WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ

2 Partnerzy Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Szkoła Średnia w Židikai im. Marijos Pečkauskaitės Szkoła Średnia w Vejsiejach Szkoła Średnia Ryto w Dziewianiszkach Gimnazjum Jabłońskiego w Kownie

3 ENERGY FOR TOMORROW

4 CZYM JEST COMENIUS? Comenius,to wielostronny projekt w którego skład muszą wchodzić co najmniej trzy państwa. W naszym projekcie Energy for tomorrow jest osiem szkół partnerskich; Projekt trwa dwa lata i jest kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; Wartość projektu dla ZSO 20 tys. euro; Projekt jest w całości finansowany z Funduszy Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe zostało uzyskane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Organizacją zarządzającą projektem Comenius w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

5 SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ENERGY FOR TOMORROW: Rumunia coordynator (High School Stefan Procopiu Vaslui) Finlandia partner (SATAEDU, Kankaanpää Unit, Kankaanpää) Turcja partner (Akçakoca Technical and Vocational High School, Düzce) Bułgaria partner (Foreign Language Secondary School, Pleven) Włochy partner (Istituto d'istruzione Superiore "Sergio Atzeni", Capoterra) Hiszpania partner (IES PRAIA BARRAÑA, Boiro) Litwa partner (Zidikai Marija Peckauskaite secondary school, Zidikai) Polska partner (Secondary school in Sejny, Sejny)

6

7 GŁÓWNY CEL ORAZ STRATEGIA NASZEGO PROJEKTU Celem ogólnym projektu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z myślą o oszczędzaniu energii oraz przekonanie ich do drobnych zmian w codziennym życiu w zakresie oszczędzania energii.

8 CELE PROJEKTU Poprawić zachowanie uczniów i nauczycieli dotyczące problemu oszczędzania energii; Poszerzyć wiedzę uczniów i nauczycieli na temat regeneracji energii na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim; Wspierać koncepcję uczenia się przez całe życie; Poprawić umiejętności komunikacyjne między innymi z języka angielskiego, zarówno uczniów jak i nauczycieli;

9 CELE PROJEKTU BĘDĄ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: Spotkania projektowe; Konferencje, wykłady, warsztaty; Badania, doświadczenia; Przygotowanie materiałów promujących ( folder "Simple ways for saving energy", plakat "Save energy"); Publikacje ( broszura "Energy, lifestyles and climate"); Strona internetowa ; Konkursy; Lingwistyczne przygotowanie osób biorących udział w projekcie ; Działania w zakresie monitorowania informacji o projekcie; Działalność w zakresie upowszechniania informacji o projekcie;

10 Produkty końcowe projektu: Klip "Save energy in your school!" Folder "Simple Ways to save energy" Broszura "Energy, climate and lifestyle" Plakat "Save Energy!" Strona internetowa ; CD "Energy tour"

11 WPŁYW PROJEKTU Wpływ projektu na uczniów: zapoznanie się ze skutkami używania konwencjonalnych źródeł energii oraz ich wpływem na środowisko; poszerzenie wiedzy na temat potencjału energii odnawialnej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim; poznanie zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii; wprowadzenie drobnych zmian dotyczących oszczędzania energii w codziennym życiu; wzrost motywacji uczenia się; polepszenie umiejętności językowych; pogłębianie wiedzy o kulturze państw partnerskich; świadomość obywatelstwa europejskiego;

12 Wpływ projektu na nauczycieli: pogłębianie wiedzy o tematyce projektu; zmiany dotyczące oszczędzania energii w codziennym życiu; poprawa kompetencji dydaktycznych na tematy objęte projektem; zwiększenie motywacji do zaangażowania się w nowe działania; pogłębienie wiedzy o cywilizacji i systemie edukacyjnym w innych krajach europejskich;

13 Co do tej pory osiągnęliśmy przez wspólne działania?

14

15 Project Launch Conference - Vaslui City Hall

16 Wspólne zdjęcie

17 Prace nad projektem

18 Uczniowie w działaniu

19

20 DRUGIE SPOTKANIE PROJEKTOWE LITWA - POLSKA (14-18 MARCA 2011)

21 W czasie tego spotkania został ogłoszony konkurs na najlepsze logo projektu. zwycięzcą została Hiszpania. Logo naszego projektu.

22 Zostały zaprezentowane niektóre produkty końcowe. Plakat SAVE ENERGY został wykonany przy współpracy szkół z Litwy, Polski oraz Hiszpanii.

23 Rumuni przedstawiają stronę internetową projektu.

24

25 Co nas jeszcze czeka? - Piąte spotkanie projektowe: Marzec 2012 Finlandia -Szóste spotkanie projektowe: Czerwiec Bułgaria

26 Szkoła średnia Ryto w Dziewianiszkach W 2008 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie ekologicznym Be Green w szkole średniej w Dziewianiszkach. Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy z języka angielskiego jak również poszerzenie wiadomości ekologicznych na temat ochrony środowiska

27

28

29 Święto szkoły Warto zapytać o szkołę Święto szkoły przygotowujemy każdego roku pod patronatem Starosty Powiatu Sejneńskiego. Mottem projektu są słowa Naszego Patrona - "Com ja zasiał, tego nikt nie zniszczy". Pragniemy, by nasz projekt przybliżył tradycje edukacyjne uczniom naszej szkoły oraz rozwinął w nich potrzebę zdobywania wiedzy poprzez kontakty z mistrzami, odwoływanie się do historii, obcowanie z kulturą i sztuką.

30 Parada uczniów w strojach historycznych w kierunku Starostwa Spotkanie ze Starostą Powiatu Sejneńskiego Odśpiewanie hymnu szkoły

31

32

33 Spotkanie z Mistrzami - p. Leon Tarasiewicz - p. Alina Janowska - p. Danuta Kuroń - p. Jacek Żakowski - prof. Andrzej Strumiłło

34

35

36 Scena młodych

37

38

39 Festiwal Muzyki Sakralnej w Židikai Muzika Divina - rozpoczyna się mszą świętą w Kościele Św.Jana w Židikai prowadzoną przez biskupa litewskiego, księdza tejże parafii oraz zaproszonego księdza z Sejn; - uczestnikami festiwalu są szkoły ze Żmudzi, Łotwy oraz z Sejn. - Festiwal nie jest formą rywalizacji pomiędzy szkołami, lecz przyjacielskim spotkaniem szkół mającym na celu wymianę doświadczeń, umiejętności z zakresu muzyki sakralnej. - na zakończenie uczestnicy wykonują wspólny utwór.

40

41

42

43 Warsztaty tematyczne oraz obóz plastyczny Atgaja w Židikai Działania młodzieży: - poznanie tajników malarstwa olejnego i akrylowego, - technika witrażu, papieroplastyka, wycinanki, - ozdabianie gliny i szkła, - malarstwo na jedwabiu.

44

45

46 Prace uczniów prezentowane są na uroczystych wystawach w partnerskich szkołach: w Sejnach, na Litwie oraz na Łotwie.

47 Wystawa w Wilnie Cykl wystaw prac plastycznych uczniów szkół partnerskich rozpoczyna się od pokazu w Wilnie. Następnie prace są przewożone do partnerskich szkół biorących udział w tym, że przedsięwzięciu.

48

49

50 Wystawa w ZSO Sejny W sali teatralnej odbyło się otwarcie wystawy obrazów, które były malowane pod kierownictwem wileńskiego malarza BRONIUSA GRUŃASA. Po wystawie w naszej szkole obrazy zostały przewiezione do partnerskiej szkoły na Łotwie. Autorami prac są uczniowie ze szkół średnich: - Zidiku Marijos Peckauskaites, - Jeruzales w Wilnie, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, - Gimnazjum Žveryno w Wilnie, - szkół podstawowych z Wilna, Możejek oraz Joniskio.

51

52

53

54 Wystawa na Łotwie Wystawa prac plastycznych młodzieży, projektu plastycznego "Atgaja" w Kalni na Łotwie. W szkole łotewskiej Kalni odbyła się m.in. prezentacja naszej szkoły, mieliśmy okazję poznania łotewskich tradycji, obejrzeliśmy także wystawę rękodzieła: biżuterii, robótek dzianych i wyszywanych przez uczniów tamtejszej szkoły.

55

56

57

58

59 TMM - Transgraniczne Media Młodzieżowe Projekt realizowany był w okresie r r. przez: Powiat Sejneński (Polska) oraz Gimnazjum Motiejusa Gustaitisa w Lazdijai (Litwa). Sąsiedzi w działaniu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Fundusz Małych Projektów Projekt wdrażany jest w ramach Celu 3: Europejska Współpraca terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska , który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Liwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

60 Podczas inauguracji Programu Współpracy Litwa - Polska w Druskiennikach były Wojewoda Alituski p. E. Palavinskas powiedział: Likwidacja granicy jest niezauważalna. Nie zmieniła ona nic w aktywności w dziedzinie współpracy gospodarczej ani turystycznej (...) Jedynie kontrola graniczna odbywa się na drodze, a nie na pasie granicznym. Służby graniczne Litwy kontrolują tylko Polaków, a służby Polskie tylko Litwinów. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

61 Wg czytelników Gaładusi Galadusys" dwujęzycznego pisma Polaków i Litwinów (wydawanego w 2004r. w partnerstwie z Samorządem Lazdijai) powodem takiego stanu jest: (1) zły przepływ informacji dot. współczesności i dnia codziennego sąsiadów po drugiej stronie granicy, (2) obie strony kierują się stereotypami, niewyjaśnionymi trudnymi historycznymi doświadczeniami oraz złością, która przeszkadza we współczesnych relacjach obu państw. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

62 Na podstawie tej diagnozy Podjęto wspólny, transgraniczny projekt: TMM - Transgraniczne Media Młodzieżowe czyli Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy Obywateli po obu stronach granicy Polsko Litewskiej Partnerzy Projektu: Gimnazjum im. Motiejusa Gustaitisa w Lazdijai Starostwo Powiatowe w Sejnach (realizator: Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach) Stowarzyszenie "Szymon Konarski" w Sejnach - na zasadach partnera merytorycznego Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

63

64

65 Cel główny Projektu Rozwój i promocja współpracy pomiędzy młodzieżą szkół średnich po obu stronach granicy, mając na uwadze społeczno- ekonomiczny, środowiskowy i kulturowy rozwój polsko-litewskiego pogranicza Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

66 Cele szczegółowe: (1) Zbudowanie platformy medialnej po obu stronach granicy pozwalającej na wymianę myśli, poglądów, informacji pomiędzy młodzieżą szkół średnich, (2) Zbudowanie i zapewnienie łatwych kontaktów młodzieży ze szkół średnich, (3) Zainicjowanie działań edukacyjnych w zakresie wyposażenia młodzieży w wiedzę na temat kultury, historii, tradycji, dnia codziennego sąsiada. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

67 W ramach projektu realizowano: Programy merytoryczne 1. Radio TRI Transgraniczne Radio Internetowe, 2. TIK Transgraniczny Informator Kulturalny 3. TAWW - Transgraniczna Akademia Wiedzy Wzajemnej program szkoleniowy. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

68 Radio TRI Po obu stronach granicy powstały prowadzone w dwóch językach bloki programowe prezentujące muzykę, dzień współczesny, ciekawe postacie. Są one prezentowane i słuchane za pomocą zakupionych dla obu szkół w ramach projektu systemów radiowęzłowo konferencyjnych. Zespoły redakcyjne uczestniczyły w szkoleniach w zakresie montażu dźwięku, emisji głosu oraz w zakresie dziennikarstwa radiowego, tj. nagrywanie wywiadów, audycji tematycznych, itd. Młodzież uczestnicząca w projekcje wykonała 8 audycji radia internetowego. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

69

70

71 TIK Transgraniczny Informator Kulturalny W ramach projektu powstały miesięczne informatory o wydarzeniach kulturalnych odbywających się po obu stronach granicy. Są to dwujęzyczne publikacje zawierające informacje o imprezach, ich opis, charakterystyka wykonawców, redagowane przez zespoły dziennikarskie w obu szkołach. Jednocześnie prowadzone były szkolenia dla członków redakcji w zakresie dziennikarstwa, makietowania tekstu i fotografii prasowej. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

72

73 TAWW - Transgraniczna Akademia Wiedzy Wzajemnej Program szkoleniowy obejmował zajęcia w szkołach z dziedziny problematyki współczesnej. Odbyły się po 3 wykłady w każdej szkole na ważne i istotne dla wzajemnego poznania tematy. Zajęcia w Lazdijai prowadzone były przez ekspertów z Polski, w Sejnach przez ekspertów z Litwy. Odbyły się także dwa spotkania integracyjne w Lazdijai i w Sejnach, podczas których młodzież zaprezentowała swoją szkołę i problemy młodzieży. Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

74

75

76

77 Na zakończenie współpracy odbyła się konferencja oraz wspólna wielodyscyplinarna impreza turystyczna Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

78

79

80

81 Strona projektu: Forum projektu: Sąsiedzi w działaniu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

82 Dziękujemy za uwagę

Dialog międzykulturowy

Dialog międzykulturowy 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Up to the future with science technology, languages and key competences

Up to the future with science technology, languages and key competences 1 PROJEKT UPSTECHKEY Up to the future with science technology, languages and key competences Koordynator międzynarodowy projektu: Magdalena Rozwadowska Zespół projektowy: Ksenia Dobrowolska, Anna Sieroń,

Bardziej szczegółowo

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Numer ref. partnerstwa Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Urząd Miasta Uničova (Republika Czeska) Szkoła Podstawowa w Uničovie Miejskie centrum kultury w Uničovie Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010 WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Raport przeglądowy 1998-21 Raport sporządzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dobre praktyki Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły z Pasją. Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania beneficjentów Działania IV Współpraca Instytucjonalna oraz Działania V Rozwój Polskich Uczelni

Raport ze spotkania beneficjentów Działania IV Współpraca Instytucjonalna oraz Działania V Rozwój Polskich Uczelni Raport ze spotkania beneficjentów Działania IV Współpraca Instytucjonalna oraz Działania V Rozwój Polskich Uczelni Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ul. Mokotowska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo