Opracowała Marlena Chomska. Projekt okładki Izabela Nowacka. Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała Marlena Chomska. Projekt okładki Izabela Nowacka. Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN 2081-1519"

Transkrypt

1

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2012 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3

4

5

6 Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Dziekan prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP Prodziekan dr hab. Dorota Appelzeller, prof. nadzw. UEP Wydział Towaroznawstwa Dziekan prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP Prodziekan dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Wydział Zarządzania Dziekan prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP Prodziekani dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP dr hab. Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP Senat UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP prorektor dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP prorektor dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP prorektor dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UEP przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii) prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania) 6

7 prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. zw. UEP przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania) prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej) prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej) dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania) dr hab. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa) prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii) dr Paweł Marszałek przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii) dr Renata Nestorowicz przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania) dr Andrzej Stańda przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania) dr Mariusz Szuster przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej) dr inż. Daria Wieczorek przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa) dr Krzysztof Węcel przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej) mgr Jerzy Ceitel przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału Adam Antkowiak przedstawiciel studentów Marcjanna Burkert przedstawicielka studentów Aleksandra Gajdel przedstawicielka studentów Marek Oczachowski przedstawiciel studentów Natalia Paszek przedstawicielka studentów Wiktor Talaga przedstawiciel studentów mgr Judyta Cabańska przedstawicielka doktorantów mgr inż. Waldemar Bilski przedstawiciel pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi mgr Janina Płotkowiak przedstawicielka pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi. 7

8 Seminarium uczelniane Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu odwiedził, 12 marca 2012 roku, prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki. Podczas seminarium uczelnianego Gość przedstawił do dyskusji opis dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej, a w tym genezę jej wprowadzenia, jej przedmiot, zakres, cele i instrumentarium badawcze, proponowane specjalności oraz wnioski i uwagi końcowe. W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, znalazły się nowe dyscypliny naukowe, a wśród nich dyscyplina pn. nauki o polityce publicznej, usytuowana w dziedzinie nauk społecznych. W ślad za tym, Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów powołało Zespół ds. nowych dyscyplin naukowych, który rozpoczął prace w dniu 10 października 2011 roku. W ramach prac tego Zespołu, opracowanie opisu tej dyscypliny powierzono ekspertowi prof. Jerzemu Woźnickiemu. Opracowany opis stanie się jednym z dokumentów stanowiących podstawę składania wniosków o przyznanie uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie pn. nauki o polityce publicznej, przez zainteresowane wydziały szkół wyższych. Najlepsze prace doktorskie i magisterskie nagrodzone w Urzędzie Miasta Poznania Na VIII edycję Konkursu wpłynęło piętnaście rozpraw doktorskich oraz trzydzieści osiem prac magisterskich. W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce otrzymała Marta Jankowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt. Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości studium przypadków z wyróżnieniem Poznania. Wśród walorów pragmatycznych pracy istotnych dla rozwiązania problemów Poznania autorka zwróciła szczególną uwagę na rolę zaangażowania mieszkańców i komunikacji wewnętrznej w proces kształtowania wizerunku miasta. Laureatów nagrodzono 6 marca 2012 roku w Urzędzie Miasta Poznania. 8 Nowy budynek UEP Wieloletnie starania kolejnych władz Uczelni o pozyskanie środków na sfinansowanie budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych zo-

9 stały uwieńczone sukcesem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uczelni brakujące 11 mln zł, 45 mln zł przekaże marszałek województwa wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 18 mln zł Uniwersytet wyłoży z własnych środków. Całkowity koszt budowy budynku wyniesie 74 mln zł. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się podczas wakacji, a Centrum będzie gotowe w 2014 roku. Na pięciu kondygnacjach będą trzy sale audytoryjne (na 280 osób każda), 12 sal dydaktycznych, 12 laboratoriów komputerowych oraz pomieszczenia konsultacyjne. Korzystać z nich będzie mogło jednocześnie 2 tys. studentów i pracowników Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Pod powierzchnią znajdzie się parking na 120 samochodów. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki W dniach marca 2012 roku w Poznaniu odbył się jubileuszowy XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. W realizację projektu włączyły się poznańskie uczelnie wyższe, stwarzając okazję do popularyzacji nauki oraz promocji zawodu naukowca. Uczestnikom Festiwalu zaoferowano 400 różnorodnych propozycji: warsztatów, koncertów, pokazów filmowych, wycieczek, paneli dyskusyjnych, wykładów, prezentacji oraz pokazów eksperymentów. W tym roku Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu przypadł zaszczyt pełnienia funkcji gospodarza uroczystości wieńczących to wydarzenie. Galę finałową w dniu 29 marca 2012 roku otworzył JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, który zaprosił wszystkich gości do obejrzenia wystawy Jachtem za krąg polarny, przygotowanej przez prof. dra hab. Józefa Garczarczyka, prof. zw. UEP. Następnie w auli Uczelni JM Rektor kierując kilka słów do zgromadzonych gości, podkreślił, że Festiwal to nie tylko doskonała promocja najważniejszych osiągnięć współczesnej nauki i techniki, ale także żywa forma rozbudzenia zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką wśród mieszkańców Poznania i regionu. Poprzez zorganizowane podczas Festiwalu bardzo interesujące wykłady, warsztaty i wydarzenia artystyczne, uczelnie starają się popularyzować naukę, przybliżyć jej tematy, problemy, korzyści, jakie z niej płyną, pokazać postęp w różnych jej dyscyplinach oraz możliwości zastosowania w życiu codziennym. Być może dzięki tym staraniom nauka przestanie być postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała, a zmieni się w swego rodzaju fascynację wiedzą. Na zakończenie prof. Marian Gorynia wyraził nadzieję, że niejednemu z uczestników wydarzeń festiwalowych udało się zaszczepić bakcyla nauki. 9

10

11 Następnie prof. Marian Gorynia zaprosił do wysłuchania wykładu prof. dra hab. Henryka Mruka Neuromarketing szansa czy zagrożenie. Galę finałową uświetnił występ zespołu pn. Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa z udziałem studentki UEP, Natalii Paszek. 11

12 12 Koncert z cyklu Ile się da wyciągnąć dla muzyki Krok IV nie-instrumentalny pn. Absolutny Głos z udziałem Hanny Banaszak W auli Uczelni 28 marca 2012 roku wszyscy admiratorzy talentu Hanny Banaszak mogli podziwiać Jej głos podczas IV już koncertu w cyklu Ile się da wyciągnąć dla muzyki. Koncert wpisywał się w formułę IV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Hanna Banaszak zaskoczyła kiedyś widownię zapowiadając, że w kolejnym utworze Dzieciach Sancheza, zastąpi swoim głosem partię trąbki. Najprościej mówiąc, używała swojego głosu jak muzyk trąbki. Stąd właśnie zaproszenie Artystki do udziału w cyklu koncertów poświęconych instrumentom dętym. Hanna Banaszak wystąpiła ze swoim czteroosobowym zespołem, w składzie: Marek Jakubowski perkusja, Piotr Kałużny fortepian, Andrzej Mazurek instrumenty perkusyjne, oraz Leszek Ranz gitara basowa. Recital stał się możliwy dzięki finansowemu wsparciu zaprzyjaźnionych firm: Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa i Banku Credit Agricole.

13 13

14 * * * Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, 30 marca 2012 roku podjął członków Klubu Rotary z prof. drem Manfredem Heckle, członkiem Klubu Rotary Mannheim-Friedrichsburg, na czele. Goście odwiedzili Uczelnię w zwiazku z dziewiątą już selekcją kandydatów na stypendia Rotary. W spotkaniu władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. * * * Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został zaprezentowany na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrych praktyk w kategorii Mobilność i organizacja mobilności Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PL POZNAN03), a także w broszurze EDUinspiracje Mobilość od juniora do seniora. * * * Studentka Marta Zieniewicz (II rok MSU, specjalność: ubezpieczenia gospodarcze) oraz student Mariusz Barcz (III rok studiów stacjonarnych I stopnia, specjalność: ubezpieczenia gospodarcze), 3 marca 2012 roku, zajęli I miejsce, w półfinale V Międzynarodowej Studenckiej Olimpiady z dziedziny ubezpieczenia. Na II miejscu uplasowała się student- 14

15 ka Martyna Roszak (III rok studiów stacjonarnych I stopnia, specjalność: ubezpieczenia gospodarcze). Opiekunem naukowym półfinalistów był dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP. Organizatorami Olimpiady są: Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Ukrainy, Instytut Technologii Innowacyjnych i Edukacji, Narodowy Uniwersytet Służby Podatkowej Państwowej Ukrainy w Irpinie (Kijów), magazyn ubezpieczeniowy Forinsurer.com oraz największe towarzystwa ubezpieczeniowe Ukrainy i Rosji. Studenci zakwalifikowali się do półfinału pokonując 4250 uczestników pierwszego etapu z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Polski, Tadżykistanu jaki odbył się 1 grudnia 2011 roku. Olimpiada Przedsiębiorczości Dnia 1 marca 2012 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników zawodów okręgowych VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości corocznego konkursu organizowanego od 2005 roku przez pięć uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Olimpiada jest zaliczana do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W największym w kraju okręgu poznańskim biorą udział uczniowie szkół średnich województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Społeczna odpowiedzialność biznesu. W VII edycji Olimpiady na etapie szkolnym w okręgu poznańskim uczestniczyło 4661 uczniów z 252 szkół. Do etapu okręgowego przystąpiło 260 uczniów reprezentujących 92 szkoły. Etap okręgowy składał się z dwóch części. W pierwszej olimpijczycy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Następnie uczniowie wraz ze swoimi opiekunami wysłuchali interesującego wykładu wygłoszonego przez dr hab. Hannę Mizgajską, prof. nadzw. UEP, oraz mgra Michała Przybyła, praktyka gospodarczego pt. Wybrane aspekty wprowadzania innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Po ogłoszeniu wyników testu 50 najlepszych zawodników zostało zaproszonych do drugiej części konkursu, który polegał na grupowym rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych związanych z tematyką Olimpiady. 15

16 Komisja po zapoznaniu się z wynikami testu oraz prezentacjami i rozwiązaniami zadań sytuacyjnych wybrała 10 zwycięzców, którzy w dniu 12 kwietnia br. przystąpią do finału w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z aktywnych metod promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu propagującą rozwój ekonomii, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywnego rozwiązywania problemów przez młodych adeptów nauki. Organizatorami Olimpiady są pracownicy Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa przy udziale Katedry Badań Operacyjnych, Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej oraz Katedry Strategii Marketingowych. 16

17 Uroczyste zakończenie pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej W murach Uczelni 19 marca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Mendelak, dziekan Wydziału Ekonomii, dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP, oraz liczne grono wykładowców. Studia były skierowane do wyselekcjonowanej grup oficerów pełniących funkcje komendantów. Ich uruchomienie wynikało ze Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata , a poprzedzone było kilkumiesięczną współpracą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Funkcję kierownika Studiów powierzono prof. drowi hab. Henrykowi Januszkowi, prof. zw. UEP. Uroczystego wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dokonał JM Rektor UEP oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który w swoim przemówieniu złożył na ręce rektora osobiste podziękowanie. Na zakończenie uroczystości kierownik Studiów prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. UEP, wręczył najlepszym absolwentom drobne upominki i poinformował, że przystąpiono już do organizacji i uruchomienia drugiej edycji Studiów Podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. 17

18 * * * Doktor Ida Musiałkowska, adiunkt w Katedrze Europeistyki, została powołana do zespołu społecznych doradców przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. * * * Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, 27 marca 2012 roku, został wybrany na członka Executive Committee międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association, zrzeszającego europejskie instytucje prowadzące badania w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem założycielem stowarzyszenia EuroVR od 2010 roku. Wybór Krzysztofa Walczaka na członka Executive Committee jest dowodem uznania dla jego autorytetu naukowego w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz działalności organizacyjnej w naukowej sieci INTUITION, na której bazie powstało stowarzyszenie EuroVR. * * * Już po raz trzeci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 10 marca 2012 roku rozpoczęły się studia podyplomowe, zorganizowane wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie (państwowa jednostka budżetowa podległa MPiPS) w ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzedniej edycji, zakończonej 31 grudnia 2011 roku, dyplomy absolwentów Studiów Podyplomowych UEP otrzymało 147 osób. Obecnie wspólnie z CRZL Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu realizuje cztery kierunki studiów: Studia Podyplomowe Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej : 35 osób Wydział Ekonomii, Studia Podyplomowe Organizacja pomocy społecznej : 55 osób Wydział Ekonomii, Studia Podyplomowe Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej : 45 osób Wydział Ekonomii, 18

19 Studia Podyplomowe Strategia pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi : 32 osoby Wydział Gospodarki Międzynarodowej. W zajęciach będzie uczestniczyć 147 kobiet i 20 mężczyzn kadra kierownicza i pracownicy: regionalnych, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, zespołów placówek wspierania rodziny, domów pomocy społecznej, domów dziecka. Ogólnym celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania w jednostkach organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez zrealizowanie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych dla kadry kierowniczej i osób, które w przyszłości zajmą stanowiska kierownicze, a tym samym poprawa jakości działań tych jednostek i poziomu świadczonych usług. Szczegółowe cele projektu 1.45 to: Podniesienie poziomu wykształcenia, umiejętności i kompetencji kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez uzyskanie przez nich wiedzy z zakresu między innymi organizacji i zarządzania, organizacji pomocy społecznej, gospodarki społecznej, ekonomii, komunikacji interpersonalnej. Uzyskanie przez pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej kwalifikacji zgodnych z przepisami. Tematyka projektu jest zgodna z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i polityką horyzontalną, a w szczególności: rozwojem społeczeństwa informacyjnego, rozwojem lokalnym, w tym rozwojem zrównoważonym, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, równością szans, w tym równością szans kobiet i mężczyzn, innowacyjnością. Biuro projektu prowadzone jest przez Biuro Kształcenia Ustawicznego UEP. Koordynatorem projektu jest dr Andrzej Stańda. 19

20

21 towaniu rynku pracy na przykładzie Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem programów WRPO i ZPORR, proponowany promotor: prof. dr hab. Kazimierz Pająk), zaopiniowanie wniosku o zmianę kierownika Katedry Teorii i Historii Ekonomii, wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Organizacja pomocy społecznej, wniosek o uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, wniosek o uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Podatki i skarbowość, wniosek o uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, uruchomienie XIX edycji Studiów Podyplomowych Public relations, komisje wydziałowe. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenia Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyły się w dniach 16 i 21 marca 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 16 marca 2012 roku były następujące sprawy: wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Barbary Jankowskiej i wyznaczenie recenzentów, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Gierczak, uchwała Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy, zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium naukowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie kolejnej czwartej edycji studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2012/2013. Podczas posiedzenia w dniu 21 marca 2012 roku w sali 236 odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Małgorzaty Bartosik-Purgat. 21

22 WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 9 marca 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek Katedry Informatyki Ekonomicznej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby wyłonionej z konkursu, wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku asystenta osób wyłonionych z konkursu, zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium naukowego ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 16 marca 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wniosek mgra Bartosza Rogozińskiego w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP), tematyka: Opracowanie i walidacja testów multipleksowych Real-Time PCR do wykrywania i identyfikacji odmian genetycznie zmodyfikowanych soi, wniosek mgr Moniki Rudnickiej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. nadzw. UAM), tematyka: Problematyka oznaczania selenu w dietach obecnych na polskim rynku, zatwierdzenie tematyki seminariów magisterskich i promotorów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, a także na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, wnioski Komisji Programowej. 22

23 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbyły się w dniach 9 i 23 marca 2012 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 9 marca 2012 roku były następujące sprawy: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rachunkowości, zatwierdzenie procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Zarządzania UEP na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zmiana dyscypliny w przewodzie doktorskim mgr Edyty Tomasik, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Edyty Tomasik, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Dolata, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Marcina Jurczaka, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Marcina Lewickiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Michała Przybyła, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Tomasza Urbańczyka, zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. Konrada Fuksa, wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Januszowi Klisińskiemu, prof. nadzw. ATH, i wyznaczenie recenzentów, wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Ireneuszowi Rutkowskiemu, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenie recenzentów, powołanie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UEP, dopuszczenie dra Bogusława Śliwczyńskiego do kolokwium habilitacyjnego, powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dr Marty Kluzek, powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Dariusza Nowaka, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, 23

24 zaopiniowanie sprawozdania dr Magdaleny Florek o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej, zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium naukowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Handlu i Marketingu, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, uruchomienie XXXVI edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse. Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 23 marca 2012 roku poświęcone było głównie zatwierdzeniu przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej (blok A).

25

26 Zespoły badawcze przygotowały abstrakty artykułów związanych z realizowanymi badaniami, które zostaną opublikowane w monograficznym wydaniu czasopisma Edukacja ekonomistów i menedżerów pt. Młodzi na rynku pracy oraz kontynuowano wysyłanie newslettera. Wykłady otwarte W marcu 2012 roku odbyło się 15 wykładów otwartych: Katarzyna Rutkowska, PMB Sp. z o.o. Jak skutecznie negocjować w biznesie? studium przypadku, Andrzej Bartkowiak, BZ WBK, Kultura»usługowa«i jej znaczenie dla relacji: biznes IT, Prof. Mitsuharu Mitsui, Universytet Hyogo, Japanese environmental management, Krzysztof Jackowski, jasnowidz, Sceptycyzm i racjonalność w stosunku do jasnowidzenia, Jan Kleczkowski, Microsoft, Konsumeryzacja IT, Paweł Żochowski, Action Centrum Edukacji, Windows Phone 7 Zacznij. Twórz. Zarabiaj, Paweł Basiuro, Consulgo, Początki biznesu IT w trudnych czasach kapitalizmu, Andrzej Bartoszkiewicz, EKO AB, System EKO AB ekorecepta na tysiące miejsc pracy, Mieszko Łukaszewicz, MSSA Group, Współpraca gospodarcza i integracja krajów arabskich, Piotr Gadomski, PPHU CITO Sp. z o.o., Gospodarka magazynowo- -transportowa studium przypadku, Angelika Wicenciak, Motei & Associates, Fenomen inwestycyjny Dubaju, Mirosław Luboń, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, Sprzedaż bezpośrednia mity i fakty, prof. Krzysztof Szydzisz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, O sztuce prawidłowego mówienia, Mateusz Polaszek, OberHaus, Jak zarabiać, tylko mieszkając na studiach?, Piotr Hans, NOVOL Sp. z o.o, Ryzyko w procesie tworzenia programu ubezpieczeniowego. Warsztaty W okresie sprawozdawczym zrealizowano pięć warsztatów: 8 marca Bankowość przedsiębiorstw analiza i rekomendacja kredytowa (z udziałem 21 osób), 26

27 9 marca Kadry dla Gospodarki (z udziałem 18 osób), 22 marca Współpraca międzynarodowa analiza rynku i poszukiwanie kontrahenta (z udziałem 18 osób), 24 marca Skuteczna rekrutacja i selekcja w przedsiębiorstwie (z udziałem 13 osób), 26 marca Przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych (z udziałem 15 osób). Ponadto zebrano i uzupełniono dokumentację dotyczącą warsztatów, przygotowano materiały oraz świadectwa uczestnictwa, prowadzono zapisy oraz działania marketingowe mające na celu propagowanie idei warsztatów, poszukiwano nowych osób mogących prowadzić warsztaty. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie Realizacja staży, które rozpoczęły się po grudniowej rekrutacji. Staże odbywają się u 22 różnych pracodawców. Przeprowadzenie rekrutacji na staże studenckie i absolwenckie w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Okres rekrutacji: 1 14 marca 2012 roku. Rekrutacja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i kandydatów na staże. W rekrutacji tej wykorzystano pulę staży możliwych do zrealizowania w roku Pozostały do realizacji staże u Partnera Projektu (zgodnie z umową partnerską, w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu co roku odbywają się 24 staże w porządku kwartalnym). Kolejne rekrutacje na staże u Partnera Projektu w III i IV kwartale 2012 roku zaplanowane są na czerwiec oraz wrzesień 2012 roku. Rozbudowywanie i aktualizowanie informacji o zadaniu 4 na stronie internetowej projektu Kadry dla Gospodarki, tj. która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profilu potencjału zawodowego badaniu poddano 38 osób oraz przeprowadzono rekrutację 38 osób na kwiecień 2012 roku, studenci odwiedzający Biuro KdG (konsultacje cv, e-learning, staże, warsztaty umiejętności miękkich lub twardych itp.) otrzymują informację o aktualnej ofercie Biura Karier Test3P, warsztaty umiejętności miękkich, e-learning, osoby zapisujące się na badanie otrzymują mini-przewodnik po procedurach i dokumentach związanych z badaniem (m.in. informacja o konieczności wpisania się do Bazy Projektu), 27

28 bieżący kontakt z firmą IPK przekazywanie zgłoszeń nowych osób, odbiór dokumentacji (ankiety ewaluacyjne, listy obecności itp.), uzupełnianie pliku Excel stanowiącego bazę informacyjną o uczestnikach badania, zamieszczenie informacji o kwietniowej rekrutacji na portalu Facebook. 2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich pozyskanie nowych zgłoszeń od promotorów wyrażających chęć współpracy w ramach internetowej giełdy tematów prac dyplomowych, przygotowanie dokumentacji dla stron mających współpracować w ramach giełdy tematów prac, opracowanie ostatecznego projektu graficznego narzędzia wyszukiwarki oraz bazy, podjęcie działań zmierzających do zainstalowania narzędzia, przygotowanie listu intencyjnego, formularza oraz oświadczenia, które będą wysyłane do firm w celu nawiązania współpracy. 3. Kursy e-learningowe udostępnienie na platformie Moodle KdG kursów e-learningowych: 28 Analiza finansowa przedsiębiorstwa liczba osób, które rozpoczęły kurs: 97, liczba osób, które ukończyły kurs: 33, Analiza i projektowanie aplikacji internetowych liczba osób, które rozpoczęły kurs: 61, liczba osób, które ukończyły kurs: 15, Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych liczba osób, które rozpoczęły kurs: 40, liczba osób, które ukończyły kurs: 21, Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej liczba osób, które rozpoczęły kurs: 51, liczba osób, które ukończyły kurs: 23. Od uruchomiono nowe kursy: Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego, Techniki sprzedaży, Zarządzanie produktem, Rynek finansowy, Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania,

29 Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie strategiczne, Badania konsumenckie, przekazanie ośmiu autorom informacji dotyczących zasad przygotowywania materiału dydaktycznego oraz zaktualizowanej formatki, rozpoczęcie prac nad kolejnymi kursami, bieżące rozwiązywanie problemów związanych z firmą mediakursy, utrzymywanie bieżącego kontaktu i udzielanie informacji autorom oraz firmie mediakursy. 4. Prezentacje sylwetek absolwentów Na stronę internetową projektu wstawiono trzy filmy prezentujące absolwentów. 5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy udzielono do 26 marca 104 konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, informowano o możliwości skorzystania z konsultacji studentów wypełniających formularz Badanie losów absolwentów, przeprowadzono dwa warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla grup, które same się zorganizowały (6 i 7 osób), ustalono terminy warsztatów dla dwóch kolejnych grup zorganizowanych; rozbudowano zadanie domowe dla osób zainteresowanych warsztatem z zakresu tworzenia CV i listu motywacyjnego, a także stworzono zadanie domowe oraz materiały szkoleniowe dla osób zainteresowanych warsztatem z zakresu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ustalono szczegóły związane z zakupem testów do doradztwa zawodowego, między innymi problem z programem operacyjnym zainstalowanym na komputerze w Biurze Projektu; stworzono roczny plan profilowanych badań (dla osób zamierzających wyjechać do pracy za granicę, planujących zmienić rodzaj studiów na II stopniu, rozważających założenie własnej firmy itp.), zebrano informacje o planowanych szkoleniach akredytacyjnych z zakresu stosowania narzędzia BBT, sporządzono informację o aktualnej ofercie Biura Karier Test3P, warsztaty umiejętności miękkich, e-learning, dla studentów odwiedzających Biuro KdG (badanie profilu potencjału zawodowego, e learning, staże, warsztaty umiejętności miękkich lub twardych itp.), przygotowano mini-przewodnik po procedurach i dokumentach związanych z działaniem (między innymi informacja o konieczności 29

30 wpisania się do Bazy Projektu) dla osób zapisujących się na konsultacje 6. Warsztaty umiejętności miękkich zrekrutowano 68 osób na warsztaty (dodatkowo 53 osoby na listach rezerwowych), przeprowadzono warsztaty z zakresu: Jesteś kowalem swojego losu, Budowanie zespołów i praca w grupie (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez studentów w sondzie przeprowadzonej na Facebooku 8 stycznia), Wyznaczanie i osiąganie swoich celów, The 4 W Strategy Jak dostać pracę bez CV, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej (poziom podstawowy i zaawansowany), Radzenie sobie ze stresem; stworzono i zebrano pełną dokumentację związaną z uczestnikami, trenerami i warsztatem (umowy, materiały, zaświadczenia itp.), zaplanowano przeprowadzenie w kwietniu kolejnej sondy badającej zapotrzebowanie studentów na tematy w obszarze warsztatów umiejętności miękkich podczas wakacji będziemy rekrutować trenerów do prowadzenia kolejnych warsztatów. Zadanie 6. Gospodarka turystyczna promocja kierunku podczas XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY w Warszawie: 1 3 marca, promocja kierunku w czasie Dni Kariery w Poznaniu: 20 marca, udział Katedry Turystyki w Drzwiach Otwartych UEP: 25 marca, ogłoszenie przetargu na foldery promocyjne kierunku gospodarka turystyczna (studia I i II stopnia), spotkanie pracowników Katedry Turystyki dotyczące działań promocyjnych kierunku gospodarka turystyczna na rok 2012 (ustalenia dotyczące reklamy w mediach elektronicznych, reklamy w czasopismach branżowych, reklamy na city light), wysyłka zaproszeń w związku z organizacją seminarium przez koło naukowe kierunku gospodarka turystyczna, spotkanie koła naukowego kierunku gospodarka turystyczna (szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji seminarium), dalsze ustalenia dotyczące skryptów dla studentów kierunku gospodarka turystyczna (zmiana terminu oddania skryptu, stworzenie wzoru umowy dla autorów, ustalenia dotyczące procedury przetargowej), działania dotyczące organizacji zajęć terenowych dla kierunku gospodarka turystyczna (wysyłka zapytań ofertowych, wybór usługodawców, przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej zajęć), 30

31 uzupełnienie księgozbioru do biblioteki dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, spotkanie z Zarządem projektu KdG w sprawie działań Zadania 6 (koło naukowe, zajęcia terenowe, kurs pilota, skrypt dla studentów kierunku gospodarka turystyczna), spotkania z Krzysztofem Ratajczakiem w sprawie folderu informacyjnego, skryptu, kursu pilota i zajęć terenowych dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, aktualizacja treści dotyczącej gospodarki turystycznej na teczce KdG, aktualizacja strony internetowej KdG w części dotyczącej gospodarki turystycznej.

32

33 w praktyce podczas gry logistycznej, będącej symulacją rynku przesyłek kurierskich. Ponadto drugiego dnia wydarzenia członkowie studenckich kół naukowych logistyki z całej Polski odwiedzili fabrykę Volkswagena, siedzibę firmy Jeronimo Martins w Kostrzynie i DB Schenker w Tarnowie Podgórnym oraz Centrum Sterowania Ruchem. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia W dniach 19 i 20 marca 2012 roku Katedra Strategii Marketingowych zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia. W obradach konferencji uczestniczyło ponad 80 osób reprezentujących większość akademickiego środowiska naukowego związanego z marketingiem, w tym między innymi z uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto w konferencji wzięli udział także przedstawiciele szkół politechnicznych z: Łodzi, Gdańska, Szczecina, Rzeszowa, Kielc i Białegostoku. Nie zabrakło także przedstawicieli praktyki gospodarczej. Celem konferencji było stworzenie możliwości dyskusji i wymiany poglądów przedstawicieli nauki oraz praktyki gospodarczej zainteresowanych problematyką procesów, płaszczyzn i narzędzi komunikacji rynkowej. Wystąpienia na konferencji podzielono na pięć sesji tematycznych, poświęconych następującym zagadnieniom: Komunikacja rynkowa w perspektywie strategicznej. Kierunki ewolucji komunikacji rynkowej determinanty, formy, narzędzia. Media społecznościowe moda czy przyszłość komunikacji marketingowej. Perswazja czy manipulacja? Etyczny wymiar komunikacji rynkowej. Kreowanie wizerunku i marki przedsiębiorstw oraz organizacji non profit. W pierwszej sesji prof. Dariusz Doliński przedstawił funkcjonowanie komunikacji rynkowej z perspektywy psychologicznej. Z kolei prof. Robert Kozielski rozpatrywał kluczowe tendencje, z jakimi w przyszłości będą się borykały osoby związane z marketingiem. Druga sesja wskazała między innymi na możliwości wykorzystania architektury do komunikacji rynkowej, a także zaprezentowała przykłady udanych działań praktycznych dotyczących komunikacji rynkowej 33

34 z młodymi konsumentami oraz relacji przedsiębiorstwo i agencja reklamowa. Dużą uwagę, szczególnie młodszej części uczestników konferencji, przyciągnęła sesja poświęcona mediom społecznościowym. Przedstawiono w niej pozytywne i negatywne zjawiska związane z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Omówiono również wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie się nowych trendów na rynku. Bardzo istotną częścią konferencji była sesja poświęcona problemom etycznym wiążącym się z komunikacją marketingową. Zwrócono uwagę na nieetyczne praktyki występujące w handlu, zaprezentowano wyniki badań dotyczących manipulacji w promocji oraz postrzegania stereotypu kobiet w reklamach. Podczas ostatniej sesji poruszono problemy kształtowania wizerunku na przykładach wybranych firm. Nie pominięto również kwestii związanych z kształtowaniem wizerunku instytucji non profit. 34

35 Okazją do integracji środowiska była zorganizowana na zakończenie pierwszego dnia obrad uroczysta kolacja poprzedzona krótkim recitalem muzycznym. Pokłosiem dwudniowej konferencji są dwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: pod redakcją prof. dr hab. Bogny Pilarczyk, prof. zw. UEP, pt. Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, drugi przygotowany przez dra hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. nadzw. UEP, pt. Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia. Forum Ekonomiczne GO!spodarka Czy kryzys strefy euro zagraża Polsce? Czy Unii grozi dezintegracja? Jakie inicjatywy są podejmowane przez UE, aby przeciwdziałać kryzysowi ekonomicznemu? Odpowiedzi na te pytanie próbowali znaleźć uczestnicy Forum Ekonomicznego GO!spodarka, które 23 marca zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Gościem specjalnym Forum był prof. Jerzy Buzek były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W Forum, które za pośrednictwem internetowego telemostu połączyło na żywo sześć wyższych uczelni w Polsce, wzięli udział czołowi polscy ekonomiści, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci. Podczas Forum GO!spodarka, połączeni za pomocą internetowego telemostu studenci pięciu uczelni w Polsce, zadawali byłemu premierowi wiele pytań. Pytano między innymi o politykę Unii Europejskiej wobec bezrobotnych absolwentów, o relacje Unii ze Wschodem, zwłaszcza z Białorusią, a nawet o wspomnienia z czasów studenckich w Wielkiej Brytanii. Ze strony UEP zostały skierowane do prof. Jerzego Buzka trzy pytania. Pierwsze pytanie zadane przez prof. Macieja Żukowskiego, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, dotyczyło osłabienia idei demokracji jako podstawowej wartości w procesie integracji europejskie w kontekście konieczności przyjmowania określonych rozwiązań przez państwa najbardziej zadłużone w UE. Judyta Cabańska, przewodnicząca Rady Doktorantów UEP pytała o europejski model państwa opiekuńczego w obliczu restrykcyjnej polityki w zakresie finansów publicznych. Przedstawicielka studentów, Joanna Ochocińska była zainteresowana dalszym stanowiskiem UE w zakresie tzw. green economy, generującej stosunkowo duże koszty dla europejskiej gospodarki, w sytuacji gdy najwięksi emitenci (Stany Zjednoczone, Chiny itp.) nie chcą podejmować zobowiązań w zakresie obniżania emisji CO 2. 35

36 Drugą część Forum GO!spodarka podzielono na dwie sesje panelowe. Podczas pierwszej z nich eksperci debatowali na temat ewentualnego zagrożenia dezintegracją dla Unii Europejskiej. Drugi panel odbył się pod hasłem pt. Zielona wyspa: czy kryzys strefy euro dotrze do Polski. 36

37 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Forum reprezentował prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Za koordynację współpracy między UEP a Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz organizację wydarzenia na UEP odpowiadał dr Piotr Idczak. W dyskusjach panelowych wzięli udział: prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze RP, Maja Goettig, ekonomistka zajmująca się analizą sytuacji gospodarczej i rynków finansowych, Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, Paweł Świeboda, prezes demoseuropa, prof. Dariusz Rosati, poseł, szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych, dr Wojciech Olejniczak, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Jan Zielonka, profesor studiów europejskich na Uniwersytecie w Oxfordzie, prof. Andrzej Koźmiński, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Piotr Laskowski, historyk anarchizmu.

38

39 szowi, wybitnemu towaroznawcy węgierskiemu, specjaliście z zakresu ekonomii ekologicznej. Katedra Ekonomii Matematycznej Doktor hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomii Matematycznej przebywał jako visiting professor w Bureau d Economie Théorique et Appliquée (BETA), Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de Lorraine w Nancy. Odbył też spotkania konsultacyjne w Bureau d Economie Théorique et Appliquée (BETA), Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Université de Strasburg w Strasburgu. Katedra Handlu i Marketingu Doktor Magdalena Florek została po raz drugi powołana do jury Polskiego Konkursu Reklamy w kategorii Marketing Miejsc. Katedra Handlu Międzynarodowego 2 marca 2012 Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, na których wybrano rektora-elekta, na kadencję marca 2012 Doktor Łukasz Puślecki wziął udział w międzynarodowej konferencji Annual Global Alliance Summit 2012 Mastering the Art and Science of Alliance zorganizowanej przez The Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP), w Las Vegas. Ł. Puślecki wziął udział w obradach sesji: Confident. Credible. Capable, Hi-Tech i Biopharma oraz w gali 2012 Alliance Excellence Awards podczas której wręczono nagrody firmom: Oracle i Deloitte w kategorii: Emerging Alliance Excellence, firmie SAS w kategoriach: Alliance Program Excellence oraz Innovative Alliance Practice, a także firmie Coherence, Inc w kategorii: Corporate Social Responsibility. 6 marca 2012 Profesor Henryk Mruk miał wykład pt. Ekonomia behawioralna nowy paradygmat rozwoju ekonomii? na spotkaniu Stowarzyszenia Absolwentów UEP w Poznaniu. 39

40 9 marca 2012 Profesor Henryk Mruk prowadził wykład na temat Zarządzanie wartością klienta w strategii produktu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 16 marca 2012 roku Profesor Henryk Mruk przewodniczył posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, na którym wybrano prorektorów-elektów, na kadencję marca 2012 Profesor Henryk Mruk miał wykład pt. Marketing i sprzedaż na rynku miodu na XX Forum Pszczelarzy zorganizowanym w Toruniu. 27 marca 2012 Profesor Henryk Mruk jako przewodniczący Kapituły Medalu Acanthus Aureus wręczył nagrody Acanthus Aureus przedsiębiorstwom, które otrzymały to wyróżnienie na Targach DREMA. 29 marca 2012 Profesor Henryk Mruk prowadził następujące wykłady podczas finału Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: Zakupy decyduje serce czy rozum konsumenta? oraz na zakończenie Festiwalu Neuromarketing szansa czy zagrożenie w auli UEP. Profesor dr hab. Henryk Mruk został powołany w skład Komisji Nagród i Wyróżnień Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Katedra Koniunktury Gospodarczej marca 2012 Sprawozdanie z seminarium naukowego Niemcy i Europa W dniach marca 2012 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Niemcy i Europa (Deutschland und Europa: Seminar zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation) w ośrodku seminaryjnym Wiesneck w Buchenbach, w Niemczech. Głównym celem seminarium była prezentacja bieżących problemów gospodarczych, społecznych oraz politycznych Niemiec w Unii Europejskiej. W seminarium wzięli także udział przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wyjazd studentów UEP zorganizowała mgr Zuzanna Urbanowicz, która objęła także opiekę nad studentami UEP podczas ich pobytu 40

41 w Buchenbach. W seminarium uczestniczyło 13 studentów reprezentujących cztery uczelnie: TU Bergakademie we Freibergu, Université de Savoie w Chambéry, Università della Valle d Aosta z Aosty oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Do udziału w seminarium zakwalifikowało się pięciu studentów UEP: Aleksandra Berlińska, studentka I roku SUM na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność: biznes międzynarodowy; Michał Ciołek, student III roku na Wydziale Zarządzania, kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw; Jacek Czerwiński, student I roku SUM na Wydziale Zarządzania, kierunek: zarządzanie, specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej; Wojciech Krawczyk, student III roku na Wydziale Ekonomii, kierunek: finanse i rachunkowość; specjalność: Finanse i polityka pieniężna oraz Grzegorz Trela, student I roku SUM na Wydziale Zarządzania, kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Podczas seminarium zorganizowano serię wykładów oraz dyskusji. Pierwszego dnia studenci uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr. Uwe Berndta na temat historii regionu badeńsko-alzackiego Europas langer Weg zum Frieden: Geschichte der badisch-elsässischen Grenzregion. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na wycieczkę po górach Schwarzwaldu. W drugim dniu studenci zostali podzieleni na trzy grupy. Każdy zespół został zobowiązany do omówienia stereotypów panujących na świecie na temat Niemców, Polaków oraz Francuzów. Następnie każda grupa prezentowała wyniki wspólnej pracy, co przerodziło się w ożywioną dyskusję na temat różnic kulturowych. Tego dnia studenci wysłuchali także wykładu dr. Michaela Waltera pt. Die Osterweiterung der EU: Rückblick und Ausblick, który dotyczył rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie. Interesującą formą pracy studentów było zespołowe rozwiązanie case study na temat inwestycji infrastrukturalnych w Rumunii. Wyniki pracy grupowej studenci zaprezentowali przed pozostałymi uczestnikami seminarium oraz wykładowcami. Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu Freiburga. Ciekawą inicjatywą było zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy Vauban, która jest pierwszym modelem dzielnicy skonstruowanej według zasad ekologicznego rozwoju. Następnego dnia seminarium rozpoczął wykład dr. Uwe Berndta pt. Wie Deutschland zum Einwanderungsland wurde: Von der»gastarbeit«zur»pendelmigration«na temat historii imigracji w Niemczech. Zagadnienie to było także analizowane przez pryzmat dzisiejszych problemów integracyjnych w tym kraju. Wykład zakończyła ożywiona dyskusja na temat problemów integracyjnych 41

42 za granicami kraju pochodzenia. Zwieńczeniem dyskusji była prezentacja filmu pt. Almanya Willkommen in Deutschland, w którym przedstawiono problemy Turków w Niemczech. W ostatnim dniu seminarium dr Uwe Berndt miał dwa wykłady dotyczące ściśle gospodarki niemieckiej. Na pierwszym z nich zatytułowanym Wie Deutschland wohlhabend wurde:»soziale Marktwirtschaft«und Exportorientierung prowadzący mówił, na czym się opiera socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech, a także przeanalizował rolę nastawienia proeksportowego w rozwoju tego kraju. Podczas wykładu pt. Deutsche Hegemonie in Europa? Kontroverses Krisenmanagement in der»eurozone«, dr Uwe Berndt zaprezentował rozwiązania niemieckiego rynku pracy w walce z kryzysem finansowo- -gospodarczym, a także problemy, z jakimi musi się zmierzyć ta gospodarka w niedalekiej przyszłości (problem tzw. mini-jobs). Wykłady były prowadzone z wykorzystaniem licznych karykatur. Metoda ta bardzo popularna w Niemczech w odczuciu polskich studentów była bardzo dobrą sposobnością do wzbudzienia zainteresowania, wymuszenia skupienia oraz zmobilizowania ich do aktywnego udziału w wykładach. Różnorodna tematyka z zakresu politologii oraz ekonomii 42

43 była interesująca dla wszystkich uczestników seminarium, studiujących na różnych, niekoniecznie ekonomicznych, kierunkach. Studenci z UEP wykazali się dobrą znajomością języka niemieckiego, nie mieli więc żadnych problemów, aby czynnie uczestniczyć w dyskusjach i wykładach, a także integrować się z pozostałymi studentami. Między uczestnikami seminarium zawiązały się przyjaźnie. Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową marca 2012 Doktor Dawid Piątek i dr Katarzyna Szarzec wzięli udział w programie Uczenie się przez całe życie Erasmus ( LLP/ERASMUS). Szkolenie obyło się na Uniwersytecie Groningen. D. Piątek i K. Szarzec uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych oraz zapoznawali się z sylabusami wybranych przedmiotów (Comparative Country Studies, Development Economics), a także rozmawiali z pracownikami naukowymi uczelni: prof. M.P. Timmerem, dr. A.A.J. van Hoornem, mgr H. Samaryną. Ponadto odbyli wiele spotkań z przedstawicielami Uniwersytetu Groningen: prodziekanem ds. międzynarodowych dr. F.J.P.M. Ruttenem (Associate Dean for International Affairs), specjalistą ds. edukacji i rozwoju programów nauczania dr. T.K. Jaklofsky oraz dyrektorem biblioteki Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych dr. C.M. Elsenga (head of the libraries Economics, Business, Spatial Sciences and Mathematics and Natural Sciences). Katedra Marketingu Międzynarodowego marca 2012 Doktor Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w międzynarodowej konferencji The 4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2012, zorganizowanej przez National Kaohsiung University of Applied Sciences, National Taichung University of Education i Taiwanese Association for Consumer Electronics (TACE) w Kaohsiung na Tajwanie. M. Ratajczak-Mrozek wygłosiła referat pt. Supply Chain Configuration in High-Tech Networks (współautorstwo: dr Arkadiusz Kawa). Artykuł o tym samym tytule został opublikowany w czasopiśmie Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7196 (Springer Verlag, indeksowane przez Thomson ISI). 43

nr 7 (2012/2013) marzec 2013

nr 7 (2012/2013) marzec 2013 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Luty nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 6 (2012/2013) luty 2013

nr 6 (2012/2013) luty 2013 nr 6 (2012/2013) luty 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47 Polsko-holenderskie seminarium nt. rewitalizacji na Wydziale Architektury,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo