Regulamin konkursu fotograficznego Zawoja w Obiektywie. I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu fotograficznego Zawoja w Obiektywie. I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu fotograficznego Zawoja w Obiektywie I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hotel & SPA Jawor*** znajdujący się pod adresem Zawoja 1847 (zwany dalej Hotelem) oraz Karczma Zbójnicka znajdująca się pod adresem Zawoja 2123 ( zwana dalej Karczmą) 2. Celem Konkursu jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu, pieszych wycieczek na terenie Zawoi i jej okolic. 3. Nazwa konkursu: Zawoja w obiektywie. 4. Zdjęcia należy nadsyłać do roku. Konkurs składa się z dwóch kategorii: Nagroda publiczności: W dniu rozpocznie się głosowanie na fanpage u Hotelu na portalu Facebook i potrwa ono do do godz Wyniki Konkursu, miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Hotelu (www.hotel-jawor.pl) oraz na stronie Konkursu na portalu Facebook (https://www.facebook.com/events/ /?source=1). Nagroda Jury Z pośród wszystkich prac Jury wyłoni 3 zwycięskie prace. 5. Konkurs trwa od 14 lipca 2014 r. do 31 września 2014 r. II Uczestnicy 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby które skończyły 13 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu. 2. Osoby niepełnoletnie muszą wypełnić formularz zgody opiekuna prawnego i kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (dostępne na końcu regulaminu) oraz odesłać je w formie zeskanowanego załącznika na adres mailowy: (załącznik nr 1 w poniższym dokumencie). 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu oraz osoby pracujące dla Hotelu. 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej ( załącznik nr 2 w poniższym dokumencie) oraz odesłania jej w formie zeskanowanego załącznika na adres mailowy:

2 III Zasady Konkursu i nadsyłanie prac 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii z wakacji. Zgłoszona fotografia nie może brać udziału w innych konkursach i wykonana być musi w miesiącach wakacyjnych 2014 r. (lipiec, sierpień) w okolicach Zawoi (w promieniu maksymalnie do 20 km od Hotelu Jawor). Lista zdjęć zostanie umieszczona na fanpage'u Konkursu oraz Hotelu na portalu Facebook. 2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę. 3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 4. Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). o nieprawidłowej ekspozycji, nieostre nawołujące do przemocy, rasizmu lub faszyzmu zawierające wulgaryzmy powszechnie uznawane za obraźliwe treści o charakterze pornograficznym mogące obrazić uczucia naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich) Dodatkowe obostrzenia: Musisz być autorem wszystkich plików, Nie możesz umieszczać obrazów przedstawiających zastrzeżone logotypy lub chronione prawem znaki towarowe Nie możesz umieszczać plików przedstawiających budynki, dobra lub miejsca chronione przepisami prawa własności intelektualnej 5.W kategorii Nagroda Publiczności, po terminie nadsyłania prac, tj r. rozpocznie się konkurs internetowy. Pięć prac które uzyskają najwięcej kliknięć Lubię to na portalu Facebook do do godz zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu, w którym zwycięzca wyłoniony zostanie przez Jury Konkursu. 6. Wręczenie nagród odbędzie się roku.

3 1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres 2. Prace muszą spełniać następujące kryteria: minimalne wymiary 2400x1600px, w formacie JPG, Należy wypełnić oraz dołączyć do zgłoszenia (w formie załącznika) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2). V Jury 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 2. Jury zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących założonego tematu Konkursu, niespełniających zasad Konkursu lub łamiących regulamin. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace noszące wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 4. W skład Jury wchodzą: Michał Kukla marketing manager Hotel & SPA Jawor*** Michał Sośnicki fotograf, kierownik sprzedaży w firmie Compass VI Nagrody 1. W konkursie przewidziano nagrody: W kategorii Nagroda Jury : I miejsce - weekendowy pobyt SPA w Hotelu Jawor II miejsce - bon SPA o wartości 200 zł w Hotelu Jawor III miejsce - kolacja a la carte o wartości 100 zł w Karczmie Zbójnickiej W kategorii Nagroda Publiczności : I miejsce - Bon SPA o wartości 200 zł w Hotelu Jawor 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą ową. 3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. VII Postanowienia końcowe 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 1. Akceptuje niniejszy Regulamin.

4 2. Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację. 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 5. Udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Organizatora; publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu i podstronach Organizatora w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach Uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Organizatora drogą mailową.

5 (załącznik nr 1) ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA w konkursie fotograficznym Zawoja w Obiektywnie Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec... (imię i nazwisko dziecka) udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną opieką) w Konkursie fotograficznym Zawoja w Obiektywnie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego na konkurs zdjęcia przez Hotel w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich w Internecie. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883)... (data i podpis)

6 ( załącznik nr 2) KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. imię i nazwisko adres... nr telefonu tytuł pracy Oświadczenia: 1* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego Zawoja w obiektywie i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).... data i podpis 2* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka. (imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).... * oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie data i podpis ** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2. Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE 1 I. Definicje 1. Konkurs Konkurs W królewskiej gliptotece, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach Projektu pn.: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji konkursu fotograficznego Piękno ukryte w szkle. realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach Kielce 2015

Regulamin. I edycji konkursu fotograficznego Piękno ukryte w szkle. realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach Kielce 2015 Regulamin I edycji konkursu fotograficznego Piękno ukryte w szkle realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach Kielce 2015 Patronat medialny: TVP Kielce, Echo Dnia, Portal Informacji Kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i wygraj atrakcyjne nagrody

Regulamin konkursu Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i wygraj atrakcyjne nagrody Regulamin konkursu Skompletuj wyprawkę szkolną z DERFORM i wygraj atrakcyjne nagrody 1. [ Postanowienia ogólne ] 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem ] określa warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo