Ratgeber für Prostituierte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ratgeber für Prostituierte"

Transkrypt

1 TPolizeidirektion Kiel Hayat Kadnlar contra için Klavuz Guía para Ratgeber prostitutas für Prostituierte Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Ratgeber für Ratgeber für Prostituierte Prostituierte für für Prostituierte Reference Prostituierte Ratgeber für Reference Prostituierte Informator dla book prostytutek for prostitutes book Ratgeber for prostitutes für Prostituierte Ratgeber Reference book für book for Prostituierte prostitutes for prostitutes polnisch Ratgeber für Prostituie Reference book for prostitutes Reference book for prostitutes Reference Reference book for prostitutes book for prostitutes Hayat Kadnlar Reference book for prostitutes Reference Hayat book for Kadnlar için Klavuz prostitutes için Klavuz Hayat Kadnlar Hayat Kadnlar için Klavuz Hayat Kadnlar Hayat Reference Hayat için Hayat için Kadnlar Klavuz Kadnlar Klavuz Ръководство за хора, работещи в book Kadnlar için for Klavuz için prostitutes için Klavuz Klavuz Hayat Kadnlar için Klavuz Hayat Guía Kadnlar para prostitutas Guía için para Klavuz prostitutas Guía para prostitutas Guía para prostitutas Guía para Guía prostitutas Hayat Guía para Kadnlar para Guía prostitutas Sfaturi prostitutas için Klavuz pentru Prostituate para prostitutas Guía para prostitutas Guía Informator para prostitutas dla prostytutek Informator Informator dla prostytutek Informator Informator dla Guía dla Informator prostytutek prostytutek para Informator dla prostitutas prostytutek dla prostytutek dla prostytutek Informator Poradce dla prostytutek pro prostitutky Informator dla prostytutek Ръководство Informator dla prostytutek Ръководство за хора, работещи в про Ръководство Ръководство Informator Ръководство за хора, за хора, работещи dla работещи за хора, prostytutek за хора, за в проституцията работещи в проституцията работещи хора, Ръководство работещи в проституцията в проституцията в проституцията за хора, работещ Ръководство Poradca Ръководство за хора, pre работещи prostitútky Sfaturi pentru за хора, работещи в проституцията в Sfaturi Ръководство pentru Sfaturi Sfaturi Prostituate Ръководство Prostituate за pentru Sfaturi хора, pentru Prostituate работещи pentru Prostituate Sfaturi за хора, Prostituate pentru Prostituate работещи в проституцията Sfaturi в проституцията pentru Prostituate Poradce pro prostitutky Sfaturi pentru Sfaturi Prostituate pentru Prostituate Poradce Sfaturi pentru pro Poradce Sfaturi prostitutky Poradce Prostituate Poradce pentru prostitutky Patarėjas pro prostitutky Prostituate Poradce prostitutky prostitutėms prostitutky Poradce pro prostitutky Poradca pre prostitútky Poradce pro prostitutky Poradca Poradce prostitutky Poradce pre Poradca pro Poradce prostitútky Poradca prostitutky Poradca pre prostitútky pre prostitútky prostitutky pre Poradca prostitútky pre prostitútky Poradca pre Poradca prostitútky pre prostitútky Patarėjas prostitutėms Patarėjas Poradca Patarėjas prostitutėms Patarėjas pre Poradca prostitútky Poradca Patarėjas prostitutėms prostitutėms pre prostitútky pre prostitutėms prostitútky Patarėjas prostitutėms Patarėjas prostitutėms Patarėjas prostitutėms Справочник Справочник Patarėjas Справочник prostitutėms Patarėjas для для Справочник женщин, женщин, prostitutėms для занимающихся prostitutėms для женщин, занимающихся женщин, занимающихся занимающихся проституцией проституцией проституцией проституцией Справочник Справочник для женщин, для занимающихся женщин, занимающих проституци Справочник для женщин, занимающихся прос Справочник для женщин, зани Справочник Справочник для Справочник женщин, для занимающихся женщин, занимающихся для женщин, занимающихся проституцией проституцией проституци Ratgeber für Prostituierte Справочник для женщин, занимаю Reference book for prostitutes Hayat Kadnlar için Klavuz

2

3 INFORMACJE W JĘZYKU POLSKIM Broszura ta ma na celu informować kobiety zajmujące się prostytucją o przysługujących im prawach (jak również o niektórych obowiązkach prawnych). Prostytucja w Niemczech nie jest zabroniona. Wiele prostytutek pracuje z własnej woli. Jeżeli należysz do ich grona, tylko od Ciebie zależy, czy i jak będziesz się prostytuować. Ważne jest tylko, żebyś znała i uwzględniała obowiązujące w Niemczech prawo. Na ten temat, zostały przygotowane dla Ciebie na następnych stronach niektóre informacje. W Niemczech zabronione jest zmuszanie kobiet do prostytucji, wywieranie na nie nacisku, wyzyskiwanie pod groźbą użycia przemocy. Takie czyny są karalne. W Niemczech OFIARY czynów karalnych i przestępstw - ofiarą możesz być i ty - mają prawo do pomocy i ochrony! Jeżeli masz pytania, albo potrzebujesz pomocy, możesz się zgłosić - też anonimowo - do wymienionych tutaj urzędów, placówek i poradni na terenie Kilonii, albo bezpośrednio do Środowiskowej Grupy Śledczej policji kilońskiej. Informacje w szerszym zakresie uzyskasz w poradniku prawnym wydanym przez Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.v. na stronie internetowej pod adresem:

4 ZDROWIE JEST WAŻNE! Poprzez stosunek seksualny bez zabezpieczenia, prostytutki i ich klienci mogą zarazić się HIV/ Aids albo innymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą płciową. W Urzędzie d/s Zdrowia (Gesundheitsamt) uzyskasz niezbędne informacje, jeżeli jesteś zainteresowana, by chronić swoje zdrowie. W poradni d/s zdrowia seksualnego (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit) otrzymasz anonimowo i bezpłatnie następujące usługi: porady, badania i leczenie medyczne w przypadkach infekcji przenoszonych drogą płciową (HIV, Aids, kiłą, rzeżączką, chlamydiami itd.) jak również testy ciążowe i doraźną antykoncepcję udzielanie porad na poniżej wymienione tematy: ciąża, planowanie rodziny bezpieczny seks zadłużenie finansowe prawo socjalne / ubezpieczenie na wypadek choroby pomoc w zerwaniu z prostytucją nowa orientacja zawodowa itd. W razie potrzeby kierujemy też do innych, specjalistycznych placówek. Nasz zespół składa sie z jednej lekarki i trzech pracownic o wykształceniu pedagogicznosocjalnym. Twoje problemy i pytania będą omawiane z szacunkiem i bez uprzedzeń. Poradnia d/s zdrowia seksualnego Urząd d/s Zdrowia (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit - Amt für Gesundheit) Fleethörn 18-24, Kiel Tel.: 0431 / WAŻNA JEST PREWENCJA I ZAPOBIEGLIWOŚĆ! Ważna jest zarówno troska o własne zdrowie, jak i o własną przyszłość w przypadku bezrobocia itd. Istotnym podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju jest w Niemczech ubezpieczenie społeczne. W jego skład wchodzą: ubezpieczenie na wypadek choroby: np. uprawnia do opieki lekarskiej w przypadku choroby ubezpieczenie opiekuńcze: np. upoważnia do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych ubezpieczenie emerytalne: np. upoważnia do emerytury / renty ubezpieczenie od wypadku: np. upoważnia do roszczeń w przypadku wypadku przy pracy ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: np. uprawnia do wsparcia z tytułu dokształcania zawodowego Ubezpieczenie na wypadek choroby jest dla wszystkich ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeżeli jesteś zatrudniona w domu publicznym, klubie nocnym itd. i pracujesz jako prostytutka, twój pracodawca jest zobowiązany ciebie ubezpieczyć. Jeżeli natomiast pracujesz na własny rachunek, musisz się sama ubezpieczyć w ustawowej albo prywatnej kasie chorych.

5 Możliwość ubezpieczenia na wypadek choroby, jest uzależniona od twojej narodowości i twojej indywidualnej sytuacji. Szczegółowe informacje uzyskasz, kontaktując się na przykład z następującą poradnią: HYDRA e.v. Treffpunkt und Beratung für Prostituierte (Miejsce porad i spotkań dla prostytutek) Köpenicker Straße 187, Berlin Tel.: 030 / (Pani Löffelmann jest odpowiedzialna za udzielanie informacji) URL: albo poinformuj się w którejś z ustawowych albo prywatnych kas chorych lub w Zakładzie Ubezpieczeń Emerytalno-Rentalnych. Informacje na temat ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia na wypadek choroby możesz też uzyskać w Poradni d/s zdrowia seksualnego przy Urzędzie d/s Zdrowia: Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit, Tel.: 0431 / WAŻNE JEST BEZPIECZEŃSTWO I POMOC! Prostytucja jest OK jeżeli dla ciebie prostytucja jest OK. Co możesz zrobić, jeżeli ta praca nie jest dla ciebie OK? Jeśli jesteś szantażowana, wykorzystywana, wywierany jest na ciebie nacisk lub jesteś w inny sposób zagrożona, pomoc uzyskasz w placówce specjalistycznej contra w Kilonii. Kobiety, które przez prostytucję znalazły się w sytuacji bez wyjścia, mogą liczyć tam na pomoc, wsparcie i cenne porady. Służymy pomocą tylko kobietom: niezależnie, dyskretnie, anonimowo i bezpłatnie. Udzielamy informacji w ich języku ojczystym i wspomagamy konkretnymi propozycjami pomocy (np. bezpieczne zakwaterowanie, zapomogi w sytuacjach krytycznych). Zadzwoń proszę, albo poproś kogoś, by zadzwonił w twoim imieniu! contra Tel.: 0431 / Jesteśmy osiągalne telefonicznie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach Jeżeli włączona jest automatyczna sekretarka, to proszę wyraźnie powiedz swoje nazwisko i numer telefonu, najlepiej w swoim ojczystym języku. Oddzwonimy! Policja w Kilonii Środowiskowa Grupa Śledcza Prostytutki najczęściej wykonują swoją pracę z własnej woli i bez problemów. Jeżeli jednak kobiety są zmuszane do prostytucji, mogą narażać się na różne ciężkie formy przemocy, ściganej i karanej z urzędu: handel ludźmi, zmuszanie do nierządu, sutenerstwo, akty przemocy, zmuszanie przy użyciu gróźb karalnych. Przeciwko temu możesz się bronić. Środowiskowa Grupa Śledcza kilońskiej policji pomogła już wielu kobietom, wyjść z takiej sytuacji.

6 Zaufaj nam i skontaktuj się: Środowiskowa Grupa Śledcza Ermittlungsgruppe Milieu der Polizei Kiel Tel.: WSKAZÓWKI PRAWNE Generalnie wolno ci zajmować się prostytucją i pracować na własny rachunek albo dla pracodawcy. W przypadku gdy nie posiadasz obywatelstwa niemieckiego i nie pochodzisz z kraju Unii Europejskiej (UE), musisz przestrzegać niemieckiego prawa pobytu. PRAWO POBYTU Jeśli chcesz w Niemczech zamieszkać i pracować, nie posiadając obywatelstwa niemieckiego, musisz się ubiegać o zezwolenie na pobyt (Aufenthalteerlaubnis) z odpowiednim tytułem prawnym. W twoim paszporcie masz wizę pobytową z odpowiednim tytułem prawnym (w formie stempla, albo naklejki). Wiza pobytowa upoważnia do pobytu w określonych celach. Wpisane jest tam, czy masz prawo podjąć pracę na terenie Niemiec, czy nie. Jeśli przyjechałaś do Niemiec jako turystka, nie wolno ci tutaj pracować. Jeżeli masz pytania odnośnie prawa pobytu, zgłoś się do Urzędu d/s Obcokrajowców Miasta Kilonii: Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel Tel.: 0431 / Jeśli posiadasz obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, musisz zameldować się w Urzędzie Miejskim, Oddziale Obsługi Mieszkańców, zgłaszając swoje miejsce pobytu. Po zameldowaniu przesłane ci zostanie drogą pocztową zaświadczenie o prawie pobytu i wolności przemieszczania się, tzw. Freizügigkeitsbescheinigung. Miejsce zamieszkania możesz zameldować w Urzędzie Miejskim, w Oddziale d/s Obsługi Mieszkańców: Einwohnermeldeamt Kiel Fleethörn 9, Kiel Tel.: 0431 / Obywatele krajów starej UE (Belgia, Dania, Anglia, Finladia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja, Hiszpania) jak również Norwegii, Islandii i Szwajcarii mogą generalnie w Niemczech podejmować każdy rodzaj pracy zarobkowej. Obywateli krajów przystępujących do UE takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,

7 Słowenia, Republika Słowacka, Republika Czeska, Węgry, Bułgaria i Rumunia dotyczy na razie (zgodnie z adnotacją na zaświadczeniu o prawie pobytu) obowiązek przedłożenia pozwolenia o pracę (Arbeitsgenehmigng), jeżeli zamierzasz zajmować się prostytucją - na zasadzie pracy niesamodzielnej (czyli pracujesz dla pracodawcy / mając umowę o pracę). Wniosek o zezwolenie na pracę musisz złożyć w Urzędzie Pracy: Agentur für Arbeit Adolf-Westphal-Straße 2, Kiel Tel.: / numer centralny na całe Niemcy Jeżeli natomiast chcesz pracować na własny rachunek (bez pracodawcy i bez umowy o pracę) np. w prostytucji, nie potrzebujesz zezwolenia o pracę. Na dalsze pytania odnośnie tego tematu odpowie ci Urząd d/s Obcokrajowców: Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel Tel.: 0431 / Jedynie ty sama decydujesz, czy chcesz i jak chcesz zajmować się prostytucją. Kiedy pracujesz na własny rachunek, następujące przepisy mogą być istotne: PRAWO O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ I GOSPODARCZEJ Jeśli chcesz założyć samodzielną działalność gospodarczą, dalszych informacji udzieli ci Urząd d/s Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Kilonii: Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel Tel.: 0431 / Jeśli planujesz wyszynk albo sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej (Gaststättenerlaubnis). Dalszych informacji udziela również: Urząd d/s Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Kilonii Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel Tel.: PRAWO BUDOWLANE Zmiana użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na cele prostytucji (prostytucja mieszkaniowa) wymaga zezwolenia przez Nadzór Budowlany. Zasięgnij dalszych informacji w Urzędzie Budowlanym: Bauordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel Tel.: 0431 /

8 PRAWO PODATKOWE Każda praca zarobkowa podlega opodatkowaniu. Jeżeli pracujesz jako prostytutka dla pracodawcy, to pracodawca odprowadza od twoich dochodów podatek od wynagrodzenia bezpośrednio do Urzędu Finansowego. Jeśli prowadzisz działalność samodzielną, musisz ją zgłosić w Urzędzie Finansowym, gdzie otrzymasz kartę podatkową i przydzielony ci zostanie numer podatnika. Możesz zasięgnąć porady doradcy podatkowego, albo zlecić mu uregulowanie wszystkich formalności. Odpowiedzi na pytania udziela również właściwy dla ciebie Urząd Finansowy: Urząd Finansowy Kilonia- południe: Finanzamt Kiel-Süd, Tel.: 0431 / Urząd Finansowy Kilonia- północ: Finanzamt Kiel-Nord, Tel.: 0431 / PRAWO POLICYJNE Policja spełnia przede wszystkim dwa podstawowe zadania: służy bezpieczeństwu i chroni ciało, życie i mienie ludzi zamieszkałych w Niemczech, ściga w przypadkach naruszenia tutejszych ustaw i przepisów prawnych. Zatem zobowiązana jest chronić też prostytutki przed przemocą sutenerów i ich klientów. Policja NIE ma na celu, utrudniać prostytutkom pracę. Policja jest upoważniona do przeprowadzania kontroli w domach publicznych, może wkraczać do pomieszczeń o każdej porze dnia i nocy, przy czym może spisać twoje dane osobiste. Jeśli doszło w danym miejscu do czynów karalnych lub przestępczych, policja ma prawo przeprowadzić przeszukanie i sprawdzić osoby podejrzane w ramach prowadzonego śledztwa (pobrać odciski palców i zrobić zdjęcia). Jeżeli jesteś w niebezpieczeństwie, sytuacji bez wyjścia, zwróć się o pomoc do policjantki lub policjanta w trakcie przeprowadzanej kontroli, albo zadzwoń na policję pod numer telefonu ostrego dyżuru 110.

9 ORIENTACYJNY SPIS PORADNI I NUMERÓW TELEFONICZNYCH contra Porady i pomoc dla kobiet, które w prostytucji znalazły się w sytuacji bez wyjścia tel / Możesz się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku, najczęściej w godz Frauenhelpline -pogotowie telefoniczne. Telefoniczne informacje, porady i pomoc dla kobiet i dziewcząt dotkniętych przemocą tel.: 0700 / Kontakt telefoniczny: codziennie w godzinach (w nocy), w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz do godz (w nocy) Policja w Kilonii Kriminalpolizeistelle Kiel, Ermittlungsgruppe Milieu, Kiel, Falckstraße 4-6 (Policja Kryminalna w Kilonii, Środowiskowa Grupa Śledcza) tel / Kryminaldauerdienst całodobowa służba kryminalna poza godzinami urzędowania: tel / Numery telefoniczne pogotowia: policja 110 straż pożarna 112 pogotowie ratunkowe 112 Urząd Miejski w Kilonii: Amt für Gesundheit (Urząd d/s Zdrowia) / Beratungsstelle für sex. Gesundheit (Poradnia d/s zdrowia seksualnego): TEL / Ausländerbehörde( Urząd d/s Obcokrajowców): TEL / Gewerbemeldestelle (miejsce zgłaszania działalności gospodarczej): TEL. 0431/ Amt für Einwohnerangelegenheiten (Urząd Obsługi Mieszkańców): TEL / Bauordnungsamt (Urząd Budowlany): TEL / rzędy Finansowe Finanzamt Kiel-Süd (Urząd Finansowy Kilonia-południe): TEL / Finanzamt Kiel- Nord (Urząd Finansowy Kilonia-północ): TEL /

10 con

11

12 Feldstr. Westring 1. Finanzamt Kiel-Nord 2. Amt für Einwohnerangelegenheiten, Bauordnungsamt 1 Hi 3. Amt für Gesundheit 4. Kriminalpolizeistelle Kiel Olshausenstr. Westring 5. Ausländerbehörde 6. Gewerbemeldestelle 7. Finanzamt Kiel-Süd - Palme - Olof Damm Ecke kernf Eckernförder Str. Hasseldieksdammer Weg Schützenwall Saarbrückenstr. Theodor Schreventeich Ringstr. 7 2 Ziegelteich Kaistr. Sophienblatt Kiel Die Hörn Brunswiker Str. Kleiner Werftstr. 4 Preetzer Dü Bahnhofstr. - Heuss Kartographie: Stadtvermessungsamt Kiel, Ring

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY Zawartość przewodnika 1. Informacje ogólne o kraju / strona 4 2. Baza telefonów alarmowych i ważnych adresów / strona 4 3. Poszukiwanie pracy / strona 6 4. Proces uznawania

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

1. Jak przygotować się do wyjazdu do pracy aby być bezpiecznym i uniknąć zagrożeń?... str. 4

1. Jak przygotować się do wyjazdu do pracy aby być bezpiecznym i uniknąć zagrożeń?... str. 4 Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miasta Detmold. Oferta dla imigrantek i imigrantów

Przewodnik miasta Detmold. Oferta dla imigrantek i imigrantów Przewodnik miasta Detmold Oferta dla imigrantek i imigrantów Spis treści Wstęp Jestem tutaj nowy - gdzie mam się zameldować? Jak mam dotrzeć do różnych miejsc? Jak znajdę mieszkanie? Kto może mi pomóc?

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.nieuwinnl.nl i www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli

Bardziej szczegółowo

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Witamy w powiecie Olpe Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Stopka redakcyjna Wydawca We współpracy z instytucjami, organizacjami i związkami powiatowymi. Wsparcie uzyskano od: Informacje znajdujące

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli są Państwo obywatelami

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE Komisja Europejska Przepisy

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

Psychiatria w Berlinie

Psychiatria w Berlinie Psychiatria w Berlinie Informacja i Orientacja 2. Wydanie POLNISCH Psychiatria w Berlinie Informacja i Orientacja 2 Słowo wstępne 4 Psychiatria w Berlinie 5 Pełnomocnik Kraju Związkowego ds. Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo