System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748"

Transkrypt

1 System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748 Speaker recognition system based on Texas Instruments TMS320C6748 DSP dr inż. Krzysztof Cisowski Opracowanie oprogramowania służącego do rozpoznawania mówców dla systemu uruchomieniowego Zoom OMAP L138 experimenter Kit, zawierającego procesor sygnałowy Texas Instruments TMS320C6748. Zadania do wykonania 1. Opracowanie algorytmu rozpoznawania mówców 2. Implementacja algorytmy na procesorze sygnałowym 3. Realizacja interfejsu użytkownika Źródła 1. Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Zoom OMAP L138 experimenter Kit firmy Teksas Instruments. 2. G. Czapkowski, M. Skałecki: Praca dyplomowa WETiI, System dostepowy oparty o metody Automatycznego Rozpoznawania Mowy. 3. Michał Waśko: Praca dyplomowa WETiI, Sterowanie platformą mobilną za pomocą głosu. Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio

2 Model stanowiska laboratoryjnego do badania pasywnych metod tłumienia drgań. Model of laboratory system for testing of passive methods of vibration damping. dr inż. Krzysztof Cisowski Zaprojektowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego służącego do demonstracji własności tłumiących drgania wybranych materiałów izolacyjnych. System sterująco pomiarowy powinien zostać oparty o zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C6713. Zadania do wykonania 1. Opracowanie i realizacja części mechanicznej stanowiska laboratoryjnego. 2. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów sterowania wzbudnikem stolika wibracyjnego. 3. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów części pomiarowej systemu. 4. Realizacja interfejsu użytkownika Źródła 1. Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital dla procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C Z. Osiński, Tłumienie drgań, Wydawnictwo Naukowe PWN Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio

3 Zastosowanie mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F28035 do budowy modułu diagnostyczno pomiarowego podstawowych funkcji życiowych pacjenta Application of DSP Texas Instruments TMS320F28035 microcontroller for designing monitoring and measurement unit of vital functions of the patient dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zebrane dane będą podstawą oceny stanu zdrowia monitorowanego pacjenta. Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał mikrokontroler DSP Texas Instruments TMS320F28035 wyposażony w dodatkowy koprocesor do obliczeń zmiennoprzecinkowych. Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji oraz wizualizacja przetworzonych danych na wyświetlaczu LCD. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC poprzez interfejs USB. Zadaniem komputera będzie implementacja algorytmów na module pomiarowym oraz akwizycja i wizualizacja zebranych danych. Zadania do wykonania 1. Opracowanie i implementacja na mikrokontrolerze TMS320F28035 oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów przetwarzania danych i ich wizualizacji na wyświetlaczu LCD. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów wizualizacji danych. Źródła 1. Pod red. A. Hrynkiewicza i E. Rokity: Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, Dokumentacja mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno pomiarowy 4. Rafał Chojnowski, Michał Klein, Praca dyplomowa WETiI, "Zastosowanie mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F28035 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno pomiarowego" Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio

4 Zastosowanie algorytmu FxLMS do tłumienia zakłóceń szerokopasmowych w dukcie akustycznym Application of FxLMS algorithm for attenuation of broadband noise in acoustic duct dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest projekt oraz realizacja w oparciu o DSK procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C6713 laboratoryjnego systemu służącego do tłumienia w wylocie duktu akustycznego, szumu szerokopasmowego wytwarzanego przez wentylator systemu klimatyzacyjnego. Proponowany algorytm FxLMS wymaga oprócz pomiaru tzw. sygnału błędu (na końcu duktu), pomiaru sygnału w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń sygnału referencyjnego. W proponowanym rozwiązaniu pomiar ten odbywać się będzie za pomocą akcelerometru (zamiast mikrofonu) co pozwoli zredukować efekt niekorzystnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia systemu do miejsca pomiaru sygnału referencyjnego. W pracy zostanie wykorzystany istniejący w Katedrze Systemów Automatyki model systemu wentylacyjnego. Zadania do wykonania 1. Opracowanie i implementacja na DSK TMS320C6713 oprogramowania FxLMS. 2. Przeprowadzenie badań własności opracowanego systemu z wykorzystaniem TI Code Composer Studio. 3. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika służącego do sterowania parametrami algorytmu w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych i uzyskanych rezultatów. Źródła 1. Design of active noise control systems with the TMS320 family, Application Report, Texas Instruments SPRA NIEDŹWIECKI MACIEJ, MELLER MICHAŁ: A new approach to active noise and vibration control Part I: the known frequency case, IEEE Transaction on Signal Processing, Vol. 57, No. 9, str Szymon Scharmach, Praca dyplomowa WETiI, Systemy aktywnego tłumienia zakłóceń w dukcie akustycznym. 4. Rafael Cierpka, Praca dyplomowa inżynierska WETiI, Active noise control in a standard HVAC duct. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio.

5 Eliminacja trzasków z archiwalnych nagrań audio przy użyciu modeli autoregresyjnych przetwarzanie dwukierunkowe Elimination of impulsive disturbances from archive audio recordings using bidirectional signal processing mgr inż. Marcin Ciołek Implementacja algorytmu do eliminacji trzasków z archiwalnych nagrań audio przy użyciu modeli autoregresyjnych. Zastosowanie techniki opartej na przetwarzaniu dwukierunkowym. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z problemem eliminacji trzasków w nagraniach audio. 2. Implementacja algorytmu do eliminacji trzasków z archiwalnych nagrań audio przy użyciu modeli autoregresyjnych. 3. Zastosowanie techniki opartej na przetwarzaniu dwukierunkowym. 4. Łączenia alarmów detekcyjnych w oparciu o opracowane reguły. 5. Opracowanie interfejsu graficznego. 6. Opracowanie dokumentacji. Źródła 1. Niedźwiecki M., Ciołek M.: Elimination of Impulsive Disturbances From Archive Audio Signals Using Bidirectional Processing, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, Vol. 21, No. 5, 2013, str Niedźwiecki M., Ciołek M., "Elimination of clicks from archive speech signals using sparse autoregressive modeling", The 20th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2012, Bucharest, August

6 Ocena jakości nagrania muzycznego po rekonstrukcji przy użyciu metody PEAQ eliminacja trzasków z archiwalnych nagrań audio Aassessment the quality of a music recording after reconstruction elimination of clicks from archive audio recordings mgr inż. Marcin Ciołek Implementacja metody PEAQ. Przeprowadzenie testów sprawdzających korelację pomiędzy tą metodą, a wynikami testu odsłuchowego. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z problemem eliminacji trzasków w nagraniach audio. 2. Implementacja algorytmu do eliminacji trzasków z archiwalnych nagrań audio. 3. Opracowanie i implementacja wskaźnika oceny jakości nagrania PEAQ. 4. Przeprowadzenie testów. 5. Opracowanie dokumentacji. Źródła 1. Niedźwiecki M., Ciołek M.: Elimination of Impulsive Disturbances From Archive Audio Signals Using Bidirectional Processing, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, Vol. 21, No. 5, 2013, str

7 Algorytm do eliminacji trzasków z nagrań audio działający w trybie on line Elimination of Impulsive Disturbances From Archive Audio Signals online processing mgr inż. Marcin Ciołek Celem proponowanego projektu jest zaadoptowanie istniejących algorytmów do eliminacji trzasków z nagrań audio do działania w trybie on line. Projekt wymaga umiejętności programowania w języku C/C++. Zadania do wykonania 1. Zaadoptowanie istniejących algorytmów do eliminacji trzasków z nagrań audio do działania w trybie on line 2. Zastosowanie wielowątkowego przetwarzania. 3. Przygotowanie interfejsu graficznego. 4. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Źródła 1. Niedźwiecki M., Ciołek M.: Elimination of Impulsive Disturbances From Archive Audio Signals Using Bidirectional Processing, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, Vol. 21, No. 5, 2013, str

8 Projekt i budowa robota (pojazd) wyposażonego w system automatycznego parkowania Design and construction of a mobile robot (vehicle) with an automatic parking system mgr inż. Marcin Ciołek Celem proponowanego projektu jest budowa robota (pojazd) wyposażonego w system automatycznego parkowania. System będzie potrafił zaparkować pojazd w różnych wariantach wykorzystanie technik parkowania (parkowanie prostopadłe, parkowanie skośne, parkowanie równoległe). Zadania do wykonania 1. Projekt i budowa robota mobilnego. 2. Opracowanie koncepcji systemu automatycznego parkowania. 3. Przygotowanie planszy z wyznaczonymi miejscami do parkowania. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Źródła 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1 2

9 Projekt i budowa robota typu minisumo Design and construction of a mobile robot (minisumo) mgr inż. Marcin Ciołek Budowa robota i opracowanie algorytmu sterującego. Zadania do wykonania 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Źródła 1. Andrzej Jaskulski: "Autodesk Inventor Professional 2014PL / Fusion/Fusion 360", Wydawnictwo naukowe PWN, Stephan Prata: "Język C. Szkoła programowania.", Helion, WdanieV. Liczba wykonawców 1 2

10 Projekt i budowa wielozadaniowego, mobilnego robota gąsienicowego Design and construction of multi purpose, a tracked mobile robot mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa wielozadaniowego, mobilnego robota gąsienicowego, realizującego trzy zadania: omijanie przeszkód, podążanie za źródłem światła bądź temperatury oraz jazda wzdłuż czarnej linii z możliwością pokonywaniem wzniesień. Zadania do wykonania 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Źródła 1. Andrzej Jaskulski: "Autodesk Inventor Professional 2014PL / Fusion/Fusion 360", Wydawnictwo naukowe PWN, Stephan Prata: "Język C. Szkoła programowania.", Helion, Wydanie V. Liczba wykonawców 1 2

11 Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego projektowania układów sterowania metodami częstotliwościowymi Laboratory exercise concerning control systems design using frequency methods. dr inż. Michał Meller Opracowanie stanowiska oraz instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego studentom na zapoznanie się z projektowaniem układów sterowania metodami częstotliwościowymi. Zadania do wykonania 1. Wybór i obiektu sterowania. 2. Budowa stanowiska laboratoryjnego. 3. Opracowanie instrukcji ćwiczenia. Źródła

12 Opracowanie biblioteki DSP dla procesora TMS6727 DSP library for the TMS6727 processor dr inż. Michał Meller Opracowanie biblioteki matematycznej udostępniającej podstawowe funkcje DSP (filtracja FIR, IIR, zmiana szybkości próbkowania, FFT) dla formatów rzeczywistych/zespolonych w arytmetyce stało i zmiennoprzecinkowej. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie z architekturą procesora 2. Opracowanie i optymalizacja biblioteki programistycznej Źródła

13 Opracowanie układu nawigacji zliczeniowej dla robota mobilnego Navigation system for a mobile robot dr inż. Michał Meller Celem pracy jest budowa robota mobilnego wraz z układem nawigacji zliczeniowej opartej na filtrach Kalmana. Zadania do wykonania 1. Budowa robota mobilnego 2. Opracowanie rozwiązań programowych układu nawigacji 3. Porównanie dokładności różnych rozwiązań Źródła S. Khatib, Handbook of robotics,

14 Równoległe przetwarzanie obrazów technologia CUDA Parallel image processing CUDA technology mgr inż. Piotr Fiertek Celem proponowanego tematu jest zapoznanie się z możliwością wykorzystania mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych do przetwarzania obrazów oraz implementacja algorytmów przetwarzania obrazów, wykorzystujących przetwarzanie równoległe wykorzystanie technologii CUDA opracowanej przez firmę NVIDIA. Zadania do wykonania 1. Opanowanie obsługi interfejsu CUDA 2. Zaimplementowanie podstawowych algorytmów przetwarzania obrazu: filtry konwolucyjne, progowanie obrazu. 3. Implementacja bardziej złożonych algorytmów: segmentacja obrazu, eliminacja dystorsji obrazu Źródła 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Digital Image Processing, William K. Pratt, CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU, Janson Sanders, Edward Kandrot, 2012 Liczba wykonawców 1 2 znajomość podstaw przetwarzania obrazów, dobra znajomość programowania w C++, środowisko Visual Studio

15 Wykorzystanie kontrolera Kinect do sterowania robotem przemysłowym gra w kółko i krzyżyk Controlling the industrial robot by a Kinect controller nuoghts and crosses game mgr inż. Piotr Fiertek Za pomocą kamery kontrolera kinect obserwowane jest pole robocze robota (plansze do gry w kółko i krzyżyk), dzięki czemu podejmowana ma być decyzja w którym miejscu robot ma postawić kółko lub krzyżyk. Możliwości obrazowania otoczenia 3D kontrolera kinect powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji w którym momencie robot może rozpocząć wykonywanie ruchu. Tzn. po wycofaniu ręki człowieka z pola roboczego robota. Jeżeli w trakcie wykonywania ruchu przez robota zostanie wykryte wtargnięcie obcego obiektu (np. ręki człowieka) w obszar pola roboczego, robot powinien zostać natychmiast zatrzymany. Zadania do wykonania 1. opanowanie obsługi urządzenia Kinect (rejestracja danych: mapa odległości oraz zdjęcia skanowanych obiektów) 2. integracja otrzymanych danych w chmurę punktów 3. opracowanie algorytmów wykrywających poruszające się obiekty w polu widzenia urządzenia kinect 4. opanowanie komunikacji z robotem przemysłowym 5. utworzenie w pełni działającego oprogramowania, realizującego zadania projektu: gry w kółko i krzyżyk (pomiędzy człowiekiem i robotem przemysłowym Kawasaki RS003N). W tym celu konieczne będzie opracowanie rozpoznania obrazu np. z wykorzystaniem funkcji biblioteki OpenCV. 6. opracowanie dokumentacji Źródła 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Digital Image Processing, William K. Pratt, Instrukcja programowania robota przemysłowego znajomość podstaw przetwarzania obrazów, dobra znajomość programowania w C++, środowisko Visual Studio

16 Budowa skanera 3D 3D scanner mgr inż. Piotr Fiertek Zadania do wykonania Zaprojektowanie oraz zbudowanie skanera 3D. Powstałe urządzenie ma mieć możliwość tworzenia macierzy zawierającej informacje o kształcie skanowanego przedmiotu, umożliwiające jego odtworzenie w formie modelu 3D. Założenia obejmują konstrukcję głowicy skanera przemieszczaną nad badaną powierzchnią na stałej wysokości. Układ pomiarowy składałby się z lasera wyświetlającego linię oraz kamery rejestrującej obraz. Układ powinien być napędzany silnikiem krokowym, dzięki czemu znane byłoby aktualne położenie głowicy. Skaner powinien być urządzeniem przenośnym z obsługą pamięci USB lub kart SD, Zakłada się, że efektem wyjściowym skanera byłaby uzyskana chmura punktów reprezentująca kształt skanowanego obiektu. 1. Opracowanie koncepcji konstrukcji skanera oraz jego wykonanie. 2. Opracowanie oraz wykonanie koncepcji układów sterującego i zbierającego dane. 3. Utworzenie dokumentacji Źródła 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Digital Image Processing, William K. Pratt, 2007 Liczba wykonawców 1 znajomość podstaw przetwarzania obrazów, dobra znajomość programowania w C++, środowisko Visual Studio temat zarezerwowany

17 Budowa i sterowanie quadrocoptera mgr inż. Piotr Fiertek Celem pracy jest zbudowanie i opracowanie systemu sterowania quadrocopteram. Zadania do wykonania 1. Wykonanie konstrukcji quadrocoptera a. Dobór silników i śmigieł b. Wykonanie stelażu 2. Zaprojektowanie i wykonanie płyty głównej urządzenia a. Układ zasilania b. Dobór mikrokontrolera sterującego c. Moduł łączności d. Przetworniki pomiarowe 3. Opracowanie algorytmów sterowania a. Opis modelu matematycznego quadrocoptera b. Opracowanie algorytmów sterujących silnikami, umożliwiających zawiśnięcie quadrocoptera w powietrzu c. Zaimplementowanie algorytmu sterującego pracą silników d. Przygotowanie aplikacji do zdalnego sterowania Źródła 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 dobra znajomość matematyki, umiejętność projektowania układów mechanicznych, modelowania obiektów mechanicznych, programowania w C++ temat zarezerwowany

18 Projekt i budowa przemysłowej nawijarki do cewek mgr inż. Piotr Fiertek Celem pracy jest zaprojektowanie i budowa przemysłowej nawijarki do cewek. Zadania do wykonania 1. Opracowanie konstrukcji maszyny: a. Dobór napinacza drutu b. Dobór silników c. Wykonanie prowadnicy drutu d. Zaprojektowanie stelażu 2. Opracowanie sterowania maszyną: a. Projekt i budowa płyty głównej, zawierającej: linie zasilające, moduł panelu operatorskiego, mikrokontroler sterujący, układy sterujące pracą silników, przetworniki pomiarowe b. Implementacja oprogramowania urządzenia, zawierająca: algorytmy sterowania, interfejs użytkownika, algorytmy kontrolno pomiarowe procesu Źródła 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 umiejętność projektowania układów mechanicznych, modelowania obiektów mechanicznych, projektowania płytek drukowanych, programowania w C++ temat zarezerwowany

19 Samochodowy komputer diagnostyczny Car diagnostic computer dr inż. Piotr Kaczmarek Celem projektu jest opracowanie urządzenia elektronicznego z wyświetlaczem LCD na którym wyświetlane mają być informacje dotyczące samochodu osobowego (prędkość pojazdu, błędy, temp. silnika, poziom paliwa itp.) Informacje mają być odbierane za pomocą złącza diagnostycznego OBD II. Urządzenie ma mieć możliwość zapisywania niektórych danych na karcie MicroSD, które potem podlegałyby analizie w programie komputerowym (np. wykresy temperatury silnika, wykresy prędkości). Zadania do wykonania 1. Projekt i wykonanie urządzenia 2. Wykonanie oprogramowania na mikrokontroler 3. Wykonanie oprogramowania na komputer PC 4. Testy urządzenia i wykonanie dokumentacji. Źródła Liczba wykonawców 2 osoby temat zarezerwowany

20 Mikroprocesorowy sterownik automatyki budynku bazie modułu Arduino Building control system based on Arduino module dr inż. Piotr Kaczmarek Zadania do wykonania Opracowanie uniwersalnego mikroprocesorowego interfejsu inteligentnego budynku. Interfejs pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowania podłączonymi urządzeniami. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji Źródła Liczba wykonawców 2 osoby

21 Programowalny sterownik ogólnego przeznaczenia General purpose programmable controller dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie układu sterownika ogólnego przeznaczenia w oparciu o wybrany mikrokontroler Zadania do wykonania 1) Zaprojektowanie sterownika uniwersalnego na bazie wybranego procesora 2) Przygotowanie dokumentacji technicznej sterownika 3) Przygotowanie prototypu sterownika uniwersalnego 4) Wykonanie modelu obiektu sterowania (suszarka w roli nawiewnej centrali grzewczo wentylacyjnej + zamknięte pomieszczenie) 5) Testy urządzenia na modelu obiektu 6) Opracowanie podstawowego oprogramowania Źródła 1. J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, 2004 Liczba wykonawców 2 osoby

22 Urządzenie śledzenia obiektów na podstawie danych z kamery USB Object tracking system based on data from USB camera dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie urządzenia śledzącego obiekt na podstawie danych pochodzących z kamery USB. Urządzenie ma być oparte na module raspberry pi. Zadania do wykonania 1. Opracowanie i implementacja oprogramowania do komunikacji z kamerą 2. Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania obrazów wykrywających obiekt 3. Projekt i wykonanie części mechanicznej platformy mobilnej śledzącej obiekt 4. Projekt i wykonanie końcówki mocy do sterowania pracą silników Źródła Liczba wykonawców temat zarezerwowany

23 Śledzenie położenia dronów za pomocą macierzy mikrofonowej Tracking drone location with a microphone array dr inż. Stanisław Raczyński Macierz mikrofonowa to zestaw czterech lub więcej mikrofonów rozmieszczonych według pewnego schematu w przestrzeni (np. kwadrat 4 4 mikrofony). Za jej pomocą można lokalizować źródła dźwięku korzystając z różnicy czasu dotarcia dźwięku do poszczególnych mikrofonów. Celem pracy jest wykorzystanie algorytmu GCC-PHAT (lokalizacja dźwięku) i rozszerzonego filtru Kalmana (EKF; wygładzanie pomiarów) w celu śledzenia położenia jednego lub dwóch pojazdów latających. Eksperymenty należy przeprowadzić z wykorzystaniem jednej i dwóch macierzy. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Implementacja algorytmu GCC-PHAT lub wykorzystanie istniejącej biblioteki. 3. Implementacja rozszerzonego filtru Kalmana lub wykorzystanie istniejącej biblioteki. 4. Uruchomienie dwóch dronów (helikopterów lub kwadrokopterów) znajdujących się w zasobach Katedry i Koła Naukowego SKALP. 5. Wykonanie wielokanałowych nagrań przelatujących dronów i eksperymenty w środowisku symulacyjnym. 6. Implementacja rozwiązań w czasie rzeczywistym. Źródła 1. [GCC-PHAT] Brandstein, Michael S., and Harvey F. Silverman. "A robust method for speech signal time-delay estimation in reverberant rooms." Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP-97., 1997 IEEE International Conference on. Vol. 1. IEEE, Liczba wykonawców 1 2

24 Filtr Kalmana z akceleracją GPGPU do nawigacji dużych rojów robotów GPGPU-accelerated Kalman filter implementation for high-scale mobile robot swarm navigation dr inż. Stanisław Raczyński Wykorzystanie procesorów graficznych w celu akceleracji obliczeń wykonywanych przez implementacje filtrów Kalmana i rozszerzonych filtrów Kalmana. Dla dużych (np elementów i więcej) systemów możliwe jest kilkutysiąckrotne przyspieszenie obliczeń. Przykładem takiego dużego systemu może być system nawigacji dużego roju robotów. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Zapoznanie się z bibliotekami CUDA i OpenCL. 3. Implementacja filtru Kalmana i rozszerzonego filtru Kalmana w oparciu o podane źródła. 4. Eksperymenty sumulacyjne na prostych problemach. 5. Eksperymenty symulacyjne z nawigacją dużych rojów robotów. Źródła 1. Wei, Shih-Chieh, and Bormin Huang. "A GPU-accelerated extended Kalman filter." SPIE Remote Sensing. International Society for Optics and Photonics, Liczba wykonawców 1

25 Konwersja mowy na śpiew Converting speech to singing dr inż. Stanisław Raczyński Implementacja systemu pozwalającego na konwersję nagrania sygnału mowy na śpiew z wykorzystaniem śpiewu referencyjnego o tych samych słowach, dzięki czemu nawet osoba nie umiejąca śpiewać może brzmieć jak profesjonalny wokalista. Konwersja polegać będzie na wykorzystaniu algorytmu DTW (ang. dynamic time warping) w celu zgrania obydwu nagrań w czasie; następnie zrównywana będzie wysokość dźwięku; ostatecznie sygnał będzie przetwarzany w celu nadaniu mu brzmienia śpiewu (np. dodanie formantu śpiewaczego, dodanie profesjonalnego vibrato). Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Zapoznanie się z istniejącymi bibliotekami przetwarzania sygnałów. 3. Implementacja systemu. 4. Zebranie nagrań i eksperymenty. Źródła Liczba wykonawców 1

26 Rewitalizacja kwadrokoptera Quadrocopter revamping dr inż. Stanisław Raczyński Rewitalizacja będzie polegać na wymianie elektroniki pokładowej istniejącego kwadrokoptera należącego do Koła Naukowego SKALP,, a także sprawdzeniu działania i ewentualnej wymianie innych jego podzespołów. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się ze sprzętem i jego dokumentacją. 2. Projekt płytki PCB zawierającego mikrosterownik, akcelerometry i żyroskopy., a także standardowy moduł komunikacji RF. 3. Wykonanie płytki. 4. Oprogramowanie mikrosterownika (stabilizacja lotu i komunikacja) Źródła Liczba wykonawców 1 2

27 Robot mobilny podążający za źródłem dźwięku Mobile robot that follows sound sources dr inż. Stanisław Raczyński Robot powinien podążać za najsilniejszym słyszanym przez niego źródłem dźwięku (np. mówiący lub klaszczący człowiek). W tym celu niezbędne będzie wykonanie dwumikrofonowego czujnika dźwiękowego, który podłączony zostanie do jednego z robotów mobilnych dostępnych w Katedrze. Zadania do wykonania 1. Projekt czujnika zawierającego dwa mikrofony pojemnościowe, wzmacniacze oraz mikrosterownik pozwalający na rejestrację i przetwarzanie sygnałów z odpowiednią prędkością i rozdzielczością (co najmniej 44,1 khz, 16 bitów na próbkę). Czujnik powinien udostępnieć wyniki pomiarów przez interfejs I²C. 2. Projekt płytki PCB czujnika. 3. Wykonanie czujnika. 4. Oprogramowanie mikrosterownika czujnika. 5. Integracja czujnika z istniejącym robotem przez magistralę I²C. 6. Eksperymenty. Źródła Temat zarezerwowany

28 Nawigacja robota mobilnego w oparciu o odpowiedź impulsową pomieszczenia Mobile robot navigation based on measuring impulse responses of the room dr inż. Stanisław Raczyński Robot cyklicznie będzie rejestrować akustyczną odpowiedź impulsową pomieszczenia, w którym się znajduje i porównywać ją z zarejestrowanymi lub wygenerowanymi symulacyjnie wzorcami odpowiedzi, dzięki czemu możliwe będzie określenie jego położenia. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Wykonanie nagrań odpowiedzi impulsowych wybranego pomieszczenia. 3. Eksperymenty symulacyjne. 4. Implementacja algorytmu z wykorzystaniem istniejącej platformy mobilnej. Źródła Temat zarezerwowany

29 Stabilizacja chodu humanoidalnego robota Bioloid czujnikiem akcelerometrycznym i żyroskopowym Stabilization of the Bioloid humanoid robot gaits with an accelerometer and a gyroscope dr inż. Stanisław Raczyński Wyposażenie robota humanoidalnego Bioloid w czujniki orientacji i akceleracji, w celu umożliwienia implementacji chodu statyczne i dynamicznie stabilnego. Zadania do wykonania 1. Projekty płytki PCB z akcelerometrem i żyroskopem MEMS oraz mikrosterownikiem komunikującym się z głównym komputerem zestawu Bioloid. 2. Wykonanie płytki. 3. Oprogramowanie robota Bioloid realizujące chód statycznie stabilny z dodatkowymi sekwencjami ruchów zapobiegającymi upadkom. 4. Oprogramowanie robota Bioloid realizujące chód dynamicznie stabilny. Źródła

30 Planowanie ruchu parkującego samochodu Motion planning for a parking car dr inż. Stanisław Raczyński Planowanie ruchu samochodu lub samochodopodobnego robota mobilnego polegające na ominięciu przeszkód i przyjęciu zadanego położenia i orientacji (parkowanie). Planowanie ścieżek odbędzie się z wykorzystaniem algorytmu RRT (ang. rapidly-exploring random tree) i jego pochodnych, w szczególności RRT*, będąca połączeniem RRT i algorytmu A*. Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Zakup, budowa lub adaptacja robota mobilnego. 3. Implementacja algorytmu RRT. 4. Eksperymenty symulacyjne. 5. Eksperymenty z wykorzystaniem robota mobilnego. Źródła

Tematy projektów inżynierskich 2015

Tematy projektów inżynierskich 2015 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego

Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki 2011/2012 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Piotr Majcher Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania. Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Wydział Elektroniki prof. Zdzisław Kowalczuk Telekomunikacji prof. zw. kierownik KSDiR i Informatyki tel. /fax (48) 58 347 2018 Narutowicza 11/12 e-mail kova@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ. POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław MIKULSKI* STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Motion Dokumentacja techniczna projektu Wyciąg z raportu

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program - NIDays 2013 Warszawa, 16.10.2013 Rejestracja

Program - NIDays 2013 Warszawa, 16.10.2013 Rejestracja Godz. 8:30 Program - NIDays 2013 Warszawa, 16.10.2013 Rejestracja Myśl przewodnia innowacje w świecie platform Sala: Grand Ballroom CD 9:00 Paweł Hoerner de Roithberg, National Instruments 10:10 Przerwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.02-00-020/10

POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.04.01.02-00-020/10 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Michał Jegier Nr albumu 173790 Praca dyplomowa magisterska Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne Specjalizacja: Informatyczne Systemy Projektowania PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI

Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI 1. Adaptacja algorytmów oświetlenia globalnego do generacji obrazu w czasie rzeczywistym śledzenie promieni

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW W PRZESTRZENI GRZEGORZ KWIECIŃSKI PIOTR BURDYŃSKI e-mail:grzeziek@wp.pl, pbudrynski@gmail.com Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Niniejsza praca inżynierska miała na celu demonstrację działania oraz możliwości biblioteki OpenCV na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo