SolidWorks 2007 Nowe funkcje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolidWorks 2007 Nowe funkcje"

Transkrypt

1 SolidWorks 2007 Nowe funkcje Notatka: Aby korzystać z interaktywnych ilustracji zawartych w niniejszym pliku PDF, na stacji roboczej musi być zainstalowana aplikacja Adobe Reader Wcześniejsze wersje aplikacji Adobe Reader mogą nie działać prawidłowo w przypadku wybrania interaktywnej ilustracji.

2 , Dassault Systemes SolidWorks Corporation jest firmą należącą do Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY). 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts USA Wszelkie prawa zastrzeżone Patenty USA 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,603,486; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712 oraz pewne inne zagraniczne patenty, w tym EP 1,116,190 i JP 3,517,643. Zgłoszono wnioski o ochronę patentową w USA i za granicą. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie powinny być uznawane za zobowiązania ze strony SolidWorks Corporation. Żadne materiały nie mogą być powielane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą, elektroniczną, czy mechaniczną, w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody SolidWorks Corporation. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami tejże licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez SolidWorks Corporation dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w Umowie licencyjnej oraz na usługę subskrypcji SolidWorks Corporation. Żadne wyrażone ani dorozumiane stwierdzenia w niniejszym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany wspomnianych gwarancji. SolidWorks, PDMWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks Corporation, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest SolidWorks Corporation. SolidWorks 2007 jest nazwą produktu SolidWorks Corporation. COSMOSXpress, DWGeditor, DWGgateway, Feature Palette, PhotoWorks oraz XchangeWorks są znakami towarowymi SolidWorks Corporation. COSMOS i COSMOSWorks są zastrzeżonymi znakami towarowymi, natomiast COSMOSMotion i COSMOSFloWorks są znakami towarowymi Structural Research & Analysis Corporation. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Software Solutions Co. Limited. ACIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Spatial Corporation. GLOBEtrotter oraz FLEXlm są zastrzeżonymi znakami towarowymi Globetrotter Software, Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Numer dokumentu: PMX0215-PLK KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Ograniczone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. Użycie, powielanie lub ujawnianie oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega odpowiednim ograniczeniom, zawartym w FAR (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) oraz w umowie licencyjnej. Dostawca/Producent: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA Części tego oprogramowania , ComponentOne Części tego oprogramowania D-Cubed Limited. Części tego oprogramowania są rozprowadzane na podstawie licencji udzielonej przez DC Micro Development, Copyright DC Micro Development, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Software Solutions Co. Limited. Części tego oprogramowania Macromedia, Inc. Części tego oprogramowania mental images GmbH & Co. KG Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. MoldflowXpress Moldflow Corporation. MoldflowXpress jest chronione patentem USA nr 6,096,088 i patentem australijskim nr Części tego oprogramowania PCGLSS , Computational Applications and System Integration, Inc. Części tego oprogramowania Priware Limited Części tego oprogramowania , SIMULOG. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. Części tego oprogramowania Structural Research & Analysis Corp. Części tego oprogramowania Tech Soft America. Części tego oprogramowania są opatrzone prawami autorskimi i są własnością firmy UGS Corp Części tego oprogramowania Viewpoint Corporation. Części tego oprogramowania , Visual Kinematics, Inc. Copyright Adobe Systems Incorporated i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382. Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Dodatkowe informacje dotyczące dóbr intelektualnych Adobe PDF Library znajdują się w menu Pomoc, Informacje. Oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy grupy Independent JPEG. Inne części SolidWorks 2007 są licencjonowane przez licencjodawców firmy SolidWorks. Wszelkie prawa zastrzeżone Oprogramowanie PDMWorks Enterprise SolidWorks Nordic AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Outside In Viewer Technology Stellent Chicago, Inc.

3 Spis treści Wprowadzenie Informacje o niniejszym podręczniku xi Przejście do SolidWorks xiii Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Dodaj do biblioteki Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania Obrazy tła Menedżer poleceń CommandManager Dokumentacja Raporty o błędach Drzewo operacji FeatureManager Skróty klawiaturowe Regulacja numeryczna Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Plik przenośny Informacje o wydajności Przechwytywanie ekranu Wybierz inny Okienko zadań Triada Cofnij Jednostki i standardy wymiarowania Menu Widok Nowe funkcje SolidWorks 2007 iii

4 Rozdział 2 Szkicowanie Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Relacje równości Przytnij elementy Stycznie do ściany Bloki Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych Konwertowanie bloków na geometrię konstrukcyjną Trakcja i pasy Pas/Łańcuch Utwórz ścieżkę Kopiowanie wymiarów i relacji Definiowanie szyków ze szkicu Szyki liniowe ze szkicu Szyki kołowe ze szkicu Całkowite definiowanie szkicu Relacje z punktami środkowymi Zachowania orientacji szkicu Opcje szkicowania Anty-alias Cofnij SketchXpert Szkiców Diagnoza Napraw ręcznie Splajny Krzywizna Splajny dwupunktowe Uchwyty obciążenia i kierunku Wieloboki kontroli Rozdział 3 Części i operacje Ogólne Menedżer wyboru SelectionManager Wybór przez ściany Części wieloobiektowe Powierzchnie według granicy Narzędzia Xpert operacji, zaokrągleń i pochyleń FeatureXpert Operacji FilletXpert Zaokrągleń Nowe funkcje SolidWorks 2007 iv

5 DraftXpert Pochyleń Swobodne formowania Seria otworów Wypełnienia powierzchni Rozdział 4 Złożenia Pas/Łańcuch Wyświetlanie i wybór Wyizoluj Wybór przecinający Wiązania Wiązania mechanizmów zębatkowych Tryb wielokrotnych wiązań Przełożenia przekładni zębatych Wiązanie z krzywą MateXpert Wiązań Inteligentne komponenty Selektywne wstawianie Ukrywanie komponentów Udoskonalenia ogólne Opcja konfiguracji komponentu w użyciu Oznaczenia gwintu Podzespoły elastyczne Otwieranie części Rozdział 5 Rysunki Przerwania Usuwanie widoków Arkusze rysunku Nawigacja Zmiana nazwy Zmiana kolejności Widoki względne Widoki przekroju Paleta widoków Rozdział 6 Opisywanie szczegółów Widoki Adnotacji Strzałki Nowe funkcje SolidWorks 2007 v

6 Odnośniki Bloki Znaczniki środka Symbole bazy pomiarowej Standardy wymiarowania Litery widoków szczegółów Etykiety widoku szczegółów Objaśnienia otworu Wymiary Przeciąganie Pomocnicze linie wymiaru Wymiary ułamkowe Blokowanie Przyciąganie Cofanie DimXpert Wymiarów Linie wiodące Przeciąganie linii wiodących Linie wiodące z uskokami Przenoszenie i kopiowanie adnotacji Notatki Tabele Udoskonalenia ogólne Ogólne tabele Tabele otworów Tabele poprawek Wyrównanie tekstu Cofanie Etykiety widoku Pozycjonowanie Czcionka Rozdział 7 Arkusz blachy Przycięcie narożnika Odgięcia krawędzi dla zakrzywionych krawędzi planarnych Zakrzywione krawędzie Wymagania Cechy charakterystyczne Ograniczenia Nowe funkcje SolidWorks 2007 vi

7 Zgięcia wyciągnięte po profilach z liniami zgięcia Transformacja szkiców ze stanu rozłożonego do zgiętego Rozdział 8 Inne funkcje Instalacja Menedżer instalacji SolidWorks Jednostki i wymiary Interfejsy programowania aplikacji COSMOSFloWorks Udoskonalenia animacji Model kawitacyjny W pełni opracowany przepływ dla prostokątnego przekroju poprzecznego Udoskonalone sterowanie siatki Materiał ortotropowy Chłodnice termoelektryczne (TEC) Peltiera Obliczenia wilgotności względnej Termostat Technika cienkich ścian Wyświetlanie Oświetlenie Obracanie widoku Grafiki RealView Wyświetlanie stycznych krawędzi DWGeditor Import/eksport DXF 3D Kolory Opcje eksportu Opcje importu Eksplorator SolidWorks Explorer Konstrukcje spawane Rozdział 9 Komponenty SolidWorks Office Udoskonalenia ogólne COSMOSMotion Integracja z pakietem SolidWorks Office Premium Symulacja przy użyciu SolidWorks Animator i edrawings Siły na zębach kół zębatych Wielokrotne scenariusze jeżeli-to Nowe funkcje SolidWorks 2007 vii

8 Ściany przenoszące obciążenia COSMOSWorks Adaptacyjna analiza złożeń Złącza łożyskowe Udoskonalenia złącz śrubowych Niestandardowe wykresy wyników i struktura drzewa Symetria cykliczna Wykresy otoczki P Obciążenia podążające dla analizy nieliniowej A Siły swobodnego obiektu Wykresy jakości siatki Nowe opcje animacji Odległa masa Uchwyty przycinania przekroju Sensory Udoskonalenia złącz sprężynowych Wartości powyżej granicy plastyczności wyświetl. określonym kolorem. 9-8 Analiza konstrukcji spawanych edrawings Kolor papieru Narzędzie stempla Obrazy Sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje Narzędzie pomiaru Interfejs użytkownika Drukowanie Warstwy Wyniki analizy grubości Obsługa plików AutoCAD 3D DXF Integracja z Microsoft Office FeatureWorks PDMWorks Workgroup Zaewidencjonowanie rysunków Kompatybilność pomiędzy pakietami Service Pack Kreator kopiowania ustawień Informacje o dokumencie Wiele stref czasowych Porządkowanie PDMWorks Pomoc online PDMWorks Advanced Server i Wyzwalacze PDMWorks Uprawnienia projektu Nowe funkcje SolidWorks 2007 viii

9 Wyszukiwanie Wybieranie etykiet Autonomiczny klient Standalone Client Przełączanie pomiędzy przechowalniami Web Portal PhotoWorks Materiały Wyświetlanie materiałów w opcjach Biblioteka materiałów Edytor sceny Okno podglądu ScanTo3D SolidWorks Animator Sterowanie kamerą COSMOSMotion Udoskonalona obsługa oświetlenia i kamery Wiązanie z krzywą Orientacja widoku SolidWorks Design Checker Automatyczna korekta Kreator nauki weryfikacji Scalanie standardów Nowe weryfikacje projektu Strona powitalna Harmonogram zadań SolidWorks Design Checker Aktualizacja PDMWorks SolidWorks Routing (Wyznaczanie trasy) Paski narzędzi Automatyczna trasa Kołnierze przylegające Elastyczny kanał kablowy Szybkie porady Wyznaczania trasy Długość końcówki Zmiana średnicy trasy Tworzenie trasy bez przygotowania Kreator komponentów Wyznaczania trasy Kreatory biblioteki list odcinków Od-Do Ustawienia opcji Wyznaczania trasy Zespoły przewodów Nowe funkcje SolidWorks 2007 ix

10 SolidWorks Toolbox Dodawanie części Standard chiński Konfiguracja danych Wstawianie łączników Odtwarzanie łączników Ścieżka pliku Toolbox SolidWorks Utilities Znajdowanie i zamienianie tekstu w adnotacjach Znajdowanie, modyfikowanie i wygaszanie parametrów operacji Malarz formatu Upraszczanie Nowe funkcje SolidWorks 2007 x

11 Wprowadzenie Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik opisuje nowe funkcje oprogramowania SolidWorks 2007 i pomaga w ich opanowaniu. Przedstawia koncepcje i zawiera przykłady wyjaśniające krok po kroku wiele nowych funkcji. Podręcznik nie opisuje wszystkich szczegółów nowych funkcji w tej wersji oprogramowania. Pełny opis nowych funkcji oprogramowania SolidWorks 2007 zawiera Pomoc SolidWorks. Odbiorcy Podręcznik jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników oprogramowania SolidWorks i zakłada dobrą praktyczną znajomość wcześniejszej jego wersji. Jeżeli użytkownik nie miał wcześniej styczności z tym oprogramowaniem, zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem Szybki start, wykonanie lekcji Samouczka online, a następnie skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania informacji o kursach szkoleniowych w zakresie SolidWorks. Dodatkowe zasoby Dostępne są również inne zasoby służące poznaniu nowych funkcji oprogramowania SolidWorks: Nowe funkcje SolidWorks Informacje główne. Niniejszy podręcznik przedstawia najważniejsze informacje o nowych funkcjach oprogramowania SolidWorks. Podręcznik ten jest dostępny w postaci drukowanej dla klientów nowych i dokonujących uaktualnienia. Interaktywne nowe funkcje. Aby przeczytać o nowych funkcjach danego polecenia, należy kliknąć symbol obok nowych elementów menu i tytułów nowych i zmodyfikowanych menedżerów właściwości PropertyManager. Na ekranie pojawi się temat pomocy wraz z tekstem z tego podręcznika. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xi

12 Ostatnie zmiany Niniejszy podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich udoskonaleń wprowadzonych do oprogramowania SolidWorks Najnowsze zmiany opisano w dokumencie SolidWorks - Uwagi o wersji. Korzystanie z podręcznika Z niniejszego podręcznika należy korzystać łącznie z dostarczonymi plikami części, złożeń i rysunków. Z podręcznikiem należy zapoznać się od początku do końca, otwierając odpowiednie pliki części, złożeń lub rysunków dla każdego z przykładów. Aby użyć przykładowych plików, należy: 1 Zainstalować oprogramowanie SolidWorks Upewnić się, że wybrana jest opcja instalacji Plików przykładów. Pliki przykładów są umieszczone w folderze <katalog_instalacyjny>\samples\whatsnew (katalog_instalacyjny\przykłady\nowefunkcje). Ze względu na to, że niektóre pliki przykładów są używane w więcej niż jednym przykładzie, nie należy zapisywać zmian w tych plikach, chyba że w tekście podano taką instrukcję. Interaktywne operacje Wiele opisów funkcji zawartych w dokumencie Nowe funkcje zawiera obrazy trójwymiarowe (3D) oraz animacje wideo. Obrazy trójwymiarowe zawierają następującą adnotację: Kliknij obraz, aby rozpocząć wyświetlanie 3D. Animacjom towarzyszy ikona, której kliknięcie uaktywnia animację. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xii

13 Konwencje użyte w niniejszym podręczniku Konwencja Znaczenie Przykład Pogrubienie Dowolne narzędzie SolidWorks, element menu lub plik przykładu Kliknąć Wstaw, Odnośnik wiązania. Kursywa Odnosi się do podręczników i innych dokumentów, bądź podkreśla szczególne znaczenie tekstu Porada Prosimy zapoznać się z dokumentem SolidWorks Szybki start. Podczas tworzenia modelu trójwymiarowego (3D), w pierwszej kolejności należy utworzyć szkic dwuwymiarowy (2D), a następnie utworzyć trójwymiarową operację wyciągnięcia. Przejście do SolidWorks 2007 Przekształcanie starszych plików SolidWorks na format SolidWorks 2007 Otwieranie dokumentu SolidWorks pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania pliku powróci do normy. Kreator konwersji SolidWorks automatycznie konwertuje wszystkie pliki SolidWorks pochodzące z wcześniejszej wersji na format SolidWorks Aby uzyskać dostęp do Kreatora konwersji, należy kliknąć przycisk Start Windows, następnie Wszystkie Programy, SolidWorks 2007, Narzędzia SolidWorks, Kreator konwersji. Tworzone są dwa pliki raportów w folderze konwersji: Conversion Wizard Done.txt zawiera listę przekonwertowanych plików. Conversion Wizard Failed.txt zawiera listę plików, które nie zostały przekonwertowane. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xiii

14 Pakiety SolidWorks Service Pack Użytkownicy będący klientami subskrypcji SolidWorks mogą korzystać z pakietów SolidWorks Service Pack, które są regularnie umieszczane w witrynie sieci Web firmy SolidWorks. Pakiety te zawierają aktualizacje oprogramowania SolidWorks Aby sprawdzić dostępność nowego pakietu Service Pack, należy kliknąć Pomoc, Sprawdź, czy istnieją aktualizacje. Nowe funkcje SolidWorks 2007 xiv

15 1 Podstawy SolidWorks Niniejszy rozdział opisuje udoskonalenia podstaw oraz interfejsu użytkownika oprogramowania SolidWorks w następujących dziedzinach: Dodaj do biblioteki Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania Obrazy tła Menedżer poleceń CommandManager Dokumentacja Raporty o błędach Drzewo operacji FeatureManager Skróty klawiaturowe Regulacja numeryczna Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Plik przenośny Informacje o wydajności Przechwytywanie ekranu Wybierz inny Okienko zadań Triada Cofnij Jednostki i standardy wymiarowania Menu Widok Nowe funkcje SolidWorks

16 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Dodaj do biblioteki Narzędzie Dodaj do Biblioteki projektu zostało zastąpione narzędziem Dodaj do biblioteki. Narzędzie Dodaj do biblioteki zostało dodane do karty Biblioteka projektu Okienka zadań. Menedżer właściwości PropertyManager Dodaj do biblioteki otwiera się po kliknięciu narzędzia w Okienku zadań lub przy przeciąganiu elementu z dokumentu SolidWorks do Okienka zadań. W menedżerze właściwości PropertyManager określane są elementy do opublikowania, nazwy plików, nazwy folderów i inne opcje. Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania W części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Kopie zapasowe/odzyskaj można określić: przypomnienia o zapisywaniu dokumentów oraz częstotliwość ich wyświetlania, folder do zapisywania plików autoodzyskiwania, liczbę dni przechowywania kopii zapasowych. Gdy użytkownik włączy przypominanie o zapisywaniu dokumentów, pojawi się przezroczyste okno komunikatu, jeżeli dokument nie zostanie zapisany w ustalonym czasie (określonym w minutach lub jako liczba wprowadzonych zmian). Okno komunikatu zawiera polecenia zapisania bieżącego dokumentu lub wszystkich dokumentów i znika po kilku sekundach. Jeżeli włączono autoodzyskiwanie, wówczas po następnym uruchomieniu aplikacji SolidWorks zapisane pliki będą dostępne na karcie Autoodzyskiwanie dokumentu Okienka zadań. Można otworzyć indywidualne odzyskane pliki i zapisane pliki lub kliknąć Otwórz wszystkie. Nowe funkcje SolidWorks

17 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Obrazy tła W charakterze tła obszaru graficznego i drzewa operacji FeatureManager można użyć obrazu dostarczonego wraz z oprogramowaniem lub własnego obrazu. Należy kliknąć Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Kolory. Wybrać schemat w części Bieżący schemat kolorów lub przejść do opcji Plik obrazu w części Wygląd tła. Menedżer poleceń CommandManager W menu podręcznym menedżera poleceń CommandManager opcja Pokaż opis została zastąpiona przez Użyj dużych przycisków z tekstem. Opcję Użyj dużych przycisków z tekstem można również zaznaczyć lub odznaczyć w menu Narzędzia, Dostosuj, Paski narzędzi. Można przeciągać całe paski narzędzi z obszaru graficznego lub z obramowania okna do obszaru sterującego menedżera poleceń CommandManager. Dokumentacja Wraz z zestawami nośników zawierających oprogramowanie wysyłane są dwa nowe dokumenty: Szybkie odwołania oraz Przewodnik szybkiego startu. Szybkie odwołania są również dostępne z menu Pomoc. Dokument PDF Nowe funkcje zawiera obecnie ilustracje interaktywne. Można wyświetlać obrazy w trzech wymiarach i odtwarzać animacje wideo. Skompilowany plik pomocy Instalacja i Administracja (.chm), który łączy w sobie i zastępuje szereg dokumentów, został obecnie udoskonalony i zapewnia łatwiejszy dostęp. Nowe funkcje SolidWorks

18 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Raporty o błędach Proces budowania można zatrzymać dla każdego błędu, dzięki czemu możliwe jest naprawianie poszczególnych błędów operacji. Aby wybrać czynność wykonywaną przez oprogramowanie w przypadku napotkania błędu podczas tworzenia lub przebudowywania modelu, w części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Ogólne, należy wybrać Zatrzymaj, Kontynuuj lub Monituj w polu Kiedy pojawi się błąd przebudowy. Przytrzymanie wskaźnika w drzewie operacji FeatureManager na elemencie z błędem wyświetli objaśnienie w postaci etykietki narzędzia. Jeżeli pasek przewijania zostanie przeciągnięty do konkretnej pozycji, model zostanie przebudowany do tej pozycji bez względu na błędy. Model nie jest przebudowywany, jeżeli: dokument nie jest dokumentem najwyższego poziomu; operacja z błędem znajduje się bezpośrednio nad paskiem przewijania; podczas bieżącego przebudowywania część nie zawiera więcej błędów przebudowania niż w poprzednim przebudowaniu. Drzewo operacji FeatureManager Drzewo operacji FeatureManager jest rozwijane, zwijane i przewijane tylko na żądanie. Aby zwinąć wszystkie elementy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zwiń elementy lub nacisnąć Shift+C. Aby przełączyć wyświetlanie lewego panelu (drzewo operacji FeatureManager, menedżery właściwości PropertyManager itp.), należy kliknąć symbol pośrodku obramowania panelu, kliknąć Widok, Obszar drzewa operacji FeatureManager lub nacisnąć klawisz F9. Modele można zapisywać przy pasku przewijania w dowolnym miejscu. Po otwarciu dokumentu można użyć poleceń paska przewijania i przeciągnąć pasek z zapisanej pozycji. Skróty klawiaturowe Interfejs zarządzający skrótami klawiaturowymi pozwala na przedefiniowanie (dodanie, usunięcie lub zmianę) skrótów dla wszystkich poleceń. Do poleceń można przypisywać wiele skrótów. Nowe funkcje SolidWorks

19 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks W oknie dialogowym należy wybrać polecenie i nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy dla danego skrótu. Jeżeli kombinacja klawiszy jest już przypisana do innego polecenia, pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli użytkownik zdecyduje się użyć tego skrótu dla nowego polecenia, skrót ten zostanie usunięty z poprzedniego polecenia. Polecenia można przeglądać według kategorii, a w ramach kategorii można wyświetlić wszystkie polecenia lub tylko polecenia, do których przypisano skróty. Ciągi tekstowe w polu Wyszukaj filtrują listę Polecenie w ramach wybranej kategorii. Ikony makr ze skrótami pojawiają się w kategorii Narzędzia. Polecenie Drukuj listę przywołuje okno dialogowe Ustawienia drukowania, umożliwiając wydrukowanie aktualnie wybranej listy. Polecenie Kopiuj listę kopiuje bieżącą listę do schowka, umożliwiając jej wklejenie w takich dokumentach, jak pliki Word lub Excel. Aby przywrócić systemowe ustawienia domyślne skrótów, należy kliknąć Resetuj na domyślne. Patrz temat Dostosuj klawiaturę w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

20 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Regulacja numeryczna Wprowadzono suwaki poziome i regulatory tarczowe do sterowania numerycznego w menedżerach właściwości PropertyManager Kamera i Kolory. Regulator tarczowy do wprowadzania danych numerycznych Suwak do wprowadzania wartości kątowych Suwak do wybierania koloru Okna dialogowe Otwórz i Zapisz Styl widoku (Miniatury, Sąsiadująco itp.) wybrany z menu Widok w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jest zapamiętywany przy następnym dostępie do tych okien dialogowych. W oknie dialogowym Otwórz można wybrać wiele plików, używając klawiszy Ctrl oraz Shift. Plik przenośny Polecenie Plik przenośny kopiuje pliki (części, złożenia, rysunki, odniesienia, tabele konfiguracji, pliki Spinacza projektu, wyniki COSMOS oraz zawartość PhotoWorks) do określonego foldera lub pliku ZIP. W aplikacji SolidWorks należy kliknąć Plik, Plik przenośny. W Eksploratorze Windows lub Eksploratorze plików Okienka zadań SolidWorks, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dokument SolidWorks i wybrać SolidWorks, Plik przenośny. W eksploratorze SolidWorks Explorer należy kliknąć Plik przenośny. W oknie dialogowym Plik przenośny wyszczególniony zostanie wybrany dokument, wraz z wszelkimi odniesieniami. Można wybrać dołączenie rysunków i plików PhotoWorks, a także dodać przedrostki lub przyrostki do nazw plików. Jeżeli wyniki zostaną zapisane w pliku ZIP, można go następnie wysłać pocztą elektroniczną. Patrz temat Plik przenośny w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

21 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Informacje o wydajności Informacje o wydajności są wysyłane za pośrednictwem usługi sieci Web, a nie pocztą elektroniczną. W części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Ogólne, opcja Włącz raportu błędów została zmieniona na Włącz przesyłanie informacji o wydajności. Przechwytywanie ekranu Aby skopiować zawartość aktywnego okna lub okienka ekranu do schowka, należy kliknąć Okienko ekranu (pasek narzędzi Standard) lub Widok, Przechwytywanie ekranu. Obraz ten można następnie wkleić w innych aplikacjach (Microsoft Word, Microsoft Excel itp.). Obraz jest przechwytywany bez menu interfejsu użytkownika. Wybierz inny Okno dialogowe Wybierz inny wyświetla ikony dla typów elementów na liście. Ukryte ściany nie są wyświetlane. Lista ukazuje elementy w kolejności przebicia. Podświetlanie pojawia się w wielu widokach. Listę można przewijać za pomocą środkowego przycisku myszy. Nowe funkcje SolidWorks

22 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Okienko zadań Karta Zasoby SolidWorks zawiera łącze do witryny sieci Web User Groups służącej do znajdowania i przyłączania się do grup użytkowników SolidWorks, a także łącze do Nowości. Karta Paleta widoków zawiera widoki rysunku. Patrz: Paleta widoków na stronie 5-5. Karta Autoodzyskiwanie dokumentu pojawia się w przypadku awarii systemu i zawiera odzyskane dokumenty. Patrz: Autoodzyskiwanie, Kopia zapasowa oraz Notyfikacja zapisywania na stronie 1-2. Triada Triada została udoskonalona i obecnie łatwiej łączy się z geometrią. Przemieszczenie kuli centralnej przeciąga obiekt, a nie triadę. Triada jest większa i wyświetlana jest wraz z pierścieniami obrotów, jeśli to stosowne. Ruch obrotowy może być przyciągany do kąta. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pierścień i wybrać: Przyciągaj podczas przeciągania Obróć o 90 Obróć o 180 Patrz temat Triada w pomocy. Cofnij Polecenie Cofnij jest dostępne w większej liczbie miejsc w aplikacji SolidWorks, w tym dla: czynności szkicowania, nawet po wyjściu ze szkicu; patrz: Cofnij na stronie przenoszenia i wygaszania komponentów; tworzenia wymiarów i adnotacji oraz modyfikacji w kontekście rysunku. Nowe funkcje SolidWorks

23 Rozdział 1 Podstawy SolidWorks Jednostki i standardy wymiarowania Gdy aplikacja SolidWorks tworzy nowe szablony przy uruchomieniu, w oknie dialogowym Jednostki i standard wymiarowania pojawia się monit o wybranie domyślnych jednostek (IPS, MMGS itp.) oraz standardu wymiarowania (ISO, ANSI itp.). Jednostki i standardy można później zmienić dla poszczególnych dokumentów w części Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu. Zmienia to wybór dokonany podczas instalacji SolidWorks. Menu Widok Elementy dodane do menu Widok: Przechwytywanie ekranu Oświetlenie Patrz: Przechwytywanie ekranu na stronie 1-7. Pełny ekran (F11) Linie neutralne Kamery Paski narzędzi (F10) Obszar drzewa operacji FeatureManager (F9) W trybie pełnego ekranu, obramowania SolidWorks (w tym obszar drzewa operacji FeatureManager, Okienko zadań i pasek stanu) oraz menu najwyższego poziomu są ukryte. Dostęp do tych menu można uzyskać, zatrzymując wskaźnik nad górną częścią ekranu. Widoczność pasków narzędzi, paska stanu, Okienka zadań oraz obszaru drzewa operacji FeatureManager jest zapamiętywana oddzielnie dla trybu normalnego i trybu pełnego ekranu. Nowe funkcje SolidWorks

24 2 Szkicowanie Niniejszy rozdział opisuje udoskonalenia szkicowania w następujących obszarach: Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Bloki Kopiowanie wymiarów i relacji Definiowanie szyków ze szkicu Całkowite definiowanie szkicu Relacje z punktami środkowymi Zachowania orientacji szkicu Opcje szkicowania SketchXpert Szkiców Splajny Nowe funkcje SolidWorks

25 Rozdział 2 Szkicowanie Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Relacje równości Istnieje możliwość dodawania relacji równości do wszystkich stosownych elementów szkicu podczas szkicowania trójwymiarowego. Przytnij elementy Wszystkie opcje przycinania, Zaawansowane przycinanie, Przytnij wewnątrz itp. są dostępne dla dowolnego szkicu dwuwymiarowego (2D) utworzonego na płaszczyźnie szkicu 3D. Dotychczas można było używać narzędzia przycinania, lecz niemożliwe było wybranie typu przycięcia. Stycznie do ściany Pomiędzy przylegającymi ścianami można dodać relację Stycznej lub Równej krzywizny. Należy wybrać ścianę, krawędź i splajn, a następnie dodać relację. Równa krzywizna Styczna krzywizna Nowe funkcje SolidWorks

26 Rozdział 2 Szkicowanie Bloki Udoskonalenia bloków umożliwiają: orientowanie i wyrównywanie szkiców; modelowanie kół pasowych i kół łańcuchowych; modelowanie mechanizmów krzywkowych. Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych Dotychczas bloki dziedziczyły swą lokalizację początku układu współrzędnych od szkicu rodzica. Obecnie początek układu współrzędnych bloku jest wyrównany z orientacją elementu szkicu. Lokalizacja początku układu współrzędnych w oparciu o pozycję bloku Lokalizacja początku układu współrzędnych Możliwa jest zmiana lokalizacji początku układu współrzędnych oraz orientacji bloków i szkiców. Polecenie Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych zastępuje polecenie Wyrównaj siatkę. Aby użyć polecenia Wyrównaj siatkę/ początek układu współrzędnych w blokach, należy: 1 Utworzyć bloki z kilku elementów szkicu. 2 W trybie Edytuj blok kliknąć Narzędzia, Narzędzia szkicu, Wyrównaj, Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych. Stary początek układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych (wierzchołek) i nowa orientacja (oś X) Nowe funkcje SolidWorks

27 Rozdział 2 Szkicowanie 3 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybór: Wybrać wierzchołek lub punkt, aby zmienić początek układu współrzędnych dla Lokalizacji początku układu współrzędnych. Kliknąć w polu Oś X (pozioma) lub Oś Y (pionowa) i wybrać linię, aby zmienić orientację początku układu współrzędnych szkicu. Można wybierać wewnętrzne lub zewnętrzne elementy szkicu jako odniesienia przy definiowaniu zarówno orientacji, jak i lokalizacji wzdłuż osi X i Y. 4 Kliknąć przycisk. Przy zmianie początku układu współrzędnych lub orientacji bloku: geometria w bloku wykorzystuje nowy układ współrzędnych; wyświetlane jest ostrzeżenie, jeżeli istniejące relacje są w konflikcie z nowym układem współrzędnych - należy usunąć relacje, aby zastosować nowy układ współrzędnych; nie występuje skojarzenie pomiędzy blokiem a odniesieniami wybranymi po zastosowaniu zmian. Użycie polecenia Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych w szkicach Funkcjonowanie w szkicach jest podobne do bloków, z wyjątkiem możliwości zmian lokalizacji: tylko początku układu współrzędnych dla dowolnego z elementów szkicu, bądź dla Nowe funkcje SolidWorks

28 Rozdział 2 Szkicowanie wszystkich elementów szkicu w modelu. Wybór tylko nowego początku układu współrzędnych Nowy początek układu współrzędnych i ta sama orientacja Pierwotny szkic Wybór nowego początku układu współrzędnych i osi Zmiana orientacji szkicu Patrz temat Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych w pomocy. Konwertowanie bloków na geometrię konstrukcyjną Istnieje możliwość przełączania pomiędzy geometrią konstrukcyjną i normalną za pomocą narzędzia Geometria konstrukcyjna (Narzędzia szkicu). Ikona bloków geometrii konstrukcyjnej jest wyświetlana wraz z przerywanym obramowaniem w drzewie operacji FeatureManager. Geometria konstrukcyjna Trakcja i pasy Dzięki nowym relacjom i elementom szkicu można użyć szkiców układu do utworzenia następujących mechanizmów: zbiory wielu kół zębatych, koła pasowe i linowe, układy kół łańcuchowych. Nowe funkcje SolidWorks

29 Rozdział 2 Szkicowanie Relacja trakcji Nowa relacja Trakcji pozwala na tworzenie względnych powiązań obrotowych pomiędzy blokami reprezentującymi koła pasowe lub łańcuchowe. Dodanie relacji Trakcji powoduje dodanie relacji stycznej pomiędzy okręgami lub pomiędzy okręgami i elementami liniowymi. Okręgi. Symulują mechanizmy kół zębatych, tworząc równe odległości toczne pomiędzy dwoma lub większą liczbą elementów kołowych. Mechanizmy kół zębatych mogą zawierać: bloki, takie jak dwa lub więcej okręgów, każdy zdefiniowany jako blok; relacje i wymiary pomiędzy środkami okręgów uniemożliwiające ich przemieszczanie podczas obracania; relacje trakcji pomiędzy dwoma zewnętrznymi okręgami i okręgiem wewnętrznym. Można dodać relację nieruchomości do środka okręgu oraz użyć relacji poziomych i pionowych oraz wymiarów lub geometrii konstrukcyjnej, aby zlokalizować środki pozostałych okręgów. Dodanie wielu relacji nieruchomości może spowodować ograniczenie stopni swobody. Nowe funkcje SolidWorks

30 Rozdział 2 Szkicowanie Okręgi i elementy liniowe. Symulacja mechanizmów zębatkowych dzięki relacji trakcji pomiędzy dwoma elementami. Mechanizmy zębatkowe mogą zawierać: okrąg z relacją nieruchomości w punkcie środka; bloki, takie jak okrąg i szkic liniowy zdefiniowane jako bloki; relację trakcji pomiędzy okręgiem a linią poziomą. Patrz temat Bloki w częściach i złożeniach w pomocy. Pas/Łańcuch Symulacja mechanizmu kół pasowo-linowych lub łańcuchowych poprzez naszkicowanie: okręgów lub łuków reprezentujących koła pasowe, zębatki lub koła łańcuchowe; ciągłych linii stycznych i łuków reprezentujących ścieżkę pasa lub łańcucha. Wszystkie elementy szkicu wzdłuż ścieżki są styczne, lecz nie można wybierać pojedynczych elementów niezależnie. Nowe funkcje SolidWorks

31 Rozdział 2 Szkicowanie Aby utworzyć mechanizm przy użyciu narzędzia Pas/Łańcuch, należy: 1 Otworzyć dokument \sketching\belt_chain.sldprt (\szkicowanie\pas_łańcuch.sldprt). 2 Kliknąć przycisk Pas/Łańcuch (pasek narzędzi Bloki) lub menu Narzędzia, Elementy szkicu, Pas/Łańcuch. 3 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Elementy pasa, wybrać trzy okręgi od lewej do prawej jako Komponenty koła pasowego, aby dodać pas wokół każdego z kół. 4 Kliknąć strzałkę skierowaną do góry na małym okręgu, aby przemieścić pas pod okręgiem. Nowe funkcje SolidWorks

32 Rozdział 2 Szkicowanie 5 Kliknąć przycisk. Patrz temat Pas/Łańcuch w pomocy. Utwórz ścieżkę Ścieżka pozwala na tworzenie relacji stycznej pomiędzy łańcuchem elementów szkicu a innym elementem szkicu. Na przykład można modelować profile krzywki, gdzie relacja styczności pomiędzy krzywką a popychaczem automatycznie przechodzi wraz z obracającą się krzywką. Po utworzeniu ścieżki wyszstkie elementy szkicu w ścieżce są wybierane jednocześnie. Aby wybrać dowolny indywidualny element szkicu w ścieżce, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wybierz inny. Ścieżkę można utworzyć w ramach bloku lub można ją utworzyć na elementach bloku. Aby utworzyć ścieżkę, należy: 1 Otworzyć plik sketching\create_path.sldprt (szkicowanie\utwórz_ścieżkę.sldprt). 2 Wybrać dwa łuki i dwie linie w krzywce i kliknąć Utwórz ścieżkę (pasek narzędzi Szkic) lub menu Narzędzia, Narzędzia szkicu, Utwórz ścieżkę, a następnie kliknąć przycisk, aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager. 3 Wybrać dowolny łuk na krzywce oraz dolną linię łuku na popychaczu. 4 W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Dodaj relacje kliknąć Styczne, a następnie kliknąć przycisk. Nowe funkcje SolidWorks

33 Rozdział 2 Szkicowanie 5 Wybrać środek małego łuku i obrócić krzywkę. Patrz temat Utwórz ścieżkę w pomocy. Kopiowanie wymiarów i relacji Za pomocą narzędzia Kopiuj elementy można kopiować do nowej lokalizacji wymiary i relacje wraz z elementami szkicu, do których one należą. Ta funkcja ma zastosowanie do: bloków i innych elementów szkicu; relacji i wymiarów pomiędzy elementami szkicu. Relacje są kopiowane tylko wtedy, gdy w części Elementy do skopiowania wybrano opcję Zachowaj relacje. albo Od/Do albo X/Y w części Parametry Wybór elementów szkicu lub bloków wraz z wymiarami i relacjami Kopiowanie elementów szkicu lub bloków z zachowaniem wymiarów i relacji Patrz temat Kopiuj elementy w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

34 Rozdział 2 Szkicowanie Definiowanie szyków ze szkicu Szyki liniowe ze szkicu Wybrać krawędź z części lub złożenia, aby zdefiniować Kierunek 1 dla Osi-X. Kierunek 2 dla Osi Y jest aktywny natychmiast po wybraniu Kierunku 1. Jeżeli nie wybrano najpierw Kierunku 1, konieczne jest ręczne wybranie Kierunku 2, aby go uaktywnić. Szyki kołowe ze szkicu Wybrać krawędź z części lub złożenia, aby ustalić kierunek szyku. Całkowite definiowanie szkicu Za pomocą narzędzia Całkowicie zdefiniuj szkic aplikacja SolidWorks oblicza, które wymiary i relacje są wymagane dla całkowitego zdefiniowania niedodefiniowanego szkicu. Dostęp do narzędzia Całkowicie zdefiniuj szkic jest możliwy w dowolnej chwili po dodaniu dowolnej kombinacji wymiarów i relacji. Aby całkowicie zdefiniować szkic, należy: 1 W trybie Edycja szkicu kliknąć przycisk Całkowicie zdefiniuj szkic (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub menu Narzędzia, Relacje, Całkowicie zdefiniuj szkic. Zostanie wyświetlony menedżer właściwości PropertyManager Całkowicie zdefiniuj szkic. 2 W części Elementy do całkowitego zdefiniowania należy wybrać jedną z opcji: Wszystkie elementy w szkicu Wybrane elementy 3 Kliknąć Relacje i wybrać Wybierz wszystkie, Usuń wybór wszystkich lub wybrać indywidualne relacje. W niektórych szkicach tylko niektóre relacje i wymiary mogą całkowicie zdefiniować szkic. Ograniczenie wyboru może uniemożliwić całkowite zdefiniowanie szkicu. 4 Kliknąć Wymiary i wybrać schemat wymiaru oraz umieszczenie wymiaru. 5 Kliknąć Obliczaj w części Elementy do całkowitego zdefiniowania, a następnie kliknąć przycisk. Patrz temat Całkowicie zdefiniuj szkic w pomocy. Nowe funkcje SolidWorks

35 Rozdział 2 Szkicowanie Relacje z punktami środkowymi Udoskonalenia relacji z punktami środkowymi w szkicach dwuwymiarowych (2D) umożliwiają: dodawanie relacji wspólności pomiędzy punktem środkowym łuku a innym punktem; dodawanie relacji punktu środkowego, poziomej i pionowej pomiędzy punktem środkowym krawędzi a punktem. Użyć menu podręcznego i wybrać Wybierz punkt środkowy dla dowolnego elementu szkicu, gdy wyświetlany jest menedżer właściwości PropertyManager Dodaj relacje. Zachowania orientacji szkicu Zachowanie orientacji szkicu jest spójniejsze dzięki narzędziu Normalny do (pasek narzędzi Standardowe widoki). Użycie polecenia Normalny do w odniesieniu do szkiców tworzonych na płaszczyźnie lub ścianie modelu pozwala uzyskać jednoznaczne rezultaty orientacji. Stopień skręcenia wymaganego dla modelu, aby wyświetlić kierunek normalny do wybranej płaszczyzny lub ściany, jest również zminimalizowany. Opcje szkicowania Anty-alias Elementy szkicu można wyświetlać w trybie anty-alias. Należy kliknąć Opcje, Opcje systemu, Wyświetlaj/Wybór, i wybrać Krawędzie/szkice anty-alias. Cofnij Punkt może być punktem szkicu, środkiem okręgu lub punktem na linii. Można cofać czynności wykonywane na szkicach po wyjściu ze szkicu. Należy powrócić do trybu Edycja szkicu i kliknąć przycisk Cofnij (pasek narzędzi Standard). Nowe funkcje SolidWorks

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

PROJEKTUJ LEPSZE PRODUKTY. SolidWorks 2008. Nowe funkcje

PROJEKTUJ LEPSZE PRODUKTY. SolidWorks 2008. Nowe funkcje PROJEKTUJ LEPSZE PRODUKTY SolidWorks 2008 Nowe funkcje 1995-2007, Dassault Systemes SolidWorks Corporation jest firmą należącą do Dassault Systemes S.A. (Nasdaq:DASTY). 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012

Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...vi 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SolidWorks

Wprowadzenie do SolidWorks Wprowadzenie do SolidWorks 1995-2002, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA Wszelkie prawa zastrzeżone U.S. Patents 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 SolidWorks Corporation

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Systemy Inżynierskie CAD, CAM, CAE, PDM, CRM

Nowoczesne Systemy Inżynierskie CAD, CAM, CAE, PDM, CRM Pierwsze kroki z SolidWorks Informacje wstępne konfiguracja panelu użytkownika Szkic 2D Praca ze szkicownikiem Szkic wyprowadzony Wykorzystywanie obrazu w szkicu (w postaci zdjęcia) Krzywa przez punkty

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...v 1 Enterprise PDM...6 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...6 Menu Enterprise PDM...6 Rozbudowane możliwości

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną...7 Skonsolidowane powiadomienia

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP1

Advance Design 2015 / SP1 Advance Design 2015 / SP1 Dodatek Service Pack SP1 dla programu ADVANCE Design 2015 zawiera ponad 340 ulepszeń i poprawek. Poniżej przedstawiona jest lista najbardziej znaczących poprawek: WYŚWIETLANIE

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo