Nr Informacja. Rynek telewizji kablowej w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1037. Informacja. Rynek telewizji kablowej w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rynek telewizji kablowej w Polsce Marzec 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1037 W Informacji omówiono przepisy prawne regulujące podejmowanie działalności operatorskiej w obszarze telewizji kablowej oraz dokonano przeglądu najbardziej znaczących operatorów telewizji kablowej na polskim rynku. Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem telewizji kablowej w Europie.

2 BSiE 1 1. Wstęp Zasady rozprowadzania programów w sieciach kablowych regulowane są przepisami art ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 60 z 2001 r., poz. 610 z późn. zmianami). Przepisy art. 42 i 46 wymienionej ustawy zawierają delegacje dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dotyczące ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru. Organ rejestracyjny, którym jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dokonuje rejestracji rozprowadzania programu na podstawie zgłoszenia, które powinno nastąpić niepóźnej niż 2 miesiące przed rozpoczęciem rozprowadzania. Do wniosku o rejestrację należy ponadto dołączyć: zezwolenie na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu, dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu, dokumenty wskazujące, ze program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru, oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów, przy czym odejście od kolejności przepisanej ustawą (przepisy art. 43 nakazują następującą kolejność: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej, 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze, 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze, 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze, 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych) wymaga decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady. Jeżeli operator telewizji kablowej zamierza rozpowszechniać w zarządzanej przez siebie sieci własne programy telewizyjne lub radiowe, musi uzyskać koncesję na rozpowszechnianie tych programów, na ogólnych zasadach sfera ta jest regulowana przepisami rozdziału 5 przywołanej ustawy. W przypadku rozpowszechniania kablowego koncesja określa w szczególności lokalizację stacji głównej oraz obszar objęty siecią kablową. Do końca 2002 roku Przewodniczący KRRiT wydał łącznie 221 koncesji na rozpowszechnianie programów w sieciach telewizji kablowej, w tym 4 na program radiowy. 2. Przegląd operatorów sieci telewizji kablowej W 2003 roku na polskim rynku działało 520 operatorów sieci telewizji kablowej, obsługując sieci i obejmując swym zasięgiem ponad 3,5 mln abonentów (dane wg Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)). Rozwój telewizji kablowej w latach przedstawiono w tabeli 1. Poniżej zaprezentowano informacje o najbardziej znaczących na polskim rynku operatorach telewizji kablowej, przyjmując jako kryterium, około 1% udział w rynku. Według dostępnych danych (Ogólnopolska Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej OIGKK) kryterium to spełniało w 2003 roku około dziesięciu operatorów przedstawiono ich w tabeli 2. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że dane na temat ilości abonentów przytaczane przez KRRiT i OIGKK różnią się znacząco. W Informacji nie zaprezentowano Małopolskiej Tele-

3 2 BSiE wizji Kablowej STAR, która według danych OIGKK liczy 60 tysięcy abonentów (wg KRRiT ), ale na swojej stronie internetowej nie prezentuje praktycznie żadnych danych. Tabela 1. Rozwój telewizji kablowej w Polsce w latach Rok Liczba operatorów Liczba sieci Liczba abonentów Źródło: Wydział Zezwoleń Telewizji Kablowej, URTiP. Tabela 2. Operatorzy telewizji kablowej, o co najmniej 1% udziale w rynku, przy kryterium ilości abonentów Miejsce Nazwa operatora Liczba abonentów 1 UPC Telewizja Kablowa ponad 1 milion 2 Multimedia Polska blisko 0,5 miliona 3 VECTRA S. A. blisko 400 tys. 4 Aster City Cable około 280 tys. 5 TOYA 150 tys. 6 Telewizja Kablowa Poznań 130 tys 7 AUTOCOM 130 tys. 8 Telewizja Kablowa DAMI 110 tys 9 Małopolska Telewizja Kablowa 60 tys. 10 Ślaska Telewizja Kablowa 50 tys 11 Stream Communications 40 tys. Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej. Jak już wspomniano, przedstawiając największych operatorów telewizji kablowej obecnych na polskim rynku, przyjęto kryterium ilości abonentów, a za największych uznano tych, którzy mają około 1% udział w tak zdefiniowanym rynku. Można przyjąć również inne kryteria, np. liczbę sieci obsługiwanych przez danego operatora. W tabeli 3 przedstawiono jedenastu największych operatorów według ilości zarządzanych przez nich sieci. Między danymi zawartymi w tabelach 2 i 3 występuje ponad 70% zgodność na ogół obsługa dużej ilości abonentów wiąże się ze znacznym zasięgiem terytorialnym, a ten z kolei wymusza budowę dużej ilości sieci.

4 BSiE 3 Tabela 3. Najwięksi operatorzy wg ilości zarządzanych przez nich sieci Miejsce Nazwa operatora Liczba sieci 1 UPC Telewizja Kablowa 87 2 VECTRA S. A Multimedia Polska 77 4 Stream Communications 19 5 Telewizja Kablowa DAMI 15 6 PW Marton 14 7 Aster City Cable 9 8 Automatic Serwis 7 9 Małopolska Telewizja Kablowa 7 10 EAST&WEST Import Export Karnowski 6 11 MASTER Sp. z o. o. 5 Źródło: URTiP ( r.). Uwaga: Podstawowe dane o każdym z operatorów przedstawiono w następującym układzie: liczba abonentów (dane z poszczególnych źródeł różnią się), liczba obsługiwanych sieci, zasięg, rodzaje świadczonych usług, oferta programowa, działalność koncesjonowana, siedziba firmy, data rozpoczęcia działalności, wynik finansowy, zatrudnienie, struktura właścicielska. Jeżeli, wśród prezentowanych na temat firmy danych jakaś pozycja nie występuje oznacza to brak danych UPC Telewizja Kablowa Sp. z o. o. UPC Telewizja Kablowa, do września 1999 roku, występowała na rynku jako Polska Telewizja Kablowa (PTK), która z kolei była obecna na rynku od września 1989 roku. Po przejęciu PTK przez grupę telekomunikacyjno-medialną United Pan-Europe Communications nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg UPC, stan na koniec czerwca 2003 roku wynosił około jednego miliona abonentów telewizji kablowej i ponad 19 tysięcy użytkowników Internetu, wg Izby, Liczba obsługiwanych sieci: 87. Zasięg: UPC działa na ośmiu obszarach skupionych wokół największych aglomeracji miejskich: Warszawy, Trójmiasta, Bydgoszczy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Lublina i Szczecina. Ponadto jest obecna we wszystkich województwach, poza warmińskomazurskim, podlaskim i lubuskim. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: między innymi ponad 25 programów w języku polskim.

5 4 BSiE Siedziba firmy: Warszawa. Rozpoczęcie działalności: firma jest obecna na rynku od 1989 roku, początkowo pod nazwą PTK (Polska Telewizja Kablowa), a od 2000 roku pod obecną nazwą. Struktura właścicielska: UPC Telewizja Kablowa wchodzi w skład firmy Unitek Pan- Europe Communications z siedzibą w Amsterdamie MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o. o. Firma jest drugim, co do wielkości operatorem telewizji kablowej, biorąc pod uwagę ilość abonentów i trzecim, jeśli chodzi o ilość obsługiwanych sieci. Firma w obecnym kształcie istnieje od 2001 roku, powstała w wyniku fuzji dwóch operatorów telewizji kablowej Multimedia Sieci i Szel-Sat (rok założenia 1989). Firma Szel-Sat działała na początku wyłącznie na terenie Gdyni. Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg aktualnych danych MULTIMEDIA POLSKA z usług firmy korzysta 475 tys. abonentów telewizji kablowej i blisko 35 tysięcy użytkowników Internetu, wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 77. Zasięg: sieć telewizji kablowej zainstalowana jest w 90 miastach Polski, przy czym w 20 z nich można korzystać z dostępu do Internetu. Największe sieci istnieją w Ełku, Gdyni, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Toruniu, Szczecinie i Wrocławiu. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: jest zróżnicowana w zależności od miejscowości, ale w każdym przypadku obejmuje kilkadziesiąt programów telewizyjnych, w różnych wersjach językowych, ze zdecydowaną przewagą programów polskojęzycznych. Ponadto oferowanych jest od kilku do kilkunastu programów radiowych, w różnych wersjach językowych, ze zdecydowaną przewagą programów polskich (w niektórych miejscowościach oferowane są wyłącznie programy polskie). Działalność koncesjonowana: pierwsze studio wraz z całym przenośnym wyposażeniem telewizyjnym powstało 1994 roku w Płocku, a w cztery lata później ośrodek ten nadawał 16 godzin programu na dobę. W maju 1998 roku rozpoczęła się emisja programu lokalnego w Gdyni. Koncesjonowanym nadawcą zarządzającym emisją programów lokalnych i kanałów planszowych w sieciach kablowych Multimedia Polska jest spółka zależna Tele-Top Grupa Multimedia. Aktualnie sygnał stacji Tele-Top dociera do odbiorców w 27 miastach Polski. Siedziba firmy: Gdynia. Rozpoczęcie działalności: w obecnym kształcie firma istnieje od 2001 roku. Wynik finansowy: w 2002 roku obrót przekroczył 100 mln zł. Zatrudnienie: 400 osób. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aster City Cable Sp. z o. o. Firma powstała w 1994 roku wyniku fuzji trzech operatorów sieci kablowych w Warszawie, Sensat, Mesat i Mescomp. Obecnie jest największym dostawcą usług telewizji kablowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu w Warszawie. Firma jako pierwsza w Polsce

6 BSiE 5 świadczyła usługę dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej, swoją ofertę wprowadziła na rynek już w 1998 roku. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg aktualnych danych firmy Aster z jej usług korzysta prawie 280 tys. abonentów telewizji kablowej i blisko 40 tysięcy użytkowników Internetu, w rankingu Izby nie figuruje. Liczba obsługiwanych sieci: 9. Zasięg: sieć telewizji kablowej Aster obejmuje prawie całą Warszawę oraz miejscowości podwarszawskie: Piaseczno, Wołomin, Zielonkę, Ząbki, Marki i Kobyłkę. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telefonia (świadczona partnersko wraz firmą El-Net S. A.), pakiet HBO MaxPak (składający się z dwóch programów HBO I HBO2), z którego można korzystać w technologii cyfrowej. Oferta programowa: obejmuje 61 programów telewizyjnych, w tym 41 w języku polskim oraz 32 programy radiowe, w tym 24 w języku polskim, Siedziba firmy: Warszawa, Rozpoczęcie działalności: 1994 rok. Struktura właścicielska: Aster wraz krakowską firmą Autorom oraz Zielonogórską Telewizją Przewodową tworzy Grupę ASTER, której udziałowcami są trzy fundusze inwestycyjne: Hick Muse Tate & Furt (posiada w swoim portfelu kilku operatorów telewizji kablowej na świecie), Emerging Markets Partnership (jest właścicielem firm kablowych na Węgrzech i w Słowenii) i Argus Capital (zarządza siecią kablową na Węgrzech) Telewizja Kablowa VECTRA S. A. Firma została założona w 1991 roku, rozpoczęła działalność w 1992 roku budując sieci w Słupsku, Olsztynie i Wrocławiu. W 1993 roku została zbudowana sieć w Elblągu. Do 1994 roku powstały sieci w Ustce, Kościerzynie, Ostródzie, Bartoszycach, Łomży i Nidzicy. W 1995 roku firma rozpoczęła proces intensywnej konsolidacji rynku kablowego dokonując przejęć w Białymstoku i Suwałkach, pojawiła się również w Bielsku Białej. Od 1996 roku firma jest jedynym operatorem na terenie Słupska. W 2000 roku Telewizja Kablowa VEC- TRA wniosła swoje aktywa w postaci swojej sieci kablowej do spółki cable.com S. A., której 26% kapitału akcyjnego przejęły, za kwotę 130 milionów złotych, BRE Bank i cztery fundusze inwestycyjne zarządzane przez BRE Private Equity. Inwestycja wymienionego kapitału spowodowała przejęcia sieci w różnych regionach kraju Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk i Mazowsze. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 86. Zasięg: sieć telewizji kablowej istnieje w 85 miastach całej Polski. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: transmisja większości programów rozpowszechnianych drogą naziemną i satelitarną (obecnie 20 programów telewizyjnych nadawanych jest w polskiej wersji językowej),

7 6 BSiE radiowe programy polskich rozgłośni dostępne lokalnie oraz programy radiowe emitowane droga satelitarną, programy informacyjne realizowane przez niezależne telewizje miejskie, informacyjny kanał tekstowy. Działalność koncesjonowana: w 1995 roku firma rozpoczęła nadawanie własnych lokalnych programów telewizyjnych. Siedziba firmy: Elbląg. Rozpoczęcie działalności: firma istnieje od 1991 roku. Struktura właścicielska: spółka akcyjna Stream Communications Sp. z o. o. Firma plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki największych operatorów pod względem ilości abonentów i na czwartym miejscu pod względem ilości obsługiwanych sieci. Od chwili powstania, w październiku 1999 roku, firma najpierw dokonywała przejęć funkcjonujących operatorów (między innymi już w kwietniu 2000 roku została przejęta cała infrastruktura oraz klienci firmy Kraknet S.A. dostawcy usług internetowych na terenie Polski południowej, w październiku 2000 roku została przejęta sieć telewizji kablowej i klienci firmy Elektromontaż Rzeszów Tele-Kab Sp. z o. o., w kolejnych miesiącach następowały przejęcia na terenie Kielc, Buska-Zdroju, Częstochowy i Jasła), a dopiero później rozpoczęła budowę własnych sieci (w grudniu 2001 roku został zakończony pierwszy etap budowy własnej sieci w Krośnie, później rozpoczęto rozbudowę sieci w Bochni i budowę własnej sieci w Jaśle). Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg aktualnych danych firmy kilkadziesiąt tysięcy, wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 19. Zasięg: sieć telewizji kablowej funkcjonuje w Częstochowie, Kielcach, Sandomierzu, Busku-Zdroju, Jaworznie, Krakowie, Bochni, Rzeszowie, Jaśle, Krośnie, Brzozowie i Sanoku. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, dostęp do Internetu, telefonia internetowa (VIP), Siedziba firmy: Kraków. Rozpoczęcie działalności: firma powstała 21 października 1999 roku. Struktura właścicielska: właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Stream Communications Network Inc. z siedzibą w Vancouver w Kanadzie. Ponadto firma Stream Communications Sp. z o. o. jest udziałowcem w firmie Bielsat.com Sp. z o. o., która świadczy usługi operatora telewizji kablowej na terenie Bielska-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach TOYA Sp. z o. o. Firma lokuje się w pierwszej piątce największych operatorów pod względem ilości abonentów, ale poza pierwszą dziesiątką pod względem ilości obsługiwanych sieci, jest natomiast na pierwszym miejscu wśród operatorów pod względem czasu nadawania własnego programu. Podstawowe dane o firmie

8 BSiE 7 Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 4 Zasięg: sieci telewizji kablowej firmy działają w Łodzi, Kutnie, Mysłowicach i Przemyślu, Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, transmisja danych, Oferta programowa: ponad 60 programów telewizyjnych. Działalność koncesjonowana: emitowane są trzy własne programy lokalne, w tym na terenie Łodzi, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku nadawany jest łódzki program informacyjny Wydarzenia oraz prognoza pogody. Siedziba firmy: Łódź, Rozpoczęcie działalności: firma powstała w 1991 roku, Struktura właścicielska: spółka z ograniczona odpowiedzialnością Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o. o. Firma powstała jako kontynuacja działalności firmy TK DAMI (istniejącej od 1989 roku), posiada nowoczesne sieci szerokopasmowe pracujące w paśmie 860 Mhz, o strukturze światłowodowo-koncentrycznej. Liczba abonentów: wg aktualnych danych firmy ponad , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 15. Zasięg: sieć telewizji kablowej istnieje w jedenastu miastach centralnej i południowej Polski, w Białobrzegach, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Oświęcimiu, Przysusze, Radomiu, Rzeszowie, Skarżysku-Kamiennej, Szczawnicy i Woli. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, Oferta programowa: kilkadziesiąt programów telewizyjnych i radiowych. Siedziba firmy: Radom. Rozpoczęcie działalności: firma w obecnym kształcie funkcjonuje od 1997 roku. Zatrudnienie: 100 osób. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o. o. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 3. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje swoim zasięgiem następujące miasta: Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Bytom, Rybnik, Żory i Czeladź, Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu,

9 8 BSiE Oferta programowa: w zależności od miejscowości, w ofercie programowej znajduje się od 49 do 56 programów telewizyjnych i od 6 do 13 programów radiowych, przy czym 60% programów telewizyjnych jest dostępnych w języku polskim, a programy radiowe są wyłącznie polskojęzyczne, Siedziba firmy: Zabrze, Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalna Telewizja Kablowa AUTOCOM Sp. z o. o. Firma AUTOROM powstała w 1990 roku, rozwija swoją ofertę głównie dla mieszkańców Krakowa, przy czym oprócz klientów indywidualnych do grona jej odbiorców należy szereg firm, instytucji rządowych i domy akademickie Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej. Firma jest w Krakowie wiodącym dostawcą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu (od 2001 roku). Firma wraz z warszawską firmą ASTER i Zielonogórską Telewizją Przewodową tworzy Grupę ASTER. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg aktualnych danych firmy: firma dociera do ponad mieszkań, w tym abonentów korzysta z dostępu do Internetu. Liczba obsługiwanych sieci: 2. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje niemal cały Kraków oraz Skawinę. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: 66 programów telewizyjnych, w tym 44 w polskiej wersji językowej oraz 17 programów radiowych wyłącznie w polskiej wersji językowej. Siedziba firmy: Kraków. Rozpoczęcie działalności: firma powstała w 1990 roku. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Telewizja Kablowa Poznań S. A Liczba abonentów: wg aktualnych danych firmy abonentów, wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 4. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim teren Poznania, oferta programowa TKP dociera również do Koziegłowów, Swarzędza, Lubania, Konina i Słubcy. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, Oferta programowa: w sieci kablowej w Poznaniu abonenci mogą odbierać 60 programów telewizyjnych, w tym programy wszystkich polskich stacji naziemnych oraz ponad 20 programów polskojęzycznych, abonenci mogą również odbierać 24 kanały radiowe. Działalność koncesjonowana: trzy programy informacyjne dla poszczególnych dzielnic Poznania i program informacyjny w Koninie. Siedziba firmy: Poznań.

10 BSiE 9 Struktura właścicielska: spółka akcyjna, której udziałowcami są najwięksi poznańscy operatorzy telewizji kablowej i Zarząd Miasta Poznania. Podsumowanie Przedstawiona Informacja nie wyczerpuje, oczywiście, całości problematyki rynku telewizji kablowej, zostali w niej zaprezentowani wyłącznie najwięksi operatorzy. Na rynku działa w różnej skali kilkuset operatorów, dane URTiP i KRRiT różnią się w tym wypadku między sobą: wg URTiP w 2002 roku na rynku działało 507 operatorów, zarządzając sieciami i obsługując abonentów (patrz tabela 1), wg KRRiT w 2002 roku na rynku działało ponad 600 operatorów, istniało ponad 800 sieci, liczba abonentów wynosiła około 4,4 miliona. Trzeba mieć również na uwadze fakt, iż w rynku telewizji kablowej uczestniczą firmy zajmujące się budową sieci, czy produkcją sprzętu. Szacuje się, że Polska jest trzecim, co do wielkości rynkiem telewizji kablowej w Europie, a obserwacja jego rozwoju prowadzi do wniosku, iż jest rynkiem najbardziej dynamicznym, zdominowanym przez kilkunastu znaczących operatorów, których udział w rynku wynosi blisko 80%. Rynek telewizji kablowej w Polsce ulega ciągłym przemianom, głównie z powodów technologicznych staje się możliwe korzystanie z szeregu usług dodanych, poza Internetem i telefonią, również z usług bankowych. Źródła Informacja została oparta na danych dostępnych na stronach internetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej oraz stronach internetowych prezentowanych operatorów telewizji kablowej.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U.11.103.603 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 10 Konferencja Technik Szerokopasmowych - Sopot, 2 czerwca 2011 Prezentacja opisuje polski

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Uwarunkowania techniczne i wyspowy model konwersji analogowo-cyfrowej Wiktor Sęga - Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości Cyfryzacja telewizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 24 30 stycznia 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem,

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki

Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 15. Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia, maj 2016

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce Poznań, 2010 1 Cyfrowy DOM INEA Twój Dom Cyfrowy Dom Spółka INEA S.A. jest największym regionalnym operatorem telekomunikacyjnym w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

25 lecie telewizji kablowej w Polsce

25 lecie telewizji kablowej w Polsce 25 lecie telewizji kablowej w Polsce dokonania, wyzwania przyszłości Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej KTS VECTOR Gdynia 12-13 czerwca 2014 Historia polskiej branży

Bardziej szczegółowo

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%.

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%. Telewizja Telewizja publiczna - 2 programy ogólnopolskie, - 1 ponadregionalny, w oparciu o strukturę ośrodków regionalnych, - 7 programów emitowanych drogą satelitarną przeznaczonych dla odbiorców w kraju

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Reklamy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 RAPORT BIURA KRRiT WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 Informacja

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zakres awarii sygnału TVP na multipleksie MUX-3

Przyczyny i zakres awarii sygnału TVP na multipleksie MUX-3 Przyczyny i zakres awarii sygnału TVP na multipleksie MUX-3 Streszczenie raportu Warszawa, 20 stycznia 2017 r. 1. Cel sporządzenia raportu Celem raportu było zbadanie zakresu i przyczyn awarii sygnału

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R.

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2009 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Publiczna radiofonia i telewizja... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 11 marzec 2010 r. KOLEJNE ZLECENIA OD KLIENTÓW Do najważniejszych wydarzeń Elektromont S.A. w ostatnim okresie można zaliczyć podpisanie w grudniu Umowy Ramowej z wiodącym operatorem

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Miasta wojewódzkie czeka wyludnianie :59:37

Miasta wojewódzkie czeka wyludnianie :59:37 Miasta wojewódzkie czeka wyludnianie 2016-05-11 15:59:37 2 W najbliższych 35 latach spodziewany jest spadek liczby mieszkańców w zdecydowanej większości miast wojewódzkich w Polsce. Jedynie w przypadku

Bardziej szczegółowo

Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji

Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji Propozycja harmonogramu cyfryzacji naziemnej telewizji dr inż. Dariusz Więcek dr inż. Janusz Sobolewski prof. Ryszard Strużak mgr inż. Bartłomiej Gołębiowski mgr inż. Daniel Niewiadomski mgr inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii właściwości KRRiT wobec regulacji usług telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku.

I. Wykorzystanie środków publicznych w II kwartale 2009 roku. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w II kwartale 2009 roku Zgodnie z art. 31b pkt 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/76256,liczba-specjalistycznychuzbrojonych-formacji-ochronnych-oraz-liczba-kontroli-su.html

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 17 23 października 2011 r. PAP: DI BRE obniżył cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 14,80 zł Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 13 października, obniżyli cenę docelową

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM Monitorowanie UPSów, monitorowanie generatorów, agregatów, nadzór nad aplikacjami, sterowanie klimatyzacją, monitoring rozproszonych obiektów, nadzór nad rozdzielnią główną. Telemetria, BMS System monitorowania

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku

I. Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2011 roku Informacja o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych spółkom radiofonii i telewizji publicznej oraz kosztach realizowanej misji publicznej w I kwartale 2011 roku Zgodnie z art. 31b pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Raport Adzuna Wrzesień 2016

Raport Adzuna Wrzesień 2016 Warszawa,10.09.2016 Gdzie szukać pracy w Polsce? Według analizy rynkowej Adzuny.pl z początku Września 2016 r., szukający pracy powinni kierować się do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie kandydaci znajdą

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

2016 Maretiały CEK. Nr w wykazie jednostek. Moduł* Lp. Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej

2016 Maretiały CEK. Nr w wykazie jednostek. Moduł* Lp. Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej Lp. 2016 Maretiały CEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 1 24 AKONTO Ewa Sobińska, 04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/13 1 2 52 ABES AUDIT Sp. z o.o., 01-234 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo