FINALESCRIPT 2014 KURS OPRACOWA NIE POLSKIEJ WERSJI: DANIEL FIRLEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINALESCRIPT 2014 KURS OPRACOWA NIE POLSKIEJ WERSJI: DANIEL FIRLEJ"

Transkrypt

1 KURS FINALESCRIPT 2014 OPRACOWA NIE POLSKIEJ WERSJI: DANIEL FIRLEJ W podręczniku znajdziesz przykładowe skrypty: - naprawa Cody - strony tytułowe - eksport głosów do PDF - zmiana formatu głosów na marszówkę (działają z polską wersją Finale 2014) 1

2 Ćwiczenia FinaleScript: Kurs Finale 2014 Opracowanie polskiej wersji Daniel Firlej. Na podstawie oryginalnego wprowadzenia do Finalescript MakeMusic Spis treści: Polecenia menu skryptów... 5 Polecenia skryptów dla okien dialogowych... 6 Symulowanie użycia skrótów klawiszowych Foldery źródłowe i docelowe Przerwanie i wstrzymanie skryptu Lista użytych czcionek w dokumencie TGTools Pomocnicy FinaleScript Ustawienia dokumentu Wklejanie/kopiowanie ustawień dokumentów pomiędzy dokumentami Polecenia widoków Polecenia narzędzia Układ strony Polecenia narzędzia Klucze Polecenia menu Przybornik oraz pozostałe polecenia Polecenia menu Edycja Polecenia menu Plik Inne polecenia Wyszukaj tekst i zastąp Polecenia czcionek Odtwarzanie Skrypty od autora opracowania Naprawa Cody Strony tytułowe Eksport głosów do PDF Zmiana formatu głosów w dowolnym dokumencie na marszówkę Podręcznik jest darmowym dodatkiem do polonizatora. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści lub grafik zawartych w tym podręczniku. Rozpowszechnianie lub powielanie tego podręcznika w postaci niekompletnej albo uzupełnianie go dodatkowymi składnikami jest zabronione. W szczególności niedopuszczalne jest usuwanie jakichkolwiek znaków autorskich lub dodawania innych. Zabronione jest uzależnianie udostępniania tego podręcznika od wniesienia dodatkowych opłat na rzecz udostępniającego. Właścicielem praw do oryginalnego podręcznika FinaleScript jest firma MakeMusic. 2

3 Okno FinaleScript: Kolory: Ciemny zielony słowa kluczowe poleceń Ciemny purpurowy atrybuty polecenia Ciemny niebieski dla numerów Ciemny pomarańczowy dla łańcuchów "w cytatach" Czerwony dla nazw czcionek (w nawiasach) Jasnoszary dla komentarzy Ciemny szary dla nierozpoznanego słowa (ignorowane przez FinaleScript) 3

4 Jak uruchomić FinaleScript: Dodatki > FinaleScript > Paleta FinaleScript Opis interfejsu FinaleScript: Lista skryptów. Ta lista wyświetla wszystkie dostępne skrypty dostępne. Na tej liście pojawiają się wszystkie skrypty, które zostały zapisane. Skrypty są zapisywane w programie i są dostępne we wszystkich dokumentach oraz po ponownym uruchomieniu Finale. Skrypty można organizować w folderach i podfolderach za pomocą ikony "Utwórz nowy Folder". Aby zmienić kolejność skryptów lub folderów, po prostu kliknij i przeciągnij je na odpowiednie miejsce. Uruchom. Kliknij ten przycisk, aby odtworzyć wybrany z listy skrypt. Zatrzymaj. Kliknij ten przycisk, aby przerwać wykonywanie skryptu w dowolnym momencie. Nowy skrypt. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe FinaleScript - Editor gdzie można utworzyć i zapisać nowy skrypt. Pokaż bieżący skrypt. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Edytora skryptów, w którym można edytować wybrany z listy skrypt. Powiel bieżący skrypt. Kliknij ten przycisk, aby powielić zaznaczony skrypt. Usuń skrypt. Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczony na liście skrypt. Utwórz nowy folder. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy folder na liście skryptów. Zaznacz folder i kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Zmień nazwę, aby zmienić nazwę folderu. Zaznacz skrypt i puść na folderze, aby przenieść skrypt to danego folderu. Raport. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić raport skryptu, jeśli taki istnieje. Ten raport (lub pliku dziennika) wyświetla informacje dotyczące powodzenie lub niepowodzenie polecenia ostatnio uruchomionego skryptu. Możesz również zobaczyć foldery i podfoldery, które zostały przetworzone. Opcje FinaleScript. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Opcje FinaleScript. Możesz w nim zmienić wiele aspektów zachowania FinaleScript. Wpisz polecenie [Pole tekstowe]. W tym polu tekstowym możesz zastosować dowolne polecenie FinaleScript dla otwartego dokumentu. Oddziel każdy atrybut spacja np. Fit Measures 3 (ustaw po 3 takty na system) Aktywny dokument. Wyświetla nazwę aktywnego dokumentu dla którego uruchamiany jest skrypt. Bieżący proces. Pokazuje każde polecenie zastosowane dla aktywnego dokumentu. Pomoc. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno pomocy FinaleScript. Tworzenie nowego skryptu Z menu Dodatki wybierz Skrypty Finale, a następnie Paleta FinaleScript. Pojawi się okno dialogowe FinaleScript. Kliknij przycisk Nowy skrypt lub wybierz istniejący skrypt i kliknij przycisk Powiel, a następnie kliknij przycisk. Pojawi się okno edytora skryptów. Podaj nazwę skryptu w polu tekstowym Nazwa skryptu. Podaj polecenia skryptu w kolejności w której chcesz je uruchamiać. Użycie poleceń i składni opisano w dalszej części tej sekcji. Podczas pisania FinaleScript będzie automatycznie kolorować tekst, aby wskazać jego funkcje (Kolory na stronie 2). Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, aby wyświetlić menu kontekstowe, aby wstawić ścieżkę lub wybierz z listy sugerowanych słów kluczowych (patrz Menu kontekstowe Finale Script ). Zaznacz pole Pokaż w menu, jeśli chcesz wyświetlić ten skrypt w podmenu wtyczki FinaleScript. Zaznacz pole Użyj skrótu i kliknij Wybierz, aby otworzyć edytor skrótów FinaleScript, gdzie można zdefiniować skrót klawiaturowy dla tego skryptu. Kliknij przycisk Uruchom, aby przetestować skrypt bez wychodzenia z okna dialogowego edytora FinaleScript. 4

5 Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Skrypt pojawi się w palecie FinaleScript. Aby uruchomić skrypt, kliknij przycisk Uruchom. Po przetworzeniu przez skrypt dokumentu (ów), kliknij migajacy przycisk Raport, aby wyświetlić raport zastosowanych poleceń. Możesz również wybrać ten skrypt z podmenu Dodatki > FinaleScript lub użyć zdefiniowanego skrótu klawiaturowego. Polecenia FinaleScript FinaleScript pozwala uruchomić dowolne polecenie z menu lub okno dialogowe. Polecenia mogą być wprowadzane albo pola tekstowego na dole okna dialogowego FinaleScript lub w oknie dialogowym Edytor FinaleScript. Przykłady skryptów są pokazywane na żółtym tle. Polecenia skryptów są przystosowane do polskiej wersji Finale. Objaśnienia poleceń są pokazywane na zielonym tle. "//" zawsze można użyć do oznaczania komentarzy, które są ignorowane przez FinaleScript. // FinaleScript będzie ignorował ten tekst Gdy będziesz edytował skrypt zobaczysz, że używane są różne kolory. Ich znaczenie opisane jest na początku tego poradnika. Polecenia menu skryptów Możesz uruchomić każdy element menu przy użyciu pełnej hierarchicznej specyfikacji... menu item "Plik/Nowy/Domyślny dokument" Ale pełna specyfikacja nie jest wymagana. Alternatywnie można wpisać: menu item "Domyślny dokument" //tworzymy nowy domyślny dokument plug-in "Zastosuj Human Playback" //przykład użycia dodatku Możesz również włączać (check) lub wyłączać (uncheck) ustawienia menu... check/uncheck menu item "Dokument/Pokaz zapis w brzmieniu" Do zapisu skrótowego, można użyć znaku obcięcia "*" lub "%" dla długiej nazwy w menu długo. Na przykład: menu item "Przygotowanie*" //zamiast "Przygotowanie pliku Postscript" plugin "band in a box*" //zamiast "band in a box auto-harmonizing" 5

6 Polecenia skryptów dla okien dialogowych Przyciski Przyciski w oknach dialogowych mogą być wywoływane przy użyciu następujących poleceń FinaleScript: button "ok" //preferowane press "ok" //preferowane hit "ok" //jak wyżej hit ok //jak wyżej strike "ok" //może być click "ok" //nie zalecane (potencjalne problemy z innymi kontrolkami o tej samej nazwie) hit "cancel" //jak wyżej hit cancel //jak wyżej Możesz również próbować użyć polskich nazw przycisków np.: Button "Anuluj" Najczęstsze rodzaje przycisków nie wymagają cudzysłowów w tym: ok, cancel, save, delete, set font i select. Inne przyciski wymagają cudzysłowów. Pamiętaj, że tylko tekstowe przyciski są łatwe do wykorzystania w skryptach chyba, że wymagają kliknięcia, użycia zakładki (patrz kliknięcia myszką). Gdy kilka przycisków z identycznym tekstem jest wyświetlane w oknie dialogowym, należy określić żądany przycisk przez dodanie polecenia "sąsiedniego specyfikatora". Na przykład, w oknie dialogowym są 2 różne przyciski Ustawienia. Użyj następujących specyfikatorów, aby wskazać, który z nich chcesz wywołać staff tool //aby wybrać narzędzie Pięciolinie menu item "edit staff attributes" //aby otworzyć Właściwości pięciolinii button "settings" //wciśnij pierwszy przycisk o tej nazwie button "settings" near "use note shapes" //dokładne określenie przycisku button "select" near "use not*" //kolejne dokładne określenie Możesz również wywoływać narzędzia wpisując ich polskie nazwy np. Układ strony Pola wyboru [] i O Polecenia "check" (wybierz) "uncheck" (odznacz) and "click" (kliknij) są używane dla tych typów elementów: check "allow undo"//zaznacza (jeśli zaznaczone nic nie zmienia) uncheck "use score colors" //odznacza (jeśli odznaczone nic nie zmienia) click "automatic music spacing"//ustawia, gdy niezaznaczone i na odwrót click radio "update manually" //przyciski [],O select radio "update manually"//identycznie jak wyżej click "update manually" //będzie działać, ale mniej precyzyjne (nie zalecane) click "measure" near "through end of piece" // near określenie (obok) click "measure" near "to next time change" // near określenie (obok) Gdy jeśli jest kilka przycisków lub pól wyboru o tej samej nazwie (rzadko), należy użyć określenia 'near'. 6

7 Polecenie "Expect" (oczekuj) Można połączyć poprzednie polecenia ze słowem " expect", aby wskazać, że FinaleScript musi poczekać, aż żądany element będzie dostępny. Należy pamiętać, że w trybie "oczekiwania" blokujące okna dialogowe nie są pomijane. query source folder //wybierz folder źródłowy query destination folder //wybierz folder docelowy menu item "file maintenance" uncheck "test file integrity" hit ok //uruchom konserwację pliku expect to hit ok //czekaj, aż 'ok' będzie dostępne save append "_checked" close Wpisywanie tekstu i liczb Polecenie "type" symuluje wpisywania ciągów znaków i cyfr z klawiatury... type 15.7 //wypełnia bieżące pole tekstowe podaną wartością type "15.7" //wypełnia elementy typu "wpisz wartość" //wypełnia podanym łańcuchem type 15.7 near "outer tip" //wartość w polu tekstowym obok pola Outer Tip type "15.7" near "minimum measure width" //identyczny element typu "wpisz wartość" blisko "nazwa" //łańcuch w polu tekstowym z etykietą Nazwa Przykład: select meas 1 plugin "create tempo marking" check "display tempo text" type "Allegro non troppo" near "display tempo text" type 96 near "=" press "OK" Przy użyciu dodatku Utwórz oznaczenie tempa zwróć uwagę, że kontrolka pola Pokaż tekst tempa ma dwa stany (włączone/wyłączone). W Finale 2014 ten dodatek nie jest już dostępny. Kolejne przykłady: Jest to powszechna sytuacja: statyczny tekst etykiety jest po lewej stronie pola tekstowego. type 1800 near "maximum measure width" 7

8 Oto statyczne etykiety z wieloma liniami, które wymagają sprecyzowania pola. type 48 near "minimum distance between notes%" Tu pole tekstowe jest pomiędzy etykietami, więc można użyć: type 96 near "change every" //lub type 1 near "measures" W tym przypadku wartości są wizualnie osadzone w macierzy 2 X 2, FinaleScript może nie zrozumieć polecenia więc należy użyć polecenia Tab : menu item "document options" list "ties" check "time" type 8 near "time" tab type 9 check "key" type 7 near "key" tab type 6 press "ok" Istnieje kilka list dla komputerów Macintosh, które są niedostępne z FinaleScript. Typowym przykładem jest lista czcionek. W oknie dialogowym Czcionka możesz wybrać czcionkę za pomocą myszy lub wpisując bezpośrednio jej nazwę "P-E-T-R-U-C-C-I", aby to działało. Dla tego rodzaju specyfikacji należy użyć atrybutu "raw": menu item "set default music font" type raw "petrucci" type "22" near size hit ok Wybór elementu z rozwijanej listy dropdown "layer 4" // select "layer 4" //może działać ale nie zalecane dropdown "nothing" near "number" //z określeniem near dropdown "first upstem*" near "music char*" //inne określenie near 8

9 Wybieranie elementu z listy FinaleScript obsługuje wybieranie tylko z prostych list tekstowych. Proste lisrt można znaleźć w oknach dialogowych np.: Preferencje, Regiony numeracji taktów, Ustawienia dokumentu. Zwróć uwagę, że większość list Finale nie jest bezpośrednio obsługiwane przez FinaleScript, w tym następujące pola: zaznaczanie ekspresji, zaznaczanie układu perkusyjnego i Menedżer partytury. Następujące polecenia są równoważne: select list "display colors" list "display colors" Wybieranie zakładek w oknach z zakładkami Kilka okien dialogowych np. Projektant ekspresji używa zakładek. Użyj następujących poleceń, aby określić zakładkę. select tab "playback" click tab "playback" //jak wyżej hit tab "playback" //jak wyżej click "playback" //ogólnie działa lecz nie polecane Oto przykładowy skrypt, który łączy wyskakujące menu (pop-up), pola tekstowe i przyciski. Aby zastosować ten skrypt do ekspresji, musisz kliknąć uchwyt ekspresji i uruchomić skrypt. //modify expression definition: hit return //pokazuje projektanta ekspresji dla tej ekspresji click "positioning" //zaznacza zakładkę pop-up "left" pop-up "start of music" type 12 near "additional horiz%" pop-up "staff reference line" type 24 near "additional base%" button "ok" Pamiętaj, że tylko standardowe zakładki są obsługiwane przez FinaleScript (lewe, prawe i dolnej zakładki nie są obsługiwane). Zaznaczanie okien Jeśli w danej chwili jest wyświetlane równoczesnie wiele okien, użyj polecenia "select window" aby wybrać okno przed wykonaniem danego skryptu: select window "align move*" click "to nearest element" button "go" 9

10 Symulowanie użycia skrótów klawiszowych Zamiast wpisywać rzeczywisty tekst lub liczby, możesz użyć klawiszy specjalnych (np. aby poruszać się po oknach dialogowych): tab //kolejne pole shift tab //poprzednie pole tab 2 //dwukrotne wciśnięcie klawisza tab shift tab 4 //przenosi o 4 pola wstecz press enter //wciśnięcie klawisza enter enter key //jak wyżej enter //jak wyżej ctrl return // power return shift return // left arrow //strzałka w lewo right arrow //strzałka w prawo UP ARROW 2 //dwukrotne wciśnięcie strzałki w górę DOWN ARROW 5 //5 razy strzałka w dół space bar //spacja spacebar //jak wyżej press del //klawisz delete press delete //jak wyżej delete key //jak wyżej del key //jak wyżej shift Ctrl return //w połączeniu z modyfikatorami alt cmnd spacebar //inne połączenie ctrl apple return //klawisz apple=command home key end key page up key page down key Klawisze TAB, ENTER, RETURN, LEFT/FIGHT/UP/DOWN ARROW, SPACEBAR, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN i DELETE można używać w połączeniu z modyfikatorami SHIFT, ALT i CTRL. Proste skróty klawiaturowe np. SHIFT+1 mogą być inicjowane przez skrypty: strike shift 1 //numer musi być cyfrą {0 9} press shift 1 //jak wyżej press shift "1" //jak wyżej press shift "A" //z klawiszem literowym Oto przykład użycia skrótów do zaprogramowania transpozycji z wykorzystaniem Metanarzędzi: //programowanie transpozycji z metanarzędziami: selection tool press ctrl shift 6 click "up" click "chromatically" dropdown "minor third" type 1 near "plus" check "preserve*" button "ok" 10

11 Suwaki Suwaki są obsługiwane przez FinaleScript: menu item "audio setup" move slider "mic level" 110 check "enable micnotator" hit ok Symulacja kliknięcia myszką Możesz emulować pojedyncze i dwukrotne (dwukrotne w połączeniu z klawiszami CTRL/SHIFT/ALT) dla bieżącej pozycji kursora myszki. Jest to przydatne podczas wywoływania skryptu za pomocą skrótu klawiaturowego (np. wykonanie czynności na uchwycie). Przypisanie skrótów klawiaturowych do skryptu control click //Ctrl + kliknięcie shift click //Shift + kliknięcie double click //podwójne kliknięcie shift double click //Shift + podwójne kliknięcie control shift double click //Ctrl + Shift + podwójne kliknięcie Każdy skrypt można dodać do podmenu FinaleScript submenu i/lub przypisać do niego skrót klawiszowy. Aby to zrobić: 1. Otwórz paletę FinaleScript (Dodatki> Skrypty Finale > FinaleScript Palette). 2. Kliknij dwukrotnie skrypt, aby otworzyć okno dialogowe FinaleScript - Editor. 3. Zaznacz Pokaż w menu. Skrypt będzie wyświetlany w podmenu FinaleScript. 4. Zaznacz Użyj skrótu i kliknij przycisk Wybierz. Pojawi się okno FinaleScript Editor pokazane poniżej. 5. Wciśnij skrót, który chcesz używać dla danego skryptu. Jeśli skrót jest już używany Finale wyświetli odpowiedni komunikat. Komunikat. Kliknij przycisk Znajdź!, aby FinaleScript wskazał wolny skrót. 6. Kliknij OK. Możesz teraz użyć wybranego skrótu do uruchamiania skryptu Finale. Połączenie skrótów FinaleScript oraz polecenia wykonej element menu pozwala praktycznie na dowolne mapowanie skrótów klawiaturowych. Polecenie "Hide Palette" (ukryj paletę) W oknie dialogowym FinaleScript, możesz wybrać opcję pokazywania palety podczas wywoływania skryptu za pomocą skrótu klawiaturowego (zobacz również Nie pokazuj palety podczas wywoływania skryptu z menu). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona możesz wymusić ukrywanie palety za pomocą polecenia hide palette : hide palette control click type raw "engr" arrow right arrow down 2 type enter 11

12 Foldery źródłowe i docelowe W FinaleScript, można wybrać źródło (folder źródłowy) i folder docelowy dla przetwarzania wsadowego (ustawienia znajdziesz w oknia dialogowym Opcje FinaleScript. Ale te opcje są globalne dla wszystkich skryptów. Jeśli chcesz zastąpić miejsca docelowe i źródłowe możesz użyć następujących poleceń, które zastąpią ustawienia globalne: source batch folder "c:\scores\source" load folder "c:\music\scores" save folder "c:\scores\converted" Pamiętaj, że w Mac OS X style ścieżek POSIX, HFS i Windows w FinaleScript mogą być używane i wykrywane automatycznie. WAŻNE: Folder źródłowy i docelowy stosuje się tylko do polecenia zapisu (Save) FinaleScript (z możliwymi parametrami). Ustawienia te nie mają zastosowania do zapisywania dokumentów w normalny sposób (lub podczas eksportu grafik, plików MIDI itd.). Przerwanie i wstrzymanie skryptu Skrót do wstrzymania skryptu jest ten sam jak skrót do wywoływania Palety (domyślnie = CTRL+ALT+F). Wciskając skrót wstrzymasz działanie skryptu. Możesz oczywiście kontynuować dlaszą pracę skryptu (wciskając migający przycisk Uruchom) lub wcisnąć przycisk Zatrzymaj. Lista użytych czcionek w dokumencie Za pomocą polecenia "report fonts" można zapisać listę wszystkich czcionek w danym dokumencie. Wyświetlane są również brakujące czcionki (missing). To polecenie działa tylko jako skrypt, nie działa w linii poleceń. 12

13 TGTools FinaleScript zawiera bezpośrednie polecenia dla TGTools: tgtool "harmonics" //uruchamia funkcję pełnej wersji TGTools tgtools "harmonics" //identycznie tgtool "easy harmonics" //uruchamia funkcję TGtools Lite Pomocnicy FinaleScript Aby szybko i łatwo zbudować skrypt, bardzo pomocny będzie łatwy dostęp do biblioteki poleceń FinaleScript. W związku z tym FinaleScript umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich poleceń w jego słowniku poprzez mnu kontekstowe dostępne w edytorze FinaleScript. Jeśli nie jesteś pewien polecenia, wpisz najbardziej zbliżone polecenie 9lub kilka pierwszych liter polecenia), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszki, aby wyświetlić wszystkie polecenia, które są zbliżone do zapisanego tekstu. Aby wprowadzić polecenie do edytora, wybierz je na liście (patrz niżej). Podobnie FinaleScript pozwala na łatwy dostęp do folderu źródłowego i docelowego za pośrednictwem tego samego menu kontekstowego. Po prostu wybierz "Insert Patch, przejdź do żądanego folderu i kliknij przycisk Otwórz, aby wstawić ścieżki (patrz poniżej). 13

14 Możesz również użyć menu kontekstowego do dodawania/usuwania komentarzy (comment/uncomment) linii tekstu w edytorze FinaleScript. Po prostu zaznacz wybrany tekst, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Comment/uncomment (patrz poniżej). Ogólne polecenia FinaleScript Możesz zobaczyć listę poleceń FinaleScript, otwierając skrypt o nazwie "Commands Reminder" w oknie FinaleScript. Ustawienia dokumentu process all open (bez tego polecenia tylko bieżący dokument zostanie przetworzony) dont process active doc (tylko pozostałe otwarte dokumenty zostaną przetworzone.) batch process folder (przetwórz folder) process subfolders (przetwórz podfoldery) switch to main dokument (przełącz na główny dokument) Switch to previous/active/next doc (zgodnie z kolejnością w menu Okno) stop, end FinaleScript umożliwia bezpośredni direct access to numerous Document Options, equivalent to check boxes, drop-down menus or text boxes. In a script, these commands are written as they appear in the Document Options dialog box. Options that are value can be followed by the unit (evpus, space, inches, centimeters, millimeters...), otherwise the current measurement unit is used. Examples: FinaleScript umożliwia bezpośredni dostęp do wielu opcji dokumentu, bez użycia wielu pól wyboru, rozwijanych menu i pól tekstowych. W skrypcie, polecenia te zapisane są tak jak są pokazywane w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. W tych opcjach można stosować różne jednostki miar (evpu, spacje, cale, centymetry, milimetry...), gdy nie jest podana konkretna jednostka miar, stosowane są bieżące jednostki miar (z ustawień dokumentu). Przykłady: staff line thickness = 2.7 evpus check Use Straight Flags select Flatten All Beams uncheck Allow Rest To Float //Opcje, których pola wyboru mogą być łączone z 'no' lub 'don't' (np: 'don t use smart hyphens'). (don't) use engraver slurs (don't) use cross-layer accidentals (don't) use smart hyphens (don't) use smart extensions 14

15 Do następującej listy ustawień dokumentu można uzyskać bezpośredni dostęp w FinaleScript. space between accidental and note //Znaki przygodne/odległość pomiędzy znakiem chrom. a nutą space between dot and note //Kropki przedłużające/odległość pomiędzy kropką a nutą close barline at the end of each system //Kreski taktowe/zamykanie systemu kreską taktową heavy line thickness //Kreski taktowe/grubość szerokiej linii kreski taktowej thin line thickness //Kreski taktowe/grubość normalnej linii kreski taktowej base slop on end notes only //Wiązania nut/domyślny kąt wiązania w oparciu o ost. nutę flatten beams based on standard notes // Wiązania nut/poziome wiązanie oparte o standardową nutę flatten beams based on extreme notes // Wiązania nut/poziome wiązanie oparte Na zewnętrznej nucie flatten all beams // Wiązania nut/wszystkie wiązania poziome allow primary beam within a space // Wiązania nut/zezwalaj na pochyłe 1 belkowanie allow rest to float // Wiązania nut/utwórz ruchome pauzy extend beams over rests // Wiązania nut/przedłuzona belka wiąz. Nad pauzami extend secondary beams over rests // Wiązania nut/rozszerz. drugie belk. nad pauzami beam thickness // Wiązania nut/grubość wiązania broken beam length // Wiązania nut/długość przerwanego wiązania maximum slope // Wiązania nut/maksymalne pochylenie wiazania maximum distance from middle staff line // Wiązania nut/maksymalna odległość od środkowej linii pięc. display clef only on first staff system //Klucze/Wyświetl klucz tylko w pierwszym systemie spacing before clef // Klucze/Odległość przed kluczem spacing after clef // Klucze/Odległość po kluczu clef change reduction // Klucze/Procentowa redukcja clef change offset // Klucze/Wyrównanie use standard/straight flags //Chorągiewki nut/użyj standardowych /Użyj prostych flag spacing // Chorągiewki nut/odstępy pomiędzy chorągiewkami secondary group adjust // Chorągiewki nut/ustaw położ. Drugiej chorągiewki music font = font name //Czcionki/czcionka nut =nazwa czcionki grace notes size/spacing //Przednutki/Rozmiar przednutki/wyrównanie always slash fagged grace notes // Przednutki/Zmień każdą przednutkę na przekreśloną display key signatures only on first staff system //Tonacje/Wyświetl ozn. tonacji tylko w pierwszej pięc cancel outgoing key signature // Tonacje/Anuluj wyjściowe oznaczenie tonacji display courtesy key signature at end of staff system // Tonacje/Wyświetl oznaczenie tonacji na końcu space before key signature // Tonacje/Odległość przed oznaczeniem tonacji space after key signature // Tonacje/Odległość po oznaczeniu tonacji space after canceled key // Tonacje/Odległość po ozn. anulowanej tonacji space between key signature accidentals // Tonacje/Odległość pomiędzy ozn. Tonacji a akcydencją staff line thickness //Linie i łuki/grubość linii pięciolinii start number at 5 measures //Pauzy wielotaktowe/rozpocznij numerację od 5 taktów minimum/maximum measure width //Spacjowanie nut/minimalna/maksymalna szerokość taktu minimum distance between items // Spacjowanie nut/min odległość pomiędzy elementami minimum distance between notes with ties // Spacjowanie nut/min. odległość pom. nutami z łukami leg. spacing before/after music //Nuty i pauzy/odstępy przed/po nucie scale manual positioning of notes // Nuty i pauzy/skaluj ręczne rozmieszczenie nut heavy/thin repeat line thickness //Repetycje/Grubość szerszej/cieńszej linii repetycji normal stem length //Laski nut/normalna długość laski shortened stem length //Laski nut/skrócona długość laski stem line thickness //Laski nut/grubośc laski nuty use outer placement //Łuki legujące/użyj zewnętrznego rozmieszczenia space before/after time signature //Metrum/Odstęp przed/po oznaczeniu metrum display courtesy time signature //Metrum/Wyświetl ozn. metrum na końcu systemu pięciolinii use engraver slurs /Użyj łuków engrawera 15

16 Wklejanie/kopiowanie ustawień dokumentów pomiędzy dokumentami Następujące polecenia można użyć do skopiowania ustawień z jednego dokumentu do drugiego lub do wielu innych dokumentów. Na przykład jeśli lubisz opcje spacjowania nut i wiązania w jednym dokumencie, możesz użyć ten plik jako szablon i zastosować jego ustawienia (lub wszystkie ustawienia dokumentu) do setek plików, aby pasowały do naszego szablonu. Aby to zrobić, otwórz plik szablonu. W słowniku FinaleScript ten plik nazywa się Main Document (dokument główny). W oknie dialogowym FinaleScript wybierz folder, który chcesz przetworzyć wsadowo. (Jeżeli chcesz przenieść ustawienia dokumentu do innych dokumentów, to możesz otworzyć je i określić dokument główny zamiast wsadowo przetwarzać cały folder). Otwórz dodatek FinaleScript wtyczki i napisz skrypt. Przykład: batch process the folder import music spacing options from main document import beaming options from main document respace update layout W ten sam sposób możesz skopiować klamry i wkleić je do innych plików, użyj następujących poleceń: batch process the folder import piano braces from main document update layout Ostatnim krokiem jest uruchomienie skryptu z otwartym dokumentem głównym (dokument główny to aktywny plik podczas uruchomienia skryptu). Do skopiowania ustawień użyj następującej procedury: import doc options (lub) import house style //Wszystkie ustawienia dokumentu import accidental options through import tuplet options //Ustawienia znaków przygodnych do triol page format for score //format strony dla partytury page format for parts //format strony dla głosów import extract parts options //Ustawienia wyodrębniania głosów import human playback options //Importowanie opcji Human playback slur contour //kontur łuku smartshape placement //Rozmieszczenie autokształtów smartshape options //(w tym zwykłe opcje, opcje łuku i znaku podciągania struny.) Zaznaczanie i usuwanie taktów Użyj następujących poleceń, aby zaznaczać i usuwać takty: select meas 3 //zaznacz takt 3 select first meas //zaznacz pierwszy takt select last meas //zaznacz ostatni takt select meas 1 to 5 //zaznacz takty 1 do 5 select meas 6 to the End //zaznacz od 6 taktu do końca select first meas to 6 //zaznacz od pierwszego do 6 taktu // delete meas 3 //usuń takt 3 delete first meas // usuń pierwszy takt delete last meas // usuń ostatni takt delete meas 1 to 5 // usuń takty 1 do 5 delete meas 6 to the End // usuń od 6 taktu do końca delete first meas to 6 // usuń od pierwszego do 6 taktu 16

17 Polecenia narzędzi selection tool page layout tool pge layout layout //Wybierz dowolne narzędzie przez wpisanie jego nazwy. Pamiętaj, że Narzędzia specjalne ( Special Tools) nie można wybrać w ten sposób. Aby wywołac narzędzia z palety Narzędzia specjalne użyj menu narzedzi Finale. Możesz również używać polskich nazw narzędzi np.: Zaznaczanie Układ strony Polecenia widoków unit evpu(s) // jednostki evpu inches (i, inch) // jednostki cale centimeters (cent, c) // jednostki centymetry millimeters (mill, mm) // jednostki milimetry spaces (s, sp, spce) // jednostki spacje picas // jednostki pica show all layers // pokaż wszystkie warstwy all layers // wszystkie warstwy show active layer only // pokaż tylko aktywną warstwę active layer only // tylko aktywna warstwa hide others // ukryj pozostałe zoom (50, 75, 100, 200, 400) fit in window // dopasuj w oknie home go to page 5, page 5, pge 1 // idź do str. 5, str. 5, str. 1 go to measure 124, meas 124 // idź do taktu 124, takt 124 Polecenia narzędzia Układ strony FinaleScript ma kilka poleceń przeznaczonych dla układu strony. Pamietaj, że te polecenia są zazwyczaj stosowane do całego dokumentu. Jak wiele operacji narzędzia Zaznaczanie, wiele poleceń Układu strony można wpisać w locie bez zmieniania narzędzi. (don t) display in concert pitch //(nie pokazuj) pokaż w brzmieniu resize pages to 75% //zmień rozmiar stron na 75% resize systems to 80% //zmień rozmiar systemów na 80% staff height = 0.3 inch //wys. pięciolinii = 0,3 cala resize staff to 65% (stosuj do zaznaczenia) //zmień rozmiar pięciolinii na 65% page format A4 (lub A4) //format strony A4 page format Letter landscape //format strony letter poziomo page format portrait (lub Portrait) //pionowy format strony page format 21x29 cm //format strony 21x29 cm reverse page margins, reverse margins //odwróć marginesy apply page format (dla partytury) //zastosuj format strony fit 4 measures (w systemie) //ustaw 4 takty w systemie update layout, updt layt //aktualizuj układ strony reorganize Layout, reorganize, reorg (aktualizacja układu strony ze wszystkimi opcjami) redraw, refresh //odśwież 17

18 Polecenia narzędzia Klucze first clef/default clef //pierwszy/domyślny klucz treble // (lub g ) (klucz wiolinowy) bass //(lub f ) (klucz basowy) tenor //(lub treble + 8 ) (klucz tenorowy) alto //(lub c - to jest klucz C na trzeciej linii). To polecenie stosowane jest do całej pięciolinii i wymazuje inne zmiany klucza. Polecenia menu Przybornik oraz pozostałe polecenia Większość z następujących poleceń wymaga utworzenia zaznaczenia. Jeśli nic nie zaznaczysz to FinaleScript zastosuje polecenia do całego dokumentu. Pamiętaj, że nie musisz wywoływać narzędzia Zaznaczanie przed jakąkolwiek czynnością, wszystko odbywa się automatycznie. note spacing //lub respace spacjowanie nut beat spacing // spacjowanie do miar taktu time signature spacing //spacjowanie do metrum rebar //ponownie ułóż materiał w taktach rebeam //podział wiązań check accidentals //sprawdź akcydencje check ties //sprawdź łuki legujące convert mirrors //konwertuj lustra fill with rests //wypełnij pauzami move layer 1 to 2 //przenieś warstwę 1 do 2 - warstwa źródłowa zostanie usunięta freeze stems down/up //zablokuj laski w dół/górę remove manual slur adjustments //usuń ręczne dopasowania łuku remove stem changes //usuń zmiany lasek nut respell notes //przepisz nuty retranscribe //retranskrybuj lock/unlock systems //zablokuj/odblokuj systemy transpose to G major/minor (+ atrybuty) Fit Measures 4 meas //ustaw do 4 taktów w systemie chord style Nashville A //styl akordu Nashville A lub inny show/hide fretboards //pokaż/ukryj chwyty gitarowe resize fretboards to 80% //zmień rozmiar chwytów na 80% update hyphens //aktualizuj kreski oddzielające sylaby update word extensions //lub update extensions (aktualizuj rozszerzenia słów) execute plug-in "flat beams" (lub run plug-in "xxx", plugin "yyy", pi "zzz") "..." dodaj trzy kropki, aby otworzyć okno dialogowe dodatku.) delete lyrics //usuń słowa delete chords //usuń akordy swap layers x and y //wymień warstę x z y 18

19 Polecenia menu Edycja Za pomocą następujących poleceń możesz zaznaczać, usuwać kopiować i wklejać. Undo //cofnij Redo //przywróć [select] layer 3, layer 3, l 3 //[wybierz] warstwa 3 work on layer 3 (zaznacz warstwę 3 + pokaż tylko aktywna warstwę + pokaż warstwę 3) select measure 1 to 15 //zaznacz takt od 1 do 15 select staves flute to saxophone // zaznacz od flute do saxophone (bez sprawdzania wielkości liter) select piano // zaznacz piano (nazwa grupy) select instrument 2 to 5 //zaznacz od instrumentu 2 do 5 (kolejność w partyturze) select clarinet to bottom //zaznacz od Clarinet do dołu select staves flute to 5 //zaznacz od flute do 5 (mieszanka nazwy i #) select top to horns //zaznacz od góry do horns select pages 2 to 5 //zaznacz strony od 2 do 5 select systems 1 to 10 //zaznacz od 1 do 10 systemu select/deselect All //zaznacz/odznacz wszystko delete Staff //usuń pięciolinię (= bieżąca zaznaczona pięciolinia(e)) delete measures //usuń takry (zaznaczenie) clear measures //wymaż takty (tylko nuty i autokształty) copy, cp, cpy //kopiuj paste, replace entries, replace //wklej/zastąp wpisy/zastąp insert, ins //wstaw (disable) automatic music spacing, auto sparing //(wyłącz) automatyczne spacjowanie nut (disable) automatic update layout, auto update //(wyłącz) automatyczny układ strony Polecenia menu Plik quit, q //zakończ close, c //zamknij new, n //nowy (domyślny dokument) open, o, open midi, open mus, open ftm, open All //otwórz, otwórz midi, otwórz mus, otwórz ftm, otwórz wszystko open? // (aby wywołać okno dialogowe Otwórz) save, sv, save and append, new, save as midi, save as //zapisz, zapisz i dołącz, nowy, zapisz jako midi, zapisz jako print, p //drukuj ( print sam polecenie drukuje cały dokument z bieżacymi ustawieniami strony) Atrybuty drukowania: 2-up (2 na 1 stronie), 4-up (4 na 1 stronie), even, odd, page 3 to 18 (od str. 3 do 18), to page 20, //możesz również określić zakres druku np. "2, 4, 6-9". print booklet //Automatyczny wydruk 16-stronnicowej dwustronnej broszury. Możesz określić liczbę stron dla broszury. Jeśli drukarka nie obsługuje wydruku dwustronnego, możesz określić przednie i tylne strony, co może być pomocne podczas odwracania ston w drukarce. 19

20 Inne polecenia transpose instrument to Bb //instrument transposition run plug-in "flat beams" //no need to specify a subfolder - you can specify any plug-in display in concert pitch uncheck display in concert pitch create/break multimeasure rest Add/insert Staves. Ex: add 1 staff, append piano staves "Piano", add 3 staves bass clef, insert 1 staff "Clarinet in B^b" apply staff style clear staff style show/hide measure numbers title composer copyright description staff name left/right/top/bottom page/system margin Wyszukaj tekst i zastąp FinaleScript umożliwia również wyszukiwanie i zastępowanie tekstu. search Music Sales replace with Neverland Publishing search Violin replace Violon, match case search Clarinet in A replace Trumpet in B^b (note the use the caret) search [Times] and replace [Chicago] search font Times and replace Chicago (equivalent) search Cl. [Palatino] 12 italic bold replace with Fl. [Times] 13 non bold, in staff names Do powyższych elementów można dodać także następujące atrybuty: (non) italic //(nie) kursywa (non) bold //(nie) pogrubienie (non) plain //(nie) zwykły (non) fixed size //(nie) stały rozmiar (non) underline //(nie) podkreślenie (non) hidden //(nie) ukryty [font name] //nazwa czcionki (zawsze w klamrach) size: 48 //rozmiar: 48 (tylko numer) match case //dopasuj wielkość liter whole words //całe słowa expressions //ekspresje staff names //nazwy pięciolinii text blocks //pola tekstowe file info //informacje o pliku UWAGA: funkcja wyszukaj tekst i zastąp dostępna jest również w menu Edycja > Wyszukaj tekst i zastąp. 20

21 Autokształty (Bez atrybutów oznacza wszystkie elementy tekstowe.) Użyj symbolu karety ^ aby określić: ^l = koniec linii ^t = tabulator ^ = symbol praw autorskich ^c = tekst praw autorskich ^C = kompozytor ^T = tytuł ^d = opis pliku ^# (lub ^s) = krzyżyk ^b = bemol ^n = kasownik ^S = podwójny krzyżyk ^B = podwójny bemol ^^ = znak karety <65> Znak ASCII Polecenia czcionek (Bez atrybutów oznacza wszystkie elementy tekstowe.) Użyj symbolu karety ^ aby określić: Music Font [maestro wide] //Nazwę czcionki można również podać w cudzysłowiu. Atrybuty: size (rozmiar) i 'bold'(pogrubienie) Swap Font [times] with [JazzText] //Nazwy czcionek mogą być w cudzysłowiu. Brak atrybutów, jest to globalne ustawienie dla dokumentu). Odtwarzanie FinaleScript posiada kilka poleceń związanych z odtwarzaniem dokumentu i zmianą ustawień Human Playback. Użyj symbolu karety ^ aby określić: playback, play, listen (zostanie odtworzony utwór bez przewijania widoku utworu. Jeśli utworzone jest zaznaczenie, to zostanie odtworzony tylko ten zaznaczony fragment). wait 3 seconds (dzięki funkcji minunika można tworzyć pauzy między odtworzeniem plików) wait for a key internal speaker playback uncheck internal speaker playback human playback style Romantic/none, standard, classical, romantic, jazz, rock, etc. import human playback custom style from main document 21

22 Skrypty od autora opracowania Aby skorzystać z moich skryptów, otwórz okno Paleta FinaleScript, kliknij na 3 ikonie od lewej (pusta kartka z symbolem +). Dla każdego skryptu opisanego poniżej musisz utworzyć osobny plik skryptu i nadać mu nazwę. pojawi się nowy skrypt "Untitled Script" kliknij go dwukrotnie, pojawi się okno Finale Script - Editor for Untitled Script, w polu nazwa skryptu wpisz np. Cody, zaznacz opcję Pokaż w menu, do pola poniżej wklej odpowiedni skrypt. Po wklejeniu skryptu kliknij przycisk Zapisz i zamknij (Save and close). W palecie FinaleScript pojawi się nowa pozycja Cody, możesz zaznaczyć ją poprzez pojedyncze kliknięcie myszką i kliknięcie przycisku. Oczywiście skrypt możesz wywołac również w ten sposób (na obrazku poniżej) 22

23 Naprawa Cody Czasami zdarza się, że w plikach ze starszych wersji Finale nie są wyświetlane prawidłowo symbole cody. Aby to szybko naprawić skorzystaj ze skryptu zamieszczonego poniżej: //batch process folder //process all open Message "Wadliwe symbole Cody zostaną naprawione we wszystkich otwartych dokumentach. Kontynuować?" search "Ţ" replace "Þ" Strony tytułowe Finale automatycznie tworzy stronę tytułową zawierającą tytuł, podtytuł i kompozytora (tekst wyśrodkowany) menuitem "Układ strony" menuitem "Wstaw puste*" Type "1" near "pustą" Hit "OK" menuitem "Tekst" mouse double click Menuitem "Tekst/Rozmiar/72" Menuitem "Tekst/Wstaw/Tytuł" return Menuitem "Tekst/Rozmiar/24" Menuitem "Tekst/Wstaw/Podtytuł" return Menuitem "Tekst/Rozmiar/36" Menuitem "Tekst/Wstaw/Kompozytor" press ctrl+"'" press ctrl+shift+"t" click "Środek" near "Poziomo" click "Środek" near "Pionowo" check "Pozycja od krawędzi*" uncheck "Użyj rozmieszczenia*" button "OK" 23

24 Eksport głosów do PDF Opis działania: skrypt otwiera kolejne głosy i drukuje je do PDF. Wady: -głosy, które nie mają nazw skrypt będzie nadpisywał w kółko jeden plik (przy otwieraniu starszych plików usuńcie ustawienie w Preferencjach - otwieraj starsze pliki jako bez nazwy - w przypadku wyeksportowania wszystkich głosów należy ręcznie przerwać pracę skryptu (skrypt nadpisuje już istniejące pliki) Uwagi: jeśli w utworze jest więcej głosów i skrypt wszystkich nie eksportuje do PDF, wklej poniższy fragment, aby wyeksportować dodatkowy głos (jeśli Finale nie eksportuje np. 6 głosów, wklej poniższy fragment sześć razy na końcu skryptu: press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" } ten fragment kodu jest odpowiedzialny za eksport kolejnego głosu Skrypt: menu item "Dokument/Edytuj partyturę" menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" press ctrl+alt+"." menu item "File" Menu Item "Export" Menu Item "PDF..." Enter "Return" 24

25 Zmiana formatu głosów w dowolnym dokumencie na marszówkę Ten skrypt zaoszczędzi Ci wiele czasu, gdy przepisujesz utwory na marszówkę. Zdarza się, że głosy w partyturze są w formacie A4 i ch przerabianie na marszówkę jest bardzo czasochłonne. Za pomocą tego skryptu wstępnie przerobisz głosy na format marszówki (16x12,5 cm). Pamiętaj, aby po wykonaniu skryptu przejrzeć głosy i poprawić ewentualne niedociągnięcia. unit cm menuitem "Układ strony" menu item "Rozmiar strony" dropdown list "Wszystkie głosy" dropdown list "*Użytkownika*" type "16" near "Szerokość:" type "12,5" near "Wysokość" return menuitem "Rozmiarowanie" mouse double click type "45" near "Zachowaj marginesy" check "Zachowaj marginesy" dropdown list "Wszystkie głosy" check "Aktualizuj rozmiar strony" return menuitem "Przybornik" menuitem "Dostosuj liczbę taktów w systemie" type "10" near "Zamknij po:" check "Pokazuj wielotaktowe..." dropdown list "Wszystkie głosy" return menu item "Układ strony" menu item "Równomierne rozmieszczenie systemów..." dropdown list "Wszystkie głosy" check "Wszystkie strony" check "Umieść" type "12" near "Umieść" return menuitem "Zaznaczanie" 25

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Źródło: http://musescore.org, data: pn, 02/18/2013 Podręcznik Ten podręcznik przeznaczony jest dla programu MuseScore w wersji 0.9.2 i późniejszych.

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu komputerowego

Instrukcja obsługi programu komputerowego Instrukcja obsługi programu komputerowego SIBELIUS wersje 1.1. i 2.1. Opracowanie: Zbigniew Warakomski 2002 Prawa autorskie zastrzeżone Wstęp Program komputerowy SIBELIUS umożliwia zapis i wydruk tekstu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 1 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów, które spełnią twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla systemu Windows

Instrukcja obsługi dla systemu Windows Instrukcja obsługi dla systemu Windows Virtual Ink Corporation Brighton Landing East, 20 Guest Street - Suite 250 Boston, Massachussets 02135 USA Delta sp.j. Krentowski, Hus Al. Piłsudskiego 11/3 15-443

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu KiCad

Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad ii 22 sierpnia 2015 Wprowadzenie do programu KiCad iii Spis treści 1 Wprowadzenie do programu KiCad 1 1.1 Pobieranie i instalowanie programu

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-1272-7 Tytu³ orygina³u: Adobe Illustrator CS3 Classroom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu QuarkXPress 8.5

Podręcznik programu QuarkXPress 8.5 Podręcznik programu QuarkXPress 8.5 SPIS TREŚCI Spis treści Informacje o podręczniku...15 Przyjęte założenia...15 Źródła pomocy...15 Konwencje...16 Uwaga dotycząca technologii...16 Interfejs użytkownika...18

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001

PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001 PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001 1992-2006 Ulead Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS...

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS... wprowadzenie SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 ĆWICZENIE 1...4 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 ĆWICZENIE 2...8 QUOTE OBJECT...8 NEWS...9 GLOBAL PRESS WATCH -

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi

OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi OPROGRAMOWANIE Instrukcja obsługi Pl Uwagi 2008 Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym

Bardziej szczegółowo

IGEMS Wydanie 8. Podręcznik użytkownika

IGEMS Wydanie 8. Podręcznik użytkownika Instalacja IGEMS Wydanie 8 CAD/CAM/NEST Podręcznik użytkownika 2008-10-09 Page 1 Instalacja Rozdział 1. Instalacja... 7 Wymagania... 7 Krok 1: Instalowanie oprogramowania IGEMS... 7 Krok 2: Instalowanie

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 1 204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1 - Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

www.djvu.com.pl 1 Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A.

www.djvu.com.pl 1 Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A. Nazwa produktu : DjVu Browser Plugin v. 5.0.1. DjVu Browser Plugin v. 4.5.0. Producent : Lizardtech Inc., U.S.A. Przeglądarka plików DjVu przeznaczona jest dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) Zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2014 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project " QGIS User Guide Wydanie 2.8 QGIS Project August 28 2015 Contents 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo