Przewodnik Użytkownika systemu POL-index. Opis formatu POL-index

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Użytkownika systemu POL-index. Opis formatu POL-index"

Transkrypt

1 Przewodnik Użytkownika systemu POL-index Opis formatu POL-index

2

3 Opis formatu POL-index UWAGA: ze względu na krótki termin, jaki upłynął od komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamiający formalnie Polski Index Cytowań - jesteśmy obecnie na etapie wprowadzania zmian do pierwotnej koncepcji POL-index, wynikających z treści komunikatu. Zgodnie z przyjętymi założeniami zmiany zostaną wprowadzone, a system będzie gotowy do przyjęcia danych od 20 lipca 2015r. Jednocześnie informujemy, iż dotychczas publikowane na stronach informacyjnych POLindex informacje o formacie danych, w tym specyfikacje.xml uległy zmianie i obecnie prezentowane zostały już dostosowane do zmian wynikających z treści Komunikatu. Wszelkie ewentualne dalsze zmiany i aktualizacje będą komunikowane, jednocześnie jednak nie przewidujemy zmian w zakresie schematów importu. Planowane jest także zorganizowanie konferencji poświęconych technicznym i merytorycznym aspektom POLindex na początku lipca. Poniżej znajduje się opis kolejnych elementów formatu XML metadanych używanych do importu rekordów w systemie POL-index. Element articles-list Główny element w formacie POL-index v.1.1. Zawiera element <journal> oraz listę elementów <article> <articles-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <journal>{1,1}</journal> <article>{1,unbounded}</article> </articles-list> Element articles-list/journal Czasopismo, w którym został opublikowany artykuł. <journal xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <journal-title>{1,1}</journal-title> <publisher-name>{0,1}</publisher-name> <issn>{1,1}</issn> <eissn>{0,1}</eissn> <eissn>{1,1}</eissn> </journal>> Element articles-list/article Metadane artykułu. Zawiera takie własności artykułu jak: tytuł, identyfikatory, autorzy, afiliacje, bibliografia Dokument jest samowystarczalny. Zawiera również pełne (nadmiarowe) dane o czasopiśmie i numerze czasopsima, w którym artykuł został opublikowany. Strona 3

4 <article xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <polindex-id>{0,1}</polindex-id> <source-id>{0,1}</source-id> <other-identifiers>{0,1}</other-identifiers> <title>{1,1}</title> <alternative-titles>{0,1}</alternative-titles> <type>{1,1}</type> <pages>{0,1}</pages> <language>{1,1}</language> <journal-issue>{1,1}</journal-issue> <institutions-list>{0,1}</institutions-list> <no-authors>{1,1}</no-authors> <authors-list>{1,1}</authors-list> <no-references>{1,1}</no-references> <references-list>{1,1}</references-list> <source-collection>{0,1}</source-collection> <abstract-languages>{0,1}</abstract-languages> <scientific-areas>{0,1}</scientific-areas> <scientific-disciplines>{0,1}</scientific-disciplines> <keywords>{0,1}</keywords> <article-doi>{0,1}</article-doi> </article> Element article_type / polindex-id Główny identyfikator artykułu używany w systemie polindex. Należy wypełnić tylko w celu aktualizacji istniejącego rekordu. Element article_type / source-id Identyfikator artykułu używany przez dostawcę danych. Unikalny w kontekście jednego czasopisma. Ważne: należy wypełnić jeśli jest znany. Element article_type / other-identifiers Lista dodatkowych identyfikatorów o określonych typach. <other-identifiers xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <identifier type="">{1,unbounded}</identifier> </other-identifiers> Element identifiers_list / identifier Identyfikator określonego typu. Element article_type / alternative-titles Lista alternatywnych tytułów artykułu w innych językach. Nie jest wymagana. <alternative-titles xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <title>{1,unbounded}</title> Strona 4

5 </alternative-titles> Element alternative_titles_list / title Alternatywny tytuł w innym języku. Element article_type / type W przypadku nie zamieszczenia typu artykułu lub zamieszczenia typu niezrozumiałego (niezgodnego z poniższym słownikiem) zostanie nadana w ramach systemu POL-index domyślna wartość "ORIGINAL_ARTICLE". Wymagany, w przypadku pustej wartości zostanie nadana wartość "ORIGINAL_ARTICLE". Określa rodzaj artykułu. Dopuszczalne wartości i ich ogólne znaczenie: ORIGINAL_ARTICLE REVIEW_ARTICLE SHORT_COMMUNICATION Oryginalny artykuł naukowy Artykuł przeglądowy Komunikat o wynikach badań COMMENTARY_ON_THE_LAW Glosa lub komentarz prawniczy SCIENTIFIC_REVIEW CASE_STUDY GUIDELINES POPULAR_SCIENCE_ARTICLE OTHERS_NONCITABLE OTHERS_CITABLE Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) Studium przypadku Wytyczne/zalecenia Artykuł popularnonaukowy Inne o charakterze niecytowalnym Inne o charakterze cytowalnym Szczegółowy opis typów znajduje się w Typy artykułów. Strona 5

6 Element article_type / language Język publikacji, zapisany wg kodowania ISO Jeśli nie podano - domyślnie ustawiony na język polski. Element article_type / journal-issue Numer czasopisma, w którym artykuł został opublikowany <journal-issue xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <year>{1,1}</year> <volume>{0,1}</volume> <number>{0,1}</number> </journal-issue> Element journal_issue_type / year Rok publikacji lub rocznik. Obowiązkowe. Format XXXX, XXXX-YYYY, XXXX/YYYY, gdzie X, Y to cyfry. Element journal_issue_type / volume Tom czasopisma Element journal_issue_type / number Zeszyt/numer czasopisma Element article_type / institutions-list Lista instytucji, każdy autor powinien mieć przypisaną jedną, lub więcej instytucji z listy. <institutions-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <institution id="">{1,unbounded}</institution> </institutions-list> Element institutions_list / institution Nazwa instytucji i jej identyfikator <institution id="" xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <name>{1,1}</name> <pbn-id>{0,1}</pbn-id> </institution> Strona 6

7 Element institution_type / name Nazwa instytucji <institution id="" xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <name>{1,1}</name> <pbn-id>{0,1}</pbn-id> </institution> Element institution_type / pbn-id Identyfikator instytucji w PBN Element institution_type / no-authors Gdy publikacja nie posiada autorów Element article_type / authors-list Autor artykułu <author xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <forenames>{1,1}</forenames> <surname>{1,1}</surname> <affiliations-list>{0,1}</affiliations-list> <role>{0,1}</role> </author> Element authors_list / author Autor artykułu <author xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <forenames>{1,1}</forenames> <surname>{1,1}</surname> <affiliations-list>{0,1}</affiliations-list> <role>{0,1}</role> </author> Element author_type / forenames Pierwsze imię, drugie imię lub inicjały imienia Element author_type / surname Nazwisko, obowiązkowe Strona 7

8 Element author_type / affiliations-list Lista afiliacji autora <affiliations-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <institution-ref>{1,1}</institution-ref> <institution-name>{1,1}</institution-name> </affiliations-list> Element affiliations_list / institution-ref Zalecany sposób przypisania afiliacji autorowi - poprzez odniesienie do <institution id >. Wartość <institution-ref>. powinna być taka sama jak atrybutu id. Element affiliations_list / institution-name Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez nazwę instytucji i identyfikator w PBN. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek. <institution-name xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <name>{1,1}</name> <pbn-id>{0,1}</pbn-id> </institution-name> Element intitution_name_type / name Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez nazwę instytucji. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek. Element intitution_name_type / pbn-id Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez identyfikator PBN. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek. Element author_type / role Rola autora w tworzeniu artykułu Element article_type / no-references Gdy publikacja nie posiada bibliografii Element article_type / references-list Lista cytowań (prace do których są odniesienia w danym artykule) Strona 8

9 <references-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <reference-text polindex-id="">{1,unbounded}</reference-text> </references-list> Element references_list / reference-text Pojedyncze cytowanie, powinno zawierać wystarczającą ilość metadanych do jednoznacznej identyfikacji cytowanej pracy. W przypadku artykułu oczekujemy: autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nazwa wydawcy, rok, tom, zeszyt i strony Identyfikator referencji (np [1] lub [Zam]), powinien zostać usunięty. Więcej szczegółów na temat przygotowania bibliografii można znaleźć: Bibliografia. Element article_type / source-collection Nazwa źródłowego zbioru danych (dostawcy danych) Element article_type / abstract-languages Język streszczeń publikacji, zapisane wg kodowania ISO Jeśli nie podano - domyślnie ustawiony na język polski. <abstract-languages xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <language>{0,unbounded}</language> </abstract-languages> Element article_type / scientific-areas Dziedziny naukowe jakich dotyczy artykuł <scientific-areas xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindexformat"> <discipline>{0,unbounded}</discipline> </scientific-areas> Element scientific_dyciplines_type / discipline Nazwa dyscypliny naukowej Element article_type / scientific-disciplines Dyscypliny naukowe jakich dotyczy artykuł <scientific-disciplines xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"> <discipline>{0,unbounded}</discipline> </scientific-disciplines> Strona 9

10 Element article_type / keywords Słowa kluczowe artykułu rozdzielone przecinkiem Element article_type / article-doi Numer DOI artykułu Attribute institution_type Najlepiej numeracja: 1,2,3,... Attribute reference_type Identyfikator systemu polindex wskazujący na cytowany obiekt. Wypełniany w przypadku znajomości prawidłowego wskazania cytowania. Strona 10