Page 1 23/12/2013 blanc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Page 1 23/12/2013 blanc"

Transkrypt

1 Page 1 23/12/2013 blanc Przewodnik dla użytkowników Systemu Indywidualnej Rejestracji (Unique Registration Facility (URF)) i Portalu Uczestnika (Participant Portal) w dziedzinach edukacji, informacji audiowizualnej, kultury, obywatelstwa i wolontariatu 2013/12/06 (URF/PPversion 1.0) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 1 of 77

2 Spis Treści Page 2 23/12/2013 blanc WPROWADZENIE... 4 Główne cechy i wymagania... 4 Kontakt i Wsparcie... 5 PROCES REJESTRACJI W URF... 7 Zarys ogólny... 7 Proces Rejestracji... 7 Modyfikacja i aktualizacje danych organizacji... 8 Zarządzanie dokumentami... 9 Zarządzanie wiadomościami i błędami... 9 Role... 9 Przeglądanie danych organizacji REJESTRACJA W URF Rejestracja: Dostęp do ECAS i URF Rejestracja: Kreator Rejestracji Kreator Rejestracji: POWITANIE (Wstępna kontrola) Kreator Rejestracji: ORGANIZACJA Kreator Rejestracji: ADRES Kreator Rejestracji: KONTAKT Kreator Rejestracji: PROGRAM Kreator Rejestracji: PRZEŚLIJ (Podsumowanie) Kreator Rejestracji: POTWIERDZENIE Zapisywanie wstępnej wersji i kontynuacja rejestracji Modyfikacja zarejestrowanych danych Przeglądanie zarejestrowanych danych Ładowanie dokumentów potwierdzających MODYFIKOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH Modyfikowanie danych organizacji Panel Aktualizacji URF Aktualizacja danych podstawowych, powszechnych i szczegółowych Aktualizacja podstawowych danych organizacji Aktualizacja powszechnych danych organizacji ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI Komunikacja z Osobami do kontaktu w organizacji URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 2 of 77

3 Page 3 23/12/2013 blanc Powiadomienia o błędach: Zarządzanie błędami w URF GLOSARIUSZ URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 3 of 77

4 Page 4 23/12/2013 blanc WPROWADZENIE System Indywidualnej Rejestracji (Unique Registration Facility (URF)) to interfejs internetowy, który zapewnia dostęp online do serwisu rejestracji Komisji Europejskiej umożliwiającego identyfikację organizacji i, w określonych przypadkach, osób fizycznych, wymaganą do wnioskowania o uczestnictwo w wielu programach europejskich, takich jak Erasmus+, Kreatywna Europa, Europa dla Obywateli, EU Aid Volunteer, Horyzont 2020, PR7, CIP, COSME itd. Dostęp do URF zapewniony jest za pośrednictwem pojedynczego punktu wejścia, jakim jest Portal Uczestnika (Participant Portal). Portal Uczestnika programu edukacyjnego Erasmus+ w dziedzinach informacji audiowizualnej, kultury, obywatelstwa i wolontariatu znajduje się pod następującym adresem: Główne cechy i wymagania URF umożliwia potencjalnym wnioskodawcom realizację dwóch typów działań związanych z procesem rejestracji organizacji: rejestracja organizacji (rejestracja organizacji lub rejestracja w imieniu innej organizacji) oraz aktualizacja danych organizacji. Rejestracja. Procedura rejestracji wspomagana jest poprzez Kreatora Rejestracji URF narzędzia, które krok po kroku poprowadzi użytkownika i w przystępny sposób wyjaśni jak wpisywać wszystkie wymagane informacje, aby zarejestrować organizację. Kreator Rejestracji URF wyświetla się na stronie Portalu Uczestnika, gdy rozpoczynamy nową rejestrację lub gdy powracamy do przerwanej (częściowo wypełnionej i zapisanej) rejestracji. W procesie rejestracji Kreator Rejestracji URF wykorzystuje metodę heurystyczną w celu wykrywania powielonych danych organizacji. Aktualizacja danych. Zarządzanie aktualizacją danych organizacji ma miejsce głównie z Panelu Aktualizacji URF, który zawiera strony z odpowiednimi danymi organizacji. Do Panelu Aktualizacji URF, który zawiera opcje aktualizacji podstawowych, powszechnych i szczegółowych danych oraz funkcje służące do URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 4 of 77

5 Page 5 23/12/2013 blanc zarządzania dokumentami potwierdzającymi, można wejść z poziomu Portalu Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się tylko raz; URF przypisze Kod identyfikacyjny uczestnika (Participant Identification Code (PIC)), który będzie stosowany przez daną organizację do celów dalszej komunikacji i interakcji z Komisją Europejską i jej Agencjami. Nadanie PIC każdej organizacji pozwala na uniknięcie zbędnych wniosków o przesłanie informacji i na zapewnienie aktualnych informacji nt uczestników. Wymóg wstępny posiadania konta w bazie ECAS Zanim rozpoczniemy korzystanie z URF, należy zapoznać się z informacjami nt bazy ECAS (European Commission s user Authentication Service - System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej) - URF: konto w bazie ECAS umożliwia autoryzowanym uczestnikom logowanie się do wielu systemów informatycznych Komisji za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Aby rozpocząć procedurę rejestracji konieczne jest posiadanie konta w bazie ECAS (European Commission s user Authentication Service). Aby uzyskać dalsze informacje, patrz pomoc nt ECAS pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html Kontakt i Wsparcie W przypadku problemów technicznych związanych z URF lub Portalem Uczestnika prosimy o kontakt na adres Wszelkie pytania dotyczące akcji Erasmus+ zarządzanych przez Narodowe Agencje należy przesyłać do lokalnych Narodowych Agencji, jako że odgrywają one kluczową rolę w praktycznej realizacji programu i udzielają odpowiedzi w języku pytającego. Listy i informacje o osobach do kontaktu w Narodowych Agencjach zamieszczono na Portalu Uczestnika (WSPARCIE/Kontakt), bezpośredni link do informacji znajduje się tutaj: URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 5 of 77

6 Page 6 23/12/2013 blanc Wszelkie pytania dotyczące akcji Erasmus+ zarządzanych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz pytania dot. programu Kreatywna Europa, Europa dla Obywateli oraz EU Aid Volunteers należy przesyłać do Helpdesku EACEA: URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 6 of 77

7 PROCES REJESTRACJI W URF Page 7 23/12/2013 blanc System Indywidualnej Rejestracji (URF) umożliwia rejestrację i aktualizację danych organizacji oraz zapewnia zunifikowaną metodę rejestracji i spójność danych nt organizacji. Zarys ogólny URF może być stosowany do dwóch celów rejestracji nowej organizacji oraz modyfikacji danych nt organizacji po zarejestrowaniu jej w systemie. Poza systemem URF, proces rejestracji obejmuje działania dodatkowe, takie jak wstępna rejestracja w bazie ECAS. Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki związane z rejestracją w URF: Rejestracja w bazie ECAS Modyfikowanie zarejestrowanych danych oraz załadowanie dokumentów potwierdzających (przez zgłaszającego do czasu aż rozpocznie się proces walidacji) Rejestracja organizacji Wprowadzenie danych wymaganych do celów programu Wprowadzenie danych nt organizacji Proces Rejestracji W systemie URF możesz zarejestrować: własną organizację (organizację dla której pracujesz lub z którą masz bliskie kontakty biznesowe) po tym jak zarejestrujesz się sam, lub inną organizację kiedy dokonasz rejestracji w imieniu innej organizacji" (opcja w kreatorze rejestracji). W obu przypadkach proces jest identyczny, jedyna różnica polega na tym, że na stronie, gdzie należy podać osoby do kontaktu w przypadku rejestracji w imieniu innej organizacji należy podać inną osobę do kontaktu niż my sami. Osoba do kontaktu musi być formalnie powiązana z organizacją. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 7 of 77

8 Page 8 23/12/2013 blanc Proces rejestracji obejmuje korzystanie z Kreatora Rejestracji zawierającego serie pól do wpisania danych i list wyboru, które są pogrupowane tematycznie na kilku stronach oraz pytania dot. informacji nt organizacji i dodatkowych danych, jakie należy wpisać. Ostatni etap umożliwia wprowadzenie informacji powiązanych z programem, które pomogą lepiej z identyfikować organizację jako przyszłego uczestnika. Kreator Rejestracji uwzględnia również etap wstępny (strona powitalna), który umożliwia sprawdzenie czy organizacja, którą chcemy zarejestrować nie została już wpisana do bazy danych. Jeżeli dane organizacji odpowiadają danym istniejącej jednostce, URF przedstawi listę podobnych organizacji, których dane można wykorzystać. Zapisywanie wstępnej wersji i powrót do rejestracji Po zakończeniu wstępnego etapu procesu rejestracji, można zapisać wstępną wersję wpisanych danych rejestracyjnych, po czym możliwe jest powrócenie do rejestracji w późniejszym czasie. Można zapisać wstępną wersję naciskając przycisk na każdej stronie od Etapu 2 wzwyż. który jest widoczny Po zapisaniu wstępnej wersji danych rejestracyjnych zostanie przesłane automatyczne powiadomienie na adres podany podczas rejestracji w ECAS. Możliwe jest usunięcie wstępnej wersji z użyciem przycisku. URF będzie przechowywać wstępną wersję przez okres 12 miesięcy od ostatniej daty zapisania zmian. Jeżeli nie powrócisz do rejestracji przez okres jednego roku, dane zostaną automatycznie usunięte. Modyfikacja i aktualizacje danych organizacji Możliwa jest modyfikacja danych organizacji w zakładce Moje Organizacje (klikając na przycisk OD znajdujący się obok nazwy organizacji) w głównym menu. Po wprowadzeniu zmian do danych organizacji, URF wyświetli dane w takiej samej formie jak podczas rejestracji i walidacji: aktualizacje podstawowych danych organizacji aktualizacje powszechnych danych organizacji URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 8 of 77

9 Page 9 23/12/2013 blanc aktualizacje szczegółowych danych organizacji informacje nt statusu prawnego organizacji, modyfikacja danych dot. programu itd. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział MODYFIKOWANIEw dalszej części dokumentu. Zarządzanie dokumentami Rejestrując się samodzielnie, możesz załadować dokumenty potwierdzające dot. organizacji i modyfikować metadane. Możesz również czytać i pobierać załadowane dokumenty danej organizacji. Jednakże nie możesz usunąć dokumentu po jego załadowaniu do systemu, nawet jeśli sam go załadowałeś. Zarządzanie wiadomościami i błędami Wiadomości: Komunikaty do zgłaszającego Funkcja Zarządzania wiadomościami w Panelu Aktualizacji pozwala użytkownikom powiązanym z organizacją na tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości dot. organizacji jako formy wewnętrznej lub zewnętrznej komunikacji z innymi stronami współpracującymi z organizacją. Wiadomości o błędach URF wyświetli wiadomość o błędzie za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone niepoprawne, niepełne lub brakujące dane. Wiadomości o błędzie wyświetlane są po lewej stronie na danej stronie Kreatora Rejestracji, a problematyczne pola zostaną podświetlone. Role Po wpisaniu danych organizacji jako nowego uczestnika, zostanie przypisana ci rola zgłaszającego (ang. Self-registrant) jako aktywnie zalogowanemu uczestnikowi w ECAS. Rola zgłaszającego zostanie również przypisana Osobie do kontaktu, jeżeli osoba podana w Kreatorze Rejestracji jest różna od aktywnie zalogowanego użytkownika. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 9 of 77

10 Page 10 23/12/2013 blanc Po zarejestrowaniu organizacji, rola zgłaszającego zostanie również przypisana Osobie do kontaktu w IAM (Identity and Access Management). IAM jest zsynchronizowana z ECAS, tak więc podczas kolejnej synchronizacji IAM i ECAS, ECAS automatycznie wyśle zaproszenie na adres Osoby do kontaktu, jeżeli taka osoba nie posiada jeszcze zarejestrowanego konta. Przeglądanie danych organizacji Aby przeglądać dane organizacji, z którą jesteś powiązany, zaloguj się do Portalu Uczestnika i otwórz zakładkę Moje organizacje. Ze strony Moje organizacje możesz przeglądać listę twoich organizacji, kliknij na przycisk przeglądać szczegółowe dane. obok nazwy organizacji, aby Aby przeglądać dane dowolnej organizacji zarejestrowanej w URF użyj opcji Wyszukiwania za pomocą numeru PIC lub innych kryteriów wyszukiwania. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 10 of 77

11 Page 11 23/12/2013 blanc REJESTRACJA W URF Rejestracja: Dostęp do ECAS i URF Rejestracja w URF to rejestracja organizacji z poziomu Portalu Uczestnika. W ten sposób możesz zarejestrować: własną organizację jako uczestnika - np. organizację, do której należysz lub z którą masz powiązania biznesowe, lub organizację inną niż twoja, jeśli na przykład jesteś Koordynatorem Projektu realizowanego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi wiele organizacji. Każdy użytkownik ECAS może zarejestrować organizację. Aby zarejestrować się w URF, musisz wcześniej zalogować się w ECAS z poziomu Portalu Uczestnika. Aby zrealizować etap przygotowawczy należy podjąć następujące kroki zalogować się do ECAS i skorzystać z kreatora rejestracji URF: 1. Za pomocą przeglądarki otwórz Portal Uczestnika pod adresem 2. Zaloguj się do ECAS kliknij na przycisk Login jak przedstawiono na Rysunek 1: Strona Powitalna Portalu poniżej. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 11 of 77

12 Page 12 23/12/2013 blanc Rysunek 1: Strona Powitalna Portalu Uczestnika Jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś się w ECAS należy zarejestrować się klikając na Zarejestruj, jak pokazano na Rysunek 2: Portal Uczestnika - Rejestracja w ECAS. Aby uzyskać więcej informacji nt procesu rejestracji w ECAS, patrz pomoc dot. ECAS pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 12 of 77

13 Page 13 23/12/2013 blanc Rysunek 2: Portal Uczestnika - Rejestracja w ECAS URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 13 of 77

14 Page 14 23/12/2013 blanc Po zalogowaniu się otworzy się Strona Powitalna Portalu Uczestnika patrz Rysunek 3: Portal Uczestnika strona po zalogowaniu. Rysunek 3: Portal Uczestnika strona po zalogowaniu 3. Kliknij na zakładkę Organizacje, a następnie Zarejestruj, aby otworzyć stronę rejestracji (Rysunek 4: Portal Uczestnika - Zarejestruj Organizację). URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 14 of 77

15 Page 15 23/12/2013 blanc Rysunek 4: Portal Uczestnika - Zarejestruj Organizację 4. Kliknij na link Zarejestruj Organizację, aby rozpocząć proces rejestracji organizacji: URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 15 of 77

16 Page 16 23/12/2013 blanc Uwaga: Jeśli wcześniej przeprowadziłeś kroki związane z rejestracją i zapisałeś wstępne informacje dot. rejestracji kliknij na przycisk rejestrację). (wznów Rejestracja: Kreator Rejestracji Kreator Rejestracji URF zapewnia łatwą wieloetapową procedurę wstępnej rejestracji obejmującą wstępne sprawdzenie czy dane organizacji nie występują już w systemie. Prosimy zauważyć, że następujące przyciski są dostępne na wszystkich stronach Kreatora Rejestracji: Kliknij / aby przejść do następnej/ poprzedniej strony rejestracji; prosimy zauważyć, że w ten sposób możesz przechodzić między stronami tylko jeśli wypełniłeś wszystkie wymagane pola na otwartej stronie. Kliknij aby zapisać wpisane już dane w tymczasowej bazie danych URF. Opcja ta jest dostępna z poziomu Kreator Rejestracji: ORGANIZACJ wzwyż. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 16 of 77

17 Page 17 23/12/2013 blanc Zapisywanie wstępnej wersji i kontynuacja rejestracji, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij aby usunąć wstępne informacje dot. rejestracji, jeżeli wcześniej je zapisałeś. Ten przycisk jest nieaktywny, gdy nie zostały zapisane żadne wstępne informacje. Kliknij aby wyjść z Kreatora Rejestracji bez zapisywania danych wpisanych od momentu ostatniego zapisania (jeżeli miało miejsce) lub od ostatniego zalogowania (jeżeli wstępne dane nie zostały wpisane). Większość wymaganych pól i rozwijalnych list zapewnia dodatkowe informacje dostępne po naciśnięciu przycisku najedź myszką na odpowiedni przycisk, aby wyświetlić użyteczne informacje nt wymaganych danych. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 17 of 77

18 Page 18 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: POWITANIE (Wstępna kontrola) Aby zapobiec powielaniu danych, przed rozpoczęciem procesu rejestracji, Kreator Rejestracji URF przeprowadza kontrolę danych rejestracyjnych na stronie powitalnej celem sprawdzenia czy organizacja nie została już wcześniej zarejestrowana w systemie. Na stronie powitalnej (patrz Rysunek 5: Rejestracja ), wykonaj następujące czynności: 1. Wpisz nazwę urzędową organizacji. Rysunek 5: Rejestracja Powitanie 2. Wybierz kraj rejestracji. 3. Wpisz nr identyfikacyjny płatnika VAT (NIP) organizacji, jeżeli taki istnieje: Jeżeli organizacja posiada nr NIP, kliknij [Tak] i wpisz numer w polu, które pojawia się obok pola przycisku; lub kliknij [Nie] i przejdź do kolejnego kroku. 4. Wpisz nr rejestracyjny (REGON) organizacji, jeśli taki posiada: jeżeli organizacja posiada nr REGON, kliknij [Tak] i wpisz numer w polu, które pojawia się obok pola przycisku; Jeżeli organizacja posiada krajowy nr identyfikacyjny inny niż PIC i NIP, można go wpisać w tym miejscu. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 18 of 77

19 Page 19 23/12/2013 blanc lub kliknij [Nie] i przejdź do kolejnego kroku. 5. Wpisz adres strony internetowej organizacji, jeżeli taką posiada: jeżeli organizacja posiada oficjalną stronę internetową, kliknij [Tak] i wpisz adres strony internetowej w polu, które pojawia się obok pola przycisku; lub kliknij [Nie] i przejdź do kolejnego kroku. 6. Kliknij [Następna], aby przejść na kolejną stronę lub kliknij [Zamknij] aby zakończyć rejestrację w tym miejscu. Uwaga: Na tym etapie nie możesz zapisać wstępnych danych dot. rejestracji. System wyświetli listę podobnych organizacji pasujących do (lub podobnych do) wpisanych kryteriów. Status organizacji może być różny ('ZADEKLAROWANO', 'ZATWIERDZONO' itd.), jak przedstawiono na Rysunek 6: Pasujące organizacje poniżej: Rysunek 6: Pasujące organizacje Jeżeli nie znalazłeś organizacji na liście, kliknij procedurę rejestracji., aby rozpocząć Jeżeli organizacja została wyświetlona na liście, oznacza to, że już została zarejestrowana w URF. Kliknij, aby wyświetlić odpowiednie dane organizacji i aby rozpocząć korzystanie z tej organizacji jako uczestnika oraz, URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 19 of 77

20 Page 20 23/12/2013 blanc aby przeglądać dostępne informacje na jej temat (patrz Rysunek 7: Wcześniej zarejestrowana organizacja). Rysunek 7: Wcześniej zarejestrowana organizacja Na stronie Gotowe wyświetlą się następujące opcje: Kliknij, aby wysłać do osoby do kontaktu z podobnej organizacji - patrz Rysunek 8: z prośbą o wyjaśnienie do osoby kontaktowej w podobnej organizacji. Celem takiej komunikacji może być, na przykład formalne sprawdzenie z osobą do kontaktu, że organizacja jest właściwa do wykorzystania lub nie (w jakim to przypadku możesz kontynuować rejestrację nowej jednostki). Kliknij, aby otrzymać zawierający niektóre dane 'podobnej' organizacji. Patrz ilustracja poniżej. Uwaga: Niniejsza opcja nie jest dostępna podczas rejestracji nowej organizacji. Kliknij Kliknij Kliknij Uczestnika., aby wydrukować podsumowanie danych organizacji., aby powrócić do nowej strony rejestracji., aby powrócić i wyjść z Kreatora Rejestracji oraz powrócić do Portalu URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 20 of 77

21 Page 21 23/12/2013 blanc Rysunek 8: z prośbą o wyjaśnienie do osoby kontaktowej w podobnej organizacji Wpisz treść wiadomości skierowanej do osoby kontaktowej w organizacji i kliknij, aby wysłać lub kliknij, aby anulować. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 21 of 77

22 Page 22 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: ORGANIZACJA Na stronie Kreatora Rejestracji zatytułowanej ORGANIZACJA URF zada podstawowe pytania dot. organizacji, takie jak: nazwa urzędowa, numer rejestracyjny, władze nadzorcze itd. Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką*) oraz zalecane jest podanie możliwie jak największej ilości informacji w przypadku wszystkich innych pytań. Na stronie Organizacja (patrz Rysunek 9: Rejestracja podstawowe dane organizacji), należy wykonać następujące czynności: 1. Na pierwsze pytanie, Czy rejestrujesz inną organizację?, wybierz Tak jeżeli rejestrujesz inną organizację. Domyślna odpowiedź to Nie. Każdy użytkownik ECAS może zarejestrować inną organizację niż jego własna na przykład może to być Koordynator Projektu. Uwaga: Jeżeli rejestrujesz inną organizację, Kod identyfikacyjny uczestnika (PIC), jaki zostanie przyznany pod koniec procesu rejestracji zostanie przypisany takiej innej organizacji, tak więc na kolejnych etapach rejestracji będziesz musiał podać dane kontaktowe tej organizacji, w tym Osobę do kontaktu, która będzie zobowiązana przedstawić dokumenty potwierdzające w procesie walidacji danych. Rysunek 9: Rejestracja podstawowe dane organizacji URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 22 of 77

23 Page 23 23/12/2013 blanc 2. Kolejne pytania dotyczą typu organizacji, którą rejestrujesz. POLE Osoba prawna KOMENTARZ Osoba prawna posiada osobowość prawną, może działać we własnym imieniu, korzystać z praw i zaciągać zobowiązania. Osoba prawna zostaje ustanowiona na podstawie aktu założycielskiego i zwykle wymagana jest jej rejestracja. Osoba prawna korzysta z praw i podlega obowiązkom na mocy prawa krajowego miejsca założenia, prawa wspólnotowego lub międzynarodowego. Osoba prawna może obejmować inne jednostki (osoby fizyczne lub prawne) lub być tylko w posiadaniu (np. fundacja). Osoba fizyczna Osoba fizyczna' to obywatel (w odróżnieniu od 'osoby prawnej', która dotyczy spółek itd.). W przypadku nieformalnych grup młodych osób, jeden członek grupy powinien zarejestrować się jako osoba fizyczna w imieniu grupy, w zakładce Organizacja. Osoby fizyczne zawsze posiadają osobowość prawną i dlatego są osobami prawnymi, na potwierdzenie czego nie są wymagane żadne inne dowody poza dokumentami tożsamości. Prosimy zauważyć, że osoba, która jest zarejestrowana jako ekspert pracujący na umowę zlecenie i która posiada nr NIP może również być traktowana jako osoba prawna, a nie tylko jako osoba fizyczna. W rezultacie, obywatel, który jest ekspertem pracującym na umowę zlecenie musi zdecydować czy chce się zarejestrować jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 23 of 77

24 Page 24 23/12/2013 blanc POLE Organizacja Non-Profit KOMENTARZ Jednostka może być traktowana jako Organizacja Non-Profit w przypadku, gdy zostanie uznana za taką w świetle prawa krajowego lub międzynarodowego (organizacje międzynarodowe oraz specjalistyczne agencje utworzone przez organizacje międzynarodowe). Ogólna zasada jest taka, że wszelkie możliwe korzyści muszą zostać ponownie zainwestowane w samą organizację i nie mogą być dystrybuowane. Fakt posiadania statusu Organizacji Non-Profit musi być potwierdzony w statucie. Organ publiczny 'Organ Publiczny' oznacza każdą jednostkę utworzoną jako taką na mocy krajowego prawa publicznego oraz organizacje międzynarodowe. Utworzona oznacza, że jednostka musi zostać zarejestrowana jako organ publiczny na mocy oficjalnego aktu i/lub musi podlegać prawu publicznemu (zazwyczaj musi spełniać oba warunki). Aby zdefiniować jednostkę jako Organ Publiczny, wymagane są dodatkowe kryteria poza tymi, że jednostka jest bezpośrednio nadzorowana przez państwo, jest finansowana z budżetu państwa lub służy dobru publicznemu. Organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa to przedsiębiorstwo utworzone zgodnie z prawem przez osobę fizyczną lub prawną, które działa niezależnie od wszelkich władz rządowych. Termin ten zazwyczaj odnosi się do organizacji, które nie są jednostkami rządowymi i które nie są tradycyjnymi spółkami mającymi przynosić zyski. W przypadkach, w jakich organizacje pozarządowe są w całości lub częściowo finansowane przez rządy, zachowują one swój pozarządowy status poprzez wykluczenie możliwości uczestnictwa w nich przedstawicieli rządu. Organizacje pozarządowe są zazwyczaj organizacjami non-profit. 3. Wpisz urzędową nazwę organizacji (opcjonalnie). Urzędową nazwą może być oficjalny akronim nazwy organizacji. W polu tym można również wpisać nazwę organizacji za pomocą alfabetu łacińskiego w przypadku, gdy urzędowa URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 24 of 77

25 Page 25 23/12/2013 blanc nazwa zapisana jest za pomocą innego alfabetu. Takie podejście ułatwi komunikację na poziomie europejskim. Nazwa może mieć do 40 znaków. 4. Wpisz numer rejestracyjny organizacji (jeżeli istnieje). Zazwyczaj jest to unikalny kod identyfikujący organizację, najczęściej nadany przez Izbę Handlową w kraju rejestracji/utworzenia organizacji. Wskazówka: informacje nt numeru rejestracyjnego, organu rejestrującego oraz danych rejestracyjnych zazwyczaj można znaleźć w jednym dokumencie. Należy skontaktować się z działem finansowym, aby uzyskać więcej informacji. Wszelkie inne krajowe numery identyfikacyjne organizacji, poza kodem PIC i numerem NIP, można wpisać w tym polu. Jeżeli organizacja nie posiada numeru rejestracyjnego, można wpisać "nie dotyczy". 5. Wpisz datę rejestracji, z jaką organizacja została utworzona/zarejestrowana. Data Rejestracji jest datą, z jaką organizacja została utworzona lub zarejestrowana na przykład przez Izbę Handlową w dany kraju. Rysunek 10: Rejestracja podstawowe dane organizacji (przewijanie w dół) 6. Wpisz Organ Rejestrujący, przez który organizacja została utworzona/ zarejestrowana. Organ Rejestrujący to władze, które zarejestrowały organizację na przykład władze administracyjne miasta/regionu, Izba Handlowa itd. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 25 of 77

26 Page 26 23/12/2013 blanc 7. Wybierz Kraj Utworzenia/Rejestracji organizacji z rozwijalnej listy. Zazwyczaj jest to kraj, w którym organizacja posiada siedzibę główną /centralę. 8. Wybierz Region/Powiat, w którym organizacja została utworzona/ zarejestrowana. Nawet jeżeli informacja ta jest oznaczona jako opcjonalna ma ona podstawowe znaczenie dla Programu Edukacyjnego. Zaleca się wpisanie nazwy regionu. 9. Wpisz Nazwę urzędową organizacji. Nazwa urzędowa musi być zgodna z nazwą urzędową podaną w statucie organizacji. Pole może zawierać maksymalnie 240 znaków. 10. Wybierz Język urzędowy organizacji. Jest to język oficjalnie wykorzystywany do celów komunikacji w ramach organizacji. 11. Podaj Numer NIP organizacji (jeżeli posiada) kliknij Tak i wpisz numer NIP w polu, które pojawi się w polu obok przycisku. Nr NIP to indywidualny numer płatnika podatku VAT. 12. Podaj Kod NACE organizacji (jeżeli dotyczy). Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej (w jęz. francuskim: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), w skrócie zwana 'NACE', to system klasyfikacji, w którym stosowany jest format kodu zawierający 6 znaków. Aby uzyskać więcej informacji: 13. Określ formę prawną organizacji rozwiń listę rozwijalną i wybierz opcję, która najbliżej odpowiada formie rejestracji organizacji. Wybierz INNA, jeżeli nie możesz znaleźć odpowiadającej formy prawnej na liście. Forma prawna zazwyczaj określona jest w dokumencie rejestracyjnym/statucie organizacji. Uzależniona jest od osobowości prawnej i kraju rejestracji. Na przykład, jeżeli organizacja jest przedsiębiorstwem prywatnym, forma prawna jaką może posiadać to sp. z o.o, Ltd, SA, GmbH itd. Po przeprowadzeniu walidacji danych organizacyjnych, pole Forma Prawna będzie oznaczone jako zweryfikowane przez Komisję Europejską. Uwaga: 'Uniwersytet' czy 'Organ Publiczny' nie są oznaczeniami formy prawnej. 14. Kliknij. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 26 of 77

27 Page 27 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: ADRES Na stronie Kreatora Rejestracji zatytułowanej ADRES URF zada pytanie dot. adresu siedziby organizacji oraz innych powiązanych danych takich jak adres strony internetowej, numery telefonów itd. Musisz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone gwiazdką*) oraz zalecane jest podanie możliwie jak najwięcej informacji w odpowiedzi na pozostałe pytania. Na stronie Adres (patrz Rysunek 11: ), wykonaj następujące czynności: 1. Wpisz nazwę ulicy stanowiącej część adresu siedziby jak określono w statucie lub dokumencie rejestracyjnym organizacji (w większości przypadków jest to adres siedziby głównej lub centrali, a nie filii, oddziału itd.). Rysunek 11: Adres Organizacji i powiązane informacje 2. Wpisz numer lub nazwę budynku, w którym znajduje się siedziba organizacji (można wpisać do 20 znaków alfanumerycznych). 3. Wpisz numer skrytki pocztowej, jeżeli organizacja taką posiada. 4. Wpisz kod pocztowy dla siedziby głównej organizacji. 5. Wpisz kod CEDEX obowiązuje tylko we Francji. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 27 of 77

28 Page 28 23/12/2013 blanc 6. Wybierz z listy Miasto, w którym organizacja ma siedzibę. Musi to być urzędowa nazwa Miasta, w którym organizacja została utworzona. 7. Określ Region/Powiat, w którym organizacja została utworzona. 8. Wybierz z listy Kraj, w którym organizacja ma siedzibę. Musi to być urzędowa nazwa Kraju, w którym organizacja została utworzona. 9. Określ główny numer telefonu do celów komunikacji z organizacją. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju-c- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr), następnie numer wewnętrzny -B- ("x znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). 10. Wpisz numer faksu do celów komunikacji z organizacją. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju -C- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr), następnie numer wewnętrzny -B- ("x" znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). 11. Określ drugi numer telefonu do celów komunikacji z organizacją. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju-c- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr, następnie numer wewnętrzny -B- ("x znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). 12. Określ adres strony internetowej do celów komunikacji z organizacją. Wymagany format to - na przykład, 13. Kliknij, aby kontynuować. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 28 of 77

29 Page 29 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: KONTAKT Na stronie Kreatora Rejestracji zatytułowanej KONTAKT, URF poprosi o wpisanie danych kontaktowych osoby, która będzie oficjalnym łącznikiem ze strony organizacji. Jeżeli dokonujesz rejestracji w imieniu innej organizacji, Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC), który zostanie przypisany na końcu procesu rejestracji zostanie nadany takiej innej organizacji, tak więc wymagane jest podanie danych kontaktowych do tej jednostki, w tym danych Osoby do kontaktu, która będzie zobowiązana przesłać dokumenty potwierdzające na etapie walidacji danych. Musisz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone gwiazdką*) oraz zalecane jest podanie możliwie jak najwięcej informacji w odpowiedzi na pozostałe pytania. Na stronie zatytułowanej Osoba do Kontaktu (patrz Rysunek 12: ), wykonaj następujące czynności: 1. Wpisz Tytuł Osoby do kontaktu (Pan, Pani, Prof., Dr. itd.). Rysunek 12: Rysunek 12: 2. Wpisz stanowisko Osoby do kontaktu w organizacji. 3. Wpisz nazwę Wydziału / działu w organizacji, w którym Osoba do kontaktu pracuje. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 29 of 77

30 Page 30 23/12/2013 blanc 4. Wpisz oficjalny adres Osoby do kontaktu. Adres musi być przypisany do Osoby do kontaktu, a nie do jej stanowiska/zespołu/grupy w organizacji. 5. Określ płeć Osoby do kontaktu. 6. Wpisz nazwisko Osoby do kontaktu. System automatycznie wyświetla nazwisko zgłaszającego wprowadź zmiany, jeżeli inna osoba będzie Osobą do kontaktu. 7. Wpisz imię Osoby do kontaktu. System automatycznie wyświetla imię zgłaszającego wprowadź zmiany, jeżeli inna osoba będzie Osobą do kontaktu. 8. W sekcji Adres kliknij Tak, jeżeli chcesz wykorzystać wcześniej wpisany adres Osoby Prawnej. Za pomocą tej opcji automatycznie zostanie skopiowany adres wpisany na poprzednim etapie. Jeżeli nie odznaczysz opcji Nie (domyślnie), należy podać nowy adres zgodnie z poniższymi instrukcjami. a. Wpisz nazwę ulicy adresu Osoby do kontaktu. b. Wpisz numer lub nazwę budynku, który znajduje się przy ulicy jak powyżej w adresie Osoby do kontaktu (można wpisać do 20 znaków alfanumerycznych). c. Wpisz numer skrytki pocztowej, jeżeli Osoba do kontaktu posiada skrytkę pocztową. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 30 of 77

31 Page 31 23/12/2013 blanc Rysunek 13: Rejestracja Osoba do Kontaktu (przewiń niżej) d. Wpisz kod pocztowy adresu Osoby do kontaktu. e. Wpisz kod CEDEX obowiązuje tylko we Francji. f. Wybierz z listy Miasto Osoby do kontaktu. g. Określ Region/Kraj Osoby do kontaktu. h. Wybierz Kraj Osoby do kontaktu 9. W sekcji Numery telefonu wybierz Tak, jeżeli numery telefonu Osoby do kontaktu są takie same jak te wpisane w odniesieniu do Osoby Prawnej. Za pomocą tej opcji automatycznie zostaną skopiowane numery telefonu wpisane na poprzednim etapie. Jeżeli nie odznaczysz opcji Nie (domyślnie), należy podać nowy numer telefonu zgodnie z poniższymi instrukcjami. a. Określ główny numer telefonu Osoby do kontaktu. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju-c- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr), następnie numer wewnętrzny -B- ("x znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 31 of 77

32 Page 32 23/12/2013 blanc b. Wpisz numer faksu Osoby do kontaktu. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju-c- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr), następnie numer wewnętrzny -B- ("x znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). c. Określ drugi numer telefonu Osoby do kontaktu. Wpisz numer w następującym formacie, bez spacji: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: numer kierunkowy kraju-c- (1-3 cyfry, bez zer) następnie numer telefonu -N- (maks. 14 cyfr), następnie numer wewnętrzny -B- ("x znaków + maks 5 cyfr; opcjonalnie). 10. Kliknij, aby kontynuować. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 32 of 77

33 Page 33 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: PROGRAM Na stronie Kreatora Rejestracji zatytułowanej PROGRAM zakończysz pierwszą część procesu rejestracji. Zanim klikniesz Zakończ rejestrację należy podać informacje dot. programu, o udział w którym ubiega się organizacja. Rysunek 14: Informacje dot. programu Wybierz program W przypadku wyboru programu Erasmus+ zostanie wyświetlona strona podobna do tej przedstawionej poniżej. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 33 of 77

34 Page 34 23/12/2013 blanc Rysunek 15: Strona Informacje dot. programu Wybierz typ organizacji z listy. Jeżeli żadna z wyświetlanych opcji nie dotyczy organizacji, wybierz "INNA" i dodaj krótki opis organizacji w polu "Opis organizacji". Gdy skończysz kliknij, aby powrócić na poprzednią stronę. Następnie kliknij organizacji, którą rejestrujesz., aby wyświetlić podsumowanie danych URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 34 of 77

35 Page 35 23/12/2013 blanc Rysunek 16: Kończenie rejestracji URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 35 of 77

36 Page 36 23/12/2013 blanc Kreator Rejestracji: PRZEŚLIJ (Podsumowanie) Na stronie PRZEŚLIJ możesz dokonać przeglądu i zweryfikować wszystkie dane, które wpisałeś w procesie rejestracji (Rysunek 17: Rejestracja ). Rysunek 17: Rejestracja Podsumowanie danych Wykonaj jedno z poniższych działań: Aby wydrukować podsumowanie danych kliknij Drukuj. Aby wstrzymać weryfikację danych kliknij Zapisz Wstępną Wersję, aby zapisać wstępną wersję danych rejestracyjnych. Następnie dane zostaną zapisane, a wyskakujące okienko zostanie zamknięte. Aby usunąć zapisaną wstępną wersję danych rejestracyjnych (jeżeli istnieje), kliknij Usuń wstępną wersję. Jeśli znajdziesz błąd lub chciałbyś wprowadzić korektę z innego powodu kliknij na odpowiedni przycisk u góry strony (Organizacja, Adres, Kontakt lub Program), aby przejść na odpowiednią stronę, na której chcesz zmodyfikować dane. Kiedy sprawdzisz wszystkie dane i upewnisz się, że są poprawne i spójne, kliknij, aby przesłać informacje. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 36 of 77

37 Page 37 23/12/2013 blanc Po przesłaniu danych rejestracyjnych Kreator Rejestracji wyświetli stronę z potwierdzeniem (Rysunek 18: Rejestracja - ), na której pojawi się Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC) przypisany organizacji. Kreator Rejestracji: POTWIERDZENIE Strona z potwierdzeniem przedstawia krótkie podsumowanie danych organizacji oraz Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC) przypisany organizacji - patrz Rysunek 18: Rejestracja -. Rysunek 18: Rejestracja - Potwierdzenie W tym momencie URF wyśle z potwierdzeniem zawierający przesłane dane oraz Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC) przypisany organizacji. Wiadomość zostanie przesłana na adres zgłaszającego (jak zdefiniowano na koncie w systemie ECAS) oraz na adres Osoby do kontaktu (na adres wpisany na stronie Kontakt). Poniżej przedstawiamy przykładową wiadomość zawierającą informacje dot. programu Erasmus+: Od: Dotyczy: Rejestracja w Systemie Indywidualnej Rejestracji KE (URF) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 37 of 77

38 Page 38 23/12/2013 blanc Szanowny UCZESTNIKU, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej dziękują za zarejestrowanie jednostki w bazie danych uczestniczących organizacji. Zgłoszenie zostało przyjęte. TYMCZASOWY Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC) zarejestrowanej jednostki to Od teraz mogą Państwo posługiwać się kodem PIC, aby składać wnioski dot. programów zarządzanych przez EiK/EACEA. Jeżeli organizacja zostanie wybrana do realizacji projektów zarządzanych przez EACEA, zostanie przeprowadzony proces walidacji informacji nt osoby prawnej i konieczne będzie przesłanie dokumentów potwierdzających. Poniżej zamieszczamy link do formularzy i instrukcji, które można pobrać: Jeżeli organizacja wnioskuje o realizację projektów zarządzanych przez narodowe agencje (hyperlink do listy NA i listy projektów (akcji) zarządzanych przez NA), organizacja będzie zobowiązana przesłać dokumenty potwierdzające wyszczególnione w Przewodniku dla wnioskodawców i wymagane przez Narodową Agencję (dokumenty potwierdzające można załadować w URF). Prosimy zauważyć, że w wyniku procesu walidacji może zostać nadany nowy kod PIC (jeżeli na przykład okaże się, że osoba prawna występuje już w systemie pod innym kodem PIC). z poważaniem Zespół ds. Walidacji Poniżej przedstawiamy podsumowanie wpisanych danych: Dane Organizacji =================== Nazwa urzędowa: Organizacja Demo Nazwa: DEMO Organizacja Kraj rejestracji: Belgia Język urzędowy: angielski Kod NACE: Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane Forma prawna: NIEZNANA Opis formy prawnej: numer NIP: BE URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 38 of 77

39 Page 39 23/12/2013 blanc Numer rejestracyjny: Data rejestracji: Organ rejestrujący: OrganDemo Adres =================== Ulica i numer: Rue Demo skr. poczt.: 1 Region/Powiat: Arr. Admin. Bruxelles-Capitale - Admin. Arr. Brussel hoofdstad Kod pocztowy: 1000 CEDEX: Miasto: Bruksela Kraj: Belgia Strona internetowa: Faks: Główny numer telefonu: Drugi numer telefonu: Główna Osoba do kontaktu =================== Tytuł Osoby do kontaktu: Pan Płeć Osoby do kontaktu: M Stanowisko Osoby do kontaktu w organizacji: Dyrektor Dział, w którym pracuje Osoba do kontaktu: Nazwisko Osoby do kontaktu: USER Imię Osoby do kontaktu: DEMO Kraj Osoby do kontaktu: Belgium Adres Osoby do kontaktu (ulica): Rue Demo Adres Osoby do kontaktu (numer): skr. poczt Osoby do kontaktu: 1 Region/powiat Osoby do kontaktu: Arr. Admin. Bruxelles-Capitale - Admin. Arr. Brussel hoofdstad Kod pocztowy: 1000 Kod CEDEX: Miasto: Bruksela Numer faksu Osoby do kontaktu: Główny numer telefonu Osoby do kontaktu: Drugi numer telefonu Osoby do kontaktu: Osoby do kontaktu: Informacje dla EiK/EACEA =================== Typ organizacji: Inna URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 39 of 77

40 Page 40 23/12/2013 blanc Zakres działania organizacji: Opis organizacji: inna organizacja URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 40 of 77

41 Page 41 23/12/2013 blanc Zapisywanie wstępnej wersji i kontynuacja rejestracji Po zakończeniu wstępnego etapu procesu rejestracji, możliwe jest zapisanie wstępnej wersji wpisanych danych rejestracyjnych oraz kontynuowanie rejestracji w późniejszym czasie. Aby zapisać wstępną wersję, kliknij przycisk, który wyświetla się na każdej stronie Kreator Rejestracji: ORGANIZACJ i wzwyż. URF wyświetli na ekranie dwa powiadomienia, jak przedstawiono na Rysunek 19: Rejestracja Zapisz wstępną wersję - powiadomienie 1 oraz Rysunek 20: Rejestracja Zapisz wstępną wersję - powiadomienie 2. Rysunek 19: Rejestracja Zapisz wstępną wersję - powiadomienie 1 URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 41 of 77

42 Page 42 23/12/2013 blanc Rysunek 20: Rejestracja Zapisz wstępną wersję - powiadomienie 2 Za każdym razem, gdy zapiszesz wstępną wersję danych rejestracyjnych otrzymasz automatycznie wygenerowane powiadomienie na adres podany podczas rejestracji w ECAS. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 42 of 77

43 Page 43 23/12/2013 blanc Aby kontynuować rejestrację wstępnie zapisanych danych, zaloguj się i kliknij link Rysunek 21: Rejestracja : w oknie Kontynuuj rejestrację' w zakładce 'Zarejestruj' - patrz Rysunek 21: Rejestracja Kontynuacja rejestracji Uwaga: W systemie możliwa jest kontynuacja rejestracji na podstawie uprzednio zapisanych wstępnych danych jednorazowo dostępna jest tylko jedna wersja danych rejestracyjnych. Uwaga: Link wcześniej zapisano wpisane dane. jest dostępny wyłącznie w przypadku, gdy Kreator Rejestracji otworzy stronę, na której zapisałeś wstępne dane, tak by możliwe było uzupełnienie wszelkich brakujących danych oraz modyfikowanie/zweryfikowanie danych zapisanych na poszczególnych stronach - patrz Rysunek 22: Rejestracja -. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 43 of 77

44 Page 44 23/12/2013 blanc Rysunek 22: Rejestracja - Modyfikacja danych Możesz usunąć wstępną wersję za pomocą przycisku na każdej stronie (tylko do odczytu, gdy dane nie zostały zapisane). Kreator Rejestracji zamknie się. Uwaga: URF przechowuje dane przez 12 miesięcy od daty ostatniego zapisania. Jeżeli nie będziesz kontynuować rejestracji przez okres jednego roku, wstępne dane zostaną automatycznie usunięte. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 44 of 77

45 Modyfikacja zarejestrowanych danych Page 45 23/12/2013 blanc Po przesłaniu danych rejestracyjnych możesz modyfikować zarejestrowane dane w zakładce 'Organizacje' > 'Moje Organizacje'. Aby to zrobić, kliknij przycisk nazwy organizacji patrz Rysunek 23: Zarejestrowane organizacje. obok Rysunek 23: Zarejestrowane organizacje Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Modyfikowanie danych organizacji. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 45 of 77

46 Page 46 23/12/2013 blanc Przeglądanie zarejestrowanych danych Aby przeglądać dane rejestracyjne jako zgłaszający, po przesłaniu ich, a przed rozpoczęciem procesu walidacji, przejdź do zakładki 'Organizacje' > 'Moje Organizacje' i kliknij przycisk obok danej organizacji. Zakładka 'Moja Organizacja' w panelu aktualizacja danych organizacji otworzy się jako domyślna strona. Na poszczególnych stronach w tej zakładce możesz przeglądać dane organizacji, takie jak adres i Osoba do kontaktu (patrz Rysunek 24: Rejestracja ). Rysunek 24: Rejestracja Przesłane dane URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 46 of 77

47 Page 47 23/12/2013 blanc Ładowanie dokumentów potwierdzających Możesz załadować dodatkowe dokumenty, każdy plik może mieć do 6MB. Po załadowaniu, dokumentów tych nie można usunąć ani modyfikować. UWAGA: Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt Zarządzania Dokumentami w URF, patrz rozdział ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI. W niniejszym rozdziale przedstawiono jedynie procedurę ładowania dokumentów przez zgłaszającego. Aby uruchomić funkcję Zarządzanie Dokumentami, kliknij zakładkę Moje Organizacje > 'Organizacje' w głównym menu Portalu Uczestnika, następnie kliknij przycisk obok nazwy organizacji, której dokumenty chcesz załadować. Zakładka 'Organizacja' w Panelu Aktualizacji URF otworzy się jako domyślna strona. Aby załadować dokument, przejdź do zakładki Dokumenty jak przedstawiono na Rysunek 25: Rejestracja Strona Dokumenty. Rysunek 25: Rejestracja Strona Dokumenty URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 47 of 77

48 Page 48 23/12/2013 blanc Uwaga: Panel Aktualizacji, w którym znajduje się funkcja Zarządzanie Dokumentami, wyświetli dodatkowe zakładki, gdy określony program zostanie wybrany z listy rozwijalnej w lewym dolnym rogu strony. Aby załadować nowy dokument, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij, sekcja z właściwościami dokumentu pojawi się po prawej stronie: Rysunek 26: Rejestracja Strona Załaduj nowy dokument 2. Kliknij, aby przeglądać pliki i wybrać ten, który chcesz załadować. 3. Wybierz właściwy dokument i kliknij URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 48 of 77

49 Page 49 23/12/2013 blanc 4. Wybierz Typ Dokumentu z listy rozwijalnej (Rysunek 27: Rejestracja - Załaduj Dokument Typ Dokumentu ): Rysunek 27: Rejestracja - Załaduj Dokument Typ Dokumentu Uwaga: Jeżeli dokument nie odpowiada żadnemu z typów wymienionych na liście, Wybierz Inne. Patrz rozdział ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI, aby uzyskać więcej informacji nt typów dokumentów. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 49 of 77

50 Page 50 23/12/2013 blanc Rysunek 28: Rejestracja - Załaduj Dokument Opis i język urzędowy 5. W polu Opis (Rysunek 28: Rejestracja - Załaduj Dokument Opis i język ), podaj opis pliku autor, temat, treść itd. 6. Zaznacz pole język urzędowy, jeżeli dokument został sporządzony w języku urzędowym organizacji (na przykład, w języku miejsca utworzenia organizacji). 7. Na zakończenie, kliknij, aby zapisać dane i załadować plik. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 50 of 77

51 Page 51 23/12/2013 blanc Rysunek 29: Rejestracja - Lista Załadowanych Dokumentów Dokument został załadowany wszystkie załadowane pliki możesz zobaczyć na liście dokumentów po lewej stronie (Rysunek 29: Rejestracja - Lista Załadowanych Dokumentów ). Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji nt statusów dokumentów patrz rozdział ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI. 8. Teraz możesz: kliknąć, aby załadować kolejny dokument lub kliknąć Aktualizacji URF., aby wyjść z funkcji Zarządzanie Dokumentami w Panelu Uwaga: Wszystkie zmiany wprowadzone w zakładce 'Dokumenty' są bezpośrednio zapisywane. Jeżeli wprowadzałeś inne aktualizacje w pozostałych zakładkach musisz kliknąć, aby zapisać wszystkie zmiany przed opuszczeniem strony. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 51 of 77

52 Page 52 23/12/2013 blanc MODYFIKOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH Modyfikowanie danych organizacji Możesz modyfikować dane rejestracyjne. Opcja aktualizacja jest dostępna na widocznym przycisku w Panelu Aktualizacji URF. Panel Aktualizacji URF Panel Aktualizacji URF (Rysunek 30: Panel Aktualizacji URF ) umożliwia użytkownikom aktualizowanie danych organizacji. Rysunek 30: Panel Aktualizacji URF Panel Aktualizacji URF zawiera następujące zakładki: Wiadomości Dokumenty Organizacja Adres URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 52 of 77

53 Page 53 23/12/2013 blanc Osoba do kontaktu Status prawny LEAR EiK Uwaga: Aby wyświetlić wszystkie zakładki wybierz program ramowy z listy rozwijalnej zamieszczonej w lewym dolnym rogu panelu. Opcje wspólne Panelu Aktualizacji Wszystkie zakładki w Panelu Aktualizacji zawierają opcję kiedy klikniesz ten przycisk, URF zapisze WSZYSTKIE zmiany WE WSZYSTKICH zakładkach, a następnie zamknie Panel. Jedynym wyjątkiem jest funkcja Dokumenty wszystkie załadowane dokumenty są ładowane, a zmiany są wprowadzane bezpośrednio po przesłaniu. Rysunek 31: Panel Aktualizacji URF opcje wspólne Możesz również zresetować listę określonych programów znajdujących się na liście po lewej stronie Panelu Aktualizacji za pomocą przycisku. Przycisk powoduje zaniechanie zmian i zamknięcie Panelu Aktualizacji bez zapisywania wszelkich aktualizacji. Aktualizacja danych podstawowych, powszechnych i szczegółowych Panel Aktualizacji umożliwia aktualizację podstawowych, powszechnych i szczegółowych danych organizacji, zgodnie z kolejnością podawania danych na wstępnym etapie rejestracji. Podstawowe dane: o o Dane Organizacji (nazwa, numer rejestracyjny, numer NIP itd.) Adres Powszechne dane: o o Osoba do kontaktu Zarządzanie Dokumentami URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 53 of 77

54 Page 54 23/12/2013 blanc Szczegółowe dane: o Typ organizacji EiK URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 54 of 77

55 Page 55 23/12/2013 blanc Aktualizacja podstawowych danych organizacji Aktualizacja podstawowych danych obejmuje modyfikację podstawowych informacji dot. organizacji oraz adresu siedziby organizacji w zakładkach Adres siedziby. Dane Organizacji W zakładce Organizacja możesz modyfikować wszystkie podstawowe dane organizacji, które zostały wpisane na etapie rejestracji. Patrz rozdział Kreator Rejestracji: ORGANIZACJ, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt każdego pola. Po wprowadzeniu zmian w nazwie urzędowej, numerze rejestracyjnym i/lub Kraju Utworzenia/Rejestracji organizacji, wymagane jest podanie Daty, z jaką zmiany mają wejść w życie. Informacje te są wymagane do celów wprowadzenia zmian dotyczących dofinansowania. Uwaga: Pole Data wejścia w życie jest domyślnie tylko do odczytu i będzie edytowalna po tym jak jedna lub więcej zmian wyszczególnionych powyżej zostaną wprowadzone. Rysunek 32: Modyfikacje zweryfikowanych danych (Dane Organizacji) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 55 of 77

56 Page 56 23/12/2013 blanc Adres W zakładce Adres możesz modyfikować wszelkie informacje związane z adresem organizacji. Po wprowadzeniu zmian w polu Nazwa ulicy, Numer ulicy, Kod pocztowy, Miasto i/lub Kraj, ukryte pole Data wejścia w życie wyświetli się i automatycznie będzie ustawione na aktualną datę. Możesz wpisać inną datę, z jaką zmiany mają wejść w życie. Informacje te są wymagane do celów wprowadzenia zmian dotyczących dofinansowania. Rysunek 33: Modyfikacja zweryfikowanych danych (Adres) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 56 of 77

57 Page 57 23/12/2013 blanc Aktualizacja powszechnych danych organizacji Aktualizacja powszechnych danych obejmuje modyfikację informacji dot. organizacji, takich jak Osoba do kontaktu i Dokumenty. Osoba do kontaktu W zakładce Osoba do kontaktu możesz zmodyfikować dane Osoby do kontaktu. Rysunek 34: Modyfikacja zweryfikowanych danych (Osoba do kontaktu) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 57 of 77

58 Page 58 23/12/2013 blanc Dokumenty: Zarządzanie Dokumentami Funkcja Zarządzanie Dokumentami (zakładka 'Dokumenty' w Panelu Aktualizacji URF) umożliwia autoryzowanym użytkownikom załadowanie nowych dokumentów potwierdzających oraz modyfikowanie metadanych (opisów) załadowanych dokumentów. Rysunek 35: Modyfikacja zweryfikowanych danych (Zakładka Dokumenty) Możesz załadować pliki o rozmiarze do 6 Mb. Nie ma ograniczenia co do łącznej wielkości dokumentów załadowanych przez daną organizację. Musisz podać 'Opis', 'Typ' i 'Autora' każdego załadowanego dokumentu pola te są obowiązkowe. Możesz również czytać i pobierać wszystkie załadowane dokumenty danej organizacji. Jednak nie możesz usunąć dokumentu po jego załadowaniu do systemu, nawet jeśli samodzielnie go załadowałeś. UWAGA: Patrz rozdział ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt Zarządzania Dokumentami w URF oraz procedurami opisującymi każde działanie związane z Zarządzaniem Dokumentami. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 58 of 77

59 Page 59 23/12/2013 blanc Walidacja Aktualizacji Wszystkie zakładki w Panelu Aktualizacji URF zawierają przycisk oraz (Rysunek 36: Przyciski Aktualizuj/Wyjdź znajdujące się we wszystkich zakładkach). Rysunek 36: Przyciski Aktualizuj/Wyjdź znajdujące się we wszystkich zakładkach Aby zaniechać aktualizacji: Kliknij aktualizacji., aby zamknąć Panel Aktualizacji URF bez zapisywania najnowszych Aby przeprowadzić walidację aktualizacji: Kliknij, aby zapisać wszystkie zmiany we WSZYSTKICH zakładkach. Pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie, że chcesz przesłać zmiany (Rysunek 37: ) Rysunek 37: Potwierdzenie modyfikacji Jeżeli nie prześlesz zmian do walidacji, URF zachowa ostatnie aktualizacje i powrócisz do ostatniej zakładki, jaką wcześniej otworzyłeś. Możesz kontynuować aktualizacje oraz wprowadzać nowe zmiany. Po potwierdzeniu walidacji, URF zapisze twoje aktualizacje i zamknie Panel Aktualizacji. Następnie możesz powrócić do strony Portalu Uczestnika EiK lub się wylogować. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 59 of 77

60 Page 60 23/12/2013 blanc ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI Funkcja Zarządzanie Dokumentami (zakładka 'Dokumenty' w Panelu Aktualizacji URF) umożliwia uprawnionym użytkownikom ładowanie nowych dokumentów potwierdzających i modyfikowanie metadanych (opisów) załadowanych dokumentów. Rysunek 38: Modyfikacja zweryfikowanych danych (Zakładka Dokumenty) Możesz załadować pliki o rozmiarze do 6 Mb. Nie ma ograniczenia co do łącznej wielkości dokumentów załadowanych przez daną organizację. Musisz podać 'Opis', 'Typ' i 'Autora' każdego załadowanego dokumentu pola te są obowiązkowe. Możesz również czytać i pobierać wszystkie załadowane dokumenty danej organizacji. Jednak nie możesz usunąć dokumentu po jego załadowaniu do systemu, nawet jeśli samodzielnie go załadowałeś. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 60 of 77

61 Page 61 23/12/2013 blanc Przeglądanie, Sortowanie i Wyszukiwanie Przeglądanie: Aby przeglądać właściwości dokumentu, kliknij w dowolnym miejscu w oknie wokół listy. Szczegóły dokumentu pojawią się po prawej stronie. W tym miejscu możesz edytować metadane. Sortowanie: Dokumenty wyświetlane są na liście w kolejności, w jakiej zostały załadowane. Użyj przycisku z małą strzałką obok etykiety 'Sortuj', aby zmienić kolejność sortowania dokumentów (rosnąco / malejąco). Wyszukiwanie: Możesz wyszukiwać dokumenty potwierdzające związane z organizacją z użyciem pola 'Filtruj' powyżej listy dokumentów (ukryte, jeżeli żadne dokumenty nie znajdują się na liście). Wyszukiwanie dokumentów ma miejsce za pomocą następujących metadanych: Nazwa, Typ, Autor, Status pliku. Typy Dokumentów Funkcja Zarządzania Dokumentami URF zawiera listę predefiniowanych typów dokumentów do wyboru podczas ładowania dokumentu. Lista wyboru typu dokumentu dostępna jest po prawej stronie po dodaniu nowego dokumentu lub po przeprowadzeniu edycji danych istniejącego dokumentu patrz poniżej: Rysunek 39: Modyfikacja zweryfikowanych danych (Lista wyboru typów dokumentów) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 61 of 77

62 Page 62 23/12/2013 blanc Nazwa typu dokumentu opisuje jego przeznaczenie i treść. Po załadowaniu dokumentu potwierdzającego należy wybrać typ, który najlepiej odpowiada dokumentowi, który ładujesz. Jeżeli żaden z predefiniowanych typów nie jest odpowiedni, wybierz typ Inne i dodaj odpowiednie informacje nt dokumentu w polu Opis. Ograniczenia Nie można ładować plików wykonywalnych ani skryptów nie są one akceptowane przez system. Na przykład, takie pliki mają rozszerzenia:.exe,.bat,.com,.vbs,.vbx,.ocx,.tlb,.js,.bas,.dll,.war,.cmd,.pl,.php,.sh. Nie możesz załadować plików większych niż 6 Mb każdy. Ładowanie nowego dokumentu Aby załadować ("dodać") nowy dokument, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij, po prawej stronie wyświetli ekran właściwości dokumentu: Rysunek 40: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (przeglądaj) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 62 of 77

63 Page 63 23/12/2013 blanc 2. Kliknij, aby przeglądać i wybrać plik do załadowania. 3. Wybierz Typ Dokumentu z listy rozwijalnej. Jeżeli dokument nie odpowiada żadnemu z typów określonych na liście, wybierz Inny. 4. W polu Opis wpisz opis pliku autora, temat, treść itd. Rysunek 41: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (właściwości) 5. Zaznacz pole język urzędowy, jeżeli dokument został sporządzony w języku urzędowym organizacji (na przykład, w języku miejsca utworzenia organizacji). 6. Na zakończenie, kliknij, aby zapisać dane i załadować plik. Edytowanie właściwości dokumentu Aby edytować właściwości załadowanego dokumentu: 1. Kliknij na pole wokół dokumentu, którego właściwości chcesz wyświetlić na ekranie właściwości dokumentu: URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 63 of 77

64 Page 64 23/12/2013 blanc Rysunek 42: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (edytowanie właściwości dokumentu 1) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 64 of 77

65 Page 65 23/12/2013 blanc 2. Kliknij, aby otworzyć edytowanie właściwości dokumentu: Rysunek 43: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (edytowanie właściwości dokumentu 2) 3. Wprowadź wymagane modyfikacje dokumentu. 4. Kliknij, aby zapisać zmiany lub kliknij, aby anulować aktualizację. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 65 of 77

66 Page 66 23/12/2013 blanc Wymiana dokumentu Aby wymienić załadowany dokument: 1. Kliknij na pole wokół tego dokumentu, aby wyświetlić jego właściwości na ekranie właściwości dokumentu: Rysunek 44: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (wymiana dokumentu 1) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 66 of 77

67 Page 67 23/12/2013 blanc 2. Kliknij, aby otworzyć edytowanie właściwości dokumentu: Rysunek 45: Aktualizacje Dodawanie nowego dokumentu (wymiana dokumentu 2) URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 67 of 77

68 Page 68 23/12/2013 blanc 3. Kliknij, aby przeglądać i wybrać plik do wymiany: 4. Kliknij, aby zapisać zmiany lub kliknij, aby anulować aktualizację. Pobieranie dokumentu Aby pobrać dokument, kliknij na jego nazwę na liście dokumentów. Zazwyczaj wyświetla się ekran z pytaniem o pobranie dokumenty, co jest uzależnione od ustawień przeglądarki. Jeżeli nie możesz pobrać dokumentu, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce. Usuwanie dokumentu Nie jest możliwe usunięcie dokumentu, który został załadowany za pomocą Funkcji Zarządzania Dokumentami URF. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 68 of 77

69 Page 69 23/12/2013 blanc ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI Komunikacja z Osobami do kontaktu w organizacji System URF wspiera system komunikacji, który obejmuje Powiadomienia. Powiadomienia te są następującego rodzaju: Generowane przez System- - do celów związanych z systemem, takie jak "Dokument otrzymano" lub podobne, Wewnętrzne do celów komunikacji wewnętrznej pomiędzy użytkownikami systemu oraz Zewnętrzne do celów komunikacji przychodzącej i wychodzącej pomiędzy uczestnikiem a osobami z zewnątrz. Funkcja Zarządzania Wiadomościami w Panelu Aktualizacji URF umożliwia tworzenie i wysyłanie powiadomień typu 'Zewnętrzne'. Takie powiadomienia zostaną wysłane do wszystkich osób, które są powiązane z organizacją. Uwaga: W URF, powiadomienia mogą zawierać wyłącznie tekst i nie mogą zostać usunięte przez użytkownika. Aby utworzyć nowe powiadomienie, uruchom Panel Aktualizacji URF i wykonaj następujące czynności: 1. Aby dodać nowe powiadomienie, kliknij. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 69 of 77

70 Page 70 23/12/2013 blanc Rysunek 46: Zarządzanie powiadomieniami (pusty folder) 2. Otworzy się nowe okno dialogowe, w którym możesz wpisać temat i treść wiadomości (Rysunek 47: ). Możesz korzystać ze standardowych narzędzi do edytowania i formatowania dostępnych z paska narzędzi formatowanie. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 70 of 77

71 Page 71 23/12/2013 blanc Rysunek 47: Rysunek 47: 3. Po wpisaniu treści wiadomości kliknij. Aby zaniechać wysyłanie wiadomości kliknij. 4. Twoja wiadomość zostanie dodana do listy powiadomień (Rysunek 48: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.a powiadomieńa powiadomień). URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 71 of 77

72 Page 72 23/12/2013 blanc Rysunek 48: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.a powiadomień 5. Możesz wyszukiwać powiadomienia za pomocą słów kluczowych w oknie Wyszukaj w prawym górnym rogu strony. URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 72 of 77

73 Page 73 23/12/2013 blanc Powiadomienia o błędach: Zarządzanie błędami w URF URF wyświetli powiadomienia o błędzie po lewej stronie Panelu Aktualizacji URF, jeżeli wpiszesz niepoprawne lub niepełne dane. Powiadomienie o błędach wyświetli listę wpisów, które należy poprawić, a problematyczne pola zostaną podświetlone na ekranie, jak pokazano na przykładzie poniżej: Rysunek 49: Powiadomienia o błędach URF/PP User s Guide (2013/12/06) 1.0 Page 73 of 77

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Element systemu Nabór Optivum dla szkół ponadgimnazjalnych Kanał: Gimnazjum Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 Katowice, czerwiec 2012 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 4 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 5 3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI... 7 4 KOMUNIKATY... 8 5

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści... 2 Przedmowa... 5 Informacje o podręczniku... 6 1. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców 2012

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 LIFE+ Informacja i Komunikacja Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Część 2 Wypełnianie wniosku Niniejsze wytyczne obejmują proces przygotowywania wniosków dotyczących projektów składanych do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo