SolidWorks 2007 Nowe funkcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolidWorks 2007 Nowe funkcje"

Transkrypt

1 SolidWorks 2007 Nowe funkcje Notatka: Aby korzystać z interaktywnych ilustracji zawartych w niniejszym pliku PDF, na stacji roboczej musi być zainstalowana aplikacja Adobe Reader Wcześniejsze wersje aplikacji Adobe Reader mogą nie działać prawidłowo w przypadku wybrania interaktywnej ilustracji.

2 , Dassault Systemes SolidWorks Corporation jest firmą należącą do Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY). 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts USA Wszelkie prawa zastrzeżone Patenty USA 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,603,486; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712 oraz pewne inne zagraniczne patenty, w tym EP 1,116,190 i JP 3,517,643. Zgłoszono wnioski o ochronę patentową w USA i za granicą. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie powinny być uznawane za zobowiązania ze strony SolidWorks Corporation. Żadne materiały nie mogą być powielane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą, elektroniczną, czy mechaniczną, w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody SolidWorks Corporation. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami tejże licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez SolidWorks Corporation dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w Umowie licencyjnej oraz na usługę subskrypcji SolidWorks Corporation. Żadne wyrażone ani dorozumiane stwierdzenia w niniejszym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany wspomnianych gwarancji. SolidWorks, PDMWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks Corporation, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest SolidWorks Corporation. SolidWorks 2007 jest nazwą produktu SolidWorks Corporation. COSMOSXpress, DWGeditor, DWGgateway, Feature Palette, PhotoWorks oraz XchangeWorks są znakami towarowymi SolidWorks Corporation. COSMOS i COSMOSWorks są zastrzeżonymi znakami towarowymi, natomiast COSMOSMotion i COSMOSFloWorks są znakami towarowymi Structural Research & Analysis Corporation. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Software Solutions Co. Limited. ACIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Spatial Corporation. GLOBEtrotter oraz FLEXlm są zastrzeżonymi znakami towarowymi Globetrotter Software, Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Numer dokumentu: PMX0215-PLK KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Ograniczone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. Użycie, powielanie lub ujawnianie oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom, zawartym w FAR (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) oraz w umowie licencyjnej. Dostawca/Producent: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA Części tego oprogramowania , ComponentOne Części tego oprogramowania D-Cubed Limited. Części tego oprogramowania są rozprowadzane na podstawie licencji udzielonej przez DC Micro Development, Copyright DC Micro Development, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Software Solutions Co. Limited. Części tego oprogramowania Macromedia, Inc. Części tego oprogramowania mental images GmbH & Co. KG Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. MoldflowXpress Moldflow Corporation. MoldflowXpress jest chronione patentem USA nr 6,096,088 i patentem australijskim nr Części tego oprogramowania PCGLSS , Computational Applications and System Integration, Inc. Części tego oprogramowania Priware Limited Części tego oprogramowania , SIMULOG. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. Części tego oprogramowania Structural Research & Analysis Corp. Części tego oprogramowania Tech Soft America. Części tego oprogramowania są opatrzone prawami autorskimi i są własnością firmy UGS Corp Części tego oprogramowania Viewpoint Corporation. Części tego oprogramowania , Visual Kinematics, Inc. Copyright Adobe Systems Incorporated i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382. Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Dodatkowe informacje dotyczące dóbr intelektualnych Adobe PDF Library znajdują się w menu Pomoc, Informacje. Oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy grupy Independent JPEG. Inne części SolidWorks 2007 są licencjonowane przez licencjodawców firmy SolidWorks. Wszelkie prawa zastrzeżone Oprogramowanie PDMWorks Enterprise SolidWorks Nordic AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Outside In Viewer Technology Stellent Chicago, Inc.

3 Spis treści Wprowadzenie Informacje o niniejszym podręczniku xi Przejście do SolidWorks xiii Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Dodaj do biblioteki Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania Obrazy tła Menedżer poleceń CommandManager Dokumentacja Raporty o błędach Drzewo operacji FeatureManager Skróty klawiaturowe Regulacja numeryczna Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Plik przenośny Informacje o wydajności Przechwytywanie ekranu Wybierz inny Okienko zadań Triada Cofnij Jednostki i standardy wymiarowania Menu Widok Nowe funkcje SolidWorks 2007 iii

4 Rozdział 2 Szkicowanie Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Relacje równości Przytnij elementy Stycznie do ściany Bloki Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych Konwertowanie bloków na geometrię konstrukcyjną Trakcja i pasy Pas/Łańcuch Utwórz ścieżkę Kopiowanie wymiarów i relacji Definiowanie szyków ze szkicu Szyki liniowe ze szkicu Szyki kołowe ze szkicu Całkowite definiowanie szkicu Relacje z punktami środkowymi Zachowania orientacji szkicu Opcje szkicowania Anty-alias Cofnij SketchXpert Szkiców Diagnoza Napraw ręcznie Splajny Krzywizna Splajny dwupunktowe Uchwyty obciążenia i kierunku Wieloboki kontroli Rozdział 3 Części i operacje Ogólne Menedżer wyboru SelectionManager Wybór przez ściany Części wieloobiektowe Powierzchnie według granicy Narzędzia Xpert operacji, zaokrągleń i pochyleń FeatureXpert Operacji FilletXpert Zaokrągleń Nowe funkcje SolidWorks 2007 iv

5 DraftXpert Pochyleń Swobodne formowania Seria otworów Wypełnienia powierzchni Rozdział 4 Złożenia Pas/Łańcuch Wyświetlanie i wybór Wyizoluj Wybór przecinający Wiązania Wiązania mechanizmów zębatkowych Tryb wielokrotnych wiązań Przełożenia przekładni zębatych Wiązanie z krzywą MateXpert Wiązań Inteligentne komponenty Selektywne wstawianie Ukrywanie komponentów Udoskonalenia ogólne Opcja konfiguracji komponentu w użyciu Oznaczenia gwintu Podzespoły elastyczne Otwieranie części Rozdział 5 Rysunki Przerwania Usuwanie widoków Arkusze rysunku Nawigacja Zmiana nazwy Zmiana kolejności Widoki względne Widoki przekroju Paleta widoków Rozdział 6 Opisywanie szczegółów Widoki Adnotacji Strzałki Nowe funkcje SolidWorks 2007 v

6 Odnośniki Bloki Znaczniki środka Symbole bazy pomiarowej Standardy wymiarowania Litery widoków szczegółów Etykiety widoku szczegółów Objaśnienia otworu Wymiary Przeciąganie Pomocnicze linie wymiaru Wymiary ułamkowe Blokowanie Przyciąganie Cofanie DimXpert Wymiarów Linie wiodące Przeciąganie linii wiodących Linie wiodące z uskokami Przenoszenie i kopiowanie adnotacji Notatki Tabele Udoskonalenia ogólne Ogólne tabele Tabele otworów Tabele poprawek Wyrównanie tekstu Cofanie Etykiety widoku Pozycjonowanie Czcionka Rozdział 7 Arkusz blachy Przycięcie narożnika Odgięcia krawędzi dla zakrzywionych krawędzi planarnych Zakrzywione krawędzie Wymagania Cechy charakterystyczne Ograniczenia Nowe funkcje SolidWorks 2007 vi

7 Zgięcia wyciągnięte po profilach z liniami zgięcia Transformacja szkiców ze stanu rozłożonego do zgiętego Rozdział 8 Inne funkcje Instalacja Menedżer instalacji SolidWorks Jednostki i wymiary Interfejsy programowania aplikacji COSMOSFloWorks Udoskonalenia animacji Model kawitacyjny W pełni opracowany przepływ dla prostokątnego przekroju poprzecznego Udoskonalone sterowanie siatki Materiał ortotropowy Chłodnice termoelektryczne (TEC) Peltiera Obliczenia wilgotności względnej Termostat Technika cienkich ścian Wyświetlanie Oświetlenie Obracanie widoku Grafiki RealView Wyświetlanie stycznych krawędzi DWGeditor Import/eksport DXF 3D Kolory Opcje eksportu Opcje importu Eksplorator SolidWorks Explorer Konstrukcje spawane Rozdział 9 Komponenty SolidWorks Office Udoskonalenia ogólne COSMOSMotion Integracja z pakietem SolidWorks Office Premium Symulacja przy użyciu SolidWorks Animator i edrawings Siły na zębach kół zębatych Wielokrotne scenariusze jeżeli-to Nowe funkcje SolidWorks 2007 vii

8 Ściany przenoszące obciążenia COSMOSWorks Adaptacyjna analiza złożeń Złącza łożyskowe Udoskonalenia złącz śrubowych Niestandardowe wykresy wyników i struktura drzewa Symetria cykliczna Wykresy otoczki P Obciążenia podążające dla analizy nieliniowej A Siły swobodnego obiektu Wykresy jakości siatki Nowe opcje animacji Odległa masa Uchwyty przycinania przekroju Sensory Udoskonalenia złącz sprężynowych Wartości powyżej granicy plastyczności wyświetl. określonym kolorem. 9-8 Analiza konstrukcji spawanych edrawings Kolor papieru Narzędzie stempla Obrazy Sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje Narzędzie pomiaru Interfejs użytkownika Drukowanie Warstwy Wyniki analizy grubości Obsługa plików AutoCAD 3D DXF Integracja z Microsoft Office FeatureWorks PDMWorks Workgroup Zaewidencjonowanie rysunków Kompatybilność pomiędzy pakietami Service Pack Kreator kopiowania ustawień Informacje o dokumencie Wiele stref czasowych Porządkowanie PDMWorks Pomoc online PDMWorks Advanced Server i Wyzwalacze PDMWorks Uprawnienia projektu Nowe funkcje SolidWorks 2007 viii

9 Wyszukiwanie Wybieranie etykiet Autonomiczny klient Standalone Client Przełączanie pomiędzy przechowalniami Web Portal PhotoWorks Materiały Wyświetlanie materiałów w opcjach Biblioteka materiałów Edytor sceny Okno podglądu ScanTo3D SolidWorks Animator Sterowanie kamerą COSMOSMotion Udoskonalona obsługa oświetlenia i kamery Wiązanie z krzywą Orientacja widoku SolidWorks Design Checker Automatyczna korekta Kreator nauki weryfikacji Scalanie standardów Nowe weryfikacje projektu Strona powitalna Harmonogram zadań SolidWorks Design Checker Aktualizacja PDMWorks SolidWorks Routing (Wyznaczanie trasy) Paski narzędzi Automatyczna trasa Kołnierze przylegające Elastyczny kanał kablowy Szybkie porady Wyznaczania trasy Długość końcówki Zmiana średnicy trasy Tworzenie trasy bez przygotowania Kreator komponentów Wyznaczania trasy Kreatory biblioteki list odcinków Od-Do Ustawienia opcji Wyznaczania trasy Zespoły przewodów Nowe funkcje SolidWorks 2007 ix

10 SolidWorks Toolbox Dodawanie części Standard chiński Konfiguracja danych Wstawianie łączników Odtwarzanie łączników Ścieżka pliku Toolbox SolidWorks Utilities Znajdowanie i zamienianie tekstu w adnotacjach Znajdowanie, modyfikowanie i wygaszanie parametrów operacji Malarz formatu Upraszczanie Nowe funkcje SolidWorks 2007 x

11 Wprowadzenie Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik opisuje nowe funkcje oprogramowania SolidWorks 2007 i pomaga w ich opanowaniu. Przedstawia koncepcje i zawiera przykłady wyjaśniające krok po kroku wiele nowych funkcji. Podręcznik nie opisuje wszystkich szczegółów nowych funkcji w tej wersji oprogramowania. Pełny opis nowych funkcji oprogramowania SolidWorks 2007 zawiera Pomoc SolidWorks. Odbiorcy Podręcznik jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników oprogramowania SolidWorks i zakłada dobrą praktyczną znajomość wcześniejszej jego wersji. Jeżeli użytkownik nie miał wcześniej styczności z tym oprogramowaniem, zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem Szybki start, wykonanie lekcji Samouczka online, a następnie skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania informacji o kursach szkoleniowych w zakresie SolidWorks. Dodatkowe zasoby Dostępne są również inne zasoby służące poznaniu nowych funkcji oprogramowania SolidWorks: Nowe funkcje SolidWorks Informacje główne. Niniejszy podręcznik przedstawia najważniejsze informacje o nowych funkcjach oprogramowania SolidWorks. Podręcznik ten jest dostępny w postaci drukowanej dla klientów nowych i dokonujących uaktualnienia. Interaktywne nowe funkcje. Aby przeczytać o nowych funkcjach danego polecenia, należy kliknąć symbol obok nowych elementów menu i tytułów nowych i zmodyfikowanych menedżerów właściwości PropertyManager. Na ekranie pojawi się temat pomocy wraz z tekstem z tego podręcznika. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xi

12 Ostatnie zmiany Niniejszy podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich udoskonaleń wprowadzonych do oprogramowania SolidWorks Najnowsze zmiany opisano w dokumencie SolidWorks - Uwagi o wersji. Korzystanie z podręcznika Z niniejszego podręcznika należy korzystać łącznie z dostarczonymi plikami części, złożeń i rysunków. Z podręcznikiem należy zapoznać się od początku do końca, otwierając odpowiednie pliki części, złożeń lub rysunków dla każdego z przykładów. Aby użyć przykładowych plików, należy: 1 Zainstalować oprogramowanie SolidWorks Upewnić się, że wybrana jest opcja instalacji Plików przykładów. Pliki przykładów są umieszczone w folderze <katalog_instalacyjny>\samples\whatsnew (katalog_instalacyjny\przykłady\nowefunkcje). Ze względu na to, że niektóre pliki przykładów są używane w więcej niż jednym przykładzie, nie należy zapisywać zmian w tych plikach, chyba że w tekście podano taką instrukcję. Interaktywne operacje Wiele opisów funkcji zawartych w dokumencie Nowe funkcje zawiera obrazy trójwymiarowe (3D) oraz animacje wideo. Obrazy trójwymiarowe zawierają następującą adnotację: Kliknij obraz, aby rozpocząć wyświetlanie 3D. Animacjom towarzyszy ikona, której kliknięcie uaktywnia animację. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xii

13 Konwencje użyte w niniejszym podręczniku Konwencja Znaczenie Przykład Pogrubienie Dowolne narzędzie SolidWorks, element menu lub plik przykładu Kliknąć Wstaw, Odnośnik wiązania. Kursywa Odnosi się do podręczników i innych dokumentów, bądź podkreśla szczególne znaczenie tekstu Porada Prosimy zapoznać się z dokumentem SolidWorks Szybki start. Podczas tworzenia modelu trójwymiarowego (3D), w pierwszej kolejności należy utworzyć szkic dwuwymiarowy (2D), a następnie utworzyć trójwymiarową operację wyciągnięcia. Przejście do SolidWorks 2007 Przekształcanie starszych plików SolidWorks na format SolidWorks 2007 Otwieranie dokumentu SolidWorks pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania pliku powróci do normy. Kreator konwersji SolidWorks automatycznie konwertuje wszystkie pliki SolidWorks pochodzące z wcześniejszej wersji na format SolidWorks Aby uzyskać dostęp do Kreatora konwersji, należy kliknąć przycisk Start Windows, następnie Wszystkie Programy, SolidWorks 2007, Narzędzia SolidWorks, Kreator konwersji. Tworzone są dwa pliki raportów w folderze konwersji: Conversion Wizard Done.txt zawiera listę przekonwertowanych plików. Conversion Wizard Failed.txt zawiera listę plików, które nie zostały przekonwertowane. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xiii

14 Pakiety SolidWorks Service Pack Użytkownicy będący klientami subskrypcji SolidWorks mogą korzystać z pakietów SolidWorks Service Pack, które są regularnie umieszczane w witrynie sieci Web firmy SolidWorks. Pakiety te zawierają aktualizacje oprogramowania SolidWorks Aby sprawdzić dostępność nowego pakietu Service Pack, należy kliknąć Pomoc, Sprawdź, czy istnieją aktualizacje. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xiv

15 1 Podstawy SolidWorks Niniejszy rozdział opisuje udoskonalenia podstaw oraz interfejsu użytkownika oprogramowania SolidWorks w następujących dziedzinach: Dodaj do biblioteki Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania Obrazy tła Menedżer poleceń CommandManager Dokumentacja Raporty o błędach Drzewo operacji FeatureManager Skróty klawiaturowe Regulacja numeryczna Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Plik przenośny Informacje o wydajności Przechwytywanie ekranu Wybierz inny Okienko zadań Triada Cofnij Jednostki i standardy wymiarowania Menu Widok Nowe funkcje SolidWorks

16 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Dodaj do biblioteki Narzędzie Dodaj do Biblioteki projektu zostało zastąpione narzędziem Dodaj do biblioteki. Narzędzie Dodaj do biblioteki zostało dodane do karty Biblioteka projektu Okienka zadań. Menedżer właściwości PropertyManager Dodaj do biblioteki otwiera się po kliknięciu narzędzia w Okienku zadań lub przy przeciąganiu elementu z dokumentu SolidWorks do Okienka zadań. W menedżerze właściwości PropertyManager określane są elementy do opublikowania, nazwy plików, nazwy folderów i inne opcje. Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania W części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Kopie zapasowe/odzyskaj można określić: przypomnienia o zapisywaniu dokumentów oraz częstotliwość ich wyświetlania, folder do zapisywania plików autoodzyskiwania, liczbę dni przechowywania kopii zapasowych. Gdy użytkownik włączy przypominanie o zapisywaniu dokumentów, pojawi się przezroczyste okno komunikatu, jeżeli dokument nie zostanie zapisany w ustalonym czasie (określonym w minutach lub jako liczba wprowadzonych zmian). Okno komunikatu zawiera polecenia zapisania bieżącego dokumentu lub wszystkich dokumentów i znika po kilku sekundach. Jeżeli włączono autoodzyskiwanie, wówczas po następnym uruchomieniu aplikacji SolidWorks zapisane pliki będą dostępne na karcie Autoodzyskiwanie dokumentu Okienka zadań. Można otworzyć indywidualne odzyskane pliki i zapisane pliki lub kliknąć Otwórz wszystkie. Nowe funkcje SolidWorks

17 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Obrazy tła W charakterze tła obszaru graficznego i drzewa operacji FeatureManager można użyć obrazu dostarczonego wraz z oprogramowaniem lub własnego obrazu. Należy kliknąć Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Kolory. Wybrać schemat w części Bieżący schemat kolorów lub przejść do opcji Plik obrazu w części Wygląd tła. Menedżer poleceń CommandManager W menu podręcznym menedżera poleceń CommandManager opcja Pokaż opis została zastąpiona przez Użyj dużych przycisków z tekstem. Opcję Użyj dużych przycisków z tekstem można również zaznaczyć lub odznaczyć w menu Narzędzia, Dostosuj, Paski narzędzi. Można przeciągać całe paski narzędzi z obszaru graficznego lub z obramowania okna do obszaru sterującego menedżera poleceń CommandManager. Dokumentacja Wraz z zestawami nośników zawierających oprogramowanie wysyłane są dwa nowe dokumenty: Szybkie odwołania oraz Przewodnik szybkiego startu. Szybkie odwołania są również dostępne z menu Pomoc. Dokument PDF Nowe funkcje zawiera obecnie ilustracje interaktywne. Można wyświetlać obrazy w trzech wymiarach i odtwarzać animacje wideo. Skompilowany plik pomocy Instalacja i Administracja (.chm), który łączy w sobie i zastępuje szereg dokumentów, został obecnie udoskonalony i zapewnia łatwiejszy dostęp. Nowe funkcje SolidWorks

18 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Raporty o błędach Proces budowania można zatrzymać dla każdego błędu, dzięki czemu możliwe jest naprawianie poszczególnych błędów operacji. Aby wybrać czynność wykonywaną przez oprogramowanie w przypadku napotkania błędu podczas tworzenia lub przebudowywania modelu, w części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Ogólne, należy wybrać Zatrzymaj, Kontynuuj lub Monituj w polu Kiedy pojawi się błąd przebudowy. Przytrzymanie wskaźnika w drzewie operacji FeatureManager na elemencie z błędem wyświetli objaśnienie w postaci etykietki narzędzia. Jeżeli pasek przewijania zostanie przeciągnięty do konkretnej pozycji, model zostanie przebudowany do tej pozycji bez względu na błędy. Model nie jest przebudowywany, jeżeli: dokument nie jest dokumentem najwyższego poziomu; operacja z błędem znajduje się bezpośrednio nad paskiem przewijania; podczas bieżącego przebudowywania część nie zawiera więcej błędów przebudowania niż w poprzednim przebudowaniu. Drzewo operacji FeatureManager Drzewo operacji FeatureManager jest rozwijane, zwijane i przewijane tylko na żądanie. Aby zwinąć wszystkie elementy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zwiń elementy lub nacisnąć Shift+C. Aby przełączyć wyświetlanie lewego panelu (drzewo operacji FeatureManager, menedżery właściwości PropertyManager itp.), należy kliknąć symbol pośrodku obramowania panelu, kliknąć Widok, Obszar drzewa operacji FeatureManager lub nacisnąć klawisz F9. Modele można zapisywać przy pasku przewijania w dowolnym miejscu. Po otwarciu dokumentu można użyć poleceń paska przewijania i przeciągnąć pasek z zapisanej pozycji. Skróty klawiaturowe Interfejs zarządzający skrótami klawiaturowymi pozwala na przedefiniowanie (dodanie, usunięcie lub zmianę) skrótów dla wszystkich poleceń. Do poleceń można przypisywać wiele skrótów. Nowe funkcje SolidWorks

19 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks W oknie dialogowym należy wybrać polecenie i nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy dla danego skrótu. Jeżeli kombinacja klawiszy jest już przypisana do innego polecenia, pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli użytkownik zdecyduje się użyć tego skrótu dla nowego polecenia, skrót ten zostanie usunięty z poprzedniego polecenia. Polecenia można przeglądać według kategorii, a w ramach kategorii można wyświetlić wszystkie polecenia lub tylko polecenia, do których przypisano skróty. Ciągi tekstowe w polu Wyszukaj filtrują listę Polecenie w ramach wybranej kategorii. Ikony makr ze skrótami pojawiają się w kategorii Narzędzia. Polecenie Drukuj listę przywołuje okno dialogowe Ustawienia drukowania, umożliwiając wydrukowanie aktualnie wybranej listy. Polecenie Kopiuj listę kopiuje bieżącą listę do schowka, umożliwiając jej wklejenie w takich dokumentach, jak pliki Word lub Excel. Aby przywrócić systemowe ustawienia domyślne skrótów, należy kliknąć Resetuj na domyślne. Patrz temat Dostosuj klawiaturę w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

20 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Regulacja numeryczna Wprowadzono suwaki poziome i regulatory tarczowe do sterowania numerycznego w menedżerach właściwości PropertyManager Kamera i Kolory. Regulator tarczowy do wprowadzania danych numerycznych Suwak do wprowadzania wartości kątowych Suwak do wybierania koloru Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Styl widoku (Miniatury, Sąsiadująco itp.) wybrany z menu Widok w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jest zapamiętywany przy następnym dostępie do tych okien dialogowych. W oknie dialogowym Otwórz można wybrać wiele plików, używając klawiszy Ctrl oraz Shift. Plik przenośny Polecenie Plik przenośny kopiuje pliki (części, złożenia, rysunki, odniesienia, tabele konfiguracji, pliki Spinacza projektu, wyniki COSMOS oraz zawartość PhotoWorks) do określonego foldera lub pliku ZIP. W aplikacji SolidWorks należy kliknąć Plik, Plik przenośny. W Eksploratorze Windows lub Eksploratorze plików Okienka zadań SolidWorks, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dokument SolidWorks i wybrać SolidWorks, Plik przenośny. W eksploratorze SolidWorks Explorer należy kliknąć Plik przenośny. W oknie dialogowym Plik przenośny wyszczególniony zostanie wybrany dokument, wraz z wszelkimi odniesieniami. Można wybrać dołączenie rysunków i plików PhotoWorks, a także dodać przedrostki lub przyrostki do nazw plików. Jeżeli wyniki zostaną zapisane w pliku ZIP, można go następnie wysłać pocztą elektroniczną. Patrz temat Plik przenośny w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

21 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Informacje o wydajności Informacje o wydajności są wysyłane za pośrednictwem usługi sieci Web, a nie pocztą elektroniczną. W części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Ogólne, opcja Włącz raportu błędów została zmieniona na Włącz przesyłanie informacji o wydajności. Przechwytywanie ekranu Aby skopiować zawartość aktywnego okna lub okienka ekranu do schowka, należy kliknąć Okienko ekranu (pasek narzędzi Standard) lub Widok, Przechwytywanie ekranu. Obraz ten można następnie wkleić w innych aplikacjach (Microsoft Word, Microsoft Excel itp.). Obraz jest przechwytywany bez menu interfejsu użytkownika. Wybierz inny Okno dialogowe Wybierz inny wyświetla ikony dla typów elementów na liście. Ukryte ściany nie są wyświetlane. Lista ukazuje elementy w kolejności przebicia. Podświetlanie pojawia się w wielu widokach. Listę można przewijać za pomocą środkowego przycisku myszy. Nowe funkcje SolidWorks

22 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Okienko zadań Karta Zasoby SolidWorks zawiera łącze do witryny sieci Web User Groups służącej do znajdowania i przyłączania się do grup użytkowników SolidWorks, a także łącze do Nowości. Karta Paleta widoków zawiera widoki rysunku. Patrz: Paleta widoków na stronie 5-5. Karta Autoodzyskiwanie dokumentu pojawia się w przypadku awarii systemu i zawiera odzyskane dokumenty. Patrz: Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania na stronie 1-2. Triada Triada została udoskonalona i obecnie łatwiej łączy się z geometrią. Przemieszczenie kuli centralnej przeciąga obiekt, a nie triadę. Triada jest większa i wyświetlana jest wraz z pierścieniami obrotów, jeśli to stosowne. Ruch obrotowy może być przyciągany do kąta. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pierścień i wybrać: Przyciągaj podczas przeciągania Obróć o 90 Obróć o 180 Patrz temat Triada w pomocy. Cofnij Polecenie Cofnij jest dostępne w większej liczbie miejsc w aplikacji SolidWorks, w tym dla: czynności szkicowania, nawet po wyjściu ze szkicu; patrz: Cofnij na stronie przenoszenia i wygaszania komponentów; tworzenia wymiarów i adnotacji oraz modyfikacji w kontekście rysunku. Nowe funkcje SolidWorks

23 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Jednostki i standardy wymiarowania Gdy aplikacja SolidWorks tworzy nowe szablony przy uruchomieniu, w oknie dialogowym Jednostki i standard wymiarowania pojawia się monit o wybranie domyślnych jednostek (IPS, MMGS itp.) oraz standardu wymiarowania (ISO, ANSI itp.). Jednostki i standardy można później zmienić dla poszczególnych dokumentów w części Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu. Zmienia to wybór dokonany podczas instalacji SolidWorks. Menu Widok Elementy dodane do menu Widok: Przechwytywanie ekranu Oświetlenie Patrz: Przechwytywanie ekranu na stronie 1-7. Pełny ekran (F11) Linie neutralne Kamery Paski narzędzi (F10) Obszar drzewa operacji FeatureManager (F9) W trybie pełnego ekranu, obramowania SolidWorks (w tym obszar drzewa operacji FeatureManager, Okienko zadań i pasek stanu) oraz menu najwyższego poziomu są ukryte. Dostęp do tych menu można uzyskać, zatrzymując wskaźnik nad górną częścią ekranu. Widoczność pasków narzędzi, paska stanu, Okienka zadań oraz obszaru drzewa operacji FeatureManager jest zapamiętywana oddzielnie dla trybu normalnego i trybu pełnego ekranu. Nowe funkcje SolidWorks

24 2 Szkicowanie Niniejszy rozdział opisuje udoskonalenia szkicowania w następujących obszarach: Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Bloki Kopiowanie wymiarów i relacji Definiowanie szyków ze szkicu Całkowite definiowanie szkicu Relacje z punktami środkowymi Zachowania orientacji szkicu Opcje szkicowania SketchXpert Szkiców Splajny Nowe funkcje SolidWorks

25 Rozdział 2 Szkicowanie Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Relacje równości Istnieje możliwość dodawania relacji równości do wszystkich stosownych elementów szkicu podczas szkicowania trójwymiarowego. Przytnij elementy Wszystkie opcje przycinania, Zaawansowane przycinanie, Przytnij wewnątrz itp. są dostępne dla dowolnego szkicu dwuwymiarowego (2D) utworzonego na płaszczyźnie szkicu 3D. Dotychczas można było używać narzędzia przycinania, lecz niemożliwe było wybranie typu przycięcia. Stycznie do ściany Pomiędzy przylegającymi ścianami można dodać relację Stycznej lub Równej krzywizny. Należy wybrać ścianę, krawędź i splajn, a następnie dodać relację. Równa krzywizna Styczna krzywizna Nowe funkcje SolidWorks

26 Rozdział 2 Szkicowanie Bloki Udoskonalenia bloków umożliwiają: orientowanie i wyrównywanie szkiców; modelowanie kół pasowych i kół łańcuchowych; modelowanie mechanizmów krzywkowych. Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych Dotychczas bloki dziedziczyły swą lokalizację początku układu współrzędnych od szkicu rodzica. Obecnie początek układu współrzędnych bloku jest wyrównany z orientacją elementu szkicu. Lokalizacja początku układu współrzędnych w oparciu o pozycję bloku Lokalizacja początku układu współrzędnych Możliwa jest zmiana lokalizacji początku układu współrzędnych oraz orientacji bloków i szkiców. Polecenie Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych zastępuje polecenie Wyrównaj siatkę. Aby użyć polecenia Wyrównaj siatkę/ początek układu współrzędnych w blokach, należy: 1 Utworzyć bloki z kilku elementów szkicu. 2 W trybie Edytuj blok kliknąć Narzędzia, Narzędzia szkicu, Wyrównaj, Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych. Stary początek układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych (wierzchołek) i nowa orientacja (oś X) Nowe funkcje SolidWorks

27 Rozdział 2 Szkicowanie 3 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybór: Wybrać wierzchołek lub punkt, aby zmienić początek układu współrzędnych dla Lokalizacji początku układu współrzędnych. Kliknąć w polu Oś X (pozioma) lub Oś Y (pionowa) i wybrać linię, aby zmienić orientację początku układu współrzędnych szkicu. Można wybierać wewnętrzne lub zewnętrzne elementy szkicu jako odniesienia przy definiowaniu zarówno orientacji, jak i lokalizacji wzdłuż osi X i Y. 4 Kliknąć przycisk. Przy zmianie początku układu współrzędnych lub orientacji bloku: geometria w bloku wykorzystuje nowy układ współrzędnych; wyświetlane jest ostrzeżenie, jeżeli istniejące relacje są w konflikcie z nowym układem współrzędnych - należy usunąć relacje, aby zastosować nowy układ współrzędnych; nie występuje skojarzenie pomiędzy blokiem a odniesieniami wybranymi po zastosowaniu zmian. Użycie polecenia Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych w szkicach Funkcjonowanie w szkicach jest podobne do bloków, z wyjątkiem możliwości zmian lokalizacji: tylko początku układu współrzędnych dla dowolnego z elementów szkicu, bądź dla Nowe funkcje SolidWorks

28 Rozdział 2 Szkicowanie wszystkich elementów szkicu w modelu. Wybór tylko nowego początku układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych i ta sama orientacja Pierwotny szkic Wybór nowego początku układu współrzędnych i osi Zmiana orientacji szkicu Patrz temat Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych w pomocy. Konwertowanie bloków na geometrię konstrukcyjną Istnieje możliwość przełączania pomiędzy geometrią konstrukcyjną i normalną za pomocą narzędzia Geometria konstrukcyjna (Narzędzia szkicu). Ikona bloków geometrii konstrukcyjnej jest wyświetlana wraz z przerywanym obramowaniem w drzewie operacji FeatureManager. Geometria konstrukcyjna Trakcja i pasy Dzięki nowym relacjom i elementom szkicu można użyć szkiców układu do utworzenia następujących mechanizmów: zbiory wielu kół zębatych, koła pasowe i linowe, układy kół łańcuchowych. Nowe funkcje SolidWorks

29 Rozdział 2 Szkicowanie Relacja trakcji Nowa relacja Trakcji pozwala na tworzenie względnych powiązań obrotowych pomiędzy blokami reprezentującymi koła pasowe lub łańcuchowe. Dodanie relacji Trakcji powoduje dodanie relacji stycznej pomiędzy okręgami lub pomiędzy okręgami i elementami liniowymi. Okręgi. Symulują mechanizmy kół zębatych, tworząc równe odległości toczne pomiędzy dwoma lub większą liczbą elementów kołowych. Mechanizmy kół zębatych mogą zawierać: bloki, takie jak dwa lub więcej okręgów, każdy zdefiniowany jako blok; relacje i wymiary pomiędzy środkami okręgów uniemożliwiające ich przemieszczanie podczas obracania; relacje trakcji pomiędzy dwoma zewnętrznymi okręgami i okręgiem wewnętrznym. Można dodać relację nieruchomości do środka okręgu oraz użyć relacji poziomych i pionowych oraz wymiarów lub geometrii konstrukcyjnej, aby zlokalizować środki pozostałych okręgów. Dodanie wielu relacji nieruchomości może spowodować ograniczenie stopni swobody. Nowe funkcje SolidWorks

30 Rozdział 2 Szkicowanie Okręgi i elementy liniowe. Symulacja mechanizmów zębatkowych dzięki relacji trakcji pomiędzy dwoma elementami. Mechanizmy zębatkowe mogą zawierać: okrąg z relacją nieruchomości w punkcie środka; bloki, takie jak okrąg i szkic liniowy zdefiniowane jako bloki; relację trakcji pomiędzy okręgiem a linią poziomą. Patrz temat Bloki w częściach i złożeniach w pomocy. Pas/Łańcuch Symulacja mechanizmu kół pasowo-linowych lub łańcuchowych poprzez naszkicowanie: okręgów lub łuków reprezentujących koła pasowe, zębatki lub koła łańcuchowe; ciągłych linii stycznych i łuków reprezentujących ścieżkę pasa lub łańcucha. Wszystkie elementy szkicu wzdłuż ścieżki są styczne, lecz nie można wybierać pojedynczych elementów niezależnie. Nowe funkcje SolidWorks

31 Rozdział 2 Szkicowanie Aby utworzyć mechanizm przy użyciu narzędzia Pas/Łańcuch, należy: 1 Otworzyć dokument \sketching\belt_chain.sldprt (\szkicowanie\pas_łańcuch.sldprt). 2 Kliknąć przycisk Pas/Łańcuch (pasek narzędzi Bloki) lub menu Narzędzia, Elementy szkicu, Pas/Łańcuch. 3 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Elementy pasa, wybrać trzy okręgi od lewej do prawej jako Komponenty koła pasowego, aby dodać pas wokół każdego z kół. 4 Kliknąć strzałkę skierowaną do góry na małym okręgu, aby przemieścić pas pod okręgiem. Nowe funkcje SolidWorks

32 Rozdział 2 Szkicowanie 5 Kliknąć przycisk. Patrz temat Pas/Łańcuch w pomocy. Utwórz ścieżkę Ścieżka pozwala na tworzenie relacji stycznej pomiędzy łańcuchem elementów szkicu a innym elementem szkicu. Na przykład można modelować profile krzywki, gdzie relacja styczności pomiędzy krzywką a popychaczem automatycznie przechodzi wraz z obracającą się krzywką. Po utworzeniu ścieżki wyszstkie elementy szkicu w ścieżce są wybierane jednocześnie. Aby wybrać dowolny indywidualny element szkicu w ścieżce, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wybierz inny. Ścieżkę można utworzyć w ramach bloku lub można ją utworzyć na elementach bloku. Aby utworzyć ścieżkę, należy: 1 Otworzyć plik sketching\create_path.sldprt (szkicowanie\utwórz_ścieżkę.sldprt). 2 Wybrać dwa łuki i dwie linie w krzywce i kliknąć Utwórz ścieżkę (pasek narzędzi Szkic) lub menu Narzędzia, Narzędzia szkicu, Utwórz ścieżkę, a następnie kliknąć przycisk, aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager. 3 Wybrać dowolny łuk na krzywce oraz dolną linię łuku na popychaczu. 4 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Dodaj relacje kliknąć Styczne, a następnie kliknąć przycisk. Nowe funkcje SolidWorks

33 Rozdział 2 Szkicowanie 5 Wybrać środek małego łuku i obrócić krzywkę. Patrz temat Utwórz ścieżkę w pomocy. Kopiowanie wymiarów i relacji Za pomocą narzędzia Kopiuj elementy można kopiować do nowej lokalizacji wymiary i relacje wraz z elementami szkicu, do których one należą. Ta funkcja ma zastosowanie do: bloków i innych elementów szkicu; relacji i wymiarów pomiędzy elementami szkicu. Relacje są kopiowane tylko wtedy, gdy w części Elementy do skopiowania wybrano opcję Zachowaj relacje. albo Od/Do albo X/Y w części Parametry Wybór elementów szkicu lub bloków wraz z wymiarami i relacjami Kopiowanie elementów szkicu lub bloków z zachowaniem wymiarów i relacji Patrz temat Kopiuj elementy w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

34 Rozdział 2 Szkicowanie Definiowanie szyków ze szkicu Szyki liniowe ze szkicu Wybrać krawędź z części lub złożenia, aby zdefiniować Kierunek 1 dla Osi-X. Kierunek 2 dla Osi Y jest aktywny natychmiast po wybraniu Kierunku 1. Jeżeli nie wybrano najpierw Kierunku 1, konieczne jest ręczne wybranie Kierunku 2, aby go uaktywnić. Szyki kołowe ze szkicu Wybrać krawędź z części lub złożenia, aby ustalić kierunek szyku. Całkowite definiowanie szkicu Za pomocą narzędzia Całkowicie zdefiniuj szkic aplikacja SolidWorks oblicza, które wymiary i relacje są wymagane dla całkowitego zdefiniowania niedodefiniowanego szkicu. Dostęp do narzędzia Całkowicie zdefiniuj szkic jest możliwy w dowolnej chwili po dodaniu dowolnej kombinacji wymiarów i relacji. Aby całkowicie zdefiniować szkic, należy: 1 W trybie Edycja szkicu kliknąć przycisk Całkowicie zdefiniuj szkic (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub menu Narzędzia, Relacje, Całkowicie zdefiniuj szkic. Zostanie wyświetlony menedżer właściwości PropertyManager Całkowicie zdefiniuj szkic. 2 W części Elementy do całkowitego zdefiniowania należy wybrać jedną z opcji: Wszystkie elementy w szkicu Wybrane elementy 3 Kliknąć Relacje i wybrać Wybierz wszystkie, Usuń wybór wszystkich lub wybrać indywidualne relacje. W niektórych szkicach tylko niektóre relacje i wymiary mogą całkowicie zdefiniować szkic. Ograniczenie wyboru może uniemożliwić całkowite zdefiniowanie szkicu. 4 Kliknąć Wymiary i wybrać schemat wymiaru oraz umieszczenie wymiaru. 5 Kliknąć Obliczaj w części Elementy do całkowitego zdefiniowania, a następnie kliknąć przycisk. Patrz temat Całkowicie zdefiniuj szkic w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

35 Rozdział 2 Szkicowanie Relacje z punktami środkowymi Udoskonalenia relacji z punktami środkowymi w szkicach dwuwymiarowych (2D) umożliwiają: dodawanie relacji wspólności pomiędzy punktem środkowym łuku a innym punktem; dodawanie relacji punktu środkowego, poziomej i pionowej pomiędzy punktem środkowym krawędzi a punktem. Użyć menu podręcznego i wybrać Wybierz punkt środkowy dla dowolnego elementu szkicu, gdy wyświetlany jest menedżer właściwości PropertyManager Dodaj relacje. Zachowania orientacji szkicu Zachowanie orientacji szkicu jest spójniejsze dzięki narzędziu Normalny do (pasek narzędzi Standardowe widoki). Użycie polecenia Normalny do w odniesieniu do szkiców tworzonych na płaszczyźnie lub ścianie modelu pozwala uzyskać jednoznaczne rezultaty orientacji. Stopień skręcenia wymaganego dla modelu, aby wyświetlić kierunek normalny do wybranej płaszczyzny lub ściany, jest również zminimalizowany. Opcje szkicowania Anty-alias Elementy szkicu można wyświetlać w trybie anty-alias. Należy kliknąć Opcje, Opcje systemu, Wyświetlaj/Wybór, i wybrać Krawędzie/szkice anty-alias. Cofnij Punkt może być punktem szkicu, środkiem okręgu lub punktem na linii. Można cofać czynności wykonywane na szkicach po wyjściu ze szkicu. Należy powrócić do trybu Edycja szkicu i kliknąć przycisk Cofnij (pasek narzędzi Standard). Nowe funkcje SolidWorks

Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011 Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011 Spis treści Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks 2011...ix Informacje prawne...11 1 Interfejs użytkownika...14 Wyszukiwanie SolidWorks...14 Przyciski Zapisz

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE Spis treści Informacje prawne...11 1 Witamy w SOLIDWORKS 2016...14 Informacje główne...14 Najważniejsze udoskonalenia...15 Poprawa wydajności...18 Aby uzyskać więcej

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Udoskonalenia w zakresie kopiowania drzewa...7 Używanie filtru wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...7 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...8 Inicjowanie instalacji SolidWorks...9

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną...7 Skonsolidowane powiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania

Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania Firma CNS Solutions działa na polskim rynku od 1997 roku. Zajmuje się integracją systemów CAD/CAM/CAE/PDM pracujących w środowisku Windows. Firma jest wyłącznym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 Top Systems Moskwa, Rosja 2007 Copyright 2007 Top Systems Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowane tego dokumentu w części lub całości bez uprzedniej zgody od "Top Systems"

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Map 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i w

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Civil 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Civil 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SOLIDWORKS PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...12 Wymagane komponenty instalacji...13 Opcjonalne

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny

Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Spis treści : Informacja o prawach własności Informacje o oprogramowaniu Solid Egde Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Pierwsze kroki w Solid Edge Wersji 19 I. Rozdział :1 Witamy - Pełna symulacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo