PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UE"

Transkrypt

1 W dniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej przystąpi oficjalnie dziesięć nowych państw (Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry i Cypr). Rozszerzenie UE z 15 do 25 krajów członkowskich jest największym wydarzeniem w jej dziejach. Przyłączenie Bułgarii i Rumunii planowane jest w 2007 roku, tak szybko jak spełnione zostaną kryteria członkostwa. W przypadku Turcji jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpoczną się rozmowy w sprawie jej przystąpienia. SPIS TREŚCI STRONA 1. Turystyka indywidualna Przekraczanie granicy Waluta Dozwolony przewóz towarów Zwrot podatku VAT Zakazy i ograniczenia Ubezpieczenia Wolny obrót kapitałem Kupno nieruchomości Kupno terenów rolniczych i leśnych Swoboda Swoboda w wyborze pracy Swoboda w wyborze siedziby Swoboda świadczenia usług Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych Wolny obrót towarami Odprawa celna Obrót towarami wewnątrz Wspólnoty Zmiany w strukturze organów celnych Zakazy i ograniczenia Wykaz uregulowań przejściowych

2 1. TURYSTYKA INDYWIDUALNA 1.1 Przekraczanie granicy Czy niemieccy obywatele po przystąpieniu nowych krajów do Unii Europejskiej będą potrzebowali do wjazdu na ich teren paszportu, czy wystarczy dowód osobisty? Po przystąpieniu nowych krajów do UE nadal obowiązywać będą kontrole graniczne. Do nich jednak wystarczy dowód osobisty. Kontrola na polsko-niemieckiej granicy skończy się, kiedy Polska spełni kryteria Układu z Schengen (m.in. efektywnej kontroli na zewnętrznej granicy UE). Czy po przystąpieniu do UE odbywać się będą dalej kontrole towarów? Z dniem 1 maja 2004 w zasadzie nie będzie już więcej kontroli towarów w znaczeniu kontroli celnej. Nie wyklucza to jednak obowiązującej w krajach Unii sporadycznej kontroli wyrywkowej, przeprowadzanej w ramach nadzoru policyjnego granicy i ruchu granicznego. Obowiązujące do tej pory zasady umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Niemcami dotyczące spraw celnych (np. karnet A.T.A) tracą moc. 1.2 Waluta Jak waluta będzie obowiązywała w Polsce po przystąpieniu do Unii? Euro nie staje się automatycznie środkiem płatniczym w nowych krajach Unii Europejskiej. W dalszym ciągu obowiązuje polska waluta- złoty. Euro stanie się środkiem płatniczym prawdopodobnie od roku Dozwolony przewóz towarów. Czy w przypadku prywatnych zakupów są ograniczenia wwozu towarów? Zasady obowiązujące w Unii dotyczące wwozu towarów przez osoby prywatne (nie w celach handlowych) obowiązują również w Polsce z dniem W przypadku ilości przekraczających ustalone wartości, wwożący musi wykazać, że towary są do jego własnego użytku. Dozwolone ilości towarów to: Tytoń: 800 papierosów* 400 cygaretek 200 cygar 1 kg tytoniu Alkohol: 10 litrów napojów spirytusowych 20 litrów napojów mieszanych 90 litrów wina (z tego maks. 60 litrów wina musującego) 110 litrów piwa Kawa: 10 kg Paliwo: do 20 litrów w jednym kanistrze dodatkowo do tankowania * Przepisy przejściowe ważne do dotyczące transferu turystycznego z Polski określają dozwoloną do wwozu ilość papierosów. Co miesiąc można wwieźć 200 sztuk. Mieszkańcy terenów przygranicznych, pracujący na pograniczu i za granicą mogą przewieźć maksymalnie 40 sztuk papierosów. Niedotrzymanie lub przekroczenie tej normy spowoduje, że towar zostanie skonfiskowany, a przewożący będzie musiał zapłacić podatek obrotowy od przewożonego towaru. 2

3 Czy po będą jeszcze istniały statki wolnocłowe? Z dniem nie będzie można robić zakupów na statkach wolnocłowych. 1.4 Zwrot podatku VAT. Czy będzie można otrzymać zwrot podatku VAT za kupione w Polsce towary? Po przystąpieniu do UE nie będzie już zwrotu podatku VAT za zakupione i opodatkowane w Polsce towary. Czy mogę jako osoba prywatna kupić w Polsce samochód i zarejestrować go w Niemczech? W przypadku nowych pojazdów obowiązuje tzw. zasada kraju docelowego. Kupujący pochodzący z Niemiec musi odprowadzić podatek obrotowy do swojego urzędu skarbowego w Niemczech za samochód kupiony w Polsce lub innym kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Jako nowy traktuje się również samochód, który nie przejechał więcej niż 6000 km lub który został po raz pierwszy zarejestrowany nie więcej niż na sześć miesięcy przed jego kupnem (więcej informacji pod Kupno pojazdu w innym kraju Unii Europejskiej odbywa się bez opłat podatkowych, ewentualnie kupujący, który uiścił podatek, może domagać się jego zwrotu od sprzedającego. Dodatkowych informacji dotyczących wyjątkowych sytuacji podatkowych oraz wymagań technicznych do zarejestrowania pojazdu udziela odpowiedni urząd skarbowy lub stacje diagnostyczne. 1.5 Zakazy i ograniczenia Jakich towarów/przedmiotów nie wolno wwozić osobom prywatnym? Nie wolno wwozić: środków ochrony roślin, środków odurzających, szczególnie takich, których posiadanie w niewielkich ilościach dla użytku własnego nie jest karalne w innych krajach członkowskich, przedmiotów takich jak: nunczaku, noże sprężynowe, pałki, kastety, gazy bojowe a przede wszystkim wszelkiego rodzaju broń, która może nawet przypominać kształtem parasol lub długopis, zwierząt i roślin, które znajdują się na liście Waszyngtońskiego Traktatu o Ochronie Gatunków psów obronnych, materiałów pornograficznych, traktujących o seksualnym wykorzystywaniu dzieci (zabronione jest również ich posiadanie), materiałów o treści wywrotowej. Jakie są ograniczenia wwozu towarów przez osoby prywatne? Obowiązujący do tej pory zakaz wwozu ziemniaków, po przystąpieniu do Unii nie będzie już ważny. Jednak dla własnego bezpieczeństwa konsumentów należy zwrócić uwagę, aby na etykiecie widniał napis Atest EWG. Wwóz kawioru z jesiotra ograniczony jest do 250g na osobę. Wwóz grzybów przeznaczonych do prywatnej konsumpcji jest ograniczony do wagi 2kg bez obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów i przeprowadzania ich badań. Fajerwerki mogą być wwożone jedynie wtedy, kiedy są atestowane przez Federalny Urząd Badań i Kontroli Materiałów (BAM). Wwóz fajerwerków klasy P II jest dopuszczalny tylko w okresie od 28 lub 29 do 31 grudnia. 3

4 W trakcie podróży po UE dozwolony jest na pewien okres czasu przewóz broni sportowej i myśliwskiej, jak również należącej do niej amunicji. Przewóz ten możliwy jest na podstawie Europejskiego atestu broni palnej obowiązującego w danym kraju oraz okazania zaproszenia na imprezę sportową lub myśliwską, dla której broń jest przewożona. W sprawie dalszych szczegółów należy skontaktować się przed podróżą z odpowiednim urzędem lub policją. Wywóz dzieł sztuki, antyków, książek i innych przedmiotów pochodzących z Polski sprzed 9 maja 1945 możliwy jest tylko za pozwoleniem konserwatora zabytków danego województwa lub Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jeśli przedmioty te (antyki, przedmioty kolekcjonerskie, obrazy i inne dzieła sztuki) wywożone są z Niemiec, wymaga to zgody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. O czym należy pamiętać przy przewożeniu zwierząt domowych? W czasie podróży w UE wszystkie psy, koty i tchórzofretki muszą być widocznie oznaczone: posiadać wszczepiony mikrochip lub- w okresie przejściowym do 2011 roku- widoczny tatuaż. Należy również posiadać zaświadczenie, z którego wynika, że zwierzę jest szczepione przeciw wściekliźnie. Paszport europejski dla zwierząt domowych wchodzi w życie z dniem Wraz z nim nie ma już konieczności posiadania wymaganych w poszczególnych krajach Unii zaświadczeń. Gady, gryzonie, ryby, ptaki, płazy, pająki i owady mogą jako zwierzęta domowe, być przewożone pomiędzy krajami członkowskimi UE bez ograniczeń. Na co należy zwracać uwagę przy przewozie gotówki? Nadzór nad transgranicznym przepływem gotówki na granicach z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej oraz w głębi kraju sprawują mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Oprócz celników również funkcjonariusze Straży Granicznej upoważnieni są do przeprowadzania kontroli. Jeśli kontrolerzy tego wymagają, należy zgłosić posiadanie gotówki lub innych środków płatniczych przekraczających sumę euro. Ponadto należy wykazać skąd pochodzą środki płatnicze, kto nimi dysponuje i jakie jest ich przeznaczenie. Czy mogę pojechać do Polski wynajętym w Niemczech samochodem? Restrykcje, które dotyczyły wynajmowania samochodów w celu podróży do krajów wschodnioeuropejskich obowiązują dalej. Wynajmujący samochody w dalszym ciągu nie będą mogli wynajmować określonych ich marek do podróży po krajach Europy Wschodniej. 1.6 Ubezpieczenia Czy dalej wymagane jest posiadanie zielonej karty po przystąpieniu Polski do UE? Zielona karta ubezpieczeniowa nie jest wprawdzie wymagana w krajach UE, jednak uznawana jest jako międzynarodowy dokument ubezpieczeniowy i ułatwia sfinalizowanie wypłacenia ubezpieczenia w razie ewentualnego wypadku. 4

5 Czy moje ubezpieczenie zdrowotne jest ważne w Polsce? Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne jest w dalszym ciągu wymagane. Nawet jeśli w tej sprawie istnieją już porozumienia pomiędzy poszczególnymi krajami UE, rzadko zdarza się, aby pokrywane były całkowite koszty opieki medycznej. Zaleca się zatem zawrzeć prywatną polisę ubezpieczeniową na czas pobytu za granicą. Od dnia 1 czerwca 2004 Komisja Europejska chce wprowadzić tzw. kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która ma zastąpić dotychczasowe ubezpieczenie zagraniczne. Planuje się również rozszerzenie zakresu ubezpieczeń wszystkich natychmiast koniecznych usług medycznych do poziomu wymaganych usług medycznych. Czy w Polsce mogą być przeprowadzane zabiegi lekarskie lub operacje? Jeśli osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym chce być operowana (przy przejęciu kosztów przez swoją kasę chorych) w innym kraju, potrzebuje na to zgody swojej kasy chorych. Jeśli osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym jedzie do innego kraju UE w celu zakupu lekarstw, skorzystania z pomocy dentysty lub optyka, przy obciążeniu kosztami swojej kasy chorych, potrzebuje na to również jej zgody. Zwolnienia z dopłat do usług medycznych nie są honorowane za granicą. W przypadku dłuższego pobytu, kasa chorych może zwrócić jego koszty, jeśli nie przekraczają one kwoty 1000 euro. Nie jest ona jednak do tego zobowiązana. Ogólnych informacji dla podróżujących po Polsce można zaczerpnąć w Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie: Polska Organizacja Turystyczna Kurfürstendamm Berlin Tel.: Fax.: WOLNY OBRÓT KAPITAŁEM 2.1 Kupno nieruchomości Czy po przystąpieniu Polski będzie można kupować nieruchomości bez wymaganych do tej pory pozwoleń? Obywatele i firmy z krajów UE mogą bez przeszkód nabywać nieruchomości w Polsce, jednak w dalszym ciągu tylko z pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeśli zakup nieruchomości jest bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, pozwolenie takie jest z reguły udzielane bez problemów. Czy po przystąpieniu będzie można kupić mieszkanie własnościowe lub dom jednorodzinny? Niemieccy obywatele po przystąpieniu Polski do UE będą mogli w zasadzie kupić mieszkanie własnościowe lub dom jednorodzinny, jeśli nie jest to ich drugie mieszkanie lub kwatera letniskowa. W trakcie 5 lat trwania okresu przejściowego Polska może utrzymać dotychczas obowiązujące ograniczenia w zakupie drugiego mieszkania przez innych obywateli UE. Kwatery letniskowe mają w zasadzie ten sam status co dodatkowe mieszkanie. 5

6 2.2 Kupno gruntów rolniczych i leśnych Czy po przystąpieniu będzie można kupić w Polsce grunty rolnicze i leśne? Zakup gruntów rolniczych i leśnych w Polsce może być ograniczony nawet do 12 lat po przystąpieniu do UE. Niezależni rolnicy, którzy sprowadzili się do Polski, dzierżawią użytki rolne i je uprawiają, mogą zakupić grunty dopiero po okresie dzierżawy wynoszącym 3 lata. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim zakup gruntów jest możliwy dopiero po 7 latach jego dzierżawy. 3. SWOBODA 3.1 Swoboda w wyborze pracy Co oznacza swoboda w wyborze pracy? Swoboda dla pracobiorców bazuje na zarządzeniu Wspólnoty Europejskiej nr 161/68, które mówi, że obywatele UE mają zasadniczo wolny wybór w podejmowaniu pracy na terenie Unii Europejskiej. Podstawą jest równouprawnienie wszystkich obywateli. Każdy obywatel kraju członkowskiego ma możliwość wykonywania pracy w innym kraju członkowskim na takich samych warunkach wynagrodzenia i na takich samych zasadach jak obywatel tego kraju. Czy obywatele krajów przystępujących będą mogli po akcesji pracować w Niemczech i korzystać ze swobody wyboru pracy w UE? W umowie akcesyjnej Unii Europejskiej okres przejściowy dla pracobiorców określono na maksymalnie 7 lat. Dotychczasowe kraje członkowskie UE mają w tym czasie możliwość ograniczenia napływu siły roboczej z nowych krajów członkowskich poprzez przyznawanie lub odmowę pozwoleń na pracę. Również Niemcy skorzystają z tej możliwości. Każdy obywatel nowych krajów członkowskich (oprócz Malty i Cypru), który chce zawrzeć umowę z niemieckim pracodawcą, potrzebuje przynajmniej dwóch lat na uzyskanie pozwolenia o pracę, które należy otrzymać od pracodawcy przed rozpoczęciem pracy. Przez dwa lata po akcesji oraz przez następne trzy lata Komisja Europejska będzie informowana o tym, czy Niemcy podtrzymują swoje ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Po tym okresie następuje ostatni okres przedłużenia ograniczeń trwający maksymalnie 2 lata. Niemcy i Austria w ramach okresu przejściowego mogą również zawężać zakres dozwolonych usług. Więcej na ten temat w punkcie 3.3 Swoboda świadczenia usług. Kraje przystępujące mają również prawo do wprowadzenia ograniczeń na rynku pracy. Każdy kraj może wprowadzić własne uregulowania, które należy ogłosić jeszcze przed akcesją. Jakie są możliwości zaistnienia na niemieckim rynku pracy dla nowych krajów członkowskich? Zakres zatrudnienia, na czas którego udzielane jest pozwolenie o pracę w Niemczech, wynika z zarządzenia w sprawie ograniczeń dla starających się o pracę oraz zarządzenia w sprawie pozwolenia o pracę dla pracowników wykwalifikowanych w technikach informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach porozumień i umów bilateralnych dla pewnej części obywateli krajów akcesyjnych istnieje możliwość zatrudnienia do pracy sezonowej, w charakterze sprzedawców sezonowych lub personelu pielęgniarskiego oraz jako pracowników przebywających na szkoleniu językowym lub zawodowym. Więcej informacji na ten temat zaczerpnąć można w urzędzie pracy. 6

7 Czy pracobiorcy z krajów przystępujących, którzy od 1 maja 2004 chcą pracować w Niemczech w ramach obowiązujących przepisów przejściowych potrzebują pozwolenie na pobyt lub wizę? Wiza nie jest potrzebna. Pobyt możliwy jest bez pozwolenia w okresie do 3 miesięcy. Jeśli czas pobytu będzie trwał więcej niż miesiąc, należy zgłosić ten fakt zaraz po przybyciu w Urzędzie ds. Obcokrajowców. W przypadku pobytu przekraczającego okres 3 miesięcy, każdy obywatel Unii powinien otrzymać pozwolenie Wspólnoty Europejskiej na pobyt. O przyznaniu pozwolenia na pobyt decyduje Urząd ds. Obcokrajowców w oparciu o procedurę przyznawania pozwolenia na pracę. Jeśli pozwolenie na pracę zostało przyznane, przyznane jest z reguły również pozwolenie na pobyt. Jakie uregulowania obowiązują studentów z krajów przystępujących, którzy studiują w Niemczech i chcą dorywczo pracować? Studenci z krajów przystępujących, którzy chcą pracować podczas studiów w Niemczech, mogą to robić przez maksymalnie 3 miesiące w roku. Nie wymagane jest do tego pozwolenie o pracę. Z obowiązku posiadania pozwolenia zwolnieni są również studenci, którym jeszcze podczas studiów w kraju Jednostka Centralna Pośrednictwa Pracy (ZAV) przyznała miejsce pracy w Niemczech podczas wakacji na maksymalnie 3 miesiące lub praktykę studencką związaną z kierunkiem studiów na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jakie udogodnienia dla obywateli krajów przystępujących wynikają z podpisania umowy akcesyjnej z punktu widzenia dostępu do rynku pracy? Umowa Akcesyjna przewiduje, że obywatele krajów akcesyjnych, którzy w czasie przystąpienia w dniu 1 maja 2004 lub po tym terminie byli zatrudnieni przez niemieckiego pracodawcę przynajmniej na okres 12 miesięcy, będą mieli nieograniczony dostęp do rynku pracy. Dotyczy to również członków rodzin tych pracobiorców, którzy w okresie przystąpienia u nich mieszkali lub po przyjeździe do Niemiec przebywali przynajmniej przez okres 18 miesięcy. Ponadto Umowa Akcesyjna przewiduje, że pracobiorcy z krajów akcesyjnych starających się o pozwolenie o pracę w Niemczech, traktowani będą preferencyjnie w porównaniu z pracobiorcami z krajów trzecich (tzw. preferencja wspólnotowa). Czy obywatele z krajów przystępujących będą mogli po akcesji ubiegać się o świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) w Niemczech? Każdy, kto wykonuje legalną prace w Niemczech podlega przepisom ubezpieczeniowym. Dotyczy to również obywateli krajów przystępujących. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma ten pracobiorca, który przez przynajmniej 12 miesięcy znajdował się w objętym ubezpieczeniem stosunku pracy. Jeśli bezrobotny z kraju akcesyjnego udaje się do Niemiec w poszukiwaniu pracy, to ma takie same prawa jak bezrobotny z kraju członkowskiego i zgodnie ze wspólnotowymi przepisami nie może ubiegać się o świadczenia socjalne z niemieckiego systemu socjalnego. Prawo do emerytury przysługuje również wyłącznie w przypadku objętego ubezpieczeniem zatrudnienia. Czy niemieccy obywatele mogą po przystąpieniu ubiegać się o świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) w krajach przystępujących? Wspólne uregulowania obowiązują również niemieckich bezrobotnych i emerytów w krajach przystępujących. Czy uzyskane w Niemczech świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) są wypłacane, jesli ktoś przebywa w innym kraju UE? Poszukujący pracy mogą to robić w innym kraju członkowskim i mogą otrzymywać w tym kraju należny im zasiłek przelewem przez okres trzech miesięcy. Chęć otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie należy zgłosić w swoim kraju. 7

8 Można również wnioskować o przelanie świadczeń emerytalnych do innego kraju UE. Emeryci tylko wtedy otrzymują pozwolenie na pobyt w innym kraju UE, jeśli nie korzystają ze świadczeń socjalnych tego kraju i jeśli posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne, w którym przewidziane są wszystkie ryzyka. Dalszych informacji udziela: Ubezpieczenie emerytalne: Federalny Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych w Berlinie i Krajowe Zakłady Ubezpieczeń (dla pracowników). Ubezpieczenie zdrowotne: kasy chorych. Zasiłek dla bezrobotnych: Federalny Urząd Pracy w Norymberdze oraz urzędy pracy. Ubezpieczenie społeczne: zakłady ubezpieczeń w gminach. 3.2 Swoboda w wyborze siedziby Czy przedsiębiorcy niemieccy mogą założyć filię swojej firmy w nowych krajach członkowskich? Niemieccy przedsiębiorcy mogą założyć filię w krajach akcesyjnych, jeśli spełniają warunki prawne oraz wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym kraju. Przedsiębiorstwa i firmy z innych krajów członkowskich mogą również zakładać filie w Niemczech. Czy zakłady rzemieślnicze z krajów akcesyjnych mogą zaraz po przystąpieniu zakładać filie w Niemczech? Ze względu na brak ograniczeń, rzemieślnicy z krajów przystępujących, którzy spełniają warunki europejskiego zarządzenia o rzemiośle, mogą po przystąpieniu zakładać filie w Niemczech. 3.3 Swoboda świadczenia usług Co oznacza swoboda świadczenia usług? Chodzi tutaj o transgraniczne usługi gospodarcze, kupieckie, rzemieślnicze lub w zawodach wolnych, które nie podlegają przepisom dotyczącym wolnego obrotu towarami, kapitałem i potencjałem ludzkim. Takie usługi świadczone są w ramach pojedynczych, samodzielnie wykonywanych w danym kraju i ograniczonych w swoim zakresie i czasie czynności. Czy przedsiębiorstwa posiadające filie w krajach akcesyjnych mogą skorzystać ze swobody świadczenia usług? Właściciele przedsiębiorstw i firm mogą wykorzystywać bez ograniczeń swobodę w świadczeniu usług dla swoich własnych potrzeb oraz potrzeb ich głównego personelu. Do głównego personelu zalicza się osoby na stanowiskach kierowniczych o fachowych kwalifikacjach i wiedzy potrzebnej do wykonywania określonych zadań, które są konieczne dla funkcjonowania firmy. Czy te przedsiębiorstwa mogą zatrudniać swoich pracowników w Niemczech? Z uregulowaniami przejściowymi w zakresie podejmowania pracy (pkt 3.1) związane są w niektórych sektorach gospodarki również ograniczenia świadczenia usług za pomocą własnego personelu. W tych sektorach gospodarki świadczenie usług za pomocą własnego personelu może odbywać się tylko w zgodzie z niemieckim prawem zatrudnienia i umową bilateralną. Umowa taka przewiduje, że przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach akcesyjnych mogą wykonywać usługi w Niemczech, takie jak roboty budowlane etc. wyłącznie jako podwykonawca firmy (wykonawcy generalnego) mającej siedzibę w Niemczech (porozumienia w sprawie stawki wynagrodzenia za 8

9 usługi). Ponadto korzystanie z zagranicznych pracobiorców jest ograniczone ilościowo poprzez wprowadzenie odpowiednich kontyngentów. Firmy, które działają w zakresie gospodarki i których uregulowania przejściowe nie dotyczą, mogą chwilowo wysyłać swoich pracowników do pracy w ramach swobody świadczenia usług bez ograniczeń spowodowanych przyznawaniem pozwolenia o pracę. Których sektorów gospodarki dotyczą uregulowania przejściowe w zakresie świadczenia usług? Sektor Kod NACE (*), jeśli nie podano innego Budownictwo oraz sektory pochodne 45.1 do 4; wyszczególnione prace w aneksie do wytycznych 96/71/EG Czyszczenie budynków, inwentarza i środków czyszczenie budynków, inwentarza i środków komunikacji komunikacji Pozostałe usługi tylko dekoracja wnętrz Kod NACE jest dla sektorów usług narzędziem wprowadzenia systematyki w gałęziach gospodarki (zarządzenie Rady EWG nr 3037/90 z 9 października 1990 w sprawie systematyki statystycznej gałęzi gospodarki Wspólnoty Europejskiej). Więcej informacji na temat kodu NACE można uzyskać w internecie pod adresem Czy pracobiorcy z krajów przystępujących mogą z dniem pracować w krajach członkowskich jako pracownicy najemni? W trakcie tzw. okresu przejściowego podjęcie pracy w charakterze pracownika najemnego jest niemożliwe, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie udziela się pozwolenia o pracę dla pracowników najemnych. Czy firmy posiadające filie w Niemczech mogą korzystać ze swobody świadczenia usług w krajach akcesyjnych? Czy te firmy mogą kierować swoich pracowników do pracy w przyszłych krajach członkowskich? Zgodnie z Umową Akcesyjną obowiązuje swoboda świadczenia usług zgodna z prawem unijnym. To, w jakim stopniu Niemcy skorzystają z funkcjonującej w okresie przejściowym swobody wyboru pracy i transgranicznego świadczenia usług w niektórych sektorach gospodarki, będzie miało wpływ na to, czy kraje akcesyjne będą mogły podjąć takie same kroki po wcześniejszym poinformowaniu o tym Komisji. Jeśli firmy posiadające swoje filie w Niemczech będą aktywne na niwie gospodarki i będą świadczyły transgraniczne usługi, dla których nie ustalono okresu przejściowego, to ich pracownicy w ramach swobody wyboru pracy będą mogli być skierowani do pracy w przyszłych krajach członkowskich bez żadnych ograniczeń. W jakim zakresie i na jakich warunkach zakłady rzemieślnicze z krajów akcesyjnych będą mogły funkcjonować od 1 maja 2004 w Niemczech? Po przystąpieniu do Unii firmy rzemieślnicze z krajów akcesyjnych będą mogły funkcjonować w Niemczech pod warunkiem przestrzegania prawa unijnego i niemieckiego. Pozwolenie na wykonywanie pracy przez rzemieślników z krajów Unii opiera się przede wszystkim na wytycznych UE w sprawie uznawania certyfikatów zawodowych i zostało zaadaptowane dla potrzeb niemieckiego prawa z zarządzenia EWG w sprawie rzemiosła. Podstawą do prowadzenia własnej działalności rzemieślniczej jest przynajmniej 6-letni okres indywidualnej pracy w zawodzie lub zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w danym zakładzie. Okres ten może być skrócony do trzech lat, jeśli udokumentuje się odbycie uznawanej przez dane państwo trzyletniej praktyki zawodowej lub 5-letnie 9

10 doświadczenie pracy w zawodzie. Warunkiem jest w dalszym ciągu uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zawodowego, analogicznego z niemieckim dyplomem mistrzowskim oraz dokumentów poświadczających odbycie dodatkowych szkoleń, kursów i egzaminów w celu uzupełnienia brakujących kwalifikacji zawodowych. W zakresie świadczenia transgranicznych usług rzemieślniczych oraz wykorzystywania własnego personelu (z wyjątkiem kadry kierowniczej) po przystąpieniu, obowiązują w niektórych sektorach rzemieślniczych (patrz wyżej) przepisy przejściowe. Jaki wpływ będą miały uregulowania przejściowe dotyczące swobody świadczenia usług na zawieranie porozumień w sprawie stawek wynagrodzenia za usługi? W sektorach, w których obowiązywać będzie okres przejściowy w świadczeniu usług, praca wydelegowanych pracobiorców odbywa się na podstawie zawartych pomiędzy Niemcami a Polską bilateralnych porozumień w sprawie stawki wynagrodzenia za usługi. Porozumienia te obowiązywać będą w dalszym ciągu, lecz będą one dopasowane do postanowień Umowy Akcesyjnej dotyczących kontyngentów. Procedura wydawania pozwoleń po przystąpieniu w tych sektorach gospodarki w zasadzie się nie zmieni. Dalszych informacji udziela odpowiedni Urząd Pracy. 3.4 Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych Kiedy wymagane jest uznawanie kwalifikacji zawodowych? Jest ono wymagane, kiedy wykonywanie wolnego zawodu jest w kraju Unii ograniczone. Dany zawód jest reglamentowany, kiedy jego wykonywanie uzależnione jest od posiadania specyficznych kwalifikacji zawodowych (np. dyplomu, tytułu zawodowego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego w danym okresie, państwowego egzaminu zawodowego). Czy istnieje okres przejściowy dla wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych? Wszystkie kraje akcesyjne uczestniczą od samego początku w funkcjonującym w UE systemie uznawania kwalifikacji. Wzajemne uznawanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z istniejącymi wytycznymi Unii Europejskiej. Dla ich zastosowania nie wyznaczono okresu przejściowego. Czy wzajemne uznawanie kwalifikacji funkcjonuje automatycznie? Następuje automatycznie dla pracujących w rzemiośle, kupców i rolników, którzy w swoim kraju zdobyli wymagane doświadczenie. To samo dotyczy lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położnych, weterynarzy, aptekarzy i architektów, ponieważ minimalne wymagania dotyczące ich wykształcenia zostały już skonsultowane pomiędzy państwami członkowskimi. Dla pozostałych zawodów automatyczne uznanie kwalifikacji nie jest zagwarantowane. Jeśli zdaniem jednego z państw członkowskich istnieje duża różnica pomiędzy faktycznym przyznawaniem pozwolenia dla pracobiorcy a warunkami, jakie obowiązują w danym kraju aby tą pracę móc wykonywać, to dane państwo może wprowadzić regulacje dodatkowe. W tym przypadku pracobiorca może wybierać pomiędzy zdawaniem egzaminu kwalifikacyjnego, a odbyciem ograniczonego w czasie kształcenia kwalifikacyjnego. 10

11 Czy respektowane będą nabyte uprawienia pracujących w wolnych zawodach? Zgodnie z przepisami systemu uznawania kwalifikacji, respektowany jest również okres kształcenia i nabywania doświadczenia zawodowego. Dotyczy to również prawników. Dalszych informacji można uzyskać w: Jednostka Centralna ds. Kształcenia za Granicą Sekretariat Ministra Kultury Lennéstr. 6, Bonn Tel.: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy Scharnhorststr. 36, Berlin pani Vera Stahl Tel.: WOLNY OBRÓT TOWARAMI 4.1 Odprawa celna Czy wymagana jest w dalszym ciągu odprawa celna? Od 1 maj 2004 odprawa celna dla przewozu towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE nie jest już wymagana. W Unii Europejskiej przepływ towarów kontrolowany jest głównie przez mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Import z nowych krajów członkowskich nabiera miana pozyskiwania towarów wewnątrz Wspólnoty, natomiast eksport rozumiany jest jako dostawa wewnątrz Wspólnoty. Wymóg posiadania uprawnień preferencyjnych, pozwoleń na przewóz, licencji przewozowych, certyfikatów pochodzenia i podobnych dokumentów przestaje obowiązywać. Jeśli przewożone towary podlegają akcyzie (produkty z oleju mineralnego, produkty tytoniowe, koniak, wino, wino musujące, piwo, kawa), wymagany jest dokument uprawniający do zwolnienia z podatku, lub w przypadku towarów nie podlegających opodatkowaniu- uproszczona specyfikacja. Jednostką odpowiedzialna za kontrolę towarów objętych opodatkowaniem jest Urząd Celny. Jakie przepisy znajdują zastosowanie w przypadku towarów, które przed były przedmiotem postępowania celnego? Tutaj zastosowanie mają przepisy przejściowe. Dochodzenie rozpoczęte przed akcesją, które zostało zakończone po przystąpieniu, jest egzekwowane zgodnie ze starymi przepisami celnymi. Dalszych informacji udziela Urząd Celny. 4.2 Obrót towarami wewnątrz Wspólnoty Jakie deklaracje należy złożyć po 1 maja 2004? Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej regulacje celne zostają zastąpione wspólnotowymi procedurami podatkowymi. Dostawy lub pozyskiwanie towarów wewnątrz Unii powinny być zgłaszane w miejscowym Urzędzie Skarbowym, Federalnym Urzędzie Finansowym i Federalnym Urzędzie ds. Statystyki Handlowej (INTRASTAT). Wraz z wprowadzeniem wspólnotowej komunikacji towarowej obowiązuje zakaz podwójnego opodatkowania, tzn. że towar obciążony jest podatkiem VAT w kraju członkowskim, w którym zostaje zakupiony przez konsumenta. 11

12 Dostawy towarów z Niemiec do innych krajów członkowskich UE są z tego powodu zwolnione z podatku. Procedura podatkowa wymaga od obu partnerów transakcji posiadania podatkowego numeru identyfikacyjnego. Dalszych informacji na temat systemu opodatkowania w krajach Wspólnoty udzielają Urzędy Skarbowe. Instytucją odpowiedzialną za system identyfikacji podatkowej jest: Federalny Urząd Skarbowy, Filia Saarlouis Saarlouis Tel.: Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy przedsiębiorców, których wewnątrzwspólnotowe transfery towarowe (wywóz i przywóz) przekroczyły w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym kwotę euro. Informacji na temat INTRASTAT udziela: Federalny Urząd Statystyczny, Statystyczny Serwis Informacyjny Gustav-Stresemann-Ring 11, Wiesbaden Tel.: , Fax.: Zmiany w strukturze organów celnych Jakie zmiany w strukturze organów celnych nastąpiły po ? Główny Urząd Celny (HZA) Cottbus Główny Urząd Celny w Cottbus zostaje rozwiązany, a wraz z nim Urzędy Celne w Forst, Guben oraz Komisariat Celny w Guben. Urząd Celny w Finsterwalde pozostaje. Graniczny Urząd Celny na autostradzie w Forst (w Polsce) zostaje przemianowany na placówkę wewnątrzunijną niemieckiej administracji celnej. Miejsce odpraw w Forst (B112) pozostaje. W Guben utworzona zostanie mobilna grupa kontrolna (MKG) z filią w Klein-Bademeusel. Mobilna grupa kontrolna w Cottbus pozostaje. Główny Urząd Celny Frankfurt nad Odrą Kompetencje Głównego Urzędu Celnego z Cottbus przekazane zostają Głównemu Urzędowi Celnemu we Frankfurcie. Urzędy Celne na stacji kolejowej, w Küstrin-Kietz i na moście granicznym, jak i Komisariaty Celne Północ i Południe zostają rozwiązane. Główny Urząd Celny zmienia nazwę na: HZA Frankfurt/Oder-Zollamt Frankfurt/Oder-Autobahn. Główny Urząd Celny Schwedt Główny Urząd Celny w Schwedt zostaje rozwiązany, a razem z nim Urząd Celny w Hohenwutzen z miejscami odpraw w Hohensaaten, Rosow oraz Urząd Celny i miejsce odpraw Schwedt-Straße. Zadania ww. placówek przekazane zostają do Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie. Urząd Celny w Eberswalde pozostaje (placówka wewnątrzunijna). Komisariaty Celne w Gartz i Oderberg zostają zlikwidowane. Dalsze informacje na temat placówek celnych i struktury organów celnych pod adresem 12

13 4.4 Zakazy i ograniczenia Czy po przystąpieniu Polski można przewozić do Niemiec wszystkie towary? Artykuły 28 do 30 Umowy Wspólnoty Europejskiej określają zasady wolnego obrotu towarowego. Produktu, które znajdują się w obrocie w jednym kraju członkowskim mogą być sprzedawane we wszystkich innych krajach członkowskich. Istnieją jednak określone zakazy i ograniczenia oraz regulacje przejściowe dla obrotu towarowego. Za kontrolę towarów wewnątrz rynku UE odpowiedzialne są mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Oto kilka ważnych zakazów i ograniczeń dotyczących towarów: Z Polski można przywozić jedynie mleko, mięso i ryby, jeśli przetwarzające je zakłady spełniają normy europejskie. Lista takich zakładów powinna być oficjalnie przekazana przez stronę polską do Brukseli do dnia Generalnie dla wszystkich produktów spożywczych z innych krajów UE, pomimo wspólnego rynku, obowiązują w dalszym ciągu określone przepisy. I tak w przypadku mięsa należy przedłożyć odpowiedni dokument handlowy lub certyfikat spożywczy. Odpowiedni organ kontrolny na miejscu przeznaczenia dostawy upoważniony jest do sprawdzenia dokumentów i dokonania wyrywkowej kontroli towaru. Kto chce sprowadzać z innych krajów członkowskich produkty z jaj, musi zarejestrować się w odpowiedniej Stacji Kontroli Produktów Spożywczych. Dotyczy to również dostawców dla innych krajów członkowskich. Dalszych informacji udzielają Urzędy Weterynaryjne oraz Stacje Kontroli Produktów Spożywczych. Produkty ekologiczne: zabronione jest przewożenie innych niż wyszczególnione w Zarządzeniu Wspólnoty Europejskiej przetworów i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z oznaczeniem produktu ekologicznego. Informacji udziela: Federalne Ministerstwo Ochrony Praw Konsumentów, Żywności i Rolnictwa Wilhelmstr. 54, Berlin Tel.: , , Fax.: , Ten kto chce przewozić wewnątrz Unii zwierzęta oraz towary wyszczególnione w załączniku 1 zarządzenia w sprawie ochrony rynku produktów pochodzenia zwierzęcego (np. bydło, zwierzęta domowe, drób, pszczoły, martwe zwierzęta, siano lub słomę) musi zgłosić to przed rozpoczęciem działalności do odpowiedniego Urzędu Nadzoru Weterynaryjnego. Wwóz martwych i nieprzeznaczonych do produkcji mięsa zwierząt jest z reguły zakazany. Przewóz wewnątrz Unii zalążków chorób zwierzęcych, szczepionek i preparatów anty-genetycznych jest zgodnie z zarządzeniem dot. przewozu zwierzęcych zalążków chorobotwórczych zabroniony. Jeśli pasze przywożone są z innego kraju członkowskiego UE lub do niego wysyłane, to w dalszym ciągu zastosowanie mają określone przepisy zakazujące i ograniczające. Mający swoją siedzibę w miejscu rozładunku urząd, odpowiedzialny za transporty z paszą, może dokonać wyrywkowej kontroli. W przypadku dalszych pytań proszę zwrócić się do odpowiedzialnych urzędów lub służb weterynaryjnych. 13

14 Dla przewozu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów (w tym również nasion) należy uzyskać licencję EWG (zarządzenie w sprawie nadzoru nad roślinami, załącznik 5, część II). Przewożenie szczególnie niebezpiecznych szkodników jest zakazane (zarządzenie w sprawie nadzoru nad roślinami, załącznik 1). Dotyczy to również roślin zaatakowanych przez te szkodniki. Dalszych informacji udziela: Urząd Krajowy ds. Ochrony Konsumenta i Rolnictwa Urząd Ochrony Roślin Ringstr. 1010, Frankfurt (Oder) Tel.: , , Środki ochrony roślin zgodnie z Ustawą Ochrony Roślin mogą być wwożone tylko wtedy, jeśli mają certyfikat Federalnego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych (BVL). Federalny Urząd Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych Postfach , Bonn Tel.: , Fax.: Istnieją surowe zasady dotyczące handlu zagrożonymi wyginięciem gatunkami zwierząt i roślin oraz takimi, których utrzymanie jest zagrożone (Waszyngtoński Traktat Ochrony Gatunków, Zarządzenie Wspólnoty Europejskiej o Ochronie Gatunków, Wytyczne Ochrony Ptaków lub postanowienia poszczególnych krajów). Kraje członkowskie UE mogą odmawiać sprzedaży polskich urządzeń medycznych i lekarstw na swoich rynkach tak długo, póki nie spełnią one europejskich norm. Okres przejściowy wyznaczono do końca 2008 roku. Sprzedaż środków znieczulających pochodzących z innych krajów członkowskich jest surowo zakazana. Przy transporcie odpadów pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi należy rozróżniać, czy odpady użyte zostaną do recyklingu, czy do składowania, czy chodzi o odpady oznaczone kodem zielonym, żółtym lub czerwonym. Jeśli chodzi o odpady przeznaczone do usunięcia (niezależnie do oznaczenia kodowego), należy o tym poinformować odpowiedni urząd na miejscu ich przeznaczenia (wniosek o udzielenie pozwolenia). Przy odpadach przeznaczonych do recyklingu, należy powiadomić o ich przywozie odpowiedni urząd wtedy, kiedy zaliczają się one do grupy odpadów żółtych lub czerwonych. Dla wywozu odpadów do Polski obowiązują następujące okresy przejściowe: Do końca 2012 roku wszelkie transporty odpadów do Polski muszą być zgłaszane. Odpowiedni urząd może wydać odmowę ich przyjęcia. Do końca 2007 roku odpady z listy zielonej i niektóre odpady z listy żółtej nadające się do recyklingu nie mogą być przedmiotem obrotu towarowego. Przepis ten może zostać przedłużony do 2012 roku. Również do 2012 roku zabroniony jest przewóz wszystkich odpadów z listy czerwonej oraz tych, które nie są wyszczególnione na listach. Fajerwerki z innych krajów członkowskich UE nie mogą być wwożone, jeśli nie posiadają atestu Federalnego Urzędu Badań i Kontroli Materiałów (BAM) z Berlina. 14

15 5. Uregulowania przejściowe po przystąpieniu Polski do UE Zakres Wolny przepływ towarów Swoboda Wolny przepływ usług Wolny przepływ kapitału Polityka konkurencji Rolnictwo uregulowania przejściowe Państwa członkowskie mogą powstrzymywać sprzedaż polskich urządzeń medycznych i lekarstw na swoich rynkach tak długo, aż nie spełnią one norm europejskich. Okres przejściowy do 2008 roku. Ograniczenie dostępu polskich pracobiorców do narodowego rynku pracy przez okres maks. 7 lat (przed końcem 2 roku oraz po upłynięciu kolejnych 3 lat Komisja musi zostać poinformowana czy ograniczenia będą kontynuowane; dozwolony, ostateczny okres przedłużenia to maks. 2 lata). Niemcy mają prawo do wprowadzenia regulacji przejściowych dotyczących swobody świadczenia usług z wykorzystaniem siły roboczej z Polski, tak długo, jak długo zastosowanie mają przepisy ograniczające swobodę wyboru pracy dla pracobiorców. Przepisy te dotyczą budownictwa oraz sektorów pochodnych, oczyszczania budynków, inwentarza, środków komunikacji oraz innych usług (w tym usług dekoracji wnętrz). Polska może wprowadzić takie same przepisy obowiązujące obywateli państw członkowskich. Możliwość wprowadzenia ograniczeń działalności polskich instytucji kredytowych w UE do końca 2007 roku. Polska może ograniczyć możliwość nabywania mieszkań (pełniących funkcję drugiego mieszkania) przez obcokrajowców na okres 5 lat po przystąpieniu. Możliwe jest wprowadzenie 12-letniego okresu przejściowego dla zakupu gruntów rolniczych i leśnych. Samodzielnym rolnikom, którzy mają siedzibę w Polsce, dzierżawią i uprawiają użytki rolne udziela się zgody na zakup ziemi po 3 latach. W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, kujawskopomorskim, opolskim i wielkopolskim okres ten może trwać 7 lat. Polska może stosować zwolnienie z podatku komunalnego uchwalone na podstawie przepisów w sprawie specjalnych stref gospodarczych z 1994 roku dla określonych wspólnotową definicją małych przedsiębiorstw do końca 2011 roku oraz dla określonych wspólnotową definicją średnich przedsiębiorstw do końca roku Zwolnienie z podatku komunalnego może być również zastosowane w przypadku innych przedsiębiorstw, jeśli zachowane zostaną ograniczenia w udzielaniu dotacji dla inwestorów. Stopniowe wprowadzanie dopłat dla rolnictwa. Od początku roku % dotychczasowych świadczeń, podwyżka w 2005 do 30% i w 2006 do 35%. W latach następnych, corocznie o 10% do osiągnięcia w roku 2013 poziomu UE. Dla osiągnięcia norm europejskich zawartości tłuszczu polskiego mleka ustalono 5-letni okres przejściowy. Mleko, które nie odpowiada normom UE może być sprzedawane wyłącznie w Polsce lub krajach trzecich. Polska gwarantuje, że tylko te zakłady przetwórstwa mięsa, które spełnią normy UE do końca 2007 roku oraz te zakłady przetwórstwa mleka i ryb, które spełnią normy UE do końca 2006 roku, będą mogły po tym okresie dalej funkcjonować. 15

16 Komunikacja Podatki Polityka socjalna i zatrudnienie Energia Spełnienie norm europejskich dotyczących klatek dla kur niosek musi nastąpić do końca 2009 roku. Polska w ciągu następnych 10 lat przestawi się na uprawę gatunków kartofli całkowicie odpornych na zarazę kartoflaną. Polskie Koleje Państwowe podlegają do końca 2006 roku okresowi ochronnemu w stosunku do innych oferentów z Europy. Polscy przewoźnicy towarowi są wykluczeni na okres trzech lat z możliwości prowadzenia usług w innych krajach członkowskich. Okres ten może być przedłużony o maks. 2 lata. To samo dotyczy przewoźników z krajów członkowskich działających na polskim rynku. Pojazdy ciężarowe mogą do końca roku 2010 korzystać z niezmodernizowanej części polskiej sieci komunikacji drogowej, jeśli ich maksymalny nacisk na oś odpowiada polskim normom. Od dnia akcesji anuluje się ograniczenia w używaniu głównych odcinków tranzytowych dla pojazdów spełniających normy zawarte w wytycznych Wspólnoty Europejskiej 96/53/EG. Od roku 2009 nie będą podwyższane opłaty związane z przekroczeniem dopuszczalnej wagi pojazdów ciężarowych, które spełniają normy UE i używane są w transporcie międzynarodowym na najważniejszych odcinkach tranzytowych. Dodatkowe opłaty naliczane za używanie niezmodernizowanych dróg będą stopniowo i w niedyskryminujący sposób podwyższane. Polska do końca 2007 roku może utrzymać stawkę podatku VAT na poziomie 0% dla określonych książek i czasopism oraz 7% dla usług gastronomicznych. Do końca 2008 roku Polska może utrzymać stawkę podatku VAT na wysokości 3% dla żywności i karm; zwierząt żywych, nasion, roślin i produktów służących do sporządzania żywności; wyrobów służących do uzupełniania lub zastępowania określonych produktów; dla dostaw przedmiotów służących do świadczenia usług związanych z produkcją rolniczą z wyjątkiem nakładów inwestycyjnych takich jak maszyny czy budynki. Do końca roku 2007 obowiązuje 7% podatku VAT na świadczenie usług budowlanych. Polska może utrzymać zwolnienie z podatku VAT dla międzynarodowego przewozu osób, tak długo, jak długo zwolnienie to ma zastosowanie w jednym z dotychczasowych krajów członkowskich, o ile wejdzie ono wcześniej w życie. Przepis ten obowiązuje do czasu jego częściowego lub całkowitego anulowania przez Komisję Europejską. Do końca roku 2008 Polska może nie stosować się do globalnych zasad naliczania akcyzy do cen detalicznych (w tym wszystkich podatków) w przypadku papierosów najpopularniejszej klasy cenowej, jeśli stawka akcyzy będzie stopniowo dostosowywana do obowiązujących przepisów. Polska w okresie do 1 roku po przystąpieniu utrzyma obniżkę akcyzy na benzynę produkowaną z alkoholu bez udziału wody, olej gazowy z niską zawartością siarki i benzynę zawierającą alkohol etylobutylowy. Wprowadzenie do końca roku 2005 europejskich norm bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących dla obiektów i urządzeń zainstalowanych do dnia W Polsce obowiązują przepisy przejściowe dotyczące minimalnych zapasów produktów z ropy naftowej do końca 2008 roku. 16

17 Telekomunikacja i technologia informacyjna Ochrona środowiska W Polsce do końca 2005 roku obowiązują ograniczenia w dostępie do rynku usług pocztowych dla oferentów przesyłek pocztowych o wadze nie przekraczającej 350g. Polskę obowiązują następujące okresy przejściowe: Jakość powietrza: Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (emisja VOC) przy składowaniu paliwa oraz jego transporcie do pośredników i odbiorców (stacji benzynowych) do końca 2005 roku. Ograniczenie zawartości siarki w paliwach płynnych i innych materiałach paliwowych do końca 2006 roku. Gospodarka odpadami: Do końca 2012 roku muszą być zgłaszane wszystkie transporty odpadów do Polski. Możliwa jest odmowa przyjęcia odpadów. Do końca 2007 roku odpady z listy zielonej (nie stanowiące niebezpieczeństwa) nadające się do recyklingu (m.in. szkło, tworzywo sztuczne, papier, opony) i określone odpady niebezpieczne z listy żółtej (m.in. baterie, odpady samochodowe, odpady komunalne, gnojowica, szlam po oczyszczaniu ścieków) nie podlegają wolnemu obrotowi towarów. Możliwe jest przedłużenie tego okresu do 2012 roku. Również do końca 2012 roku nie można wwozić wszystkich odpadów z listy czerwonej (bardzo niebezpiecznych). Planuje się wprowadzenie norm dotyczących recyklingu opakowań do końca 2007 roku. Do końca 2012 roku planuje się wprowadzić system kontroli wód, cieków wodnych, ochrony gruntów i wód oraz system odprowadzania gazów i kontroli bezpieczeństwa polskich wysypisk. Jakość wód: Wprowadzenie ograniczeń w odprowadzaniu określonych groźnych substancji do wód Wspólnoty do końca 2007 roku. Wprowadzenie norm dla urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 roku. Zwalczanie zanieczyszczeń przemysłowych oraz kalkulacja ryzyka: Likwidacja lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do końca 2010 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji dwutlenku węgla w dużych ciepłowniach najpóźniej do końca 2015 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji tlenku azotu w ciepłowniach o mocy powyżej 500 MW do końca 2017 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji pyłów w ciepłowniach komunalnych do końca 2017 roku.. Bezpieczeństwo nuklearne i ochrona przed promieniowaniem: Przepisy dotyczące urządzeń promieniotwórczych po 2006 roku. Urządzenia te nie mogą być sprzedawane na terytorium innych krajów członkowskich. 17

18 Na pytania udzielają odpowiedzi następujące instytucje z terenu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr : Biuro Kooperacyjne Cottbus-Zielona Góra Izba Przemysłowo-Handlowa w Cottbus Cottbus Tel.: Izba Rzemieślnicza w Cottbus Oddział ds. Międzynarodowych Izba Rzemieślnicza w Zielonej Górze Am Altmarkt 17 ul. Reja Cottbus Zielona Góra Tel.: Tel.: Instytucje ponadregionalne: Centrum Informacyjne Urzędu Celnego (wyłącznie telefonicznie) Główny Urząd Ceł ul. Świętokrzyska 12 Tel.: Warszawa Tel.: Uwaga: Materiał ten został opracowany na podstawie informacji pochodzących z Unii Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Finansów. Nie bierzemy odpowiedzialności za treści w nim zamieszczone. Stan na dzień 9 marca2004 Prawa autorskie należą do Service- und Beratungszentren Europaregion Pomerania e.v. Wydawca: Euroregion Spree-Neisse-Bober/ Sprewa-Nysa-Bóbr Biuro w Guben Berliner Straße Guben Tel.:

Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich

Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich (Uwaga wersja nie ostateczna, w maju b.r. poniższy tekst będzie jeszcze zweryfikowany i uzupełniony) Przepływ osób W ramach wprowadzonej zasady

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

T W O J A P R A C A W E U R O P I E

T W O J A P R A C A W E U R O P I E TWOJA PRACA W EUROPIE Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej TWOJA PRACA W EUROPIE www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu Warunki życia i pracy 2014 w Polsce Wrzesień Spis

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Europejskich Spraw Gospodarczych Wydział Świadczenia Usług ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsiębiorców Warszawa, grudzień 2005 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE SEMINARIUM: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE AUTOR: MAŁGORZATA POŁOK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania 6 (67) Czerwiec 2004 SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ Samodzielnie czy przy pomocy firmy doradczej rady Anny Tarnawy UŻYWANE SAMOCHODY Komu zapłacić

Bardziej szczegółowo

Nawigacja dla powracających

Nawigacja dla powracających Nawigacja dla powracających Zespół redakcyjny: Anna Baranowska, Mirosław Bieniecki, Michał Boni, Maciej Duszczyk, Justyna Frelak, Iwona Grabowska, Maciej Grabowski, Janusz Grzyb, Jerzy Idzikowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi

Twoja Europa. Twoje prawa. Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny i usługi Twoja Europa Twoje prawa Prawa i możliwości na jednolitym rynku UE praktyczny przewodnik dla obywateli i przedsiębiorstw Rynek wewnętrzny i usługi Poznaj swoje prawa i korzystaj z nich! Bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prawa obywateli Unii Europejskiej

Prawa obywateli Unii Europejskiej Prawa obywateli Unii Europejskiej Prawa obywateli Unii Europejskiej Spis treści Prawa polityczne 9 Podróże 13 Prawa pasażerów 19 Podróżni o ograniczonej mobilności: 21 Prawa pasażerów kolei 23 Prawa

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo