Opera Śląska Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21/23 Miejscowość: Bytom Kod pocztowy: Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opera Śląska Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21/23 Miejscowość: Bytom Kod pocztowy: 41-902. Tel.: 0048 32 2814335"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Opera Śląska Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21/23 Miejscowość: Bytom Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Agszka Kubik, Janusz Parys Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

2 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Główne miejsce realizacji dostawy Bytom Kod NUTS PL228 Główne miejsce świadczenia usług Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Zakup 1 szt. nowego autobusu turystycznego o wysokim pokładzie pasażerskim, podwozie o konstrukcji 2 osiowej, przeznaczony dla 49 pasażerów, +1 kierowca + max. 2 osób obsługi, spełniający normy ekologii EURO 4 (cztery) lub wyższe, wymagany rok budowy autokaru 2008 posiadający aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu obowiązujące na tere Polski, lub urzędowe zwol z obowiązku posiadania iej homologacji. Szczegółowe parametry techniczne jakie minimal musi spełniać oferowany autokar. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 1.Długość całkowita w przedziale mm do mm 2.Szerokość całkowita w przedziale 2499 mm mm 3.Wysokość całkowita w przedziale 3540mm mm 4.Całkowita ilość miejsc 49 miejsc + 1 miejsce kierowcy + max. 2 miejsca dla obsługi/pilota 5.Dopuszczalna Masa Całkowita kg 6.Ilość drzwi pasażerskich minimum 2, drzwi jedno-skrzydłowe, sterowane elektropneumatycz ze stanowiska kierowcy, otwierane na zewnątrz. NADWOZIE 7.Szkielet nadwozia wykonany ze stali konstrukcyjnej lub rdzewnej z zabezpieczem antykorozyjnym - samonośny. 8.Poszycie dachu wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, 9.Poszycie ścian przedj i tylnej wykonane z tworzywa sztucznego, 10.Klapy bagażników oraz klapy obsługowe wykonane z aluminium lub kompozytu aluminium i tworzywa, 11.Klapy luków bagażowych unoszone do góry, oddzielane od poszycia zewnętrznego nadwozia, mocowane na ramionach z siłownikami (system bez listwy zawiasowej). 12.Centralny zamek luków bagażowych sterowany ze stanowiska kierowcy 13.pozostałe poszycie nadwozia wykonane z materiałów odpornych na korozję. 14.szyba boczna kierowcy, podnoszona opuszczana elektrycz, podgrzewana 15.2 lusterka zewnętrzne, sterowane elektrycz, podgrzewane 16.szyby boczne pokładu pasażerskiego podwójne wklejane w szkielet konstrukcji nadwozia, przyciemniane (szare). 17.dwa włazy dachowe otwierane / zamykane ręcz lub elektrycz, służące jako wyjścia awaryjne 18.ściany boczne nadwozia wykonane w technologii ukrytych pod poszyciem nadwozia zawiasów, mocowań klap bagażowych oraz luków technicznych, bez widocznych wystających elementów uszczelniających lub listew między szybami bocznymi stanowiących jednolitą estetyczną płaszczyznę. 19.nadwozie przystosowane do zabudowania dodatkowego bagażnika na narty na tylnej ścia pojazdu 20.system podnoszenia i opuszczania nadwozia sterowany elektro-pneumatycz 21.Klimatyzacja o mocy chłodzenia min. 31,5 KW zabudowana w połowie długości dachu, oparta na systemie dwóch zależnych kompresorów lub pojedynczym kompresorze współpracującym z układem klimatyzacji 22.kolor nadwozia : biały. Nadwozie z wykonanymi metodą foliowania oznaczeniami adresowymi i graficznymi wg wymagań Zamawiającego. 23.Lakierowa jednobarwne akrylowe w kolorze białym ( włącz ze zderzakami ) 24.Kołpaki kół metalowe w kolorze srebrnym lub z tworzywa lakierowane w kolorze nadwozia lub srebrne. 25.Zainstalowane i zestrojone z anteną zewnętrzną radio CB 26.Pneumatyczne podnosze i opuszcza nadwozia o co najmj 5 cm od stanu Koło zapasowe pełnowymiarowe 22,5 ( opona z felga stalową ) 28.Sterownik klimatyzacji i ogrzewania wraz z możliwością programowania i obsługi zależnego od silnika ogrzewania postojowego WNĘTRZE AUTOKARU 29. Tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców obsługiwany indywidualnymi kartami kierowców. 30.Klakson na sprężone powietrze 31.Chowany mikrofon dla pilota. 32.Regulowane podnóżki dla pasażerów min. 42 sztuki 33. min. 2- punktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedziskach foteli pasażerskich 34. Niezależny składany fotel dla pilota z podparciem na stopy 35. Fotel dla kierowcy regulowany w 2 płaszczyznach. 36. Podłokietnik fotela kierowcy lewy i prawy 37. Boczna żaluzja przeciwsłoneczna dla kierowcy 38. Roleta przeciwsłoneczna szyby czołowej sterowana elektrycz 39.Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją wysokości i odległości od koła kierownicy oraz kąta nachylenia oparcia, wyposażony w 3-punktowy pas bezpieczeństwa 40.Fotele pasażerskie komfortowe, profilowane, tapicerowane miękkie, bez popielniczek, wyposażone w składane stoliczki, uchwyty i siatkę na prasę - zamontowaną z tyłu, łatwe do utrzymania w czystości, z 4 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

5 materiałów odpornych na zabrudzenia,, uchylane wysokie oparcia głęboko uchylane do tyłu, minimalny kąt pochylenia 45 0, fotele przy przejściu rozsuwane na boki, z regulowanymi podnóżkami. 41.Odległości pomiędzy fotelami pokładu pasażerskiego min: 755mm (pomiar pomiędzy podstawą mocowania foteli sąsiadujących) 42.Fotel dla obsługi / pilota z siedziskiem składanym pionowo do góry umożliwiający dogodne wejście do autokaru. Przed fotelem specjalna przestrzeń na nogi pasażera o głębokości minimum 990 mm liczona od ściany mocowania fotela pilota 43.Wyświetlacz cyfrowy ( z godzina i stanem zajętości toalety) 44.System audio z DVD i 2 monitorami LCD, radiem z odtwarzaczem płyt CD, wzmacniaczem, nagłoś całego pojazdu mikrofon dla kierowcy i pilota. 45.System nawigacji satelitarnej z zależnym monitorem dla kierowcy / pilota oraz z przełączam do prezentacji trasy na monitorach głównych LCD dla pasażerów 46.Lodówka zabudowana pod deską rozdzielczą z przodu autobusu, dostępna do łatwej obsługi przez pilota, otwierana z boku 47.Kabina WC z systemem wodnym neutralizowana chemicz wraz ze zbiornikiem asenizacyjnym w środku autokaru przy tylnym wejściu 48.Płaska podłoga przedziału pasażerskiego ( bez obniżonego przejścia/korytarza pomiędzy fotelami ) lub z korytarzem o max. obniżeniu przekraczającym 215 mm 49.Kuchnia umożliwiająca przygotowa ciepłych/zimnych napojów (herbata, kawa, itp.) sterowana elektrycz, ze zbiornikiem/zbiornikami izolowanymi termicz oraz pojemnikami na akcesoria, zamykana na klucz, podłączona do zbiornika wodnego zainstalowanego po pokładem pasażerskim. 50.Zabezpiecze anty kradzieżowe immobilizer z dekoderem przenośnym zależnym od klucza do stacyjki. 51.Kabina sypialna dla kierowcy 1 osobowa, oświetlona, wentylowana, ogrzewana z interkomem do porozumiewania się z kierowcą prowadzącym pojazd 52.centralny zamek luków bagażowych sterowany z pulpitu kierowcy 53.Podłoga Wyłożona wykładziną antypoślizgową, przejście na pokładzie pasażerskim wyłożone wykładzina dywanową. 54.Sejf pokładowy zamykany na klucz, mocowany do szkieletu nadwozia w strefie kierowcy 55.Tablica rozdzielcza z prędkościomierzem, obrotomierzem, monitorem informującym o pracy podzespołów autobusu jak i umożliwiającym kierowcy elektryczne sterowa wybranymi urządzeniami ( np. kuchnia, ogrzewa, zwalniacz, test układów pneumatyki itp.) 56.Pneumatycz lub ręcz regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach, zintegrowana lub zależna względem zegarów pulpitu. 57.Zamykane na klucz min. 2 szafki o poj. min. 10 l każda : po lewej stro nad kierowcą, po prawej stro nad pilotem. Dodatkowe szafki po prawej lub lewej stro w strefie środkowego wejścia do autobusu (o ile wystąpią) 58.Ogrzewa wnętrza pojazdu od dołu poprzez system 4 nagrzewnic doprowadzających ciepło kanałami powietrznymi usytuowanymi wzdłuż ścian bocznych lub systemem konwektorów poziomych oraz od góry poprzez system klimatyzacji ogrzewania wentylacji indywidualnymi dyszami dla każdego miejsca pasażerskiego jak i dodatkowo 2 głównymi kanałami nawiewu zintegrowanymi z bagażnikiem podręcznym zabudowanym pod sufitem wzdłuż pokładu pasażerskiego. 59.Indywidualny nawiew klimatyzacja/ogrzewa dla kierowcy sterowany zależ względem pokładu pasażerskiego 60.Fotele bez popielniczek 61.Zasłonki z tkaniny przy każdym ok (z wyjątkiem okna pilota i kierowcy) 62.Lapy materiałowe jako zagłówki lub zagłówki wszywane ( materiałowe lub ze skóry ) 63.Dodatkowa lampa dla pilota SILNIK 64.Silnik wysokoprężny, 6-cio cylindrowy, stojący, spełniający wymagania normy EURO-4 z systemem SCR ( selektywna redukcja katalityczna obróbka gazów spalinowych poza silnikiem poprzez katalizator ) o mocy 410 KM lub większej 65.Układ zasilania silnika oparty systemie COMMON RAIL 1 pompa wysokiego ciśnia współpracująca z układem 6 zależnych wtryskiwaczy lub silnik wyposażony w pompo-wtryski. 66.Układ elektronicznej kontroli prędkości jazdy ( tempomat ) sterowany przez kierowcę 67.Max. moment obrotowy silnika 1900 Nm lub wyższy SKRZYNIA BIEGÓW 68.Rodzaj skrzyni biegów - 6 stopniowa sterowana manual lub 12 stopniowa sterowana manual z funkcją pracy automatycznej 69.wyposażona w zwalniacz hydrauliczny (intarder lub retarder) UKŁAD HAMULCOWY 70.Dwuobwodowy, pneumatyczny, z układem osuszania instalacji pneumatycznej, 5 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

6 z systemem EBS (system przeciwdziałający blokowaniu się kół tzw. ABS wspomagany elektronicz), ASR ( system przeciwdziałający poślizgowi kół), 71.Układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi na wszystkich osiach ZAWIESZENIE 72.Przed zawiesze zależne 73.Oś tylna sztywna, napędzana 74.Zawiesze pneumatyczne na wszystkich osiach. 75.System elektronicznej kontroli i poziomowania pojazdu ZBIORNIK PALIWA / ZBIORNIK Ad-BLUE 76.Pojemność zbiornika paliwa od 490 l lub większa. Dopuszcza się maks. 3 zbiorniki połączone zabudowane fabrycz w przestrzeni pomiędzy szkieletem kratownicy autobusu. 77.Zbiorniki paliwa wykonane z tworzywa, umiejscowione w okolicach przedj osi pojazdu. (wyklucza się zbiorniki dodatkowe montowane w przestrzeni bagażowej autobusu lub wykonane ze stali) 78.Zbiorniki Ad-BLUE, umiejscowione w okolicach przedj osi pojazdu o pojemności min 60 l lub większe. (wyklucza się zbiorniki dodatkowe montowane w przestrzeni bagażowej autobusu) POMIAR PRZEBYTEJ DROGI 79.Tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców obsługiwany indywidualnymi kartami kierowców. POZOSTAŁE 80.W okresie gwarancyjnym w ramach ceny autobusu do 4 przeglądów technicznych z bezpłatną wymianą oleju, filtrów i płynów 81.LOGO na boku autokaru -,,Opera Śląska zaprasza strona tel.032/ Dokładny wzór w załączeniu ( zał nr 5 do siwz) 82.System nawigacji GPS z mapą Polski i Europy, obsługiwany w j.polskim 83.Komputer typu Notebook wraz z systemem operacyjnym : Procesor: Intel core 2 Duo ( min. 2.1 GHz, 3 MB, L2 Cache, 800 MHz FSB). Twardy dysk: 250 GB Ram: 2048MB, DDR2 667MHz ( częstotliwości podzespołów akceptowane w zakresie +/- 10%). Napęd: nagrywarka DVD+/- RW DL lub model równoważny. Do urządzenia zosta dołączone oprogramowa do odczytywania danych z tachografu cyfrowego oferowanego autokaru 84.Dodatkowy komplet opon Michelin ( 6 szt) w rozmiarze 22,5 85.Przeszkole 2 osób w zakresie obsługi tachografu, bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. 86.Obowiązkowa obsługa techniczna (gwarancyjny przegląd okresowy) częściej niż co km lub 1 rok co pierwsze wystąpi 87.Gwarancja min. 3 lata lub przejechanych km - speł jednego z warunków powoduje utratę gwarancji 6 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

7 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 09/12/2008 (dd/mm/rrrr) 7 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje wsie wadium w wysokości PLN III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Zapłata nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w termi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz dokumentu potwierdzającego zrealizowa dostawy ( protokołu odbioru) III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspól. Wykonawcy występujący wspól ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń; b)posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia; d) podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. Inforamcje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postepowaniu. A. Wykonawca chcący uczestniczyć w nijszym postępowaniu składa pisemny wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Zgod z art. 27 ust. 5 Prawa zamówień publicznych informacja o złożeniu tego wniosku może być przekazana telefonicz przed upływem terminu składania wniosków określonego w pkt. XI nijszego ogłoszenia. Wniosek uważa się za złożony w termi jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej a Zamawiający otrzyma go późj niż w termi 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada upraw do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 2.aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków i opłat, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwol z podatków i opłat, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub zaświadcze o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 8 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

9 3.aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne lub społeczne i opłat, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwol z składek lub opłat, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub zaświadcze o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 4.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. C. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdz. VI pkt.1 b oraz rozdz. VI pkt.2a i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 6.wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 7.Oświadcze na temat posiadanych stacji serwisowych na tere UE z podam ilości stacji. 8.Wykonawca przedłoży pisemne Oświadcze: swoje własne jeśli jest producentem lub bezpośrednim oddziałem producenta, lub od producenta autobusu, że oferowana wersja autobusu została wyprodukowana seryj, następ sprzedana i dostarczona do odbiorców w ilości mjszej niż 10 szt. w okresie ostatnich 3 lat. Oświadcze może uwzględniać autobusów prototypowych lub przed-seryjnych. D. W celu potwierdzenia Zamawiającemu, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykona zamówienia, określonego w rozdz. VI pkt.1c i pkt.2 b Zamawiający wymaga pisemnej informacji z banku w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzający, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy określa się minimum kwotą 7 (siedmio) cyfrową. Informacja może być wystawiona wcześj niż 3 miesiące od upływu terminu składania ofert. E. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt B - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu biegania sie o zamówie; d) składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. a,c,d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione wcześj niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu określonego w pkt 5b, który powin być wystawiony wcześj niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. F. Inne dokumenty i postanowienia 9.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. a) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarial poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożenia przez Wykonawcę kopia dokumentu jest czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 10.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśń, jeżeli osoba podpisującą jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 2 - w oryginale lub poświadczone notarial lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 2 oraz jej podpisem. 9 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

10 11.Kopie dowodu wpłaty wadium. 12.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgod z art. 22 ust. 1 i podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy ( w przypadku oferty składa wspól przez kilku Wykonawców, oświadcze składa każdy wykonawca). 13.Zamawiający działając w oparciu o przepisy art 26 ust.3 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym termi złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających speł warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnia tych oświadczeń lub dokumentów. 14.Wykonawcy występujący wspól muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowie pełnomocnika powin zawierać wskaza postępowania o zamówie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o wspólne udziele zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania że oświadcze o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykona lub należyte wykona zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne zamówie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarial. Rozliczenia dokonywane będą wyłącz z podmiotem występującym jako pełnomocnik. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: wymagane jest potwierdze, że Wykonawca aktual jak i w okresie ostatnich 3 miesięcy ma zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy określa się minimum kwotą 7 (siedmio) cyfrową. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - Wykonawca zaoferuje jeden autobus odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia, który w oferowanej wersji został wyprodukowany seryj w ilości mjszej niż 10 szt. Wyklucza się autobusy tzw: prototypowe lub przed-seryjne. - Wykonawca wykaże się sprzedażą i dostawą w Polsce przynajmj 10szt. nowych autobusów turystycznych o wysokim pokładzie pasażerskim w okresie ostatnich 3 lat, licząc od terminu składania wniosków w nijszym postępowaniu. - Wykonawca przedstawi wykaz min. 10 (dziesięciu) stacji obsługi autoryzowanych do napraw gwarancyjnych i po gwarancyjnych dla przedmiotu zamówienia na tere Polski,jak rówż Producent autokaru win posiadać sieć serwisową na tere UE do napraw gwarancyjnych i po gwarancyjnych dla przedmiotu zamówienia, zapewni telefoniczną dostępność do całodobowej pomocy technicznej/serwisowej na tere Polski i Europy. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 10 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

11 III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi 11 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

12 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Przetarg ograniczony z zastosowam art. 49 ust. 3.1 oraz zrt. 52 ust. 4 ustawy pzp. Zachodz pilna potrzeba zakupu przedmiotu zamówienia do dnia (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego). Przyspieszona procedura daje możliwość zrealizowania przedmiotowego postepowania w terminach jak rówż termniowe rozlicze dotacji jednocześ umożliwia wyło wykonawcy zadania na warunkach uczciwej konkurencji. Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 10 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełnia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdz. III. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacz, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Zamawiający przy oce spełnia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ spełnia. Niespeł chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Wykonawca, który przedstawi 20 lub więcej sprzedanych autokarów otrzyma 10 pkt, jeżeli przedstawi mjszą ilość sprzedanych autokarów otrzyma punkty wg. wyliczeń: od 15 do 19 sprzedanych autokarów = 5 pkt., od 14 do 10 sprzedanych autokarów = 1 pkt. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgod z treścią art. 24 ust. 4 ustawy. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert 12 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

13 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. cena cechy użytkowe i techniczne ekologia i układ napędowy IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) GK /08 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 03/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności: 13 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

14 14 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

15 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 03/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: lub dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) 15 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

16 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szlucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 16 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

17 VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,jednocześ przekazując jego kopię zamawiającemu. Złoże odwołania w palcówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wsiem do Prezesa Urzędu. 2.Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześ wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wsienia protestu, późj jednak niż w termi 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 3.Wykonawca może zgłosić przystąpie do postępowania odwoławczego najpóźj do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłosze przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwoła. 4.Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 5.Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowa odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Dokładne informacje dotyczące składania odwołań zawiera dział Vi rozdz. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 17 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

18 VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szlucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: Data wysłania automatycz się zaktualizuje, kiedy ogłosze zosta wysłane do publikacji 18 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

19 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): 19 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

20 ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe) LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 20 / 20 SIMAP2_operabytom - ID:2008-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ZSPTuchow 08/08/2010- ID:2010-104574 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_MPO-Lodz 22/03/2011- ID:2011-041277 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 14 ENOTICES_tyskisport 24/10/2011- ID:2011-147782 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_sebastiann 25/06/2010- ID:2010-081306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel. Świadcze usługi ochrony osób i mienia UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_WM 04/12/2009- ID:2009-141915 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.:

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_evelkas 24/05/2011- ID:2011-071755 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_monika1977 03/08/2011- ID:2011-108504 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel.

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_powiatlidz 16/05/2011- ID:2011-067809 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124 Kompleksowe ubezpiecze grupy CEZ Polska UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021 1/ 12 ENOTICES_elekopole - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_opstar 14/10/2010- ID:2010-136161 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel.

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel. Dostawa, montaż i wdroże kompletnego systemu do pomiarów harmonicznych UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 programie Enterprise UNIA Government. EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_MJWPU 04/05/2010- ID:2010-056076 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_Q9 08/10/2010- ID:2010-133879 Formularz standardowy 5 PL Leasing zwrotny - używanego taboru tramwajowego typu 105Na

1/ 12 ENOTICES_Q9 08/10/2010- ID:2010-133879 Formularz standardowy 5 PL Leasing zwrotny - używanego taboru tramwajowego typu 105Na 1/ 12 ENOTICES_Q9 08/10/2010- ID:2010-133879 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_grzesiekdomagala 05/08/2011- ID:2011-110346 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ldmowski 13/01/2011- ID:2011-006038 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_kawon 31/01/2011- ID:2011-015111 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Szkół nr 1 w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Szkół nr 1 w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1/ 17 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 04/08/2011- ID:2011-109501 Formularz standardowy 2 PL w procesie nauczania zawodu poprzez wyposaże pracowni w Zespole UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_sapsp 13/07/2011- ID:2011-097539 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska 1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_scrmits - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo