autor: Katarzyna Klimowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "autor: Katarzyna Klimowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth"

Transkrypt

1 autor: Katarzyna Klimowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth

2

3 ŻYWA BIBLIOTEKA

4 CO TO JEST śywa BIBLIOTEKA? Konwencja biblioteki czytelnik wypoŝycza od bibliotekarza ksiąŝkę Jedyna róŝnica ksiąŝkami są ludzie, a ich treścią ich codzienność oraz historie ich Ŝycia. Przedstawiciele róŝnych mniejszości lub innych grup, które naraŝone są na dyskryminację, obarczane są stereotypowymi określeniami oraz spotykające się na co dzień z postawami uprzedzeniowymi. KaŜdy zainteresowany moŝe historie tych ludzi przeczytać, a następnie o nich podyskutować i zweryfikować swoje wyobraŝenia oraz postawy.

5 IDEA I CELE śywej BIBLIOTEKI Poszanowanie praw człowieka i ludzkiej godności przekonanie, Ŝe prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zwrócenie uwagi na indywidualność i wyjątkowość kaŝdego z nas niezaleŝnie od przynaleŝności grupowej Promowanie idei tolerancji oraz poszanowania dla róŝnorodności i odmienności Wzbogacanie wiedzy na temat przedstawicieli róŝnych kultur i grup społecznych Najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią

6 PO CO ORGANIZOWAĆ ŻYWĄ BIBLIOTEKĘ? Reakcja na aktualne problemy dyskryminacji, wykluczenia społecznego oraz przypadki łamania praw człowieka; Prowokowanie krytycznego myślenia Łamanie stereotypów i zwalczanie uprzedzeń; Wzmocnienie dialogu międzykulturowego; Unikalna szansa na bezpośrednią wymianę poglądów; Zwiększanie świadomości ludzi na temat procesów tworzenia się tożsamości indywidualnej i grupowej.

7 Nie oceniaj książki po okładce - slogan Żywej Biblioteki

8 OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO? HISTORIA ŻYWEJ BIBLIOTEKI autorski pomysł grupy duńskich studentów, członków organizacji Stop Przemocy brutalna napaść na ich przyjaciela w 1993 r. Pierwsza Żywa Biblioteka na międzynarodowym festiwalu muzycznym w Roskilde w Danii w 2000 r.

9 CO Z ŻYWĄ BIBLIOTEKĄ DZIEJE SIĘ TERAZ? Obecnie Żywe Biblioteki organizowane są na całym świecie (w ok. 30 krajach). Wydarzenia na całym świecie można śledzić poprzez stronę internetową duńskiej organizacji Human Library Organizationhttp://humanlibrary.org (organizacja, która sprawuje opiekę nad projektem i czuwa nad jakością Żywych Bibliotek na skalę międzynarodową) Informacje o Żywej Bibliotece w Polsce znajdują się na stronie Żywa Biblioteka jest oficjalnie uznawana i rekomendowana prze Komisję Europejską jako jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji pozaformalnejw zwalczaniu jako jedna z najlepszych praktyk integracyjnych

10 8vMCsX1bM

11 OCZEKIWANIA I OBAWY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ŻYWEJ BIBLIOTEKI

12 ORGANIZACJA ŻYWEJ BIBLIOTEKI -PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW

13 KSIĄŻKI

14 żywy księgozbiór osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją. Przygotowanie tytułu i opisu książki Otwartość, chęć i umiejętność komunikacji oraz dzielenia się doświadczeniami Zrozumienie idei Żywej Biblioteki Osobista opowieść Bądź sobą!

15 BIBLIOTEKARZE

16 bibliotekarze gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i wypożyczają książki. Czuwanie nad bezkonfliktowym i sprawnym przebiegiem wydarzenia; Informowanie o regulaminie i zasadach funkcjonowania Żywej Biblioteki; Pomoc w wyborze odpowiedniego tytułu; Interwencja w razie niepokojących zachowań; Dbanie o komfort książek pytania o przerwę, poczęstunek ; Dopilnowanie, żeby nie przedłużać czasu wypożyczenia książek.

17 CZYTELNICY

18 czytelnicy-czyli goście, osoby, które bibliotekę odwiedzają Każdy, kto zaakceptował i przestrzega regulaminu może być czytelnikiem Księgozbiór Żywej Biblioteki jest ogólnodostępny i może z niego skorzystać każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód. W Żywej Bibliotece mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą poznać ciekawych ludzi, porozmawiać o ich życiu, przełamać obiegowe opinie i swoje stereotypy. Wszyscy, którzy chcą się przekonać, że nie warto oceniać książek po okładce.

19 REGULAMIN Po co nam regulamin? Co powinno się w nim znaleźć? Przezorność!

20 PRZYKŁADOWY REGULAMIN 1. Jak wypożyczyć Żywą Książkę? Przychodząc do Żywej Biblioteki, jak w tradycyjnej bibliotece, należy zapisać się i odebrać kartę biblioteczną. Następnie można skorzystać z katalogu i wybrać konkretną Książkę. Jeśli Książka będzie w tej chwili dostępna, będzie można z nią porozmawiać w specjalnie zorganizowanej czytelni. 2. Karta biblioteczna Nowo założona karta biblioteczna, upoważniająca do wypożyczeń Żywych Książek, zawiera następujące dane: imię Czytelnika, jego wiek oraz tytuły wypożyczanych Książek. Kartę należy zwrócić przed opuszczeniem biblioteki. 3.Dostępność książek. Informacji o dostępności książki udzielają Bibliotekarze obsługujący Żywą Bibliotekę. W przypadku niedostępności wybranej książki, można ustawić się w kolejce Czytelników oczekujących na dany tytuł oraz wypożyczyć inny Tytuł. 4.Czas wypożyczenia. Książka może być wypożyczona na minut. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia, jeśli nie ma innych oczekujących Czytelników oraz jeśli Książka wyrazie na to zgodę.

21 1. Tylko zarejestrowani czytelnicy, którzy zapoznali i zaakceptowaliregulaminbiblioteki mogą wypożyczyć książkę. Onlyregisteredreaders, whogotacquaintedwithand acceptedtherulesof thehumanlibrarycanboorrowa Book 2. Można wypożyczyć tylko jedną książkę na raz. Nie ma możliwości zarezerwowania książki. Itispossibleto borrowonlyone Bookata time -you cannotbooka Book 3. Książkę można wypożyczyć na 20 minut, a następnie musi ona zostać zwrócona do Biblioteki. Youcanborrowa Bookmax. 20 minutesand afterthis period thebookneedsto be givenback to thebookshelf. 4.Czytelnicy mogą przedłużyć czas czytania Książki o 10 minut, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą Biblioteki. Thereaderscanprolongthetime witha Bookfor max. 10 minutes, after agreeing on it with the Library Staff.

22 5. Czytelnik musi zwrócić Książkę w dokładnie takim samym stanie psychicznym i fizycznym, w jakim znajdowała się przed wypożyczeniem. Czytelnik bierze całkowitą odpowiedzialność za stan książki. Thereaderhasto giveback thebookexactlyinthesame psychicaland physicalstate inwhichitwas beforeborrowing. Thereaderovertakesthefullresponsibilityfor thestate of a Book. 6. Czytelnik musi liczyć się z tym, że książka może przerwać rozmowę, jeśli poczuje, że czytelnik rozmawiając z nią traktuje ją w niewłaściwy sposób lub uwłacza jej godności. Thereaderhasto be preaparedthata Bookcaninterrupt the conversation, if she/he feels that the reader treats her/him in an inappropriate way or insults her/his dignity.

23 PRZYKŁADOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU ŻYWEJ BIBLIOTEKI * Książki wypożyczamy w małych 2-4 osobowych grupach. Każdy Czytelnik może zapoznać się ze wszystkimi Tytułami, wypożyczając je kolejno. * Książki wypożyczamy wyłącznie na miejscu w specjalnie przygotowanej czytelni. * Książka nie musi odpowiedzieć na każde, zadane przez Czytelnika, pytanie. Jeśli z pewnych względów uzna, że nie może lub nie chce udzielić takiej odpowiedzi, prosimy o uszanowanie tego i nie wymuszanie odpowiedzi. * W Żywej Bibliotece obowiązuje szacunek i tolerancja oraz uprzejmość. * Jeżeli Książka uzna, że zachowanie Czytelnika jest nietaktowne, sprzeczne z regulaminem, może przerwać rozmowę i skrócić czas wypożyczenia. * Przez cały czas trwania Żywej Biblioteki, Bibliotekarze oraz wolontariusze obsługujący Żywą Bibliotekę są do dyspozycji Czytelników, udzielają wszelkich informacji i porad oraz udostępniają Żywe Książki.

24 KATALOG KSIĄŻEK Krótki opis (od kilku zdań do pół strony A4) każdej z książek Najlepiej wykonany przez samą książkę efekt refleksji nad tym, co książka chce przekazać swoim czytelnikom Chwytliwy i intrygujący tytuł zachęcający do przeczytania książki

25 PRZYKŁADOWE TYTUŁY: Cohen on thevistula. A Polish-IsraeliJew. Jem tylko to, co nie ma oczu. Einstein meetserasmus, Spanishway. Nie tylko kebab moje życie w Polsce. Italian traveller 47000km (not by plane). Polsko-serbska godzina F.

26 REJESTRACJA i KARTA BIBLIOTECZNA oraz TABLICA INFORMACYJNA Zebranie podstawowych danych na temat czytelników (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres ); Rubryka na podpis, żeby potwierdzić, że czytelnik zapoznał się z regulaminem i go akceptuje; Konieczna tablica z jasną informacją, które książki są aktualnie dostępne.

27 ANKIETA EWALUACYJNA Czy wydarzenie przyniosło pożądany efekt? Jakie refleksje i wnioski wynieśli czytelnicy po przeczytaniu książek? Sugestie czytelników na przyszłość jak usprawnić i jak ulepszyć przebieg wydarzenia? Jakie tytuły chętnie zobaczyliby na następnej bibliotece? Czy czytelnicy będą promować projekt i jego idee wśród znajomych i rodziny?

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 MIEJSCE I POTRZEBNA PRZESTRZEŃ W ŻYWEJ BIBLIOTECE MIEJSCE PUBLICZNE dostępne dla każdego (szkoła, kawiarnia, centrum kultury, biblioteka itp.) PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI CZYTELNIA REJESTRACJA I HELPDESK

38 ARANŻACJA PRZESTRZENI Intymność Bezpośredniość Bezpieczeństwo Zaufanie Bliskość Wygoda Nastrój

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Materiały szkoleniowe Joanna Gotfryd Bożena Janowska Krzysztof Kacuga Przemysław Kozak Przewodnik biblioteczne projekty 02.2014

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler ZAKŁADKI Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler romofobia solidarność ksenofobia sprawiedliwość przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu 1 Anna Tomczyk-Churska ZSO Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu www.gimakad.torun.pl annach@gimakad.torun.pl Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

autorki Maja Branka Dominika Cieślikowska Autorka inspiracji Prowokacja w Starych Juchach : Lena Rogowska

autorki Maja Branka Dominika Cieślikowska Autorka inspiracji Prowokacja w Starych Juchach : Lena Rogowska Projekt Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jana Świerszcza

pod redakcją Jana Świerszcza pod redakcją Jana Świerszcza Warszawa 2012 Lekcja Równości Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole pod redakcją Jana Świerszcza Korekta językowa: Pat Kulka Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich Autorzy: Bogumiła Chisi, Izabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Międzykulturowy Ośrodek. Doradztwa Zawodowego

Międzykulturowy Ośrodek. Doradztwa Zawodowego Marta Smagowicz Marta Kulesza Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego kompleksowe doradztwo międzykulturowe pakiet organizacyjny Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Kompleksowe doradztwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Anna Gilla, Agata Łuczyńska W publikacji wykorzystano następujące materiały: Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić

Bardziej szczegółowo

Wielokulturowość na co dzień. materiały dla nauczycieli

Wielokulturowość na co dzień. materiały dla nauczycieli Wielokulturowość na co dzień materiały dla nauczycieli Kraków 2006 Scenariusze lekcji.indd 1 2006-09-14 23:57:53 Projekt okładki: Piotr Poniedziałek Koordynator wydania: Sylwia Gajownik Adiustacja i korekta:

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Audience development,

Audience development, Audience development, czyli sztuka dla widzów Spis treści 04 >>> I. AUDIENCE DEVELOPMENT KILKA WSKAZÓWEK OD PRAKTYKÓW 04 >>> Audience development. Wprowadzenie do koncepcji Agnieszka Wlazeł 12 >>> Rozwój

Bardziej szczegółowo