Océ TCS400. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Océ TCS400. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika

2 Océ -Technologies B.V. Znaki towarowe Produkty wymienione w niniejszym podręczniku są okreś lane nazwami handlowymi. W większoś ci przypadków, o ile nie we wszystkich, nazwy te są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właś cicieli. Niniejszy podręcznik zawiera następujące informacje związane z bezpieczeństwem. Dodatek B zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Zalecane jest, aby przeczytać te informacje przed rozpoczęciem korzystania z systemu. W dodatku tym można również znaleź ć informacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa, takie jak arkusze danych związanych z bezpieczeństwem. Tam, gdzie ma to zastosowanie, w niniejszym podręczniku używane są ostrzeżenia, które mają na celu zwrócenie uwagi na wymagane ś rodki bezpieczeństwa. (Patrz Konwencje zapisu przyjęte w tym podręczniku ). Copyright 2004, Océ-Technologies B.V. Venlo, Holandia Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, adaptacja i przekazywanie jakiejkolwiek częś ci tej publikacji w jakiejkolwiek formie, przy użyciu jakichkolwiek metod bez pisemnego zezwolenia firmy Océ jest zabronione. Firma Océ Technologies B.V. nie udziela żadnych gwarancji w związku z zawartoś cią niniejszej publikacji, a w szczególnoś ci oś wiadcza, że nie ponosi odpowiedzialnoś ci za to, czy publikacja jest odpowiedniej jakoś ci i nadaje się do okreś lonego zastosowania. Ponadto firma Océ Technologies B.V. zastrzega sobie prawo do poprawiania publikacji i wprowadzania sporadycznych zmian w jej treś ci bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o takich zmianach bądź poprawkach. Wydanie PL

3 Spis treś ci Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Wprowadzenie Konwencje zapisu przyjęte w tym podręczniku 10 Zestaw dokumentacji 12 Użytkownicy drukarki Océ TCS Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 Urządzenie Océ TCS400 wielofunkcyjny system kolorowy 18 Drukarka Océ TCS Panel operacyjny drukarki 26 Tryb online i offline 31 Skaner Océ TCS Panel operacyjny skanera 37 Kontroler Océ Power Logic 43 Rozpoczęcie pracy Wprowadzenie 48 Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS Tryby oszczędzania energii 52 Przygotowanie urządzenia Océ TCS400 do pracy 54 Zmiana języka obsługi drukarki Océ TCS Konfiguracja ustawień sieciowych drukarki Océ TCS Obsługa wąskiego formatu 62 Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 wprowadzenie 66 Ważne punkty dotyczące wysyłania zadań drukowania 67 Przesyłanie zadań drukowania do urządzenia Océ TCS400 z używanego ś rodowiska programowego 69 Przesyłanie zadań do urządzenia Océ TCS400 przy użyciu sterowników drukarki 69 Przesyłanie zadań do drukarki Océ TCS400 przy użyciu programu Océ Print Exec Workgroup 71 Przesyłanie zadań do drukarki Océ TCS400 przy użyciu protokołu FTP 72 Spis treści 3

4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie 74 Zarządzanie zadaniami wprowadzenie 75 Używanie skanera Océ TCS400 do kopiowania 76 Definiowanie ustawień kopiowania na panelu operacyjnym skanera 76 Tworzenie i uruchamianie zadania kopiowania 80 Ważne ustawienia kopiowania 83 Definiowanie rozmiaru oryginałów 83 Definiowanie wyboru obszaru 85 Definiowanie ustawień wydruku 87 Definiowanie ustawień skalowania. 90 Definiowanie położenia obrazu na wydruku 91 Ustawienia okreś lające jakoś ć obrazu 93 Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS400 Wykonywanie zadań skanowania do pliku w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie 96 Używanie skanera Océ TCS400 do skanowania do pliku 97 Definiowanie ustawień skanowania do pliku na panelu operacyjnym skanera 97 Definiowanie ustawień skanowania do pliku na panelu operacyjnym skanera 100 Tworzenie i uruchamianie zadania skanowania do pliku 101 Pobieranie plików skanowań z kontrolera 103 Ważne ustawienia zadań skanowania do pliku 104 Definiowanie rozmiaru oryginałów 104 Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu 106 Formaty pliku dla skanowania do pliku 112 Definiowanie ustawień skalowania. 115 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Scan Manager 118 Przegląd programu Océ Scan Manager 119 Korzystanie z programu Océ Scan Manager 123 Tworzenie miejsc docelowych 123 Zarządzanie miejscami docelowymi 127 Definiowanie nazwy pliku 129 Zarządzanie skanowanymi plikami 130 4Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

5 Program Océ View Station LT 132 Program Océ View Station LT wprowadzenie 132 Przegląd programu Océ View Station LT 133 Rozdział 8 Rozdział 9 Najlepsza jakość wydruku Najlepsza jakoś ć wydruku wprowadzenie 140 Tryby wydruku 142 Tryby wydruku wprowadzenie 142 Jakoś ć wydruku i szybkoś ć drukowania 148 Zalecane typy noś ników i tryby jakoś ci 151 Sprawdzanie jakoś ci wydruku 156 Wydruk kontrolny 156 Spr. odcienia kol. w skali szar. 159 Wydruk testowy 161 Metody optymalizacji jakoś ci wydruku 164 Optymalizacja jakoś ci wydruku w drukarce 164 Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku 172 Optymalizacja jakoś ci wydruku w skanerze 176 Kalibracja skanera 178 Uaktualnianie pliku IT8 do kalibracji skanera 181 Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS400 Zarządzanie zadaniami wprowadzenie 184 Usuwanie i zatrzymywanie zadań 185 Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania w drukarce 185 Usuwanie lub zatrzymywanie zadania w skanerze 188 Obsługa oryginałów w skanerze 190 Podawanie oryginału 190 Tryb odblokowywania oryginału 191 Grube oryginały 192 Obsługa noś ników w drukarce 195 Cięcie wydruków i cięcie z wyrównaniem noś nika 195 Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce 198 Definiowanie właś ciwego noś nika dla zadań 208 Czas schnięcia 210 Typowy czas schnięcia 210 Zmiana domyś lnego czasu schnięcia 213 Drukowanie ciągłe 214 Tryb awaryjny 214 Drukowanie nocne 215 Edycja końcowa: 217 Opcjonalny stelaż odbiorczy kopii 217 Spis treści 5

6 Rozdział 10 Obsługa urządzenia Obsługa urządzenia wprowadzenie 224 Czynnoś ci związane z konserwacją drukarki 225 Wymiana pojemników z tuszem 225 Wymiana wadliwej głowicy drukującej 229 Wymiana kasety konserwacyjnej 235 Czynnoś ci związane z konserwacją skanera 240 Czyszczenie obszaru skanowania 240 Rozdział 11 Obsługa błędów Obsługa błędów wprowadzenie 246 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie 247 Usuwanie błędów w drukarce 248 Usuwanie zakleszczonego noś nika 248 Błędy systemowe i błędy stałe 250 Inne błędy 252 Usuwanie błędów w skanerze 256 Usuwanie zakleszczonego oryginału 256 Błędy systemowe i błędy stałe 257 Inne błędy 258 Naprawa błędów karty inteligentnej 260 Rozdział 12 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ Settings Editor Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Settings Editor 262 Przegląd programu Océ Settings Editor 264 Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power Logic 264 Przegląd programu Océ Settings Editor 265 Korzystanie z programu Océ Settings Editor 273 Definiowanie ustawień w programie Océ Settings Editor 273 Zapisywanie, ładowanie i drukowanie ustawień 275 Rozdział 13 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ System Control Panel Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ System Control Panel 278 Przegląd programu Océ System Control Panel 280 Przegląd programu Océ System Control Panel 280 Ikony 286 Rozdział 14 6 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

7 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ Queue Manager Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Queue Manager 288 Przegląd programu Océ Queue Manager 290 Przegląd programu Océ Queue Manager 290 Ikony 295 Korzystanie z programu Océ Queue Manager 296 Czynnoś ci wykonywane przez użytkownika w programie Océ Queue Manager 296 Rozdział 15 Kontroler Océ Power Logic : program Océ Remote Logic Program Océ Remote Logic wprowadzenie 302 Instalacja i uruchamianie programu Océ Remote Logic 303 Instalacja programu Océ Remote Logic w systemie 303 Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote Logic 306 Połączenie z kontrolerem 310 Korzystanie z programu Océ Remote Logic 312 Logowanie automatyczne 312 Zmiana hasła 313 Logowanie do programów kontrolera 314 Rozdział 16 Océ Account Center Wprowadzenie 318 Przegląd oprogramowania Océ Account Center 318 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ System Control Panel 320 Program Océ Account Logic 322 Wprowadzenie do programu Océ Account Logic 322 Program Océ Account Logic podsumowanie 323 Konfiguracja kontrolera Océ Power Logic 324 Océ Account Console 327 Wprowadzenie do programu Océ Account Console 327 Program Océ Account Console - podsumowanie 328 Spis treści 7

8 Rozdział 17 Zarządzaj licencjami za pomocą aplikacji Océ License Logic Informacje o programie Océ License Logic 330 Zasada działania aplikacji Océ License Logic 331 Możliwoś ci aplikacji Océ License Logic 331 Podstawowe czynnoś ci uaktywniania licencji 332 Struktura plików licencji oraz samych licencji 333 Korzystanie z aplikacji Océ License Logic 336 Logowanie w Océ License Logic 336 Przeglądanie bieżących aktywnych licencji 338 Pobieranie identyfikatora hosta systemu Océ 340 Zapisywanie bieżących aktywnych licencji 341 Dokonywanie aktywacji licencji 342 Appendix A Dane techniczne urządzenia 345 Drukarka Océ TCS400 dane techniczne 346 Skaner Océ TCS400 dane techniczne 348 Obsługiwane typy i rozmiary noś ników 350 Dane techniczne kontrolera Océ Power Logic 352 Dane techniczne modułu Océ Scan Logic 355 Sterowniki i oprogramowanie do wysyłania zadań dane techniczne 357 Appendix B Informacje dotyczące bezpieczeństwa 359 Instrukcje bezpiecznego użytkowania 360 Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa 363 EPA Energy Star 366 Appendix C Informacje różne 369 Arkusz uwag czytelnika 370 Adresy miejscowych placówek Océ Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

9 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 1 Wprowadzenie 9

10 Konwencje zapisu przyjęte w tym podręczniku Wprowadzenie W podręczniku tym przyjętych jest kilka konwencji zapisu. Jednolity styl pozwala szybko zapoznać się ze sposobem korzystania z niniejszego podręcznika, a w rezultacie i z obsługą urządzenia Océ TCS400. Informacje przyciągające uwagę Jest kilka typów informacji, które oznaczone są w sposób przyciągający uwagę użytkownika. Informacje te zostały sklasyfikowane w następujący sposób. Definicja Wskazówka: W tekś cie Wskazówka podawane są informacje mające zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub programu; tekst ten może także zawierać pożyteczne rady dotyczące ich użytkowania. Uwaga: Informacje następujące po słowie Uwaga mają zapobiegać uszkodzeniom (kopii lub oryginału, kopiarki lub drukarki, plików danych itd.). Ostrze enie: Informacje następujące po słowie Ostrzeżenie mają zapobiegać odniesieniu obrażeń przez użytkownika. Opis Każdy rozdział lub podrozdział zawiera opis właś ciwoś ci lub operacji, której nazwa zawarta jest w jego tytule. W opisie mogą znajdować się również inne zastosowania, a także uwagi, o których warto pamiętać. Procedury Opis poprzedza procedurę. Procedura zawsze rozpoczyna się krótkim stwierdzeniem, które ją opisuje i po którym następują numerowane polecenia, umożliwiające przeprowadzenie danej operacji krok po kroku. 10 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

11 Rysunki i tabele Rysunki i tabele w całym podręczniku są odpowiednio zatytułowane i kolejno numerowane. Rysunki zawierają obrazy składników produktu, zrzuty ekranu, przykłady i wykresy ilustrujące omawiane pojęcia. Wprowadzenie 11

12 Zestaw dokumentacji Wprowadzenie Podręcznik użytkownika opisuje sposób obsługi drukarki Océ TCS400 i ułatwia optymalne wykorzystanie jej możliwoś ciocé TCS400. Przeznaczony jest dla zwykłych użytkowników, operatorów głównych, administratorów systemu i operatorów repro. (patrz Użytkownicy drukarki Océ TCS400 na stronie 15) Pełny zestaw dokumentacji drukarki Océ TCS400 składa się z następujących elementów: Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400. Océ Power Logic controller connectivity manual self-support guide Pliki pomocy online dla aplikacji Océ Power Logic. Dodatkowa, skrócona wersja pomocy kontekstowej online dla programu Océ Settings Editor. Dokumentacja sterowników i oprogramowania do przesyłania zadań. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika jest dostarczany razem z drukarką Océ TCS400 w postaci pliku PDF w 16 językach na dysku CD-ROM. Aby uzyskać najnowszą wersję podręcznika użytkownika, można się również skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Océ. Podręcznik połączeń connectivity manual jest dostarczany w formacie PDF na oddzielnym dysku CD-ROM (tylko w wersji angielskiej). Podręcznik połączeń opisuje sposób instalacji systemu TDS/TCS w ś rodowisku sieciowym. Podręcznik samodzielnego rozwiązywania problemów self support guide jest dostarczany w postaci broszury w 18 językach. Składa się ona z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera wskazówki ułatwiające znajdowanie rozwiązań problemów, które mogą pojawić się podczas korzystania z systemu. Drugi rozdział zawiera informacje 12 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

13 dotyczące bezpieczeństwa, które znajdują się również w dodatku B tego podręcznika. (patrz Instrukcje bezpiecznego użytkowania na stronie 360) Pliki pomocy online dla aplikacji Océ Power Logic Pliki pomocy online aplikacji Océ Power Logic zawierają szczegółowe opisy wszystkich aspektów działania aplikacji. Pliki pomocy online aplikacji Océ Power Logic są dostarczane we wszystkich obsługiwanych językach. Pomoc ogólna opisuje sposób połączenia z kontrolerem z lokalizacji zdalnej. Program Océ Settings Editor obok zwykłej pomocy online dostępnej za pomocą menu zawiera dodatkową zwięzłą pomoc kontekstową. Tekst pomocy kontekstowej jest wyś wietlany podczas dokonywania wyboru ustawień. Jest to skrócona wersja pomocy online dostępnej za poś rednictwem menu. Dokumentacja sterowników i oprogramowania do przesyłania zadań Zestaw dokumentacji dla sterowników i oprogramowania do przesyłania zadań składa się z następujących elementów: Sterownik drukarki systemu Windows Podręcznik instalacji, ułatwiający zainstalowanie sterownika. Pomoc online, zawierająca szczegółowe opisy wszystkich aspektów działania. Sterownik Océ Postscript 3 Podręcznik opisujący rozpoczęcie pracy ze sterownikiem, ułatwiający zainstalowanie i skonfigurowanie sterownika. Pomoc online, zawierająca szczegółowe opisy wszystkich aspektów działania. Wprowadzenie 13

14 Sterownik Océ ADI/HDI Oprogramowanie Océ Print Exec do przesyłania zadań Podręcznik instalacji, ułatwiający zainstalowanie sterownika. Pomoc online, zawierająca szczegółowe opisy wszystkich aspektów działania. Pliki pomocy online, zawierające szczegółowe opisy wszystkich aspektów działania. 14Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

15 Użytkownicy drukarki Océ TCS400 Wprowadzenie Użytkowników drukarki Océ TCS400 można podzielić na następujące kategorie: Zwykły użytkownik Operator repro Operator główny Administrator systemu Zwykły użytkownik Zwykły użytkownik jest to osoba korzystająca z systemu w celu drukowania, kopiowania lub skanowania do pliku. Zwykły użytkownik nie ma uprawnień do zmiany ustawień systemowych. Oprogramowanie kontrolera Océ Power Logic nie wykonuje uwierzytelnienia zwykłego użytkownika, dlatego jest on okreś lany mianem użytkownika anonimowego. W celu zachowania jednolitego nazewnictwa z oprogramowaniem kontrolera Océ Power Logic w niniejszym podręczniku zwykły użytkownik jest okreś lany mianem użytkownika anonimowego. Operator repro Operator repro jest odpowiedzialny za codzienną obsługę drukarki Océ TCS400 w centralnym dziale repro. Operator repro nie ma uprawnień do zmiany ustawień w programie Océ Settings Editor. W programie Océ Queue Manager operator repro ma te same uprawnienia, co operator główny. W programie Océ Scan Manager operator repro może usuwać miejsca docelowe lub pliki. Operator główny Operator główny jest odpowiedzialny za codzienną obsługę i ustawienia systemowe drukarki Océ TCS400. Operator główny ma uprawnienia do definiowania ustawień operatora głównego w programie Océ Settings Editor. Operator główny ma pełne uprawnienia w programach Océ Queue Manager, Océ System Control Panel i Océ Scan Manager. Wprowadzenie 15

16 Administrator systemu Administrator systemu jest odpowiedzialny za instalację i konfigurację drukarki Océ TCS400 w ś rodowisku sieciowym. Administrator systemu ma uprawnienia do definiowania ustawień administratora systemu w programie Oce Settings Editor. Administrator systemu może uaktualnić plik danych IT8 służący do kalibracji skanera. 16 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

17 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 2 Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 17

18 Urządzenie Océ TCS400 wielofunkcyjny system kolorowy Wprowadzenie Urządzenie Océ TCS400 to wielkoformatowy modułowy system kolorowy. Urządzenie Océ TCS400 oferuje wiele możliwoś ci w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania do pliku. W urządzeniu Océ TCS400 wykorzystywany jest model kolorów CMYK. Drukarka jest wyposażona w głowice drukujące w kolorze błękitnym, amarantowym, żółtym i czarnym (CMYK). Jej działanie jest oparte na technologii termicznego druku atramentowego. Urządzenie Océ TCS400 składa się z następujących modułów: Drukarka Skaner Kontroler Océ Power Logic. Modułowa konstrukcja urządzenia Océ TCS400 umożliwia tworzenie niestandardowych konfiguracji. Kontroler Océ Power Logic jest niezbędny we wszystkich konfiguracjach. Główne części składowe urządzenia Océ TCS400 W przypadku konfiguracji bez monitora oraz z klawiaturą i myszą podłączonymi bezpoś rednio do kontrolera kontroler Océ Power Logic można umieś cić wewnątrz szafki kontrolera w drukarce. W przypadku konfiguracji z monitorem oraz z klawiaturą i myszą podłączonymi bezpoś rednio do kontrolera kontrolera Océ Power Logic nie można umieś cić wewnątrz szafki kontrolera w drukarce. Kontroler Océ Power Logic można zawsze umieś cić w oddzielnej szafce kontrolera. 18 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

19 Na poniższym rysunku pokazano pełną konfigurację urządzenia Océ TCS400. [1] Urządzenie Océ TCS400 wielofunkcyjny system kolorowy [1] Urządzenie Océ TCS400 wielofunkcyjny system kolorowy 1. Drukarka 2. Kontroler Océ Power Logic wewnątrz oddzielnej szafki kontrolera, z monitorem, klawiaturą i myszą podłączonymi bezpoś rednio do kontrolera 3. Skaner Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 19

20 Drukarka Océ TCS400 Wprowadzenie Drukarka jest 36-calową drukarką kolorową o rozdzielczoś ci rzeczywistej 600 dpi. Drukarka Océ TCS400 jest dostępna w wersji z 1, 2 lub 3 rolkami noś nika. Jako opcja edycji końcowej dostępna jest ruchoma taca odbiorcza. W przypadku drukarki z trzema rolkami wymagana jest ruchoma taca odbiorcza. 20 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

21 Ilustracja [2] Drukarka strona podawania nośnika (wersja z dwiema rolkami) [2] Drukarka strona podawania nośnika (wersja z dwiema rolkami) [3] Drukarka strona odbioru nośnika (wersja z dwiema rolkami) [3] Drukarka strona odbioru nośnika (wersja z dwiema rolkami) Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 21

22 [4] Drukarka główne części składowe (wersja z dwiema rolkami) [4] Drukarka główne części składowe (wersja z dwiema rolkami) Główne części składowe drukarki Océ TCS Panel operacyjny drukarki 2. Karetka z głowicami drukującymi 3. Rolki z noś nikiem 4. Zintegrowana taca odbiorcza 5. Pojemniki z tuszem 6. Drzwiczki szafki zintegrowanego kontrolera Océ Power Logic 7. Drzwiczki kasety konserwacyjnej Wskazówka: Stelaż odbiorczy kopii to funkcja opcjonalna. Stelaż odbiorczy kopii jest wymagany w przypadku wersji z trzema rolkami) 22 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

23 Zbliżenie głównych części składowych. Panel operacyjny drukarki Karetka z głowicami drukującymi Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 23

24 Rolki z noś nikiem (wersja z dwiema rolkami) Pojemniki z tuszem 24Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

25 Szafka zintegrowanego kontrolera Océ Power Logic Kaseta konserwacyjna Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 25

26 Panel operacyjny drukarki Wprowadzenie W tej sekcji opisano elementy i funkcje panelu operacyjnego drukarki. Panel operacyjny można obracać, co umożliwia łatwy dostęp do niego z obu stron drukarki. Panel operacyjny służy do wyś wietlania informacji o systemie na ekranie w trybie online oraz do wykonywania działań na ekranie w trybie offline. 26 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

27 Panel operacyjny drukarki składa się z następujących głównych częś ci składowych. [5] Główne części składowe panelu operacyjnego drukarki [5] Główne części składowe panelu operacyjnego drukarki 1. Przyciski górne 2. Czerwone diody sygnalizacyjne 3. Ekran 4. Przycisk trybu online/offline z zieloną diodą 5. Przycisk zatrzymywania 6. Przyciski dolne Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 27

28 Ekran Na ekranie panelu operacyjnego drukarki wyś wietlane są informacje różnego typu. Typ wyś wietlanych informacji zależy od trybu, w jakim znajduje się system. Gdy drukarka jest w trybie online, na ekranie wyś wietlane są ogólne informacje o systemie oraz informacje o zadaniu. Gdy drukarka jest w trybie offline, na ekranie wyś wietlane są kreatory operacji przeprowadzanych przez użytkownika. 28 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

29 Przyciski Na panelu operacyjnym drukarki znajdują się następujące przyciski. [1] Przyciski Przycisk Przycisk online/offline Przycisk zatrzymywania Dwa przyciski górne Dwa przyciski dolne. Przycisk online/offline. Funkcja Przycisk zatrzymywania służy do usuwania lub zatrzymywania zadania (patrz Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania w drukarce na stronie 185). Funkcja przycisku zależy od trybu panelu operacyjnego drukarki. (patrz Tryb online i offline na stronie 31) Przyciski górne umożliwiają wykonanie następujących czynnoś ci: Przewijanie zakładek kart informacyjnych na ekranie w trybie online. Przewijanie kart kreatorów na ekranie w trybie offline. Poruszanie się w obrębie kreatora na ekranie w trybie offline. Funkcja przycisku zależy od trybu panelu operacyjnego drukarki. (patrz Tryb online i offline na stronie 31) Przyciski dolne umożliwiają wykonanie następujących czynnoś ci: Wybór pól na ekranie w trybie online. Wybór kreatorów na ekranie w trybie offline. Wybór opcji kreatorów na ekranie w trybie offline. Przycisk online/offline służy do przełączania trybu online i offline na ekranie. Naciś nięcie przycisku online/offline w momencie, gdy drukarka jest aktywna, powoduje zakończenie drukowania. Następnie drukarka przechodzi do trybu offline. W następnej sekcji zawarte są dalsze informacje dotyczące trybów online i offline (patrz Tryb online i offline na stronie 31). Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 29

30 [1] Przyciski Czerwone diody sygnalizacyjne Gdy wymagane jest działanie ze strony operatora, ś wiecą się czerwone diody sygnalizacyjne i słychać sygnał dź więkowy. W drukarce stosowane są następujące rodzaje sygnałów: [2] Typy sygnałów w drukarce Typ sygnału Sygnał informacyjny. Sygnał ostrzegawczy. Sygnał błędu. Wskazanie Krótki przerywany sygnał dź więkowy. Czerwone diody migają dwa razy. Krótki przerywany sygnał dź więkowy. Czerwone diody pozostają zapalone. Długi ciągły sygnał dź więkowy. Diody stale migają. [2] Typy sygnałów w drukarce Wskazówka: W rozdziale 8 Obsługa błędów opisano sposoby naprawy ewentualnych błędów. 30 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

31 Tryb online i offline Wprowadzenie Przycisk online/offline służy do przełączania trybu online i offline na ekranie panelu operacyjnego drukarki. Naciś nięcie przycisku online/offline w momencie, gdy drukarka jest aktywna, powoduje zakończenie drukowania. Następnie drukarka przechodzi do trybu offline. Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 31

32 Tryb online Gdy drukarka jest w trybie online, ś wieci się zielona dioda. Na ekranie panelu operacyjnego drukarki wyś wietlanych jest 5 następujących kart informacyjnych. [3] Tryb online karty informacyjne Karta informacyjna Wyś wietlane informacje Informacje o zadaniu Stan zadania Nazwa zadania Wskaź nik postępu Wybrany tryb drukowania Informacje o Typy noś ników załadowanych do systemu. noś nikach Informacje o poziomie tuszu Poziom tuszu w każdym pojemniku. Stosowane są cztery rodzaje wskaź ników. Procentowe wskazanie poziomu tuszu (1% 100%) 'Pojemnik z tuszem pusty' (0%). Wskaź nik pustego pojemnika miga. Pojemnik z tuszem nie znajduje się na swoim miejscu. Wskaź nik ma postać przerywanego prostokąta. Prawdopodobnie na ś cieżce tuszu wystąpiła jakaś przeszkoda. (patrz Inne błędy na stronie 252) 32 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

33 Karta informacyjna Informacje o głowicach drukujących Informacje o systemie Wyś wietlane informacje Stan każdej z głowic drukujących. Są dwa rodzaje stanu. Wszystkie głowice drukujące sprawne. Wadliwe głowice drukujące. Podczas ostatniego sprawdzania przy użyciu kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' zostały wykryte uszkodzone dysze. Drukowanie może być kontynuowane. Należy użyć kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' w celu sprawdzenia i naprawy uszkodzonych dysz. Informacje o tym, kiedy głowice drukujące były ostatnio sprawdzane, są wyś wietlane w lewym dolnym rogu ekranu. (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). Komunikaty o błędach i ostrzeżenia dotyczące kasety konserwacyjnej. Wykonywanie wydruku testowego. Zmiana języka. [3] Tryb online karty informacyjne Za pomocą przycisków górnych można przewijać zakładki kart informacyjnych. Okno każdej karty może zawierać następujące elementy. [4] Elementy ekranu w trybie online Element Nawigacja Zakładka Karta Funkcja Za pomocą przycisków górnych można przechodzić do kolejnych kart informacyjnych. Naciś nięcie przycisków powoduje wybranie następnej lub poprzedniej zakładki. Na zakładce znajduje się ikona karty informacyjnej. Karta zajmuje ś rodkową częś ć ekranu. Na karcie wyś wietlane są szczegółowe informacje okreś lonego typu. [4] Elementy ekranu w trybie online Wskazówka: Informacje pojawiające się na ekranie w trybie online dostępne są również w programie Océ System Control Panel. Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 33

34 Tryb offline Aby przejś ć do trybu offline, należy nacisnąć przycisk online/offline. Gdy drukarka jest w trybie offline, zielona dioda nie ś wieci się. Na panelu operacyjnym drukarki wyś wietlony jest zestaw kreatorów. Pojawienie się kreatora wymaga podjęcia działań ze strony użytkownika. Przy pierwszym przejś ciu do trybu offline na panelu operacyjnym drukarki są wyś wietlane kreatory 1 i 2. Przy kolejnym włączeniu trybu offline następuje powrót do poprzedniej pozycji. Za pomocą przycisków górnych można przechodzić do kolejnych kart kreatora. Można wybrać jeden z poniższych kreatorów. 'Wciąganie i cięcie'(patrz Cięcie wydruków i cięcie z wyrównaniem noś nika na stronie 195). 'Zmień typ noś nika'(patrz Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce na stronie 198). 'Optymalizuj jakoś ć wydruku'(patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). 'Wymień głowicę drukującą'(patrz Wymiana wadliwej głowicy drukującej na stronie 229). 'Wymień kasetę'(patrz Wymiana kasety konserwacyjnej na stronie 235). 'Wymień pojemnik z tuszem'(patrz Wymiana pojemników z tuszem na stronie 225). 'Wyś wietl liczniki' Za pomocą tego kreatora można sprawdzić iloś ć noś nika oraz tuszu zużytego od momentu instalacji systemu. Naciś nij przycisk 'Fiński', aby powrócić do okna trybu offline. 'Konfiguruj system'(patrz Konfiguracja ustawień sieciowych drukarki Océ TCS400 na stronie 57) 34Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

35 'Język' (tylko przełącznik). Ekran w trybie offline zawiera następujące elementy: [5] Elementy ekranu w trybie offline Element Karta Nawigacja Funkcja Na kartach wyś wietlane są nazwy i symbole graficzne kreatorów. Za pomocą przycisków górnych można przechodzić do kolejnych kart i kreatorów. Aby wybrać kartę lub opcje w ramach kreatora, należy użyć przycisków dolnych. [5] Elementy ekranu w trybie offline Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 35

36 Skaner Océ TCS400 Wprowadzenie Urządzenie jest 40-calowym kolorowym skanerem o rozdzielczoś ci optycznej 508 dpi. Główne częś ci składowe skanera opisano poniżej. Ilustracja [6] Główne części składowe [6] Główne części składowe Główne części składowe skanera Océ TCS400 Numer Element 1. Panel operacyjny skanera 2. Pokrywa górna 3. Płyta podajnika skanera 4. Przednia komora 5. Zintegrowana taca odbiorcza (opcjonalna) 36 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

37 Panel operacyjny skanera Wprowadzenie W tej sekcji opisano elementy i funkcje panelu operacyjnego skanera. Przy użyciu panelu operacyjnego skanera można wykonywać następujące czynnoś ci: Definiowanie ustawień dotyczących zadań kopiowania. Definiowanie ustawień dotyczących zadań skanowania do pliku. Uruchamianie skanowania. Uzyskiwanie dostępu do ustawień systemowych. Kalibrowanie skanera. Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 37

38 Panel operacyjny skanera składa się z następujących głównych częś ci składowych. [7] Główne części składowe panelu operacyjnego skanera [7] Główne części składowe panelu operacyjnego skanera 1. Ekran 2. Przyciski górne 3. Przycisk okna głównego 4. Przycisk odblokowywania oryginału 5. Przycisk startu 6. Wyś wietlacz numeryczny 7. Przyciski numeryczne 8. Przyciski dolne 9. Przycisk zatrzymywania 10. Przycisk korekcji 11. Przyciski strzałek Ekran Po włączeniu skanera wyś wietlane jest okno główne. Użyj przycisków górnych do wybrania ustawień kopiowania lub ustawień skanowania do pliku. 38 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

39 Po wybraniu ustawień kopiowania na ekranie zostaną wyś wietlone szablony dla zadań kopiowania zdefiniowanych w programie Océ Settings Editor. (patrz Definiowanie ustawień kopiowania na panelu operacyjnym skanera na stronie 76) Po wybraniu ustawień skanowania do pliku na ekranie zostaną wyś wietlone szablony dla zadań skanowania do pliku zdefiniowanych w programie Océ Settings Editor. (patrz Definiowanie ustawień kopiowania na panelu operacyjnym skanera na stronie 76) Szablony zawierają domyś lne wartoś ci zdefiniowane w programie Océ Settings Editor. Po wybraniu szablonu wybiera się po prostu zdefiniowany wcześ niej przez operatora głównego schemat czynnoś ci. Oznacza to, że w przypadku większoś ci zadań wymagane jest jedynie wybranie szablonu, bez koniecznoś ci definiowania ustawień. [8] Okno główne z szablonami kopii [8] Okno główne z szablonami kopii Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 39

40 Okno główne umożliwia również dostęp do ustawień systemowych. Naciskając przycisk znajdujący się powyżej karty 'System', można uzyskać dostęp do następujących elementów: Element Ustawienia języka. Ustawienia obsługi oryginału. 'Eliminacja przekosu'. Kreatory kalibracji skanera. Funkcja Ustawienia języka zawierają języki podstawowy i dodatkowy, okreś lone w programie Océ Settings Editor. Ustawienia obsługi oryginału obejmują tryby odblokowywania oryginału oraz ustawienia podawania automatycznego. Jeś li ustawienie to jest włączone, skaner automatycznie koryguje kąt nieznacznie przekrzywionego obrazu. Ustawienie 'Eliminacja przekosu' działa tylko wtedy, gdy ustawienie 'Rozmiar' na karcie 'Oryginał' jest ustawione na 'Automatyczne'. (patrz Definiowanie rozmiaru oryginałów na stronie 83)(patrz Definiowanie rozmiaru oryginałów na stronie 104) Kalibracja skanera optymalizuje jakoś ć wydruku [9] Okno System [9] Okno System Jeś li w skanerze wystąpi błąd, na wyś wietlaczu pojawi się okno umożliwiające naprawę tego błędu. Okno naprawy błędu zajmuje całą powierzchnię ekranu. W górnym lewym rogu ekranu wyś wietlane są informacje dotyczące systemu. Informacje systemowe nie są dostępne w następujących sytuacjach: Podczas pracy kreatora. Wyś wietlane jest okno naprawy błędu. 40 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

41 Przyciski Przyciski na panelu operacyjnym skanera spełniają następujące funkcje. Element Przyciski numeryczne Przycisk startu Przycisk zatrzymywania Przycisk korekcji Przycisk okna głównego Przycisk odblokowywania oryginału Przyciski górne Funkcja Przyciski numeryczne służą do wprowadzania wartoś ci numerycznych, na przykład liczby kopii lub współczynników skalowania. Przycisk startu umożliwia rozpoczęcie podawania oryginału. W przypadku skanowania zestawu naciś nięcie przycisku startu powoduje zamknięcie zestawu. Przycisk zatrzymania umożliwia zatrzymanie skanera. Podczas wykonywania kopii bezpoś redniej można nacisnąć ten przycisk, aby zatrzymać drukarkę. Przycisk korekcji służy do przywrócenia domyś lnej wartoś ci ustawienia. Aby przywrócić wartoś ć domyś lną ustawienia, należy nacisnąć przycisk korekcji jeden raz. Naciś nięcie przycisku korekcji dwa razy spowoduje ustawienie wartoś ci 1 na wyś wietlaczu numerycznym. Przycisk ten umożliwia powrót do okna głównego. Jeś li wyś wietlane jest okno naprawy błędu, nie można użyć tego przycisku, aby powrócić do okna głównego. Przycisk ten służy do odblokowania oryginału po dokonaniu skanowania. Za pomocą przycisków górnych można przechodzić do kolejnych kart. Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 41

42 Element Przyciski dolne Przyciski strzałek Funkcja Za pomocą przycisków dolnych można okreś lać ustawienia zadania. Przyciski strzałek umożliwiają definiowanie ustawień numerycznych. Przyciski strzałek w górę i w dół służą do zwiększania lub zmniejszania aktywnej wartoś ci o 1. Przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do zwiększania lub zmniejszania aktywnej wartoś ci o 10. Naciś nięcie i przytrzymanie przycisku strzałki powoduje szybkie przewijanie wartoś ci. Podczas okreś lania wartoś ci skalowania przycisk strzałki w lewo umożliwia przechodzenie do kolejnych etapów pomniejszania, zdefiniowanych w programie Océ Settings Editor. Za pomocą przycisku strzałki w prawo można przechodzić do kolejnych etapów powiększania, zdefiniowanych w programie Océ Settings Editor. Przyciski strzałek umożliwiają okreś lania ustawień w polach pokręteł. 42 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

43 Kontroler Océ Power Logic Wprowadzenie Kontroler Océ Power Logic jest oparty na standardowej platformie komputerowej typu PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP. Kontroler Océ Power Logic jest niezbędny do wykonywania następujących operacji: Przetwarzania zadań drukowania. Definiowania domyś lnych ustawień systemowych. Zarządzania kolejką zadań. Zarządzania pamięcią zestawów. Odbiorem zadań za poś rednictwem sieci. Lokalizacja kontrolera Océ Power Logic Kontroler Océ Power Logic można umieś cić w jednym z następujących miejsc: Wewnątrz szafki kontrolera w drukarce Océ TCS400. W przypadku konfiguracji składającej się z monitora oraz klawiatury i myszy podłączonych do kontrolera Océ Power Logic kontroler zawsze znajduje się wewnątrz oddzielnej szafki. (patrz Urządzenie Océ TCS400 wielofunkcyjny system kolorowy na stronie 18) Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 43

44 Aplikacje, które można uruchomić na kontrolerze Océ Power Logic [6] Aplikacje firmy Océ, które można uruchomić na kontrolerze Océ Power Logic Program Program Océ System Control Panel Program Océ Settings Editor Program Océ Queue Manager Funkcja Wyś wietlanie stanu drukarki. Wyś wietlanie noś ników dostępnych w systemie. Pokazywanie poziomu tuszu każdego koloru. Wyś wietlanie stanu skanera. Wyś wietlanie iloś ci używanej pamięci zestawów. Drukowanie ustawień konfiguracyjnych. Wykonywanie wydruku testowego. Zmiana domyś lnych ustawień systemu. Do edycji ustawień w programie Océ Settings Editor konieczne jest podanie hasła. Istnieją dwa typy ustawień: Ustawienia operatora głównego (KO) Ustawienia administratora systemu (SA). Operator główny może okreś lać ustawienia operatora głównego. Administrator systemu może okreś lać ustawienia administratora systemu. Operator repro i użytkownik anonimowy mogą tylko przeglądać ustawienia. Sterowanie kolejką zadań i wyś wietlanie informacji na jej temat. Śledzenie postępu realizacji zadania. Anulowanie zadań. Usuwanie zadań. Wstrzymywanie i wznawianie zadań. Przesuwanie zadań na początek kolejki. Ponowne drukowanie wielu zestawów z kolejki historii. Drukowanie zadań z kolejki skrzynki odbiorczej. Wyś wietlanie właś ciwoś ci zadań znajdujących się w kolejce drukowania, kolejce skrzynki odbiorczej i kolejce historii. 44 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

45 Program Funkcja Program Océ Scan Manager Tworzenie i zarządzanie miejscami docelowymi skanowania do pliku Definiowanie nazw pliku Zarządzanie plikami Wyś wietlanie zeskanowanych plików Program Océ Account Logic Tworzenie dokładnego zapisu iloś ci operacji drukowania, kopiowania i skanowania do pliku dla celów rozliczeń. Océ License Logic Zarządzanie licencjami aplikacji Océ Program Océ Remote Logic Programu Océ Remote Logic należy użyć do uzyskania dostępu do programu Océ System Control Panel, Océ Settings Editor oraz Océ Queue Manager ze zdalnej stacji roboczej. [6] Aplikacje firmy Océ, które można uruchomić na kontrolerze Océ Power Logic Zapoznanie się z urządzeniem Océ TCS400 45

46 46 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

47 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 3 Rozpoczęcie pracy 47

48 Wprowadzenie W tym rozdziale zawarte są wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy. Można tu znaleź ć więcej informacji na następujące tematy: Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS400. Tryby oszczędzania energii. Zmiana języka obsługi. Konfiguracja ustawień sieciowych. 48 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

49 Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS400 Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS400 Wprowadzenie Program Océ Settings Editor zawiera istotne ustawienie związane z uruchamianiem i zamykaniem drukarki i kontrolera Océ Power Logic. Ścieżka dostępu do tego ustawienia jest następująca: OG System Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic. W zależnoś ci od tego ustawienia drukarkę Océ TCS400 i kontroler Océ Power Logic można włączać i wyłączać razem lub oddzielnie. Dla tego ustawienia można wybrać opcję 'Włączone' lub 'Wyłączone'. W dalszej częś ci rozdziału przedstawiono sposób włączania i wyłączania urządzenia Océ TCS400 w sytuacji, gdy dla powyższej opcji jest ustawiona wartoś ć 'Włączone' lub 'Wyłączone'. Ustawienie 'Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic ' nie działa ze skanerem. Skaner można włączyć i wyłączyć tylko oddzielnie. Drukarka Océ TCS400 i kontroler Océ Power Logic są wyposażone w dwa tryby oszczędzania energii, pozwalające uniknąć niepotrzebnego poboru energii, gdy włączone urządzenie pozostaje w stanie bezczynnoś ci (patrz Tryby oszczędzania energii na stronie 52). Włączanie kontrolera Océ Power Logic i drukarki Wskazówka: Migający przycisk włącznika drukarki wskazuje, że zasilanie zostało wyłączone. Należy wykonać następujące czynnoś ci, jeś li opcja OG System Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic w programie Océ Settings Editor jest ustawiona na 'Włączone'. Rozpoczęcie pracy 49

50 Naciś nij przycisk włącznika drukarki. Kontroler Océ Power Logic i drukarka zostaną uruchomione. [10] Przycisk włącznika drukarki [10] Przycisk włącznika drukarki Należy wykonać następujące czynnoś ci, jeś li opcja OG System Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic w programie Océ Settings Editor jest ustawiona na 'Wyłączone'. 1. Naciś nij przycisk włącznika kontrolera Océ Power Logic. 2. Naciś nij przycisk włącznika drukarki. Wyłączanie kontrolera Océ Power Logic i drukarki Należy wykonać następujące czynnoś ci, jeś li opcja OG System Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic w programie Océ Settings Editor jest ustawiona na 'Włączone'. Istnieją dwie możliwoś ci. Naciś nij przycisk włącznika drukarki lub Z menu 'System' w programie Océ System Control Panel wybierz polecenie 'Zamknij'. Kontroler Océ Power Logic i drukarka zostaną wyłączone. 50 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

51 Wskazówka: Kontroler Océ Power Logic wymaga kilku minut na zakończenie procesu wyłączania. Przed wyłączeniem zasilania należy odczekać aż proces wyłączania zostanie zakończony. Należy wykonać następujące czynnoś ci, jeś li opcja OG System Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic w programie Océ Settings Editor jest ustawiona na 'Wyłączone'. 1. Naciś nij przycisk włącznika drukarki. Drukarka zostanie wyłączona. 2. Uruchom program Océ System Control Panel kontrolera Océ Power Logic. 3. Z menu 'System' wybierz polecenie 'Zamknij'. Kontroler Océ Power Logic zostanie wyłączony. Wskazówka: Kontroler Océ Power Logic wymaga kilku minut na zakończenie procesu wyłączania. Przed wyłączeniem zasilania należy odczekać aż proces wyłączania zostanie zakończony. Włączanie i wyłączanie skanera 1. Naciś nij przełącznik znajdujący się z tyłu skanera. Rozpocznie się inicjowanie skanera. Wskazówka: Aby można było rozpocząć skanowanie, skaner musi się nagrzać, na co potrzeba 5 minut. Aby możliwe było uzyskanie najlepszej jakoś ci, skaner powinien nagrzewać się 60 minut. Skaner będzie działał tylko wtedy, gdy kontroler Océ Power Logic jest włączony. Rozpoczęcie pracy 51

52 Tryby oszczędzania energii Wprowadzenie Urządzenie Océ TCS400 posiada 2 tryby pozwalające uniknąć niepotrzebnego poboru energii. Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii jest dostępny tylko w drukarce i w kontrolerze Océ Power Logic. Tryb czuwania. Tryb oszczędzania energii W trybie oszczędzania energii system zużywa mniej energii niż w normalnym trybie pracy. Zarówno drukarka, jak i kontroler Océ Power Logic pozostają włączone. W programie Océ Settings Editor tryb oszczędzania energii jest domyś lnie włączony. Użyj ustawienia OG System Liczniki czasu Tryb oszczędzania energii w programie Océ Settings Editor do definiowania opóź nienia w minutach, po którym urządzenie Océ TCS400 przejdzie w tryb oszczędzania energii. Gdy urządzenie Océ TCS400 znajduje się w trybie oszczędzania energii, istnieją cztery sposoby na aktywowanie systemu. Można wykonać następujące czynnoś ci: nacisnąć przycisk na panelu operacyjnym drukarki, wysłać zadanie, nacisnąć przycisk wciągania w celu wciągnięcia rolki lub załadować rolkę. Wskazówka: Tryb oszczędzania energii spełnia wymagania normy EPA Energy Star dotyczące trybu czuwania dla drukarek wielkoformatowych. W załączniku B tryb ten jest okreś lany mianem trybu czuwania. Tryb czuwania W trybie czuwania ź ródło zasilania drukarki jest wyłączone. Lampa naś wietlania w skanerze jest wyłączona, a na ekranie wyś wietlany jest komunikat trybu czuwania. Kontroler Océ Power Logic pozostaje włączony. 52 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

53 W trybie czuwania system zużywa mniej energii niż w trybie oszczędzania energii. Użyj ustawienia OG System Liczniki Licznik trybu czuwania w programie Océ Settings Editor do definiowania opóź nienia w minutach, po którym urządzenie Océ TCS400 przejdzie w tryb czuwania Drukarkę, która znajduje się w trybie czuwania, można uaktywnić na dwa sposoby. Można wykonać następujące czynnoś ci: wysłać zadanie, lub nacisnąć przycisk włącznika drukarki. Uaktywnienie drukarki pozostającej w trybie czuwania trwa około 1 minuty. Zaś wieci się zielona dioda. Wskazuje ona uaktywnienie systemu. Podczas wychodzenia ze stanu czuwania wyś wietlacz jest wygaszony. Aby uaktywnić drukarkę będącą w trybie czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk na panelu operacyjnym skanera. Aby można było rozpocząć skanowanie, skaner musi się nagrzać, na co potrzeba 5 minut. Aby możliwe było uzyskanie najlepszej jakoś ci, skaner powinien nagrzewać się 60 minut. Rozpoczęcie pracy 53

54 Przygotowanie urządzenia Océ TCS400 do pracy Zmiana języka obsługi drukarki Océ TCS400 Wprowadzenie Język obsługi można zmienić dla następujących składników: Aplikacje kontrolera Panel operacyjny drukarki Panel operacyjny skanera. Zmiana języka aplikacji kontrolera Istnieje możliwoś ć zmiany języka obsługi aplikacji kontrolera (programy Océ Settings Editor, Océ System Control Panel, Océ Queue Manager). Można wybrać jeden z 18 dostępnych języków. (patrz Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote LogicŽ na stronie 306) Jeś li kontroler Océ Power Logic jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, dostęp do aplikacji kontrolera można uzyskać lokalnie na kontrolerze. Jeś li w kontrolerze Océ Power Logic brak klawiatury, myszy i monitora, dostęp do aplikacji kontrolera można uzyskać przy użyciu programu Océ Remote Logic. Zmiana języka paneli operacyjnych Język panelu operacyjnego drukarki można zmieniać w oknie trybu online lub w oknie trybu offline. Język panelu operacyjnego skanera można zmienić w oknie systemowym. Istnieje możliwoś ć przełączania się pomiędzy dwoma językami. Należy upewnić się, że w programie Océ Settings Editor prawidłowo okreś lono język podstawowy i dodatkowy. Można wybrać jeden z 15 dostępnych języków. Użyj ustawienia OG System Lokalizacja Obsługiwane języki Język podstawowy do zdefiniowania języka domyś lnego. Użyj ustawienia OG System Lokalizacja Obsługiwane języki Język dodatkowy do zdefiniowania języka alternatywnego. 54Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

55 Wskazówka: Na panelach operacyjnych dostępne są tylko języki podstawowy i dodatkowy, zdefiniowane w programie Océ Settings Editor. Zmiana języka aplikacji kontrolera 1. Otwórz menu 'Widok'. 2. Wybierz 'Język'. W przypadku połączenia z kontrolerem za poś rednictwem programu Océ Remote Logic dostępne są wszystkie języki. Gdy aplikacje kontrolera używane są lokalnie na kontrolerze, dostępne są tylko języki podstawowy i dodatkowy, zdefiniowane w programie Océ Settings Editor. 3. Wybierz jeden z języków. Język obsługi aplikacji zmienia się na wybrany. Wskazówka: W przypadku połączenia z kontrolerem za poś rednictwem programu Océ Remote Logic zmiana języka obsługi dotyczy tylko bieżącej aplikacji. Gdy aplikacje kontrolera używane są lokalnie, zmiana języka obsługi dotyczy wszystkich aplikacji. Zmiana języka w oknie trybu online panelu operacyjnego drukarki 1. Za pomocą przycisków górnych wybierz zakładkę 'System'. 2. Naciś nij prawy przycisk dolny, aby zmienić język. [11] Naciśnij prawy przycisk dolny, aby zmienić język. [11] Naciśnij prawy przycisk dolny, aby zmienić język. Rozpoczęcie pracy 55

56 Zmiana języka w oknie trybu offline panelu operacyjnego drukarki 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę w tryb offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Język'. [12] Karta Język w oknie trybu offline [12] Karta Język w oknie trybu offline 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Język', aby zmienić język. Zmiana języka w panelu operacyjnym skanera 1. W oknie głównym naciś nij prawy górny przycisk dla opcji 'System', aby otworzyć okno systemowe. 2. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Język', aby zmienić język. [13] Karta Język w oknie systemowym [13] Karta Język w oknie systemowym Wskazówka: Karta Język nie jest widoczna, jeś li język podstawowy i język dodatkowy zdefiniowane w programie Océ Settings Editor są takie same. 56 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

57 Konfiguracja ustawień sieciowych drukarki Océ TCS400 Wprowadzenie Administrator systemu jest odpowiedzialny za instalację i konfigurację drukarki Océ TCS400 w ś rodowisku sieciowym. Istnieją dwa sposoby konfigurowania ustawień sieciowych. W panelu operacyjnym drukarki. W oknie trybu offline panelu operacyjnego drukarki dostępny jest kreator służący do konfiguracji ustawień sieciowych. Za pomocą ustawień administratora systemu w programie Océ Settings Editor. Program Océ Settings Editor umożliwia konfigurowanie dużej liczby ustawień systemowych. Tylko administrator systemu posiada uprawnienia do definiowania ustawień systemowych. Operacje wykonywane za pomocą kreatora konfiguracji systemu Kreator 'Konfiguruj system' umożliwia wykonanie następujących operacji: Włączenie protokołu DHCP dla karty 1, 2 lub 3. Ustawienie adresu IP dla karty 1, 2 lub 3. Ustawienie maski podsieci IP dla karty 1, 2 lub 3. Ustawienie bramy domyś lnej dla karty 1, 2 lub 3. Skonfigurowanie ustawień DNS dla karty 1, 2 lub 3. Skonfigurowanie głównego i podrzędnego serwera WINS dla karty 1, 2 lub 3. Kasowanie pamięci zestawów. (patrz Inne błędy na stronie 252). Opcji tej należy użyć w przypadku uszkodzonego zadania, którego nie można usunąć za pomocą programu Océ Queue Manager. Kreator 'Konfiguruj system' zawiera również ustawienia instalacyjne i serwisowe. Ustawienia instalacyjne oraz ustawienia serwisowe są chronione hasłem. Dostęp do ustawień instalacyjnych i serwisowych mają tylko inżynierowie serwisu Océ. Rozpoczęcie pracy 57

58 Konfiguracja systemu z panelu operacyjnego drukarki 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę do trybu offline (patrz Tryb online i offline na stronie 31). 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Konfiguruj system'. 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Konfiguruj system', aby otworzyć kreatora. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Użyj tego kreatora do konfiguracji systemu.'. 4. Naciś nij przycisk 'Dalej'. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wybierz element.'. 5. Za pomocą przycisku dolnego wybierz opcję 'Ustawienia sieciowe, karta [numer]'. 6. Naciś nij przycisk 'Dalej'. 7. Na ekranie wyś wietlone zostaną bieżące ustawienia dla wybranej karty. System za pomocą czerwonej kropki wskazuje, które ustawienia są odbierane przez DHCP. Za pomocą przycisków dolnych można przechodzić pomiędzy ustawieniami. Naciś nij przycisk opcji 'Edycja', aby zatwierdzić ustawienia. 8. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Użyć serwera DHCP dla karty [numer]?'. Za pomocą przycisku dolnego wybierz opcję 'Tak' lub 'Nie'. 58 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

59 Jeś li wybrano opcję 'Tak', przejdź dalej do punktu 9. Jeś li wybrano opcję 'Nie', przejdź dalej do punktu 10. Naciś nij przycisk opcji 'Cofnij', aby anulować ustawienia. 9. Po wybraniu opcji 'Tak' naciś nij przycisk 'Dalej'. Kreator poprowadzi użytkownika przez serię okien dialogowych, w których można włączyć DHCP lub zdefiniować adres IP dla następujących elementów: Brama domyś lna DNS WINS. Po wypełnieniu wszystkich okien dialogowych w oknie zostanie wyś wietlony przegląd wszystkich ustawień sieciowych. Naciś nij przycisk 'Zastosuj', aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć działanie kreatora. System wskaże, czy należy zrestartować kontroler Océ Power Logic w celu zastosowania nowych ustawień sieciowych. Może to być na przykład w przypadku, gdy ustawienia są odbierane przez DHCP. Gdy nic nie zostanie wskazane, nie ma potrzeby restartować kontrolera Océ Power Logic. Wskazówka: Gdy opcja 'Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic ' jest ustawiona na 'Włączone', należy wyłączyć i włączyć drukarkę, aby zrestartować kontroler Océ Power Logic. 10. Po wybraniu ustawienia 'Nie' należy nacisnąć przycisk 'Dalej', aby ręcznie zdefiniować ustawienia sieci. 11. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Ustaw adres IP dla karty [numer]'. Rozpoczęcie pracy 59

60 Naciskaj przyciski '-' i '+', aby zdefiniować adres IP. Po wprowadzeniu oktetu naciś nij przycisk 'Dalej', aby przejś ć do następnego oktetu. 12. Naciś nij przycisk 'Dalej' po wprowadzeniu ostatniego oktetu. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Ustaw maskę podsieci dla karty [numer]'. Naciskaj przyciski '-' i '+', aby zdefiniować maskę podsieci. Po wprowadzeniu oktetu naciś nij przycisk 'Dalej', aby przejś ć do następnego oktetu. 13. Naciś nij przycisk 'Dalej' po wprowadzeniu ostatniego oktetu. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Ustaw domyś lną bramę dla karty [numer]'. Naciskaj przyciski '-' i '+', aby zdefiniować domyś lną bramę. Po wprowadzeniu oktetu naciś nij przycisk 'Dalej', aby przejś ć do następnego oktetu. 14. Po wprowadzeniu ostatniego oktetu kreator poprowadzi użytkownika przez serię okien dialogowych, w których można skonfigurować serwer DNS i podstawowy oraz drugorzędny serwer WINS. 15. Po wypełnieniu wszystkich okien dialogowych w oknie zostanie wyś wietlony przegląd wszystkich ustawień sieciowych. 60 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

61 Naciś nij przycisk 'Zastosuj', aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć działanie kreatora. System wskaże, czy należy zrestartować kontroler Océ Power Logic w celu zastosowania nowych ustawień sieciowych. Może to być na przykład w przypadku, gdy ustawienia są odbierane przez DHCP. Gdy nic nie zostanie wskazane, nie ma potrzeby restartować kontrolera Océ Power Logic. Wskazówka: Gdy opcja 'Synchronizacja włączania i wyłączania drukarki i kontrolera Power Logic ' jest ustawiona na 'Włączone', należy wyłączyć i włączyć drukarkę, aby zrestartować kontroler Océ Power Logic. Konfiguracja systemu za pomocą programu Océ Settings Editor 1. Zaloguj się w trybie administratora systemu. 2. Z menu 'Widok' na pasku menu wybierz opcję 'Ustawienia administratora systemu'. 3. Użyj przycisków lewego paska narzędzi, aby wyś wietlić odpowiednią grupę ustawień. 4. W strukturze drzewa wybierz odpowiednie ustawienia. 5. Okreś l ustawienia w obszarze uaktualniania. 6. Kliknij przycisk 'Zastosuj', aby zatwierdzić nowe ustawienia. 7. Wyloguj się z trybu administratora systemu, aby zapobiec użyciu aplikacji przez osoby nieuprawnione. Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania systemu za pomocą programu Océ Settings Editor można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. Rozpoczęcie pracy 61

62 Obsługa wąskiego formatu Wprowadzenie Drukarkę Océ TCS400 można skonfigurować do obsługi zadań drukowania dla formatu A3, 11 cali oraz 12 cali. Formaty A3, 11 cali i 12 cali są obsługiwane na noś niku o gramaturze do 100 g/m 2. Wskazówka: Drukarka Océ TCS400 nie obsługuje formatów A3, 11 cali i 12 cali dla zadań kopiowania. Przed rozpoczęciem Usuń pasek z instrukcjami z obszaru rolek i umieś ć łoża w odpowiedniej pozycji 62 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

63 Ilustracja [14] Usuń pasek z instrukcjami [14] Usuń pasek z instrukcjami Do zadań drukowania należy używać formatów wąskich. 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę w tryb offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Konfiguruj system'. 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Konfiguruj system', aby otworzyć kreatora. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Użyj tego kreatora do konfiguracji systemu.'. 4. Naciś nij przycisk 'Dalej'. 5. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wybierz element.'. Użyj przycisków dolnych w celu wybrania funkcji drukowania na wąskim formacie. 6. Naciś nij przycisk 'Dalej'. 7. Użyj przycisków dolnych, aby włączyć funkcję drukowania na wąskim formacie. Rozpoczęcie pracy 63

64 Wynik Aby drukować na wąskim formacie, należy ręcznie zdefiniować prawidłowy numer rolki w zadaniu drukowania. Zapoznaj się z dokumentacją w sterowniku lub z oprogramowaniem do wysyłki zadań. 64Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

65 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 4 Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 65

66 Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 wprowadzenie Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 Istnieje wiele sposobów przesyłania zadań drukowania do drukarki Océ TCS400. W domyś lnej konfiguracji Océ TCS400 zawiera sterowniki drukarki, Océ Print Exec Workgroup LT i FTP Wskazówka: Aktualizację do pełnej wersji grupy roboczej Océ Print Exec wykonuje się za pomocą klucza licencyjnego w programie Océ License Logic. Zadaniami, które zostały wysłane do drukarki, można zarządzać przy użyciu programu Océ Queue Manager oraz w panelu operacyjnym drukarki (patrz Zarządzanie zadaniami wprowadzenie na stronie 184). Wskazówka: Ustawienia zdefiniowane w sterownikach drukarki lub w narzędziach służących do przesyłania zadań zawsze zastępują ustawienia zdefiniowane w programie Océ Settings Editor. 66 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

67 Ważne punkty dotyczące wysyłania zadań drukowania Definicja Przed wysłaniem zadań drukowania do urządzenia Océ TCS400 należy pamiętać o następujących czynnikach: Wartoś ci zdefiniowane w programie Océ Settings Editor są wartoś ciami domyś lnymi dla systemu. Wiele ustawień zadania drukowania można okreś lić w sterownikach drukarki lub w narzędziach służących do przesyłania zadań. Ustawienia zdefiniowane w sterownikach drukarki lub w narzędziach służących do przesyłania zadań zawsze zastępują ustawienia zdefiniowane w programie Océ Settings Editor. Rozdział 10 podręcznika użytkownika i pomoc online w programie Océ Settings Editor zawierają szczegółowe informacje o programie Océ Settings Editor. Upewnij się, że dla danego zadania zdefiniowano prawidłowy tryb drukowania. Upewnij się, że zdefiniowano prawidłowe ustawienia zadania, na przykład orientację, obrót, przesunięcie i automatyczną zmianę rolek. W sekcji zawierającej informacje o prawidłowych typach noś ników dla zadań drukowania opisano ustawienia zadań, których można używać w przypadku noś ników o różnych typach i rozmiarach. Upewnij się, że dla danego zadania zdefiniowano prawidłowy typ noś nika. Wskazówka: Gdy żądany typ noś nika nie jest dostępny w drukarce, drukarka wyś wietli żądanie podania noś nika. Zadanie jest następnie umieszczane w kolejce drukowania. Po załadowaniu właś ciwego noś nika do drukarki, zadanie zostanie wydrukowane. Narzędzie służące do przesyłania zadań, takie jak program Océ Print Exec Workgroup, zawiera informacje o noś nikach zdefiniowanych w systemie. Sterowniki drukarki nie podają tego typu informacji. Jeś li zadania drukowania wysyłane są za pomocą sterowników drukarki, informacje o noś nikach zdefiniowanych w drukarce w programie Océ System Control Panel można wyś wietlić przy użyciu programu Océ Remote Logic. Rozdział 4 podręcznika użytkownika zawiera więcej informacji na temat sposobu wysyłania zadań drukowania do urządzenia Océ TCS400. Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 67

68 Rozdział 6 zawiera więcej informacji na temat sposobu definiowania prawidłowych ustawień noś ników dla zadań drukowania. 68 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

69 Przesyłanie zadań drukowania do urządzenia Océ TCS400 z używanego ś rodowiska programowego Przesyłanie zadań do urządzenia Océ TCS400 przy użyciu sterowników drukarki Wprowadzenie Drukarka Océ TCS400 jest dostarczana wraz z dyskiem CD-ROM zawierającym pakiet sterowników. Istnieje także możliwoś ć bezpłatnego pobrania najbardziej aktualnych sterowników firmy Océ z witryny sieci Web pod adresem Wskazówka: Więcej informacji na temat instalacji, konfiguracji i korzystania ze sterowników drukarki można znaleź ć w dokumentacji dostarczonej ze sterownikami. Dostępne sterowniki drukarki Aby drukować pliki z aplikacji programowych, do drukarki Océ TCS400 należy stosować niżej wymienione sterowniki. Sterownik Sterownik drukarki dla systemu Windows. Sterownik AutoCAD R ADI Funkcja Przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows można drukować w systemach Microsoft Windows 9.x, ME, 2000, NT 4.0 lub XP. Użyj sterownika AutoCAD R ADI do drukowania z programu AutoCAD R 14 Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 69

70 Sterownik Sterownik AutoCAD R HDI Sterownik Océ Postscript 3. Funkcja Użyj sterownika AutoCAD R HDI do drukowania z programu AutoCAD R 2000/2001/2002. Przy użyciu sterownika Océ Postscript 3 można drukować z programów graficznych działających w systemach Microsoft Windows, Apple Macintosh i Unix Postscript. 70 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

71 Przesyłanie zadań do drukarki Océ TCS400 przy użyciu programu Océ Print Exec Workgroup Wprowadzenie Program Océ Print Exec Workgroup (LT) jest programem do przesyłania zadań, który umożliwia wysyłanie zadań drukowania do urządzenia Océ TCS400 poprzez przeglądarkę internetową. Wskazówka: Szczegółowe informacje na ten temat można znaleź ć w pomocy online programu Océ Print Exec Workgroup (LT). Przed rozpoczęciem Wymagania dotyczące oprogramowania przeglądarki i sieci. Microsoft Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji albo Program Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej. Sieć TCP/IP, łącząca drukarkę ze stacją roboczą użytkownika. Port 8001, niefiltrowany. Nawiązywanie połączenia z programem Océ Print Exec Workgroup 1. Włącz grupę roboczą Océ Print Exec za pomocą klucza licencyjnego w programie Océ License Logic 2. Wpisz w przeglądarce następujący adres URL: Wskazówka: Nazwa_drukarki jest nazwą drukarki w systemie DNS (Domain Network Server) lub adresem IP drukarki. Przesyłanie zadań drukowania do drukarki Océ TCS400 71

72 Przesyłanie zadań do drukarki Océ TCS400 przy użyciu protokołu FTP Wprowadzenie Drukarka Océ TCS400 obsługuje drukowanie przy użyciu protokołu FTP. Aby drukować pliki za poś rednictwem protokołu FTP, można korzystać z wiersza poleceń, aplikacji FTP lub przeglądarki internetowej. Najwygodniejszym sposobem drukowania plików za poś rednictwem protokołu FTP jest przeciąganie i upuszczanie plików lub ich kopiowanie i wklejanie do folderu 'Zadania' w witrynie FTP drukarki Océ TCS400. Przeglądarki internetowe obsługujące przesyłanie zadań za pośrednictwem protokołu FTP Poziom funkcjonalnoś ci Obsługuje przeciąganie i upuszczanie plików Obsługuje kopiowanie i wklejanie plików. Przeglądarka internetowa Netscape Navigator 4.x Netscape Navigator 4.x Microsoft Internet Explorer 5.5 Eksploatacja Zadania należy przeciągnąć do folderu 'Zadania' w witrynie FTP drukarki Océ TCS400. Zadania pojawiają się w kolejce drukowania programu Océ Queue Manager. Zadania należy wkleić do folderu 'Zadania' w witrynie FTP drukarki Océ TCS400. Zadania pojawiają się w kolejce drukowania programu Océ Queue Manager. 72 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

73 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 5 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 73

74 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie Definicja Ten rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonywania zadań kopiowania przy użyciu skanera Océ TCS400. Można tu znaleź ć więcej informacji na następujące tematy: Definiowanie ustawień zadania. Rozpoczynanie zadania. Atrybuty W sekcji Ważne ustawienia kopiowania opisano ustawienia, które wymagają specjalnej uwagi i które nie zostały opisane w żadnej innej częś ci tego podręcznika. W rozdziale Najlepsza jakoś ć wydruku opisano sposób stosowania ustawień okreś lających jakoś ć obrazu na wydruku. Pomoc online programu Océ Settings Editor zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień. Zadaniami, które zostały uruchomione w skanerze, można zarządzać przy użyciu programu Océ Queue Manager. Zadania kopiowania można zatrzymać lub usunąć przy użyciu panelu operacyjnego skanera. Podczas przetwarzania zadania przez drukarkę zatrzymanie lub usunięcie zadań jest możliwe także w panelu operacyjnym drukarki. (patrz Zarządzanie zadaniami wprowadzenie na stronie 184). 74Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

75 Zarządzanie zadaniami wprowadzenie Definicja W tym rozdziale opisano operacje zarządzania zadaniami. Operacje dostępne w produkcie Océ TCS400 Urządzenie Océ TCS400 umożliwia wykonywanie następujących czynnoś ci: Usuwanie lub zatrzymywanie zadania. Podawanie oryginałów do skanera. Ustaw tryb 'Tryb odblokowywania oryginału' Cięcie wydruków Cięcie z wyrównaniem rolki noś nika. Zmiana typu noś nika Zmiana domyś lnego czasu schnięcia Użycie trybu awaryjnego do dostosowania szybkoś ci drukowania w celu kompensacji wadliwego działania głowic drukujących. Wskazówka: Użycie funkcji Drukowanie nocne w celu drukowania przez dłuższy czas bez nadzoru operatora, na przykład po godzinach pracy. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 75

76 Używanie skanera Océ TCS400 do kopiowania Definiowanie ustawień kopiowania na panelu operacyjnym skanera Wprowadzenie W tej sekcji zawarto informacje na temat kart ustawień oraz opisano, w jaki sposób można zmienić ustawienia domyś lne dla zadań kopiowania. 76 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

77 Ustawienia kopiowania Ustawienia kopiowania podzielono na 4 następujące karty ustawień na panelu operacyjnym skanera: 1. karta 'Oryginał' 2. karta 'Wydruk' 3. karta 'Układ' 4. karta 'Obraz' [15] Karta Oryginał [15] Karta Oryginał [16] Karta Wydruk [16] Karta Wydruk [17] Karta Układ [17] Karta Układ Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 77

78 [18] Karta Obraz [18] Karta Obraz Ustawienia na karcie 'Oryginał' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z oryginałem. Zdefiniuj 'Tryb podawania'. (patrz Tworzenie i uruchamianie zadania kopiowania na stronie 80) Definiowanie rozmiaru oryginału. Usuwanie paska górnego. Wybór obszaru oryginału, który będzie widoczny na wydruku. Ustawienia na karcie 'Wydruk' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z noś nikiem wydruku. Definiowanie noś nika wydruku. Definiowanie szerokoś ci noś nika. Definiowanie długoś ci kopii. Dodawanie paska górnego. Dodawanie paska dolnego. Ustawienia na karcie 'Układ' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z układem strony. Definiowanie współczynnika skalowania. Definiowanie procedury wyrównywania w poziomie i w pionie. Przesuwanie obrazu. Wykonywanie odbicia lustrzanego obrazu. Ustawienia na karcie 'Obraz' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z jakoś cią obrazu na poziomie pikseli. Definiowanie prawidłowego trybu jakoś ci. Definiowanie prawidłowego trybu koloru. Definiowanie naś wietlenia jasnych i ciemnych obszarów. Definiowanie poprawnych typów obrazu. Włączanie automatycznej kompensacji tła. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. 78 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

79 Zanim rozpoczniesz Zdefiniuj szablony za pomocą domyś lnych wartoś ci ustawień w programie Océ Settings Editor. Informacje na temat sposobu definiowania ustawień domyś lnych można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. Definiowanie ustawień kopiowania 1. W oknie głównym naciś nij górny klawisz, aby wybrać ustawienia kopiowania. 2. Za pomocą przycisku dolnego wybierz szablon. 3. Wybierz odpowiednią kartę przy użyciu przycisków górnych. 4. Zmień ustawienia przy użyciu przycisków dolnych. 5. Użyj przycisków strzałek, aby zdefiniować ustawienia lub opcje w ustawieniach, w których występują pola pokręteł. Wiele ustawień ma więcej opcji, niż można wyś wietlić na ekranie. Wiele innych ustawień wymaga okreś lenia wartoś ci numerycznych. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać opcje, które nie zostały wyś wietlone na ekranie. Użyj przycisków strzałek lub przycisków numerycznych, aby wprowadzić ustawienia numeryczne. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 79

80 Tworzenie i uruchamianie zadania kopiowania Wprowadzenie W tej sekcji opisano ogólny schemat czynnoś ci dla zadań kopiowania w skanerze. Skaner Océ TCS400 może wykonywać następujące rodzaje zadań kopiowania: Pojedynczy arkusz, Zestaw. Należy upewnić się, że w panelu operacyjnym skanera został zdefiniowany prawidłowy tryb podawania (patrz Definiowanie ustawień kopiowania na panelu operacyjnym skanera na stronie 76). Tworzenie i uruchamianie zadania pojedynczy arkusz 1. Umieś ć oryginał stroną przeznaczoną do kopiowania skierowaną w dół na ś rodku, tak aby przylegał do linijki pomiarowej. Po włożeniu oryginał powinien on pozostać na miejscu, aż zostanie wciągnięty do skanera. 2. W oknie głównym naciś nij górny klawisz, aby wybrać ustawienia kopiowania. 3. Za pomocą przycisku dolnego wybierz szablon zadania. Wskazówka: W przypadku większoś ci zadań można teraz nacisnąć zielony przycisk 'Uruchamianie', aby rozpocząć zadanie kopiowania. 4. Zdefiniuj ustawienia zadania. Użyj przycisków górnych do wyboru karty ustawień oraz przycisków dolnych do zdefiniowania ustawień na kartach. 5. W sekcji 'Tryb podawania' karty 'Oryginał' wybierz opcję 'Pojedynczy arkusz,'. 6. W sekcji 'Noś niki' na karcie 'Wydruk' wybierz odpowiedni noś nik. 7. Przy użyciu przycisków numerycznych okreś l odpowiednią liczbę kopii. Jeś li przycisk 'Uruchamianie' nie zostanie naciś nięty przed upływem czasu, który okreś la opcja 'Limit czasu oczekiwania dla panelu' w programie Océ Settings Editor, wszystkim ustawieniom zostaną przywrócone wartoś ci domyś lne. 8. Naciś nij zielony przycisk 'Uruchamianie', aby rozpocząć zadanie kopiowania. Oryginał zostanie podany do skanera. Rozpocznie się kopiowanie. Wskazówka: Przed podaniem oryginału należy upewnić się, że zdefiniowane zostały odpowiednie ustawienia. 80 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

81 9. Jeżeli oryginał jest przytrzymywany z przodu lub tyłu, w celu jego usunięcia należy użyć przycisku do odblokowania oryginału na panelu operacyjnym skanera. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). Wskazówka: Użyj ustawienia OG Skaner Ustawienia Tryb odblokowywania oryginału w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania trybu 'Tryb odblokowywania oryginału'. (patrz Tryb odblokowywania oryginału na stronie 191). 10. Przycisk ten umożliwia powrót do okna głównego. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). Tworzenie i uruchamianie zadania zestaw 1. Umieś ć oryginał stroną przeznaczoną do kopiowania skierowaną w dół na ś rodku, tak aby przylegał do linijki pomiarowej. Po włożeniu oryginał powinien pozostać na miejscu, aż zostanie wciągnięty do skanera. 2. Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadź odpowiednią liczbę kopii. 3. W oknie głównym naciś nij górny klawisz aby wybrać ustawienia kopiowania. 4. Zdefiniuj ustawienia zadania. Użyj przycisków górnych do wyboru karty ustawień oraz przycisków dolnych do zdefiniowania ustawień na kartach. 5. W sekcji 'Tryb podawania' karty 'Oryginał' wybierz opcję 'Zestaw'. 6. W sekcji 'Noś niki' na karcie 'Wydruk' wybierz odpowiedni noś nik. 7. Naciś nij zielony przycisk 'Uruchamianie' dla każdego oryginału w zestawie. Aby zamknąć zestaw, naciś nij przycisk 'Uruchamianie', nie podając oryginału. Wskazówka: Gdy opcja 'Podawanie automatyczne' jest włączona na ekranie 'System', każdy oryginał po pierwszym oryginale jest automatycznie podawany do skanera. Po skompletowaniu zestawu wystarczy tylko nacisnąć przycisk 'Uruchamianie'. Przed podaniem oryginału należy upewnić się, że zdefiniowane zostały odpowiednie ustawienia. 8. Jeżeli oryginał jest przytrzymywany z przodu lub tyłu, w celu jego odblokowania należy użyć przycisku do odblokowania oryginału na Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 81

82 panelu operacyjnym skanera. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). Wskazówka: Użyj ustawienia OG Skaner Ustawienia Tryb odblokowywania oryginału w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania trybu 'Tryb odblokowywania oryginału'. 9. Przycisk ten umożliwia powrót do okna głównego. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). 82 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

83 Ważne ustawienia kopiowania Definiowanie rozmiaru oryginałów Wprowadzenie Rozmiar oryginałów można zdefiniować na karcie 'Oryginał' panelu operacyjnego skanera. Dostępne są następujące ustawienia. 'Automatyczne' Skaner wykrywa rozmiar oryginału na podstawie jego szerokoś ci. 'Standardowa szerokoś ć' Urządzenie skanuje tylko zaznaczoną standardową szerokoś ć. Ustawienie to zastępuje automatycznie wykrywaną szerokoś ć oryginału. 'Niestandardowy' Szerokoś ć to szerokoś ć wybrana w ustawieniu 'Niestandardowa szerokoś ć oryginału', a długoś ć odpowiada długoś ci wybranej w ustawieniu 'Niestandardowa długoś ć oryginału'. Przy użyciu tej opcji można skanować fragment oryginału. Funkcja 'Wybór obszaru' dostępna jest tylko po wybraniu do okreś lenia długoś ci oryginału opcji 'Niestandardowy'. Ustawienie to zastępuje automatycznie wykrywaną szerokoś ć oryginału. Wskazówka: Po wybraniu opcji 'Standardowa szerokoś ć' lub 'Niestandardowy' zawsze należy wyś rodkować podawane oryginały. Po wybraniu opcji 'Automatyczne' nie ma potrzeby centrowania podawanych oryginałów. Przed rozpoczęciem Ustawienia OG System Noś niki Seria papieru w programie Océ Settings Editor należy użyć do definiowania zakresu papieru używanego po wybraniu ustawienia 'Standardowe' jako opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału'. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 83

84 Definiowanie rozmiaru oryginału 1. Wybierz kartę 'Oryginał' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' dla opcji 'Rozmiar' przy użyciu przycisków górnych. 3. Po wybraniu ustawienia 'Standardowa szerokoś ć' w opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' należy użyć przycisków 'Standardowe' w celu wybrania standardowego rozmiaru oryginałów dla definiowanego zakresu papieru. 4. Po wybraniu ustawienia 'Niestandardowy' w opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' należy użyć przycisku 'Niestandardowy' w celu wybrania opcji 'Niestandardowa szerokoś ć' lub 'Niestandardowa długoś ć'. 5. Użyj przycisków strzałek w celu zdefiniowania ustawienia 'Niestandardowa długoś ć' i 'Niestandardowa szerokoś ć'. Po wybraniu ustawienia 'Cała długoś ć' w opcji 'Niestandardowa długoś ć' oryginał zostanie zeskanowany na całej długoś ci. 84Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

85 Definiowanie wyboru obszaru Kiedy należy to zrobić W skanerze Océ TCS400 jest dostępna opcja umożliwiająca wybór obszaru obrazu w oryginale. Ustawienia tego można użyć, jeś li na wydruku ma być widoczny tylko okreś lony obszar obrazu. Przed rozpoczęciem Użyj ustawienia 'Wybór obszaru' w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania domyś lnych wartoś ci dla trybu 'Wybór obszaru'. Definiowanie wyboru obszaru 1. Wybierz kartę 'Oryginał' przy użyciu przycisków górnych. 2. Naciś nij przycisk opcji 'Wybór obszaru', aby przejś ć do okna wyboru obszaru. Pojawi się okno wyboru obszaru. [19] Okno wyboru obszaru [19] Okno wyboru obszaru 3. Użyj ustawienia 'Typ zaznaczenia' do okreś lania następujących opcji: 'Usuń obszar' Wybrany obszar zostanie usunięty z wydruku. Obszar ten będzie szary na wydruku. 'Zachowaj obszar' Wybrany obszar zostanie zachowany, natomiast obszar, który nie został zaznaczony, zostanie usunięty. Cały obszar na wydruku, z wyjątkiem wybranego obszaru, będzie szary. 'Wyłączone' Ustawienie 'Wybór obszaru' nie jest aktywne. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 85

86 4. Użyj ustawień 'Kompensacja w poziomie' i 'Kompensacja w pionie' w celu zdefiniowania lokalizacji obszaru. 5. Użyj ustawień 'Szerokoś ć' i 'Długoś ć' w celu zdefiniowania rozmiaru obszaru. Wskazówka: Obróć oryginał stroną przeznaczoną do góry, aby zmierzyć przesunięcie i rozmiar obszaru. 6. Użyj przycisku opcji 'Wstecz', aby powrócić do karty 'Oryginał'. 86 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

87 Definiowanie ustawień wydruku Wprowadzenie Ustawienia dla zadania kopiowania można zdefiniować na karcie 'Wydruk' panelu operacyjnego skanera. Można okreś lić następujące ustawienia: Typ noś nika Szerokoś ć noś nika Długoś ć krawędzi cięcia Dodaj pasek. Użyj tego ustawienia, aby dodać pasek do wydruku. Pasek górny dodawany jest u góry wydruku. Pasek dolny dodawany jest u dołu wydruku. Przed rozpoczęciem Ustawienia OG System Noś niki Seria papieru w programie Océ Settings Editor należy użyć do definiowania zakresu papieru używanego w ustawieniu 'Rozmiar noś nika'. Użyj ustawienia OG Zadania Kopiuj Szablon Karta Wydruk Noś niki w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania domyś lnego typu noś nika dla zadań. Definiowanie typu nośnika 1. Wybierz kartę 'Wydruk' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Typ noś nika' dla opcji 'Typ noś nika' przy użyciu przycisków górnych. 3. Użyj przycisku opcji 'Typ noś nika', aby okreś lić typy noś ników dostępne w drukarce. 4. Użyj pola pokrętła i przycisków strzałek, aby wybrać typ noś nika, który nie jest dostępny w drukarce. Jeś li zostanie wybrany typ noś nika, który nie jest dostępny w drukarce, w programie Océ System Control Panel i na panelu operacyjnym drukarki pojawi się żądanie podania noś nika. Następnie zadanie jest umieszczane w kolejce druku do czasu załadowania poprawnego noś nika w systemie. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 87

88 Definiowanie szerokości nośnika 1. Wybierz kartę 'Wydruk' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Szerokoś ć noś nika' dla opcji 'Szerokoś ć noś nika' przy użyciu przycisków górnych. Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Automatyczne' Na podstawie szerokoś ci oryginału wykrytego przez skaner i współczynnika skalowania zostanie wybrany jeden z dostępnych rozmiarów noś nika. Ustawienie służy do ograniczenia strat noś nika. W standardowym rozmiarze uwzględniony jest margines wydruku. W przypadku wykrycia szerokoś ci oryginału większej niż rozmiar formatu standardowego wydruk zostanie wykonany na noś niku następnym w kolejnoś ci rozmiarów. Dopasuj margines wydruku, aby zmienić rozmiar formatu standardowego. UstawieniaOG Zadania Drukuj Domyś lne Margines wydruku X w programie Océ Settings Editor należy użyć w celu dopasowania marginesu druku. 'Szerokoś ć rolki' Gdy ustawienie 'Skaluj' na karcie 'Układ' jest ustawione na 'Automatyczne', 'Szerokoś ć rolki' skaluje obraz na rolce noś nika wybranej w ustawieniu 'Noś niki'. Rozmiar: standard DIN lub ANSI. Ustawienia tego należy użyć do skalowania obrazu na wybranym rozmiarze noś nika. Jeżeli nie podano rozmiaru noś nika, zostanie wyś wietlone żądanie podania noś nika. Zadanie zostanie następnie wstrzymane do czasu załadowania w drukarce żądanego noś nika. Wskazówka: Dostępne są tylko te rozmiary noś nika dla danej serii papieru, które zostały okreś lone w programie Océ Settings Editor. 88 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

89 Określ długość krawędzi cięcia 1. Wybierz kartę 'Wydruk' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Długoś ć krawędzi cięcia' dla opcji 'Długoś ć krawędzi cięcia' przy użyciu przycisków górnych. Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Synchronizacja' Długoś ć wydruku jest powiązana z długoś cią obrazu. Wybranie opcji 'Synchronizacja' zapobiega utracie informacji. 'Standardowe' Długoś ć wydruku jest zgodna ze standardem formatu DIN lub ANSI, w zależnoś ci od szerokoś ci noś nika. Można wybrać standardową długoś ć cięcia w orientacji poziomej lub pionowej. Niestandardowy. Długoś ć wydruku zdefiniowana jest przez użytkownika. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 89

90 Definiowanie ustawień skalowania. Wprowadzenie Ustawienia skalowania można zdefiniować na karcie 'Układ' panelu operacyjnego skanera. Definiowanie ustawień skalowania. 1. Wybierz kartę 'Układ' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Skaluj' dla opcji 'Skaluj' przy użyciu przycisków górnych. Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Automatyczne' Obraz skalowany jest automatycznie tak, aby jego rozmiar pasował do szerokoś ci noś nika wybranej na karcie 'Wydruk'. '1:1' Obraz na wydruku ma ten sam rozmiar co obraz oryginału. Niestandardowy. Można okreś lić współczynnik skalowania w zakresie od 10% do 1000%. Jeżeli skalowany obraz, uzyskany w oparciu współczynnik skalowania, jest większy niż rozmiar wydruku, wystąpi utrata informacji. Stosowanie automatycznych ustawień skalowania 1. Wybierz opcję 'Automatyczne' za pomocą klawisza 'Skaluj' na karcie 'Układ'. 2. Okreś l szerokoś ć, używając przycisku opcji 'Szerokoś ć noś nika' na karcie 'Wydruk'. Gdy szerokoś ć jest zdefiniowana jako 'Automatyczne', wykonywana jest kopia w skali '1:1'. W przypadku zdefiniowania szerokoś ci za pomocą opcji 'Szerokoś ć rolki' rozmiar obrazu dobierany jest zgodnie z szerokoś cią rolki noś nika, wybraną na karcie 'Wydruk'.(patrz Definiowanie ustawień wydruku na stronie 87). W przypadku zdefiniowania szerokoś ci standardowej obraz na wydruku drukowany jest w wybranym rozmiarze standardowym. Na przykład jeżeli oryginał miał rozmiar A3, a w ustawieniu 'Szerokoś ć noś nika' wybrano rozmiar A1, obraz na wydruku będzie miał rozmiar A1. 90 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

91 Definiowanie położenia obrazu na wydruku Wprowadzenie Położenie obrazu można zdefiniować na karcie 'Układ' panelu operacyjnego skanera. Przed rozpoczęciem System oblicza pozycję obrazu na wydruku na podstawie noś nika wybranego na karcie 'Wydruk'. Przed zdefiniowaniem pozycji obrazu na wydruku należy najpierw zdefiniować szerokoś ć noś nika na karcie 'Wydruk'. W przypadku wybrania opcji 'Automatyczne' w ustawieniu 'Szerokoś ć noś nika' system umieś ci obraz na wydruku na podstawie szerokoś ci wykrytej przez skaner. W przypadku wybrania opcji 'Szerokoś ć rolki' w ustawieniu 'Szerokoś ć noś nika' system umieś ci obraz na wydruku na podstawie szerokoś ci wybranej rolki noś nika. W przypadku wybrania opcji szerokoś ci standardowej w ustawieniu 'Szerokoś ć noś nika' system umieś ci obraz na wydruku na podstawie wybranego rozmiaru standardowego. (patrz Definiowanie ustawień wydruku na stronie 87) Definiowanie położenia obrazu na wydruku 1. Wybierz kartę 'Układ' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Wyrównanie w poziomie' dla opcji 'Wyrównanie' przy użyciu przycisków górnych. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz jedną z poniższych opcji: 'Prawo' Obraz zostanie umieszczony przy prawym marginesie. 'Lewo' Obraz zostanie umieszczony przy lewym marginesie. 'Środek'. Obraz zostanie umieszczony na ś rodku wydruku. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 91

92 3. Wybierz ustawienie 'Wyrównanie w pionie' dla opcji 'Wyrównanie' przy użyciu przycisków górnych. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz jedną z poniższych opcji: 'Góra' Obraz zostanie umieszczony u góry wydruku. 'Dół' Obraz zostanie umieszczony na dole wydruku. 'Środek'. Obraz zostanie umieszczony na ś rodku wydruku. 4. Wybierz ustawienie 'Przesunięcie w poziomie' dla opcji 'Przesuwanie' przy użyciu przycisków górnych. Podanie wartoś ci ujemnej oznacza przesunięcie w lewo Podanie wartoś ci dodatniej oznacza przesunięcie w prawo 5. Wybierz ustawienie 'Przesunięcie w pionie' dla opcji 'Przesuwanie' przy użyciu przycisków górnych. Podanie wartoś ci ujemnej oznacza przesunięcie w dół Podanie wartoś ci dodatniej oznacza przesunięcie w górę 92 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

93 Ustawienia okreś lające jakoś ć obrazu Definicja Ustawienia okreś lające przetwarzanie obrazów można zdefiniować na karcie 'Obraz' panelu operacyjnego skanera. Ustawienia jakości obrazu Wybór noś nika i trybu jakoś ci zależy od przeznaczenia wydruku. (patrz Zalecane typy noś ników i tryby jakoś ci na stronie 151) Aby zwiększyć kontrast, należy zwiększyć naś wietlenie ciemnych obszarów. Kompensację tła należy ustawić na opcję 'Automatyczne' dla wszystkich zadań. Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 93

94 94Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

95 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 6 Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS400 95

96 Wykonywanie zadań skanowania do pliku w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie Definicja Ten rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonywania zadań skanowania do pliku przy użyciu skanera Océ TCS400. Można tu znaleź ć więcej informacji na następujące tematy: Definiowanie ustawień zadania. Rozpoczynanie zadania. W sekcji Ważne ustawienia skanowania do pliku opisano ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu oraz dostępne formaty pliku dla skanowania do pliku. W rozdziale 6, Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager, opisano oprogramowanie potrzebne do skanowania do pliku. Przy użyciu programu Océ Scan Manager można wykonywać następujące czynnoś ci: Tworzyć miejsca docelowe Zarządzać miejscami docelowymi Wyś wietlać zeskanowane pliki Drukować zeskanowane pliki. Pomoc online programu Océ Settings Manager zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji oprogramowania. Pomoc online programu Océ Settings Editor zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień zadań i ustawień systemowych. 96 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

97 Używanie skanera Océ TCS400 do skanowania do pliku Definiowanie ustawień skanowania do pliku na panelu operacyjnym skanera Definicja W tej sekcji zawarto informacje na temat kart ustawień dla zadań skanowania do pliku. Ustawienia zadań skanowania do pliku Ustawienia skanowania do pliku podzielono na 4 następujące karty ustawień na panelu operacyjnym skanera: [20] karta 'Oryginał' [20] karta 'Oryginał' [21] karta 'Plik' [21] karta 'Plik' Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS400 97

98 [22] karta 'Układ' [22] karta 'Układ' [23] karta 'Obraz' [23] karta 'Obraz' Ustawienia na karcie 'Oryginał' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z oryginałem. Definiowanie rozmiaru oryginału. Usuwanie paska górnego. Ustawienia na karcie 'Plik' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z miejscem docelowym i plikiem wynikowym. Wybieranie miejsca docelowego dla skanowania do pliku Definiowanie formatu pliku (patrz Formaty pliku dla skanowania do pliku na stronie 112) Definiowanie kompresji pliku (patrz Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu na stronie 106) Definiowanie struktury plików 'TIFF' (patrz Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu na stronie 106) Ustawienia na karcie 'Układ' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z układem strony. Definiowanie współczynnika skalowania. Wykonywanie odbicia lustrzanego obrazu. 98 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

99 Ustawienia na karcie 'Obraz' umożliwiają: Definiowanie wszystkich opcji związanych z jakoś cią obrazu na poziomie pikseli. Definiowanie rozdzielczoś ci pliku. (patrz Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu na stronie 106) Definiowanie głębi koloru. (patrz Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu na stronie 106) Definiowanie prawidłowego trybu koloru. Definiowanie naś wietlenia jasnych i ciemnych obszarów. Definiowanie poprawnych typów obrazu. Włączanie automatycznej kompensacji tła. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS400 99

100 Definiowanie ustawień skanowania do pliku na panelu operacyjnym skanera Wprowadzenie W tej sekcji zawarto informacje na temat zmiany ustawień domyś lnych dla zadań skanowania do pliku. Przed rozpoczęciem Szablony zadań można zdefiniować w programie Océ Settings Editor. Informacje na temat sposobu definiowania szablonów zadań można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. Definiowanie ustawień zadań skanowania do pliku 1. W oknie głównym naciś nij górny klawisz, aby wybrać ustawienia skanowania do pliku. 2. Za pomocą przycisków dolnych wybierz szablon zadania. 3. Zmień ustawienia przy użyciu przycisków dolnych. 4. Użyj przycisków strzałek, aby zdefiniować ustawienia lub opcje w ustawieniach, w których występują pola pokręteł. Wiele ustawień ma więcej opcji, niż można wyś wietlić na ekranie. Wiele innych ustawień wymaga okreś lenia wartoś ci numerycznych. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać opcje, które nie zostały wyś wietlone na ekranie. Użyj przycisków strzałek lub przycisków numerycznych, aby wprowadzić ustawienia numeryczne. 100 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

101 Tworzenie i uruchamianie zadania skanowania do pliku Wprowadzenie W tej sekcji opisano ogólny schemat czynnoś ci dla zadań skanowania do pliku. Tworzenie i uruchamianie zadania skanowania do pliku 1. Umieś ć oryginał stroną przeznaczoną do kopiowania skierowaną w dół na ś rodku, tak aby przylegał do linijki pomiarowej. Po włożeniu oryginał powinien on pozostać na miejscu, aż zostanie wciągnięty do skanera. 2. W oknie głównym naciś nij górny klawisz, aby wybrać ustawienia skanowania do pliku. [24] 2.2 Okno główne dla zadań skanowania do pliku [24] 2.2 Okno główne dla zadań skanowania do pliku 3. Za pomocą przycisku dolnego wybierz szablon zadania. Wskazówka: W przypadku większoś ci zadań można teraz nacisnąć zielony przycisk 'Uruchamianie', aby rozpocząć zadanie skanowania. 4. Zdefiniuj ustawienia zadania. Użyj przycisków górnych do wyboru karty ustawień oraz przycisków dolnych do zdefiniowania ustawień na kartach. Na karcie 'Plik' wykonaj następujące czynnoś ci: W sekcji 'Miejsce docelowe' wybierz miejsce przeznaczenia pliku. W sekcji 'Typ pliku' wybierz format pliku. W sekcji 'Kompresja' wybierz metodę kompresji pliku dla wybranego typu pliku. W sekcji 'Struktura' wybierz strukturę plików TIFF. Na karcie 'Obraz' wykonaj następujące czynnoś ci: W sekcji 'Głębia kolorów' wybierz głębię kolorów dla wybranego typu pliku. W sekcji 'Rozdzielczoś ć' wybierz rozdzielczoś ć pliku. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

102 Wskazówka: Należy się upewnić, że wybrane właś ciwoś ci pliku są obsługiwane w danym ś rodowisku oprogramowania. 5. Naciś nij zielony przycisk 'Uruchamianie', aby rozpocząć zadanie skanowania. Oryginał zostanie podany do skanera. Skaner rozpocznie pracę. Program Océ Scan Manager pokazuje status zadania.(patrz Kontroler Océ Power LogicŽ wprowadzenie: Program Océ Scan Manager na stronie 118) Wskazówka: Przycisk 'Uruchamianie' działa tylko wtedy, gdy otwarte jest okno ustawień zadania. Jeś li otwarte jest okno główne lub okno 'System', przycisk 'Uruchamianie' nie działa. Jeś li przycisk 'Uruchamianie' nie zostanie naciś nięty przed upływem czasu, który okreś la opcja 'Limit czasu oczekiwania dla panelu', wszystkim ustawieniom zostaną przywrócone wartoś ci domyś lne. Czas 'Limit czasu oczekiwania dla panelu' można zdefiniować w programie Océ Settings Editor. 6. Jeżeli oryginał jest przytrzymywany z przodu lub tyłu, w celu jego usunięcia należy użyć przycisku do odblokowania oryginału na panelu operacyjnym skanera. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). Wskazówka: Użyj ustawienia OG Skaner Ustawienia Tryb odblokowywania oryginału w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania trybu 'Tryb odblokowywania oryginału'. (patrz Tryb odblokowywania oryginału na stronie 191). 7. Przycisk ten umożliwia powrót do okna głównego. (patrz Panel operacyjny skanera na stronie 37). 102 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

103 Pobieranie plików skanowań z kontrolera Kiedy należy to zrobić W kontrolerze lokalnie przechowywane są następujące pliki: Pliki skanowane do lokalnego miejsca docelowego. Pliki skanowane do zdalnego miejsca docelowego, które nie zostały przesłane z powodu wystąpienia błędu, przechowywane są w folderze 'Niewysłane' kontrolera. Pliki przechowywane są także w magazynie tymczasowym kontrolera. Dotyczy to wszystkich skanowanych plików, niezależnie od wybranego miejsca docelowego. Pliki można pobierać z kontrolera za pomocą protokołu File Transfer Protocol (FTP). Pobieranie plików skanowań z kontrolera 1. Uruchom klienta FTP. 2. Wprowadź polecenie ' Open ' a po nim nazwę hosta kontrolera Océ Power Logic. Wskazówka: Można też wprowadzić nazwę hosta w kliencie FTP. Naciś nij klawisz Enter. 3. Zostanie nawiązane połączenie z kontrolerem Océ Power Logic. Zostanie wyś wietlony monit o podanie nazwy użytkownika. 4. Wprowadź nazwę użytkownika 'anonymous' oraz hasło 'anonymous'. Naciś nij klawisz Enter. 5. Wprowadź polecenie 'bin', aby ustawić binarny tryb przesyłania. 6. Za pomocą polecenia 'cd tempstore' przejdź do katalogu 'tempstore'. 7. Przejdź do katalogu 'scan', aby pobrać plik z miejsca docelowego lokalnego dla danego kontrolera. Przejdź do katalogu 'Niewysłane', aby pobrać plik z folderu 'Niewysłane' w kontrolerze. 8. Użyj polecenia 'get', aby pobrać ten plik, na przykład: ' get floorplan.tif '. 9. Za pomocą polecenia 'bye' zakończ pracę klienta FTP. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

104 Ważne ustawienia zadań skanowania do pliku Definiowanie rozmiaru oryginałów Wprowadzenie Dostępne są następujące ustawienia. 'Automatyczne' Skaner wykrywa rozmiar oryginału na podstawie jego szerokoś ci. To ustawienie jest zalecane. 'Standardowa szerokoś ć' Urządzenie skanuje tylko zaznaczoną standardową szerokoś ć. Ustawienie to zastępuje automatycznie wykrywaną szerokoś ć oryginału. 'Niestandardowy' Szerokoś ć to szerokoś ć wybrana w ustawieniu 'Niestandardowa szerokoś ć oryginału', a długoś ć odpowiada długoś ci wybranej w ustawieniu 'Niestandardowa długoś ć oryginału'. Przed rozpoczęciem Ustawienia OG System Noś niki Seria papieru w programie Océ Settings Editor należy użyć do definiowania zakresu papieru używanego po wybraniu ustawienia 'Standardowe' jako opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału'. Definiowanie rozmiaru oryginału 1. Wybierz kartę 'Oryginał' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' dla opcji 'Rozmiar' przy użyciu przycisków górnych. 3. Po wybraniu ustawienia 'Standardowa szerokoś ć' w opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' należy użyć przycisków 'Standardowe' w celu wybrania standardu standardowego rozmiaru oryginałów dla definiowanego zakresu papieru. 4. Po wybraniu ustawienia 'Niestandardowy' w opcji ' Metoda okreś lania rozmiaru oryginału' należy użyć przycisku 'Niestandardowy' w celu 104Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

105 wybrania opcji 'Niestandardowa szerokoś ć' lub 'Niestandardowa długoś ć'. 5. Użyj przycisków strzałek w celu zdefiniowania ustawienia 'Niestandardowa długoś ć' i 'Niestandardowa szerokoś ć'. Po wybraniu ustawienia 'Cała długoś ć' w opcji 'Niestandardowa długoś ć' oryginał zostanie zeskanowany na całej długoś ci. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

106 Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu Wprowadzenie Rozmiar pliku i jakoś ć obrazu okreś lana jest za pomocą wielu ustawień. Im wyższa jakoś ć obrazu, tym większy rozmiar pliku. Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu są współzależne. Okreś lenie jednego ustawienia wpływa na opcje dostępne dla innych. W tej sekcji zostały opisane następujące zagadnienia: ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu, zależnoś ci między ustawieniami. 106 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

107 Rozmiar pliku i jakość obrazu [7] Ustawienia okreś lające rozmiar pliku i jakoś ć obrazu Ustawienia w panelu operacyjnym skanera Ustawienie 'Format pliku.' na karcie 'Oryginał' Ustawienie 'Kompresja plików' na karcie 'Plik' Ustawienie 'Struktura pliku TIFF' na karcie 'Kompresja plików' Ustawienie 'Rozdzielczoś ć pliku ' na karcie 'Obraz' Ustawienie 'Głębia kolorów' na karcie 'Obraz' Lokalizacja ustawień w programie Océ Settings Editor OG - Zadania - Skanuj do pliku - Domyś lne - Plik - Format pliku OG - Zadania - Skanuj do pliku - Domyś lne - Plik - Kompresja... OG - Zadania - Skanuj do pliku - Domyś lne - Plik - Struktura pliku TIFF OG - Zadania - Skanuj do pliku - Domyś lne - Plik - Rozdzielczoś ć pliku OG - Zadania - Skanuj do pliku - Domyś lne - Plik - Głębia kolorów... Objaś nienie Ustawienie to służy do okreś lania typu skanowanych plików. Przy użyciu tego ustawienia można okreś lić metodę kompresji pliku. Ustawienie to służy do okreś lania wewnętrznej struktury plików TIFF. Przy użyciu tego ustawienia można okreś lić rozdzielczoś ć skanowanych obrazów Przy użyciu tego ustawienia można zdefiniować liczbę bitów okreś lających kolor pojedynczego piksela Przy użyciu tego ustawienia można okreś lić kolor plików wyjś ciowych. [7] Ustawienia określające rozmiar pliku i jakość obrazu Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

108 [8] Wpływ ustawień na rozmiar pliku i jakoś ć obrazu Ustawienia w panelu operacyjnym skanera 'Format pliku.' 'Kompresja plików' Wpływ na rozmiar pliku (patrz Formaty pliku dla skanowania do pliku na stronie 112) Większy współczynnik kompresji daje mniejszy rozmiar pliku. Najwyższy współczynnik kompresji dla plików TIFF to Packbits. Najwyższy współczynnik kompresji dla plików PDF to Flate. Wskazówka: Metody Grupa 3 i Grupa 4 najlepiej sprawdzają się w przypadku tekstów i rysunków wektorowych. Wybranie metod kompresji Grupa 3 lub Grupa 4 do skanowania zdjęcia może spowodować powiększenie rozmiaru pliku zamiast jego zmniejszenia. Przetwarzanie przy użyciu metody Flate może trwać dłużej. Wpływ na jakoś ć obrazu Pliki w formatach TIFF i PDF pozwalają osiągnąć optymalną jakoś ć obrazu Metody kompresji plików dostępne w urządzeniu Océ TCS400 nie dają możliwoś ci kontroli jakoś ci obrazu. 108 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

109 Ustawienia w panelu operacyjnym skanera 'Struktura pliku TIFF' Wpływ na rozmiar pliku Bez przetwarzania Ten typ struktury pliku pozwala na uzyskanie najlepszej wydajnoś ci drukowania. W paski Ten typ struktury pliku stanowi kompromis pomiędzy wydajnoś cią drukowania i przeglądania. Sąsiadująco. Ten typ struktury pliku pozwala na uzyskanie najlepszej wydajnoś ci przeglądania. Wskazówka: Typ organizacji Bez przetwarzania zapewnia największą zgodnoś ć ze starymi programami graficznymi. Wpływ na jakoś ć obrazu Nie dotyczy Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

110 Ustawienia w panelu operacyjnym skanera 'Rozdzielczoś ć pliku ' 'Głębia kolorów' Wpływ na rozmiar pliku Większa rozdzielczoś ć powoduje większy rozmiar pliku. Większa liczba bitów przypadających na piksel zwiększa liczbę możliwych kolorów. Opcja 1 bit umożliwia tworzenie tylko obrazów czarno-białych Opcja 8 bitów umożliwia tworzenie obrazów w odcieniach szaroś ci Opcja 24 bity umożliwia tworzenie obrazów typu True Color Większa liczba bitów na piksel powoduje większy rozmiar pliku. Wpływ na jakoś ć obrazu Większa rozdzielczoś ć powoduje wyższą jakoś ć obrazu. Dostępnoś ć opcji uzależniona jest od wybranego formatu plików. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej. [8] Wpływ ustawień na rozmiar pliku i jakość obrazu 110 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

111 Zależności między ustawieniami [9] Zależnoś ci między ustawieniami Dostępne formaty plików TIFF Struktura pliku Bez przetwarzania W paski Sąsiadująco Dostępne metody kompresji plików Brak (bez kompresji) Grupa 3-2W Grupa 4 Packbits LZW Dostępne wartoś ci głębi kolorów Czarno-biały, 1 bit na piksel Skala szaroś ci, 8 bitów na piksel RGB, 24 bity na piksel Czarno-biały, 1 bit na piksel Czarno-biały, 1 bit na piksel Czarno-biały, 1 bit na piksel Skala szaroś ci, 8 bitów na piksel RGB, 24 bity na piksel CALS-I Grupa 4 Czarno-biały, 1 bit na piksel PDF Grupa 4 Czarno-biały, 1 bit na piksel Flate LZW Czarno-biały, 1 bit na piksel Skala szaroś ci, 8 bitów na piksel RGB, 24 bity na piksel [9] Zależności między ustawieniami Wskazówka: W sekcji Formaty pliku dla skanowania do pliku zawarte są informacje o dostępnych formatach plików. (patrz Formaty pliku dla skanowania do pliku na stronie 112) Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

112 Formaty pliku dla skanowania do pliku Wprowadzenie Urządzenie Océ TCS400 obsługuje następujące formaty plików dla zadań skanowania do pliku. TIFF 6.0 PDF 1.3 CALS-I. Wybierany format zależy od funkcji pliku. 112 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

113 Objaśnienia dotyczące formatu pliku TIFF Objaś nienia ogólne Skrót TIFF oznacza Tagged Image File Format (format pliku z cechowaną grafiką) Kiedy należy stosować ten format pliku Format TIFF jest powszechnie używany z powodu swej elastycznoś ci i zgodnoś ci. Format TIFF stosuje się na platformach Mac i PC. Format TIFF udostępnia dużą gamę zakresów głębi koloru i umożliwia wiele form kompresji. Pliki TIFF obsługiwane są przez większoś ć programów graficznych. Struktura pliku Dane w pliku TIFF zapisywane są w następujący sposób: Bez przetwarzania W tym typie struktury pliku plik nie zostaje podzielony na częś ci. Paski Metoda dzielenia obrazu na paski w formacie TIFF jest dopuszczalna przy obrazach o niskiej lub ś redniej rozdzielczoś ci. Sąsiadująco. Dostęp do obrazów o wysokiej rozdzielczoś ci jest znacznie bardziej wydajny, jeżeli obraz zostanie podzielony na kwadratowe fragmenty zamiast na długie, ale niewysokie paski. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

114 Objaśnienia dotyczące formatu pliku PDF Objaś nienia ogólne Kiedy należy stosować ten format pliku Rozmiar pliku Struktura pliku Skrót PDF oznacza Portable Document Format (format dokumentu przenoś nego) Format PDF umożliwia odtworzenie dokumentów dokładnie tak, jak wyglądały w oryginalnym programie, w którym zostały utworzone. Do otwierania plików PDF potrzebne są programy Adobe Acrobat lub Adobe Illustrator. Format PDF pozwala na opisywanie skomplikowanych stron i dokumentów przy zachowaniu stosunkowo niewielkich rozmiarów plików. W plikach PDF stosowane są różne metody kompresji Objaśnienia dotyczące formatu pliku CALS-I Objaś nienia ogólne Skrót CALS oznacza Computer-aided Acquisition and Logistics Support (zbiór formatów danych w celu wymiany plików pomiędzy różnymi programami i systemami operacyjnymi) i jest standardem w zastosowaniach wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy należy stosować ten format pliku Pliki CALS przeznaczone są do przetwarzania plików graficznych. Struktura pliku Monochromatyczny, obraz 1 bit na piksel. 114Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

115 Definiowanie ustawień skalowania. Wprowadzenie Ustawienia skalowania można zdefiniować na karcie 'Układ' panelu operacyjnego skanera. Definiowanie ustawień skalowania. 1. Wybierz kartę 'Układ' przy użyciu przycisków górnych. 2. Wybierz ustawienie 'Skaluj' dla opcji 'Skaluj' przy użyciu przycisków górnych. Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Automatyczne' Obraz skalowany jest automatycznie tak, aby jego rozmiar pasował do szerokoś ci noś nika wybranej na karcie 'Wydruk'. '1:1' Obraz na wydruku ma ten sam rozmiar co obraz oryginału. Niestandardowy. Można okreś lić współczynnik skalowania w zakresie od 10% do 1000%. Jeżeli skalowany obraz, uzyskany w oparciu współczynnik skalowania, jest większy niż rozmiar wydruku, wystąpi utrata informacji. Stosowanie automatycznych ustawień skalowania 1. Wybierz opcję 'Automatyczne' za pomocą klawisza 'Skaluj' na karcie 'Układ'. 2. Wybierz rozmiar standardowy używając przycisku 'Rozmiar' na karcie 'Układ'. 3. Obraz zostanie przeskalowany do wybranego rozmiaru wydruku. Na przykład jeżeli oryginał miał rozmiar A3, a wybrano rozmiar A1, obraz na wydruku będzie miał rozmiar A1. Skanowanie do pliku przy użyciu urządzenia Océ TCS

116 116 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

117 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 7 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager 117

118 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Scan Manager Definicja W tym rozdziale opisano zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager. Dostęp do lokalnego programu Océ Scan Manager na kontrolerze. W celu uzyskania dostępu do programu Océ Scan Manager potrzebny jest kontroler Océ Power Logic, wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor. Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Settings Editor, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania aplikacji lokalnie na kontrolerze. (patrz Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power LogicŽ na stronie 264). Opis programu Océ Scan Manager Program Océ Scan Manager umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących czynnoś ci: wybieranie miejsca docelowego dla skanowania do pliku, Definiowanie nazw pliku pobieranie plików skanowań, pobieranie plików skanowań. Program Océ View Station LT Program Océ View Station LT jest stosowany razem z programem Océ Scan Manager. Program Océ View Station LT umożliwia przeglądanie skanowanych plików. Jeżeli włączona jest opcja 'Autopodgląd', program Océ View Station LT automatycznie wyś wietla skanowany plik po ukończeniu skanowania. (patrz Zarządzanie skanowanymi plikami na stronie 130). Tryby użytkownika Wprowadzanie zmian w programie Océ Scan Manager możliwe jest tylko w trybie operatora głównego i operatora serwisowego. 118 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

119 Przegląd programu Océ Scan Manager Wprowadzenie Niniejsza sekcja zawiera przegląd funkcji programu Océ Scan Manager. Przy użyciu programu Océ Scan Manager można skanować do pliku. Ilustracja [25] Program Océ Scan Manager [25] Program Océ Scan Manager Struktura programu Océ Scan Manager W programie Océ Scan Manager występują następujące pola: Pasek menu Górny pasek narzędzi Obszar miejsca docelowego Obszar skanowanych plików Pasek stanu. 119 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

120 Pasek menu [10] Elementy paska menu Element Funkcja 'Plik' Jeżeli nie zostały wybrane żadne obiekty, za pomocą menu 'Plik' można wykonać następujące czynnoś ci: Logowanie do trybu użytkownika. Wylogowanie z wcześ niej wybranego trybu użytkownika. Jeżeli zostało wybrane miejsce docelowe, za pomocą menu 'Plik' można wykonać następujące czynnoś ci: Dodanie nowego miejsca docelowego. Usuwanie wybranego miejsca docelowego. Wyś wietlanie właś ciwoś ci wybranego zadania. Otwieranie miejsca docelowego. Zapisywanie miejsca docelowego. Gdy zaznaczony jest plik, menu 'Plik' zawiera następujące elementy: Wyś wietlanie właś ciwoś ci wybranego pliku. Usuwanie wybranego pliku. Drukowanie wybranego pliku. Przeglądanie wybranego pliku. 'Edycja' W celu automatycznego uruchamiania programu Océ Settings Editor w zdefiniowanym trybie użytkownika należy użyć opcji 'Logowanie automatyczne'. 'Widok' Przełączanie języków obsługi. Odś wieżanie listy plików. 'System' Czyszczenie tymczasowego miejsca przechowywania. Opcja 'Autopodgląd' umożliwia włączanie i wyłączanie opcji automatycznego wyś wietlania pliku skanowania. 'Pomoc' Uzyskanie dostępu do systemu pomocy online. Uzyskanie dodatkowych informacji o prawach autorskich i wersji programu. [10] Elementy paska menu 120 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

121 Pasek narzędzi [11] Przyciski paska narzędzi Element 'Nowa' 'Usuń' 'Widok' 'Odś wież' 'Drukuj' Funkcja Tworzenie miejsca docelowego Usuwanie miejsca docelowego Wyś wietlanie zeskanowanych plików Uaktualnienie ekranu. Drukowanie pliku skanowania [11] Przyciski paska narzędzi Obszar miejsca docelowego [12] Elementy obszaru miejsca docelowego Element Struktura drzewa (po lewej stronie okna głównego) Struktura drzewa (po prawej stronie okna głównego) Funkcja Wyś wietla następujące informacje: Miejsca docelowe Miejsce tymczasowego przechowywania Folder 'Niewysłane'. Wyś wietla następujące informacje: Nazwa pliku Typ pliku Rozdzielczoś ć pliku Rozmiar pliku Rozmiar obrazu w pikselach Rozmiar oryginału. [12] Elementy obszaru miejsca docelowego Obszar skanowanych plików Obszar skanowanych plików wyś wietla pliki skanowane do miejsca docelowego, wybranego w obszarze miejsca docelowego. Pliki na liś cie uporządkowane są zgodnie z kolejnoś cią skanowania. Jeżeli ostatnio skanowane pliki nie są widoczne na liś cie, należy kliknąć przycisk 'Odś wież' ( ) na pasku zadań lub wybrać polecenie 'Odś wież' w menu 'Widok'. 121 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

122 Dla każdego pliku wyś wietlane są następujące informacje: Nazwa pliku Rozmiar pliku Data ostatniej modyfikacji pliku Rozdzielczoś ć pliku Rozmiar obrazu w pliku Stan postępu bieżącego zadania skanowania Pasek stanu Pasek stanu programu Océ Scan Manager zawiera następujące przyciski: Stan systemu (połączony, rozłączony) System, z którym połączony jest program Océ Scan Manager Znaczniki obszaru skanowania (wskazują skanowany obszar) Pole komunikatu Tryb użytkownika. Ikona Opis Program Océ Scan Manager jest połączony z systemem. Program Océ Scan Manager nie jest połączony z systemem. 122 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

123 Korzystanie z programu Océ Scan Manager Tworzenie miejsc docelowych Wprowadzenie Możliwe jest skanowanie do pliku do następujących miejsc docelowych: Lokalne Lokalne miejsca docelowe służą do tymczasowego przechowywania i mogą pomieś cić niedużą liczbę skanowanych plików. Dostępną iloś ć pamięci na kontrolerze, przeznaczoną na skanowane pliki, można okreś lić za pomocą ustawienia Administrator systemu - System - Rezerwacja pamięci zestawów w programie Océ Settings Editor. Miejsce docelowe w sieci w protokole SMB Miejsce docelowe w sieci w protokole FTP Można utworzyć do 10 miejsc docelowych. Wskazówka: W przypadku protokołu SMB nazwy zdalnych miejsc docelowych można podawać tylko w języku japońskim. Tworzenie lokalnego miejsca docelowego 1. W strukturze drzewa wybierz 'Miejsca docelowe'. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Nowa'. Można również kliknąć przycisk 'Nowa' na pasku narzędzi. 123 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

124 Otwarte zostanie okno dialogowe 'Właś ciwoś ci miejsca docelowego'. [26] Okno dialogowe Właściwości miejsca docelowego [26] Okno dialogowe Właściwości miejsca docelowego 3. W polu tekstowym 'Nazwa' wprowadź nazwę miejsca docelowego. Nazwa zostanie wyś wietlona na panelu skanera. 4. Z listy rozwijanej 'Typ' wybierz opcję 'Na kontrolerze'. 5. W polu tekstowym 'Ścieżka' wpisz ś cieżkę do folderu docelowego. Aby wybrać ś cieżkę, można również kliknąć przycisk 'Przeglądaj'. 6. Kliknij przycisk 'OK', aby zaakceptować właś ciwoś ci miejsca docelowego. 124Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

125 Tworzenie miejsca docelowego w sieci za pomocą protokołu SMB 1. Utwórz udostępniony folder na stacji roboczej, na przykład c:\scan. 2. Z menu 'Plik' w programie Océ Scan Manager wybierz polecenie 'Nowa'. Można również kliknąć przycisk 'Nowa' na pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe 'Właś ciwoś ci miejsca docelowego'. 3. Z listy rozwijanej 'Typ' wybierz opcję 'SMB'. 4. W polu tekstowym 'System' wprowadź nazwę systemową stacji roboczej, w której został utworzony folder współdzielony. Wskazówka: Na panelu sterowania stacji roboczej odszukaj nazwę systemu stacji roboczej (Panel sterowania - Sieć - Identyfikacja - Nazwa systemu). 5. W polu tekstowym 'Ścieżka' wpisz ś cieżkę do folderu docelowego. Nazwa ś cieżki to nazwa udostępnionego folderu na stacji roboczej. W przypadku systemów operacyjnych Windows NT, Windows 2000 i XP należy stosować nazwę DOS udostępnionego folderu. W przypadku systemów Windows 95/98 należy użyć nazwy folderu. Rozróżniane są wielkie i małe litery. Można również wybrać udostępniony folder z listy rozwijanej. 6. Jeś li dla udostępnionego folderu zostały zdefiniowane nazwa użytkownika i hasło, należy je podać w odpowiednich polach. Wskazówka: Należy upewnić się, że użytkownik ma prawa dostępu z możliwoś cią zapisu w miejscu docelowym. 7. Zdefiniuj wymagane właś ciwoś ci nazw pliku 8. Kliknij przycisk 'OK'. Program Océ Scan Manager połączy się z nowym miejscem docelowym za pomocą protokołu SMB. Następnie w programie Océ Scan Manager zostanie wyś wietlona zawartoś ć nowego miejsca docelowego protokołu SMB. 125 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

126 Tworzenie miejsca docelowego w sieci przy wykorzystaniu protokołu FTP 1. Na stacji roboczej utwórz katalog główny i podkatalog, na przykład c:ftp/scan. 2. Włącz protokół FTP na stacji roboczej 3. Z menu 'Plik' w programie Océ Scan Manager wybierz polecenie 'Nowa'. Można również kliknąć przycisk 'Nowa' na pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe 'Właś ciwoś ci miejsca docelowego'. 4. Z listy rozwijanej 'Typ' wybierz opcję 'FTP'. 5. W polu tekstowym 'System' wprowadź nazwę systemową stacji roboczej, w której został utworzony folder współdzielony. Wskazówka: Na panelu sterowania stacji roboczej odszukaj nazwę systemu stacji roboczej (Panel sterowania - Sieć - Identyfikacja - Nazwa systemu). 6. W polu tekstowym 'Ścieżka' wpisz ś cieżkę do folderu docelowego. Nazwa ś cieżki to nazwa współdzielonego folderu na stacji roboczej. 7. Do uzyskania dostępu do katalogu na danej stacji roboczej za pomocą protokołu FTP wymagane są nazwa użytkownika i hasło, zdefiniowane na serwerze FTP uruchomionym na stacji roboczej. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach okna dialogowego Właś ciwoś ci miejsca docelowego w programie Océ Scan Manager. Wskazówka: Należy upewnić się, że użytkownik ma prawa dostępu z możliwoś cią zapisu w miejscu docelowym. 8. Zdefiniuj wymagane właś ciwoś ci nazw pliku 9. Kliknij przycisk 'OK'. Program Océ Scan Manager połączy się z nowym miejscem docelowym za pomocą protokołu FTP. Następnie w programie Océ Scan Manager zostanie wyś wietlona zawartoś ć nowego miejsca docelowego protokołu FTP. 126 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

127 Zarządzanie miejscami docelowymi Wprowadzenie Urządzenie umożliwia zarządzanie miejscami docelowymi przy użyciu następujących ustawień: Blokowanie miejsca docelowego Odblokowywanie miejsca docelowego Usuwanie miejsca docelowego Zmiana właś ciwoś ci miejsca docelowego. Cel W przypadku zablokowania miejsca docelowego użytkownik anonimowy nie może zmienić właś ciwoś ci miejsca docelowego. Blokowanie lub odblokowywanie miejsca docelowego 1. Wybierz miejsce docelowe. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Właś ciwoś ci'. Można również kliknąć przycisk 'Właś ciwoś ci' na pasku narzędzi. 3. Zaznacz pole wyboru 'Zablokowane'. Aby odblokować miejsce docelowe, wyczyś ć zaznaczenie w polu wyboru 'Zablokowane'. 4. Kliknij przycisk 'OK', aby zaakceptować właś ciwoś ci miejsca docelowego. Usuwanie miejsca docelowego 1. Zaloguj się w trybie operatora głównego lub operatora repro. 2. Wybierz miejsce docelowe. 3. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Usuń'. Można również kliknąć przycisk 'Usuń' na pasku narzędzi. Wybrane miejsce docelowe zostanie usunięte. Wskazówka: Nie można usunąć ostatniego miejsca docelowego. 127 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

128 Zmiana właściwości miejsca docelowego 1. Wybierz miejsce docelowe. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Właś ciwoś ci'. Można również kliknąć przycisk 'Właś ciwoś ci' na pasku narzędzi. 3. Zmień właś ciwoś ci miejsca docelowego według instrukcji w sekcji 'Tworzenie miejsc docelowych'. (patrz Tworzenie miejsc docelowych na stronie 123) Wskazówka: Jeżeli miejsce docelowe jest zablokowane, użytkownicy anonimowi nie mogą zmienić jego właś ciwoś ci. 128 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

129 Definiowanie nazwy pliku Kiedy należy to zrobić Podczas skanowania w panelu operacyjnym skanera zostaje wyś wietlona nazwa pliku. Przed kolejnym skanowaniem do pliku wprowadź nową nazwę pliku lub zastąp nazwę pliku znakami ###. Jeżeli nazwa pliku nie zostanie zmieniona, nowe zadanie skanowania do pliku zostanie zapisane w miejscu poprzedniego zadania. Definiowanie nazwy pliku 1. Wybierz miejsce docelowe. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Właś ciwoś ci'. Można również kliknąć przycisk 'Właś ciwoś ci' na pasku narzędzi. 3. W polu tekstowym wprowadź nazwę 'Nazwa podstawowa'. Nazwa 'Nazwa podstawowa' może zawierać znaki ### w celu automatycznego nadawania nazw plikom. Znaki ### są zastępowane numerami w porządku rosnącym. Nie ma ograniczeń liczby kropek w nazwie podstawowej. 4. Zaznacz pole wyboru 'Dodaj właś ciwe rozszerzenie pliku', aby zdefiniować rozszerzenie pliku. Użyj ustawienia OG System Skanuj do pliku Rozszerzenie pliku... w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania rozszerzenia pliku. 5. Kliknij przycisk 'Zastosuj' lub naciś nij klawisz 'Wprowadź ', aby zaakceptować ustawienia. 129 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

130 Zarządzanie skanowanymi plikami Wprowadzenie W prawej częś ci obszaru miejsca docelowego wyś wietlane są informacje dotyczące skanowanych plików. Urządzenie umożliwia zarządzanie skanowanymi plikami przy użyciu następujących ustawień: Wyś wietlanie pliku skanowania'autopodgląd' Jeżeli opcja jest włączona, program Océ View Station LT automatycznie wyś wietla skanowany plik po ukończeniu skanowania. Drukowanie pliku skanowania Usuwanie pliku skanowania Wyś wietlanie właś ciwoś ci pliku skanowania. Wyświetlanie pliku skanowania 1. Wybierz plik. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Widok'. Można również kliknąć przycisk 'Widok' na pasku narzędzi. [27] Przycisk Widok na pasku narzędzi [27] Przycisk Widok na pasku narzędzi Zostanie uruchomiony program Océ View Station LT i wybrany plik zostanie wyś wietlony. Włączanie opcji Autopodgląd 1. Z menu 'System' wybierz polecenie 'Autopodgląd'. Znacznik wyboru przed poleceniem 'Autopodgląd' sygnalizuje, że opcja 'Autopodgląd' jest włączona. Drukowanie pliku skanowania 1. Wybierz plik. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Drukuj'. Można również kliknąć przycisk 'Drukuj' na pasku narzędzi. [28] Przycisk Drukuj na pasku narzędzi [28] Przycisk Drukuj na pasku narzędzi 130 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

131 Wybrany plik zostanie wydrukowany zgodnie z ustawieniami domyś lnymi, okreś lonymi w programie Océ Settings Editor. Usuwanie pliku skanowania 1. Zaloguj się w trybie operatora głównego lub operatora repro. 2. Wybierz plik. 3. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Usuń'. Można również kliknąć przycisk 'Usuń' na pasku narzędzi. [29] Przycisk Usuń na pasku narzędzi [29] Przycisk Usuń na pasku narzędzi Wybrany plik zostanie usunięty. Czyszczenie tymczasowego miejsca przechowywania. 1. Z menu 'System' wybierz polecenie 'Czyszczenie tymczasowego miejsca przechowywania'. 2. Należy użyć ustawień OG System Czyszczenie dysku w programie Océ Settings Editor, aby tymczasowe miejsce przechowywania było czyszczone automatycznie. Wyświetlanie właściwości pliku skanowania 1. Wybierz plik. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Właś ciwoś ci'. Można również kliknąć przycisk 'Właś ciwoś ci' na pasku narzędzi. [30] Przycisk Właściwości na pasku narzędzi [30] Przycisk Właściwości na pasku narzędzi 131 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

132 3. Zostanie wyś wietlone okno 'Właś ciwoś ci pliku skanowania'. [31] Okno Właściwości pliku skanowania. [31] Okno Właściwości pliku skanowania. 4. Kliknij przycisk 'OK', aby zamknąć okno'właś ciwoś ci pliku skanowania'. Program Océ View Station LT Program Océ View Station LT wprowadzenie Definicja Program Océ View Station LT to przeglądarka dołączona do programu Océ Scan Manager. Program Océ View Station LT służy do wyś wietlania plików skanowania. Autopodgląd Jeżeli włączona jest opcja 'Autopodgląd', program Océ View Station LT wyś wietla automatycznie skanowany plik po ukończeniu skanowania. Program Océ View Station LT można również uruchomić ręcznie. Wyś wietlanie pliku skanowania 132 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

133 Przegląd programu Océ View Station LT Wprowadzenie W programie Océ View Station LT występują następujące pola: Pasek menu Pasek narzędzi Obszar podglądu [32] Program Océ View Station LT [32] Program Océ View Station LT 133 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

134 Pasek menu Pasek menu zawiera następujące menu: 'File' 'View' 'Preference' 'Help'. [13] Menu Plik Element ' Close' 'Properties' Funkcja Zamykanie aktywnego dokumentu. Otwieranie okna dialogowego właś ciwoś ci danego dokumentu. Okno dialogowe właś ciwoś ci umożliwia zmianę niektórych właś ciwoś ci dokumentu. [13] Menu Plik [14] Menu Widok Element Funkcja 'Fit' Skalowanie obrazu tak, aby wypełnił okno. '1:1' Wyś wietlanie obrazu w skali 1:1. 'Magnify' Powiększanie widoku strony. 'Reduce' Zmniejszanie widoku strony. 'Refresh' Odś wieżanie widoku wszystkich okien wyś wietlających aktywny dokument. 'Invert' Odwraca kolory czarnych i białych częś ci obrazu. 'Mirror' Wykonywanie odbicia lustrzanego obrazu. 'Rotate 90 CCW' 'Rotate 90 CW' 'Rotate 180' 'Sample' 'Negate' Obracanie obrazu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo). Obracanie obrazu o 90 stopni w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo). Obracanie obrazu o 180 stopni. Jeś li opcja 'Sample' jest włączona, wyś wietlane są tylko próbki dwupoziomowych pikseli rastrowych. Odwracanie wyś wietlanych pikseli obrazu rastrowego. Zmiana dominujących pikseli obrazu rastrowego w celu skalowania. 134Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

135 Element 'Scale to grey' 'Monochrome''Monochromatyczny' Funkcja Jeżeli opcja 'Scale to grey' jest włączona, aktywny dwupoziomowy obraz rastrowy wyś wietlany jest jako obraz w odcieniach szaroś ci. Wyś wietlanie obrazu lub ekranu tylko przy użyciu kolorów tła i pierwszego planu, np. obrazu czarno-białego lub dwupoziomowego. [14] Menu Widok [15] Menu Preferencje Element 'View ribbon' 'Status bar' 'Reference' 'Detail' 'Measurement' Funkcja Wyś wietla pasek narzędzi. Pasek narzędzi umożliwia łatwy dostęp do niektórych elementów menu 'File', 'View' i Preference. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w sekcji 'View ribbon'. Wyś wietla pasek stanu u dołu okna programu Océ View Station LT. Na pasku stanu można zobaczyć współrzędne wskaź nika lub wiersz stanu. Wyś wietlanie okna 'Reference'. Okno 'Reference' to małe okno, zwykle przestawne. Okno 'Reference' przedstawia całą bieżącą stronę w postaci miniatury. Przekreś lona ramka w oknie 'Reference' wskazuje częś ć strony wyś wietlanej w oknie dokumentu. Przesuń przekreś loną ramkę lub zmień jej rozmiar, aby zmienić wyś wietlany obszar strony. Wyś wietla okno 'Detail'. Umożliwia mierzenie linii lub obszarów obrazu. [15] Menu Preferencje [16] Menu Pomoc Element 'About' Funkcja Wyś wietla informacje o programie Océ View Station LT. [16] Menu Pomoc 135 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

136 Pasek narzędzi [17] Pasek narzędzi Przycisk Funkcja Odwraca kolory czarnych i białych częś ci obrazu. Skalowanie obrazu tak, aby wypełnił okno. Wyś wietlanie obrazu w skali 1:1. Powiększanie widoku strony. Zmniejszanie widoku strony. Wykonywanie odbicia lustrzanego obrazu. Obracanie obrazu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo). Obracanie obrazu o 90 stopni w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo). Obracanie obrazu o 180 stopni. Umożliwia mierzenie linii lub obszarów obrazu. Wyś wietlanie okna 'Reference'. Okno 'Reference' to małe okno, zwykle przestawne. Okno 'Reference' przedstawia całą bieżącą stronę w postaci miniatury. Przekreś lona ramka w oknie 'Reference' wskazuje częś ć strony wyś wietlanej w oknie dokumentu. Przesuń przekreś loną ramkę lub zmień jej rozmiar, aby zmienić wyś wietlany obszar strony. Wyś wietla okno 'Detail'. [17] Pasek narzędzi Obszar podglądu W obszarze podglądu wyś wietlany jest skanowany plik. Fragment pamięci przydzielony do widoku jest ograniczony. Po osiągnięciu limitu przestrzeni pamięci skanowany plik nie będzie mógł 136 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

137 zostać pokazany. W takiej sytuacji wyś wietlana jest czerwona ramka z czerwonym krzyżem. [33] Widok błędu w programie Océ View Station LT [33] Widok błędu w programie Océ View Station LT Aby kliknąć na pliku wyś wietlanym w obszarze podglądu, należy używać prawego przycisku myszy. Z menu podręcznego można wybrać następujące polecenia: 'Zoom ±' 'Pan' (narzędzie Ręka) 'Fit' 'Magnify' 'Reduce' 'Invert' 'Rotate 90 CCW' 'Rotate 90 CW' 'Rotate 180'. 137 Zarządzanie zadaniami skanowania do pliku za pomocą programu Océ Scan Manager

138 138 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

139 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 8 Najlepsza jakoś ć wydruku 139

140 Najlepsza jakoś ć wydruku wprowadzenie Wprowadzenie W tym rozdziale opisano, w jaki sposób uzyskać najlepszą jakoś ć zadań drukowania, zadań skanowania do pliku i zadań kopiowania. Jakoś ć uzyskanej kopii zależy zarówno od jakoś ci skanowania w skanerze, jak i od jakoś ci drukowania w drukarce. Drukarka Océ TCS400 oferuje kilka metod pozwalających okreś lić najlepszy dla danego zadania tryb drukowania. Metody te są opisane w sekcji 'Tryby wydruku' w tym rozdziale. Drukarka Océ TCS400 ma 3 metody, które ułatwiają zidentyfikowanie i przeanalizowanie zmian w jakoś ci wydruku, wydruku 'Sprawdzanie jakoś ci', wydruku 'Spr. odcienia kol. w skali szar.' i 'Wydruk testowy'. Sekcja 'Kontrola jakoś ci wydruku' tego rozdziału zawiera opis tych 3 metod. W przypadku wystąpienia problemów związanych z jakoś cią wydruku pomoc można znaleź ć w sekcji 'Optymalizacja jakoś ci wydruku' w tym rozdziale. (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). Należy pamiętać o tym, że jakoś ć wydruku zależy od następujących czynników: Typ noś nika (patrz Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce na stronie 198) trybu wydruku (patrz Tryby wydruku wprowadzenie na stronie 142) temperatury i wilgotnoś ci pomieszczenia Kiedy należy to zrobić Aby zoptymalizować jakoś ć wydruku, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji 'Kontrola jakoś ci wydruku'. 140 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

141 Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca, wykonaj poniższą procedurę: 1. Najpierw upewnij się, że w drukarce umieszczono i zdefiniowano prawidłowy typ noś nika. Użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby załadować rolkę noś nika i zmienić typ noś nika zdefiniowanego w systemie. (patrz Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce na stronie 198). Następnie upewnij się, że dla danego zadania drukowania zdefiniowano prawidłowy typ noś nika. Poniższe problemy nigdy nie są związane z noś nikiem. W przypadku wystąpienia tych problemów należy pominąć powyższe punkty i przejś ć bezpoś rednio do punktu 3. Miary długoś ci i szerokoś ci różnią się od oryginału Kolorowe linie nie są prawidłowo wyrównane. Brakujące odcinki linii lub linie schodkowane Brakujące fragmenty tekstu. Na wydruku występują puste miejsca spowodowane przez problemy z dyszami. 2. Upewnij się, że dla danego zadania zdefiniowano prawidłowy tryb drukowania. (patrz Tryby wydruku wprowadzenie na stronie 142) Wskazówka: Tryby wydruku dla zadań drukowania odpowiadają trybom wydruku dla zadań kopiowania z wyjątkiem trybów powiązanych z zawartoś cią plików. (patrz Tryby wydruku wprowadzenie na stronie 142) 3. Na koniec, jeś li po prawidłowym zdefiniowaniu noś nika i trybu drukowania jakoś ć wydruku nadal nie jest zadowalająca, użyj kreatorów, aby uzyskać optymalną jakoś ć wydruku. (patrz Optymalizacja jakoś ci wydruku w drukarce na stronie 164) i (patrz Optymalizacja jakoś ci wydruku w skanerze na stronie 176) Najlepsza jakość wydruku 141

142 Tryby wydruku Tryby wydruku wprowadzenie Wprowadzenie W drukarce Océ TCS400 tryb drukowania można dostosować do okreś lonych wymagań. Dostępne są następujące tryby wydruku: Tryby powiązane z kolorem Tryby powiązane z jakoś cią wydruku Tryby powiązane z zawartoś cią pliku Tryby powiązane z typem obrazu. Wykonując wydruk, należy zdefiniować żądane tryby wydruku w sterowniku drukarki. Wykonując kopię, należy zdefiniować żądane tryby wydruku na karcie 'Obraz' w panelu operacyjnym skanera. Domyś lne tryby wydruku należy zdefiniować w programie Océ Settings Editor. 142 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

143 Tryby powiązane z kolorem Za pomocą tego ustawienia można zdefiniować tryb koloru w drukarce Océ TCS400. Można wybrać jedną z poniższych opcji. [18] Tryby koloru Tryb koloru 'Colour' 'Skala szaroś ci' Funkcja Drukarka Océ TCS400 drukuje zadania w kolorze. Tego ustawienia należy użyć, gdy obraz na oryginale jest kolorowy i wydruk ma być wykonany w kolorze. Drukarka Océ TCS400 drukuje zadania w odcieniach szaroś ci. Tego ustawienia należy użyć, gdy obraz na oryginale jest kolorowy i wydruk ma być wykonany w odcieniach szaroś ci. Tego ustawienia należy użyć, gdy obraz na oryginale jest w odcieniach szaroś ci. [18] Tryby koloru Najlepsza jakość wydruku 143

144 Tryby powiązane z jakością wydruku Tych trybów należy użyć do definiowania jakoś ci wydruku. Można wybrać jedną z poniższych opcji. [19] Jakoś ć wydruku Tryb jakoś ci 'Kontrola' 'Dokument' 'Prezentacja' Funkcja Szybkoś ć drukowania jest bardzo duża. Jakoś ć wydruku jest dobra. Tego ustawienia należy użyć, gdy jakoś ć wydruku nie jest najważniejsza, na przykład aby sprawdzić, czy wszystkie informacje są widoczne na wydruku. Szybkoś ć drukowania jest duża. Jakoś ć wydruku jest bardzo dobra. Ten tryb oferuje korzystne połączenie jakoś ci wydruku z wydajnoś cią. Ustawienia tego używa się do drukowania rysunków o dobrej jakoś ci z dużą szybkoś cią. Można go użyć na przykład do zatwierdzenia rysunków ofertowych lub do wykonania roboczych wersji rysunków. Szybkoś ć drukowania jest umiarkowana. Jakoś ć wydruku jest optymalna. To ustawienie pozwala uzyskać najwyższą możliwą jakoś ć wydruku. Jest ono przydatne, na przykład jeś li rysunki mają być zaprezentowane klientom. [19] Jakość wydruku 144 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

145 Tryby powiązane z zawartością pliku zadań drukowania Przy użyciu trybów zawartoś ci można zdefiniować najlepszą jakoś ć wydruku pliku oryginału. [20] Tryby zawartoś ci (zadania drukowania) Tryb zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów' 'Linie i tekst' Funkcja Po wybraniu trybu 'Wypełnienia obszarów' system dokonuje korekcji redukującej zużycie tuszu. Ograniczenie iloś ci używanego tuszu zapobiega nasyceniu noś nika tuszem, co może powodować jego marszczenie. Przy wybranym trybie 'Wypełnienia obszarów' drukowane kolory są żywsze. Tryb 'Wypełnienia obszarów' jest najlepszym trybem w przypadku plików zawierających obszary wypełnień, Po wybraniu trybu 'Linie i tekst' drukarka nie dokonuje korekcji redukującej zużycie tuszu. Przy drukowaniu plików zawierających wypełnione obszary w trybie 'Linie i tekst' może dojś ć do nasycenia noś nika tuszem. W efekcie może wystąpić marszczenie się noś nika. Tryb 'Linie i tekst' to tryb szybki i wydajny. Tryb 'Linie i tekst' jest najlepszym trybem w przypadku plików zawierających grafikę liniową i tekst. Dotyczy to na przykład dwuwymiarowych rysunków CAD. [20] Tryby zawartości (zadania drukowania) Najlepsza jakość wydruku 145

146 Tryby powiązane z typem obrazu dla zadań kopiowania Przy użyciu typów obrazów można zdefiniować najlepszą jakoś ć kopii pliku oryginału. Dostępne typy obrazu zależą od wybranego trybu kolorowego. Podane poniżej dwie tabele przedstawiają typy obrazów kopii przy wybranych opcjach 'Skala szaroś ci' i 'Colour' w podanej kolejnoś ci. [21] Typy obrazu kopii w odcieniach szaroś ci Typ obrazu 'Grafika liniowa' 'Fotografia' 'Ciemny oryginał' 'Światłokopia' Funkcja Jest to szybki i wydajny tryb. Tryb 'Grafika liniowa' jest najlepszym trybem w przypadku plików zawierających grafikę liniową i tekst. Na przykład: rysunki CAD. System dokonuje optymalizacji pod kątem wypełnionych obszarów. System dokonuje optymalizacji wydruków pod kątem oryginałów o ciemnym tle noś nika. Obraz narysowany na ciemnym noś niku jest na wydruku ostry. Negatywy są drukowane jako pozytywy, a pozytywy są drukowane jako negatywy. [21] Typy obrazu kopii w odcieniach szarości 146 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

147 [22] Typy obrazu kopii w kolorze Typ obrazu 'Grafika liniowa' 'Fotografia' 'Mapa' 'Sztuka' Funkcja Jest to szybki i wydajny tryb. Tryb 'Grafika liniowa' jest najlepszym trybem w przypadku plików zawierających grafikę liniową i tekst. na przykład rysunków CAD lub starych archiwów. System generuje optymalne renderowanie kolorów. Tryb 'Fotografia' jest najlepszym trybem w przypadku plików wymagających wysokiej jakoś ci koloru. Tryb 'Fotografia' jest najlepszym trybem w przypadku oryginałów o dużej liczbie kolorów, na przykład w przypadku fotografii na papierze o wysokim połysku. System dokonuje optymalizacji pod kątem wypełnionych obszarów i niewielkich, szczegółowych informacji. Tryb 'Mapa' jest najlepszym trybem w przypadku plików GIS, czasopism i biuletynów. System optymalizuje wydruk pod kątem wypełnionych obszarów i zapewnia optymalne dopasowanie kolorów. Tło noś nika obrazu jest na wydruku optymalne. Tryb 'Sztuka' jest najlepszym trybem w przypadku wydruków atramentowych, makiet, impresji artystycznych i rysunków z fotografiami. [22] Typy obrazu kopii w kolorze Najlepsza jakość wydruku 147

148 Jakoś ć wydruku i szybkoś ć drukowania Wprowadzenie Jakoś ć wydruku i szybkoś ć drukowania zależą od następujących parametrów: typu noś nika, trybu koloru Tryb zawartoś ci dla zadań drukowania Typy obrazu dla zadań kopiowania Tryb jakoś ci wydruku Następujące czynniki okreś lają rzeczywistą jakoś ć wydruku: Szybkoś ć drukowania. Im mniejsza szybkoś ć drukowania, tym lepsza jest jakoś ć wydruku. Szybkoś ć skanowania dla zadań kopiowania i skanowania do pliku. Niższa szybkoś ć skanowania zapewnia lepszą jakoś ć wydruku. Zależnoś ć między jakoś cią wydruku i typami noś ników przedstawiono w poniższej tabeli. 148 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

149 Zależność między jakością wydruku i typami nośników Tryb koloru 'Skala szaroś ci' [23] Zależnoś ć między jakoś cią wydruku i typami noś ników Tryb zawartoś ci (zadania drukowania) 'Linie i tekst' 'Linie i tekst' 'Linie i tekst' 'Wypełnienia obszarów' 'Wypełnienia obszarów' 'Wypełnienia obszarów' Typ obrazu (zadania kopiowania) 'Grafika liniowa' 'Ciemny oryginał' 'Blueprint (ś wiatłokopia)' 'Grafika liniowa' 'Ciemny oryginał' 'Blueprint (ś wiatłokopia)' 'Grafika liniowa' 'Ciemny oryginał' 'Blueprint (ś wiatłokopia)' Tryb jakoś ci 'Check' 'Release' Szybkoś ć drukowania (dla formatu A0 nie uwzględniono czasu schnięcia i czasu przetwarzania) Wszystkie noś niki: 1'05" Wszystkie noś niki: 3'10" Wszystkie noś niki: 6'15" 'Fotografia' 'Check' Wszystkie noś niki: 1'05" 'Fotografia' 'Release' Wszystkie noś niki: 6'20" 'Fotografia' 'Presentation' 'Presentation' Wszystkie noś niki: 12'00" Najlepsza jakość wydruku 149

150 Tryb koloru Tryb zawartoś ci (zadania drukowania) Typ obrazu (zadania kopiowania) Tryb jakoś ci Szybkoś ć drukowania (dla formatu A0 nie uwzględniono czasu schnięcia i czasu przetwarzania) 'Colour' 'Wypełnienia obszarów' 'Grafika liniowa' 'Mapy' 'Check' Wszystkie noś niki: 2'05" 'Linie i tekst' 'Grafika liniowa' 'Mapy' 'Release' Papier niepowlekany: 4'00" Papier powlekany, folia i papier fotograficzny: 9'30" 'Linie i tekst' 'Grafika liniowa' 'Mapy' 'Presentation' Papier niepowlekany: 9'30" Papier powlekany, folia i papier fotograficzny: 13'00" 'Wypełnienia obszarów' 'Fotografia' 'Sztuka' 'Check' Wszystkie noś niki: 2'30" 'Wypełnienia obszarów' 'Fotografia' 'Sztuka' 'Release' Wszystkie noś niki: 8'30" 'Wypełnienia obszarów' 'Fotografia' 'Sztuka' 'Presentation' Papier niepowlekany: 12'00" Papier powlekany, folia i papier fotograficzny: 17'00" [23] Zależność między jakością wydruku i typami nośników 150 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

151 Zalecane typy noś ników i tryby jakoś ci Wprowadzenie Wybór noś nika i trybu jakoś ci zależy od przeznaczenia wydruku. Tabele przedstawiają sugestie, jakich typów noś ników i trybów jakoś ci należy używać w procesie pracy. Najlepsza jakość wydruku 151

152 Rysunki CAD skala szarości [24] Rysunki CAD skala szaroś ci Warunki stosowania Próbny wydruk rysunku Końcowa wersja rysunku Prezentacja rysunku Zalecany typ noś nika Papier kreś larski Papier standardowy Kalka kreś larska Papier dokumentowy Półprzezroczysty papier dokumentowy Papier kreś larski Papier standardowy Kalka kreś larska Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) Folia matowa Papier dokumentowy Półprzezroczysty papier dokumentowy Luksusowy papier dokumentowy Papier kreś larski Papier standardowy Kalka kreś larska Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) Folia matowa Papier dokumentowy Półprzezroczysty papier dokumentowy Luksusowy papier dokumentowy Zalecany tryb jakoś ci 'Kontrola' 'Dokument' 'Dokument' 'Prezentacja' 152 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

153 Warunki stosowania Archiwizacja rysunku Diazotypia Zalecany typ noś nika Folia matowa Pergamin do druku w kolorze Kalka kreś larska Folia matowa Półprzezroczysty papier dokumentowy Pergamin do druku w kolorze Zalecany tryb jakoś ci 'Dokument' 'Prezentacja' 'Dokument' [24] Rysunki CAD skala szarości Najlepsza jakość wydruku 153

154 Rysunki CAD i GIS kolor [25] Rysunki CAD i GIS kolor Warunki stosowania Próbny wydruk rysunku Końcowa wersja rysunku Prezentacja rysunku Archiwizacja rysunku Zalecany typ noś nika Papier kreś larski Papier standardowy Kalka kreś larska Papier dokumentowy Półprzezroczysty papier dokumentowy Papier kreś larski Papier standardowy Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) Folia matowa Papier dokumentowy Luksusowy papier dokumentowy Papier kreś larski Papier standardowy Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) Folia matowa Papier dokumentowy Coated bond (powlekany papier dokumentowy) Folia matowa Zalecany tryb jakoś ci 'Kontrola' 'Dokument' 'Prezentacja' 'Dokument' 'Prezentacja' [25] Rysunki CAD i GIS kolor 154Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

155 Rysunki CAD i GIS kolor (wysoka gęstość) [26] Rysunki CAD i GIS kolor (wysoka gęstoś ć) Warunki stosowania Końcowa wersja rysunku Prezentacja rysunku Zalecany typ noś nika Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) High gloss photo paper (papier fotograficzny o wysokim połysku) Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) High gloss photo paper (papier fotograficzny o wysokim połysku) Zalecany tryb jakoś ci 'Dokument' 'Dokument' 'Prezentacja' [26] Rysunki CAD i GIS kolor (wysoka gęstość) Najlepsza jakość wydruku 155

156 Sprawdzanie jakoś ci wydruku Wydruk kontrolny Wprowadzenie Urządzenie Océ TCS400 oferuje trzy możliwoś ci sprawdzania jakoś ci wydruków. Wykonanie wydruku kontrolnego. Wykonanie wydruku odcieni koloru w skali szaroś ci. Wykonywanie wydruku testowego. W tej sekcji opisano problemy, które można analizować za pomocą wydruku kontrolnego lub wydruku testowego. W sekcji 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' znajduje się opis sposobów rozwiązywania problemów z jakoś cią wydruku (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). Wykonywanie wydruku kontrolnego System wydrukuje wydruk 'Sprawdzanie jakoś ci' w trybie 'Prezentacja' i trybie 'Linie i tekst'. Podczas wykonywania wydruku kontrolnego 'Sprawdzanie jakoś ci' system używa minimalnej iloś ci noś nika. Do wykonania wydruku kontrolnego 'Sprawdzanie jakoś ci' zalecane jest użycie papieru powlekanego o podwyższonej jakoś ci. Aby wykonać wydruk kontrolny, należy wykonać następujące czynnoś ci: 1. Przejdź do karty 'Informacje o systemie' w oknie trybu online panelu operacyjnego drukarki. 2. Użyj dolnego przycisku opcji 'Wydruki testowe', aby otworzyć menu. 3. Za pomocą przycisku dolnego wybierz opcję 'Sprawdzanie jakoś ci'. 4. Sprawdź, czy na wydruku nie wystąpiły problemy opisywane poniżej. 156 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

157 Analiza wydruku kontrolnego Opcja 'Sprawdzanie jakoś ci' jest szybką metodą ułatwiającą znalezienie przyczyny niezadowalającej jakoś ci wydruku. Opcja 'Sprawdzanie jakoś ci' jest szczególnie użyteczna przy sprawdzaniu jakoś ci drukowanych linii. Opcja 'Sprawdzanie jakoś ci', dostępna w panelu operacyjnym drukarki, umożliwia wykrywanie następujących problemów. [27] Opis problemów związanych z jakoś cią wydruku Graficzne przedstawienie problemu Reprezentacja graficzna nie jest dostępna Reprezentacja graficzna nie jest dostępna Reprezentacja graficzna nie jest dostępna Problem Kolory różnych obszarów zachodzą na siebie. Kolor jednej linii zachodzi na kolor innej linii. Na wypełnianych obszarach występują białe paski. Kolor wydruku nie jest taki sam jak kolor oryginału. Opis Sprawdź, czy kolory różnych obszarów nie zachodzą na siebie. Typ noś nika wpływa na jakoś ć obrazu. Test spadów składa się z czarnych i żółtych obszarów oddzielonych białymi liniami. Przy zastosowaniu papieru podwyższonej jakoś ci powinny być widoczne linie o szerokoś ci 0,2 mm. Sprawdź, czy linie lub białe przerwy między liniami są widoczne. Sprawdź, czy na wypełnianych obszarach występują białe paski. Występowanie białych pasków jest niedopuszczalne. Upewnij się, że ustawienia oprogramowania są prawidłowe, np. ustawienia pisaków. Najlepsza jakość wydruku 157

158 Graficzne przedstawienie problemu Reprezentacja graficzna nie jest dostępna Reprezentacja graficzna nie jest dostępna Problem Miary długoś ci i szerokoś ci różnią się od oryginału Kolorowe linie nie są prawidłowo wyrównane lub są zamazane Brakujące odcinki linii lub linie schodkowane Brakujące fragmenty znaków Opis Upewnij się, że ramka wydruku kontrolnego jest dokładnie formatu A4. Rejestracja linii kolorowych w poziomie i w pionie. Upewnij się, że kolorowe linie są ostre i prawidłowo wyrównane. Sprawdź jakoś ć linii na wydruku. Jakoś ć linii obrazują 2 wzory: okręgi i linie pod kątem 45. Sprawdź jakoś ć tekstu na wydruku. Tekst musi być czytelny. Sprawdź poprawnoś ć wyrównania tekstu. [27] Opis problemów związanych z jakością wydruku 158 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

159 Spr. odcienia kol. w skali szar. Wykonanie wydruku odcieni koloru w skali szarości. System wydrukuje wydruk 'Spr. odcienia kol. w skali szar.' w trybie 'Prezentacja' i trybie 'Wypełnienia obszarów'. Podczas wykonywania wydruku kontrolnego 'Odcień koloru w skali szaroś ci' system używa minimalnej iloś ci noś nika. Do wykonania wydruku kontrolnego 'Spr. odcienia kol. w skali szar.' zalecane jest użycie papieru powlekanego o podwyższonej jakoś ci. Aby wykonać wydruk odcieni koloru w skali szaroś ci, należy wykonać następujące czynnoś ci: 1. Przejdź do karty 'Informacje o systemie' w oknie trybu online panelu operacyjnego drukarki. 2. Użyj dolnego przycisku opcji 'Wydruki testowe', aby otworzyć menu. 3. Za pomocą przycisku dolnego wybierz opcję 'Spr. odcienia kol. w skali szar.'. 4. Sprawdź, czy na wydruku nie wystąpiły problemy opisywane poniżej. Najlepsza jakość wydruku 159

160 Analiza wydruku odcieni koloru w skali szarości. Opcja 'Spr. odcienia kol. w skali szar.' jest szybką metodą ułatwiającą znalezienie przyczyny niezadowalającej jakoś ci wydruku. Opcja 'Spr. odcienia kol. w skali szar.' jest szczególnie użyteczna przy sprawdzaniu jakoś ci renderowania i dopasowania kolorów. Opcja 'Spr. odcienia kol. w skali szar.', dostępna w panelu operacyjnym drukarki, umożliwia wykrywanie następujących problemów. [28] Opis problemów związanych z jakoś cią wydruku Graficzne przedstawienie problemu Problem Puste miejsca na wydruku Pasma Opis Problemy z dyszami mogą być przyczyną występowania na wydruku pustych miejsc. Efekt pasm oznacza, że na wydruku występują regularne poziome pasy. Pasy te mogą przyjmować postać jasnych lub ciemnych pasm. Problemy z dyszami mogą być przyczyną pojawienia się pasm na wydruku. Wydruk odcieni kolorów w skali szaroś ci wykonywany jest w trybie 'Prezentacja' i nie powinien zawierać efektu pasm. [28] Opis problemów związanych z jakością wydruku W sekcji 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' znajduje się opis sposobów rozwiązywania problemów z jakoś cią wydruku (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). 160 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

161 Wydruk testowy Wykonywanie wydruku testowego System wydrukuje wydruk 'Demo' w trybie 'Prezentacja' i trybie 'Wypełnienia obszarów'. Wykonanie wydruku testowego trwa 12 minut. Wydruk testowy można wykonać na dwa sposoby: przy użyciu programu Océ System Control Panel Przejdź do karty 'Informacje o systemie' w oknie trybu online panelu operacyjnego drukarki. Najlepsza jakość wydruku 161

162 Analiza wydruku testowego Wykonanie wydruku testowego pozwala poznać możliwoś ci drukarki Océ TCS400. Jakoś ć wydruku plików o różnych typach zawartoś ci można także sprawdzić, korzystając z opcji 'Demo'. Przy użyciu wydruku testowego można wykryć następujące problemy. [29] Opis problemów związanych z jakoś cią wydruku Graficzne przedstawienie problemu Problem Puste miejsca na wydruku Pasma Opis Problemy z dyszami mogą być przyczyną występowania na wydruku pustych miejsc. Efekt pasm oznacza, że na wydruku występują regularne poziome pasy. Pasy te mogą przyjmować postać jasnych lub ciemnych pasm. Problemy z dyszami mogą być przyczyną pojawienia się pasm na wydruku. Efekt ten może wystąpić w przypadku wykonywania wydruków dużej gęstoś ci w trybach 'Kontrola' i 'Dokument'. Aby jakoś ć wydruku była najlepsza, należy zawsze stosować tryb 'Prezentacja'. 162 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

163 Graficzne przedstawienie problemu Problem Niedostępna Marszczenie Sprawdź, czy nie występuje marszczenie się noś nika, spowodowane nasyceniem noś nika tuszem. Efekt marszczenia może wystąpić przy pracy w trybie zawartoś ci 'Linie i tekst'. W trybie zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów' system dokonuje korekcji powodującej zużywanie mniejszej iloś ci tuszu. Niedostępna Rozmazywanie Rozmazywanie polega na tym, że pojedyncze krople tuszu zlewają się na noś niku. W wyniku tego jakoś ć wydruku ulega pogorszeniu. Rozmazywanie występuje w trybie 'Kontrola', gdy używany jest bardzo błyszczący papier fotograficzny. [29] Opis problemów związanych z jakością wydruku Opis W sekcji 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' znajduje się opis sposobów rozwiązywania problemów z jakoś cią wydruku (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). Najlepsza jakość wydruku 163

164 Metody optymalizacji jakoś ci wydruku Optymalizacja jakoś ci wydruku w drukarce Wprowadzenie W tej sekcji przedstawiono różne metody umożliwiające uzyskanie optymalnej jakoś ci wydruku w drukarce, przy zachowaniu warunków opisanych w poprzedniej sekcji. 164Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

165 Analiza problemu i proponowane rozwiązania [30] Analiza problemu i proponowane rozwiązania Problem Metoda analizy Rozwiązania Kolory różnych obszarów zachodzą na siebie. Wydruk kontrolny Użyj trybu zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów'(patrz Jakoś ć wydruku i szybkoś ć drukowania na stronie 148). Typ noś nika zdefiniowany w drukarce musi odpowiadać typowi dostępnemu w drukarce. Jeś li zdefiniowany typ noś nika różni się od typu dostępnego, użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby zmienić typ noś nika(patrz Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce na stronie 198). Użyj papieru powlekanego. Użyj domyś lnego czasu schnięcia. Użyj opcji OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu, aby okreś lić, czy po wystąpieniu znacznej zmiany warunków klimatycznych system ma automatycznie przeprowadzać wyrównanie. Przenieś drukarkę z miejsca, w którym panuje duża wilgotnoś ć. Najlepsza jakość wydruku 165

166 Problem Metoda analizy Rozwiązania Kolor jednej linii zachodzi na kolor innej linii. Na wypełnianych obszarach występują białe paski. Wydruk kontrolny Wydruk kontrolny Typ noś nika zdefiniowany w drukarce musi odpowiadać typowi dostępnemu w drukarce. Jeś li zdefiniowany typ noś nika różni się od typu dostępnego, użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby zmienić typ noś nika(patrz Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce na stronie 198). Użyj papieru powlekanego. Użyj domyś lnego czasu schnięcia. Użyj opcji OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu, aby okreś lić, czy po wystąpieniu znacznej zmiany warunków klimatycznych system ma automatycznie przeprowadzać wyrównanie. Przenieś drukarkę z miejsca, w którym panuje duża wilgotnoś ć. Użyj trybu zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów'. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'(patrz Jakoś ć wydruku i szybkoś ć drukowania na stronie 148). Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku', aby rozwiązać problem (patrz Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku na stronie 172). 166 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

167 Problem Metoda analizy Rozwiązania Kolor wydruku nie jest taki sam, jak kolor oryginału. Miary długoś ci i szerokoś ci różnią się od oryginału Kolorowe linie nie są prawidłowo wyrównane lub są zamazane Wydruk kontrolny Wydruk kontrolny Wydruk kontrolny Upewnij się, że ustawienia oprogramowania są prawidłowe, np. ustawienia pisaków. Użyj trybu zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów'. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'. Upewnij się, że zdefiniowane są prawidłowe ustawienia skalowania. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'. Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. Użyj trybu zawartoś ci 'Linie i tekst'. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'. Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. Jeś li problem jest spowodowany wadliwymi głowicami drukującymi, użyj kreatora 'Wymień głowicę drukującą', aby wymienić uszkodzone głowice (patrz Wymiana wadliwej głowicy drukującej na stronie 229). Najlepsza jakość wydruku 167

168 Problem Metoda analizy Rozwiązania Brakujące odcinki linii lub Wydruk kontrolny Użyj trybu zawartoś ci 'Linie i tekst'. linie schodkowane Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'. Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. Jeś li problem jest spowodowany wadliwymi głowicami drukującymi, użyj kreatora 'Wymień głowicę drukującą', aby wymienić uszkodzone głowice. Brakujące fragmenty znaków Wydruk kontrolny Użyj trybu zawartoś ci 'Linie i tekst'. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja'. Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. 168 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

169 Problem Metoda analizy Rozwiązania Nasycenie tuszem powoduje Wydruk testowy Użyj trybu zawartoś ci 'Wypełnienia obszarów'. marszc- zenie się noś nika Typ noś nika zdefiniowany w drukarce musi odpowiadać typowi dostępnemu w drukarce. Jeś li zdefiniowany typ noś nika różni się od typu dostępnego, użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby zmienić typ noś nika. Użyj papieru powlekanego. Użyj domyś lnego czasu schnięcia. Użyj opcji OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu, aby okreś lić, czy po wystąpieniu znacznej zmiany warunków klimatycznych system ma automatycznie przeprowadzać wyrównanie. Przenieś drukarkę z miejsca, w którym panuje duża wilgotnoś ć. Krople tuszu zlewają się na noś niku. Wydruk testowy Rozmazywanie występuje w trybie 'Kontrola', gdy używany jest bardzo błyszczący papier fotograficzny. Użyj trybu 'Dokument' lub 'Prezentacja'. Najlepsza jakość wydruku 169

170 Problem Metoda analizy Rozwiązania Problemy z dyszami mogą być przyczyną występowania na wydruku pustych miejsc. Wydruk testowy Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. Problem ten może być spowodowany wadliwą lub zużytą kasetą konserwacyjną. Użyj kreatora 'Wymień kasetę', aby wymienić kasetę konserwacyjną (patrz Wymiana kasety konserwacyjnej na stronie 235). Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. 170 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

171 Problem Metoda analizy Rozwiązania Wydruk zawiera regularne poziome jasne lub ciemne pasma Problemy ze zgodnoś cią kolorów Wydruk testowy [30] Analiza problemu i proponowane rozwiązania Typ noś nika zdefiniowany w drukarce musi odpowiadać rolce noś nika dostępnej w drukarce. Jeś li zdefiniowany typ noś nika różni się od typu dostępnego, użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby zmienić typ noś nika. Użyj trybu jakoś ci 'Prezentacja' Użyj kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' do rozwiązania problemu. Nie dotyczy Kolory na noś nikach niektórych typów w miarę upływu czasu mogą ulec zmianie. Upewnij się, że noś nik jest nowy i prawidłowo przechowywany. Użyj opcji OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu, aby okreś lić, czy po wystąpieniu znacznej zmiany warunków klimatycznych system ma automatycznie przeprowadzać wyrównanie. Przenieś drukarkę z miejsca, w którym panuje duża wilgotnoś ć. Najlepsza jakość wydruku 171

172 Używanie kreatora optymalizacji jakoś ci wydruku Wprowadzenie W oknie trybu offline panelu operacyjnego drukarki dostępny jest kreator 'Optymalizuj jakoś ć wydruku', który pozwala rozwiązywać problemy związane z jakoś cią wydruku. Kreator wykonuje następujące operacje: Kalibracja Naprawa nieczynnych dysz. Wyrównanie głowic drukujących dla wybranego typu noś nika. W programie Océ Settings Editor można zdefiniować ustawienia dotyczące automatycznej kalibracji, wykrywania awarii dysz i wyrównywania głowic drukujących. Informacje na ten temat można znaleź ć w pomocy online programu Océ Settings Editor. Procedurę kalibracji, wykrywania awarii dysz i wyrównywania głowic można uruchomić z panelu operacyjnego drukarki. Po uruchomieniu kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' system dokonuje wyrównania głowic. Podczas wykonywania procedury wyrównywania niezbędna jest obecnoś ć noś nika. Przed uruchomieniem kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' należy upewnić się, że załadowana jest przynajmniej jedna rolka noś nika. Kiedy należy to zrobić Przed uruchomieniem kreatora 'Optymalizuj jakoś ć wydruku' należy sprawdzić następujące czynniki: Czy został użyty właś ciwy typ noś nika? Czy został użyty właś ciwy tryb drukowania? Kreatora należy uruchamiać tylko w sytuacji, gdy pomimo zastosowania właś ciwego typu noś nika i właś ciwego trybu drukowania jakoś ć wydruku nie jest zadowalająca. 172 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

173 Zastosowanie kreatora Optymalizuj jakość wydruku 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę w tryb offline. 2. Naciś nij przyciski górne, aby przejś ć do karty 'Optymalizuj jakoś ć wydruku'. 3. Naciś nij dolny przycisk opcji 'Optymalizuj jakoś ć wydruku', aby otworzyć menu. Wyś wietlony ekran wprowadzający zawierać będzie komunikat 'Użyj tego kreatora, aby zoptymalizować jakoś ć druku.' Aby kalibracja była możliwa, w drukarce musi być rolka. 4. Naciś nij przycisk 'Dalej'. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wybierz rolkę, która ma zostać użyta'. Kalibrację można przeprowadzić tylko dla 6 zdefiniowanych typów noś nika (patrz Drukowanie nocne na stronie 215). W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie kalibracji dla załadowanych noś ników, system wyś wietli monit o załadowanie prawidłowego noś nika. Jeś li przeprowadzenie kalibracji przy użyciu jednej z rolek jest możliwe, system automatycznie użyje właś ciwej rolki noś nika. Gdy możliwe jest przeprowadzenie kalibracji dla obu rolek, przejdź do punktu Naciskaj przyciski dolne, aby wybrać rolkę z noś nikiem dla kalibracji. Najlepsza jakość wydruku 173

174 6. Naciś nij przycisk 'Dalej'. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Przygotowanie kalibracji...' Następuje przygotowanie systemu do wykonania wydruku kontrolnego. Na ekranie wyś wietlane będą informacje dotyczące procesu kalibracji. System przeprowadza naprawę nieczynnych dysz. Proces kalibracji można zatrzymać w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk 'Anuluj'. Jeś li nie ma wadliwych głowic drukujących, można przystąpić do wyrównania głowic drukujących. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wszystkie głowice drukujące sprawne. Wykonać wyrównanie?'. 174Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

175 7. Naciś nij przycisk 'Tak'. System przeprowadzi wyrównanie głowic. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wyrównywanie głowic drukujących...'. Po wybraniu opcji 'Nie' system powraca do menu trybu offline. W przypadku awarii dysz dowolnej głowicy nie można przystąpić do wyrównywania głowic. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'wadliwe głowice drukujące' wraz z informacjami o kolorze i numerze uszkodzonej głowicy. 8. Naciś nij klawisz 'Wymiana', aby uruchomić kreatora 'Wymień głowicę drukującą'(patrz Wymiana wadliwej głowicy drukującej na stronie 229). Naciś nij przycisk 'Ignoruj', aby powrócić do okna trybu offline. Wskazówka: Jeś li w programie Océ Settings Editor tryb awaryjny jest wyłączony lub gdy wadliwych jest więcej głowic tego samego koloru, należy niezwłocznie wymienić wadliwe głowice drukujące. Najlepsza jakość wydruku 175

176 Optymalizacja jakoś ci wydruku w skanerze Wprowadzenie W skanerze Océ TCS400 dostępne są następujące sposoby zapewnienia stałej jakoś ci wydruku: Automatyczna regulacja skanera. Skaner automatycznie dokonuje niezbędnych regulacji, aby jakoś ć nie ulegała zmianie. Ustawienia w panelu operacyjnym skanera. Kalibracja skanera. W tej sekcji opisano różne sposoby optymalizowania jakoś ci kopii wykonywanych za pomocą skanera w przypadku zadań kopiowania lub skanowania do pliku. 176 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

177 Analiza problemu i proponowane rozwiązania [31] Analiza problemu i proponowane rozwiązania Problem Obraz na wydruku jest ź le wyrównany. Zanieczyszczenie tła obrazu Obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny. Kontrast między ciemnymi i jasnymi obszarami obrazu jest niewystarczający. Ogólne problemy z jakoś cią wydruku. Rozwiązania Włącz funkcję 'Eliminacja przekosu' w oknie 'System' w panelu operacyjnym skanera. Funkcję 'Eliminacja przekosu' należy stosować w przypadku oryginałów nie zawierających linii ani tekstu. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy pracy z niewielkimi oryginałami. Użyj przycisków strzałek, aby włączyć funkcję 'Automatyczna kompensacja tła' na karcie 'Obraz', dostępnej w panelu operacyjnym skanera. Kiedy szklana płyta i biała płyta dociskowa skanera są zabrudzone, zanieczyszczenia mogą także pojawić się na tle obrazu. W takim przypadku należy je wyczyś cić. (patrz Czyszczenie obszaru skanowania na stronie 240) Użyj ustawień 'Ciemne obszary' i 'Jasne obszary' na karcie 'Obraz' panelu operacyjnego skanera. Zwiększ lub zmniejsz naś wietlenie, używając przycisków strzałek w lewo i w prawo. Użyj kreatora 'Kalibracja skanera' w oknie 'System' w panelu operacyjnym skanera, aby dokonać kalibracji skanera. [31] Analiza problemu i proponowane rozwiązania Najlepsza jakość wydruku 177

178 Kalibracja skanera Wprowadzenie W panelu operacyjnym skanera Océ TCS400 dostępny jest kreator kalibracji, który umożliwia utrzymanie stałej jakoś ci kopiowania. Kiedy należy to zrobić Przy użyciu tego kreatora można uzyskać stałą, wysoką jakoś ć wykonywania kopii. W okresie między kolejnymi kalibracjami skanera jakoś ć wydruku jest utrzymywana dzięki funkcji automatycznej regulacji skanera. Funkcja ta powoduje, że działanie skanera nie zależy od zmian otoczenia. Kreatora kalibracji skanera należy użyć, gdy jakoś ć skanowania obniża się. Kreatora kalibracji skanera należy użyć, gdy na ekranie pojawi się następujący komunikat o błędzie: 'Nie można wyrównać kamer. Przeprowadź kalibrację skanera.' Przed rozpoczęciem Włącz zasilanie skanera co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem kalibracji. Skaner musi nagrzewać się przez 1 godzinę, aby kalibracja była optymalna. Czyszczenie szklanej płyty skanera (patrz Czyszczenie obszaru skanowania na stronie 240) Czyszczenie białej płyty dociskowej skanera (patrz Czyszczenie obszaru skanowania na stronie 240) Wyczyś ć arkusz kalibracji. Na panelu operacyjnym skanera musi pojawić się komunikat 'Gotowy'. Upewnij się, że plik IT8 jest zgodny z arkuszem kalibracji skanera. (patrz Uaktualnianie pliku IT8 do kalibracji skanera na stronie 181) Wymagane narzędzie Arkusz kalibracji skanera wewnątrz przedniej komory. 178 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

179 Kalibrowanie skanera 1. W oknie głównym naciś nij przycisk 'System'. 2. Naciś nij dolny przycisk opcji 'Kalibracja skanera', aby otworzyć menu. [34] Wejście do kreatora kalibracji skanera w oknie System. [34] Wejście do kreatora kalibracji skanera w oknie System. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Użyj tego kreatora do skalibrowania skanera' oraz godzina i data ostatniej kalibracji. [35] Pierwszy krok kreatora kalibracji skanera [35] Pierwszy krok kreatora kalibracji skanera 3. Naciś nij górny przycisk 'Dalej'. Zostanie wyś wietlony monit o wyczyszczenie szklanej płyty i białej płyty dociskowej skanera. [36] Drugi krok kreatora kalibracji skanera [36] Drugi krok kreatora kalibracji skanera Najlepsza jakość wydruku 179

180 4. Po wyczyszczeniu tych elementów naciś nij przycisk 'Dalej'. 5. Umieś ć na ś rodku arkusz kalibracyjny skierowany w dół. [37] Trzeci krok kreatora kalibracji skanera [37] Trzeci krok kreatora kalibracji skanera 6. Naciś nij przycisk 'Dalej'. Rozpocznie się kalibracja skanera. Kalibracja trwa 10 minut. Jeś li zostanie naciś nięty przycisk 'Anuluj', proces kalibracji zostanie przerwany. Następnie zostanie wyś wietlony monit o wyjęcie arkusza kalibracji. [38] Czwarty krok kreatora kalibracji skanera [38] Czwarty krok kreatora kalibracji skanera 7. Po zakończeniu kalibracji wyjmij arkusz kalibracji. [39] Piąty krok kreatora kalibracji skanera [39] Piąty krok kreatora kalibracji skanera 8. Naciś nij przycisk 'Gotowe'. Na wyś wietlaczu skanera ponownie pojawi się okno 'System'. 180 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

181 Uaktualnianie pliku IT8 do kalibracji skanera Wprowadzenie W tej sekcji omówiono sposób aktualizacji pliku IT8, który jest powiązany z arkuszem kalibracji skanera. Wskazówka: Aby uaktualnić plik IT8, należy zalogować się w programie Océ Settings Editor jako administrator systemu. Kiedy należy to zrobić Plik IT8 musi być zgodny z arkuszem kalibracji skanera, który jest zwykle umieszczony w przedniej komorze skanera. Plik IT8 znajduje się na dysku dostarczanym razem z arkuszem kalibracji skanera. Po otrzymaniu nowego arkusza kalibracji skanera należy zastąpić plik IT8 w kontrolerze plikiem IT8 dostarczonym razem z arkuszem. Uaktualnianie pliku IT8 1. Zaloguj się jako administrator systemu w programie Océ Settings Editor. 2. Z menu 'Kalibracja' wybierz polecenie 'Skaner'. Zostanie wyś wietlone okno 'Kalibracja skanera'. 3. Kliknij przycisk 'Przeglądaj', aby wyszukać plik IT8. 4. Zaznacz plik IT8 i kliknij przycisk 'Przekaż'. System pobierze plik IT8. Jeś li plik IT8 zostanie załadowany prawidłowo, pojawi się komunikat potwierdzający. Najlepsza jakość wydruku 181

182 182 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

183 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 9 Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

184 Zarządzanie zadaniami wprowadzenie Definicja W tym rozdziale opisano operacje zarządzania zadaniami. Atrybuty Urządzenie Océ TCS400 umożliwia wykonywanie następujących czynnoś ci: Usuwanie lub zatrzymywanie zadania. Podawanie oryginałów do skanera. Ustaw tryb 'Tryb odblokowywania oryginału' Cięcie wydruków Cięcie z wyrównaniem rolki noś nika. Zmiana typu noś nika Zmiana domyś lnego czasu schnięcia Użycie trybu awaryjnego do dostosowania szybkoś ci drukowania w celu kompensacji wadliwego działania głowic drukujących. Wskazówka: Użycie funkcji Drukowanie nocne w celu drukowania przez dłuższy czas bez nadzoru operatora, na przykład po godzinach pracy. 184Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

185 Usuwanie i zatrzymywanie zadań Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania w drukarce Wprowadzenie W tej sekcji opisano sposób usuwania lub zatrzymywania aktywnego zadania w drukarce. Usunięcie lub zatrzymanie zadań drukowania może być wykonane z panelu operacyjnego drukarki lub z programu Océ Queue Manager. Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania drukowania za pomocą panelu operacyjnego drukarki 1. Naciś nij przycisk 'Zatrzymaj' na panelu operacyjnym drukarki. Po jego naciś nięciu drukarka natychmiast przerwie wykonywanie zadania. W oknie dialogowym na ekranie wyś wietlony zostanie monit o wznowienie lub usunięcie zadania. Jeś li żadna opcja nie zostanie wybrana, drukowanie będzie kontynuowane automatycznie po 5 minutach. 2. Aby wskazać wybrane działanie, użyj dolnych przycisków. Wskazówka: W przypadku usuwania zadania suszenie nie jest pomijane. Naciś nij przycisk opcji 'Pomiń suszenie', aby suszenie nie było przeprowadzane. Gdy opcja OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu w programie Océ Settings Editor jest ustawiona na 'Włączone', drukarka przycina noś nik. Jeś li to ustawienie jest wyłączone, należy użyć kreatora 'Feed & cut' w celu odcięcia wydruku. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

186 Anulowanie zadań w programie Océ Queue Manager Uwaga: Akcji tej nie można cofnąć. 1. Zaznacz zadania w kolejce drukowania, kolejce historii lub w kolejce skrzynki odbiorczej. 2. Z menu 'Zadanie' wybierz 'Usuń' lub kliknij przycisk 'Usuń' na pasku narzędzi. Ikona przekreś lenia wskazuje usunięte zadanie. System nie drukuje anulowanego zadania. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Wskazówka: Użytkownik anonimowy nie może anulować zadania z komputera zdalnego. Anulowanie aktywnych zadań drukowania w programie Océ Queue Manager Uwaga: Akcji tej nie można cofnąć. 1. Zaznacz aktywne zadanie w kolejce drukowania. 2. Z menu 'Zadanie' wybierz 'Usuń' lub kliknij przycisk 'Usuń' na pasku narzędzi. Drukowanie zadania zostanie natychmiast przerwane. Jeś li kontroler nie zakończył przetwarzania częś ci zadania, zostanie ono usunięte z bufora. Wskazówka: Użytkownik anonimowy nie może anulować zadania z komputera zdalnego. Wstrzymywanie zadań w programie Océ Queue Manager 1. Zaznacz zadania w kolejce drukowania. 2. Z menu 'Zadanie' wybierz 'Wstrzymaj' lub kliknij przycisk 'Wstrzymaj' na pasku narzędzi. Wstrzymane zadanie zachowuje swoje miejsce w kolejce drukowania. Zadanie nie zostanie wydrukowane, dopóki nie zostanie wznowione. W czasie, gdy dane zadanie jest wstrzymane, drukowane są inne zadania. Drukowane są również zadania, które znajdowały się w kolejce za wstrzymanym zadaniem. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Wskazówka: W programie Océ Queue Manager nie można wstrzymać aktywnego zadania drukowania. 186 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

187 Wznawianie zadań w programie Océ Queue Manager 1. Kliknij wstrzymane zadanie. 2. Z menu 'Zadanie' wybierz 'Wznów' lub kliknij przycisk 'Wznów' na pasku narzędzi. Zadanie zostanie wznowione. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

188 Usuwanie lub zatrzymywanie zadania w skanerze Wprowadzenie W tej sekcji opisano sposób usuwania lub zatrzymywania zadania skanowania. Miejsce, gdzie zadanie skanowania jest usuwane lub zatrzymywane, zależy od typu zadania i od lokalizacji tego zadania w systemie. Zadanie kopiowania można usunąć lub zatrzymać w następujących miejscach w systemie: Podczas skanowania oryginału zadanie kopiowania można usunąć lub zatrzymać w panelu operacyjnym skanera. Skaner przerwie wykonywanie zadania. Zadanie kopiowania oczekujące w kolejce w programie Océ Queue Manager można usunąć lub zatrzymać w tym programie. Zadania kopiowania można usuwać lub zatrzymywać w programie Océ Queue Manager w taki sam sposób, w jaki usuwa się lub zatrzymuje zadania drukowania. (patrz Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania w drukarce na stronie 185). W programie Océ Queue Manager zadania kopiowania mają specjalne oznaczenie. Zadanie kopiowania, które jest drukowane, można usunąć lub zatrzymać w panelu operacyjnym drukarki. Zadania kopiowania można usuwać lub zatrzymywać w panelu operacyjnym drukarki w taki sam sposób, w jaki usuwa się lub zatrzymuje zadania drukowania. (patrz Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania w drukarce na stronie 185) Możliwe jest jedynie zatrzymanie zadania skanowania do pliku w skanerze. 188 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

189 Usuwanie lub zatrzymywanie aktywnego zadania za pomocą panelu operacyjnego skanera 1. Naciś nij czerwony przycisk 'Zatrzymaj'. Podawanie oryginału do skanera zostanie natychmiast zatrzymane. Jeś li zadanie kopiowania jest przetwarzane w drukarce, drukarka zatrzyma się. 2. W oknie dialogowym na ekranie pojawi się monit o wyjęcie oryginału. 3. Użyj przycisku 'Do przodu' lub 'Cofnij', aby usunąć oryginał z obszaru skanowania. Gdy oryginał jest usunięty, system jest gotowy do rozpoczęcia następnego zadania. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

190 Obsługa oryginałów w skanerze Podawanie oryginału Wprowadzenie Oryginały można podawać, korzystając z następujących metod. Przed rozpoczęciem Zdefiniuj ustawienie 'Podawanie automatyczne' na ekranie 'System'. Opcja 'Podawanie automatyczne' okreś la metodę podawania oryginału. Funkcja 'Podawanie automatyczne' jest włączona. Włożony oryginał jest przesuwany w skanerze. Przed podaniem oryginału należy najpierw okreś lić właś ciwe ustawienia zadania. Funkcja 'Podawanie automatyczne' nie jest włączona. Włożony oryginał jest podawany do skanera. Po okreś leniu właś ciwych ustawień należy nacisnąć zielony przycisk 'Uruchamianie', aby rozpocząć przesuwanie oryginału w skanerze. Podawanie oryginału 1. Jeś li opcja 'Podawanie automatyczne' jest włączona, należy najpierw okreś lić ustawienia zadania. 2. Włóż oryginał stroną przeznaczoną do kopiowania skierowaną w dół. 3. Ułóż oryginał wzdłuż linijki pomiarowej. Płyta do podawania oryginałów jest wyposażona w linijkę pomiarową. Linijka pomiarowa ma dwie strony. Po jednej stronie znajdują się jednostki w systemie metrycznym, a po drugiej jednostki w systemie brytyjskim. Poniżej linijki zaznaczono standardowe rozmiary podawanych oryginałów. 4. Gdy opcja 'Podawanie automatyczne' jest wyłączona, należy okreś lić ustawienia zadania, a następnie nacisnąć zielony przycisk startu. Po włożeniu oryginału można zmierzyć jego rozmiar, korzystając z linijki znajdującej się na płycie dociskowej. 5. Oryginał zostanie podany do skanera. Drukarka rozpocznie pracę. 6. Odbierz wydruki z drukarki. 190 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

191 Tryb odblokowywania oryginału Wprowadzenie Opcja 'Tryb odblokowywania oryginału' w oknie 'System' służy do okreś lenia sposobu postępowania z oryginałem po zakończeniu skanowania. Zanim rozpoczniesz Użyj ustawienia OG Skaner Ustawienia Tryb odblokowywania oryginału w programie Océ Settings Editor w celu zdefiniowania domyś lnych wartoś ci. Określanie sposobu postępowania z oryginałem po zakończeniu skanowania Ustawienie 'Tryb odblokowywania oryginału' zawiera następujące opcje: Ustawienie 'Wstrzymaj' 'Dokument' 'Cofnij' Funkcja Po zakończeniu skanowania skaner przytrzymuje oryginał z tyłu. Po zakończeniu skanowania skaner wypuszcza oryginał z tyłu. Po zakończeniu skanowania skaner cofa oryginał i przytrzymuje go z przodu. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

192 Grube oryginały Wprowadzenie Płytę dociskową skanera można dopasować do gruboś ci oryginału. [32] Pozycje dopasowania Pozycja Gruboś ć 0 (pozycja domyś lna) 2 mm (0.08 cala) 1 4 mm (0.16 cala) 2 6 mm (0.24 cala) 3 8 mm (0.31 cala) 4 10 mm (0.39 cala) 5 12 mm (0.47 cala) 6 14 mm (0.55 cala) 7 16 mm (0.63 cala) [32] Pozycje dopasowania 192 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

193 Dopasowywanie płyty dociskowej do grubości oryginału 1. Otwórz pokrywę skanera, aby odsłonić płytę dociskową. 2. Naciś nij płytę dociskową jedną ręką. 3. Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej częś ci suwaka. Dopasuj suwak do gruboś ci oryginału. [40] Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej części suwaka. [40] Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej części suwaka. Korzystając ze skali pomiarowej na suwaku, dopasuj suwak do gruboś ci oryginału. [41] Skala pomiarowa na suwaku [41] Skala pomiarowa na suwaku Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

194 4. Powtórz te same czynnoś ci dla drugiego suwaka. Upewnij się, że oba suwaki są ustawione na taką samą gruboś ć. 5. Zamknij pokrywę skanera. Wskazówka: Jeś li płyta dociskowa nie będzie w położeniu pracy dłużej niż przez pewien zdefiniowany czas, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: 'Nie można wyregulować skanera. Opuś ć płytę dociskową.'. W przypadku wyś wietlenia takiego komunikatu należy ustawić płytę dociskową w położeniu pracy. Następnie należy poczekać, aż regulacja skanera się zakończy, i ponownie dopasować płytę dociskową. (patrz Inne błędy na stronie 258) Wynik Po ustawieniu OG Skaner Ustawienia Dostosuj Mechanizm podawania oryginału na 'Podawanie grubych oryginałów', transport grubszych oryginałów będzie lepszy. Jednak oryginał jest podawany w skanerze 5 cm dalej niż gruby oryginał. Te dodatkowe centymetry nie są widoczne na wydruku. Po zdefiniowaniu ustawienia OG Skaner Ustawienia Dostosuj Mechanizm podawania oryginału jako normalnego krawędzie będą pokazywane na wydruku. Jednak przy transporcie oryginału może być wymagana pomoc operatora. 194Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

195 Obsługa noś ników w drukarce Cięcie wydruków i cięcie z wyrównaniem noś nika Wprowadzenie W oknie trybu offline panelu operacyjnego drukarki dostępny jest kreator 'Wciąganie i cięcie', który pozwala wykonywać następujące operacje: Cięcie wydruków. Cięcie z wyrównaniem noś nika. Opcja ta umożliwia obcięcie rolki w taki sposób, aby krawędź noś nika była równa. Kreatora 'Wciąganie i cięcie' można używać do cięcia wydruków tylko wtedy, gdy w programie Océ Settings Editor opcja 'Automatyczne cięcie' jest wyłączona. Wskazówka: Gdy opcja 'Automatyczne cięcie' w programie Océ Settings Editor jest włączona, system wykonuje cięcie wydruków automatycznie. Cięcie wydruków przy użyciu kreatora Wciąganie i cięcie 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę do trybu offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Wciąganie i cięcie'. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

196 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Wciąganie i cięcie', aby otworzyć kreatora. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Przygotowanie Wciągania i cięcia...'. System przygotowuje się do zastosowania wciągania i cięcia. Może to trwać od 0 do 20 sekund. 4. Naciś nij przycisk opcji 'Wciąganie', aby podawać noś nik w etapach po 5 cm. 5. Naciś nij przycisk opcji 'Cięcie', aby odciąć wydruk. Gdy cięcie wydruku nie jest konieczne, naciś nij przycisk opcji 'Fiński', aby powrócić do okna trybu online. Po wybraniu przycisku 'Cięcie' system powraca do menu trybu online. Cięcie z wyrównaniem nośnika przy użyciu kreatora Wciąganie i cięcie 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę do trybu offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Wciąganie i cięcie'. 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Wciąganie i cięcie', aby otworzyć kreatora. Gdy w systemie dostępnych jest wiele rolek, na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Wybierz rolkę dla Wciągania i cięcia.' Gdy w systemie jest dostępna 1 rolka, kreator przechodzi bezpoś rednio do okna z monitem 'Cięcie'. 196 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

197 4. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Wybierz rolkę dla Wciągania i cięcia.' Za pomocą dolnych przycisków wybierz rolkę noś nika, który ma być odcięty z wyrównaniem. 5. Naciś nij przycisk opcji 'Dalej', aby kontynuować. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Cięcie'. 6. Za pomocą przycisków dolnych wybierz opcję długoś ci cięcia. Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Tak, długi pasek' Noś nik jest odcinany po wykonaniu pełnego obrotu rolki (50 cm). 'Tak, krótki pasek' Drukarka automatycznie odcina noś nik z najmniejszą możliwą stratą (20 cm). 7. Naciś nij przycisk opcji 'Fiński', aby zatwierdzić ustawienia. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Arkusz cięcia...'. Po odcięciu arkusza następuje automatyczne zakończenie pracy kreatora. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

198 Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w drukarce Wprowadzenie Standardowa konfiguracja urządzenia Océ TCS400 zawiera dwie rolki z noś nikami. Dostępna jest także drukarka Océ TCS400 wyposażona w jedną rolkę. W załączniku A zamieszczona jest lista obsługiwanych typów i rozmiarów noś nika. W tej sekcji zostały opisane następujące zagadnienia: Wyjmowanie i ładowanie rolki z noś nikiem. Zmiana typu noś nika zdefiniowanego w systemie. Kiedy należy to zrobić Rolkę należy zmienić, gdy drukowane zadanie wymaga noś nika o takim typie lub rozmiarze, którego nie ma na żadnej z rolek. Typ noś nika zdefiniowany w systemie należy zmienić, jeś li typ zdefiniowany i załadowany nie są zgodne. Przed rozpoczęciem Użyj ustawienia OG System Noś niki Seria papieru w programie Océ Settings Editor do zdefiniowania właś ciwej serii papieru. 198 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

199 Wyjmowanie rolki z nośnikiem 1. Naciś nij przycisk wciągania umieszczony po prawej stronie rolki. [42] Naciśnięcie przycisku wciągania [42] Naciśnięcie przycisku wciągania Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

200 Noś nik zostanie automatycznie wysunięty z drukarki. 2. Obiema rękami wyjmij rolkę. [43] Wyjmowanie rolki [43] Wyjmowanie rolki 200 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

201 3. Na obu końcach rolki znajdują się kołnierze z uchwytami. Podnieś uchwyty, aby zwolnić kołnierze. [44] Zwalnianie kołnierzy [44] Zwalnianie kołnierzy Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

202 4. Wyjmij kołnierze. [45] Wyjmowanie kołnierzy [45] Wyjmowanie kołnierzy 202 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

203 Ładowanie nowej rolki z nośnikiem 1. Wstaw kołnierze na obu końcach nowej rolki z noś nikiem. 2. Naciś nij uchwyty w dół, aby zamocować kołnierze. 3. Umieś ć łoża w odpowiednim miejscu na końcach ś cieżki. [46] Łoża [46] Łoża Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

204 4. Używając obu rąk, umieś ć oba kołnierze w ciemnoniebieskich łożach w drukarce. 5. Używając obu rąk, wsuń noś nik pod prowadnicę papieru. Umieś ć noś nik w drukarce w sposób pokazany na poniższym rysunku. Noś nik jest ładowany do drukarki z górnej rolki. Upewnij się, że noś nik styka się z prowadnicą papieru. 6. Drukarka automatycznie wciągnie noś nik do właś ciwej pozycji. Podczas ładowania rolki z noś nikiem na ekranie panelu operacyjnego drukarki wyś wietlany jest komunikat z potwierdzeniem operacji. Wskazówka: Drukarka automatycznie wykrywa szerokoś ć noś nika. Wybór ustawień dla nowej rolki z nośnikiem Uwaga: Po załadowaniu nowej rolki z noś nikiem na ekranie panelu operacyjnego drukarki pojawia się kreator. Za pomocą tego kreatora 204Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

205 można zdefiniować typ noś nika i opcje cięcia dla nowej rolki z noś nikiem. 1. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wybierz typ noś nika na rolce (numer)'. Wybierz typ noś nika przy użyciu przycisków dolnych. [47] Wybór typu nośnika [47] Wybór typu nośnika 2. Naciś nij przycisk opcji 'Dalej', aby przejś ć do okna opcji cięcia. Zostanie wyś wietlone zapytanie 'Cięcie?'. 3. Za pomocą przycisków dolnych wybierz opcje cięcia dla noś nika. [48] Wybór opcji cięcia [48] Wybór opcji cięcia Wybierz jedną z poniższych opcji. 'Tak, długi pasek' Noś nik jest odcinany po wykonaniu pełnego obrotu rolki (50 cm). Opcji tej należy użyć w przypadku, gdy noś nik jest uszkodzony lub brudny, np. od pozostałoś ci taś my. 'Tak, krótki pasek' Noś nik jest odcinany z najkrótszym możliwym paskiem (20 cm). 'Nie' Noś nik nie jest odcinany. 4. Naciś nij przycisk 'Fiński', aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć działanie kreatora. Zmiana zdefiniowanego w systemie typu nośnika Uwaga: Typ noś nika należy poprawić tylko w przypadku, gdy podczas ładowania rolki zdefiniowany został niewłaś ciwy typ noś nika. W przypadku zdefiniowania typu noś nika innego niż załadowany w Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

206 systemie jakoś ć wydruku może ulec pogorszeniu, a system może zostać zanieczyszczony. 1. Naciś nij przycisk online/offline, aby przełączyć drukarkę do trybu offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Zmień typ noś nika'. [49] Karta zmiany typu nośnika w oknie trybu offline [49] Karta zmiany typu nośnika w oknie trybu offline 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Zmień typ noś nika', aby otworzyć kreatora. 4. W oknie wprowadzenia zostanie wyś wietlony komunikat 'Użyj przycisku wciągania, aby wymienić rolkę. Naciś nij przycisk Dalej, aby zmienić typ noś nika dla załadowanej rolki.'. [50] Ekran wprowadzenia [50] Ekran wprowadzenia Jeś li nie chcesz ładować nowej rolki, naciś nij prawy górny przycisk, aby kontynuować pracę kreatora w oknie wprowadzenia. Jeś li chcesz załadować nową rolkę, naciś nij przycisk wciągania, aby zmienić rolkę z noś nikiem. Naciś nięcie przycisku wciągania 5. Po naciś nięciu przycisku wciągania na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Załaduj nowy noś nik'. Zmień rolkę z noś nikiem w sposób opisany powyżej. 6. Jeś li przycisk wciągania nie zostanie naciś nięty i praca kreatora 'Zmień typ noś nika' będzie kontynuowana, na ekranie wyś wietlony zostanie komunikat 'Wybierz rolkę, dla której chcesz zmienić typ noś nika...'.za 206 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

207 pomocą przycisków dolnych wybierz właś ciwą rolkę, dla której chcesz zmienić typ noś nika. [51] Wybór rolki przy zmianie typu nośnika [51] Wybór rolki przy zmianie typu nośnika 7. Naciś nij przycisk opcji 'Dalej', aby kontynuować. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Zmiana typu noś nika rolki [numer]'. Za pomocą przycisków dolnych wybierz właś ciwy typ noś nika dla danej rolki. [52] Wybór właściwego typu nośnika dla danej rolki [52] Wybór właściwego typu nośnika dla danej rolki 8. Naciś nij przycisk 'Fiński', aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć działanie kreatora. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

208 Definiowanie właś ciwego noś nika dla zadań Definicja Aby uzyskać optymalną jakoś ci wydruku: Upewnij się, że w drukarce umieszczono i zdefiniowano właś ciwy typ noś nika. Użyj kreatora 'Zmień typ noś nika', aby załadować rolkę noś nika i zmienić typ noś nika zdefiniowanego w systemie. Upewnij się, że zdefiniowano właś ciwy typ noś nika dla danego zadania. Upewnij się, że zdefiniowany w zadaniu typ i format noś nika jest dostępny w drukarce. Zdefiniuj właś ciwy noś nik w drukarce i prawidłowe ustawienia w narzędziach służących do przesyłania zadań, aby skonfigurować urządzenie Océ TCS400 do wydajnej pracy i uzyskać wysoką jakoś ć wydruków. Aby uzyskać dużą wydajnoś ć przy różnych rozmiarach noś nika: 1. Załaduj do drukarki 2 rolki noś nika tego samego typu, ale o różnych rozmiarach. 2. Użyj orientacji 'Poziomo', aby wydrukować zadanie na noś niku, który jest o jeden rozmiar mniejszy niż noś nik zdefiniowany w systemie. Na przykład wydruki formatu A1 można wydrukować w poziomie na formacie A0, a wydruki formatu A2 w poziomie na formacie A1. Nie trzeba ciąć noś nika ręcznie. 3. Aby orientacja była zmieniana automatycznie, użyj ustawienia 'Obracanie automatyczne', dostępnego w programie Océ Settings Editor lub w narzędziach służących do przesyłania zadań. 208 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

209 Wskazówka: Powyższa procedura jest oparta na rozmiarach DIN. Procedury tej można także użyć w przypadku rozmiarów ANSI. Aby uzyskać jak największą wydajnoś ć: 1. Załaduj do drukarki 2 rolki noś nika tego samego typu i o tym samym rozmiarze. 2. Włącz opcję 'Automatyczna zmiana rolek' w programie Océ Settings Editor lub w narzędziach służących do przesyłania zadań. Jeś li rolka 1 będzie pusta, drukarka przełączy się automatycznie na rolkę 2. Aby uzyskać jak najlepszą jakoś ć wydruku: 1. Załaduj do drukarki 2 rolki noś nika o tym samym rozmiarze, ale innego typu. 2. Zdefiniuj typy noś nika dla wymaganej jakoś ci wydruków. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

210 Czas schnięcia Typowy czas schnięcia Wprowadzenie Drukarka automatycznie dostosowuje domyś lny czas schnięcia. Domyś lny czas schnięcia zależy od następujących czynników: typu noś nika, wilgotnoś ci powietrza, trybu drukowania. W przypadku drukowania w odcieniach szaroś ci w trybie jakoś ci 'Kontrola' czas schnięcia zmniejsza się do 20% wartoś ci domyś lnej. Czas schnięcia może być modyfikowany dla wszystkich typów noś ników. Można okreś lić wartoś ć procentową domyś lnego czasu schnięcia w zakresie od 0% do 999% (patrz Zmiana domyś lnego czasu schnięcia na stronie 213). 210 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

211 Typowe wartości czasu schnięcia dla różnych typów nośnika W poniższej tabeli podano typowe wartoś ci czasu schnięcia dla noś ników firmy Océ w warunkach standardowych (22 C, 50% wilgotnoś ci względnej). [33] Typowe wartoś ci czasu schnięcia dla różnych typów noś nika Typ noś nika Nazwa noś nika Czas schnięcia Papier kreś larski Papier kreś larski Océ 80 g/m 2 2'15" Papier standardowy Papier standardowy Océ 90 g/m 2 Papier dokumentowy Luksusowy papier dokumentowy Premium coated paper (papier powlekany o podwyższonej jakoś ci) Coated bond (powlekany papier dokumentowy) Matt photo paper (matowy papier fotograficzny) High gloss photo paper (papier fotograficzny o wysokim połysku) Papier dokumentowy niepowlekany Océ, 20 funtów Luksusowy papier dokumentowy niepowlekany Océ, 24 funty Papier podwyższonej jakoś ci Océ 90 g/m 2 Barwny papier dokumentowy powlekany Océ, 24 funty Elegancki papier matowy Océ 100 (170) g/m 2 Błyszczący papier fotograficzny Smartfit Plus Photogloss Océ 175 g/m 2 Kalka kreś larska Kalka kreś larska Océ 90 g/m 2 Półprzezroczysty papier dokumentowy Jednobarwny papier welinowy Półprzezroczysty papier dokumentowy Océ, 16 funtów Półprzezroczysty papier dokumentowy Océ, 18 funtów Jednobarwny papier welinowy Océ, 16 funtów Jednobarwny papier welinowy Océ, 20 funtów 1'15" 1'15" 0'20" 0'20" 0'20" 3'00" 6'40" 8'00" 1'45" 8'40" Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

212 Typ noś nika Nazwa noś nika Czas schnięcia Pergamin do druku w kolorze Folia matowa Papier zwykły ekologiczny Kalka kreś larska (Japan) Papier zwykły niepowlekany Matt film (thin) Pergamin do druku w kolorze Océ, 20 funtów Folia dwustronnie matowa Océ, 95 µ Folia dwustronnie matowa wymazywalna Océ, 3 mil Folia dwustronnie matowa wymazywalna Océ, 4 mil Papier zwykły niepowlekany Océ 64 g/m 2 [33] Typowe wartości czasu schnięcia dla różnych typów nośnika 9'20" 12'40" 2'15" Kalka niepowlekana Océ 75 g/m 2 8'00" 8'20" 8'20" Wskazówka: Aby uzyskać maksymalną wydajnoś ć, system nie realizuje ustawień czasu schnięcia krótszych niż 20 sekund. Jeś li domyś lny czas schnięcia zostanie zmieniony, system wykorzystuje czas schnięcia równy lub mniejszy niż 20 sekund do wykonywania operacji arytmetycznych. 212 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

213 Zmiana domyś lnego czasu schnięcia Wprowadzenie Czas schnięcia można ustawić jako procent wartoś ci domyś lnej. Jeś li na przykład domyś lny czas schnięcia dla papieru powlekanego o podwyższonej jakoś ci jest ustawiony jako 200 %, to zgodnie z warunkami podanymi w powyższej tabeli czas schnięcia będzie wynosić 40 sekund. Modyfikowanie domyślnego czasu schnięcia 1. Otwórz aplikację Océ Settings Editor. 2. Przejdź do ustawienia OG Drukarka Ustawienia dotyczące noś ników Czas schnięcia. 3. Wybierz odpowiedni typ noś nika. 4. Okreś l wymaganą wartoś ć procentową. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

214 Drukowanie ciągłe Tryb awaryjny Wprowadzenie W przypadku uszkodzenia głowic drukujących drukarka Océ TCS400 może kontynuować drukowanie, zachowując taką samą jakoś ć wydruków. Korzystanie z tej opcji jest możliwe tylko przy włączonej opcji OG Drukarka Tryb awaryjny w programie Océ Settings Editor. Tryb awaryjny staje się aktywny po tym, jak system wykona czynnoś ć optymalizacji jakoś ci druku. Użycie trybu awaryjnego Jeś li tryb awaryjny jest włączony, w przypadku uszkodzenia głowic drukujących drukowanie jest kontynuowane z zachowaniem jakoś ci, ale z dwukrotnie mniejszą prędkoś cią. Jeś li w trybie drukowania w odcieniach szaroś ci uszkodzeniu ulegnie kolorowa głowica drukująca, drukowanie będzie kontynuowane z pełną szybkoś cią. Jeś li przestanie działać głowica drukująca w kolorze czarnym, drukowanie jest kontynuowane, lecz jego prędkoś ć obniża się dwukrotnie. Jeś li tryb awaryjny nie jest włączony, w przypadku kontynuowania drukowania jakoś ć wydruków obniży się. Szybkoś ć drukowania się nie zmniejszy. (patrz Wymiana wadliwej głowicy drukującej na stronie 229) 214Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

215 Drukowanie nocne Wprowadzenie Drukarka Océ TCS400 posiada możliwoś ć drukowania bez nadzoru, na przykład po godzinach pracy. Korzystanie z tej opcji jest możliwe tylko przy włączonej opcji OG Drukarka Kalibracja Drukowanie nocne w programie Océ Settings Editor. Gdy opcja 'Drukowanie nocne' jest włączona, system automatycznie wykona czynnoś ci kontrolne, wyrównanie i kalibrację w celu zapewnienia niezmienionej jakoś ci druku. Znaczne zmiany temperatury lub wilgotnoś ci powietrza mogą pogorszyć jakoś ć wydruku. Użyj opcji OG Drukarka Wyrównanie uzależnione od klimatu, aby okreś lić, czy po wystąpieniu znacznej zmiany warunków klimatycznych system ma automatycznie przeprowadzać wyrównanie. Konfigurowanie drukowania nocnego Ustawienie 'Drukowanie nocne' zawiera następujące opcje: Ustawienie 'Kontrola' 'Kontrola i optymalizacja.'. 'Wyłączone.'. Funkcja System sprawdza, czy żadna z dysz głowic drukujących nie działa wadliwie. System sprawdza, czy żadna z dysz głowic drukujących nie działa wadliwie i przeprowadza ich wyrównanie. Wskazówka: Użyj ustawienia OG Drukarka Kalibracja Czas między kontrolami w trybie drukowania nocnego w celu zdefiniowania liczby wydruków, które system automatycznie wykona w celu kalibracji. System nie przeprowadza kalibracji ani kontroli. Wskazówka: Gdy ustawienie 'Drukowanie nocne' jest ustawione na 'Kontrola' lub 'Kontrola i optymalizacja', można zdefiniować liczbę wydruków, które system automatycznie wykona w celu kalibracji. Użyj ustawienia OG Drukarka Kalibracja Czas między kontrolami w trybie drukowania nocnego w programie Océ Settings Editor. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

216 Upewnij się, że tryb awaryjny jest włączony w celu zapewnienia optymalnej jakoś ci druku w trybie 'Drukowanie nocne'.(patrz Tryb awaryjny na stronie 214). Kalibracja jest możliwa tylko wtedy, gdy w systemie załadowany jest noś nik jednego z niżej wymienionych typów. Papier standardowy. Papier powlekany o podwyższonej jakoś ci. Papier dokumentowy. Powlekany papier dokumentowy. Matowy papier fotograficzny. High gloss photo paper (papier fotograficzny o wysokim połysku). Deluxe bond (luksusowy papier dokumentowy) Wskazówka: Gdy wymienione noś niki nie są dostępne w systemie, moment kalibracji zostaje przesunięty do czasu drukowania na noś niku odpowiedniego typu. Wskazówka: W przypadku wykrycia przez system wadliwej głowicy drukującej przy włączonym trybie awaryjnym nastąpi automatyczne przejś cie do trybu awaryjnego (patrz Tryb awaryjny na stronie 214). 216 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

217 Edycja końcowa: Opcjonalny stelaż odbiorczy kopii Wprowadzenie Stelaż odbiorczy kopii jest wymagany w przypadku wersji z trzema rolkami. Stelaż odbiorczy kopii jest ruchomą tacą odbiorczą umieszczoną za drukarką. Cel Za pomocą stelażu odbiorczego kopii można odbierać wydrukowane kopie. Przed przystąpieniem do odbierania wydruków stelaż odbiorczy kopii należy odpowiednio dostosować. Sposób dostosowania stelażu odbiorczego kopii zależy od wykonywanego typu zadań drukowania. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

218 Części składowe [53] Opcjonalny stelaż odbiorczy kopii 4 2 I II [53] Opcjonalny stelaż odbiorczy kopii [34] Częś ci składowe i funkcje stelaża odbiorczego kopii Nr Element Funkcja 1 Prowadnice regulujące Pozwalają ustawiać stelaż 2 Stoper krawędzi górnej Zatrzymuje krawędź górną wydruku 3 Stoper krawędzi dolnej Zatrzymuje krawędź dolną wydruku 4 Lewy i prawy uchwyt: Obniżają stelaż 5 Koniec stelaża Podnosi stelaż [34] Części składowe i funkcje stelaża odbiorczego kopii 218 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

219 Dostosowanie do standardowych zadań drukowania Uwaga: Stelaż może pomieś cić maksymalnie 15 wydruków w takim położeniu. W przypadku próby odebrania większej liczby wydruków mogą one zostać uszkodzone. 1. Umieś ć stelaż stroną I opartą o tył drukarki. 2. Zabezpieczyć stelaż za pomocą blokad kół. 3. Umieś ć stopery dolnych krawędzi na końcu tacy. 4. Dostosować stelaż, korzystając z prowadnic ustawionych w położeniach oznaczonych na następującym rysunku. [54] Dostosowanie stelaża do standardowych prac drukowania [54] Dostosowanie stelaża do standardowych prac drukowania Za pomocą uchwytów po prawej i lewej stronie obniż tacę. Chwyć za koniec tacy, aby ją podnieś ć. Wskazówka: Położenie stopera górnej krawędzi w takiej sytuacji nie jest ważne. Dostosowanie do prac drukowania o tym samym rozmiarze nośnika Uwaga: Stelaż może pomieś cić maksymalnie 100 wydruków w takim położeniu. 1. Umieś ć stelaż stroną II opartą o tył drukarki. 2. Zabezpieczyć stelaż za pomocą blokad kół. 3. Umieś ć stopery dolnych krawędzi na końcu pierwszego arkusza w przypadku prostego stosu. 4. Dostosować stelaż, korzystając z prowadnic ustawionych w położeniach oznaczonych na następującym rysunku. [55] Dostosowanie do prac drukowania o tym samym rozmiarze nośnika [55] Dostosowanie do prac drukowania o tym samym rozmiarze nośnika Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

220 Za pomocą uchwytów po prawej i lewej stronie obniż tacę. Złap za koniec tacy, aby ją podnieś ć. 5. Ustawić stoper górnej krawędzi w położeniu odpowiadającym rozmiarowi wydruku. Oznaczenia na stoperze dolnej krawędzi pokazują długoś ć cięcia w kierunku pionowym. Naciś nij uchwyt stopera górnej krawędzi, aby go dostosować. Wskazówka: W tym położeniu można odbierać wszystkie typy noś ników oprócz błyszczącego papieru fotograficznego oraz folii. Dostosowanie do prac drukowania o tym różnych rozmiarach nośnika Uwaga: Stelaż może pomieś cić maksymalnie 100 wydruków w takim położeniu. 1. Umieś ć stelaż stroną II opartą o tył drukarki. 2. Zabezpiecz stelaż za pomocą blokad kół. 3. Umieś ć stopery dolnych krawędzi na tacy. 4. Dostosować stelaż za pomocą prowadnic do jednej z 4 pozycji zaznaczonych na następującym rysunku, aby znaleź ć odpowiedni punkt równowagi dla najdłuższych wydruków. [56] Dostosowanie do zadań drukowania o różnych rozmiarach nośnika [56] Dostosowanie do zadań drukowania o różnych rozmiarach nośnika Za pomocą uchwytów po prawej i lewej stronie obniż tacę. Złap za koniec tacy, aby ją podnieś ć. 5. Ustaw stoper górnej krawędzi w położeniu odpowiadającym rozmiarowi najkrótszego wydruku. Oznaczenia na stoperze dolnej krawędzi pokazują długoś ć cięcia w kierunku pionowym. Naciś nij uchwyt stopera górnej krawędzi, aby go dostosować. 220 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

221 Dostosowanie do prac drukowania o wilgotnych wydrukach Uwaga: Stelaż może pomieś cić maksymalnie 100 wydruków w takim położeniu. 1. Umieś ć stelaż stroną II opartą o tył drukarki. 2. Zabezpiecz stelaż za pomocą blokad kół. 3. Umieś ć stopery dolnych krawędzi na tacy. 4. Dostosuj stelaż, korzystając z prowadnic ustawionych w położeniach oznaczonych na jednym następujących rysunków. [57] Dostosowanie stelaża do standardowych prac o wilgotnych wydrukach [57] Dostosowanie stelaża do standardowych prac o wilgotnych wydrukach [58] Dostosowanie stelaża do standardowych prac o bardzo wilgotnych wydrukach [58] Dostosowanie stelaża do standardowych prac o bardzo wilgotnych wydrukach Za pomocą uchwytów po prawej i lewej stronie obniż tacę. Złap za koniec tacy, aby ją podnieś ć. Wskazówka: Oznaczenie dla bardzo wilgotnych wydruków znajduje się u dołu prowadnic regulujących. Podnieś i obróć prowadnice, aby ustawić stelaż w położeniu dla bardzo wilgotnych wydruków. Zarządzanie zadaniami w drukarce Océ TCS

222 222 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

223 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 10 Obsługa urządzenia 223

224 Obsługa urządzenia wprowadzenie Definicja W tym rozdziale opisano czynnoś ci związane z obsługą urządzenia przez operatora. Atrybuty Operator może wykonywać następujące czynnoś ci w zakresie obsługi: Wymiana pojemników z tuszem Wymiana wadliwych głowic drukujących. Wymiana kasety konserwacyjnej Czyszczenie obszaru skanowania. 224Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

225 Czynnoś ci związane z konserwacją drukarki Wymiana pojemników z tuszem Wprowadzenie Drukarka Océ TCS400 posiada cztery pojemniki z tuszem, wymienione poniżej. Jeden pojemnik na tusz w kolorze błękitnym. Pojemnoś ć 400 ml. Jeden pojemnik na tusz w kolorze amarantowym. Pojemnoś ć 400 ml. Jeden pojemnik na tusz w kolorze żółtym. Pojemnoś ć 400 ml. Jeden pojemnik na tusz w kolorze czarnym. Pojemnoś ć 400 ml. Karta informująca o poziomie tuszu na panelu operacyjnym drukarki pokazuje poziom tuszu każdego koloru w postaci wartoś ci procentowej. Wymiany pojemników z tuszem można dokonać w dowolnej chwili. Czynnoś ć ta nie wymaga użycia kreatora. Kiedy należy to zrobić Wymianę pojemnika z tuszem trzeba przeprowadzić w następujących sytuacjach: Wskaź nik poziomu tuszu na panelu operacyjnym drukarki wskazuje 0%. Gdy pojemnik z tuszem jest pusty, wskaź nik ten miga. Gdy pojemnik zostanie wymieniony, drukarka kontynuuje drukowanie, korzystając z tuszu dostępnego w systemie. Gdy na ekranie wyś wietlone zostanie okienko z komunikatem: Wyś wietlone zostanie okienko z następującym komunikatem 'Brak [kolor] tuszu. Wymień pojemnik z tuszem'. System emituje podwójny sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Drukarka przerywa wykonywanie zadania. Wymagana jest natychmiastowa interwencja. Obsługa urządzenia 225

226 Wyjmowanie pojemnika z tuszem 1. Naciś nij wgłębienie na pojemniku z tuszem do ś rodka i do góry, aby zwolnić pojemnik. [59] Pchnij pojemnik do środka i w górę. [59] Pchnij pojemnik do środka i w górę. 226 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

227 2. Wyciągnij pojemnik ze szczeliny, pociągając go prosto do siebie. [60] Wyciągnij pojemnik. [60] Wyciągnij pojemnik. Wskaź nik odpowiadający wyjętemu pojemnikowi na panelu operacyjnym zmieni postać na linię przerywaną. Obsługa urządzenia 227

228 Wkładanie pojemnika z tuszem Uwaga: Upewnij się, że nowy pojemnik zawiera tusz tego samego koloru, co pojemnik usunięty. 1. Chwyć pojemnik z tuszem, skierowany kolorową etykietą ku sobie. Pojemniki z tuszem są ułożone w kolejnoś ci pokazanej na panelu operacyjnym drukarki. Kolejnoś ć pojemników od lewej do prawej jest następująca: błękitny, amarantowy, żółty, czarny (CMYK). Etykieta umieszczona na pojemniku wskazuje kolor tuszu w pojemniku. Wskazówka: Nie należy potrząsać pojemnikiem ani dotykać otworu. 2. Wsuń pojemnik do szczeliny, aż do wyczuwalnego oporu. Wskazówka: Pojemnik można włożyć tylko w jeden sposób. Pojemnik pasuje tylko do szczeliny, do której przypisany jest dany kolor. Włożenie pojemnika w nieprawidłowy sposób lub do niewłaś ciwej szczeliny jest niemożliwe. Nie należy próbować wkładać pojemnika na siłę. 3. Naciś nij wgłębienie na pojemniku z tuszem do ś rodka i do dołu, aż pojemnik zatrzaś nie się na swoim miejscu. Po wykryciu przez drukarkę pełnego pojemnika wskaź nik poziomu tuszu na panelu operacyjnym pokazuje 100%. 228 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

229 Wymiana wadliwej głowicy drukującej Wprowadzenie Drukarka Océ TCS400 posiada dziesięć głowic drukujących, wymienionych poniżej. Dwie głowice dla koloru błękitnego (C). Dwie głowice dla koloru amarantowego (M). Dwie głowice dla koloru żółtego (Y). Cztery głowice dla koloru czarnego (K). Wymieniając wadliwą głowicę, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyś wietlanymi w kreatorze na panelu operacyjnym. Po wymianie wadliwej głowicy drukującej system przeprowadza wyrównanie. Podczas wykonywania procedury wyrównywania niezbędna jest obecnoś ć noś nika. Przed uruchomieniem kreatora 'Wymień głowicę drukującą' należy upewnić się, że załadowana jest przynajmniej jedna rolka noś nika. Wymiany głowic należy dokonywać tylko wówczas, gdy są wadliwe. Wymiana pracujących prawidłowo głowic skraca czas ich pracy i jest ź ródłem problemów w układzie tuszu. Wskazówka: Wymiany wadliwych głowic należy dokonywać wyłącznie za pomocą kreatora 'Wymień głowicę drukującą'. Kiedy należy to zrobić System wskazuje, które głowice drukujące są uszkodzone. Należy wymienić tylko te głowice, które zostały wskazane przez system. Uszkodzenia głowic drukujących są sygnalizowane przy użyciu następujących sposobów. Wyś wietlany jest komunikat o błędzie z żądaniem wymiany wadliwych głowic drukujących. W oknie trybu online na karcie z informacjami o głowicach głowice drukujące z uszkodzonymi dyszami są oznaczone ikoną, która przedstawia głowicę z dyszami. Obsługa urządzenia 229

230 Gdy dysze głowicy drukującej są uszkodzone, nie można drukować. Włączenie trybu awaryjnego nie spowoduje obniżenia jakoś ci wydruków. Zmniejszy się natomiast szybkoś ć drukowania.(patrz Wymiana wadliwej głowicy drukującej na stronie 229). Jeś li tryb awaryjny nie zostanie włączony, jakoś ć wydruków obniży się. Nie zmniejszy się szybkoś ć drukowania. Wyjmowanie głowicy drukującej Uwaga: Nie należy otwierać górnej pokrywy, gdy kreator nie jest uruchomiony. Gdy pokrywa zostanie otwarta bez uruchomienia kreatora, system wyemituje długi, ciągły sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Gdy pokrywa zostanie otwarta podczas drukowania, drukarka przerwie wykonywanie zadania. Po zamknięciu pokrywy wydruk zostanie odcięty. Następnie całe zadanie zostanie wznowione. 1. Naciś nij przycisk online/offline na panelu operacyjnym drukarki, aby przełączyć drukarkę do trybu offline. 2. Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Wymień głowicę drukującą'. 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Wymień głowicę drukującą', aby otworzyć kreatora. W oknie wprowadzenia zostanie wyś wietlony komunikat 'Użyj tego kreatora, aby wymienić głowice drukujące. Do kalibracji potrzebna jest rolka.'. 4. Naciś nij przycisk 'Dalej'. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wybierz rolkę, która ma zostać użyta'. Pod koniec działania kreatora wykonywana jest kalibracja. Kalibrację można przeprowadzić tylko dla 6 zdefiniowanych typów noś nika (patrz Drukowanie nocne na stronie 215). Jeś li przeprowadzenie kalibracji dla noś ników znajdujących się w drukarce nie jest możliwe, zostanie wyś wietlony monit o załadowanie prawidłowego noś nika. Jeś li przeprowadzenie kalibracji przy użyciu jednej z rolek jest możliwe, 230 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

231 system automatycznie użyje właś ciwej rolki noś nika. Jeś li możliwe jest przeprowadzenie kalibracji dla obu rolek, należy wybrać rolkę za pomocą przycisków dolnych. 5. Naciś nij przycisk 'Dalej'. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Przesuwanie karetki w pozycję ś rodkową...', a głowica przesuwać się będzie w kierunku ś rodka. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Otwórz górną pokrywę.'. 6. Otwórz górną pokrywę. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Wymiana głowic drukujących' oraz numery głowic, które należy wymienić. Obsługa urządzenia 231

232 7. Po dokonaniu wymiany wadliwych głowic naciś nij przycisk 'Dalej'. Na karetce głowicy drukującej odszukaj właś ciwy numer głowicy. 8. Odciągnij do góry metalowy zacisk głowicy drukującej. Pokrywa przesunie się do góry. Zacisk należy przytrzymać jedną ręką, gdyż jest on połączony z mechanizmem sprężynowym. 232 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

233 9. Drugą ręką należy wyjąć głowicę. Przesuń głowicę drukującą w kierunku od ś rodka karetki i wyjmij ją. Wkładanie głowicy drukującej 1. Usuń taś mę ochronną z nowej głowicy drukującej. Wskazówka: Po usunięciu taś my ochronnej nie wolno dotykać powierzchni kontaktowej i dysz głowicy. 2. Jedną ręką przytrzymaj zacisk, a drugą ręką umieś ć nową głowicę w uchwycie głowicy. Głowicę drukującą można włożyć tylko w jeden sposób. 3. Przesuń głowicę w kierunku ś rodka aż do jej zatrzaś nięcia w szczelinie montażowej. 4. Ostrożnie zwolnij zacisk. Na panelu operacyjnym naciś nij przycisk 'Dalej'. 5. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Czy głowica drukująca [numer i kolor] została włożona ponownie czy jest nowa?'. Obsługa urządzenia 233

234 6. Naciś nij przycisk 'Włożona ponownie' lub 'Nowa'. Wybierz opcję 'Włożona ponownie', jeś li wyjęta głowica została włożona z powrotem. Wybierz opcję 'Nowa', jeś li została włożona nowa głowica. Komunikat na ekranie jest wyś wietlany dla każdej wymienionej głowicy. Wskazówka: Dla uzyskania optymalnej jakoś ci wydruku system potrzebuje informacji, czy głowica jest ciepła czy zimna. Włożona ponownie głowica będzie ciepła, natomiast nowa głowica będzie zimna. Głowice drukujące należy zawsze przechowywać w temperaturze pokojowej. 7. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Upewnij się, że wszystkie pokrywy głowic są prawidłowo umiejscowione.'. Naciś nij przycisk 'Gotowe'. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Zamknij górną pokrywę.'. 8. Zamknij górną pokrywę. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Przesuwanie karetki w pozycję spoczynku...'. 9. Naciś nij przycisk 'Dalej', aby rozpocząć kalibrację i wyrównanie głowic drukujących. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Kalibracja...'. Proces kalibracji trwa kilka minut. Można go zatrzymać w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk 'Anuluj'. Po zakończeniu kalibracji na ekranie wyś wietlany jest stan kalibracji. 234Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

235 Wymiana kasety konserwacyjnej Wprowadzenie Kaseta konserwacyjna wyciera głowice drukujące i zakrywa dysze głowic. Kiedy należy to zrobić Wymiany kasety konserwacyjnej należy dokonać w następujących sytuacjach. Na panelu operacyjnym drukarki zostanie wyś wietlony komunikat 'Kaseta konserwacyjna prawie pełna.' Jakoś ć wydruku może ulec pogorszeniu. Należy niezwłocznie wymienić kasetę. Na panelu operacyjnym drukarki zostanie wyś wietlony komunikat 'Kaseta konserwacyjna pełna. Naciś nij Kontynuuj, aby uruchomić kreatora wymiany kasety.' Program Océ System Control Panel również sygnalizuje koniecznoś ć wymiany kasety. Wyś wietlony zostanie komunikat 'Kaseta konserwacyjna pełna. Naciś nij Kontynuuj, aby uruchomić kreatora wymiany kasety.'. Gdy kaseta konserwacyjna jest pełna, system emituje podwójny sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Wymagana jest natychmiastowa interwencja. Komunikat ten zostaje wyś wietlony po wykonaniu ok m 2 wydruków. Dokładna wartoś ć zależy od używanego trybu drukowania. Komunikat ten umożliwia dostęp do kreatora przeprowadzającego procedurę wymiany kasety konserwacyjnej. Gdy w chwili uruchomienia systemu kaseta konserwacyjna nie znajduje się na swoim miejscu, system emituje sygnał dź więkowy błędu. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Na panelu operacyjnym drukarki wyś wietlony zostanie komunikat 'Kaseta konserwacyjna jest nieobecna.' Komunikat ten umożliwia dostęp do kreatora przeprowadzającego procedurę wymiany kasety konserwacyjnej. Dostęp do kreatora można zawsze uzyskać w trybie offline. Obsługa urządzenia 235

236 Wyjmowanie kasety konserwacyjnej Uwaga: Nie należy wyjmować kasety konserwacyjnej, gdy kreator nie jest uruchomiony. Można w ten sposób poważnie uszkodzić głowice drukujące. Gdy drzwiczki konserwacyjne zostaną otwarte bez uruchomienia kreatora, wyś wietlony zostanie monit z poleceniem zamknięcia drzwiczek. 1. Naciś nij przycisk online/offline na panelu operacyjnym drukarki, aby przełączyć drukarkę do trybu offline. Jeś li w wyniku wyś wietlenia komunikatu 'Kaseta konserwacyjna pełna. Naciś nij Kontynuuj, aby uruchomić kreatora wymiany kasety.' użytkownik wymieni kasetę, należy nacisnąć klawisz 'Kontynuuj', aby uruchomić kreator 'Wymień kasetę.'. Następnie przejdź do punktu Użyj przycisków górnych, aby przejś ć do karty 'Wymień kasetę'. 3. Naciś nij przycisk znajdujący się poniżej karty 'Wymień kasetę', aby otworzyć kreatora. W oknie wprowadzenia zostanie wyś wietlony komunikat 'Użyj tego kreatora, aby wymienić kasetę konserwacyjną.'. 236 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

237 4. Użyj prawego górnego przycisku, aby z ekranu wprowadzenia przejś ć do kreatora. Na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat 'Przesuwanie karetki w pozycję ś rodkową...', a głowica przesuwać się będzie w kierunku ś rodka. Następnie w oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Otwórz drzwi konserwacyjne.'. 5. Otwórz drzwiczki kasety konserwacyjnej. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Wyjmij kasetę.'. 6. Naciś nij zielony uchwyt w lewo, aby odblokować pokrywę kasety konserwacyjnej. Obsługa urządzenia 237

238 7. Wyciągnij kasetę konserwacyjną. Wskazówka: Kasetę konserwacyjną należy zawsze przechowywać w pozycji poziomej, aby zapobiec wylewaniu się tuszu. Należy postępować ostrożnie, uważając na tusz znajdujący się w kasecie. Wkładanie kasety konserwacyjnej 1. Wsuń nową kasetę konserwacyjną do uchwytu kasety. 2. Zamknij pokrywę kasety konserwacyjnej. Pokrywa blokuje się automatycznie. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Czy włożona kaseta jest używana czy nowa?'. 238 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

239 3. Naciś nij przycisk opcji 'Używana' lub 'Nowa'. Wybierz opcję 'Używana', jeś li włożono kasetę, która była używana wcześ niej. Licznik stopnia zużycia nie zostanie przestawiony na wartoś ć zero. Wybierz opcję 'Nowa', jeś li włożono kasetę, która nie była używana wcześ niej. Licznik stopnia zużycia zostanie ustawiony na wartoś ć zero. Wskazówka: Należy upewnić się, że została wybrana właś ciwa opcja. Nigdy nie należy wybierać opcji 'Nowa' w przypadku używanej kasety. Może to spowodować poważne uszkodzenie drukarki. 4. Zamknij drzwiczki kasety konserwacyjnej. W oknie zostanie wyś wietlone zapytanie 'Przesuwanie karetki w pozycję spoczynku...'. Obsługa urządzenia 239

240 Czynnoś ci związane z konserwacją skanera Czyszczenie obszaru skanowania Wprowadzenie W tej sekcji opisano sposób czyszczenia szklanej płyty i białej płyty dociskowej skanera Océ TCS400. Potrzebne przybory znajdują się w zestawie konserwacyjnym dostarczanym razem ze skanerem. Wymagane narzędzia 2 gładkie szmatki. Środek do czyszczenia szkła nie pozostawiający smug. 240 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

241 Czyszczenie obszaru skanowania Uwaga: Nie należy używać materiałów ś ciernych, acetonu, benzyny ani żadnych płynów zawierających te ś rodki chemiczne. Nie należy bezpoś rednio spryskiwać skanera płynem. 1. Wyłącz skaner i odłącz przewód zasilający. 2. Otwórz pokrywę skanera, aby odsłonić płytę dociskową. 3. Wyjmij płytę dociskową. Naciś nij płytę dociskową jedną ręką. Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej częś ci suwaka. Przesuń suwak do ś rodka, aby odłączyć płytę dociskową. [61] Naciśnij płytę dociskową jedną ręką. Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej części suwaka. Przesuń suwak do środka, aby odłączyć płytę dociskową. [61] Naciśnij płytę dociskową jedną ręką. Włóż dwa palce w otwory znajdujące się w przedniej części suwaka. Przesuń suwak do środka, aby odłączyć płytę dociskową. Obsługa urządzenia 241

242 Powtórz te same czynnoś ci dla drugiego suwaka. Użyj dwóch uchwytów znajdujących się na płycie dociskowej i wyjmij ją. [62] Jeden z dwóch uchwytów znajdujących się na płycie dociskowej [62] Jeden z dwóch uchwytów znajdujących się na płycie dociskowej 4. Wyczyś ć szklaną płytę. Użyj do czyszczenia miękkiej szmatki i delikatnego ś rodka do czyszczenia szkła, który nie pozostawia smug. Używając drugiej suchej szmatki, wytrzyj szklaną płytę do sucha. 5. Wyczyś ć białą płytę dociskową. Biała powierzchnia tła znajduje się po drugiej stronie płyty dociskowej wyjętej w kroku 3. Wyczyś ć białą powierzchnię i rolki transportowe, używając miękkiej szmatki i delikatnego ś rodka do czyszczenia szkła, 242 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

243 który nie pozostawia smug. Najpierw należy wyczyś cić białą powierzchnię tła, a następnie rolki transportowe. Używając drugiej suchej szmatki wytrzyj płytę i rolki. 6. Włóż płytę dociskową na miejsce. Trzymając dwa uchwyty płyty dociskowej, umieś ć ją na szklanej płycie. Upewnij się, że sprężyny są właś ciwie ułożone względem bolców. [63] Upewnij się, że sprężyny są właściwie ułożone względem bolców [63] Upewnij się, że sprężyny są właściwie ułożone względem bolców Obsługa urządzenia 243

244 Umieś ć uchwyty na swoim miejscu. 7. Ustaw suwaki w pozycji początkowej. Przesuń suwak do ś rodka płyty dociskowej, aż do przycisku blokady. Przytrzymaj suwak w tej pozycji. [64] Położenie przycisku blokady [64] Położenie przycisku blokady Naciś nij przycisk blokady i zwolnij suwak. Naciś nij płytę dociskową jedną ręką. Upewnij się, że suwak znajduje się w pozycji początkowej. Powtórz te same czynnoś ci dla drugiego suwaka. 244 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

245 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 11 Obsługa błędów 245

246 Obsługa błędów wprowadzenie Definicja W tym rozdziale przedstawiono sposoby postępowania w przypadku wystąpienia błędu w drukarce Océ TCS400. Rodzaje błędów W drukarce Océ TCS400 mogą wystąpić następujące rodzaje błędów: Zakleszczenie się noś nika. Błąd systemowy. Błąd stały. Podczas drukowania urządzenie natrafiło na koniec rolki z noś nikiem. Otwarto drzwiczki lub pokrywę bez uruchomienia kreatora. Karetka przebywa zbyt długo poza pozycją spoczynkową. Noś nik wymagany dla okreś lonego zadania nie jest dostępny w drukarce. Program Océ Queue Manager zawiera uszkodzone zadania, których nie można usunąć. W skanerze Océ TCS400 mogą wystąpić następujące rodzaje błędów: Zakleszczenie oryginału. Błąd systemowy. Błąd stały. Błąd karty inteligentnej (patrz Naprawa błędów karty inteligentnej na stronie 260). Błąd dopasowania (patrz Grube oryginały na stronie 192). Błąd kalibracji. (patrz Kalibracja skanera na stronie 178) 246 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

247 Wykonywanie zadań kopiowania w urządzeniu Océ TCS400 wprowadzenie Definicja Ten rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonywania zadań kopiowania przy użyciu skanera Océ TCS400. Można tu znaleź ć więcej informacji na następujące tematy: Definiowanie ustawień zadania. Rozpoczynanie zadania. Atrybuty W sekcji Ważne ustawienia kopiowania opisano ustawienia, które wymagają specjalnej uwagi i które nie zostały opisane w żadnej innej częś ci tego podręcznika. W rozdziale Najlepsza jakoś ć wydruku opisano sposób stosowania ustawień okreś lających jakoś ć obrazu na wydruku. Pomoc online programu Océ Settings Editor zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień. Zadaniami, które zostały uruchomione w skanerze, można zarządzać przy użyciu programu Océ Queue Manager. Zadania kopiowania można zatrzymać lub usunąć przy użyciu panelu operacyjnego skanera. Podczas przetwarzania zadania przez drukarkę zatrzymanie lub usunięcie zadań jest możliwe także w panelu operacyjnym drukarki. (patrz Zarządzanie zadaniami wprowadzenie na stronie 184). Obsługa błędów 247

248 Usuwanie błędów w drukarce Usuwanie zakleszczonego noś nika Wprowadzenie W przypadku zakleszczenia się noś nika system emituje podwójny sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Jeś li noś nik ulegnie zakleszczeniu w urządzeniu, należy niezwłocznie usunąć zakleszczony noś nik, aby nie dopuś cić do uszkodzenia drukarki. Problem związany z zakleszczeniem się noś nika można rozwiązać, wykonując instrukcje wyś wietlane w serii okien dialogowych. Usuwanie zakleszczonego noś nika należy przeprowadzić według procedury opisanej poniżej. Usuwanie zakleszczonego nośnika Uwaga: W celu odcięcia zakleszczonego noś nika nigdy nie należy używać noża. Użycie noża w takiej sytuacji może spowodować uszkodzenie drukarki. 1. Otwórz pokrywę lub drzwiczki wskazane na panelu operacyjnym. 2. Za pomocą nożyczek odetnij i uwolnij noś nik. 3. Usuń zakleszczony noś nik po stronie odbioru wydruków. 248 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

249 4. Naciś nij przycisk 'Gotowe', aby potwierdzić usunięcie zakleszczonego noś nika. 5. Zamknij pokrywę lub drzwiczki wskazane na panelu operacyjnym. 6. Umieś ć rolkę z noś nikiem w drukarce. Drukarka jest gotowa do użytku. Wskazówka: Przy wyjmowaniu noś nika z przodu drukarki istnieje ryzyko zanieczyszczenia tuszem sekcji podawania noś nika. Obsługa błędów 249

250 Błędy systemowe i błędy stałe Wprowadzenie Po wystąpieniu błędu systemowego lub błędu stałego system emituje podwójny sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Naprawianie błędów systemowych 1. Błąd systemowy to błąd, który może być naprawiony przez system. Po wystąpieniu błędu systemowego na ekranie zostaje wyś wietlony odpowiedni kod błędu. 2. W przypadku wystąpienia błędu systemowego należy wyłączyć drukarkę, po czym włączyć ją ponownie. Wskazówka: Po wyłączeniu systemu należy odczekać kilka sekund przed jego ponownym włączeniem. Postępowanie z błędami stałymi 1. Błąd stały to błąd, którego nie może naprawić ani system, ani operator. Błąd stały nie zostanie naprawiony po ponownym uruchomieniu 250 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

251 systemu. Po wystąpieniu błędu stałego na ekranie wyś wietlany jest odpowiedni kod błędu. 2. W przypadku wystąpienia błędu stałego należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Océ. W rozmowie z nim należy podać kod błędu, który wystąpił. Obsługa błędów 251

252 Inne błędy Wprowadzenie W tej sekcji opisane są następujące błędy: Podczas drukowania urządzenie natrafiło na koniec rolki z noś nikiem. Otwarto drzwiczki lub pokrywę bez uruchomienia kreatora. Karetka przebywa zbyt długo poza pozycją spoczynku. Głowice drukujące mogą ulec wyschnięciu. Noś nik wymagany dla okreś lonego zadania nie jest dostępny w drukarce. Prawdopodobnie na ś cieżce tuszu wystąpiła jakaś przeszkoda. Zbyt duża temperatura lub wilgotnoś ć. Program Océ Queue Manager zawiera uszkodzone zadania, których nie można usunąć. Uwaga: Jeś li karetka przebywa zbyt długo poza pozycją spoczynku, głowice drukujące ulegają wyschnięciu. Jeś li głowice drukujące są suche, należy je wymienić. Uwaga: Skasowanie pamięci zestawów spowoduje usunięcie wszystkich zadań znajdujących się w systemie. Koniec rolki Jeś li dla ustawienia OG Drukarka Automatyczna zmiana rolek w programie Océ Settings Editor okreś lono wartoś ć 'Włączone' i druga rolka zawiera noś nik tego samego typu, drukarka automatycznie przełączy się na drugą rolkę. Jeś li podczas drukowania urządzenie natrafiło na koniec rolki z noś nikiem, a druga rolka nie zawiera noś nika tego samego typu, system emituje krótki, przerywany sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym zapalają się dwa razy. Wydruk zostaje osuszony, tak aby umożliwić jego wyjęcie. 252 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

253 Otwarta pokrywa lub drzwiczki Górną pokrywę można otwierać podczas korzystania z kreatora 'Wymień głowicę drukującą'. Drzwiczki konserwacyjne można otwierać podczas korzystania z kreatora 'Wymień kasetę'. W przypadku otwarcia pokrywy górnej lub drzwiczek konserwacyjnych bez uruchomienia kreatora system emituje sygnał ostrzegawczy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Gdy pokrywa lub drzwiczki zostaną otwarte podczas drukowania, drukarka przerwie wykonywanie zadania. Komunikat na panelu operacyjnym będzie zawierać monit o zamknięcie górnej pokrywy lub drzwiczek konserwacyjnych. Aby kontynuować pracę, należy zamknąć górną pokrywę lub drzwiczki konserwacyjne. Jeś li podczas drukowania zadania zostaną otwarte drzwiczki lub pokrywa drukarki, po ich zamknięciu wydruk zostanie ucięty. Następnie całe zadanie zostanie wznowione. Karetka przebywa zbyt długo poza pozycją spoczynku Głowice drukujące lub kasetę konserwacyjną należy zawsze wymieniać sprawnie, nie przerywając wykonywanej czynnoś ci, tak aby nie dopuś cić do wyschnięcia dysz głowic drukujących. Przy wymianie głowicy drukującej lub kasety konserwacyjnej karetka przesuwa się do ś rodka. Jeś li karetka przebywa zbyt długo w ś rodkowym położeniu, system emituje sygnał błędu. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Pojawia się również komunikat na panelu operacyjnym drukarki. Należy nacisnąć przycisk 'OK', aby potwierdzić odczytanie komunikatu o błędzie. Obsługa błędów 253

254 Wymagany nośnik jest niedostępny Jeś li kontroler Océ Power Logic usiłuje drukować na noś niku, który nie jest dostępny w drukarce, na panelu operacyjnym drukarki zostanie wyś wietlony monit o załadowanie właś ciwego typu noś nika. System emituje krótki, przerywany sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym ś wiecą się. Aby kontynuować, należy wymienić rolkę z noś nikiem. Przykładowy komunikat pokazany jest poniżej. Temperatura lub wilgotność poza zakresem System emituje krótki, przerywany sygnał dź więkowy. Czerwone diody na panelu operacyjnym zapalają się dwa razy. Naciś nij przycisk 'OK'. Do chwili rozwiązania tego problemu na ekranie online panelu operacyjnego drukarki wyś wietlana jest karta informacyjna systemu z następującym komunikatem: Jeś li błąd ten będzie się powtarzał, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Océ. 254Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

255 Kasowanie pamięci zestawów Pamięć zestawów należy wyczyś cić, gdy program Océ Queue Manager zawiera uszkodzone zadania, których nie można usunąć. Można to zrobić przy użyciu programu Océ System Control Panel. Z menu 'System' wybierz opcję 'Czyszczenie systemu', aby usunąć wszystkie zadania w systemie. Jeś li kontroler nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz ani monitor, do wyczyszczenia systemu można również użyć kreatora 'Konfiguruj system', dostępnego w drukarce. (patrz Konfiguracja ustawień sieciowych drukarki Océ TCS400 na stronie 57). Obsługa błędów 255

256 Usuwanie błędów w skanerze Usuwanie zakleszczonego oryginału Wprowadzenie W przypadku zakleszczenia oryginału na ekranie pojawia się komunikat o błędzie. Jeś li oryginał ulegnie zakleszczeniu w urządzeniu, należy niezwłocznie usunąć zakleszczony oryginał, aby nie dopuś cić do jego uszkodzenia. Kiedy należy to zrobić Zakleszczenie oryginału może nastąpić podczas podawania go do skanera. (patrz Podawanie oryginału na stronie 190) Usuwanie zakleszczonego oryginału 1. Użyj przycisku 'Do przodu' lub 'Cofnij', aby usunąć zakleszczony oryginał z obszaru skanowania. 2. Jeś li usuwanie zakleszczenia za pomocą przycisków mogłoby spowodować uszkodzenie oryginału, podnieś płytę dociskową i wyjmij oryginał ręcznie. Sposób podnoszenia płyty dociskowej opisano w sekcjach dotyczących dopasowywania płyty dociskowej i czyszczenia obszaru skanowania opisano. (patrz Grube oryginały na stronie 192). (patrz Czyszczenie obszaru skanowania na stronie 240) [65] Usuwanie zakleszczonego oryginału [65] Usuwanie zakleszczonego oryginału 256 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

257 Błędy systemowe i błędy stałe Wprowadzenie Jeś li wystąpi błąd systemowy lub błąd stały, na ekranie zostanie wyś wietlony komunikat o błędzie oraz kod błędu. [66] Komunikat o błędzie systemowym na panelu operacyjnym skanera [66] Komunikat o błędzie systemowym na panelu operacyjnym skanera [67] Komunikat o błędzie stałym na panelu operacyjnym skanera [67] Komunikat o błędzie stałym na panelu operacyjnym skanera Naprawianie błędów systemowych i błędów stałych Należy skorzystać z procedury naprawy błędów systemowych i stałych dla drukarki. Tej samej procedury należy użyć w przypadku skanera. (patrz Błędy systemowe i błędy stałe na stronie 250). Obsługa błędów 257

258 Inne błędy Wprowadzenie W tej sekcji opisano następujące błędy: błąd karty inteligentnej. Błąd regulacji Błąd kalibracji. błąd karty inteligentnej. Jeś li w skanerze wystąpi błąd karty inteligentnej, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyś wietlanymi na ekranie i sprawdzić, czy karta jest zainstalowano prawidłowo. (patrz Naprawa błędów karty inteligentnej na stronie 260) Błąd regulacji Jeś li płyta dociskowa jest w położeniu pracy, możliwa jest tylko regulacja automatyczna. Jeś li płyta dociskowa nie będzie w położeniu pracy dłużej niż przez pewien zdefiniowany czas, może pojawić się następujący komunikat o błędzie: [68] Błąd regulacji [68] Błąd regulacji W przypadku wyś wietlenia takiego komunikatu należy ustawić płytę dociskową w położeniu pracy. Następnie należy poczekać, aż regulacja skanera się zakończy, i ponownie dopasować płytę dociskową. (patrz Grube oryginały na stronie 192) 258 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

259 Błąd kalibracji Podczas kalibracji skanera może wystąpić następujący błąd: [69] Brakujący plik IT8 [69] Brakujący plik IT8 Jeś li pojawi się taki komunikat o błędzie, należy najpierw zastąpić istniejący plik IT8 plikiem IT8, który odpowiada arkuszowi kalibracji skanera, a następnie wykonać kalibrację skanera. (patrz Uaktualnianie pliku IT8 do kalibracji skanera na stronie 181) (patrz Kalibracja skanera na stronie 178) Przed przystąpieniem do kalibracji skanera należy zawsze upewnić się, że spełnione są wszystkie wymagania opisane w rozdziale 7, w sekcji Kalibracja skanera. Jeś li pojawi się komunikat o błędzie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyś wietlanymi na ekranie.(patrz Kalibracja skanera na stronie 178) Obsługa błędów 259

260 Naprawa błędów karty inteligentnej Wprowadzenie Skaner Océ TCS400 zawiera kartę inteligentną. Znajduje się ona w przedniej komorze, w małej szufladce oznaczonej etykietą 'PUSH'. [70] Znajduje się ona w przedniej komorze, w małej szufladce oznaczonej etykietą PUSH. [70] Znajduje się ona w przedniej komorze, w małej szufladce oznaczonej etykietą PUSH. Kiedy należy to zrobić Jeś li karta inteligentna nie jest zainstalowana prawidłowo, na ekranie jest wyś wietlany komunikat o błędzie. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyś wietlanymi na ekranie. Skaner działa tylko wtedy, gdy karta inteligentna jest zainstalowana prawidłowo. Prawidłowe instalowanie karty inteligentnej 1. Naciś nij małą szufladkę oznaczoną etykietą 'PUSH', która znajduje się w przedniej komorze skanera. Szufladka otworzy się. 2. Włóż kartę inteligentną stroną ze stykami w dół. 260 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

261 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 12 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ Settings Editor 261

262 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Settings Editor Definicja Ten rozdział zawiera informacje dotyczące programu Océ Settings Editor. Pomoc online programu Océ Settings Editor zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień. Jeś li kontroler Océ Power Logic jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, dostęp do programu Océ Settings Editor można uzyskać lokalnie na kontrolerze. Jeś li kontroler Océ Power Logic nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, do połączenia się z programem Océ Power Editor trzeba użyć programu Océ Remote Logic. Opis programu Océ Settings Editor Program Océ Settings Editor służy do definiowania domyś lnych ustawień systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika. Program Océ Settings Editor zawiera następujące typy ustawień: Ustawienia operatora głównego (KO). Ustawienia administratora systemu (SA). Ustawienia operatora głównego oraz ustawienia administratora systemu są chronione hasłem. Bez znajomoś ci hasła możliwe jest wyłącznie przeglądanie istniejących ustawień. Operator główny jest uprawniony do modyfikowania następujących grup ustawień (patrz Definiowanie ustawień w programie Océ Settings Editor na stronie 273): Ustawienia zadań drukowania. Ustawienia drukarki. Ustawienia systemowe. 262 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

263 Administrator systemu jest uprawniony do modyfikowania następujących grup ustawień (patrz Definiowanie ustawień w programie Océ Settings Editor na stronie 273): Ustawienia pokera. Ustawienia języka drukarki (PDL). Ustawienia pisaka. Ustawienia funkcji automatycznego rozpoznawania języka (ALS). Ustawienia identyfikacji kontrolera. Ustawienia rezerwacji pamięci zestawów. Ustawienia połączeń. W trybie 'Anonimowy' operator nie jest zalogowany. Użytkownik anonimowy może tylko wyś wietlać istniejące ustawienia. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 263

264 Przegląd programu Océ Settings Editor Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power Logic Wprowadzenie Aplikacje kontrolera Océ Power Logic można uruchomić lokalnie na kontrolerze lub ze zdalnej stacji roboczej. W tej sekcji opisano sposób uruchamiania aplikacji lokalnie na kontrolerze Océ Power Logic. Sekcja 'Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote Logic ' opisuje sposób uruchamiania aplikacji ze zdalnej stacji roboczej (patrz Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote LogicŽ na stronie 306). Uruchamianie aplikacji lokalnie na kontrolerze Océ Power Logic 1. Wybierz aplikację 'Program uruchamiający Launcher'. 2. Wybierz odpowiednią aplikację. Aplikacja zostanie uruchomiona z systemem domyś lnym. 264Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

265 Przegląd programu Océ Settings Editor Wprowadzenie W programie Océ Settings Editor występują następujące pola: Pasek menu Górny pasek narzędzi Lewy pasek narzędzi Obszar ustawień Pasek stanu. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 265

266 Ilustracja [71] Struktura programu Océ Settings Editor [71] Struktura programu Océ Settings Editor [72] Pasek menu [72] Pasek menu [73] Górny pasek narzędzi [73] Górny pasek narzędzi 266 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

267 [74] Lewy pasek narzędzi [74] Lewy pasek narzędzi Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 267

268 [75] Obszar ustawień [75] Obszar ustawień 268 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

269 Pasek menu [35] Elementy paska menu Menu Funkcja 'Plik' Logowanie do trybu użytkownika. Wylogowanie z wcześ niej wybranego trybu użytkownika. Otwieranie pliku zawierającego zapisane ustawienia. Zapisywanie bieżących ustawień w pliku. Łączenie się z innym kontrolerem (dotyczy tylko użytkowników zdalnych). Zamykanie aplikacji. 'Edycja' Definiowanie nazwy hosta. Definiowanie domyś lnego systemu, z którym nawiązywane jest połączenie przy uruchamianiu. W celu automatycznego uruchamiania programu Océ Settings Editor w zdefiniowanym trybie użytkownika należy użyć opcji 'Logowanie automatyczne'. 'Widok' Przełączanie języków obsługi. Przełączanie wyś wietlania ustawień operatora głównego i ustawień administratora systemu. 'Pomoc' Uzyskanie dostępu do systemu pomocy online. Uzyskanie dodatkowych informacji o prawach autorskich i wersji programu. [35] Elementy paska menu Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 269

270 Górny pasek narzędzi [36] Przyciski górnego paska narzędzi Przycisk 'Otwórz' 'Zapisz jako...' 'Zastosuj' 'Cofnij' Funkcja Otwieranie pliku zawierającego zapisane ustawienia. Zapisywanie wszystkich ustawień operatora głównego lub administratora systemu w pliku. Zastosowanie zmian wprowadzonych w ustawieniach. Wskazówka: Ten przycisk jest aktywny po dokonaniu zmiany ustawienia. Natomiast po zastosowaniu ustawień lub cofnięciu zmian przycisk ten jest nieaktywny. Przywracanie ustawień do stanu obowiązującego przed wprowadzeniem zmian. Kliknięcie przycisku 'Cofnij' nie powoduje przywrócenia domyś lnych ustawień fabrycznych. Wskazówka: Ten przycisk jest aktywny po dokonaniu zmiany ustawienia. Natomiast po zastosowaniu zmienionych ustawień przycisk ten jest nieaktywny. [36] Przyciski górnego paska narzędzi Lewy pasek narzędzi [37] Przyciski lewego paska narzędzi Przycisk 'Zadania' 'Drukarka' 'System' 'Skaner' Funkcja Zapewnia dostęp do ustawień dotyczących zadań. Wskazówka: Przycisk 'Zadania' jest dostępny tylko w widoku operatora głównego. Zapewnia dostęp do ustawień dotyczących drukarki. Zapewnia dostęp do ustawień dotyczących systemu. Zapewnia dostęp do ustawień dotyczących skanera. [37] Przyciski lewego paska narzędzi 270 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

271 Należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby uzyskać dostęp do okreś lonej grupy ustawień danego przycisku. Cień przycisku oznacza, że dany przycisk jest aktywny. Pomoc online programu Océ Settings Editor zawiera szczegółowe informacje na temat różnych ustawień. Obszar ustawień [38] Elementy obszaru ustawień Element Struktura drzewa Obszar aktualizacji Funkcja Wyś wietlanie ustawień. Aby wyś wietlić wszystkie ustawienia w okreś lonym folderze, należy go otworzyć. Niedostępne ustawienia składników systemu nie są wyś wietlane. Definiowanie ustawień wybranych w strukturze drzewa. Obszar aktualizacji może zawierać dodatkowe informacje (definicja i wartoś ci) o wybranych ustawieniach. Tylko uprawnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian ustawień. Jeś li użytkownik nie posiada uprawnień do modyfikacji ustawienia, obszar aktualizacji będzie nieaktywny (wyszarzony). [38] Elementy obszaru ustawień Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 271

272 Pasek stanu Na pasku stanu u dołu okna programu Océ Settings Editor wyś wietlane są następujące elementy (od lewej do prawej): Status systemu ('połączenie' lub 'brak połączenia'). Nazwa systemu ('lokalny host' w przypadku pracy na kontrolerze). Tryb użytkownika (operator główny, administrator systemu lub użytkownik anonimowy). Tryb przeglądania (ustawienia operatora głównego lub ustawienia administratora systemu). [39] Ikony stanu połączenia Ikona Opis Program Océ Settings Editor jest połączony z systemem. Program Océ Settings Editor nie jest połączony z systemem. [39] Ikony stanu połączenia 272 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

273 Korzystanie z programu Océ Settings Editor Definiowanie ustawień w programie Océ Settings Editor Wprowadzenie W programie Océ Settings Editor można zdefiniować niżej wymienione ustawienia. Ustawienia operatora głównego (KO) Ustawienia administratora systemu (SA). Do zmiany ustawień operatora głównego i administratora systemu wymagane jest hasło (patrz Logowanie do programów kontrolera na stronie 314). Wskazówka: W danym czasie tylko jeden operator główny, administrator systemu lub operator repro jest uprawniony do zmiany ustawień. Jeś li jakiś inny użytkownik będzie próbował zalogować się w trybie operatora głównego lub trybie administratora systemu, zostanie wyś wietlony komunikat o błędzie. Użytkownicy mogą jednocześ nie przeglądać te ustawienia. Definiowanie ustawień operatora głównego 1. Zaloguj się w trybie operatora głównego. 2. Użyj przycisków lewego paska narzędzi, aby wyś wietlić odpowiednią grupę ustawień. 3. W strukturze drzewa wybierz odpowiednie ustawienia. 4. Okreś l ustawienia w obszarze uaktualniania. 5. Kliknij przycisk 'Zastosuj', aby zatwierdzić nowe ustawienia. 6. Wyloguj się z trybu operatora głównego, aby zapobiec użyciu aplikacji przez osoby nieuprawnione. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 273

274 Definiowanie ustawień administratora systemu 1. Zaloguj się w trybie administratora systemu. 2. Użyj przycisków lewego paska narzędzi, aby wyś wietlić odpowiednią grupę ustawień. 3. W strukturze drzewa wybierz odpowiednie ustawienia. 4. Okreś l ustawienia w obszarze uaktualniania. 5. Kliknij przycisk 'Zastosuj', aby zatwierdzić nowe ustawienia. 6. Wyloguj się z trybu administratora systemu, aby zapobiec użyciu aplikacji przez osoby nieuprawnione. 274Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

275 Zapisywanie, ładowanie i drukowanie ustawień Wprowadzenie Może zaistnieć sytuacja, że będą potrzebne różne ustawienia dla poszczególnych klientów, działów itp. Dlatego możliwe jest zapisanie okreś lonych ustawień w pliku, a następnie załadowanie tych ustawień z pliku. W urządzeniu Océ TCS400 można używać następujących plików specjalnych: 1. Backup.kos/Backup.sas Pliki te zawierają poprzednie wartoś ci ustawień operatora głównego i administratora systemu, istniejące przed ostatnim użyciem polecenia 'Zastosuj'. 2. Current.kos/Current.sas Pliki te zawierają wartoś ci ustawień operatora głównego i administratora systemu po ostatnim użyciu polecenia 'Zastosuj'. Jeś li potrzebne są szczegółowe informacje na temat wszystkich ustawień zdefiniowanych w programie Océ Settings Editor, można wydrukować listę wszystkich bieżących ustawień. Zapisywanie ustawień w pliku 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Zapisz jako'. Można również kliknąć przycisk 'Zapisz jako' na pasku narzędzi. Jeś li klient jest klientem lokalnym, na ekranie zostanie wyś wietlone okno dialogowe. Użytkownik może wówczas wprowadzić nazwę pliku. Plik zostanie zapisany w okreś lonym katalogu w systemie. Jeś li klient jest klientem zdalnym, na ekranie zostanie wyś wietlone okno dialogowe. Użytkownik może wówczas wprowadzić nazwę katalogu i nazwę pliku. Wskazówka: Operatorzy repro i użytkownicy anonimowi nie są uprawnieni do zapisywania ustawień w pliku. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Settings Editor 275

276 Ładowanie ustawień z pliku 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Otwórz'. Można również kliknąć przycisk 'Otwórz' na pasku narzędzi. Na ekranie zostanie wyś wietlone okno dialogowe, umożliwiające wyszukanie potrzebnego pliku. 2. Kliknij przycisk 'Zastosuj'. Ustawienia zostaną przesłane do systemu. Jeś li użytkownik jest zalogowany w trybie operatora głównego, system załaduje tylko ustawienia operatora głównego. Jeś li użytkownik jest zalogowany w trybie administratora systemu, system załaduje tylko ustawienia administratora systemu. Operatorzy repro i użytkownicy anonimowi nie są uprawnieni do ładowania ustawień z pliku. Drukowanie listy bieżących ustawień 1. Z menu 'System' w programie Océ System Control Panel wybierz polecenie 'Ustawienia wydruku'. Zostanie wydrukowana lista bieżących ustawień kontrolera Océ Power Logic. 276 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

277 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 13 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ System Control Panel 277

278 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ System Control Panel Definicja Program Océ System Control Panel udostępnia informacje o stanie systemu, takie jak: stan drukarki opisy poszczególnych typów i rozmiarów noś ników dostępnych w systemie poziom tuszu dla poszczególnych kolorów stan skanera stan kontrolera iloś ć używanej pamięci zestawów. Jeś li kontroler Océ Power Logic jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, dostęp do programu Océ System Control Panel można uzyskać lokalnie na kontrolerze. Jeś li kontroler Océ Power Logic nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, do połączenia się z programem Océ System Control Panel trzeba użyć programu Océ Remote Logic. Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Settings Editor, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania tej aplikacji lokalnie na kontrolerze ((patrz Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power LogicŽ na stronie 264)). Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Remote Logic, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania tej aplikacji ze zdalnej stacji roboczej. (patrz Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote LogicŽ na stronie 306). 278 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

279 Czynności wykonywane przez użytkownika w programie Océ System Control Panel Program Océ System Control Panel umożliwiają wykonanie następujących czynnoś ci: wykonanie wydruku testowego,(patrz Wydruk testowy na stronie 161) drukowanie informacji o konfiguracji systemu, (patrz Zapisywanie, ładowanie i drukowanie ustawień na stronie 275) czyszczenie pamięci systemu, (patrz Inne błędy na stronie 252) zamykanie systemu, (patrz Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS400 na stronie 49). Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ System Control Panel 279

280 Przegląd programu Océ System Control Panel Przegląd programu Océ System Control Panel Wprowadzenie Program Océ System Control Panel zawiera następujące elementy: Pasek menu Pasek narzędzi z przyciskami umożliwiającymi dostęp do obszaru wyś wietlania. Informacje o stanie drukarki i głowic drukujących. Informacje o załadowanych typach noś ników. Wskaź niki poziomu atramentu. Stan skanera. Stan kontrolera Océ Power Logic. Iloś ć używanej pamięci zestawów. Pasek stanu 280 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

281 Ilustracja [76] Struktura programu Océ System Control Panel [76] Struktura programu Océ System Control Panel Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ System Control Panel 281

282 Pasek menu [40] Elementy paska menu Menu Elementy 'Plik' Kliknij polecenie 'Logowanie', aby wybrać odpowiedni tryb użytkownika. Następnie wprowadź hasło. Kliknij polecenie 'Wylogowanie', aby opuś cić tryb użytkownika. Kliknij polecenie 'Połącz z', aby wybrać inny kontroler (dotyczy tylko użytkowników zdalnych). Kliknij polecenie 'Zamknij', aby zakończyć pracę w programie Océ System Control Panel. 'Edycja' Kliknij polecenie 'Opcje', aby zdefiniować następujące elementy. 'Nazwa hosta'. 'System domyś lny'. 'Logowanie automatyczne'. Ustawienie 'Logowanie automatyczne' umożliwia automatyczne rozpoczęcie pracy w zdefiniowanym trybie użytkownika. Wybór dwóch języków obsługi. 'Widok' Wybór jednego z dwóch języków obsługi dla aplikacji. Wyś wietlanie elementów dotyczących kontroli stanu. Aby wyś wietlić informacje o stanie, kliknij odpowiednią pozycję. Pozycje te odpowiadają okreś lonym przyciskom paska narzędzi. 'System' Kliknij polecenie 'Ustawienia wydruku', aby wydrukować raport dotyczący ustawień konfiguracyjnych. Kliknij 'Wydruk testowy', aby wykonać wydruk testowy. Kliknij polecenie 'Wyczyś ć system', aby usunąć wszystkie zadania z systemu. Kliknij 'Zamknij', aby zamknąć system. 'Pomoc' Kliknij polecenie 'Spis treś ci', aby uzyskać dostęp do tematów pomocy online. Kliknij polecenie 'Informacje', aby uzyskać ogólne informacje na temat programu Océ System Control Panel. [40] Elementy paska menu 282 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

283 Pasek narzędzi Klikając odpowiednie przyciski paska narzędzi programu Océ System Control Panel, można sprawdzić stan elementów w obszarze Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ System Control Panel 283

284 wyś wietlania. Jeś li potrzebna jest interwencja operatora, odpowiedni przycisk zaczyna migać. [41] Przyciski paska narzędzi Element 'Drukarka' 'Noś niki' 'Tusz' 'Kontroler' 'Pamięć' Funkcja Wyś wietla informacje o stanie drukarki i głowic drukujących. Jeś li na panelu operacyjnym drukarki wyś wietlany jest komunikat o błędzie, w oknie stanu 'Drukarka' programu Océ System Control Panel wyś wietlany jest ten sam komunikat o błędzie. Wyś wietlanie informacji o stanie noś ników (dostępne, puste lub wyłączone). Opcja 'Noś niki' informuje również o dostępnych rozmiarach i typach noś ników. Wskazówka: Jeś li rolka jest wyłączona, ikona rolki jest wyszarzona. Informacje o noś niku zostają zastąpione tekstem '-wyłączono-'. Wyś wietla informacje o poziomach tuszu dla czterech kolorów. Wyś wietla informacje o stanie kontrolera. Umożliwia sprawdzenie iloś ci dostępnej pamięci zestawów. Wartoś ć procentowa po prawej stronie licznika pamięci zestawów informuje o rozmiarze aktualnie używanej pamięci zestawów. Kolory mają następujące znaczenie: Kolor zielony oznacza, że w pamięci zestawów jest wystarczająca iloś ć miejsca na duże zadanie drukowania lub wiele małych zadań. Kolor pomarańczowy oznacza, że parametry pamięci zestawów zbliżają się do strefy czerwonej. Zrealizowanie dużego zadania drukowania może okazać się niemożliwe. Kolor czerwony oznacza, że pamięć zestawów jest (prawie) pełna. System nie przyjmuje nowych zadań drukowania. Należy usunąć pliki lub poczekać, aż pliki zostaną wydrukowane i automatycznie usunięte z pamięci. Wskazówka: W programie Océ Settings Editor można zdefiniować wartoś ci progowe dla strefy pomarańczowej i czerwonej. 284Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

285 [41] Przyciski paska narzędzi Pasek stanu Na pasku stanu u dołu okna programu Océ System Control Panel wyś wietlane są następujące informacje: Stan systemu (połączenie lub brak połączenia). Nazwa systemu ('lokalny host' w przypadku pracy na kontrolerze Océ Power Logic ). Stan zadania (na przykład 'Drukowanie'). Tryb użytkownika (Key operator, Repro operator, System administrator, Service operator lub 'Anonimowy'). [42] Ikony paska stanu Ikona Funkcja Program Océ System Control Panel jest połączony z systemem. Program Océ System Control Panel nie jest połączony z systemem. [42] Ikony paska stanu Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ System Control Panel 285

286 Ikony Program Océ System Control Panel w celu wyś wietlania informacji o noś nikach dostępnych w drukarce korzysta z kilku ikon. Stosowane są ikony przedstawione poniżej. Ikona Opis Rolka z noś nikiem jest dostępna i gotowa do pracy. Rolka z noś nikiem jest wyłączona. Rolka z noś nikiem jest włączona, ale pusta. 286 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

287 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 14 Kontroler Océ Power Logic : Program Océ Queue Manager 287

288 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ Queue Manager Definicja W tym rozdziale opisano sposób wyś wietlania zadań i zarządzania nimi przy użyciu programu Océ Queue Manager. Jeś li kontroler Océ Power Logic jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, dostęp do programu Océ Queue Manager można uzyskać lokalnie na kontrolerze. Jeś li kontroler Océ Power Logic nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, do połączenia się z programem Océ Queue Manager konieczne jest użycie programu Océ Remote Logic. Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Settings Editor, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania aplikacji lokalnie na kontrolerze. (patrz Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power LogicŽ na stronie 264). Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Remote Logic, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania aplikacji ze zdalnej stacji roboczej ((patrz Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote LogicŽ na stronie 306)). Opis programu Océ Queue Manager Program Océ Queue Manager umożliwia wyś wietlanie kolejki drukowania, kolejki historii oraz kolejki skrzynki odbiorczej w postaci graficznej. Program Océ Queue Manager umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących czynnoś ci: Wyś wietlanie kolejki zadań. Anulowanie bieżącego zadania. Usuwanie zadań z kolejki. Wstrzymywanie zadań znajdujących się w kolejce. Drukowanie zadań z kolejki historii. Drukowanie zadań z kolejki skrzynki odbiorczej. Przenoszenie zadań na początek kolejki. Przyznawanie priorytetów zadaniom w kolejce. Ponowne uruchamianie wstrzymanych zadań z kolejki. 288 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

289 Tryby użytkownika Program Océ Queue Manager udostępnia następujące tryby użytkownika: Tryb operatora głównego. Tryb operatora repro. Tryb administratora systemu. Tryb operatora serwisowego. Wskazówka: Tryb ten przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników serwisu firmy Océ. Tryb użytkownika anonimowego. Poszczególne tryby użytkownika mają zróżnicowane uprawnienia. W trybach operatora repro, operatora głównego i administratora systemu użytkownik może wstrzymywać zadania, wznawiać je i usuwać. Operator repro, operator główny i administrator systemu mogą przesuwać zadania na początek kolejki. Tryb użytkownika anonimowego daje jedynie możliwoś ć przeglądania kolejki. W tym trybie wszystkie przyciski i elementy menu nie są aktywne. Użytkownik anonimowy może anulować zadania, jeś li pracuje on z programem Océ Queue Manager lokalnie na kontrolerze. Wskazówka: Operator główny, administrator systemu i operator repro mają jednakowe uprawnienia dostępu do funkcji w programach Océ Queue Manager i Océ System Control Panel. Natomiast uprawnienia dostępu do ustawień w programie Océ Settings Editor są różne dla poszczególnych trybów użytkownika. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 289

290 Przegląd programu Océ Queue Manager Przegląd programu Océ Queue Manager Wprowadzenie Niniejsza sekcja zawiera przegląd funkcji programu Océ Queue Manager. Program Océ Queue Manager służy do zarządzania zadaniami umieszczonymi w kolejce zadań. Ilustracja [77] Program Océ Queue Manager [77] Program Océ Queue Manager Struktura programu Océ Queue Manager Program Océ Queue Manager zawiera następujące elementy: 1. Pasek menu 2. Pasek narzędzi 3. Okno kolejki drukowania 290 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

291 4. Okno kolejki skrzynki odbiorczej lub kolejki historii 5. Pasek stanu W programie Océ Queue Manager wyś wietlane są w kolumnach następujące informacje dotyczące poszczególnych zadań: Bieżący stan i harmonogram zadania. Nazwa zadania. Rodzaj zadania (zadanie drukowania lub zadanie kopiowania). Nazwa użytkownika, który przesłał zadanie drukowania. Liczba zestawów i stron. Uwagi. Wskazówka: Aby zmienić szerokoś ć kolumn, należy przeciągnąć separatory nagłówków tabeli. Aby zmienić kolejnoś ć kolumn, należy przeciągnąć kolumnę w inne miejsce. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 291

292 Pasek menu [43] Elementy paska menu Menu Elementy 'Plik' Kliknij polecenie 'Logowanie', aby wybrać odpowiedni tryb użytkownika. Następnie wprowadź hasło. Kliknij polecenie 'Wylogowanie', aby opuś cić tryb użytkownika. Kliknij polecenie 'Połącz z', aby wybrać inny kontroler (dotyczy tylko użytkowników zdalnych). Kliknij polecenie 'Zamknij', aby zakończyć pracę w programie Océ Queue Manager. 'Edycja' Kliknij polecenie 'Opcje', aby zdefiniować następujące elementy. 'Nazwa hosta'. 'System domyś lny'. 'Logowanie automatyczne'. Ustawienie 'Logowanie automatyczne' umożliwia automatyczne rozpoczęcie pracy w zdefiniowanym trybie użytkownika. Wybór dwóch języków obsługi. 'Widok' Przełączanie zdefiniowanych języków obsługi. Przełączanie między kolejką 'Skrzynka odbiorcza' i kolejką 'Historia'. Zdefiniuj 'Opcje kolumn'. Można wybrać nagłówki tabeli, które mają być wyś wietlane po uruchomieniu programu Océ Queue Manager. 'Zadanie' Wyś wietla czynnoś ci dla zadania. Pozycje menu odpowiadają okreś lonym przyciskom paska narzędzi. 'Pomoc' Kliknij polecenie 'Spis treś ci', aby uzyskać dostęp do tematów pomocy online. Kliknij polecenie 'Informacje', aby uzyskać ogólne informacje na temat programu Océ Queue Manager. [43] Elementy paska menu 292 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

293 Pasek narzędzi [44] Przyciski paska narzędzi Przycisk 'Wstrzymaj' 'Wznów' 'Przenieś do góry' 'Usuń' 'Właś ciwoś ci' 'Drukuj' Funkcja Umożliwia wstrzymanie zadania znajdującego się w kolejce drukowania. Umożliwia kontynuowanie zadania, które zostało wstrzymane. Umożliwia przeniesienie zadania na początek kolejki drukowania, co oznacza przyznanie priorytetu temu zadaniu. Służy do usuwania zadań z kolejki drukowania. Wyś wietla właś ciwoś ci wybranego zadania. Służy do drukowania zadania znajdującego się w kolejce drukowania. [44] Przyciski paska narzędzi Pasek stanu Na pasku stanu u dołu okna programu Océ Queue Manager wyś wietlane są następujące informacje: Stan systemu (połączenie lub brak połączenia). Nazwa systemu ('lokalny host' w przypadku pracy na kontrolerze Océ Power Logic ). Stan zadania (na przykład 'Drukowanie'). Tryb użytkownika ('Operator główny', 'Operator repro', 'Administrator systemu', 'Operator serwisowy'lub 'Anonimowy'). Okno kolejki drukowania Okno kolejki drukowania, znajdujące się po lewej stronie, jest podzielone na dwie częś ci. W górnej częś ci, powyżej linii rozdzielającej, wyś wietlane jest aktualnie drukowane zadanie. W dolnej częś ci, poniżej linii rozdzielającej, wyś wietlane są zadania oczekujące na wydruk. Zadania w tym oknie są wyś wietlane w kolejnoś ci, w jakiej zostały otrzymane. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 293

294 Okno kolejki skrzynki odbiorczej lub kolejki historii W kolejce skrzynki odbiorczej, w oknie po prawej stronie, wyś wietlane są zadania, które zostały wysłane do skrzynki odbiorczej na kontrolerze. Zadania te można drukować, usuwać i wyś wietlać ich właś ciwoś ci. Zadania drukowania są wysyłane do skrzynki odbiorczej, gdy w programie Océ Settings Editor ustawienie OG System Zarządzanie zadaniami Zadania drukowania jest ustawione na skrzynkę odbiorczą lub w gdy sterowniku włączone jest ustawienie 'Wysyłanie do skrzynki odbiorczej'. Kolejka historii w oknie po prawej stronie zawiera zadania, które zostały wydrukowane. Zadania te można drukować, usuwać i wyś wietlać ich właś ciwoś ci. Użyj ustawienia OG System Zarządzanie zadaniami Kolejka historii Czas istnienia zadań drukowania w programie Océ Settings Editor aby zdefiniować, jak długo zadania muszą znajdować się w kolejce historii. 294Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

295 Ikony Do wyś wietlania informacji o zadaniach w kolejce program Océ Queue Manager korzysta z kilku ikon. Stosowane są ikony przedstawione poniżej. Ikona Opis Odbieranie zadania w kolejce skrzynki odbiorczej lub w kolejce drukowania. Zadanie odebrane w kolejce drukowania. Przetwarzanie zadania w kolejce drukowania. Zadanie przetworzone w kolejce drukowania. Aktywne zadanie w kolejce drukowania (pogrubiona czcionka i położenie powyżej szarej linii rozdzielającej). Drukowanie zadania. Umieszczanie zadania w kolejce historii. Zadanie umieszczone w kolejce historii. Zadanie usunięte. Zadanie wstrzymane domyś lnie. Ta ikona wskazuje, że zadanie jest wyś wietlane w skrzynce odbiorczej. Zadanie wstrzymane. Ostrzeżenie: brak noś nika. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 295

296 Korzystanie z programu Océ Queue Manager Czynnoś ci wykonywane przez użytkownika w programie Océ Queue Manager Wprowadzenie Program Océ Queue Manager umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących czynnoś ci: Drukowanie zadania znajdującego się w kolejce skrzynki odbiorczej lub kolejce historii. Anulowanie zadań. Ta czynnoś ć powoduje usunięcie zadań z kolejki drukowania. Przerywanie zadań. Ta czynnoś ć powoduje anulowanie aktywnego zadania drukowania. Wstrzymywanie zadań Ta czynnoś ć powoduje wstrzymanie okreś lonych zadań drukowania. Wstrzymanie zadań oznacza przyznanie priorytetu innym zadaniom. Ponowne uruchamianie wstrzymanych zadań. Ta czynnoś ć powoduje wznowienie zadań, które zostały wcześ niej wstrzymane. W programie Océ Queue Manager zadania są wyś wietlane w kolejnoś ci, w jakiej zostały odebrane. Zadania kopiowania mają większy priorytet niż zadania drukowania. 296 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

297 Drukowanie zadań z kolejki skrzynki odbiorczej lub kolejki historii. 1. Zaznacz zadania w kolejce historii lub w kolejce skrzynki odbiorczej. Zadania drukowania są wysyłane do kolejki skrzynki odbiorczej, jeś li dla opcji KO - System - Zarządzanie zadaniami - Zadania drukowania okreś lono ustawienie 'Inbox' lub jeś li w sterowniku drukarki włączona jest opcja 'Send to inbox'. Po wydrukowaniu zadania z kolejki drukowania zostanie ono przeniesione do kolejki historii. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Print' lub kliknij przycisk 'Print' na pasku narzędzi. 3. Zadanie zostanie przeniesione do kolejki drukowania. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Drukowanie kilku zestawów zadania z kolejki historii 1. Zaloguj się jako operator główny lub administrator systemu. 2. Zaznacz zadanie w kolejce historii. 3. Otwórz okno dialogowe 'Job properties'. Okno dialogowe 'Job properties' można otworzyć na kilka sposobów: Z menu 'Job' wybierz polecenie 'Properties'. Kliknij przycisk 'Properties' na pasku narzędzi lub Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie 'Properties'. 4. Wybierz kartę 'Settings' w oknie dialogowym 'Job properties'. 5. Zmień liczbę zestawów w polu 'Sets'. 6. Wydrukuj zadanie, postępując zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji. System wydrukuje okreś loną liczbę zestawów. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 297

298 Anulowanie zadań w programie Océ Queue Manager Uwaga: Akcji tej nie można cofnąć. Anulowane zadania nie są zapisywane w kolejce historii. 1. Zaznacz zadania w kolejce drukowania, kolejce historii lub w kolejce skrzynki odbiorczej. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Delete' lub kliknij przycisk 'Delete' na pasku narzędzi. Ikona przekreś lenia wskazuje usunięte zadanie. System nie drukuje anulowanego zadania. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Wskazówka: Użytkownik anonimowy nie może anulować zadania z komputera zdalnego. Anulowanie aktywnych zadań drukowania w programie Océ Queue Manager Uwaga: Akcji tej nie można cofnąć. 1. Zaznacz aktywne zadanie w kolejce drukowania. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Delete' lub kliknij przycisk 'Delete' na pasku narzędzi. Drukowanie zadania zostanie natychmiast przerwane. Jeś li kontroler nie zakończył przetwarzania częś ci zadania, zostanie ono usunięte z bufora. Wskazówka: Użytkownik anonimowy nie może anulować zadania z komputera zdalnego. 298 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

299 Wstrzymywanie zadań w programie Océ Queue Manager 1. Zaznacz zadania w kolejce drukowania. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Hold' lub kliknij przycisk 'Hold' na pasku narzędzi. Wstrzymane zadanie zachowuje swoje miejsce w kolejce drukowania. Zadanie nie zostanie wydrukowane, dopóki nie zostanie wznowione. W czasie, gdy dane zadanie jest wstrzymane, drukowane są inne zadania. Drukowane są również zadania, które znajdowały się w kolejce za wstrzymanym zadaniem. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Wskazówka: W programie Océ Queue Manager nie można wstrzymać aktywnego zadania drukowania. Wznawianie zadań w programie Océ Queue Manager 1. Kliknij wstrzymane zadanie. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Resume' lub kliknij przycisk 'Resume' na pasku narzędzi. Zadanie zostanie wznowione. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Przyznawanie priorytetu zadaniom w programie Océ Queue Manager 1. Zaznacz zadania w kolejce drukowania. 2. Z menu 'Job' wybierz 'Move to top' lub kliknij przycisk 'Move to top'. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, można użyć myszy i klawisza Shift lub klawisza Ctrl. Kontroler Océ Power LogicŽ : Program Océ Queue Manager 299

300 300 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

301 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 15 Kontroler Océ Power Logic : program Océ Remote Logic 301

302 Program Océ Remote Logic wprowadzenie Aplikacje programu Océ Remote Logic Użycie programu Océ Remote Logic jest konieczne do połączenia się z programami kontrolera Océ Power Logic, jeś li kontroler Océ Power Logic nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor. Przy użyciu programu Océ Remote Logic można uruchamiać następujące programy ze zdalnej stacji roboczej. Program Océ Settings Editor Przy użyciu tego programu można zmienić domyś lne ustawienia systemu. Program Océ Queue Manager Przy użyciu tego programu można zarządzać zadaniami drukowania. Program Océ System Control Panel Ten program umożliwia wyś wietlanie stanu drukarki, skanera i kontrolera. Można również wyś wietlić informacje o noś nikach dostępnych w drukarce oraz o aktualnie używanej iloś ci pamięci zestawów. Tryby użytkownika W programach kontrolera Océ Remote Logic istnieją różne tryby użytkownika (patrz Użytkownicy drukarki Océ TCS400 na stronie 15). Istnieje również dodatkowy tryb użytkownika o nazwie 'Operator serwisowy'. Ten tryb przeznaczony jest wyłącznie dla pracownika serwisu firmy Océ. 302 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

303 Instalacja i uruchamianie programu Océ Remote Logic Instalacja programu Océ Remote Logic w systemie Wprowadzenie Program Océ Remote Logic można uruchamiać na wszystkich platformach z zainstalowaną wirtualną maszyną Java. W tej sekcji opisano procedury instalacji dla różnych platform. Przed rozpoczęciem Aby zainstalować program Océ Remote Logic w systemie operacyjnym Windows 9x, NT, ME, XP lub 2000, wymagany jest komputer z procesorem co najmniej Pentium 233 i 32 MB pamięci RAM. Procedura instalacji dla platform Microsoft Windows 1. Włóż do stacji dysków CD-ROM dysk CD-ROM z oprogramowaniem Océ Remote Logic lub dysk CD-ROM dla kontrolera Océ Power Logic. 2. Instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeś li instalacja nie rozpoczęła się automatycznie, uruchom plik Setup.exe. 3. Wybierz odpowiedni język w kreatorze instalacji i kliknij przycisk 'OK'. [78] Wybór języka instalacji [78] Wybór języka instalacji Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 303

304 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyś wietlanymi na ekranie, aż do zakończenia instalacji oprogramowania Océ Remote Logic. Wskazówka: Oprogramowania Océ Remote Logic można używać tylko wtedy, jeś li w systemie włączony jest protokół TCP/IP. Pomoc w zakresie instalacji protokołu TCP/IP można uzyskać od administratora systemu. Procedura instalacji dla platform UNIX 1. Sprawdź, czy w systemie jest zainstalowane ś rodowisko przetwarzania Java (JRE). 2. Rozpakuj zawartoś ć pliku RemoteLogic_vX.tar z katalogu Products/remotelogic/UNIX. 3. Użyj polecenia tar xvf RemoteLogic_vX.tar, aby rozpakować ten plik. 4. Ustaw zmienną ś rodowiskową RL_VM_HOME tak, aby wskazywała miejsce instalacji aparatu JVM. 5. Uruchom plik remotelogic, stosując nazwy programów jako parametry (np. remotelogic QM SCP SE, aby uruchomić te trzy programy) lub użyj polecenia remotelogic AL w celu uruchomienia aplikacji. Wersje systemu UNIX i wymagane środowisko JRE Wersja systemu UNIX Wersja OS JRE Domyś lny katalog instalacji IBM AIX /usr/jdk_base IBM AIX /usr/jdk_base IBM AIX fix /usr/jdk_dev2 IBM AIX fix SUN Solaris System HP-UX LINUX LINUX /usr/jdk_java130 Wskazówka: OS = system operacyjny, JRE = ś rodowisko przetwarzania Java 304Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

305 Miejsca, z których można pobrać środowiska przetwarzania Java [45] Pobieranie ś rodowisk przetwarzania Java Platforma Preferowana wersja Miejsce pobierania C xx 3 Nie dotyczy [45] Pobieranie środowisk przetwarzania Java Procedura instalacji dla innych platform 1. Zainstaluj wirtualną maszynę Java (wersja 1.1.8). 2. Z dysku CD-ROM z oprogramowaniem Océ Remote Logic załaduj plik RemoteLogic_vX.tar lub RemoteLogic_vX.zip. 3. Ustaw zmienną ś rodowiskową RL_VM_HOME tak, aby wskazywała katalog instalacyjny aparatu Java Products/remotelogic/UNIX. 4. W razie potrzeby dokonaj edycji skryptu lub pliku wsadowego programu Océ Remote Logic. 5. Aby uruchomić odpowiednie programy, użyj skryptu lub pliku wsadowego programu Océ Remote Logic. Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 305

306 Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote Logic Wprowadzenie Dostępne są dwa sposoby uruchamiania programów przy użyciu programu Océ Remote Logic : Użycie menu programów w systemie operacyjnym. Użycie parametru wiersza poleceń. Uruchamianie programów przy użyciu menu programów 1. Wybierz 'Océ Remote Logic'. 2. Wybierz aplikację 'Launcher'. 3. Wybierz odpowiednią aplikację. Aplikacja zostanie uruchomiona z systemem domyś lnym. Wskazówka: Można wybrać inny system niż system domyś lny (patrz Połączenie z kontrolerem na stronie 310). 306 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

307 Uruchamianie programów przy użyciu parametrów wiersza poleceń Dostępnych jest 6 parametrów wiersza poleceń ułatwiających uruchamianie programów. configfile=<plik_konfiguracyjny> Ustawia plik konfiguracyjny, który ma być użyty. server=serwer Ustawia okreś lony serwer jako serwer, z którym ma być nawiązane połączenie. language1=język Okreś la język podstawowy w połączeniu z parametrem country1=country. country1=kraj Okreś la język podstawowy w połączeniu z parametrem language1=language. language2=język Okreś la język dodatkowy w połączeniu z parametrem country2=country. country2=kraj Okreś la język dodatkowy w połączeniu z parametrem language2=language. Wskazówka: Należy zawsze używać właś ciwej kombinacji parametrów okreś lających język i kraj (patrz tabela poniżej). Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 307

308 Parametry obsługiwanych języków [46] Parametry obsługiwanych języków Język Parametry języka Parametry kraju Duński da DK Szwedzki sv SV Norweski no NO Fiński fi FI Węgierski hu HU Czeski cs CZ Polski pl PO Niemiecki de DE Holenderski nl NL Angielski brytyjski en GB Angielski amerykański en US Francuski fr FR Włoski it IT Hiszpański es ES Portugalski pt PT Chiński uproszczony cn cn Chiński tradycyjny cn TW Japoński ja JP [46] Parametry obsługiwanych języków Stosowanie parametrów z programami Parametry można stosować do następujących programów: QM.exe (program Océ Queue Manager). SCP.exe (program Océ System Control Panel). SE.exe (program Océ Settings Editor). AL.exe (program Application Launcher). 308 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

309 Najprostszym sposobem użycia parametrów w aplikacjach jest utworzenie skrótu dla aplikacji. Następnie należy dodać właś ciwoś ci wiersza poleceń. Wskazówka: Pliki.exe znajdują się zazwyczaj w katalogu C:\Program Files\Remote Logic\Bin. Przykładowe użycie parametrów wiersza poleceń Poniżej przedstawiono przykład uruchamiania programów kontrolera za poś rednictwem pliku konfiguracyjnego 'Myconfig.cfg' w połączeniu z serwerem 'MyTCS400'. Jako język podstawowy ustawiony jest język angielski brytyjski, a jako język dodatkowy francuski. C:\Program Files\Remote Logic\Bin\AL.exe configfile=myconfig.cfg server=mytcs400 language1=en country1=gb language2=fr country2=fr. Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 309

310 Połączenie z kontrolerem Wprowadzenie Po uruchomieniu jednego z programów Océ Remote Logic należy połączyć się z kontrolerem Océ Power Logic urządzenia Océ TCS400. Nawiązanie połączenia z systemem jest wymagane dla każdego programu oddzielnie. Podczas nawiązywania połączenia z kontrolerem można wykonać następujące czynnoś ci: Wybór systemu z listy rozwijanej. Dodanie systemu do listy rozwijanej. Usunięcie systemu z listy rozwijanej. Jeś li urządzenie Océ TCS400 nie jest dostępne w oknie dialogowym 'Połącz z', należy dodać urządzenie Océ TCS400 do listy dostępnych urządzeń. Łączenie się z systemem 1. Uruchom odpowiedni program. 2. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Połącz z'. 3. Wybierz odpowiedni system z listy rozwijanej. 4. Kliknij przycisk 'OK'. Wskazówka: Aby zdefiniować system domyś lny, z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Opcje'. Takie postępowanie zaleca się, jeś li użytkownik często łączy się z tym samym systemem. Dodawanie systemu 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Połącz z'. 2. Kliknij przycisk 'Edycja'. Otwarte zostanie okno dialogowe 'Edycja systemów'. 3. Wprowadź adres IP lub nazwę systemu w polu 'Systemy'. 4. Kliknij przycisk 'Dodaj'. System zostanie dodany do listy. 5. Kliknij dwukrotnie przycisk 'OK', aby powrócić do programu. 310 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

311 Usuwanie systemu 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Połącz z'. 2. Kliknij przycisk 'Edycja'. Otwarte zostanie okno dialogowe 'Edycja systemów'. 3. Zaznacz system, który chcesz usunąć. 4. Kliknij przycisk 'Usuwanie'. System zostanie usunięty z listy. 5. Kliknij dwukrotnie przycisk 'OK', aby powrócić do programu. Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 311

312 Korzystanie z programu Océ Remote Logic Logowanie automatyczne Wprowadzenie Opcja 'Logowanie automatyczne' umożliwia automatyczne uruchamianie programu w wybranym trybie użytkownika. Włączanie opcji logowania automatycznego Krok Czynnoś ć 1 Z menu 'Edycja' wybierz polecenie 'Opcje'. Zostanie wyś wietlone okno 'Opcje'. 2 Zaznacz pole wyboru 'Włączanie logowania automatycznego'. 3 Z listy rozwijanej wybierz tryb użytkownika dla automatycznego logowania. 4 Wprowadź hasło odpowiadające wybranemu trybowi użytkownika. 5 Kliknij przycisk 'OK'. Zostanie włączona opcja logowania automatycznego. 312 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

313 Zmiana hasła Zmiana hasła 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Logowanie'. 2. W oknie dialogowym kliknij przycisk 'Hasło'. 3. Otwórz listę rozwijaną i wybierz użytkownika. 4. Wprowadź stare hasło. 5. Wprowadź nowe hasło. 6. Wprowadź ponownie nowe hasło, aby je zatwierdzić. 7. Kliknij przycisk 'OK', aby zapisać nowe hasło. Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 313

314 Logowanie do programów kontrolera Tryby użytkownika Kontroler Océ Power Logic udostępnia następujące tryby użytkownika: Operator główny Operator repro Administrator systemu Operator serwisowy. W rozdziale 1 znajdują się bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych typach użytkowników (patrz Użytkownicy drukarki Océ TCS400 na stronie 15). Rozdział 12 zawiera bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych typach użytkowników w programie Océ Settings Editor (patrz Kontroler Océ Power LogicŽ wprowadzenie: Program Océ Settings Editor na stronie 262). Aby zmienić ustawienia operatora głównego lub administratora systemu, należy zalogować się w programie Océ Settings Editor w odpowiednim trybie użytkownika. Z trybów użytkownika mogą korzystać tylko wyznaczeni operatorzy. Do uzyskania dostępu do poszczególnych trybów użytkownika wymagane są różne hasła. Dla trybu użytkownika anonimowego hasło nie jest wymagane. Hasła Domyś lne hasło dla administratora systemu to: SysAdm. Domyś lne hasło dla operatora głównego to: KeyOp. Domyś lne hasło dla operatora repro to: ReproOp. Zalogowany użytkownik może zmienić hasło dla bieżącego trybu użytkownika. (patrz Zmiana hasła na stronie 313) Wskazówka: W hasłach są rozróżniane wielkie i małe litery. 314Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

315 Autoryzacja W danym czasie tylko jeden operator główny, administrator systemu lub operator repro jest uprawniony do zmiany ustawień. Jeś li jakiś inny użytkownik będzie próbował zalogować się w trybie operatora głównego lub trybie administratora systemu, zostanie wyś wietlony komunikat o błędzie. Liczba użytkowników przeglądających ustawienia nie jest ograniczona. [79] Komunikat o błędzie wyświetlany przy próbie zalogowania się drugiego użytkownika [79] Komunikat o błędzie wyświetlany przy próbie zalogowania się drugiego użytkownika Logowanie do programów kontrolera 1. Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Logowanie'. 2. Wybierz odpowiednią nazwę użytkownika. 3. Wprowadź hasło. 4. Kliknij przycisk 'OK'. Użytkownik jest teraz zalogowany jako użytkownik specjalny. Użytkownik, który nie jest zalogowany, ma uprawnienia użytkownika 'Anonimowy' (anonimowego). (patrz Użytkownicy drukarki Océ TCS400 na stronie 15). Tryb użytkownika jest wyś wietlany na pasku stanu znajdującym się u dołu ekranu. Zalogowany może być tylko jeden użytkownik. Wskazówka: Do każdego programu należy logować się oddzielnie. Wylogowanie z programów kontrolera Z menu 'Plik' wybierz polecenie 'Wylogowanie'. Nastąpi powrót do trybu użytkownika anonimowego. Aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym, należy zawsze po zakończeniu pracy wylogować się z aplikacji kontrolera. Kontroler Océ Power LogicŽ : program Océ Remote LogicŽ 315

316 Wskazówka: Wylogowanie się jest przeprowadzane dla każdego programu oddzielnie. 316 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

317 Océ TCS400 Podręcznik użytkownika Rozdział 16 Océ Account Center 317

318 Wprowadzenie Przegląd oprogramowania Océ Account Center Wprowadzenie Oprogramowanie Océ Account Center służy do zarządzania informacjami o kontach dla zadań drukowania, kopiowania i skanowania do pliku realizowanych za pomocą urządzeń Océ TDS i Océ TCS. Oprogramowanie Océ Account Center składa się z dwóch modułów: Program Océ Account Logic Program Océ Account Logic jest uruchamiany w ś rodowisku kontrolera Océ Power Logic. Użytkownik może połączyć się z programem Océ Account Logic ze zdalnej stacji roboczej za pomocą przeglądarki internetowej. Program Océ Account Logic służy do wprowadzania informacji o kontach. Można przy jego użyciu wprowadzać informacje o kontach dla zadań kopiowania i skanowania do pliku oraz dla zadań drukowania. Informacje o kontach można wprowadzać w ś rodowisku kontrolera Océ Power Logic oraz na stacji roboczej. Administrator zarządza programem Océ Account Logic za pomocą ekranu 'Administracja' w aplikacji. Océ Account Console Program Océ Account Console jest uruchamiany na komputerze PC działającym jako serwer. Użytkownik może połączyć się z programem Océ Account Console ze zdalnej stacji roboczej za pomocą przeglądarki internetowej. Program Océ Account Console jest chroniony hasłem i dostęp do niego ma jedynie autoryzowany personel. Administrator używa programu Océ Account Console do utworzenia okna dialogowego 'Informacje o kontach'. Administrator publikuje okno dialogowe 'Informacje o kontach' na potrzeby programu Océ Account Logic i innych aplikacji. Księgowy używa programu Océ Account Console do pobierania i eksportu danych z dzienników. Dane z dzienników wykorzystywane są do rozliczania kont. 318 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

319 Definicja Ilustracja Przegląd przepływu prac Administrator definiuje i udostępnia okno dialogowe 'Informacje o kontach'. Użytkownicy wprowadzają informacje o kontach przed wydrukowaniem, kopiowaniem lub skanowaniem do pliku. Księgowy zbiera dane kont i na ich podstawie przygotowuje faktury. Océ Account Center 319

320 Kontroler Océ Power Logic wprowadzenie: Program Océ System Control Panel Definicja Program Océ System Control Panel udostępnia informacje o stanie systemu, takie jak: stan drukarki opisy poszczególnych typów i rozmiarów noś ników dostępnych w systemie poziom tuszu dla poszczególnych kolorów stan skanera stan kontrolera iloś ć używanej pamięci zestawów. Jeś li kontroler Océ Power Logic jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, dostęp do programu Océ System Control Panel można uzyskać lokalnie na kontrolerze. Jeś li kontroler Océ Power Logic nie jest wyposażony w klawiaturę, mysz i monitor, do połączenia się z programem Océ System Control Panel trzeba użyć programu Océ Remote Logic. Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Settings Editor, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania tej aplikacji lokalnie na kontrolerze ((patrz Uruchamianie aplikacji kontrolera Océ Power LogicŽ na stronie 264)). Zobacz Kontroler Océ Power Logic : program Océ Remote Logic, aby uzyskać informacje na temat sposobu uruchamiania tej aplikacji ze zdalnej stacji roboczej. (patrz Uruchamianie aplikacji przy użyciu programu Océ Remote LogicŽ na stronie 306). 320 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

321 Czynności wykonywane przez użytkownika w programie Océ System Control Panel Program Océ System Control Panel umożliwiają wykonanie następujących czynnoś ci: wykonanie wydruku testowego,(patrz Wydruk testowy na stronie 161) drukowanie informacji o konfiguracji systemu, (patrz Zapisywanie, ładowanie i drukowanie ustawień na stronie 275) czyszczenie pamięci systemu, (patrz Inne błędy na stronie 252) zamykanie systemu, (patrz Włączanie i wyłączanie drukarki Océ TCS400 na stronie 49). Océ Account Center 321

322 Program Océ Account Logic Wprowadzenie do programu Océ Account Logic Definicja Program Océ Account Logic umożliwia łączenie informacji o kontach z zadaniami użytkownika. Wymagania związane z informacjami o kontach są definiowane i zarządzane przez administratora. Przeznaczenie Programu Océ Account Logic można używać do następujących zadań: wprowadzanie informacji o kontach dla zadań drukowania; zarządzanie zadaniami drukowania, dla których nie wprowadzono poprawnych informacji o kontach; wprowadzanie informacji o kontach dla zadań kopiowania i skanowania do pliku; blokowanie i odblokowywanie skanera; administrowanie programem Océ Account Logic (tylko administrator). 322 Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

323 Program Océ Account Logic podsumowanie Sekcje Program Océ Account Logic składa się z trzech sekcji. Karta 'Kopiuj i skanuj do pliku' Karta ta służy do wprowadzania informacji o kontach dla zadań kopiowania i zadań skanowania do pliku. Karta 'Drukuj' Karta ta służy do wprowadzania informacji o kontach dla zadań drukowania. Okno 'Administracja'. Okno to umożliwia definiowanie ustawień administracyjnych aplikacji. Okno to jest chronione hasłem i dostęp do niego ma jedynie administrator aplikacji. Océ Account Center 323

324 Konfiguracja kontrolera Océ Power Logic Wprowadzenie Przed rozpoczęciem korzystania z programu Océ Account Logic należy zdefiniować poprawne ustawienia w programie Océ Settings Editor w kontrolerze Océ Power Logic. Przed rozpoczęciem pracy Przed zdefiniowaniem poprawnych ustawień w programie Océ Settings Editor kontrolera Océ Power Logic należy zalogować się jako operator główny (KO). Wskazówka: Informacje dotyczące ustawień oraz ich lokalizacji można znaleź ć w systemie pomocy online programu Océ Settings Editor. Przykład ustawień programu Océ Settings Editor [80] Ścieżka: KO - System [80] Ścieżka: KO - System Podręcznik użytkownika drukarki Océ TCS400

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.17 kwiecień 2015 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo