PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UE"

Transkrypt

1 W dniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej przystąpi oficjalnie dziesięć nowych państw (Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry i Cypr). Rozszerzenie UE z 15 do 25 krajów członkowskich jest największym wydarzeniem w jej dziejach. Przyłączenie Bułgarii i Rumunii planowane jest w 2007 roku, tak szybko jak spełnione zostaną kryteria członkostwa. W przypadku Turcji jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpoczną się rozmowy w sprawie jej przystąpienia. SPIS TREŚCI STRONA 1. Turystyka indywidualna Przekraczanie granicy Waluta Dozwolony przewóz towarów Zwrot podatku VAT Zakazy i ograniczenia Ubezpieczenia Wolny obrót kapitałem Kupno nieruchomości Kupno terenów rolniczych i leśnych Swoboda Swoboda w wyborze pracy Swoboda w wyborze siedziby Swoboda świadczenia usług Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych Wolny obrót towarami Odprawa celna Obrót towarami wewnątrz Wspólnoty Zmiany w strukturze organów celnych Zakazy i ograniczenia Wykaz uregulowań przejściowych

2 1. TURYSTYKA INDYWIDUALNA 1.1 Przekraczanie granicy Czy niemieccy obywatele po przystąpieniu nowych krajów do Unii Europejskiej będą potrzebowali do wjazdu na ich teren paszportu, czy wystarczy dowód osobisty? Po przystąpieniu nowych krajów do UE nadal obowiązywać będą kontrole graniczne. Do nich jednak wystarczy dowód osobisty. Kontrola na polsko-niemieckiej granicy skończy się, kiedy Polska spełni kryteria Układu z Schengen (m.in. efektywnej kontroli na zewnętrznej granicy UE). Czy po przystąpieniu do UE odbywać się będą dalej kontrole towarów? Z dniem 1 maja 2004 w zasadzie nie będzie już więcej kontroli towarów w znaczeniu kontroli celnej. Nie wyklucza to jednak obowiązującej w krajach Unii sporadycznej kontroli wyrywkowej, przeprowadzanej w ramach nadzoru policyjnego granicy i ruchu granicznego. Obowiązujące do tej pory zasady umowy bilateralnej pomiędzy Polską a Niemcami dotyczące spraw celnych (np. karnet A.T.A) tracą moc. 1.2 Waluta Jak waluta będzie obowiązywała w Polsce po przystąpieniu do Unii? Euro nie staje się automatycznie środkiem płatniczym w nowych krajach Unii Europejskiej. W dalszym ciągu obowiązuje polska waluta- złoty. Euro stanie się środkiem płatniczym prawdopodobnie od roku Dozwolony przewóz towarów. Czy w przypadku prywatnych zakupów są ograniczenia wwozu towarów? Zasady obowiązujące w Unii dotyczące wwozu towarów przez osoby prywatne (nie w celach handlowych) obowiązują również w Polsce z dniem W przypadku ilości przekraczających ustalone wartości, wwożący musi wykazać, że towary są do jego własnego użytku. Dozwolone ilości towarów to: Tytoń: 800 papierosów* 400 cygaretek 200 cygar 1 kg tytoniu Alkohol: 10 litrów napojów spirytusowych 20 litrów napojów mieszanych 90 litrów wina (z tego maks. 60 litrów wina musującego) 110 litrów piwa Kawa: 10 kg Paliwo: do 20 litrów w jednym kanistrze dodatkowo do tankowania * Przepisy przejściowe ważne do dotyczące transferu turystycznego z Polski określają dozwoloną do wwozu ilość papierosów. Co miesiąc można wwieźć 200 sztuk. Mieszkańcy terenów przygranicznych, pracujący na pograniczu i za granicą mogą przewieźć maksymalnie 40 sztuk papierosów. Niedotrzymanie lub przekroczenie tej normy spowoduje, że towar zostanie skonfiskowany, a przewożący będzie musiał zapłacić podatek obrotowy od przewożonego towaru. 2

3 Czy po będą jeszcze istniały statki wolnocłowe? Z dniem nie będzie można robić zakupów na statkach wolnocłowych. 1.4 Zwrot podatku VAT. Czy będzie można otrzymać zwrot podatku VAT za kupione w Polsce towary? Po przystąpieniu do UE nie będzie już zwrotu podatku VAT za zakupione i opodatkowane w Polsce towary. Czy mogę jako osoba prywatna kupić w Polsce samochód i zarejestrować go w Niemczech? W przypadku nowych pojazdów obowiązuje tzw. zasada kraju docelowego. Kupujący pochodzący z Niemiec musi odprowadzić podatek obrotowy do swojego urzędu skarbowego w Niemczech za samochód kupiony w Polsce lub innym kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Jako nowy traktuje się również samochód, który nie przejechał więcej niż 6000 km lub który został po raz pierwszy zarejestrowany nie więcej niż na sześć miesięcy przed jego kupnem (więcej informacji pod Kupno pojazdu w innym kraju Unii Europejskiej odbywa się bez opłat podatkowych, ewentualnie kupujący, który uiścił podatek, może domagać się jego zwrotu od sprzedającego. Dodatkowych informacji dotyczących wyjątkowych sytuacji podatkowych oraz wymagań technicznych do zarejestrowania pojazdu udziela odpowiedni urząd skarbowy lub stacje diagnostyczne. 1.5 Zakazy i ograniczenia Jakich towarów/przedmiotów nie wolno wwozić osobom prywatnym? Nie wolno wwozić: środków ochrony roślin, środków odurzających, szczególnie takich, których posiadanie w niewielkich ilościach dla użytku własnego nie jest karalne w innych krajach członkowskich, przedmiotów takich jak: nunczaku, noże sprężynowe, pałki, kastety, gazy bojowe a przede wszystkim wszelkiego rodzaju broń, która może nawet przypominać kształtem parasol lub długopis, zwierząt i roślin, które znajdują się na liście Waszyngtońskiego Traktatu o Ochronie Gatunków psów obronnych, materiałów pornograficznych, traktujących o seksualnym wykorzystywaniu dzieci (zabronione jest również ich posiadanie), materiałów o treści wywrotowej. Jakie są ograniczenia wwozu towarów przez osoby prywatne? Obowiązujący do tej pory zakaz wwozu ziemniaków, po przystąpieniu do Unii nie będzie już ważny. Jednak dla własnego bezpieczeństwa konsumentów należy zwrócić uwagę, aby na etykiecie widniał napis Atest EWG. Wwóz kawioru z jesiotra ograniczony jest do 250g na osobę. Wwóz grzybów przeznaczonych do prywatnej konsumpcji jest ograniczony do wagi 2kg bez obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów i przeprowadzania ich badań. Fajerwerki mogą być wwożone jedynie wtedy, kiedy są atestowane przez Federalny Urząd Badań i Kontroli Materiałów (BAM). Wwóz fajerwerków klasy P II jest dopuszczalny tylko w okresie od 28 lub 29 do 31 grudnia. 3

4 W trakcie podróży po UE dozwolony jest na pewien okres czasu przewóz broni sportowej i myśliwskiej, jak również należącej do niej amunicji. Przewóz ten możliwy jest na podstawie Europejskiego atestu broni palnej obowiązującego w danym kraju oraz okazania zaproszenia na imprezę sportową lub myśliwską, dla której broń jest przewożona. W sprawie dalszych szczegółów należy skontaktować się przed podróżą z odpowiednim urzędem lub policją. Wywóz dzieł sztuki, antyków, książek i innych przedmiotów pochodzących z Polski sprzed 9 maja 1945 możliwy jest tylko za pozwoleniem konserwatora zabytków danego województwa lub Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jeśli przedmioty te (antyki, przedmioty kolekcjonerskie, obrazy i inne dzieła sztuki) wywożone są z Niemiec, wymaga to zgody Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. O czym należy pamiętać przy przewożeniu zwierząt domowych? W czasie podróży w UE wszystkie psy, koty i tchórzofretki muszą być widocznie oznaczone: posiadać wszczepiony mikrochip lub- w okresie przejściowym do 2011 roku- widoczny tatuaż. Należy również posiadać zaświadczenie, z którego wynika, że zwierzę jest szczepione przeciw wściekliźnie. Paszport europejski dla zwierząt domowych wchodzi w życie z dniem Wraz z nim nie ma już konieczności posiadania wymaganych w poszczególnych krajach Unii zaświadczeń. Gady, gryzonie, ryby, ptaki, płazy, pająki i owady mogą jako zwierzęta domowe, być przewożone pomiędzy krajami członkowskimi UE bez ograniczeń. Na co należy zwracać uwagę przy przewozie gotówki? Nadzór nad transgranicznym przepływem gotówki na granicach z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej oraz w głębi kraju sprawują mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Oprócz celników również funkcjonariusze Straży Granicznej upoważnieni są do przeprowadzania kontroli. Jeśli kontrolerzy tego wymagają, należy zgłosić posiadanie gotówki lub innych środków płatniczych przekraczających sumę euro. Ponadto należy wykazać skąd pochodzą środki płatnicze, kto nimi dysponuje i jakie jest ich przeznaczenie. Czy mogę pojechać do Polski wynajętym w Niemczech samochodem? Restrykcje, które dotyczyły wynajmowania samochodów w celu podróży do krajów wschodnioeuropejskich obowiązują dalej. Wynajmujący samochody w dalszym ciągu nie będą mogli wynajmować określonych ich marek do podróży po krajach Europy Wschodniej. 1.6 Ubezpieczenia Czy dalej wymagane jest posiadanie zielonej karty po przystąpieniu Polski do UE? Zielona karta ubezpieczeniowa nie jest wprawdzie wymagana w krajach UE, jednak uznawana jest jako międzynarodowy dokument ubezpieczeniowy i ułatwia sfinalizowanie wypłacenia ubezpieczenia w razie ewentualnego wypadku. 4

5 Czy moje ubezpieczenie zdrowotne jest ważne w Polsce? Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne jest w dalszym ciągu wymagane. Nawet jeśli w tej sprawie istnieją już porozumienia pomiędzy poszczególnymi krajami UE, rzadko zdarza się, aby pokrywane były całkowite koszty opieki medycznej. Zaleca się zatem zawrzeć prywatną polisę ubezpieczeniową na czas pobytu za granicą. Od dnia 1 czerwca 2004 Komisja Europejska chce wprowadzić tzw. kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która ma zastąpić dotychczasowe ubezpieczenie zagraniczne. Planuje się również rozszerzenie zakresu ubezpieczeń wszystkich natychmiast koniecznych usług medycznych do poziomu wymaganych usług medycznych. Czy w Polsce mogą być przeprowadzane zabiegi lekarskie lub operacje? Jeśli osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym chce być operowana (przy przejęciu kosztów przez swoją kasę chorych) w innym kraju, potrzebuje na to zgody swojej kasy chorych. Jeśli osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym jedzie do innego kraju UE w celu zakupu lekarstw, skorzystania z pomocy dentysty lub optyka, przy obciążeniu kosztami swojej kasy chorych, potrzebuje na to również jej zgody. Zwolnienia z dopłat do usług medycznych nie są honorowane za granicą. W przypadku dłuższego pobytu, kasa chorych może zwrócić jego koszty, jeśli nie przekraczają one kwoty 1000 euro. Nie jest ona jednak do tego zobowiązana. Ogólnych informacji dla podróżujących po Polsce można zaczerpnąć w Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie: Polska Organizacja Turystyczna Kurfürstendamm Berlin Tel.: Fax.: WOLNY OBRÓT KAPITAŁEM 2.1 Kupno nieruchomości Czy po przystąpieniu Polski będzie można kupować nieruchomości bez wymaganych do tej pory pozwoleń? Obywatele i firmy z krajów UE mogą bez przeszkód nabywać nieruchomości w Polsce, jednak w dalszym ciągu tylko z pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeśli zakup nieruchomości jest bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, pozwolenie takie jest z reguły udzielane bez problemów. Czy po przystąpieniu będzie można kupić mieszkanie własnościowe lub dom jednorodzinny? Niemieccy obywatele po przystąpieniu Polski do UE będą mogli w zasadzie kupić mieszkanie własnościowe lub dom jednorodzinny, jeśli nie jest to ich drugie mieszkanie lub kwatera letniskowa. W trakcie 5 lat trwania okresu przejściowego Polska może utrzymać dotychczas obowiązujące ograniczenia w zakupie drugiego mieszkania przez innych obywateli UE. Kwatery letniskowe mają w zasadzie ten sam status co dodatkowe mieszkanie. 5

6 2.2 Kupno gruntów rolniczych i leśnych Czy po przystąpieniu będzie można kupić w Polsce grunty rolnicze i leśne? Zakup gruntów rolniczych i leśnych w Polsce może być ograniczony nawet do 12 lat po przystąpieniu do UE. Niezależni rolnicy, którzy sprowadzili się do Polski, dzierżawią użytki rolne i je uprawiają, mogą zakupić grunty dopiero po okresie dzierżawy wynoszącym 3 lata. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim zakup gruntów jest możliwy dopiero po 7 latach jego dzierżawy. 3. SWOBODA 3.1 Swoboda w wyborze pracy Co oznacza swoboda w wyborze pracy? Swoboda dla pracobiorców bazuje na zarządzeniu Wspólnoty Europejskiej nr 161/68, które mówi, że obywatele UE mają zasadniczo wolny wybór w podejmowaniu pracy na terenie Unii Europejskiej. Podstawą jest równouprawnienie wszystkich obywateli. Każdy obywatel kraju członkowskiego ma możliwość wykonywania pracy w innym kraju członkowskim na takich samych warunkach wynagrodzenia i na takich samych zasadach jak obywatel tego kraju. Czy obywatele krajów przystępujących będą mogli po akcesji pracować w Niemczech i korzystać ze swobody wyboru pracy w UE? W umowie akcesyjnej Unii Europejskiej okres przejściowy dla pracobiorców określono na maksymalnie 7 lat. Dotychczasowe kraje członkowskie UE mają w tym czasie możliwość ograniczenia napływu siły roboczej z nowych krajów członkowskich poprzez przyznawanie lub odmowę pozwoleń na pracę. Również Niemcy skorzystają z tej możliwości. Każdy obywatel nowych krajów członkowskich (oprócz Malty i Cypru), który chce zawrzeć umowę z niemieckim pracodawcą, potrzebuje przynajmniej dwóch lat na uzyskanie pozwolenia o pracę, które należy otrzymać od pracodawcy przed rozpoczęciem pracy. Przez dwa lata po akcesji oraz przez następne trzy lata Komisja Europejska będzie informowana o tym, czy Niemcy podtrzymują swoje ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Po tym okresie następuje ostatni okres przedłużenia ograniczeń trwający maksymalnie 2 lata. Niemcy i Austria w ramach okresu przejściowego mogą również zawężać zakres dozwolonych usług. Więcej na ten temat w punkcie 3.3 Swoboda świadczenia usług. Kraje przystępujące mają również prawo do wprowadzenia ograniczeń na rynku pracy. Każdy kraj może wprowadzić własne uregulowania, które należy ogłosić jeszcze przed akcesją. Jakie są możliwości zaistnienia na niemieckim rynku pracy dla nowych krajów członkowskich? Zakres zatrudnienia, na czas którego udzielane jest pozwolenie o pracę w Niemczech, wynika z zarządzenia w sprawie ograniczeń dla starających się o pracę oraz zarządzenia w sprawie pozwolenia o pracę dla pracowników wykwalifikowanych w technikach informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach porozumień i umów bilateralnych dla pewnej części obywateli krajów akcesyjnych istnieje możliwość zatrudnienia do pracy sezonowej, w charakterze sprzedawców sezonowych lub personelu pielęgniarskiego oraz jako pracowników przebywających na szkoleniu językowym lub zawodowym. Więcej informacji na ten temat zaczerpnąć można w urzędzie pracy. 6

7 Czy pracobiorcy z krajów przystępujących, którzy od 1 maja 2004 chcą pracować w Niemczech w ramach obowiązujących przepisów przejściowych potrzebują pozwolenie na pobyt lub wizę? Wiza nie jest potrzebna. Pobyt możliwy jest bez pozwolenia w okresie do 3 miesięcy. Jeśli czas pobytu będzie trwał więcej niż miesiąc, należy zgłosić ten fakt zaraz po przybyciu w Urzędzie ds. Obcokrajowców. W przypadku pobytu przekraczającego okres 3 miesięcy, każdy obywatel Unii powinien otrzymać pozwolenie Wspólnoty Europejskiej na pobyt. O przyznaniu pozwolenia na pobyt decyduje Urząd ds. Obcokrajowców w oparciu o procedurę przyznawania pozwolenia na pracę. Jeśli pozwolenie na pracę zostało przyznane, przyznane jest z reguły również pozwolenie na pobyt. Jakie uregulowania obowiązują studentów z krajów przystępujących, którzy studiują w Niemczech i chcą dorywczo pracować? Studenci z krajów przystępujących, którzy chcą pracować podczas studiów w Niemczech, mogą to robić przez maksymalnie 3 miesiące w roku. Nie wymagane jest do tego pozwolenie o pracę. Z obowiązku posiadania pozwolenia zwolnieni są również studenci, którym jeszcze podczas studiów w kraju Jednostka Centralna Pośrednictwa Pracy (ZAV) przyznała miejsce pracy w Niemczech podczas wakacji na maksymalnie 3 miesiące lub praktykę studencką związaną z kierunkiem studiów na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jakie udogodnienia dla obywateli krajów przystępujących wynikają z podpisania umowy akcesyjnej z punktu widzenia dostępu do rynku pracy? Umowa Akcesyjna przewiduje, że obywatele krajów akcesyjnych, którzy w czasie przystąpienia w dniu 1 maja 2004 lub po tym terminie byli zatrudnieni przez niemieckiego pracodawcę przynajmniej na okres 12 miesięcy, będą mieli nieograniczony dostęp do rynku pracy. Dotyczy to również członków rodzin tych pracobiorców, którzy w okresie przystąpienia u nich mieszkali lub po przyjeździe do Niemiec przebywali przynajmniej przez okres 18 miesięcy. Ponadto Umowa Akcesyjna przewiduje, że pracobiorcy z krajów akcesyjnych starających się o pozwolenie o pracę w Niemczech, traktowani będą preferencyjnie w porównaniu z pracobiorcami z krajów trzecich (tzw. preferencja wspólnotowa). Czy obywatele z krajów przystępujących będą mogli po akcesji ubiegać się o świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) w Niemczech? Każdy, kto wykonuje legalną prace w Niemczech podlega przepisom ubezpieczeniowym. Dotyczy to również obywateli krajów przystępujących. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma ten pracobiorca, który przez przynajmniej 12 miesięcy znajdował się w objętym ubezpieczeniem stosunku pracy. Jeśli bezrobotny z kraju akcesyjnego udaje się do Niemiec w poszukiwaniu pracy, to ma takie same prawa jak bezrobotny z kraju członkowskiego i zgodnie ze wspólnotowymi przepisami nie może ubiegać się o świadczenia socjalne z niemieckiego systemu socjalnego. Prawo do emerytury przysługuje również wyłącznie w przypadku objętego ubezpieczeniem zatrudnienia. Czy niemieccy obywatele mogą po przystąpieniu ubiegać się o świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) w krajach przystępujących? Wspólne uregulowania obowiązują również niemieckich bezrobotnych i emerytów w krajach przystępujących. Czy uzyskane w Niemczech świadczenia socjalne (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura) są wypłacane, jesli ktoś przebywa w innym kraju UE? Poszukujący pracy mogą to robić w innym kraju członkowskim i mogą otrzymywać w tym kraju należny im zasiłek przelewem przez okres trzech miesięcy. Chęć otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie należy zgłosić w swoim kraju. 7

8 Można również wnioskować o przelanie świadczeń emerytalnych do innego kraju UE. Emeryci tylko wtedy otrzymują pozwolenie na pobyt w innym kraju UE, jeśli nie korzystają ze świadczeń socjalnych tego kraju i jeśli posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne, w którym przewidziane są wszystkie ryzyka. Dalszych informacji udziela: Ubezpieczenie emerytalne: Federalny Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych w Berlinie i Krajowe Zakłady Ubezpieczeń (dla pracowników). Ubezpieczenie zdrowotne: kasy chorych. Zasiłek dla bezrobotnych: Federalny Urząd Pracy w Norymberdze oraz urzędy pracy. Ubezpieczenie społeczne: zakłady ubezpieczeń w gminach. 3.2 Swoboda w wyborze siedziby Czy przedsiębiorcy niemieccy mogą założyć filię swojej firmy w nowych krajach członkowskich? Niemieccy przedsiębiorcy mogą założyć filię w krajach akcesyjnych, jeśli spełniają warunki prawne oraz wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym kraju. Przedsiębiorstwa i firmy z innych krajów członkowskich mogą również zakładać filie w Niemczech. Czy zakłady rzemieślnicze z krajów akcesyjnych mogą zaraz po przystąpieniu zakładać filie w Niemczech? Ze względu na brak ograniczeń, rzemieślnicy z krajów przystępujących, którzy spełniają warunki europejskiego zarządzenia o rzemiośle, mogą po przystąpieniu zakładać filie w Niemczech. 3.3 Swoboda świadczenia usług Co oznacza swoboda świadczenia usług? Chodzi tutaj o transgraniczne usługi gospodarcze, kupieckie, rzemieślnicze lub w zawodach wolnych, które nie podlegają przepisom dotyczącym wolnego obrotu towarami, kapitałem i potencjałem ludzkim. Takie usługi świadczone są w ramach pojedynczych, samodzielnie wykonywanych w danym kraju i ograniczonych w swoim zakresie i czasie czynności. Czy przedsiębiorstwa posiadające filie w krajach akcesyjnych mogą skorzystać ze swobody świadczenia usług? Właściciele przedsiębiorstw i firm mogą wykorzystywać bez ograniczeń swobodę w świadczeniu usług dla swoich własnych potrzeb oraz potrzeb ich głównego personelu. Do głównego personelu zalicza się osoby na stanowiskach kierowniczych o fachowych kwalifikacjach i wiedzy potrzebnej do wykonywania określonych zadań, które są konieczne dla funkcjonowania firmy. Czy te przedsiębiorstwa mogą zatrudniać swoich pracowników w Niemczech? Z uregulowaniami przejściowymi w zakresie podejmowania pracy (pkt 3.1) związane są w niektórych sektorach gospodarki również ograniczenia świadczenia usług za pomocą własnego personelu. W tych sektorach gospodarki świadczenie usług za pomocą własnego personelu może odbywać się tylko w zgodzie z niemieckim prawem zatrudnienia i umową bilateralną. Umowa taka przewiduje, że przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach akcesyjnych mogą wykonywać usługi w Niemczech, takie jak roboty budowlane etc. wyłącznie jako podwykonawca firmy (wykonawcy generalnego) mającej siedzibę w Niemczech (porozumienia w sprawie stawki wynagrodzenia za 8

9 usługi). Ponadto korzystanie z zagranicznych pracobiorców jest ograniczone ilościowo poprzez wprowadzenie odpowiednich kontyngentów. Firmy, które działają w zakresie gospodarki i których uregulowania przejściowe nie dotyczą, mogą chwilowo wysyłać swoich pracowników do pracy w ramach swobody świadczenia usług bez ograniczeń spowodowanych przyznawaniem pozwolenia o pracę. Których sektorów gospodarki dotyczą uregulowania przejściowe w zakresie świadczenia usług? Sektor Kod NACE (*), jeśli nie podano innego Budownictwo oraz sektory pochodne 45.1 do 4; wyszczególnione prace w aneksie do wytycznych 96/71/EG Czyszczenie budynków, inwentarza i środków czyszczenie budynków, inwentarza i środków komunikacji komunikacji Pozostałe usługi tylko dekoracja wnętrz Kod NACE jest dla sektorów usług narzędziem wprowadzenia systematyki w gałęziach gospodarki (zarządzenie Rady EWG nr 3037/90 z 9 października 1990 w sprawie systematyki statystycznej gałęzi gospodarki Wspólnoty Europejskiej). Więcej informacji na temat kodu NACE można uzyskać w internecie pod adresem Czy pracobiorcy z krajów przystępujących mogą z dniem pracować w krajach członkowskich jako pracownicy najemni? W trakcie tzw. okresu przejściowego podjęcie pracy w charakterze pracownika najemnego jest niemożliwe, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie udziela się pozwolenia o pracę dla pracowników najemnych. Czy firmy posiadające filie w Niemczech mogą korzystać ze swobody świadczenia usług w krajach akcesyjnych? Czy te firmy mogą kierować swoich pracowników do pracy w przyszłych krajach członkowskich? Zgodnie z Umową Akcesyjną obowiązuje swoboda świadczenia usług zgodna z prawem unijnym. To, w jakim stopniu Niemcy skorzystają z funkcjonującej w okresie przejściowym swobody wyboru pracy i transgranicznego świadczenia usług w niektórych sektorach gospodarki, będzie miało wpływ na to, czy kraje akcesyjne będą mogły podjąć takie same kroki po wcześniejszym poinformowaniu o tym Komisji. Jeśli firmy posiadające swoje filie w Niemczech będą aktywne na niwie gospodarki i będą świadczyły transgraniczne usługi, dla których nie ustalono okresu przejściowego, to ich pracownicy w ramach swobody wyboru pracy będą mogli być skierowani do pracy w przyszłych krajach członkowskich bez żadnych ograniczeń. W jakim zakresie i na jakich warunkach zakłady rzemieślnicze z krajów akcesyjnych będą mogły funkcjonować od 1 maja 2004 w Niemczech? Po przystąpieniu do Unii firmy rzemieślnicze z krajów akcesyjnych będą mogły funkcjonować w Niemczech pod warunkiem przestrzegania prawa unijnego i niemieckiego. Pozwolenie na wykonywanie pracy przez rzemieślników z krajów Unii opiera się przede wszystkim na wytycznych UE w sprawie uznawania certyfikatów zawodowych i zostało zaadaptowane dla potrzeb niemieckiego prawa z zarządzenia EWG w sprawie rzemiosła. Podstawą do prowadzenia własnej działalności rzemieślniczej jest przynajmniej 6-letni okres indywidualnej pracy w zawodzie lub zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w danym zakładzie. Okres ten może być skrócony do trzech lat, jeśli udokumentuje się odbycie uznawanej przez dane państwo trzyletniej praktyki zawodowej lub 5-letnie 9

10 doświadczenie pracy w zawodzie. Warunkiem jest w dalszym ciągu uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zawodowego, analogicznego z niemieckim dyplomem mistrzowskim oraz dokumentów poświadczających odbycie dodatkowych szkoleń, kursów i egzaminów w celu uzupełnienia brakujących kwalifikacji zawodowych. W zakresie świadczenia transgranicznych usług rzemieślniczych oraz wykorzystywania własnego personelu (z wyjątkiem kadry kierowniczej) po przystąpieniu, obowiązują w niektórych sektorach rzemieślniczych (patrz wyżej) przepisy przejściowe. Jaki wpływ będą miały uregulowania przejściowe dotyczące swobody świadczenia usług na zawieranie porozumień w sprawie stawek wynagrodzenia za usługi? W sektorach, w których obowiązywać będzie okres przejściowy w świadczeniu usług, praca wydelegowanych pracobiorców odbywa się na podstawie zawartych pomiędzy Niemcami a Polską bilateralnych porozumień w sprawie stawki wynagrodzenia za usługi. Porozumienia te obowiązywać będą w dalszym ciągu, lecz będą one dopasowane do postanowień Umowy Akcesyjnej dotyczących kontyngentów. Procedura wydawania pozwoleń po przystąpieniu w tych sektorach gospodarki w zasadzie się nie zmieni. Dalszych informacji udziela odpowiedni Urząd Pracy. 3.4 Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych Kiedy wymagane jest uznawanie kwalifikacji zawodowych? Jest ono wymagane, kiedy wykonywanie wolnego zawodu jest w kraju Unii ograniczone. Dany zawód jest reglamentowany, kiedy jego wykonywanie uzależnione jest od posiadania specyficznych kwalifikacji zawodowych (np. dyplomu, tytułu zawodowego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego w danym okresie, państwowego egzaminu zawodowego). Czy istnieje okres przejściowy dla wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych? Wszystkie kraje akcesyjne uczestniczą od samego początku w funkcjonującym w UE systemie uznawania kwalifikacji. Wzajemne uznawanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z istniejącymi wytycznymi Unii Europejskiej. Dla ich zastosowania nie wyznaczono okresu przejściowego. Czy wzajemne uznawanie kwalifikacji funkcjonuje automatycznie? Następuje automatycznie dla pracujących w rzemiośle, kupców i rolników, którzy w swoim kraju zdobyli wymagane doświadczenie. To samo dotyczy lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położnych, weterynarzy, aptekarzy i architektów, ponieważ minimalne wymagania dotyczące ich wykształcenia zostały już skonsultowane pomiędzy państwami członkowskimi. Dla pozostałych zawodów automatyczne uznanie kwalifikacji nie jest zagwarantowane. Jeśli zdaniem jednego z państw członkowskich istnieje duża różnica pomiędzy faktycznym przyznawaniem pozwolenia dla pracobiorcy a warunkami, jakie obowiązują w danym kraju aby tą pracę móc wykonywać, to dane państwo może wprowadzić regulacje dodatkowe. W tym przypadku pracobiorca może wybierać pomiędzy zdawaniem egzaminu kwalifikacyjnego, a odbyciem ograniczonego w czasie kształcenia kwalifikacyjnego. 10

11 Czy respektowane będą nabyte uprawienia pracujących w wolnych zawodach? Zgodnie z przepisami systemu uznawania kwalifikacji, respektowany jest również okres kształcenia i nabywania doświadczenia zawodowego. Dotyczy to również prawników. Dalszych informacji można uzyskać w: Jednostka Centralna ds. Kształcenia za Granicą Sekretariat Ministra Kultury Lennéstr. 6, Bonn Tel.: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy Scharnhorststr. 36, Berlin pani Vera Stahl Tel.: WOLNY OBRÓT TOWARAMI 4.1 Odprawa celna Czy wymagana jest w dalszym ciągu odprawa celna? Od 1 maj 2004 odprawa celna dla przewozu towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE nie jest już wymagana. W Unii Europejskiej przepływ towarów kontrolowany jest głównie przez mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Import z nowych krajów członkowskich nabiera miana pozyskiwania towarów wewnątrz Wspólnoty, natomiast eksport rozumiany jest jako dostawa wewnątrz Wspólnoty. Wymóg posiadania uprawnień preferencyjnych, pozwoleń na przewóz, licencji przewozowych, certyfikatów pochodzenia i podobnych dokumentów przestaje obowiązywać. Jeśli przewożone towary podlegają akcyzie (produkty z oleju mineralnego, produkty tytoniowe, koniak, wino, wino musujące, piwo, kawa), wymagany jest dokument uprawniający do zwolnienia z podatku, lub w przypadku towarów nie podlegających opodatkowaniu- uproszczona specyfikacja. Jednostką odpowiedzialna za kontrolę towarów objętych opodatkowaniem jest Urząd Celny. Jakie przepisy znajdują zastosowanie w przypadku towarów, które przed były przedmiotem postępowania celnego? Tutaj zastosowanie mają przepisy przejściowe. Dochodzenie rozpoczęte przed akcesją, które zostało zakończone po przystąpieniu, jest egzekwowane zgodnie ze starymi przepisami celnymi. Dalszych informacji udziela Urząd Celny. 4.2 Obrót towarami wewnątrz Wspólnoty Jakie deklaracje należy złożyć po 1 maja 2004? Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej regulacje celne zostają zastąpione wspólnotowymi procedurami podatkowymi. Dostawy lub pozyskiwanie towarów wewnątrz Unii powinny być zgłaszane w miejscowym Urzędzie Skarbowym, Federalnym Urzędzie Finansowym i Federalnym Urzędzie ds. Statystyki Handlowej (INTRASTAT). Wraz z wprowadzeniem wspólnotowej komunikacji towarowej obowiązuje zakaz podwójnego opodatkowania, tzn. że towar obciążony jest podatkiem VAT w kraju członkowskim, w którym zostaje zakupiony przez konsumenta. 11

12 Dostawy towarów z Niemiec do innych krajów członkowskich UE są z tego powodu zwolnione z podatku. Procedura podatkowa wymaga od obu partnerów transakcji posiadania podatkowego numeru identyfikacyjnego. Dalszych informacji na temat systemu opodatkowania w krajach Wspólnoty udzielają Urzędy Skarbowe. Instytucją odpowiedzialną za system identyfikacji podatkowej jest: Federalny Urząd Skarbowy, Filia Saarlouis Saarlouis Tel.: Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy przedsiębiorców, których wewnątrzwspólnotowe transfery towarowe (wywóz i przywóz) przekroczyły w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym kwotę euro. Informacji na temat INTRASTAT udziela: Federalny Urząd Statystyczny, Statystyczny Serwis Informacyjny Gustav-Stresemann-Ring 11, Wiesbaden Tel.: , Fax.: Zmiany w strukturze organów celnych Jakie zmiany w strukturze organów celnych nastąpiły po ? Główny Urząd Celny (HZA) Cottbus Główny Urząd Celny w Cottbus zostaje rozwiązany, a wraz z nim Urzędy Celne w Forst, Guben oraz Komisariat Celny w Guben. Urząd Celny w Finsterwalde pozostaje. Graniczny Urząd Celny na autostradzie w Forst (w Polsce) zostaje przemianowany na placówkę wewnątrzunijną niemieckiej administracji celnej. Miejsce odpraw w Forst (B112) pozostaje. W Guben utworzona zostanie mobilna grupa kontrolna (MKG) z filią w Klein-Bademeusel. Mobilna grupa kontrolna w Cottbus pozostaje. Główny Urząd Celny Frankfurt nad Odrą Kompetencje Głównego Urzędu Celnego z Cottbus przekazane zostają Głównemu Urzędowi Celnemu we Frankfurcie. Urzędy Celne na stacji kolejowej, w Küstrin-Kietz i na moście granicznym, jak i Komisariaty Celne Północ i Południe zostają rozwiązane. Główny Urząd Celny zmienia nazwę na: HZA Frankfurt/Oder-Zollamt Frankfurt/Oder-Autobahn. Główny Urząd Celny Schwedt Główny Urząd Celny w Schwedt zostaje rozwiązany, a razem z nim Urząd Celny w Hohenwutzen z miejscami odpraw w Hohensaaten, Rosow oraz Urząd Celny i miejsce odpraw Schwedt-Straße. Zadania ww. placówek przekazane zostają do Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie. Urząd Celny w Eberswalde pozostaje (placówka wewnątrzunijna). Komisariaty Celne w Gartz i Oderberg zostają zlikwidowane. Dalsze informacje na temat placówek celnych i struktury organów celnych pod adresem 12

13 4.4 Zakazy i ograniczenia Czy po przystąpieniu Polski można przewozić do Niemiec wszystkie towary? Artykuły 28 do 30 Umowy Wspólnoty Europejskiej określają zasady wolnego obrotu towarowego. Produktu, które znajdują się w obrocie w jednym kraju członkowskim mogą być sprzedawane we wszystkich innych krajach członkowskich. Istnieją jednak określone zakazy i ograniczenia oraz regulacje przejściowe dla obrotu towarowego. Za kontrolę towarów wewnątrz rynku UE odpowiedzialne są mobilne grupy kontrolne Służby Celnej. Oto kilka ważnych zakazów i ograniczeń dotyczących towarów: Z Polski można przywozić jedynie mleko, mięso i ryby, jeśli przetwarzające je zakłady spełniają normy europejskie. Lista takich zakładów powinna być oficjalnie przekazana przez stronę polską do Brukseli do dnia Generalnie dla wszystkich produktów spożywczych z innych krajów UE, pomimo wspólnego rynku, obowiązują w dalszym ciągu określone przepisy. I tak w przypadku mięsa należy przedłożyć odpowiedni dokument handlowy lub certyfikat spożywczy. Odpowiedni organ kontrolny na miejscu przeznaczenia dostawy upoważniony jest do sprawdzenia dokumentów i dokonania wyrywkowej kontroli towaru. Kto chce sprowadzać z innych krajów członkowskich produkty z jaj, musi zarejestrować się w odpowiedniej Stacji Kontroli Produktów Spożywczych. Dotyczy to również dostawców dla innych krajów członkowskich. Dalszych informacji udzielają Urzędy Weterynaryjne oraz Stacje Kontroli Produktów Spożywczych. Produkty ekologiczne: zabronione jest przewożenie innych niż wyszczególnione w Zarządzeniu Wspólnoty Europejskiej przetworów i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z oznaczeniem produktu ekologicznego. Informacji udziela: Federalne Ministerstwo Ochrony Praw Konsumentów, Żywności i Rolnictwa Wilhelmstr. 54, Berlin Tel.: , , Fax.: , Ten kto chce przewozić wewnątrz Unii zwierzęta oraz towary wyszczególnione w załączniku 1 zarządzenia w sprawie ochrony rynku produktów pochodzenia zwierzęcego (np. bydło, zwierzęta domowe, drób, pszczoły, martwe zwierzęta, siano lub słomę) musi zgłosić to przed rozpoczęciem działalności do odpowiedniego Urzędu Nadzoru Weterynaryjnego. Wwóz martwych i nieprzeznaczonych do produkcji mięsa zwierząt jest z reguły zakazany. Przewóz wewnątrz Unii zalążków chorób zwierzęcych, szczepionek i preparatów anty-genetycznych jest zgodnie z zarządzeniem dot. przewozu zwierzęcych zalążków chorobotwórczych zabroniony. Jeśli pasze przywożone są z innego kraju członkowskiego UE lub do niego wysyłane, to w dalszym ciągu zastosowanie mają określone przepisy zakazujące i ograniczające. Mający swoją siedzibę w miejscu rozładunku urząd, odpowiedzialny za transporty z paszą, może dokonać wyrywkowej kontroli. W przypadku dalszych pytań proszę zwrócić się do odpowiedzialnych urzędów lub służb weterynaryjnych. 13

14 Dla przewozu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów (w tym również nasion) należy uzyskać licencję EWG (zarządzenie w sprawie nadzoru nad roślinami, załącznik 5, część II). Przewożenie szczególnie niebezpiecznych szkodników jest zakazane (zarządzenie w sprawie nadzoru nad roślinami, załącznik 1). Dotyczy to również roślin zaatakowanych przez te szkodniki. Dalszych informacji udziela: Urząd Krajowy ds. Ochrony Konsumenta i Rolnictwa Urząd Ochrony Roślin Ringstr. 1010, Frankfurt (Oder) Tel.: , , Środki ochrony roślin zgodnie z Ustawą Ochrony Roślin mogą być wwożone tylko wtedy, jeśli mają certyfikat Federalnego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych (BVL). Federalny Urząd Ochrony Praw Konsumentów i Bezpieczeństwa Środków Spożywczych Postfach , Bonn Tel.: , Fax.: Istnieją surowe zasady dotyczące handlu zagrożonymi wyginięciem gatunkami zwierząt i roślin oraz takimi, których utrzymanie jest zagrożone (Waszyngtoński Traktat Ochrony Gatunków, Zarządzenie Wspólnoty Europejskiej o Ochronie Gatunków, Wytyczne Ochrony Ptaków lub postanowienia poszczególnych krajów). Kraje członkowskie UE mogą odmawiać sprzedaży polskich urządzeń medycznych i lekarstw na swoich rynkach tak długo, póki nie spełnią one europejskich norm. Okres przejściowy wyznaczono do końca 2008 roku. Sprzedaż środków znieczulających pochodzących z innych krajów członkowskich jest surowo zakazana. Przy transporcie odpadów pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi należy rozróżniać, czy odpady użyte zostaną do recyklingu, czy do składowania, czy chodzi o odpady oznaczone kodem zielonym, żółtym lub czerwonym. Jeśli chodzi o odpady przeznaczone do usunięcia (niezależnie do oznaczenia kodowego), należy o tym poinformować odpowiedni urząd na miejscu ich przeznaczenia (wniosek o udzielenie pozwolenia). Przy odpadach przeznaczonych do recyklingu, należy powiadomić o ich przywozie odpowiedni urząd wtedy, kiedy zaliczają się one do grupy odpadów żółtych lub czerwonych. Dla wywozu odpadów do Polski obowiązują następujące okresy przejściowe: Do końca 2012 roku wszelkie transporty odpadów do Polski muszą być zgłaszane. Odpowiedni urząd może wydać odmowę ich przyjęcia. Do końca 2007 roku odpady z listy zielonej i niektóre odpady z listy żółtej nadające się do recyklingu nie mogą być przedmiotem obrotu towarowego. Przepis ten może zostać przedłużony do 2012 roku. Również do 2012 roku zabroniony jest przewóz wszystkich odpadów z listy czerwonej oraz tych, które nie są wyszczególnione na listach. Fajerwerki z innych krajów członkowskich UE nie mogą być wwożone, jeśli nie posiadają atestu Federalnego Urzędu Badań i Kontroli Materiałów (BAM) z Berlina. 14

15 5. Uregulowania przejściowe po przystąpieniu Polski do UE Zakres Wolny przepływ towarów Swoboda Wolny przepływ usług Wolny przepływ kapitału Polityka konkurencji Rolnictwo uregulowania przejściowe Państwa członkowskie mogą powstrzymywać sprzedaż polskich urządzeń medycznych i lekarstw na swoich rynkach tak długo, aż nie spełnią one norm europejskich. Okres przejściowy do 2008 roku. Ograniczenie dostępu polskich pracobiorców do narodowego rynku pracy przez okres maks. 7 lat (przed końcem 2 roku oraz po upłynięciu kolejnych 3 lat Komisja musi zostać poinformowana czy ograniczenia będą kontynuowane; dozwolony, ostateczny okres przedłużenia to maks. 2 lata). Niemcy mają prawo do wprowadzenia regulacji przejściowych dotyczących swobody świadczenia usług z wykorzystaniem siły roboczej z Polski, tak długo, jak długo zastosowanie mają przepisy ograniczające swobodę wyboru pracy dla pracobiorców. Przepisy te dotyczą budownictwa oraz sektorów pochodnych, oczyszczania budynków, inwentarza, środków komunikacji oraz innych usług (w tym usług dekoracji wnętrz). Polska może wprowadzić takie same przepisy obowiązujące obywateli państw członkowskich. Możliwość wprowadzenia ograniczeń działalności polskich instytucji kredytowych w UE do końca 2007 roku. Polska może ograniczyć możliwość nabywania mieszkań (pełniących funkcję drugiego mieszkania) przez obcokrajowców na okres 5 lat po przystąpieniu. Możliwe jest wprowadzenie 12-letniego okresu przejściowego dla zakupu gruntów rolniczych i leśnych. Samodzielnym rolnikom, którzy mają siedzibę w Polsce, dzierżawią i uprawiają użytki rolne udziela się zgody na zakup ziemi po 3 latach. W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, kujawskopomorskim, opolskim i wielkopolskim okres ten może trwać 7 lat. Polska może stosować zwolnienie z podatku komunalnego uchwalone na podstawie przepisów w sprawie specjalnych stref gospodarczych z 1994 roku dla określonych wspólnotową definicją małych przedsiębiorstw do końca 2011 roku oraz dla określonych wspólnotową definicją średnich przedsiębiorstw do końca roku Zwolnienie z podatku komunalnego może być również zastosowane w przypadku innych przedsiębiorstw, jeśli zachowane zostaną ograniczenia w udzielaniu dotacji dla inwestorów. Stopniowe wprowadzanie dopłat dla rolnictwa. Od początku roku % dotychczasowych świadczeń, podwyżka w 2005 do 30% i w 2006 do 35%. W latach następnych, corocznie o 10% do osiągnięcia w roku 2013 poziomu UE. Dla osiągnięcia norm europejskich zawartości tłuszczu polskiego mleka ustalono 5-letni okres przejściowy. Mleko, które nie odpowiada normom UE może być sprzedawane wyłącznie w Polsce lub krajach trzecich. Polska gwarantuje, że tylko te zakłady przetwórstwa mięsa, które spełnią normy UE do końca 2007 roku oraz te zakłady przetwórstwa mleka i ryb, które spełnią normy UE do końca 2006 roku, będą mogły po tym okresie dalej funkcjonować. 15

16 Komunikacja Podatki Polityka socjalna i zatrudnienie Energia Spełnienie norm europejskich dotyczących klatek dla kur niosek musi nastąpić do końca 2009 roku. Polska w ciągu następnych 10 lat przestawi się na uprawę gatunków kartofli całkowicie odpornych na zarazę kartoflaną. Polskie Koleje Państwowe podlegają do końca 2006 roku okresowi ochronnemu w stosunku do innych oferentów z Europy. Polscy przewoźnicy towarowi są wykluczeni na okres trzech lat z możliwości prowadzenia usług w innych krajach członkowskich. Okres ten może być przedłużony o maks. 2 lata. To samo dotyczy przewoźników z krajów członkowskich działających na polskim rynku. Pojazdy ciężarowe mogą do końca roku 2010 korzystać z niezmodernizowanej części polskiej sieci komunikacji drogowej, jeśli ich maksymalny nacisk na oś odpowiada polskim normom. Od dnia akcesji anuluje się ograniczenia w używaniu głównych odcinków tranzytowych dla pojazdów spełniających normy zawarte w wytycznych Wspólnoty Europejskiej 96/53/EG. Od roku 2009 nie będą podwyższane opłaty związane z przekroczeniem dopuszczalnej wagi pojazdów ciężarowych, które spełniają normy UE i używane są w transporcie międzynarodowym na najważniejszych odcinkach tranzytowych. Dodatkowe opłaty naliczane za używanie niezmodernizowanych dróg będą stopniowo i w niedyskryminujący sposób podwyższane. Polska do końca 2007 roku może utrzymać stawkę podatku VAT na poziomie 0% dla określonych książek i czasopism oraz 7% dla usług gastronomicznych. Do końca 2008 roku Polska może utrzymać stawkę podatku VAT na wysokości 3% dla żywności i karm; zwierząt żywych, nasion, roślin i produktów służących do sporządzania żywności; wyrobów służących do uzupełniania lub zastępowania określonych produktów; dla dostaw przedmiotów służących do świadczenia usług związanych z produkcją rolniczą z wyjątkiem nakładów inwestycyjnych takich jak maszyny czy budynki. Do końca roku 2007 obowiązuje 7% podatku VAT na świadczenie usług budowlanych. Polska może utrzymać zwolnienie z podatku VAT dla międzynarodowego przewozu osób, tak długo, jak długo zwolnienie to ma zastosowanie w jednym z dotychczasowych krajów członkowskich, o ile wejdzie ono wcześniej w życie. Przepis ten obowiązuje do czasu jego częściowego lub całkowitego anulowania przez Komisję Europejską. Do końca roku 2008 Polska może nie stosować się do globalnych zasad naliczania akcyzy do cen detalicznych (w tym wszystkich podatków) w przypadku papierosów najpopularniejszej klasy cenowej, jeśli stawka akcyzy będzie stopniowo dostosowywana do obowiązujących przepisów. Polska w okresie do 1 roku po przystąpieniu utrzyma obniżkę akcyzy na benzynę produkowaną z alkoholu bez udziału wody, olej gazowy z niską zawartością siarki i benzynę zawierającą alkohol etylobutylowy. Wprowadzenie do końca roku 2005 europejskich norm bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących dla obiektów i urządzeń zainstalowanych do dnia W Polsce obowiązują przepisy przejściowe dotyczące minimalnych zapasów produktów z ropy naftowej do końca 2008 roku. 16

17 Telekomunikacja i technologia informacyjna Ochrona środowiska W Polsce do końca 2005 roku obowiązują ograniczenia w dostępie do rynku usług pocztowych dla oferentów przesyłek pocztowych o wadze nie przekraczającej 350g. Polskę obowiązują następujące okresy przejściowe: Jakość powietrza: Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (emisja VOC) przy składowaniu paliwa oraz jego transporcie do pośredników i odbiorców (stacji benzynowych) do końca 2005 roku. Ograniczenie zawartości siarki w paliwach płynnych i innych materiałach paliwowych do końca 2006 roku. Gospodarka odpadami: Do końca 2012 roku muszą być zgłaszane wszystkie transporty odpadów do Polski. Możliwa jest odmowa przyjęcia odpadów. Do końca 2007 roku odpady z listy zielonej (nie stanowiące niebezpieczeństwa) nadające się do recyklingu (m.in. szkło, tworzywo sztuczne, papier, opony) i określone odpady niebezpieczne z listy żółtej (m.in. baterie, odpady samochodowe, odpady komunalne, gnojowica, szlam po oczyszczaniu ścieków) nie podlegają wolnemu obrotowi towarów. Możliwe jest przedłużenie tego okresu do 2012 roku. Również do końca 2012 roku nie można wwozić wszystkich odpadów z listy czerwonej (bardzo niebezpiecznych). Planuje się wprowadzenie norm dotyczących recyklingu opakowań do końca 2007 roku. Do końca 2012 roku planuje się wprowadzić system kontroli wód, cieków wodnych, ochrony gruntów i wód oraz system odprowadzania gazów i kontroli bezpieczeństwa polskich wysypisk. Jakość wód: Wprowadzenie ograniczeń w odprowadzaniu określonych groźnych substancji do wód Wspólnoty do końca 2007 roku. Wprowadzenie norm dla urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 roku. Zwalczanie zanieczyszczeń przemysłowych oraz kalkulacja ryzyka: Likwidacja lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do końca 2010 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji dwutlenku węgla w dużych ciepłowniach najpóźniej do końca 2015 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji tlenku azotu w ciepłowniach o mocy powyżej 500 MW do końca 2017 roku. Wprowadzenie ograniczeń emisji pyłów w ciepłowniach komunalnych do końca 2017 roku.. Bezpieczeństwo nuklearne i ochrona przed promieniowaniem: Przepisy dotyczące urządzeń promieniotwórczych po 2006 roku. Urządzenia te nie mogą być sprzedawane na terytorium innych krajów członkowskich. 17

18 Na pytania udzielają odpowiedzi następujące instytucje z terenu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr : Biuro Kooperacyjne Cottbus-Zielona Góra Izba Przemysłowo-Handlowa w Cottbus Cottbus Tel.: Izba Rzemieślnicza w Cottbus Oddział ds. Międzynarodowych Izba Rzemieślnicza w Zielonej Górze Am Altmarkt 17 ul. Reja Cottbus Zielona Góra Tel.: Tel.: Instytucje ponadregionalne: Centrum Informacyjne Urzędu Celnego (wyłącznie telefonicznie) Główny Urząd Ceł ul. Świętokrzyska 12 Tel.: Warszawa Tel.: Uwaga: Materiał ten został opracowany na podstawie informacji pochodzących z Unii Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Finansów. Nie bierzemy odpowiedzialności za treści w nim zamieszczone. Stan na dzień 9 marca2004 Prawa autorskie należą do Service- und Beratungszentren Europaregion Pomerania e.v. Wydawca: Euroregion Spree-Neisse-Bober/ Sprewa-Nysa-Bóbr Biuro w Guben Berliner Straße Guben Tel.:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

VAT 2015-06-10 13:37:04

VAT 2015-06-10 13:37:04 VAT 2015-06-10 13:37:04 2 Stawka podstawowa VAT w Finlandii wynosi 24 proc., obowiązują też dwie stawki zredukowane. Finlandia w 1994 roku przyjęła uregulowania dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Służba Celna informuje

Służba Celna informuje Izba Celna we Wrocławiu Przepisy dla podróżnych towary zwolnione od opłat Opracował: kom. Arkadiusz Barędziak Rzecznik Prasowy Izby Celnej we Wrocławiu Centrum Informacji Służby Celnej Numery telefonów:

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, dla których istnieje wynikający z przepisu prawa obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-28 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz-debica.pl Dębica: WORKI FOLIOWE NA ODPADY KOMUNALNE I ODPADY MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przepisy celne na świecie

Przepisy celne na świecie Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Dofinansowanie jest przyznawane na rozwijanie działalności gospodarczej O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 1) Osobą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 3 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego część 1 Nr Zakres danych sprawozdawczych 1 Wielkość

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Aleksander Maksimczuk Leszek Sidorowicz GRANICZNY RUCH OSOBOWY I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział l. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA WARUNEK ZASADNICZYCH

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

Wyjaz na wakcje. a) w transporcie lądowym do równowartości 300 EUR; b) w transporcie lotniczym i morskim do równowartości 430 EUR.

Wyjaz na wakcje. a) w transporcie lądowym do równowartości 300 EUR; b) w transporcie lotniczym i morskim do równowartości 430 EUR. Wyjaz na wakcje Sezon urlopowy w pełni, podróże przed nami. Chcąc wybrać się na wakacje dobrze pamiętać o zasadach dotyczących przewozu rzeczy i zwierząt w ruchu podróżnych. Dlatego przed wyjazdem warto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkim.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Bardziej szczegółowo

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5 1/5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Przywieźć z innego kraju zwierzę lub zwierzęta domowe

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 20 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz. 1768 UCHWAŁA NR 0007.126.2015 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Pakiet na rzecz przestrzegania przepisów ZAŁĄCZNIKI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Pakiet na rzecz przestrzegania przepisów ZAŁĄCZNIKI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.5.2017 r. COM(2017) 256 final ANNEXES 1 to 3 Pakiet na rzecz przestrzegania przepisów ZAŁĄCZNIKI do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 2 O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r.

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Świdnik: zakup paliw płynnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świdnik: zakup paliw płynnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 15.04.2016 09:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pegimek.swidnik.pl Świdnik: zakup paliw płynnych Numer ogłoszenia: 90836-2016;

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. CEL. Niniejsza Umowa Ministerialna ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 1. Zagadnienia ogólne 2. Przedmiot opodatkowania 3. Zwolnienia podatkowe 4. Obowiązek podatkowy 5. Stawki podatku 6. Udogodnienia dla małych przedsiębiorstw 1. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Skórcz: Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu Numer ogłoszenia: 63765-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Katowice: Czyszczenie i impregnacja elewacji kamiennej budynku O/O NBP w Katowicach ul. Bankowa 1 Numer ogłoszenia: 198970-2013; data zamieszczenia: 22.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz...) WZÓR UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz...) WZÓR UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) WZÓR UNIA EUROPEJSKA WYROBY AKCYZOWE 1 1 Dostawca Nr VAT WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEZNACZONYCH DO KONSUMPCJI

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne podatku akcyzowego

Zasady ogólne podatku akcyzowego Podatek akcyzowy Zasady ogólne podatku akcyzowego Regulowany ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Charakter prawny: Obrotowy (obciąża obrót wybranymi rodzajami dóbr), Jednofazowy (opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce

Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce Co każdy podróżny wiedzieć powinien czyli przepisy celne krajów członkowskich UE w pigułce Austria PRZEPISY CELNE. Zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Niniejsza prezentacja ma za zadanie pokazać w przystępny sposób rozwiązania wprowadzane ustawą o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH ul. GRANICZNA 190 54-530 WROCŁAW tel. 071 376 9600 fax. 071 376 9605 STRAŻ GRANICZNA NA LOTNISKU: przeprowadza kontrolę ruchu granicznego przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Przywieźć z innego

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Uwe Komm mgr gospodarki finansowej doradca podatkowy 26 listopada 2010 Seminarium UNI-BUD w Warszawie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Poznań: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Stowarzyszenia Na Tak Społeczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 Zasady przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/338/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LX/338/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LX/338/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo