MECHANIZMY ZACHOWAŃ A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MECHANIZMY ZACHOWAŃ A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 MECHANIZMY ZACHOWAŃ A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Andrzej Markowski tel INSTYTUT BADAŃ I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU w POLSCE

2 TEMATY SPOTKANIA Kulturowy i osobowościowy model zachowania w ruchu drogowym; Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych i sytuacjach stresu matryce ludzkich decyzji; Przykłady ćwiczeń relaksacyjnych

3 KIEROWCY WYPADKOWI A KIEROWCY BEZPIECZNI Młodzi - Starzy Kobiety - Mężczyźni Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Szwedzi, Niemcy, Anglicy, Francuzi, Włosi, Arabowie

4 SPRAWCY WYPADKÓW, KIEROWCY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (wg kategorii wieku) Wiek Stosunek liczby wypadków do ilości przejechanych km. Do 25 lat 1 wypadek co 2 mln km lat 1 wypadek co 6 mln km. 60 i więcej lat 1 wypadek co 2,5 mln km.

5 MODEL RUCHU DROGOWEGO KIEROWCA DROGA I RUCH DROGOWY(JEGO ORGANIZACJA) POJAZD

6 RZECZYWISTY MODEL RUCHU DROGOWEGO KIERUJĄCY POJAZDEM INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO DROGA I RUCH DROGOWY (jego organizacja) POJAZD Andrzej Markowski

7 MODEL RUCHU DROGOWEGO 1. Informacje o kierowcy z którym wchodzimy w interakcję 4.. Rozbudowa sytuacji w kierunku niezgodnym z oczekiwaniami Osoba zarządzająca interakcją zachowaniem w ruchu drogowym (cechy osobowości i kultury ): postawy, przekonania, system wartości, wiedza 2. Wstępny kontakt (uprzednie doświadczenia i oczekiwania) 3. Rozbudowa sytuacji w kierunku zgodnym z oczekiwaniami

8 DLACZEGO DOCHODZI DO KOLIZJI I WYPADKÓW DROGOWYCH? WWstępne oczekiwania kierowcy wobec siebie, innych i sytuacji drogowej P Podmiotowe traktowanie uczestników ruchu drogowego (klimat współdziałania klimat współdziałania) miotowe trprzedmiotowe traktowanie uczestników ruchu drogowego (klimat agresji, lęku, poniżania) z a c h o w a n i e S p e ł n e n i e o c z e k i w a ń Podmiotowe trefekt GALATEI (PIGMALIONA) Wysoki poziom realizowanych zadań satysfakcja ) PEFEKT GOLEMA niski poziom realizowanych zadań niezadowolenie

9 STOSUNEK KIEROWCY DO RUCHU DROGOWEGO DETERMINANTY TYPOLOGII ZACHOWAŃ WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIA GŁĘBOKIE PRZEKONANIA I ZAŁOŻENIA (CZĘSTO DYSFUNKCYJNE) DROGOWE WYDARZENIE KRYTYCZNE OBJAWY FIZJOLOGICZNE AKT INTENCJONALNY WOLA / MYSLI Poznawczy stosunek kierowcy do aktualnej sytuacji drogowej EMOCJE Emocjonalny stosunek kierowcy do aktualnej sytuacji drogowej ZACHOWANIA Andrzej Markowski

10 TYPOLOGIA KIEROWCÓW KIEROWCA Z SYNDROMEM MAD MAXA (agresywny, egoistyczny) 1. chce za wszelką cenę pokazać kto na drodze rządzi 2. robi to kosztem innych Najważniejsze: ja jestem najważniejszy, narzucam swoją wolę innym KIEROWCA Z SYNDROMEM WYCHOWAWCY (ukryta agresja + lęk) 1. chce potwierdzić swoją wartość 2. wychowuje innych na drodze Najważniejsze: jestem lepszy, bo inni popełniają błędy KIEROWCA Z SYNDROMEM SŁODKIEJ IDIOTKI (egoistyczny) 1. nie interesują go skutki społeczne własnego zachowania 2. nie interesują go inni ludzie Najważniejsze: INTERESUJE MNIE TYLKO MOJA WYGODA KIEROWCA ODREAGOWUJĄCY LĘKI (defensywny i agresywny) 1. często rezygnuje z podstawowego celu 2. ustępuje innym bądź jest wobec innych samochodów agresywny Najważniejsze: INNI SĄ MOCNIEJSI ODE MNIE, CHCĘ BYĆ AKCEPTOWANY, DOBRZE SIĘ CZUĆ KIEROWCA ASERTYWNY 1. dąży do podstawowego celu roztropnie i skutecznie 2. szanuje innych życzliwy Najważniejsze: JA I INNI JESTEŚMY TAK SAMO WAŻNI Andrzej Markowski Zachowania i reakcje innych Gniew Irytacja Frustracja Agresja Zachowania i reakcje innych Nieufność Irytacja Frustracja Agresja Zachowania i reakcje innych Nieufność Irytacja Frustracja Agresja Zachowania i reakcje innych Obojętność Lekceważenie Nieufność Irytacja agresja Zachowania i reakcje innych Życzliwość Szacunek INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO (ich typ) INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO (ich typ) INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO (ich typ) INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO (ich typ) INNI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO (ich typ)

11 WYZNACZNIKI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA KIEROWCY Personifikuje drogę, traktuje ją jak przeciwnika, którego chce pokonać w jak najkrótszym czasie: chełpi się opowiadaniami w jak krótkim czasie przejechał jakąś trasę; Czasem zatrzymuje pojazd, aby powiedzieć innemu kierowcy co o nim myśli może przy tym dopuścić się fizycznej napaści (wyrażając w ten sposób swoją wyższość nad nimi); Gwałtownie rusza z miejsca, mocno przyśpiesza i raptownie hamuje, nie zwracając uwagi na innych użytkowników drogi; Z premedytacją, niekiedy w celu wychowawczym, utrudnia innym jazdę (np. zajeżdża im drogę); Nie znosi gdy inny pojazd go wyprzedza lub jedzie przed nim musi go wyprzedzić; Na przejściu dla pieszych stara się być pierwszy przed przechodniem; Na skrzyżowaniu często przejeżdża na żółtym, bądź czerwonym świetle, bo światła nie mogą decydować o jego zachowaniu; Stara się pierwszy ruszyć ze skrzyżowania, przed innymi kierowcami; Umyślnie oślepia światłami drogowymi jadących z przeciwka; Nie zapina pasów bezpieczeństwa, Z demonstracyjną nonszalancją rozmawia podczas jazdy przez telefon komórkowy; W samochodzie używa zestawu nagłaśniającego dużej mocy, aby podczas jazdy słychać było muzykę daleko poza jego pojazdem, w ten sposób sygnalizuje innym swoją obecność na drodze, zaznacza swoje terytorium ;

12 Przeciążenie Sytuacja stresowa charakteryzuje się niezdolnością do wybrania optymalnej decyzji. Osoba znajdująca się w takiej sytuacji ma kłopot z eliminowaniem nieistotnych informacji

13 Ja kierowca, jaki jestem? Praca z kierowcami (zadania dla kierowców)

14 Czy przy pomocy zajęć z psychologiem można ćwiczyć bezpieczeństwo kierowcy? T A K Bo kierowanie odbywa się w mózgu!

15 WPŁYW WŁASNYCH ZACHOWAŃ ZA KIEROWNICĄ NA ZACHOWANIA INNYCH KIEROWCÓW TYP ZACHOWANIA STYL ZACHOWANIA ODDZIAŁYWANIE NA INNYCH ZACHOWANIA I REAKCJE INNYCH KIEROWCÓW SKUTKI NASZEGO ZACHOWANIA ZACHOWANIA DOMINUJĄCE SYNDROM MAD MAXA, SYNDROM WYCHOWAWCY PRESJA NA INNYCH, UZURPOWANIE SOBIE PRAW, KTÓRYCH NIE MAJĄ INNI FRUSTRACJA AGRESJA KONFLIKT POWSTAWANIE SYTUACJI ZAGROŻENIA NA DRODZE ZACHOWANIA ULEGŁE SYNDROM REAKCJI LĘKOWYCH ODDANIE INICJATYWY, PRÓBY PODPORZĄDKOWANIA INNYCH IRYTACJA AGRESJA KONFLIKT POWSTAWANIE SYTUACJI ZAGROŻENIA NA DRODZE ZACHOWANIA MANIPULACYJNE SYNDROM SŁODKIEJ IDIOTKI MANIPULOWANIE INNYMI, UZURPOWANIE SOBIE PRAW, KTÓRYCH NIE MAJĄ INNI NIEUFNOŚĆ FRUSTRACJA AGRESJA KONFLIKT POWSTAWANIE SYTUACJI ZAGROŻENIA NA DRODZE ZACHOWANIA ASERTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE, PODMIOTOWE TRAKTOWANIE INNYCH KIEROWCÓW WYWOŁYWANIE SZACUNKU DO SIEBIE I INNYCH, RESPEKTOWANIE PRAW SATYSFAKCJA ŻYCZLIWOŚĆ WSPÓŁODPOWIE- DZIALNOŚĆ MINIMALIZOWANIE EWENTUALNEGO ZAGROŻENIA NA DRODZE Opracował: Andrzej Markowski

16 MATRYCA SPRAWNEGO ZACHOWANIA NA DRODZE (zmodyfikowana przez Andrzeja Markowskiego wersja Villersa) UWARUNKOWA - NIA PSYCHOLO- GICZNE I SPOŁECZNE PROWADZENIE POJAZDU FUNKCJONOW- ANIE I KONTROLA POJAZDU Dojrzałość emocjonalna, Dojrzałość społeczna, Przystosowanie do otoczenia (prawidłowe, psychopatyczne, neurotyczne) Style rozwiązywania sytuacji zadaniowej (z,e,s) Rutyna, Percepcja ryzyka Zasady ruchu, Zasady współpracy z innymi uczestnikami ruchu drogowego, etc. Funkcjonowanie samochodu, Prawa fizyki, Kontrola pojazdu. Systemy "obronne" pojazdu Osobowość patologiczna, Cechy temperamentu, System wartości, Normy grupowe i ich relacja do norm społecznych, Wpływ otoczenia itp. Alkohol, zmęczenie, godziny szczytu, Pora dnia a typ aktywności, Nieprzestrzeganie zasad (odległości od pojazdów), Naśladownictwo etc Brak pasów, Awaria systemów pojazdu, Stan techniczny, Brak świateł etc Introspekcja - sprawny wgląd w siebie, Stopień świadomości własnych kompetencji i niekompetencji, motywacji oraz uwarunkowań: Osobowościowych, Intelektualnych, Motorycznych i psychofizycznych Umiejętność oceny zagrożeń w ruchu drogowym, Umiejętność krytycznej samooceny sprawności prowadzenia pojazdu w ogóle i w danym momencie Weryfikacja umiejętności kontroli pojazdu

17 PRZYCZYNY POPEŁNIANIA BŁĘDÓW W RUCHU DROGOWYM PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (wyniki badań prowadzonych w SPT w latach ) Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 kategoria 5 1. ZAWYŻONA SAMOOCENA KOMPETENCYJNA - współwystępuje w 2 na 3 wypadkach i kolizjach 2. WYSOKA AGRESJA współwystępuje w 2 na 3 wypadkach i kolizjach, 3. OBNIŻONY POZIOM PODZIELNOŚCI I KONCENTRACJI UWAGI - współwystępuje w co drugim wypadku i kolizji, 4. NIEDOSTATECZNA INTERNALIZACJA NORM SPOŁECZNYCH - współwystępuje w 1 na 3 wypadku i kolizji, 5. NISKA SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA - współwystępuje w 1 na 3 wypadku i kolizji.

18 Przeciążenie Redukcja poczucia zagrożenia Redukcja stresu Efektywne radzenie sobie przez skoncentrowa nie na zadaniu Brak istotnych kosztów psychologicznyc h: zmęczenia, lęku, wyczerpania, rozkojarzenia, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia

19 Przeciążenie Wzrost poczucia zagrożenia Wzrost stresu Nieefektywne radzenie sobie przez skoncentrowa nie na sobie lub emocjach Znaczny wzrost kosztów psychologicznyc h: zmęczenia, wyczerpania, rozkojarzenia, lęku, dolegliwości psychosomatycznyc h, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia

20 WPŁYW STRESU KIEROWCÓW NA BEZPIECZEŃŚTWO JAZDY (badania SPT w latach ) WYDŁUŻENIE CZASU REAKCJI NIESTABILNOŚĆ CZASU REAKCJI SPOWOLNIENIE KOORDYNACJI WZROKOWO RUCHOWEJ SPOWOLNIENIE ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ OBNIŻENIE DOKŁADNOŚCI ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ OSŁABIENIE KONCENTRACJI, PODZIELNOŚCI I PRZERZUTNOŚCI UWAGI POGORSZENIE I ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ SPOWOLNIENIE PRZETWARZANIA INFORMACJI ZABURZENIA PAMIĘCI ŚWIEŻEJ..

21 ĆWICZENIA ANTYSTRESOWE Szybka relaksacja czas ok. 30 sekund; konieczna systematyczność co najmniej 3 razy w ciągu dnia przez co najmniej tydzień; towarzyszący przedmiot jako sygnał; patrząc nań głęboki, bardzo wolno wykonujemy wdech nosem i wydech ustami; wypuszczając powietrze ustami, rozluźnij się i pomyśl: spokój relaks; Zrób jeszcze jeden, czy dwa oddechy i spokojnie wypuszczaj powietrze, myśląc: spokój relaks;

22 ĆWICZENIA ANTYSTRESOWE Malarz Stań. W wyobraźni zamień nos w pędzelek. Na wyimaginowanym płótnie zacznij nim malować Potem maluj w drugą stronę. Bądź patrząc w lewo napisz woje imię końcem nosa, a nazwisko patrząc w prawo. (Możesz pisać lub rysować cokolwiek chcesz, bylebyś robił to bardzo powoli.)

23 Dziękuję Państwu za udział w zajęciach Andrzej Markowski

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Poznawanie w celu pomagania

Poznawanie w celu pomagania Jerzy Mellibruda Zofia Sobolewska-Mellibruda Poznawanie w celu pomagania STUDIUM OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ Wersja poprawiona 7 Przewodnik dydaktyczny dla studentów Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Władysław Pitak MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Podyplomowe Studium Logopedyczne (Zakład Logopedii Wydział Humanistyczny) Uniwersytet Gdański Gdańsk 1987 1 Spis treści :

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

BILANS ZASOBÓW ZAŁĄCZNIK NR 3 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

BILANS ZASOBÓW ZAŁĄCZNIK NR 3 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 3 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ BILANS ZASOBÓW Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. ARKUSZ INDYWIDUALNY UCZESTNIKA PROGRAMU ŚWIAT DOBREJ

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Praktyczny program komputerowy Verlag Dashofer Sp. z o.o. 1.1.1.4. Uczeń kończący naukę w szkole podstawowej (klasy IV-VI) Dobrą i pożądaną

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam

Bardziej szczegółowo

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Wstęp Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie Anna Bakuła Przemoc w rodzinie Zasięg zjawiska 2011 Komenda Głowna 710941 interwencji domowych, w tym 40816 na wsi Liczba pokrzywdzonych 150 226 (2009) 88388 kobiet 9214 mężczyzn 35 137 dzieci do 13 roku

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

MATERIAŁY DLA RODZICÓW Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy co nam dolega, przecie my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, przecie my lepiej siebie znamy, więcej

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH.

PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH. PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH. Dla prawidłowego funkcjonowania człowieka niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i przewidywania zdarzeń zachodzących

Bardziej szczegółowo

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 I. Destrukcyjne skutki przemocy... 3 II. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące... 6 1. Kategorie ryzyka... 6 2. Agresja uczniowska a klimat szkoły... 8 3. Co chroni dorastającą

Bardziej szczegółowo

Poradnik Rodzica. Kompendium wiedzy dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Poradnik Rodzica. Kompendium wiedzy dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym Poradnik Rodzica Kompendium wiedzy dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkole nr 3 w Wągrowcu ul. Cysterska 28, 62-100 Wągrowiec www.trojkawagrowiec.pl Prawa autorskie do treści artykułów należą

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie W Y D A N I E S P E C J A L N E N R 1 / 2 0 1 0

es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie W Y D A N I E S P E C J A L N E N R 1 / 2 0 1 0 Nr es.o.es 3 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie W Y D A N I E S P E C J A L N E N R 1 / 2 0 1 0 Mapa pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym cz. II - poradnik

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski BEZPIECZNA FLOTA STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI Redakcja Andrzej Brzozowski ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig Global Road Safety Partnership Joanna Gabrysiak Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo