181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Praca zaliczeniowa z przedmiotu BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE 181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA 274.bw7 OPRACOWAŁA : Agata Buczkowska ODEBRAŁ : dr inŝ. Jacek Wdowicki 4 styczeń

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Wykorzystane materiały bitmapa z rzutem budynku literatura oraz strony internetowe - programy: POL-3, BwView dla Windows 1.2 Podstawa opracowania: Struktural Systems for Tall Buildings, McGraw-hill, Inc., New York 1995 Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Tall Buildings and Urban Environment Series. 1.3 Przedmiot opracowania: Budynek biurowy : 181 West Madison Street Chicago, Illionis, USA 1.4 Cel opracowania: Obliczenie maksymalnych sił przekrojowych oraz przemieszczeń przy pomocy programu BW dla Windows oraz preprocesora POL-3 współdziałającego z programem AutoCAD Dane ogólne: Powierzchnia m 2 Wysokość 207 m Liczba kondygnacji nadziemnych 49 Liczba kondygnacji podziemnych 1 Materiały konstrukcyjne Ŝelbetowy trzon, stalowa obudowa i kolumny ObciąŜenie uŝytkowe piętra 2,5 kpa Maksymalne wychylenie 400 mm Posadowienie kesony o wysokości 24 m, średnica od 1,37 do 3,0 m. Wysokość kondygnacji 3,96 m Rozpiętość belek - 10,36 m Rozstaw belek 3,05 m 1.6 Opis budynku: WieŜowiec 181 West Madison Street ukończony w 1990 roku, jest pięćdziesięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym znajdującym się w Chicago. Fasada nie stanowi jednolitej powierzchni, jest ukształtowana poprzez wielokrotne cofnięcia. Architektura budynku nawiązuje do ekspresyjnych drapaczy chmur z lat dwudziestych. Rzut budynku jest kwadratowy z centralnym, kwadratowym Ŝelbetowym trzonem oraz z pozbawioną kolumn przestrzenią biurową. 181 West Madison jest najwyŝszym budynkiem w Chicago posiadającym usztywniający, wewnętrzny trzon. Centralny Ŝelbetowy trzon otoczony jest stalową ramą. Stropy monolityczne, Ŝelbetowe. Kwadratowy trzon jest wysokości pięćdziesięciu kondygnacji (207 m) 2

3 Wizualizacje i rzut Zasadniczą konstrukcję budynku stanowią trzon oraz kolumny wsparte na kesonach. Z projektowanych kesonów, 25% istniało wcześniej. Belki pomiędzy nowymi i istniejącymi kesonami słuŝyły do przeniesienia obciąŝeń wiatrowych i cięŝaru własnego konstrukcji. Ściana fundamentowa na wschodniej stronie budynku będąca częścią budynku sąsiedniego wymagała podparcia, poniewaŝ jest ona zwyczajną ścianą budynku sąsiedniego. Rozpiętości belek 13,1 m pozwalają na utworzenie pozbawionej kolumn przestrzeni dla maksymalnej wygody uŝytkowników. Cofnięcia na szczycie budynku wymagają, aby zewnętrze kolumny zmieniały się kilka razy. Dodatkowo, kolumny znajdujące się po bokach pochylni wjazdowych na poziomie gruntu są równieŝ zmieniane, aby zwiększyć przejazd dla cięŝarówek. Pomimo tych wszystkich komplikacji całkowita masa stali jest mniejsza niŝ 59 kg/m 2. Przy podstawie budynku, z północnej jego strony znajduję się czteropiętrowa loggia, która prowadzi do pięciopiętrowego przestronnego hallu wejściowego. Pokryty białym, szarym i zielonym marmurem główny korytarz hallu posiada bardzo piękny i cenny sufit. Wychodzący na południe mostek rozciągający się ponad alejką łączy 181 West Madison z Northern Trust Building. 181 West Madison był debiutem architekta Cesar a Pelli. 3

4 Rzut kondygnacji. 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA [5] 2.1 Fundamenty: Kesony dzwony o wysokości 24 m, średnica od 1,37 do 3,0 m. 2.2 Układ usztywniający: śelbetowy trzon usztywniający, zbliŝony w obrysie do kwadratowego, połoŝony centralnie. 4

5 2.3 Ściany i słupy Ściany maja następujące grubości: - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) - kondygnacje cm [5] - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) Słupy maja następujące wymiary: - piętra x120 cm ( załoŝenia - domysły ) - piętra x100 cm [5] - piętra x80 cm ( załoŝenia - domysły ) - piętra x60 cm ( załoŝenia - domysły ) Wytrzymałość stali zbrojeniowej załoŝono f y = psi ( załoŝenia - domysły ) Wytrzymałość oraz moduł Younga betonu załoŝono dla pięter 1-14 f c = 4675 psi E c = 4145 ksi ( załoŝenia - domysły ) dla pięter f c = 3825 psi E c = 3750 ksi ( załoŝenia - domysły ) 2.4 Stropy: ( załoŝenia - domysły ) Stropy monolityczne Ŝelbetowe z betonu B50 grubości 15cm oparte na belkach głównych 2.5 NadproŜa: Przyjęto nadproŝa monolityczne Ŝelbetowe o wysokości 1,5 m NadproŜa maja następujące grubości: - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) - kondygnacje cm [5] - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) - kondygnacje cm ( załoŝenia - domysły ) 2.6 Komunikacja pionowa: [5] 27 wind 2.7 Wentylacja i klimatyzacja: ( załoŝenia - domysły ) Mechaniczna wentylacja i klimatyzacja. 2.8 Stolarka okienna i drzwiowa: ( załoŝenia - domysły ) Przyjęto okna aluminiowe ; drzwi drewniane. 5

6 2.9 ObciąŜenia: Zebranie obciąŝeń dla kondygnacji handlowych Rodzaj obciaŝenia qk [kn/m] γ f q [kn/m] OBCIĄśENIA STAŁE płytki ceramiczne 0,43 1,3 0,56 posadzka cementowa 0,04 x 21,0 0,84 1,3 1,09 izolacja akustyczna 0,05 x 0,45 0,03 1,2 0,04 Strop Ŝelbetowy gr 15 cm 0,15 x 25 3,75 1,1 4,125 RAZEM OBCIĄśĘNIA STAŁE 5,05 1,14 5,75 OBCIĄśENIA ZMIENNE dla sal sprzedaŝy domów towarowych 5,00 1,3 6,50 dla korytarzy i klatek schodów domów towarowych 5,75 1,2 6, Zebranie obciąŝeń dla kondygnacji biurowych Rodzaj obciaŝenia qk [kn/m] γ f q [kn/m] OBCIĄśENIA STAŁE płytki ceramiczne 0,43 1,3 0,56 posadzka cementowa 0,04 x 21,0 0,84 1,3 1,09 izolacja akustyczna 0,05 x 0,45 0,03 1,2 0,04 Strop Ŝelbetowy gr 15 cm 0,15 x 25 3,75 1,1 4,07 RAZEM OBCIĄśĘNIA STAŁE 5,05 1,14 5,75 OBCIĄśENIA ZMIENNE dla pokoi biurowych 2,50 1,3 3,25 dla korytarzy i klatek schodowych 3,00 1,3 3,90 6

7 2.9.3 Zebranie obciąŝeń dla kondygnacji podziemnej - parking Rodzaj obciaŝenia qk [kn/m] γ f q [kn/m] OBCIĄśENIA STAŁE płytki ceramiczne 0,43 1,3 0,56 posadzka cementowa 0,04 x 21,0 0,84 1,3 1,09 izolacja akustyczna 0,05 x 0,45 0,03 1,2 0,04 Strop Ŝelbetowy gr 15 cm 0,15 x 25 3,75 1,1 4,07 RAZEM OBCIĄśĘNIA STAŁE 5,05 1,14 5,75 OBCIĄśENIA ZMIENNE dla przestrzeni parkingowych 2,50 1,3 3,25 dla korytarzy i klatek schodowych 5,00 1,3 6,50 7

8 3. KOMENTARZ WYNIKÓW 3.1 NapręŜenia Wszystkie wartości napręŝeń podano dla poziomu 0,00 m czyli utwierdzenia budynku NapręŜenia dla schematów: Rys.1 SCHEMAT-1 WIATR PO KIERUNKU OSI X Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 2 w punkcie 4. Wynoszą one 6,14 MPa Rys.1 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 7 w punkcie 14. Wynoszą one 6,15 MPa Rys.2 8

9 Rys.2 9

10 SCHEMAT-2 WIATR PO KIERUNKU OSI Y Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 7 w punkcie 13. Wynoszą one 7,83 MPa Rys.3 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 18 w punkcie 35. Wynoszą one 6,46 MPa Rys.4 Rys.3 10

11 Rys.4 11

12 SCHEMAT-3 OBCIĄśENIE STAŁE (cięŝar własny) Wszystkie elementy trzonu wysokościowca są ściskane. Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 25 w punkcie 70. Wynoszą one 77,78MPa Rys.5 Rys.5 SCHEMAT-4 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona północna część budynku ) Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 7 w punkcie 13. Wynoszą one 0,43 MPa Rys.6 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 52 w punkcie 123. Wynoszą one 43,61 MPa Rys.7 12

13 Rys.6 Rys.7 13

14 SCHEMAT-5 OBCIĄśENIA ZMIENNE (obciąŝona wschodnia część budynku ) Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 2 w punkcie 3. Wynoszą one 0,43 MPa Rys.8 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 25 w punkcie 70. Wynoszą one 48,17MPa Rys.9 Rys.8 14

15 Rys.9 SCHEMAT-6 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona pł-wsch. część budynku ) Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 2 w punkcie 3. Wynoszą one 0,43 MPa Rys.10 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 25 w punkcie 70. Wynoszą one 48,17MPa Rys.11 15

16 Rys.10 Rys.11 16

17 SCHEMAT-7 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona pł-zach. część budynku ) Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 7 w punkcie 13. Wynoszą one 0,43 MPa Rys.12 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 36 w punkcie 92. Wynoszą one 47,88MPa Rys.13 Rys.12 17

18 Rys.13 18

19 3.1.2 Ekstremum napręŝeń od wszystkich schematów obciąŝeniowych z uwzględnieniem schematów wykluczających się oraz z uwzględnieniem współczynników obliczeniowych Zdefiniowano warianty ekstremów obciąŝeń: 1 wariant: od obciąŝeń charakterystycznych (wzajemne działanie wiatru się wyklucza)- dla wyznaczenia maksymalnych przemieszczeń budynku. 2 wariant: od obciąŝeń obliczeniowych (wzajemne działanie wiatru się wyklucza)- dla wyznaczenia maksymalnych napręŝeń. Maksymalne napręŝenia rozciągające otrzymano w ścianie nr 2 w punkcie 3. Wynoszą one 2,39 MPa Rys.14 Maksymalne napręŝenia ściskające otrzymano w ścianie nr 25 w punkcie 70. Wynoszą one 143,65 MPa Rys.15 Rys.14 19

20 Rys.15 20

21 Przemieszczenia: Wszystkie wartości przemieszczeń podano dla poziomu m czyli dla szczytu attyk Maksymalne przemieszczenia od pojedynczych schematów: SCHEMAT-1 WIATR PO KIERUNKU OSI X Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,2074m Rys.16 Rys.16 21

22 SCHEMAT-2 WIATR PO KIERUNKU OSI Y Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,1875m Rys.17 Rys.17 22

23 SCHEMAT-3 CIEśAR WŁASNY Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,0010m Rys.18 Rys.18 23

24 SCHEMAT-4 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona północna część budynku) Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,0303m Rys.19 Rys.19 24

25 SCHEMAT-5 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona wschodnia część budynku) Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,0386m Rys.20 Rys.20 25

26 SCHEMAT-6 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona południowa część budynku) Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,0377m Rys.21 Rys.21 26

27 SCHEMAT-7 OBCIĄśENIA ZMIENNE ( obciąŝona zachodnia część budynku) Maksymalne przemieszczenie wynosi 0,0386m Rys.22 Rys.22 27

28 Ekstremalne przemieszczenia od wszystkich schematów z uwzględnieniem schematów wykluczających się oraz bez uwzględnienia współczynników obliczeniowych (wartości charakterystyczne): Ekstremalne przemieszczenie po kierunku osi x w prawo Maksymalna wartość przemieszczenia wynosi 0,2460 Minimalna wartość przemieszczenia wynosi 0,

29 Ekstremalne przemieszczenie po kierunku osi x w lewo Maksymalna wartość przemieszczenia wynosi 0,2445 Minimalna wartość przemieszczenia wynosi 0,

30 Ekstremalne przemieszczenie po kierunku osi y w górę Maksymalna wartość przemieszczenia wynosi 0,2172 Minimalna wartość przemieszczenia wynosi 0,

31 Ekstremalne przemieszczenie po kierunku osi y w dół Maksymalna wartość przemieszczenia wynosi 0,2257 Minimalna wartość przemieszczenia wynosi 0,2256 Przemieszczenia dopuszczalne wg norm obowiązujących w następujących krajach : USA Australia Polska p dop =H/600 p dop =H/800 p dop =H/1000 Wysokość budynku wynosi H =207 m USA Australia Polska p dop = 207/600 = 0,345 m > p max = p x = 0,2460 m spełnione p dop = 207/800 = 0,259 m > p max = p x = 0,2460 m spełnione p dop =207/1000= 0,207 m < p max = p x = 0,2460 m niespełnione 31

32 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 4.1 Maksymalne napręŝenia ściskające dla jednego schematu występują dla schematu 3, czyli dla cięŝaru własnego. Ich wartość wynosi 77,78 MPa Maksymalne napręŝenia rozciągające dla jednego schematu występują dla schematu 2, czyli obciąŝeń wywołanych parciem wiatru po kierunku Y. Ich wartość wynosi 7,83 MPa 4.2 Ekstremum napręŝeń (wynik kombinatoryki obciąŝeń) to: - napręŝenie ściskające o wartości 143,65 MPa - napręŝenie rozciągające o wartości 2,39 MPa 4.3 Po analizie przemieszczeń okazuje się, iŝ maksymalne przemieszczenia budynku wystąpiły po kierunku osi X i mają wartość p x = 0,2460 m Ich wartość jest mniejsza od wartości dopuszczalnych w USA (p dop =H/600) oraz w Australii p dop =H/800, jest natomiast większa od wartości dopuszczalnych w Polsce p dop =H/1000 Nadmierne wychylenia są niekorzystne dla samopoczucia człowieka, powodują zmęczenie materiału konstrukcyjnego oraz elementów nie konstrukcyjnych takich jak ścianki działowe, obudowy zewnętrzne a nawet instalacje. Dlatego waŝne było odpowiednie zaprojektowanie tych elementów z uwzględnieniem przemieszczeń konstrukcji. Przekroje ścian i słupów naleŝy projektować jako mimośrodowo ściskane wg odpowiednich norm i przepisów. Literatura: Struktural Systems for Tall Buildings, McGraw-hill, Inc., New York 1995 Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Tall Buildings and Urban Environment Series. 32

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy ST K-01-00 Specyfikacja konstrukcyjna. Wymagania ogólne. Etap 0 Black Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA

PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA Dr inŝ. Marian PŁACHECKI Mgr inŝ. Szymon SERĘGA Politechnika Krakowska PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA THE REASONS FOR COLLAPSE OF STORAGE HALL AFTER LONG-TERM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza stanu technicznego

Ekspertyza stanu technicznego dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l +48 603 642 6 5 0 mailt o : skarczmarc zyk 1 @poc zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l +48 501 580 3 4 5 mailt o : wiesla w.b er eza@oep k.pl K B -

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo WEDŁUG EUROKODÓW I WYTYCZNYCH KRAJOWYCH. www.biurokonstruktor.com.

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo WEDŁUG EUROKODÓW I WYTYCZNYCH KRAJOWYCH. www.biurokonstruktor.com. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH WEDŁUG EUROKODÓW I WYTYCZNYCH KRAJOWYCH KRZYSZTOF MICHALIK TOMASZ GĄSIOROWSKI PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH WEDŁUG EUROKODÓW I WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo