Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji"

Transkrypt

1 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji A. Nowińska, E. Wylęgała, S. Teper Optyczna koherentna tomografia jest techniką, która in vivo pozwala na przekrojowe zobrazowanie struktur przedniego odcinka oka do poziomu listka barwnikowego tęczówki, a więc rogówki, kąta przesączania, komory przedniej, centralnej części soczewki (niepokrytej przez tęczówkę) oraz tęczówki. Ze względu na znaczne tłumienie fali świetlnej przez barwnik tęczówki zobrazowanie całego ciała rzęskowego jest niemożliwe. W optycznej koherentnej tomografii wykorzystywana jest fala świetlna o różnej długości: 1310 nm w czasowej OCT oraz od 830 do 850 nm w różnych aparatach spektralnej OCT. Urządzeniem o podobnym zastosowaniu, ale wykorzystującym zamiast fali świetlnej falę ultradźwiękową jest ultrabiomikroskopia (UBM). Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma technikami obrazowania jest sposób przeprowadzania badania oraz zakres ramki obrazowania. Badanie OCT jest badaniem bezdotykowym, natomiast badanie UBM wymaga zastosowania żelu imersyjnego na powierzchnię oka. Niewątpliwą zaletą badania UBM jest możliwość zobrazowania i diagnostyki schorzeń ciała rzęskowego. W przypadku pomiarów morfometrycznych OCT cechuje lepsza powtarzalność w porównaniu z UBM [1, 2, 3, 4, 5]. Różnice pomiędzy dwoma urządzeniami zostały podsumowane w tabeli 1.1. W tabeli 1.2 przedstawiono zalety i wady badania OCT przedniego odcinka oka. Podstawową zaletą OCT jest możliwość badania przez nieprzezroczystą rogówkę zmętniałą, obrzękniętą, pokrytą łuszczką czy przeszczepem błony owodniowej. W takich sytuacjach klinicznych badanie przy użyciu lampy szczelinowej dostarcza informacji jedynie o powierzchni oka, natomiast do oceny struktur komory przedniej jest bezużyteczne. Kolejną niewątpliwą zaletą jest nieinwazyjność i bezdotykowość badania OCT, dlatego można je bez przeszkód przeprowadzić po urazie penetrującym gałki ocznej czy bezpośrednio po operacji okulistycznej. Ograniczeniem badania OCT jest fakt, że niektóre materiały, takie jak metal, krew czy barwnik, tłumią przechodzenie fali świetlnej i powodują powstawanie cienia optycznego. Z tego powodu OCT nie jest przydatne przy ocenie patologii ciała rzęskowego. Nie można też przy użyciu OCT oceniać głębokości położenia metalicznego ciała obcego w obrębie rogówki. W tabeli 1.3 przedstawiono różnice pomiędzy czasową i spektralną OCT. Są to różnice w rozdzielczości uzyskanego obrazu oraz rozmiarze ramki skanowania. Spektralna OCT pozwala na uwidocznienie większej liczby szczegółów w obrębie mniejszego obszaru obrazowania, podczas gdy czasowa OCT umożliwia uwidocznienie wszystkich struktur przedniego odcinka oka na pojedynczym skanie [6]. Kolejne rozdziały opisują zastosowanie czasowej oraz spektralnej optycznej koherentnej tomografii w diagnozowaniu oraz monitorowaniu wyników leczenia różnych chorób przedniego odcinka oka. W tabeli 1.4 podsumowano podstawowe zastosowanie kliniczne OCT [7, 8, 9, 10].

2 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji parametr CzaSOWa OCT SpekTRalna OCT UBM Rozdzielczość podłużna (µm) 8 2 Rozdzielczość poprzeczna (µm) 60 0 Ocena ciała rzęskowego nie tak Badanie bezdotykowe tak nie Wymagane znieczulenie oka nie tak Tabela 1.1. Podstawowe różnice pomiędzy optyczną koherentną tomografią a ultrabiomikroskopią zalety Badanie bezkontaktowe Badanie przez nieprzezierną rogówkę Badanie może być przeprowadzone bezpośrednio po urazie, po operacji Łatwość obsługi aparatu WaDY Nie ma możliwości obrazowania ciała rzęskowego Krew, metal, nabłonek barwnikowy blokują przechodzenie fali świetlnej Tabela 1.2. Zalety i wady badania przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka CzaSOWa OCT SpekTRalna OCT Rozdzielczość osiowa 8 Rozdzielczość poprzeczna 60 liczba skanów a/s Rozmiar ramki skanowania maksymalny (mm) ,3 mm (RTVue) 4 4 mm (Cirrus OCT) 8,2 3,0 mm (3D OCT) 0 mm (linia) Copernicus HR Tabela 1.3. Różnice pomiędzy czasową a spektralną optyczną koherentną tomografią zastosowanie optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka diagnostyka i różnicowanie schorzeń rogówki kwalifikacja pacjentów do przeszczepu rogówki, ocena parametrów komory przedniej przy bielmie rogówki; po operacji: analiza przylegania płatka oraz pomiar płatka i istoty właściwej rogówki biorcy kwalifikacja do zabiegów refrakcyjnych rogówki, monitorowanie efektów zabiegu diagnostyka jaskry uzupełnienie gonioskopii (pomiar kąta przesączania i głębokości komory przedniej) ocena efektów zabiegów przeciwjaskrowych (irydotomia, irydektomia, implanty) chirurgia zaćmy ocena przedoperacyjna przedniej komory, przedoperacyjna analiza położenia wszczepów fakijnych, pooperacyjne diagnozowanie powikłań, np. odłączenia błony Descemeta, nieszczelności rany rogówki Tabela 1.4. Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka 6

3 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii przegląd poszczególnych aparatów OCT Komora przednia Ze wszystkich aparatów OCT służących do badania przedniego odcinka tylko czasowa OCT Visante pozwala na uwidocznienie wszystkich struktur przedniego odcinka oka na jednym skanie i wykonanie pomiaru głębokości komory przedniej oraz odległości kąt kąt. Rycina 1.1 przedstawia skan Anterior Segment Single zdrowego oka z oznaczonymi pomiarami morfometrycznymi. Rogówka Rogówka stanowi 1 6 przednią część błony włóknistej gałki ocznej. Histologicznie składa się z pięciu warstw: nabłonka, warstwy Bowmana, istoty właściwej, błony Descemeta oraz śródbłonka rogówki. Obraz prawidłowej rogówki uzyskany przy użyciu czasowej OCT cechuje obecność hiperrefleksyjnego centralnego pasma o szerokości 1 2 mm. Na skanie można odróżnić nabłonek rogówki z pokrywającym go silnie hiperrefleksyjnym filmem łzowym oraz pozostałą część rogówki, w której nie można rozróżnić poszczególnych warstw (rycina 1.2). Skan rogówki spektralnej 3D OCT przypomina obraz czasowej OCT (rycina 1.3). Natomiast obrazy rogówki otrzymane przy użyciu spektralnej OCT (RTVue, Cirrus OCT oraz HR Copernicus) cechują się zwiększoną rozdzielczością obrazu umożliwiającą wyodrębnienie warstwy Bowmana. Poza tym uzyskane skany rogówki są wolne od centralnego hiperrefleksyjnego pasma (ryciny 1. 4, 1.5, 1.6, 1.7). Poza oceną morfologii rogówki kluczowe znaczenie dla postawienia prawidłowego rozpoznania w wielu jednostkach chorobowych ma pomiar grubości rogówki. Zwiększenie grubości rogówki może wskazywać na niewydolność komórek śródbłonka, dystrofię rogówki Fuchsa, odłączenie błony Descemeta, dystrofię siateczkowatą typu 1, dystrofię Thiela-Behnkego oraz choroby spichrzeniowe rogówki. Ścieńczenie może odpowiadać stożkowi rogówki, stanom pozapalnym oraz dystrofii plamkowatej rogówki. We wszystkich aparatach OCT można przeprowadzić pomiar dowolnie wybranego miejsca rogówki przy użyciu narzędzia pomiarowego caliper. Automatyczną mapę rogówki można przeprowadzić przy użyciu aparatu czasowej OCT oraz dwóch aparatów spektralnej OCT: RTVue oraz 3D OCT W czasowej OCT mapa pachymetryczna powstaje poprzez wykonanie pomiarów w 8 liniach po 128 skanów A, przy wielkości ramki skanowania wynoszącej 10 3 mm. Dostępna jest też opcja analizy Global Pachymetry Map, w której pomiary dokonywane są w 16 TIA Grubość rogówki ACD AAD Rycina 1.1. Skan Anterior Segment Single OCT Visante zdrowego oka w płaszczyźnie Na rycinie zaznaczono pomiary morfometryczne: ACD głębokość komory przedniej, AAD odległość kąt kąt, TIA szerokość kąta przesączania w stopniach, grubość rogówki

4 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Centralne hiperrefleksyjne pasmo Rycina 1.2. Skan High Resolution Corneal czasowej OCT Visante. Rycina 1.3. Skan 3D 8,2 3,0 mm spektralnej 3D OCT. Widoczne centralne hiperrefleksyjne pasmo Nabłonek Warstwa Bowmana Rycina 1.4. Skan HD Line przystawki CAM-L RTVue. Widoczna rogówka z odgraniczonym nabłonkiem oraz warstwą Bowmana. Błona Descemeta oraz śródbłonek nie są odgraniczone Rycina 1.5. Skan HD Line przystawki CAM-S RTVue. Widoczna rogówka z odgraniczonym nabłonkiem oraz warstwą Bowmana. Błona Descemeta oraz śródbłonek nie są odgraniczone Nabłonek rogówki Warstwa Bowmana Rycina 1.6. Skan Anterior Segment Line Raster OCT Cirrus. Widoczna rogówka z odgraniczonym nabłonkiem oraz warstwą Bowmana. Błona Descemeta oraz śródbłonek nie są odgraniczone Rycina 1.7. Skan liniowy HR Copernicus. Widoczna rogówka z odgraniczonym nabłonkiem oraz warstwą Bowmana. Błona Descemeta oraz śródbłonek nie są odgraniczone 8

5 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rozdział 1 liniach. Wyniki pachymetryczne przedstawione są dla części okręgu: 0 2 mm, 2 5 mm, 5 7 mm oraz 7 10 mm (rycina 1.8). Można uzyskać analizę zmiany grubości rogówki w skali bezwzględnej oraz względnej. Ocena odchylenia bezwzględnego opiera się na założeniu, że najwyżej położony na skali kolor granatowy określa grubość rogówki równą 740 µm i powyżej, natomiast najniżej położony kolor pomarańczowy określa grubość rogówki równą 340 µm i poniżej (rycina 1.9). Ocenę odchylenia względnego otrzymujemy po zastosowaniu funkcji Auto. Wtedy kolory granatowy i pomarańczowy oznaczają najgrubsze i najcieńsze miejsce dla badanej rogówki (rycina 1.10). Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania analizy porównawczej dwóch wyników map pachymetrycznych wykonywanych w różnym czasie (rycina 1.11). Podstawową różnicą w automatycznej analizie pachymetrycznej w spektralnej OCT jest zakres mapy pachymetrycznej obejmujący obszar ograniczony do 6 mm. Wyniki pachymetryczne w aparacie RTVue również analogicznie do czasowej OCT przedstawione są w poszczególnych sektorach dla części okręgu: 0 2 mm, 2 5 mm. Natomiast trzecia strefa pomiarowa jest mniejsza, co wynika z ograniczonej wielkości ramki obrazowania. Jej rozmiar wynosi 5 6 mm (rycina 1.12). W mapie pachymetrycznej aparatu 3D OCT-2000 nie ma podziału na poszczególne sektory rogówki (rycina 1.13). Występują także różnice w zastosowaniu skali barwnej pomiędzy aparatami czasowej i spektralnej OCT. W spektralnej OCT: RTVue i 3D OCT-2000 kolor granatowy oznacza ścieńczenie, natomiast kolor pomarańczowy pogrubienie rogówki. W czasowej OCT oznaczenie kolorystyczne jest odwrotne. Analiza pachymetryczna przy użyciu aparatu 3D OCT-2000 ma charakter orientacyjny. Otrzymany wynik pozwala na ocenę odchylenia bezwzględnego grubości rogówki w skali barwnej, ale bez podziału na poszczególne sektory oraz bez możliwości analizy względnego odchylenia grubości rogówki (rycina 1.14). Wśród aparatów spektralnej OCT tylko aparat RTVue umożliwia analizę odchylenia względnego grubości rogówki, mającej podstawowe znaczenie na przykład w diagnostyce stożka rogówki. Analiza Keratoconus analysis polega na podaniu wyników różnicy pomiędzy grubością rogówki w poszczególnych sektorach rogówki: górnym i dolnym, górno-nosowym i dolno-skroniowym, górno-skroniowym i dolno-nosowym. Ponadto podawane są wynik najmniejszej grubości rogówki oraz odchylenie tego wyniku od wartości mediany oraz wartości maksymalnej grubości rogówki. Ostatnim z analizowanych parametrów jest odległość punktu najmniejszej grubości od szczytu rogówki. Wartości graniczne dla wyżej wymienionych parametrów podano w rozdziale IV.3 tomu I. Kąt przesączania Kąt przesączania tęczówkowo-rogówkowy znajduje się na obwodzie komory przedniej pomiędzy boczną częścią rogówki i twardówki a podstawą tęczówki i przednią powierzchnią ciała rzęskowego. Podstawowym narzędziem diagnostycznym i techniką pozwalającą na analizę struktur kąta jest gonioskopia z zastosowaniem soczewek nagałkowych. Badanie kąta przy użyciu OCT, tzw. gonioskopia automatyczna, stanowi badanie uzupełniające. Podstawową zaletą gonioskopii automatycznej jest nieinwazyjność, natomiast zaletą goniopskopii klasycznej jest możliwość uwidocznienia struktur patologicznych, takich jak neowaskularyzacja czy nadmierna pigmentacjia utkania beleczkowania [11]. Ocena kąta przesączania przy użyciu czasowej OCT Visante składa się z oceny morfologii oraz analizy morfometrycznej parametrów kąta. Warunkiem wykonania Rycina 1.8. Mapa pachymetryczna OCT Visante oka prawego. Zaznaczony podział na sektory i części okręgu 0 2 mm, 2 mm, mm oraz 0 mm. Wynik prawidłowy

6 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rycina 1.9. Mapa pachymetryczna OCT Visante oka lewego. Wynik bezwzględnego odchylenia grubości rogówki. Widoczne uogólnione pogrubienie rogówki. Obrzęk rogówki w przebiegu dystrofii Fuchsa Rycina Mapa pachymetryczna OCT Visante oka prawego. Wynik względnego odchylenia grubości rogówki (zastosowano funkcję Auto ). Pomimo centralnej grubości rogówki większej niż na rycinie. grubość ta jest oznaczona kolorem zielonym. W górnej części rogówki zauważalne jest względne zmniejszenie grubości rogówki do 0 µm w stosunku do grubości centralnej i dolnej części rogówki. Mapa pachymetryczna pacjentki w czwartym miesiącu po przeszczepie warstwowym tylnym rogówki Rycina Obraz mapy porównawczej dwóch wyników mapy pachymetrycznej jednego pacjenta. Wyniki porównywane z 200 i 200 r. Widoczny przyrost centralnej grubości rogówki oka lewego. Pacjentka z dystrofią Fuchsa rogówki leczona zachowawczo z zastosowaniem % roztworu chlorku sodu 20

7 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rozdział 1 Rycina Mapa pachymetryczna RTVue oka lewego. Widoczny obraz OCT rogówki z oznaczeniem powierzchni przedniej i tylnej oraz zdjęcie przedniego odcinka oka z naniesioną linią skanowania. Wyniki analizy grubości rogówki przedstawione są w postaci mapy kolorystycznej (odchylenie bezwzględne) oraz mapy z wynikami liczbowymi. Wyniki analizy Keratoconus Analysis zawarte są w tabeli. Wynik mapy pachymetrycznej prawidłowy Rycina Mapa pachymetryczna RTVue oka lewego. Zwraca uwagę odwrotne zastosowanie skali kolorów w porównaniu z mapą pachymetryczną OCT Visante. Kolor pomarańczowy oznacza pogrubienie, granatowy i czarny ścieńczenie. Na podglądzie skanu OCT widoczny płatek przeszczepu warstwowego tylnego. Stwierdza się uogólnione pogrubienie rogówki z centralną grubością rogówki wynoszącą 64 µm. Stan pół roku po przeszczepie warstwowym tylnym rogówki 2

8 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rycina Mapa pachymetryczna 3D OCT-2000 (Topcon). Zwraca uwagę odwrotne zastosowanie skali kolorów w porównaniu z mapą pachymetryczną OCT Visante. Kolor pomarańczowy oznacza pogrubienie, granatowy ścieńczenie. Brak podziału na poszczególne sektory oraz brak możliwości analizy względnego odchylenia grubości rogówki pomiarów morfometrycznych jest zlokalizowanie ostrogi twardówki na skanie ASS, będącej punktem orientacyjnym do wyznaczenia pomiarów morfometrycznych, tj. TIA, AOD 500, AOD 750, TISA 500, TISA 750. Identyfikacja ostrogi twardówki jest możliwa w mniej więcej 70% oczu, przy czym większe trudności sprawiają: wąski lub zamknięty kąt przesączania oraz kwadranty górny i dolny [12]. Rycina 1.15 przedstawia obraz kąta przesączania uzyskany przy użyciu OCT Visante z oznaczonymi pomiarami morfometrycznymi. Obraz kąta przesączania przy użyciu spektralnej OCT cechuje obecność cienia optycznego w obszarze szczytu kąta ze względu na długość fali świetlnej 850 nm, która jest silnie pochłaniana przez twardówkę. Mimo to na większości skanów oprócz ostrogi twardówki można rozróżnić beleczkowanie oraz kanał Schlemma [13]. Ocena morfometryczna kąta przesączania jest różna w poszczególnych aparatach spektralnej OCT. Aparat RTVue umożliwia pełną analizę morfologiczną i morfometryczną z uwzględnieniem parametrów analogicznych do OCT Visante (TIA, AOD 500, AOD 750, TISA 500, TISA 750) (rycina 1.16). Natomiast aparaty 3D OCT, Cirrus OCT oraz HR Copernicus umożliwiają tylko ocenę morfologii kąta przesączania. Ewentualne pomiary morfometryczne mogą być przeprowadzone przy użyciu narzędzia pomiarowego caliper (ryciny 1.17, 1.18, 1.19). Tęczówka Tęczówka stanowi najbardziej wysuniętą do przodu część błony naczyniowej, położoną w płaszczyźnie czołowej. Składa się z nabłonka barwnikowego oraz zrębu tęczówki, na przedniej powierzchni pokrytego układem beleczek i zatok. Zarówno w przypadku czasowej, jak i spektralnej OCT nabłonek barwnikowy tęczówki blokuje przechodzenie fali świetlnej i za tęczówką występuje cień optyczny. Skany tęczówki pochodzące z poszczególnych aparatów przedstawiają ryciny 1.20, 1.21 oraz Soczewka W OCT widoczna jest tylko część soczewki niepokryta przez tęczówkę. W przypadku zdrowej, niezmętniałej soczewki na skanach OCT widoczne są silniej refleksyjna torebka i słabo refleksyjne wnętrze soczewki. Ryciny 1.23 i 1.24 przedstawiają obraz soczewki w badaniu OCT. 22

9 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rozdział 1 Ostroga twardówki Rycina Skan Anterior Segment Single OCT Visante zdrowego oka w płaszczyźnie Widoczny kąt przesączania z zaznaczoną ostrogą twardówki. Oznaczono dostępne pomiary morfometryczne Kanał Schlemma Nabłonek rogówki Kanał Schlemma Siateczka bleczkowania Cień optyczny Rycina Skan Angle przystawki rogówkowej CAM-L RTVue. Widoczny cień optyczny za twardówką przykrywający szczyt kąta i podstawę tęczówki. Zaznaczono beleczkowanie oraz kanał Schlemma Tęczówka Siateczka bleczkowania Cień optyczny za twardówką Rycina Skan Anterior Segment Line Raster OCT Cirrus. Widoczny cień optyczny za twardówką. Zaznaczono beleczkowanie oraz kanał Schlemma Rycina Skan 3D 8,2 3,0 mm spektralnej 3D OCT. Widoczny cień optyczny przesłaniający struktury kąta Rycina Skan liniowy HR Copernicus. Odwrócony listek barwnikowy tęczówki 23

10 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rycina Skan High Resolution Corneal czasowej OCT Visante. Widoczny cień optyczny za listkiem barwnikowym tęczówki Rycina Skan Raw Image Mode High Resolution OCT Visante oka prawego. Widoczne brzegi tęczówki z cieniem optycznym poniżej tęczówki. Hiperrefleksyjna torebka soczewki oraz wnętrze soczewki o słabszej refleksyjności Cień optyczny Listek barwnikowy Rycina Skan Anterior Segment Line Raster OCT Cirrus. Widoczny cień optyczny za listkiem barwnikowym tęczówki Rycina Skan Anterior Segment 3D 6 6 mm 3D OCT-2000 Topcon oka prawego. Widoczne brzegi tęczówki, hiperrefleksyjna torebka soczewki oraz wnętrze soczewki o słabszej refleksyjności Rycina Skan 3D 8,2 3,0 mm spektralnej 3D OCT. Widoczny cień optyczny za listkiem barwnikowym tęczówki 24

11 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji Rozdział 1 zestawienie zakresu możliwości diagnostycznych poszczególnych aparatów OCT aparat OCT Technika obrazowania Możliwość badania przedniego i tylnego odcinka oka Obrazowanie błony Bowmana Mapa pachymetryczna rogówki pomiar narzędziem pomiarowym caliper analiza morfometryczna kąta przesączania Głębokość komory przedniej OCT Visante czasowa RTVue FD-OCT SOCT Copernicus 3D OCT D OCT-2000 spektralna spektralna spektralna spektralna OCT Cirrus spektralna nidek RS-3000 spektralna Tabela 1.5. Zakres możliwości diagnostycznych poszczególnych aparatów OCT Piśmiennictwo 1. Wang D., Pekmezci M., Basham R.P., He M., Seider M.I., Lin S.C. Comparison of different modes in optical coherence tomography and ultrasound biomicroscopy in anterior chamber angle assessment. J Glaucoma 2009 Aug; 18 (6): Radhakrishnan S., Goldsmith J., Huang D., Westphal V., Dueker D.K., Rollins A.M., Izatt J.A., Smith S.D. Comparison of optical coherence tomography and ultrasound biomicroscopy for detection of narrow anterior chamber angles. Arch Ophthalmol 2005 Aug; 123 (8): Dada T., Sihota R., Gadia R., Aggarwal A., Mandal S., Gupta V. Comparison of anterior segment optical coherence tomography and ultrasound biomicroscopy for assessment of the anterior segment. J Cataract Refract Surg 2007 May; 33 (5): Zhao P.S., Wong T.Y., Wong W.L., Saw S.M., Aung T. Comparison of central corneal thickness measurements by visante anterior segment optical coherence tomography with ultrasound pachymetry. Am J Ophthalmol 2007; 143 (6): Li E.Y., Mohamed S., Leung C.K., Rao S.K., Cheng A.C., Cheung C.Y., Lam D.S. Agreement among 3 methods to measure corneal thickness: ultrasound pachymetry, Orbscan II, and Visante anterior segment optical coherence tomography. Ophthalmology 2007; 114 (10): Wylęgała E., Teper S., Nowińska A.K., Milka M., Dobrowolski D. Anterior segment imaging: Fourier-domain optical coherence tomography versus time-domain optical coherence tomography. J Cataract Refract Surg 2009 Aug; 35 (8): Emara B., Probst L.E., Tingey D.P., Kennedy D.W., Willms L.J., Machat J. Correlation of intraocular pressure and central corneal thickness in normal myopic eyes and after laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 1998; 24 (10): Mosaed S., Chamberlain W.D., Liu J.H., Medeiros F.A., Weinreb R.N. Association of central corneal thickness and 24-hour intraocular pressure fluctuation. J Glaucoma 2008;17 (2): Lim L.S., Aung H.T., Aung T., Tan D.T. Corneal imaging with anterior segment optical coherence tomography for lamellar keratoplasty procedures. Am J Ophthalmol 2008; 145 (1): Konstantopoulos A., Hossain P., Anderson D.F. Recent advances in ophthalmic anterior segment imaging: a new era for ophthalmic diagnosis? Br J Ophthalmol 2007; 91 (4): Wirbelauer C., Karandish A., Häberle H., Thoai D. Pham Noncontact Goniometry With Optical Coherence Tomography. Arch Ophthalmol, Feb 2005; 123:

12 Rozdział 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu OCT wskazówki do interpretacji 12. Sakata L.M., Lavanya R., Friedman D.S., Aung H.T., Seah S.K., Foster P.J., Aung T. Assessment of the scleral spur in anterior segment optical coherence tomography images. Arch Ophthalmol 2008; 126: Wong H.T., Lim M.C., Sakata L.M., Aung H.T., Amerasinghe N., Friedman D.S., Aung T. High-definition optical coherence tomography imaging of the iridocorneal angle of the eye. Arch Ophthalmol 2009; 127:

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Bartłomiej J. Kałużny Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz Po co? - prawidłowa kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Wrocław Maria Hanna Niżankowska Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Innowacje w okulistyce ocena dostępności w Polsce Seminarium Fundacji WHC Warszawa, 16.09.2011 Definicja jaskry Jaskra

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE I OBEJMUJE: a) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. UMK, dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej?

Bardziej szczegółowo

Tajemnice świata zmysłów oko.

Tajemnice świata zmysłów oko. Tajemnice świata zmysłów oko. Spis treści Narządy zmysłów Zmysły u człowieka Oko Budowa oka Model budowy siatkówki Działanie oka Kolory oczu Choroby oczu Krótkowzroczność Dalekowzroczność Astygmatyzm Akomodacja

Bardziej szczegółowo

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej? prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 11.45 12.00

Bardziej szczegółowo

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Oko jest narządem wzroku. Umożliwia ono rozróżnianie barw i widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Oko jest umiejscowione w kostnym oczodole.

Bardziej szczegółowo

Pierwotne zamknięcie kąta przesączania (PZK) i jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK) diagnostyka i postępowanie

Pierwotne zamknięcie kąta przesączania (PZK) i jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK) diagnostyka i postępowanie Post N Med 2017; XXX(03): 124-129 Borgis PRACE POGLĄDOWE REVIEW PAPERS *Barbara Kozub, Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Iwona Grabska-Liberek Pierwotne zamknięcie kąta przesączania (PZK) i jaskra

Bardziej szczegółowo

NARZĄD WZROKU

NARZĄD WZROKU NARZĄD WZROKU Oko można porównać do kamery cyfrowej, wyposażonej w: system soczewek (rogówka, soczewka, ciało szkliste) automatyczną regulację ostrości obrazu (akomodacja) automatyczną regulację przesłony

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nr sprawy ZP 25/2010 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ aparatu: Autorefraktokeratometr... Rok produkcji: 2010r. Lp. 1 System pomiarowy oparty na czujniku Hartmanna- Shacka wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy part II Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OKO BUDOWA I INFORMACJE Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OCZY - narządy receptorowe umożliwiające wykrywanie kierunku padania światła i jego intensywności oraz, wraz ze wzrostem złożoności konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Obecne techniki biometrii oka

Obecne techniki biometrii oka Current technologies of ocular biometry Magdalena Turczynowska 1,2, Katarzyna Koźlik-Nowakowska 3, Magdalena Gaca-Wysocka 3, Andrzej Grzybowski 3,4 1 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Opracował: mgr Przemysław Miszta, Zakład Dydaktyki Instytut Fizyki UMK, przy wydatnej pomocy ze strony Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej IF UMK Interferencja

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1 PIĄTEK 2.06.2017 9.30-9.40 Uroczyste otwarcie konferencji 9.40-11.31 SESJA I - Cataracta 1 9.40-9.55 (15 min.) The role of femtosecond lasers in cataract surgery prof. Zoltan Nagy, Węgry 9.55-10.07 (12

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE 1 LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Stan na dzień 31.06.2013 Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2013 Wytyczne opracowane

Bardziej szczegółowo

Badanie w lampie szczelinowej

Badanie w lampie szczelinowej Rozdział 8 Badanie w lampie szczelinowej G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Upewnij się, że pacjent siedzi wygodnie i jest przygotowany do badania. Rozjaśnij światło tylko na tyle, na ile wymaga tego badanie. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy Ocena rozprawy doktorskiej lek. Krystiana Jerzego Kiszy pt. Ocena przydatności badania autofluorescencji dna oka oraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Uwagi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 2

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 2 Porównanie wyników pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskanych metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmanna z wynikami otrzymanymi metodą tonometrii przezpowiekowej Diaton Comparison of Intraocular Pressure

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016 Poznań, dnia 08.06.2016. Zamawiający: INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT WASILEWICZ SPECJALISTA CHORÓB OCZU Ul. Krańcowa 83 61-048 Poznań NIP 973-033-46-52 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2)

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2) Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. Ponieważ mamy doświadczenie w klinicznych badaniach oka, głównie przedniej jego części, firma Bausch i Lomb zleciła nam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Mikrochirurgia i chirurgia plastyczna w okulistyce 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha

8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha 8. Narządy zmysłów 1. Budowa i działanie narządu wzroku 2. Ucho narząd słuchu i równowagi 3. Higiena oka i ucha 4. Zmysły powonienia, smaku i dotyku Senses the ability to perceive information from the

Bardziej szczegółowo

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158.

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW Okulistyka Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW 1-100 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WW 101-290 Oko WW 101-113 Anatomia. Fizjologia. Higiena WW 140-160 Choroby. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

OCT OPTYCZNA TOMOGRAFIA KOHERENCYJNA. Katarzyna Gwóźdź Anna Kubiak Michał Pruba

OCT OPTYCZNA TOMOGRAFIA KOHERENCYJNA. Katarzyna Gwóźdź Anna Kubiak Michał Pruba OCT OPTYCZNA TOMOGRAFIA KOHERENCYJNA Katarzyna Gwóźdź Anna Kubiak Michał Pruba Plan prezentacji 2 1. Koherencja światła 2. Działanie układu 3. Rodzaje OCT 4. Zastosowania 5. Bibliografia Koherencja = spójność

Bardziej szczegółowo

Przyczyny zaniku nerwu wzrokowego są następujące:

Przyczyny zaniku nerwu wzrokowego są następujące: JASKRA Na jaskrę cierpi 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. Na czym polega to schorzenie? W prawidłowym oku odbywa się stale krążenie płynu śródocznego,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1 v Podziękowania Przedmowa Przedmowa do wydania polskiego Skróty xii xiii xiv xv Rozdział 1. Powieki 1 Rzęsy.................................................. 2 Przewlekłe zapalenie brzegów powiek.......................

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Randomizowane badanie porównujące doszklistkowe podanie acetonidu triamcinolonu i fotokoagulacji ogniskowej lub typu grid w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki Diabetic Retinopathy Clinical Research

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nadarzyn: DOSTAWA OPTYCZNEGO TOMOGRAFU KOHERENTNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Numer ogłoszenia: 412332-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 1/2012. Data ogłoszenia 14/02/2012

Numer postępowania 1/2012. Data ogłoszenia 14/02/2012 NZOZ Pulsmed Sp z o.o. Łódź, dnia 14 luty 2012 r. NZOZ Pulsmed Sp. z o.o. Numer postępowania 1/2012 Data ogłoszenia 14/02/2012 W związku z wyłonieniem szpitala PULSMED do podpisania umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Katarzyna Kurowska

Anna Katarzyna Kurowska Anna Katarzyna Kurowska WPŁYW OPERACJI FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY I WSZCZEPIENIA SZTUCZNEJ SOCZEWKI NA GEOMETRIĘ PRZEDNIEGO ODCINKA OKA I CIŚNIENIE WEWNĄTRZGAŁKOWE. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU 12.00 Warsztaty KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA Więcej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: różnowzroczność, astygmatyzm, soczewka toryczna, zaćma, fakoemulsyfikacja, wyniki ABSTRACT

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: różnowzroczność, astygmatyzm, soczewka toryczna, zaćma, fakoemulsyfikacja, wyniki ABSTRACT Skuteczne leczenie anizometropii osiowej astygmatycznej z zastosowaniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy opis przypadku Implantation of toric intraocular lens during

Bardziej szczegółowo

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się:

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się: Jaskra Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

Pozycja 1: Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem ze stolikiem elektrycznym

Pozycja 1: Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem ze stolikiem elektrycznym Załącznik nr 1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-27/17) Pozycja 1: Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem ze stolikiem elektrycznym A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Anatomia uszka lewego przedsionka w sercu ludzkim

Anatomia uszka lewego przedsionka w sercu ludzkim Anatomia uszka lewego przedsionka w sercu ludzkim Rafał Kamiński I Kardiochirurgiczne spotkanie edukacyjne, Grudziądz 2015 Wstęp Embriologia i anatomia serca w zarysie Znaczenie kliniczne uszka prawego

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w odcinku zewnątrzczaszkowym

Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w odcinku zewnątrzczaszkowym 5 Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w odcinku zewnątrzczaszkowym Radosław Kaźmierski W niniejszym rozdziale omówiono jeden z najważniejszych elementów badania ultrasonograficznego w neurologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 72A ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE 1. Wykaz przyrządów Spektroskop Lampy spektralne Spektrofotometr SPEKOL Filtry optyczne Suwmiarka Instrukcja wykonawcza 2. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. Raport z przeprowadzonych badań Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. 1 Spis treści 1.Cel badań...3 2. Skanowanie...3 3. Wymiarowanie rany...4 4. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych Primary angle-closure glaucoma in young people Maria Hanna Niżankowska Centrum Jaskry Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu Kierownik: prof.

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-848 Poznań ul:długa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Anatomia radiologiczna. Kończyny

Anatomia radiologiczna. Kończyny Anatomia radiologiczna. Kończyny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk 1 Jak to się zaczęło 8 listopada 1895, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Na częściach haptycznych niektórych soczewek PMMA znajdują się otwory, ułatwiające fiksację śródtwardówkową.

Na częściach haptycznych niektórych soczewek PMMA znajdują się otwory, ułatwiające fiksację śródtwardówkową. INSTRUKCJA UŻYCIA JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI REFRAKCYJNE, HYDROFILNE I HYDROFOBOWE I SOCZEWKI PMMA DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ TOREBKOWEJ / SOCZEWKA PMMA 91A DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ KOMORY PRZEDNIEJ Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii Okoluxklinik (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Strona główna > Oferta > Cennik Badania i konsultacje Konsultacja Profesora 300 zł Konsultacja dr.n.med Konsultacja

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne M. Pietruszyńska, I. Jankowska Lech, I. Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki : prof. dr hab. I. Grabska - Liberek

Bardziej szczegółowo

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Zastosowanie stałokrystalicznego (półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Matteo Piovella, Fabrizio I. Camesasca i Barbara Kusa Zastosowanie techniki laserowej w chirurgii

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ĆWICZEIE 8 WYZACZAIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJEJ Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE. Opis

Bardziej szczegółowo

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry Implant XEN Nowa skuteczna metoda leczenia jaskry Dla osób, u których ciśnienie w gałce ocznej jest zbyt wysokie pomimo stosowania kropli przeciwjaskrowych Obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, aby zapobiec

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Warszawa, dn. 09.02.2017 r. Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Aktualizacja 9 lutego 2017 Konsensus opracowała

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Jak twierdzi grupa badaczy z Changhai Hospital z Szanghaju w Chinach trójwymiarowa angiografia rezonansem magnetycznym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Wydział Medycyny Weterynaryjnej Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Piotr Dębiak Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki.

Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcja użycia Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcje są również dostępne na naszej

Bardziej szczegółowo

Zmysł wzroku Narząd wzroku Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu

Bardziej szczegółowo

Przednia i tylna komora oka

Przednia i tylna komora oka Rozdział 8 Przednia i tylna komora oka Carolyn Shea, COMT Sheila Coyne Nemeth, COMT Mark DiSclafani, MD R. Rand Allingham, MD G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Odcinek przedni jest małą, asymetryczną przestrzenią gałki

Bardziej szczegółowo

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Temat 3 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Budowa oka oko + narządy dodatkowe Oko = gałka oczna + nerw wzrokowy Narządy dodatkowe = Aparat

Bardziej szczegółowo

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI

Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI Unikalne cechy płytek i szalek IBIDI Grubość płytki jest kluczowym aspektem jakości obrazowania. Typowa grubość szkiełek nakrywkowych wynosi 0,17 mm (170 µm). Większość obiektywów stosowanych do mikroskopii

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

ReLEx SMILE najnowsza metoda laserowej korekcji wad wzroku bez płatka, bez ekscimera, tylko laser femtosekundowy

ReLEx SMILE najnowsza metoda laserowej korekcji wad wzroku bez płatka, bez ekscimera, tylko laser femtosekundowy ReLEx SMILE najnowsza metoda laserowej korekcji wad wzroku bez płatka, bez ekscimera, tylko laser femtosekundowy ReLEx SMILE the newest method of laser refractive surgery flapless, without excimer, only

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TRANSMISJI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO PRZEZ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE EKSPLANTOWANE Z POWODU ZJAWISKA GLISTENINGU

ZMIANY TRANSMISJI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO PRZEZ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE EKSPLANTOWANE Z POWODU ZJAWISKA GLISTENINGU Grzegorz OWCZAREK Piotr JUROWSKI ZMIANY TRANSMISJI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO PRZEZ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE EKSPLANTOWANE Z POWODU ZJAWISKA GLISTENINGU STRESZCZENIE Celem badań była analiza zmian transmisji

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Laserowa korekcja wzroku

Laserowa korekcja wzroku Laserowa korekcja wzroku Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K w w w. w e i s s k l i n i k. p l 1 Zabieg w Weiss Klinik Czy kiedykolwiek zastanawialiście się

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim: Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/245/2009 formularz asortymentowo - cenowy. Ilość zamawiana

WSS5/EP/245/2009 formularz asortymentowo - cenowy. Ilość zamawiana Pakiet nr 1 Aparat USG okulistyczny prezentacji A i B wraz z opcją do kalkulacji soczewek Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość zamawiana Cena jednostkowa netto VAT brutto Producent/ kod 1. Prezentacja A Zasięg

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY I N F O R M AT O R D L A PA C J E N T Ó W JASNY OBRAZ ŚWIATA NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA CO TO JEST JASKRA? Jaskra (łac. glaucoma) jest to grupa chorób oczu, w której dochodzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY. Bi-Flex Z-Flex. akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne

INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY. Bi-Flex Z-Flex. akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY Bi-Flex Z-Flex akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne Zawartość: Jedna sterylna zwijalna apodyzowana dyfrakcyjna soczewka wewnątrzgałkowa

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12]

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1451 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 1390 przystąpiło: 1387 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1375 (98,9%) zdało: 1135 (81,8%)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora

Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora Zarządzenie Nr 11.~/2013 z dnia.m.jlm.j~/, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2002 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

powieka górna gałka oczna skierowana

powieka górna gałka oczna skierowana OBRZĘK POWIEK ŁAGODNY obrzęk powiek Zmiana wyglądu może być zauważalna przez pacjenta, jest podobna do tej wskazanej na fotografiach. CAS ujemny. UMIARKOWANY obrzęk powiek przekrój przez powieki powieka

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik masażysta 322[12]

I.1.1. Technik masażysta 322[12] I.1.1. Technik masażysta 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2219 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 2156 przystąpiło: 2156 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2146 (99,5%) zdało: 1671 (77,5%)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY ICD-10 G24.3 - kręcz karku G24.5 - kurcz

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo