Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B. manual-pl e-miwand2all-v300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B. manual-pl-250-0746-e-miwand2all-v300"

Transkrypt

1 Skaner ręczny Podręcznik użytkownika Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B Avision Inc. manual-pl e-miwand2all-v300

2 Znaki towarowe Microsoft to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation w USA. Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. IBM, IBM PC, to zastrzeżone znaki towarowe International Business Machines Corp. Inne wymienione tu nazwy marek i produktów, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych ani przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Avision Inc. Materiały zeskanowane tym produktem mogą być chronione prawem i innymi przepisami, takimi jak prawo autorskie, za zgodność z prawem i przepisami odpowiada klient. Gwarancja Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Avision nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, włącznie, ale nie tylko, z domniemaną gwarancją dopasowania do określonego celu. Avision nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tym podręczniku lub za przypadkowe lub wynikowe szkody, w odniesieniu do wyposażenia, jakości działania lub używania tego materiału. Usuwanie przez użytkowników zużytego urządzenia Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Należy go przekazać do odpowiednich służb, zajmujących się utylizacją i recyklingiem w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Dalsze informacje dotyczące miejsc, gdzie można pozostawić zużyte urządzenie w celu recyklingu, można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w zakłądzie zajmującym się utylizacją odpadów domowych lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt. ii

3 Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych Ten produkt został poddany testom, które wykazały jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, według części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym, dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Ograniczenia FCC klasy B zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. To urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów: Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów. Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych wskazówek. Uwaga dotycząca przepisów Unii Europejskiej Produkty z oznaczeniem CE, są zgodne z następującymi dyrektywami UE: Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC Ten produkt jest zgodny z CE, jeśli będzie zasilany adapterem zasilania pradu zmiennego z oznaczeniem CE, dostarczonym przez Avision. *To urządzenie posiada certyfikat produktu LED klasy 1. Oznacza to, że to urządzenie nie generuje niebezpiecznego promieniowania laserowego. iii

4 Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa dotyczące baterii litowo-jonowej Ostrzeżenie: Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dotyczące wycieku, podgrzewania, eksplozji, należy przestrzegać następujących środków ostrożności: Nie należy zanurzać baterii w wodzie i wodzie morskiej. Jeśli bateria nie będzie używana należy ją umieścić w chłodnym i suchym miejscu. Baterii nie należy usuwać do lub pozostawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piec lub grzejnik. Do ładowania należy używać specjalnie do tego celu przeznaczoną ładowarkę baterii. Nie należy odwracać złączy plus i minus. Nie należy podłączać baterii bezpośrednio do gniazda prądu elektrycznego. Nie należy łączyć złączy plus i minus bezpośrednio metalowymi obiektami, takimi jak drut. Zabrania się zwierania złączy baterii, może to spowodować uszkodzenie baterii. Baterii nie należy przenosić i przechowywać razem z metalowymi obiektami, takimi jak naszyjniki, spinki do włosów. Baterii nie należy uderzać, rzucać nią lub deptać po niej. Baterii nie należy bezpośrednio lutować i jej nakłuwać paznokciami lub innymi ostrymi obiektami. Nie należy mieszać baterii litowo-jonowej i innych modeli baterii litowopolimerowej. Zabrania się używania uszkodzonych baterii. Nie należy zginać lub składać krawędzi uszczelnienia. Nie należy otwierać lub deformować krawędzi uszczelnienia. Nie należy zaokrąglać końca krawędzi składania. Nie należy upuszczać, uderzać, zginać korpusu baterii. Konstrukcja baterii i opakowanie nie może powodować uszkadzania baterii. Nigdy nie należy rozbierać baterii. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zaizolować wszelkie komponenty stykające się z tymi dwoma krawędziami. iv

5 Przestroga: Użycie baterii nieprawidłowego typu może spowodować eksplozję baterii. Usuwanie należy wykonywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nigdy nie należy umieszczać baterii lub urządzeń na lub w urządzeniach grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Nadmierne rozgrzanie może spowodować eksplozję baterii lub pogorszenie jej działania oraz skrócenie żywotności. Nie należy używać w miejscach, gdzie występują duże ładunki elektrostatyczne i magnetyczne, w przeciwnym razie, mogą zostać uszkodzone urządzenia zabezpieczające, a w rezultacie narażenie na niebezpieczeństwo. W przypadku wycieku baterii i dostania się do oczu elektrolitu. Nie należy wycierać oczu, oczy należy przepłukać czystą, bieżącą wodą i natychmiast udać się do lekarza. W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia oczu. Jeśli bateria wydziela nieprzyjemne zapachy, generuje ciepło, jest przebarwiona lub zdeformowana albo nie działa normalnie podczas używania, ładowania lub przechowywania należy natychmiast usunąć ją z urządzenia i zaprzestać jej używania. Należy unikać ładowania baterii częściej niż raz na tydzień, ponieważ przegrzanie może skrócić żywotność baterii. Nieużywane baterie rozładowują się i przed użyciem należy je naładować. Nieużywane ładowarki należy odłączyć od źródeł zasilania. Baterie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Baterię należy przechowywać przy temperaturze 0 C do 40 C. Należy unikać narażania urządzenia i baterii na bardzo niskie lub wysokie temperatury. Ekstremalne temperatury mogą powodować zniekształcenie urządzenia i zmniejszyć pojemność ładowania oraz żywotność urządzenia i baterii. Baterie należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z metalowymi obiektami, ponieważ może to utworzyć połączenie pomiędzy złączami + i baterii i doprowadzić do chwilowego lub trwałego uszkodzenia baterii. Po zabrudzeniu złączy baterii, przed użyciem należy je oczyścić suchą szmatką. W przeciwnym razie może to spowodować awarię zasilania lub ładowania, z powodu słabego połączenia z urządzeniem. Należy pamiętać, że rozładowane baterie mogą spowodować pożar. Zużyte baterie lub urządzenia należy usuwać w sposób zgodny ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Baterii nigdy nie należy rozgniatać lub przekłuwać. Należy unikać narażania baterii na wysokie zewnętrzne ciśnienie, które może spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie. v

6 Spis treści 1. Przegląd Wprowadzenie Zawartość opakowania Widok z góry Widok z tyłu Widok z dołu Widok z przodu z dokiem podajnika Światło wskaźnika skanera Instalacja Środki ostrożności Odłączanie skanera z doku podajnika Instalacja baterii Ładowanie baterii Przez kabel USB Przez adapter zasilania lub kabel zasilający USB Instalacja karty micro SD Działanie Odpowiednie i nieodpowiednie rodzaje oryginałów Włączanie skanera Wybór wymaganych ustawień skanera Uruchomienie ręcznego skanowania (skaner trzymany ręką) Uruchomienie skanowania z podawaniem arkusza przez dok podajnika Podgląd zeskanowanych obrazów na ekranie LCD Oglądanie lub pobieranie zeskanowanych obrazów (Windows) Wymagania systemu komputera dla połączenia USB Po pomyślnym połączeniu Wyświetlanie i pobieranie obrazów z tabletem ipad Używanie aplikacji OCR Dostosowanie ustawień skanowania Rozdzielczość Tryb koloru Format zapisu LCD wył Oszczędzanie energii Anty-lustro (wyłącznie skanowanie ręczne) Format karty Automatyczne przycinanie (wyłącznie skanowanie z podawaniem arkusza) Kalibracja Język Domyślne fabryczne Informacje vi

7 4. Konserwacja Kalibracja skanera Czyszczenie skanera i doku podajnika Rozwiązywanie problemów Komunikaty błędów Często zadawane pytania i odpowiedzi Serwis techniczny Specyfikacje vii

8 1. Przegląd 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupienia przenośnego, ręcznego skanera. Ten skaner umożliwia skanowanie i zapisywanie zdjęć lub dokumentów bezpośrednio na karcie micro SD TM bez żadnego komputera. Aby rozpocząć wystarczy włączyć skaner, nacisnąć przycisk Zasilanie/Skanuj i przesunąć skaner po powierzchni dokumentu oraz ponownie nacisnąć przycisk Zasilanie/Skanuj w celu zatrzymania. Zeskanowany obraz jest zapisywany na karcie micro SD. Co najlepsze, skaner umożliwia podgląd zeskanowanych obrazów, na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu LCD, co umożliwia sprawdzenie zeskanowanego dokumentu. Przed instalacją i rozpoczęciem używania produktu należy poświęcić kilka minut na przeczytanie tego podręcznika. Znajdują się w nim instrukcje prawidłowej instalacji, używania i konserwacji produktu. Następujący rysunek wskazuje zawartość opakowania. Sprawdź na liście, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. Jeśli czegoś brakuje należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dostawcą. 1.2 Zawartość opakowania Standardowe elementy w opakowaniu: Skaner Kabel USB Karta microsd (Podręcznik użytkownika) Skrócona instrukcja Torba do przenoszenia Arkusz kalibracji Szmatka do czyszczenia Elementy w opakowaniu zależą od modelu skanera: Dok podajnika 2x baterie AA Bateria litowo-jonowa Płyta CD z oprogramowaniem Kabel zasilający USB *Ładowarka *Adapter zasilania 1-1

9 Elementy w opakowaniu zależą od modelu skanera: MiWand 2 : MiWand 2L: MiWand 2 PRO: MiWand 2L PRO: 2x baterie AA, *ładowarka. Bateria litowo-jonowa, płyta CD. Dok podajnika, 2x baterie AA, *ładowarka, kabel zasilający USB, *adapter zasilania. Dok podajnika, bateria litowo-jonowa, kabel zasilający USB, *adapter zasilania, płyta CD. Nazwy modelu MiWand 2 i MiWand 2 PRO stosują się do modelu rejestracyjnego HF-1116B. Nazwa modelu MiWand 2L i MiWand 2L PRO stosują się do modelu rejestracyjnego HF-1115B. Tylko wersja SC jest dostarczana z kablem zasilającym USB! *: Wersja SC tego modelu nie zawiera tego elementu. Uwaga: Opakowanie skanera i materiały pakujące należy zachować do wykorzystania, na wypadek konieczności transportu. 1-2

10 1.3 Widok z góry Element Nazwa Opis Światło Wskazuje stan działania/ostrzeżenie skanera. 1 wskaźnika systemu 2 Wyświetlacz LCD Wyświetla podgląd obrazów i menu ustawień Strzałka w górę Przycisk Zasilanie/Skanuj Strzałka w dół Strzałka do tyłu Przechodzenie do ekranu Menu z ekranu [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Przechodzenie do tyłu przez obrazy i opcje menu. Naciśnij w celu włączenia skanera. Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć skanowanie. Akceptacja wyboru w opcjach Menu i Preview (Podgląd). Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy w celu wyłączenia skanera. Przechodzenie do trybu Display (Wyświetlacz) z ekranu [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Przechodzenie do przodu przez obrazy i opcje menu. Powrót do poprzednich ekranów lub opuszczenie trybu Display (Wyświetlacz) lub opcji Menu. 7 Wnęka na baterię Przesuń, aby zdjąć pokrywę. 1-3

11 1.4 Widok z tyłu 1 2 Element Nazwa Opis 1 Port USB Do podłączania końca mini kabla USB do komputera PC. 2 Gniazdo karty pamięci Do wkładania karty pamięci. 1.5 Widok z dołu 1 2 Element Nazwa 1 Rolki czujnika 2 Szyba Opis Rolki to czujniki i należy je obracać tylko w jednym kierunku. NIE należy ich przesuwać do tyłu i do przodu podczas skanowania, za wyjątkiem kalibracji. Podczas przesuwania skanera nad dokumentem, czujnik optyczny w szybie odczytuje i skanuje obraz. 1-4

12 1.6 Widok z przodu z dokiem podajnika Element Nazwa Opis 1 2 Suwak prowadnicy Szczelina podawania 3 Zatrzask 4 Gniazdo prądu stałego Przesuwanie prowadnicy w celu dopasowania do rozmiaru dokumentu. Do wkładania oryginału w celu rozpoczęcia skanowania. Do odłączania skanera ręcznego od doku podajnika. Do podłączania adaptera zasilania. 1-5

13 1.7 Światło wskaźnika skanera Światło wskaźnika skanera Stan Wyłączone Krótkie pomarańczowe Zielone, stałe Wskazanie Skaner jest wyłączony lub włączony i gotowy do użycia Włączenie zasilania w celu zainicjowania Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 300 dpi Pomarańczowe, stałe Migające pomarańczowe Czerwone, migające Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 600 dpi Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty, nie wykonanie skanowania po zainicjowaniu trybu skanera ręcznego lub słaba bateria 1-6

14 2. Instalacja 2.1 Środki ostrożności Produkt należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Bezpośrednia ekspozycja słońca lub nadmierne ciepło, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy instalować produktu w wilgotnym lub zakurzonym miejscu. Produkt należy umieścić bezpiecznie na równej, płaskiej powierzchni. Nachylone lub nierówne powierzchnie, mogą powodować problemy mechaniczne lub problemy z podawaniem papieru. Należy zachować opakowanie produktu i materiały pakujące do przenoszenia. 2.2 Odłączanie skanera z doku podajnika 1. Naciśnij i przytrzymaj zatrzask. 2. Unieś lewy koniec skanera. 3. Odłącz prawy koniec skanera z doku podajnika. Ostrzeżenie: Nie należy unosić skanera zbyt wysoko i należy unikać używania siły do odłączania skanera z doku podajnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza! 4. Usuń taśmy zabezpieczające na skanerze i wewnątrz doku podajnika, zgodnie z oznaczeniem. Taśmy zabezpieczające 2-1

15 2.3 Instalacja baterii Dla modelu MiWand 2/MiWand 2 PRO: 1. Naciśnij i zdejmij pokrywę baterii na skanerze. 2. Włóż 2x baterie AA do wnęki baterii. Upewnij się, że baterie są wkładane z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. (należy sprawdzić prawidłowość kierunku + -) 3. Załóż pokrywę baterii. 2-2

16 Dla modelu MiWand 2L/MiWand 2L PRO (z baterią litowo-jonową): 1. Naciśnij i zdejmij pokrywę baterii na skanerze. 2. Załaduj baterię do pojemnika baterii. Upewnij się, że bateria jest wkładana z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. Należy pamiętać, że miedziane paski na baterii powinny dotykać do miedzianych pasków na urządzeniu, wewnątrz pojemnika baterii. Uwaga: Należy używać wyłącznie dostarczonej baterii. 3. Załóż pokrywę baterii. 2-3

17 2.4 Ładowanie baterii Dla MiWand 2/MiWand 2 PRO: *Skaner jest dostraczany z ładowarką baterii i 2 ładowalnymi bateriami AA, co pozwala na ponowne używanie baterii. Należy wykonać podane czynności w celu naładowania ładowalnych baterii: 1. Włóż 2x ładowalne baterie AA do ładowarki baterii. Upewnij się, że baterie są wkładane z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. (należy sprawdzić prawidłowość kierunku + -) 2. Podłącz ładowarkę baterii do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania baterii, na ładowarce świeci się zielone światło LED. Należy pamiętać, że za każdym razem baterie należy ładować przez 7 godzin. 3. Po zakończeniu ładowania, odłącz ładowarkę, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu baterii. Uwaga: 1. Światło LED na ładowarce nie wyłącza się po zakończeniu ładowania. Światło to wyłącza się jedynie po upływie czasu zabezpieczenia (18 godzin). 2. Skaner nie ładuje ładowalnych baterii. 3. Skaner może działać wyłącznie na 2x alkalicznych bateriach AA lub 2 ładowalnych bateriach NiMH. * Ładowarka baterii AA: Dostępna wyłącznie dla wersji pełnej! 2-4

18 Dla MiWand 2L/MiWand 2L PRO: Dostępne są dwie metody ładowania baterii, przez kabel USB podłączony do komputera lub przez adapter zasilania albo kabel zasilający USB podłączany do gniazdka elektrycznego Przez kabel USB 1. Wyłącz skaner. 2. Podłącz złącze mini USB do portu USB skanera. 3. Podłącz drugie złącze USB do portu USB komputera. Ważne: Podczas ładowania baterii nie należy włączać zasilania skanera. Baterie należy ładować przed użyciem skanera, przez co najmniej 2 godziny, aż do wyłączenia zielonego światła LED. 2-5

19 2.4.2 Przez adapter zasilania lub kabel zasilający USB 1. Wyłącz skaner. 2. Włóż skaner do doku podajnika. 3. Włóż mały koniec adaptera zasilania do doku podajnika, a drugi koniec do gniazda zasilania. Lub Włóż mały koniec kabla zasilającego USB do doku podajnika, a drugi koniec do gniazda komputera lub gniazda zasilania, przez adapter zasilania USB (niedostarczony). Adapter zasilania USB (nie dostarczony) Ważne: Podczas ładowania baterii nie należy włączać zasilania skanera. Baterie należy ładować przed użyciem skanera, przez co najmniej 2 godziny, aż do wyłączenia zielonego światła LED. 2-6

20 2.5 Instalacja karty micro SD W gnieździe SD skanera należy zainstalować kartę micro SD TM, aby można było zapisywać obrazy. Delikatnie naciśnij, aż do zatrzaśnięcia karty SD. Karta micro SD Uwaga: Skaner akceptuje wyłącznie kartę micro SD w formacie FAT16 lub FAT32. Nie są obsługiwane formaty plików NTFS i inne. Należy zawsze włożyć kartę micro SD przed kalibracją i skanowaniem. 2-7

21 3. Działanie 3.1 Odpowiednie i nieodpowiednie rodzaje oryginałów Odpowiednie do skanowania ręcznego Skaner używany jako skaner ręczny, bez doku podajnika, został skonstruowany do zapewniania najlepszych wyników skanowania ze zdjęciami i dokumentami o wielkości do 8.5 x 14 (216 x 356 mm). Odpowiednie do doku podajnika Skaner używany z dokiem podajnika, został skonstruowany do zapewniania najlepszych wyników skanowania z następującymi rodzajami oryginałów: Zdjęcia i dokumenty (3 x5, 4 x6, 5 x7, 8 x14 ) (76 x 127mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 216 x 356 mm) Wizytówki [standardowe 3.5 x 2 (88 x 50 mm) lub większe] Nieodpowiednie do doku podajnika Do skanowania z dokiem podajnika nie należy używać następujących rodzajów oryginałów, w przeciwnym razie może wystąpić awaria doku podajnika lub blokada oryginału w szczelinie podawania. Oryginały o grubości powyżej 1,0 mm Oryginały z jedną stroną krótszą niż 55 mm Oryginały z dużą ilością czarnych lub ciemnych kolorów Oryginały z ciemnymi kolorami otaczającymi krawędzie Drukowane nośniki (gazety, czasopisma, itd.) Miękkie i cienkie materiały (cienki papier, tkanina, itd.) Oryginały poskręcane lub pomięte Oryginały ze zszywkami lub spinaczami do papieru. Oryginały o rozmiarze przekraczającym akceptowany rozmiar - 8 (203 mm, szerokość) x 14 (356 mm, długość) 3.2 Włączanie skanera Naciśnij w celu włączenia skanera. Zacznie migać a następnie przestanie dioda LED. Wyświetlony zostanie pokazany na ilustracji ekran [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Ponownie naciśnij przez 3 sekundy w celu wyłączenia skanera. Skaner wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez 3 minuty. 3-1

22 3.3 Wybór wymaganych ustawień skanera 1. Na ekranie [Scan Ready (Skanowanie gotowe)], naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Wyświetlona zostanie lista opcji menu. Opcje obejmują Resolution (Rozdzielczość), Color Mode (Tryb koloru), Save Format (Format zapisu), LCD Off (LCD wył.), itd. 3. Naciśnij, aby wybrać wymaganą opcję, taką jak Save Format (Format zapisu), a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 4. Naciśnij, aby wybrać wymaganą pozycję, taką jak PDF, a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 5. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. * W celu ułatwienia używania, przejdź najpierw do Menu, a następnie wybierz Language (Język) w celu wyboru wymaganego języka na ekranie. * Ustawienia domyślne: Rozdzielczość: 300 dpi, tryb koloru: Kolor, Format pliku: JPEG, Wyłączenie LCD: 45 sek. 3.4 Uruchomienie ręcznego skanowania (skaner trzymany ręką) 1. Umieść dokument na płaskiej powierzchni. 2. Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie. 3. Przytrzymaj skaner i przesuń go ostrożnie po powierzchni strony, zgodnie z ilustracją. 4. Naciśnij, aby zatrzymać skanowanie. * Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). Uwaga: 1. Sprawdź na następującej liście prawidłową szybkość skanowania (dla papieru A4): 0,6 sekundy (czarno-białe, 300 dpi)/1,6 sekundy (kolorowe, 300 dpi); 2,4 sekundy (czarnobiałe, 600 dpi/900 dpi)/6,5 (kolorowe, 600 dpi/900 dpi). Uwaga: Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L! 2. Po przytrzymaniu skanera pionowo i skanowaniu oryginału od prawej do lewej lub od lewej do prawej, obraz zostanie obrócony o 90. Należy użyć dostarczonej aplikacji lub innej aplikacji do edycji obrazów w celu prawidłowego obrócenia zeskanowanego obrazu. 3-2

23 3.5 Uruchomienie skanowania z podawaniem arkusza przez dok podajnika Poprzez podłączenie do skanera doku podajnika, urządzenie umożliwia uruchomienie automatycznego skanowania, po włożeniu dokumentu do szczeliny podajnika. Po zakończeniu skanowania, obraz jest zapisywany na karcie pamięci. Uwaga: Z dokiem podajnika dostarczane są wyłącznie modele MiWand 2L PRO/MiWand 2 PRO! Po podłączeniu skanera do doku podajnika, do działania nie jest potrzebna żadna bateria. Jednakże, aby dostępne było zasilanie należy podłączyć dostarczony adapter zasialania. Instalacja: 1. Naciśnij i PRZYTRZYMAJ zatrzask na lewym końcu. 2. Podłącz prawy koniec skanera do prawego końca doku podajnika, z miedzianymi kontaktami wsuniętymi do otworu. 3. Umieść lewą stronę skanera w gnieździe. 4. Zwolnij zatrzask. 5. Podłączenie zasilania: (a) Z gniazda zasilania przez adapter zasilania: Podłącz mały koniec adaptera zasilania do gniazda zasilania modułu dokowania, a drugi koniec do gniazda zasilania. * Adapter zasilania: Dostępna wyłącznie dla wersji pełnej! 3-3

24 (b) Z gniazda zasilania przez adapter zasilania USB (niedostarczony) Podłącz mały koniec adaptera zasilania do gniazda zasilania modułu dokowania, a drugi koniec do gniazda zasilania, przez adapter zasilania USB (niedostarczony). Adapter zasilania USB (nie dostarczony) (C) Z komputera przez kabel USB Podłącz mały koniec kabla zasilania USB do gniazda zasilania modułu dokowania, a złącze USB do portu USB komputera. (D) Z akumulatora USB (niedostarczony) Podłącz mały koniec kabla zasilania USB do gniazda zasilania modułu dokowania, a złącze USB do portu USB (5V, 1A) akumulatora USB. 3-4

25 Działanie: 1. Naciśnij w celu włączenia skanera. 2. Sprawdź część [Customize Your Scan Settings (Dostosowanie ustawień skanowania)], aby wybrać wymagane ustawienia skanowania. 3. Włóż stronę FACE UP (DRUKIEM DO GÓRY) i dopasuj do lewej krawędzi szczeliny podawania. Skanowanie zostanie rozpoczęte automatycznie, po włożeniu dokumentu do szczeliny podawania. Po zakończeniu skanowania, obraz jest zapisywany na karcie pamięci. * Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). 3-5

26 3.6 Podgląd zeskanowanych obrazów na ekranie LCD Zeskanowane obrazy JPEG, można szybko i łatwo podejrzeć na ekranie LCD, natychmiast po skanowaniu lub w dowolnym czasie. Obrazy można także przeglądać indywidualnie lub jako pokaz slajdów Ustawienie trybu podglądu Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). Na ekranie wyświetlane są dwie opcje, z obrazem umożliwiającym naciśnięcie w celu zapisania (domyślne) lub naciśnięcie w celu natychmiastowego usunięcia obrazu. Po wyłączeniu trybu podglądu, zeskanowany obraz JPG jest natychmiast zapisywany, bez wyświetlania podglądu. * Skanowanie wykonane w trybie wyłączenia podglądu, zużywa mniej energii baterii, co umożliwia wykonanie więcej skanów. Wykonaj podane czynności, aby wyłączyć tryb podglądu: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby zaznaczyć Preview (Podgląd), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć Off (Wył.), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. Ekran podglądu Widok zeskanowanych obrazów JPEG w formie pokazu slajdów 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do ekranu Display (Wyświetlacz). 2. Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów i wyświetlone zostaną obrazy w kolejności alfanumerycznej, w jakiej są zapisane na karcie SD. 3. Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij ; w celu ponownego uruchomienia pokazu slajdów ponownie naciśnij. 4. Naciśnij w dowolnym czasie, aby zakończyć pokaz slajdów. 3-6

27 Indywidualny widok zeskanowanych obrazów JPEG 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do ekranu Display (Wyświetlacz). 2. Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów i wyświetlone zostaną obrazy w kolejności alfanumerycznej, w jakiej są zapisane na karcie SD. 3. Naciśnij / w celu podglądu poprzedniego lub następnego obrazu. 4. Naciśnij, aby opuścić tryb Display (Wyświetlacz) i powrócić do ekranu Scan Ready (Skanowanie gotowe). 3.7 Oglądanie lub pobieranie zeskanowanych obrazów (Windows) 1. Aby oglądać lub pobrać zeskanowane obrazy, można wyjąć kartę micro SD i podłączyć ją do czytnika kart lub podłączyć skaner do komputera, dostarczonym kablem USB (należy upewnić się, że skaner jest włączony). * Po pomyślnym połączeniu skanera i komputera, wszystkie zadania zostaną przerwane i pojawi się ekran połączenia USB. Ostrzeżenie: Zaleca się pobieranie zeskanowanych obrazów, poprzez wyjęcie ze skanera karty pamięci, a następnie włożenie karty pamięci do komputera, zamiast podłączania skanera bezpośrednio do komputera kablem USB, ponieważ może to zużywać dużo energii baterii. 2. Komputer powinien rozpoznać kartę lub skaner kart jako dysk wymienny. 3. Kliknij dysk wymienny, po czym wyświetlony zostanie utworzony folder DCIM, wszystkie pliki PDF zostaną zapisane w podfolderze 200DOC, a pliki JPEG w podfolderze 100PHOTO. Nazwy plików zaczynają się od IMG_0001.pdf lub IMG_0001.jpg. 3-7

28 Każdy zeskanowany obraz ma nadaną nazwę pliku z prefiksem IMG_, po którym następuje 4-cyfrowy kolejny numer, co pozwala na zapisywanie obrazów. Na przykład, IMG_0001.jpg, IMG_0002.jpg, IMG_0001.pdf, IMG_0002.pdf, itd. Pliki JPG są zapisywane w podfolderze o nazwie DCIM\100PHOTO. W folderze można zapisać 9999 plików ze zdjęciami, po czym tworzony jest automatycznie inny podfolder o nazwie 101PHOTO i tak dalej, do 199PHOTO. Pliki PDF są zapisywane w podfolderze o nazwie DCIM\200DOC. W folderze można zapisać 9999 plików z dokumentami, po czym tworzony jest automatycznie inny podfolder o nazwie 201DOC i tak dalej, do 299DOC Wymagania systemu komputera dla połączenia USB System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac 10.5 lub wersja nowsza (Mac jest używany wyłącznie do transferu danych) Port USB: USB 2.0 /USB Po pomyślnym połączeniu Po połączeniu skanera z komputerem PC, w oknie Eksploratora pojawi się dodatkowa litera napędu o nazwie Removable Disk (Dysk wymienny) [litera napędu] lub spersonalizowany tytuł, przypisany wcześniej karcie microsd Bezpieczne odłączenie skanera/karty micro SD od komputera PC 1. W zasobniku systemu Windows, kliknij ikonę usuwania sprzętu. 2. Kliknij komunikat Safely remove USB mass Storage device (Bezpiecznie usuń urządzenie pamięci masowej USB) dla odpowiedniego napędu. 3. Po wyświetleniu komunikatu Safe to Remove Hardware (Sprzęt może być bezpiecznie usunięty), można bezpiecznie odłączyć kabel USB skanera. 3-8

29 3.8 Wyświetlanie i pobieranie obrazów z tabletem ipad 1. Podłącz złącze aparatu tabletu ipad (niedostarczone), do złącza doku tabletu ipad. Podłącz złącze mini USB dostarczonego kabla USB do portu Mini USB skanera i podłącz złącze USB dostarczonego kabla USB, do złącza aparatu tabletu ipad. 2. Zeskanowane obrazy na karcie micro SD skanera, będą wyświetlane na tablecie ipad w przeciągu 3 sekund. 3. Wybierz Import All (Importuj wszystko), aby załadować zeskanowane obrazy do albumu tabletu ipad. Złącze aparatu tabletu ipad (niedostarczone) 3.9 Używanie aplikacji OCR Dostarczona aplikacja umożliwia konwersję tekstu obrazu do tekstu edytowalnego lub wyszukiwalnego, przez proces OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawania pisma]). Szczegółowe informacje dotyczące używania tej funkcji, znajdują się w podręczniku użytkownika lub w pomocy online aplikacji na płycie CD. 3-9

30 3.10 Dostosowanie ustawień skanowania Ustawienia skanera można dostosować poprzez ekran Menu w celu dopasowania do różnych rodzajów dokumentów Rozdzielczość Rozdzielczość skanowania jest mierzona w dpi (punkty na cal). Im wyższa rozdzielczość, tym więcej szczegółów skanowanego obrazu można wyświetlić. Jednakże, wyższa rozdzielczość może wymagać więcej miejsca na karcie SD. Skaner oferuje trzy tryby rozdzielczości, 300 (domyślna, normalna), 600 dpi i 900 dpi (wysoka jakość). Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L! Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganej rozdzielczości: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby wybrać Resolution (Rozdzielczość). 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymaganą rozdzielczość, a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Tryb koloru Skaner oferuje dwa tryby koloru dla skanowanego obrazu. Color (Kolor) (domyślny, pasuje do zdjęć) i Black and White (Czarno-białe) (pasuje do dokumentów tekstowych). Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego trybu koloru: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Color Mode (Tryb koloru), a następnie naciśnij w celu wyboru tego trybu. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-10

31 Format zapisu Skaner oferuje dwa rodzaj formatów pliku zeskanowanego obrazu. JPEG (domyślny, pasuje do zdjęć) i PDF (pasuje do dokumentów tekstowych). Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego formatu pliku: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Save Format (Format zapisu), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany format, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia LCD wył. Aby umożliwić przechodzenie skanera do trybu oszczędzania energii, skaner udostępnia opcję wyłączania ekranu LCD, po określonym czasie bezczynności, bez wyłączania zasilania. Wybierać można spośród 45 sekund (domyślne), 90 sekund i 3 minuty. Aby przywrócić ekran LCD, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. W celu zmiany ustawienia, wykonaj podane czynności: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na LCD Off (LCD wył.), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-11

32 Oszczędzanie energii W celu oszczędzania enrgii, skaner automatycznie wyłącza się, po określonym czasie bezczynności (90 sekund, 3 minuty lub 5 minut). W celu zmiany ustawienia czasu, wykonaj podane czynności: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Power Saving (Oszczędzanie energii), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-12

33 Anty-lustro (wyłącznie skanowanie ręczne) Po włączeniu funkcji [Anti-mirror (Anty-lustro)] (domyślne), skaner umożliwia skanowanie oryginałów w układzie z góry-na-dół lub z dołu-w-górę. Niezależnie od wyboru kierunku, uzyskać można prawidłowy zeskanowany obraz. (Skaner automatycznie wykrywa kierunek skanowania i podczas skanowania oryginału w układzie z dołu-w-górę, zeskanowany obraz zostanie automatycznie przerzucony i obrócony górą w dół). Po wyłączeniu funkcji [Anti-mirror (Anty-lustro)], podczas skanowania oryginału w układzie z dołu-w-górę, zeskanowany obraz zostanie przekręcony górą w dół i odwrócony (nastąpi odwrócenie lewej i prawej strony obrazu). *Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas używania skanera jako skanera ręcznego. Oryginał Kierunek skanowania (Anty-lustro: wł.) Skanowany obraz Z góry-w-dół Lub Z dołu-w-górę Wykonaj podane czynności w celu wyłączenia funkcji Anty-lustro: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Anti-Mirror (Anty-lustro), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-13

34 Format karty Ostrzeżenie!: Po ponownym sformatowaniu karty pamięci, usunięte zostaną wszystkie istniejące na karcie pliki. Aby sformatować kartę SD: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Card Format (Formatowanie karty), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby wybrać Yes (Tak). 4. W celu potwierdzenia, naciśnij. 5. Po pomyślnym sformatowaniu, wyświetlony zostanie ekran Menu. 6. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-14

35 Automatyczne przycinanie (wyłącznie skanowanie z podawaniem arkusza) Podczas używania doku podajnika, urządzenie wykorzystuje wbudowaną funkcję przycinania, do przechwytywania obrazu zgodnie z rzeczywistym rozmiarem oryginału, jak na ilustracji poniżej. *Ta funkcja jest dostępna podczas skanowania z podawaniem arkusza poprzez dok podajnika. Oryginał/Włączenie automatycznego przycinania (domyślne) Wyłączenie automatycznego przycinania W zależności od kształtu i rozmiaru oryginału, można wykonać dodatkowe, ręczne przycinanie zeskanowanego obrazu, aby uzyskać wymagany obraz końcowy. Wykonaj podane czynności w celu wyłączenia funkcji automatycznego przycinania: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Auto-crop (Automat. przycinanie), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Kalibracja Jeśli na zeskanowanym obrazie znajdują się pionowe linie lub przebarwienia, skaner może wymagać kalibracji, aby funkcja CIS (Contact Image Sensor) zapewniła precyzyjne kolory i ostrość. Instrukcje kalibracji są opisane w części Kalibracja skanera. *Skaner należy skalibrować wyłącznie wtedy, gdy nie wyglądają normalnie kolory zeskanowanego obrazu. 3-15

36 Język Skaner oferuje wielojęzyczny tekst ekranu LCD. Wybór obejmuje Angielski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński, Koreański, itd. Jednakże, dostępność języków zależy od regionu użytkownika. Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego języka: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Language (Język), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany język, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Domyślne fabryczne W dowolnym czasie, można zresetować wszystkie ustawienia menu z powrotem do domyślnych wartości fabrycznych. W celu zresetowania do ustawień domyślnych: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Factory Default (Domyślne fabryczne), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby wybrać YES (TAK). 4. W celu potwierdzenia, naciśnij. 5. Po pomyślnym zresetowaniu, nastąpi automatyczne wyłączenie skanera. Naciśnij, aby ponownie włączyć skaner. 6. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-16

37 Informacje Opcja About (Informacje) wymienia bieżące wersje Firmware i Kalibracji. Informacje te mogą być potrzebne, do kontaktu z naszą obsługą klienta. Wykonaj podane czynności, aby wyświetlić informacje: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na About (Informacje), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-17

38 4. Konserwacja 4.1 Kalibracja skanera Kalibrację skanera należy wykonać tylko wtedy, gdy zeskanowany obraz jest zamazany, kolory nie wyglądają normalnie (np. są ciemniejsze niż zwykle), po wykonaniu ponad 8000 skanów lub, gdy skaner był długo przechowywany bez używania. Proces kalibracji resetuje czujnik kontaktu z obrazem w celu przywrócenia jego kolorów i precyzji ostrości. Kalibracja może być wykonana wyłącznie ze skanerem ręcznym, bez doku podajnika. Po podłączeniu skanera do doku podajnika, funkcja kalibracji jest wyłączana. W celu kalibracji skanera należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana oraz, że jest włożona karta pamięci. 2. Wyjmij arkusz kalibracji z plastikowej osłony i połóż go na płaskiej powierzchni, stroną z wydrukiem skierowaną UP (DO GÓRY). 3. Remove the scanner from the feeder dock (Wyjmij skaner z doku podajnika). 4. Umieść skaner na white aread (białym obszarze) arkusza kalibracji, w górnej części białego obszaru. * Upewnij się, że arkusz jest czysty (tzn. bez zanieczyszczeń lub kolorowych obiektów). 5. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 6. Naciśnij, aby przewinąć na Calibration (Kalibracja), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 7. Naciśnij, aby wybrać YES (TAK). 8. Skaner przejdzie do trybu Calibration (Kalibracja). Powoli przesuń skaner w dół ONLY (WYŁĄCZNIE) nad białym obszarem arkusza kalibracji. 9. Skaner dokończy sekwencję kalibracji i automatycznie powers off (wyłączy zasilanie). 10. Ostrożnie umieść arkusz kalibracji z powrotem w plastikowej osłonie i przechowaj w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 4-1

39 Podczas kalibracji, skaner można przesuwać jedynie w białym obszarze. Ostrzeżenie: Podczas kalibracji nie należy przerywać sekwencji kalibracji lub wyłączać urządzenia. Po zatrzymaniu kalibracji przed jej zakończeniem, może wystąpić błąd kalibracji. W wyniku tego, przy następnym włączeniu zasilania urządzenia, może wyświetlić się komunikat błędu i użytkownik będzie musiał wyłączyć zasilanie urządzenia oraz powtórzyć instrukcje z tej części. Skaner należy skalibrować wyłącznie wtedy, gdy nie wyglądają normalnie kolory zeskanowanego obrazu. Należy się upewnić, że włożona jest karta pamięci. Arkusz kalibracji musi być wolny od kurzu i zanieczyszczeń. Wszelkie zabrudzenia mogą sprawić, że nie będzie prawidłowa tabela kalibracji lub wpłynąć na wynik kalibracji. Do kalibracji skanera należy używać wyłącznie arkusza kalibracji. 4.2 Czyszczenie skanera i doku podajnika Zaleca się czyszczenie skanera i doku podajnika w przybliżeniu co 200 skanów lub, gdy na zeskanowanym obrazie pojawią się pionowe linie lub paski. Do czyszczenia skanera i doku podajnika należy używać wyłącznie zalecanych lub dostarczonych narzędzi. Czynności czyszczenia: Czyszczenie ręcznego skanera: 1. Wyjmij skaner z doku podajnika. 2. Przekręć skaner, aby odsłonić rolki i szybę. 3. Wytrzyj rolki i szybę dostarczoną szmatką do czyszczenia. 4. Wytrzyj skaner suchą i wolną od luźnych włókien szmatką. Szyba Rolki Skaner ręczny 4-2

40 Czyszczenie doku podajnika: 1. Wyjmij skaner z doku podajnika. 2. Wytrzyj rolki dostarczoną szmatką do czyszczenia. 3. Wytrzyj dok podajnika suchą i wolną od luźnych włókien szmatką. Rolki Uwaga: Dodanie na szmatkę do czyszczenia niewielkiej ilości alkoholu izopropylowego (95%), zwiększa skuteczność czyszczenia rolek. Nie należy używać do czyszczenia żadnych części skanera jakichkolwiek rozpuszczalników lub płynów żrących (np. alkoholu, nafty, itp.), w przeciwnym razie, zostanie trwale zniszczony plastykowy materiał. Należy się upewnić, że na powierzchni dokumentu lub zdjęcia nie ma żadnych spinaczy do papieru, itp. obiektów, które mogły by spowodować uszkodzenie szklanej soczewki skanera. 4-3

41 5. Rozwiązywanie problemów 5.1 Komunikaty błędów Po wystąpieniu błędu podczas skanowania, zacznie migać światło LED w kolorze czerwonym i wyświetlony zostanie komunikat błędu. Należy sprawdzić następującą tabelę, aby wyszkać warunki błędu. Komunikat błędu Insert Memory Card (Włóż kartę pamięci) Card Full (Pełna karta) *Low battery (Słaba bateria) No image scanned (Nie zeskanowano obrazu) Format Fails (Błąd formatu) Calibration Fails (Kalibracja nie powiodła się) Scanned speed too fast (Za duża szybkość skanowania) Paper jam (Blokada papieru) Główna przyczyna/powód 1. Nie została włożona karta pamięci. 2. Karta nie została rozpoznana. Pełna karta; nie można zapisać zeskanowanego obrazu na włożonej karcie pamięci Zmniejszenie energii baterii. 1. Nie wykryto danych skanowania. 2. Zakończenie czasu działania skanera. 1. Nie rozpozna karta pamięci. 2. Inny system plików niż FAT16/FAT32 Wystąpił błąd wewnętrzny i wykryto błąd kalibracji danych Obrazy są zniekształcone. Za szybkie przesuwanie ręcznego skanera nad oryginałem. 1. Blokada oryginału w doku podajnika. 2. Przekroczona maks. długość oryginału (14, 356mm) Jak rozwiązać problem 1. Włóż kartę pamięci. 2. Wypróbuj inną kartę. Zwolnij więcej miejsca lub włóż nową kartę micro SD TM. Wymień baterie (lub naładuj, jeśli używane są baterie z możliwością ładowania). Zaczekaj na zniknięcie komunikatu. Wypróbuj inną kartę. Wykonaj ponowną kalibrację skanera (sprawdź część Kalibracja czujnika. Wolniej przesuwaj skaner nad oryginałem, a w razie potrzeby, ponownie wykonaj skanowanie oryginału. Wyjmij skaner z doku podajnika, a następnie ostrożnie wyciągnij oryginał ze szczeliny podajnika. Lub można nacisnąć, aby wysunąć oryginał. * Ostrzeżenie: 1. Po wskazaniu na wyświetlaczu LCD "low battery (słaba bateria)", zaleca się wymianę baterii, aby zapobiec niekompletnemu zeskanowaniu obrazów lub innym problemom z działaniem. 2. Jeśli używane są 2 baterie alkaliczne AA, rozładowanie baterii może spowodować niekompletne zeskanowane obrazy lub wykrycie problemów z działaniem, przed wskazaniem na wyświetlaczu LCD komunikatu "low batteries (słabe baterie)". 5-1

42 5.2 Często zadawane pytania i odpowiedzi P: Dlaczego mój skaner nie włącza się? O: 1. Skaner może nie być prawidłowo połączony z dokiem podajnika. 2. Mogą być rozładowane albo nieprawidłowo włożone baterie. P: Dlaczego podczas skanowania nie można zapisać obrazu na karcie pamięci? O: Upewnij się, że została prawidłowo włożona karta pamięci microsd TM oraz, że jest na niej wystarczająca ilość miejsca. P: Dlaczego mój komputer nie rozpoznaje mojego skanera, po podłączeniu kablem USB? O: Upewnij się, że jest prawidłowe i zabezpieczone połączenie kablowe. W razie potrzeby uruchom komputer. P: Dlaczego wszystkie zeskanowane obrazy po zapisaniu na karcie pamięci mają tę samą datę? O: Urządzenie nie posiada wewnętrznego zegara do utrzymywania czasu rzeczywistego, dlatego atrybuty daty i czasu są zawsze ustalane podczas produkcji, nie jest to bieżąca data i czas. P: Dlaczego moje zeskanowane obrazy są zniekształcone? O: Zbyt szybko wykonywane skanowanie; wykonaj skanowanie ponownie z mniejszą szybkością. 5-2

43 P: Po czym poznać, że skaner skanuje z rozdzielczością 300 dpi, 600 dpi lub 900 dpi? O: Światło wskaźnika skanowania informuje o wybranej rozdzielczości: Zielone = 300 dpi, pomarańczowe = 600 dpi, migające pomarańczowe = 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) P: Dlaczego na zeskanowanym dokumencie pojawiają się dziwne linie? O: Sprawdź następujące elementy: 1. Czy na oryginale są rysy lub, czy oryginał jest czysty? 2. Przed skanowaniem należy usunąć z oryginału wszelkie plamy lub kurz. 3. Wytrzyj rolki i szybę dostarczoną szmatką do czyszczenia. (Sprawdź część "Czyszczenie rolek i szyby") P: Czy skaner naładuje ponownie moje ładowalne baterie? O: Nie, skaner NIE ładuje ładowalnych baterii. Należy użyć własne urządzenie do ładowania baterii. P: Dlaczego na moim zeskanowanym obrazie pojawia się czerwone lub szare tło z liniami? O: Skaner ma za mało energii do wykonania skanowania. Naładuj baterie i ponownie uruchom skanowanie. P: Czy skaner po dotknięciu powinien być ciepły? O: Po wydłużonym używaniu skaner może emitować małe ilości ciepła. Jednakże, jeśli ze skanera wydobywają się dziwne zapachy lub, gdy skaner zbyt silnie się rozgrzał należy go natychmiast wyłączyć. 5-3

44 5.3 Serwis techniczny Przed kontaktem z Avision należy przygotować następujące informacje: Numer seryjny i numer rewizyjny skanera (na spodzie skanera); Konfiguracja sprzętowa (tj., typ CPU hosta, wielkość RAM, wolne miejsce na dysku, karta graficzna, karta interfejsu); Siedziba główna Avision Inc. No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Tajwan, ROC TEL: +886 (3) FAKS: +886 (3) Strona sieci web: USA i Kanada Avision Labs, Inc Mowry Ave., Newark CA 94560, USA TEL: +1 (510) FAKS: +1 (510) Strona sieci web: Chiny Avision (Suzhou) Co., Ltd. No.9, Suhong West Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, PRC TEL: Toll Free: FAKS: Strona sieci web: Europa Avision Europe GmbH Bischofstr. 101 D Krefeld Niemcy TEL: FAKS: Strona sieci web: 5-4

45 6. Specyfikacje Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Element Numer modelu rejestracyjnego Technologia tworzenia obrazu Wyświetlacz skanera Pamięć Maks. rozmiary dokumentu Automatyczne wyłączanie zasilania Wyjściowy format pliku Rozdzielczość Opis HF-1115B/HF-1116B MiWand 2L/MiWand 2L PRO (HF-1115B) MiWand 2/MiWand 2 PRO (HF-1116B) Contact Image Sensor (CIS) 1.8 TFT LCD 16 MB 8.5 x 14 (216 x 356 mm) 3 minuty JPEG/PDF 300 dpi /600 dpi / 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) Interfejsy Karta pamięci karta microsd TM USB Port Mini USB zgodny z USB 2.0 Zasilanie Skaner ręczny MiWand 2L/MiWand 2L PRO: MiWand 2/MiWand 2 PRO: Dok podajnika Waga netto Wymiary(SxDxW) Warunki działania Ładowalna bateria litowo-jonowa, zgodna z NP45/(3,7V, 700mAh)/CA NP45 (3,7V, 700mAh) 2x alkaliczne baterie AA lub 2 ładowalne baterie NiMH Ostrzeżenie: Nigdy nie należy mieszać różnych typów baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub pożar. Skaner nie ładuje ładowalnych baterii. Adapter zasilania prądem zmiennym: V, 50/60 Hz (wejście) Prąd stały 5V, 1,0A (wyjście) Skaner ręczny: 250 g Dok podajnika: 413 g Skaner ręczny + bateria: 298 g Skaner ręczny + dok podajnika: 663 g Skaner ręczny: 1.6 x 10.1 x 1.4 (41 x 258 x 36 mm) Dok podajnika: 2.7 x 12.6 x 2.2 (69 x 322 x 57 mm) Temperatura:5ºC ~ 35ºC (59ºF~95ºF) Wilgotność: 20%~85% RH 6-1

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3.

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. Opisywany skaner został wyposażony w oprogramowanie Readiris Pro 12, IRIScan Direct

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika DF-S 100 -Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika II. Instalacja filmu w ramce na film Instalacja slajdu w ramce na slajdy 1. Otwórz ramkę na slajdy zgodnie z ilustracją 2. Połóż slajd w miejsce na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi

Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera przenośnego ze stacją dokującą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Mini kamera samochodowa Full HD

Mini kamera samochodowa Full HD Mini kamera samochodowa Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery samochodowej Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H Informacje na temat produktu E A C F G H A: Włącznik/wyłącznik. : Zasilanie prądem zmiennym: światło zielone ciągłe. Zasilanie z akumulatora: światło zielone pulsujące. C: Zasilanie prądem zmiennym: wskazanie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1303S. manual-pl e-miwand2wifi-v200

Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1303S. manual-pl e-miwand2wifi-v200 Skaner ręczny Podręcznik użytkownika Model rejestracyjny: HF-1303S Avision Inc. manual-pl-250-0793-e-miwand2wifi-v200 Znaki towarowe Microsoft to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation w USA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA \ Środki ostrożności Przed uruchomieniem kamery zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Chroń kamerę przed upadkiem, przegrzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

ScanExpress S40. Przenośny skaner A4. Podręcznik użytkownika

ScanExpress S40. Przenośny skaner A4. Podręcznik użytkownika ScanExpress S40 Przenośny skaner A4 Podręcznik użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakupienie tego przenośnego skanera. Ten idealny przenośny skaner, można łatwo nosić ze sobą na specjalne zdarzenia lub spotkania.

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq Nr produktu 914694 Strona 1 z 18 Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie,

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie, Mini kamera VGA Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR Nr produktu 776911 Strona 1 z 12 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner ImageBox Wydrukowana instrukcja obsługi Kabel USB 2.0 DVD-ROM z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 884007 Strona 1 z 10 1. Instalacja Przed podłączeniem do komputera PC po raz pierwszy należy włożyć CD-ROM i wybrać następujące

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Medion

Kamera sportowa Medion INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 860691 Kamera sportowa Medion Strona 1 z 10 PRZEGLĄD URZĄDZENIA Przód 1. Przycisk REC/PLAY/STOP 2. Dioda LED czasu pracy 3. Przycisk POWER 4. Dioda LED nagrywania 5. Obiektyw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup rejestratora jazdy marki Qoltec. Przed użyciem kamery zapoznaj się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo