przy użyciu spermtestu chromatin do oceny structure struktury assay. chromatyny bazującego na oranżu akrydyny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przy użyciu spermtestu chromatin do oceny structure struktury assay. chromatyny bazującego na oranżu akrydyny."

Transkrypt

1 MALE FACTOR Effect Wpływ lubrykntów vgl lubricnts dopochwowych on n ruchliwość motility i tegrlność chromt chromtyny: tegrity: prospective prospektywne comprtive bdnie porównwcze study Ashok Dr Ashok Agrwl, Ph.D.,, lek. med. Fnu Deepder, Fnu Deepder M.D.,, lek. Mrcello med. Mrcello Cocuzz, Cocuzz M.D., Robert, lek. med. A. Short, Robert Ph.D., A. Short b b i dr Donld P. Evenson, c Ph.D. c Reproductive Reserch Center, Glickmn Urologicl Institute Deprtment Obstetrics-Gynecology, Clevel Clic, Clic, Clevel, Ohio, Clevel, Stny Zjednoczone; Ohio; b b Wshgn Stte Stte University, Spokne, Spokne, Wshgn; Wshgn, Stny c SouthZjednoczone Dkot Stte c University, South Dkot Brookgs, Stte University, South Brookgs, Dkot South Dkot, Stny Zjednoczone Cel: Objective: Ocen wpływu To evlute lubrykntów effect dopochwowych, vgl lubricnts Pre-Seed, PreSeed, FemGlide, FemGlide, Astroglide Astroglide, i Replens n ruchliwość Replens onludzkich humn motility i tegrlność chromt chromtyny. tegrity. Projekt: Design: Prospektywne Prospective, comprtive, bdnie porównwcze vitro study. przeprowdzone w wrunkch vitro. Wrunki: Settg: Andrology Lborrium lborry rologiczne t tertiry w szpitlu cre hospitl. o trzeciorzędowym poziomie referencyjności. Pcjent(ci): Ptient(s): Trzynstu Thirteen normozooic dwców z prwidłową donors. liczbą w nsieniu. Interwencj(e): Intervention(s): Próbki Semennsieni smplesuzyskne from 13 subjects od 13 osobników were cubted kubowno humn w tubl roztworze fluid kontrolnym medi (HTF) zwierjącym controls podłoże 10% (vol/vol) z ludzkim PreSeed, płynem jjowodowym FemGlide, Astroglide, (HTF) orz 10% Replens (obj./obj.) lubricnts. lubrykntów AfterPre-Seed, 30 mutes, FemGlide, progressive Astroglide i motility Replens. ws Po 30 ssessed mutch byocenino light microscopy. ruchliwość Semen smples w mikroskopie 12 ptients świetlnym. werepróbki plcednsieni positive uzyskne control od 12 (HTF), pcjentów negtive umieszczno control (10% w kontroli K-Y Jelly dodtniej lubricnt), (HTF), kontroli 10% ujemnej vol/vol PreSeed (10% lubryknt FemGlide K-Y Jelly) lubricnts. i 10% (obj./obj.) After lubrykntch 4 hours culture, Pre-Seed zo i FemGlide. werepo nlyzed 4 godzch percent hodowli DNA ocenino frgmenttion plemniki w dex kierunku withwskźnik use frgmentcji cride ornge bsed przy użyciu testu chromt do oceny structure struktury ssy. chromtyny bzującego n ornżu krydyny. DNA Głównie M Outcome oceniny Mesure(s): prmetr(y): Sperm Ruchliwość motility percent i wskźnik DNA frgmenttion frgmentcji dex. DNA. Wyniki: Results: Nie Percent stwierdzono motilityistnych did not differ różnic significntly pod względem between ruchliwości HTF controls między PreSeed, grupmi wheres kontrolną FemGlide, HTF Replens, grupą lubrykntu Astroglide Pre-Seed, lubricnts nmist demonstrted stwierdzono significnt istny spdek decrese ruchliwości motility. There ws w no grupie significnt lubrykntów difference percent Replens DNAi Astroglide. frgmenttion Nie dex stwierdzono betweenistnych HTFróżnic controls pod względem PreSeed, wskźnik but significnt frgmentcji decle DNA FemGlide, między chromt grupmi kontrolną qulity occurred HTF grupą with FemGlide lubrykntu Pre-Seed, K-Y Jelly. nmist stwierdzono istne pogorszenie jkości chromtyny Conclusion: w PreSeed grupie lubrykntów does not cuse FemGlide significnt i K-Y Jelly. decrese progressive motility or chromt tegrity Wniosek: contrst Lubryknt or lubricnts Pre-Seed used nie powoduje by couples. istnego (Fertil spdku Steril ruchliwości 2008;89: ni by Americn tegrlności Society chromtyny Reproductive przeciwieństwie Medice.) do nych lubrykntów ssownych przez pry. (Fertil Steril 2008;89: Americn w Society Reproductive Medice). Słow Key Words: kluczowe: Vgl Lubryknty lubricnts, dopochwowe, motility, ruchliwość chromt, tegrity, tegrlność tryg conceive chromtyny, próby poczęci. Lubryknty dopochwowe są częs ssowne przez niemlże jedną Vgl trzecią do lubricnts połowy wszystkich re commonly seksulnie used ktywnych self-tret pr jko p prób or dryness leczeni bólu t tercourse lub suchości pochwy nerly w one trkcie third ssunku one płciowego hlf ll (1, sexully 2). Gdy lubryknty ctive couples mieszją (1, się 2). z ludzkim When mixed nsieniem withw humn trkcie s- semesunku durg płciowego, tercourse, mogą wpływć se n lubricnts tegrlność myi czynność ffect plemni- tegritków, zmniejszjąc function, tym smym reby ich zdolność decresg do zpłodnieni its fertiliztion komórki potentil. jjowej. Częs It ispopełninym common błędem misconception jest pogląd, tht że if jeśli lubricnt lubryknt does nie zwier not cont środk icide plemnikobójczego, it will not impir nie dził niekorzystnie function. Severl n czynność dryness-relief. Producenci products clim szeregu tht produktów y do zmniejsz- not hrm jących suchość spitepochwy published utrzymują, dtże produkty contrry. te nie Theree uszkdzją confusion, exists pomimo mong dostępności physicins opublikownych ly people dnych regrdg wskzu- jących, sfety że jest czej. use Z vgl tego względu lubricnts istnieje when zmiesznie coupleszrówno re try- Otrzymno 14 grudni 2006 roku, wersję poprwioną otrzymno 21 Received lutego 2007, December ztwierdzono 14, 2006; do druku revised 22 lutego Februry , roku. 2007; ccepted Prc Februry przedstwin 22, podczs 61. Dorocznej Konferencji Amerykńskie- Presented go Towrzystw t 61st Medycyny Annul Meetg Rozrodczej, Montrel, Americn Quebec, SocietyKnd, Reproductive Medice, 2005 Montrel, roku. Quebec, Cnd, Ocber 18, pździernik Prośb Reprt o requests: odbitki: Ashok Agrwl, Ph.D., Ph.D., Pressor, Lerner Lerner College College Medice Cse Western Reserve University, Direcr, Reproductive Reserch Center, Glickmn Urologicl Institute Deprtment Ob- Obstetrics-Gynecology, The The Clevel Clic Foundtion, Euclid Ave., Desk A19.1, A19.1, Clevel, Clevel, OH OH44195, USA (FAX: (FAX: ; ; E-mil: E-mil: wśród lekrzy, jk i lików, w zkresie bezpieczeństw i ssowni g lubrykntów conceive. dopochwowych Over przez pst pry three strjące decdes, się zjść number w ciążę. W ciągu hve osttnich reported trzydziestu deleterious lt w szeregu effect bdń vrious wykzno commercillliwy wpływ vilble różnych lubricnts dostępnych such w sprzedży s K-Y Jelly, lubrykntów, Astroglide, tkich jk Replens K-Y Jelly, on Astroglide function i Replens, n czynność motility i (3 9). ruchliwość The proposed (3 9). Sugerowne dmge is uszkodzenie pround, jest silne, negtive stwierdzono effect występow- hs been found nie niekorzystnego with concentrtions wpływu przy even stężenich s low s lubrykntu 1% wynoszących lubricnt. Loss nwet 1%. Opisywno function tkże hspogorszenie lso been reported czynności fter exposure ekspozycji noncommercil n ne substncje, productstkie suchjk sśl sliv (3, 10), (3, 10), gliceryn glycer (11), (11), oliw z olive oliwek oil (3, (3, 6, 7) 6, i olej 7) roślny vegetble (6). Co ztem oil (6). może Wht zrobić cn ko- biet womn strjąc use się llevite zjść w ciążę, vgl żeby zmniejszyć dryness while suchość tryg pochwy con- bez ceive, szkodliwego without dziłni hrmg n plemniki?? szkod- Aby To nswer udzielić odpowiedzi this question n wepytnie did przeprowdziliśmy study evlutebdnie, effects w którym four oceniliśmy commercilly wpływ vilble czterech dostępnych vgl lubricnts, n rynku lubry- Fem- Glide, kntów PreSeed, dopochwowych, Replens, FemGlide, Astroglide, Pre-Seed, Replens on i Astroglide motility n ruchliwość effects three vgl orz lubricnts, wpływ trzech PreSeed, lubrykntów K-Y Pre-Seed, Jelly, K-Y Jelly FemGlide, i FemGlide, on n tegrlność chromt chromtyny tegrity.. MATERIALS MATERIAŁY I AND METODY METHODS Semen Próbki smples nsieni uzyskno were obted od 13 zdrowych from dwców 13 helthy z potwierdzo- donors with ną prwidłową proven płodnością. norml fertility. Próbki otrzymno Smples w were wyniku produced msturbcji by /08/$34.00 Fertility Sterility Vol. 89, No. 2, Februry doi: /j.fertnstert Copyright ª2008 Americn Society Reproductive Medice, Published by Elsevier Inc.

2 msturbtion po 48 do 72 godzch fter 48wstrzemięźliwości 72 hours sexul płciowej bstence i zebrno po collectestikowego pojemnik. plstic conter. Bdnie nsieni All subjects wykzło demonstrted prwidłowy pril nor- plml zgodnie semen z kryterimi nlysisświwej prile ccordg Orgnizcji Zdrowi World (12). W Helth szczególności przeprowdzono criteri dw (12). eksperymenty. Specificlly, two experiments Orgniztion were W pierwszym permed. eksperymencie niepoddne obróbce próbki nsieni pochodzące In first od experiment, 13 dwców rozcieńczono rw semendo smples stężeni from około 1325 donors milionów were/ml diluted pproximtely w ludzkim płynie 25 million jjowodowym /ml (HTF) zwierjącymn tubl 10% fluid lbumy (HTF) surowicy mediumludzkiej with 10% (HSA). humn Nstępnie serumpróbki lbu- hu- kubowno m (HSA). przez The smples 30 mut were w temperturze n cubted 37 C w 5% 30CO mutes 2 w smym t 37 podłożu C underjko 5% kontrolę CO 2 i w 10%-owych medium lone roztworch s control wszystkich czterech 10% solutions lubrykntów: ll Pre-Seed four lubricnts: (INGfertility, Pre Seed Vlleyd, (INGfertility, Zjednoczone), Vlleyd, FemGlide WA), (Wl-Med FemGlide Inc., (Wl-Med Puyllup, Inc., WA, Stny Puyllup, Zjed- WA, Stny WA), noczone), Astroglide Astroglide (Astro-lube, (Astro-lube, Inc., Inc., North North Hollywood, Hollywood, CA, CA), Stny Zjednoczone) Replens i (Prke-Dvis, Replens (Prke-Dvis, Morris Morris Pls, Pls, NJ) plus NJ, Stny medium. Zjednoczone) The 10% plus lubricnt podłoże. dilution Wybrno ws 10%-owe chosen rozcieńczenie on bsis lubrykntu n podstwie stężeń lubrykntów potencjlnie występujących po concentrtions lubricnt potentilly present fter tercourse ssunku płciowym i wytrysku nsieni; jest stężenie zbliżone do ejcultion is reflective concentrtion used stężeń ssownych we wcześniej opublikownych bdnich: 5% do previously published : 5% 30% (3, 4, 8, 30% (3, 4, 8, 11). W tych bdnich złożono, że normln objęść 11). These ssumed norml ejculte volume ejkultu wynosi około 3 ml, objęść lubrykntu oszcowno n pproximtely 3 ml with lubricnt volumes estimted by podstwie ilości zssownego produktu, wypływu podczs ssunku płciowego i późniejszego rozcieńczeni wydzielmi żeńskich mount product pplied, displcement durg tercourse, subsequent dilution with femle secretions. At 30 mutes cubtion, two liquots from ech tretment, rn- dróg rodnych. Po 30 mutch kubcji dwie porcje z kżdej grupy pobierno i poddwno rutynowej ocenie pod kątem ruchliwości dom ( order, wykzujących were removed ruch postępowy) routely w mikroskopie evluted świetlnym. Tki punkt progressive motility czsowy by (30 light mut) microscopy. wybrno n The podstwie 30-mute bdń smplg przemieszczni time się ws, chosen on które sugerują, bsis że większość trnsport zpłdnijących suggestg komórkę tht mjority jjową przemieszcz fertilizg się przez - szyjkę zo mcicy migrte w ciągu through 15 do 30 mut cervix po wytrysku with 15 (13). 30 mutes fter ejcultion (13). W drugim eksperymencie próbki uzyskne w podobny sposób od 12 In dwców second hodowno experiment, przez 4 godzy smples w podłożu fromzwierjącym 12 donors were HTF likewise + 10% HSA cultured w temperturze 4 hours 37 C w 5%-owym HTF þco10% 2 (jko HSA kontrolę) medii t 10%-owych 37 C under lubrykntch 5% CO 2 Pre-Seed, (s control) FemGlide i 10% K-Y Jelly lubricnts w podłożu. Pre Seed, Jko kontrolę FemGlide, ujemną ssowno K-Y Jelly preprt K-Y medium. Jelly (Johnson K-Y Jelly & Johnson, (Johnson New & Johnson, Brunswick, NewNJ) Brunswick, n podstwie NJ) licznych ws used opublikow- s negtivednych controlwskzujących bsis n uszkdzjący numerouswpływ published tego ccounts preprtu n its czynność dmgg effects(3, on5, 9). Zminy function zchodzące (3, 5, 9). w Chnges plemnikch ssków mmmlin możn wykryć cn przy be użyciu detected testu struktury by chromtyny chromt przeprowdznego structure ssy w ciągu with kilku hours godz culture hodowli w wrunkch vitro. The 4-hour vitro. Wybrno culture time 4-godzny ws chosen czs hodowli on n bsis podstwie previous wcześniejszych work bdń one jednego uthors z urów, suggestg które sugerują, tht że free uszkodzenie rdicl dmge przez wolne (s might rodniki be (co seen możn with stwierdzić sublethlly w przypdku xic compounds) zssowni subletlnych związków ksycznych) może przejwić się przerwmi cn mnifest chromt nickg dmge with 4 hours i uszkodzenimi chromtyny występującymi w ciągu 4 godz od exposure (14). Esp et l. demonstrted mouse rozpoczęci ekspozycji n tki związek (14). Esp i wsp. pokzli w tht 50% hve cresed susceptibility DNA denturtion with 2 hours, this level contues rise over 24 modelu mysich, że 50% m zwiększoną podtność n denturcję DNA w ciągu 2 godz, i że t podtność rośnie w okresie 24 godz (15). Munne i Esp stwierdzili występownie hours (15). Munne Esp found gross chromosoml bnormlity mouse culture 12 hours (16). However, chnges chromt s detected by mkroskopowych nieprwidłowości chromosomlnych w hodowli mysich trwjącej 12 godz (16). Jednkże zminy w obrębie chromtyny chromt structure ssy cn wykrywne be observed przy użyciu erlier testu struktury chromtyny culture process thn mogą gross pojwić chromosoml się wcześniej defects. w procesie Similrly, hodowli, bull niż mkroskopowe hs been uszkodzeni shown undergo chromosomlne. DNA denturtion Podobnie pokzno, with hours że w plemnikch culture, byk but występuje timgdenturcj is dependent DNA onw ciągu culture kilku mediudz hodowli, used (17). nmist After czs culture, wystąpieni zo tego uszkodzeni were flshzleży frozen od go- zssownego nlyzedpodłoż hodowlnego percent dmged (17). Po chromt zkończeniu (percent hodowli DNA plemniki frgmenttion poddwno krótkotrwłemu dex) with use płukniu i bdno cride w kierunku ornge bsed odsetk uszkodzonej chromt chromtyny structure (procenwy ssy. wskźnik frgmentcji Dt DNA), re posługując expressed się s testem men struktury SD. Becuse chromtyny bzującym expected tersubject ornżu krydyny. vrition bsele motility n chromt, Uzyskne dne smples przedstwiono were nlyzed w postci by usg średniej repeted-mesures ± odchylenie strdowe. nlysis Ze względu vrince. n spodziewną Bonferroni s zmienność correction międzyosobniczą w when zkresie comprg wyjściowej ruchliwości percent chnge motility orz struktury ws pplied chromtyny chromt, dmge próbki nlizowno ech lubricnt przy użyciu s compred nlizy with wrincji dl control. powtórzonych Sttisticl pomirów. significnce Przy porównywniu ws set t pro- cenwej Thezminy clcultions ruchliwości werei uszkodzeni permed with chromtyny use SPSS ver- ¼ sion dl kżdego 11.0 lubrykntu Wdows w porównniu sttisticl z kontrolą stwre ssowno (SPSSkorektę Inc., Chicgo, Bonferroniego. IL). Z sttystycznie istną przyjmowno wrść α = 0,05. Obliczeni wykonywno przy użyciu oprogrmowni sttystycznego SPSS wersji 11.0 dl Wdows (SPSS Inc., Chicgo, IL, Stny Zjednoczone). RESULTS Replens Astroglide cused drmtic decreses motility fter 30 mutes contct with semen smple. Fem- Glide WYNIKI lso cused lesser but still sttisticlly significnt decrese Preprty Replens motility. i Astroglide In contrst, powodowły drmtyczny Pre Seed spdek hd ruchliwości progressive motilitypo t 30 mutch mutes kontktu culturez tht próbką didnsieni. not differ Preprt significntly Fem-Glide from powodowł tkże mniejszego control medium spni, (Tble le sttystycznie Fig. istne 1). pogorszenie ruchliwości. Nmist pre- 1 prt Pre-Seed nie wpływł istnie n ruchliwość po 30 The chnges chromt qulity fter tretment mutch hodowli w porównniu z plemnikmi w kontrolnym podłożu (Tbel 1 i Ryc. 1). were widely vrible between dividuls s cn be seen lrge SDs shown (Tble 2). Although popultion mens Zminy percentge jkości chromtyny with DNA po kontkcie frgmenttion z bdnymi did not preprtmi differ between wykzywły dużą study zmienność control międzyosobniczą, groups (SDn ws co more wskzują thn duże 50% odchyleni men), strdowe found (Tbel sttisticlly 2). Chociż significnt średni crese populcyjn dl odsetk chromt dmge z frgmentcją with subject DNA (vergnił 10% się między or more) bdnymi fter culture grupmi with grupą FemGlide kontrolną (P¼.02) (odchylenie nie róż- K-Y strdowe Jelly (P¼.04) stnowiło spond compred 50% średniej), with stwierdziliśmy control występownie Although sttystycznie some istnego dmge wzrostu ws observed uszkodzeń chromtyny w chromt poszczególnych qulity próbkch (percent (średnio DNA o co frgmenttion njmniej 10%) dex) po hodowli fter z medium. culture preprtem withfemglide Pre Seed, (p =,02) crese i K-Y Jelly ws (p = not,04), sttisticlly w porównniu significnt plemnikmi (Fig. w kontrolnym 2). podłożu. Chociż po hodowli w obecności z preprtu Pre-Seed stwierdzono w pewnym spniu spdek jkości chromtyny (procenwy wskźnik frgmentcji DNA), DISCUSSION wzrost ten nie był sttystycznie istny (Ryc. 2). Most couples who try conceive experience vgl dryness t some time durg ovulry tercourse. A self-reportg OMÓWIENIE WYNIKÓW Internet study 1,500 tryg--conceive couples found U większości kobiet strjących się zjść w ciążę, w trkcie ssunku płciowego w okresie owulcji dochodzi do suchości w pochwie. tht 75% se couples hd cresed cidences vgl dryness becuse hvg timed tercourse on repeted dys W smodzielnie wypełninym ternewym bdniu nkiewym round ovultion, fer filg t conception, fertility medictions. Twenty-five percent se tryg- przeprowdzonym z udziłem 1500 pr strjących się zjść w ciążę stwierdzono, że u 75% bdnych kobiet częściej występowł suchość w pochwie z powodu: odbywni ssunku płciowego w krót-conceive couples reported lwys usg vgl lubricnt durg tercourse (18). However, use vrious commercil kich okresch czsu w okresie owulcji, lęku przed niedojściem do products vilble hs been strongly discourged by previous vestigrs, who found significnt reduction motil- zpłodnieni orz ssowni leków poprwijących płodność. 35% z pr strjących się zjść w ciążę podło, że zwsze w trkcie ssunku ity płciowego vibility ssują lubryknt dopochwowy with use (18). se Nmist products bdcze już number wcześniej zdecydownie vitro nie vivo zlecli ssowni (3 11). różnych In contrst dostępnych n previous rynku produktów,, we gdyż studied w szeregu bdń effects vitro vgl i vivo dryness 11) stwierdzili productsistny on spdek chromt ruchliwości qulity, i żywotności ddition po (3 zssowniu motility. tych produktów. W przeciwieństwie do wcześniejszych bdń, Ourw study nszym suggests bdniu tht oceniliśmy even wpływ wter-soluble produktów lubricnts zmniejszjących suchość now icide, pochwie nie tylko such n s ruchliwość FemGlide,, Astroglide, le contg tkże Replens, n jkość chromtyny hve negtive. effects on motility chromt Wyniki nszego tegrity. bdni Kutteh sugerują, et l. że chieved pomimo results tego, iż similr lubryknty 376 Agrwl et l. Vgl lubricnts semen qulity Vol. 89, No. 2, Februry 2008

3 TABELA TABLE 1 Ruchliwość Sperm motility 30 mutes 30 mut fter cubtion po kubcji with z lubrykntmi vgl lubricnts. dopochwowymi. Procenwy Percent spdek decrese ruchliwości motility Interwencj Tretment tervention Ruchliwość Sperm motility (%) (%) w porównniu from controls z kontrolą Kontrol Control (HTF þ+ 10% HSA) ± NDNA 10% FemGlide ± ± % Pre-Seed Pre Seed ± ± % Replens ± ± % Astroglide 2 ± ± 1 1 Note: Uwg: Vlues Dne re wyrżono expressed w postci s men średni SD. ± NA odchylenie ¼ not pplicble. strdowe. ND = nie dotyczy. P P<.01< compred w porównniu withz controls, kontrolmi, by repeted-mesures w teście ANOVA dl ANOVA. powtórzonych pomirów. Agrwl. Vgl lubricnts semen semen qulity. qulity. Fertil Fertil Steril Steril FIGURE RYCINA 1 Sctter Wykres plot punkwy dl difference różnicy w ruchliwości motility subject dl poszczególnych ech tretment próbek s compred w kżdej grupie, with ech control. w porównniu The men z kontrolą. difference Kwdrt ech ozncz tretment średnią is różnicę squre dl box, kżdej grupy, SD is pionow leli ech w kżdej column kolumnie dt. ozncz odchylenie strdowe Procent Ruchliwość Procenw zmin w porównniu z kontrolą Agrwl. Vgl lubricnts semen qulity. Fertil Steril ours rozpuszczlne showgw complete wodzie, tkie icidl jk FemGlide, ctionastroglide Astroglide i Replens, Replens nie zwierły fterśrodków 60-mute plemnikobójczych, cubtion with wywierły semen jednk smples niekorzystny Glycer, wpływ n ruchliwość m gredient i tegrlność se lubricnts, chromtyny. hs (7). been Kutteh found i wsp. uzyskli cuse podobne proundwyniki hibitioni pokzli motility cłkowite dziłnie plemnikobójcze progressionpreprtów by number Astroglide vestigrs i Replens po 60 (4, mutch 7, 11); wrd however, kubcji z Goldenberg próbkmi nsieni White (7). Wielu chieved bdczy contrdicry stwierdziło, results gliceryn, suggested główny skłdnik glycer tych lubrykntów, be lubricnt w zncznym choicespniu - że fertile hmuje couples ruchliwość (6). i ruch A possible postępowy explntion (4, 7, 11), ir nmist fdg my Goldenberg tht i White glycer uzyskli przeciwne semen were wyniki noti dequtely sugerowli, że mixed gliceryn pown glycer być lubrykntem beg coted z wyboru onlydl onbezpłodnych botmpr (6). becuse test Możliwe tubes wyjśnienie (11). Tgtz tych etrozbieżności l. found nojest motile tkie, or że vible być może zoryn i nsienie fter cubtg nie zostły odpowiednio semen smple wymieszne, with K-Y gdyż Jelly glicery- glice- 30 n pokrył mutes tylko (9). dno Anderson probówek et l., (11). Tgtz prospective i wsp. stwierdzili study, brk lso found ruchliwych decresed i żywych percentge po progressive kubcji próbki motility, nsieni progressivprtem velocity, K-Y Jelly curviler przez 30 mut velocity, (9). W bdniu lterl hed prospektywnym z pre- displcement Anderson withi wsp. K-Ytkże Jelly, stwierdzili olive oil, spdek odsetk sliv (3). Frischmn wykzujących l. demonstrted ruch postępowy, thtszybkości impirment postępu, szybkości s krzywolio- progres- et sive wej orz motility bocznego withprzemieszczni Astroglide główki K-Y Jelly pod were wpływem dosekontktu dependent z preprtem but timek-y dependent Jelly, oliwą (5). z oliwek Thei physiologic ślą (3). Frischmn relevnce i wsp. such wykzli, lubricnt że zburzeni dmge ruchu onpostępowego ws shown by pod Miller wpływem l., kontktu demonstrtg z preprtmi tht cervicl Astroglide mucus i K-Y penetrtion Jelly były zleżne od et fter dwki, tercourse le niezleżne ws od czsu proundly kontktu disrupted (5). Miller fter i wsp. lubricnt wykzli contct znczenie durg fizjologiczne coitus tkiego (8). uszkdzjącego wpływu lubrykntów n plemniki, pokzując, że pod wpływem kontktu z lubrykntem The w czsie dmge ssunku seen with płciowego sedochodziło vgl dryness do zncznego tretments zburzeni is most przenikni likely due przez nonphysiologic śluz szyjki mcicy osmollity (8). se products (7). The optimum vlue Uszkodzenie migrtion survivl pod wpływem cervicl tych produktów mucuszmniej- szjących 7.2suchość 8.5 w pochwie (12). At jest njprwdopodobniej time ovultion, związne z niefizjologiczną cervicl mucus osmollnością secretions i tych produktów womn(7). elevtes Optymln is between wrść similr rnge dl przemieszczni promote się trnsport i ich through przeżyci w cervix śluzie szyjki (19). mcicy Outside wynosi this od rnge, 7,2 do 8,5 (12). levels W okresie re dmgg owulcji wrść. Ion śluzu concentrtion szyjki mcicy u or kobiet osmollity rośnie do is podobnego lso strictly zkresu regulted wrści, by body ułtwić fluids, trnsport physiologic przez osmollity szyjkę mcicy between (19). 270 niemieszczące 360 mosm/kg się w tym is przedzile best wrści function. m uszkdzjący As osmollity semen pproches 600 mosm, ll motil- wpływ n plemniki. Stężenie jonów i związn z nim osmollność płynów ustrojowych są tkże brdzo skrupultnie regulowne. Optymln osmollność dl wynosi 270 do 360 mosm/kg. ity is lost (20, 21). Osmollity levels three products evluted here re high (>1,000 mosm/kg), specificlly W mirę jk osmollność nsieni zbliż się do wrści 600 mosm, K-Y Jelly, Astroglide, Replens. Interestgly, hypoosmotic concentrtions re even more dmgg ruchliwość wszystkich zmier (20, 21). Osmollność trzech z oceninych produktów jest wysok (> 1000 mosm/kg), w thn hypernicity, when coupled with n cidic environment (22). The osmollity FemGlide is lower thn szczególności lubrykntów K-Y Jelly, Astroglide i Replens. Co teresujące, hipoosmollność w powiązniu ze środowiskiem kwśnym physiologic jest nwet szkodliwsz levels. Tuli dl et l. postulted niż hiperniczność tht (22). icidl Preprt FemGlide ctivity m sliv osmollność is due niższą od presence fizjologicznej. thiocynte Tuli i ions wsp. postulowli, mylse że dziłnie enzyme plemnikobójcze (10). śly jest związne z obecnością Over jonów number tiocyjninowych yers vrious i enzymu uthors mylzy hve(10). suggested different W ciągu products osttnich lt różni be used urzy bysugerowli, fertile couples że bezpłodne s vgl powny lubricnts. ssowć Miller różne produkty et l. demonstrted jko lubryknty tht dopochwowe. vitro pry Miller i wsp. motility wykzli, hibition że hmownie by vgl ruchliwości lubricnts is w time wrunkch concentrtion vitro przez dependent, lubryknty dopochwowe reby suggestg jest zleżne od use czsu smller i stężeni, trvgl co sugeruje, że liquots nleży ssowć lubricnt, mniejsze porcje whichlubrykn- tów dopochwowych, dequte które coitl mogą lubriction zpewnić odpowiednie without significntly nwilżenie might provide impirg pochwy w trkcie ssunku penetrtion płciowego, cervicl nie zburzjąc mucus (8). w istnym Kutteh et spniu l. observed przenikni tht motility przez śluz isszyjki mted mcicy (8). with Kutteh cnol i wsp. oil zobserwowli, Hm sże F-10. ruchliwość This could be due nie zmieni n observble wpływem bilyer kontktu z cnol olejem Cnol oil i F-10 Hm s Hm. Może F-10 być providg się pod zwią- Fertility Sterility â 377

4 TABELA TABLE 2 Frgmentcj Sperm DNA frgmenttion DNA, results po kubcji fter culture z lubrykntmi with vgldopochwowymi. lubricnts. Interwencj Tretment tervention Procenwy Percent DNA wskźnik frgmenttion frgmentcji dex DNA Procenwy Percent wzrost crese uszkodzeń w porównniu dmgez over kontrolą controls Kontrol Control (HTF þ+ 10% HSA) ± 8 8 ND NA 10% Pre-Seed Pre Seed ± ± % K-Y Jelly ± ± % FemGlide ± ± Note: Uwg: Vlues Dne re wyrżono expressed w postci s men średni SD. ± NA odchylenie ¼ not pplicble. strdowe. ND = nie dotyczy. P P<.05< compred w porównniu withz controls, kontrolmi, by repeted-mesures w teście ANOVA dl ANOVA. powtórzonych pomirów. Agrwl. Vgl lubricnts semen semen qulity. qulity. Fertil Steril Fertil 2008 Steril zne brrier z możliwą oxidtion, do zobserwowni fluctution, podwójną wrstwą or oleju microenvironmentl i F-10 Hm zpewnijącą chnges (7). brierę Edvsson chroniącą przed et l. utlenieniem suggested fluktu- usg Cnol rw cjmi egg i white nymi s zminmi vgl mikrośrodowisk lubricnt (7). fertile Edvsson couples i wsp. who sugerowli, need że bezpłodne lubricnt pry, (23). które However, potrzebują lubrykntu, possibilitypowny development ssowć jko lubryknt llergicsurowe rection biłko jj (23). eggjednkże protemożliwość fer rozwoju tht rekcji it might lergicznej ct n sbiłko culture jj i obw, medium że biłko jj vgl może flor pełnić hs rolę impeded podłoż wzroswego its use s dl vgl flory pochwy lubricnt. nie pozwoliły Anderson n et jego l. zssownie found bby jko oil lubrykntu cuse dopochwowego. only smll Anderson reductions i wsp. stwierdzili, motility, że oliw despite dl dzieci hvg powoduje high jedynie viscosity nieznczny osmollity ruchliwości (3). Despite llpomimo se fdgs, wysokiej lepkości none i osmollności bove- spdek mentioned (3). Pomimo wszystkich products tych hs obserwcji received żden universl z wyżej cceptnce wspomninych commercil produktów nie mrketg. zyskł powszechnej However, kceptcji on i nie bsis doczekł c- się curte wprowdzeni mtion, do sprzedży. mnyjednkże physicins n podstwie re still niedokłdnych recommendg mcji lubricnts wielu lekrzy or sliv w dlszym ciągu fertile zlec lubryknty couples who lub ślę re delg dl bezpłodnych with vgl pr, które dryness. muszą zmierzyć się z problemem suchości pochwy. FIGURE RYCINA 2 Sctter Wykres plot punkwy dl difference różnicy w jkości chromt chromtyny qulity ech dl poszczególnych subject echpróbek tretment w kżdej s compred grupie, w porównniu with control. z kontrolą. The men Kwdrt difference ozncz ech średnią tretment różnicę is dl kżdej squre grupy, box, pionow SDli is w le kżdej ech kolumnie column ozncz dt. odchylenie strdowe. Procent Chromtyn Procenw zmin w porównniu z kontrolą Agrwl. Vgl lubricnts semen qulity. Fertil Steril W In this niejszym study, bdniu we found stwierdziliśmy, tht Pre Seed że lubryknt timte moisturizer Pre-Seed m hd mimlny niekorzystny negtive effect wpływ on n both zrówno ruchliwość motility, chromt jk i jkość qulity, chromtyny, which my co może be due być związne its more z brdziej physiologic fizjologicznym isonic i izonicznością multiontego s compred preprtu withw porównniu or products. z nymi It provides produktmi. moisture Lubryknt ten zpewni osmollity nwilżenie thtw re wrunkch mtched those i osmollności, semen które są fertile zbliżone mucus, do odpowiednich so tht prmetrów cn trnsport nsieni i śluzu zpewnijącego reproductive płodność, trct without tk że plemniki dmge. mogą In ddition, przedostć it through conts się przez drogi plnt rodne ntioxidnt, bez uszkodzeń. rboglctn. Dodtkowo produkt Ellgn ten zwier et l. roślny n przeciwutlenicz, vitro study 25rboglktn. normozooic Ellgn donor i wsp. smples w bdniu usg przeprowdzonym computer-ssisted w wrunkch semen nlysis vitro z użyciem chieved 25 próbek results nsieni similr pochodzących ours (24). od 25 dwców They found z prwidłowym tht nsieniem, 10% przy vol/vol użyciu komputerowej nlizy nsieni uzyskli wyniki zbliżone do wyników solution Pre Seed hd higher likelihood penetrtg nszego bdni (24). N podstwie wyższej średniej prędkości ruchu, cervicl mucus bsed on ir higher men verge pth velocity, strightness, mplitude lterl hed displce- prost i mplitudy bocznego odchyleni główki stwierdzili, że plemniki w 10%-owym obj./obj. roztworze Pre-Seed mją większą sznsę ment n przeniknięcie s compred przez śluz with szyjki FemGlide, mcicy niż Astroglide, w przypdku K-Y preprtów Jelly, FemGlide, Replens Astroglide, (24). Our K-Y Jelly results i Replens suggest (24). tht Nsze Pre Seed wyniki sugerują, że promisg preprt Pre-Seed tretment może być vgl obiecującym dryness środkiem fertile n suchość cou- my be ples pochwy who u bezpłodnych re tryg pr, conceive; które strją however, się zjść lrge-scle w ciążę. Nmist vivo trils muszą re one needed zostć potwierdzone support w our dużych fdgs. bdnich vivo. Acknowledgment: Podziękowni: Aurzy Thedziękują uthorsz grtefully pomoc techniczną cknowledge technikom technicl w Lborrium ssistnce Andrologicznym. Andrology Bdnie Lborry było fnsowne technologists. przez Glickmn ReserchUrologicl support ws Institute, provided Clevel by Clic. Glickmn Urologicl Institute, Clevel Clic. PIŚMIENNICTWO REFERENCES 1. Jmieson DJ, Steege JF. The prevlence dysmenorrhe, dyspreuni, pelvic p, irritble bowel syndrome primry cre prctices. Obstet Gynecol 1996;87: Oberg K, Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer KS. On ctegoriztion quntifiction women s sexul dysfunctions: n epidemiologicl pproch. Int J Impot Res 2004;16: Anderson L, Lewis SE, McClure N. The effects coitl lubricnts on motility vitro. Hum Reprod 1998;13: Boyers SP, Corrles MD, Huszr G, DeCherney AH. The effects Lubr on motility vitro. Fertil Steril 1987;47: Frishmn GN, Lucino AA, Mier DB. Evlution Astroglide, new vgl lubricnt: effects length exposure concentrtion on motility. Fertil Steril 1992;58: Goldenberg RL, White R. The effect vgl lubricnts on motility vitro. Fertil Steril 1975;26: Kutteh WH, Cho CH, Ritter JO, Byrd W. Vgl lubricnts fertile couple: effect on ctivity. Int J Fertil Menopusl Stud 1996;41: Miller B, Kle TA, Opshl MS. The effect surgicl lubricnt on vivo penetrtion cervicl mucus. Fertil Steril 1994;61: Agrwl et l. Vgl lubricnts semen qulity Vol. 89, No. 2, Februry 2008

5 9. Tgtz GE, Okgki T, Scirr JJ. The effect vgl lubricnts on motility vibility vitro. Am J Obstet Gynecol 1972;113: Tuli T, Plouffe L Jr, McInnes RA. Effect sliv on motility ctivity. Fertil Steril 1982;38: Tuli T, McInnes RA. Vgl lubricnts: effect glycer egg white on motility progression vitro. Fertil Steril 1984;41: World Helth Orgniztion. Lborry mnul exmtion humn semen semen cervicl mucus terction. 4th ed. New York: Cmbridge University Press, 1999; Settlge DS, Moshim M, Tredwy DR. Sperm trnsport from externl cervicl os fllopin tubes women: time quntittion study. Fertil Steril 1973;24: Ellgn JE, Evenson DP, Flemg JE, Brisbois RS, Hiss GA, Broder SJ, et l. Coculture humn with bove oviduct epilil cells decreses chromt structurl chnges seen durg culture medi lone. Fertil Steril 1998;69: Esp AM, Munne S, Jost LK, Evenson DP. Studies on chromt structure ltertions cygenetic dmge mouse followg vitro cubtion. Studies on vitro-cubted mouse. J Androl 1993;14: Munne S, Esp A. The effect -vitro geg on mouse chromosomes. Hum Reprod 1991;6: Krbus DS, Evenson DP, Kproth MT. Effects egg yolk citrte milk extenders on chromt structure vibility cryopreserved bull. J Diry Sci 1991;74: Ellgn JE, Short RA. Prevlence vgl dryness tryg conceive couples. Pcific Cost Reproductive Society Meetg, April 23 27, 2003; Rncho Mirge, Clini. 19. Guttmcher AF, Shettles LB. Cyclic chnges cervicl mucus, its prcticl importnce. Hum Fertil 1940;5: Ross M, Blerci G, Lucrelli G, Forest C, Mntero F. Role seml osmolrity reduction humn motility. Int J Androl 2002;25: Mkler A, Dvid R, Blumenfeld Z, Better OS. Fcrs ffectg motility. VII. Sperm vibility s ffected by chnge osmolrity semen ure specimens. Fertil Steril 1981;36: Blckshw AW, Emmens CW. The terction, osmotic pressure electrolyte concentrtion on motility rm, bull humn zo. J Physiol 1951;114: Edvsson A, Bergmn P, Steen Y, Nilsson S. Chrcteristics donor semen cervicl mucus t time conception. Fertil Steril 1983;39: Ellgn JE, Schimmels J. The effects vgl lubricnts moisturizers on computer ssisted nlysis (CASA) prmeters ssocited with cervicl mucus penetrtion. Fertil Steril 2004;82:S Fertility Sterility â 379

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, 17 26 CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego

Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego Prof. dr hb. Ew Cieślik Cechy prozdrowotne żywności pochodzeni roślinnego Podstwowe funkcje żywności to zspokojenie głodu orz dostrczenie energii i skłdników niezbędnych do rozwoju orgnizmu i zchowni dobrego

Bardziej szczegółowo

Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body

Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body 382 Developmentl Period Medicine, 2014, XVIII, 3 IMiD, Wydwnictwo Alun Ann Gogol 1, Edwrd Sulicz 1,2, Michł Kuszewski 1, Młgorzt Mtyj 3, Andrzej Myśliwiec 1 Development of low posturl tone compenstory

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

through over away from across out of along into under round towards up down 4 PRONUNCIATION: /uː/ /aʊ/ /ɒ/ /əʊ/

through over away from across out of along into under round towards up down 4 PRONUNCIATION: /uː/ /aʊ/ /ɒ/ /əʊ/ Grmmr b rzetwrzie il m c Worboo This record is copyright d xm uilder d xm rctice pges Worboo li she ited c Grmmr b Grmmr exercises sell rules 9 ffirmtive negtive questions Czsu sple używmy do mówieni o

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 3/2004 ISSN 0423-104X Risk of Breast Cancer

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Katedra Biomechaniki, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska 2. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna im. Piastów Śl., Wrocław, Polska 1

Katedra Biomechaniki, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska 2. Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna im. Piastów Śl., Wrocław, Polska 1 STUDIUM PRZYPADKU / CASE STUDY Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja MEDSPORTPRESS, 2014; 2(6); Vol. 16, 197-208 DOI: 10.5604/15093492.1105238 Ocena chodu pacjenta leczonego obustronną aloplastyką stawów

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego

Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego : 21 25 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego PL ISSN 1734 3402

Bardziej szczegółowo

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland 277 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 3, 277 287 Prace oryginalne Andrzej Knapik 1, Edward Saulicz 2,

Bardziej szczegółowo

Postępy Andrologii Online

Postępy Andrologii Online Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Tom 1 Numer 1 Marzec 2014 Postępy Andrologii Online Advances in Andrology Online Plemniki ludzkie zawierające nieprawidłowości główki, wstawki i witki mężczyzny

Bardziej szczegółowo

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Redaktor tomu Sławomir Winiarski

Redaktor tomu Sławomir Winiarski Redaktor tomu Sławomir Winiarski Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rocznik, 28, 26, strony 1 54 Redaktor Naczelny Zbigniew Naglak

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca BADANIA KLINICZNE Paulo Coelho ESTEVAM BONFANTE Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach Characterization of 5 different implant surfaces and their

Bardziej szczegółowo

User's Manual. Tablet PC GoClever TAB R75

User's Manual. Tablet PC GoClever TAB R75 (044)361-05-06 ICQ:495-089-192 (067)469-02-12 ICQ:613-211-859 (099)048-99-03 (093)672-77-76 User's Mnul Tblet PC GoClever TAB R75 In the onle sre Wu you lso cn buy Tblet GoClever TAB R75. Delivery Kyiv

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo