ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. O CZYM NIE WIEDZĄ KANDYDACI DO PRACY, CZYLI SEKRETY REKRUTUJACYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. O CZYM NIE WIEDZĄ KANDYDACI DO PRACY, CZYLI SEKRETY REKRUTUJACYCH"

Transkrypt

1 IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel. (32) redakcja: informacje: o księgarni onepress.pl ROZMOWA KWALIFIKACYJNA. O CZYM NIE WIEDZĄ KANDYDACI DO PRACY, CZYLI SEKRETY REKRUTUJACYCH Autor: Angelika Śniegocka ISBN: Format: A5, stron: 176 Zostań najbardziej pożądanym kandydatem na wymarzone stanowisko: Odkryj kulisy rozmowy rekrutacyjnej, które zapewnią Ci przewagę nad innymi kandydatami Dowiedz się, co siedzi w głowach rekrutujących Naucz się mówić językiem korzyœci pracodawcy Wykorzystaj słabe punkty procesu rekrutacji Poznaj najlepsze odpowiedzi na trudne pytania Wakat to problem, a Ty jesteœ jego rozwiązaniem! Sięgasz po ten poradnik, a więc myœlisz o zmianie albo aktywnie poszukujesz pracy. Może jeszcze nigdy nie byłeœ na rozmowie o pracę i zupełnie nie wiesz, czego się spodziewać oraz jak się do niej przygotować? A może boisz się zwolnienia z pracy, bo nie wiesz, jak to potem będzie i co trzeba zrobić, aby zdobyć nową? Chciałbyœ zmienić pracę, ale paraliżuje Cię sama myœl o odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, więc wolisz dla œwiętego spokoju nigdzie się nie ruszać? Rozmowa rekrutacyjna to nie egzamin, na którym da się zagadać profesora i otrzymać mniej pytań. To nie casting, gdzie przychodzisz zaprezentować wykuty na blachę tekst. Nie jest to też konkurs popularnoœci ani spowiedź z grzechów popełnionych na niekorzyœć Twojego byłego pracodawcy. Rozmowa kwalifikacyjna to swego rodzaju transakcja, gdzie po jednej stronie kładziesz na szali swoje umiejętnoœci, doœwiadczenie i kompetencje osobiste, a po drugiej Twoja upatrzona firma oferuje Ci wymarzoną posadę. Oni naprawdę chcą, byœ ją dostał. Gdyby Cię nie potrzebowali, nie marnowaliby czasu i pieniędzy nawet na pierwsze spotkanie. Ułatw im tę decyzję stań się rozwiązaniem ich problemów. W nagrodę dostaniesz pracę! Nawiąż dobry kontakt z rekrutującym. Bądź przygotowany na trudne pytania. Czytaj między wierszami. Myœl kategoriami pracodawcy. Bądź skoncentrowany do końca spotkania. Emanuj entuzjazmem. Nie mów o sobie źle. Bądź konsekwentny w swoich wypowiedziach. Nie narzekaj na poprzednich pracodawców

2 Spis treś ci Słowo o autorze 7 Dla kogo jest ta książka? 9 CZĘŚĆ I Rozdział 1. 7 ujawnionych sekretów rozmowy kwalifikacyjnej 15 Sekret 1. Interview to rozmowa 15 Sekret 2. Rozmowa kwalifikacyjna wymaga umiejętności po obydwu stronach 15 Sekret 3. Nie ma idealnych kandydatów 16 Sekret 4. Wakat to problem i Ty jesteś jego rozwiązaniem 16 Sekret 5. Pracy nie dostają tak naprawdę najlepsi kandydaci 17 Sekret 6. Rozmowa rekrutacyjna ma swoją etykietę 18 Sekret 7. Możesz przewidzieć większość pytań i nauczyć się na nie odpowiadać 19 Rozdział 2. 4 kluczowe pytania rekrutującego 21 Rozdział 3. 4 rodzaje wywiadów 8 taktyk postępowania Wywiad przez telefon Wywiad nieustrukturyzowany Wywiad ustrukturyzowany 32 Rozdział 4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 6 krokach 39 Krok 1. Dokonaj analizy oferty pracy 40 Krok 2. Dokonaj analizy życiorysu 42 Krok 3. Zbierz informacje o firmie 49 Krok 4. Zbierz informacje o rekrutującym 53 Krok 5. Przećwicz rozmowę z zaufaną osobą 54 Krok 6. Pozbądź się stresu 56 3

3 4 Rozmowa kwalifikacyjna Rozdział niezmiennych zasad odnoszącego sukcesy kandydata Ubierz się profesjonalnie Bądź 10 minut przed czasem Emanuj entuzjazmem Bądź miły dla każdej osoby spotkanej w firmie Przynieś na rozmowę swoje CV Miej przy sobie zestaw do notowania Poczekaj na zaproszenie, aby usiąść Przyjmij propozycję gorącego czy zimnego napoju Panuj nad mową ciała Nawiąż dobry kontakt z rekrutującym Bądź przygotowany na trudne pytania Czytaj między wierszami Proś o powtórzenie pytania, jeśli go nie rozumiesz Wysłuchaj pytania do końca, zanim na nie odpowiesz Odpowiadaj na pytanie po chwili namysłu Bądź konsekwentny w swoich wypowiedziach Przedstaw szczegółowy opis sytuacji Mów prostym językiem Dostosuj tempo mówienia do rekrutującego Myśl kategoriami pracodawcy Bądź skoncentrowany do końca rozmowy Nie okazuj zdenerwowania Nie zapomnij zapisać, z kim masz rozmowę Nie przychodź na rozmowę z koleżanką Nie przesadzaj z biżuterią, makijażem, perfumami Nie roztaczaj wokół siebie woni papierosów Nie żuj gumy Nie zapomnij wyłączyć telefonu komórkowego Nie wykonuj nerwowych ruchów Nie obejmuj prowadzenia rozmowy Nie bądź mądrzejszy od rekrutującego Nie zagaduj rekrutującego Nie odpowiadaj monosylabami Nie przepytuj rekrutującego 80

4 Spis treś ci Nie operuj ogólnikami Nie mów o sobie źle Nie używaj żargonu Nie narzekaj na poprzednich pracodawców Nie wdawaj się w rozmowę na tematy osobiste Nie pytaj pierwszy o wynagrodzenie 84 Rozdział 6. Jestem po i co dalej? 85 CZĘŚĆ II Rozdział 7. Pytania służące nawiązaniu kontaktu 91 Rozdział 8. Pytania otwierające rozmowę 93 Rozdział 9. Pytania o możliwości i umiejętności Pytania na podstawie życiorysu Pytania sprawdzające kompetencje 119 Rozdział 10. Pytania o zaangażowanie, czyli motywację Pytania sprawdzające wiedzę o firmie Pytania o aktywność życiową Pytania o plany na przyszłość 142 Rozdział 11. Pytania o dopasowanie do organizacji, czyli o to, kim jesteś Pytania o dążenia Pytania o samoocenę 153 Rozdział 12. Pytanie o oczekiwania finansowe 161 Rozdział 13. Twoje pytania do pracodawcy 165 Podsumowanie 169

5 ROZDZIA niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 1. UBIERZ SI PROFESJONALNIE Stara prawda jak ci widz, tak ci pisz nie straci a nic na swojej aktualno ci. Cho mo esz spiera si ze mn, czy to ma sens, czy nie ma i czy rzeczywi cie szata zdobi cz owieka niezaprzeczalnym faktem pozostaje, i oceniamy ludzi po wygl dzie. Twój strój wp ywa na wra enie, jakie wywierasz na rozmówcy w zakresie zaufania, wiarygodno ci, sympatii i atrakcyjno ci interpersonalnej. Jak si ubra na rozmow kwalifikacyjn? Profesjonalnie, a to zale y od stanowiska, o jakie si ubiegasz. Ubiór powinien by do niego adekwatny. Troch dziwnie wygl da by kierowca tira na rozmowie rekrutacyjnej w garniturze. S firmy, w których nawet informatyk ubrany w garnitur wygl da by nieprofesjonalnie. I odwrotnie s firmy, w których panuje formalna kultura organizacyjna i podobnie formalny strój jest mile widziany. Je li nie wiesz, jakie zasady dotycz ce stroju panuj w firmie, do której aplikujesz, lepiej ubierz si bardzo dobrze ni niedbale. Mo e si zdarzy, e na rozmow rekrutacyjn ubierzesz si 59

6 60 Rozmowa kwalifikacyjna bardziej elegancko, ni codziennie b dziesz przychodzi do pracy, ale nie musisz si tym przejmowa. Co okre lenie elegancki strój oznacza w praktyce? Dla kobiet dobrym strojem jest kostium, spodnium lub czarne eleganckie spodnie w po czeniu z bluzk z ko nierzykiem i marynark. M czy ni zawsze dobrze b d wygl da w ciemnym garniturze, eleganckiej koszuli (obowi zkowo wyprasowanej) i krawacie. Niech nigdy nie przyjdzie Ci do g owy przychodzi na rozmow rekrutacyjn w d insach, z go ym p pkiem, ods oni tym tatua em na pó pleców albo w krótkich spodenkach, klapkach czy butach do w drówek po górach. Chyba e starasz si o prac na stanowisku, na którym taki rodzaj stroju uwa any jest za profesjonalny (czyli np. do obs ugi klientów solarium albo sklepu sportowego). 2. B D 10 MINUT PRZED CZASEM Zadbaj o to, by przyjecha minut przed czasem. Je li mo- esz, sprawd dzie przed rozmow tras dojazdu, aby nie musia by zaskoczony d ugo ci korków, ilo ci przystanków autobusowych czy zakazem skr tu w lewo. Dla w asnego komfortu okre l dok adnie, ile czasu zajmie Ci dotarcie na miejsce, aby zd y na czas. Je li nie mo esz wcze niej prze wiczy trasy, sprawd przynajmniej w Internecie jej dok adny przebieg i szacunkowy czas podró y. Gdy ju przydarzy Ci si ta nieprzyjemna sytuacja, e jeste w drodze i ju wiesz, e nie zd ysz na czas, zadzwo do osoby, z któr masz odby rozmow, z informacj o spó nieniu. Wykonaj ten telefon, nawet je li mia oby to by spó nienie tylko 5-minutowe. Warto to zrobi, aby w tak trudnej sytuacji uratowa

7 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 61 swój wizerunek. Masz wówczas szans, nawet przy tym nieszcz - liwym zbiegu okoliczno ci, zaprezentowa si jako osoba odpowiedzialna i szanuj ca czas innych. Je li wszystko idzie zgodnie z planem i uda Ci si przyby przed czasem, sp d czas oczekiwania na zaproszenie na rozmow z korzy ci dla siebie. W miejscu, w którym przyjdzie Ci czeka zwykle jest to recepcja firmy masz kilka zada do odrobienia, wi c nie powiniene si nudzi. Gdyby jednak mia o Ci to spotka, we ze sob do czytania ksi k lub powa nie wygl daj ce czasopismo nie tylko zajmiesz czym my li, ale te dobrze si sprzedasz. Ksi ka czy gazeta to tak e Twoja wizytówka, wi c dokonaj dobrego wyboru. Cz sto w miejscu dla go ci s ró ne biuletyny czy gazetki firmowe. Zapoznaj si z nimi chocia by po to, by dowiedzie si, co si dzieje w firmie od rodka. Zawsze mo esz potem wykorzysta tak informacj na rozmowie rekrutacyjnej masz ju wtedy plus, e interesujesz si firm, jeste na bie co. Je li b dzie temu sprzyja a sytuacja, nawi kontakt z recepcjonistk. Ró nie w firmach bywa czasem panie na recepcji s tak zaj te, e próba kontaktu z nimi spala na panewce. Czasem natomiast, w nawale nudnej i monotonnej pracy, z rado- ci przyjmuj fakt, e kto w ogóle je zauwa a. Je li trafisz na tak osob, masz du o szcz cia mo esz z ni niezobowi zuj co porozmawia, a przy okazji czego si dowiedzie. Nie próbuj nachalnie wypytywa j o sprawy firmowe, bo takie zachowanie nie b dzie dobrze odebrane. Je li zamiast tego nawi esz z ni zwyk, przyjacielsk rozmow, masz szans dowiedzie si wi cej, a mo e Ci si ta informacja pó niej przyda. Czekaj c na wej cie na rozmow, obserwuj tak e pracowników jak si do siebie zwracaj, czy chodz przyt oczeni, czy u miechni ci, czy s dla siebie mili? Po tym poznasz, jaka atmosfera panuje w firmie, i upewnisz si, czy chcesz tam pracowa.

8 62 Rozmowa kwalifikacyjna 3. EMANUJ ENTUZJAZMEM Oto kolejna zasada, której przestrzeganie zbli y Ci do sukcesu. Nawet je li jest to Twoja dziesi ta rozmowa kwalifikacyjna w tym miesi cu i jeste w ciek y na swoje ycie, sytuacj gospodarcz, Polsk i ca y wiat nie okazuj tego. Malkontenci, obra eni, narzekaj cy s niemile widziani w ka dej firmie. Rekrutuj cy maj wr cz uczulenie na takie osoby. Nikt nie chce mie zgni ego jab ka w koszu pe nym pi knych owoców. Je li odby e ju wiele rozmów o prac, które nie przynios y Ci sukcesu, szczerze odpowiedz sobie na pytanie, czy przypadkiem nie jeste jedn z osób cierpi cych na narzekanie. Nawet gdy zaliczy e ju kilkana cie pora ek na rozmowach rekrutacyjnych i nie ma w Tobie adnego entuzjazmu przed tym spotkaniem to wzbud go w sobie. Mo esz stosowa afirmacje, wizualizacje, s ucha muzyki relaksacyjnej, zastosowa trening autogenny Schultza, opowiada kawa y rób co chcesz, ale wzbud w sobie entuzjazm! Pozytywna energia, któr roztaczaj wokó siebie niektórzy kandydaci, czyni cuda. Patrzysz wtedy na takiego cz owieka i my- lisz o tym, jak dobrze by oby mie tak pogodn osob w swoim zespole. Pesymizm i pogoda ducha rozmna aj si przez p czkowanie. Niech entuzjazm b dzie widoczny w Twojej postawie w sposobie, w jaki mówisz, chodzisz, siedzisz. Je li nie wierzysz w to, co pisz, zach cam Ci do przeprowadzenia prostego eksperymentu. Zgarb si teraz na krze le, zwie g ow, skul ramiona. Jak si czujesz w tej pozycji? Czy jeste ju wystarczaj co zdo owany? A teraz wsta, wyprostuj si, podnie wysoko g ow, u miechnij si, wypnij pier do przodu i przejd si po pokoju zdecydowanym krokiem. Spróbuj teraz, przy takiej postawie, mie depresj! Jak mog e przekona si na w asnej skórze postawa cia a i postawa umys u s nieroz czne i oddzia uj na siebie nawzajem. Nie tylko kulisz si i zamykasz w sobie, bo jeste przybity,

9 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 63 ale tak e mo esz modelowa swoje samopoczucie, przyjmuj c odpowiedni postaw cia a. Wzrasta wówczas Twój poziom energii w ciele i od razu czujesz si lepiej. Prze wicz to teraz, a tak e potem, przed rozmow kwalifikacyjn. 4. B D MI Y DLA KA DEJ OSOBY SPOTKANEJ W FIRMIE B d mi y dla ka dego, kogo spotkasz w firmie, a zw aszcza dla recepcjonistki. Mo e by Ci pomocna, o czym pisa am w p. 2. Z uwag traktuj te osoby, które oprowadzaj Ci po firmie. W wielu z nich stosuje si tak rundk jako jeden z elementów procesu rekrutacji. Pracownicy, oprowadzaj c kandydata po firmie, opowiadaj o niej, odpowiadaj na pytania, i jednocze nie obserwuj jego zachowanie w nieformalnych kontaktach. Pracownik b d cy gospodarzem takiej rundki zadaje sobie potem pytanie czy ja chcia (a)bym pracowa z tak osob w zespole? I przekazuje komisji rekrutacyjnej feedback na temat danej osoby. Mo e by to dla Ciebie szokuj c wiadomo ci, ale cz sto taki g os jest decyduj cy w kwestii przyj cia kandydata do pracy. Jest on istotny zw aszcza wtedy, gdy w samej komisji rekrutacyjnej nie ma zgodno ci co do oceny kandydata, kto jest przekonany bardziej, kto mniej, i wtedy g os pracownika przewa a szal na któr ze stron. Nie ignoruj wi c nigdy kontaktu z przedstawicielem firmy, nawet je li ma on miejsce poza formaln rozmow o prac. Warto by mi ym dla pracowników i wykorzysta czas rundki po firmie na zadawanie pyta wiadcz cych o tym, e interesujesz si powa nie t firm i prac, jak b dziesz mie tu do wykonania. Nie ma nic gorszego ni kandydaci, którzy odetchn wszy z ulg po wyj ciu z oficjalnej rozmowy, my l tylko o tym, by jak najszybciej wyrwa si z jaskini lwa, i nie s zainteresowani nawi zaniem kontaktu z potencjalnym wspó pracownikiem.

10 64 Rozmowa kwalifikacyjna 5. PRZYNIE NA ROZMOW SWOJE CV Kandydaci zak adaj, e rekrutuj cy zapoznali si z ich yciorysem, i najcz ciej tak jest. Mo e jednak zdarzy si sytuacja, e do komisji do czy a w ostatniej chwili druga czy trzecia osoba, dla której nie ma dodatkowego egzemplarza Twojego CV. Je li b dziesz przygotowany na tak okoliczno, zyskasz jej sympati od samego pocz tku. Gdy masz swoje CV przed oczami, tak e i Tobie atwiej jest odpowiada na pytania czy opowiedzie o swoim do wiadczeniu czy wykszta ceniu. Nie pope niaj mojego b du i nie zaczynaj swojej odpowiedzi od s ów Tak jak jest to napisane w moim yciorysie. B d c na jednej z moich pierwszych rozmów o prac, by am zaskoczona faktem, i rekrutuj cy zadaje mi takie pytania, jakby nie czyta mojego yciorysu. I pozwoli am sobie na ten k liwy komentarz. Pracy oczywi cie nie dosta am. Nikt nie lubi by pouczany. Statystyki mówi, e na przeczytanie ka dego yciorysu osoba rekrutuj ca po wi ca 20 sekund. Niekiedy nie jest to nawet tyle. Rekrutuj cy te cz owiek je li jeste dziesi t osob tego dnia, z któr prowadzi wywiad rekrutacyjny, nie licz na to, e szczegó owo przestudiowa i zapami ta Twój yciorys. Wielce prawdopodobny jest scenariusz, e spojrza na niego 5 minut przed Twoim wej ciem i nie zapami ta wszystkich przedstawionych w nim informacji. Pozostawisz po sobie lepsze wra enie, je li nie b dziesz mu tego wytyka. 6. MIEJ PRZY SOBIE ZESTAW DO NOTOWANIA Zabierz ze sob d ugopis i notatnik, gdyby si okaza o, e b dzie Ci potrzebny do zanotowania wa nych informacji. Wchodz c na rozmow, nie rozk adaj si jednak od razu z otwartym zeszytem, gotowy do notowania. Spróbuj sobie wyobrazi taki obrazek przyszed kandydat na rozmow o prac i zasiada do pisania.

11 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 65 Nie przyszed e robi wywiadu z rekrutuj cym. Najwa niejsze informacje zwykle podawane s na ko cu, wi c na pewno zd - ysz przygotowa si do pisania. 7. POCZEKAJ NA ZAPROSZENIE, ABY USI Poczekanie na wskazanie miejsca sprawi, e przestaniesz mie problem, gdzie masz usi. Je li wyprzedzisz zaproszenie, mo e si zdarzy, e nieopatrznie usi dziesz na miejscu rekrutuj cego albo niezr cznie zajmiesz pozycj z dala od niego, co stworzy pomi dzy Wami niepotrzebny dystans. Zostaniesz wtedy poproszony o zmian miejsca. Przez takie zachowanie mo esz te by postrzegany jako osoba dzia aj ca impulsywnie i pochopnie, podobnie jak w tej anegdocie o rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych podczas lunchu. le s oceniani kandydaci, którzy przyprawiaj potrawy jeszcze przed ich spróbowaniem. Takie zachowanie ujawnia tendencj do podejmowania ryzykownych dzia a i niebezpiecznego w oczach przysz ego pracodawcy pomijania etapu dok adnej oceny sytuacji. 8. PRZYJMIJ PROPOZYCJ GOR CEGO CZY ZIMNEGO NAPOJU B d otwarty i przyjmij propozycj napicia si kawy, herbaty czy zimnego napoju, chyba e widzisz, e stanowi to problem. Cz sto w firmach, gdzie jest open space (otwarta przestrze zamiast podzia u na pokoje biurowe) rozmowy rekrutacyjne odbywaj si w salach konferencyjnych, co oznacza, e osoba rekrutuj ca ma 50 metrów do najbli szej kuchni. Nie twierdz, e tak jest zawsze, ale je li us yszysz wahanie w g osie pytaj cego, mo e to oznacza dodatkowy problem ze zrealizowaniem Twojego zamówienia.

12 66 Rozmowa kwalifikacyjna Lepszym wyj ciem wtedy dla Ciebie b dzie, je li zrezygnujesz z robienia ambarasu wokó swojej kawy. Je li natomiast widzisz, e rozmówca jest przygotowany na tak okoliczno (termos z kaw, butelki z wod pod r k ), nie ma powodu, aby by specjalnie skromny wr cz przeciwnie. Przyj ciem propozycji zyskasz sobie dodatkowe punkty. B dziesz postrzegany jako osoba otwarta, odwa na, kontaktowa, nieprze- ywaj ca stresu w zwi zku z rozmow o prac. Nawet je li nie jest to do ko ca prawd, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawia takie wra enie. 9. PANUJ NAD MOW CIA A Panuj nad mow cia a i kontroluj swoje ruchy. Nie hu taj si na krze le ani nie rozk adaj na nim jak na sofie w pokoju go cinnym, bo taka swoboda jest le postrzegana. Je li przesadzasz w drug stron i siadasz na brzegu krzes a, sprawiasz wra enie osoby nie mia ej, która chcia aby jak najszybciej uciec, a chyba nie takie wspomnienie chcesz pozostawi po sobie? Postaraj si podczas rozmowy nie krzy owa r k ani nóg, bo taka postawa zwana jest zamkni t i nie sprzyja nawi zaniu dobrego kontaktu. Utrzymuj kontakt wzrokowy z drug stron, lecz zadbaj o to, by by on naturalny. Nigdy nie jest tak, e podczas rozmowy ludzie nie odrywaj od siebie oczu. Taka sytuacja jest sztuczna i nazywana jest zabaw w wilka (czyli kto d u ej wytrzyma patrzenie w oczy), ale rozmowa rekrutacyjna nie jest dobrym momentem na jej przeprowadzenie. Sam wyczujesz, kiedy odwrócenie wzroku stanie si naturaln potrzeb. Je li masz jakiekolwiek w tpliwo ci co do komfortowej d ugo ci utrzymywania kontaktu wzrokowego, prze wicz to teraz z blisk osob. Gdy rekrutuj Ci dwie osoby, odpowiadaj c na pytanie jednej, co pewien czas przeno wzrok tak e na drug, aby da jej odczu, e do niej tak e si zwracasz. Tym samym nie pomy li, e j ignorujesz.

13 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 67 Drugim problemem zwi zanym z kontaktem wzrokowym jest jego unikanie, Jest to zwykle przejawem nie mia o ci i niskiego poczucia w asnej warto ci. Wzbudza tak e w tpliwo ci co do prawdziwo ci tego, co mówisz. Dlatego unikaj unikania kontaktu wzrokowego. Podczas rozmowy oszcz dnie korzystaj z gestykulacji. Umiej tnie zastosowane gesty podkre laj s owa, ale jak z ka dym rodkiem wyrazu atwo mo na przesadzi, je li nie b d wspó gra z tym, co mówisz, albo gdy b d przerysowane. Je li nie gestykulujesz na co dzie, mo esz wygl da nienaturalnie i lepiej z tego zabiegu zrezygnuj. 10. NAWI DOBRY KONTAKT Z REKRUTUJ CYM Zwró uwag na wysy ane do Ciebie sygna y niewerbalne, takie jak tempo mówienia, nachylenie cia a, rodzaj gestykulacji, kontakt wzrokowy. Pod aj za rozmówc i staraj si by podobny do niego. Nie staraj si jednak by w tym zbyt dos owny, zw aszcza je li nie masz wprawy, bo mo e poczu si przedrze niany. 11. B D PRZYGOTOWANY NA TRUDNE PYTANIA B d przygotowany na trudne pytania, zw aszcza na te, których nie chcia by us ysze. Nie odk adaj niewygodnych dla siebie pyta na pó k, licz c na to, e nie padn. Je li kto mo e zapyta o co wzbudzaj cego podejrzenia, to na pewno to zrobi. Chyba e b dziesz mie szcz cie i trafisz na rekrutuj cego, który przeoczy taka gratk. Dla w asnego spokoju ducha przygotuj sobie zawczasu dobr odpowied na takie pytanie. Przyk ady wielu trudnych pyta wraz z komentarzami i odpowiedziami znajdziesz w II cz ci ksi ki.

14 68 Rozmowa kwalifikacyjna 12. CZYTAJ MI DZY WIERSZAMI Czytaj informacje, jakie rekrutuj cy przekazuje Ci o tej pracy, mi dzy wierszami. Po pytaniach, jakie Ci zadaje, poznasz warunki pracy na danym stanowisku i trudno ci, jakie mo esz napotka. Odpowiadaj na pytania, ale tak e zach caj rekrutuj cego do przekazania Ci jak najwi kszej ilo ci informacji o stanowisku na pocz tku rozmowy. Im wi cej informacji zdob dziesz na pocz tku, tym atwiej b dzie Ci potem odpowiada na jego pytania. Zrób to naturalnie, w trakcie rozmowy. Je li na przyk ad zapyta Ci o to, czy masz zaj cia na studiach zaocznych co tydzie, od razu mo esz zapyta, czy na tym stanowisku wymagana jest praca w sobot. Zawsze mo esz potem wykorzysta tak informacj, podaj c swoj dyspozycyjno jako jeden z atutów. 13. PRO O POWTÓRZENIE PYTANIA, JE LI GO NIE ROZUMIESZ Je li zdarzy si podczas rozmowy, e nie zrozumiesz pytania, popro o jego powtórzenie. Lepiej jest dwa razy zapyta, ni odpowiedzie nie na temat. Czytaj mi dzy wierszami je li rekrutuj cy Ci przerwie, mo e to oznacza, e mówisz nie na temat albo za du o. 14. WYS UCHAJ PYTANIA DO KO CA, ZANIM NA NIE ODPOWIESZ Zdarzaj si kandydaci, którzy odpowiadaj na pytanie, jeszcze zanim rekrutuj cy zd y je do ko ca zada. Zaczynaj udziela odpowiedzi, bo my l, e znaj to pytanie. Cz sto maj racj, ale czasem si myl. Nie powielaj ich b du. Kiedy wys uchasz pytania do ko ca, sam si zdziwisz, jak cz sto rekrutuj cy

15 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 69 ci z mniejszym do wiadczeniem zadaj pytania, na ko cu których czai si odpowied. Tak jak w pytaniu Woli pani pracowa samodzielnie czy w zespole? W naszej firmie k adziemy du y nacisk na prac zespo ow. Wykorzystaj wi c nadarzaj ce si okazje i wys uchaj pytania do ko ca. 15. ODPOWIADAJ NA PYTANIE PO CHWILI NAMYS U Cho mo e kusi Ci, by jak pi tkowy ucze wyrwa si od razu do odpowiedzi, odczekaj pi sekund. Odpowiadaj c od razu, sprawiasz wra enie osoby dobrze przygotowanej do rozmowy, a nie o takie wra enie tutaj chodzi. Takie zachowanie wprowadza w zak opotanie osob prowadz c wywiad, gdy kandydat recytuj cy odpowiedzi na wszystkie pytania wzbudza podejrzenia co do szczero ci i uczciwo ci tego, co mówi. Skoro prze wiczy odpowiedzi, to wie, co ma mówi. Rekrutuj cy b dzie wówczas d y do zadania pytania, które Ci jednak zaskoczy. Dla Ciebie oznacza to zwi kszenie stopnia trudno ci i mo liwo dotarcia do punktu, w którym jednak nie b dziesz wiedzia, co odpowiedzie. Zachowanie krótkiej pauzy po wybrzmieniu pytania stwarza wra enie naturalno ci, a odpowied jest przyjmowana za szczer i prawdziw, je li udzielasz jej po chwili zastanowienia. 16. B D KONSEKWENTNY W SWOICH WYPOWIEDZIACH Cz sto te same pytania zadawane s w ró nych wariantach, zachowaj wi c czujno i b d konsekwentny. Je li raz ju co powiedzia e, powtórz to przy podobnym pytaniu. Na przyk ad pytania Co pana frustruje w obecnej pracy? i Dlaczego chce

16 70 Rozmowa kwalifikacyjna pan zmieni prac? dotycz tego samego i mo na oczekiwa na nie podobnej odpowiedzi, nawet je li jedno z nich pojawi si na pocz tku, a drugie na ko cu rozmowy. Nie znaczy to, e nie mo esz nic doda do swojej wypowiedzi, odpowiadaj c drugi raz na podobne pytanie. Zwracam Ci jednak uwag na to, by obydwie odpowiedzi mia y ze sob zwi zek i aby konsekwentnie pod a raz obranym kierunkiem. 17. PRZEDSTAW SZCZEGÓ OWY OPIS SYTUACJI Opowiadaj c o swoich sukcesach i umiej tno ciach, operuj szczegó ami, nie ogólnikami. Uczyni to Twoj wypowied bardziej wiarygodn. Schemat Twojej odpowiedzi powinien by nast puj cy: opis sytuacji, Twoje dzia anie, wyt umaczenie dzia ania i lekcja, jak wyci gn e z tej zdarzenia. Podam Ci przyk ad dobrze udzielonej odpowiedzi, zaczerpni ty z II cz ci mojej ksi ki. Pytanie: Jak zachowuje si pan w sytuacji, gdy sprawy nie id zgodnie z pana oczekiwaniami? Cel: Poznanie Twojej strategii osi gania celu w zmiennym otoczeniu. Komentarz: Kiedy pomy lisz o tym pytaniu, sam przyznasz, e ka dy pracodawca chce mie pracowników, którzy nie wpadaj w panik w przypadku pojawienia si przeszkód i potrafi nadal dzia a skutecznie pomimo nich, dostosowuj c si do nowej sytuacji. Jak si zapewne domy lasz, opowiadanie o sytuacji uczenia si do egzaminu (kandydaci cz sto operuj tym przyk adem) albo samo powiedzenie Zachowuj spokój i robi swoje nie oddaje umiej tno ci, o których rekrutuj cy spodziewa si us ysze, zadaj c Ci to pytanie. By zaprezentowa swoj skuteczno, podaj przyk ad sytuacji, gdy napotka e przeszkody, które zmusi y Ci do zmodyfikowania swoich planów. Wymy li e wtedy kilka alternatywnych scenariuszy dzia ania, zdecydowa e si kontynuowa jeden,

17 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata 71 przygotowa e zasoby do jego realizacji i w konsekwencji otrzyma e efekt zbli ony lub taki sam do zamierzonego, ca y czas umiej tnie panuj c nad stresem. Kluczowym elementem tego do wiadczenia jest wyci gni cie lekcji z tego, co si wydarzy o, czyli lesson learned. Jest to najwa niejszy wniosek, który powinien si znale w ka dej odpowiedzi na pytanie zawieraj ce element zagro enia realizacji celu. Przyk ad: Dobrym przyk adem obrazuj cym tak sytuacj jest organizacja spotkania integracyjnego dla zespo u kierowników. W drugim dniu imprezy jednym z elementów programu by m.in. wyst p grupy folkowej z programem artystycznym, który mia si odby na zewn trz hotelu. Tego dnia by a jednak niepewna pogoda. Mieli my do wyboru albo zaryzykowa i zosta na dworze, albo zmniejszy atrakcyjno wyst pu i skorzysta z sali hotelowej. W kilka minut zorganizowa em w hotelu wynaj cie sali i przenios em ca imprez do wewn trz. Gdybym mia powiedzie, jakie wnioski wyci gn em z tego do wiadczenia, to na pewno wymieni bym to, e ju nigdy nie b d optymist w kwestii pogody, nawet w czerwcu. Zadba bym wcze niej o zabezpieczenie imprezy na wypadek niepogody i zarezerwowa sal konferencyjn z wyprzedzeniem. 18. MÓW PROSTYM J ZYKIEM Proces rekrutacyjny ró nie przebiega w ró nych firmach, ale mo esz by przygotowany na to, e na rozmowie rekrutacyjnej b dzie obecny mened er liniowy (mo e nawet Twój potencjalny prze o ony) i kto z dzia u personalnego, popularnie zwanego HR (czyt. haer) od angielskiego odpowiednika human resources. Najcz ciej pope nianym przez kandydatów b dem jest to, e operuj argonem, j zykiem specjalistycznym niezrozumia ym dla cywila. Nic nie zyskasz, je li z dwóch osób uczestnicz cych w komisji rekrutacyjnej jedna nie b dzie wiedzia a, o czym mówisz.

18 72 Rozmowa kwalifikacyjna Pozwól, e podam Ci prosty przyk ad. Na rozmowie rekrutacyjnej cz sto prosz kandydatów, by opisali sytuacj, w której uda o im si rozwi za w firmie jaki problem. Kandydaci do dzia u IT zwykle sprowadzaj swoj odpowied do opisu technicznych niuansów i opowiadaj o trickach, jakich u yli, by go rozwi za. Gdy jest ze mn przedstawiciel dzia u IT, to mam nadziej, e jemu przynajmniej ta wypowied co o kandydacie powie, ale w przypadku kiedy rozmowa jest tylko ze mn, nie ma takiej szansy. Tak naprawd prosz c o podanie przyk adu takiej sytuacji, szukam jak ka dy rekrutuj cy z dzia u personalnego odpowiedzi na pytanie, jak kandydat pracuje w trudnych sytuacjach. Interesuje mnie jego strategia radzenia sobie z problemami, nie tre. Chc wiedzie, w jaki sposób podchodzi do problemów, jak je analizuje, czy szuka pomocy u innych, dopytuje o przyczyny, d y do kontaktu pomimo konfliktów? Jak widzisz, szczegó owe skupianie si na niuansach programowania niczemu w tej odpowiedzi nie s u y. Inaczej przedstawia si sytuacja podczas rozmowy z mened erem dzia u IT, kiedy celem pytania jest sprawdzenie Twojej merytorycznej wiedzy na dany temat. Wtedy im wi cej podasz szczegó ów, tym lepiej. Jaki wi c z tego wniosek? Sposób udzielenia odpowiedzi zale y od odkrycia intencji, z jak rekrutuj cy zadaje pytanie. Je li czujesz si w tym niepewnie, przeczytaj cz II tego poradnika, w której odkrywam cel, jaki przy wieca rekrutuj cemu, kiedy zadaje takie czy inne pytanie, oraz udzielam wskazówek, co warto powiedzie, by us ysza to, co chce us ysze. Je li b dziesz mówi j zykiem zrozumia ym dla swojego rozmówcy, masz te wi ksze szanse by dobrze zrozumianym.

19 40 niezmiennych zasad odnosz cego sukcesy kandydata DOSTOSUJ TEMPO MÓWIENIA DO REKRUTUJ CEGO Badania psychologiczne potwierdzi y, e bardziej lubimy ludzi podobnych do nas. Dostosowywanie tempa mówienia do tempa rozmówcy jest jednym ze sposobów upodabniania si do niego podczas dialogu. Je li rekrutuj cy mówi szybko, Ty te b d dynamiczny. Je li mówi wolno utrzymuj jego tempo. Polecam stosowanie tylko jednego wyj tku od tej regu y. Je li poczujesz, e szybkie tempo narzucone przez drug stron jest wyrazem presji wywieranej na Ciebie bro si. Presja czasu mo e by spowodowana kolejnym kandydatem czekaj cym na rozmow albo tym, e rozmówca zrazi si do Ciebie ju na pocz tku rozmowy i chce j jak najszybciej zako czy. Uwa am, e masz prawo i obowi zek broni si przed tak socjotechnik. Gdy szybkie tempo sprawia, e nie masz szansy dobrze si zaprezentowa, i przeszkadza Ci ta gonitwa przerwij j. Zacznij mówi stopniowo coraz wolniej, a wkrótce przekonasz si, jak skutecznie dzia a ta technika. Podobn metod stosuj niektórzy wyk adowcy zaczynaj mówi coraz ciszej pomimo gwaru na sali. Przykuwa to uwag pierwszych rz dów, potem kolejnych i kolejnych, a w ko cu wszyscy si uciszaj, by móc s ysze wyk ad. Wypróbuj technik zwalniania i przyspieszania rozmowy z blisk osob, a przekonasz si, jak pot ne jest to narz dzie wywierania wp ywu. 20. MY L KATEGORIAMI PRACODAWCY My lenie o sobie kategoriami pracodawcy pozwoli Ci udzieli dobrej odpowiedzi praktycznie na ka de pytanie. Nie b dziesz wtedy strzela takich gaf jak niektórzy kandydaci, którzy na pytanie Dlaczego chce pan dla nas pracowa? odpowiadaj, e chc si rozwija i nabywa nowe umiej tno ci. Na usta ci nie si wtedy pytanie: A co firma b dzie z tego mia a?.

20 74 Rozmowa kwalifikacyjna Albo jak ci, którzy na takie pytanie odpowiadaj : W sumie jest mi wszystko jedno, gdzie b d pracowa. Chc si gdzie zaczepi, zanim nie b d zdawa na studia dzienne. Albo jak kandydatka, która w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w dziale IT do helpdesku na moje pytanie Jakie ma pani cele zawodowe na najbli sze dwa lata? odpowiedzia a, e chcia aby pracowa w dziale personalnym. Chcia oby si wtedy zapyta to co pani robi na tej rozmowie? Wierz mi s kandydaci, którzy udzielaj takich odpowiedzi, bo nikt im nie powiedzia, e aby przej z sukcesem rozmow o prac, maj postawi si na miejscu pracodawcy i zrozumie jego potrzeby, nie swoje. Zrozumie i w jak najwi kszym stopniu zrealizowa. 21. B D SKONCENTROWANY DO KO CA ROZMOWY Cz sto jest tak, e kandydaci zachowuj pe n koncentracj tylko na pocz tku spotkania, a pó niej s ju tak zadowoleni z pozytywnego przebiegu rozmowy, e zaczynaj si rozlu nia. I przestaj panowa nad tym, co mówi. Rekrutuj cy o tym wiedz i na ko cu rozmowy cz sto padaj najwa niejsze pytania. Schemat ka dej rozmowy jest taki sam prze amanie lodów, nawi zanie kontaktu, pog bienie kontaktu i na ko cu rozmówcy zostaj prawie przyjació mi. Prawie robi du ró nic. Nie daj si zwie pozorom! B d skoncentrowany do samego ko ca zawodów. Nadmiar luzu mo e Ci sporo kosztowa. Jednym zdaniem mo esz zburzy wizerunek, który tak wytrwale budowa e przez ostatnich kilkadziesi t minut.

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych

Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych Web Analytics 2.0. Œwiadome rozwijanie witryn internetowych Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-2649-6 Tytu³ orygina³u: Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą.

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą. MAGAZYN DYREKTORÓW IT Open source pracownicy pilnie poszukiwani! s. 38 ZARZĄDZANIE Zarządzanie zmianą przykłady rozwiązań s. 26 NAJLEPSZE PRAKTYKI Nieporozumienia wokół systemów otwartych s. 34 www.magazyncio.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste

Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Tytuł oryginału: Social Media Metrics Secrets Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-4351-6 Copyright 2011 by John Lovett Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI

PERSWAZJA PODPROGOWA. ZAKAZANE TECHNIKI WPŁYWANIA NA LUDZI IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo