Rewolucja czy ewolucja? Przyszłość radia cyfrowego w Polsce 1 '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewolucja czy ewolucja? Przyszłość radia cyfrowego w Polsce 1 '"

Transkrypt

1 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY Marcin KAROLAK* Rewolucja czy ewolucja? Przyszłość radia cyfrowego w Polsce 1 ' Proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce dobiegł końca. Dnia 23 lipca 2013 r. oficjalnie i symbolicznie ogłoszono w Giżycku wyłączenie ostatniego nadajnika służącego do ogólnopolskich emisji programów telewizyjnych w systemie analogowym. Do rozwiązania pozostał jeszcze problem cyfryzacji telewizji o zasięgu lokalnym. One również powinny przejść na nadawanie w systemie cyfrowym, aby wypełnić zalecenia międzynarodowe, jak również umożliwić lokalnym stacjom funkcjonowanie na tych samych zasadach i na tym samym rynku, na jakich emitują swój program ogólnopolscy nadawcy telewizyjni. Proces przejścia na nadawanie cyfrowe trwał kilka lat. Niekiedy bywał on nieco uciążliwy dla przeciętnego odbiorcy, który nie interesuje się nowinkami technicznymi. Spora liczba użytkowników była zmuszona zakupić nowe odbiorniki ewentualnie 1) Niniejszy artykuł zawiera osobiste poglądy autora * specjalne dekodery (STB - Set Top Box), umożliwiające odbiór programów cyfrowych. Niekiedy należało również wymienić stare anteny. Wszystko to wiązało się z kosztami, które - jakkolwiek niezbyt wysokie - byty pewnym obciążeniem dla domowych budżetów. Telewidzowie dzielnie przetrwali tę rewolucję i teraz mają możliwość bezpłatnego odbioru ponad 20 programów telewizyjnych. Ponadto cyfryzacja nadawania telewizyjnego oznacza polepszenie jakości obrazu i dźwięku oraz dostęp do usług dodatkowych. Można więc powiedzieć, że misja została zakończona, nastąpił koniec nerwowego oczekiwania i nadszedł okres delektowania się całą paletą dostępnych kanałów i ogólnie dostępnych treści. Tymczasem w mediach tradycyjnych i elektronicznych zaczynają się pojawiać, na razie nieśmiało, informacje o cyfryzacji radiofonii. Informacje te są dość lakoniczne i chaotyczne, nie objaśniają też samej natury zjawiska, jak również nie uwzględniają planów dotyczących rozwoju emisji cyfrowych. Może to powodować u odbiorców pewne uprzedzenie - jak to, ledwo w zeszłym roku musieliśmy kupić nowy telewizor/przystawkę/ antenę, a teraz znowu będziemy zmuszeni kupować nowy

2 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY odbiornik radiowy? Takie reakcje mogą spowodować odwrót słuchaczy od tradycyjnego radia i gwałtowny spadek ich liczby ewentualnie przesunięcie ich uwagi na stacje radiowe prowadzące transmisje w sieci Internet. Czas więc spróbować opisać to, co może czekać słuchacza radiowego w najbliższych kilku latach. NIECO ZAMIESZANIA Z ZAKRESAMI Przede wszystkim posiadacze odbiorników radiowych przystosowanych do odbioru wyłącznie radia analogowego mogą na razie spać spokojnie, ponieważ na razie ani w Polsce, ani w zdecydowanej większości krajów europejskich nie określono daty zaprzestania emisji analogowego radia (na razie tylko Norwegia wskazała na 2017 rok, ale i ona się waha). W przypadku telewizji analogowej datę taką określiło Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170 E i na północ od równoleżnika 40 S z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości MHz oraz MHz, zwane potocznie Genewa 06. Zostało ono bowiem zawarte w trakcie sesji RRC (Regional Radiocommunication Conference) w Genewie w roku Zgodnie z art. 12 tego Porozumienia, dotychczasowe emisje telewizyjne w systemie analogowym po dniu 17 czerwca 2015 roku nie będą chronione. Wymiernym skutkiem zakończenia emisji w systemie analogowym przez nadawców telewizyjnych jest zwolnienie przez nich częstotliwości z zakresu MHz (tzw. dywidenda cyfrowa), które w całej Europie zostały zwykle przeznaczone na potrzeby telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Tymczasem radio analogowe nadal jest słuchane najczęściej w paśmie ultrakrótkim (VHF - Very High Freęuency) na częstotliwościach z zakresu 87,5-108,5 MHz i na razie nie słychać 0 planach zmiany przeznaczenia tego zakresu częstotliwości. Bardziej przywiązani do tradycji słuchacze w kraju i za granicą mogą jeszcze posłuchać Polskiego Radia na falach długich (LF - Low Frequency) na częstotliwości 225 khz z RTCN w Solcu Kujawskim. Radiofonia analogowa przeżyła już zresztą w Polsce małą rewolucję, kiedy to w roku 1999 nastąpiło zaprzestanie emisji w dotychczas używanym zakresie 65,5-74,0 MHz i przeniesienie emisji na częstotliwościach z zakresu 87,5-108,5 MHz, co wymagało wymiany niektórych starszych odbiorników radiowych. Sytuacja na rynku radiofonii analogowej jest zatem stabilna, ale bez szansy na długofalowy rozwój, ponieważ w eterze panuje duże zagęszczenie. Nadawca publiczny, Polskie Radio S.A., nadaje cztery programy ogólnopolskie, a regionalne programy emituje 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, współpracujących ze sobą programowo w ramach porozumienia Audytorium 17. Następnie programy radiowe emitują dwie komercyjne stacje o zasięgu ogólnopolskim (RMF FM, Radio Zet), ogólnopolski nadawca społeczny Radio Maryja, kilka sieci radiowych ponadregionalnych (np. ESKA, Vox) oraz spora grupa nadawców regionalnych i lokalnych, skupiających kilka rozgłośni w ramach jednej grupy bądź też działających zupełnie samodzielnie. Co ciekawe, pomimo rozwoju mediów elektronicznych 1 szerokiego dostępu do treści rozpowszechnianych w Internecie zarówno w postaci tradycyjnych programów, jak i treści na życzenie, chętnych na założenie własnej rozgłośni radiowej nadal nie brakuje. Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej regularnie zgłaszają się zainteresowani, prosząc o informację, czy pozostały jakieś wolne częstotliwości. Bieżące analizy LIKE wskazują, że coraz trudniej je znaleźć. Aktualny ich wykaz na potrzeby programów radiofonicznych jest przekazywany do organu koncesyjnego, czyli Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Można się z nim zapoznać na stronie Z tego wykazu można wysnuć wniosek, że uruchomienie radia jest obecnie możliwe w zasadzie wyłącznie w mniejszych miejscowościach, przy użyciu nadajników małej mocy. Próba dobrania częstotliwości w dogodnej lokalizacji, np. w mieście wojewódzkim, wiąże się nieuchronnie, jeśli nawet nie z bezowocnym poszukiwaniem, to na pewno z bardzo restrykcyjnymi warunkami technicznymi, ograniczającymi drastycznie zasięg takiej stacji i w praktyce skazującymi taką inicjatywę na porażkę. Problem zmniejszających się zasobów częstotliwości przeznaczonych dla polskiej radiofonii został zresztą zauważony i skomentowany już kilka lat temu. Przykładowo, prof. dr. inż. Andrzej Zieliński w publikacji O niektórych problemach rozwoju rynku mediów elektronicznych w Polsek wskazywał, że brak rezerw częstotliwości w podstawowych zakresach widma elektromagnetycznego, właściwych dla analogowej telewizji i radiofonii, jest podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój tego rynku. Zdaniem A. Zielińskiego, radiofonia oczekuje na opracowanie kompleksowej koncepcji cyfryzacji. Rozwiązanie, polegające na umieszczeniu niektórych nadań radiofonicznych w usługach dodatkowych multipleksu telewizyjnego, wydaje się raczej zastępcze. Rozwiązanie docelowe powinno polegać przede wszystkim na wykorzystaniu pasma MHz oraz częstotliwości z pasma L (zakres MHz). PIERWSZE NIEŚMIAŁE PRÓBY SONDOWANIA RYNKU Przysłuchując się dyskusjom na temat wprowadzania radia cyfrowego w Polsce, można usłyszeć argumenty nie tyle przeciwko radiu cyfrowemu jako całemu zjawisku, ile raczej głosy sprzeciwiające się jego wprowadzeniu bez uprzedniej długofalowej strategii cyfryzacyjnej, konsultacji zainteresowanych stron bądź nawet bez specjalnej ustawy regulującej tę kwestię. Argumenty te w sposób bezpośredni nawiązują do procesu cyfryzacji telewizji w Polsce, który zaczął się jeszcze przed konferencją Genewa Pierwsze testy nadań w systemie cyfrowym zostały przeprowadzone przez Emitel w roku 2001, pierwsza Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej została zatwierdzona przez Radę Ministrów 4 maja 2005 roku. Co więcej - ze względu na nie do końca przyjazne cyfryzacji środowisko prawne - podjęto pracę nad specjalnym aktem prawnym regulującym proces cyfryzacji, czego owocem stała się ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Powstaje pytanie, czy w przypadku cyfryzacji radiofonii naziemnej należy powtórzyć dokładnie tę samą ścieżkę konsultacyjno-legislacyjną? Zdaniem autora tego artykułu, można w pewien sposób do niej nawiązać (co w pewnym sensie już się stało), ale nie ma konieczności podążać nią w każdym szczególe. Przede wszystkim dlatego, że nie ma konieczności wyłączenia emisji analogowych w ustalonej międzynarodowo dacie. Poza tym nie występują dodatkowe problemy zagospodarowania częstotliwości, tak jak w przypadku procesu cyfryzacji telewizji, np. konieczność zawarcia porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącego zwolnienia niektórych kanałów użytkowanych do tej pory przez stronę wojskową, Jeśli chodzi o proces konsultacji społecznych dotyczących zainteresowania rozwojem radia cyfrowego, to zaczął się on 10 listopada 2008 roku. Tego dnia Prezes UKE poddał konsultacjom możliwość zagospodarowania częstotliwości z zakresu MHz na potrzeby radiofonii cyfrowej. Stanowisko w tej sprawie zgłosiło 13 podmiotów, w tym Polskie Radio S.A., nadawcy komercyjni, organizacje społeczne (Polska Izba Radio- 2) z. 3-4, rok 2006, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

3 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY dyfuzji Cyfrowej) oraz Instytut Łączności. Padały glosy opowia dające się za rozwojem radiofonii cyfrowej, ale padały również gfosy przeciwne. Analizując głosy zwolenników rozwoju radio fonii cyfrowej, należy podkreślić że w większości nie zalecali oni wykorzystania do tego celu pasma L, wskazując że ewentualnie może ono służyć do uzupełnienia sieci VHF w paśmie trzecim, zwłaszcza w dużych miastach. Pomimo że zakres MHz nadal widnieje w Kra jowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, jako przeznaczony m.in. dla radiofonii (i to wyłącznie radiofonii cyfrowej), nie należy spodziewać się uruchomienia radia cyfrowego z wykorzystaniem tych częstotliwości. Ponadto prace badawcze i analizy przepro wadzone na forum międzynarodowym wykazują konieczność zagospodarowania tego zakresu dla innych służb radiokomu nikacyjnych niż radiodyfuzja. Idąc niejako za ciosem, Prezes UKE wszczął 5 sierpnia 2010 r. kolejne konsultacje, tym razem dotyczące możliwości urucho mienia radiofonii cyfrowej (oraz telewizji cyfrowej) w zakresie MHz. Przypomniał on, że- zgodnie z ustaleniami kon ferencji Genewa 06 - Polska uzyskała zasoby częstotliwości umożliwiające budowę trzech sieci ogólnopolskich w syste mie T-DAB oraz jednej sieci DVB-T. W związku z tym jednym z zagadnień poddanych konsultacjom była kwestia ewentualnej zamiany jednego ogólnokrajowego pokrycia sieci DVB-T na cztery ogólnopolskie pokrycia T-DAB. Konsultacje ponownie odbiły się szerokim echem, a Prezes UKE otrzymał tym razem 15 stanowisk konsultacyjnych. W większości były one przychylne uruchomieniu radia cyfrowego w Polsce, przy czym komenta torzy różnili się znacznie, prognozując warunki oraz główne założenia tego procesu. Duże zainteresowanie rozwojem cyfro wego radia przejawiali nadawcy publiczni. Należy odnotować również głos krytyczny jednej z dużych grup radiowych, która bardzo sceptycznie oceniła konieczność wprowadzenia radia cyfrowego w Polsce. W tej sytuacji stało się jasne, że dla potrzeb rozwoju radiofo nii cyfrowej należy wykorzystać zakres MHz. Powstaje zatem kolejne pytanie, czy skoro przeprowadzono konsultacje społeczne i zebrano bardzo ciekawe, wyczerpujące opinie zainteresowanych nadawców oraz fachowców w dziedzi nie radiokomunikacji, to w przypadku rozwoju radiofonii cyfrowej w Polsce należy uprzednio opracować jego strategię bądź nawet podjąć pracę nad kolejną specustawą. Odpowiedź wydaje się zawarta we wcześniejszych rozważaniach - jest to wskazane, ale nie stanowi warunku sine qua non. ŚRODOWISKO PRAWNE W tym miejscu właśnie pojawia się dość zasadnicze pytanie - czy obowiązujące przepisy prawa tworzą zachęcające warunki do wdrożenia radia cyfrowego w Polsce? Jak wskazano powyżej, w przypadku cyfryzacji telewizji naziemnej powstała konieczność uchwalenia specustawy. Odpowiedź na to pytanie jest dość przewrotna - i tak, i nie. Ogólnie rzecz biorąc, w polskim systemie prawnym funkcjonują dwa podstawowe akty prawne, regulujące tę materię - ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawa z 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne. Pierwsza z nich zawiera normy odnoszące się przede wszystkim do regulacji treści (kontentu) w środowisku radiofonii i telewizji, druga zaś odnosi się do kwestii gospodarki zasobami częstotliwości, wtym zasobami przeznaczonymi dla radiodyfuzji. Wydawałoby się więc, że sytuacja jest klarowna - jeden akt prawny odnosi się do regulacji treści, istnieje organ konstytucyjny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiedzialny za tę regulację, Przewodni czący KRRiT udziela koncesji na rozpowszechnianie programów, a z drugiej strony kwestie techniczne pozostają w gestii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do którego nadawca składa wniosek o rezerwację częstotliwości. Jeden organ przyzna kon cesje i określi warunki programowe, a drugi zapewni niezbędne zasoby częstotliwości. W praktyce sytuacja była dość klarowna - ale w środowisku analogowym. Podstawowy problem polega bowiem na tym, że ustawa 0 radiofonii i telewizji widzi" radiofonię i telewizję właśnie w spo sób analogowy - proces koncesyjny opiera się na ogłoszeniu dostępnej częstotliwości w danej lokalizacji i ocenie ofert na tę właśnie stację nadawczą. W przypadku radiofonii cyfrowej nie ma lokalizacji konkretnych stacji, ponieważ jest to sieć SFN (Single Frequency Network), oparta na całych jednokanałowych obszarach (allotmentach), a na dodatek programy są w niej zestawiane w multipleks, czyli zespolony strumień danych. Nadawca pojedynczego programu nie musi być zainteresowany rezerwacją częstotliwości, ponieważ może ją mieć operator mul tipleksu. W zasadzie ustawa o radiofonii i telewizji jest cyfrowa" tylko w jednym przepisie - art. 37 ust. 3a stanowi, że jeżeli do rozpowszechniania programu radiofonicznego lub telewizyjne go jest wymagana rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję, chyba że program ten będzie rozpowszechniany przez operatora multipleksu w sposób cyfro wy drogą rozsiewczą naziemną. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomuni kacyjne oraz nie stosuje się przepisów art. 116 tej ustawy. Problem analogowości" ustawy o radiofonii i telewizji z dużą siłą ujawnił się przy przeprowadzeniu przez Prezesa UKE na przełomie 2008 i 2009 r. konkursu na tak zwaną tele wizję mobilną. W pierwszych założeniach w skład zawartości programowej takiej telewizji miały wejść zupełnie nowe audycje, produkowane specjalnie na potrzeby nowego rodzaju telewizji, tak zwane mobizody (definicję mobizodu można znaleźć np. na stronie - Oznaczałoby to, że po raz pierwszy treści audiowizualne zostałyby oderwane od tradycyjnego modelu - ogłoszenie konkursu przez KRRiT koncesja - rezerwacja częstotliwości. Po burzliwych dyskusjach 1 wysłuchaniu sporej liczby głosów niechętnych jakimkolwiek odstępstwom od jedynie słusznej reguły, w tym głosów dużego sceptycyzmu KRRiT, Prezes UKE zgodził się na odstąpienie od modelu mobizodu i powrót do koncepcji tradycyjnych pro gramów telewizyjnych oraz radiowych. Jedyną nowością, jaką udało się przeforsować, był tzw. worek programowy" - podmiot świadczący usługi telewizji mobilnej ma obowiązek zachowania określonej liczby unikalnych programów, natomiast może je przez cały czas trwania rezerwacji częstotliwości modyfikować, zmieniając ofertę programową w zależności od zapotrzebowań odbiorców. Jest to jednak ograniczone jednym istotnym warun kiem - muszą to być programy rozprowadzane w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji, a zatem nie pojawią się w telewizji mobilnej zupełnie nowe treści. Czy analogowość" ustawy o radiofonii i telewizji jest zatem czynnikiem zniechęcającym do rozwoju radiofonii cyfrowej w Polsce? Nie do końca. Skoro udało się przebrnąć przez kon kurs na telewizję mobilną, a potem (z pomocą ustawy o wdro żeniu naziemnej telewizji cyfrowej) dokonać cyfryzacji telewizji naziemnej, to jeżeli na razie nie można ustawy o radiofonii i tele wizji znowelizować w tym zakresie, trzeba ją stosować również przy wprowadzaniu radia cyfrowego. Wskazany przepis art. 37 ust. 3a (do dziś niestosowany w praktyce ciekawy przepis tzw. martwego prawa) umożliwia udzielanie koncesji bez rezerwacji częstotliwości. Klasycznym tego przykładem mogą być pro gramy w multipleksie. Art. 34 ustawy o radiofonii i telewizji, po jego ostatnich nowelizacjach, również zdaje się przewidywać stan faktyczny i prawny, w którym koncesja nie jest powiązana z rezerwacją częstotliwości. Znowelizowany został również art. 116 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który w jego obecnej redakcji umożliwia Prezesowi UKE przeprowadzenie konkursu

4 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY na rezerwację częstotliwości, obejmującą nie tylko rozprowadza nie, ale również rozpowszechnianie programów radiofonicznych albo telewizyjnych. Nietrudno zauważyć, że nadal obie ustawy są wobec siebie, delikatnie mówiąc, nie do końca kompatybilne. Jednak nawet z zastanym obecnie stanem prawnym możliwe jest wprowadzenie w Polsce radiofonii cyfrowej. ROZWÓJ RADIA CYFROWEGO W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ - WIELKA BRYTANIA W większości krajów Unii Europejskiej emisje radia cyfrowe go zostały już uruchomione na poziomie oferty komercyjnej lub też w formie testowej. Zainteresowanych analizą porównawczą warto odestać do strony internetowej prowadzonej przez World DMB, światowe forum nadawców, operatorów telekomunikacyjnych, producentów odbiorników oraz inne zainteresowane podmioty, upowszechniające wiedzę i promujące radiofonię cyfrową. Warto wspomnieć, że do World DMB przystąpiła również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, o czym regulator poinformował w komunikacie prasowym z dnia 23 grudnia 2013 r. Ciekawe informacje na temat rozwoju radiofonii cyfrowej w Wielkiej Brytanii zebrał ostatnio regulator OFCOM w raporcie The Communications Market: Digital Radio Report. Ofcoms 's fourth annuai digital progress report opublikowanym 25 wrze śnia 2013 r. i dostępnym pod linkiem uk/2013/09/25/ofcom-publishes-digital-radio-report-2013/. Warto przytoczyć w tym miejscu kilka najciekawszych informacji. W Wielkiej Brytanii oferta radiofonii cyfrowej składa się obecnie z dwóch ogólnokrajowych multipleksów - multiplek su BBC, w którego zasięgu znajduje się 94,4% gospodarstw domowych oraz multipleksu nadawców komercyjnych z osią gniętym pokryciem na poziomie 89,5%. Oprócz wskazanych multipleksów ogólnokrajowych funkcjonują również multiplek sy lokalne i regionalne, w których zasięgu znajduje się ponad 70% ludności. Raport OFCOM dla porównania przytacza dane dotyczące dostępu mieszkańców Wysp Brytyjskich do szeroko pasmowego Internetu przez ADSL, którego dostępność zbliża się do granicy 99,9% gospodarstw domowych. Powszechnie twierdzi się bowiem, że największym rywalem radia cyfrowego jest streaming internetowy. Jeśli chodzi o ofertę programową, najbardziej uprzywile jowani są mieszkańcy terenów tzw. wielkiego Londynu, którzy mogą odbierać nawet 61 programów radiofonii cyfrowej. Poza Londynem oferta radia cyfrowego obejmuje zwykle około programów. Sprzedaż odbiorników radiowych, zarówno tych tradycyj nych, jak i przystosowanych do odbioru radiofonii cyfrowej, maleje w Wielkiej Brytanii systematycznie - w drugim kwartale 2013 r. zanotowano 14,3 % spadek w porównaniu z analogicz nym okresem roku poprzedniego. Jednak w ogólnej liczbie sprzedanych odbiorników systematycznie wzrasta udział odbior ników radia cyfrowego, który w drugim kwartale 2013 r. wynosił 33,4 % (wzrost o 4,7%). Bardzo dynamicznie wzrasta liczba odbiorników radia cyfrowego montowanych w fabrycznie nowych samochodach. W 2012 roku szacowano, iż w nowo rejestrowanych samo chodach liczba odbiorników cyfrowych wynosiła 3-5% liczby wszystkich nowych odbiorników samochodowych, podczas gdy w drugim kwartale roku 2013 liczba ta wzrosła prawie dziesię ciokrotnie (do 38,3%). Zasięg radia cyfrowego jest znaczący, liczba cyfrowych odbiorników radiowych, szczególnie w nowych samochodach, wzrasta. A jak to wygląda po stronie odbiorcy? Okazuje się, że najwięcej słuchaczy jest zainteresowanych nowymi treściami, które nie są dostępne w radiu analogowym ani w programach radia internetowego. Porównanie wyników słuchalności w odstę pie roku: czerwiec czerwiec 2013 wskazuje, że cztery unikalne programy radiowe osiągnęły przeciętnie tygodnio wo ponad milionową rzeszę słuchaczy. Byty to trzy programy publicznego nadawcy BBC - BBC 6 Music, BBC Radio 4 Extra i BBC 1 Extra oraz komercyjna stacja Absolute 80's. Wyniki BBC 6 są o 26,7% lepsze, niż przed rokiem, a stacji Absolute 80' s o 16,7 %. Niektóre programy komercyjne radia cyfrowego traciły słuchaczy, dwa najbardziej popularne programy koncernu - Bauer, Smash Hits oraz The Hits- straciły odpowiednio 11,1% oraz 3,4 % słuchaczy. NIEMCY W Niemczech funkcjonuje obecnie jeden multipleks ogól nokrajowy (zawierający zarówno programy radia publicznego, jak i rozgłośni komercyjnych) oraz około 30 regionalnych/lokal nych multipleksów radia cyfrowego. Na przełomie lat 2012/2013 zsumowane pokrycie sygnałem radia cyfrowego wszystkich multipleksów wynosiło 79,2 % i około 88% ludności. Jeśli chodzi o poszczególne landy, największe zainteresowa nie radiem cyfrowym występuje w Bawarii, gdzie dwa multipleksy lokalne wraz z multipleksem ogólnokrajowym oferują łącznie 45 programów radia cyfrowego. Ostatni raport na temat rozwoju radiofonii cyfrowej opubliko wany przez ZAK, czyli połączoną radę 14 regulatorów z poszcze gólnych landów, świadczy jednak, że pomimo bardzo silnej pozycji radiofonii (94,5 % gospodarstw domowych ma odbiorniki radiowe, przeciętnie 3,5 odbiornika na jedno gospodarstwo), tylko w około 5% deklarowano słuchanie programów radiofonii cyfrowej, a liczba posiadanych odbiorników radia cyfrowego kształtuje się na poziomie około 2,7 miliona sztuk. Najciekawszy wydaje się fakt, że w badanej grupie wiekowej lat 70,7% respondentów deklarowało słuchanie radia analogowego, a tylko 12% radia internetowego. Z powyższych raportów wynika, że oferta radiofonii analogo wej w Niemczech, pomimo silnej kampanii informacyjnej, nadal góruje nad ofertą radia cyfrowego, a największe zainteresowanie radiem cyfrowym można zaobserwować na poziomie regional nym (danego landu). Powyższe dwa przykłady - Wielkiej Brytanii oraz Niemiec - dowodzą, że rozwój radiofonii cyfrowej zależy od konkret nych warunków rynku mediów w danym państwie oraz stopnia penetracji rynku przez dotychczas działające stacje radiofonii analogowej. POLSKA Jak już wspomniano, największe zainteresowanie rozwojem radiofonii cyfrowej w Polsce przejawiał od początku nadawca publiczny - Polskie Radio S.A. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji, nadawca publiczny znajduje się w nieco uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o korzystanie z dostępnych zasobów częstotliwości. Jeśli są one niezbędne dla wykonywania ustawowych zadań radiofonii publicznej, uzy skuje on je w wyniku decyzji Prezesa UKE, bez konieczności rywalizowania z innymi nadawcami. Polskie Radio S.A. złożyło wniosek o rezerwację częstotliwo ści do Prezesa UKE w grudniu 2011 roku, wstępne plany zakła dały bowiem rozpoczęcie emisji cyfrowych podczas mistrzostw Europy w pitce nożnej EURO 2012, co niewątpliwe zwiększyło by zainteresowanie potencjalnych słuchaczy. Procedury admi nistracyjne przebiegały sprawnie i Prezes UKE 24 lutego 2012 r. dokonała dla Polskiego Radia S.A. rezerwacji częstotliwości z zakresu MHz, obejmującej jeden z trzech multiplek sów z tego zakresu. Jako standard emisji wskazano T-DAB+. Oferta programowa miała obejmować początkowo cztery pro gramy ogólnokrajowe Polskiego Radia S.A., program Polskie

5 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY Radio dla Zagranicy oraz cztery programy regionalne spółek radiofonii publicznej, nadawane w miastach, w których odby wały się mecze Euro 2012: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Pierwszą przeszkodą okazata się niepewność co do finan sowania emisji cyfrowych, w wyniku czego Polskie Radio nie zdążyto uruchomić emisji w trakcie Euro Zatem harmono gram rozwoju sieci musiał ulec zmianie. Emisja cyfrowa ruszyła 1 października 2013 r., obejmując zasięgiem nadawania radio słuchaczy w aglomeracji warszawskiej i katowickiej. W ofercie programowej znalazły się cztery dotychczasowe programy Pol skiego Radia SA, Polskie Radio dla Zagranicy, nowy program informacyjny PR 24, Polskie Radio Rytm, Radio Katowice oraz RDC. W 2014 roku planowane jest rozpoczęcie emisji nowych programów: Radio Krasnal (dla dzieci i rodziców), Polskie Radio Retro (dla seniorów) oraz Radio Eureka (popularnonaukowe dla młodzieży). Sukcesywnie będzie również rozszerzał się zasięg multipleksu cyfrowego. PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Równocześnie z rozpoczęciem emisji programów Polskie go Radia w technice cyfrowej pojawiły się pierwsze dyskusje i pytania, czy jest sens rozwoju radiofonii cyfrowej w Polsce. Pojawiają się zarzuty, że nadawca publiczny musi na ten cel wydawać pieniądze uzyskane z abonamentu radiowo-telewizyjnego (których i tak zawsze jest za mało), nadawcy prywatni musieliby ponieść zbyt duże koszty emisji, przyszłość radia cyfrowego w całej Europie nie jest pewna, odbiorniki są drogie, a słuchaczy mało. Bardzo dobrze, że padają takie pytania, ponieważ nie istnieje jedynie słuszna droga" rozwoju radiofonii cyfrowej. Na kilka z nich można spróbować odpowiedzieć już teraz. Wydaje się, że pierwsze pytanie i zarazem wątpliwość doty czy sporu, czy w epoce rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu tradycyjna radiofonia może liczyć na przetrwanie. Mówiąc w skrócie, walka Internet vs Broadcasting trwa, progra mów dostępnych w Internecie są tysiące, a radiofonia naziemna wydaje się skazana na porażkę. Radiofonia (w tym cyfrowa) nie jest wcale skazana na porażkę. Patrząc od strony technicznej, streaming programów radiowych w Internecie i ich odbiór przez urządzenia mobilne (np. smartfony) jest sporym obciążeniem dla sieci telekomuni kacyjnej, np. operatorów telefonii komórkowej, podczas gdy tradycyjna emisja rozsiewcza na przeznaczonych do tego celu częstotliwościach, mówiąc kolokwialnie, nie zapycha się". Nie ma w zasadzie możliwości, aby osoba wyposażona w odbiornik radiowy miałaproblemy z odbiorem programu, tak jak zdarza się to z użytkownikami telefonii komórkowej, jeśli duża liczba osób będących w zasięgu jednej stacji bazowej pragnie jednocześnie nawiązać rozmowę albo przesłać dane (komunikat sieć jest chwilowo niedostępna). Patrząc od strony użytkownika, odbiór programu radiowego przez dostęp do streaming-u w Internecie wyczerpuje baterie w smartfonie w bardzo krótkim czasie, nieporównywalnym do czasu, w którym wyczerpie się bateria podczas odbioru sygnału radiofonii rozsiewczej. Poza tym rachunek za dostęp do Internetu mobilnego (gdzie nie występują oferty no limits, jeśli chodzi o przesyłanie danych), może okazać się bardzo wysoki. Tak więc od strony technicznej tradycyjne formy przekazu sygnału radiofonii nadal mają wiele zalet. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że nie ma dylematu Internet vs Broadcasting, ponieważ obie formy dostępu do treści powinny się razem uzupełniać. Przykładem może być tzw. radio DNS (http://en.wikipedia.org/wiki/radiodns), czyli rozwiązanie hybry dowe, łączące tradycyjną radiofonię rozsiewczą oraz dostęp do Internetu i interaktywnych usług powiązanych z aktualnie rozpowszechnianym programem radiowym. Pada następnie pytanie o koszty nadawcy. Rzeczywiście, jeśli nadawca pragnie jednocześnie rozpowszechniać swoje programy analogowo oraz cyfrowo (tzw. simulcasting), koszty wzrosną. Problem ten został zauważony przez Urząd Komuni kacji Elektronicznej podczas prac dotyczących stawek opłat za dysponowanie częstotliwościami. Obowiązujący od 2014 r. nowy akt prawny (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dyspo nowania częstotliwością, Dz. U poz. 1586) zawiera prze pisy, zgodnie z którymi opłaty za użytkowanie częstotliwości do celów radiofonii cyfrowej zostały ustalone do 31 grudnia 2017 r. w wysokości dziesięć razy mniejszej, niż opłaty obowiązujące po 1 stycznia 2018 r. Zachęcono w ten sposób nadawców do prze prowadzenia emisji radia cyfrowego w najtrudniejszym okresie, czyli pierwszych kilku lat. Pierwsze, wręcz pionierskie koszty emisji, ponosi obecnie Polskie Radio S.A. Wydaje się, że taka jest ustawowa rola nadaw cy publicznego - prowadzenie prac nad nowymi technikami nadawania. Z perspektywy płatnika abonamentu radiowo-telewizyjnego niewątpliwie byłoby lepiej, żeby część tej sumy została przeznaczona właśnie na prace nad rozwojem technik nadawania, niż na niezbyt udane akcje społeczne w rodzaju propagowania konsumpcji czekoladowego orła. Kolejne pytanie dotyczy ceny odbiorników radia cyfrowe go. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czego oczekuje odbiorca. Można bowiem znaleźć odbiorniki kosztujące 50 euro, ale można również znaleźć odbiorniki kosztujące 250 euro albo zestawy do nawigacji samochodowej z wbudowanym odbiorni kiem radia cyfrowego w cenie 1000 euro. Jak w każdym przypad ku nowinki technicznej, jeśli liczba odbiorców będzie wzrastać, cena będzie się zmniejszać. Należy pamiętać, że w zależności od ceny i typu odbiornika, słuchacz może mieć dostęp do różnych usług dodatkowych w postaci przesyłu tekstów, pokazu slajdów bądź też- tak jak w przypadku radia hybrydowego - możliwości odbioru stacji radiowych analogowych, cyfrowych oraz stacji internetowych. Na końcu pojawia się podstawowe pytanie - czy słuchacze radiowi to dinozaury? Czy istnieje potrzeba dalszego tworzenia programów radiowych w epoce obrazków i lajków na fejsie"? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Autor niniejszego artykułu wychowywał się na Liście Przebojów Pro gramu 3 prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego, ale to działo się w zeszłym tysiącleciu, więc nie wydaje się osobą reprezenta tywną w grupie potencjalnych reklamodawców, chcących rekla mować się w programach radiofonii cyfrowej. Z wrodzonej cieka wości zasięgnął zatem języka wśród nieco młodszych członków bliższej i dalszej rodziny. Okazało się, że owszem, priorytetem na słuchawkach" w trakcie drogi do liceum są playlisty ułożone w serwisach internetowych, jednak w porze polekcyjnej i wie czornej wzrasta zainteresowanie radiem tradycyjnym". Sam materiał słowny też może zawierać bardzo atrakcyjny przekaz. Czyż relacje z zawodów sportowych przekazywane na antenie radiowej przez redaktora Tomasza Zimocha nie są bardziej emocjonujące niż niejeden thriller wyświetlany w kinie? Radio będzie miało swoich starych wiernych słuchaczy, ponadto ma szansę przyciągać nowych. JAKA OFERTA? Jakie czynniki zadecydują zatem o powodzeniu radiofonii cyfrowej w Polsce? Wydaje się, że przede wszystkim, podob nie jak w innych krajach Unii Europejskiej, atrakcyjna oferta radia cyfrowego musi opierać się na nowych treściach i nowych programach, realizowanych przez dobrych dziennikarzy. Nie zachęci się słuchacza do zakupu nowego odbiornika, jeśli za jego pomocą będzie mógł usłyszeć dokładnie te same treści. Mówi się, że nowe odbiorniki radia cyfrowego wjadą do Pol ski w samochodach i rzeczywiście należy się spodziewać, że

6 PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY liczba odbiorników radia cyfrowego w używanych samochodach sprowadzanych do Polski będzie systematycznie wzrastać. Należy pamiętać, że w tzw. sygnale multipleksu, obejmującym jeden kanał radiowy o szerokości 1,5 MHz, możliwe jest umieszczenie około programów radiowych (w radiofonii analogowej jeden program zajmuje caty kanat o szerokości 250 khz). Zatem, w porównywalnej szerokości kanału, radio cyfrowe ma około 2,5 raza obszerniejszą ofertę programową. Można również przeanalizować możliwość regionalizacji, czyli przeznaczenia części pojemności multipleksu zamiast na jeden program ogólnopolski - na kilkanaście regionalnych. Można również przeznaczyć część pojemności multipleksu na tzw. usługi dodatkowe, np. szczegółowe informacje o stanie ruchu na autostradach i drogach szybkiego ruchu, mając na uwadze właśnie odbiorniki radia cyfrowego instalowane w samochodach. Zatem nie będzie w Polsce gwałtownej rewolucji radia cyfrowego, natomiast istnieją szanse na bardzo efektowną ewolucję, z korzyścią dla słuchacza oraz dla całego rynku.

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej wprowadzenie nowych zasad określania kwot maksymalnych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością; uproszczenie regulacji dotyczących naliczania

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej 1 Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej pełna realizacja założeń planu Genewa 2006 Poznań MediaExpo 09 kwietnia 2014 2 Wdrożenie NTC w Polsce- współpraca Wdrożenie NTC w Polsce- ASO 3 OSTATNI ETAP WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. NOTATKA

Warszawa, r. NOTATKA Warszawa, 09.02.2015 r. NOTATKA ze spotkania zespołu do spraw usług audiowizualnych, które odbyło się 5 lutego 2015 r., o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 1. Zarysowanie

Bardziej szczegółowo

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Radio Cyfrowe Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Poznań 10 kwietnia 2014 r. Rozwój radia w Internecie 60% Polaków korzysta z Internetu Rozwój radia w Internecie Rewolucja w sieci -

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Uwarunkowania techniczne i wyspowy model konwersji analogowo-cyfrowej Wiktor Sęga - Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości Cyfryzacja telewizji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 4 Założenia kontroli... 6 Podsumowanie wyników kontroli... 8 Ważniejsze wyniki kontroli...

Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 4 Założenia kontroli... 6 Podsumowanie wyników kontroli... 8 Ważniejsze wyniki kontroli... Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 4 1. Założenia kontroli... 6 1.1. Temat kontroli... 6 1.2. Cel i zakres kontroli... 6 1.3. Uzasadnienie podjęcia kontroli... 6 2. Podsumowanie wyników kontroli...

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

radiomonitor Raport kwartalny przygotowany przez zespół Biura Analiz Radiowych Grupy RMF

radiomonitor Raport kwartalny przygotowany przez zespół Biura Analiz Radiowych Grupy RMF Raport kwartalny przygotowany przez zespół Biura Analiz Radiowych Grupy RMF Warszawa, 14 kwietnia 2015 Liczba słuchaczy radia (w mln) Średni czas słuchania radia (w minutach) Ewolucja audytorium Radio

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2014 r.

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2014 r. Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2014 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 odsetek osób słuchających radia WSTĘP Prezentowaną

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów

Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów Radio to jeden mały obszar w grupie różnego rodzaju mediów W Norwegii: 75% populacji słucha radia codziennie, średnia słuchalność dzienna wynosi 99 minut. Dokumenty dotyczące norweskiej propozycji cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. USTAWA z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa określa: 1) sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej;

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach OZNACZENIA i UWAGI: Kolor zielony - Standard analogowy telewizji lub radiofonii. Kolor czerwony - Standard cyfrowy tak zwany kablowy (DVB-C

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA masowe informowanie ludności o zagrożeniach Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest to zintegrowany system usług budowany w ramach umowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( )

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( ) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 System Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce Standard DVB-T (Digital Video

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Warszawa, dnia 2010-06-25 U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Uwagi ogólne: Przepisy projektowanej ustawy,

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w III kwartale 2015 r.

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w III kwartale 2015 r. Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w III kwartale 2015 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2015 WSTĘP Prezentowaną analizę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903, z 2012 r. poz. 1456, z 2015 r. poz. 2281. 1), 2) o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad GSMONLINE.PL Tak działa dekoder M-T 5000 - telewizja DVB-T w iphone i IPad 2012-03-12 Podczas konferencji Cyfrowego Polsatu sprawdziliśmy jak działa usługa telewizji DVB-T przy wykorzystaniu dekodera przenośnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej; 2) obowiązki operatora

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz DRUGA DYWIDENDA Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej Konferencja KIGEiT Możliwości wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga

Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga Narzędzia cyfrowego radia - prezentacja Christiana Vogga, Dyrektora Departamentu Radia i Mediów w EBU, pokazana 4 listopada 2014 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego WorldDMB w Rzymie. Prezentacja pokazuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 Nr 153, poz. 903. 1), 2) o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE

Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE Dywidenda cyfrowa dla radiodyfuzji odpowiedź na konsultacje UKE W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji wystosowane 24 kwietnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do uczestników

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 maja 2011 r. Druk nr 1216

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 13 maja 2011 r. Druk nr 1216 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 maja 2011 r. Druk nr 1216 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości MHz)

Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości MHz) Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości 1452 1492 MHz) W związku z zainteresowaniem oraz złoŝonymi wnioskami nadawców emitujących programy radiofoniczne w sposób analogowy w paśmie UKF (87,5-108,0

Bardziej szczegółowo

Przemiany w zwyczajach słuchania radia w latach

Przemiany w zwyczajach słuchania radia w latach Przemiany w zwyczajach słuchania radia w latach 2001-2010 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Rynek radiowy w Polsce Słuchacze radia w Polsce mają do wyboru ponad

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji KRRiT dot. zagospodarowania dostępnych zasobów częstotliwości dla potrzeb radiofonii cyfrowej DAB+

Podsumowanie konsultacji KRRiT dot. zagospodarowania dostępnych zasobów częstotliwości dla potrzeb radiofonii cyfrowej DAB+ Podsumowanie konsultacji KRRiT dot. zagospodarowania dostępnych zasobów częstotliwości dla potrzeb radiofonii cyfrowej DAB+ Materiał na posiedzenie KRRiT w dniu 16 czerwca 2015 r. 1 Cel i termin konsultacji

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii właściwości KRRiT wobec regulacji usług telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim Zalety naziemnej telewizji cyfrowej: bogatsza oferta programowa (nawet do 22 programów), lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W POLSCE

WDROŻENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W POLSCE WDROŻENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W POLSCE Dotychczasowe działania organów regulacyjnych oraz dalsze możliwości kształtowania oferty programowej z wykorzystaniem MUX 1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/14. Dz.U poz. 649

Kancelaria Sejmu s. 1/14. Dz.U poz. 649 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2016 poz. 649 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 649 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Krystyna Rosłan-Kuhn Warszawa, dnia 21 lutego 2013 Ekspert w zespole Zastępcy Przewodniczącego. Sprawozdanie

Krystyna Rosłan-Kuhn Warszawa, dnia 21 lutego 2013 Ekspert w zespole Zastępcy Przewodniczącego. Sprawozdanie Krystyna Rosłan-Kuhn Warszawa, dnia 21 lutego 2013 Ekspert w zespole Zastępcy Przewodniczącego Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Genewy (Szwajcaria) w dniach 12 15 lutego 2013 r. 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Warszawa, 12 listopada 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2015 r.

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2015 r. Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2015 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2015 WSTĘP Prezentowaną analizę przeprowadzono na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4137 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o rządowym projekcie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. LTE-Advanced: łączenie nośnych w paśmie 800 MHz LTE-Advanced Carrier Agregation Carrier Aggregation (CA) agregacja dwóch nośnych w paśmie 800

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 GSMONLINE.PL PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 2013-02-13 Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych

Bardziej szczegółowo

Plan wdraŝania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T

Plan wdraŝania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Projekt 14 stycznia 2008 r. Plan wdraŝania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, styczeń 2008 r. Wstęp WdroŜenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 stycznia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 4.01 Puls Biznesu: Nadchodzi lekkie odbicie Autor: MZAT Według prognoz firmy analityczno-doradczej

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja telewizji naziemnej Kolejny etap wyłączeń sygnału analogowego w województwie zachodniopomorskim 20.05.2013 Korzyści wynikające z naziemnej telewizji cyfrowej Poszerzenie oferty programowej Drogą

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa 11 lipca 2008 r. ZATWIERDZAM... SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Wiktor Sęga Dyrektor DZC Wojciech Pieńkowski Naczelnik DZC-WTV Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2015 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2015 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2015 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2016 SPIS TREŚCI Zmiany wśród programów w 2015 r.... 2 Rynek

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania abonentów do odbioru

Zasady przygotowania abonentów do odbioru NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców?

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Telewizja cyfrowa Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Gospodarstwa domowe, które odbierają sygnał telewizyjny wyłącznie z nadajników naziemnych i posiadają stare odbiorniki telewizyjne z chwilą wyłączenia

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Zalety ekonomiczne DAB+

Zalety ekonomiczne DAB+ Zalety ekonomiczne DAB+ Jens Stockmann, Product Specialist Transmission jens.stockmann@gatesair.com Proprietary and conf idential. 1 O firmie Gates Air Gates Air to największy na świecie producent nadajników

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%.

Programy ogólnokrajowe docierają niemal do 100% audytorium: - TVP 1 w 98,9%, - TVP 2 w 98,88% - TVP INFO siec programów regionalnych w 60,53%. Telewizja Telewizja publiczna - 2 programy ogólnopolskie, - 1 ponadregionalny, w oparciu o strukturę ośrodków regionalnych, - 7 programów emitowanych drogą satelitarną przeznaczonych dla odbiorców w kraju

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2008. Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Nr 1/2008. Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown)

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown) BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY ANALIZA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH POD KĄTEM MODELU SŁUCHANIA RADIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH (na podstawie badania Radio

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 8 14 lutego 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 8.02 Rzeczpospolita: Skarb państwa dostał już 7,1 mld zł z aukcji LTE Autor: Urszula Zielińska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej W związku z ogłoszonymi w dniu 24.04.2013 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 5.08 Puls Biznesu: Dobijanie do miliarda W prowadzonej od lutego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

- o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z projektem aktu wykonawczego.

- o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-10 Druk nr 4016 Warszawa, 25 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 11 listopada 2013 r. Prasaonas Parkiet: Giełdowe tuzy zyskują na hossie Powody do zadowolenia ma m.in. Zygmunt Solorz-Żak. Jego portfel od początku roku spuchł o prawie

Bardziej szczegółowo

Jak rozumieć usługi cyfrowe?

Jak rozumieć usługi cyfrowe? Jak rozumieć usługi cyfrowe? Komisja Europejska DG TAXUD Ewa Wdowczyk Szpytma Wtorek 9 września 2014 1 Usługi cyfrowe - telekomunikacyjne - nadawcze - elektroniczne (świadczone drogą elektroniczną) 2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Uwagi szczegółowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji utworzenia Krajowego Funduszu Cyfrowego w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego Case Id: b5502b6b-df93-4666-8e79-0f3c9d4e92eb Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF: sprawozdanie Lamy'ego Fields marked with * are mandatory. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM Monitorowanie UPSów, monitorowanie generatorów, agregatów, nadzór nad aplikacjami, sterowanie klimatyzacją, monitoring rozproszonych obiektów, nadzór nad rozdzielnią główną. Telemetria, BMS System monitorowania

Bardziej szczegółowo