Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk ul. Smętna 12 Kontaktowy: Instytut Farmakologii PAN, Kraków, ul. Smętna 12 Do wiadomości: Jakub Gluza Kraków POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne Instytut Farmakologii PAN - jednostka naukowa Inne badania naukowe Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa stanowiska badań przesiewowych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Kraków, ul. Smętna 12, woj. małopolskie, PL213 - Miasto Kraków. Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej 1/9

2 2/9 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Robotyczna stacja pipetująca. Parametry: w pełni automatyczne urządzenie umożliwiające przygotowanie prób na płytki 96 i 384 dołkowe oraz ich automatyczne podawanie za pomocą ramienia w zakresie objętości od 2ul do 5 ml z dokładnością <2,25 %(przy objętości 10 ul) i <0,4 % (przy objętości 100 ul) dla końcówek jednorazowego użytku, urządzenie musi być wyposażone w min 8-kanałową głowicę dozującą i przystosowaną do pracy z końcówkami wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem z możliwością rozbudowy w przyszłości o końcówki jednorazowego użytku. Ponadto urządzenie musi posiadać robotyczne ramię umożliwiające przenoszenie płytek wewnątrz robota zapewniające w pełni automatyczną procedurę aplikacyjną, dodatkowo urządzenie musi posiadać ramię z głowicą 96 kanałową z możliwością jednoczesnego pipetowania 96 prób z końcówkami wielorazowego użytku oraz jednorazowego użytku, głowica 96 kanałowa powinna posiadać możliwość automatycznej zmiany końcówek wielorazowego użytku na końcówki jednorazowego użytku, urządzenie posiadające możliwość rozbudowy tak, aby było możliwe jednoczesne pipetowanie 384 prób z możliwością pracy w dwóch formatach 96 i 384. Głowica 394 powinna mieć możliwość pracy z końcówkami wielorazowego użytku, urządzenie powinno być wyposażone w zamykaną pokrywę zabezpieczającą przed kontaminacją z zewnątrz oraz zabezpieczone przed niezamierzoną ingerencją z zewnątrz, system umożliwiający pracę wszystkich pipet dozujących niezależnie lub wszystkich na raz, końcówki pobierające próbę muszą mieć możliwość rozszerzania się w zakresie od min. 9 do 38 mm w pozycji y w celu zapewnienia jednoczesnej aspiracji z 8 pojedynczych probówek oraz jednoczesne rozdzielenie próby do dołków znajdujących się na mikropłytce, końcówki pobierające próbę muszą mieć system detekcji poziomu cieczy, instrument musi być odporny w przypadku sterylizacji na etanol, płyny do dezynfekcji (Seku Extra Ecolab w stężeniu 2 % v/v) i działanie UV, urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji głowicy pipetującej do pracy jednocześnie z końcówkami jednorazowego użytku i wielorazowego użytku, pipetowanie musi odbywać się z użyciem cieczy systemowej w obiegu na zasadzie tkz. positive displacement, powinna również istnieć możliwość ewentualnej rozbudowy systemu o czytnik kodów kreskowych dla 10ml, 5ml, 1,5ml probówek, płytek i odczynników również możliwość odczytu kodu kreskowego poziomego z probówek, urządzenie wyposażone w strzykawki do pipetowania cieczy o objętości maksimum 0,5 ml, wszelkie błędy bądź informacje muszą być sygnalizowane przez system za pomocą komunikatu dźwiękowego i świetlnego, system posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające włożenie rąk lub innych elementów w czasie pracy urządzenia, urządzenie posiadające zintegrowany przycisk pozwalający na przerwanie i wznowienie pacy robota w każdej chwili, oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu musi zapewniać możliwość animowanego obrazowania przeprowadzanego protokołu przy pomocy symulacji 3D wygenerowanej procedury przed jej uruchomieniem, urządzenie musi posiadać oprogramowanie z zaprogramowaną aplikacją. Oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę przebiegu procesów oraz ich odtworzenie z danych zapisanych w pamięci, musi także posiadać 2/9

3 3/9 hierarchiczną co najmniej 3 stopniową kontrolę dostępu dla osób różniących się poziomem uprawnień do korzystania z robota, oprogramowanie opcjonalnie musi mieć możliwość definiowania i wykonywania sekwencyjnego pipetowania w czasie rzeczywistym bez wcześniejszego programowania skryptów, opcjonalnie możliwość zapisania i odtworzenia sekwencyjnego pipetowania, dostęp osób obsługujących robot oraz ochrona plików muszą być całkowicie zgodne z regulacją FDA 21 CRF rozdział 11, urządzenie wyposażone w stację mycia końcówek głowicy pipetującej 96 kanałowej, system powinien posiadać możliwość rozbudowy o zintegrowane z robotem urządzenia takie jak: wirówka, termocykler, inkubator do hodowli komórkowych, urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany z robotem czytnik płytek (płytka podawana automatycznie do odczytu przez ramię robota) wraz z oprogramowaniem. Czytnik mikropłytek. 1. Parametry: urządzenie wyposażone 2 podwójne monochromatory, możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 6 do 1536-dołkowe, instrument wyposażony w wbudowany inkubator z regulacją temperatury w zakresie od min. + 5ºC do 42ºC przy temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie 20 ºC do 28 ºC, źródło światła: wysokiej energii lampa ksenonowa z zakresem od UV/VIS/NIR, diody LED do fluorescencji polaryzacyjnej. 2. Pomiary Fluorescencji wybór długości fali za pomocą 4 monochromatorów z rozdzielczością co najmniej 2,5 nm, metoda detekcji: fluorescencjia z góry i z dołu z fluorescencją Time Resolved (TRF), FRET, TR-FRET, HTRF, skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie, emisja, 3D), opcjonalnie możliwośc rozbudowy o pomiar fluorescencji polaryzacyjnej PMT lub UV, red-sensitive, zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: nm, emisja nm, szerokość pasma z możliwością regulacji <300 nm 2,5 nm -10 nm; >300 nm: 5 nm-20 nm, dokładność długości fali nie gorsza niż: < 300 nm: +- 0,5 nm, > 300 nm +- 1 nm, czułość odczytu fluorescencji z góry dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż: 0,17 fmol/ dołek, czułość odczytu fluorescencji z dołu dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż: 2 fmol/ dołek, czułość odczytu fluorescencji TRF dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż 10 amol / dołek, urządzenie z możliwością wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z, urządzenie dające możliwość zebrania serii pomiarów wzdłuż osi Z dołka. 3. Moduł Luminescencji obecny albo możliwość rozbudowy w przyszłości luminescencja dwubarwna wraz z systemem liczenia fotonów dla płytek 96,384,1536 dołkowych, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorsza niż 0,7 fmol ATP/ dołek, czułość luminescencji błyskowej nie gorsza niż:< 80 amol ATP/ dołek. 4. Moduł Absorbancji obecny albo możliwość rozbudowy w przyszłości. detekcja za pomocą fotodiody krzemowej UV, możliwość równoczesnego czytania czterech kanałów, moduł oparty na dwóch podwójnych monochromatorach, zakres długości fali od min nm, szerokość pasma: 2,5 nm < 300 nm; 5 nm > 300 nm, zakres pomiaru 0-4 OD, dokładność długości fali: < 300 nm +- 0,5 nm; >300 nm +- 1 nm, 3/9

4 4/9 możliwość rozbudowy w przyszłości o dwa dyspensery do dozowania odczynników w objętości od 5 ul do 50 ul do płytek 96 dołkowych i 384 dołkowych, możliwość rozbudowy instrumentu o automatyczny podajnik płytek na co najmniej 25 płytek. Elementy dodatkowe wyposażenia: 1. komponenty i konfiguracja urządzenia musi być dostosowana do zestawów camp firmy CISBio oraz DELFIA GTP firmy Perkin Elmer; 2. urządzenie wyposażone w inkubator z możliwością inkubacji 6 płytek jednocześnie z modułem wytrząsania z ustawieniem temp. na 37ºC, zintegrowane z całym systemem; 3. urządzenie wyposażone w 1 szt. półki na 32 mikropłytki; 4. urządzenie wyposażone w automatyczną wytrząsarkę do płytek, zintegrowaną z całym systemem; 5. urządzenie wyposażone w moduł separacji próżniowej do mikropłytek sterowany za pomocą oprogramowania wraz z pompą próżniową, zintegrowany z całym systemem; 6. urządzenie wyposażone w moduł chłodzący mikropłytki z regulacją temperatury do 4ºC +/- 1ºC, zintegrowane z całym systemem; 7. urządzenie wyposażone w wytrząsarkę do mikropłytek, zintegrowaną z całym systemem; 8. urządzenie wyposażone w nośniki na mikropłytki, końcówki jednorazowego użytku oraz raki na pojemniki z odczynnikami w ilości odpowiedniej do przeprowadzenia całego procesu; 9. adapter/y kompatybilne flaszkami szklanymi o pojemności 1,5 ml (32 x 11,6 mm [8-425], Supelco SU860083); 10. szerokość urządzenia pipetującego nie może być mniejsza niż cm; 11. wraz z urządzeniem zostanie dostarczony zestaw końcówek jednorazowych do głowicy 96 w ilości nie mniejszej niż końcówek: 200 μl 3840 szt. końcówek, 150 μl 3840 szt. końcówek; 12. do stacji roboczej zostanie dostarczony komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Win XP oraz MS Office (Word, Excel, Power point); 13. zasilanie urządzeń 230V 50Hz; 14. gwarancja producenta 12 miesięcy; 15. przygotowanie skryptu opisanego w załączniku do SIWZ B; 16. przygotowanie skryptu opisanego w załączniku do SIWZ C; 17. możliwość realizowania protokołu 1 stanowiącego załącznik B do SIWZ; 18. możliwość realizowania protokołu 2 stanowiącego załącznik C do SIWZ; 19. możliwość realizowania protokołu 1 stanowiącego załącznik B do SIWZ z produktywnością 5 płytek formatu 96 dołków w ciągu 7 godzin; 20. możliwość realizowania protokołu 2 stanowiącego załącznik C do SIWZ z produktywnością 3 płytek w formacie 384 dołków w ciągu 7 godzin; 21. przenośne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem pozwalające na generowanie skryptów do tworzonych protokołów, a także przeprowadzania symulacji 3D wygenerowanej procedury; 22. przenośne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem pozwalające na analizę wyników obejmującą wyznaczenie wartości: IC50, KD oraz śledzenie losów badanych próbek na każdym z etapów wykonywania protokołu. Oprogramowanie powinni ponadto umożliwiać: kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych, pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek, oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia, możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych, 4/9

5 5/9 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel), możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów analizy uzyskanych wyników. Usługi dodatkowe wykonane w ramach umowy: 1. warunkiem odbioru jest przeprowadzenie w siedzibie użytkownika pozytywnego testu całego systemu. Testowanie systemu będzie obejmowało wykonanie przez wskazanego przez wykonawcę pracownika/ ów protokołu opisanego w Załączniku do SIWZ C pomiaru 5 próbek referencyjnych dostarczonych przez zamawiającego. Test zostanie uznany za przeprowadzony pozytywnie jeśli średnia zmierzona wartość z 3 próbek każdej z 5 dostarczonych próbek referencyjnych nie będzie się różniła w jednostkach bezwzględnych wyrażonych w nm o więcej niż 30 %; 2. dostawa odbędzie się w 2 etapach. Etap I: dostawa robotycznej stacji pipetującej, Etap II: dostawa czytnika mikropłytek, elementów dodatkowych wyposażenia, montaż, testowanie całego systemu, szkolenia personelu; 3. szkolenie podstawowe dotyczy 4 pracowników IF PAN w zakresie podstaw obsługi systemu obejmujących czynności niezbędne w bieżącej konserwacji wymaganej przez producenta oraz umiejętności pozwalających na wykonywanie przy pomocy systemu przygotowanych protokołów. Szkolenie nie powinno być krótsze niż 3 dni robocze; 4. szkolenie zaawansowane jest przewidziane dla 2 pracowników IF PAN i powinno obejmować zakres pełnego serwisowania urządzeń opisanych w niniejszym SIWZ, jednak umiejętności te dotyczą czynności nie wymagających posiadania specjalistycznego oprzyrządowania przez zamawiającego. Wymagane jest także przekazanie pełnej wiedzy dotyczącej przygotowywania skryptów do realizowania nowych protokołów. Pracownicy powinni posiąść wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk i własności cieczy wykorzystywanych w systemie dozującym. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 5 dni w ośrodku szkoleniowym bezpośredniego prod Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT ,00 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie Zakończenie SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 5/9

6 6/9 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kliku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozliczenia będą dokonywane w PLN. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z opisem w Części IV SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części IV SIWZ punkt a), b), c), d), e), f), g) powinny zostać złożone w Oryginale. Dokumenty, o których mowa w Części IV SIWZ punkt h) oraz i) mogą zostać złożone w Oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamowień publicznych oraz dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy, należy złożyć: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3 do SIWZ); b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SIWZ); c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 6/9

7 7/9 III.2.2) III.2.3) III.2.4) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy podmiotów zbiorowych. Uwagi: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zdolność ekonomiczna i finansowa Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie na kwotę minimum ,00 PLN brutto, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw (załącznik 5 do SIWZ) oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, metodą spełnia/nie spełnia. Zamówienia zastrzeżone 7/9

8 8/9 III.3) III.3.1) III.3.2) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą IF/ZP-16/2011 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Instytut Farmakologii PAN, Kraków, ul. Smętna 12, Sala Seminaryjna. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt Stworzenie platformy do poszukiwania związków działających na układy serotonergiczny lub glutamatergiczny jako potencjalnych leków przeciwdepresyjnych lub 8/9

9 9/9 VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) przeciwlękowych, dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. INFORMACJE DODATKOWE PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcom, są opisane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078). 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Terminy wnoszenia odwołania określają szczegółowo przepisy art. 182 ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Do postępowania odwoławczego odnoszą się przepisy art ustawy. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Opis procedury wniesienia skargi zawierają przepisy art. 198a-198f. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /9

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2012/S 85-139997. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2012/S 85-139997. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:139997-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2012/S 85-139997 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274408-2011:text:pl:html PL-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 2011/S 166-274408 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354329-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393797-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2014/S 223-393797 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340533-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176591-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2010/S 117-176591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304230-2012:text:pl:html PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:405542-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2014/S 230-405542 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo