European Academy of Technology & Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European Academy of Technology & Management"

Transkrypt

1 Opłacalne Inwestycje Zielonej rewolucji Energetycznej -25 milionów miejsc pracy w: Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Państwach Skandynawskich i Anglosaskich V. Pacholarz, European Business Club e.v. Castle Oedheim Europejskie Centrum Zarzadzania Projektami EURO-PARK -Specjalna Strefa EkonomIczna Tarnobrzeg A. Stasch Stiftung der Deutschen Wirtschaft ggmbh, Bonn, Senior Experten Service European Business Club e.v. Castle Oedheim, European Academy of Technology & Management

2 Castle Oedheim

3 Great Switzerland (Wielka Szwajcaria ) 1400 patented inventions per 1 million inhabitants Sillcon Silicon Valley 850 inventions, EC 280 Poland 40 Frankfurt 40 mio. habitants Stuttgart Munich Zurich Lake Constance

4 Zarząd European Business Club e.v. Chairman (CEO): Vice Chairman (Vice President): Zbigniew von Roch Janusz Cieślak Scientific Council (Rada Naukowa) President : Prof. Dr. rer. Nat. Habil. Anton(i) Stasch (FRG) Vice President): Prof. Dr. habil. Felix Hovsepian (Russia) HEADQUARTER : Castle Oedheim Schloss Oedheim / D Oedheim OFFICE BRÜSSEL: Avenue du Roi Albert 180 / B-1082 (Akkreditierungsnummer bei dem Parlament und der Kommission der Europäischen Union: ) OFFICE WARSAW: Willa Anin Ul. Poprzeczna 19 / Warszawa-Anin / Warszawa OFFICE Ankara??????????????

5 Dlaczego homo sapiens musi ponad 100 krotnie zwiększyć ilość produkowanej czystej i tańszej energii? Taki wzrost jest po prostu warunkiem sine qua non rozwoju technologii zapewniających: Skuteczny system ochrony naszej planety przed kolizją z obiektami kosmicznymi realną i pewną groźbą wyginięcia gatunku homo Zapewnienie dostępu do czystej wody dalszym 60% ludzkości przez odsalanie wody morskiej oraz systemy oczyszczania i pełnego recyklingu Ekologiczne (zrównoważone) wykorzystanie mórz słodkiej wody pod Saharą i innymi pustyniami Możliwość kompensacji skutków wybuchów superwulkanów (Yellowstone, Wezuwiusz, Anak II Krakatau) Przesiedlenie 10% ludzkości w wyniku podniesienia o 20 m poziomu mórz i oceanów, skutkiem nieuniknionego wzrostu temperatury Pozyskanie czystej energii z satelitów- mikrosłońc pracujących w oparciu o syntezę termojądrową And last but not least rozwój kosmicznej turystyki incentywnej (naukowo-poznawczej)

6 Malutki (o średnicy <80m) meteoryt Tunguski spowodował w 1908 roku taką katastrofę jak 1000 bomb atomowych wielkości tej która zniszczyła Hiroshime. Meteoryty o tej sile rażenia uderzają w ziemię co najmniej raz na 500lat. Asteroida 2012 DA 14, (o średnicy ca.40m) która właśnie nas ominęła została odkryta przed niespełna rokiem. Aktualne pomiary parametrów asteroid są obarczone dużym błędem co uwidacznia monitoring asteroidy Apophis (o średnicy ponad 350m) przez. Aktualnie sklasyfikowano juz ponad 8000 asteroid. Miesięcznie odkrywa NASA i ESA ca. 60 kolejnych.

7 sm Projekt GPS Gallileusz zmniejszajacy opòźnienie Unii Europejskiej w technologiach kosmicznych koszt 25 miliardy US $, dokładność pomiaru 0,5m (kiepska) Gallileo (GPS) Project 25 milliards US $ Position (coordinate )measurements 0,5m)

8 Do rozwoju i wdrażania technologii kosmicznych potrzeba 100 x więcej energii niż aktualnie produkowana, energii czystej, nie pochodzącej z energetyki trującej środowisko opartej na ograniczonych zasobach

9 Quantitative maps of groundwater resources in Africa ( about 600 millions km³ ) Nie ma szansy zrównoważonego wykorzystania mórz słodkiej wody pod pustyniami bez czystej energii. Poniżej zasoby słodkiej wody odkryta przy poszukiwaniach ropy naftowej A M MacDonald, H C Bonsor, B É Dochartaigh, R G Taylor Environmental Research Letters Vo.7 Nr.. 2 (2012)

10 Projekt ITER -Technologia TOKOMAK ( Rosja) temp 25 mln st C Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor, Chiny-UE-Indie-Korea Pd.-Japonia-Rosja-USA International Thermonuclear Experimental Reactor China-EC- India-Korea-Japan-Russia-USA 4 x droższy i mniej stabilny od nowej technologii laserowej stymulacji temperaturowej 2012 USA magnetic fields the plasma Deuterium + Tritium (Hevy Hydrogen) Podgrzanie plazmy zamkniętej silnym polem magnetycznym do temperatury 25 milionów stopni Fusion magnetic confinement is the principle that allows plasma to be heated to 25 millions of degrees inside a fusion reactor.

11 Nowe miejsca pracy powstaja w technologiach przy pomocy których homo sapiens gatunku może i musi zwiększyć ponad 100 krotnie ilość produkowanej czystej energii koniecznej do rozwoju technologii zapewniających: skuteczny system ochrony naszej planety przed kolizją z obiektami kosmicznymi realną groźbą wyginięcia gatunku homo Odsalania wody morskiej Ekologiczne wykorzystanie mórz słodkiej wody pod Sahara i innymi pustyniami Szanse kompensacji skutków wybuchów superwulkanów (Yellowstone, Wezuwiusz, Anak II Krakatau) Przesiedlenie 10% ludzkości w wyniku podniesienia o 20 m poziomu mórz i oceanów, skutków nieuniknionego wzrostu temperatury Pozyskanie czystej energii z satelitów- mikrosłońc pracujących w oparciu o syntezę termojądrową And last but not least rozwój kosmicznej turystyki incentywnej (naukowo-poznawczej) 1.Zapewnić bezemisyjny napęd silników (w motoryzacji, transporcie i przemyśle) 2.Wdrożyć opłacalne technologie bezemisyjnych źródeł energii zastępujące w 100% źródła węglowodorów kopalnych i elektrownie jądrowe 3.Zmniejszyć o 80% zużycie energii na jednostkę produkowanych dóbr i usług

12 Wysoko opłacalne inwestycje w czyste, de centralne Elektrociepłownie i inne technologie budynku plus energetycznego W IV Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Szwajcarii 3,5 miliona inwestorów z kwota inwestycji 312 miliardów i mocą 154 GW 1. Małych i Średnich Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych 2 Gospodarstw Rolnych 3. Obiektów komunalnych Instytucji Samorządowych 4. Obiektów Państwowych (np. Szkół, Szpitali, budynków administracji, obiektów militarnych) 5. Domów mieszkalnych

13 It s economy Cena energii OZE 0,08 za 1 kwh 0,28 /kwh, cena wymagana od 3 miliony Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 35 milionów gospodarstw domowych i 1 miliona rolnikow IV Rzeszy, 27 % Produkcja, koszta i zysk Producent czyli dlaczego 11 milionów HOMO ECONOMICUS, obywateli z :Niemiec, 23% koszt sieci Szwajcarji USA, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, dalszych 20 najbardziej rozwiniętych społeczeństw inwestuje w mini, małą, średnią elektrownię lub elektrociepłownię

14 Producent 0,29 /1kWh -Cena dla 3 milionów przedsiębiorstw produkcyjnych i 27 % usługowych, Podatki 50%!! gospodarstw rolnych oraz Produkcja, 32 milionów gospodarstw domowych koszta i zysk 0,10 /1kWh - Cena dla 1700 wybrańców bogów 23% koszt sieci Zysk : Koszt produkcji i przesyłu średnio 0,13 /1kWh OZE +7 do +`14% (fotowoltaika, farmy wiatrowe onshore) Źródła konwencjonalne -7% do +3% (węgiel brunatny odkrywkowy) Rozbijanie jąder - do -????

15 Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2014 nach Energieträgern. Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.v., 12. Dezember 2014

16

17 Zysk inwestorów: MSP, rolników, gospodarstw domowych, miast i gmin od 7%- 11,4% Dane Niemieckiej Fundacji Konsumentów, (Stiftung Warentest)

18 Photo dpa Pole bawarskiego małorolnego rolnika 2000m ² paneli fotowoltaicznych produkujących 2,5 miliona kwh z rocznym zyskiem 61tys.. (oprocentowanie zainwestowanego kapitału 8% rocznie identyczny dochód ma farmer hodujący (i dojący) 1000 krów na 500ha ziemi)

19 Aktualnie za energię fotowoltaiczną sprzedaną wielkim producentom indywidualny inwestor fotowoltaiczny otrzymuje 0,13 /1kWh natomiast za energie od wielkich producentów należy płacić 0,28 /1kWh. W efekcie jest to wspaniały biznes dla państwa, czyli dla ministerstwa skarbu które na każdej 1kWh odprowadzonej do sieci zarabia 0,15. (zarobek ten systematycznie rośnie ponieważ co roku maleje cena kupowanej od prywatnych elektrowni fotowoltaicznych energii) W roku 2023 zapłata za energie dostarczoną do sieci spadnie do 0, jest to rezultat 5 nowelizacji ustawy OZE w latach

20 WNIOSEK 1 kolejne nowelizacje ustawy OZE zmniejszające zapłatę za energie elektryczną są efektem silnego lobbingu 4 największych koncernów energetycznych: E-on RWE (Rheinwestfälische Elektrizitätswerke) Vattenfall EnBW (Energie Baden-Württenberg) które produkują 67% energii elektrycznej w tym : tylko 4% czystej energii odnawialnej, pozostała energia pochodzi : w 25% węgla brunatnego, 23% węgla kamiennego, 15% z elektrowni atomowych, ropy i gazu. Koncerny te potrzebują dużo czasu na proces restrukturyzacji związany z całkowitą rezygnacja z produkcji energii elektrycznej z węglowodorów kopalnych i technologii jądrowych.

21 WNIOSEK 2 Nowa ustawa spowodowana lobbingiem wielkich koncernów powoduje, że opłaca się wytwarzać energię fotowoltaiczną - a także wiatrową wyłącznie na własny użytek. Ograniczyła ona inwestycje indywidualnych inwestorów, ale głównymi konkurentami okazały sie miasta i gminy niemieckie, które zaczęły wytwarzać energie w 100% konsumowaną przez swoich mieszkańców lub sąsiednich gmin. Zdecentralizowane zaopatrzenie w energie mieszkańców (wyborców) i stworzenie miejsc pracy w gminach/miastach jest aktualnie podstawą sukcesu wyborczego, ponieważ mieszkańcy otrzymują tańsza energie, a zwolennicy ugrupowań rządzących interesujące stanowiska pracy w gminach i komunach lokalnym o de centralnym zaopatrzeniu, ale do takich należą również największe aglomeracje miejskie, których przykładem jest Hamburg (który zrezygnował z usług RWE), a także coraz więcej instytucji, kościołów chrześcijańskich.

22 Przyczyną opłacalności ekonomicznej fotowoltaiki jest umocnienie produkcji paneli dzięki automatyzacji i zwiększenia w skali produkcji głownie przez chińskich producentów, którzy przejęli również zakłady produkcyjne (40%) w Niemczech. Skalę obniżenia kosztów inwestycyjnych ilustrują poniższe wykresy:

23 Cena 1kWP, wraz z instalacja pod klucz w: Niemczech 1289, Polsce 1012 Chinach 989

24 Polsce Cena 1kWP (1 000kWh/rocznie), wraz z instalacja pod klucz w: Niemczech 1289,

25 European Photovoltaic Industry Association (EPIA) Moc (2020) = mocy 250 elektrowni jądrowych Czas inwestycji elektrowni jądrowych 16 lat Okres inwestycji podobnej mocy elektrowni fotowoltaicznych 12 miesięcy Okres inwestycji podobnej mocy farmy wiatrowej na lądzie 24 miesiące

26 Opłacalne Inwestycje Zielonej rewolucji Energetycznej -25 milionów miejsc pracy w: Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Państwach Skandynawskich i Anglosaskich A. Stasch Stiftung der Deutschen Wirtschaft ggmbh, Bonn, Senior Experten Service European Business Club e.v. Castle Oedheim, European Academy of Technology & Management

27 Projekt: Polska Dolina Ekologiczna-COP XXI-szansa Implementacja i rozwoj technologii Zielonej Rewolucji Energetycznej dolin technologicznych Niemiec, Szwajcarii, Austrii, państw anglosaskich i skandynawskich szansą : 1.odzyskania globalnej konkurencyjności Europy 2.stworzenia 25 milionów nowych, interesujących miejsc pracy 3.odwrócenia polskiego, procesu drenażu mózgów 4.transformacji brain drain w brain gain w Nowych Państwach Unii Europejskiej, a także Italii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii 5.Wdrożenia i rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce, procesu niezbędnego do powrotu kapitału ludzkiego i finansowego 19 milionów polskojęzycznej diaspory światowej, w tym 4 milionów w IV Rzeszy Niemieckiej, Austrii, Szwajcarii

28 Kolejne projekty European Business Club e.v. Energia geoplutoniczna oparta na 22 patentach USA prof. dr inż. Bohdana Żakiewicza 6 projektów, Łączny koszt inwestycji 1,52, miliarda Koszt 1 kwh 0,04 Geoplutonic Energy (deep Geothermal Energy) based on 22 USA Patents of Prof. Dr. Ing. Bohdan Żakiewicz 6 Pilot Plants with the investment volumen of 1,52 Milliards

29

30 Konkurenci fotowoltaiki i energii wiatrowej i technologii prof. dr inż. Bohdana Żakiewicza

31 Przed opłacalnością fotowoltaiki, farm wiatrowych na lądzie, gazu łupkowego, piasków roponośnych bioethanolu z trzciny cukrowej,. Cena baryłki ropy 140US $ Foto: dpa

32 Po opłacalnościi fotowoltaiki, farm wiatrowych na lądzie, gazu łupkowego, piaskó roponośnych bioethanolu z trzciny cukrowej Cena baryłki ropy 60US $

33 Pertraktacje w sprawie budowy elektrowni geoplutonicznych, część oficjalna - konferencja naukowa

34 Pertraktacje w sprawie budowy elektrowni geoplutonicznych, część zasadnicza, owocna i mniej oficjalna

35 Wniosek: Cuda gospodarcze po II Wojnie Światowej w Niemczech, Japonii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i ponad 20 innych krajach świata dowodzą, że wyciągając wnioski z analizy ekonomicznej, społecznej sukcesów i błędów w ciągu 8-12 lat można zbudować Raj, w którym: - kucharzem jest Włoch - inżynierem Niemiec - policjantem Anglik - urzędnikiem Szwajcar a Francuz kochankiem

36 kopiując błędy wszystkich nacji tworzymy piekło w którym: -Włoch jest inżynierem -Niemiec policjantem -Anglik kucharzem - Francuz urzędnikiem a Szwajcar kochankiem

37 European Academy of Technology EATM Castle Oedheim (Zamek Oedheim) /

38 The sun God of XXI Century from an animation, seen by NASA's Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT) over the course of 6 days, starting June 27, 2005.

39 Rada Naukowa Scientific Council of the European Business Club e.v. Prof. Dr. rer Nat habil. Anton(i) Stasch (Gemany-Switzerland) (President) Senior Expert of Foundation of German Economy, Bonn, FRG Prof. Dr. habil. Felix Hovsepian (Russland_GUS) (Vice-President) Dr. - Ing, Professor for Mathematics (Moscov). Prof. Dr. habil. Elżbieta Mączyńska (Polen), President Polish Economic Society Prof. Dr. Ing. (EDV) habil. Marek Cieciura (Poland) Rector of University for EDP Warsaw Professor Dr. habil. Bohdan Hud (Ukraine) Director of Instititute for European Integration Lwow (Ukraine) Prof. Dr. habil. Wojciech Lamentowicz (Poland) Rector of University for economic and politic development, Warsaw Prof. Dr. habil. Longin Pastusiak (Poland) President of Second Chamber of Polish Parlament ( Senat) Prof Dr. Völker Steinhübel (Germany) Founder and owner of IFC Institute for Controlling Prof. Dr. Ebert Ltd. Nürtingen, FRG Prof Dr. habil. Konstantin Theile (Schweiz-Deutschland) Professor der ESB-Business School Reutlingen President of Educatis Fundation e.v. & Rector of School of Management, Switzerland

" Opłacalne Inwestycje lat 2007-2014 w technologie

 Opłacalne Inwestycje lat 2007-2014 w technologie " Opłacalne Inwestycje lat 2007-2014 w technologie Zielonej Rewolucji Energetycznej w Republice Federalnej Niemiec i Szwajcarii A. Stasch Stiftung der Deutschen Wirtschaft ggmbh, Bonn, Senior Experten

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI

ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI Warszawa, 10 kwietnia 2009 LEGAL NOTICE Centre for Photovoltaics of the Warsaw University of Technology and PV-NMS-NET Partners are not responsible for use of information enclosed

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie

Publikacja została wydana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie DARIUSZ SZWED BEATA MACIEJEWSKA Demokracja energetyczna ISBN: 978-83-933591-2-7 Wydanie II, Warszawa, 2014 r. Wydawca: Zielony Instytut, Warszawa www.zielonyinstytut.pl www.issuu.com/zielonyinstytut www.demokracjaenergetyczna.pl

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce OPINIE I EKSPERTYZY OE-155 LISTOPAD 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2.

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE Alicja Małgorzata Graczyk Finansowania OZE jego szczególne formy w Polsce Wstęp Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) należą do tego typu inwestycji w

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE N O W Y P O M I A R Ś W I ATA : S A S C H A M U L L E R-KRAENNER W Y D AW N I C T W O :: Z N A S Z E J S T R O N Y Okładka i szata graficzna książki / BIO Miranda Plusser

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 ZIELONE MIASTO zielone miejsca pracy W NUMERZE: 04 MAPA ZIELONYCH MIEJSC PRACY BRAZYLIA TRZECI KRAJ NA ŚWIECIE POD

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Polityka energetyczna wybranych krajów Europy, rola energetyki jądrowej Energy policy of selected European countries, role of nuclear energy ANDRZEJ G. CHMIELEWSKI,

Bardziej szczegółowo

Chcemy nowej polityki

Chcemy nowej polityki marzec kwiecień 2013 Nr 2/2013 [014] dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a Chcemy

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jaka energetyka? Wybór na pokolenia

Jaka energetyka? Wybór na pokolenia Jaka energetyka? Wybór na pokolenia Numer 2/2012 (53) ISSN 1506-6150 www.ppg.gda.pl Partnerzy i sponsorzy Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Grupa LOTOS

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Marcin Bukowski 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU XII KONFERENCJA Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku Płońsk, 20 21 listopada 2013 r. Spis treści Innowacje

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy:

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy: Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii Do 2020 Synteza Adres głównego wykonawcy: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO): 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, tel./fax: (22) 825

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN PANELU: 28 września, godz. 16.00-17.15 PARTNER: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TEMAT PANELU: Czy energetyczna (r)ewolucja uratuje świat? MODERATOR:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości. pod redakcją Macieja Bukowskiego 25.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa, 213 Autorzy Redakcja naukowa: Maciej Bukowski Część I Maciej Bukowski Jan Gąska Franciszek Jackl Andrzej Kassenberg

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NIEMIECKI. Nr 34 23.01.2013. Andrzej Ancygier. Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach?

BIULETYN NIEMIECKI. Nr 34 23.01.2013. Andrzej Ancygier. Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach? BIULETYN NIEMIECKI Nr 34 23.01.2013 Andrzej Ancygier Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach? Statystyki Kalendarium od 13 grudnia 2012 do 20 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania

w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Generacja Pomoc rozproszona publiczna w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania Warszawa 2012 Narodowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE energetyka 21. wieku dla Polski, realna szansa nie utopia Jan Popczyk Wrocław, 6 czerwca

Bardziej szczegółowo