Alternatywne źródło finansowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywne źródło finansowania"

Transkrypt

1 Alternatywne źródło finansowania Nasze usługi stanowią instrument optymalnego zarządzania płynnością podmiotów należących do sektora finansów publicznych, mających ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Specjalizujemy się w obsłudze trzech obszarów: służba zdrowia dostawcy mediów samorządy Istniejemy od 2000 roku. Jesteśmy notowani na rynku Catalyst. Należymy do Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. Electus S.A., Lubin, ul. Słowiańska 17, tel , fax Wydawca: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED ul. Dominikańska 14, Warszawa. tel./faks: Skład i łamanie: okładka: Bigstockphoto

2 P B C H A P S S P T T Bezpieczna Linia Naczyniowa Braun System zamknięty chroniący przed zakażeniami Q Ogniwo nr 1 zamkniętego systemu Braun butelka Ecoflac plus T H Dwa tej samej wielkości, pozbawione lateksu, niezależnie otwierane, samouszczelniające się i wolne od drobnoustrojów porty nie wymagają dezynfekcji. I Brak oddziaływania materiału pojemnika Ecoflac plus z jego zawartością umożliwia bezpieczne przygotowanie leków podawanych dożylnie we wlewie kroplowym. Możliwość postawienia pojemnika Ecoflac plus w pozycji pionowej - bezpieczeństwo i ergonomia podczas dodawania leków. Możliwość zastosowania filtrów typu Mini-Spike, które zapewniają niezawodną ochronę podawanych leków przed mikrobiologicznymi zakażeniami i zanieczyszczeniami cząstkowymi. Zdolność do zasklepiania się obu portów butelki Ecoflac plus - eliminacja nieszczelności w systemie. Brak wycieku płynu = brak zakażeń. Identyczność portów w opakowaniu Ecoflac plus - eliminuje ryzyko pomyłki portów podczas wkłuwania igły. Możliwość zastosowania innych komplementarnych produktów podwyższających bezpieczeństwo procedur np. nasadka Ecoflac-Mix do transferu leków. T 201 EPIN 90 Ogniwo nr 2 zamkniętego systemu Braun aparat do przetoczeń Intrafix SafeSet H P P S V S Najnowsza generacja aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych Intrafix SafeSet w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo infuzji. Zapobiega aspiracji powietrza. N IV Tworzy system zamknięty. R Zapobiega powstaniu zatoru powietrznego. Chroni przed zakażeniami. Umożliwia bezpieczne użycie leków w tym także drogich cytostatyków. Automatyczne wypełnianie drenu płynem infuzyjnym. Ogniwo nr 3 zamkniętego systemu Braun kaniula do żył obwodowych Vasofix Safety. 1 H P N I A S I Q US D L O S H A OSHA 3161 Unikalna budowa kaniuli Vasofix Safety zabezpiecza personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem. Sprawdzona technologia samoaktywującego się zacisku Zacisk automatycznie osłania ostrze igły podczas jej cofania 2 I C E P N S W DC 205 A P I C E APIC 3 I H C W S C P I R P A E P V 6 N Pasywny mechanizm zabezpieczający zapewnia niezawodną ochronę przed zakłuciem Nie istnieje możliwość ominięcia wbudowanego mechanizmu zabezpieczającego. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysi¹clecia 14, Nowy To myœl, tel , fax com.pl Szanowni Państwo, Druga połowa roku 2010 upływa pod znakiem szczególnej aktywności Ministerstwa Zdrowia. Parę dni temu rząd przyjął długo zapowiadany pakiet ustaw zdrowotnych, które jeszcze jesienią mają trafić do Sejmu. Niestety brakuje wśród nich bardzo ważnych regulacji dotyczących dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nadzieja na te uregulowania nadal jeszcze istnieje, szczególnie w świetle wrześniowego wywiadu ministra J. Szulca dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym potwierdził determinację ministerstwa do wprowadzenia od 2011 roku tej ustawy. Ministerstwo zamierza poprzedzić jednak jej wprowadzenie szerokimi konsultacjami społecznymi. Związane jest to niewątpliwie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez CBOS, w której 61% Polaków uznało dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne za zły pomysł. Gdybyśmy jednak sprawdzili, jakie dokładnie pytanie zostało zadane ankietowanym, to stwierdzilibyśmy, że taka odpowiedź wynika z postawionego pytania, a nie z rzeczywistej postawy społeczeństwa. Ponadto wokół dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych narosło tyle złowieszczych mitów i ciągle, również wśród polityków, brakuje rzetelnej wiedzy na ich temat. Prawda natomiast jest taka, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne poprawiłyby znacznie kondycję finansową szpitali publicznych, dałyby szansę na podwyżki wynagrodzeń personelu, rozszerzyłyby dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, poprawiłyby jakość usług medycznych i przyczyniłyby się do wyjścia z ocenianej na 11,5 mld złotych szarej i czarnej strefy, nie zaburzając przy tym jednocześnie, tak ważnej zasady solidaryzmu. I co najważniejsze spowodowałyby skrócenie kolejek do szpitali, w których czeka obecnie około 650 tys. pacjentów. Innymi słowy zwiększyłyby dostępność leczenia z koszyka usług gwarantowanych również dla pacjentów, którzy z tych ubezpieczeń nie korzystaliby. Zasadność funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych potwierdzana jest przez wielu polskich ekspertów, których wypowiedzi zamieszczamy i będziemy zamieszczać w kolejnych wydaniach naszego kwartalnika. Z tezą tą zgadzają się również liczne autorytety zagraniczne, w tym między innymi prof. Janos Kornai z Uniwersytetu Harvarda, który opracował wytyczne dla współczesnych systemów ochrony zdrowia, w tym szczególnie dla krajów Europy Środkowo Wschodniej. Znane są one pod nazwą tzw. postulatów Kornai a, które publikujemy na łamach naszego aktualnego wydania. Również zamieszczony przez nas wyciąg z raportu na temat opieki zdrowotnej Europy Środkowo Wschodniej nie zostawia cienia wątpliwości, że od wprowadzenia systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie ma odwrotu. Póki co w łataniu niedostatków finansowych naszych szpitali ciągle pomagają nam fundusze unijne, które będą do nas płynąć jeszcze do 2013 roku i o których również piszemy w tym wydaniu. Dodatkowe, dobrowolne, konkurencyjne ubezpieczenia zdrowotne to temat przewijający się w większości materiałów naszego POLMED News, ale oczywiście nie jedyny. Z przyjemnością rozpoczynamy na naszych łamach prezentację członków Izby POLMED, w tym wydaniu pierwsze wylosowane firmy. Aktualne zagadnienia nurtujące ochronę zdrowia i naszą branżę wyrobów medycznych będą poruszane w czasie tegorocznego Forum Rynku Zdrowia, które odbywać się będzie w dniach października w Warszawie. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w Forum oraz na nasze strony. Anna Janczewska-Radwan prezes Zarządu OIGWM POLMED SPIS TREŚCI Dostępność innowacyjnych technologii medycznych w Polsce - wywiad z Krzysztofem Łandą, prezesem HTA Audit oraz fundacji Watch Health Care Nowa Ustawa o wyrobach medycznych Ustawa refundacyjna rewolucyjne propozycje Ministerstwa Zdrowia Zmiany w serwisie wyrobów medycznych Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce VAT w ochronie zdrowia Suwerenność, solidaryzm i konkurencja trzy filary modelowego systemu opieki Zdrowotnej Opieka zdrowotna Europy Środkowo-Wschodniej w dobie kryzysu finansowego Dotacje unijne receptą na stabilny rozwój placówek ochrony zdrowia Zaostrzenie przepisów Dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach Prezentacje firm członkowskich Powitanie nowych członków Relacje z targów i konferencji Warsztaty Zasady sporządzania SIWZ zaproszenie do udziału Kalendarium Media o nas

3 WYWIAD Dostępność innowacyjnych technologii medycznych w Polsce Wywiad z Krzysztofem Łandą, prezesem HTA Audit oraz fundacji Watch Health Care Minęły dwa lata od opublikowania pierwszego Raportu Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań. Jak Pan ocenia zaistniałe w tym czasie zmiany? Czy w ich wyniku zwiększył się dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych technologii medycznych? Jest wiele różnych opracowań np. autorstwa profesora Reinfussa nt. radioterapii w Polsce, w którym jest mowa o tym, jak zwiększył się dostęp polskich pacjentów do wybranych technologii medycznych w Polsce. Myślę, że sygnałów świadczących o poprawie dostępności do innowacyjnych technologii jest bardzo wiele, ale jak podkreśla część osób, jeszcze daleko nam do krajów Europy Zachodniej, czy innych krajów wysokorozwiniętych. Obawiam się, że nie dogonimy prędko świata zachodniego w zakresie dostępu do innowacji, podobnie jak polska gospodarka nie dogoni gospodarek krajów wysokorozwiniętych w krótkim czasie. Stosując podobną analogię warto zwrócić uwagę na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, których poziom rozwoju gospodarczego jest podobny do Polski, a w których dostępność do niektórych innowacyjnych technologii medycznych jest znacznie większa niż w naszym kraju. Rzeczywiście słyszałem, że niektóre technologie medyczne są bardziej dostępne np. w Rumunii, Słowacji czy Serbii. Nie uważam jednak, iż jest to wystarczająca podstawa do twierdzenia, że generalnie dostęp do innowacji w tych krajach jest większy niż w Polsce. Być może należy wyciągnąć wniosek, że w krajach tych finansowanie technologii nielekowych jest realizowane niegospodarnie. Ich system jest dziurawy i nierzadko skorumpowany, czego efektem jest refundacja niektórych innowacyjnych technologii medycznych. Jestem natomiast przekonany, że istnieją przykłady innowacyjnych technologii medycznych, których dostępność jest znacznie większa w Polsce, niż w innych krajach regionu. Jakich zmian o charakterze prawnym i instytucjonalnym należy dokonać, aby płatnik wyceniając procedury medyczne uwzględniał korzyści wynikające z zastosowania innowacyjnych technologii medycznych? To bardzo dobre pytanie, bo istotnie wycena jest kluczowym elementem, na który płatnik czy regulator może wpływać, by zwiększyć dostęp do technologii medycznych. Powstaje wątpliwość, do jakich technologii medycznych chcielibyśmy zwiększać dostęp. Do innowacji terapeutycznych, farmakologicznych, czy technologicznych? Jeśli mówimy o technologiach, które importujemy, Polska powinna być zainteresowana innowacyjnością terapeutyczną. W tym zakresie bardzo istotną rolę odgrywa Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM), która powinna dobrze współpracować z tzw. Komisją Ekonomiczną (w przypadku leków), która ma zostać powołana zgodnie z projektem nowej ustawy refundacyjnej. Mówiąc o technologiach nielekowych uważam, że powinna zostać utworzona Agencja Taryf. Instytucja ta miałaby ogromny wpływ na wycenę świadczeń zdrowotnych na rzecz kontraktowania świadczeniodawców z płatnikiem i regulację całego rynku, czyli m.in. świadczeń z koszyka gwarantowanego, jak i świadczeń częściowo gwarantowanych. Chodzi o regulacje ubezpieczeń podstawowych oraz ubezpieczeń komplementarnych i suplementarnych. W ostatnich latach w Polsce uchwalono kilka aktów prawnych mających pozytywny wpływ na rynek, jak np. ustawa koszykowa z 2009 r., która umocowała ustawowo AOTM, teraz projekt ustawy refundacyjnej i powołanie Komisji Ekonomicznej, czyli de facto agencji cen dla leków. Uważam, że brakuje Agencji Taryf dla technologii nielekowych. Potrzebna jest również ustawa regulująca kwestię ubezpieczeń dodatkowych, a być może wprowadzająca ubezpieczenia substytucyjne, będące alternatywą dla dzisiejszego monopsonu NFZ. Jeśli instytucje te funkcjonowałyby przynajmniej tak dobrze, jak dzisiaj AOTM, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rynek byłby zbilansowany i odpowiednio regulowany. Sygnałów świadczących o poprawie dostępności do innowacyjnych technologii jest bardzo wiele, ale jak podkreśla część osób, jeszcze daleko nam do krajów Europy Zachodniej, czy innych krajów wysokorozwiniętych Zasadniczym problemem jest ocena innowacyjności produktu w stosunku do kosztu uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych. Potem jest cała gama mechanizmów i możliwości, które dotyczą negocjacji cen, ustalania tzw. porozumień podziału ryzyka, które dla takiego kraju jak Polska mogą spowodować zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Porozumienia podziału ryzyka można również zawierać dla technologii nielekowych. Zostały one uwzględnione w projekcie nowej ustawy refundacyjnej. Uważam zatem, że istnieje szansa na zwiększenie dostępności do innowacyjnych technologii medycznych w ramach wydzielonych środków finansowych. Czy Pana zdaniem, w celu zwiększenia dostępu Polaków do innowacyjnych technologii medycznych, niezbędne jest powołanie instytucji odpowiedzialnej za długookresową strategię planowania infrastruktury technicznej? Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem ręcznego sterowania i planowania w stylu socjalistycznym. Oczywiście planowanie strategiczne jest potrzebne, ale tutaj jest mowa o szczegółowym planowaniu infrastruktury. Powinny być wykonywane analizy czy badania dotyczące dostępności świadczeń oraz infrastruktury technicznej w stosunku do standardów WHO i tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Jestem jednak przeciwnikiem centralnego planowania szczegółów w ramach polityki Ministerstwa Zdrowia. Uważam, że regulator powinien ustalać taryfy, ceny czy dodawać konkretne technologie do koszyka świadczeń gwarantowanych, które powinny być wycenione w taki sposób, żeby dla świadczeniodawcy opłacalne było wykonywanie świadczeń najbardziej potrzebnych z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa. Na pewno nie należy ograniczać podaży takich świadczeń, ani dostępu do nich. Powinna istnieć również instytucja, do której kompetencji należałoby włączanie świadczeń do koszyka pozastandardowego, czyli dostępnego w ramach dopłat. Mówiąc ogólnie, jestem przeciwnikiem szczegółowego planowania i ręcznego sterowania, natomiast popieram pobudzanie zachowań rynkowych na rynku świadczeń zdrowotnych poprzez odpowiednią wycenę tych świadczeń. Regulacja rynku świadczeń zdrowotnych jest konieczna, ale powinna w możliwie najmniejszym stopniu ograniczać obszar gry konkurencyjnej i z pewnością nie może go niwelować. Problemem jest określenie roli państwa, tak żeby nie doszło do nadregulacji, która zniszczy lub ograniczy w zbyt dużym stopniu przejawy gry rynkowej. Czy w celu zwiększenia dostępności do innowacyjnych technologii medycznych powinna się zmienić rola i zakres kompetencji Agencji Oceny Technologii Medycznych? Jeśli tak, to jakie zmiany Pana zdaniem są konieczne? Uważam, że AOTM, pod kątem zasad funkcjonowania jest zaprojektowany dobrze. Oczywiście, problemem jest wydajność spowodowana brakami kadrowymi. Poprawie mogłaby ulec również przejrzystość funkcjonowania Agencji. I takie założenia znajdują się w projekcie ustawy refundacyjnej, np. zapis o publikowaniu analiz weryfikacyjnych na stronie internetowej. To, czego brakuje, a co na pewno poprawiłoby dostępność do innowacyjnych technologii WYWIAD medycznych to racjonalna polityka cenowa. Jak już wspominałem, powinna zostać powołana Komisja Ekonomiczna dla leków i Agencja Taryf dla pozostałych świadczeń, które prowadziłyby racjonalną politykę cenową uwzględniając interes narodowy. Największą zachętą dla producentów do opracowywania nowych technologii jest już sam fakt refundacji świadczeń zdrowotnych czy możliwość finansowania ze środków publicznych Czy w polskim systemie ochrony zdrowia istnieją mechanizmy zachęcające przedsiębiorstwa do większego zaangażowania w proces wytwarzania innowacyjnych technologii medycznych? Jak Pana zdaniem powinny wyglądać optymalne rozwiązania w tym zakresie? Myślę, że największą zachętą dla producentów do opracowywania nowych technologii jest już sam fakt refundacji świadczeń zdrowotnych czy możliwość finansowania ze środków publicznych. Należy pamiętać, że Polska jest krajem średniozamożnym i nasze zaangażowanie w postęp w medycynie oraz promocję innowacyjności w ochronie zdrowia powinno korespondować z zasobnością naszego portfela. Chyba, że zostałyby podjęte strategiczne decyzje o szczególnych inwestycjach w innowacje medyczne. W takim przypadku postulowałbym utworzenie specjalnego funduszu na rzecz postępu w zakresie jakości i innowacyjności świadczeń zdrowotnych. Z takiego funduszu byłyby finansowane badania R&D w zakresie innowacyjnych technologii lekowych i nielekowych. Dzięki temu państwo polskie powinno odnosić konkretne korzyści z tych technologii innowacyjnych, które osiągnęłyby sukces rynkowy. Zastosowanie mogłoby tutaj znaleźć partnerstwo publiczno-prywatne, w którym państwo oraz prywatne przedsiębiorstwa finansowałyby wspólne opracowywanie innowacyjnych technologii w ramach umowy czy porozumienia. Oczywiście część z tych inwestycji zakończy się fiaskiem, ale inne odniosłyby sukces rynkowy. Wtedy fundusz powinien mieć zagwarantowane zyski ze sprzedaży technologii innowacyjnych opracowanych w naszym kraju. W związku z tym fundusz mógłby być odnawialny, a być może nawet z roku na rok będzie się zwiększać, zakładając, że inwestycje byłyby trafione. Jestem natomiast przeciwny tworzeniu takiego funduszu, jeśli państwo polskie miałoby finansować opracowywanie innowacyjnych technologii i nie czerpać z tego tytułu żadnych zysków, czy korzyści finansowych. Podatnik byłby obciążany tylko kosztami, a nie partycypowałby w zyskach. Nietrafione inwestycje oznaczałyby tylko stratę. Do których obszarów nowoczesnych technologii/wyrobów medycznych polscy pacjenci mają najbardziej ograniczony dostęp w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej? Niewiele znam obszernych i kompleksowych raportów na ten temat, natomiast ostatnio zapoznałem się raportem prof.

4 WYWIAD Reinfussa dotyczącym dostępu do technologii w zakresie radioterapii. Pomimo tego, że w tym obszarze w ostatnich latach dokonał się postęp, to wciąż nam daleko do zgodności z zaleceniami WHO i współczynnikami dostępności do radioterapii (głównie terapii onkologicznej) w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi. Głównym mechanizmem blokującym jest moim zdaniem zbyt niska wycena świadczeń w radioterapii. Mam wrażenie, że Polska błądzi we mgle. Przykładowo, niezwykle intensywnie rozwija się u nas bazę w zakresie pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET). W moim odczuciu już dawno przekroczyliśmy poziom zapotrzebowania, które mogłoby uzasadnić tak duże inwestycje w tym zakresie, a już planowane są inwestycje w kolejnych miastach. Obawiam się, że urządzenia PET będą stały niewykorzystane. Z drugiej strony mamy bardzo poważne ograniczenia w podaży radioterapii i bardzo wielu innych technologii nielekowych, których dostępność jest zdecydowanie poniżej zapotrzebowania. W jakich obszarach najszybciej zwiększa się dostęp do innowacyjnych technologii medycznych? W Polsce poprawia się przede wszystkim dostępność do leczenia niektórych chorób w ramach programów lekowych dotyczących: chorób nowotworowych (leczenie raka nerki, białaczka szpikowa, nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego), chorób układu kostno stawowego (leczenie RZS i MIZS lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych, leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią ZZSK, reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym), niektórych chorób rzadkich (mukowiscydoza, choroba Pompego, mukopolisacharydoza typu II, mukopolisacharydoza typu IV, leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1). Poprawia się również dostępność do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ciągłej podaży insuliny do organizmu. Od 2009 roku pacjentom finansowane są koszty osobistej pompy insulinowej (nie częściej niż raz na 4 lata) oraz koszty prowadzenia edukacji chorego lub jego rodziny w zakresie umożliwiającym samodzielne korzystanie z pompy i osprzętu, a także konsultacji telefonicznych, w odniesieniu do sytuacji dotyczących problemów związanych z posługiwaniem się pompą insulinową. Które, z przygotowanych ostatnio przez rząd projektów aktów prawnych, mogą mieć największy wpływ na zwiększenie dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych technologii medycznych? Bardzo ważny jest projekt nowej ustawy refundacyjnej, w którym znalazł się zapis o możliwości zawierania umów o tzw. podziale ryzyka. Jak już mówiłem, bardzo ważna jest tzw. ustawa koszykowa, dzięki której AOTM może dokonywać oceny technologii nielekowych, co z kolei może stanowić podstawę do zwiększenia finansowania niektórych technologii. Uważam, że największe znaczenie będzie miała ewentualna ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, która uwolni dodatkowe środki w systemie. Z ostatnich doniesień wynika, że nie znajdzie się ona w pakiecie ustaw zdrowotnych przedstawionych przez rząd. Jestem ciekaw, co rząd zaproponuje w zamian. Nie sądzę, żeby zdecydowano się na usunięcie stosunkowo drogich, ale często najbardziej skutecznych w danym wskazaniu innowacyjnych technologii z koszyka świadczeń gwarantowanych. Mało prawdopodobne jest również istotne podwyższenie składki zdrowotnej. Nie wiem w jaki sposób rząd zamierza zwiększać dostęp do innowacyjnych technologii medycznych. Z drugiej strony, można powiedzieć, że system już dziś jest bankrutem. Świadczą o tym m.in. coraz dłuższe kolejki, a także rosnąca liczba innych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Już obecnie możemy zaobserwować ogromną dysproporcję pomiędzy zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych a wielkością środków ze składki podstawowej. Innymi objawami choroby systemu jest również korupcja i wykorzystywanie prywatnych znajomości by dostać się do lekarza czy rozpocząć leczenie. W efekcie, najbardziej cierpi pacjent. Nie wiem, jak rząd zamierza sobie z tym problemem poradzić, jeśli nie poprzez wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. To, czego brakuje, a co na pewno poprawiłoby dostępność do innowacyjnych technologii medycznych to racjonalna polityka cenowa Jak ocenia Pan dostępność do innowacyjnych wyrobów medycznych w porównaniu z dostępnością do innowacyjnych terapii farmakologicznych? Taka ocena jest skomplikowana i powinna zostać oparta na badaniach. O dostępności wyrobów medycznych, które są poza wykazami refundacyjnymi, decyduje głównie płatnik i wycena, czyli np. jaka jest punktacja przyznawana w danej grupie JGP. W takim przypadku regulatora nie interesuje przy użyciu jakiego sprzętu leczony jest pacjent w danym wskazaniu. W kontekście wyrobów medycznych, które są ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych, zasadniczą kwestią jest wpisanie ich na konkretną listę. Jednak z własnych obserwacji wiem, że AOTM znacznie częściej zajmuje się oceną terapii lekowych niż technologiami nielekowymi. Być może rzeczywiście w naszym systemie większa uwaga powinna być położona na technologie nielekowe. W szczególności technologie diagnostyczne, od których zależy dostępność do dalszego leczenia. Stawianie barier pacjentom na wejściu do systemu może polegać na zaniżaniu wyceny technologii diagnostycznych. Pacjent niediagnozowany nie będzie leczony. Chociaż takie rozwiązanie jest korzystne dla budżetu monopolisty NFZ, to z pewnością nie jest dobre dla pacjentów i realizacji misji ochrony zdrowia. Rozmawiał: Krzysztof Krzyżanowski Multi Communications Sp. z o.o. MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZYCH LEKARZY I MENEDŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA Krótko o tytule Tematyka Renomowany, specjalistyczny miesięcznik poruszający zagadnienia z zakresu zarządzania, infrastruktury i technologii stosowanych w sektorze medycznym. Misją OPM jest informowanie w oparciu o dobre praktyki zarządcze, wskazywanie innowacji technologicznych oraz produktów i usług oferowanych na krajowym i międzynarodowym rynku medycznym. Technika-Technologia Zarządzanie-Marketing Finanse-Prawo Informatyka-Komunikacja Farmacja Miesięcznik adresowany do menedżerów publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia, lekarzy specjalistów, właścicieli i menedżerów firm oferujących wyroby medyczne, polityków i przedstawicieli administracji systemu ochrony zdrowia. Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus (3,66 pkt*) oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt*). *dane na VIII 2010 r. Programy szkoleniowo-dydaktyczne Case studies Karty produktów Cover story, felietony, wydarzenia, prezentacje książek Prenumerata dostępna na stronie internetowej lub pod numerem tel

5 W dniu 18 września br. weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych, zastępując tym samym regulację obowiązującą od 2004 r. Niestety cały czas oczekujemy na akty wykonawcze do tej ustawy. Ich brak powoduje istotne komplikacje dla podmiotów funkcjonujących na rynku, a w szczególności uniemożliwia dopełnienie obowiązku zgłoszenia i powiadomienia o wyrobach funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych, a także wprowadzanych do obrotu. W swoich założeniach nowa ustawa o wyrobach medycznych miała na celu wdrożenie zapisów Dyrektywy 2007/47/ WE. Ponadto miała doprecyzowywać istniejące w dotychczasowej regulacji niejasne zapisy. Najistotniejsze zmiany miały dotyczyć problematyki zgłaszania incydentów medycznych, obowiązków importerów i dystrybutorów oraz badań klinicznych. Rozbudowano także rozdział określający zasady używania i utrzymania wyrobów medycznych. Poniżej zostały opisane najważniejsze zmiany, wprowadzone na mocy nowej ustawy: 1) umożliwiono wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych zawierających produkt leczniczy wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Rozwiązanie to pozwala na pominięcie regulacji dotyczącej tej grupy produktów, która została zawarta w ustawie Prawo farmaceutyczne. 2) wprowadzono obowiązek serwisowania wyrobów medycznych jedynie przez upoważnionego przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 18 września 2011 r. Od tego momentu czynności serwisowe, które nie mogą być wykonywane przez użytkownika, muszą być wykonywane przez serwis autoryzowany. Nowa regulacja nakłada także obowiązek dostarczenia wraz z wyrobem wykazu dostawców części zamiennych i materiałów 3) określono zasady reklamy wyrobów medycznych. Nowe przepisy w tej materii są pierwszą regulacją dotyczącą reklamy wyrobów medycznych. Zakazują one m.in. wprowadzania w błąd jej odbiorców informacjami o właściwościach wyrobu medycznego, które nie istnieją w rzeczywistości. 4) wprowadzono, w zależności od klasy wyrobu, obowiązek zgłoszenia lub powiadomienia prezesa URPL. Objęto nim także wyroby dotychczas zwolnione z tego obowiązku a zakwalifikowane do klasy I, IIa i na zamówienie. 5) rozszerzono możliwość rezygnacji z obowiązku dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. Zdefiniowa- PRAWO Nowa ustawa o wyrobach medycznych Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. incydentów medycznych, obowiązków importerów i dystrybutorów oraz zasad używania i utrzymania wyrobów medycznych no także pojęcie profesjonalnego użytkownika, któremu można dostarczyć wyrób medyczny wyłącznie z anglojęzyczną instrukcją obsługi. 6) wprowadzono obowiązek przeniesienia danych o produktach znajdujących się w obrocie. Przeniesienie danych dotyczy wyrobów medycznych wpisanych do Rejestru na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. 7) wprowadzono obowiązek poinformowania o wyrobach pozostających w obrocie. Regulacja ta dotyczy wyrobów niewpisanych do Rejestru na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów (głównie I, IIa i wykonywanych na zamówienie). Objęto nią wyroby, które były w sprzedaży i zostaną wprowadzone do obrotu przed dniem 18 lutego 2011 r. Powyższa informacja nie obejmuje wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone na gruncie nowej ustawy. Wojciech Szefke Informacje dotyczące ustawy o wyrobach medycznych (stan na r.) Przeniesienie danych - dotyczy wyrobów medycznych wpisanych do Rejestru na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć wytwórca, autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, a także dystrybutor i importer. Podmioty te mają prawo a nie obowiązek złożenia wniosku o przeniesienie danych. Wniosek winien dotyczyć tylko tych produktów, które chcemy, aby pozostały w obrocie. Wzór wniosku nie jest określony. Wniosek musi zawierać następujące dane ( jedyne elementy, jakich wymaga ustawa): nazwę i adres podmiotu składającego wniosek; nazwę handlową wyrobu; nazwę i adres wytwórcy. Wniosek o przeniesienie danych jest bezpłatny i musi zostać złożony do dnia r. Zgłoszenie i powiadomienie o nowych wyrobach - brak przepisów wykonawczych (wzorów dokumentów, które mają zostać określone w formie załączników do rozporządzenia) uniemożliwia składanie wniosków do URPL w tym zakresie. Powiadomienie o wyrobach pozostających w obrocie niewpisanych do Rejestru - obowiązek ten spoczywa na dystrybutorze i importerze mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP. Dotyczy wyrobów niewpisanych do Rejestru na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów (głównie I, IIa i wykonywanych na zamówienie). Objęto nim wyroby, które były w sprzedaży i zostaną wprowadzone ro obrotu przed dniem r. Dystrybutor i importer muszą poinformować Urząd o wprowadzeniu do obrotu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Brak przepisów wykonawczych (wzorów dokumentów) uniemożliwia składanie wniosków do Urzędu Rejestracji w tym zakresie. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie projektu ustawy skierowanego do uzgodnień zewnętrznych. W dniu 9 września br. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jest on jednym z elementów pakietu ustaw zdrowotnych, które od dawna były zapowiadane przez rząd. Poniższy artykuł przybliża kilka kluczowych zmian, jakie zostały zaproponowane w systemie refundacji leków i wyrobów medycznych. Środki na refundację Przepisy projektu zakładają maksymalny poziom nakładów, jakie przeznaczane będą na refundację leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych. W myśl art. 3 całkowity budżet na refundację nie może przekroczyć 17% środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Przepisy te obejmować będą refundację: a) leków i wyrobów medycznych dostępnych na receptę, b) programów lekowych, c) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji, d) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem, że w stosunku do tych leków wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji. Oznacza to odgórne ograniczenie przychodów, jakie będą mogli otrzymywać producenci i dystrybutorzy leków i wyrobów medycznych. Zwiększenie ponad zakładany limit środków na refundację będzie powodowało konieczność zbilansowania kosztów w postaci zwrotu tzw. kwoty przekroczenia, której definicję zawarto w ustawie. Jej wzór został zaproponowany w art. 4 projektu. Pozwala on na obliczenie swoistej daniny, jaką poniosą firmy w przypadku przekroczenia zakładanego przez NFZ budżetu. Zwiększenie ponad zakładany limit środków na refundację będzie powodowało konieczność zbilansowania kosztów w postaci zwrotu tzw. kwoty przekroczenia PRAWO Ustawa refundacyjna rewolucyjne propozycje Ministerstwa Zdrowia Refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Istotnym novum zakładanym w projekcie ustawy jest możliwość szerszego refundowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Jeżeli proponowane przepisy w tym zakresie przejdą proces legislacyjny w niezmienionym kształcie, dotychczasowe środki spożywcze po spełnieniu określonych warunków uzyskają dostęp do refundacji. Bardzo prawdopodobne jest, że z istniejącej furtki prawnej skorzystają także produkty z grupy suplementów diety, które nie zostały zarejestrowane jako produkty lecznicze. Ceny i marże Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie stałych marż i cen w obrocie tymi produktami. Marża hurtowa została zaproponowana na poziomie 5%. Marża detaliczna ma charakter dygresywny i jest uzależniona od ceny produktu. Analizując proponowane przepisy nie sposób nie zauważyć, iż zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie dotychczasowych zysków sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych oraz istniejącego systemu dystrybucji. Zlikwiduje to w konsekwencji obecny system rabatowy, a także doprowadzi do eliminacji innych narzędzi wsparcia sprzedaży np. bonifikat. Oczywiście nieprzestrzeganie ustalonych zasad obwarowane zostało karą pieniężną, a także innymi sankcjami prawnymi. Należy także pamiętać, iż ustalona 5% marża hurtowa w wielu przypadkach będzie dzielona pomiędzy hurtowników i podhurt, co z pewnością wpłynie na rentowność tego sektora. Podatek refundacyjny Obciążone nim zostaną podmioty składające wniosek o objęcie danego produktu refundacją. Jego wysokość określono na poziomie 3% przychodów z tytułu objęcia refundacją. Będzie on obliczany przez Narodowy Fundusz Zdrowia każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego. Będzie to swoista danina sektora na rzecz systemu ochrony zdrowia. W swojej konstrukcji przypomina włoski podatek Garattiniego (5 % od kosztów marketingu), jednakże z uwagi na trudności w uzyskaniu danych dotyczących budżetu przeznaczanego na promocję, zdecydowano się na odmienne rozwiązanie prawne. Nie wiadomo czy będzie to kwota jednorazowa, czy też coroczna danina. Zmiany w wykazie dotychczas obowiązującym Projektowane przepisy zakładają objęcie nowymi zasadami refundacji produktów obecnie znajdujących się na listach leków refundowanych. Należy pamiętać, iż proponowane przepisy zakładają, że zostają one objęte refundacją jedynie przez okres 2 lat. W tym okresie należy złożyć nowy wniosek refundacyjny, który będzie podstawą do uzyskania decyzji refundacyjnej. Zmusza to przedsiębiorców

6 do ponownego zgromadzenia całej dokumentacji wymaganej przez ustawę. W propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia zrezygnowano z długotrwałej procedury legislacyjnej, której efektem były rozporządzenia zawierające wykazy refundowanych leków i wyrobów medycznych na rzecz obwieszczeń. Mają one mieć charakter informacyjny i obejmować wszystkie pozytywne decyzje Ministra Zdrowia o objęciu refundacją. Według proponowanych przepisów będą one publikowane co 2 miesiące. Należy podkreślić, iż decyzje refundacyjne będą miały charakter terminowy i zostaną wydane na okres od 2 do 5 lat. Po upływie tego okresu procedurę objęcia refundacją należy przeprowadzić powtórnie. Propozycja zmian w systemie refundacyjnym z pewnością przyczyni się do uporządkowania rynku i przyspieszenia wydania decyzji o objęciu refundacją Ceny zbytu dla ZOZ Projekt ustawy zakłada zakaz nabywania leków i wyrobów medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej udzielające całodobowych bądź całodziennych świadczeń zdrowotnych po cenach wyższych niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę szpitalną. Nie do końca wiadomo, czy ustawodawca planuje objąć tymi przepisami wszystkie leki i wyroby medyczne użytkowane w procesie udzielania świadczeń, czy też wyłącznie produkty refundowane. Kryterium decyzji refundacyjnej Proponowany przepis zakłada poniższy katalog kryteriów objęcia refundacją: 1) stanowisko Komisji Ekonomicznej, 2) rekomendacja Prezesa AOTM, o której mowa w art. 22 ust. 5, 3) istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją, 4) skuteczność kliniczna i praktyczna, 5) bezpieczeństwo stosowania, 6) relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, 7) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym, 8) konkurencyjność cenowa, PRAWO 9) wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców, 10) istnienie alternatywnej technologii medycznej oraz jej efektywność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania, 11) wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt. 3-10, 12) priorytety zdrowotne, 13) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia lub roku życia skorygowanego o jakość. - biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym procedury medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny. Katalog ten stanowi na razie wstępny wykaz elementów będących podstawą uzyskania decyzji i z pewnością w toku prac legislacyjnych ulegnie istotnej zmianie. Wyroby medyczne wydawane na podstawie zlecenia na zaopatrzenie Projekt ustawy zakłada powrót do istniejącego przed rokiem 2009 systemu refundacji. Delegacja do określenia listy wyrobów medycznych podlegających refundacji zostaje przeniesiona z dotychczasowej ustawy o świadczeniach do ustawy refundacyjnej. W konsekwencji wyeliminowana zostanie możliwość składania wniosków o uzupełnienie systemu świadczeń gwarantowanych, jakie wprowadziła tzw. nowela koszykowa. Na zakończenie warto podkreślić, iż wstępna propozycja zmian w systemie refundacyjnym z pewnością przyczyni się do uporządkowania rynku i przyspieszenia wydania decyzji o objęciu refundacją. Wojciech Szefke PRAWO Zmiany w serwisie wyrobów medycznych Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. wprowadziła spore zmiany w przepisach dotyczących wyrobów medycznych. Nowela dotyczy wielu zagadnień m.in. wprowadzania nowych wyrobów na rynek, dokonywania zgłoszeń i powiadomień do prezesa URPL o wyrobach medycznych znajdujących się na polskim rynku. Jednak najwięcej emocji wywołały zmiany dotyczące serwisowania i używania wyrobów medycznych (art. 90). Wyraźnie widać kierunek zmian, jaki ustawodawca przyjął w tym obszarze, koncentrując się na poprawie jakości serwisowania urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i użytkowników, a także optymalizacji efektywnego wykorzystania sprzętu. Wprowadzono pojęcie serwisu autoryzowanego, który poprzez dostęp do oryginalnych technologii, części oraz wiedzy (szkolenia) ma podnosić poziom serwisowania sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawa wywołała już wiele pytań i kontrowersji wśród uczestników rynku ochrony zdrowia. Izba POLMED dostrzegając potrzebę doprecyzowania pewnych zagadnień wychodzi z propozycją Rekomendacji serwisowej. Wyjaśnia ona oraz definiuje wybrane praktyczne i prawne zagadnienia kontraktu serwisowego zawieranego pomiędzy Wykonawcą serwisu oraz Użytkownikiem urządzenia. Celem rekomendacji jest przede wszystkim stworzenie praktycznej wykładni pojęć i definicji oraz wzorca do wykorzystania przez wymienione strony w SIWZ lub Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w naszym kraju może odegrać istotną rolę w procesie transformacji sektora ochrony zdrowia. Bez wątpienia stworzy istotny i przejrzysty mechanizm zasilania istniejącego obecnie systemu w dodatkowe środki finansowe. Ograniczy ilość nielegalnych płatności, a także wpłynie na wzrost konkurencyjności pomiędzy funkcjonującymi na rynku świadczeniodawcami. Wielokrotnie już zapowiadano, iż przygotowany jest kompleksowy projekt rozwiązań prawnych w tym zakresie. Do dziś żaden z nich nie uzyskał jednak akceptacji parlamentu, a co za tym idzie nie został wprowadzony w życie. W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej reformatorzy systemu ochrony zdrowia uznali, iż wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych stanowi istotny element polityki zdrowotnej państwa. W Słowenii z tego typu usług korzysta już ponad 90% obywateli. Wysoki odsetek możemy zanotować także w Austrii, Belgii, Danii i Holandii, gdzie w 2000 r. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nabyło ok. 30% obywateli. W Niemczech i we Francji wskaźnik ten wynosił 20%. W krajach, w których nabywcy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skazani są na tzw. podwójne płacenie, mamy do czynienia z mniejszym odsetkiem populacji dobrowolnie płacących za prywatną opiekę zdrowotną. Według dostępnych danych, w Hiszpanii jest to mniej niż zawieranych kontraktach serwisowych. Idealnym miejscem do zweryfikowania przydatności oraz celowości niektórych zapisów dokumentu będzie panel poświęcony serwisowaniu aparatury medycznej podczas VI Forum Rynków Zdrowia. Rekomendacja znajduje się aktualnie na etapie uzgodnień z przedstawicielami rynku ochrony zdrowia. Zdaniem Izby POLMED pierwsza publiczna dyskusja nad tym dokumentem powinna wskazać kierunek dalszych prac. Jednym z tematów Panelu Serwisowego podczas VI Forum będą również praktyczne aspekty serwisowania urządzeń medycznych. Wiadomo, że Wykonawcy serwisu przedstawiają szeroki wachlarz usług serwisowych, począwszy od podstawowych napraw i kalibracji, poprzez przeglądy, aż do pełnego zabezpieczenia urządzenia w postaci pełnych kontraktów serwisowych. Niestety zły stan finansowania rynku usług medycznych powoduje, że dyrektorzy szpitali rzadko i wielokrotnie tylko w podstawowym zakresie decydują się sięgać po zaawansowane rozwiązania serwisowe. Gdzie jest rozwiązanie tej sytuacji? Jak znaleźć optymalny model serwisowania? Które produkty serwisowe są szczególnie przydatne i umożliwiają bezpieczne i efektywne wykorzystanie sprzętu? Zapraszamy do dyskusji podczas sesji tematycznej Aparatura medyczna oraz jej serwisowanie 28 października br. w godz , w drugim dniu VI Forum Rynku Zdrowia. DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 16,4%, a w Wielkiej Brytanii 11,5%. Zgodnie z raportem wydawnictwa Business Insights, obecnie blisko 85 milionów obywateli korzysta z różnych modeli tego ubezpieczenia oferowanych przez poszczególne kraje europejskie. Według dostępnych danych, w Australii, która okazała W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej reformatorzy systemu ochrony zdrowia uznali, iż wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych stanowi istotny element polityki zdrowotnej państwa się inspiratorem dla przygotowywanych przez polskie Ministerstwo Zdrowia w 2006 r. rozwiązań prawnych blisko 40 % populacji jest objęte tego typu usługą. Już w 2001 r. raport Banku Światowego stwierdził, iż istniejące na rynku polskim ubezpieczenia alternatywne w formie tradycyjnej polisy czy też zintegrowanej działalności w postaci HMO nie są stymulatorem rozwoju dla tego sektora. Opierają się one bowiem na przekonaniu osób płacących

7 DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE składki, iż nie mogą skorzystać ze świadczeń, do których są uprawnieni na mocy przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym. Obecnie po blisko dziesięciu latach od powstania raportu nadal podstawowym problemem jest brak ulgi podatkowej, która zachęciłaby społeczeństwo do skorzystania z tego typu usług, a jednocześnie byłaby stymulatorem dla rozwoju rynku. Oczywiście, nie wszyscy podzielają pogląd, iż system ulg podatkowych stymulować będzie rozwój tego rynku. Należy jednak podkreślić, iż istniejąca obecnie regulacja prawna umożliwia prowadzenie tego typu działalności, jednakże nie jest ona motorem, który doprowadzi do upowszechnienia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwie. Wprowadzona w 2003 r. ustawa o działalności ubezpieczeniowej definiuje pojęcie ubezpieczenia na życie, którego elementem są ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. W ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., wskazano, iż w zakresie ubezpieczenia chorobowego mogą być udzielane świadczenia jednorazowe, powtarzające się oraz kombinowane. O ile można obecnie dyskutować o ewentualnym zakresie ubezpieczeń, to należy pamiętać, iż z punktu widzenia ekonomiki zdrowia, pewne świadczenia muszą pozostać finansowane ze składek powszechnego ubezpieczania zdrowotnego. Wprowadzenie konkurencji płatników na zdrowych rynkowych zasadach wpłynie na poziom oferowanych świadczeń medycznych Ostatnim z projektów, dyskutowanym przez szerokie grono ekspertów, był procedowany w Sejmie w 2008 r., poselski projekt ustawy o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Nie wprowadzał on jakichkolwiek rewolucyjnych zmian w obecnie obowiązujących przepisach. Zakładał określenie minimalnego okresu zawarcia umowy na 12 miesięcy, a także wprowadzał pojęcie ubezpieczenia suplementarnego i komplementarnego. Określał też zakres ogólnych warunków umów oraz przewidywał powołanie Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, jako podmiotu właściwego w sprawach nadzoru nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz działalnością ubezpieczeniową zakładów ubezpieczeń w zakresie dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. O ile można obecnie dyskutować o konieczności podziału na ubezpieczenie suplementarne i komplementarne, czy też o formie i zakresie nadzoru nad rynkiem, to najważniejszą ze spraw, którą należy uregulować jest kwestia zakresu ulgi podatkowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie sfinansowania składek na ubezpieczenia pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozwiązanie takie przewidywał poselski projekt ustawy. Uzupełnieniem wartym rozważenia mogłaby być ulga podatkowa ujęta w postaci odpisu podatkowego dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym. Jej wysokość powinna zostać określona w postaci kwoty podlegającej corocznej waloryzacji. W 2001 r., kiedy po raz ostatni możliwe było zastosowanie tego typu odpisu, każdy z podatników mógł od przychodu odliczyć sumę 370 zł. W latach skorzystało z tej możliwości blisko 1,8 mln osób. W 2001 r. koszty ulgi dla budżetu państwa szacowano na kwotę 160 mln zł. Biorąc pod uwagę obecny poziom przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w projekcie budżetu na 2010 r. (wg. danych Ministerstwa Finansów), możemy przyjąć, iż dochody państwa z tego tytułu spadłyby jedynie o ok. 40 do 60 mln zł. W opracowaniu Szacunkowe wyliczenia poziomu szarej strefy usług medycznych w Polsce autorstwa X. Kruszewskiej, wyliczono, że w 2009 r., w zależności od szacunków, nakłady gospodarstw domowych na ochronę zdrowia wyniosły blisko mld zł. Sama szara strefa usług medycznych szacowana jest na sumę mld zł. W zależności od przyjętej nomenklatury ubytek dochodu państwa z tego tytułu wynosi minimum 1 mld złotych rocznie. Suma ta wielokrotnie przekracza potencjalny ubytek przychodów podatkowych, który miałby miejsce po wprowadzeniu ulgi zdrowotnej. Wprowadzenie od początku 2011 r. obowiązku ewidencjonowania przychodu w postaci kas fiskalnych nie doprowadzi do likwidacji patologii w tym zakresie. Niezależnie od tego, iż wielu lekarzy rozlicza się z fiskusem w postaci ryczałtu, pacjent nie będzie zainteresowany paragonem, który powinien zostać mu wydany. Bez możliwości odliczenia poczynionych nakładów nie ma co liczyć na ograniczenie istniejącej szarej strefy. Podsumowując powyższe rozważania musimy stwierdzić, iż proponowana dotychczas polityka półśrodków nie może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uporządkowania systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie konkurencji płatników na zdrowych rynkowych zasadach, z zachowaniem idei solidaryzmu społecznego, wpłynie nie tylko na poziom oferowanych świadczeń medycznych, z których skorzysta przede wszystkim pacjent, ale także przyczyni się do wzrostu dochodów podatkowych państwa. W lutym 2010 r. powstała grupa GRUKUZ, której celem jest prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz konkurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych umożliwiających ich funkcjonowanie w Polsce. W skład grupy wchodzą: W. Bociański, A. Janczewska-Radwan, X. Kruszewska, K. Łanda, J. Ruszkowski, W. Szefke. Wojciech Szefke W ostatnim czasie nie milkną dyskusje odnośnie wdrożenia rozwiązań mających na celu poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych w Polsce. Poza rozwiązaniami nakierowanymi na reformę systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (komercjalizacja szpitali) pojawiają się również pomysły dotyczące usprawnień w funkcjonowaniu rynku prywatnej ochrony zdrowia. Wśród nich istotne miejsce zajmuje idea wprowadzenia podatku VAT na usługi medyczne. Podatek VAT ma objąć swoim zakresem możliwie najszersze spektrum transakcji. W założeniu, odstępstwo od reguły powszechności opodatkowania VAT może mieć wyłącznie wyjątkowy charakter i dotyczyć konkretnie zdefiniowanych kwestii. Takie wyłączenie musi jednocześnie wynikać ze sprecyzowanego, nadrzędnego celu, gdyż każde wyłączenie lub zwolnienie w pewnej części prowadzi do wypaczenia podstawowej zasady podatku VAT, jaką jest obarczenie ciężarem ekonomicznym ostatecznego konsumenta nabywcy towaru lub usługi. Nadrzędnym celem, który doprowadził na poziomie prawa wspólnotowego do zwolnienia usług w zakresie ochrony zdrowia wykonywanych przez podmioty prawa publicznego (lub placówki o podobnym charakterze) była chęć obniżenia kosztów zabiegów medycznych i tym samym zwiększenie ich dostępności dla obywateli Unii Europejskiej. W przekonaniu ustawodawcy wspólnotowego, poprzez zdjęcie ciężaru podatku VAT z tych usług, ich konsument będzie miał do nich tańszy i dzięki temu łatwiejszy dostęp. Takie założenie jest jednak słuszne tylko wtedy, gdy infrastruktura dla świadczenia usług medycznych już istnieje, a istotne koszty podmiotu zajmującego się taką działalnością wynikają w zasadniczej części z faktu zatrudniania niezbędnego personelu. Od czasu, gdy zakres zwolnień w podatku VAT (w tym zwolnienie dla usług medycznych) był przedmiotem prac legislacyjnych, postęp gospodarczy doprowadził do sytuacji, w której usługi medyczne przestały być świadczone w znakomitej większości przez podmioty prawa publicznego, które co do zasady dysponowały wentylem bezpieczeństwa w postaci odpowiedniego pokrycia kosztów swojej działalności z budżetu państwa, czy określonej jednostki samorządowej. Analizując obecną propozycję zmian, można się pokusić o stwierdzenie, że nowy katalog zwolnień z VAT dla usług medycznych nie będzie znacząco inny, niż obowiązujący obecnie Znaczna część usług medycznych jest obecnie wykonywana przez podmioty prywatne, które niezależnie od głównego celu swojej działalności, jakim jest świadczenie opieki medycznej, muszą poruszać się w tej samej rzeczywistości PODATKI VAT w ochronie zdrowia ekonomicznej, co inni przedsiębiorcy i działać w niej na takich samych zasadach. Podmioty zajmujące się przygotowaniem infrastruktury technicznej, opracowujące technologie związane z ochroną zdrowia, zarówno techniczne jak i farmaceutyczne czy choćby gwarantujące dostawę mediów dla podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia są zasadniczo podatnikami podatku VAT, stosującymi się do jego zasad ogólnych. W praktyce oznacza to, iż podatek VAT wynikający z każdego zakupionego towaru i usługi, która przyczyniła się do np. wytworzenia aparatury technicznej następnie dostarczonej dla jednostki zajmującej się ochroną zdrowia, jest dla takiego dostawcy odliczalny. W konsekwencji, pod względem ekonomicznym, przedsiębiorca taki ponosi de facto jedynie koszt netto związany z nabywanymi przez siebie towarami i usługami. Podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia taką możliwością jednak nie dysponuje. Ze względu na fakt, iż podmioty, których przedmiotem działalności jest wykonywanie wyłącznie czynności podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT (m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia) nie sprzedają swoich usług z VATem, nie są też uprawnione do odliczenia podatku wynikającego z dokonywanych zakupów. W systemie VAT pod względem ekonomicznym podmioty wykonujące czynności zwolnione są efektywnie traktowane tak jak finalni konsumenci. W praktyce oznacza to, że podmioty te (w tym świadczące usługi medyczne) w przypadku nabywania towarów i usług ponoszą nieodwracalnie ciężar ekonomiczny podatku VAT ich zakupy są efektywnie droższe o wartość VAT niepodlegający odliczeniu. Ponosząc większe koszty podatkowe, a jednocześnie kierując się naturalnymi zasadami gospodarki rynkowej (tj. potrzebą osiągnięcia zysku), podmioty te dążą do zrekompensowania poziomu przedmiotowych kosztów w drodze maksymalizacji przychodów. W efekcie oznacza to, że usługi świadczone przez nie są droższe dla finalnych konsumentów, mimo że wyższa cena nie wynika bezpośrednio z opodatkowania VAT. VAT a usługi medyczne w prawie unijnym Na poziomie prawa wspólnotowego usługi w zakresie ochrony zdrowia podlegają zasadniczo zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT pod warunkiem, że są wykonywane przez ( ) podmioty prawa publicznego lub na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze. Analiza tak sformułowanego przepisu prowadzi do wniosku, iż w przypadku, gdy usługi w zakresie ochrony zdrowia

8 PODATKI PODATKI (medyczne) są wykonywane przez podmiot inny niż publiczny, który nie jest jednocześnie uznaną placówką o podobnym charakterze, to usługi te mogą podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Potwierdzenie tego stanowiska znajduje się także pośrednio w załączniku III do Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w którym w pozycji 17 ustawodawca wspólnotowy wskazał, że Państwa Członkowskie mogą stosować stawki obniżone VAT w odniesieniu do usług w zakresie opieki medycznej i dentystycznej, jak również sanatoryjnej, pod warunkiem, że usługi te nie są objęte zwolnieniem na mocy przepisów Dyrektywy VAT. Oznacza to, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT usługi w zakresie ochrony zdrowia mogą podlegać zwolnieniu (jeżeli są wykonywane przez określone grono podmiotów) lub opodatkowaniu na zasadach ogólnych (gdy są wykonywane przez podmioty niezaliczane do wspomnianego grona). W takiej sytuacji natomiast do dyspozycji Państwa Członkowskiego należy określenie, czy usługi te będą opodatkowane według stawki podstawowej, czy też (jeżeli dane Państwo Członkowskie wprowadziło taką możliwość) według stawki obniżonej. Regulacje polskie Polskie regulacje VAT dla celów określenia zakresu zwolnienia z VAT usług w zakresie ochrony zdrowia nie operują takim samym kryterium, jakim posługuje się prawo wspólnotowe. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają m.in. usługi wymienione w Załączniku nr 4. Przedmiotowy Załącznik w poz. 9 wskazuje, że zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 1997 r. do grupowania 85 - z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Co jest szczególnie widoczne, dla celów określania ram wskazanego powyżej zwolnienia, polski ustawodawca nie doprecyzował, w ślad za prawem wspólnotowym, że stanowi ono zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym (tj. dotyczy nie określonych usług, ale określonych usług wykonywanych przez doprecyzowany katalog podmiotów). Jednocześnie, kierując się postanowieniami Dyrektywy VAT pozwalającymi na objęcie usług w zakresie ochrony zdrowia obniżonymi stawkami podatku, polski ustawodawca wskazał w poz. 152 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT (obejmującego katalog towarów i usług w stosunku, do których możliwe jest stosowanie 7% stawki podatku VAT), iż usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej świadczone przez niektóre kategorie podmiotów podlegają opodatkowaniu stawką 7%. W powyższym przepisie ustawodawca nie sprecyzował jednak kategorii podmiotów, wskazując jedynie, iż są to podmioty, których usługi w zakresie ochrony zdrowia nie podlegają zwolnieniu z VAT. Kwestia rozgraniczenia usług medycznych zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych obniżoną stawką 7% była już przedmiotem interpelacji poselskiej z dnia 31 marca 2006 r. (znak: SPS /06). W odpowiedzi na przedmiotową interpelację (z dnia 24 kwietnia 2006 r.), podsekretarz stanu, działający z upoważnienia Ministra Finansów wskazał, że zgodnie z polskimi regulacjami w zakresie podatku VAT, zwolnieniu z opodatkowania podlegają: a) usługi świadczone przez szpitale, b) usługi medyczne świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie, c) usługi stomatologiczne, d) pozostałe usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w tym usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi). Ze zwolnienia wyłączone są natomiast usługi weterynaryjne. W konsekwencji, usługi ochrony zdrowia (z wyłączeniem weterynaryjnych) w ocenie Ministra Finansów, są zwolnione z podatku VAT, bez względu na charakter świadczących je podmiotów. Udzielając odpowiedzi na interpelację, Minister Finansów nie odniósł się wprost do zagadnienia spójności polskich regulacji dotyczących VAT z przepisami wspólnotowymi. Z drugiej strony, w tym samym piśmie Minister podkreślił, że zgodnie z obecnymi polskimi regulacjami nie jest możliwe objęcie usług medycznych opodatkowaniem na zasadach ogólnych (zarówno stawką obniżoną jak i podstawową). Czy usługi medyczne w Polsce mogą nie być zwolnione z VAT? Prawo wspólnotowe przewiduje następujące warianty traktowania dla celów podatku VAT usług w zakresie ochrony zdrowia: a) jako zwolnione, pod warunkiem, że są wykonywane przez ściśle określone grono podmiotów, b) opodatkowane na zasadach ogólnych, według stawki podstawowej obowiązującej w danym Państwie Członkowskim lub według stawki obniżonej, jeżeli są wykonywane przez podmioty inne, niż należące do wskazanego powyżej grona. Pewnego rodzaju wskazówki, jak Państwo Członkowskie powinno sobie poradzić przy określeniu granic pomiędzy opodatkowaniem a zwolnieniem dla usług medycznych znajdują się w Wytycznych (Guidelines of the 6th meeting of 9 and 10 January 1980) Komitetu ds. VAT ciała zajmującego się kwestiami dotyczącymi stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących VAT. W przedmiotowych Wytycznych, Komitet ds. VAT podkreślił, że usługi medyczne świadczone przez podmioty prawa publicznego są w każdym wypadku zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, gdyż taka jest intencja konstrukcji tego zwolnienia. Jednocześnie Wytyczne wskazują, że, Państwa Członkowskie mogą określić warunki zwolnienia z VAT usług medycznych świadczonych przez podmioty inne niż publiczne, co w konsekwencji będzie prowadziło do ustalenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia tych usług z podatku VAT. Z regulacji wspólnotowych wynika, że Państwa Członkowskie mogą objąć opodatkowaniem część usług medycznych w oparciu o kryterium podmiotowe. Jednocześnie przewidują one, że w odniesieniu do tych usług możliwe jest stosowanie obniżonej stawki podatku. Korzyścią dla podmiotów podejmujących się działalności w takim zakresie jest w szczególności możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z dokonywanych zakupów, co może być dla nich istotne zwłaszcza w okresie inwestycyjnym, gdy zakupów jest zazwyczaj najwięcej. Polski ustawodawca (na co wskazuje w szczególności odpowiedź na wspomnianą interpelację poselską), przy konstruowaniu zakresu zwolnienia nie oparł się na kryterium podmiotowo-przedmiotowym, lecz wyłącznie przedmiotowym. Takie rozwiązanie, w połączeniu z określeniem katalogu usług podlegających zwolnieniu, w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług doprowadziło do sytuacji, w której w zasadzie cały rynek usług w zakresie ochrony zdrowia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, pomimo iż regulacje ustawy o VAT przewidują opodatkowanie określonych usług medycznych przy zastosowaniu stawki obniżonej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy działający w tym sektorze gospodarki są pozbawieni prawa do odliczenia VAT od dokonywanych zakupów. Teoretycznie, część z tych podmiotów mogłaby domagać się zwrotu uprzednio nieodliczonego podatku, argumentując swoje stanowisko faktem niezgodności polskich regulacji z prawem wspólnotowym. Jednakże, mając na uwadze brak klarowności przepisów Dyrektywy VAT w tym zakresie w szczelności brak konkretnie wytyczonej linii podziału pomiędzy katalogiem usług podlegających zwolnieniu i opodatkowaniu szanse na powodzenie polskich przedsiębiorców na tym polu są na chwilę obecną niskie. Czy jest szansa na przyszłość? Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o VAT, która ma w założeniu wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Jednym z elementów tej nowelizacji jest odejście od klasyfikacji usług zwolnionych z VAT przy zastosowaniu PKWiU i określeniu katalogu takich świadczeń bazując na brzmieniu przepisów wspólnotowych. W odniesieniu do branży medycznej, obecnie rozważane są propozycje, które zakładają, iż zwolnieniu z VAT będą podlegały: a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz b) usługi te, wykonywane przez (i.) lekarzy i lekarzy dentystów, (ii.) pielęgniarki i położne, (iii.) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, oraz (iv.) psychologów. Jednocześnie, projekt w obecnym kształcie nie przewiduje objęcia stawką obniżoną usług, które nie będą się mieściły we wskazanym powyżej katalogu. Analizując obecną propozycję zmian, można się pokusić o stwierdzenie, że nowy katalog zwolnień z VAT dla usług medycznych nie będzie znacząco inny, niż obowiązujący obecnie. Mając na uwadze, że w praktyce przeważająca większość usług w zakresie ochrony zdrowia może być świadczona wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej (zarówno publiczne jak i prywatne), trudno jest znaleźć w naszym systemie prawnym podmiot, którego usługi medyczne nie będą objęte zwolnieniem z VAT. Niemniej jednak, należy pamiętać, iż nowelizacja ustawy o VAT jest jeszcze w trakcie procedury sejmowej, podczas której mogą następować zmiany w treści aktu. Czy VAT na usługi medyczne byłby w Polsce korzystny? Objęcie tym podatkiem niektórych usług medycznych w Polsce (np. wykonywanych przez podmioty prywatne) pozwoliłoby części przedsiębiorców na odliczanie podatku VAT wynikającego z zakupów. Niosłoby to za sobą niekwestionowaną i niemal natychmiastową korzyść podatkową w okresie inwestycyjnym (sięgającą w zależności od rodzaju zakupów do 23% wartości nakładów inwestycyjnych, zakładając planowaną podwyżkę stawek VAT). Taki impuls niewątpliwie stanowiłby zachętę do dalszych działań modernizacyjnych i powinien mieć przełożenie na jakość prywatnej opieki zdrowotnej. Odpowiedź na pytanie czy VAT w ochronie zdrowia byłby korzystny w dłuższym horyzoncie czasowym, powinna być poprzedzona analizą długofalowych skutków objęcia opodatkowaniem usług medycznych Po fazie inwestycyjnej zazwyczaj następuje jednak okres, w którym większość wydatków prywatnych świadczeniodawców stanowią koszty pracowników (z zasady nieopodatkowane VAT) i zakupów, które w przypadku podmiotów świadczących usługi medyczne będą w dużej mierze obciążone obniżoną stawką podatku VAT (jak w przypadku leków, czy sprzętu medycznego). Oznacza to, że w dłuższym

9 PODATKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - POSTULATY KORNAI A okresie czasu korzyści z wprowadzenia podatku VAT na usługi medyczne mogą być mniej widoczne. W uproszczeniu, wynika to z faktu, że będzie on naliczany od całej wartości sprzedaży (pokrywającej koszty świadczeniodawcy i marżę), a odliczeniu będzie podlegał jedynie podatek przypadający na tę część zakupów, która podlega opodatkowaniu. Jeżeli więc w strukturze kosztów danej placówki przeważają koszty pracowników (np. w przypadku opieki ambulatoryjnej), to wprowadzenie opodatkowania może w skrajnej sytuacji doprowadzić do wzrostu cen i zmniejszenia popytu na niektóre usługi (a w każdym razie zmiany polityki cenowej świadczeniodawcy). Cały świat nieustannie reformuje swój system opieki zdrowotnej. Jedni robią to drobnymi kroczkami, konsekwentnie poprawiając to, co jest do poprawienia, inni wprowadzają zmiany rewolucyjne. Nie ma jednej recepty jak powinna wyglądać najbardziej zbliżona do ideału opieka zdrowotna. Są natomiast opisane pewne zasady, które wydają się być uniwersalne i wszyscy reformatorzy powinni się z nimi zapoznać i zmierzyć. Na początku tego tysiąclecia, Janos Kornai, profesor Uniwersytetu Harvarda, jednocześnie silnie związany ze swoją postkomunistyczną ojczyzną i uniwersytetem w Budapeszcie opublikował wytyczne przede wszystkim dla krajów Europy Środkowo Wschodniej, przechodzących ze swoim systemem zdrowotnym od gospodarki centralnie sterowanej, do nowoczesnego modelu, który powinien odpowiadać na wszystkie, lub prawie wszystkie bolączki współczesnej ochrony zdrowia, lecz po analizie widać wyraźnie, że są one aktualne dla wszystkich innych krajów. 1 Stopień wypełnienia postulatów Kornai a można zobrazować wynikami cyklicznego badania Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia , gdzie widać im lepsze spełnienie tych postulatów, tym wyższe zajmowane miejsce danego kraju w oczach pacjentów i ekspertów. Suwerenność jednostki To pierwszy i jeden z dwóch podstawowych postulatów. Prawo jednostki do decydowania w sferze usług zdrowotnych z bardzo silnym ograniczeniem roli państwa do decydowania w jej imieniu. Wg Kornai a konieczne jest za- 1 Kornai J. I Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji; WSPiZ im. L. Koźmińskiego; Arne Björnberg i wsp, Euro Health Consumer Index 2009;Health Consumer Powerhouse;2009 Tym samym, odpowiedź na pytanie czy VAT w ochronie zdrowia byłby korzystny w dłuższym horyzoncie czasowym, powinna być poprzedzona analizą długofalowych skutków objęcia opodatkowaniem usług medycznych. Głównym elementem tej analizy powinno być zbadanie wpływu wprowadzenia podatku na cenę usług dla pacjenta oraz rozstrzygnięcie, jakie będą konsekwencje takiego rozwiązania dla dostępności opieki zdrowotnej w Polsce, a także konkurencyjność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Borys Podgórny, Juliusz Makarewicz PricewaterhouseCoopers SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - POSTULATY KORNAI A Suwerenność, solidaryzm i konkurencja trzy filary modelowego systemu opieki zdrowotnej Tam gdzie nie ma konkurencji, nie ma jednocześnie bodźców stymulujących wydajność i oszczędność pewnienie suwerenności jednostki, samorealizacji i możliwości samodecydowania o sobie. Autor tych słów, zdaje sobie sprawę jak trudne jest to do wprowadzenia, zwłaszcza w krajach, gdzie całe pokolenia były przyzwyczajone do kierowniczej roli partii, która dysponowała i decydowała o wielu, lub wszystkich dziedzinach życia swoich obywateli. Wydaje się, że Polacy po wielu latach dorośli i zrozumieli korzyści z postawy indywidualnego decydowania o własnym zdrowiu i życiu, dowodem tego są wyniki opublikowanego w 2007 roku badania CBOS, gdzie na pytanie Czyim obowiązkiem jest ochrona zdrowia? zaledwie 21% pytanych wskazało na państwo i odpowiednie władze, a 75% uważało, że nas samych. Choć w 1993 r. byliśmy wraz z Bułgarią w ogonie państw postkomunistycznych i zaledwie 28% Polaków było za wartościami promującymi indywidualizm i odpowiedzialność jednostki. 3 W badaniu Indeksu Konsumenckiego kraje stosujące zasadę pluralizmu i wyboru pacjenta co do płatnika, dysponenta pieniędzmi na zdrowie zajęły zdecydowanie pierwsze miejsca. Kraje o długiej tradycji pluralizmu w kwestii finansowania i świadczenia usług medycznych takie jak Holandia, Dania, Islandia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Luksemburg zajęły pierwsze 8 miejsc wśród wszystkich badanych krajów. Państwa, które przed Polską zastosowały system monopolistycznego płatnika za usługi, bez względu na poziom zamożności i wysokość pieniędzy przeznaczanych na opiekę są dopiero na kolejnych miejscach, gorzej oceniane zarówno przez pacjentów, jak i ekspertów. Solidarność To druga podstawowa zasada. Zawsze państwo musi chronić osoby słabsze, starsze lub bardziej chore. Dlatego według Kornai a rolą państwa powinno być zapewnienie wszystkim opieki, przynajmniej na minimalnym poziomie gwarantującym zapewnienie i utrzymanie zdrowia. Lecz zasada solidarności, nie może stać w sprzeczności z suwerennością jednostki, czyli państwo musi gwarantować opiekę tylko tym, którzy nie są w stanie zaspokoić nawet podsta- 3 Rose i Haerpfer; Adapting to transformation In Eastern Europe; New Demokrecies Barometer II; Study In public Policie no 2;1993 wowych potrzeb zdrowotnych. Należy pamiętać, że polskie państwo do tej kategorii nie zalicza np. rencistów i emerytów, którzy równo dokładają się do wspólnej puli pieniędzy na zdrowie, a faworyzuje rolników bez względu, czy gospodarują na 1, czy na 1000 ha. Natomiast bezrobotnych bez prawa do zasiłku pozostawia samym sobie, a w zasadzie ich leczeniem obarcza budżety szpitali, które dostają, lub nie zwrot za ich leczenie. Czyli zasada solidarności wcale nie jest w Polsce w pełni realizowana. Konkurencja Według Kornai a by prawidłowo funkcjonowała opieka zdrowotna w danym kraju nie może istnieć monopol państwa, zarówno jako dysponenta, właściciela czy kontrolującego rynek tych usług. Muszą działać mechanizmy konkurencji pomiędzy różnymi formami własności. System nie może prawidłowo funkcjonować, jeżeli wszystkie środki finansowe i wszystkie zasoby są w rękach jednego mechanizmu biurokratycznego. Biurokraci nie mają monopolu na wiedzę, pacjenci powinni mieć możliwość uczenia się na własnych błędach, doświadczeniach i poprzez własne suwerenne decyzje decydowania o funkcjonowaniu rynku, nagradzania najlepszych i karania gorszych. System nie może prawidłowo funkcjonować, jeżeli wszystkie środki finansowe i wszystkie zasoby są w rękach jednego mechanizmu biurokratycznego Suwerenność, solidarność i konkurencja po holendersku W Holandii, w 2006 roku weszła w życie reforma wprowadzająca jeden obowiązkowy schemat ubezpieczeń zdrowotnych, w którym ubezpieczyciele konkurują o ubezpieczonych. Każdy bez względu na dochody może samodzielnie wybrać, jaka instytucja będzie dysponowała jego składką. Wszystkie publiczne instytucje ubezpieczeniowe zostały sprywatyzowane i działają na zasadzie non-profit lub for profit w oparciu o te same podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej 4. Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu jest konkurencja o pacjenta, zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i placówek medycznych (świadczeniodawców). By to zapewnić rząd jest zobowiązany do rzetelnego przekazywania informacji obywatelom, informacji o listach oczekujących, jakości i cenach usług. Towarzystwa ubezpieczeń są obowiązane do oferowania wszystkich usług zgodnych z podstawowym zakresem usług, a konkurują ceną, jakością i zakresem komplementarnych (uzupełniających) ubezpieczeń. A świadczeniodawcy konkurują nie tylko o pacjentów jakością swoich 4 Schäfer W, Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, Westert G, Devillé W and van Ginneken E. The Netherlands: Health system review. Health Systemsin Transition, 12(1):1 229 usług, lecz również konkurują o umowy z Towarzystwami Ubezpieczeń. System holenderski, jest w badaniu Euro Health Consumer Index uznany za najlepszy system opieki zdrowotnej w Europie. Wśród samych Holendrów w 2008 roku jedynie 9,1% dało ocenę poniżej 6, w 10-cio stopniowej skali, a aż 26,2% oceniło go jako doskonały, 9-10 punktów. 6 Bodźce efektywności Nie od dziś wiadomo, że służba zdrowia jest w stanie skonsumować wszystkie przeznaczone na nią pieniądze i zawsze będzie mało. Wzrost kosztów opieki medycznej, który był bodźcem do wprowadzenia reformy przez prezydenta Obamę, jest powodowany przede wszystkim przez postęp technologii i starzenie się społeczeństwa, a oba te mechanizmy są samonapędzające. Im lepsza technologia, tym obywatele dożywają późniejszego wieku, a im są starsi to do utrzymania ich w zdrowiu konieczna jest coraz to nowocześniejsza technologia (leki, aparatura, nowe metody leczenia i diagnostyki). Tam gdzie nie ma konkurencji, nie ma jednocześnie bodźców stymulujących wydajność i oszczędność. Jeżeli coś dla odbiorcy jest darmowe nie będzie nigdy kierował się abstrakcyjnym dobrem ogółu i nie będzie ograniczał korzystania z takich usług. A płatnik monopolista nie ma dość silnej motywacji by wpływać na jakość i skuteczność kupowanych przez siebie usług. Nowa rola państwa Państwo ma pełnić jedynie ramy prawne dla funkcjonowania tego systemu, ma nadzorować instytucje systemu i stanowić jedynie instytucję ostatniej instancji, zapewniającą ostateczną pomoc dla osób niemogących spełnić wymagań pozwalających na świadome uczestnictwo w rynku usług zdrowotnych, czy to ze względu na swoją sytuację zdrowotną (np. tzw. choroby rzadkie, lub procedury wysokospecjalistyczne wymagające koordynacji na poziomie całego kraju przeszczepy czy ratownictwo medyczne), czy sytuację finansową bezrobotni, czy w różny sposób upośledzeni społecznie. W Holandii wyżej wspomniana reforma zmieniła zasadniczo rolę państwa. Z organu sprawującego bezpośrednią kontrolę cen, liczby usług i zdolności do ich udzielania, do organu ustalającego reguły gry i nadzoru, obejmującego cały rynek i jego wszystkich aktorów. Państwo poprzez swoje agencje, czy ministerstwa kontroluje jedynie prawidłowość działania, spełnienia założonych celów zdrowotnych, socjalnych i finansowych, nadzoruje prawidłowość procesów konkurencji między płatnikami za usługi, dostarczycielami usług i ich odbiorcami (pacjentami). Przejrzystość Obywatele muszą widzieć wyraźny związek miedzy swoim obciążeniem podatkami, czy kontrybucją zdrowotną a otrzymywanymi usługami. Musi być prowadzona rzetelna, 5 Arne Björnberg i wsp, Health Consumer Powerhouse, Reitsma-van Rooijen i wsp., 2008

10 SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - POSTULATY KORNAI A otwarta i zrozumiała dla wszystkich debata publiczna przed wprowadzeniem zmian i po ich wprowadzeniu. Muszą być wskazani wszyscy beneficjanci wprowadzanych zmian, i co każda zmiana znaczy dla zwykłego obywatela. By amerykańska reforma przyniosła zamierzone skutki dla obywateli oprócz rzeczowych debat prowadzonych we wszystkich stacjach telewizyjnych, obecnie na stronach Departamentu Zdrowia, sekretarz stanu ds. zdrowia Kathleen Sibelius prostym zrozumiałym dla wszystkich językiem publikuje średnio dziennie 2-3 komunikaty o stanie wprowadzania reformy. 7 Czas ewolucja, a nie rewolucja Każdy system musi mieć czas na ewolucję, a obywatele na adaptację do wprowadzanych zmian. Zmiany powinny przebiegać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Nie ma jednej recepty jak powinna wyglądać najbardziej zbliżona do ideału opieka zdrowotna Wobec tego postulatu zarówno twórcy systemu Kas Chorych w 1997 r., jak i nagłe zburzenie tego systemu w 2002 r. z racji gwałtowności wprowadzonych zmian 7 byli z góry skazani na niepowodzenie, za które obecnie wszyscy płacimy. Zabrakło czasu na przygotowanie obywateli, placówek medycznych, czy instytucji płatnika na tak gwałtowne zmiany. Każda zmiana w tym sektorze powinna być wprowadzana etapami, z wystarczającymi okresami przejściowymi pozwalającymi na nauczenie się nowych zasad i adaptację do nich. Harmonijny wzrost, stabilność i trwałość finansowania Te dwie zasady oddzielnie opisywane przez Kornai a można po upływie tych kilku lat połączyć w jedną. System zdrowotny, będący jedną z części sektora opiekuńczego państwa, tak jak wszystkie inne dziedziny podlega okresowym działaniom koniunktury i dekoniunktury, jednak ze względu na swoją wrażliwość, zapewnienie zdrowia populacji, nie może w okresach załamania gospodarczego zostać pozostawiony samemu sobie, np. przy gwałtownym wzroście bezrobocia, pomimo złej sytuacji całej gospodarki, powinien nastąpić wzrost finansowania usług zdrowotnych dla osób pozbawionych pracy, nie tylko ze względu na wzrost liczby osób potrzebujących takiej pomocy, lecz również ze względu na wzrost i zmianę ich potrzeb. Finansowanie opieki zdrowotnej nie powinno być przedmiotem walki politycznej, nie powinno zależeć od poglądów partii, która na daną kadencję przejmuje władzę, bo efekty zmian przez nią wprowadzonych skutkują na wiele kolejnych lat. Wpływają na zdrowie populacji za lat 10 lub 20. Miejsce w rankingu Euro Consumer Index 2009, całkowity poziom finansowania opieki zdrowotnej a wypełnienie dwóch podstawowych postulatów Kornai a suwerenności jednostki i solidarności KONKURENCJA W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Opieka zdrowotna Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w dobie kryzysu finansowego* *Na podstawie raportu Weathering the Storm, Paul Healy, Dr Meir Pugatch and Helen Disney, Stockholm Network 2010 Od momentu zakończenia zimnej wojny kraje CEE poczyniły znaczące postępy we wdrażaniu reform opieki zdrowotnej wg modelu Bismarcka, dzięki czemu nastąpiła znaczna poprawa wyników zdrowotnych. Reformy te dotyczyły wielu aspektów, a ich sukces zachęcił wszystkich mających wpływ na kształtowanie polityki do odważnego działania. Spodziewano się, że systemy krajów CEE będą w stanie konkurować, a może nawet przewyższyć (m.in. pod względem jakości świadczonych usług) systemy opieki zdrowotnej krajów europejskich o bardziej ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej. Niestety kryzys finansowy zahamował optymistyczne plany w wielu krajach CEE, czego skutkiem może być obniżenie jakości usług medycznych. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że w 2009 roku produkt krajowy brutto (GDP) na obszarze CEE spadł o 4.3%, podczas gdy w 2008 roku wzrósł o 3%. Jeśli systemy ochrony zdrowia krajów CEE mają przetrwać ten ciężki okres, to istnieje potrzeba rozważenia nowych sposobów zapewnienia opieki zdrowotnej: wprowadzenie otwartej konkurencji w opiece zdrowotnej zmusiłoby usługodawców i ubezpieczycieli do oferowania wysokiej jakości usług i skierowałoby uwagę uczestników rynku medycznego na potrzeby pacjenta, sowego spowodowała jeszcze większą nieufność w stosunku do sektora prywatnego. Jednak reforma nadal stanowi dla nich największą szansę na sprawny i efektywny system opieki zdrowotnej. Wprowadzenie otwartej konkurencji w opiece zdrowotnej zmusiłoby usługodawców i ubezpieczycieli do oferowania wysokiej jakości usług i skierowałoby uwagę uczestników rynku medycznego na potrzeby pacjenta JAK PRZETRWAĆ BURZĘ Sugerowane w poprzedniej publikacji Stockholm Network rozwiązania służące poprawie sytuacji w systemach ochrony zdrowia w krajach CEE, miały na celu stworzenie systemów bardziej zrównoważonych, nowoczesnych i skoncentrowanych na pacjencie. Kryzys finansowy nie zmienił tych celów, zwrócił tylko uwagę na to, jak ważne jest, aby system rozwijał się bardziej wokół potrzeb pacjentów, a nie rządów. Cele te wiążą się z trzema głównymi filarami, które według niniejszego opracowania powinny tworzyć podstawę dla przyszłych reform opieki zdrowotnej na terenie CEE. Są to: otwarta konkurencja, partnerstwo publiczno-prywatne i ubezpieczenia mieszane. Otwarta konkurencja Xenia Kruszewska prezes Zarządu Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA szersze stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego mogłoby wpłynąć na podniesienie jakości usług opieki zdrowotnej równocześnie zmniejszając ciężar kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa. Ponadto otwarcie systemów opieki zdrowotnej na inicjatywę prywatną umożliwiłoby pacjentom korzystanie z rozwiązań ukierunkowanych na ich potrzeby i wybory, dzięki prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym działającym równolegle do systemu ubezpieczeń społecznych, rządy krajów CEE mogłyby wzmocnić pozycję pacjentów. Takie działania umożliwiłyby wybór planu opieki zdrowotnej dopasowanego do potrzeb pacjenta, przy jednoczesnym utrzymaniu publicznej siatki zabezpieczeń socjalnych dla osób, które nie są w stanie płacić składek. Obszar CEE ma teraz okazję do przeprowadzenia reform opieki zdrowotnej, a kryzys finansowy, jakkolwiek niemile widziany, jest dobrym bodźcem do ich rozpoczęcia. Z perspektywy politycznej, problemem może okazać się znalezienie właściwej drogi do przeprowadzenia zmian. Można się spodziewać, że ruchy konieczne do dalszej modernizacji opieki zdrowotnej w krajach CEE spotkają się z silnym oporem ze strony wyborców, u których skala kryzysu finan- Różne sektory gospodarki działają lepiej, jeśli są oparte na konkurencyjnych rynkach tj. rynkach, w których szereg podmiotów działa niezależnie, próbując zabezpieczyć interesy stron trzecich poprzez oferowanie możliwie najkorzystniejszych warunków. W Badaniach nad Naturą i Przyczynami Bogactwa Narodów Adam Smith napisał, że to nie z życzliwości rzeźnika, właściciela browaru czy bankiera możemy spodziewać się obiadu, ale z ich troski o własny interes. Zwracajmy się zatem nie do ich człowieczeństwa, ale do ich samouwielbienia i nigdy nie mówmy im o naszych potrzebach, lecz o ich zyskach. Zdanie to ilustruje naczelną zasadę konkurencji, którą jest motywacja działania. Rynki konkurencyjne motywują firmy do wytwarzania nowych produktów i rozwoju usług, tym samym dając konsumentom coraz większe możliwości wyboru. Prowadzi to do obniżenia cen towarów i usług, co nie nastąpiłoby, gdyby nie istniała konkurencja. W opiece zdrowotnej kwestia konkurencji stanowi trudny temat do dyskusji, gdyż wielu ludzi jest skłonnych pozostać przy systemie, którego celem jest wyłącznie zagwarantowanie opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych. Idea czerpania zysków z nieszczęścia i choroby obywateli wzbudza niechęć szczególnie wśród Europejczyków. Taki tok myślenia prowadzi do przekonania, że to państwo

11 KONKURENCJA W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA KONKURENCJA W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA powinno być jedynym dostawcą usług z zakresu opieki medycznej lub, że rząd powinien mieć na tym rynku przewagę, która znacząco ograniczałaby konkurencję. Stąd właśnie wynika tak mały i powolny postęp w działaniach zmierzających do wyłączenia świadczeń zdrowotnych z domeny rządów. W wielu krajach państwo jest nadal wyłącznym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie nie daje pacjentom wyboru są oni zazwyczaj zobligowani do płacenia podatków na poczet usług państwowej opieki zdrowotnej, mimo że woleliby korzystać i niejednokrotnie korzystają, z opieki prywatnej. W rezultacie pacjent ponosi podwójne koszty. Dzięki prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym działającym równolege do systemu ubezpieczeń społecznych, rządy krajów CCE mogłyby wzmocnić pozycję pacjentów Konkurencyjne systemy opieki zdrowotnej pozwalają świadczeniodawcom i ubezpieczycielom konkurować ze sobą z korzyścią dla pacjenta, który jest uprawniony do wyboru świadczeniodawcy i/lub ubezpieczyciela według swoich preferencji. Jeśli firma będzie oferować usługi wysokiej jakości, pacjent zdecyduje się z nich korzystać, co przyczyni się do generowania zysków. Natomiast podmioty, których usługi nie będą świadczone na odpowiednim poziomie, stracą klientów. Dyskusja na temat konkurencyjnej opieki zdrowotnej nie koncentruje się na nieudolności państwowej opieki zdrowotnej, ale jest skierowana przeciwko monopolowi, który pozostawia pacjenta bez prawa wyboru. Oczywiste jest, że w systemie ochrony zdrowia jest też miejsce dla państwa i jest w pełni logiczne, że świadczeniodawcy publiczni mogą konkurować na równi z podmiotami prywatnymi. Należy pamiętać, że cena monopolowa jest zawsze najwyższą z możliwych. Możemy spodziewać się, że ograniczenie wydatków na opiekę zdrowotną przez rządy państw CEE będzie miało negatywny wpływ na jakość świadczonych usług zdrowotnych. Wobec takiej sytuacji większość pacjentów będzie bezradna. Pomimo tego, że niektóre kraje CEE dają możliwość wyboru świadczeniodawcy, to wielu z nich jest finansowanych z tego samego źródła. Rozwiązanie takie, nie wpływa zatem na jakość usług w sytuacji, gdy kończą się fundusze. Konsument wybierając usługę nie kieruje się tylko i wyłącznie ceną, ale również stosunkiem ceny do jakości. Podczas recesji lepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy pacjent stara się ograniczyć swoje wydatki na opiekę zdrowotną poprzez wyszukiwanie na rynku świadczeniodawcy oferującego usługi najlepiej dostosowane do jego potrzeb. Argument, że opieka zdrowotna jest zbyt ważną gałęzią gospodarki, aby mógł ją rozwijać sektor prywatny, jest błędny. Paradoksalnie właśnie z powodu wielkiej roli, jaką odgrywa opieka zdrowotna, jej zapewnianie, wg. zasady wszystkim tak samo, nie powinno leżeć wyłącznie po stronie państwa. Chociaż zdrowie ludzkie jest dobrem osobistym, uzależnio- nym od wielu czynników genetycznych, środowiskowych oraz behawioralnych, to w wielu systemach opieki zdrowotnej pacjent nie jest traktowany indywidualnie. Partnerstwo publiczno-prywatne Popularna na zachodzie prywatyzacja jest środkiem wykorzystywanym często w celu zmniejszenia obciążenia Skarbu Państwa. Szybki rozwój sektora prywatnego sprawił, iż rządy coraz częściej rezygnują z całkowitej kontroli nad dostarczaniem pewnych usług. Obecnie w Europie usługi telekomunikacyjne, energetyczne, pocztowe i transportowe są często dostarczane przez sektor prywatny, co w rezultacie umożliwiło rozwój tych sektorów poza granicami państwa. Choć sektor niepubliczny w opiece zdrowotnej na terenie CEE jest obecnie coraz bardziej rozpowszechniony, to obecność rządu zarówno w finansowaniu, jak i zapewnianiu usług zdrowotnych jest nadal dominująca. Ponadto, wciąż istnieje niechęć wśród decydentów w stosunku do koncepcji korzystania z usług sektora prywatnego. Nie bierze się pod uwagę faktu, że dopuszczenie większej liczby usług prywatnych pomogłoby odciążyć wydatki publiczne, które powinny być przeznaczane na inny cel, np. pomoc ludziom biednym i starszym. Ograniczenie wydatków na ochronę zdrowia wpływa negatywnie na służący wszystkim obywatelom państwowy system usług medycznych. Niestety, w takiej sytuacji, to właśnie najubożsi obywatele oraz osoby starsze będą miały trudniejszy dostęp do świadczeń niż ludzie posiadający szeroki dostęp do własnych, niezależnych źródeł finansowych. Systemy ochrony zdrowia dopuszczające większe możliwości korzystania z sektora prywatnego są często zarządzane metodą od szczegółu do ogółu, tzn. decyzje pacjentów mają wpływ na działania świadczeniodawców. W pełni publiczny system opieki zdrowotnej działa natomiast w sposób odwrotny tj. wg zasady od ogółu do szczegółu cele wyznaczone przez rząd kierują działaniami świadczeniodawców. Działania prywatnych świadczeniodawców motywowane są sukcesem i wynikiem finansowym. Firma prywatna oferując usługi wysokiej jakości jest w stanie przyciągnąć większą ilość pacjentów, ma zatem możliwość dalszego rozwoju dzięki wysokim dochodom. Niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, eksperymentują ostatnio z elementami wyboru pacjenta w ramach systemu kontrolowanego przez państwo. Jednak wyniki takich rozwiązań są obecnie niejasne. Więcej partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach CEE dałoby pacjentom możliwości wyboru, zachowując jednocześnie główną rolę państwa w zapewnianiu usług opieki zdrowotnej. Partnerstwo publiczno-prywatne to w istocie układ/umowa pomiędzy rządem a świadczeniodawcą z sektora niepublicznego. Partnerstwo nie tylko zobowiązuje firmę prywatną do świadczenia usługi zgodnie z umową, ale również zmusza świadczeniodawców państwowych do jasnego określenia swoich celów w ramach takiej umowy. Systemy ochrony zdrowia muszą być finansowo zrównoważone i stabilne, aby zagwarantować pacjentom odpowiednią jakość usług zdrowotnych. Jeśli jednak świadczenie tych usług nadal zależy, tylko i wyłącznie, od finansów rządowych, mogą one być zrównoważone jedynie w takim stopniu, w jakim zrównoważone są budżety tych rządów. Kryzys finansowy pokazał, że nacisk na obniżanie kosztów w sektorze opieki zdrowotnej może być spowodowany potrzebą zmniejszenia łącznego budżetu rządu, a nie jakąkolwiek konkretną zmianą w potrzebach lub wymaganiach systemu opieki zdrowotnej. Kraje CEE odczuwają, być może zrozumiałą, tęsknotę za czasami, gdy więcej rzeczy było pewnych. Nawet jeśli system państwowy był zły, to wciąż był tym najlepiej znanym. Obecna sytuacja niepewności ekonomicznej, rosnące bezrobocie oraz coraz większa niechęć do wolnego rynku, który obwiniany jest za wystąpienie kryzysu, powoduje, że wyborcy z niechęcią patrzą na dalsze kroki zmierzające ku prywatyzacji, nawet jeśli miałyby one być teoretycznie korzystne. W związku z tym, aby zabezpieczyć możliwość przeprowadzenia reformy w przyszłości, politycy będą musieli działać bardzo ostrożnie, wzbudzając zaufanie i uzyskując zrozumienie społeczeństwa. Ubezpieczenie mieszane Celem każdego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed ryzykiem określonym w polisie i uzgodnionym z ubezpieczającym, który zobowiązuje się przejąć ryzyko w zamian za regularnie opłacaną składkę. To właśnie ryzyko stanowi podstawę wszelkich ubezpieczeń, a niepewność jego potencjalnego wystąpienia jest czynnikiem skłaniającym do wykupywania polis. Wynika to z faktu, że większość ludzi jest zazwyczaj ostrożna, więc ich odpowiedzią na wszelką niepewność są działania zachowawcze. Firmy ubezpieczeniowe przejmują ryzyko, ponieważ wierzą, że potrafią nim zarządzać osiągając jednocześnie zysk z tytułu opłacanych składek. Ubezpieczyciele są w stanie zarządzać ryzykiem m.in. dzięki możliwości oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz bilansując klientów wysokiego i niskiego ryzyka. Ważne jest, aby system rozwijał się bardziej wokół potrzeb pacjentów, a nie rządów W sektorze zdrowia ryzykiem są koszty, które pacjent musiałby ponieść w przypadku choroby. Gdyby koszty te przewyższały możliwości finansowe pacjenta, mogłyby doprowadzić do zadłużenia, a nawet uniemożliwić leczenie. W większości państw europejskich obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest on gwarantowany i zarządzany przez państwo, dzięki finansom pochodzącym z podatków lub ze składek obowiązkowych połączonych ze współpłaceniem przez pacjenta. Takie społeczne ubezpieczenie zdrowotne dzieli ryzyko pomiędzy całą populację i opiera się na państwie dla zagwarantowania większej pewności. Natomiast, prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje swym zasięgiem tylko posiadaczy polisy, którzy płacą składki, a nie regularny podatek. Jednym z argumentów przeciwko społecznym ubezpieczeniom zdrowotnym jest ograniczanie wyboru pacjenta, poprzez narzucanie mu konieczności korzystania z państwowego ubezpieczenia zdrowotnego bez możliwości samodzielnej decyzji, co do wyboru ubezpieczyciela. Co więcej, prawa wynikające ze społecznego ubezpieczenia zdrowotnego są zmienne, ponieważ ustanawia je rząd w procesie legislacyjnym. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku ubezpieczeń prywatnych, gdzie na prawa wynikające z umowy obywatel dobrowolnie wyraża zgodę, i które są ustanowione pomiędzy ubezpieczycielem i osobą ubezpieczaną. Istotne jest, że w ramach społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi mogą być również świadczone znacznej liczbie obywateli, którzy nie uczestniczą w ich opłacaniu. Ponadto osoby opłacające składki mogą mieć wrażenie, że ilość wniesionych przez nich opłat nie ma związku z ich indywidualnym wykorzystaniem. W rezultacie, pacjenci mogą korzystać nieodpowiednio lub wręcz niepotrzebnie z usług medycznych, tym samym powodując straty w systemie opieki zdrowotnej. Sposób organizacji systemów społecznego ubezpieczenia zdrowotnego powoduje, że pacjenci czują się zwolnieni z ponoszonych kosztów. W związku z tym nie są świadomi istnienia tańszych, lecz równie skutecznych sposobów leczenia, twierdząc przy tym, że taka analiza nie jest ich obowiązkiem.

12 MNiSW - 2 Index Copernicus - 4,77 Leszek Gapski, Impresja PS_NR_02_2010.indd :40:48 C M Y CM MY CY CMY K Polpharma_Pyralgin_rek_277_T_a_205x290mm.pdf :43 ISSN Leszek Gapski, Las nad Narwią Okladka_wers_I_III_krzyw.indd :06:00 MNISW 4 IC 3,59 ISSN Zbigniew Maciejewski, Impresja morska Onkologia_6_2009.indd :33:10 Nakład do 7000 egz. ISSN Acta Balneologica Uprzednio Balneologia Polska Czasopismo ukazuje się od 1905 r. KWARTALNIK STYCZEŃ MARZEC TOM LII NUMER 1 (119)/2010 ISSN QUARTERLY JANUARY MARCH TOM LII NUMBER 1 (119)/2010 ISSN MEDYCYNA UZDROWISKOWA MEDYCYNA FIZYKALNA BIOKLIMATOLOGIA VARIA HEALTH-RESORT MEDICINE PHYSICAL MEDICINE BIOCLIMATOLOGY VARIA CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ JOURNAL OF THE POLISH BALNEOLOGY AND PHYSICAL MEDICINE ASSOCIATION W NUMERZE M. IN.: Ocena terapii przeciwbólowej metodą wielokrotnego impulsu Wpływ sztucznych kąpieli kwasowęglowych na układ krążenia Terapia prądami TENS i Traberta Zastosowanie naświetlań i kąpieli w łuszczycy Kierowanie chorych na zabiegi fizykoterapeutyczne Lecznictwo uzdrowiskowe a medycyna transplantacyjna Chorzy z przewlekłą chorobą nerek w sanatorium Warunki bioklimatyczne Przerzeczyna-Zdroju Mikroorganizmy w wodach siarczkowych Chemiczne i biochemiczne właściwości wód mioceńskich Czasopismo jest indeksowane w MNiSW, Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej miesięcznik Poradnik Stomatologiczny Rok X Nr 2 (98) luty 2010 cena 12,50 zł DWUMIESIĘCZNIK MNiSW 4 IC 3.09 współczesna TOM 5 / nr 1 (17) 2010 rok Alergologiainfo Cena 15 zł DWUMIESIĘCZNIK Onkologia Acta Balneologica w prenumeracie i internecie (uprzednio Balneologia Polska ) Cena rocznej prenumeraty (4 kolejne wydania) 50 zł dla członków Towarzystwa i studentów 90 zł dla instytucji i osób nie będących członkami Towarzystwa Acta Balneologica - oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej publikuje recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej - balneologii, bioklimatologii, medycyny fizykalnej, fizjoterapii, krioterapii, rehabilitacji. TOM 6 / nr 6 (32) listopad/grudzień 2009 rok info Cena 15 zł FUNDUSZE UE Dotacje unijne receptą na stabilny rozwój placówek ochrony zdrowia Receptę na problemy finansowe systemu opieki zdrowotnej w Polsce mogą stanowić fundusze unijne, które w obecnym okresie programowym są w znacznej części przeznaczone na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia. Wśród priorytetów, w obecnej perspektywie finansowej, znajduje się poprawa zdrowia społeczeństwa, co implikuje rozwój placówek oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Podmioty związane z ochroną zdrowia mogą szukać możliwości dofinansowania w programach krajowych (PO Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki), a także w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Wsparcie w programach zarządzanych centralnie jest skierowane do podmiotów o ponadregionalnym zasięgu działania, zaś programy regionalne są przeznaczone na realizację przedsięwzięć regionalnych i lokalnych. Zasadniczo w każdym RPO istnieje priorytet, działanie lub poddziałanie, w ramach którego wspierane są projekty z zakresu rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia. Dotacje unijne są w szczególności przeznaczone na: budowę, rozbudowę, modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia przystosowujące do norm prawa krajowego i unijnego, wyposażenie placówek ochrony zdrowia w zaawansowaną aparaturę i sprzęt medyczny, zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, np. aparatury USG i EKG, endoskopów, tomografów, budowę kompleksowych systemów zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz informatyzacji świadczonych usług. prawę jakości i standardu świadczonych usług medycznych. Z uwagi na ilość programów unijnych, w ramach których dotacje mogą uzyskać placówki medyczne, każdy projekt powinien być poddany dogłębnej analizie celem zidentyfikowania najkorzystniejszego programu pod kątem szans uzyskania dotacji oraz optymalizacji możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania. Warto wiedzieć, że istnieje szereg alternatyw pozwalających na rozwój podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, niekoniecznie związanych z główną działalnością placówki. Receptę na problemy finansowe systemu opieki zdrowotnej w Polsce mogą stanowić fundusze unijne Innowacyjne badania - przyszłość medycyny Innowacyjność branży medycznej, w tym rozwój nowych wyrobów i technik medycznych umożliwią projekty badawcze. W ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzone samodzielnie prace B+R włącznie z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w projekt oraz wydatkami poniesionymi na zakup wyposażenia laboratoryjnego, materiałów i surowców. Ponadto, do uzyskania dotacji kwalifikują się także koszty związane z amortyzacją budynków, nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, zakupem badań, usług doradczych, a także koszty operacyjne i ogólne. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację nawet na poziomie 70% wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość ta zależy jednak od statusu przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonych prac (odrębne pułapy dla badań przemysłowych obejmujących zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz prac rozwojowych dot. wykorzystania wyników badań przemysłowych i dostępnej wiedzy do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług). Kliniczna ocena skuteczności szczoteczki do zębów Oral-B Aktualne poglądy na temat substytutów cukru Orthodontic w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów leczonych aparatami stałymi Wykorzystanie pozycjonerów Akromegalia Otoczenie gabinetu stomatologicznego a strategia jego rozwoju Okluzja jako kluczowy problem w implantologii dentystycznej Dzierżawa pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakładzie Chirurgia jednego dnia opieki zdrowotnej Poradnik Stomatologiczny MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO 2008/4 część I /tom XII Wziewne glikokortykosteroidy w monoterapii astmy oskrzelowej Znaczenie małego stopnia systemowego zapalenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Psychosomatyka w alergologii astma oskrzelowa Siarczan magnezu w zwiększonej dawce podawany dożylnie u pacjentów z zaostrzeniem astmy oskrzelowej Pokrzywka w chorobach nowotworowych Wieku Rozwojowego Dawniej Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego Nr 2 część I styczeń-marzec tom XII 2008 Warszawa ISSN X Developmental Period Medicine MIOPATIA NITKOWATA IZOLOWANE I ZESPOŁOWE FORMY NIEDROŻNOŚCI PRZEŁYKU ASPEKTY GENETYCZNE ZESPÓŁ HIPER-IGE Z MUTACJĄ W GENIE STAT3 ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG STĘŻENIA 25-HYDROKSYWITAMINY D ORAZ MARKERÓW OBROTU KOSTNEGO W SUROWICY KRWI DZIECI NA DIECIE WEGETARIAŃSKIEJ SUPLEMENTOWANEJ PREPARATEM WAPNIOWO-WITAMINOWYM ZAKAŻENIE BACILLUS CEREUS U NOWORODKA Z NIEWIARYGODNIE MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA SEVEN WEEKS CERVICAL PREGNANCY IN 16 YEARS OLD MULTIPARA TREATED SUCCESSFULLY WITH METHOTREXATE PLAMY SOCZEWICOWATE OBJAW DIAGNOSTYCZNY ZESPOŁU PEUTZ-JEGHERSA LIMFOCYTY T REGULATOROWE U DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ NERCZAK ZARODKOWY U DZIECI I MŁODZIEŻY CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE EKSPRESJA KIR-NKAT2 I ZDOLNOŚĆ TWORZENIA MONOCYTOIDALNYCH KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH U DZIECI DIAGNOZOWANYCH W KIERUNKU ZABURZEŃ ODPORNOŚCI DONIESIENIE WSTĘPNE Czasopismo indeksowane w INDEX MEDICUS/MEDLINE oraz Index Copernicus ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA, t. XLI, NR 4, October-December 2009 Ocena dawek fizycznych w punktach pęcherza i odbytnicy w zależności od zastosowanego aplikatora do brachyterapii HDR Zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii w leczeniu odosobnionego guza włóknistego lewego oczodołu opis przypadku i przegląd literatury Nowoczesne leczenie nerwiaków nerwu słuchowego: radiochirurgia Sprawozdanie z VII Międzynardowych Warsztatów Akademickich Rolnictwo, technika, zdrowie i życie Sprawozdanie z Konferencji w Berlinie ECCO 15 ESMO 34 XLI 4/2009 Onkologia info ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA ANAESThESIOLOGY INTENSIVE ThERAPY Kwartalnik Październik-Grudzień Tom XLI Numer 4/2009 p-issn Quarterly October-December Volume XLI Issue 4/2009 e-issn W numerze: Tracheal cuff pressure Blokada splotu szyjnego Znieczulenie przewodowe w urazach Acute pain service results Zapalenie płuc u chorych OIT Wsteczna intubacja tchawicy Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Antykoagulacja podczas hemodiafiltracji Antybiotykoterapia zapalenia płuc Opieka nad dawcami narządów Miscellanea Czasopismo Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Official Journal of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE (PubMed), ELSEVIER, MNiSW, Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej Prasa medyczna dla lekarzy Medi Press ul. Niedźwiedzia 12 a Warszawa tel.: fax w. 205 Należy jednak pamiętać, że przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy unijnych nie mogą dotyczyć finansowania bieżącej działalności placówek, czyli procesu świadczenia usług i porad medycznych. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe większość środków jest przeznaczona dla zakładów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z NFZ. Przede wszystkim wspierane są projekty podnoszące poziom świadczenia usług specjalistycznych ważnych dla regionu, np. z zakresu: kardiologii i chorób układu sercowo-naczyniowego, onkologii i chorób nowotworowych, ortopedii i rehabilitacji, chorób zakaźnych, neurologii. Reasumując, Regionalne Programy Operacyjne stanowią główne źródło wsparcia projektów mających na celu po- Możliwe jest również uzyskanie dotacji na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego związanego z branżą medyczną. Instrumentem wsparcia tego typu projektu jest poddziałanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie dedykowane jest dla nowych inwestycji dotyczących działalności B+R przy wzroście zatrudnienia netto minimum 10 osób personelu badawczego. Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorcy (30-70%). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN. Należy jednak podkreślić, że dla odniesienia sukcesu w procesie ubiegania się o dotację konieczne jest właściwe zdefiniowanie projektu, prawidłowa identyfikacja beneficjenta ( kryterium wejścia, jakim jest lista podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie) oraz posiadanie potencjału niezbędnego do spełnienia kluczowych kryteriów oceny. Powyższe aspekty oraz odpowiednie przygotowanie

13 FUNDUSZE UE PREZENTACJA FIRM CZŁONKOWSKICH dokumentacji skutkowały przyznaniem dotacji m.in. na rozbudowę i doposażenie Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego na kwotę 29 mln PLN. Proces pozyskiwania wsparcia na inwestycje z ochrony zdrowia jest więc procesem skomplikowanym i trudnym do całościowego objęcia przez Wnioskodawcę. Dlatego też, zanim zaczniemy pracę nad wnioskiem, warto nawiązać współpracę z doświadczonym doradcą, który przeprowadzi 20 października br., większością głosów, Parlament Europejski przyjął zaostrzoną Dyrektywę o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zmiany w Dyrektywie koncentrują się na zobowiązaniach płatniczych sektora publicznego. Podmioty publiczne państw członkowskich będą zobowiązane do regulowania płatności w okresie 30 dni kalendarzowych. Odstępstwa od 30-dniowego terminu płatności będą akceptowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Dla placówek państwowych, świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, okres ten może zostać przedłużony do 60 dni. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić wyjątkowe rozwiązania w tym zakresie. Inne zmiany w Dyrektywie to m.in. wzrost odsetek ustawowych z 7% do 8% oraz zastrzeżenie, że państwa członkowskie, uchylając się od zobowiązań z tytułu odsetek, dopuszczają się działań nieetycznych. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Producent ponad 6000 wzorów narzędzi medycznych o światowych parametrach jakościowych oraz dystrybutor takich grup produktów jak: chirurgia ogólna, stomatologia, laryngologia, ginekologia, neurochirurgia, kardiologia, systemy kontenerowe, endoprotezy, systemy motorowe, osteosynteza, nici chirurgiczne, protezy naczyniowe, pompy infuzyjne i strzykawkowe, systemy do drenażu ran, zestawy do anestezjologii, aparaty do dializy wraz z wyposażeniem, zestawy do urologii, materiały medyczne PRAWO UE Klienta przez złożony etap pozyskiwania dotacji. Najlepsze firmy doradcze bezpłatnie analizują potencjalne projekty, czy dana inwestycja ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Jest to zdecydowanie najistotniejszy element całego procesu pozyskania środków pomocowych z UE. Agnieszka Jasińska, Krzysztof Herod Wettin Group Sp. z o.o. Zaostrzenie przepisów Dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, w ciągu kilku tygodni, dokument zostanie przyjęty przez Radę UE, po czym Dyrektywa zastąpi dotychczas obowiązującą Dyrektywę 2000/17/EC o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Państwa Członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do krajowych porządków prawnych. EUCOMED popiera zaostrzenie przepisów Dyrektywy. John Wilkinson, CEO Eucomed, skomentował głosowanie w Parlamencie następująco: Początkowo wiele państw członkowskich usiłowało wykluczyć sektor ochrony zdrowia ze wszelkich zobowiązań. Obecnie Dyrektywa określa 30 dniowy termin płatności dla świadczeniodawców usług zdrowotnych, przedłużalny do maksimum 60 dni. Jest to bardzo dobra wiadomość dla naszej branży, której klientami są w większości przypadków publiczni świadczeniodawcy usług zdrowotnych. Tworzą ją przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z kryzysem ekonomicznym. W gestii państw członkowskich leży teraz odpowiednia implementacja nowych przepisów na poziomie krajowym. PREZENTACJA FIRM CZŁONKOWSKICH do transfuzji i infuzji, środki dezynfekcyjne, płyny do żywienia pozajelitowego. Produkowane przez nas narzędzia są w chwili obecnej eksportowane w ponad 90% między innymi na tak wymagające rynki świata jak: Japonia, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Korea, Meksyk Brazylia, Australia. Oferujemy również możliwość wykonania narzędzi zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, na podstawie narzędzi już istniejących w katalogu. Aesculap Chifa ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl CEMED.INFO Sp. z o.o. CEMED.INFO zajmuje się kompleksową obsługą, szkoleniami i profesjonalnym doradztwem dla wytwórców wyrobów medycznych w zakresie: wdrażania systemów zarządzania jakością wg. norm ISO 13485, wymagań ustawy o wyrobach medycznych i dyrektywy 93/42/EEC (MDD), norm zharmonizowanych związanych z oceną zgodności wyrobów medycznych, systemów bezpieczeństwa jądrowego w pracowniach RTG. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce zarządzania jakością, oznaczenia CE i rejestracji wyrobów. Dla niektórych wyrobów medycznych zapewnia kompleksową HAMMERmed Sp. z o.o. Sp. k. Hammermed to dynamicznie rozwijająca się firma z branży wyrobów medycznych niezbędnych w procesie m.in. leczenia chorób układu pokarmowego, naczyniowego, moczowego, intensywnej terapii, ginekologii. Firma powstała w 2001 r. i dzięki stałemu rozwojowi jest dziś jednym z największych dystrybutorów specjalistycznego sprzętu medycznego w Polsce. Hammermed jest oficjalnym dystrybutorem firm: Cook Medical, Allergan, Given Imging, Vascutek, RanD, Cytori, Bârrx, Pnn Medical. Świadczy też usługi jako niezależny dystrybutor logistyczny. Impuls-Med Sp. z o.o. Sp. k. Firma Impuls-Med rozpoczęła działalność w 1991 r. W 2002 roku uruchomiono nowy dział produkcji, zajmujący się wytwarzaniem kompresów niejałowych oraz jałowych, które są wyrobami medycznymi klasy IIa. W 2004 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 13485:2003 (certyfikat wydany przez Det Norske Veritas DNV). Wszystkie produkowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy Rady 93/42/EWG i są oznakowane znakiem CE. obsługę; po uzyskaniu autoryzacji ze strony wytwórcy, w jego imieniu przeprowadza ocenę, w tym zleca niezbędne badania, opracowuje i nadzoruje wymaganą dokumentację, zgłasza wyrób do prezesa URPL, sprawuje nadzór nad zgodnością wyrobu w kontekście nowelizacji norm i przepisów, uczestniczy w systemie nadzoru posprzedażnego. Podstawowe informacje o obowiązujących procedurach, a także aktualności szkoleniowe znajdziecie Państwo w sieci. CEMED.INFO Sp. z o.o. ul. Zamiejska 46/ Gdańsk Celem i misją firmy jest budowanie długoterminowych relacji z klientami i dostawcami, dostarczanie wysokiej jakości wyrobów medycznych do szpitali i klinik oraz zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta. Wszystkie wyroby będące w ofercie firmy posiadają certyfikaty CE. Hammermed organizuje warsztaty, propaguje innowacyjne metody leczenia, bacznie obserwuje krajowe i zagraniczne procesy legislacyjne dotyczące materiałów medycznych. HAMMERmed ul. Kopcińskiego 73/ Łódź W 2009 r. firma zmieniła profil działania. Z firmy typowo produkcyjnej, wytwarzającej produkty dla innych marek, stała się firmą promującą własną markę oraz sprzedającą produkty innych globalnym firm. Od r. staliśmy się wyłącznym dystrybutorem produktów Wound Care firmy Coloplast na rynku polskim. Aktualnie poszerzamy działalność na rynku specjalistycznych materiałów opatrunkowych. W naszej ofercie handlowej znajdują się również produkty Systagenix Wound Management oraz Smith&Nephew. Impuls-Med Sp. z o.o. Sp. k. ul. Moniuszki Pabianice

14 PREZENTACJA FIRM CZŁONKOWSKICH PREZENTACJA FIRM CZŁONKOWSKICH Medtronic Poland Sp. z o.o. Medtronic jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii medycznych, oferującym najnowocześniejsze produkty z zakresu terapii i diagnostyki chorób przewlekłych m. in. chorób serca, cukrzycy, problemów neurologicznych, chorób kręgosłupa oraz chorób naczyniowych. Zapewnia najnowocześniejsze technologie chirurgiczne. Poprzez innowacyjność produktową i technologiczną Medtronic konsekwentnie buduje pozycję lidera. Główna siedziba firmy znajduje się w Minneapolis w USA. Medtronic zatrudnia ponad osób, a produkty firmy są obecne w 120 krajach. Firma powstała w 1949 r. w USA, początkowo jej twórcy zajmowali się naprawą sprzętu medycznego w miejscowych szpitalach. Współpracując ściśle z lekarzami, szybko przeszli do projektowania i budowania nowych urządzeń medycznych. W 1957 r., współtwórca firmy - Earl Bakken opracował pierwszy przenośny rozrusznik serca zasilany z zewnętrznej baterii. W Polsce firma Medtronic jest bezpośrednio obecna od 2001 r. i zatrudnia ok. 130 osób. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska Warszawa Philips Polska Sp. z o.o. Philips upraszcza opiekę medyczną skupiając się w procesie leczenia przede wszystkim na pacjencie. Poprzez kombinację potrzeb człowieka oraz wiedzy i doświadczenia medycznego Philips wprowadza innowacyjne rozwiązania, poprawiające jakość ludzkiego życia przy możliwie niskich kosztach. Technologia idose umożliwia zredukowanie dawki promieniowania podczas badania tomografem komputerowym nawet o 80% w stosunku do badań wykonywanych tradycyjnie bez utraty jakości obrazu. Innowacja xmatrix, wyróżnia firmę na rynku echokardiografów zapewniając lepsze pole widzenia. Philips jako pierwszy wprowadził innowacyjne rozwiązanie w ramach opieki medycznej w domu, które łączy zdalnie aparaturę pacjenta z jego opiekunami medycznymi i szpitalem, wspierając niezależny tryb życia seniorów i osób przewlekle chorych. Wszystkie aspekty są ważne, dlatego firma posiada w swoim portfolio sprzęt niemal z każdej dziedziny, dostarczając rozwiązania dla całej placówki medycznej. Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 B Warszawa METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o. Sp. k. Firma istnieje od 1992 r. Posiada własny zespół badawczo-rozwojowy. Innowacyjne rozwiązania chronione są wieloma patentami. Proces wytwarzania wyrobów i ich serwis są zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i ISO Metrum jest jedynym w Polsce producentem aparatów kriochirurgicznych na podtlenek azotu oraz urządzeń do krioterapii miejscowej zasilanych ciekłym dwutlenkiem węgla. Najnowszy wyrób to aparat do krioterapii miejscowej zasilany ciekłym azotem, w którym zastosowano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pacjenta i terapeuty i poprawiające ekonomikę pracy. Firma oferuje jedyną na świecie kriosondę z płynną regulacją mocy chłodniczej. Metrum pierwsze w świecie zastosowało ciekłe powietrze do schładzania komór kriogenicznych. Firma produkuje urządzenia do presoterapii, terapii ozonem, a najnowszą gałęzią produkcji są lasery stosowane w wielu dziedzinach medycyny. Metrum jest dystrybutorem innych produktów medycznych. METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zielna Blizne Łaszczyńskiego Synektik Sp. z o.o. Synektik dostarcza wiodące na rynku rozwiązania informatyczne, nowoczesne technologie oraz pełny zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie radiologii. Jest producentem oprogramowania typu PACS (ARPACS) umożliwiającego prowadzenie pracowni diagnostyki obrazowej. Oprogramowanie służy do rejestracji, wizualizacji, opisu i archiwizacji danych obrazowych. Prowadzimy Laboratorium Badawcze wykonujące testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatury rtg. Dysponuje ono ekipami pomiarowymi na terenie całego kraju. Ponad 700 testów wykonywanych rocznie stwarza warunki do gromadzenia doświadczeń pozwalających na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Akredytacja PCA nr AB 703 potwierdza nasze kompetencje. Zajmujemy się sprzedażą aparatury medycznej. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Siemens. Prowadzimy serwis aparatury obrazowej (CT, MRI, NM, RTG), pod opieką którego znajduje się aparatura w placówkach ochrony zdrowia w kraju i za granicą. Synektik Sp. z o.o. Rakowiecka Warszawa PERUKPOL s. c. Perukpol jest producentem i importerem peruk-protez włosów. Firma istnieje od 1999 roku. Perukpol jest generalnym przedstawicielem firmy Revlon. W szerokiej gamie modeli znajdują się również peruki z własnej kolekcji firmy oraz akcesoria związane z perukami. Stworzenie kompleksowej bogatej oferty, wysoka jakość oferowanych produktów, znajomość najnowszych trendów we wzornictwie i kolorystyce, profesjonalna obsługa, ciągłe dostawy, bezpłatne szkolenia, to elementy, które pozwoliły firmie stać się liderem w dziedzinie perukarstwa. Perukpol realizuje wnioski refundowane przez NFZ, oferuje także bezpłatne szkolenia dla kontrahentów, pomoc w aranżacji punktów sprzedaży, bezpłatne wyposażanie sklepów np. w głowy do prezentacji peruk, testery itp. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy i współpracy! PERUKPOL s.c. ul. Korzeniowskiego Warszawa SYNTHES Sp. z o.o. Synthes Sp. z o.o. jest filią firmy Synthes Inc. z główną siedzibą w Szwajcarii. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w dniu r. rozpoczęliśmy działalność jako oficjalny przedstawiciel produktów Synthes w Polsce. Produkty Synthes są dostępne na polskim rynku już od ponad 10 lat. Nasza oferta zawiera narzędzia z napędem mechanicznym, instrumenty i implanty do zespalania złamań niezbędne w chirurgii urazowej kości długich, kręgosłupa i szczękowo-twarzowej. Równie ważne są oferowane przez nas: zaplecze techniczne i szkolenia dla klientów prowadzone przez doświadczony personel. Szkolenia dla współpracujących z nami chirurgów i personelu medycznego, z udziałem międzynarodowych ekspertów, organizowane są w ścisłej współpracy z AO/ASIF. W ciągu 7 lat uczestniczyło w nich w Polsce ponad 400 chirurgów i 200 członków personelu medycznego. SYNTHES Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Partnerami firmy są m. in. sklepy medyczne, szpitale, fundacje amazonek, salony fryzjerskie oraz indywidualni klienci. Wysoka jakość implantów i instrumentów Synthes jest główną przyczyną międzynarodowego sukcesu tej marki.

15 TAM BYLIŚMY Seminarium Dostępne środki wspierania publicznego sektora medycznego przez przemysł 24 sierpnia br. odbyło się seminarium Dostępne środki wspierania publicznego sektora medycznego przez przemysł. Legalne środki marketingowe (sponsoring, darowizny, próbki, premie) w relacjach z lekarzami i szpitalami oraz zasady ich stosowania. Pretekstem do jego organizacji była analiza opublikowanego w lipcu 2010 r. raportu NIK o wynikach kontroli realizacji zakupów sprzętu medycznego i leków przez szpitale kliniczne oraz finansowania przez dostawców różnych sfer działalności tych szpitali, w tym dotyczących badań klinicznych, obejmującej lata Przekaz raportu sprowadzał się do konkluzji, iż w sektorze ochrony zdrowia panuje korupcja na wielką skalę i jest to miejsce budowania relacji korupcjogennych. Główne zarzuty odnosiły się do sposobu organizacji badań klinicznych, ale dotyczyły również sponsoringu lekarzy, przekazywania próbek oraz spotkań promocyjnych. Raport stwierdza, że brakuje standardów etycznych po stronie szpitali. Jak zauważono, NIK krytykuje, nie proponując jednocześnie żadnego standardu działania. POWITANIE NOWYCH CZŁONKÓW Mamy zaszczyt i przyjemność powitać w gronie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED firmy: Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO Sp. z o.o. MEDstorm Sp. z o.o. ABENA Polska Sp. z o.o. Wszystkim życzymy, aby członkowstwo w Izbie POLMED i wynikające z niego korzyści przyczyniły sie do dalszych sukcesów oraz umacniania pozycji firmy na rynku wyrobów medycznych. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Powołanie Komisji ds. innowacji Decyzją Zarządu Izby POLMED z dnia roku, powołana została Komisja ds. innowacji. Podstawą podjętej decyzji było założenie, iż branża wyrobów medycznych należy do najbardziej innowacyjnych na świecie, a Izba POLMED jest jej największym reprezentantem w Polsce. Głównym celem nowo powołanej komisji będzie aktywizacja działań w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie. W dniu roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. innowacji, na którym określono główne zadania: nawiązanie dialogu z decydentami w celu stworzenia mechanizmów, które umożliwią stosowanie w praktyce w polskim systemie ochrony zdrowia innowacyjnych rozwiązań, sprawdzonych już w najbardziej rozwiniętych krajach świata, wypracowanie wspólnie z decydentami przejrzystych procedur wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, doprowadzenie do stworzenia mechanizmów współpłacenia pacjentów za innowacyjne rozwiązania w sytuacjach, gdy nie ma możliwości pełnego sfinansowania określonej procedury ze środków publicznych, wykazywanie korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych technologii dla pacjentów a także w dłuższej perspektywie - dla budżetu Państwa. W trakcie posiedzenia wybrano władze Komisji. Na przewodniczącego powołany został Pan Piotr Skup z firmy Olympus. Wiceprzewodniczącą została Pani Joanna Morgan z firmy Alcon. Firm Farmaceutycznych INFARMA. Dokonano krytycznej oceny raportu NIK, uznano, że jest on płytki i w sposób automatyczny ocenia lekarzy. Jednocześnie zwrócono uwagę na występujące obecnie główne nieprawidłowości np. fakt, że szpitale źle przyjmują darowizny (brak opinii Rad Społecznych). Często dyrektorzy placówek przyjmują sprzęt, a następnie kupują drogie części zamienne i odczynniki, narażając się w ten sposób na zarzut niegospodarności. Jak poinformowano na spotkaniu, obecnie ABW prowadzi bardzo wiele postępowań o niegospodarność przeciwko dyrektorom szpitali. Podkreślano, że firmy mogą czuć się bezpiecznie, jeżeli prawidłowo ewidencjonują przekazanie darowizn powinno być to przeprowadzone proceduralnie. Zwracano uwagę na zagrożenie oskarżenia pracowników firm medycznych o łapownictwo, a także nakłanianie lekarzy do składania fałszywych zeznań. TAM BYLIŚMY Wystawa MEDTEC Ireland w Galway W dniach września 2010 r. po raz 10-ty odbyła się w Galway największa w Irlandii wystawa sprzętu i aparatury medycznej MEDTEC Ireland. Zgromadziła ona ponad 100 wystawców z Irlandii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Francji i Szwajcarii. Organizatorzy oceniają, iż tegoroczną imprezę odwiedziło ok osób. Prezentowane były zarówno gotowe urządzenia i aparatura medyczna jak i komponenty oraz podzespoły mające zastosowanie w tej branży. Wystawie towarzyszyła konferencja poświęcona najnowszym rozwiązaniom innowacyjnym w medycynie. XVIII edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA w Łodzi odbyła się w dniach września br. Od lat jest to jedno z najważniejszych branżowych spotkań specjalistów. W tegorocznej edycji wzięło udział 252 wystawców z 11 krajów świata - Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Włoch. Wśród nich firmy członkowskie Izby POLMED. Podczas trzech dni targowych ekspozycję odwiedziło gości. Po raz pierwszy w historii wystawy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, na którym prezentowane były możliwości współpracy biznesowej polskich firm z sektora sprzętu i aparatury medycznej z rynkiem irlandzkim oraz materiały informacyjne nadesłane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Ocenia się, iż w trakcie wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 200 osób reprezentujących firmy produkcyjne i handlowe z branży medycznej, ośrodki badawczo-rozwojowe i uniwersyteckie oraz szeroko rozumiany sektor usług medycznych. Nawiązane w trakcie imprezy kontakty z miejscowymi firmami w perspektywie mogą zaowocować zwiększeniem polskiego eksportu sprzętu i aparatury medycznej do Irlandii. W ocenie przedstawicieli WPHiI Ambasady RP w Dublinie, z uwagi na istniejące w Irlandii spore zainteresowanie szeroko rozumianą branżą medyczną, polskie firmy z tego sektora powinny rozważyć możliwość bezpośredniego uczestnictwa w przyszłorocznej wystawie MEDTEC Ireland w formie np. wspólnego stoiska zorganizowanego pod patronatem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Kolejna edycja MEDTEC Ireland odbędzie się w dniach września 2011 r. w Galway. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: Międzynarodowe Targi REHABILITACJA Równolegle z targami odbył się Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Naukowcy z Polski i zagranicy uczestniczyli w 15 sesjach tematycznych, 46 prezentacjach oraz zapoznali się z tematyką ponad 92 plakatów naukowych. W kongresie, konferencjach i spotkaniach targowych uczestniczyło ponad specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy, fizjoterapeutów, dyrektorów placówek medycznych, przedstawicieli ośrodków odnowy biologicznej, sanatoriów, pedagogów oraz przedstawicieli instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Prowadzący seminarium podkreślił, że obecnie najlepsze standardy działania w branży proponują Kodeksy Etyki Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Zaznaczono jednocześnie, iż istnieje powszechna świadomość, że gdyby nie wsparcie firm, znacznie obniżyłby się poziom edukacji lekarzy.

16 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED była jednym z wystawców oraz organizatorem warsztatów: Ustawa o wyrobach medycznych nowe obowiązki dla rynku ochrony zdrowia. Z uwagi na aktualność tematu (ustawa weszła w życie r.), warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich prawie 80 osób. Niestety, brak aktów wykonawczych do ustawy uniemożliwił prelegentom udzielenie odpowiedzi na niektóre z zadanych pytań. Dlatego też uczestnicy warsztatów otrzymają informacje po ukazaniu się rozporządzeń do ustawy, będą one również dostępne na org.pl. 28% 14% 4% 16% TAM BYLIŚMY 21% 9% 8% Jak co roku prezentowana przez firmy ekspozycja zawierała wiele innowacyjnych wyrobów i jak zwykle tylko część z nich mogła otrzymać Złoty Medal Targów oraz wyróżnienie. Wśród laureatów były także firmy członkowskie Izby PO- LMED: STANLEY Sp. z o.o. Złoty Medal oraz VITAFON PL Wyróżnienie. Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności. CO? GDZIE? KIEDY? ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH: ZASADY SPORZĄDZANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WARSZAWA, 29 LISTOPADA 2010 R. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED oraz Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania SIWZ i prawami wykonawców podczas przygotowywania postępowania. Warsztaty przeznaczone są dla pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce (zarówno wykonawców jak i zamawiających). Wykładowca: Małgorzata Stachowiak Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych z środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz tworzeniu systemu kontroli przestrzegania procedur dla środków krajowych i unijnych. Atestator uprawniony do prowadzenia badania zamawiających udzielających zamówień sektorowych. W latach Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Zakamycze. W programie warsztatów zostaną omówione m.in.: Konferencja Rewolucja na rynku leków - szanse i zagrożenia Pod takim tytułem odbyła się w dniu 30 września br. w Warszawie konferencja Akademii Menedżera Zdrowia związana z projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. O zmianach, jakie niesie ze sobą powyższa ustawa, wątpliwościach i propozycjach ich rozwiązań dyskutowali: Marek Twardowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Artur Fałek dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Wojciech Matusewicz prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, Stanisław Maćkowiak prezes Federacji Pacjentów Polskich, Cezary Śledziewski prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Jerzy Toczyski prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Mariusz Ignatowicz ekspert z PricewaterhouseCoopers Polska, Tomasz Faluta członek Zarządu Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA, Piotr Kula prezes Zarządu PharmaExpert, Grzegorz Kucharewicz prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zdaniem wiceministra Twardowskiego jest to najważniejsza ustawa ostatnich lat, porządkująca wreszcie rynek farmaceutyczny, eliminująca nieuczciwe rabatowanie i leki za grosz. Dyrektor Fałek podkreślał, że ustawa ma na celu zniwelowanie barier w dostępie do leków dla osób przewlekle chorych oraz zapewniał, że wejście w życie ustawy nie spowoduje wzrostu dopłat pacjentów do leków refundowanych. Przedstawiciele INFARMY, PharmaExpert i Federacji Pacjentów Polskich wyrażali obawy, że wbrew deklaracjom projektodawców pacjenci będą zmuszeni dopłacać do leków refundowanych sumy większe niż obecnie. Podstawą pojawienia się takich obaw są symulacje przygotowane przez firmy badające rynek. Jednocześnie prezes Toczyski pozytywnie ocenił zmiany mające wprowadzić przejrzystość refundacji leków. Projekt ustawy wprowadza m.in. obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych. Zdaniem prezesa Kucharewicza aptekarze obawiają się, że nie będzie jasnych kryteriów kontraktów z Funduszem. Podkreślał, że gdyby jednak umowy miały obowiązywać, powinny mieć one jeden wzór stosowany przez wszystkie oddziały wojewódzkie. Zwracał także uwagę, iż zapis mówiący, że podstawą limitu finansowania leku będzie najwyższa spośród najniższych cen hurtowych, które pokrywają co najmniej 15 proc. miesięcznego obrotu w danej grupie, spowoduje, że około 30 proc. aptek może zniknąć z rynku. Formalne wymogi wobec SIWZ Informacje o charakterze organizacyjnym dot. SIWZ Tworzenie formularzy i zasady korzystania Opis przedmiotu zamówienia Warunki udziału w postępowaniu, a przesłanki wykluczenia i żądane dokumenty po zmianach ustawy z uwzględnieniem orzecznictwa KIO Kryteria i opis sposobu ich spełniania. Zasady dokonywania oceny Inne istotne elementy SIWZ Miejsce i termin: warsztaty odbędą się w Warszawie, 29 listopada 2010 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 Koszt udziału w warsztatach wynosi: 300 zł za osobę dla firm członkowskich Izby 400 zł za osobę dla firm spoza Izby Kwota ta obejmuje jednodniowy wykład w Warszawie, materiały szkoleniowe, a także poczęstunki w przerwach i lunch. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Kontakt: Katarzyna Radziejewska, tel./fax.: ,

17 Z ŻYCIA IZBY POLMED KALENDARIUM OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW MEDYCZNYCH POLMED Jesteśmy największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych. Łączny obrót roczny zrzeszonych firm wynosi ok. 50% wartości rynku. Jesteśmy oficjalną polską reprezentacją środowiska w Europejskim Stowarzyszeniu Technologii Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli. Otrzymaliśmy nagrodę Wydawnictwa ELAMED: WYSOKI POZIOM za propagowanie etycznego prowadzenia działalności biznesowej w ochronie zdrowia Wspieramy inicjatywy gospodarcze członków Informujemy i doradzamy Organizujemy szkolenia WSPIERAMY FIRMY CZŁONKOWSKIE Inicjujemy tworzenie i nowelizacje przepisów prawa Opiniujemy projekty rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków Integrujemy firmy, tworzymy silne, solidarne środowisko Nasi członkowie stają się wiarygodniejszymi uczestnikami rynku Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej, popieramy rzetelne postępowanie w obrocie gospodarczym Promujemy działalność członków Izby za granicą Pomagamy rozwiązywać problemy związane z: zamówieniami publicznymi, zadłużeniem ochrony zdrowia, ustawą o wyrobach medycznych, refundacją... Więcej na stronie zadzwoń: (22) lub napisz: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED ul. Dominikańska 14, Warszawa, tel./fax: (22) spotkanie przedstawicieli Izby z dziennikarzami dotyczące serwisowania wyrobów medycznych - nowych obowiązków wynikających z ustawy o wyrobach medycznych warsztaty Jak skutecznie pozyskiwać wsparcie z funduszy UE dla przedsiębiorców z branży wyrobów medycznych organizowane przez Izbę POLMED wspólnie z ekspertami Wettin Group ; 23.07; 01.09; posiedzenia Zarządu. Omawiano bieżące i przyszłe działania, w tym realizację długoterminowych projektów oraz zadań wynikających ze strategii Izby spotkanie z dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Dyskutowano o możliwościach wprowadzenia zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz omawiano problem kolejkowania tego rodzaju zaopatrzenia wynikający z ograniczeń w potwierdzaniu wniosków refundacyjnych wprowadzonych przez część Oddziałów Wojewódzkich NFZ Bruksela, ASC Meeting (Eucomed) z udziałem przedstawiciela Izby. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o sprawach organizacyjnych najbliższych wydarzeń: MedTech Forum i Walnego Zgromadzenia członków, dalszych działaniach ASC oraz zmianie wysokości składki członkowskiej za 2011 r ; 04.08; 07.09; spotkania członków Komisji ds. serwisu wyrobów medycznych poświęcone przygotowaniu rekomendowanego wzoru umowy serwisowej oraz udziałowi Izby w panelu poświęconym serwisowi wyrobów medycznych podczas VI Forum Rynku Zdrowia , 02.09; spotkania członków Sekcji ds. rehabilitacji, podczas których omawiano m.in. aktualne problemy wynikające z działania NFZ i PFRON, nowej ustawy o wyrobach medycznych oraz możliwe działania (w tym PR) zmierzające do poprawy realizacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, którego tematem była trudna sytuacja budżetowa PFRON. Wśród uczestników byli: dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z-ca prezesa Zarządu PFRON oraz około stu przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców oraz władz samorządowych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas dyskusji przedstawiciele Izby POLMED zwracali uwagę na wciąż pogarszającą się sytuację w realizacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodatkowo ograniczonego brakiem refundacji ze środków PFRON. Ustalono, że w celu rozwiązania problemów Funduszu, zostanie przedstawiony poselski projekt zmian ustawowych udział przedstawiciela Izby w seminarium Dostępne środki wspierania publicznego sektora medycznego przez przemysł. Pretekstem do jego organizacji była analiza opublikowanego w lipcu 2010 r. raportu NIK o wynikach kontroli realizacji zakupów sprzętu medycznego i leków przez szpitale kliniczne oraz finansowania przez dostawców różnych sfer działalności tych szpitali, w tym dotyczących badań klinicznych, obejmującej lata udział przedstawicieli Izby w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia dot. 2 projektów rozporządzeń do ustawy o wyrobach medycznych. Kolejny raz zgłoszono wniosek o obniżenie wysokości opłat pobieranych m.in. za zgłoszenie i powiadomienie prezesa URPL o wyrobach medycznych będących i wprowadzanych do obrotu na terytorium RP warsztaty z zakresu Kodeksu etyki Izby POLMED z udziałem współpracowników jednej z firm członkowskich Galway, MEDTEC Ireland - największa w Irlandii wystawa sprzętu i aparatury medycznej. Na stoisku informacyjno-promocyjnym Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie prezentowane były m.in. materiały promocyjne nadesłane przez Izbę POLMED. Ocenia się, iż w trakcie wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 200 osób pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292) XVIII edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA w Łodzi. Izba POLMED była jednym z wystawców oraz organizatorem warsztatów: Ustawa o wyrobach medycznych nowe obowiązki dla rynku ochrony zdrowia. Z uwagi na aktualność tematu (ustawa weszła w życie r.), warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich prawie 80 osób pierwsze spotkanie Komisji ds. innowacji. Głównym celem nowo powołanej komisji będzie aktywizacja działań w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie udział przedstawiciela Izby w konferencji Rewolucja na rynku leków szanse i zagrożenia. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat zmian wynikających z projektu tzw. ustawy refundacyjnej i ich skutków dla uczestników rynku ochrony zdrowia oraz pacjentów. Niektóre z nowych rozwiązań ustawowych wzbudziły spore emocje i obawy wśród uczestników dyskusji udział przedstawiciela Izby w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem posiedzenia był projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udział przedstawiciela Izby w warsztatach Wyroby medyczne, wygłoszenie prelekcji Etyka na rynku wyrobów medycznych udział przedstawicieli Izby w konferencjach uzgodnieniowych w Ministerstwie Zdrowia dotyczących projektu ustawy o działalności leczniczej oraz projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

18 MEDIA O NAS Gorącym tematem dla mediów branżowych wciąż pozostaje nowa Ustawa o wyrobach medycznych, która weszła w życie 18 września 2010r. Wprowadzony przez nową ustawę obowiązek serwisowania wyrobów medycznych wyłącznie przez podmioty autoryzowane, już na etapie tworzenia tego aktu prawnego, budził wiele kontrowersji wśród uczestników rynku, mając zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników Odzwierciedleniem zainteresowania tym zagadnieniem był opublikowany w czerwcowym numerze miesięcznika Rynek Zdrowia raport Serwisowanie sprzętu. Raport ten składał się z serii artykułów poruszających aspekty obowiązku serwisowania sprzętu z punktu widzenia różnych uczestników rynku, tj. dyrektorów szpitali oraz dyrektorów ds. technicznych, producentów i dystrybutorów tych wyrobów, jak również firm świadczących usługi serwisowe. Głos w dyskusji zabrał Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED, w artykule Przybyło sporo paragrafów wypowiedział się na temat pozytywnych stron wprowadzenia tego kontrowersyjnego obowiązku. W swojej wypowiedzi podkreślił, że: Nowe regulacje umożliwią lepszą niż dotychczas ochronę pacjentów, a także podniesienie bezpieczeństwa personelu medycznego. W tym samym artykule przepisy obowiązujące do czasu wejścia w życie nowej ustawy omawiał Wojciech Szefke, prawnik Izby, oceniając je jako niezbyt rygorystyczne. W sprawie serwisowania i napraw sprzętu w świetle nowej Ustawy o wyrobach medycznych stwierdził, że: Nowe przepisy wymagają, aby świadczeniodawca dysponował informacjami zawierającymi daty wykonania działań serwisowych, nazwisko lub nazwę podmiotu, który je wykonał, ich opis, wynik i stosowne uwagi, a co najważniejsze termin następnych czynności w tym zakresie. Również dziennikarz Rzeczpospolitej zwrócił się do ekspertów Izby o komentarz w tej sprawie. W artykule Placówki medyczne więcej zapłacą za serwis (Rzeczpospolita, ) czytamy o kolejnych, pozytywnych aspektach zmian w prawie dotyczącym serwisowania. Dyrektor Włodarczyk zapewnia, że: Z pewnością przepisy o obowiązku serwisowania wpłyną na poprawę usług medycznych, gdyż urządzenia i aparatura znajdą się pod profesjonalnym nadzorem. Dziś często serwisowaniem zajmują się przypadkowi ludzie lub firmy. To jest niebezpieczne dla pacjentów. Natomiast mając na uwadze fakt, iż nowe przepisy wiążą się z dodatkowymi wydatkami dla szpitali, Włodarczyk przekonuje: Najpierw dyrektorzy szpitali mogą być przerażeni wzrostem kosztów serwisu, ale jestem przekonany, że później podziękują ustawodawcy za nowe rozwiązanie. Bezpieczeństwo i sprawność aparatów medycznych kosztuje i bez inwestowania w nie stwarza się zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Anna Janczewska-Radwan, prezes Izby POLMED podsumowuje rozważania zauważając, że: Źle serwisowany sprzęt, często wielomilionowej wartości, trafia do szpitalnych piwnic i magazynów, gdyż nie jest możliwe właściwe i bezpieczne używanie go bez regularnych przeglądów. Tak więc na nowych rozwiązaniach zyskają i pacjenci w konkretnych placówkach, i generalnie wszyscy podatnicy. Na początku sierpnia uwagę prasy skupił wystosowany przez Izbę POLMED do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów Apel o niepodpisywanie wniosku prezesa NFZ o zmianę planu finansowego na rok Izba zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne. Informacje na temat tej inicjatywy znalazły się zarówno w prasie ogólnopolskiej (Dziennik Gazeta Prawna, ), newsletterach branżowych (Rynku Zdrowia, medicalnet.pl), jak i na licznych branżowych portalach internetowych (np. Money.pl, Onet.pl biznes, Puls Medycyny, Medycyna Praktyczna online). Kolejnym krokiem podjętym przez Izbę, zmierzającym do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce było wydanie oświadczenia na temat Planu Finansowego NFZ na 2011 rok. W newsletterze Medicalnet z dnia r. czytamy: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED w poprzednich latach zwracała uwagę Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne. Codzienne zadania Izby skierowane są między innymi na promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Mamy nadzieję, że działania Izby w tym zakresie zapewnią polskim pacjentom łatwiejszy i szerszy dostępu do nowoczesnych metod leczenia. W artykule POLMED apeluje o wsparcie innowacji (newsletter Medicalnet, ) czytamy, że w opinii Izby Ministerstwo Zdrowia powinno położyć większy nacisk na zwiększanie dostępu placówek do nowoczesnych metod leczenia z użyciem innowacyjnych technologii medycznych. ( )POLMED zwraca uwagę na brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne. Wynika to z istniejących barier zarówno finansowych jak i administracyjno-prawnych. Według Polmedu nakłady finansowe, przeznaczane na wspieranie innowacyjnych technologii medycznych w Polsce wciąż są na niskim poziomie.

MINISTER ZDROWIA Warszawa,

MINISTER ZDROWIA Warszawa, MINISTER ZDROWIA Warszawa, 2015-07-22 MD-L.070.25.2015(BK) Pani Małgorzata Kidawa - Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z interpelacją nr 33138 przedłożoną przez Pana Jerzego Sądela,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-06 Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r., znak: SPS-024-7311/14, w sprawie potrzeby zapewnienia terapii

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2) zasady finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętych decyzją, o której mowa w pkt 1;

2) zasady finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętych decyzją, o której mowa w pkt 1; Poniższy dokument jest tekstem ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W częściach zapisanych czerwonym drukiem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu Warszawa, 23 marca 2017 r. Stanowisko organizacji wspierających pacjentów onkologicznych do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Jednolity tekst ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uwzględniający projekt Ministerstwa Zdrowia opublikowany

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 111/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Zoladex,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Absurdy ustawy refundacyjnej

Absurdy ustawy refundacyjnej Absurdy ustawy refundacyjnej 17-04-2013 Łukasz Sławatyniec 17-04-2013 Absurdy ustawy refundacyjnej Łukasz Sławatyniec 1 Regulacje prawne (poprzednio) Ustawa o cenach w zakresie ustalania wysokości cen

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

FWR. Fundusz Walki z Rakiem w Polsce. podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015

FWR. Fundusz Walki z Rakiem w Polsce. podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015 FWR Fundusz Walki z Rakiem w Polsce podstawy koncepcyjne i wstępne studium wykonalności WERSJA 1.0 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2015 2015-09-30 WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 1 Patroni i mecenasi projektu Patronami raportu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest związana z pracami nad pakietem działań antykryzysowych i dotyczy zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizują postulaty partnerów

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G.

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. ZMIANA 1 Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

(projekt z dnia r.)

(projekt z dnia r.) Wrocław 26.10.2010r. Uwagi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przedstawionego Sejmowi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy?

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) Na mocy art. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-50-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków

Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków Natalia Łojko, radca prawny Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy Art. 68 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r.

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. 1 2 Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. Olga Zielińska Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Pierwsze badanie kliniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów

Stanowisko MKIDN. Treść uwagi. zgłaszający. 1. Minister Finansów Tabela rozbieżności do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Lp. Resort zgłaszający Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych dr Michał Seweryn Klasyczny problem ekonomii Potrzeby Dobra Farmakoekonomika (ekonomiczna ocena technologii medycznych) Celem badania farmakoekonomicznego jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia.. 2010 roku. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia.. 2010 roku. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok UCHWAŁA Nr / /. RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.. 2010 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski Lek. med. Krzysztof Łanda Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski GENEZA: ch/ns i zapomnianej już (?) f/ns 1. Wentyl bezpieczeństwa systemu (tak jak ID wyjątkowe,

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

WA R S Z AWA 1 7. X I

WA R S Z AWA 1 7. X I T E K S T J E D N O L I T Y U S T AW Y Z D N I A 1 2 M A J A 2 0 1 1 R. O R E F U N D A C J I L E K Ó W, Ś R O D K Ó W S P O Ż Y W C Z Y C H S P E C J A L N E G O P R Z E Z N A C Z E N I A Ż Y W I E N

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym systemowe ramy dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Plan Prezentacji 1) : czy konieczna jest ustawowa regulacja dodatkowych ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo