Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B. manual-pl e-miwand2all-v300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner ręczny. Podręcznik użytkownika. Avision Inc. Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B. manual-pl-250-0746-e-miwand2all-v300"

Transkrypt

1 Skaner ręczny Podręcznik użytkownika Model rejestracyjny: HF-1115B/HF-1116B Avision Inc. manual-pl e-miwand2all-v300

2 Znaki towarowe Microsoft to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation w USA. Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. IBM, IBM PC, to zastrzeżone znaki towarowe International Business Machines Corp. Inne wymienione tu nazwy marek i produktów, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych ani przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Avision Inc. Materiały zeskanowane tym produktem mogą być chronione prawem i innymi przepisami, takimi jak prawo autorskie, za zgodność z prawem i przepisami odpowiada klient. Gwarancja Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Avision nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, włącznie, ale nie tylko, z domniemaną gwarancją dopasowania do określonego celu. Avision nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tym podręczniku lub za przypadkowe lub wynikowe szkody, w odniesieniu do wyposażenia, jakości działania lub używania tego materiału. Usuwanie przez użytkowników zużytego urządzenia Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Należy go przekazać do odpowiednich służb, zajmujących się utylizacją i recyklingiem w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Dalsze informacje dotyczące miejsc, gdzie można pozostawić zużyte urządzenie w celu recyklingu, można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w zakłądzie zajmującym się utylizacją odpadów domowych lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt. ii

3 Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych Ten produkt został poddany testom, które wykazały jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, według części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym, dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Ograniczenia FCC klasy B zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. To urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów: Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów. Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych wskazówek. Uwaga dotycząca przepisów Unii Europejskiej Produkty z oznaczeniem CE, są zgodne z następującymi dyrektywami UE: Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC Ten produkt jest zgodny z CE, jeśli będzie zasilany adapterem zasilania pradu zmiennego z oznaczeniem CE, dostarczonym przez Avision. *To urządzenie posiada certyfikat produktu LED klasy 1. Oznacza to, że to urządzenie nie generuje niebezpiecznego promieniowania laserowego. iii

4 Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa dotyczące baterii litowo-jonowej Ostrzeżenie: Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dotyczące wycieku, podgrzewania, eksplozji, należy przestrzegać następujących środków ostrożności: Nie należy zanurzać baterii w wodzie i wodzie morskiej. Jeśli bateria nie będzie używana należy ją umieścić w chłodnym i suchym miejscu. Baterii nie należy usuwać do lub pozostawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piec lub grzejnik. Do ładowania należy używać specjalnie do tego celu przeznaczoną ładowarkę baterii. Nie należy odwracać złączy plus i minus. Nie należy podłączać baterii bezpośrednio do gniazda prądu elektrycznego. Nie należy łączyć złączy plus i minus bezpośrednio metalowymi obiektami, takimi jak drut. Zabrania się zwierania złączy baterii, może to spowodować uszkodzenie baterii. Baterii nie należy przenosić i przechowywać razem z metalowymi obiektami, takimi jak naszyjniki, spinki do włosów. Baterii nie należy uderzać, rzucać nią lub deptać po niej. Baterii nie należy bezpośrednio lutować i jej nakłuwać paznokciami lub innymi ostrymi obiektami. Nie należy mieszać baterii litowo-jonowej i innych modeli baterii litowopolimerowej. Zabrania się używania uszkodzonych baterii. Nie należy zginać lub składać krawędzi uszczelnienia. Nie należy otwierać lub deformować krawędzi uszczelnienia. Nie należy zaokrąglać końca krawędzi składania. Nie należy upuszczać, uderzać, zginać korpusu baterii. Konstrukcja baterii i opakowanie nie może powodować uszkadzania baterii. Nigdy nie należy rozbierać baterii. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zaizolować wszelkie komponenty stykające się z tymi dwoma krawędziami. iv

5 Przestroga: Użycie baterii nieprawidłowego typu może spowodować eksplozję baterii. Usuwanie należy wykonywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nigdy nie należy umieszczać baterii lub urządzeń na lub w urządzeniach grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Nadmierne rozgrzanie może spowodować eksplozję baterii lub pogorszenie jej działania oraz skrócenie żywotności. Nie należy używać w miejscach, gdzie występują duże ładunki elektrostatyczne i magnetyczne, w przeciwnym razie, mogą zostać uszkodzone urządzenia zabezpieczające, a w rezultacie narażenie na niebezpieczeństwo. W przypadku wycieku baterii i dostania się do oczu elektrolitu. Nie należy wycierać oczu, oczy należy przepłukać czystą, bieżącą wodą i natychmiast udać się do lekarza. W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia oczu. Jeśli bateria wydziela nieprzyjemne zapachy, generuje ciepło, jest przebarwiona lub zdeformowana albo nie działa normalnie podczas używania, ładowania lub przechowywania należy natychmiast usunąć ją z urządzenia i zaprzestać jej używania. Należy unikać ładowania baterii częściej niż raz na tydzień, ponieważ przegrzanie może skrócić żywotność baterii. Nieużywane baterie rozładowują się i przed użyciem należy je naładować. Nieużywane ładowarki należy odłączyć od źródeł zasilania. Baterie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Baterię należy przechowywać przy temperaturze 0 C do 40 C. Należy unikać narażania urządzenia i baterii na bardzo niskie lub wysokie temperatury. Ekstremalne temperatury mogą powodować zniekształcenie urządzenia i zmniejszyć pojemność ładowania oraz żywotność urządzenia i baterii. Baterie należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z metalowymi obiektami, ponieważ może to utworzyć połączenie pomiędzy złączami + i baterii i doprowadzić do chwilowego lub trwałego uszkodzenia baterii. Po zabrudzeniu złączy baterii, przed użyciem należy je oczyścić suchą szmatką. W przeciwnym razie może to spowodować awarię zasilania lub ładowania, z powodu słabego połączenia z urządzeniem. Należy pamiętać, że rozładowane baterie mogą spowodować pożar. Zużyte baterie lub urządzenia należy usuwać w sposób zgodny ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Baterii nigdy nie należy rozgniatać lub przekłuwać. Należy unikać narażania baterii na wysokie zewnętrzne ciśnienie, które może spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie. v

6 Spis treści 1. Przegląd Wprowadzenie Zawartość opakowania Widok z góry Widok z tyłu Widok z dołu Widok z przodu z dokiem podajnika Światło wskaźnika skanera Instalacja Środki ostrożności Odłączanie skanera z doku podajnika Instalacja baterii Ładowanie baterii Przez kabel USB Przez adapter zasilania lub kabel zasilający USB Instalacja karty micro SD Działanie Odpowiednie i nieodpowiednie rodzaje oryginałów Włączanie skanera Wybór wymaganych ustawień skanera Uruchomienie ręcznego skanowania (skaner trzymany ręką) Uruchomienie skanowania z podawaniem arkusza przez dok podajnika Podgląd zeskanowanych obrazów na ekranie LCD Oglądanie lub pobieranie zeskanowanych obrazów (Windows) Wymagania systemu komputera dla połączenia USB Po pomyślnym połączeniu Wyświetlanie i pobieranie obrazów z tabletem ipad Używanie aplikacji OCR Dostosowanie ustawień skanowania Rozdzielczość Tryb koloru Format zapisu LCD wył Oszczędzanie energii Anty-lustro (wyłącznie skanowanie ręczne) Format karty Automatyczne przycinanie (wyłącznie skanowanie z podawaniem arkusza) Kalibracja Język Domyślne fabryczne Informacje vi

7 4. Konserwacja Kalibracja skanera Czyszczenie skanera i doku podajnika Rozwiązywanie problemów Komunikaty błędów Często zadawane pytania i odpowiedzi Serwis techniczny Specyfikacje vii

8 1. Przegląd 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupienia przenośnego, ręcznego skanera. Ten skaner umożliwia skanowanie i zapisywanie zdjęć lub dokumentów bezpośrednio na karcie micro SD TM bez żadnego komputera. Aby rozpocząć wystarczy włączyć skaner, nacisnąć przycisk Zasilanie/Skanuj i przesunąć skaner po powierzchni dokumentu oraz ponownie nacisnąć przycisk Zasilanie/Skanuj w celu zatrzymania. Zeskanowany obraz jest zapisywany na karcie micro SD. Co najlepsze, skaner umożliwia podgląd zeskanowanych obrazów, na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu LCD, co umożliwia sprawdzenie zeskanowanego dokumentu. Przed instalacją i rozpoczęciem używania produktu należy poświęcić kilka minut na przeczytanie tego podręcznika. Znajdują się w nim instrukcje prawidłowej instalacji, używania i konserwacji produktu. Następujący rysunek wskazuje zawartość opakowania. Sprawdź na liście, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. Jeśli czegoś brakuje należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dostawcą. 1.2 Zawartość opakowania Standardowe elementy w opakowaniu: Skaner Kabel USB Karta microsd (Podręcznik użytkownika) Skrócona instrukcja Torba do przenoszenia Arkusz kalibracji Szmatka do czyszczenia Elementy w opakowaniu zależą od modelu skanera: Dok podajnika 2x baterie AA Bateria litowo-jonowa Płyta CD z oprogramowaniem Kabel zasilający USB *Ładowarka *Adapter zasilania 1-1

9 Elementy w opakowaniu zależą od modelu skanera: MiWand 2 : MiWand 2L: MiWand 2 PRO: MiWand 2L PRO: 2x baterie AA, *ładowarka. Bateria litowo-jonowa, płyta CD. Dok podajnika, 2x baterie AA, *ładowarka, kabel zasilający USB, *adapter zasilania. Dok podajnika, bateria litowo-jonowa, kabel zasilający USB, *adapter zasilania, płyta CD. Nazwy modelu MiWand 2 i MiWand 2 PRO stosują się do modelu rejestracyjnego HF-1116B. Nazwa modelu MiWand 2L i MiWand 2L PRO stosują się do modelu rejestracyjnego HF-1115B. Tylko wersja SC jest dostarczana z kablem zasilającym USB! *: Wersja SC tego modelu nie zawiera tego elementu. Uwaga: Opakowanie skanera i materiały pakujące należy zachować do wykorzystania, na wypadek konieczności transportu. 1-2

10 1.3 Widok z góry Element Nazwa Opis Światło Wskazuje stan działania/ostrzeżenie skanera. 1 wskaźnika systemu 2 Wyświetlacz LCD Wyświetla podgląd obrazów i menu ustawień Strzałka w górę Przycisk Zasilanie/Skanuj Strzałka w dół Strzałka do tyłu Przechodzenie do ekranu Menu z ekranu [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Przechodzenie do tyłu przez obrazy i opcje menu. Naciśnij w celu włączenia skanera. Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć skanowanie. Akceptacja wyboru w opcjach Menu i Preview (Podgląd). Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy w celu wyłączenia skanera. Przechodzenie do trybu Display (Wyświetlacz) z ekranu [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Przechodzenie do przodu przez obrazy i opcje menu. Powrót do poprzednich ekranów lub opuszczenie trybu Display (Wyświetlacz) lub opcji Menu. 7 Wnęka na baterię Przesuń, aby zdjąć pokrywę. 1-3

11 1.4 Widok z tyłu 1 2 Element Nazwa Opis 1 Port USB Do podłączania końca mini kabla USB do komputera PC. 2 Gniazdo karty pamięci Do wkładania karty pamięci. 1.5 Widok z dołu 1 2 Element Nazwa 1 Rolki czujnika 2 Szyba Opis Rolki to czujniki i należy je obracać tylko w jednym kierunku. NIE należy ich przesuwać do tyłu i do przodu podczas skanowania, za wyjątkiem kalibracji. Podczas przesuwania skanera nad dokumentem, czujnik optyczny w szybie odczytuje i skanuje obraz. 1-4

12 1.6 Widok z przodu z dokiem podajnika Element Nazwa Opis 1 2 Suwak prowadnicy Szczelina podawania 3 Zatrzask 4 Gniazdo prądu stałego Przesuwanie prowadnicy w celu dopasowania do rozmiaru dokumentu. Do wkładania oryginału w celu rozpoczęcia skanowania. Do odłączania skanera ręcznego od doku podajnika. Do podłączania adaptera zasilania. 1-5

13 1.7 Światło wskaźnika skanera Światło wskaźnika skanera Stan Wyłączone Krótkie pomarańczowe Zielone, stałe Wskazanie Skaner jest wyłączony lub włączony i gotowy do użycia Włączenie zasilania w celu zainicjowania Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 300 dpi Pomarańczowe, stałe Migające pomarańczowe Czerwone, migające Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 600 dpi Wykonywanie skanowania z rozdzielczością 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty, nie wykonanie skanowania po zainicjowaniu trybu skanera ręcznego lub słaba bateria 1-6

14 2. Instalacja 2.1 Środki ostrożności Produkt należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Bezpośrednia ekspozycja słońca lub nadmierne ciepło, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy instalować produktu w wilgotnym lub zakurzonym miejscu. Produkt należy umieścić bezpiecznie na równej, płaskiej powierzchni. Nachylone lub nierówne powierzchnie, mogą powodować problemy mechaniczne lub problemy z podawaniem papieru. Należy zachować opakowanie produktu i materiały pakujące do przenoszenia. 2.2 Odłączanie skanera z doku podajnika 1. Naciśnij i przytrzymaj zatrzask. 2. Unieś lewy koniec skanera. 3. Odłącz prawy koniec skanera z doku podajnika. Ostrzeżenie: Nie należy unosić skanera zbyt wysoko i należy unikać używania siły do odłączania skanera z doku podajnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza! 4. Usuń taśmy zabezpieczające na skanerze i wewnątrz doku podajnika, zgodnie z oznaczeniem. Taśmy zabezpieczające 2-1

15 2.3 Instalacja baterii Dla modelu MiWand 2/MiWand 2 PRO: 1. Naciśnij i zdejmij pokrywę baterii na skanerze. 2. Włóż 2x baterie AA do wnęki baterii. Upewnij się, że baterie są wkładane z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. (należy sprawdzić prawidłowość kierunku + -) 3. Załóż pokrywę baterii. 2-2

16 Dla modelu MiWand 2L/MiWand 2L PRO (z baterią litowo-jonową): 1. Naciśnij i zdejmij pokrywę baterii na skanerze. 2. Załaduj baterię do pojemnika baterii. Upewnij się, że bateria jest wkładana z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. Należy pamiętać, że miedziane paski na baterii powinny dotykać do miedzianych pasków na urządzeniu, wewnątrz pojemnika baterii. Uwaga: Należy używać wyłącznie dostarczonej baterii. 3. Załóż pokrywę baterii. 2-3

17 2.4 Ładowanie baterii Dla MiWand 2/MiWand 2 PRO: *Skaner jest dostraczany z ładowarką baterii i 2 ładowalnymi bateriami AA, co pozwala na ponowne używanie baterii. Należy wykonać podane czynności w celu naładowania ładowalnych baterii: 1. Włóż 2x ładowalne baterie AA do ładowarki baterii. Upewnij się, że baterie są wkładane z prawidłowym ukierunkowaniem biegunów. (należy sprawdzić prawidłowość kierunku + -) 2. Podłącz ładowarkę baterii do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania baterii, na ładowarce świeci się zielone światło LED. Należy pamiętać, że za każdym razem baterie należy ładować przez 7 godzin. 3. Po zakończeniu ładowania, odłącz ładowarkę, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu baterii. Uwaga: 1. Światło LED na ładowarce nie wyłącza się po zakończeniu ładowania. Światło to wyłącza się jedynie po upływie czasu zabezpieczenia (18 godzin). 2. Skaner nie ładuje ładowalnych baterii. 3. Skaner może działać wyłącznie na 2x alkalicznych bateriach AA lub 2 ładowalnych bateriach NiMH. * Ładowarka baterii AA: Dostępna wyłącznie dla wersji pełnej! 2-4

18 Dla MiWand 2L/MiWand 2L PRO: Dostępne są dwie metody ładowania baterii, przez kabel USB podłączony do komputera lub przez adapter zasilania albo kabel zasilający USB podłączany do gniazdka elektrycznego Przez kabel USB 1. Wyłącz skaner. 2. Podłącz złącze mini USB do portu USB skanera. 3. Podłącz drugie złącze USB do portu USB komputera. Ważne: Podczas ładowania baterii nie należy włączać zasilania skanera. Baterie należy ładować przed użyciem skanera, przez co najmniej 2 godziny, aż do wyłączenia zielonego światła LED. 2-5

19 2.4.2 Przez adapter zasilania lub kabel zasilający USB 1. Wyłącz skaner. 2. Włóż skaner do doku podajnika. 3. Włóż mały koniec adaptera zasilania do doku podajnika, a drugi koniec do gniazda zasilania. Lub Włóż mały koniec kabla zasilającego USB do doku podajnika, a drugi koniec do gniazda komputera lub gniazda zasilania, przez adapter zasilania USB (niedostarczony). Adapter zasilania USB (nie dostarczony) Ważne: Podczas ładowania baterii nie należy włączać zasilania skanera. Baterie należy ładować przed użyciem skanera, przez co najmniej 2 godziny, aż do wyłączenia zielonego światła LED. 2-6

20 2.5 Instalacja karty micro SD W gnieździe SD skanera należy zainstalować kartę micro SD TM, aby można było zapisywać obrazy. Delikatnie naciśnij, aż do zatrzaśnięcia karty SD. Karta micro SD Uwaga: Skaner akceptuje wyłącznie kartę micro SD w formacie FAT16 lub FAT32. Nie są obsługiwane formaty plików NTFS i inne. Należy zawsze włożyć kartę micro SD przed kalibracją i skanowaniem. 2-7

21 3. Działanie 3.1 Odpowiednie i nieodpowiednie rodzaje oryginałów Odpowiednie do skanowania ręcznego Skaner używany jako skaner ręczny, bez doku podajnika, został skonstruowany do zapewniania najlepszych wyników skanowania ze zdjęciami i dokumentami o wielkości do 8.5 x 14 (216 x 356 mm). Odpowiednie do doku podajnika Skaner używany z dokiem podajnika, został skonstruowany do zapewniania najlepszych wyników skanowania z następującymi rodzajami oryginałów: Zdjęcia i dokumenty (3 x5, 4 x6, 5 x7, 8 x14 ) (76 x 127mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 216 x 356 mm) Wizytówki [standardowe 3.5 x 2 (88 x 50 mm) lub większe] Nieodpowiednie do doku podajnika Do skanowania z dokiem podajnika nie należy używać następujących rodzajów oryginałów, w przeciwnym razie może wystąpić awaria doku podajnika lub blokada oryginału w szczelinie podawania. Oryginały o grubości powyżej 1,0 mm Oryginały z jedną stroną krótszą niż 55 mm Oryginały z dużą ilością czarnych lub ciemnych kolorów Oryginały z ciemnymi kolorami otaczającymi krawędzie Drukowane nośniki (gazety, czasopisma, itd.) Miękkie i cienkie materiały (cienki papier, tkanina, itd.) Oryginały poskręcane lub pomięte Oryginały ze zszywkami lub spinaczami do papieru. Oryginały o rozmiarze przekraczającym akceptowany rozmiar - 8 (203 mm, szerokość) x 14 (356 mm, długość) 3.2 Włączanie skanera Naciśnij w celu włączenia skanera. Zacznie migać a następnie przestanie dioda LED. Wyświetlony zostanie pokazany na ilustracji ekran [Scan Ready (Skanowanie gotowe)]. Ponownie naciśnij przez 3 sekundy w celu wyłączenia skanera. Skaner wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez 3 minuty. 3-1

22 3.3 Wybór wymaganych ustawień skanera 1. Na ekranie [Scan Ready (Skanowanie gotowe)], naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Wyświetlona zostanie lista opcji menu. Opcje obejmują Resolution (Rozdzielczość), Color Mode (Tryb koloru), Save Format (Format zapisu), LCD Off (LCD wył.), itd. 3. Naciśnij, aby wybrać wymaganą opcję, taką jak Save Format (Format zapisu), a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 4. Naciśnij, aby wybrać wymaganą pozycję, taką jak PDF, a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 5. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. * W celu ułatwienia używania, przejdź najpierw do Menu, a następnie wybierz Language (Język) w celu wyboru wymaganego języka na ekranie. * Ustawienia domyślne: Rozdzielczość: 300 dpi, tryb koloru: Kolor, Format pliku: JPEG, Wyłączenie LCD: 45 sek. 3.4 Uruchomienie ręcznego skanowania (skaner trzymany ręką) 1. Umieść dokument na płaskiej powierzchni. 2. Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie. 3. Przytrzymaj skaner i przesuń go ostrożnie po powierzchni strony, zgodnie z ilustracją. 4. Naciśnij, aby zatrzymać skanowanie. * Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). Uwaga: 1. Sprawdź na następującej liście prawidłową szybkość skanowania (dla papieru A4): 0,6 sekundy (czarno-białe, 300 dpi)/1,6 sekundy (kolorowe, 300 dpi); 2,4 sekundy (czarnobiałe, 600 dpi/900 dpi)/6,5 (kolorowe, 600 dpi/900 dpi). Uwaga: Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L! 2. Po przytrzymaniu skanera pionowo i skanowaniu oryginału od prawej do lewej lub od lewej do prawej, obraz zostanie obrócony o 90. Należy użyć dostarczonej aplikacji lub innej aplikacji do edycji obrazów w celu prawidłowego obrócenia zeskanowanego obrazu. 3-2

23 3.5 Uruchomienie skanowania z podawaniem arkusza przez dok podajnika Poprzez podłączenie do skanera doku podajnika, urządzenie umożliwia uruchomienie automatycznego skanowania, po włożeniu dokumentu do szczeliny podajnika. Po zakończeniu skanowania, obraz jest zapisywany na karcie pamięci. Uwaga: Z dokiem podajnika dostarczane są wyłącznie modele MiWand 2L PRO/MiWand 2 PRO! Po podłączeniu skanera do doku podajnika, do działania nie jest potrzebna żadna bateria. Jednakże, aby dostępne było zasilanie należy podłączyć dostarczony adapter zasialania. Instalacja: 1. Naciśnij i PRZYTRZYMAJ zatrzask na lewym końcu. 2. Podłącz prawy koniec skanera do prawego końca doku podajnika, z miedzianymi kontaktami wsuniętymi do otworu. 3. Umieść lewą stronę skanera w gnieździe. 4. Zwolnij zatrzask. 5. Podłączenie zasilania: (a) Z gniazda zasilania przez adapter zasilania: Podłącz mały koniec adaptera zasilania do gniazda zasilania modułu dokowania, a drugi koniec do gniazda zasilania. * Adapter zasilania: Dostępna wyłącznie dla wersji pełnej! 3-3

24 (b) Z gniazda zasilania przez adapter zasilania USB (niedostarczony) Podłącz mały koniec adaptera zasilania do gniazda zasilania modułu dokowania, a drugi koniec do gniazda zasilania, przez adapter zasilania USB (niedostarczony). Adapter zasilania USB (nie dostarczony) (C) Z komputera przez kabel USB Podłącz mały koniec kabla zasilania USB do gniazda zasilania modułu dokowania, a złącze USB do portu USB komputera. (D) Z akumulatora USB (niedostarczony) Podłącz mały koniec kabla zasilania USB do gniazda zasilania modułu dokowania, a złącze USB do portu USB (5V, 1A) akumulatora USB. 3-4

25 Działanie: 1. Naciśnij w celu włączenia skanera. 2. Sprawdź część [Customize Your Scan Settings (Dostosowanie ustawień skanowania)], aby wybrać wymagane ustawienia skanowania. 3. Włóż stronę FACE UP (DRUKIEM DO GÓRY) i dopasuj do lewej krawędzi szczeliny podawania. Skanowanie zostanie rozpoczęte automatycznie, po włożeniu dokumentu do szczeliny podawania. Po zakończeniu skanowania, obraz jest zapisywany na karcie pamięci. * Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). 3-5

26 3.6 Podgląd zeskanowanych obrazów na ekranie LCD Zeskanowane obrazy JPEG, można szybko i łatwo podejrzeć na ekranie LCD, natychmiast po skanowaniu lub w dowolnym czasie. Obrazy można także przeglądać indywidualnie lub jako pokaz slajdów Ustawienie trybu podglądu Domyślnie, tryb podglądu umożliwia 2 sekundowe wyświetlanie zeskanowanych obrazów, zaraz po ich skanowaniu (dostępny wyłącznie dla plików w formacie JPEG). Na ekranie wyświetlane są dwie opcje, z obrazem umożliwiającym naciśnięcie w celu zapisania (domyślne) lub naciśnięcie w celu natychmiastowego usunięcia obrazu. Po wyłączeniu trybu podglądu, zeskanowany obraz JPG jest natychmiast zapisywany, bez wyświetlania podglądu. * Skanowanie wykonane w trybie wyłączenia podglądu, zużywa mniej energii baterii, co umożliwia wykonanie więcej skanów. Wykonaj podane czynności, aby wyłączyć tryb podglądu: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby zaznaczyć Preview (Podgląd), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć Off (Wył.), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. Ekran podglądu Widok zeskanowanych obrazów JPEG w formie pokazu slajdów 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do ekranu Display (Wyświetlacz). 2. Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów i wyświetlone zostaną obrazy w kolejności alfanumerycznej, w jakiej są zapisane na karcie SD. 3. Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij ; w celu ponownego uruchomienia pokazu slajdów ponownie naciśnij. 4. Naciśnij w dowolnym czasie, aby zakończyć pokaz slajdów. 3-6

27 Indywidualny widok zeskanowanych obrazów JPEG 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do ekranu Display (Wyświetlacz). 2. Automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów i wyświetlone zostaną obrazy w kolejności alfanumerycznej, w jakiej są zapisane na karcie SD. 3. Naciśnij / w celu podglądu poprzedniego lub następnego obrazu. 4. Naciśnij, aby opuścić tryb Display (Wyświetlacz) i powrócić do ekranu Scan Ready (Skanowanie gotowe). 3.7 Oglądanie lub pobieranie zeskanowanych obrazów (Windows) 1. Aby oglądać lub pobrać zeskanowane obrazy, można wyjąć kartę micro SD i podłączyć ją do czytnika kart lub podłączyć skaner do komputera, dostarczonym kablem USB (należy upewnić się, że skaner jest włączony). * Po pomyślnym połączeniu skanera i komputera, wszystkie zadania zostaną przerwane i pojawi się ekran połączenia USB. Ostrzeżenie: Zaleca się pobieranie zeskanowanych obrazów, poprzez wyjęcie ze skanera karty pamięci, a następnie włożenie karty pamięci do komputera, zamiast podłączania skanera bezpośrednio do komputera kablem USB, ponieważ może to zużywać dużo energii baterii. 2. Komputer powinien rozpoznać kartę lub skaner kart jako dysk wymienny. 3. Kliknij dysk wymienny, po czym wyświetlony zostanie utworzony folder DCIM, wszystkie pliki PDF zostaną zapisane w podfolderze 200DOC, a pliki JPEG w podfolderze 100PHOTO. Nazwy plików zaczynają się od IMG_0001.pdf lub IMG_0001.jpg. 3-7

28 Każdy zeskanowany obraz ma nadaną nazwę pliku z prefiksem IMG_, po którym następuje 4-cyfrowy kolejny numer, co pozwala na zapisywanie obrazów. Na przykład, IMG_0001.jpg, IMG_0002.jpg, IMG_0001.pdf, IMG_0002.pdf, itd. Pliki JPG są zapisywane w podfolderze o nazwie DCIM\100PHOTO. W folderze można zapisać 9999 plików ze zdjęciami, po czym tworzony jest automatycznie inny podfolder o nazwie 101PHOTO i tak dalej, do 199PHOTO. Pliki PDF są zapisywane w podfolderze o nazwie DCIM\200DOC. W folderze można zapisać 9999 plików z dokumentami, po czym tworzony jest automatycznie inny podfolder o nazwie 201DOC i tak dalej, do 299DOC Wymagania systemu komputera dla połączenia USB System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac 10.5 lub wersja nowsza (Mac jest używany wyłącznie do transferu danych) Port USB: USB 2.0 /USB Po pomyślnym połączeniu Po połączeniu skanera z komputerem PC, w oknie Eksploratora pojawi się dodatkowa litera napędu o nazwie Removable Disk (Dysk wymienny) [litera napędu] lub spersonalizowany tytuł, przypisany wcześniej karcie microsd Bezpieczne odłączenie skanera/karty micro SD od komputera PC 1. W zasobniku systemu Windows, kliknij ikonę usuwania sprzętu. 2. Kliknij komunikat Safely remove USB mass Storage device (Bezpiecznie usuń urządzenie pamięci masowej USB) dla odpowiedniego napędu. 3. Po wyświetleniu komunikatu Safe to Remove Hardware (Sprzęt może być bezpiecznie usunięty), można bezpiecznie odłączyć kabel USB skanera. 3-8

29 3.8 Wyświetlanie i pobieranie obrazów z tabletem ipad 1. Podłącz złącze aparatu tabletu ipad (niedostarczone), do złącza doku tabletu ipad. Podłącz złącze mini USB dostarczonego kabla USB do portu Mini USB skanera i podłącz złącze USB dostarczonego kabla USB, do złącza aparatu tabletu ipad. 2. Zeskanowane obrazy na karcie micro SD skanera, będą wyświetlane na tablecie ipad w przeciągu 3 sekund. 3. Wybierz Import All (Importuj wszystko), aby załadować zeskanowane obrazy do albumu tabletu ipad. Złącze aparatu tabletu ipad (niedostarczone) 3.9 Używanie aplikacji OCR Dostarczona aplikacja umożliwia konwersję tekstu obrazu do tekstu edytowalnego lub wyszukiwalnego, przez proces OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawania pisma]). Szczegółowe informacje dotyczące używania tej funkcji, znajdują się w podręczniku użytkownika lub w pomocy online aplikacji na płycie CD. 3-9

30 3.10 Dostosowanie ustawień skanowania Ustawienia skanera można dostosować poprzez ekran Menu w celu dopasowania do różnych rodzajów dokumentów Rozdzielczość Rozdzielczość skanowania jest mierzona w dpi (punkty na cal). Im wyższa rozdzielczość, tym więcej szczegółów skanowanego obrazu można wyświetlić. Jednakże, wyższa rozdzielczość może wymagać więcej miejsca na karcie SD. Skaner oferuje trzy tryby rozdzielczości, 300 (domyślna, normalna), 600 dpi i 900 dpi (wysoka jakość). Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L! Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganej rozdzielczości: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby wybrać Resolution (Rozdzielczość). 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymaganą rozdzielczość, a następnie naciśnij w celu jej wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Tryb koloru Skaner oferuje dwa tryby koloru dla skanowanego obrazu. Color (Kolor) (domyślny, pasuje do zdjęć) i Black and White (Czarno-białe) (pasuje do dokumentów tekstowych). Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego trybu koloru: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Color Mode (Tryb koloru), a następnie naciśnij w celu wyboru tego trybu. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-10

31 Format zapisu Skaner oferuje dwa rodzaj formatów pliku zeskanowanego obrazu. JPEG (domyślny, pasuje do zdjęć) i PDF (pasuje do dokumentów tekstowych). Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego formatu pliku: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Save Format (Format zapisu), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany format, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia LCD wył. Aby umożliwić przechodzenie skanera do trybu oszczędzania energii, skaner udostępnia opcję wyłączania ekranu LCD, po określonym czasie bezczynności, bez wyłączania zasilania. Wybierać można spośród 45 sekund (domyślne), 90 sekund i 3 minuty. Aby przywrócić ekran LCD, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. W celu zmiany ustawienia, wykonaj podane czynności: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na LCD Off (LCD wył.), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-11

32 Oszczędzanie energii W celu oszczędzania enrgii, skaner automatycznie wyłącza się, po określonym czasie bezczynności (90 sekund, 3 minuty lub 5 minut). W celu zmiany ustawienia czasu, wykonaj podane czynności: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Power Saving (Oszczędzanie energii), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-12

33 Anty-lustro (wyłącznie skanowanie ręczne) Po włączeniu funkcji [Anti-mirror (Anty-lustro)] (domyślne), skaner umożliwia skanowanie oryginałów w układzie z góry-na-dół lub z dołu-w-górę. Niezależnie od wyboru kierunku, uzyskać można prawidłowy zeskanowany obraz. (Skaner automatycznie wykrywa kierunek skanowania i podczas skanowania oryginału w układzie z dołu-w-górę, zeskanowany obraz zostanie automatycznie przerzucony i obrócony górą w dół). Po wyłączeniu funkcji [Anti-mirror (Anty-lustro)], podczas skanowania oryginału w układzie z dołu-w-górę, zeskanowany obraz zostanie przekręcony górą w dół i odwrócony (nastąpi odwrócenie lewej i prawej strony obrazu). *Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas używania skanera jako skanera ręcznego. Oryginał Kierunek skanowania (Anty-lustro: wł.) Skanowany obraz Z góry-w-dół Lub Z dołu-w-górę Wykonaj podane czynności w celu wyłączenia funkcji Anty-lustro: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Anti-Mirror (Anty-lustro), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagane ustawienie, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-13

34 Format karty Ostrzeżenie!: Po ponownym sformatowaniu karty pamięci, usunięte zostaną wszystkie istniejące na karcie pliki. Aby sformatować kartę SD: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Card Format (Formatowanie karty), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby wybrać Yes (Tak). 4. W celu potwierdzenia, naciśnij. 5. Po pomyślnym sformatowaniu, wyświetlony zostanie ekran Menu. 6. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-14

35 Automatyczne przycinanie (wyłącznie skanowanie z podawaniem arkusza) Podczas używania doku podajnika, urządzenie wykorzystuje wbudowaną funkcję przycinania, do przechwytywania obrazu zgodnie z rzeczywistym rozmiarem oryginału, jak na ilustracji poniżej. *Ta funkcja jest dostępna podczas skanowania z podawaniem arkusza poprzez dok podajnika. Oryginał/Włączenie automatycznego przycinania (domyślne) Wyłączenie automatycznego przycinania W zależności od kształtu i rozmiaru oryginału, można wykonać dodatkowe, ręczne przycinanie zeskanowanego obrazu, aby uzyskać wymagany obraz końcowy. Wykonaj podane czynności w celu wyłączenia funkcji automatycznego przycinania: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Auto-crop (Automat. przycinanie), a następnie naciśnij w celu wyboru tej funkcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Kalibracja Jeśli na zeskanowanym obrazie znajdują się pionowe linie lub przebarwienia, skaner może wymagać kalibracji, aby funkcja CIS (Contact Image Sensor) zapewniła precyzyjne kolory i ostrość. Instrukcje kalibracji są opisane w części Kalibracja skanera. *Skaner należy skalibrować wyłącznie wtedy, gdy nie wyglądają normalnie kolory zeskanowanego obrazu. 3-15

36 Język Skaner oferuje wielojęzyczny tekst ekranu LCD. Wybór obejmuje Angielski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński, Koreański, itd. Jednakże, dostępność języków zależy od regionu użytkownika. Wykonaj podane czynności w celu wyboru wymaganego języka: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Language (Język), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany język, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia Domyślne fabryczne W dowolnym czasie, można zresetować wszystkie ustawienia menu z powrotem do domyślnych wartości fabrycznych. W celu zresetowania do ustawień domyślnych: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na Factory Default (Domyślne fabryczne), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby wybrać YES (TAK). 4. W celu potwierdzenia, naciśnij. 5. Po pomyślnym zresetowaniu, nastąpi automatyczne wyłączenie skanera. Naciśnij, aby ponownie włączyć skaner. 6. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-16

37 Informacje Opcja About (Informacje) wymienia bieżące wersje Firmware i Kalibracji. Informacje te mogą być potrzebne, do kontaktu z naszą obsługą klienta. Wykonaj podane czynności, aby wyświetlić informacje: 1. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 2. Naciśnij, aby przewinąć na About (Informacje), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 3. Naciśnij, aby zaznaczyć wymagany tryb, a następnie naciśnij w celu jego wyboru. 4. Naciśnij, aby opuścić ustawienia. 3-17

38 4. Konserwacja 4.1 Kalibracja skanera Kalibrację skanera należy wykonać tylko wtedy, gdy zeskanowany obraz jest zamazany, kolory nie wyglądają normalnie (np. są ciemniejsze niż zwykle), po wykonaniu ponad 8000 skanów lub, gdy skaner był długo przechowywany bez używania. Proces kalibracji resetuje czujnik kontaktu z obrazem w celu przywrócenia jego kolorów i precyzji ostrości. Kalibracja może być wykonana wyłącznie ze skanerem ręcznym, bez doku podajnika. Po podłączeniu skanera do doku podajnika, funkcja kalibracji jest wyłączana. W celu kalibracji skanera należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana oraz, że jest włożona karta pamięci. 2. Wyjmij arkusz kalibracji z plastikowej osłony i połóż go na płaskiej powierzchni, stroną z wydrukiem skierowaną UP (DO GÓRY). 3. Remove the scanner from the feeder dock (Wyjmij skaner z doku podajnika). 4. Umieść skaner na white aread (białym obszarze) arkusza kalibracji, w górnej części białego obszaru. * Upewnij się, że arkusz jest czysty (tzn. bez zanieczyszczeń lub kolorowych obiektów). 5. Przy wyświetlonym ekranie, naciśnij, aby przejść do trybu Menu. 6. Naciśnij, aby przewinąć na Calibration (Kalibracja), a następnie naciśnij w celu wyboru tej opcji. 7. Naciśnij, aby wybrać YES (TAK). 8. Skaner przejdzie do trybu Calibration (Kalibracja). Powoli przesuń skaner w dół ONLY (WYŁĄCZNIE) nad białym obszarem arkusza kalibracji. 9. Skaner dokończy sekwencję kalibracji i automatycznie powers off (wyłączy zasilanie). 10. Ostrożnie umieść arkusz kalibracji z powrotem w plastikowej osłonie i przechowaj w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 4-1

39 Podczas kalibracji, skaner można przesuwać jedynie w białym obszarze. Ostrzeżenie: Podczas kalibracji nie należy przerywać sekwencji kalibracji lub wyłączać urządzenia. Po zatrzymaniu kalibracji przed jej zakończeniem, może wystąpić błąd kalibracji. W wyniku tego, przy następnym włączeniu zasilania urządzenia, może wyświetlić się komunikat błędu i użytkownik będzie musiał wyłączyć zasilanie urządzenia oraz powtórzyć instrukcje z tej części. Skaner należy skalibrować wyłącznie wtedy, gdy nie wyglądają normalnie kolory zeskanowanego obrazu. Należy się upewnić, że włożona jest karta pamięci. Arkusz kalibracji musi być wolny od kurzu i zanieczyszczeń. Wszelkie zabrudzenia mogą sprawić, że nie będzie prawidłowa tabela kalibracji lub wpłynąć na wynik kalibracji. Do kalibracji skanera należy używać wyłącznie arkusza kalibracji. 4.2 Czyszczenie skanera i doku podajnika Zaleca się czyszczenie skanera i doku podajnika w przybliżeniu co 200 skanów lub, gdy na zeskanowanym obrazie pojawią się pionowe linie lub paski. Do czyszczenia skanera i doku podajnika należy używać wyłącznie zalecanych lub dostarczonych narzędzi. Czynności czyszczenia: Czyszczenie ręcznego skanera: 1. Wyjmij skaner z doku podajnika. 2. Przekręć skaner, aby odsłonić rolki i szybę. 3. Wytrzyj rolki i szybę dostarczoną szmatką do czyszczenia. 4. Wytrzyj skaner suchą i wolną od luźnych włókien szmatką. Szyba Rolki Skaner ręczny 4-2

40 Czyszczenie doku podajnika: 1. Wyjmij skaner z doku podajnika. 2. Wytrzyj rolki dostarczoną szmatką do czyszczenia. 3. Wytrzyj dok podajnika suchą i wolną od luźnych włókien szmatką. Rolki Uwaga: Dodanie na szmatkę do czyszczenia niewielkiej ilości alkoholu izopropylowego (95%), zwiększa skuteczność czyszczenia rolek. Nie należy używać do czyszczenia żadnych części skanera jakichkolwiek rozpuszczalników lub płynów żrących (np. alkoholu, nafty, itp.), w przeciwnym razie, zostanie trwale zniszczony plastykowy materiał. Należy się upewnić, że na powierzchni dokumentu lub zdjęcia nie ma żadnych spinaczy do papieru, itp. obiektów, które mogły by spowodować uszkodzenie szklanej soczewki skanera. 4-3

41 5. Rozwiązywanie problemów 5.1 Komunikaty błędów Po wystąpieniu błędu podczas skanowania, zacznie migać światło LED w kolorze czerwonym i wyświetlony zostanie komunikat błędu. Należy sprawdzić następującą tabelę, aby wyszkać warunki błędu. Komunikat błędu Insert Memory Card (Włóż kartę pamięci) Card Full (Pełna karta) *Low battery (Słaba bateria) No image scanned (Nie zeskanowano obrazu) Format Fails (Błąd formatu) Calibration Fails (Kalibracja nie powiodła się) Scanned speed too fast (Za duża szybkość skanowania) Paper jam (Blokada papieru) Główna przyczyna/powód 1. Nie została włożona karta pamięci. 2. Karta nie została rozpoznana. Pełna karta; nie można zapisać zeskanowanego obrazu na włożonej karcie pamięci Zmniejszenie energii baterii. 1. Nie wykryto danych skanowania. 2. Zakończenie czasu działania skanera. 1. Nie rozpozna karta pamięci. 2. Inny system plików niż FAT16/FAT32 Wystąpił błąd wewnętrzny i wykryto błąd kalibracji danych Obrazy są zniekształcone. Za szybkie przesuwanie ręcznego skanera nad oryginałem. 1. Blokada oryginału w doku podajnika. 2. Przekroczona maks. długość oryginału (14, 356mm) Jak rozwiązać problem 1. Włóż kartę pamięci. 2. Wypróbuj inną kartę. Zwolnij więcej miejsca lub włóż nową kartę micro SD TM. Wymień baterie (lub naładuj, jeśli używane są baterie z możliwością ładowania). Zaczekaj na zniknięcie komunikatu. Wypróbuj inną kartę. Wykonaj ponowną kalibrację skanera (sprawdź część Kalibracja czujnika. Wolniej przesuwaj skaner nad oryginałem, a w razie potrzeby, ponownie wykonaj skanowanie oryginału. Wyjmij skaner z doku podajnika, a następnie ostrożnie wyciągnij oryginał ze szczeliny podajnika. Lub można nacisnąć, aby wysunąć oryginał. * Ostrzeżenie: 1. Po wskazaniu na wyświetlaczu LCD "low battery (słaba bateria)", zaleca się wymianę baterii, aby zapobiec niekompletnemu zeskanowaniu obrazów lub innym problemom z działaniem. 2. Jeśli używane są 2 baterie alkaliczne AA, rozładowanie baterii może spowodować niekompletne zeskanowane obrazy lub wykrycie problemów z działaniem, przed wskazaniem na wyświetlaczu LCD komunikatu "low batteries (słabe baterie)". 5-1

42 5.2 Często zadawane pytania i odpowiedzi P: Dlaczego mój skaner nie włącza się? O: 1. Skaner może nie być prawidłowo połączony z dokiem podajnika. 2. Mogą być rozładowane albo nieprawidłowo włożone baterie. P: Dlaczego podczas skanowania nie można zapisać obrazu na karcie pamięci? O: Upewnij się, że została prawidłowo włożona karta pamięci microsd TM oraz, że jest na niej wystarczająca ilość miejsca. P: Dlaczego mój komputer nie rozpoznaje mojego skanera, po podłączeniu kablem USB? O: Upewnij się, że jest prawidłowe i zabezpieczone połączenie kablowe. W razie potrzeby uruchom komputer. P: Dlaczego wszystkie zeskanowane obrazy po zapisaniu na karcie pamięci mają tę samą datę? O: Urządzenie nie posiada wewnętrznego zegara do utrzymywania czasu rzeczywistego, dlatego atrybuty daty i czasu są zawsze ustalane podczas produkcji, nie jest to bieżąca data i czas. P: Dlaczego moje zeskanowane obrazy są zniekształcone? O: Zbyt szybko wykonywane skanowanie; wykonaj skanowanie ponownie z mniejszą szybkością. 5-2

43 P: Po czym poznać, że skaner skanuje z rozdzielczością 300 dpi, 600 dpi lub 900 dpi? O: Światło wskaźnika skanowania informuje o wybranej rozdzielczości: Zielone = 300 dpi, pomarańczowe = 600 dpi, migające pomarańczowe = 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) P: Dlaczego na zeskanowanym dokumencie pojawiają się dziwne linie? O: Sprawdź następujące elementy: 1. Czy na oryginale są rysy lub, czy oryginał jest czysty? 2. Przed skanowaniem należy usunąć z oryginału wszelkie plamy lub kurz. 3. Wytrzyj rolki i szybę dostarczoną szmatką do czyszczenia. (Sprawdź część "Czyszczenie rolek i szyby") P: Czy skaner naładuje ponownie moje ładowalne baterie? O: Nie, skaner NIE ładuje ładowalnych baterii. Należy użyć własne urządzenie do ładowania baterii. P: Dlaczego na moim zeskanowanym obrazie pojawia się czerwone lub szare tło z liniami? O: Skaner ma za mało energii do wykonania skanowania. Naładuj baterie i ponownie uruchom skanowanie. P: Czy skaner po dotknięciu powinien być ciepły? O: Po wydłużonym używaniu skaner może emitować małe ilości ciepła. Jednakże, jeśli ze skanera wydobywają się dziwne zapachy lub, gdy skaner zbyt silnie się rozgrzał należy go natychmiast wyłączyć. 5-3

44 5.3 Serwis techniczny Przed kontaktem z Avision należy przygotować następujące informacje: Numer seryjny i numer rewizyjny skanera (na spodzie skanera); Konfiguracja sprzętowa (tj., typ CPU hosta, wielkość RAM, wolne miejsce na dysku, karta graficzna, karta interfejsu); Siedziba główna Avision Inc. No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Tajwan, ROC TEL: +886 (3) FAKS: +886 (3) Strona sieci web: USA i Kanada Avision Labs, Inc Mowry Ave., Newark CA 94560, USA TEL: +1 (510) FAKS: +1 (510) Strona sieci web: Chiny Avision (Suzhou) Co., Ltd. No.9, Suhong West Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, PRC TEL: Toll Free: FAKS: Strona sieci web: Europa Avision Europe GmbH Bischofstr. 101 D Krefeld Niemcy TEL: FAKS: Strona sieci web: 5-4

45 6. Specyfikacje Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Element Numer modelu rejestracyjnego Technologia tworzenia obrazu Wyświetlacz skanera Pamięć Maks. rozmiary dokumentu Automatyczne wyłączanie zasilania Wyjściowy format pliku Rozdzielczość Opis HF-1115B/HF-1116B MiWand 2L/MiWand 2L PRO (HF-1115B) MiWand 2/MiWand 2 PRO (HF-1116B) Contact Image Sensor (CIS) 1.8 TFT LCD 16 MB 8.5 x 14 (216 x 356 mm) 3 minuty JPEG/PDF 300 dpi /600 dpi / 900 dpi (Opcja 900 dpi jest dostępna wyłącznie dla MiWand 2L!) Interfejsy Karta pamięci karta microsd TM USB Port Mini USB zgodny z USB 2.0 Zasilanie Skaner ręczny MiWand 2L/MiWand 2L PRO: MiWand 2/MiWand 2 PRO: Dok podajnika Waga netto Wymiary(SxDxW) Warunki działania Ładowalna bateria litowo-jonowa, zgodna z NP45/(3,7V, 700mAh)/CA NP45 (3,7V, 700mAh) 2x alkaliczne baterie AA lub 2 ładowalne baterie NiMH Ostrzeżenie: Nigdy nie należy mieszać różnych typów baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub pożar. Skaner nie ładuje ładowalnych baterii. Adapter zasilania prądem zmiennym: V, 50/60 Hz (wejście) Prąd stały 5V, 1,0A (wyjście) Skaner ręczny: 250 g Dok podajnika: 413 g Skaner ręczny + bateria: 298 g Skaner ręczny + dok podajnika: 663 g Skaner ręczny: 1.6 x 10.1 x 1.4 (41 x 258 x 36 mm) Dok podajnika: 2.7 x 12.6 x 2.2 (69 x 322 x 57 mm) Temperatura:5ºC ~ 35ºC (59ºF~95ºF) Wilgotność: 20%~85% RH 6-1

FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji projektora. O

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika BP20N/BP20 Podręcznik użytkownika Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i miej ją dostępną na przyszłość. Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Drukarka Epson XP-850

Drukarka Epson XP-850 INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka Epson XP-850 Produkt nr: 659612 Strona 1 z 61 Zapoznanie się z produktem Dostępne funkcje produktu Części produktu Panel sterowania jest regulowany. Można go podnieść lub obniżyć

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Poznanie tabletu

Spis treści. Poznanie tabletu SN10T1 series Spis treści Środki bezpieczeństwa... 2 Uwaga dotycząca znaku towarowego... 3 1 Poznanie tabletu... 4 1-1 Przegląd... 4 1-2 Przyciski... 5 1-3 Wskaźniki... 6 1-4 Ekran główny... 6 1-5 Aplikacja...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo