G RTG3 90 wykonań RTG3 (RTG Głowy) 50 wykonań RTG

7 E W I D E N C JA M E DYC Z N A, A E W I D E N C JA KO S Z TOWA - P R A K T Y K A KOSZTY (nośnik kosztów) Powiązanie SZPITAL (nośnik informacji medycznej) Rozliczenia (ICD-9) RTG-D (dłoni, 1 zdjęcie) 80 wykonań 15 zł??? RTG1 (RTG prawej dłoni) 60 wykonań RTG1, RTG RTG-Dx2 (dłoni, 2 zdjęcia) 70 wykonań 18 zł RTG2 (RTG lewej dłoni) 90 wykonań RTG RTG-G (głowy) 65 wykonań 20 zł RTG-G 87.1 (ilości?) RTG3 (RTG Głowy) 50 wykonań (dodatkowa rejestracja, procedur wykonanych poza systemem IT) 7

8 E WIDENCJA MEDYCZNA, A EWIDENCJA KOSZTOWA Zidentyfikowane problemy Niespójna ewidencja w części szarej z ewidencją w części białej Niezgadzające się ilości wykonań Rejestrowanie informacji medycznej tylko dla celów rozliczeń Możliwe rozwiązania Uwspólnienie i powiązanie rejestrowanych nośników Rezygnacja z ręcznego przekazywania informacji między systemami Zakaz rejestracji niepełnej (na szybko, byleby się poprawnie rozliczyło) Uzyskiwane efekty Rzetelne dane dla rachunku kosztów pacjenta Automatyzacja i oszczędność czasu 8

9 Koszty leków i materiałów 9

10 G OSPODARKA LEKAMI I MATERIAŁAMI - REGUŁA Uśrednione w osobodniu Koszty pacjenta Zaksięgowane Koszty 10

11 G OSPODARKA LEKAMI I MATERIAŁAMI - CEL Uśrednione w osobodniu Koszty pacjenta Zaksięgowane Koszty 11

12 G OSPODARKA LEKAMI I MATERIAŁAMI - CEL Uśrednione w osobodniu Koszty pacjenta Zaksięgowane Koszty 12

13 G OSPODARKA LEKAMI I MATERIAŁAMI - EFEKT Ujemne uśrednione w osobodniu Koszty pacjenta Zaksięgowane Koszty 13

14 G O S P O DA R K A L E K A M I I M AT E R I A Ł A M I M EC H A N I Z M K Ł O P OTÓW STYCZEŃ LUTY MARZEC Rozchód z Apteki na Apteczkę Podanie na pacjenta Rejestracja rozchodu w apteczce Zaksięgowanie kosztu dla oddziału Pokazanie kosztu na pacjencie Zmniejszenie kosztu osobodnia Koszt w osobodniu Zawyżone koszty miesiąca o nadmiarowy koszt pacjenta Nieuzasadnione zmniejszenie kosztu osobodnia 14

15 G O S P O DA R K A L E K A M I I M AT E R I A Ł A M I - I N W E N TA RY Z AC JA Traktowanie przesunięć jako kosztu przez cały rok Inwentaryzacja w grudniu Zwrot Zostaje kosztów zł Wszystkie koszty ośrodka w grudniu zł Wyksięgowanie kosztów w kwocie zł Koszt osobodnia -1000zł HURRA jest rentowność w grudniu 15

16 G OSPODARKA LEKAMI I MATERIAŁAMI Zidentyfikowane problemy Traktowanie przesunięcia jako kosztu Rozsynchronizowanie rejestrowanych zdarzeń Niezgodność kosztów rodzajowych między Apteką a systemem FK Możliwe rozwiązania Utworzenie magazynków oddziałowych Wykorzystanie dokumentu MM Wykorzystywanie automatów księgujących Uzyskiwane efekty Rzetelne dane dla rachunku kosztów pacjenta Wprowadzenie lepszej kontroli nad zużywanym materiałem Wprowadzenie odpowiedzialności materialnej za materiały na oddziale Zmniejszenie stanów magazynowych 16

17 G O S P O DA R K A L E K A M I I M AT E R I A Ł A M I STO S OWA N I E MM Trudności Wprowadzenie odpowiedzialności materialnej Zabezpieczenie fizyczne materiałów Prowadzenie dodatkowej ewidencji Zapewnienie stałego dostępu do leków Korzyści Ograniczenie zużycia materiałów Brak marnotrawstwa (data ważności) Dokładniejsza ewidencja na pacjenta (EDM) 17

18 Z AGADNIENIA POMNIEJSZE Wpływ ustalonych zasad księgowania kosztów na ceny nośników. Koszty niewykorzystanego potencjału na oddziałach. Koszty niewykorzystanego potencjału w procedurach. Czy redukcja zlecania drogich badań ma sens? Czy podzlecanie badań, gdy własne pracownie są niewykorzystane ma sens? Jak opisać 1500 wariantów operacji normatywami? A może rozliczać koszty zabiegów nie wg normatywów, a wg rzeczywistej ewidencji? 18

19 W SPARCIE SYSTEMÓW IT Integracja Automatyczne przekazywanie danych Redukcja czynnika ludzkiego Kontrole krzyżowe Spójne założenia dot. ewidencji Spójność Szybkość Niepotrzebne ręczne tworzenie danych by ktoś inny mógł je ręcznie wprowadzić Automatyczne zderzanie danych ze sobą Raporty w wielu układach na żądanie 19

20 Kalkulacja Kosztów Leczenia 20

21 KOSZTY OSOBODNIA 21

22 KOSZTY PACJENTÓW I ICH RENTOWNOŚĆ 22

23 KOSZTY GRUP JGP I ICH RENTOWNOŚĆ 23

24 R OZLICZANIE BLOKU KOSZTAMI RZECZYWISTYMI 24

25 T RENDY I WSKAŹNIKI 4000, , , , , , ,00 500,00 0,00 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia Koszt Przychód 2,50 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia 2,00 1,50 1,00 Koszt / Przychód 0,50 0,00 25

26 Dziękuję Wawrzyniec Wójcikiewicz 26

Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga

Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga 17 luty 2015 2 EGNOS Miasto, dnia 3 EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay System Europejski system satelitarny wspomagający działanie systemów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6a do SIWZ Wymagania dotyczące Integracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno zarządczej, RIS/PACS, Migracja danych z obecnych systemów do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Załącznik nr 18 1. WYKAZ MODUŁÓW ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji. Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

E-BIZNES I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

E-BIZNES I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 9, cz. 1 http://piz.san.edu.pl E-BIZNES I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Redakcja Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski Brodnica, Łódź, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ofiologicznego trimek.pl wraz ze sklepem internetowym oraz forum ofiologicznym, prowadzone pod adresem internetowym: www.trimek.

Regulamin Portalu ofiologicznego trimek.pl wraz ze sklepem internetowym oraz forum ofiologicznym, prowadzone pod adresem internetowym: www.trimek. Regulamin Portalu ofiologicznego trimek.pl wraz ze sklepem internetowym oraz forum ofiologicznym, prowadzone pod adresem internetowym: www.trimek.pl wersja nr 1, aktualna od dnia: 4 grudnia 2014r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ w lecznictwie szpitalnym na 2010 Nowe definicje Dietetyk, Elektrokardiolog, Fizjoterapeuta, Logopeda, Obrażenia ciała, Perfuzjonista,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.9.SSI DO SIWZ MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2012.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo