Pogodnych Świąt! Śląska Izba Rolnicza. Nr 1/2015 Styczeń - Marzec egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pogodnych Świąt! Śląska Izba Rolnicza. Nr 1/2015 Styczeń - Marzec egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Powiatowe Biura Śląskiej Izby Rolniczej Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach Katowice ul. Jesionowa 15 tel./ fax. 32/ Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku - Białej Bielsko - Biała ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24 tel./ fax. 33/ *** Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie Częstochowa ul. Focha 25 m2 tel./ fax. 34/ *** Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Lublińcu Lubliniec ul. Paderewskiego 7 tel. 34/ *** Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Międzyświeciu Międzyświeć Skoczów tel. 33/ *** Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Raciborzu Racibórz, ul. Ludwika 4 tel. 32/ Śląska Izba Rolnicza Nr 1/2015 Styczeń - Marzec egzemplarz bezpłatny Pogodnych Świąt!

2 W NUMERZE: Kalendarium. Kwartalna informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej, ARiMR Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 r. ARiMR Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów ARiMR Więcej pieniędzy na premie dla "młodych rolników" ARR Materiał siewny 2015 ARR Aktualny skup mleka w Polsce ANR Dzierżawy do 10 lat ANR - w sprawie bezumownych użytkowników małych działek ANR Ceny gruntów rolnych w 2014 roku KRUS Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r. Bezpieczeństwo żywności: PE chce oznaczania kraju pochodzenia mięsa w gotowych daniach - GMO: państwa członkowskie muszą mieć możliwość decyzji Koniczyna i lucerna będzie objęta płatnością związaną z produkcją do roślin wysokobiałkowych Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Małżonek prowadzący samodzielnie odrębne gospodarstwo otrzyma odrębny numer identyfikacyjny - Modernizacja systemu IRZ w ARiRM dopiero za dwa lata Nie będzie zmiany ustawy o VAT w zakresie zwolnienia od podatku dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku Nowe prawo łowieckie Obrót ziemią rolną w Polsce po 2016 r. Pomoc dla producentów ziemniaków inna niż de minimis popiera wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ws. nowelizacji ustawy Prawo drogowe Prawo wodne - uwagi samorządu rolniczego Projekt ustawy o rozwoju lokalnym przyjęty przez Radę Ministrów PROW regionalne nabory Rada Kobiet w sprawie krótkich łańcuchów dostaw żywności Zmiana ustawy o środkach ochrony roślin Zgłoszenia do Integrowanej Produkcji roślin W sprawie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za 2014/2015 DODATEK ŚIR Krok po kroku czyli jak otrzymać dofinansowanie. Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego SDOO Pawłowice - Lista Zalecanych Odmian Redakcja: Zarząd i Biura Śląskiej Izby Rolniczej Opracowanie graficzne i druk własny Nakład 700 egz. ISSN Adres: Śląska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Bielsku - Białej Bielsko - Biała ul. Gen Spiechowicza 24 tel./fax Zgłoszenia do Integrowanej Produkcji roślin Od roku 2015 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odchodzi od bezpośredniego prowadzenia certyfikacji oraz wydawania certyfikatów Integrowanej Produkcji roślin dla producentów rolnych. Podstawową formą sprawowania przez PIORiN nadzoru nad systemem Integrowanej Produkcji roślin będzie upoważnianie i kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie certyfikacji IP. Producenci rolni, którzy w roku 2015 będą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji roślin znajdą Państwo na stronie Internetowej PIORIN [www.piorin.gov.pl] Źródło: PIORIN r. W sprawie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za 2014/2015 Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z brakiem możliwości wypracowania konsensusu w UE odnośnie polskiego wniosku w zakresie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za /2015 r., 19 grudnia 2014 r. Zarząd zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie jednoznacznego stanowiska Rządu RP w tej sprawie, czy są szanse na zmianę decyzji KE? Jeżeli polski Rząd nie widzi takiej możliwości konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków informacyjnych wśród rolników. Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła o przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, który zakłada zniesienie zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia oraz zniesienie ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy. Rynek mleczarski to specyficzny rynek regulowany poprzez system kwotowania skupu mleka obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiedziała jednak zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. czemu przeciwna była Polska, nie miała jednak wsparcia w innych krajach. W związku z tą decyzją, w ostatnich latach systemu kwotowania, niektórzy hodowcy bydła mlecznego zaczęli zwiększać produkcję. W opinii samorządu rolniczego, skoro likwidacja limitowania mleka jest przesądzona, to powinno się odejść od kar za przekraczanie kwot w tym roku r. KAŻDY ROLNIK MOŻE BEZPŁATNIE ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE KUPNO/SPRZEDAŻ W INFORMATORZE ŚIR, WYSTARCZY ZADZWONIĆ DO BIURA IZBY

3 działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W opinii samorządu rolniczego PROW powinien uwzględniać regionalne uwarunkowania rolnictwa. Powierzchnia gospodarstw na zachodzie i południu kraju jest diametralnie różna i skorelowana z ich siłą ekonomiczną. Wprowadzenie regionalnych naborów zwiększyłoby dostęp rolnikom z województw o dużym rozdrobnieniu gospodarstw do unijnych środków w ramach WPR r. Rada Kobiet w sprawie krótkich łańcuchów dostaw żywności 36 W dniu 7 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Jednym z tematów poruszanych na Posiedzeniu było omówienie trwających w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz resortach rolnictwa i zdrowia prac nad zmianą przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych. Pomimo, iż prawodawstwo UE pozwala państwom członkowskim na dużą swobodę stanowienia krajowego prawa w tym zakresie, obecnie obowiązujące w Polsce przepisy są bardziej restrykcyjne niż w innych krajach i w znacznym stopniu ograniczają możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów przez rolników. Zgodnie z wnioskiem skierowanym przez Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich, 13 marca 2015 r. Zarząd zwrócił się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac nad zmianą przepisów o sprzedaży bezpośredniej rozszerzających zakres produktów oferowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej, z surowców wytworzonych w gospodarstwach. Zarząd zauważył, że obecne prace nad rozszerzeniem zakresu sprzedaży bezpośredniej trwają już 3 lata, a oczekiwania rolników wynikają z silnego zainteresowania polskiej społeczności możliwością prowadzenia takiej działalności i popytu na nią. Nie tylko rolnicy oczekują zmian, również polski konsument oczekuje, że regulacje prawne umożliwią mu legalny zakup świeżych przetworów, w tym również przetworzonego mięsa bezpośrednio od rolnika z jego gospodarstwa. Zarząd liczy na zainteresowanie Rządu RP tą tematyką i rozważenie podjęcia stosownych działań przyczyniających się do zmian obowiązującego prawa krajowego i stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i produkcji przetworów z produktów rolnych przez rolników, z własnych gospodarstw na rynki lokalne r. Zmiana ustawy o środkach ochrony roślin W Dzienniku Ustaw z 9 stycznia 2015 r. pod pozycją 39, opublikowana została ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin. Wprowadzone zmiany regulują między innymi kwestię badania przeterminowanych środków ochrony roślin r. Kalendarium Śląskiej Izby Rolniczej Styczeń 2015 W dniu 7 stycznia br. w Świerklańcu, odbyło się kolejne roboc ze sp otka n ie Rady B ud owy (Inspektor Nadzoru, Kierownik Robót Budowlanych, Kierownik Robót Sanitarnych, Projektant - Architekt z Firmy ARCHIDEA oraz podwykonawcy z Firmy BUDMAX). Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu. W dniu 8 stycznia br. w Warszawie, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie. W trakcie tego spotkania dla Śląska Izba Rolnicza otrzymała statuetkę ZŁOTY KŁOS 2014, za działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej. W dniu 9 stycznia br., odbyło się statutowe posiedzenie Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej. W trakcie posiedzenia omówiono między innymi sytuację prawną i stan realizacji prac remontowych na nieruchomości Śląskiej Izby Rolniczej w Świerklańcu, założenia wojewódzkiej konferencji nt: Przyrodnicze i środowiskowe problemy rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego, zaplanowanej w terminie r. i realizowanej w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa śląskiego. Zapoznano się także z informacjami o wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zaplanowanych na dzień r., w oparciu o Uchwałę nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz Uchwałę nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu ŚIR na 2015 rok. W dniu 14 stycznia br., w Międzyświeciu odbyło się spotkanie z Rolnikami z powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Spotkanie to poświęcone było problemowi narastających szkód łowieckich na terenie tych powiatów. Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. Tego samego dnia w Międzyświeciu, odbyło się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego. W dniu 16 stycznia br., w Rybnickim Centrum Kultury odbył się X Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gwara Śląska na wesoło. Zarząd ŚIR reprezentowali: pan Bogdan Knopik Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Rybnickiego oraz pani Bożena Hankiewicz Dyrektor Biura ŚIR, którzy KGW uczestniczącym w Turnieju wręczyli nagrody rzeczowe ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą. W dniach lutego br. odbyło się seminarium wyjazdowe Członków Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Pszczyńskiego oraz Rolników z tego powiatu na Podhale i w Pieniny na temat Wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej Pienin i Podhala w uatrakcyjnieniu oferty turystycznej istniejących na terenie powiatu pszczyńskiego gospodarstw agroturystycznych.. W dniu 21 stycznia br. w Czerwionce - Leszczynach, odbyło się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Rybnickiego, podczas którego Zarząd ŚIR reprezentował pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, który po zakończeniu posiedzenia 1

4 Rady przeprowadził szkolenie dla rolników nt. "Służebność przesyłu - odszkodowania za infrastrukturę na polach". W dniu 23 stycznia br. w Koszęcinie, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w naradzie Dyrekcji ŚOR AR i MR w Częstochowie, z kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych Agencji, podczas której oceniono realizację zadań Agencji w 2014 roku oraz omówiono działania AR i MR w realizacji kampanii płatności bezpośrednich w 2015 roku, a także PROW na lata Tego samego dnia w siedzibie ŚIR w Świerklańcu, odbyło się statutowe posiedzenie Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej. W trakcie posiedzenia dokonano wizji lokalnej remontowanej nieruchomości oraz omówiono między innymi dalsze zadania Izby związane z jej remontem. W dniu 25 stycznia br. w Kozach, odbył się VI Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia, w którym z ramienia Zarządu ŚIR uczestniczył pan Marian Ormaniec Członek Zarządu ŚIR. W dniu 29 stycznia br. w Warszawie, odbyło się XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, w którym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Robert Nowak - Delegat ŚIR do. W miesiącu styczniu br. na terenie naszego województwa ŚIR zorganizowała 4 podstawowe oraz 10 uzupełniających szkoleń chemizacyjnych dla rolników realizowanych w Konsorcjum wspólnie ze ŚODR w Częstochowie, w ramach projektu "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie śląskim", na podstawie umowy z FAPY FA /13. Szkolenia odbyły się w Kłobucku, Pietrowicach Wielkich, Lublińcu, Chorzowie, Pszczynie - 2 Brzeżcach, Lipiu, Gaszowicach, Paniówkach, Raciborzu, Mikołowie - Śmiłowicach i Rudniku. Kalendarium Śląskiej Izby Rolniczej luty 2015 W dniu 03 lutego br. w Wielowsi, odbyło się szkolenie dla rolników, które prowadził pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR. W trakcie szkolenia poruszano następujące zagadnienia: szkody łowieckie w uprawach rolnych, problemy stosowania osadów ściekowych, zazielenienie w ramach PROW , służebność przesyłu i problemy VAT-u w rolnictwie. W dniu 05 lutego br. w Mikołowie, odbyło się posiedzenie Śląskiego Zespołu PDOiR, w którym z ramienia Zarządu ŚIR uczestniczyli: pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Romuald Brandys Członek Zarządu ŚIR. W dniu 9 lutego br. w Częstochowie, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Częstochowskiego. W dniu 10 lutego br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w spotkaniu Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Gospodarki - Januszem Piechocińskim. Bezpośrednio przed wizytą w Ministerstwie Gospodarki, w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych, poświęcone obecnej sytuacji w rolnictwie. W dniu 12 lutego br. w Katowicach, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, podczas któ- Do art. 434 ustęp 2 w brzmieniu: Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwałym, naturalnym zajęciu gruntu przez wodę - wydłużyć termin przedawnienia do 3 lat r. Projekt ustawy o rozwoju lokalnym przyjęty przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Konieczność realizacji RLKS została wskazana w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013. RLKS, powstały na bazie podejścia LE- ADER, będzie stosowany nie tylko w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, ale także polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów. Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego z unijnych funduszy będzie ona wypłacana. Ustawa zapewni także dokonanie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Ustawa pozwoli również wdrożyć działanie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Główne cele proponowanej ustawy to określenie podmiotów zaangażowanych w realizację RLKS i ich zadań oraz przedstawienie wspólnych zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W projekcie ustawy określono: zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zasady organizacji lokalnych grup działania, proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych), wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Źródło: premier.gov.pl r. PROW regionalne nabory Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 17 lutego 2015 r. Zarząd wystąpił do MRiRW o przeprowadzanie regionalnych naborów na 35

5 jące tereny zurbanizowane przypisane Gminie ) zachodzi obawa, że rowy melioracyjne i inne urządzenia wodne zapisane jako własność Skarbu Państwa lub Gminy przejdą do tzw. wód pozostałych Marszałka województwa. Zdaniem samorządu rolniczego, w nowym Prawie wodnym należy rozważyć utrzymanie dotychczasowej zasady, iż przejście mienia wód płynących w trwały zarząd Marszałka województwa Starosta będzie stwierdzał na wniosek Marszałka. W Dziale VII zatytułowanym Zarządzanie wodami w Rozdziale 2 dotyczącym Katastru wodnego do art. 297 ust. 2. proponuje się dodać pkt 10) w brzmieniu: Zdaniem samorządu rolniczego rozwiązanie w obecnym stanie prawnym, pozwalające spółce wodnej zaległe składki ściągać trybem egzekucyjnym poprzez komornika nie uzyskując uprzednio wyroku sądu powinno zostać utrzymane. Do art. Art.434 ustęp 2 w brzmieniu: Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwałym, naturalnym zajęciu gruntu przez wodę - wydłużyć termin przedawnieniado 3 lat. w zakresie danych o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną - Marszałek województwa prowadzący ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 195 ust. 1. Zgodnie bowiem z art. 195 ust. 5: Dane z ewidencji, o której mowa w ust. 1, stanowią źródło danych do katastru wodnego, o którym mowa w art. 297, zdaniem samorządu rolniczego, przy wyliczaniu w art. 297 ust. 2 źródeł danych do katastru wodnego nie można pominąć ewidencji wymienionej w art. 195 ust Przedmiotowa ewidencja zgodnie z art.3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U j.t.) jest rejestrem publicznym służącym do realizacji zadań publicznych prowadzonym przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. W myśl przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 ) implementującej do prawa polskiego dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej ( IN- SPIRE ), przedmiotowa ewidencja jest jednym z rejestrów referencyjnych dla tematu danych przestrzennych obiekty rolnicze oraz akwakultury. Organem wiodącym w zakresie tematu danych przestrzennych określanych w w/w ustawie jako obiekty rolnicze oraz akwakultury rozumiane jako urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami został wskazany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organ wiodący w zakresie swojej właściwości, organizuje, koordynuje i monitoruje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie przyporządkowanych tematów danych przestrzennych mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej Zdaniem samorządu rolniczego rozwiązanie w obecnym stanie prawnym, pozwalające spółce wodnej zaległe składki ściągać trybem egzekucyjnym poprzez komornika nie uzyskując uprzednio wyroku sądu powinno zostać utrzymane. rego omówiono między innymi: stan realizacji prac remontowych nieruchomości ŚIR w Świerklańcu, przygotowania do wyborów do rad powiatowych izb rolniczych, zaplanowanych na dzień r. oraz organizację X Walnego Zgromadzenia ŚIR. Omówiono także założenia merytoryczne i organizacyjne związane z organizowaną w dniach r. konferencją w ramach KSOW na temat: Przyrodnicze i środowiskowe problemy rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego oraz Forum Rolniczego Podbeskidzia, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. Prezes Włodarz przedstawił także informację ze spotkania samorządu rolniczego z Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Gospodarki, Januszem Piechocińskim w dniu r., które dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie. W dniu 14 lutego br. w Żywcu, odbyło się zebranie Prezesów Kół Pszczelarzy Powiatu Żywieckiego, w którym z ramienia Zarządu ŚIR uczestniczył pan Marian Ormaniec Członek Zarządu ŚIR. W dniu 16 lutego br. w Bielsku - Białej, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego. W dniu 17 lutego br. w biogazowni rolniczej z gorzelnią w Łanach Wielkich, w gospodarstwie rolnym pana Władysława Butora - Członka Walnego Zgromadzenia ŚIR z terenu powiatu gliwickiego, odbyło się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zawierciańskiego. Po zakończeniu zwiedzania gospodarstwa, odbyło się szkolenie dotyczące założeń PROW na lata oraz płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie), które prowadzone było przez pracowników BP AR i MR w Pyskowicach. Tego samego dnia w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodno- Melioracyjnej Gierałtowice. Również w dniu 17 lutego br., w Świerklańcu, odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady Budowy (Inspektor Nadzoru, Kierownik Robót Budowlanych, Kierownik Robót Sanitarnych, Projektant - Architekt z Firmy ARCHIDEA oraz podwykonawcy z Firmy BUDMAX). Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu. W dniu 20 lutego br. odbył się wyjazd seminaryjny członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Myszkowskiego i Rolników z tego powiatu do Łodzi, na XV Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie seminarium odbyło się także statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Myszkowskiego. W dniu 23 lutego br. w Rudniku, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. Z ramienia Zarządu ŚIR w posiedzeniu Rady uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. W dniu 24 lutego br. w Częstochowie, pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Jan Grela Wiceprezes Zarządu ŚIR, uczestniczyli w posiedzeniu Rady Społecznej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w trakcie którego przyjęto następujące uchwały: w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Programu Rocznej Działalności Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2014 rok, Sprawozdania z realizacji Planu Finansowego ŚODR w Częstochowie za 2014 rok oraz za- 3

6 opiniowania zmian w Cenniku usług doradczych świadczonych przez ŚODR w Częstochowie. Również w dniu 24 lutego br., w Świerklańcu, odbyło się kolejne roboc ze sp otka n ie Rady B ud owy (Inspektor Nadzoru, Kierownik Robót Budowlanych, Kierownik Robót Sanitarnych, Projektant - Architekt z Firmy ARCHIDEA oraz podwykonawcy z Firmy BUDMAX). Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu. Tego samego dnia w Tarnowskich Górach, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Tarnogórskiego. W dniu 25 lutego br. w Chybiu, odbyło się już po raz czwarty, Forum Rolnicze Podbeskidzia, którego ŚIR była jednym ze współorganizatorów. Forum odbyło się z udziałem Ministra Rolnictwa, i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, a także licznie zgromadzonych rolników, w tym Członków wszystkich Rad Powiatowych ŚIR, a także Zarządu ŚIR. W dniu 26 lutego br. w Lublińcu, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego. Z ramienia Zarządu ŚIR w posiedzeniu Rady uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. Tego samego dnia w Warszawie, pani Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura ŚIR, uczestniczyła w spotkaniu Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych, które dotyczyło między innymi omówieniu wyników kontroli UKS w Izbach Rolniczych, zbliżającym się wyborom do izb rolniczych oraz bieżącej działalności. W dniu 27 lutego br. we Wręczycy Wielkiej odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłobuckiego. Z ramienia 4 Zarządu ŚIR w posiedzeniu Rady uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, który przeprowadził szkolenie dla rolników na temat szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych. Tego samego dnia w Częstochowie, odbył się Wojewódzki Finał XXIII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą laureatom konkursu wręczał pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. Również w dniu 27 lutego br., w Świerklańcu, odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady Budowy (Inspektor Nadzoru, Kierownik Robót Budowlanych, Kierownik Robót Sanitarnych, Projektant - Architekt z Firmy ARCHIDEA oraz podwykonawcy z Firmy BUDMAX). Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu. W miesiącu lutym br. na terenie naszego województwa ŚIR zorganizowała 2 podstawowe oraz 8 uzupełniających szkoleń chemizacyjnych dla rolników realizowanych w Konsorcjum wspólnie ze ŚODR w Częstochowie, w ramach projektu "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie śląskim", na podstawie umow y z F A P Y FA /13. Szkolenia odbyły się w Przystajni, Brennej, Kłomnicach, Łodygowicach, Kuźni Raciborskiej, Ciasnej, Rybniku, Wilczy, Sośnicowicach i Pilicy. Kalendarium Śląskiej Izby Rolniczej Marzec 2015 oraz nawadniających - liczbę kg/ ha zastąpić liczbą 3000 kg/ha; Do art. 210 ustęp 2 punkt 2), który mówi o ustaleniu maksymalnej stawki opłaty melioracyjnej dla urządzeń do nawodnień ciśnieniowych - stawkę maksymalną w wysokości 80% kosztów wykonania tych urządzeń zastąpić 50%; W dniu 2 marca br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku, odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne dotyczące nowego systemu do- W Dziale VI zatytułowanym Gospodarowanie wodami w Rozdziale 1 dotyczącym Własności wód i obowiązków ich właścicieli; do art. 212 ust. 3 wyraz powierzają zamienić na mogą powierzyć Zgodnie z art. 212 ust. 2 - Podmioty, o których mowa w ust. 1 pk 2 i 3, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, mogą powierzyć nadleśniczemu, w drodze porozumienia. Zdaniem samorządu rolniczego powinno być to samo wyrażenie zastosowane również w odniesieniu do parków narodowych czyli Podmioty, o których mowa w ust. 1 pk 2 i 3, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, mogą powierzyć parkowi narodowemu, w drodze porozumienia. W projekcie ustawy w odniesieniu do parków narodowych jest powierzają zamiast mogą powierzyć. Należy sposób powierzenia ujednolicić w stosunku do różnych podmiotów. do art. 225 ust. 3 skreślić wyraz Starorzecza. Zgodnie z art. 216 ust. 2 Grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Starorzecza są częścią wód płynących i w ewidencji gruntów i budynków są sklasyfikowane jako wody płynące Wp, które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd Marszałka województwa i mienie to jest ujawnione w księgach wieczystych. Zdaniem samorządu rolniczego nie mogą one podlegać obrotowi cywilnoprawnemu, gdyż starorzecza, nawet te okresowo suche, podlegają wahaniom poziomu wód i wypełnione wodą stanowią swoiste kanały ulgi chroniące przed zalewaniem tereny przyległe. Do obrotu cywilnoprawnego mogą być dopuszczone jedynie te starorzecza, które zostały zagospodarowane i w ewidencji gruntów i budynków są sklasyfikowane jako użytki rolne lub tereny inne. W Dziale VI zatytułowanym Gospodarowanie wodami w Rozdziale 3 dotyczącym Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do art. 259 ust. 2 dodać wyrazy na wniosek Marszałka Zgodnie z tym art. Przejście w trwały zarząd, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydanej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Marszałkowie województw nabywają trwały zarząd do śródlądowych wód powierzchniowych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. pozostałych wód niewymienionych w art. 212 pkt Zakłada się, że przejście tego mienia będzie stwierdzał, w drodze decyzji, Starosta. Pomija się tutaj aspekt stwierdzania przejścia tego mienia na wniosek Marszałka, jak to odbywa się obecnie. Powoduje to niebezpieczeństwo, iż Marszałek województwa nie będzie miał wpływu na to, jakie cieki z zakresu tzw. wód pozostałych przypisze mu Starosta wydając z urzędu taką decyzję. Biorąc pod uwagę dotychczasowy brak uporządkowania spraw własnościowych w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną ( tj. wód pozostałych i urządzeń wodnych stanowiących rowy i kanały odwadnia- 33

7 lub zadrzewień jaka powinna być szerokość tych pasów ochronnych? Do art. 107 pkt 15 lit. b) proponuje się następujące brzmienie: prowadzenie użytkowania przemiennego, kośnopastwiskowego na obszarach, na których wody gruntowe znajdują się na poziomie od 60 do 80 cm poniżej poziomu gruntu, jeżeli w gospodarstwie prowadzony jest wypas ; Do art. 106 punkt 13) - wykreślić - dotyczy zakazu przechowywanie obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie; Do art. 106 pkt 13 proponuje się następujące brzmienie: Przechowywanie obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie w odległości mniejszej niż 50 m od wód powierzchniowych ; Do art. 106 punkt 15) termin: po 15 października zastąpić terminem: po 15 listopada - dotyczy zakazu wypasania zwierząt; wykreślenie pkt 19 w art. 107; wykreślenie lit. d) w art. 109 pkt 2 ppkt 1); Do art. 109 pkt 3 proponuje się następujące brzmienie: W planie nawożenia dokonuje się rozdziału nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz mineralnych pod poszczególne rośliny płodozmianu, uwzględniając zapotrzebowanie tych roślin na azot ; Do art. 169 ustęp 5, w którym mowa o tym, że Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej, przekazują na elektronicznych nośnikach danych mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dopisać punkt 6) Wojewódzkim Izbom Rolniczym; Do art Brakuje punktu odnośnie innowacyjnego sposobu utrzymania wałów poprzez wypas na wałach mniejszych przeżuwaczy np. owiec lub kóz; Do art Przeciwdziałanie suszy: brak innowacyjnych metod np. mikrozbiorników, dużych oczek wodnych. sadzawek gromadzących nadmiar wody w czasie ulew i oddających ją podczas suszy; Do art. 199 ustęp 1 Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów - termin właścicieli gruntów zmienić na Skarbu Państwa; Do art. 199 ustęp 2 skreślić sformułowanie mogą być"; Do art. 200 ustęp 1 dotyczący ustalania wysokości opłaty inwestycyjnej - 20% zastąpić 10%,; Do art. 204 ustęp 2, który mówi o niemożności ubiegania się o odszkodowanie przez właściciela gruntu za szkody w uprawach rolnych wykreślić; Do art Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych szczegółowe, o których mowa w art. 205 ust. 1, wywierają korzystny wpływ, są obowiązani uiszczać opłatę na rzecz podmiotu zajmującego się konserwacją melioracji szczegółowej. - co w kwestii sporu oddziaływania melioracji na pole danego rolnika rozstrzyga Komisja z Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji; Do art. 206, 210, 410, 416 zachodzi pytanie, co w sytuacji gdy na terenie gminy działa spółka wodna? Gmina ma obowiązek powierzenia wykonania zadania utrzymania urządzeń melioracji spółce wodnej, jeśli taka istnieje na terenie danej gminy. Czy wówczas rolnik będzie musiał płacić zarówno spółce jak i gminie? To powinno być jasno uregulowane przepisami. Samorząd rolniczy nie zgadza się na podwójne finansowanie prac melioracyjnych, a przede wszystkim obciążanie wszystkimi kosztami rolników; Do art. 210 ustęp 2 punkt 1), w którym mowa o ustaleniu maksymalnej stawki jednostkowej opłaty melioracyjnej określonej w formie jednostkowych zryczałtowanych stawek wyrażonych w kilogramach żyta przypadających na hektar zmeliorowanych użytków rolnych dla urządzeń odwadniających płat bezpośrednich, w tym płatności za zazielenienie, praktyki proekologiczne oraz zasady wypełniania wniosków o dopłaty w 2015 roku. Z ramienia Zarządu SIR, w spotkaniu tym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. W dniu 3 marca br. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne dotyczące PROW na lata , nowego systemu dopłat bezpośrednich w tym płatności za zazielenienie, praktyk proekologiczne oraz zasady wypełniania wniosków o dopłaty w 2015 roku. Z ramienia Zarządu SIR, w spotkaniu tym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. W dniu 4 marca br., w Świerklańcu, odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady Budowy (Inspektor Nadzoru, Kierownik Robót Budowlanych, Kierownik Robót Sanitarnych, Projektant - Architekt z Firmy ARCHIDEA oraz podwykonawcy z Firmy BUDMAX). Z ramienia Zarządu ŚIR w spotkaniu uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu. W dniu 6 marca br. w Pszczynie, na zaproszenie Krajowej Federacji Producentów Zbóż, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w szkoleniu " Produkcja zbóż konsumpcyjnych". W dniach marca br. w siedzibie w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. W pierwszym dniu spotkania odbyło się posiedzenie Rady, natomiast w dniu 8 marca br. Członkinie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, na zaproszenie Pani Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, uczestniczyły w obchodach Święta Kobiet w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbyła się debata pt. Aktywność kob ie t s iłą s p ołecznoś c i w ie j- skich.podczas której dyskusja poświęcona była aktywności kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jej znaczenia dla społeczności lokalnych oraz barier ograniczających tę aktywność. W spotkaniu tym z ramienia Śląskiej Izby Rolniczej uczestniczyły pani Maria Tatarczyk oraz pani Blandyna Kąkol Członkinie Rady z ramienia SIR. W dniu 07 marca br. w Lublinie, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w Targach Rolniczych Agro-Park Lublin 2015, podczas których, w trakcie seminarium wygłosił wykład na temat nowości legislacyjnych w zakresie Prawa łowieckiego. W dniu 9 marca br. pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami rolników w Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. W dniu 10 marca br. w Gliwicach, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w spotkaniu promocyjnym wspierającym proces konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Ody i Czadeczki na obszarze działania RZGW Gliwice. Tego samego dnia w Sośnicowicach, na zaproszenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Region Oceny Poznań, pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w podsumowaniu wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za 2014 rok w województwie śląskim. W dniu 11 marca br. w siedzibie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej ŚIR. W trakcie posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu i planu finansowego ŚIR na 2015 r. oraz z bilansem i sprawozdaniem finansowym z wykonania wydatków budżetowych ŚIR w 32 5

8 2014 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr 1/X/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ŚIR z działalności statutowej w 2014 roku. Tego samego dnia w Biurze ŚIR w Katowicach, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, podczas którego w szczególności omawiano stan realizacji prac remontowych na nieruchomości Śląskiej Izby Rolniczej w Świerklańcu, przygotowania do konferencji naukowej realizowanej w ramach SR KSOW w województwie śląskim w dniach marca br., X Walnego Zgromadzenia ŚIR w dniu 17 marca br. oraz sprawy organizacyjne związane z wyborami do Rad Powiatowych ŚIR zarządzonych na dzień 31 maja br. W dniu 12 marca br. w Będzinie, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Będzińskiego. Tego samego dnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, pani Bożena Hankiewicz Dyrektor Biura ŚIR, uczestniczyła w Konferencji Naukowej pn. Nowa Wspólna Polityka Rolna Również w dniu 12 marca br. w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne dotyczące nowego systemu dopłat bezpośrednich, w tym płatności za zazielenienie, praktyki proekologiczne oraz zasady wypełniania wniosków o dopłaty w 2015 roku. Z ramienia Zarządu SIR, w spotkaniu tym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. W dniu 13 marca br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne dotyczące nowego systemu dopłat bezpośrednich, w tym płatności za zazielenienie, praktyki proekologiczne oraz zasady wypełniania wniosków o dopłaty w 2015 roku. Z ramienia Zarządu SIR, w spotkaniu tym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR. W dniu 17 marca br. w Bielsku - Białej, odbyło się X posiedzenie Walnego Zgromadzenia ŚIR IV kadencji, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi ŚIR za 2014 rok oraz zatwierdzono budżet i plan finansowy Śląskiej Izby Rolniczej na rok Tego samego dnia w Bielsku - Białej, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, podczas którego w szczególności omawiano stan realizacji prac remontowych na nieruchomości Śląskiej Izby Rolniczej w Świerklańcu. W dniach marca br. w Bielsku - Białej, w ramach Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego, Śląska Izba Rolnicza, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zorganizowała dwudniową, Konferencję Wojewódzką na temat Przyrodnicze i środowiskowe problemy rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego. Konferencja finansowana była z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W Konferencji uczestniczyło około 200 osób, na co składali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Śląskiego, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, środowisk rolniczych związanych z obszarami wiejskimi oraz samorządu gminnego i powiatowego z terenu województwa śląskiego. W dniu 18 marca br. w Bielsku - Białej, odbyło się pierwsze w bieżącym roku statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolni- turalnych i organicznych oraz nawozów azotowych mineralnych: nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych (na OSN) można obecnie stosować od 1 marca do 15 listopada, a projekt zakłada termin od 1 marca do 30 września, nawozy stale na łąkach trwałych można stosować od 1 marca do 30 listopada, a ma być skrócony do 30 września, nawozy azotowe mineralne na gruntach ornych można stosować od 1 marca do 15 listopada, niniejsza Ustawa skraca ten termin do 15 października. W przypadku braku możliwości wykreślenia rozdziału 4, samorząd rolniczy wnioskuje o bezwzględne wydłużenie terminów stosowania nawozów i dostosowania ich do obecnie obowiązujących w innych przepisach, uwzględniając zmieniający się klimat. Do art. 106 dodatkowo rozpoczynającego się stwierdzeniem W programie działań może być zakazane co nie jest jednoznaczne. Kto mógłby zakazać i jakich rolników miałoby to dotyczyć? Czy ten program działań będzie jednakowy na terenie całego kraju? Do art. 106 punkt 2) podpunkt a) termin: od dnia 1 października zastąpić terminem: od dnia 1 listopada - dotyczy stosowania nawozów naturalnych i organicznych, na gruntach ornych bez względu na przebieg pogody i stan gleby; Do art. 106 punkt 2) podpunkt b) termin: od 15 sierpnia zastąpić terminem: od dnia 15 września - dotyczy stosowania nawozów płynnych naturalnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych; Do art. 106 punkt 2) podpunkt c) termin: do 15 października zastąpić terminem: do 15 listopada - dotyczy stosowania nawozów stałych naturalnych na pastwiskach trwałych; Do art. 106 punkt 3) podpunkt a) termin: od 15 października zastąpić terminem: od 15 listopada - dotyczy stosowanie nawozów azotowych mineralnych na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich bez względu na przebieg pogody i stan gleby; Do art. 106 punkt 3) podpunkt b) termin: od 15 sierpnia zastąpić terminem: od 15 września - dotyczy stosowanie nawozów azotowych mineralnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych; Czy art. 106, pkt 7 nawożenie ściekami jest jednoznaczne z komunalnymi osadami ściekowymi? Jeśli tak, ogranicza się możliwość stosowania ścieków w celach nawożenia, w zależności od poziomu wód gruntowych. Dyrektywa azotanowa zakazuje ich stosowania jeżeli na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu. Projekt tej ustawy stanowi o wartościach 1-1,5 m, w zależności od sposobu użytkowania gruntów; Do art. 107 pkt 4 i 7 proponuje się następujące brzmienie: W programie działań może być zakazane: 4) przechowywanie obornika w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód, w przypadku utrzymywanie zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu Do art. 107 pkt 9 lit. b) proponuje się następujące brzmienie: wykonywanie orki pługiem obracalnym lub uchylnym, odkładając skiby w górę stoku, o ile pozwala na to usytuowanie i powierzchnia działki ; Do art 107.9) w przypadku działek o nachyleniu powyżej 10%, f) utrzymywanie zadarnionych skarp oraz pasów ochronnych o charakterze zakrzaczeń 6 31

9 resów w gminach z aktywnymi spółkami wodnymi w związku ze zlecaniem przez wójta zadań spółce. Mimo wszystko proponowane rozwiązania są zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania spółek wodnych dobrze wykonujących swoje zadania. Rezygnacja z możliwości wsparcia przez gminę (pomoc finansowa) spółki wodnej jest niekorzystna, zwłaszcza na terenach, gdzie zaniedbania wieloletnie w utrzymaniu urządzeń będą wymuszać nakładanie na właścicieli nadmiernych opłat eksploatacyjnych w celu realizacji ukrytych potrzeb o charakterze inwestycyjnym. Niemniej jednak samorząd rolniczy zgłosił szczegółowe uwago do projektu ustawy. Uwagi szczegółowe Do art. 33 pkt 1 ppkt 4 proponuje się następujące brzmienie: członkowie Państwowej Rady w liczbie 30 powoływani oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, na 4 letnią kadencję, spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, uczelnie, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną ; Do art. 35. proponuje się następujące brzmienie: Właścicielowi oraz posiadaczowi gruntów przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz wody podziemnej znajdującej się na jego gruncie : limit poboru wody powierzchniowej lub podziemnej 5m3/dobę dla gospodarstw rolnych bez pozwolenia wodno-prawnego jest zbyt niski powinno być co najmniej 10 m 3; Do art. 35 pkt 4 proponuje się następujące brzmienie: rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków jeżeli ich łączna średnioroczna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę ; Do art. 36 pkt 8 proponuje się następujące brzmienie: rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych i pkt 9 chów i hodowla ryb w śródlądowych wodach powierzchniowych jako szczególne korzystanie z wód, jeśli będzie obłożone opłatami zagrozi hodowli karpia w Polsce; W zaproponowanych przepisach należy wykreślić rozdział 4 dotyczący ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych tj. art. od 102 do 112, gdyż kwestie gospodarki nawozami regulują zapisy Ustawy o nawozach i nawożeniu. Przepisy tej ustawy stosowane literalnie zapewnią racjonalne gospodarowanie zanieczyszczeniami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczą ich odpływ do wód. Wprowadzenie bardzo restrykcyjnych przepisów w przedmiocie regulowanym przez ustawę o nawozach i nawożeniu może znacznie utrudnić prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto, wytyczne, jakie określa projekt niniejszej Ustawy w ramach programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, zwanego dalej programem działań są w odniesieniu do niektórych wytycznych bardziej restrykcyjne niż obowiązujące przepisy dla rolników gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych, tzw. OSN, gdzie obowiązuje Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa). Są one jednocześnie rożne z wymogami wzajemnej zgodności (cross-compilance), jakie nałożone są na wszystkich beneficjentów ARiMR, korzystających z dopłat unijnych. Obecnie regulowane jest to również przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu. Różnice występują w terminach stosowania nawozów na- czej Powiatu Pszczyńskiego. W dniu 21 marca br., w Dąbrowie Zielone, odbyła się X Regionalna Prezentacja Potraw i Wyrobów Wielkanocnych Wielkanocna Baba. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej reprezentowany był przez pana Jerzego Dudka- Członka Zarządu ŚIR. W dniu 23 marca br. w Gliwicach, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Gliwicach. Tego samego dnia w Żernicy, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach. W dniu 25 marca br. w Warszawie, odbyło się XVII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, w którym uczestniczył pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Robert Nowak - Delegat ŚIR do. W dniu 26 marca br. w Centrum Kultury Zamek w Toszku, odbyło się organizowane wspólnie przez Śląską Izbę Rolniczą i Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Forum Rolnicze Ziemi Gliwickiej, podczas którego Zarząd ŚIR reprezentował pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR. W dniach od marca br. w Kielcach, odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH Wyjazdy seminaryjne na Targi zorganizowały Rady Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego, Bielskiego, Rybnickiego, Kłobuckiego i Tarnogórskiego. W dniu 30 marca br. w Katowicach, pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, które poświęcone było uchwalonej przez Sejm RPO w dniu 20 lutego br. ustawy o odnawialnych źródłach energii ( OZE). W dniu 31 marca br. w Nędzy, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. Z r a m i e n i a Z a r z ą d u Ś I R w posiedzeniu Rady uczestniczył pan Romuald Brandys Członek Zarządu ŚIR. Tego samego dnia w Żywcu, z inicjatywy Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Żywieckiego, odbyła się konferencja poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu żywieckiego. Z ramienia Zarządu ŚIR, w Konferencji uczestniczył pan Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Marian Ormaniec Członek Zarządu ŚIR. W miesiącu marcu br. na terenie naszego województwa ŚIR zorganizowała 2 uzupełniające szkolenia chemizacyjne dla rolników, realizowane w Konsorcjum wspólnie ze ŚODR w Częstochowie, w ramach projektu "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie śląskim", na podstawie umowy z FAPY FA /13. Szkolenia odbyły się w Pszczynie i Gliwicach. 30 7

10 ARiMR Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 r. W tym roku wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać bez żadnych sankcji finansowych do 15 czerwca. Ponad 14 mln ha gruntów rolnych objęta jest płatnościami obszarowymi. Zdjęcie archiwum ARiMR Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską, którą przedstawił Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w piątek 20 marca Wydłużony termin będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił w komunikacie, że powodem stworzenia możliwości wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o dopłaty są unijne opóźnienia administracyjne związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata Polski minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował na konferencji prasowej 23 marca, że zespół ds. dialogu społecznego zobowiązał go do "skorzystania z tej możliwości prawnej, którą stworzyła Komisja Europejska". Minister powiedział też, iż są sygnały ze strony doradców, że nowe zasady w zakresie dopłat bezpośrednich, płatności rolno-środowiskowoklimatycznej czy płatności ekologicznej, niektórym rolnikom stwarzają trudności - dlatego Jego zdaniem okres składania wniosków rzeczywiście należy przedłużyć i z pewnością dobrą decyzją było także przygotowanie rzeszy doradców, którzy mogą pomagać rolnikom w przygotowywaniu wniosków o płatności obszarowe. Będą oni współpracowali z Agencją w przyjmowaniu i weryfikowaniu wniosków od rolników. Każde powiatowe biuro Agencji utworzy stanowisko dla takich osób, które będą pomagały rolnikom w wypełnianiu formularzy. Do 25 marca 2015 r. rolnicy złożyli w ARiMR 81,3 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Jak pokazują statystyki większość rolników - ok. 60%, składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto czekać tak długo, ponieważ, jak zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki, na konferencji prasowej zorganizowanej 6 marca w siedzibie MRiRW, kto złoży wniosek marcu może liczyć na otrzymanie należnych dopłat już w grudniu. Kto się spóźni i nie zdąży złożyć wniosku do 15 czerwca będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty będą obniżane o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki. W tym roku na dopłaty bezpośrednie jest 3,5 mld euro i podobnie jak w latach ubiegłych należy się spodziewać, iż ubiegać się o nie będzie ok. 1 mln 350 tys. polskich rolników. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczególnie zachęcamy do skorzystania przy ubieganiu się o takie płatności z unowocześnionej internetowej aplikacji e-wniosek, która została zamieszczona na portalu ARiMR 15 marca. Ta wygodna forma składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych wymaga posiadania login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego. cję samorządową, zwłaszcza na gminy w kontekście systemowego braku środków na prowadzenie gospodarowania wodami zgodnego z Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową. Przyjęty kierunek zmian o charakterze porządkującym dotychczasowy bałagań kompetencyjny oceniamy pozytywnie, natomiast nie odnosimy się jednak do oceny samych zmian w strukturze administracji państwowej zarządzania gospodarką wodną, natomiast W zakresie gospodarki finansowej, proponowane zmiany, wg naszej oceny, nie rozwiążą problemu systemowego niedofinansowania gospodarki wodnej, co już widać w trakcie trwających prac nad tworzenie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Wdrożenie unijnych zasad opłat za pobór wód może rozwiązać problem bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych ale już nie zadań inwestycyjnych. Dla rolników polskich nowe Prawo Wodne będzie oznaczało w wielu przypadkach wprowadzenie aż 2 opłat za pobór wody i z tytułu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, przy czym dla dokładnej oceny skutków tych opłat konieczne jest przedstawienie projektów odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, czego w projekcie nie ma, natomiast powinno być zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej. W aktualnych i spodziewanych w najbliższej przyszłości warunkach ekonomicznych wprowadzenie tych opłat szczególnie zagrozi uprawom warzywniczym i sadowniczym a ponadto może radykalnie zmniejszyć hodowlę ryb stawowych. Zwiększenie liczby cieków przypisanych Marszałkowi województwa następuje bez gwarancji zapewnienia właściwego poziomu finansowania, co jest nawet w uzasadnieniu jest określone jako planuje się wprowadzenie odrębnych regulacji prawnych zmierzających do zasilenia budżetów województw. Umożliwienie partycypacji budżetów gminnych w inwestycjach prowadzonych na wodach SP w kosztach utrzymania tych wód zmiana generalnie w dobrym kierunku, ale równocześnie możliwe będzie przerzucania na gminy nowych zadań, zwłaszcza po wystąpieniu klęsk powodziowych. Nadanie samorządowi gminnemu (wójtowi) utrzymania melioracji szczegółowych i utrzymanie rowów odwadniających na terenach zurbanizowanych jest zmianą w słusznym kierunku, jednak mechanizm nakładania opłat na właścicieli wg kryterium odnoszonych korzyści jest mało precyzyjny, za to represyjny. Rozwiązania dotyczące spółek wodnych są korzystniejsze niż propozycje wcześniejsze dobrze że założono powierzanie przez gminę spółkom istniejącym zadań z zakresu melioracji, jednak zapisy w tym względzie są nieprecyzyjne, co mimo wszystko może prowadzić do stopniowej eliminacji spółek wodnych na rzecz rozwoju, poprzez zlecenia, innych podmiotów. Brak szczegółowych zapisów dotyczących poboru takich opłat na obszarach nie posiadających urządzeń melioracji szczegółowych. Mechanizm poboru opłat od właścicieli gruntów na rzecz utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych wymaga doprecyzowania w przepisach rozporządzenia, aby w całym kraju stosować jednolite kryteria. Niektóre gminy mogą ściągać nadmierne opłaty, zwłaszcza w okresie początkowym działania nowych przepisów i nadrabiania kilkudziesięcioletnich zaległości w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych. 5 letni okres przejściowy na finansowani spółek wodnych ze SP wydaje się zbyt krótki w sytuacji wieloletnich zaniedbań. Przeniesienie nadzoru nad spółkami wodnymi i wałowymi na wójta nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu inte- 8 29

11 lat, na wniosek kredytobiorcy złożony w banku. Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może: 1) w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia KL01): a) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek b) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR i nie przekroczenia kwoty pomocy, wyliczonej w umowie kredytu, 2) kredytów obrotowych (linia KL02) - stosować karencję lub prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARiMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat. Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie popiera wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ws. nowelizacji ustawy Prawo drogowe W dniu 11 marca 2015 r. Zarząd wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (dz.u.1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w aspekcie zmian mających obowiązywać po 31 grudnia 2015 r. Proponowane zmiany powinny zostać przeprowadzone w możliwie jak najszybszym okresie, aby stacje kontroli pojazdów miały czas na podjęcie stosownych decyzji dotyczących prowadzonej działalności w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Przy wprowadzaniu proponowanych zmian należy mieć na uwadze fakt ułatwiania, a nie utrudniania właścicielom pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony przeprowadzania badań technicznych. Uniemożliwiając ich zrobienie w podstawowych stacjach kontroli pojazdów, właściciele tych pojazdów będą zmuszeni do przeprowadzania kontroli w okręgowych stacjach kontroli pojazdów, które często położone są w dużych odległościach od miejsca zamieszkania. Takie przepisy mogą przyczynić się do tego, że przy konieczności przeprowadzenia badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zostanie niejednokrotnie spowolniony ruch drogowy na terenie całego kraju r. Prawo wodne - uwagi samorządu rolniczego W odpowiedzi na przesłany przez Ministra Środowiska projekt ustawy Prawo wodne, samorząd rolniczy w dniu 30 stycznia 2015 r. negatywnie zaopiniował projekt ustawy w zakresie, w jakim ustawa nakłada na producentów rolnych obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z wód do nawadniania pól oraz nadmiernych obostrzeń dla rolników w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Dodatkowo, w zakresie zmian struktury prawno-organizacyjnej organów właściwych do gospodarowania wodami obawy budzi przesunięcie znacznej części dotychczasowych obowiązków z administracji rządowej na administra- Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać również za pośrednictwem poczty wysyłając je listem poleconym. Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje on zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Wysokość płatności za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br. Innym nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są płatności dla młodych rolników. Generalna zasada mówi o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku życia. Płatność, która wynosi 60 euro/ha, może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha. Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 40 euro/ha. Będzie też można otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich tzw. płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 euro/ha. Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku, wysłała do nich za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane. Są to już częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. W tym roku 4 marca została wysłana ostatnia partia spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Łącznie ARiMR przekazała za pośrednictwem poczty takie wnioski do 1,34 mln rolników. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi. DKS Zdjęcia: M.Kassa, archiwum ARiMR r. 28 9

12 ARiMR Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów ARiMR opublikowała nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Przygotowanie i opublikowanie nowego "Wniosku o wpis do ewidencji producentów" wynika z wprowadzenia zmian do ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U poz. 1872). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą jeżeli małżonek rolnika prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne, może wystąpić o nadanie mu osobnego numeru ewidencyjnego. Inną istotną zmianą jest umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w oparciu o kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek obowiązuje od 21 stycznia 2015 r. wwwarimr.gov.pl r. ARiMR Więcej pieniędzy na premie dla "młodych rolników" Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach PROW na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - poinformowało w piątek 6 lutego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki tej decyzji, więcej młodych rolników, którzy ubiegali się w zeszłym roku o przyznanie pomocy z tego działania, będzie mogło ją otrzymać. Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski mieściły się w limicie środków przeznaczonych na takie wsparcie. Po decyzji KE przesuwającej dodatkowe pieniądze na takie premie, rolników będzie 8829, czyli o 961 więcej niż wcześniej. Poniżej uaktualniona przez ARiMR lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - otwórz listę. Ponadto, Komisja Europejska przychyliła się do zwiększenie budżetu działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej (np. dotyczących instalowania baterii fotowoltaicznych) o kwotę 17,25 mln euro. ARiMR przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. O takie wsparcie ubiegało się wówczas ponad 22 tys. młodych rolników. DKS r. ARR Materiał siewny 2015 ARR uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. Można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub Jednocześnie poinformowano, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, ze środków którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, zbywającym swoje produkty rolne, w przypadku m.in. obniżenia dochodów w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej; z uwzględnieniem odszkodowań i rekompensat otrzymanych. Wypłata rekompensat z Funduszu będzie następowała na skutek spadku dochodu producenta rolnego spowodowanego: a) skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. z wyjątkiem spowodowanych przez powódż, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia produkcji rolniczej, b) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, d) w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym; Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Oz.U. Nr 22, poz.121 z późno zm.) w związku z ograniczeniami handlowymi producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w formie zawieszenia ich spłaty na okres 2 lat oraz przejściowe sfinansowanie przez ARi- MR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę. Zapłacone w tym okresie przez ARiMR oprocentowanie będzie w przypadku: umów kredytu zawartych do 30 kwietnia 2007 r. zwrócone przez kredytobiorcę po okresie zawieszenia spłaty rat kapitału, umów zawartych od 1 maja 2007 r. pomniejszało kwotę dopłat określoną w umowach kredytu bankowego. Producenci rolni mogą również ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku zaistnienia trudności w spłacie kredytów z przyczyn od nich niezależnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może: 1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął, 2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, w ramach maksymalnego okresu ustalonego dla danej linii kredytowej, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego może zostać wydłużony do trzech 10 27

13 oraz Konfederacji Szwajcarskiej) podlegać będzie ograniczeniom, wynikającym tylko z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Aktualnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są trzy poselskie projekty ustaw nowelizujące obrót nieruchomościami rolnymi tj.: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) oraz projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół do spraw analizy poselskich propozycji zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Do zadań Zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań uzupełniających lub zastępujących poselskie propozycje, które będą mogły być wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych. Wiele propozycji zawartych w ww. projektach zasługuje na uwagę i powinno być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Zaproponowane regulacje przewidują wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego daleko idących zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, mających przede wszystkim na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych w pierwszej kolejności przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. W szczególności na uwagę zasługują propozycje wprowadzenia przepisów, które przeciwdziałać będą nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz spekulacji tymi nieruchomościami, a jednocześnie zapobiegać będą rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Według tych regulacji bardziej aktywną niż dotychczas rolę będzie miała Agencja Nieruchomości Rolnych jako realizator polityki rolnej państwa. Przede wszystkim Agencja będzie monitorować i uczestniczyć w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Obrót nieruchomościami rolnymi z wyjątkiem przenoszenia własności na rzecz rolników indywidualnych i osób bliskich będzie odbywał się za pośrednictwem Agencji, która będzie miała za zadanie realizowanie konstytucyjnej zasady wspierania gospodarstw rodzinnych. Ponadto przewiduje się wprowadzenie szeregu zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mających przede wszystkim na celu nabywanie państwowych nieruchomości rolnych na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Po pierwszym maja 2016r. zasady obrotu nieruchomościami w dalszym ciągu będą regulowane przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Od dalszych prac parlamentarnych zależeć natomiast będzie jakie zmiany do tych ustaw zostaną wprowadzone r. Pomoc dla producentów ziemniaków inna niż de minimis Odpowiadając na wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podjęcia interwencji na rynku ziemniaków w ramach pomocy de minimis resort rolnictwa poinformował, że z uwagi na brak środków budżetowych obecnie nie jest możliwe uruchomienie pomocy dla producentów ziemniaków w formule de minimis. kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć euro. ARR Aktualny skup mleka w Polsce W okresie IV 2014 r. - I 2015 r. (stan na dzień r.) W miesiącach kwiecień 2014 r. styczeń 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 8,85 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 10 miesiącach roku kwotowego /2015 wyniósł ok. 89,52%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 89,20%. W okresie IV I 2015 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,34 % niż w tym samym okresie roku 2013/2014. W styczniu 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono 857,01 mln kg mleka, tj. o 0,57 % więcej niż przed rokiem. W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 7 %, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/ r. ANR Dzierżawy do 10 lat. W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników. Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika. Przypadki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umowy są następujące: - dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa; - dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą; - przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich; - przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomo

14 ści tej nie można podzielić ze względów gospodarczych; - przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji). Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronie internetowej Agencji Już od trzech lat Agencja konsekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych umów dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych dzierżaw wyniosła 11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 tys. ha., najwięcej w województwie zachodniopomorskim 10,6 tys. ha. Wzrost tej formy zagospodarowania nieruchomości wynika z polityki Agencji, która wydzierżawia grunty, które nie mogą być szybko wystawione na sprzedaż. Dzięki temu grunty są wykorzystywane rolniczo, zmniejsza się liczba niezagospodarowanych gruntów, czynsz dzierżawny jest systematycznie płacony, a przede wszystkim likwidowane jest zjawisko bezumownych użytkowników państwowych gruntów. Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego. Biuro Rzecznika Prasowego ANR r. ANR w sprawie bezumownych użytkowników małych działek W odpowiedzi na wniosek z XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 29 stycznia br. w Warszawie, w którym Zarząd zwrócił się do Prezesa ANR kolejny raz w kwestii bezumownych użytkowników małych działek, w dniu 13 marca 2015 r., Prezes ANR przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z ustawą z dnia r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Skarb Państwa powierzył Agencji Nieruchomości Rolnych, m.in. wykonywanie prawa własności w stosunku do mienia stanowiącego Zasób. Dlatego też, to Agencja dysponuje nieruchomościami na zasadach określonych w ustawie. W związku z tym, w przypadku samowolnego zajęcia nieruchomości, Agencja zobowiązana jest do podejmowania działań prowadzących do odebrania nieruchomości i obciążania użytkowników opłatą za korzystanie z nieruchomości. Agencja, jako jednostka sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, obowiązana jest do ustalania przypadających jej należności pieniężnych oraz terminowego podejmowania czynności zmierzających do ich windykacji. Należności wynikające z bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu, stanowią dochody publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Należności te podlegają regułom określonym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej na- udziałów i akcji. Zgodnie z tą normą prawa wspólnotowego zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału oraz w płatnościach miedzy państwami członkowskimi. Istniejące ograniczenia w tym zakresie, które mogą być stosowane przez Polskę znajdują podstawę prawną w załączniku nr XII do Traktatu Akcesyjnego, którego postanowienia stanowią prawo wspólnotowe i dotyczą aktualnie jedynie nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, co do 1 maja 2016r. obwarowane jest obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce można podzielić na dwie kategorie. W pierwszej grupie będzie to obrót nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Do drugiej grupy natomiast należy zaliczyć transakcje, których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W przypadku obrotu pomiędzy pomiotami prywatnymi zastosowanie ma ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r., poz. 803). Natomiast zasady sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r., poz z późn. zm.). Ograniczenia w obrocie nieruchomościami, wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczą wszystkich podmiotów krajowych i zagranicznych (w tym również cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie). Ustawa ta określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych może korzystać z prawa pierwokupu i prawa wykupu nieruchomości, wynikających z art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu ochrony przed niekontrolowanym obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną prawo pierwokupu tej nieruchomości przysługuje w pierwszej kolejności jej dzierżawcy. W przypadku braku takiego dzierżawcy prawo pierwokupu nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha przysługuje natomiast Agencji Nieruchomości Rolnych działającej w imieniu Skarbu Państwa. Ustawa przewiduje też wyjątki od przysługującego Agencji prawa pierwokupu w sytuacji, gdy np. nabywcami nieruchomości są rolnicy indywidualni nabywający nieruchomości rolne na powiększenie gospodarstw rodzinnych (czyli do 300 ha) lub osoby bliskie zbywcy. Natomiast prawo wykupu nieruchomości, zgodnie z art. 4 ww. ustawy, przysługuje Agencji w przypadku, gdy przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa może wtedy złożyć oświadczenie nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Po upływie okresu przejściowego, wynikającego z ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, obrót nieruchomościami rolnymi (w stosunku do podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 12 25

15 przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej. W projekcie noweli ustawy przewidziano także istotne wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Ważną zmianą jest też możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc. określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat. Nierealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich. W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Źródło: premier.gov.pl r. Obrót ziemią rolną w Polsce po 2016 r. W odpowiedzi na wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii zintensyfikowania prac nad ustawowym uregulowaniem systemu obrotu ziemią rolną w Polsce po roku 2016, ze względu na kończący się okres zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, resort rolnictwa poinformował w dniu 7 stycznia 2015 r., że omawiając zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi po roku 2016, należy mieć w pierwszej kolejności na uwadze uregulowania ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej oraz w przypadku nieruchomości rolnych - minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 1 maja 2016 r. Po upływie tego okresu, tj. po 1 maja 2016r., wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych będzie w dalszym ciągu obowiązywał podmioty pochodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Przedstawiony powyżej stan prawny został wprowadzony do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w art. 8 ust. 2 i stanowi dostosowanie prawa do przepisów prawa wspólnotowego. Przepis ten odzwierciedla postanowienia Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, na mocy którego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tą chwilą związana została prawem wspólnotowym, które ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Na prawo wspólnotowe składają się m. in. postanowienia Traktatów założycielskich i Traktatu Akcesyjnego. Jedną z głównych zasad na których opiera się Wspólnota Europejska, wyrażoną w art. 67 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest swoboda przepływu kapitału, z której wynika swoboda nabywania nieruchomości, leżności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają zatem, zaniechania naliczenia opłat z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości oraz zaniechania podejmowania działań windykacyjnych. Pozwalają jednak na uproszczenie procedury w zakresie ich dochodzenia i umorzenia w przypadku, gdy wysokość należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 58 złotych). Niemniej jednak, żeby przepis ten mógł być zastosowany należności muszą zostać ustalone i naliczone, a dłużnik poinformowany w wezwaniu do zapłaty o ich istnieniu ( 3 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach). Na mocy tych przepisów dłużnik może ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zaległości, rozłożenie ich spłaty na raty lub umorzenie należności w części lub całości. Ulgi w spłacie należności stosuje się na uzasadniony wniosek dłużnika po spełnieniu przesłanek określonych w rozporządzeniu. Ulgi stosowane są ze względów gospodarczych, społecznych i losowych m.in. gdy: zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tego postępowania; egzekucja okazała się bezskuteczna; zapłata należności spowodowałaby konieczność korzystania przez dłużnika ze świadczeń pomocy społecznej. Z dniem r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w której zgodnie z art. 39b wysokość wynagrodzenia o którym mowa wyżej, stanowi 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzonym przetargu. Ustawodawca nie przewidział jakiegokolwiek różnicowania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Zasobu. W świetle tego przepisu nie ma znaczenia powierzchnia bezprawnie użytkowanych gruntów, sposób wejścia w ich posiadanie (świadomy lub nieświadomy, zawiniony lub nie), czy korzystanie z nieruchomości jest następstwem zakończenia umowy, czy wynikiem samowolnego jej zajęcia. Mając powyższe na uwadze, w świetle obowiązujących przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności, powstałych z tytułu bezumownego, użytkowania niewielkich powierzchniowo działek Zasobu - poinformował Prezes ANR r. ANR Ceny gruntów rolnych w 2014 roku Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 ( zł za 1 ha) była wyższa o 17%. W ubiegłym roku wzrost cen był nieco wyższy niż w 2013 r., gdy wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów rok do roku wyniósł 13%. Ceny gruntów sprzeda

16 wanych przez Agencję rosną nieustannie od 2004 r., czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W Polsce mamy do czynienia z dużym, regionalnym zróżnicowaniem cen nieruchomości rolnych. Ceny w najdroższych województwach, czyli opolskim i wielkopolskim osiągnęły poziom ponad 35 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw podlaskiego i świętokrzyskiego były one ponad dwukrotnie niższe i osiągnęły odpowiednio: 16,0 tys. zł/ha i 16,5 zł/ha. Na stosunkowo niskim poziomie nadal utrzymują się średnie ceny w województwach: lubelskim i podkarpackim. Warto odnotować, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej 28,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1 10 ha 21,2 tys. zł/1ha. Na wzrost cen gruntów w ubiegłym roku miały wpływ m.in. zmniejszająca się podaż na rynku pierwotnym oraz wsparcie nabywania ziemi przez rolników na zasadach preferencyjnych tzn: z niskooprocentowanymi kredytami (3,75 % w skali roku) oraz rozkładaniem przez ANR ceny sprzedaży na raty. Warto zaznaczyć, że oferta Agencji ulega systematycznemu zmniejszeniu, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów. W 2014 r. Agencja sprzedała 121 tys. ha. Najwięcej sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (ok. 21 tys. ha), warmińsko-mazurskim (17 tys. ha) i dolnośląskim (ok. 16 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Ceny sprzedaży gruntów rolnych określono na podstawie prawie 12,7 tys. umów zawartych w całym 2014 r. Najwięcej umów zawarto dla grupy obszarowej w przedziale do 1 ha ponad 5,7 tys. i w przedziale 1-10 ha 4,6 tys., co stanowi razem 81% wszystkich zawartych umów sprzedaży w 2014 r. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha 34 umowy. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,5 mln ha, z czego 1,09 mln ha jest w dzierżawie, a 266 tys. ha czeka na rozdysponowanie.źródło: Biuro Rzecznika Prasowego ANR r. KRUS Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r. Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. Od 1 marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr. W konsekwencji od dnia 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty so- tacji indywidualnej w trybie przewidzianym jej przepisami. Na podstawie art.l4b 6 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), upoważnił dyrektorów izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w jego imieniu indywidualnych interpretacji. W związku z tym, w celu uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym również dotyczących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zainteresowany podmiot powinien wnieść wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w celu umożliwienia przystosowania się do nowej treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnikom podatku od towarów i usług, w tym również rolnikom rozliczającym obecnie podatek VAT na zasadach ogólnych, którzy nabyli sprzęt rolniczy posiadając status rolnika ryczałtowego, ustawodawca wprowadził dla tej prawnej regulacji roczne vacatio legis. Reasumując należy zauważyć, że wprowadzenie przedmiotowej zmiany wynikało z prawa Unii Europejskiej, przewidziano długi roczny okres na dostosowanie się do przedmiotu regulacji prawnej, przepisy ww. ustawy o podatku od towarów i usług przewidują dla podatników dokonujących sprzedaży środków trwałych podlegających amortyzacji (o wartości powyżej 15 tys. zł) w okresie 5 lat od ich nabycia, stosowne mechanizmy korekty podatku naliczonego. Mając na uwadze, konieczność zgodności polskich przepisów o podatku od towarów i usług z wymogami dyrektywy 2006/112/WE, nie widzę zasadności przywrócenia art. 43ust 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r r. Nowe prawo łowieckie 24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa łowieckiego. Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich to jedne z ważniejszych celów proponowanej nowelizacji prawa łowieckiego. Przede wszystkim wprowadzono przepis o konsultacjach publicznych z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, które mają być włączone do obwodów łowieckich. Na podstawie nowych przepisów właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości takim obwodem uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach. Nowe prawo przewiduje także, że właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości objętej obwodem łowieckim, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednak wniosek taki może dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest 14 23

17 datku naliczonego zawarte są w art. 90 i 91 ustawy ovat. Dodać przy tym należy, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu (por. art. 115 w związku z art. 146a pkt3 ustawy o VAT. Dodatkowo Ministerstwo Finansów zauważa, że w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są towary używane przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość zastosowania szczególnej procedury, określonej w art. 120 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przez towary używane (dla potrzeb stosowania tej procedury) rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU , , ex , ex , ex i ). W przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych (np. maszyn rolniczych i ciągników) nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnice miedzy kwota sprzedaży a kwota nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 120 ust. 10 pkt 1-3 przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: podatników, o których mowa w 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie 43 ust. 1 pkt 2 lub 113; podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5. niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; Dodatkowo należy zauważyć, że pojęcie podlegającego opodatkowaniu pośrednika" nie odnosi się jedynie do podatników, których główny rodzaj działalności polega na nabywaniu i sprzedaży towarów używanych w przypadkach, gdy te towary są nabywane w wyłącznym lub głównym celu uzyskania zysku przy odsprzedaży. Pojęcie to obejmuje bowiem osoby, które w czasie nabycia zamierzały odsprzedać te towary w późniejszym czasie, po wykorzystaniu ich najpierw dla celów własnej działalności (por. pkt 86 opinii rzecznika generalnego przedstawionej w dniu 22 września 2005 r. w sprawie C-280/04, w której dokonał on interpretacji m.in. art. 26a część A lit. e szóstej dyrektywy stanowiącej podstawę prawną dla wprowadzenia tej procedury w ustawie). W przypadku dalszych wątpliwości zainteresowanych, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) przewidują możliwość uzyskania interpre- cjalne wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2015 r. nie może przekroczyć kwoty zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: dodatek pielęgnacyjny 208 zł 17 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 312 zł 26 gr, dodatek za tajne nauczanie 208 zł 17 gr, dodatek kompensacyjny 31 zł 23 gr, dodatek dla sieroty zupełnej 391 zł 26 gr. Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Od 1 marca 2015 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie. W związku ze zmianą emerytury podstawowej od 1 marca br. wzrasta do kwoty zł 80 gr zasiłek macierzyński, który przysługuje w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2014 r. wyniosło zł 67 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca 2015 r. kwoty te wynoszą: 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/ renty), przychody między kwotą zł 90 gr a zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 477 zł 47 gr. W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych. Przykład I 22 15

18 Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. 895 zł 12 gr (tj. najniższa emerytura 844 zł 45 gr x 1,06). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 769 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206 zł 76 gr. Od 1 marca 2015 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 931 zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota emerytury 895 zł 12 gr + 36 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny do kwoty 208 zł 17 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 798 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 17 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 30 zł 41 gr. Przykład II Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. renta wynosiła 971 zł 12 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 831 zł 12 gr. Od 1 marca 2015 r. renta wzrośnie do kwoty zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota renty 971 zł 12 gr + 36 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 859 zł 12 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 28 zł. Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2015 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami. Jak przewiduje się marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,20 mln świadczeń, które zostaną podwyższone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bezpieczeństwo żywności: PE chce oznaczania kraju pochodzenia mięsa w gotowych daniach Mięso wykorzystywane jako składnik wyrobów mięsnych i gotowych dań, takich jak lazanie, powinno podlegać podobnym zasadom oznaczania kraju pochodzenia jak te, które stosuje się w przypadku świeżej wołowiny. Takie stanowisko zajął 11 lutego 2015 r. Parlament. Posłowie zażądali przedłożenia przez Komisję projektu legislacyjnego dotyczącego oznaczania kraju pochodzenia mięsa przetworzonego. Rezolucję poparło 460 posłów, 204 głosowało przeciw, 33 wstrzymało się. Posłowie chcą, żeby Komisja wyciągnęła wnioski z opublikowanego przez siebie pod koniec 2013 raportu i przedłożyła projekt ustawodawczy zmierzający do wprowadzenia obowiązku podawania na opakowaniu dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.". Zmiana art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zawarta w ww. ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. związana była z koniecznością ściślejszego dostosowania tego przepisu do wymogów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2006/112/WE". W zakresie dostaw wykorzystywanych uprzednio towarów dyrektywa 2006/- 112/WE daje możliwość stosowania zwolnienia dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli towary te nie dały prawa do odliczenia (por, art. 136 lit, a dyrektywy 2006/112 WE). Postanowienia dyrektywy 2006/112 WE nie przewidują zatem zwolnienia dla towarów, które nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku. Należy podkreślić, że zasada ta dotyczy nie tylko rolników, ale wszystkich podatników VAT. W tym miejscu należy podkreślić, iż zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od VAT (por. art. 43 ust. 2 ustawy o VAT). Jednocześnie Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż szczegółowe informacje związane ze zmianą, od dnia 1 stycznia 2014 r., treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT są podane w uzasadnieniu do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i o usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Ustawa ta wraz z uzasadnieniem jest opublikowana na stronie internetowej Sejmu RP (www.seim.gov.pl). Należy jednak zauważyć, że sygnalizowana w piśmie Pana Prezesa zmiana wykorzystania rzeczy (maszyny czy ciągnika rolniczego) zakupionej przez rolnika ryczałtowego jeszcze przed zarejestrowaniem się jako czynny podatnik VAT może mieć wpływ na prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury potwierdzającej ten zakup. W przypadku rzeczy (np. maszyn, ciągników rolniczych bądź innych środków trwałych) podlegających amortyzacji, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza zł, podatnik może dokonać korekty wciągu 5 kolejnych lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W przypadku gdy przedmiotowe maszyny i środki trwałe, które pierwotnie były zakupione przez rolnika ryczałtowego i wykorzystywane na potrzeby jego działalności zwolnionej, następnie zaś w okresie korekty - w związku z wyborem przez rolnika zasad ogólnych do rozliczania prowadzonej przez niego działalności rolniczej - będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności opodatkowanej, rolnik może dokonać korekty (odliczyć) proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty część podatku związanego z zakupem tych środków trwałych. W przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż takiego towaru korekty dokonuje się jednorazowo, przy czym przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tych środków jest związane z czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że szczegółowe przepisy dotyczące korekty po

19 wego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Źródło: MRiRW r. Modernizacja systemu IRZ w ARiRM dopiero za dwa lata Zarząd po raz kolejny wystąpił o modernizację informatycznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) w celu umożliwienia m.in. posiadaczom zwierząt wglądu do stanu zwierząt zarejestrowanych w ich siedzibach stad. Liczyliśmy, iż już w tym roku będzie to możliwe. Niestety jak wynika z odpowiedzi wiceprezesa ARi- MR Pana Banaszkiewicza prace nad zmianami w systemie (Cienki Klient) potrwają ok. 2 lat. Rolnicy zastanawiają się czy tak długi okres nie jest związany z nazwą aplikacji r. Nie będzie zmiany ustawy o VAT w zakresie zwolnienia od podatku dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku W dniu 5 stycznia 2015 r., Zarząd zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie przywrócenia brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. przepis ten otrzymał następujące brzmienie: "Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego". Przepis ten w odniesieniu do rolników ryczałtowych, którzy zakupili rzeczy jeszcze przed zarejestrowaniem się jako czynni podatnicy VAT, a sprzedają rzeczy już po zarejestrowaniu się, jest interpretowany w ten sposób, że nie przysługuje im takie zwolnienie, bowiem nie można przyjąć, że taka rzecz jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Skoro bowiem rolnik zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, to dana rzecz wykorzystywana jest już do działalności opodatkowanej tym podatkiem. W odpowiedzi, resort finansów poinformował, że w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwolniona od podatku była dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie przepisu art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT otrzymał następujące brzmienie zwalnia się od podatku kraju lub miejsca pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik. Parlament zwraca uwagę na konieczność odbudowy zaufania konsumentów osłabionego w wyniku niedawnych oszustw w handlu koniną i innych skandali na rynku żywności. " Po skandalu z koniną od nas zależy odzyskanie zaufania konsumentów. Chcemy, żeby Komisja przygotowała przepisy wprowadzające obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia przetworzonej żywności bo to zapewni konsumentom większą transparencję oraz jaśniejszą i pełniejszą informację - powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Giovanni La Via (EPP, IT). "Jednak musimy zagwarantować małym i średnim przedsiębiorstwom, których wiele jest w tym sektorze, że nie będzie to dla nich oznaczało dodatkowych obciążeń" - dodał poseł. Posłowie po raz kolejny wyrazili w przyjętej rezolucji zaniepokojenie możliwością negatywnego wpływu oszustw na poziom bezpieczeństwa żywności, zaufanie konsumentów, funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności i ceny. Niech konsument sam wybierze Posłowie przypominają, że według raportu Komisji Europejskiej (opublikowanego ) ponad 90% respondentów badań konsumenckich przeprowadzonych w 2013 opowiada się za wskazaniem na etykiecie kraju pochodzenia mięsa wykorzystywanego w żywności. Posłowie podkreślają, że możliwość dokonywania świadomych wyborów to jeden z głównych elementów kształtujących postawy konsumenckie. Rozbieżne oceny wpływu na cenę Posłowie zwracają uwagę, że wpływ możliwości wyboru produktu na jego cenę oszacowany przez francuską organizację konsumencką "Que choisir" bardzo się różni od wyników badań z raportu Komisji i chcieliby wyjaśnienia tych różnic. Dalsza ewaluacja powinna zostać przeprowadzona przez Komisję we współpracy z organizacjami konsumentów, nie powinna jednak opóźnić przedłożenia projektu legislacyjnego. Skala problemu W państwach członkowskich Unii od 30 do 50% mięsa po uboju jest przetwarzane i wykorzystywane jako składnik wyrobów spożywczych, najczęściej mięsa mielonego, przetworów i produktów mięsnych. Źródło: PE r. GMO: państwa członkowskie muszą mieć możliwość decyzji 13 stycznia 2015 r. Posłowie PE przegłosowali projekt poprawek do unijnej dyrektywy, pozwalający państwom członkowskim na samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnego zakazu uprawy, dopuszczonych na rynku unijnym gatunków roślin genetycznie modyfikowanych. By weszły w życie, nowe przepisy muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę. Po glosowaniu zapytano o szczegóły sprawozdawczynię, belgijską deputowaną Frédérique Ries (Liberałowie, ALDE). Co zmieni się dla konsumentów, rolników i środowiska? Te zmiany są przygotowane bardziej dla państw członkowskich, dzięki czemu będą mogły one zabronić uprawy genetycznie modyfikowanych gatunków na terytorium swojego kraju. Nawet jeśli dany gatunek jest oficjalnie zaakceptowany i zarejestrowany przez UE. Rolnicy będą musieli podporządkować się decyzji państwa. Jeśli nie życzy 20 17

20 sobie ono uprawy GMO na swoim terytorium, rolnicy będą musieli z tego zrezygnować. W przyszłości mam nadzieje uda się zabezpieczyć także zadoścuczynienia dla tych farmerów, których taka decyzja może postawić w gorszej sytuacji. Jeśli chodzi o środowisko - nowe zasady mają pomóc w redukcji zagrożenia zanieczyszczenia krzyżowego gatunków. Dlaczego konieczne jest wprowadzenie zmian? Są one odpowiedzią na rosnące obawy obywateli Unii Europejskiej względem GMO, wykazanych w niedawnym badaniu Eurobarometru. Nie podoba mi się, jako demokratce fakt, że prawo tworzone jest przez sądy. Państwa członkowskie zostały właśnie tam wysłane (zarówno do sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości - red.), gdzie brakowało im prawnie osadzonych argumentów, przemawiających na korzyść wprowadzenia zakazu uprawy danych gatunków na ich terenie. Również Komisja Europejska została podana do sądu, z powodu zbyt wolnego zatwierdzania nowego gatunku kukurydzy Pioneer. Teraz to prawodawcy będą tworzyć prawo. Jak będzie wyglądać przyszłość upraw GMO? Dyrektywa nie odnosi się do samych produktów, jakimi są genetycznie modyfikowane gatunki, tylko ich uprawy. Do Unii Europejskiej importowana jest duża liczba modyfikowanych pasz. To nie stało się przedmiotem nowych przepisów, tak samo jak ich transport czy prowadzenie badań... Moim zdaniem, największym wyzwaniem będzie wprowadzenie większej transparentności w tej kwestii, redukcja konfliktów interesów oraz lepsze zarządzanie. Źródło: PE Koniczyna i lucerna będzie objęta płatnością związaną z produkcją do roślin wysokobiałkowych Realizując wniosek XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych, Zarząd wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie informacji czy w ramach płatności powiązanych z produkcją w latach będą przysługiwały rolnikom dopłaty do upraw koniczyny i lucerny? W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował: planuje się, że wspomnianą płatnością objęte zostaną następujące gatunki roślin: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk, lędźwian, wyka kosmata. Przedmiotowe wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż 75 ha. Szczegółowe zasady przyznawania tego wsparcia oraz wykaz kwalifikujących się roślin zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Projekt tego rozporządzenia zostanie w najbliższym czasie skierowany do konsultacji publicznych Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej opracowali projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Celem przygotowania PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Projekty planów zostały opublikowane na stronie Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag przy pomocy zamieszczonego na stronie formularza. Wszystkie opinie zostaną przeanalizowane, a zasadne zostaną uwzględnione podczas opracowywania finalnych wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Komentarze ekspertów do zgłaszanych zagadnień będą udos t ę p n i a n e n a s t r o n i e w w w. p o w o d z. g o v. p l. Ź r ó d ł o : r. Małżonek prowadzący samodzielnie odrębne gospodarstwo otrzyma odrębny numer identyfikacyjny W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U poz. 1872). Celem ustawy jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12). Ustawa wprowadza następujące regulacje: nowe przepisy, zgodnie z którymi w przypadku, gdy małżonek prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą nadany mu zostanie odrębny numer identyfikacyjny; włączenie kodeksu postępowania administracyjnego, który umożliwi prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w drodze decyzji administracyjnej. Jednoczenie, z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U poz. 1964). Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy małżonek wystąpi o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o tym, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą oraz wskaże dowody potwierdzające tę okoliczność. Należy podkreślić, iż zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędo

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku Projekt w sprawie: wsparcia stanowiska Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie odnośnie wprowadzenia rozporządzeniem nr 22/2015 Dyrektora Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej 2. Weryfikacja wód wrażliwych i OSN 3. Program działań na okres 2012 2016 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa po raz trzeci

Dyrektywa azotanowa po raz trzeci Na trenie gminy Przasnysz zgodnie z dyrektywą 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z dnia 12 grudnia 1991r. (Dz.U. WE L 375, z 31.12.1991,

Bardziej szczegółowo

Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych

Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych 13.03. 19.03.2015 13.03.2015 Zgodnie z wnioskiem skierowanym przez Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich, 13 marca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych.

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych. Gminna Spółka Wodna w Goleszowie działa w oparciu o Ustawę Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. tekst jednolity Dz. U. 239 z dnia 7 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółki zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego U S T AWA PROJEKT z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Art. 1. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-125(3)/08 Warszawa, 25 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r.

U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE załącznik do uchwały Nr III/48/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2010 roku STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE Dział 1 Postanowienia ogólne 1 Śląski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

... ... b) adres korespondencyjny... c) telefon, e-mail kontaktowy..

... ... b) adres korespondencyjny... c) telefon, e-mail kontaktowy.. .. (dzień, miesiąc, rok) Marszałek Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi WNIOSEK SPÓŁKI WODNEJ o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016

Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 Weryfikacja OSN oraz wymogi Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-2016 1. Wymogi Dyrektywy Azotanowej 2. Weryfikacja wód wrażliwych i OSN 3. Program działań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3) Załącznik nr 9 Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin 1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides

Bardziej szczegółowo

Spotkanie szkoleniowe

Spotkanie szkoleniowe Spotkanie szkoleniowe Omówienie zagadnień dotyczących praw i obowiązków spółek wodnych w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. Realizowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa w Polsce

Dyrektywa azotanowa w Polsce Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dyrektywa azotanowa w Polsce Ewa Grzyś Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa 2013 r. Dyrektywa Rady 91/676/EWG

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 330 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 330 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 kwietnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 330 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 kwietnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr 64 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwała Nr 64 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt Uchwała Nr 64 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Inwestycje w środki trwałe w poddziałaniu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw rolnych na OSN. Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki r.

Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla gospodarstw rolnych na OSN. Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki r. Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla Opracował: Andrzej Gwizdała-Czaplicki 24.09.2012 r. Działania kontrolne i konsekwencje prawne dla Podmioty podlegające kontroli w obszarze rolnictwa: 1. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 721 Warszawa, 7 maja 2008 r.

Druk nr 721 Warszawa, 7 maja 2008 r. Druk nr 721 Warszawa, 7 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-12-2008 Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r. Uchwała Nr XXII/374/2012 z 25 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (druk nr 763)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (druk nr 763) Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 763) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo