MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA"

Transkrypt

1

2 Str. 2 XXV Niedziela Zwykła MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA DUSZPASTERZE: O. Michał Blicharski, O.Cist., Przeor i Dyrektor Misji O. Ludwik Żyła, O.Cist. DYREKTOR MUZYCZNY: Grzegorz Landowski (773) ADRES: 116 Hilton Street Willow Springs, Illinois KONTAKT: Telefon: (708) Fax: (708) e mail: MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE: Rano: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm Wieczorem: 6:00 pm W TYGODNIU: Codziennie 7:oo am, 8:oo am Środa 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej. Czwartek 7:oo pm Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II. Piątek 7:oo pm Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. I piątek każdego miesiąca Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 7:oopm I sobota każdego miesiąca modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am. ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm, o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św., W środy, czwartki i piątki wieczorem w czasie Mszy św. W każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm. BIURO PARAFIALNE: Godziny otwarcia: wtorki i czwartki od godz. 5:30 pm do 8:00 pm piątki od 6:00 7:30pm oraz w soboty od 9:30am do 11:30am SAKRAMENTY: CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka. MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm. NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego.

3 Str. 3 XXV Niedziela Zwykła PIERWSZE CZYTANIE Lb 21, 46 9 Czytanie z Księgi Liczb Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. PSALM RESPONSORYJNY Ps 78 Ref: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego niezgłębiona. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan jest łagodny i miłosierny * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * i łaskawy we wszystkich swych dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * wszystkich wzywających Go szczerze. DRUGIE CZYTANIE Flp 2, 20C 24 Czytanie z Listu do Filipian Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Alleluja, Alleluja, Alleluja Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, Alleluja, Alleluja EWANGELIA Mt 20, 1 16a Słowa Ewangeli według św. Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

4 Str. 4 XXV Niedziela Zwykła INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ 6:30 Msza św. gregoriańska za Bronisławę Radłowski 8:00 Za Tadeusza i Stanisława Pałka 10:00 O Boże bł. dla Danuty i Andrzeja z racji 20 r. ślubu 12:00 O Boże bł. dla Stanisława I Mirosławy Krzyston z racji 20 r. ślubu 18:00 O bł. Boże dla Ludmiły, Józefa, Eweliny i Szymona Krzysiak INTENCJE MSZY ŚW. NA NIEDZIELĘ 28 września, :30 Msza św. gregoriańska za Bronisławę Radłowski 8:00 Za Heleny Króżel w 12 rocznicę śmierci 10:00 Za Edwarda Śpiewak 12:00 Za Andrzeja Szczechula w 2rocznicę śmierci 18:00 Za Zofii i Bartłomieja Stanek SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II przy POLSKIEJ MISJI OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA Tak jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, uroczystości związane z ustanowieniem naszej świątyni Sanktuarium św. Jana Pawła II rozpoczniemy już w sobotę 18 października o godz. 18:00. W tym dniu przybędzie do nas zespół Diakonii Muzycznej złożony z najlepszych liderów muzycznych w Chicago, który również każdego roku obsługuje oprawę muzyczną Polonijnej Pieszej Pielgrzymki do MB Częstochowskiej w Merrillville w Indianie. Jeśli pogoda nam na to pozwoli, wieczorem przy pomniku św. Jana Pawła II rozpoczniemy uroczystości Koncertem i wspólnym śpiewem wraz z przybyłym zespołem muzycznym. Od niedzieli do środy, 22 października do Liturgicznego Wspomnienia św. Jana Pawła podczas Liturgii I nabożeństw prowadzic nas bedzie O. Krzysztof Wieliczko, Administrator Fundacji Jana Pawła II z Rzymu, którego pamiętamy z Misji parafialnych w grudniu ubiegłego roku. W środę, 22 października będziemy zaszczyceni obecnością Ordynariusza Diecezji Springfield w Illinois, Ks. Biskupa Tomasza Paprockiego, który był do niedawna Biskupem Pomocniczym w Chicago. Ks. Biskup będzie głównym celebransem Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. Serdecznie zachecamy I juz teraz zapraszamy na nadchodzace radosne uroczystosci! DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ: Zapowiedź II Grzegorz Czubernat i Maria Milan Marek Jeziorczyk i Danuta Ogrodny Zapowiedź III Erik Grychalski i Bernadetta Lojek Krzysztof Kobylarczyk i Karen A. Leal Antanas Brinkis i Anna Piekarewicz Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających zawarcie ważnego ślubu kościelnego przez wymienione osoby, proszony jest o kontakt z biurem parafialnym. WITAMY! Serdecznie witamy dzisiaj w naszej Misji seminarzystę Tomasza Powroźnika z Seminarium Biskupa Abramowicza w Chicago. Tomasz przyjechał by podzielić się z nami drogą swojego powołania z okazji obchodów Niedzieli Seminaryjnej w Archdiecezji Chicago. Z tej też okazji druga składka zostanie zebrana na wsparcie seminariów Duchownych w naszej Archdiecezji m.in. na Seminarium Biskupa Abramowicza, gdzie Tomasz będzie kształcił się przez najbliższy rok, by później móc kontynuować swoją formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Mundelein I po czterech latach otrzymać święcenia kapłańskie. Witamy Go bardzo serdecznie I cieszymy, że jest z nami. Tomasz pochodzi z Archdiecezji częstochowskiej. 21 WRZEŚNIA NIEDZIELA KATECHETYCZNA Jaką funkcję spełnia religia w życiu ludzkim Religia w sensie obiektywnym słowa, przedmioty i obrzędy religijne nie są tylko wyrazem przeżyć człowieka czy społeczności. One są zarazem przekazem, one "przechowują" te przeżycia. Człowiek czy społeczność, która stworzyła je, jest świadoma, że jeżeli do nich powróci, będzie w stanie wywołać w sobie tamte przeżycia. Społeczność wierzących stara się więc korzystać możliwie w jak najszerszych wymiarach z tego swojego skarbu, który nazwaliśmy religią obiektywną. Cel jest oczywisty: w ten tylko sposób może stać się społecznością religijną (w sensie subiektywnym). Każda społeczność wierzących troszczy się o to, by jej członkowie przynajmniej w jakiś minimalnych wymiarach korzystali z obiektywizacji religijnych. Kościół katolicki określa wymagania wobec wiernych w przykazaniach kościelnych w swoich tradycjach wychowawczych. Instytucją, na której mu najbardziej zależy, której przypisuje największe znaczenie, jest Msza święta niedzielna. Uważa ją za najlepszy środek w kształtowaniu swoich wyznawców na wzór Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

5 Str. 5 XXV Niedziela Zwykła SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PROF. PIOTREM JAROSZYŃSKIM DZISIAJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 18:00 Temat spotkania: Powrót ateizmu wojującego Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Rady Naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Wygłosił ok. 150 wykładów naukowych na uczelniach 5 kontynentów. Od lat głosi prelekcje dla Polonii upowszechniając ideały patriotyczne wyrastające z cywilizacji łacińskiej. Jest autorem ok. 30 książek, w tym po angielsku i hiszpańsku, które w sumie znajdują się w ponad 1200 bibliotekach świata. Od lat współpracuje z Radiem Maryja, Telewizją Trwam, Naszym Dziennikiem i Naszą Polską. SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE W niedzielę 5 pażdziernika po wszystkich Mszach św. porannych w będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie w Sali pod starą kaplicą. Koszt szczepionki jest pokrywany przez Medicare B, Blue Cross PPO lub Medicaid. Koszt szczepionki bez ubezpieczenia to $25. Szczepionki mogą otrzymać wszyscy, którzy ukończyli 12 lat. ZAPRASZAMY DO CHÓRU PARAFIALNEGO Kto śpiewa dwa razy się modli! Wszystkich kochających śpiewać GORĄCO ZAPRASZAMY do wstąpienia w szeregi naszego Chóru Parafialnego. Nasz chór rozwija się, lecz konieczne jest jednak zasilenie nowymi głosami. Śpiewamy podczas uroczystych nabożeństw Mszy i świętych. Próby odbywają się raz w tygodniu.w niedzielę po Mszy św. wieczornej. Inforamacje u p. organisty. ZBÓRKA ŻYWNOŚCI NIEDZIELA 12 PAŻDZIERNIKA Podobnie jak w ubiegłym roku w niedzielę, 12 października zostanie przeprowadzona w naszej parafii zbiórka żywności dla Misjonarzy Ubogich pracujcych w najbiedniejszych zakątkach świata. Poniżej list z prośbą jaką do nas skierowali. Więcej informacji w kolejnych biuletynach. Drodzy Parafianie i Przyjaciele Misjonarzy Ubogich, Jesteśmy grupą wolontariuszy wspomagającą pracę Misjonarzy Ubogich (Missionaries of the Poor). Działamy pod patronatem parafii św. Ferdynanda. Po raz kolejny prosimy Was gorąco o wsparcie zbiórki żywności i środków higienicznych dla najbiedniejszych z biednych 97 sierot, kalek i bezdomnych znajdujących się pod opieką Braci w Port U Price na Haiti w nowootwartym ośrodku misyjnym. Ośrodek ten zamieszkuje obecnie 51 chłopców i 44 dziewcząt. Około 97% z nich jest chorych fizycznie i/lub umysłowo. Dzieci są całkowicie zależne od pomocy innych muszą być karmione, kąpane i ubierane. Większość z nich to sieroty, inne zaś zostały porzucone przez rodziny. Misjonarska posługa braci, której poświęcili swoje życie, to prowadzenie stałych schronisk dla bezdomnych, zapewnianie biednym dzieciom bezpłatnej edukacji, posiłków, a także pomocy medycznej i duszpaterskiej. Zgromadzenie Misjonarzy Ubogich utrzymuje się jedynie z darów i datków LUDZI DOBREJ WOLI takich jak Ty. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego już dzisiaj prosimy Cię, abyś otworzył swoje serce na potrzeby innych i podzielił się z nimi chlebem, bo większą radością jest dawanie niż otrzymywanie. Prosimy, wesprzyj zbiórkę żywności, która ma dotrzec na Haiti już w grudniu ( i która będzie najmilszym i najcenniejszym świątecznym prezentem dla braci misjonarzy i ich podopiecznych). Bądź promkiem nadziei dla ubogich i cierpiących. Bóg stokrotnie wynagrodzi Ci szczodrość i miłosierdzie jakie im okażesz! Oto lista najpotrzebniejszych rzeczy: Ryż, konserwy rybne oraz mięsne,olej, makaron, masło orzechowe, dzem,wszelka żywność puszkowana, cukier, płatki owsiane, kaszki dla dzieci (baby cereal), mleko w proszku, pieluchy dla dzieci i dorosłych (bardzo prosimy o rozmiary 5 i większe!), mydło, szampon, papier toaletowy, puder higieniczny, proszek do prania, szczoteczki i pasty do zębów, witaminy, lekarstwa przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz środki opatrunkowe. Zakupione produkty mozna przynosić przed każdą Msza św. w niedzielę 12 Pazdziernika, oznaczony samochod i wolontariusze beda obecni w ciagu calego dnia.

6 Str. 6 XXV Niedziela Zwykła

7 CHURCH NAME AND NUMBER Our Lady Mother of the Church Polish Mission # ADDRESS 116 Hilton Street Willow Springs, IL PHONE CONTACT PERSON Elizabeth Ceisel-Mikowska or SOFTWARE Microsoft Publisher 2007 Adobe Acrobat 7.0 Windows 2007 Professional with Service Pak 4 PRINTER HP Color Laser TRANSMISSION TIME Thursday, 7:00AM NUMBER OF PAGES SENT Cover through 8 (ads on page 7 and 8) Page 8 is church copy SUNDAY DATE OF BULLETIN SPECIAL INSTRUCTIONS 25th ORDINARY SUNDAY

Ewangelia św. Jana 15; 1-8

Ewangelia św. Jana 15; 1-8 Ewangelia św. Jana 15; 1-8 Str. 2 V Niedziela Wielkanocna 05-03-15 MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II www.cystersichicago.net DUSZPASTERZE:

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie 13 stycznia 2012r. nr 1/59 REDAKCJA: ks. Radosław Nowak, Jan Mieloszyński, Hanna Worsztynowicz. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski Misjonarze Słowa Bożego Magazyn Misjonarzy z Prowincji Chicago 1/005 Pierwsza Komunia Święta w różnych częściach świata Wasza ofiara jest pomocą dla naszych kapłanów i braci zakonnych, głoszących Słowo

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO EMAUS. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 4 (132) kwiecień 2013 r.

W DRODZE DO EMAUS. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 4 (132) kwiecień 2013 r. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 4 (132) kwiecień 2013 r. W DRODZE DO EMAUS Na murach śląskiej Nysy zobaczyłem kiedyś napis. Wielkimi literami wymalowany napis, który mnie zaszokował: Stwórzmy

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 2 (118) luty 2012 r. RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM WIZJONERKA Z LOURDES I EUCHARYSTIA W lutym w naszej parafii odbywamy duchową pielgrzymkę na południe Francji,

Bardziej szczegółowo

WYSŁANNIK PAPIEŻA NA BIAŁORUSI

WYSŁANNIK PAPIEŻA NA BIAŁORUSI Na służbie Bogu. Przygotowanie do Świadectwo s. Eligii świąt Wielkanocy 4 5 Z życia Kościoła Listy czytelników 6 7 Grodno 6 (417), 22 marca 2015 www.slowo.grodnensis.by GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ Kalendarz

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 12, 31-32 Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 12, 31-32 Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich Nr 172 / 10 czerwca 2012 ISSN 2080-0010 X Niedziela Zwykła PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 9-15 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem

Bardziej szczegółowo

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r.

Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. Życzenia Boże Narodzenie 2011 r. 24 grudnia 2011r. Choć może nie zawsze żyjemy tą świadomością, to jednak w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za doskonalenie więzów rodzinnych. Bóg przez zrodzenie

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Myślę, że nic bardziej, jak właśnie wizytacja kanoniczna, nie mobilizuje i integruje wspólnoty parafialnej między sobą oraz z jej duszpasterzami. Jest to bowiem ogromny

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała ZBĄSKIE SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. W numerze: Procesja Bożego Ciała Proroctwa Spotkanie młodych - Lednica

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy 3 KOTWICA Nr 4 (38) lipiec/sierpień 2008 Wydawca: Cisi Pracownicy Krzyża ul. Ks. Prałata L. Novarese 2, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni)

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni) Maryi Zwiastun http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl Miesięcznik Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja w Bochni i Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej Nr 2 (206), 23 lutego 2014 r. WIELKI POST 2014 Na fotografii:

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

SOBOTA: 5:00 P.M. BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636

SOBOTA: 5:00 P.M. BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636 September 23, 2012 Under the administration Of the Congregation of the Resurrection Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ENGLISH MASS SCHEDULE ST. HYACINTH BASILICA BAZYLIKA p.w. ŚW. JACKA 3636 West Wolfram

Bardziej szczegółowo

15.02.2015 VI NIEDZIELA ZWYKŁA Nie bać się chorych

15.02.2015 VI NIEDZIELA ZWYKŁA Nie bać się chorych 08 lutego 2015 Nr 4 (310) Rok XVIII BIULETYN PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W GRUDZIĄDZU Chrystusowy Ordynans Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu NUMER 7/2013 Gazeta parafialna Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobcy Wam

Bardziej szczegółowo

Da mihi animas caetera tolle

Da mihi animas caetera tolle PRO MEMORIA Salezjanie Księdza Bosko Da mihi animas caetera tolle Nr. 01/02/03/15 - Styczeń/Luty/Marzec 2015 200-lecie urodzin Ks. Bosko - Miejskie Centrum Kultury w Żyrardowie 1 lutego 2015 r. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (50) 175 Grudzień 2008 r. Otoczmy troską życie PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 14 17 grudnia 2008 1. NIEDZIELA 14 GRUDNIA nauki w czasie każdej Mszy św. nauka

Bardziej szczegółowo