Urządzenia peryferyjne USB - programowanie. Wykład 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia peryferyjne USB - programowanie. Wykład 7"

Transkrypt

1 Urządzenia peryferyjne USB - programowanie Wykład 7

2 Skąd informacje: MSDN ml USB Complete: Everything You Need to Develop Custom USB Peripherals, Second Edition 2

3 USB - drivers 3

4 USB sterownik HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentContr olset\services\class \winnt\inf pliki INI [Version] Signature="$CHICAGO$" Class=HID ;The GUID for HIDs ClassGUID={745al7aO-74d3- lldob6fe- OOaOc90f57da} provider=%provider% LayoutFile=layout.inf, layout1.inf [Classlnstall] Addreg=Class.AddReg 4

5 USB sterownik [Class.AddReg] HKR,,Installer,,mmci.dll [Manufacturer] %MfgName%=Lakeview [Lakeview],Uses Lakeview Research's Vendor ID (0925),Uses the Product ID 1234 %USB\VID_0925&PID_1234.DeviceDesc%=Sample HID, USB\VID 0925&PID 1234 [DestinationDirs] USBHID.CopyList = 11 ; LDID SYS 5

6 Audio Device. Klasy USB Chip/Smart Card Interface Devices. ISO/IEC 7816 specification. Communications Device. Telephones, modems, and other telecommunications devices Content Security Device Firmware Upgrade Human Interface Device (HID) IrDA Bridge Device. Mass Storage (usbstor.sys) Printer Imaging (usbscan.sys) 6

7 Class Driver Evolution In Windows Class Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP Audio HID RNDIS * * * Printing Scanning Storage - Content Protection - - Fax - Smart Cards - * - * Video * Bluetooth * Class driver exists in box at RTM * Class driver delivered post RTM If a class driver doesn t meet your needs, let us know why! 7

8 Common Installation Issues Devices must have unique VID/PID/REV for every model Microsoft working with USB Core Team to provide guidance to silicon manufacturers reselling their core to third-party OEMs Who sets the VID/PID Must device pass USB-IF and WHQL re-qualification? Microsoft recommendation white paper targeted for CY04H2 Never Copy INF manually into INF folder (use SetupCopyOEMINF) Composite devices must reference [Composite.Dev.NT] section in USB.inf file, using include/needs RAM based firmware devices must use unique VID/PID/REV for initial firmware download mode and different VID/PID/REV for operational mode 8

9 Common Hardware Issues VID/PID: Different models of devices must NOT reuse VID/PID/REV even if they load the same driver HCT failure! Serial Numbers: Lack of unique USB Serial Number (mandated in some class specs) HCT failure! Remote Wake: Remote wake bit set, even though device can never generate remote wake signaling HCT failure! String Address (0xEE): Devices must respond to address 0xEE and validate all parameters in USB requests! BIOS Wake Settings: Incorrect S<->D mappings for a USB host controller can prevent USB devices from waking up the system. Ensure that EHCI and companion controllers have similar S<->D mappings 9

10 HID Otwarcie urządzenia 10

11 HID - DirectInput utworzenie obiektu DirectInput HRESULT hr; //kod bledu hr=directinput8create(getmodulehandle(null), DIRECTINPUT_VERSION, IID_IDirectInput8, (VOID**)&g_pDI, NULL); zliczajanie urządzeń podłączonych: hr=g_pdi->enumdevices(di8devclass_gamectrl, EnumJoysticksCallback, NULL, DIEDFL_ATTACHEDONLY); Podczas wyliczania urządzeń dla każdego z nich wywoływana jest funkcja EnumJoysticksCallback, która tworzy interfejs urządzenia wywołując metodę CreateDevice. 11

12 HID BOOL CALLBACK EnumJoysticksCallback( const DIDEVICEINSTANCE* pdidinstance, VOID* pcontext) { HRESULT hr; CString k; hr=g_pdi->createdevice(pdidinstance- >guidinstance, &g_pjoystick, NULL); if( FAILED(hr) ) return DIENUM_CONTINUE; // pobieramy nazwe urzadzenia klasa->m_joyname = pdidinstance- >tszproductname; return DIENUM_STOP; } 12

13 HID - DirectInput ustawiamy format danych ( z pliku nagł.) hr=g_pjoystick->setdataformat(&c_dfdijoystick2); ustawienie sposobu zachowania się obiektu urządzenia hr=g_pjoystick->setcooperativelevel( this->m_hwnd, DISCL_EXCLUSIVE DISCL_FOREGROUND); Flaga DISCL_EXCLUSIVE oznacza, że żadna aplikacja nie może korzystać z naszego urządzenia, natomiast flaga DISCL_FOREGROUND oznacza, że aplikacja nie wymaga dostępu w tle Dalej odczytujemy informację o joystick u (ilość osi). Informacje te zapisujemy do struktury g_didevcaps: g_didevcaps.dwsize=sizeof(didevcaps); hr=g_pjoystick->getcapabilities(&g_didevcaps); enumeracja osi urządzenia hr=g_pjoystick->enumobjects(enumaxescallback, (VOID*)this->m_hWnd, DIDFT_AXIS); 13

14 HID - DirectInput BOOL CALLBACK EnumAxesCallback( const DIDEVICEOBJECTINSTANCE* pdidoi, VOID* pcontext ) { HWND hdlg = (HWND)pContext; DIPROPRANGE diprg; diprg.diph.dwsize = sizeof(diproprange); diprg.diph.dwheadersize = sizeof(dipropheader); diprg.diph.dwhow = DIPH_BYID; diprg.diph.dwobj = pdidoi->dwtype; //okreslenie enumerowanej osi diprg.lmin = -1000; diprg.lmax = +1000; //ustawienie zakresu osi if( FAILED( g_pjoystick->setproperty( DIPROP_RANGE, &diprg.diph ) ) ) return DIENUM_STOP; return DIENUM_CONTINUE; } 14

15 HID - DirectInput DIJOYSTATE2 js; //stan joystick a (DInput) //ustawienie urzadzenia w stan odczytywania aktualnych parametrow hr = g_pjoystick->poll(); if( FAILED(hr) ) { hr = g_pjoystick->acquire(); while( hr == DIERR_INPUTLOST ) hr = g_pjoystick->acquire(); return; } //pobranie stanu urzadzenia hr = g_pjoystick->getdevicestate( sizeof(dijoystate2), &js); 15

16 Układy USB - dedykowane klawiatury (producent: Alcor Micro,układ: AU9440); myszy (producent: Alcor Micro, układ: AU9610); huby (producent: Cypress Semiconductor, układ: CY7C65013); kamery internetowe (producent: Vista Imaging, układ:vicam III); czytniki kart inteligentnych (producent: Winbond, układ: W81E381); czytniki pamięci flash (producent: Prolific Technology Inc., układ: PL-2515); pamięci CF, SD, MMC, MicroDrive MS (producent: Winbond, układ: W86L586); kontrolery monitorów OSD (producent: Alcor Micro,układ: AU9814); przekaźniki sygnałów masowych (np modemy) (producent: K-Micro,układ: KL5KUSB200). 16

17 NXP Semiconductors - Philips - PDIUSBD12 cenowo zoptymalizowany kontroler urządzeń zewnętrznych ogólnego użytku. wykorzystywany do urządzeń opartych o mikrokontrolery komunikując się z nimi poprzez wysokiej prędkości ogólnego użytku port równoległy ograniczony pod kątem zdolności programowania oraz ustawień co powoduje zminimalizowanie czasu poświęconego na przygotowanie układu do pracy urządzeniem Zaprojektowany do działania z klasami USB: - imaging class; - mass storage devices; - communication devices; - printing devices; - HID devices. Przykładowe zastosowania układu: - interfejs USB aparatów cyfrowych; - zewnętrzne stacje ZIP; - drukarki; - skanery. 17

18 NXP Semiconductors - Philips - PDIUSBD12 18

19 NXP Semiconductors - Philips -ISP1181B wysokiej klasy kontroler USB urządzeń zewnętrznych w wbudowaną pamięcią FIFO, przekaźnikiem, regulatorem napięcia 3.3V oraz SIE. układ do współpracy z układami opartymi o mikrokontrolery oraz mikroprocesory operacyjne komunikacja z mikrokontrolerami odbywa się poprzez wysokiej prędkości konfigurowalny interfejs równoległy bogatsza wersja, i następca powszechnie stosowanego układu PDIUSBD12. Przykładowe zastosowania układu - drukarki; - skanery; - aparaty cyfrowe; - zewnętrzne stacje ZIP; - modemy; - interfejs dla urządzeń PDA. 19

20 NXP Semiconductors - Philips -ISP1181B 20

21 FTDI - FT 245BM/BL producent układu udostępnia biblioteki wraz ze sterownikami. w zależności od zastosowania układu, sterowniki występują w dwóch wersjach: - VCP wirtualnego portu COM; - Direct Drivers sterowniki wraz z biblioteką DLL ich wykorzystania konwersja danych USB do postaci portu równoległego Przykładowe zastosowania układu: - interfejs dla MCU / PLD / FPGA ; - czytniki kart flash; - interfejs dla odtwarzaczy MP3; - interfejs przekazu audio oraz niskiej jakości video; - interfejs dla urządzeń PDA; - interfejs modemów; - interfejs modemów wireless; - interfejs dla urządzeń S.T.B.; - przemysłowy sterownik urządzeń; - konwerter USB port równoległy 21

22 FTDI - FT 245BM/BL 22

23 FTDI - FT 245BM/BL - DirectDrivers FT_STATUS FT_Open (int idevice, FT_HANDLE *fthandle); FT_STATUS FT_OpenEx (PVOID pvarg1, DWORD dwflags, FT_HANDLE *fthandle) FT_STATUS FT_Close (FT_HANDLE fthandle); FT_STATUS FT_GetDeviceInfo (FT_HANDLE fthandle, FT_DEVICE *pfttype, LPDWORD lpdwid, PCHAR pcserialnumber, PCHAR pcdescription, PVOID pvdummy); FT_STATUS FT_SetBitMode (FT_HANDLE fthandle, UCHAR ucmask, UCHAR ucmode) FT_STATUS FT_Write (FT_HANDLE fthandle, LPVOID lpbuffer, DWORD dwbytestowrite, LPDWORD lpdwbyteswritten) FT_STATUS FT_GetDriverVersion (FT_HANDLE fthandle, LPDWORD lpdwdriverversion) FT_STATUS FT_GetLibraryVersion (LPDWORD lpdwdllversion) FT_STATUS FT_ResetDevice (FT_HANDLE fthandle) FT_STATUS FT_GetBitMode (FT_HANDLE fthandle, PUCHAR pucmode) 23

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Standard C51 - Port P1, P2.. Podstawy techniki mikroprocesorowej ETEW006 Struktura portów Szeregowa transmisja danych C154 (Intel)

Standard C51 - Port P1, P2.. Podstawy techniki mikroprocesorowej ETEW006 Struktura portów Szeregowa transmisja danych C154 (Intel) Podstawy techniki mikroprocesorowej ETEW006 Struktura portów Szeregowa transmisja danych Standard C5 - Port P, P2.. Output Driver Circuit of Ports to 5 and 7 Delay = State (X2 Mode) 2 State (Standard)

Bardziej szczegółowo

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Powiązanie z innymi przedmiotami Zaliczenie Literatura Podział na grupy Plan 1/2 Interfejsy komunikacyjne Przegląd interfejsów

Bardziej szczegółowo

Instalacja za pomoc# DrakX. The Official Documentation for Mageia

Instalacja za pomoc# DrakX. The Official Documentation for Mageia Instalacja za pomoc# DrakX The Official Documentation for Mageia Instalacja za pomoc# DrakX Instalacja za pomocą DrakX 2 Instalacja za pomoc# DrakX Spis treści... 1 1. DrakX instalator Mageia... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-09-23 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EMULATORA ZMIENIARKI SAMOCHODOWEJ ZUNIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI EMULATORA ZMIENIARKI SAMOCHODOWEJ ZUNIX INSTRUKCJA OBSŁUGI EMULATORA ZMIENIARKI SAMOCHODOWEJ ZUNIX Spis treści Wstęp...3 Możliwe konfiguracje zestawu instalacyjnego...4 Dane techniczne...5 Instalacja...6 Problemy z podłączeniem...10 Użytkowanie...11

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami 1 Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2013/2014) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/ssk-admin[4].pdf Program wykładu 2 Program

Bardziej szczegółowo

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6 user s manual 1 Contents User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4 Features 4 1.2 Operation Environment 5 1.3 System Requirements 6 Chapter 2 Hardware Installation 6 2.1 Led indicators 6 2.2 Back

Bardziej szczegółowo

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook

www.modecom.eu INDEX XINO PRO notebook INDEX Notes for this manual 4 Chapter 1 Learning the parts 4 Left view and Front view 4 Right view and rear view 5 Bottom Items 6 Chapter 2 Using your Notebook PC 6 External power supply 6 Opening the

Bardziej szczegółowo

OKI USB ML3320/21, ML3390/91

OKI USB ML3320/21, ML3390/91 OKI Oki/ Network Solutions / for a Global Society ML3320/2, ML3390/9 DOT MATRIX PRINTERS USB User's Guide * Ръководсто на потребителя Uzivatelskdpnrucka * Felhasznalói kezikonyv Instrukcja obs ugi * Ghid

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS. Wykład 3

Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS. Wykład 3 Urządzenia peryferyjne RS-232 oprogramowanie pod WINDOWS Wykład 3 WINDOWS - struktura System Processes Server Processes Environment Subsystem User Applications RegDB Subsystem DLLs Executive Graphics (Win32k)

Bardziej szczegółowo

Sprzęt Aby zaimplementować interfejs USB w urządzeniu

Sprzęt Aby zaimplementować interfejs USB w urządzeniu USB na poważnie Temat USB był poruszany na łamach EP wielokrotnie. Przeważająca większość projektów opierała się na zastosowaniu któregoś z dostępnych układów mostów UART/USB. Układy te skutecznie oraz

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze V2 Kontrola dostępu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze O ĆWICZENIU 4 Użytkownicy FactoryTalk 4

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5609 NVR-5625

User s manual NVR-5609 NVR-5625 User s manual (short) NVR-5609 NVR-5625 NVR-5609, NVR-5625 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5609, NVR-5625 User s manual

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5836

User s manual NVR-5836 User s manual (short) NVR-5836 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 FOREWORD INFORMATION

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Fedora 9 Installation Guide

Fedora 9 Installation Guide Fedora 9 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 9 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006,2007,2008

Bardziej szczegółowo

USB - Universal Serial Bus

USB - Universal Serial Bus USB - Universal Serial Bus Opis standardu oraz przykładowa implementacja w układzie Cypress PsoC 5 CY8C58LP inż. Dominik Marszk Standard komunikacji przewodowej opracowywany przez konsorcjum USB (założone

Bardziej szczegółowo

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo